Sunteți pe pagina 1din 12

Cuprins

Introducere ...1
2. Structura i caracteristica capitalului bancar.4
2.1. Capitalul bncii4
2.2. Capital propriu.6
2.3. Capitalul bancar propriu, funciile i rolul su.8
3. Reglementrile bancare privind capitalul bancar.....................................10
3.1. Capitalul necesar pentru constituirea i funcionarea bncilor...10
3.2. Impactul mrimii capitalului impus de autoriti asupra
rentabilitii capitalului propriu11
Concluzia..................12
Bibliografie...............................................................................................13

1.INTRODUCERE

Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din
intreaga societate, iar regulile privind capitalul bancar reprezint ponderea
cea mai semnificativ din aceste reglementri. Aceast importan deosebit
care se acord capitalului bancar se datoreaz faptului c bncile sunt, de
fapt intermediari pe piaa financiar, i astfel nu-i folosesc decat intr-o
msur foarte mic propriile resurse.
Capitalul bancar joac un rol important pe parcursul activitii bncii,
la constituire, in perioada de funcionare i la lichidare. Datorit acestui rol
semnificativ capitalul este punctul esenial in managementul bancar.
Capitalul propriu al bncii reprezint o parte din resursele financiare a
fiecrui agent economic. Formarea capitalului reprezint etapa principal i
una din primele ce st la baza resurselor financiare necesare bncii. El este
important mai ales in faza iniial a activitii financiare a bncii, cand
fondatorii efectueaz un ir de cheltuieli necesare pentru a incepe activitatea
bancar procurarea terenului pentru construcie, arenda, procurarea
utilajului, remunerarea muncii . a. n afar de aceasta din aceste resurse sunt
formate principalele rezerve necesare bncii.

2.STRUCTURAICARACTERISTICACAPITALULUIBANCAR

2.1.Capitalulbncii
Resursele bncilor constau din resurse proprii i in marea majoritate
din resurse imprumutate din economie de regul imprumutate de la persoane
fizice, persoane juridice, inclusiv resurse imprumutate de la Banca Central
(B.N.M.). Banca liceniat ca oricare alt instituie financiar activeaz in
baza cadrului legislativ elaborat in corespundere cu cerinele economiei de
pia, luand in considerare necesitile economiei. Banca activeaz in baza
legii ce permite atragerea mijloacelor bneti, temporar disponibile din
economia naional i investirea resurselor in ramurile prioritare ale
economiei. Societile bancare trebuie s dein un inalt grad de lichiditate,
s dispun i de capital proprii suficient pentru cazuri excepionale.
Resursele proprii ale bncii comerciale sunt constituite din capitalul
subscris de acionari i din beneficiile distribuite i aflate in diferite fonduri
de rezerv sau de risc. Deinerea capitalului propriu contribuie in mare
msur la asigurarea stabilitii bncii i a eficienei activitii ei. El are o
importan deosebit mai ales in faza iniial de activitate a bncii, cand
fondatorii suport mari cheltuieli, investind atat in emisiunea aciunilor, cat
i in mijloace fixe cum sunt imobile, mobil, seifuri, programe i tehnologii
bancare etc. Formarea i majorarea capitalului duce la lrgirea activitii
financiare a bncii.
Din punct de vedere al gradului de stabilitate, resursele proprii
cuprind resurse stabile, care pot fi plasate pe termen lung, constituite din :

capitalul social
fondul de rezerv
primele legate de capitalul social.

Resurse
Stabile

Capital
Social
Fondul de
rezerv

Primele
legate
de capitalul
social

Fig.1Resurselepropriistabilealebnciiliceniate.

Resurse temporare care pot fi plasate pe termen foarte scurt, constituite din:

rezervele pentru pierderi la credite


dividendele de plat
fonduri i rezerve constituite temporar etc.

Resurse
Stabile

rezervele
pentru pierderi
la credite

dividendele de
plat

fonduri i rezerve
constituite
temporar

Fig.1Resurseletemporarealecapitaluluibancar.
4

Capitalulbancarjoacunrolimportantpeparcursulactivitiibncii,
laconstituire,nperioadadefuncionareilalichidare.Datoritacestuirol
semnificativcapitalulestepunctulesenialnmanagementulbancar.
2.2.Capitalpropriualbncii
Capitalulpropriualbnciireprezintopartedinresurselefinanciarea
fiecruiagenteconomic.Formareacapitaluluireprezintetapaprincipali
unadinprimelecestlabazaresurselorfinanciarenecesarebncii.Eleste
importantmaialesnfazainiialaactivitiifinanciareabncii,cnd
fondatoriiefectueazunirdecheltuielinecesarepentruancepeactivitatea
bancar,procurareaterenuluipentruconstrucie,arenda,procurarea
utilajului,remunerareamuncii.a.nafardeaceastadinacesteresursesunt
formateprincipalelerezervenecesarebncii.
Termenuldecapitalpentrubancheriareonsemntatedeosebit.
Elsereferlamijloaceleinvestitedectrefondatoriibnciiiestecompus
ngeneraldincapitalulacionar,rezerveibeneficiulnerepartizat.Trebuie
demenionatfaptulcfunciile,rolulimrimeacapitaluluipropriuau
specificullorncomparaiecualtedomeniideactivitatedineconomie.
Acestspecificalbnciiesteinfluenatdeunirdecircumstane:
bncilencalitatedeintermediarpepiaafinanciaratragesumemari
decapitalstrinsubformadepozitelorpopulaiei,agenilor
economici,instituiilordestat,precumasigurogestiuneefectivi
pstrareaacestormijloace,acordnddeponenilorserviciispecializate
iasigurndulcuunprofitsubformdedobndpentrucapitalul
depus
sistemaasigurriidestatadepozitelornmsurarespectiv
micoreazpericolulderetragereadepoziteloripermitebnciisi
menincotamijloacelorpropriintromrimemaimic,necesar
pentruasigurarealichiditii
activelebncii,prezentatesubdiferiteformedeobligaiimonetare,de
regul,suntmailichideimaiuorrealizabilepepiadectactivele
companiilornefinanciare,ngheatenactivemateriale.Acestfapt
asigurbnciiposibilitideacumularearesurselorbnetimobilizate
5

icorespunztormicoreaznecesitateanmrimeacapitalului
propriu.

Dinacestemotivebncileialteinstituiifinanciarepotmenineo
ponderemicacapitaluluipropriuntotalulresurselor,cutoatecrolul
capitaluluipropriuncomponenamijloacelorfinanciarealebnciieste
important,deoareceelcontribuienmaremsurlaasigurareabncilori
aeficieneiactivitiiacesteia.Dincontulacestormijloacesuntformate
rezerveleprincipalenecesarebncii.
Cutoatecdreptsursprincipaldefinanareacheltuielilornecesare
pentrulrgireaactivitiiserveteprofitulobinutdinactivitate,bncile
deseorirecurglaemisiuneadeaciunisaumprumuturipentrufinanarea
investiiilornvalorimari.
Oaltfuncieacapitaluluipropriuestefunciadeprotecieigaranie.
Elamortizeazactivitateabnciincazulapariieiunorpierderi
neprevzutesauaunorcheltuieliextraordinare.Nelundnconsideraie
faptulcbncilepentrudiferitesituaiiauprevzutefondurispeciale,n
unelecazuripentruacoperireapierderilorpotutilizaoparteacapitalului
propriu.naacazuriestefolositnumaicapitalulacionarinicidecum
capitalulmprumutatnurmaemisiuniideobligaiunipepiaafinanciar,
deoareceelnsiconstituiecreanededatorie.

