Sunteți pe pagina 1din 21

CLASA I de CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI prevăzute de OUG 195/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN OUG 63/2006 şi

remodificată prin O.U.G. 69/2007

Nr. Susp.
Crt. Încadrarea Sancţiona Sancţiona exercit.
Contravenţia săvârşită legală a - - dreptu-
faptei rea cu rea cu lui de a
puncte puncte conduce
amendă penalizare
1. Conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puţin 10 Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv; ct.1
2. Nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
de mers; ct.2
3. Nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulaţia pe drumurile Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
publice; ct.3
4. Neîndeplinirea obligaţiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte ct.4
împrejurări decât în urma unui accident de circulaţie;
5. Nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice de către Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate şi ct.5
cortegiilor;
6. Nerespectarea semnificaţiei semnalului luminos intermediar de forma uneia Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
sau a unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în jos spre ct.6
dreapta, care anunţă schimbarea semnalului de culoare verde în cazul
benzilor cu circulaţie reversibilă;
7. Conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
documentului de constatare a avariei; ct.7
8. Nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul de a purta, în Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă ct.8
omologate;
9. Nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de ct.9
protecţie omologată;
10. Nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă; ct.10
11. Nerespectarea regulilor de circulaţie de către conducătorii de animale; Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
ct.11
12. Nerespectarea obligaţiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
conduse de persoane care au mai puţin de un an vechime de la dobândirea ct.12
permisului de conducere;
13. Lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
comandă a vehiculului; ct.13
14. Nerespectarea de către pasageri sau călători a obligaţiilor ce le revin atunci Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
când se află în autovehicule; ct.14
15. Nerespectarea semnificaţiei culorii galbene a semaforului; Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
ct.15
16. Conducerea unui vehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheaţă sau zăpadă de ct.16
natură a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
17. Conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea ct.17
numărului de înmatriculare ori plăcuţele nu corespund standardelor în
vigoare;
18. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defecţiuni tehnice, altele Art.99,alin.1p 2 – 3 puncte - -
decât cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. b) „defecţiuni grave la sistemul de ct.18
frânare sau la mecanismul de direcţie” , ori care are lipsă unul sau mai multe
elemente de caroserie sau aceasta este deteriorată vizibil.
19. Folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care Art.99,alin.2ar 2 – 3 puncte 2 puncte -
circulă din sens opus; t.108,alin.1,lit. penalizare
a,pct.1
20. Folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepţia celor prevăzute Art.99,alin.2 2 – 3 puncte 2 puncte -
cu dispozitive de tip "mâini libere"; art.108,alin.1,l penalizare
it.a,pct.2
21. Nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, Art.99,alin.2 2 – 3 puncte 2 puncte -
centura de siguranţă ori căştile de protecţie omologate, după caz; art.108,alin.1,l penalizare
it.a,pct.3
22. Depăşirea cu 10 - 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum Art.99,alin.2 2 – 3 puncte 2 puncte -
respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, art.108,alin.1,l penalizare
constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic; it.a,pct.4
23. Circulaţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis; Art.99,alin.2 2 – 3 puncte 2 puncte -
art.108,alin.1,l penalizare
it.a,pct.5
24. Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, Art.99,alin.2 2 – 3 puncte 2 puncte -
schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers; art.108,alin.1,l penalizare
it.a,pct.6
25. Nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei, pe Art.99,alin.2 2 – 3 puncte 2 puncte -
autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E); art.108,alin.1,l penalizare
it.a,pct.7
26. Oprirea neregulamentară; Art.99,alin.2 2 – 3 puncte 2 puncte -
art.108,alin.1,l penalizare
it.a,pct.8
27. Folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul care circulă în Art.99,alin.2 2 – 3 puncte 2 puncte -
faţa sa, în aceeaşi direcţie de mers; art.108,alin.1,l penalizare
it.a,pct.9
CLASA II DE CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI PREVĂZUTE DE OUG 195/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN OUG 63/2006 şi
remodificată prin O.U.G. 69/2007

Nr. Susp.
Crt. Încadrarea Sancţionar Sancţion exercit.
Contravenţia săvârşită legală a ea cu area cu dreptulu
faptei puncte puncte i de a
amendă penalizar
e conduce

1. Nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a Art.100,alin.1 4–5 - -


frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului ,pct.1 puncte
Apărării, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru amendă
dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de
reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulaţie şi ale
nevăzătorilor;
2. Nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de Art.100,alin.1 4–5 - -
către conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule ,pct.2 puncte
prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) „autovehiculele aparţinând poliţiei, amendă
pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanţă sau
medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării care însoţesc coloane
militare, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale
Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din
cadrul Ministerului Justiţiei, procurorilor criminalişti din Ministerul Public,
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, atunci când se deplasează în acţiuni de
intervenţie sau în misiuni;
3. Nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare; Art.100,alin.1 4–5 - -
,pct.3 puncte
amendă
4. Neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul Art.100,alin.1 4–5 - -
prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de ,pct.4 puncte
înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate amendă
furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al
formei şi conţinutului celor în vigoare;
5. Lipsa dotărilor specifice la autovehiculele destinate învăţării conducerii auto, Art.100,alin.1 4–5 - -
prevăzute în reglementările în vigoare; ,pct.5 puncte
amendă
6. Conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni Art.100,alin.1 4–5 - -
sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de ,pct.6 puncte
înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă; amendă
7. Conducerea unui autovehicul care, în mers sau staţionare, poluează fonic sau Art.100,alin.1 4–5 - -
emană noxe peste limita legal admisă; ,pct.7 puncte
amendă
8. Nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutieră pentru pregătirea practică Art.100,alin.1 4–5 - -
sau susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere; ,pct.8 puncte
amendă
9. Nerespectarea obligaţiei de a circula pe un singur şir, indiferent de direcţia de Art.100,alin.1 4–5 - -
deplasare, într-o intersecţie în care circulă şi tramvaie şi de a lăsa liber ,pct.9 puncte
traseul tramvaiului atunci când spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu amendă
permite circulaţia pe două şiruri;
10. Efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natură a-i Art.100,alin.1 4 – 5 puncte - -
distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un ,pct.10 amendă
nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi
participanţi la trafic;
11. Nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de Art.100,alin.1 4–5 - -
a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe ,pct.11 puncte
drumurile publice; amendă
12. Neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant Art.100,alin.1 4–5 - -
de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către ,pct.12 puncte
agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel; amendă
13. Conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri Art.100,alin.1 4–5 - -
reflectorizante şi stingător pentru incendii, omologate. ,pct.13 puncte
amendă
14. Oprirea nejustificată sau circulaţia pe banda de urgenţă a autostrăzilor ori Art.100,alin.2 4–5 3 puncte -
oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale ; puncte penalizare
europene (E); art.108,alin.1, amendă
lit.b,pct.1
15. Depăşirea cu 21 - 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum Art.100,alin.2 4–5 3 puncte -
respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, ; puncte penalizare
constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate art.108,alin.1, amendă
metrologic; lit.b,pct.2
16. Nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, Art.100,alin.2 4–5 3 puncte -
schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a ; puncte penalizare
produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte art.108,alin.1, amendă
pagube materiale; lit.b,pct.3
17. Nepăstrarea unei distanţe corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, Art.100,alin.2 4–5 3 puncte -
dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui ; puncte penalizare
vehicul sau alte pagube materiale; art.108,alin.1, amendă
lit.b,pct.4
18. Nerespectarea semnificaţiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul staţiilor Art.100,alin.2 4–5 3 puncte -
de tramvai; ; puncte penalizare
art.108,alin.1, amendă
lit.b,pct.5
19. Pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este Art.100,alin.2 4–5 3 puncte -
blocată; ; puncte penalizare
art.108,alin.1, amendă
lit.b,pct.6
20. Staţionarea neregulamentară; Art.100,alin.2 4–5 3 puncte -
; puncte penalizare
art.108,alin.1, amendă
lit.b,pct.7
21. Folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă; Art.100,alin.2 4–5 3 puncte -
; puncte penalizare
art.108,alin.1, amendă
lit.b,pct.8
22. Depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la Art.100,alin.3 4–5 - 30 zile
trecerile la nivel cu calea ferată; ,lit.a puncte
amendă
23. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea Art.100,alin.3 4–5 - 30 zile
regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi ,lit.b puncte
semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului; amendă
24. Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept; Art.100,alin.3 4–5 - 30 zile
,lit.c puncte
amendă
25. Nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului; Art.100,alin.3 4–5 - 30 zile
,lit.d puncte
amendă
26. Nerespectarea regulilor privind depăşirea; Art.100,alin.3 4–5 - 30 zile
,lit.e puncte
amendă
27. Nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în Art.100,alin.3 4–5 - 30 zile
exercitarea atribuţiilor de serviciu; ,lit.f puncte
amendă
28. Neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un Art.100,alin.3 4–5 - 30 zile
accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu ,lit.g puncte
excepţiile menţionate la art. 79 alin. 2 din O.U.G. 69/2007 amendă

