Sunteți pe pagina 1din 7

Planificarea unitii de nvare

PATHWAY TO ENGLISH
Detalieri de coninut
L1 Friendly faces
- a cere o informaie, o
confirmare
- a exprima acordul,
dezacordul
- a descrie nfiarea
cuiva
L2 Round the world
- a saluta

O.B.
de
ref.
1.1
2.3
2.4
1.1

- a cere, a da informaii
personale
- a spune, a ntreba de
unde vine cineva, a
pune ntrebri pt. a
completa un formular
L3 Nice to meet you
- a prezenta pe cineva
- a saluta pe cineva

2.3

- activ. de rspuns la
ntebri globale

- frontal

- ex. de repetare dup


model
- dialoguri, simulri

- frontal, pe
perechi
- pe grupuri

- ex. cu alegere multipl


- ex. de discriminare
fonetic
- activ. de combinare a
textului cu imaginea

- individual

3.3
1.1
2.3
4.1

L4 Personal data
- a exprima opinii
- a prezenta motive
- a sugera
- a convinge
- a lua decizii

Unitatea de nvare nr. 1 : Hello everybody!


Activiti de invare
Resurse
procedurale
Materiale

1.1
2.3

Observare
sistematic

- hart

- frontal

Observare
sistematic

- pe perechi
- ex. de rspuns la
ntrebri globale
- descrieri simple cu
suport verbal (cuv. de
sprijin)
- completare de
formulare cu date
personale
- ex. cu alegere multipl
- descrieri simple cu
suport verbal
- ex. de tipul adev./fals
- completare de
formulare

3.3

- frontal
- pe perechi

Evaluare

- carte
cu
proverb
e

Observare
sistematic

- individual
- individual
- pe grupuri
- pe perechi

- fotografii
cu
celebrit
i

- individual

4.1
L5 - Evaluare
Detalieri de coninut

- individual
O.B.
de
ref.

L1 What does she


look like?
- a exprima posesia

1.2

- a descrie oameni

2.3

- a prezenta relaii de
familie
L2 Kates family
- a compara persoane
- a exprima asemnarea
- a exprima apartenena

3.1
1.2
2.4

Unitatea de nvare nr. 2 : A family tree


Activiti de invare
Resurse
procedurale
materiale
- ex. de rspuns la
ntebri globale
- descrieri simple cu
suport imaginativ
- activ. de combinare a
textului cu imaginea

- frontal

- ex. cu alegere multipl


- activ. de lectur
individual
- completare de tabel

- pe perechi

3.2
L3 Whos the tallest?
- a compara persoane

1.2

Proiect

- pe grupuri

Evaluare

Observare
sistematic

- pe perechi

- individual

- fi
de
lucru

Observare
sistematic

- pe perechi
- activ. de confirmare a
rspunsului corect
- ex. de repetare dup

- pe grupuri
Observare

- a exprima posesia

2.3
4.1

L4 Family data
- a descrie persoane
- a compara persoane
- a exprima asemnarea

1.2
2.3
3.2

model
- activ. de redactare de
paragraf

- individual

- ex. de rspuns la
ntrebri globale
- descrieri cu suport
imaginativ
- ex. cu alegere multipl

- frontal

L5 - Evaluare
Detalieri de coninut
L1 Mike has to work
hard
- a exprima necesitatea
- a vorbi despre
activiti zilnice
- s desprind
informaii dintr-un scurt
mesaj audiat
L2 School subjects
- a prezenta orarul
colar
- a cere informaii i a
prezenta materiile
favorite
- a completa un tabel cu
datele lips
L3 School rules
- a formula reguli
- a descrie atitudini fa
de coal
- a articula corect
sunete apropiate d.p.v.
fonetic
L4 Our ideal school
timetable
- a planifica o actvitate
- a formula o opinie, o
sugestie
- a convinge
- a accepta
L5 - Evaluare

Detalieri de coninut

sistematic

- individual

- pe grupuri
- pe perechi
- grupe

O.B.
de
ref.
4.1

Unitatea de nvare nr. 3 : School


Activiti de invare
Resurse
procedurale
materiale
- formularea unui
paragraf
- descrieri simple cu
suport verbal
- ex. de tipul adev./fals

