Sunteți pe pagina 1din 16

BAZELE CONTABILITATII

( monografie contabila )

Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la


01.01.1997:
ACTIV
Cheltuieli de constituire
Alte imobile necorporale
Terenuri
Cladiri
Masini, utilaje,instalatii
Mijloace de transport
Imob. corporale in curs de executie
Materii prime
Materiale consumabile
Obiecte de inventar
Marfuri
Produse finite
Clienti
Debitori diversi
Titluri de plasament (503)
Casa in lei
Disponibil la banca
Avansuri de trezorerie
Acreditive
Cheltuieli constatate in avans
TOTAL ACTIV

-suma500
1000
5000
25000
10000
30000
5000
3000
1000
1500
2500
3000
15000
1000
5000
500
48000
500
1500
1000
160000

PASIV
Capital social
Rezerve
Fonduri(112)
Subventii pentru investintii
Diferente din reevaluare
Rezultatul reportat (profit)
Privizioane reglementate
Provizioane pt. riscuri si cheltuieli
Imprumuturi pe termen lung
Furnizori
Datorii salariale
C.A.S.
Contr. pers. la asigurarile sociale
Fond somaj intreprindere
Fond somaj personal
Impozit pe salarii
Impozit pe profit
T.V.A. de plata
Venituri constatate in avans

-suma35000
15000
8000
5500
3000
5500
1500
3000
10000
5000
15000
12500
1500
2500
500
5000
19000
7000
5500

TOTAL PASIV

160000

In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii :

1) Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noi
la valoarea nominala de 1000 lei/actiune, valoarea de emisiune fiind de 1250 lei/actiune.
+ A 456
+ P 1011
+ P 1041

Decontari cu asociatii privind capitalul D


Capital subscris nevarsat C
Prime de emisiune sau de aport C

456 = %
1011
1041

18750000
15000000
3750000

2) Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa, aportul
acestora fiind format din:
a) un utilaj evaluat la nivelul sumei de 5000000
b) un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 4375000
- A 456
+ A 2123
+ A 5121
%
2123
5121

Decontari cu asociatii privind capitalul C


Masini utilaje instalatii D
Conturi la banci in lei D

=456

9375000
5000000
4375000

Regularizarea conturilor de capital:


- P 1011
+ P 1012
1011 = 1012

Capital subscris nevarsat D


Capital subscris varsat C
7500000

3) Societatea majoreaza capitalul social cu 5000000 lei reprezentand incorporarea in


masa acestuia a urmatoarelor elemente:
a) rezerve 2500000

b) rezultatul raportat 1500000


c) diferente din reevaluare 1000000
Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V.N. de 1000 lei.
+
-

P
P
P
P

Capital subscris varsat C


Rezerve D
Rezultatul raportat D
Diferente din reevaluari D

1012
106
107
105

%
106
107
105

= 1012

5000000
2500000
1500000
1000000

4) Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 3000000


lei catre asociati, contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.
(a) inregistrarea diminuarii
- P 1012
+ P 456

Capital subscris varsat D


Decontari cu asociatii privind capitalul C

1012 = 456

3000000

(b) plata contravalorii acesteia catre asociati


- A 5121
- P 456

Conturi la banci in lei C


Decontari cu asociatii privind capitalul D

456 = 5121

3000000

5) Societatea rascumpara de la bursa 2000 de actiuni proprii la un pret de rascumparare


de 1150 lei/actiune.(val. nom. este de 1000 lei/actiune).
- A 5121
+ A 502

Conturi la banci in lei C


Actiuni proprii D

502 = 5121

1150 x 2000 = 2300000

6) Se anuleaza actiunile proprii cumparate anterior de la bursa.