CLASA III de SANCŢIUNI prevăzute de OUG 195/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN OUG 63/2006 şi remodificată prin
O.U.G. 69/2007

Nr. Susp.
Crt. Încadrarea Sancţionar Sancţionar exercit.
Contravenţia săvârşită legală a ea cu ea cu dreptului
faptei puncte puncte de a
amendă penalizare
conduce

1. Conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -


expirat; 1,pct.1 amendă
2. Conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în 1,pct.3 amendă
termenul prevăzut de lege;
3. Neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevăzute de 1,pct.4 amendă
lege;
4. nepăstrarea distanţei laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
sens opus; 1,pct.5 amendă
5. Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificaţiei Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restricţie ori a celor 1,pct.6 amendă
temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea care se
încadrează în altă clasă de sancţiuni;
6. Nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
vehiculului rămas în interiorul acesteia; 1,pct.7 amendă
7. Nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor şi mopedelor; Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
1,pct.8 amendă
8. Nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament; Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
1,pct.9 amendă
9. Montarea la autovehicul, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau 1,pct.10 amendă
accesorii ori modificări neomologate;
10. Circulaţia cu un autovehicul, remorcă sau tramvai cu defecţiuni la sistemul Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc; 1,pct.11 amendă
11. Nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
subterane şi tuneluri; 1,pct.12 amendă
12. Nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
sau pe vehicule; 1,pct.13 amendă
13. Pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
circulaţia cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; 1,pct.14 amendă
deschiderea uşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau
staţionat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării
celorlalţi participanţi la trafic;
14. Oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
locuri decât în staţiile semnalizate ca atare; 1,pct.15 amendă
15. Nerespectarea regulilor privind circulaţia pe benzi; Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
1,pct.16 amendă
16. Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roţi, fără a se Art.101,alin. 6 – 8 puncte - -
asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roţi. 1,pct.17 amendă
17. Nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa Art.101, alin.1, 6 – 8 puncte - -
documentele prevăzute la art. 35, alin.2 pct.18 amendă
18. Nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pană Art.101,alin. 6 – 8 puncte 4 puncte -
sau avariate; 2; art.108,alin. amendă penalizare
1,lit.c,pct.1
19. Refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, Art.101,alin. 6 – 8 puncte 4 puncte -
certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente 2; art.108,alin. amendă penalizare
prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a 1,lit.c,pct.2
permite verificarea vehiculului;
20. Depăşirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum Art.101,alin. 6 – 8 puncte 4 puncte -
respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, 2; art.108,alin. amendă penalizare
constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate 1,lit.c,pct.3
metrologic;
21. Circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă Art.101,alin. 6 – 8 puncte 4 puncte -
sau ploaie torenţială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare 2; art.108,alin. amendă penalizare
corespunzătoare; 1,lit.c,pct.4
22. Conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada Art.101,alin. 6 – 8 puncte 4 puncte -
înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este 2; art.108,alin. amendă penalizare
eliberată fără drept de circulaţie sau durata acesteia a expirat; 1,lit.c,pct.5
23. Nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la Art.101,alin. 6 – 8 puncte - 60 zile
culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de 3,lit.a amendă
circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
24. Nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit Art.101,alin. 6 – 8 puncte - 60 zile
segment de drum public; 3,lit.b amendă
25. Nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau Art.101,alin. 6 – 8 puncte - 60 zile
intercalarea într-o astfel de coloană; 3,lit.c amendă
26. Circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează Art.101,alin. 6 – 8 puncte - 60 zile
regulamentar manevra de depăşire. 3,lit.d amendă
CLASA IV de SANCŢIUNI prevăzute de OUG 195/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN OUG 63/2006
şi remodificată prin O.U.G. 69/2007

