Sunteți pe pagina 1din 24

FOAIE DE LUCRU

Identificarea proceselor/activitilor/structurilor/ programelor desfurate n cadrul entitii

Nr.
Crt.
1

Domeniul
auditabil
Activitatea
financiar
contabila

Activitatea
privind
achizitiile
publice

Misiunea

Obiectivele generale ale misiunii

Elaborarea
contului de
execuie bugetar

Riscurile identificate

Determinarea prevederilor bugetare iniiale


i finale, conform clasificaiei bugetare
Preluarea plilor din fiele sintetice n
contul de execuie bugetar
Elaborarea anexelor la contul de execuie
bugetar
Organizarea
Sistemul raportrilor financiar- contabile cu
sistemului de
excepia bilanului contabil i a contului de
raporatre a datelor execuie bugetar
Asigurarea exactitii sistemului de
financiarraportare financiar-contabil
contabile ctre
management

Lipsa documentelor justificative pentru rectificare


bugetar
Preluarea eronat a sumelor din fiele conturilor
sintetice n contul de execuie bugetar
Nerespectarea procedurilor de ntocmire a anexelor
la contul de execuie bugetar
Lipsa raportrilor sistemice a informaiilor
financiar-contabile ctre management

Legalitatea
achizitiilor
publice de
produse

Solicitarea efecturii unor achiziii publice fr a fi


asigurat finanarea corespunztoare
Selectarea unor ofertani fr a respecta condiiile
de eligibilitate, nregistrare, capcitate tehnic i
economico-financiar.
Nepreluarea n contract a tuturor elementelor care
au fcut obiectul achiziiei publice (anexe cu
preuri, cantiti, alte elemente specifice).

Planificarea achiziiilor publice de produse


Derularea procedurilor aferente achiziiilor
publice de produse
Finalizarea procedurilor de achiziii publice
de produse

Comunicarea unor informaii incorecte sau


inadecvate

Gestiunea
resurselor
umane

Plile i
cheltuielile
efectuate n
numerar sau prin
virament pentru
procurri de
bunuri

Verificarea ncadrrii potrivit clasificaiei


bugetare a plilor i a cheltuielilor aferente
procurrii de bunuri

Lipsa nregistrrilor contabile sau o contabilitate


eronat

Verificarea documentelor justificative


aferente procurrii de bunuri

Procese verbale de recepie, avize completate eronat


sau neconforme cu realitatea

Organizarea
recurtrii
personalului

Anunul de concurs

Anunul de consurs nu ndeplinete condiiile de


conformitate

Susinerea probei scrise i de interviu

Procesul verbal privind proba scris i de interviu


nu ndeplinete condiiile de conformitate
Diferene semnificative ntre calitatea tratrii
subiectelor i punctajelor acordate de membrii
comisiei
Acordarea unor indemnizaii de conducere
necuvenite
Salariile nu au fost diminuate pentru abateri
disciplinare
Stabilirea eronat a scporului de vechime n munc

Verificarea i notarea lucrrilor i interviului

Stabilirea
drepturilor
salariale cuvenite
persoanlului

Indeminizaii de conducere
Sistemul de premiere
Sporul de vechime n munc

FOAIE DE LUCRU
Determinarea punctajului total al riscurilor

Nr.
Crt.
1

Domeniul
auditabil

Misiunea

Activitatea
financiar
contabila

Elaborarea
contului de
execuie
bugetar

Obiectivele generale ale


misiunii
Determinarea prevederilor
bugetare iniiale i finale,
conform clasificaiei
bugetare
Preluarea plilor din fiele
sintetice n contul de
execuie bugetar
Elaborarea anexelor la
contul de execuie bugetar

Organizarea
sistemului de
raporatre a
datelor
financiar-

Sistemul raportrilor
financiar- contabile cu
excepia bilanului contabil
i a contului de execuie
bugetar