- A 502
Actiuni proprii C
- P 1012
Capital subscris varsat D
+ A 6728
Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital D
Obs. : capitalul social sa diminueaza la valoarea nominala !
%
1012
6728

= 502

2300000
2000000
300000

7) Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente


exercitiului in curs dupa cum urmeaza :
a)
b)
c)
d)

cheltuieli de constituire 100000


cladiri 500000
masini, utilaje, instalatii 4000000
mijloace de transport 1000000

+
+
+
+
+

A
P
P
P
P

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor D


Amortizare cheltuieli de constituire C
Amortizare cladiri C
Amortizare masini, utilaje, instalatii C
Amortizare mijloace de transport C

6811
2801
2811
2813
2815

6811 =

%
2801
2811
2813
2815

5600000
100000
500000
4000000
1000000

8) Societatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri:


a)
b)
c)
d)
+
+
+
+
+
+

materii prime 5000000


materiale consumabile 3000000
marfuri 7500000
obiecte de inventar 3000000
A 300
A 301
A 371
A 321
A 4426
P 401
%
300
301
371
321
4426

T.V.A. 22%

Materii prime D
Materiale consumabile D
Marfuri D
Obiecte de inventar D
TVA deductibil D
Furnizori C

= 401

22750000
5000000
3000000
7500000
3000000
4070000

9) Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti.


+ A 5121
- A 411
5121 = 411

Conturi la banci in lei D


Clienti C
15000000

10)

Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de


25000000 lei.
+ A 345
+ P 711
345 = 711

Produse finite D
Venituri din productia stocata C
2500000

11)

Ssocietatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 9000000 TVA=22%


costul de achizitie al marfurilor vandute 6500000.
(a) vanzarea marfurilor
+ A 411
+ P 707
+ P 4427

Clienti D
Venituri din vanzarea marfurilor C
TVA colectat C

411 =

%
707
4427

10980000
9000000
1980000

(b) scoaterea din evidenta sau descarcarea din gestiune a marfurilor vandute
-A
+A

Marfuri C
Cheltuieli privind marfuri D

371
607

607 = 371

6500000

12)

Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice


contul de disponibil bancar.
-

%
4311
4312
4371
4372
444
441
4423

13)

Conturi la banci in lei C


Contributia unitatii la asigurari sociale D
Contributia personalului la pensia suplimentara D
Contributia unitatii la fondul de somaj D
Contributia personalului la fondul de somaj D
Impozit pe salariu D
Impozit pe profit D
TVA de plata D

A 5121
P 4311
P 4312
P 4371
P 4372
P 444
P 441
P 4423
=

5311 = 5121

421 = 5311

15000000

Casa C
Personal-remuneratii datorate D
15000000

Se incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti.


+ A 5121
- A 411
5121 = 411

16)

Conturi la banci in lei C


Casa D

Se platesc salariile nete


- A 5311
- P 421

15)

48000000
12500000
1500000
2500000
500000
5000000
19000000
7000000

Se ridica banii de la banca in vederea platii salariilor nete.


- A 5121
+ A 5311

14)

5121

Conturi la banci in lei D


Clienti C
10980000

Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.


+ A 5311
- A 461
5311 = 461

Casa D
Debitori diversi C
1000000

prin

17)

Societatea vinde produse finite la un pret de vanzare de 30000000 lei, TVA 22%,
costul de productie aferent fiind de 24500000 lei.

(a) vanzarea
+ A 411
+ P 701
+ P 4427
411 =

Clienti D
Venituri din vanzarea produselor finite C
TVA colectat C

%
701
4427

36600000
30000000
660000

(b) scoaterea din evidenta


- A 345
- P 711

Produse finite C
Venituri din productia stocata D

711 = 345

24500000

(c) incasarea creantei


+ A 5121
- A 411
5121 = 411

Conturi la banci in lei D


Clienti C
36600000

18)

Se incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de


2500000 lei.
+ A 5121
+ P 766
5121 = 766

19)

Conturi la banci in lei D


Venituri din dobanzi C
2500000

Se inregistreaza uzura obiectelor de inventar 2100000 lei.


+ A 602
+ P 322
602 = 322

Cheltuieli privind obiectele de inventar D


Uzura obiectelor de inventar C
2100000

20)

Se varsa si restul de capital social provenit din emisiunea anterioara de actiuni noi
(op. 1) sub forma de numerar varsat de disponibil bancar.
+ A 5121
- A 456
5121 = 456

Conturi la banci in lei D


Decontari cu actionarii si asociatii C
9375000

Regularizarea conturilor de capital:


- P 1011
+ P 1012
1011 = 1012

Capital subscris nevarsat D


Capital subscris varsat C
7500000

21)

Societatea achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 15000000 lei,


cheltuielile de transport si punere in functiune fiind de 2000000 lei, TVA 22%, DNF 5 ani.
+ P 404
+ A 2123
+ A 4426
%
2123
4426

Furnizori de imobilizari C
Masini, utilaje, instalatii D
TVA deductibil D

= 404

20740000
17000000
3740000

22)

Se plateste o penalitate ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale in


valoare de 500000 lei prin contul de disponibil bancar.
- A 5121
+ P 6711

Conturi la banci in lei C


Cheltuieli exceptionale privind operatii de gestiune D

6711 = 5121

500000

23)

Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport la nivelul sumei de


5000000 lei, apreciidu-se DNF la 5 ani.
+ A 2125
+ P 131

Mijloace de transport D
Subventii pentru investitii C

131 = 2125

24)
din:

5000000

Se inregistreaza rambursarea cotei parti de imprumut pe termen lung formata


- rata anuala 1000000;
- dobanda anuala 250000.
Acestea se efectueaza prin contul de disponibil bancar.
- A 5121
- P 162
+ A 666

%
162
666

Conturi la banci in lei C


Credite bancare pe termen lung si mediu D
Datorii legate de participatii D

= 5121

1250000
1000000
250000

25)

La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal


prin majorarea valorilor contabile dupa cum urmeaza:
- cladiri cu 10000000;
- utilaje cu 5000000;
- mijloace de transport cu 3000000.
+
+
+
+

A
A
A
P

2121
2123
2125
105

%
2121
2123
2125

Cladiri D
Masini, utilaje, instalatii D
Mijloace de transport D
Diferente din reevaluare C

= 105

18000000
10000000
5000000
3000000

26)

Se inregistreaza avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de


10000000 lei.
(a) ridicarea banilor de la banca
- A 5121
Conturi la banci in lei C
+ A 5311
Casa D
prin contul 581 Viramente interne
581 = 5121

5311=

5311 = 5121

10000000

581

(b) plata avansului


Cheltuieli cu remuneratiile personalului C
Casa C
Avansuri acordate personalului D

+ A 641
- A 5311
- P 425
425 = 5311

10000000

27)

Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare


de 30000000 lei.
Cheltuieli cu remuneratiile personalului D
Personal-remuneratii datorate C

+ A 641
+ P 421
641 = 421

28)

30000000

Se inregistreaza CAS=25% si fond somaj=5% apartinand societatii.


+ P 4311
+ A 6451

Contributia unitatii la asigurari sociale C


Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale D

6451 = 4311
+ P 4371
+ A 6452

7500000 (25% * 30000000)


Contributia unitatii la fondul de somaj C
Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj D

6452 = 4371

29)

1500000 (5% * 30000000)

Se inregistreaza
+
+
+
+
+
+
-

P 4312
P 4372
P 444
P 426
P 427
P 425
P 421

421 =

retinerile salariale dupa cum urmeaza :


pensie suplimentara 3%
fond somaj 1%
impozit pe salarii 20%(calc)
salarii neridicate 1000000
retineri datorate tertilor 500000.