Nr. Susp.
Crt. Încadrarea Sancţionar Sancţionar exercit.
Contravenţia săvârşită legală a ea cu ea cu dreptului
faptei puncte puncte de a
amendă penalizare
conduce

1. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice 1,pct.1 amendă
periodice a expirat;
2. Conducerea unui vehicul cu tracţiune animală neînregistrat; Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
1,pct.3 amendă
3. Neefectuarea radierii vehiculelor din evidenţă, în cazurile şi termenele Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
prevăzute de lege; 1,pct.4 amendă
4. Conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
de mărfuri fără a deţine atestatul profesional; 1,pct.5 amendă
5. Neefectuarea verificării medicale periodice; Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
1,pct.6 amendă
6. Neîndeplinirea de către medicul de familie a obligaţiilor prevăzute la art. 22 Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
alin. (6) „Lista unităţilor de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 1,pct.7 amendă
autorizate, să realizeze examinarea medicală, în scopul certificării stării de
sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul sau
tramvai se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii publice” , în cazul
implicării, cu vinovăţie, a conducătorului de vehicul aflat în evidenţa sa
într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai pagube
materiale;
7. Deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
unul eliberat de o autoritate competentă străină; 1,pct.8 amendă
8. Lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora; 1,pct.9 amendă
9. Deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care 1,pct.10 amendă
nu au acest drept;
10. Deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
dispozitivelor care perturbă funcţionarea normală a dispozitivelor de 1,pct.11 amendă
măsurare a vitezei;
11. Folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie 1,pct.12 amendă
prioritară;
12. Necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
solicitarea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat 1,pct.14 amendă
vehiculul spre a fi condus;
13. Neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
efectuează transport public de persoane sau de mărfuri; 1,pct.15 amendă
14. Nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracţiune Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
animală; 1,pct.16 amendă
15. Nerespectarea dispoziţiilor art. 74 privind circulaţia pe autostrăzi; Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
1,pct.17 amendă
16. Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) „Conducătorul de Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
vehicul este obligat să se prezinte în termen de 24 de ore la unitatea de 1,pct.18 amendă
poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii
documentelor de constatare şi eliberării autorizaţiei de reparaţie” , în cazul
implicării conducătorului de autovehicul într-un accident de circulaţie din
care au rezultat numai pagube materiale;
17. Efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule şi Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
remorci care circulă în baza autorizaţiei pentru probe; 1,pct.19 amendă
18. Conducerea unui autovehicul care circulă în baza autorizaţiei pentru probe Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
în afara judeţului sau a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are sediul 1,pct.20 amendă
titularul autorizaţiei;
19. Nerespectarea semnificaţiei luminii roşii a dispozitivelor instalate pentru Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
semnalizarea benzilor cu circulaţie reversibilă; 1,pct.21 amendă
20. Săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau 1,pct.22 amendă
vulgare participanţilor la trafic;
21. Aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
materiale, substanţe sau vehicule, după caz; 1,pct.23 amendă
22. Nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor; Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
1,pct.24 amendă
23. Neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
poliţie rutieră la care au fost invitate pentru soluţionarea oricărei probleme 1,pct.25 amendă
legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;
24. Pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care 1,pct.26 amendă
cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol
siguranţa circulaţiei;
25. Transportul copiilor în vârstă de până la 12 ani sau al animalelor pe Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
locurile din faţă ale vehiculelor; 1,pct.27 amendă
26. Conducerea autovehiculului cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
tone pe drumurile acoperite cu gheaţă, zăpadă sau polei, fără a avea 1,pct.28 amendă
montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
27. Neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
stat care nu este semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, a semnului 1,pct.29 amendă
distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;
28. Lovirea, deteriorarea sau ocolirea porţilor de gabarit instalate înaintea Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
trecerii la nivel cu calea ferată; 1,pct.31 amendă
29. Lovirea şi/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător; 1,pct.32 amendă
30. Montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
semnalului depăşeşte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea 1,pct.33 amendă
semnalului depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;
31. Neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză 1,pct.34 amendă
admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
32. Aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către 1,pct.35 amendă
autoritatea competentă şi care sunt marcate corespunzător;
33. Aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea 1,pct.36 amendă
sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea
dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului
de înmatriculare;
34. Încălcarea obligaţiilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice a Art.102,alin. 9 – 20 puncte - -
vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase ori a 1,pct.37 amendă
vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit;
35. Nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 801 „Persoanele Art.102,pct. 9 – 20 puncte - -
fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule 38 amendă
avariate au obligaţia să comunice imediat, la solicitarea poliţiei rutiere,
datele înregistrate, în evidenţele proprii” , sau comunicarea de date
inexacte ori incomplete.
36. Refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
acestuia; 2, art.108,alin. amendă penalizare
1,lit.d,pct.1
37. Nerespectarea semnificaţiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
ferată care dirijează circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată; 2, art.108,alin. amendă penalizare
1,lit.d,pct.2
38. Depăşirea cu 41 - 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, 2, art.108,alin. amendă penalizare
constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate 1,lit.d,pct.3
metrologic;
39. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă 2, art.108,alin. amendă penalizare
plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în 1,lit.d,pct.4
locurile special destinate;
40. Circulaţia sau staţionarea pe spaţiul interzis care separă sensurile de Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
circulaţie pe autostradă; 2, art.108,alin. amendă penalizare
1,lit.d,pct.5
41. Staţionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
cele special amenajate şi semnalizate; 2, art.108,alin. amendă penalizare
1,lit.d,pct.6
42. Executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
circulaţia sau traversarea de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin 2, art.108,alin. amendă penalizare
zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele 1,lit.d,pct.7
două părţi carosabile;
43. Nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere 2, art.108,alin. amendă penalizare
sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată; 1,lit.d,pct.8
44. Schimbarea direcţiei de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulaţie; 2, art.108,alin. amendă penalizare
1,lit.d,pct.9
45. Pătrunderea într-o intersecţie dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se Art.102,alin. 9 – 20 puncte 6 puncte -
produce blocarea circulaţiei în interiorul intersecţiei. 2, art.108,alin. amendă penalizare
1,lit.d,pct.10
46. Conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, Art.102,alin. 9 – 20 puncte - 90 zile
potrivit legii, infracţiune; 3,lit.a amendă
47. Conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la Art.102,alin. 9 – 20 puncte - 90 zile
mecanismul de direcţie, constatate de poliţia rutieră împreună cu 3,lit.b amendă
specialiştii Registrului Auto Român;
48. Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau Art.102,alin. 9 – 20 puncte - 90 zile
semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu 3,lit.c amendă
lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune;
49. Depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de Art.102,alin. 9 – 20 - 90 zile
drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul 3,lit.e puncte
condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi amendă
verificate metrologic.

