Sunteți pe pagina 1din 3
AGENTIA ROMAN DE ASIGURARE 4 CALITAT IN INVATAMANTUL SUPERIOR THE ROMANIAN AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE 1N IHGHER EDUCATION Siro BN04 ‘eit A ay fae Ca Soe out Sir Sp Hart 12.setrt ces Rama HOTARAR! CONSILIULUT ARACIS NRA7/ 23.07.2015 in conformitate cu prevederile Art.9 (5) din Regulamental de Organizare si Funetionare al ARACIS aprobat in Sedinja Consiliului ARACIS din data de 29.05.2014; In Sedinta Consiliului din data de 23.07.2015 s-a analizat ad-esa inregistrata la ARACIS cu. nr.5333/22,07.2015 cu privire la lista noilor membri ai Comisiilor permanente de specialitate ale ARACIS, propusa de comisiile de concurs si valida de Biroul Executiv al Consiliului ARACIS. Membrii Consiliului Agentici Romine de Asigurare a Calitati in invaimantul Superior HOTARASC: Art Se aproba numirea, pentru © perioadi de 3 ani, a roilor membri ai Comisiilor permanente de specialitate ale ARACIS, propusi de comisile de concurs si validata de Biroul E S, conform situate’ anexate Presedia Prof. uni. def dam PETRESCU \ak 3 \ A Consilige Juridic: ior Mircea are prvi: ll Shi SMaureana me 1, Bure fo 21206 7400, fas PSI 718 AGENTI ROMANA DE ASIGURARE A CALIEATIIN INVATAMANTUL SUPERIOR THE ROMANIAN AGENCY FOR QUALITY AS MER EDUCATION sas Mote dp dpi nal Spero ENOA Tots ah tbo Sarr Sia Spon Mart ne: 12.3, Hace, Remini Nes 5833 Data: 209-2005 in atentia membrilor Consiliului ARACIS, in conformitate cu prevederile Procedurii de selectare si numire @ woilor membri din Comisiile permanente de specialitate, prin concurs, lista noilor membti propusi de comisiile de concurs si validats de Biroul exccutiv al Consiliului ARACIS este uurmitoarea: Com Candida stot Siimecracte iste ale || Pro Uni. Dr Marista Costace rate 2 | Prof Univ, De Cristian Valansa | | Stiinte Umaniste si Teologic > | Stine Juries 1 | rot Uni DrStoiea Veonica | 2 [Prof Univ, Dr Parschis Carmen | Stings ale Comunicini, Sociale, [1] Prof Univ. Dr. Anton M hal |Pottce | Sine Administrative ale |Tcsn Poti 1_| Prof. Univ, Dr. Ciolan N. Lucian fon 2__| Prof. Univ. Dr. Hinea Calin Emilian 3 1 Conf. Univ. Dr. Sassu Ane Raluca | | Prof. Univ. Dr. Mihaela Mariana | Lag | | Stiinge Economice 1 2_| Prot. Univ. Dr. Gabriela Prelipecan Ante, Arhitectura, Urbanism, [1 | Prof. Univ. Dr. Nelida Nedeleu} | Fducatie Fizica si Sport 2. | Prof. Univ. Dr. Maria Urma 3 1 Conf: Univ. De. Alexandru Bourean Stiinje Agricole, Silvice si Cont. Univ. Dr. Curtu Alexandra Medieina Veterinara Lucian Stine Inginerest L 1_| Prof. Univ. Dr. Ing. Moldovan Liviu [Sunt Inne | 1 | Prof, Univ. De. Ing. Valentin Prof. Univ. Dr. Ing. Dore Adrian Panescu 3 | Prof. Univ. Dr. Ing. Voader Munteana | Nivapese | | | ‘ares proes Wa Shi Mgureama nr, Bacar 21.204 70N, fa BUH12.7835 AGENTIA ROMAN DE ASIGURARE 4 CAL ITA TU IN INVATIMANTUL SUPERIOR TIE ROMANIAN AGENCY FOR QUALITY ASSURANCE IN TIGHER EDUCATION sate et re oa lot prin ENOL reo pe gaa aman! Scr Lista final @ candidatilor sclectati, prin concurs, pentru ocuparea unor noi Pozijii de membri in comisiile permanente de specialitate este propusd spre validare Consiliului ARACIS in conformitate cu prevederile art. 12 din Procedura de selectare si numire a noilor membti din Comisile permanente de specialitate. Conform procedurii, numirea noilor membri_ ai comisiilor permanente de specialitate perioada de 3 ani. face prin vot de edtre Consiliul ARACIS pentru 0 Candidatii selectayi pentru a deveni- membri ai comisiilor pemanente de specialitate au obligatia de a depune la secretariatul ARACIS in termen de 3 zile lucritoare de ta data afisirii listei de mai sus, declaratia ei accent ocuparc postului, cu obligatia de a respecta prevederile releritoare la legislajin care reglementeaa raporturile de muned si incompatibilitjile. Pentru candidatii selectati ca membri ai comisiilor permanente de specialitate care nu depun declarafia menjionata, se consider c postul se ocupa de un alt candidat, in ordinea descrescdtoare a numarului de voluri si conform criteritlor de depariajare. Cu sleast considerate, Pros Prot. Univ/Bigl@gtRdan Peweseu {are provines Beal SchitwMgreama nf Bucy 21206 700, fe 212.7088: