Sunteți pe pagina 1din 13

TRIBUNALUL BUCURESTI + ILFOV

Număr unic dosar: 11589/3/2009


Înregistrat în data de: 23.03.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face RESPECTARE CCM
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIATATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI CFR CALĂTORI SA : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

09/04/2010

19/06/2009
09/10/2009 Pentru a se depune înscrisuri Amânat
15/01/2010 Amana pronunţarea la 20.01.2010. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a Federaţiei Încheiere
Sindicatelor Transportatorilor Feroviari ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de
reprezentant a Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari ca neîntemeiată. Admite excepţia
prescripţiei extinctive pentru perioada 23.04.2004 – 23.03.2006. Admite excepţia lipsei calităţii
procesuale active a reclamantului Molotim Gabriel pentru drepturile aferente anului 2006 şi a
reclamanţilor Cazan Doiniţa, Drăgut Ana Maria, Dumitrache Georgeta, Morcov Georgeta, Mortasipu
Marian, Musat Ioana, Popa Mihaela, Spânu Florentina pentru drepturile aferente anilor 2006 şi
2007. Stabileşte termen la 09.04.2010, C16, sala 228, ora 8,30, pentru continuarea judecăţii, cu
citarea părţilor. Cu drept de recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 20.01.2010.
09/04/2010

Tribunalul Vrancea

Sentinta civila nr. 56 din 02 feb 2010 (primită în 25.02.2010)


S-a facut recurs de catre administratie la Curtea de Apel Galaţi cam 8 în 13
apr 2010 ora 8 :30 (primit citaţia în 25.03.2010)
Număr unic dosar: 3963/91/2009
Înregistrat în data de: 27.11.2009
Obiect dosar: drepturi băneşti
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTORILOR FEROVIARI - ÎN NUMELE MEMBRILOR
DE SINDICAT DE PE RAZA JUDEŢULUI VRANCEA : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI - CFR CĂLĂTORI :
Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii
02/02/20 Respinge ca neîntemeiată excepţia privind lipsa calităţii procesuale active a reclamantei. Respinge ca Soluţiona
10 neîntemeiată excepţia privind lipsa calităţii procesuale active şi privind lipsa calităţii de reprezentant al re
reclamantei pentru numiţii: Dogaru Nicolae, Lungu Cristinel şi Mirodonie Ion. Admite în parte excepţia
privind prescripţia dreptului la acţiune şi respinge pretenţiile solicitate pentru anii 2004 şi 2005 ca fiind
prescris dreptul la acţiune. Admite în parte acţiunea şi obligă pe pârâtă să plătească drepturile
reprezentând premierea acordată ptr.Ziua Feroviarilor, la nivelul clasei 1 de salarizare, integral pentru
anii 2006 şi 2008, şi diferenţa neacordată ptr.2007, sume actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii,
următorilor membri de sindicat: Postolache Valeriu, Dicu George, Ioan Damaschin Gelu, Coman
Constantin, Levărdă Ioan, Munteanu Ion, Ploscaru Ioan, Stanciu Costică, Andronic Alin-Florin, Baba
Costache, Beiu Vasile-Viorel, Bejan Gheorghiţă, Bîrlă Romeo, Bogatu Ion, Bondrea Costel, Burlacu
Mihail, Burlacu Viorel, Ciobotaru Vasile, Corpaci Dumitru, Costea Ilie, Drăgan Gheorghe, Ghiuş Jan,
Grigoriu Vasile, Leon Costel, Luca Ilie, Lupu Adrian, Melinte Nelu, Pospai Ion, Radu Petrea, Radu Vasile,
Scarlat Tudorel, Spiridon Nicolae, Răţulea Vasile, Sasan Gheorghe, Stan Ionel, Stupu Nicuşor, Susanu
Anton, Tănase Dumitru-Cornel, Tătărăscu Eusebiu Cătălin, Tudorache Costică, Bastea Ion. Obligă pârâta
să plătească aceleaşi drepturi pentru anul 2008 şi diferenţa neacordată ptr.2007 numitului Melinte
Costică. Obligă pârâta să plătească drepturile pentru anul 2008 numiţilor Dumitrache Victoraş, Groza
Iulian şi Mitrea Daniel. Respinge ca neîntemeiată acţiunea ptr.numiţii: Dogaru Nicolae, Lungu Cristinel
şi Mirodonie Ion. Definitivă şi executorie. Cu recurs.
07/12/20 Ptr.ca reclamanta să depună acte şi ptr.lipsă procedură cu pârâtul. Amânat
09
12/01/20 Ptr.a se lua cunoştinţă de conţinutul actelor depuse. Amânat
10