NOTĂ :

Nr. Contravenţia săvârşită Încadrarea Suspendarea exercitării


Crt. legală a dreptului de a conduce
faptei
1. Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe Art.98, alin.2 -
economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului ;
2. Dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care Art.103, alin.1, 30 zile
cumulează 15 puncte de penalizare; Lit.a
3. Dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 Art.103, alin.1,
puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei Lit.b 60 zile
suspendări a exercitării dreptului de a conduce ;
4. Când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca Art.103, alin.1, 90 zile
infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul Lit.c
accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea
corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus
neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau
încetarea urmăririi penale, dacă pentru regula de circulaţie încălcată
ordonanţa 69/2007 prevede suspendarea exercitării dreptului de a
conduce;
5. În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârşeşte, într- Art.103, alin.2 Majorarea cu 30 zile a perioadei
un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou, de suspendare prevăzută pentru
o faptă ce se sancţionează cu suspendarea exercitării dreptului de a contravenţia săvârşită
conduce ;
6. Neprezentarea contravenientului în mod nejustificat, la unitatea de poliţie Art.103, alin.7 Majorarea cu 30 zile a perioadei
pe raza căreia domiciliază sau are reşedinţa, în termen de 5 zile de la de suspendare prevăzută pentru
primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere (pentru contravenţia săvârşită
una din situaţiile prevăzute la nr. crt. 2 şi/sau 3).
7. Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la Art.103, alin.4
data constatării contravenţiei. -

8. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de Art.103, alin.5


penalizare acumulate până în acel moment.

