Sunteți pe pagina 1din 102
Pubicajea Cen Comun pent Studs Urbane ‘hae alta ae oma dase al esta arr lotto Soper etcetera tne ena Pieper eae seen Sane espa sec ‘Corum plate tare reaamio egret no ep sae fice pte noolge: eat canta aca concave pares Echor RegistrulUrbantlr dn Romina eine ings de Mora MANESCU Slee Alsen lome PETEISOR tia) 000. sen 970 973-0 136869 © 1960 Matschustts natu of Tecalogy ‘sett President nd lows of arverd Calg REN ONGH, THEIAGEOF THEGTTY CUPRINS Petts etl ein tints amin | agin mit rban a (senna 1 mogins crept manta eet pe Potcarnttece Sato - Fmt meeps =a Unde eerie venta Tpmidesstone rts Denar apie orca Denko 2 Seto saute nna Bibbogae Staaten Prefata ‘cast cate ateaa aspect oreo dat acest ese importants ack poaefschimbat Pisa urban ese, pital, cova dev 2, cevade memorat ceva cae aducebcure. Ada forma vzuai ‘ajllesteo problema special seat nou de priecare Peparutsl examina acest\ noi probleme, cartes analzaz3 te ‘az american Boston Jersey City Los Anges uerarea sugerea $i metod de luc cu forme vl a cara urban feast ‘eprime prinepide poictare a oral. Munea depusd pentru acest stu 2 fost coordonat de profesoru ‘Gyorgy Kepes side mine la Cel pert Stu Urbane Regions Iealinstuuls de Tehnoogie din Massachusetts. fost sstinuts cu ‘gereratate pe pacutul mal multor aide fondue ent de Fda Rockettes. Cortina face parte dito Sete de volume publate de Cetrl Comun pentru Stud Urbane a institutt de Tedmolgle in Massachusetts | Univestates Hara, 0 agen? area evoluat pin actitie de cercetaren urbarismale coor doud ‘natu Cain once fort intlecwal continu provne dn mai mute suse ‘ice identieat. Mai mulicerceitorasocayau contribu ect la dervoarea acest’ studi: Dav Crane, Semard Frieden, Wiam ‘Alonso, Fank Hotchkis Richard Dober, Mary Elen Petes acum én ‘Alonso. Lesuntrecunscétor tutu "amele u Gyoray Kepes reuse regsasc pe copet atu ‘eal meu, dor nr in care ru va facut raspunata de lac ree cr Elemente de deta studle concrete im aparin, dar ‘concepele cre fundamentesza au ezuat dn mute acu cu poten Kepes. fo petdete 3 dsocer idee mle de al sale Pestru mine cesta deascite au ast an bun KeUINLYNCH mn Decembre 1959 Not la editia in limba romana Principle care au stat la baza traducerl aceste lucral sau conformat dorinfet de a prezentacittorulul roman idee Autorululinr-o manierd cat mal fdela faa de textul original, respectand in acelasi timp stiul acestuia (vezi s1 Nota ‘raducatorulul astfel nat lucrarea s8 fle usor de parcurs nu ‘humal pentru cittori avizai csi pentru publicul ar. ‘vand in vedere natura sinteticd propre limb engleze, ‘am optat pentru’ pastrarea in original a termenilor care \esemneaza elemente de toponimie, in idees une! mal bune ortentari pe planurl i egasiritermenilorin ate dacumente. Inardine alfabetica, acest termeni sunt: Artey/Autostradd urbane; Avenue/S0se0;8ay/Gof Boulevard! Bulevord: Church/Bsericd: CommorwPublic: Court House! Tounal, Crossinglintersectes Custom House/Vama; Drivel Drm, Cae; Park/Pare;Rver/Réu; Square/Piayy State House! Cavity, Station/Stapie fmetrou sau cale feratd); Street Strada Tower/Tun, Intextl original notele de subsol (ire arabe) fac trimitere Ia aibliografe. Varianta in imba romana a textululimpune Inserareaunor note expicativesuplimentare Pentru evitares omului.este foarte adaptabil, <8 pin folosiea texgerenfeloranterioare flecare poate ivata sa se oenteze In zorele cele mal dezordonate sau lipste de reper. East multe exemple de navigate press peste vaste intinder nediferenite leminoynsipuor sau ghetutilor sau prin labial jungle. Dar chia si marea ae soarele steele, vinurle, curenti pss si colon ope fade care navigai,n absena alt jut a 8 Imposils Faptul eS doar mannan prceputi pot naviga in jurtl Arhpelaguut Polimezan s1 numa dupa o pregsie intensiVs, denonsveaza dificult acestur ambient