Tribunalul IALOMITA

Sentinta civila 1875F/15.12.2009 (nu am primit-o încă)


Recurs de catre administratie la CA Bucureşti, 10 mai 2010, ora 09 :00, cam.
E119 Sanda Ghimpu (primit citaţia în 25.03.2010)
Număr unic dosar: 4331/98/2009 (3917/2009)
(Număr în format vechi)
Înregistrat în data de: 30.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SIDICATEELOR TRANSPORTORILOR FEROVIARI BUCUREŞTI : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI "CFR CĂLĂTORI"
BUCUREŞTI : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

15/12/2009 Admite exc. prescrierii dr. la acţiune al recl. şi constată prescris dr. la acţiune Soluţionare
referitor la drepturile solicitate pt per. 2004, 2005 şi 2006. Admite în parte
acţiunea şi obligă pârâta să achite recl. c/v premierei pt Ziua ceferiştilor la nivelul
clasei I de salarizare, membrilor de sindicat indicaţi în cerere

TRIBUNALUL MEHEDINTI
Sentinta civila nr. 362 din 17 feb 2010 (primită în 22.03.2010)

Număr unic dosar: 40042/3/2009


Înregistrat în data de: 19.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face DISJUNS DIN DOSAR NR. 11589/3/2009-declinare de competenţă
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIATATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI CFR CALĂTORI SA : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

17/02/2010 Respinge excepţia lipsei calităţii Soluţionare


procesuale active şi a prescripţiei
dreptului la acţiune invocate de pârâte
Admite acţiunea precizată
16/02/2010 amână pronunţarea şla data de Încheiere
17.02.2010
02/02/2010 pt administrare probe Amânat
15/12/2009 acordă termen la data de 19.01.2010 Repus pe rol
19/01/2010 pt a observa actele depuse Amânat
TRIBUNALUL CALARASI
Sentinta civila nr. 119 din 20 ian 2010 (primită în 08.03.2010)
Număr unic dosar: 3380/116/2009 (4030/C/2009)
(Număr în format vechi)
Înregistrat în data de: 02.12.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI "CFR CĂLĂTORI" SA :
Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

13/01/2010 Amână pronunţarea la data de 18.01.2010. Încheiere


16/12/2009 pt. ca instanţa şi reclamantul să ia la cunoştinţă de înscrisurile depuse de pârâtă Amânat
18/01/2010 Amână pronunţarea cauzei la data de 20.01.2010 Încheiere
20/01/2010 Respinge excepţiile invocate de pârât cu privire la lipsa calităţii procesual active a reclamantului, Soluţionare
a nulităţii cererii şi a prescripţiei dreptului la acţiune privind drepturile solicitate pentru perioada
2006 - 2008. Admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru drepturile corespunzătoare
perioadei 2004 – 2005 şi pe cale de consecinţă respinge capătul de cerere privind drepturile
salariale aferente acestei perioade, ca prescrise. Admite în parte acţiunea formulată de
reclamant Obligă pârâta să plătească un ajutor material aferent Zilei Feroviarului pentru anii
2006, 2007 şi 2008, potrivit art. 64 alin. 1 din Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de
Companie Naţională CFR SA pe anii 2005-2006 şi potrivit art. 65 alin. 1 din Contractul Colectiv
de Muncă la Nivel de Companie Naţională CFR SA pe anii 2007-2008, drepturi ce vor fi
actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective Definitivă şi executorie. Cu drept de
recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

TRIBUNALUL SUCEAVA

Număr unic dosar: 40038/3/2009


Înregistrat în data de: 24.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face DISJUNS DIN DOSAR NR.
11589/3/2009
Materia juridică: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR
FEROVIARI : Reprezentant legal
SOCIATATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR
CĂLĂTORI CFR CALĂTORI SA : Pârât