Contributia personalului la pensia suplimentara C


Contributia personalului la fondul de somaj C
Impozit pe salarii C
Drepturi de personal neridicate C
Retineri din remuneratii datorate tertilor C
Avansuri acordate personalului C
Personal-remuneratii datorate D

%
4312
4372

18700000
900000
300000

444
426
427
425

6000000
1000000
500000
10000000

30)

Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de


50000000 lei.
+ A 345
+ P 711

Produse finite D
Venituri din productia stocata C

345 = 711

50000000

31)

Ulterior acestea sunt vandute integral la un pret de vanzare de 70000000 lei ,


TVA=22% .
(a) vanzarea produselor
+ P 701
+ A 411
+ P 4427

411 =

Venituri din vanzarea produselor finite C


Clienti D
TVA colectat C

%
701
4427

85400000
70000000
15400000

(b) descarcarea gestiunii


Produse finite C
Venituri din productia stocata D

- A 345
- P 711
711 = 345

32)

50000000

Se regularizeaza fondurile de TVA.


4426
4070000 7810000
4427 3740000
= %
23980000
4426
7810000
RD 7810000 RC 7810000
4423
16170000
TSD 7810000 TSC 7810000

33)
inchid conturile de venituri.
%
701
711
707
766

34)

= 121

112000000
100000000
500000
9000000
2500000

Se inchid conturile de cheltuieli.


121 =

%
6451
6452
641
602
6711

54250000
7500000
1500000
30000000
2100000
500000

4427
23980000 1980000
6600000
15400000
se plateste la RC
buget
RD23980000
23980000
TSD 23980000
TSC 23980000

Se

35)

666
200000
607
6500000
6811
5600000
6728
300000
Determinarea rezultatului contabil al exercitiului.
112 milioane 54,25 milioane = 57,75 milioane lei

36)

Calculul si inregistrarea rezervelor legale.(5% x RC)


5% x 57,75 milioane = 2887500 lei

37)

Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.(RC-RL)


57,75 milioane 2887500 = 54862500

38)

Calculul si inregistrarea impozitului pe profit.(38% x RF)


38% x 54862500 = 20847750
Impozit pe profit C
Cheltuieli cu impozitul pe profit D

+ P 441
+ A 691
691 = 441

20847750

- concomitent se inchide 691


Cheltuieli cu impozitul pe profit C
Profit si pierderi D

- A 691
- P 121
121 = 691

39)

20847750

Determinarea rezultatului net al exercitiului.(RC-RL-IP)


57,75 milioane 2887500 20847750 = 34014750

40)

Calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net dupa cum urmeaza :


- 15% alte rezerve
- 10% alte fonduri
- 30% dividende cuvenite actionarilor
- 15% fond de participare a salariatilor la profit
- 30% din profit se reporteaza.
+
+
+
+
+

P
P
P
P
P
P

Profit si pierderi D
Rezerve C
Alte fonduri C
Dividende de plata C
Fond de participare la profit C
Rezultat raportat C

121
106
118
457
112
107

121 =

%
106
118
457
112
107

34014750
5102212,5
3401475
10204225
5102212,5
10204225

D
D

2801 Amortiz. chelt. de constituire


TSD 15000000
TSC finite
15000000
401
Furnizori
345
Produse

D
Capital
subscris
varsat
C 427231
371
Marfuri
D
1012
Retineri
din remuneratii
dat.
tertilor
Imobilizari
corporale
in curs
D
2811
Amortizarea
cladirilor
DC
426
Drepturi
de personal
neridicate
421
Personal-remuneratii
D
4311 Contrib. unit la asig.datorate
sociale

C
C
C
C
C

Descarcarea sumelor aferente operatiilor anterioare in conturi (teuri):


D

1011- Capital subscris nevarsat


7500000 15000000
7500000
RD 15000000 RC 15000000

3000000 35000000(SI)
2000000
7500000
5000000
D
322301
Uzura
Materiale
obiectelor
consumabile
de inventar
7500000
RD 5000000 RC 20000000
TSD 5000000 TSC 55000000
SFC 50000000
D