parveularTensknea 3 ametatea au insott chiar cele mal bine pregtiteexpedit CCisrin umea noasts se poate spune a oxicne, daa est atent, pexteivata 53s orentaze in Jersey City, dar cu preulefortl Siircerttudin. Mai malt lpsese valor pozitve ae mprejurimi- Torinbie:satistacja emotional, cada ecomncar au orga nzarea conceptual lusul de rofunzime pe care acestea I pot ade experientel de 2 cu Acestea sun lice care ne lips Ges ambient urban actual nu este att de hootic nets creeze teil de nesuportatclor crore est familia. Trebule acceprat faptul cb misficare, idee de labnt sau ee mental de surprizd av o anumité valoare la nivel ambiental, << Multora dntre nol place Casa Ogi ir stale tntortaches- te din Boston au frmecul lor. Aces lucru este vali cid sunt Indeplnte dovs condi In primul nd, mu tebui #8 ext pe ‘icf dea per forma de baza sau de orentare, de 8 nu gist ‘esrea. Surpriza trebule 8 aparaint-un cacru genera: confuse ‘webuie sd se liteze fa zone mie din carl uma tot wal In ls brit sau mister teu 3 ai in sne form core oats fexplorataintleas in tmp, Maosul complet, fr Indi ale ner canenlunt neste niiodat placut Acest idl cond la © até conde importants, Observatorul insu trebuie 53 joace un rol activ in percepia hm sé ato contribute cesta la constucia propil magin. Tebuie 33 ad puleres de a modifica imagines adaptand-o necestior in Schimbore. Un ambient ordonat pnd la cele mal precie dealt poste inhib dezvotarea unor no pur de activi, Un pan ‘arefiecare plata spunea poveste poaeface cif crearea de not vest Chiar daca acest aspect nu este unl ert aoe urban ‘col linia aptuledceeacechutim neste oordine finaly luna cu final deschis, capabia de dezvolti vitoare continue Constructia imaginii Imagine ambientla sunt rezuatul unui proces bidirectional derulat nr observatorsi ambient. Ambient sogereazscstinci sila ir observatorul ~ cu o mate adaptabiltate si eonform proptilorscopur—slectears xganieazs sid sens color vazte Imaginea asf creat limiteaza subinias cea ce exte vat timp ceimaginesinsas est confrunaté cuinputul percept fat Jn cachul unl proces itractiycontinuy Ate maging Unei realtaji date poate vari semnifiati int observatories CCoerenfa imegini poate f generat in mai multe mod, Char ocd doar © micd parte din objectul eal este ordonati sou Femarcbils,imaginea sa mental casi dentate yorganizare rin familiar ndelungat.O persoana poate gis cu ugurings ‘obecte pe © mas de ler care poate pte altos dezordonat, Inschimb. un obiectvazut penta pris dts poate fidentict relayjonat eu pentrc3 este familar iveulinvdul cl pent 2 se conformeaza unulstereotip deja constr de observator ‘Un american va localiza Intotdeaunafarmacta din col onc de indstinctavaf aceasta pent un aborigen Reverind, un obiet row poate avea aparent 0 stuctura su 0 identitate putericd datonta unor wasatun face srpunzatoare care sugeteaz) sau Impun propria lorsteuctura Asadar marea sau un munte inal pot ‘capa atenpa cuva care provine dro emp terion inti, har daca este atat de tnar 518d neumBat inca 8m ses ‘dee un nme acestorFenomene Ca profesionist vind ca obiect de tue med fal, urban sur teresa primul rnd deagentulestemalintractiuncare preduceimaginea ambientul Diferite medi vexstsoufaciteaza precesul de formate a imaginil Oice forma dat, ova rumoasa ‘Sauun bulgare de arg va avea o probablitate mare sau mics de 2 21022 dierijlor obsevato o imagine puternica. Far india ‘aceasta probabiltate este cu att mai pris cu cit observato Sure grupatl in ‘laze mal omogene pe cre de vist, ge, Cultura ocupal, temperament sau grad de familar, Fecare ‘ndviisccea28 is poart propia imagine, dar inte membr acauas grup pare 3 exste un acord substantia. Acest imagin {de up, care exprima consensul un numa mare dememb sunt ele cae i itereseaza pe urban: apiind la modelarea un ambient care urmeaza a futzat de tre