Data Soluţie Detalii

17/12/200 Se va rectifica citativul în sensul că au calitate de reclamanţii membrii de sindicat, iar Federaţia Amânat
9 Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România are calitate de reprezentantă a reclamanţilor.
Pune în vedere reprezentantului reclamanţilor ca până la următorul termen de judecată să depună la
dosarul cauzei contractele colective de muncă la nivel de unitate aferente anilor 2004 – 2008. Amână
judecarea cauzei pentru data de 28 ianuarie 2010, ora 900, pentru când se va repeta procedura de
citare cu pârâta.
28/01/201 Amână pronunţarea la data de 29.01.2010. Pronunţată în şedinţă publică. Amânat
0
29/01/201 Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor Grosu Marius, Filote Cristian, Repus pe rol
0 Constantin Diana, Semean Valerica, Asimionesei Virgil, Sofronia Cristi, Ionescu Mihai şi Zaharia
Nicolae, ca nefondată. Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Federaţiei Transportatorilor
Feroviari din România. Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamanţilor
pentru drepturilw aferente anilor 2004 şi 2005. Fixează termen la 25.02.2010 cu citare părţi. Cu drept
de recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică.
25/02/201 Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor Grosu Marius, Filote Cristian, Admis fond în
0 Constantin Diana, Semean Valerica, Asimionesei Virgil, Sofronia Cristi, Ionescu Mihai şi Zaharia parte
Nicolae, ca nefondată. Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Federaţiei
Transportatorilor Feroviari din România, ca nefondată. Admite excepţia prescripţiei dreptului
material la acţiune al reclamanţilor pentru drepturile aferente anilor 2004 şi 2005. Admite în
parte acţiunea precizată. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor drepturile băneşti
reprezentând premierea pentru „Ziua Ceferiştilor” aferentă anilor 2006, 2007, 2008, în cuantum
de cel puţin un salariu de bază calculat la nivelul clasei 1 de salarizare, în raport de data
angajării fiecărui reclamant şi luând în considerare plata sumei de 100 lei aferentă primei
pentru anul 2007 care a fost achitată reclamanţilor. Obligă pârâta să actualizeze în raport de
rata inflaţiei drepturile băneşti enunţate mai sus până la data plăţii efective. Definitivă şi
executorie de drept. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la data comunicării. Pronunţată
în şedinţă publică.

Tribunalul DOLJ

Număr unic dosar: 40021/3/2009


Înregistrat în data de: 02.12.2009
Obiect dosar: drepturi băneşti
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTURILOR FEROVIARI BUCUREŞTI IN NUMELE
MEMBRILOR SĂI DE SINDICAT : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI - CFR CĂLĂTORI SA :
Pârât
TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

17/12/2009 pentru ca reclamantul să depună la dosar un tabel pentru membrii de sindicat reprezentaţi în cauză, Amânat
copie CI
28/01/2010 pentru a se verifica cadrul procesual, dacă tabeul depus şi CI anexate la tabel au în vedere salariaţii ce Amânat
figurează în tabelele aflate în dosarul Tribunaului Bucureşti - filele 14-25, urmând a se discuta
excepţiile invocate de pârât prin întâmpinare.
25/02/2010 Administrare probe Amânat
18/03/2010 Pentru a se depune de către reclamant înscrisurile solicitate de instanţă, sub sancţiunea suspendări amânat
potrivit art. 155 ind 1 C.proc.civ
15/04/2010

TRIBUNALUL TELEORMAN

40024/3/2009
Număr unic dosar:

Înregistrat în data
02.12.2009
de:
Obiect dosar:
drepturi băneşti

Materia juridică:
Litigii de muncă

Stadiu procesual:
Fond

Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTURILOR FEROVIARI
BUCUREŞTI : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR
CĂLĂTORI CFR CĂLĂTORI : Pârât

Data Soluţie Detalii

09/04/2010

12/03/2010
12/02/2010

14/01/2010 Amână cauza pentru a da posibilitatea reprezentantului reclamantei să ia Amanat


cunoştinţă de întâmpinarea formulată în cauză intitulată note de şedinţă prin
care au fost invocate excepţii. Totodată dispune scoaterea din cauză a
membrilor de sindicat urmând a rămâne în calitate de reclamantă Federaţia
Sindicatelor Transporturilor Feroviari Bucureşti şi pârâta.
18/12/2009