RD TSD SFC 100000

(SI) 3000000
25000000
50000000
RD 75000000
TSD 78000000

RD TSD SFC 27750000


RD TSD SFC 500000

100000
RC 100000
TSC 100000

24500000
50000000
RC 74500000
TSC 74500000
SFD 3500000

5000000(SI)
22570000
RC 22750000
TSC 27750000
500000
RC 500000
TSC 500000

2123 Masini, utilaje, instalatii

(SI) 5000000
RD - RC TSD 5000000 TSC
500000
SFD
5000000
RD - RC 500000
TSD - TSC 500000
500000
DSFC 151
Provizioane pt. riscuri si cheltuieli

(SI) 10000000
5000000
5000000
17000000
RD2500000
27000000 RC (SI)
TSD7500000
37000000 6500000
TSC SFD
37000000
RD 7500000 RC
6500000
3000000(SI)
1000000
TSD(SI)
10000000
RD - TSC
RC 6500000
3000000
SFD
TSD - 2100000
TSC3500000
3000000
RD 3000000
3000000
RD - RC 2100000
SFC
TSD 4000000
TSD - TSC 2100000
SFC 2100000 SFD 4000000

15000000(SI)
1000000
15000000 30000000
RD
RC 1000000
18700000
12500000(SI)
TSD
TSC
1000000
RD 33700000
30000000
12500000 RC
7500000
SFC
1000000
TSD
RD33700000
12500000 TSC
RC 45000000
7500000
SFC
11300000
TSD 12500000 TSC 20000000
SFC 7500000

602
privind
ob.
de
inventar
D proprii 766 Venituri
din
dobanzi
C soc.
4426
TVA
deductibil
DC 6452
6811
6711
Ch.
Ch.
Despagubiri,
privind
de expl.
contr.
priv.
amenzi,
amort.
lapenalitati
aj.
imobiliz
somaj
641
Cheltuieli
cu
remun.
personalului
502 Actiuni
D
701
711Venituri
Venituridin
dinvanzarea
productiaprod.
stocata
fin.
D
441

Impozitul
pe
profit
581 Viramente interne
C
D
542 Avansuri de trezorerie
D 4312 Contributia pers. la pensia suplim.
C
D
4371 Contr.
2500000(SI)
unitatii la fondul de somaj
1500000(SI)
2500000 1500000
1500000 900000
RD 2500000 RC
1500000
19000000(SI)
RD 1500000 RC 900000
TSD19000000
2500000 20847750
TSC 4000000
TSD 1500000 TSC 2400000
SFC
1500000 RC
D 19000000
5311
Casa in lei
RD
20847750
SFC 900000
TSD 19000000 TSC 39847750
SFC 20847750
D
D

2300000
RD 2300000
D
TSD 2300000

15000000
10000000
RD 25000000
TSD 25000000
(SI) 1000000
RD TSD 1000000

4070000
3740000
RD
7810000
2300000
RC
4712300000
Cheltuieli inregistrate in avans TSDC7810000
TSC 2300000

15000000
10000000
RC 25000000
TSC 25000000

(SI) 500000
RD TSD
(SI)500000
500000
15000000
2100000
1000000
RD 2100000
10000000
TSD 2100000
RD 26000000
TSD 26500000

RC TSC SFD 1000000

2500000
RD 2500000
TSD 2500000

Se intocmeste Balanta de verificare:

30000000
RD 30000000
1500000
TSDRD
30000000
1500000
500000
TSD
RD1500000
500000
5600000
TSD5600000
500000
RD
100000000
TSD
5600000
24500000
RD50000000
100000000
500000
TSD 100000000
RD 75000000
2500000
TSD 75000000
RC 2500000
TSC 2500000