mai multe persoane. Asadar, acest studlu va inceica s& wreacd peste dferenfele Indviduale att de interesante pent psologl.Prmul pune a td de 2 consttue aga nurtle,smagin’ publ’ imagine mentale comune unul mare numde de locuitor a unt Or {e consens cae se presupune ¢& pat apirea in nteractionea co 0 singura realtate Raia, 0 clr comuna #onatursRologcs de bars. Sistemele de orentareutlizat variaza mult a nivel mandi se schmbs dela o cultura alta dela un pels aa. Anexa A fe exemple pentru multe dint acestea:sisteele detonate sbsracte 5 fie, sistema In migare 9 cole onentate cate esoans, cast sau mare Lures poate fi organza in jurul unoe urcte focal, poate f divzat in one care paar un nume sad poate fi conecrata ria tute memorate Pe ct de variate sont acest metode spe cat de incomplete par indie potenti pe ‘ae ceva le poate lege peru 2s cferenyauniversulacestea ‘oferd verse fate interesante ae miloaceor pe cre le folosim asta pentru a ne preciza paiiain propeulambient urban. Ocak apnea de curios, marea majontate a acestor exemple pare st ‘eflectetipurile formae aleelementelordeimagine ncare puter Impir) convenabit imagines arasulut traseu, reper limits, nod si sectorcartien Acesteclemente vor fi definite sh cacutae In Capitol Structurd gi identitate Imaginea uni ambient poate fi analiat prin ei componente: dentate, struct infles. Este us abstactizarea acestora penttanaliza, daca neamintimaintealtateeleaparintotseauna lmpreund. © imagine pe cate se poate kira impune In plml rnd identficaree unui obec, ceea ce implica distinctla de ake obiecte,recunoastereacaentitateseparabl, Acetate nits incite, in sensul de egutate cualtevacideindidualitate sau unitate. In al dole nd maginea tebe s inl vlan spatial sau schematics a obiectull cu abservatoral sau cu alte ‘object. in uitimul rnd, obietul tebule saibb 0 semihcaie practic sau emoyionalé pent obsevator,Semnfcaia este, de asemenea 0 reli, dar cfets de una spatial sau schematic. Astle 0 imagine utld pentru a proiecta © lege dintrun spatia presupune ecuncasterea us ca entate stint, 2 rela sale Sutil cu observatorl sia semnficatie sale a gol destinat ei. Toate acestea nu sunt cu adevorat separable. Recunoasterea awa usi este asociatasemicatie de, ug Cu toate acertea, ‘este posibid analiza ush in termeni de wenttate a forme! 3 ‘de dartate a poate, considerate ca exstind a pir fats de semniicatia acest Castel de rsstura analtica poate hlpsits de fnaitaten studi Lune ust dar ru sin studi ambentull urban, Pent inept, In eazul unui ors, problema semifatel este complaté Ls acest nivel, este ma putin probabil ea imagine de grup pivnd Ssemnificatia se coerente in comparatie cu pereptia identi sa elation plus, sermnfiatia mu este fel de usr teluentata de manipulate fic ca elelalte doud componente, Dac scopul ost este sb construim orage de cae 33 se bucire un nur rma de persoane de origintafete ~ 31 care 38 se adaptere Scopuilorvitoare—uebule fim sufcent deinfelepi ined ne ‘covcentramasupraclantifrceaimaginiislasimsemnifcaia Sa ve dezvolte fad implcarea noastra direct. Imagiea suet, anhattanuli poate sugera wale, putere, decadent mister, aglomeate grendoare sau orice aliceva, dar in orcare din ca, ce otograe car cristlizeazS sl intretesemnifcaia. tat de Sonate sunt semnicaile unui org la nivel individual, chiar 9 turd cid forma sa poate usar comunicta ncitsepararea Sernificatel de forma devine posta, co putin in primeleetape le araize Agaday, acest study se va. concentra supra Went Sst iaginor orga Pertacaoimagine si fe valoroass pentuorientareain spatiale ‘ais ea rebule 8 asbi ma multe cali, Trebule se sunt, devirt in sens pragmatic perma individu 8 opereze in ambientl su ait ct doreste Harta, exacts saunu,trebuie fe sufcient de bund inci permit oricul 3 ajunga acasa 53 e sufelent deca ibn integraté pentru a reduce eortl mental, Sa fe uyor de tit. Ar rebul 58 fe sigue, cu un supls de indi Cares fac posible actunle alternative 8 reduc rscul dea do tes Dac un semnal laminas ntermitent este singurlincator Pest @ curb percuiass o pans de curent poate provecs un least, Este preferabil ca imaginea sa fe deschis, adapabis la schimbare, permitand individu! 