TRIBUNALUL SIBIU

Număr unic dosar: 40026/3/2009


Înregistrat în data de: 30.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face DISJUNS DIN DOSAR NR. 11589/3/2009
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIATATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI CFR CALĂTORI SA : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

16/03/2010 Pronunţare la 18.03.2010


16/02/2010 pentru a se comunica toate actele societ. pârâte din partea federaţiei, pt. verificarea calităţii de Amânat
angajat a reclam.,sub sancţiunea suspendării
02/02/2010 pentru comunicare acte şi faţă de adresa reclam. Amânat
19/01/2010 Pentru a se depune tabel cu angajaţii reclamantei, acordă termen la 2.02.2010. Amânat
21/12/2009 pentru ca reclam. să-şi precizeze acţiunea Amânat

TRIBUNALUL ALBA
Sentinta civila nr.12/2010 (primită în 17.02.2010)
Recurs de catre administratie la CA Alba Iulia, 01 apr 2010, ora 09 :00, cam.
210 (primit citaţia în 19.03.2010)
Număr unic dosar: 40087/3/2009
Înregistrat în data de: 19.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face disjuns din dosar nr. 11589/3/2009
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIATATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI CFR CALĂTORI SA : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

06/01/2010 Admis în parte acţiunea. Soluţionare


TRIBUNALUL TULCEA
Sentinta civila nr. 30 din 08 ian 2010 (primită în 08.02.2010)

Recurs de catre administratie la CA Constanţa, 20 apr 2010, ora 09 :00, cam.


4, etaj 2 (primit citaţia în 08.03.2010)
Număr unic dosar: 2810/88/2009
Înregistrat în data de: 27.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face declinat
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
S.N. DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI " C F R CĂLĂTORI " SA : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

06/01/2010 amana pronuntarea la 8.01.2010 pentru ca partile sa depuna concluzii scrise. Încheiere
08/01/2010 Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active, ca nefondată. Respinge excepţia prescripţiei Soluţionare
dreptului material la acţiune, prevăzut de art. 283 alin.1 lit.e din CM , ca nefondată. Admite excepţia
prescripţiei dreptului material la acţiune prevăzut de art. 283 alin.1 lit.c din Cm Respinge capătul de
cerere privind plata ajutorului material aferent zilei feroviarului, pentru anii 2004 şi 2005, ca prescris.
Admite acţiunea în parte. Obligă pârâta la plata către reclamanţi a ajutorului material aferent zilei
feroviarului pentru anii 2006, 2007 şi 2008, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie la data plăţii
efective. Definitivă şi executorie. Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

TRIBUNALUL BUZAU
Sentinta civila nr. 193 din 03 feb 2010 (primită în 19.02.2010)

Recurs de catre administratie la CA Ploieşti, 13 apr 2010, ora 09 :00, cam. 4


(primit citaţia în 12.03.2010)

Număr unic dosar: 5208/114/2009


Înregistrat în data de: 27.11.2009
Obiect dosar: drepturi băneşti
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CFR CĂLĂTORI : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

03/02/2010 Solutionare
Admite actiunea astfel cu a fost restransa. Respinge exceptiile. Obliga parata sa achite
reclamantilor nomoinalizati in tabelul nominal drepturile banesti reprezentand ajutorul
material pentru Ziua Feroviarilor pentru perioada 2006 , 2007 partial ( respectiv 100 lei
brut) si 2008. Executorie de drept. Definitiva. Cu drept de recurs.
06/01/2010 Amânat pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la acest termen şi pentru a se Amânat
răspunde la excepţiile invocate de pârâtă prin întâmpinare.

TRIBUNALUL ARGES

Număr unic dosar: 40086/3/2009


Înregistrat în data de: 20.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face disjuns din dosar nr. 11589/3/2009
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIATATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI CFR CALĂTORI SA : Pârât
TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