- individual

- frontal

2.4

- descrieri simple cu
suport verbal
- simulri

3.4

- completare de tabel

- pe grupuri

3.3

- ex. de combinare a
textului cu imag.
- redactare de paragraf
- ex. de repetare dup
model i de
discriminare fonetic

- pe perechi

- completare de text
lacunar
- descrieri cu suport
vizual
- redactare de proiect

- pe perechi

2.5
1.2

2.3

4.2
2.1

1.2
2.3
4.3

Proiect
Evaluare

Observare
sistematic

- frontal
- pe perechi

Observare
sistematic

- pe perechi

- pliante

- individual

Proiect

- frontal, pe
perechi

Observare
sistematic

- pe perechi
- pe grupuri
- individual

Lucrare
scris

Unitatea de nvare nr. 4 : Week- ends


O.B.
Activiti de invare
Resurse
de
procedurale
materef.
riale

Evaluare

L1 Great attractions
- a oferi politicos
1.1
- a accepta, a refuza
2.1
- a da informaii
- a invita
L2 A day out
- a prezenta activiti pt.

- completare de tabel
- repetare dup model
- ex. cu alegere multipl

3.1
2.3

- pe perechi
Observare
sistematic

- frontal
- pe grupuri

- descrieri simple cu

- pe grupuri

- ilus-

timpul liber
- a exprima aciuni care
se ntmpl n
momentul vorbirii
- a recunoate
informaii eseniale
dintr-un text citit
L3 Weekend at Kates
grandparents
- a explica activ. desf.
n mom. vorbirii
- a articula corect
sunete apropiate d.p.v.
fonetic
- a scrie despre
evenimente din mediul
familiar
L4 Our favourite
weekend
- a exprima preferine
- a motiva

suport vizual
4.2
3.2

2.5
2.1

2.3
- a prezenta activ. de
weekend
L5 - Evaluare

4.3

Detalieri de coninut

- ex. de combinare a
textului cu imaginea
- ex. de rsp. la
ntrebri

- pe perechi

- descrieri simple cu
suport vizual

- pe grupuri

- ex. de discriminare
fonetic
- redactare de propoziii

- frontal

4.2

1.2

O.B.
de
ref.

trate de
colo-rat
Proiect

- individual

Observare
sistematic

- pe perechi

- completare de text
lacunar
- descrieri cu suport
vizual
- redactare de proiect

- pe grupuri
- individual
- pe grupuri
- grupe

Unitatea de nvare nr. 6 : Weather


Activiti de invare
Resurse
procedurale

Proiect
Evaluare
materiale

L1 The four seasons


- a descrie vremea
2.5
- a exprima aciuni
obinuite i aciuni n
plin desfurare
- a sesiza ordinea
evenimentelor dintr-un
text audiat
L2 Weather forecast
- a citi fluent un scurt
text
- a asocia informaii
dintr-un text citit cu
imagini
- a scrie un scurt text

Detalieri de coninut

- frontal

1.3

- completare de tabel

- pe grupuri

2.2

- activ. de lectur

- individual

3.3

- pe perechi

4.3

- combinarea textului
cu imaginea
- redactare de
paragraf

2.4

- activ. pe perechi

- pe perechi

3.1

- ex. de ordonare a
unui dialog

- individual

2.2

- lectur pe roluri

- pe grupuri

4.2

L3 On a windy day
- a exprima
posibilitatea i obligaia
- a pune n ordine
remarcile dintr-un
dialog
- a citi fluent un text
cunoscut

L4 - Evaluare

- descrieri simple cu
suport verbal
- alctuire de
propoziii

- pe perechi

Observare
sistematic

Observare
sistematic

- pe perechi

- grupe
Unitatea de nvare nr. 5 : Parties and presents
Activiti de invare
Resurse

Observare
sistematic

Proiect

Evaluare

O.B.
de
ref.
L1 Letters from you
- a exprima o dorin
- a scrie o scrisoare
dup un plan dat
- a desprinde informaii
dintr-un text audiat