53 continue 8 investigheze st organizeze realtates: a webu 5 existe spt liber in care 5 poatd extinde desenul pentru et insus In fina ar uebul co Imaginea ste creaa 58 poata f comuniat, Into oarecare masa ator nda. Pentru diferite persoane in diferitestuati, moran reativd a acestorcrtesi pent o imagine buna? ‘tia uni vor apecia un sistem economic suficlent, al una eschisicomunicabi Capacitatea de a evoca imagini Accent find pus sc pe medi fic ca vias independent cet studs varivesiga calle fice legate de atibutele ‘dentcanis strctur in imaginea mentala. Oe ail definia 3 ee ces poate numi capaciate de a vaca agin: acea cate inuinsecda unui obiet fic careliconferso mare probabiltte de 3 evoca o imagine putemic oir observater. Form closet Sau organzarea faciteas creorea unorimagins mentale ale ‘medi clr dentate, puteniestructurate foarte ute, Poate fi numa labultate sau poste visita in sens mai arg, cand blectole ru sunt doar vazute, cl petcepute inten 3c acute ‘de toate simul Cu 0 jumatate de secal in urms, Stern & pus in dscuie acest atibut al unui obit de art s-2 num aparena, Ata nefind Timitat la aceast unis folate, Stern aintult cd una dine cele ‘dou func de bazd ale arte este aczea dea crea imagin care prin catatea 5! armoniaformel satisfac nevola une! aparenfe ‘lar comprehensible In conceptia sa aceasta reprezenta opis ‘weap: eseniala pent exprimarea sen fea intnsec, Un oras cu omar capacitate de a voce imagini evident aba Su vibis) n acest sen dtinct ve apres ca bine constitu, stnc, marca: va suseta mal ult atenie $a inca ls ‘mai mare partcpare prin vzsauz Percept senzorl 2 acestor Innprejurimi nu numa ca na vf simplieat, ch his exis sh aptofundata Un asta de orag poate fperceputin tip ca model ‘de contnutate ca ansamblu dep dstince car interconectat, ‘Observatoul receptiv si familar poate asimila nole impactur ‘senzorae fr a perturba imagines de baz fecae now pact va actions asupra unorelemente preestete; se poate orenta 5 deplsa cu ugurna; va Ape deplin format privind mediul Inconjuritor Venetia poate f un exemplu de astel de ambient ‘cu capacitate mare dea evoca magi In Statele Unie astfel de feemple or putea refer une pati dn Manhattan, din San Francisco, ston say Chicago (malullaculu, Acesta sunt crater care decurg din definite noaste Con ceptl capaci dea evoca magi nu ae mad necesay, cone tala def tat, peck, unicat sau ordona gust de poate yea une acest cat, dar ic conotaia de vibild nto pi Feevidentsau manifest Medi global ore urmeazs 9 fconfgurat ‘stefoarte complex intimp ceimaginea evidents devine applic tistoare indies doar cteva craters ale lumi vi, CCapactatea formei orasulul de 2 evoca imag se va afl in ‘ental studi prezentat in contnuare. Un ambient fms are Site rasta de bazd: semniticatie sau expresiitate,Incitarea Sirtunilon, stm, stimu, optiane, Axarea noasr3 pe evocares Imaginlor nu le neaga importante. Scopul nest este acela de 1 considerate nevols de dentate de stuctur in umes hosted percepiva si de a ihstta relevanga specials a aestel, olin azul particule at ambient roan, att de complex ehimbstor ‘And in vedere 8 denvotarea magi este un proces biatral Inve observator sl obserat, imagines poate f consolisat pin obicte simbalie, prin eformaren abservaorul sa prin ‘rernielareaimpreurimilor Se poste puneladispontinpritorlu © diagrams simi cre 58 reprezinte aletutea lumi © Rar sau un set de instuciun srse. Atta timp eat poate realiza Corspondenga inte realtate § diagrams, observatorul