Riscurile identificate

Lipsa documentelor
justificative pentru
rectificare bugetar

Criterii de analiz
probabilitat Impact
e
1
3

Preluarea eronat a sumelor 1


din fiele conturilor
sintetice n contul de
execuie bugetar
Nerespectarea procedurilor 1
de ntocmire a anexelor la
contul de execuie bugetar
Lipsa raportrilor sistemice 1
a informaiilor financiarcontabile ctre
management

Punctaj
Total

Ierarhizare
risc

Mediu

Mediu

Mic

Mediu

Activitatea
privind
achizitiile
publice

contabile
ctre
management

Asigurarea exactitii
sistemului de raportare
financiar-contabil

Legalitatea
achizitiilor
publice de
produse

Planificarea achiziiilor
publice de produse

Comunicarea unor
informaii incorecte sau
inadecvate

Solicitarea efecturii unor


achiziii publice fr a fi
asigurat finanarea
corespunztoare
Derularea procedurilor
Selectarea unor ofertani
aferente achiziiilor publice fr a respecta condiiile de
de produse
eligibilitate, nregistrare,
capcitate tehnic i
economico-financiar.
Finalizarea procedurilor de Nepreluarea n contract a
achiziii publice de
tuturor elementelor care au
produse
fcut obiectul achiziiei
publice (anexe cu preuri,
cantiti, alte elemente
specifice).
Plile i
Verificarea ncadrrii
Lipsa nregistrrilor
cheltuielile
potrivit clasificaiei
contabile sau o contabilitate
efectuate n
bugetare a plilor i a
eronat
numerar sau cheltuielilor aferente
prin virament procurrii de bunuri

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Gestiunea
resurselor
umane

pentru
procurri de
bunuri

Verificarea documentelor
justificative aferente
procurrii de bunuri

Procese verbale de recepie, 1


avize completate eronat sau
neconforme cu realitatea

Mediu

Organizarea
recurtrii
personalului

Anunul de concurs

Anunul de concurs nu
ndeplinete condiiile de
conformitate

Mediu

Susinerea probei scrise i


de interviu

Procesul verbal privind


proba scris i de interviu
nu ndeplinete condiiile
de conformitate
Diferene semnificative
ntre calitatea tratrii
subiectelor i punctajelor
acordate de membrii
comisiei
Acordarea unor
indemnizaii de conducere
necuvenite
Salariile nu au fost
diminuate pentru abateri
disciplinare
Stabilirea eronat a scorului
de vechime n munc

Mic

Mic

Mediu

Mediu

Mediu

Verificarea i notarea
lucrrilor i interviului

Stabilirea
drepturilor
salariale
cuvenite
persoanlului

Indeminizaii de conducere

Sistemul de premiere

Sporul de vechime n
munc

Planul multianual de audit public intern

Nr.
Crt.
1

Domeniul
auditabil
Activitatea
financiar
contabila

Activitatea
privind
achizitiile
publice

Legalitatea achizitiilor publice de produse

Plile i cheltuielile efectuate n numerar sau prin virament pentru procurri


de bunuri

Gestiunea
resurselor

Organizarea recurtrii personalului

Misiunea
Elaborarea contului de execuie bugetar
Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile ctre
management

I
X
X

Anul
II

Observatii
III

umane

Stabilirea drepturilor salariale cuvenite persoanlului

Plan de audit anul I


Nr.
Crt.
1

Domeniul
auditabil
Activitatea
financiar
contabila

Misiunea

Elaborarea
contului de
execuie
bugetar

Obiectivele generale ale


misiunii
Determinarea prevederilor
bugetare iniiale i finale,
conform clasificaiei
bugetare
Preluarea plilor din fiele
sintetice n contul de
execuie bugetar
Elaborarea anexelor la
contul de execuie bugetar