2.3

- minidialog

- pe perechi

4.3

- redactare dup un
plan dat
- ex. de confirmare a
rspunsului corect

- individual

2.3

- activ. pe perechi

- pe perechi

3.2

- ex. de rspuns la
trebri

- frontal

4.1

- redactare de
paragraf

- individual

2.4
3.2

- simulri
- realizarea unei
felicitri

- pe perechi
- individual

- ex. de discriminare
fonetic, de repetare
dup model

- frontal

1.2
L2 The best time of
the year
- a exprima pcerea,
neplcerea
- a recunoate
informaii eseniale
dintr-un text citit
- a cere i a oferi n
scris detalii personale
L3 We wish you a
Mrry Christmas
- a face urri
- a urma instruciunile
dintr-un text citit
- a articula corect
sunete apropiate fonetic

procedurale

2.1

L4 - Evaluare
Detalieri de coninut
L1 Holiday picture
- a desprinde informaii
dintr-un text audiat
- a prezenta activiti de
vacan
- a descrie vremea,
mncarea, locurile,
oamenii
L2 A holiday to
remember
- a exprima plcerea,
neplcerea
- a prezenta aciuni din
trecut
- a asocia informaii
dintr-un text citit cu
imagini
L3 Holiday letters
- a desprinde informaii
particulare dintr-un text
audiat
- a pune n ordine
paragrafele unei scrisori
- a scrie o scrisoare

L4 - Evaluare

materiale

Observare
sistematic

- pe perechi

Observare
sistematic

- caset cu
colinde

- grupe
O.B.
de
ref.
1.2

- pe perechi

4.2

- descrieri cu suport
vizual
- redactare de
paragraf

2.5

- activ. pe perechi

- pe perechi

4.1

- completare de text
lacunar
- activ. de combinare
a textului cu
imaginea

- pe grupuri

- completare de text
lacunar

- pe perechi

2.3

3.3

1.2

Proiect

Unitatea de nvare nr. 7 : Holidays


Activiti de invare
Resurse
procedurale
materiale
- completare de tabel

- frontal

Observare
sistematic

Evaluare

- felicitri
Observare
sistematic

- individual

Observare
sistematic

- pe perechi

Observare
sistematic
3.2

- ordonare de
paragrafe

- pe grupuri

4.3

- redactare de
scrisoare

- individual
- individual

Prob scris

Detalieri de coninut
L1 My friend
- a articula corect
sunete apropiate fonetic
- a descrie persoane

Unitatea de nvare nr. 8 : Choose your friend


O.B. Activiti de invare
Resurse
de
procedurale
materef.
riale
2.1

- ex. de repetare
dup model

- frontal

2.3

- descrieri cu suport
vizual
- ex. de bifare a rsp.
corect

- pe perechi

- redactare de
paragraf pe suport
dat
- completare de tabel

- pe grupuri

- a desprinde informaii
dintr-un mesaj audiat

1.2

L2 Mans best friend


- a exprima aciuni din
trecut

4.1

- a transfera informaii
dintr-un text citit ntr-o
schem
- a citi fluent un text

3.4

Evaluare

Observare
sistematic

- individual

- poze cu
anima-le

- pe perechi

Observare
sistematic

- lectur individual
2.2
L3 Penfriends
- a exprima obiceiuri
din trecut
- a recunoate mesajul
global al unui text citit
- a articula corect
sunete apropiate fonetic

2.3
3.1
2.1

- individual

- completare de text
lacunar
- ex. de rspuns la
ntrebri

- pe grupuri

- ex. de repetare
dup model

- frontal

L4 - Evaluare
Detalieri de coninut
L1 The quiz show
- a prezenta adevruri
general valabile
- a rspunde la trebri
de cultur general
- a desprinde informaii
particulare dintr-un text
audiat
L2 What did you
choose?
- a formula ntrebri
despre aciuni din trecut
- a redacta o serie de
ntrebri
- a recunoate mesajul
global al unui text
L3 The grand prize
- a formula ntrebri
specifice despre aciuni
din trecut
- a exprima plcere i a
motiva
- a recunoate
informaii eseniale

- pe perechi

- individual
O.B.
de
ref.