n red aveun indi privind relpilecntre obiecte Peat instalat hiar Sun espoctv de orentare, aa cum sa reali de curndin New ‘York °. Desi astlel de cspoatve sunt extrem de utle penta a fer informapiconciete despre conexiun ee sunt totus precare ‘rentarea fin impos dacs dlspontvul se defeteaes sau se ied: n pus disposi insusi tebe pus continu in elie ‘realtates 9) adaptat acest. Cazurle de lezinl pe cise ‘manponateln AnexaAilusteazsansletatessefrtl care insofese touladependentade ase demiloaceInplus,Ipsescexpeviena tonal a interconectari s marea pofuname a nel img vi 5 obseratorl poate fantrenat Dup3 cum remarea Brown, un labrint prin care subictlorI's- certs se deplaseze legal ‘och lea put inal o problema insurmentabia. Prin repel, Unele elemente al raseul in special incoputl fxg le-au erentien. Cuplata cu prezentare a puncteorslabe sa potent imagini, aceasta complaie corespunde ctape ‘se anal asta in intocmiea unt plan la Scara edu. Cag nlva deat a nu determina plan dar constitse cal ne vor avea loc decile restive, Find reolzt Ia un vel mal ‘slat de analiza permite in mod natura un grad ma igkat de inerpretabiltate deca iagramele precedente JERSEY CITY Josey City, New Jersey, se afd intre Newark s New York Cy s icyevitdo zona de perferie penttuambele,cuactitaecentals nope eis Taversatintoate decile deca feat lautostaa Sonpendate, rag are mai degiabs aspect unui lac pin care tri dacit un ein cares ede Eseimpsttin caries tice sicatieteale clase de mifocsest tia de orticaile Palisades Cea cea putut central sau comercial natural a fort sugrumat le creaea aici a Jounal Square pe terenul mal nat, ate ici oraul ni ate un singur centr mal degra pata sau ‘inc. La abignita lips de forms a spat eterogentate a Sryturi eare mareheaz3 zona degrada aorciruioras american se adauga matea confuie generata de un sist stad pst le coardonave. Aspectul mohorat mize i mirsul oral sunt ormele care impresloneazs. Acest, este, desigu, punctul de dere superficial al unui stdin de ora. fos foarte interesante sft cul vid scare aiexc acolo de mol an Structure vw Jersey City rezutaté din recunoasteres pe teten este saa la accent scar uiieazaaceleasi smb (2 Giagrama pentru Boston. Forma si configuatiaorasulu sunt ceva mai clave deci sro pteaimagina cineva di afar fa cum este de fapt necesar penta floc Dar oragul nu se poste ‘mana cu prea multe element recunoscute, n comparaie cu zona simlaraa Bostonul. Suctura saesteinterupta dene bine Elementele event ale struct sunt Journal ure, unuldntve cole doua centre come‘ciale principale, strabatut de lina fermé 8 Hudson BoulevardSergen Section simportantl Wes Sie Pak sunt dependente de acest bulevord. Spe est, trl tase coboats in pan 3 corwerg moi mult am pin etre zona ma jas Newark, Montgomery s Coowmuripay-Geand, Pe vf dea se afb New Jersey Mecca Center. Tot se ope la bariera zone Al ferateinustre-docur create de Hudson Boulevard. Aceasta ‘ste configura esental familar tutor Subieclor, poate ct ‘excepts dows sa tre! stan pant. LUpse de personaltate este evdents dint prima pie atuncl ind consensul asupra elementelor considerate distinctive de tre loco dn Jersey City este comparatdhagrma sma penta Boston, Harta Jersey City exe foarte siracs in elements Journal Square este un element important prin acta comerciales de agrement intensive, dar trafic haosl spatial produc confzisinelinte Hudson Boulevard concureszsin forts £0 Journal Square, uimeazh West Sie Park, singurl pore mare din ras, mentionat de multe or ca-20nadstnctiva, cb element de destindere al texturi generale ,Bergen Section” se afm in primultdnd co zon aclasei desis nat ab, amples pe val alu, Now Jersey Medica Center ete nconfundabl dn punt de vedere vial cunt atuncat acolo a iemplare gw 10. Fema vault a ase Cy pan teren Pune elemente mal ptf calificate ca distinctive cu 0 carecare Uunnimitate cu excep privet impresionanteasluetl oq haew York dea tana, Celealtedhagrame completeazs ima Sires oraul adaugand in particular acele necesita practice, Uinwele major. special pe cele molt ulate cate, prin cot state, constitu excep faa ee majoetatea stator dia Jersey Cy Se remaca un num insuficint de sectoae sapere recog novi de centre su puncte nodal ecunoscute de tot Oral fest, totus maret de prezenfa mal muir limte bine conturate ‘ aunora cael iolazi:reqelelefrovara ute suspendate Pats cele dou mite fata de aps In groceslstudienschifelo interviuror individual, a dover ‘vent cnilunul dine respondent nuaves olmagine generals supra oral in care locula de mult an. Harte mentale de agin eau adesea fragmentate cu mar supafee necunoscute, oncenvat, de cele mal multe oF, pe z0Ne resr3N5e din jurul ropilorlocunfe.Flera ula pea a Run Important element oar de reg, hare prezemtau zona inl ca puteric nicturata $f 20na fas ea slab sructrata fe Ivers, cele dus Zone legate prin unl sau dous trasee pur concepluae. Zona Joa in special prea dif de structurat gna 1 our Sune Pg 12.New dase Media Center, Lacererea de a face ocaracterizare genera a oraull una dinte ‘es mal comune observa a fost choral reste percept co lun integ, cl mal degrada cao colectie de amplasamente mic aspunsul a intrebarea:.Ceva vine n peal rand in mite nd oust nul aqui vost?” fost forte ugorla Boston, da 3 Sovedit ilo Jersey City Ola nou, sublecpi au repett cB nue vin in mine imi speci’ oagl est greu de simboliza, ch rare sectun distinctive Ofemeie spunea: Acestaese wl dine ceemajaielucucaresepoatespune ‘espe eroy Cy. Aer est imi pe care #3 recom ‘abv vert de depart a5vea ven asa st at de res cel ma abn eispuns la problems sstemul de simbolu a orsuul a fost simi din ora ci mal degrabs panorama New ‘oul de peste ru, Percepiacracteristicb a Jersey Cy pies ‘choragl seasinge prin faptucbeste stot a pene ace Creva spunea chiar cB cele dous simbolut ale oral sunt pporama New Yorkuli si Push Skyoray din Newark, Aine Sublinia sermnifeatia liteloe de demarcatie: pent a ey din Jersey City trebule Res tec pe sub Hudson River, fe prin confuza intersecin ens ators Tonle Avenue Cle, ‘Dec sar pune problema construii oraqulit-o nous frm cu grou sr putea gis cineva 8-9 dorenscé 0 lcalare gon amplasament topogatic mai dramatice mai capable sb evoce Imagini decat Jersey City. Dar mediul genera a fost destin ‘od eepetat prin cuvintele ech mua” strs Sle au fost descrise in mod reperat ca find, tate’ Intervie au fost notable prin ipsa de informal asupra mediuul smal degra prin ealtatea conceptual imagint orapul deci rin cea 2 porcepten concrete. Cea mai surprinzstowre a fost tendings accentuaté de anu descre prin imagin weve, cl pin flosien umelor stor sa tipullor de olsiga. lt, de exemp, un fragment din descrietea une elitr nt-o zona familar Dupi ce traverea! autostada este un pod cae uct ips Inversecie dupa ce mer pe Blevard vex banc pe ble pt "a cou umsto, ext un magean de apart ado unl de Computer unl lings aul pe despa La stingy nate dee rovers sada se af un magazin de kgume #9 craiore aca meri pe 7th Steet ssp col din stinga este un bar pe deapta este 0 pl de gue, un maging tn partes reaps a drumulu re pate tango bic Urmotoorea et th Sueet nu casts mewn a reper det asa ctv ein nou pe sub cata Fert. Oop ce ep clea feat, vmstat sods este Sth Steet. Indes el an bar 0 nou stale de Benin pe partes Opus ti exits sun bac Cin jung pe sth Sect nc dn reap etn {erenarlingh ace ete nba pe pth pe pares opus 2 Sra seals un again carne en gr pe singe sais {fe magazin de coma 5 3fa un magacn e stl Po id Street pedreapta exe o fama, visa ws wn magazin de iy pe tanga se af @ Baca unborn wis de acest, Urmescs 2nd Steet unde pe sting e af bic pe paes oun magazin de artcole goapnaest pst