29/04/2010

04/03/2010 În vederea legalei constituiri a completului de judecată, amână judecarea cauzei la data Încheiere
de 29.04.2010, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Emite adresă către
societatea reclamantă cu menţiunea ca până la următorul termen de judecată să depună
la dosar dovada că persoanele indicate de pârâtă prin notele de şedinţă aflate la fila 7
din dosar, aveau calitatea de membrii de sindicat ai FEDERAŢIEI SINDICATELOR
TRANSPORTATORILOR FEROVIARI în perioada ce face obiectul cauzei, în vederea
soluţionării excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a acesteia. De asemenea, să depună
la dosar copii certificate ale carnetelor de muncă ale reclamanţilor Mincă Ionel Daniel,
Preoteasa Vasile, Ganci Liliana, Baroş Georgeta, Sandu Cătălin şi Alexandru Gheorghiţă,
în vederea soluţionării excepţiei lipsei calităţii procesuale active a acestora, invocată de
către pârâtă. Totodată cu menţiunea ca până la următorul termen de judecată să
depună la dosarul cauzei tabel cu numele şi semnăturile membrilor de sindicat în numele
cărora formulează acţiunea, sub sancţiunea prevăzută de art. 1551c.pr.civ. Proroga pt.
următorul termen de judecată discutarea asupra excepţiei lipsei calităţii de reprezentant
a reclamantei. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Martie
2010, la Tribunalul Argeş, secţia civilă, complet specializat de litigii de muncă şi asigurări
sociale.
07/01/2010 Încuviinţează cererea formulată de reprezentantul reclamantei, prin care solicită acordarea unui nou Încheiere
termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor care i-au fost comunicate la
acest termen de judecată, precum şi pentru a le comunica conducerii FEDERAŢIEI SINDICATELOR
TRANSPORTATORILOR FEROVIARI. Prorogă discutarea asupra excepţiilor invocate pentru următorul
termen de judecată. Amână judecarea cauzei la 04.03.2010. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată
în şedinţa publică de la 07 Ianuarie 2010, la Tribunalul Argeş, secţia civilă, complet specializat de
litigii de muncă şi asigurări sociale.

TRIBUNALUL BRASOV
Sentinta civila nr. 226/M din 11 feb 2010 (primită în 22.03.2010)

Număr unic dosar: 9276/62/2009


Înregistrat în data de: 27.11.2009
Obiect dosar: drepturi băneşti
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERATIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI PRIN REPREZENTANT
LEGAL : Reclamant
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR CALATORI CFR CALATORI PRIN
REPREZENTANT LEGAL : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

09/02/2010 Respinge exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantei . Respinge exceptia Solutionat
lipsei calitatii de repezentant a reclamantei. Respinge exceptia prescriptiei dreptului
material la actiune. Admite actiunea formulata si precizata de Federatia Sindicatelor
Transportatorilor Feroviari din Romania,
12/01/2010 Pt. studiul înscrisurilor, acordă termen la data de 09.02.2010, sala T1, ora 10.30 Amânat

TRIBUNALUL BOTOSANI
Sentinta civila nr. 153 din 12 feb 2010 (primită în 08.03.2010)

Număr unic dosar: 5022/40/2009


Înregistrat în data de: 02.12.2009
Obiect dosar: drepturi băneşti
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SIND. TRANSPORTATORILOR FEROVIARI - REPREZ. AL RECLAMANŢILOR:
ALEXANDRU OCTAV, CHELARU IOAN, BUTNARU SANDU, CUCIUREANU IOAN Ş.A. : Reprezentant
legal
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI "CFR CĂLĂTORI" BUCUREŞTI :
Pârât