Tipul misiunii
de audit
regularitate

Perioada de
realizare
01.04.2015
15.05.2015

Perioada
supusa
auditarii
01.01.201
4
31.12.201
4

Nr
auditori
4

Entitatea auditata

Departamentul
financiar contabil

Organizarea
sistemului de
raportare a
datelor
financiarcontabile ctre
management

Sistemul raportrilor
financiar- contabile cu
excepia bilanului contabil
i a contului de execuie
bugetar
Asigurarea exactitii
sistemului de raportare
financiar-contabil

regularitate

01.06.2015
01.07.2015

01.01.201
4
31.12.201
4

Departamentul
financiar contabil

Plan de audit anul II


Nr.
Crt.
1

Domeniul
auditabil
Activitatea
privind
achizitiile
publice

Misiunea

Obiectivele generale ale


misiunii

Tipul misiunii
de audit

Perioada de
realizare

Legalitatea
achizitiilor
publice de
produse

Planificarea achiziiilor
publice de produse
Derularea procedurilor
aferente achiziiilor publice
de produse
Finalizarea procedurilor de
achiziii publice de produse

regularitate

01.02.2016
16.03.2015

Plile i
cheltuielile

Verificarea ncadrrii
regularitate
potrivit clasificaiei bugetare

01.04.2015
-

Perioada
supusa
auditarii
01.01.201
5
31.12.201
5

01.01.201
5

Nr
auditori

Entitatea auditata

Departamentul
de achiziii

Departamentul
de achiziii

efectuate n
numerar sau
prin virament
pentru
procurri de
bunuri

a plilor i a cheltuielilor
aferente procurrii de bunuri

01.05.2015

Verificarea documentelor
justificative aferente
procurrii de bunuri

31.12.201
5

Plan de audit anul III


Nr.
Crt.
1

Domeniul
auditabil
Gestiunea
resurselor
umane

Misiunea

Obiectivele generale ale


misiunii

Organizarea
recurtrii
personalului

Anunul de concurs
Susinerea probei scrise i
de interviu
Verificarea i notarea
lucrrilor i interviului

Tipul misiunii
de audit
regularitate

Perioada de
realizare
01.02.2017
16.03.2017

Perioada
supusa
auditarii
01.01.201
6
31.12.201
6

Nr
auditori
5

Entitatea auditata

Departamentul
de resurse umane

Stabilirea
drepturilor
salariale
cuvenite
persoanlului

Indeminizaii de conducere

regularitate

Sistemul de premiere

01.04.2017
01.05.2017

Sporul de vechime n munc

01.01.201
6
31.12.201
6

Referat de justificare
Specificatie
1. Nr posturi in statele de functiuni
2. Nr posturi incadrate cu personal la data de 31.12.2014
3. Nr zile calendaristice din an
- Sarbatori legale (zile calendaristice)
4. Fond de timp/om/zile lucratoare
- Concedii de odihna
5. Fond de timp disponibil pentru audit (zile/om) din care:
- Perfectionarea pregatirii profesionale
- Inspectie de audit
- Intocmirea planului de audit, actualizarea acestuia si intocmirea
rapoartelor anuale
- Activitatea de audit intern din planul de audit aferenta anului
2015

Nr. posturi
2
2

Nr. zile
365
112
252
25
231
17
0
19
195

Departamentul
de resurse umane

Stabilirea punctajului total al riscurilor si ierarhizarea riscurilor

Nr.
crt
.
1

Obiective

Planificarea
achiziiilor
publice de

Activitati/actiuni

Pregatierea
documentatiei
cu
privire la achizitiile
publice in conformitate

Riscuri identificate

Posibilitatea includerii in program


a unor achizitii care nu respecta
conditiile de necesitate si
oportunitate

Criterii de analiza

Probabilitate

import

Punctaj total

Ierarhizarea
riscurilor

Mediu

produse

Derularea
procedurilo
r aferente
achiziiilor
publice de
produse

cu
reglementarile
legale
Finantarea achizitiilor
publice
Constituirea
de evaluare

comisiei

Rezultatul
evaluarii
comisiei pentru ofertele
depuse

Solicitarea
efectuarii
unor
achizitii publice fara a fi asigurata
finantarea corespunzatoare
Existenta de incompatibilitati
intre membrii comisiei de
evaluare si ofertanti
Selectarea unor ofetanti fara a
respecta conditiile de eligibilitate,
inregistrare, capacitate tehnica si
economico-financiara

Mediu

Mediu

Mediu

Controale interne asteptate

Nr.
crt
.
1

Obiective

Activitati/actiuni

Riscuri identificate

Controale interne asteptate

Planificarea
achiziiilor
publice de
produse

Pregatierea
documentatiei
cu
privire la achizitiile
publice in conformitate
cu
reglementarile
legale

Posibilitatea includerii in program


a unor achizitii care nu respecta
conditiile de necesitate si
oportunitate

Finantarea achizitiilor
publice

Solicitarea
efectuarii
unor
achizitii publice fara a fi asigurata
finantarea corespunzatoare

repartizarea sarcinilor n cadrul posturilor fiele posturilor actualizate


planificarea aciunilor necesare realizrii activitilor existena unui
plan de activitate prin care sunt stabilite aciunile, responsabilii pentru
realizarea acestora i termene de realizare
obiective specifice definite la nivelul structurii cu atribuii n domeniul
achiziiilor
stabilirea responsabilitilor cu privire la elaborarea i actualizarea
programului de achiziii
planificarea aciunilor de realizat pentru elaborarea/actualizarea
programului de achiziii
planificarea aciunilor de realizat pentru atribuirea contractelor de
achiziie
existena unor proceduri operaionale i de sistem specifice activitii
de atribuire a contractelor de achiziie
definitivarea documentaiei de atribuire n cadrul unor edine de lucru
la care s participe specialiti din cadrul structurilor entitii
stabilirea responsabilitilor cu privire la activitatea de monitorizare a
derulrii contractelor
existena unor proceduri operaionale i de sistem specifice activitii
de monitorizare a contractelor de achiziie
colectarea informaiilor de la structurile de specialitate cu privire la
derularea contractelor
identificarea i evaluarea principalelor riscuri, stabilirea de msuri de

gestionare a riscurilor identificate i evaluate, completarea i


actualizarea periodic a registrului riscurilor
2

Derularea
procedurilo
r aferente
achiziiilor
publice de
produse

Constituirea
de evaluare

comisiei

Existenta de incompatibilitati
intre membrii comisiei de
evaluare si ofertanti

Rezultatul
evaluarii
comisiei pentru ofertele
depuse

Selectarea unor ofetanti fara a


respecta conditiile de eligibilitate,
inregistrare, capacitate tehnica si
economico-financiara

stabilirea responsabilitilor cu privire la activitatea de monitorizare a


derulrii contractelor
existena unor proceduri operaionale i de sistem specifice activitii
de monitorizare a contractelor de achiziie
analiza periodic a modului n care se realizeaz achiziia de bunuri
i/sau servicii n baza contractelor atribuite
existena unor proceduri cu privire la emiterea comenzilor
stabilirea responsabilitilor pentru emiterea, aprobarea i lansarea
comenzilor
realizarea unor inventare la gestiunea de bunuri
identificarea i evaluarea principalelor riscuri, stabilirea de msuri de
gestionare a riscurilor identificate i evaluate, completarea i
actualizarea periodic a registrului riscurilor
stabilirea responsabilitilor cu privire la activitatea de evaluare a
ofertelor
existena unor proceduri operaionale i de sistem specifice activitii
de evaluare a ofertelor
existena unor proceduri cu privire la emiterea comenzilor
stabilirea responsabilitilor pentru aprobarea ofertelor
identificarea i evaluarea principalelor riscuri, stabilirea de msuri de
gestionare a riscurilor identificate i evaluate, completarea i
actualizarea periodic a registrului riscurilor