Stet a 9 ‘micelle, opi decare pe ings pe pares csaks sre Un tte ian feos ca pater, pe despa este un magerin de Imbracarint unl dea a mai depart. In tats aceasta descrere nu exit decit una {auldous imagin vzaale un pod care ur poate, pasapl pe ‘hb clea frat. Subiectul pare sy observe efectv medal Ci akunge In Hamilton Park; se mat poate remarca in med Dercepfie al cesta ofanturk din imagines pact’ deschise Ingre, u estrada eneuar cent sbsncle ain jure Mute remarc sustnindistinctia scene fice: ‘omun. Ac, atune cand ures cobor stra este, mai mult aU tna putin, cela ur Newak venue fcson Avenue Bergen ‘enue dea uneor nate pot dele pe cate stad i mer peri 3 sont ma mls ma pn fot afk nu enim cae Cum 38 recmosc Faron Avenue cénd alung pe #3? Dus wear Ete gurl mod de a recunoaste staal aces 75 Nuenmiedeosebit der a Bloc peco stat. De obiceine erent, Unde eit o davinentocale ate ofan, po ple min Bune icecind £4 oes An lc dar infin jung unde we Powe 13.0srada dn sese/ Ory Inacest media relat nedierenit nut poibaza doar pe madul de folosina al unut amplasament, ci reevent pe gradele de flo- ‘int saw pe starea reltva a structurlo.Repeele sunt nceatoa rel stradale, mare reclame dn Jounal Square abril, Once pata deschis amenajat este apreciats Hamiton Pak, parce Van Worst Sau In Speci, marele WestSide Park. In dout situa, subieciaufolositcarepere mile cuarut tiunghiuiare plantate tn unele intersect O Femele delara a merge cu masina dum rica pana aun parcue pe care mine sl priveasca din mand Faptul 3 New Jersey Meshal Center are in fata la un mi patie verde amenajat pare a fo caractersiea dental fel de impor tanta ca volumol su masv si sluetasa generals Evidents eapacitateredusd a acest media dea evoceimagin fost efletata de imagines reproduss char de locuitori si ech sissa manifestat prin lnstisaci, orentare slab si prin capa. tatea dea deste sau cferenta aril componente. Cu toate acestea, chor sun et aparent hale de impejurin ae de apt ‘© onrecare configuaie, pe cate oamenoseszeas, laa cael ‘labore contibule pin concentrarea pe deta minoe, asprin deplasarea ater’ dea aspect fc etre ale carctesti LOS ANGELES ZonaLos Angeles centr unei mar regiun metropalane fers imagine ier faacde lersey Gy foarte ders fat de Boston Dest comporabé ca mime cu zone slr din esey City ‘Boston, aeast znd include ceva mat mult dest cartel central de acer pera acestua, Subic era familia cu oma, ou rin rerdent, cl pin local de mune in biroule sau magarnele din centr. Figura 14 prezintarecunoasterea teen in mariera bist Co nucle al regiunil metropoitane, zona central’ 2 oragull Los Angeles este bogata in vemnifai t activa cu ci remareable $0 coohguraie de bors tama s stedal regula Totus), o sere de factor concuteazd la contre une! imagini cliferite si mai putin clare decat cea a Bostonul. Primi factor ‘este descentralzateareguni metropolitans, n cae zona ental este consderatscuindulgentd,cente’ dar east alte centre de tuna ctr care se onenteazalocultot. In zona central se pacticd Intens comerul dar rs ma este considerat3 cea mai bund 003 Pertta cumparitun, un numar mare de cetifeni mergand in fant doar data pe an. Al dala factor este configuratia tar), © motiice nedierentiata in cadrl care elementele nu pot f Intodeana lalate cu certitudine A ree actor: activate thn zona central sunt extinse spaial sh instabil,ceea ce le Ahininueszs impact Frecventele operatiuni de econstructie mi [ern formaren ientiati eare se deevots doar prntun proces (oe Elementel seen chuda tuneoridin cauza) fecventeor lenttive extravagant, sunt adeseaananime din punct de vedere vita. Cu toate acestea, nu avem dea face cu un alt Jersey Cty hot, cl mai deoraba eu central act sl ordonat din punct de vedere ecologi al une mar metropoe Pg 4. Foran Angles wit cto Fotografia avian prezentats sustine acest comentaru.Cu