2.3.Capitalulbancarpropriu,funciileirolulsu
Din punct de vedere teoretic, capitalul bancar indeplinete
urmtoarele funcii:
Protejeaz deponenii in eventualitatea insolvabilitii i lichidrii
bncii
absoarbe pierderile neanticipate pentru a menine increderea, astfel ca
in condiii de stres, banca s-i poat continua activitatea
servete la achiziionarea de cldiri i echipamente pentru
desfurarea activitii
servete ca o limit impus (Norma Cooke) pentru expansiunea
nejustificat aactivelor.
Practic, prima funcie este deja depit ca urmare a constituirii
Fondului de Garantare a depozitelor in sistemul bancar.
A doua funcie este puin exagerat. Multe active ce par a fi slabe pot
fi eliminate cu puine pierderi de ctre un management competent. n
plus, fondurile de risc i provizioaneleii permit bncii s-i continue
activitatea in perioade dificile pan cand nivelul i fluxul catigurilor este
restabilit. Nu marimea capitalului scapa bancile de faliment Falimentul
bncilor a fost consecina unui management defectuos, materializat in
pierderi mari din imprumuturi i lichiditi insuficiente determinate de
retragerea masiv a deponenilor ca urmare a inexistenei unui sistem de
garantare a depozitelor. Practic, se poate afirma c, nivelul capitalului
bancar nu este legat cauzal de falimentul bncilor.
A treia funcie este mai rezonabil decat pare, fiind determinat de
necesitatea crerii condiiilor pentru derularea activitii. Practic, nu
7

deponenii trebuie s fie cei care s furnizeze fonduri pentru deschiderea


unei bnci sau a altor uniti, precum i a dotrilor aferente bncii.
Problema care se pune pentru managementul bncii este aceea ca,
deschiderea unor noi uniti s fie justificat prin luarea in calcul a
posibilitilor locale concrete, att in ceea ce privete colectarea
depozitelor, dar i a cererii de credite din zon, precum i de concurena
oferit de celelalte bnci i instituii care funcioneaz deja in zon.
A patra funcie a capitalului este limitarea expansiunii nejustificate a
activelor bancare - este mai rezonabil decat pare a fi. Prin limitarea
activelor se poate limita creterea unei bnci peste posibilitatea ei de
management, se poate imbunti calitatea activelor bancare, se poate
controla posibilitatea unei bnci de a-i asigura creterea prin datorii i
poate conduce la creterea rentabilitii activelor. Practic, adecvarea
capitalului este folosit pentru prevenirea expansiunii nejustificate a unei
bnci.
Funcia esenial a capitalului bancar este ins aceea de a asigura
publicul i autoritile asupra stabilitii bncii. Meninerea mrimii
adecvate a capitalului i achiziionarea sa sunt subiecte care frmant
managerii bncilor.n vederea satisfacerii nevoilor de capital,
managementul bancar trebuie s ia in consideraie urmtoarele elemente:
1. Reglementrile bancare privind capitalul bncii
2. Posibilitile bncii de cretere a capitalului.

3.REGLEMENTARILE BANCARE PRIVIND CAPITALUL


BANCAR

3.1 Capitalul necesar pentru constituirea si functionarea bancilor


Autoritile bancare impun bncilor s respecte o serie de norme
privind capitalul necesar (capitalul social) pentru constituirea i funcionarea
bncilor i respectarea gradului de adecvare a capitalului.
Legile bancare prevd sume minime de capital necesar pentru
autorizarea bncilor. n ultimii ani, B.N.R. a impus bncilor, atat celor in
funciune, cat i celor in curs de organizare un nivel minim de capital social.
Premisele care au stat la baza acestei decizii luate de B.N.R. inc din
1995 au fost alinierea la standardele Uniunii Europene i evitarea proliferrii
unor bnci slabe, cu o baz de capital insuficient, care ar putea pune in
pericol viabilitatea de ansamblu a sistemului bancar.
Considerentul pentru care un stoc mare de capital ajut la asigurarea
bncii este c acest capital reprezint acele fonduri pe care banca le poate
pierde fr a-i pune in pericol capacitatea de rambursare a creditorilor ei,
numai deintorii de capital ar fi cei care pierd.
Avand in vedere rolul major pe care-l au bncile in economie - prin
activitatea lor pot influena dezvoltarea economic a naiunii - decizia cu
privire la majorarea capitalului social ar fi trebuit precedat de o evaluare a
calitii portofoliului de credite i a managementului din bnci, scopul fiind
9