CLASA V de SANCŢIUNI prevăzute de OUG 195/2002 MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN OUG 63/2006 şi remodificată prin
O.U.G. 69/2007
Contravenţii săvârşite de către persoane juridice

Nr.
Crt. Contravenţia săvârşită Încadrarea Sancţionarea cu
legală a faptei puncte amendă

1. Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a Art.105, pct.1 21 – 100 puncte
trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; amendă
neînlăturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatea conducătorilor de
vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;
2. Neîndeplinirea obligaţiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, Art.105, pct.2 21 – 100 puncte
precum şi a dispozitivelor speciale de acest fel; amendă

3. Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în Art.105, pct.3 21 – 100 puncte
vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public; amendă

4. Neasigurarea stării de viabilitate a părţii carosabile potrivit standardelor în Art.105, pct.4 21 – 100 puncte
vigoare, precum şi neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe amendă
partea carosabilă;
5. Amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele Art.105, pct.5 21 – 100 puncte
ori instalaţiile care servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de construcţii amendă
sau instalaţii ori crearea de alte obstacole de natură să le limiteze vizibilitatea
sau eficacitatea;
6. Instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile publice fără autorizaţia Art.105, pct.6 21 – 100 puncte
administratorului drumului şi avizul poliţiei rutiere; amendă

7. Nerespectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de administratorul drumului Art.105, pct.7 21 – 100 puncte
public şi de poliţia rutieră privind amplasarea şi executarea de lucrări în zona amendă
drumului public;
8. Nerespectarea obligaţiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după Art.105, pct.8 21 – 100 puncte
terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, să readucă amendă
drumul public cel puţin la starea iniţială;
9. Neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legătură cu Art.105, pct.9 21 – 100 puncte
vehiculele şi conducătorii acestora; amendă

10. Necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei Art.105, pct.10 21 – 100 puncte
căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice; amendă

11. Lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea şi menţinerea în circulaţie Art.105, pct.11 21 – 100 puncte
a vehiculelor; amendă

12. Neasigurarea însoţirii deplasării vehiculelor care efectuează transport de Art.105, pct.12 21 – 100 puncte
mărfuri sau produse periculoase, precum şi a celor cu mase sau gabarite amendă
depăşite;
13. Nerespectarea obligaţiei de a echipa personalul de execuţie a lucrărilor în zona Art.105, pct.13 21 – 100 puncte
drumului public cu echipamente de protecţie-avertizare fluorescent- amendă
reflectorizant;
14. Amplasarea staţiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul Art.105, pct.14 21 – 100 puncte
poliţiei rutiere; amendă

15. Nerespectarea obligaţiilor de a efectua orele de educaţie rutieră în unităţile de Art.105, pct.15 21 – 100 puncte
învăţământ; amendă

16. Practicarea actelor de comerţ pe trotuar, pe acostament sau pe partea Art.105, pct.16 21 – 100 puncte
carosabilă, iar în afara localităţilor, în zona de siguranţă a drumului public; amendă

17. Refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul ori de a elibera Art.105, pct.17 21 – 100 puncte
plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a menţiona în amendă
certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;
18. Neîndeplinirea, de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al vehiculului, a Art.105, pct.18 21 – 100 puncte
obligaţiei de a solicita autorităţii competente înscrierea în certificatul de amendă
înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;
19. Neîndeplinirea obligaţiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua Art.105, pct.19 21 – 100 puncte
toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi amendă
pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic;
20. Neîndeplinirea obligaţiei, de către autorităţile publice locale, de a efectua Art.105, pct.20 21 – 100 puncte
amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu amendă
tracţiune animală şi calmării traficului, precum şi nesemnalizarea sau
semnalizarea necorespunzătoare a acestora;
21. Încredinţarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de Art.105, pct.21 21 – 100 puncte
mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de amendă
autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;
22. Dispunerea efectuării transportului de mărfuri şi produse periculoase sau a Art.105, pct.22 21 – 100 puncte
vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit fără autorizaţie specială emisă în amendă
condiţiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentă;
23. Neîndeplinirea obligaţiei de înştiinţare a poliţiei rutiere de pe a cărei rază de Art.105, pct.23 21 – 100 puncte
competenţă pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la amendă
traseul stabilit şi localitatea de destinaţie;
24. Neîndeplinirea obligaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale de a Art.105, pct.24 21 – 100 puncte
amenaja drumuri laterale în condiţiile art. 71 alin. (2); amendă