excep tia preceupir atente pentru amplasores doailorIndustate sau entry sets funda indeparat ceneul Los Angeles ul mi fe deosebeste de centele multor ose amenicane.Aceeas 2010 merare de clin opace de biour aceeastubieutate aarteelor Se vai a spailo de parcare, Cu toate acesta, hag asocote magi oral sunt mut mat danse dee cee ale lerey City Structuraezenils a aceste\imagini este punctul nodal al Per shing Square, care se afl in unghial in format de doua stazi ‘comercial Brooch 3 7th Sree toate acestea in cad matric (generale a une! reel de Yasee. La capatl Broadway Avenue se tis zone Gv Center hn ples, nodul de importants sentiments Thal Piaao-Otvera treet, nga Broadway hvenve sea seconi ft ‘anc de pe Spring Stet lr nga acesta se al kid Row Main Steet Hlipwood Freeway 3 Harbor Freeway pot f ecunoscte Calimite ale elor dou lturt leer’, Imaginea genera este emareablé prin terenune neconstuite de la ext stilor Main Steet sits Angeles Soest seo sudul 7th See, cu excep ex indent eakzate prin repetarea tare. Zona central este mph ‘otbinteun spate neconstr Acest ceneuin forma Weel Leste punctat ev generaitate deo seve de repere recunoscute, inte fare cele ma mportante sunt hotelutle Stave Bmore, apc, Drinwe atl, Rihield Building. Public Library, magazinee un Nerale Rbinsons 9 Bullock, Federal Savings Building auctor Ptarmon Clty Hall | Union Depot. Dine acestea, doar dou repre ay fost descrie In deta concrete: Richfield Bulding ceo wat, ncageaunesacopenslpraidal al City Hall In ata zone Give Center, sectoaee uso de veeunoscut sunt fe de dmersiun’ veduse nae, lmtate de marge taseclr de ‘reuse (um arf zonete comercial ale 7th suect si Broadway ‘vers, Tansportation Row pe 6th Sueet, cartierl fnanciar de be Sring Stet 4 Skid Row pe Main set, fe relat lipste de ‘igre: Bunker Hil Lite Tokyo. Ce Center tect este un sector mat pute, avn in vedere lattes funcional, mimes, iro 16. Ceter Cot Ce ua 17 Peting Sucre deschiderea sptior, construct! s petferile bine definite Nu poate rece neobservat. Bunker Hil nt are imagine la fel de pteriain cud conaatlorsle store sitar putin au site ‘&,nu se alé in centr intr adv, este surpingator cum conti rar subi oarcumn pat exe coun grid min ‘cv std nv oa sau dou et fare ese aa a sta ceinsarnd pent leurs Va ome nn, "Soo forme maine er inconua cera 9 Ken e I or sole abrupt de aay png cea vere oct acestor element. Mu et Important dacd nu v8 pute. amin ‘mele stair toculoe (Pe data dese rum pau, Inteievatorva seta dupa az. descr mai detatate) 3b. Sunt anumite zone ale ltr dumneavoasva umale care v2 femotonescs in mod special? Cat de mule crac aceste stn? Ets pa ale ace n cae nu sone equi) unde fl? (nvebaven 3 va frepetas pert una sau al mute ctor Sondaroate pent to ct inervivay, de exemp eroe es de a Massachusetts General Hosp a South Staion 9u Eineget eu masina dele Faneul Hall Symphony al) 4 Cae cree ch st cle ma ditncte element din central Sostonlu Po mar sau my dar rugim sae mention pe 2cclea pe cae le pute dentiica mal uso 9 pe care ie pate Sr cu mai mate acuatete (Pent Recare dn cele Sou ‘Su tel elemente menponste in respunsl Ia itebares 4 lnterlevatoruva sata unraspunsialnebares 5, Sa Pua smi dese ? Daca aif dus pn acon cu ‘chi acopett | eno v's descope hl ce ind 3 flo entra entfica erat loc unde via? St, Avet sentiment sai emoilegate de > 5 Im pute arta pe hata desenaté de dannenvoastd unde se a8 4, docs este cau Care sn lie 2s ement? li putei arta pe arta deserat de duemnenvenstd deca ord? Ine ese acu gla, dar neat dca putea tine teva minute pot o cep liber, estes sunt ‘nserateinmod informal. 17m Cecredeticb tem soft pin acestintervis? 7. Ce imponanfa au pent locutor onerare 3 recunoasterea ‘derentler oraguha? 7e, Gs or placer in faptl ch stuns V9 a su incom meet? Sau inca cont, neplacre?

S-ar putea să vă placă și