Chestionar de control intern

Intrebari formulate
Obiectiv 1: Planificarea achiziiilor publice de produse
1.1 Pregatirea documentatiei cu privire la achizitiile publice in conformitate cu reglementarile
legale

1.1.1 Este realizat o repartizare a responsabililor pe activitati conform fisei postului?


1.1.2 Exista un plan de activitate prin care sunt planificate actiunile, reposnabilii si
termenele aferente realizarii acestora?
1.1.3 Sunt luate la cunostin obiectivele specifice?
1.1.4 Sunt stabilite respnasabilitile prvindi elaborarea i actualizarea programului de
achiziii?
1.1.5 Exista o planificare cu privire la elaborarea i actualizarea programului de achiziii?
1.1.6 Exista o planificare cu privire la atribuirea contractelor de achiziie?
1.1.7 Exista proceduri operaionale i de sistem specifice activitii de atribuire a
contractelor de achiziie?
1.2 Finantarea achizitiilor publice
1.2.1 Exist o repartizare a responsabilitilor cu privire la activitatea de monitorizare a
derularii contractelor?
1.2.2 Exist proceduri operaionale i de sistem specifice activitii de monitorizare a
contractelor de achziie?
1.2.3 Este elaborat registrul riscurilor?
1.2.4 Este actualizat registrul riscurilor?

Da

Nu

Observatii

Obiectiv 2: Derularea procedurilor aferente achiziiilor publice de produse


2.1 Constituirea comisiei de evaluare
2.1.1 Sunt stabilite i cunoscute responsabilitile cu privire la monitorizare derulrii
misiunii?
2.1.2 Exista proceduri operaionale i de sistem specifice activitii de monitorizare a
contractelor de achiziie?
2.1.3 Sunt actualizate datele cu privire la achiziii?
2.1.4 Sunt stabilite respnasabilitile privind emiterea, aprobarea i lansarea comenzilor?
2.1.5 Exista o planificare cu privire la elaborarea i actualizarea programului de achiziii?
2.1.6 Este elaborat registrul riscurilor?
2.1.7 Este actualizat registrul riscurilor?
1.2 Rezultatul evaluarii comisiei pentru ofertele depuse
2.2.1 Sunt stabilite i cunoscute responsabilitile cu privire la evaluarea ofertelor?
2.2.2 Exist proceduri operaionale i de sistem specifice activitii de evaluare a
contractelor de achziie?
2.2.3 Este elaborat registrul riscurilor?
2.2.4 Este actualizat registrul riscurilor?

Foaie de lucru privind controalele interne existente


Nr.
crt
.
1

Obiective

Activitati/actiuni

Riscuri identificate

Controale interne existente

Planificarea
achiziiilor
publice de
produse

Pregatierea
documentatiei
cu
privire la achizitiile
publice in conformitate
cu
reglementarile
legale

Posibilitatea includerii in program


a unor achizitii care nu respecta
conditiile de necesitate si
oportunitate

Finantarea achizitiilor
publice

Solicitarea
efectuarii
unor
achizitii publice fara a fi asigurata
finantarea corespunzatoare

repartizarea sarcinilor n cadrul posturilor fiele posturilor actualizate


planificarea aciunilor necesare realizrii activitilor existena unui
plan de activitate prin care sunt stabilite aciunile, responsabilii pentru
realizarea acestora i termene de realizare
obiective specifice definite la nivelul structurii cu atribuii n domeniul
achiziiilor
stabilirea responsabilitilor cu privire la elaborarea i actualizarea
programului de achiziii
existena unor proceduri operaionale i de sistem specifice activitii
de atribuire a contractelor de achiziie
definitivarea documentaiei de atribuire n cadrul unor edine de lucru
la care s participe specialiti din cadrul structurilor entitii
stabilirea responsabilitilor cu privire la activitatea de monitorizare a
derulrii contractelor
existena unor proceduri operaionale i de sistem specifice activitii
de monitorizare a contractelor de achiziie
identificarea i evaluarea principalelor riscuri, stabilirea de msuri de
gestionare a riscurilor identificate i evaluate, completarea i
actualizarea periodic a registrului riscurilor