7810000
RC 7810000
TSC 7810000

RC TSC
15000000
SFD
500000
10000000
2100000
RC 2100000
TSC 2100000
RC 25000000
TSC 25000000
SFD 1500000

30000000
RC
1500000
30000000
TSC
RC 30000000
1500000
500000
TSC500000
1500000
RC
5600000
TSC5600000
500000
RC
30000000
TSC 5600000
70000000
25000000
RC 100000000
50000000
TSC 100000000
RC 75000000
TSC 75000000

C
C
C
C
C

BALANTA DE VERIFICARE
la
Simbolul

Denumirea conturilor

conturilor

1011
1012
1041
105
106
107
112
118
121
131
141
151
162
201
208
2111
2121
2123
2125
231
2801
2811
2813
2815
300
301
321
322
345
371

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Prime de emisiune / aport
Diferente din reevaluare
Rezerve
Rezultat reportat
Fond de participare la profit
Alte fonduri
Profit si pierderi
Subventii pentru investitii
Provizioane reglementate
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Credite bancare pe termen lung si mediu
Cheltuieli de constituire
Alte imobilizari necorporale
Terenuri
Cladiri
Masini, utilaje, instalatii
Mijloace de transport
Imobilizari corporale in curs de executie
Amortizarea cheltuielilor de constituire
Amortizarea cladirilor
Amortizare masini, utilaje, instalatii
Amortizare mijloace de transport
Materii prime
Materiale consumabile
Obiecte de inventar
Uzura obiectelor de inventar
Produse finite
Marfuri

31

Decembrie

Slod initial
Debitoare Creditoare
35000000
3000000
15000000
5500000
8000000
5500000
1500000
3000000
10000000
500000
1000000
5000000
25000000
10000000
30000000
5000000
3000000
1500000
3000000
2500000
-

1997

Rulaj
Debitoare
Creditoare
15000000
15000000
5000000
20000000
3750000
1000000
18000000
2500000
7989712,5
1500000
10204425
5102212,5
3401475
112000000 112000000
5000000
1000000
10000000
27000000
8000000
100000
500000
4000000
1000000
5000000
3000000
3000000
2100000
75000000
74500000
7500000
6500000

Total sume
Sold
Debitoare
Creditoare
Debitoare
15000000
15000000
5000000
55000000
3750000
1000000
21000000
2500000 22989712,5
1500000
15704425
13102212,5
3401475
112000000 112000000
10500000
1500000
3000000
1000000
10000000
500000
500000
1000000
1000000
5000000
5000000
35000000
35000000
37000000
37000000
38000000
38000000
5000000
5000000
100000
500000
4000000
1000000
8000000
8000000
3000000
3000000
4500000
4500000
2100000
78000000
74500000
3500000
10000000
6500000
3500000

final
Creditoare
50000000
3750000
20000000
20489712,5
14204425
13102212,5
3401475
10500000
1500000
3000000
9000000
100000
500000
4000000
1000000
2100000
-

401
404
411
421
425
426
427
4311
4312
4371
4372
441
4423
4426
4427
444
456
457
461
471
472
502
503
5121
5311
541
542
581
602
607
641
6451
6452
666
6711
6728

Furnizori
Furnizori de imobilizari
Clienti
Personal0remuneratii datorate
Avansuri acordate personalului
Drepturi de personal neridicate
Retineri din remuneratii datorate tertilor
Contributia unitatii la asigurarile sociale
Contributia personalului la pensia suplimentara
Contributia unitatii la fondul de somaj
Contributia personalului la fondul de somaj
Impozit pe profit
TVA de plata
TVA deductibil
TVA colectat
Impozit pe salarii
Decontari cu actionarii
Dividende de plata
Debitori diversi
Cheltuieli inregistrate in avans
Venituri inregistrate in avans
Actiuni proprii
Actiuni
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Acreditive
Avansuri de trezorerie
Viramente interne
Cheltuieli privind obiectele de inventar
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu remuneratia personalului
Cheltuieli privind contributia CAS
Cheltuieli privind contributia la fondul de somaj
Cheltuieli privind dobanzi
Amenzi, penalitati
Alte cheltuieli ex. privind operatiile de capital