25. Nerespectarea obligaţiei administratorului drumului public sau autorităţii Art.105, pct.25 21 – 100 puncte
publice locale de a executa sau, după caz, de a desfiinţa amenajările rutiere, în amendă
termenul stabilit împreună cu poliţia rutieră;
26. Punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, Art.105, pct.26 21 – 100 puncte
fără ca acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului amendă
public şi poliţia rutieră;
27. Încălcarea dispoziţiilor legale privind efectuarea de modificări şi completări în Art.105, pct.27 21 – 100 puncte
certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a amendă
vehiculului, precum şi verificarea tehnică periodică a acestuia fără solicitarea
prezentării de către proprietar a dovezii existenţei asigurării de răspundere
civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;
28. Neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarnă, Art.105, pct.28 21 – 100 puncte
potrivit reglementărilor în vigoare; amendă

29. Nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 801 sau comunicarea de Art.105, pct.29 21 – 100 puncte
date inexacte ori incomplete. amendă

CĂI DE ATAC ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI

Nr. Căi de atac Efecte la căile de atac Încadrarea


Crt. legală a
faptei

1. Împotriva procesului-verbal de constatare a Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a


contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 sancţiunilor contravenţionale complementare de la
zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de data înregistrării acesteia până la data rămânerii
competenţă a fost constatată fapta. definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti. Art.118,alin.1,
Alin.2, alin.3,
Alin.4

Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie


în termen de 15 zile, se prezintă de contravenient
la unitatea de poliţie din care face parte agentul
constatator, care va efectua menţiunile în evidenţe
şi îi va restitui permisul de conducere.
În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive
şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care
instanţa a respins plângerea împotriva procesului
verbal de constatare a contravenţiei,
contravenientul este obligat să se prezinte la
serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă
pentru a preda permisul de conducere.
Neprezentarea contravenientului în termenul
menţionat mai sus în mod nejustificat, atrage
majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a
exercitării dreptului de a conduce.
2. Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data Art.120,alin.1
comunicării acestuia ori, după caz, a rămânerii definitive -
şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins
plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă
formalitate.
3. Executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se prescrie Art.121,
sancţiunea contravenţională principală. Alin.2

CAZURILE ÎN CARE SE REŢINE PERMISUL DE CONDUCERE SAU DOVADA ÎNLOCUITOARE A ACESTUIA

Nr. Cazurile de reţinere a permisului de conducere Reţinerea Încadrarea Perioada de


crt permisului legală a faptei timp pe care se
cu/fără drept acordă dreptul
de circulaţie de circulaţie