Derularea
procedurilo
r aferente
achiziiilor
publice de
produse

Constituirea
de evaluare

comisiei

Existenta de incompatibilitati
intre membrii comisiei de
evaluare si ofertanti

Rezultatul
evaluarii
comisiei pentru ofertele
depuse

Selectarea unor ofetanti fara a


respecta conditiile de eligibilitate,
inregistrare, capacitate tehnica si
economico-financiara

stabilirea responsabilitilor cu privire la activitatea de monitorizare a


derulrii contractelor
existena unor proceduri operaionale i de sistem specifice activitii
de monitorizare a contractelor de achiziie
existena unor proceduri cu privire la emiterea comenzilor
stabilirea responsabilitilor pentru emiterea, aprobarea i lansarea
comenzilor
identificarea i evaluarea principalelor riscuri, stabilirea de msuri de
gestionare a riscurilor identificate i evaluate, completarea i
actualizarea periodic a registrului riscurilor
stabilirea responsabilitilor cu privire la activitatea de evaluare a
ofertelor
existena unor proceduri operaionale i de sistem specifice activitii
de evaluare a ofertelor
identificarea i evaluarea principalelor riscuri, stabilirea de msuri de
gestionare a riscurilor identificate i evaluate, completarea i
actualizarea periodic a registrului riscurilor

Evaluarea initiala a controlului intern si stabilirea obiectivelor de audit

Nr.
crt
.

Obiective

Activitati/actiuni

Riscuri
identificate

Irarhizarea
riscurilor

Controale interne asteptate

Controale interne existente

Planificarea
achiziiilor
publice de
produse

Pregatierea
documentatiei cu
privire
la
achizitiile publice
in conformitate cu
reglementarile
legale

Posibilitatea
includerii
in
program a unor
achizitii care nu
respecta
conditiile
de
necesitate
si
oportunitate

Mediu

repartizarea sarcinilor
n cadrul posturilor
fiele posturilor
actualizate
planificarea aciunilor
necesare realizrii
activitilor existena
unui plan de activitate
prin care sunt stabilite
aciunile, responsabilii
pentru realizarea
acestora i termene de
realizare
obiective specifice

repartizarea sarcinilor
n cadrul posturilor
fiele posturilor
actualizate
planificarea aciunilor
necesare realizrii
activitilor existena
unui plan de activitate
prin care sunt stabilite
aciunile, responsabilii
pentru realizarea
acestora i termene de
realizare
obiective specifice

Evaluarea
initiala a
controlului
intern
Partial
conform

Selectarea in
auditare

Da

definite la nivelul
structurii cu atribuii n
domeniul achiziiilor
stabilirea
responsabilitilor cu
privire la elaborarea i
actualizarea
programului de
achiziii
planificarea aciunilor
de realizat pentru
elaborarea/actualizarea
programului de
achiziii
planificarea aciunilor
de realizat pentru
atribuirea contractelor
de achiziie
existena unor
proceduri operaionale
i de sistem specifice
activitii de atribuire a
contractelor de
achiziie
definitivarea
documentaiei de
atribuire n cadrul unor
edine de lucru la care
s participe specialiti

definite la nivelul
structurii cu atribuii n
domeniul achiziiilor
stabilirea
responsabilitilor cu
privire la elaborarea i
actualizarea
programului de
achiziii
existena unor
proceduri operaionale
i de sistem specifice
activitii de atribuire a
contractelor de
achiziie
definitivarea
documentaiei de
atribuire n cadrul unor
edine de lucru la care
s participe specialiti
din cadrul structurilor
entitii