15000000
1000000
1000000
5000000
48000000
500000
1500000
500000
-

5000000
15000000
12500000
1500000
2500000
500000
19000000
7000000
5000000
5500000
-

132980000
33700000
10000000
12500000
1500000
2500000
500000
19000000
7000000
7810000
23980000
5000000
21750000
2300000
164230000
26000000
25000000
2100000
6500000
30000000
7500000
1500000
250000
500000
300000

22370000
20740000
147980000
30000000
10000000
1000000
500000
7500000
900000
1500000
300000
20844750
16170000
7810000
23980000
6000000
21750000
10204425
1000000
2300000
80000000
25000000
25000000
2100000
6500000
30000000
7500000
1500000
250000
500000
300000

147980000
33700000
10000000
12500000
1500000
2500000
500000
19000000
7000000
7810000
23980000
5000000
21750000
1000000
1000000
2300000
5000000
212230000
26500000
1500000
500000
25000000
2100000
6500000
30000000
7500000
1500000
250000
500000
300000

27370000
20740000
147980000
45000000
10000000
1000000
500000
20000000
2400000
4000000
800000
39844750
23170000
7810000
23980000
11000000
21750000
10204425
1000000
1000000
5500000
2300000
5000000
80000000 132230000
25000000
1500000
1500000
500000
25000000
2100000
6500000
30000000
7500000
1500000
250000
500000
300000
-

27370000
20740000
11300000
1000000
500000
7500000
900000
1500000
300000
20844750
16170000
6000000
10204425
5500000
-

6811
691
701
707
711
766

Cheltuieli de exploatare privind amort. imobiliz.


5600000
5600000
5600000
5600000
Cheltuieli cu impozitul pe profit
20847750
20847750
20847750
20847750
Venituri din vanzarea produselor finite
100000000 100000000 100000000 100000000
Venituri din vanzarea marfurilor
9000000
9000000
9000000
9000000
Venituri din productia stocata
7500000
7500000
7500000
7500000
Venituri din dobanzi
2500000
2500000
2500000
2500000
TOTAL
160000000 160000000 1033847750 1033487750 1193847750 1193847750 286680000

286680000

Bilantul contabil
la 01 ianuarie 1998
ACTIV
Cheltuieli de constituire
Alte imobile necorporale
Terenuri
Cladiri
Masini, utilaje,instalatii
Mijloace de transport
Imob. corp. in curs de executie
Materii prime
Materiale consumabile
Obiecte de inventar
Marfuri
Produse finite
Titluri de plasament (503)
Casa in lei
Disponibil la banca
Avansuri de trezorerie
Acreditive
Cheltuieli constatate in avans

-suma400000
1000000
5000000
34500000
33000000
37000000
5000000
8000000
4000000
2400000
3500000
3500000
5000000
1500000
132180000
500000
1500000
1000000

TOTAL ACTIV

278980000

PASIV
Capital social
Prime de emisiune sau aport
Rezerve
Fonduri de partic. la profit
Alte fonduri
Subventii pentru investintii
Diferente din reevaluare
Rezultatul reportat (profit)
Privizioane reglementate
Provizioane pt. riscuri si cheltuieli
Imprumuturi pe termen lung
Furnizori de imobilizari
Furnizori
Datorii salariale
Datorii fata de terti
Dividende de plata
C.A.S.
Contrib. pers la asigurari sociale
Fond somaj intreprindere
Fond somaj personal
Impozitul pe salarii
Impozitul pe profit
TVA de plata
Venituri constatate in avans
TOTAL PASIV

-suma50000000
3750000
20489712,5
13102212,5
3401475
10500000
20000000
14204425
1500000
3000000
900000
20740000
27570000
12300000
500000
10204425
7500000
900000
1500000
300000
6000000
20847750
16170000
5500000
278980000