Unitatea de nvare nr. 9 : Quizzes


Activiti de invare
Resurse
procedurale
materiale

4.2

- completare de
propoziii

- frontal

2.3

- ex. de rspuns la
ntrebri

- pe perechi

1.2

- ex. de bifare a
rspunsului corect

- individual

2.3

- dialoguri

- frontal

4.1

- formulare de
propozii
- ex. de rspuns la
ntrebri

- pe grupuri

- formulare de
ntrebri

- pe perechi

- ex. de rspuns la
ntrebri
- ex. cu alegere

- frontal

3.1

4.1
2.4
3.2

Observare
sistematic

Proiect
Evaluare

Observare
sistematic

Observare
sistematic

- pe perechi

Observare
sistematic
- individual

dintr-un text citit


L4 - Evaluare

Detalieri de coninut
L1 Which do you
prefere?
- a exprima preferina
- a descrie un sport
preferat
- a desprinde informaii
dintr-un text audiat
L2 The British and
their sports
- a descrie diferite
sporturi
- a arta interes pt.
cunoaterea unor
aspecte de civilizaie
britanic
- a asocia informaii
citite cu imagini
L3 What did you do
last weekend?
- a ntreba i a prezenta
aciuni din trecut
- a recunoate mesajul
global al unui text citit
- a prezenta aciuni din
trecut

multipl
- individual

O.B.
de
ref.

Unitatea de nvare nr. 10 : Sports and games


Activiti de invare
Resurse
procedurale
materiale

2.3

- activ. pe perechi

- pe perechi

4.2

- redactare de
paragraf
- completare de text
lacunar

- individual

- frontal

5.1

- descrieri cu suport
vizual
- utilizare de reviste

3.3

- combinare a
textului cu imaginea

- individual

2.3

- activ. pe grupuri

- pe grupuri

3.1

- ex. de rspuns la
ntrebri

- pe perechi

4.1

- redactare de
paragraf

- individual

1.4

2.4

L4 - Evaluare
Detalieri de coninut
L1 In the sports shop
- a ntreba i a exprima
preul
- a desprinde informaii
dintr-un text audiat
- a scrie o scurt
prezentare a unei inute

O.B.
de
ref.

Evaluare

Observare
sistematic

- pe perechi

- pe perechi

Observare
sistematic

Observare
sistematic

- perechi

Proiect

Unitatea de nvare nr. 11 : Shopping


Activiti de invare
Resurse
procedurale
materiale

2.4

- activ. pe perechi

- pe perechi

1.2

- ex. de bifare a
rspunsului corect
- completare de text
lacunar

- pe grupuri

3.2

- ex. de rspuns la
trebri

- frontal

2.3

- dialog pe perechi

- pe perechi

4.2

- redactarea unei liste


de cumprturi

- individual

3.2

- ex. true/false

- pe perechi

2.3

- completare de tabel

- individual

4.2
L2 Party treats
- a recunoate
informaii eseniale
dintr-un text citit
- a ntreba i a da
informaii despre
preuri i mncare
- a scrie o list de
cumprturi
L3 They bought a Tshirt
- a recunoate mesajul
global al unui text
- a exprima aciuni din
trecut

Prob scris

- monede

Evaluare

Observare
sistematic

- individual

Observare
sistematic

Observare
sistematic

- a articula corect
sunete apropiate fonetic

2.1

- repetare dup
model

L4 - Evaluare
Detalieri de coninut
L1 Lets go on the big
wheel
- a descrie diferite
atracii dintr-un parc de
distracii
- a desprinde informaii
eseniale dintr-un text
audiat
- a prezenta o zi ntr-un
parc de distracii
L2 Schools over
- a descrie activiti
posibile la o petrecere
- a citi fluent untext
- a asocia informaii
dintr-un text citit cu
imagini
L3 Come with us
- a exprima
avertismente,
instruciuni, sugestii
- a urma o serie de
instruciuni citite pt. a
realiza un obiect de
hrtie
- a formula reguli

- individual
Unitatea de nvare nr. 12 : Fairs and fancy dress parties
O.B. Activiti de invare
Resurse
de
procedurale
materef.
riale
2.3
1.4

- combinare a
textului cu imaginea
- ex. de confirmare a
rspunsului corect
- redactare de
paragraf

4.3

Prob scris
Evaluare

- pe perechi

- pe grupuri

Observare
sistematic

- individual

2.4

- descrieri cu suport
vizual

- frontal

2.2

- individual

3.3

- lectur individual
- combinare a
textului cu imaginea

2.4

- activ. pe perechi

- pe perechi

3.2

- realizarea unei
plrii de hrtie
urmnd instruciuni
- descriere cu suport
vizual

- individual

4.1
L4 - Evaluare

- frontal

Observare
sistematic

- pe perechi

Observare
sistematic

- pe perechi
- individual

Prob scris