Finantarea
achizitiilor
publice

Solicitarea
efectuarii unor
achizitii publice
fara
a
fi
asigurata
finantarea
corespunzatoare

Mediu

din cadrul structurilor


entitii
stabilirea
responsabilitilor cu
privire la activitatea de
monitorizare a
derulrii contractelor
existena unor
proceduri operaionale
i de sistem specifice
activitii de
monitorizare a
contractelor de
achiziie
colectarea
informaiilor de la
structurile de
specialitate cu privire
la derularea
contractelor
identificarea i
evaluarea principalelor
riscuri, stabilirea de
msuri de gestionare a
riscurilor identificate i
evaluate, completarea
i actualizarea
periodic a registrului
riscurilor

Partial
stabilirea
conform
responsabilitilor cu
privire la activitatea de
monitorizare a
derulrii contractelor
existena unor
proceduri operaionale
i de sistem specifice
activitii de
monitorizare a
contractelor de
achiziie
identificarea i
evaluarea principalelor
riscuri, stabilirea de
msuri de gestionare a
riscurilor identificate i
evaluate, completarea
i actualizarea
periodic a registrului
riscurilor

Da

Constituirea
Derularea
procedurilor comisiei
evaluare
aferente
achiziiilor
publice de
produse

de

Existenta
de
incompatibilitati
intre
membrii
comisiei
de
evaluare
si
ofertanti

Mediu

stabilirea
responsabilitilor cu
privire la activitatea de
monitorizare a
derulrii contractelor
existena unor
proceduri operaionale
i de sistem specifice
activitii de
monitorizare a
contractelor de
achiziie
analiza periodic a
modului n care se
realizeaz achiziia de
bunuri i/sau servicii n
baza contractelor
atribuite
existena unor
proceduri cu privire la
emiterea comenzilor
stabilirea
responsabilitilor
pentru emiterea,
aprobarea i lansarea
comenzilor
realizarea unor
inventare la gestiunea

Partial
stabilirea
conform
responsabilitilor cu
privire la activitatea de
monitorizare a
derulrii contractelor
existena unor
proceduri operaionale
i de sistem specifice
activitii de
monitorizare a
contractelor de
achiziie
existena unor
proceduri cu privire la
emiterea comenzilor
stabilirea
responsabilitilor
pentru emiterea,
aprobarea i lansarea
comenzilor
identificarea i
evaluarea principalelor
riscuri, stabilirea de
msuri de gestionare a
riscurilor identificate i
evaluate, completarea
i actualizarea
periodic a registrului

Da

Rezultatul
evaluarii comisiei
pentru
ofertele
depuse

Selectarea unor
ofetanti fara a
respecta
conditiile
de
eligibilitate,
inregistrare,
capacitate
tehnica
si
economicofinanciara

Mediu

de bunuri
identificarea i
evaluarea principalelor
riscuri, stabilirea de
msuri de gestionare a
riscurilor identificate i
evaluate, completarea
i actualizarea
periodic a registrului
riscurilor
stabilirea
responsabilitilor cu
privire la activitatea de
evaluare a ofertelor
existena unor
proceduri operaionale
i de sistem specifice
activitii de evaluare a
ofertelor
existena unor
proceduri cu privire la
emiterea comenzilor
stabilirea
responsabilitilor
pentru aprobarea
ofertelor
identificarea i
evaluarea principalelor

riscurilor

Partial
stabilirea
conform
responsabilitilor cu
privire la activitatea de
evaluare a ofertelor
existena unor
proceduri operaionale
i de sistem specifice
activitii de evaluare a
ofertelor
identificarea i
evaluarea principalelor
riscuri, stabilirea de
msuri de gestionare a
riscurilor identificate i
evaluate, completarea
i actualizarea
periodic a registrului
riscurilor

Da

riscuri, stabilirea de
msuri de gestionare a
riscurilor identificate i
evaluate, completarea
i actualizarea
periodic a registrului
riscurilor