Data Soluţie Detalii

07/04/2010
Nou termen pentru soluţionare cere îndreptare, lămurire
şi completare dispozitiv
10/02/2010 din lipsă de timp s-a amânat pronunţarea la 12.02.2010. Respinge excepţia
prescripţiei dreptului material la acţiune întemeiată pe disp. art. 283 alin. 1 lit. e
Codul muncii. Admite, în parte, acţiunea în pretenţii băneşti formulată de
reclamanţi prin Federaţia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari Bucureşti în
contradictoriu cu pârâta Societatea Naţională de Transport Feroviar Călători CFR
Călători SA. Obligă pârâta să plătească reclamanţilor în raport de perioada
efectiv lucrată, ajutorul material aferent Zilei Feroviarului pentru anii 2006, 2007
şi 2008, respectiv câte un salariu de bază pentru fiecare an, la nivelul clasei unu
de salarizare - din care se va scădea suma brută deja achitată pentru anul 2007
- sumele urmând a fi actualizate în funcţie de indicii de inflaţie de la data
scadenţei şi până la data plăţii efective. Respinge ca prescrise pretenţiile
aferente anilor 2004 şi 2005. Definitivă şi executorie de drept. Cu drept de
recurs în termen de 10 zile de la comunicare. pronunţată în şedinţa publică din
12.02.2010.
13/01/2010 Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a FSFF, aceasta având calitatea de Încheiere
reprezentant al reclamanţilor. Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de
reprezentant. Admite excepţia prescrierii dreptului la acţiune în ceea ce priveşte
drepturile băneşti aferente anilor 2004 - 2005. Cu drept de recurs odată cu fondul
cauzei. Se va cita pârâta.
27/01/2010 Se prezintă reclamanţii Costaş Mitică care se identifică cu CI seria XT nr. Amânat
288076/21.03.2006, Andrei Petrea se legitimează cu CI seria XT nr.
040288/16.08.2000, Andriescu Ioan cu CI seria XT nr. 363419/6.03.2008 şi
Angheluş Constantin cu CI seria XT nr. 213908/28.05.2004. Arată că, doresc
întregirea acţiunii cu obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti şi pentru anul
2009 şi că de la data introducerii acţiunii şi până în prezent sunt persoane care
s-au pensionat, şi că urmează să depună în scris cerere de completare a acţiunii
şi să indice pentru fiecare reclamant în parte intervalul pentru care sunt
formulate pretenţiile. De asemenea, solicită un termen pentru studiul
întâmpinării depusă de pârâtă întrucât nu au luat cunoştinţă de conţinutul
acesteia şi doresc să răspundă la aceasta. Întrebat fiind, reprezentantul pârâtei
arată că în anul 2007 s-a virat reclamanţilor pe card indemnizaţia aferentă
Zilelor Feroviarului . Depune la dosar ordinul de plată nr. 2723 din 27.04.2007
precum şi un tabelul în care sunt trecute persoanele care au beneficiat de aceste
drepturi. Reclamanţii prezenţi confirmă că într-adevăr în anul 2007 au primit
câte 100 lei brut pe card, cu titlu de indemnizaţie pentru zilele feroviarului.

TRIBUNALUL BACAU

Număr unic dosar: 7231/110/2009


Înregistrat în data de: 30.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI "CFR CĂLĂTORI" : Pârât

Data Soluţie Detalii

13/01/2010

TRIBUNALUL DAMBOVITA
Sentinta civila nr. 211 din 01 feb 2010 (primită în 24.02.2010)

Număr unic dosar: 5322/120/2009


Înregistrat în data de: 27.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTURILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FROVIAR CĂLĂTORI C.F.R. CĂLĂTORI : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

01/02/2010
04/01/2010 pentru administrare probe. Amânat
18/01/2010 pentru a se încerca rezolvarea conflictului pe cale amiabilă. Amânat

TRIBUNALUL OLT
Sentinta civila nr. 22 din 19 ian 2010 (primită în 05.02.2010) câştig de cauză pt
administraţie

Am declarat recurs în data de 09.02.2010 inreg cu nr 3221, depus


motivaţii în 17.02.2010

Număr unic dosar: 40023/3/2009


Înregistrat în data de: 27.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face DISJUNS DIN DOSAR NR. 11589/3/2009
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIATATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI CFR CALĂTORI SA : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

19/01/2010 SENTINŢA NR. 22: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei şi Respins fond
respinge acţiunea în acest sens.Cu recurs.
RECURS
Data Soluţie Detalii

14/04/2010

TRIBUNALUL VASLUI
Sentinta civila nr. 254 din 02 MARTIE 2010 (primită în 19.03.2010)

Număr unic dosar: 3605/89/2009


Înregistrat în data de: 27.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI PRIN PREŞEDINTE FILIP
VICTOR : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI "CFR CĂLĂTORI" SA REPREZ.
PRIN PESCARASU LIVIU : Pârât

TERMENE DE
JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

02/03/2010 Respinge excepţia nulităţii acţiunii. Admite excepţia prescripţiei pe ani 2004- Soluţionare
2005. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active. Admite în parte acţiunea
25/02/2010 Amână pronumţarea la 02.03.2010 Incheiere
28/01/2010 Repune cauza pe rol pentru relaţii de la reclamant. Fixează termen la 25 febr. 2010, Repus pe rol
pentru când vor fi citate părţile.