preintampinarea penetrrii capitalului in bncile care genereaz risipa de


fonduri. Modul de constituire a capitalului social a fost reglementat atat prin
Legea nr.33/1991 - privind activitatea bancar (ulterior Legea nr.58/1998
Legea bancar, O.U.G. nr. 99/2006), dar i prin norme cu caracter prudenial
emise de B.N.R.Astfel, capitalul social al unei bnci trebuie vrsat integral
in form bneasc in momentul subscrierii. Persoanele care intenioneaz s
achiziioneze mai mult de 5% din capitalul social al bncii trebuie s obin
aprobarea de la B.N.R.
3.2 Impactul marimii capitalului impus de autoritati asupra
rentabilitatii capitalului propriu
Independent de reglementrile impuse de autoriti cu privire la
mrimea capitalului social al unei bnci, managementul bancar ii
dimensioneaz capitalul propriu luand in considerare urmtoarele elemente:
achiziionarea de cldiri i echipamente pentru desfurarea activitii
absorbirea pierderilor neanticipate pentru a menine banca deschis in
condiii de stres, ceea ce din punct de vedere al autoritilor presupune
asigurarea solvabilitii bncii.
Deci rolul capitalului ca tampon contra pierderilor din imprumuturi este
evident atunci cand este pus mai degrab in contextul cash-flow-ului decat a
intregului capital contabil impus de autoriti. De exemplu, considerm o
banc ai crei clieni nu-i ramburseaz creditul, nerambursrile in termen
vor reduce intrrile de cash operativ pentru banc. Ieirile de cash sunt in
mare neafectate, banca poate rmane operaional solvabil atat timp cat
capitalul propriu in cash asigur ieirile de cash (cheltuielile cu dobanzile i
plile ordonate de clieni).
Situaia ii permite bncii s contracteze noi imprumuturi pentru a inlocui
intrrile de cash i s catige timp pentru recuperarea activelor slabe. n
consecin, rolul primar al capitalului propriu este s in banca deschis si continue activitatea, astfel incat, timpul i profiturile s absoarb
pierderile, iar publicul s nu-i piard increderea in banc.Mai mult ca orice,
increderea este important pentru acionarii bncii, constituind totodat un
10

ajutor la creterea preului aciunilor bncii i deci la obinerea de capital


suplimentar.
Hempel i Coleman1 definesc increderea ca "fiind capitalul necesar
creditorilor, debitorilor, legiuitorilor, acionarilor, publicului pentru a rmane
increztori in banc".

Concluzie
Capitalul bancar dei are o pondere relativ redus in bilanul bncii,
reprezint un element fundamental in ceea ce privete gestionarea riscurilor
de orice fel cu care se confrunt o societate bancar.Noiunea de capital
adecvat tinde s se orienteze tot mai mult ctre cea ce bncile, prin norme i
procese interne, consider c este optim pentru ele i mai puin ctre regulile
standardizate, care stabilesc pe baza unor criterii ce uniformizeaz, capitalul
necesar.
Aproape fiecare aspect al activitii bancare este influenat direct sau
indirect de disponibilitatea i/sau costul capitalului. Capitalul reprezint
averea proprietarilor bncii, adic bogia deinut de acionari sau asociai
intr-o banc. Reprezint unul dintre factorii cheie care trebuie luai in
conisderare atunci cand este evaluat sigurana i buna funcionare a unei
anumite bnci.

11

Bibliografie

1. Basno. C., Dardac, N., Management bancar, Editura Economic,


Bucureti,
2002
2. Danil, N., Anghel, L., C., Dnil, M., I., Managementul lichiditii
bancare,
Editura Economic, Bucureti, 2002
3. Dedu, V., Gestiune i audit bancar, Editura Economic, Bucureti,
2003
4. Stoica, M., Management bancar, Editura Economic, Bucureti, 1999
5. ***www.bnm.md

12