TRIBUNALUL GALATI

Număr unic dosar: 7931/121/2009


Înregistrat în data de: 20.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi: Click aici pentru lista completă a părţilor
FEDERATIA SINDICATELOR TRANSPORTORILOR FEROVIARI : Reprezentant legal
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI "CFR CĂLĂTORI" : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:

Data Soluţie Detalii

25/03/2010 HOTĂRÂRE - Respinge excepţia invocată de pârâta Soc.Naţ. de Transport Soluţionare


Feroviar Călători CFR Suc.Galaţi privind lipsa calităţii de reprezentant a
Federaţiei Sind.Transp.Ferov.Bucureşti. Respinge acţiunea formulată de
reclam. pt. lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtei. Admite în parte
excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru premierea
aferentă Zilei Feroviarilor pe anii 2004 şi 2005. Admite în parte acţiunea
formulată de reclamanţi prin reprezentant legal
Fed.Sind.Transp.Ferov.Bucureşti având ca obiect drepturi băneşti. Obligă
pârâta să plătească reclamanţilor, în funcţie de perioada efectiv lucrată,
premierea aferentă Zilei Feroviarilor pe anii 2006, 2007 (diferenţa
neachitată)şi 2008, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei începând cu
data scadenţei fiecărei suma şi până la data plăţii efective.
22/03/2010 Amână pronunţarea la 25.03.2010. Amânat
17/02/2010 pentru verificări cu privire la reclamanţi Amânat
28/01/2010 pentru a se depune precizări Amânat
27/01/2010 Admite cererea de abţinere . Soluţionarea cauzei va fi făcută conform ROI Încheiere

TRIBUNALUL NEAMT

Număr unic dosar: 40039/3/2009


Înregistrat în data de: 20.11.2009
Obiect dosar: drepturi băneşti
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTATORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI "CFR CĂLĂTORI" : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

26/03/2010
29/01/2010 Pentru depunere înscrisuri Amânat

TRIBUNALUL CONSTANTA

Număr unic dosar: 40019/3/2009


Înregistrat în data de: 03.12.2009
Obiect dosar: drepturi băneşti
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi: Click aici pentru lista completă a părţilor
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTORILOR FEROVIARI ÎN NUMELE MEMEBRILOR DE
SINDICAT : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI CFR CĂLĂTORI SA : Pârât
TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

26/02/2010 Hot- Respinge excepţiile lipsei calităţii procesual active a Federaţiei Soluţionare
Sindicatelor Transporturilor Feroviare şi lipsa calităţii de reprezentant a
acesteia. Admite în parte excepţia de prescripţie a dreptului la acţiune
pentru pretenţiile aferente anilor 2004-2005 şi respinge aceste pretenţii, ca
fiind prescrise. Admite în parte acţiunea. Obligă pe pârâtă să plătească
reclamanţilor membrii de sindicat premierea aferentă " Zilei Feroviarilor"
pentru anii 2006, 2007 şi 2008, reprezentând un salariu de bază la nivelul
clasei unu de salarizare, sume actualizate cu rata inflaţiei, la data plăţii
efective. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Definitivă. Cu
recurs în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi,
26.02.2010.
29/01/2010 Amânat

TRIBUNALUL TÂRGU MUREŞ

Număr unic dosar: 40034/3/2009


Înregistrat în data de: 19.11.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face DISJUNS DIN DOSAR NR. 11589/3/2009 DECLINARE
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi: Click aici pentru lista completă a părţilor
FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTORILOR FEROVIARI ÎN NUMELE MEMEBRILOR DE
SINDICAT : Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI CFR CĂLĂTORI SA : Pârât
TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

02/02/2010 reclamantul va depune la dosar o precizare de acţiune; solicităm pârâtei relaţii pe anii Amânat
2005-2009
02/03/2010 solicităm relaţii Tribunalului Braşov Amânat

16/03/2010 -AMÂNAREA CAUZEI ÎN VEDEREA REVENIRII CU ADRESĂ CĂTRE TRIBUNALUL Amânat


BRAŞOV.
27/04/2010

TRIBUNALUL PLOIEŞTI

Număr unic dosar: 5620/105/2009


Înregistrat în data de: 19.11.2009
Obiect dosar: drepturi băneşti dos.declinat nr.40040/3/2009
Materia juridică: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERATIA SINDICATELOR TRANSPORTORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR CALATORI CFR CALATORI : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii
18/02/2010 pentru a se preciza în legatură cu declinarea competentei Amânat
29/04/2010

TRIBUNALUL BISTRIŢA

Număr unic dosar: 3059/112/2009


Înregistrat în data de: 10.12.2009
Obiect dosar: obligaţie de a face
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
NECHITI MIRCEA PRIN FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTORILOR FEROVIARI :
Reclamant
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR CĂLĂTORI "CFR CĂLĂTORI" : Pârât
ILUTA VASILE PRIN FEDERAŢIA SINDICATELOR TRANSPORTORILOR FEROVIARI :
Reclamant

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

22/02/2010 la cererea reprezentantei pârâtei pentru a formula apărări în scris. Amânat


22/03/2010 Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de 24 martie 2010. Încheiere
24/03/2010 Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active a Soluţionare
F.S.T.F.Bucureşti. Respinge ca neîntemeiată excepţia nulităţii acţiunii introductive
pentru lipsa semnăturii reprezentantului legal al F.S.T.F.Bucureşti. Redpinge, ca
neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor pentru
nedeţinerea calităţii de angajat şi de membru de sindicat. Admite, ca fiind
întemeiată, excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru anii 2004 şi 2005 şi, în
consecinţă, respinge ca fiind prescrisă acţiunea reclamanţilor având ca obiect
drepturile băneşti aferente anilor 2004 şi 2005. Admite, ca fiind întemeiată, acţiunea
formulată de reclamanţii N.M.şi Il.V., prin mandatar, F.S.T.F.Bucureşti, împotriva
pârâtei S.N.T.F.C. CFR Călători şi, în consecinţă: -obligă pârâta să plătească
reclamanţilor premierea aferentă zile Ceferiştilor pentru anii 2006,2007 şi 2008,
reprezentând câte un salariu brut de bază corspunzător clasei unu de salarizare,
sume actualizate cu rata inflaţiei la data plăţii efective. Fără cheltuieli de judecată. Cu
drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

TRIBUNALUL IAŞI

Număr unic dosar: 8287/99/2009


Înregistrat în data de: 23.11.2009
Obiect dosar: drepturi băneşti DECLINAT
Materia juridică: Litigii de muncă
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
FEDERATIA SINDICATELOR TRANSPORTORILOR FEROVIARI : Reclamant
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR CALATORI CFR CALATORI : Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii

10/03/2010 Amână pronunţarea la 12.03.2010 Amânat


12/03/2010 Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a Federaţiei Sindicatelor Soluţionare
Transportatorilor Feroviari invocată de pârâtă. Admite excepţia prescripţiei
dreptului la acţiune în ceea ce priveşte cererea de obligare a pârâtei la plata
primei pentru anii 2004 şi 2005. Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta să
achite reclamanţilor Maxim Gh., Corman C., Păduraru C., şi Ştefănescu E.,
drepturile băneşti reprezentând primă pentru "Ziua Ceferiştilor", aferente
anului 2008, precum şi diferenţele pentru anul 2007, sume actualizate cu
indicele de inflaţie la data plăţii efective. Obligă pârâta să achite celorlalţi
reclamanţi drepturile băneşti reprezentând primă pentru "Ziua Ceferiştilor",
aferente anilor 2006 şi 2008, precum şi diferenţele pentru anul 2007, sume
actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective. Respinge cererea
având ca obiect obligarea pârâtei la plata primei pentru nii 2004 şi 2005, pe
excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.
DUPĂ DISJUNGEREA DOSARULUI 11589/3/2009 DE LA TRIBUNALUL
BUCUREŞTI NU S-AU PRIMIT CITAŢII PENTRU URMĂTOARELE JUDEŢE:
- BRĂILA;
- CLUJ;
- COVASNA;
- GIURGIU;
- GORJ;
- HUNEDOARA;
- TIMIŞOARA;
- VÂLCEA.
CU TOATE CĂ S-AU DAT TABELELE CU MEMBRII PE ACESTE JUDEŢE