1. La cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare Fără drept de Art.111,alin.1, -


circulaţie Lit.a
2. Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui Cu/fără drept de Art.111,alin.1, 15 zile
autovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat. circulaţie Lit.b
Art.85,alin.1
3. Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui Fără drept de Art.111,alin.1, -
autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de circulaţie Lit.b
înregistrare. Art.85,alin.2
4. Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals Fără drept de Art.111,alin.1, -
de înmatriculare sau de înregistrare. circulaţie Lit.b
Art.85,alin.3
5. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea Fără drept de Art.111,alin.1, -
unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de circulaţie Lit.b
înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, Art.85,alin.4
care nu are drept de circulaţie în România.
6. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către Fără drept de Art.111,alin.1, -
o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător circulaţie Lit.b
categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv Art.86,alin.2
sau al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea
dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de
a conduce autovehicule în România.
7. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de Fără drept de Art.111,alin.1, -
către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool circulaţie Lit.b
pur în sânge. Art.87,alin.1
8. Conducerea unui autovehicul sau unui tramvai sub influenţa unor Fără drept de Art.111,alin.1, -
substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte circulaţie Lit.b
similare acestora. Art.87,alin.2
9. Efectuarea de: transport public de persoane, transport de substanţe Fără drept de -
sau produse periculoase, efectuarea procesului de instruire practică circulaţie Art.111,alin.1,
a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în Lit.b
timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru Art.87,alin.4
obţinerea permisului de conducere ; de către o persoană care are o
îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, ori aflată
sub influenţa unor substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte
similare acestora.
10. Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul Fără drept de -
sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de circulaţie Art.111,alin.1,
instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul Lit.b
desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea Art.87,alin.5
permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice
sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a
prezenţei de produse sau substanţe stupefiante ori a
medicamentelor cu efecte similare acestora.
11. Părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau Fără drept de -
de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de circulaţie Art.111,alin.1,
examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării Lit.b
probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de Art.89,alin.1
conducere, implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a
rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii
uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca
urmare a unei infracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează
cercetarea locului faptei.
12. Fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în Cu/fără drept de Art.111,alin.1, 15 zile
procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, circulaţie Lit.b
aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru Art.90,alin.1
obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori
substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora,
după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat
uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia
sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice ori
până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic
sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezenţei
acestora în aerul expirat.
13. Organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul, la Fără drept de Art.111,alin.1, -
întreceri neautorizate pe drumurile publice. circulaţie Lit.b
Art.92,alin.3
14. Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice Fără drept de Art.111,alin.1, -
a unui vehicul care transportă produse sau substanţe periculoase. circulaţie Lit.b
Art.92,alin.5
15. Depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată. circulaţie Lit.c
Art.100,alin.3,
Lit.a
16. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi circulaţie Lit.c
semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau Art.100,alin.3,
tramvaiului. Lit.b
17. Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept. Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
circulaţie Lit.c
Art.100,alin.3,
Lit.c
18. Nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului. Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
circulaţie Lit.c
Art.100,alin.3,
Lit.d
19. Nerespectarea regulilor privind depăşirea. Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
circulaţie Lit.c
Art.100,alin.3,
Lit.e
20. Nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. circulaţie Lit.c
Art.100,alin.3,
Lit.f
21. Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) „Conducătorul Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
de vehicul este obligat să se prezinte în termen de 24 de ore la circulaţie Lit.c
unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea Art.100,alin.3,
întocmirii documentelor de constatare şi eliberării autorizaţiei de Lit.g
reparaţie” , în cazul implicării conducătorului de autovehicul într-un
accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale
22. Nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a circulaţie Lit.c
produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui Art.101,alin.3,
vehicul sau alte pagube materiale. Lit.a
23. Nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
anumit segment de drum public. circulaţie Lit.c
Art.101,alin.3,
Lit.b
24. Nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
sau intercalarea într-o astfel de coloană. circulaţie Lit.c
Art.101,alin.3,
Lit.c
25. Circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
regulamentar manevra de depăşire. circulaţie Lit.c
Art.101,alin.3,
Lit.d
26. Conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu Fără drept de Art.111,alin.1, -
constituie, potrivit legii, infracţiune. circulaţie Lit.c
Art.102,alin.3,
Lit.a
27. Conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare Fără drept de Art.111,alin.1, -
sau la mecanismul de direcţie, constatate de poliţia rutieră împreună circulaţie Lit.c
cu specialiştii Registrului Auto Român. Art.102,alin.3,
Lit.b
28. Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau Fără drept de Art.111,alin.1, -
semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când circulaţie Lit.c
semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune. Art.102,alin.3,
Lit.c
29. Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 35 alin. (3) „Poliţistul Fără drept de Art.111,alin.1, -
rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea circulaţie Lit.c
conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci Art.102,alin.3,
când există indicii despre săvârşirea unei fapte de natură Lit.d
contravenţională sau penală”.
30. Depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe Cu drept de Art.111,alin.1, 15 zile
sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte circulaţie Lit.c
autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice Art.102,alin.3,
omologate şi verificate metrologic. Lit.e
31. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea
permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră din
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care Fără drept de
împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către circulaţie Art.111,alin.1,
o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârşită pe teritoriul Lit.c -
altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la Art.115,alin.1
efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a
conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976,
ratificată de România prin Legea nr. 126/1997.
32. Când titularul permisului a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule Fără drept de Art.111,alin.1, -
sau tramvaie. circulaţie Lit.d
33. Când permisul, prezintă modificări, ştersături sau adăugări, este Fără drept de Art.111,alin.1, -
deteriorat ori se află în mod nejustificat asupra altei persoane. circulaţie Lit.e
34. Când perioada de valabilitate a permisului a expirat. Fără drept de Art.111,alin.1, -
circulaţie Lit.f

CAZURILE ÎN CARE SE REŢINE CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE SAU DOVADA ÎNLOCUITOARE A ACESTUIA

Nr. Perioada Cazuri în


crt Cazurile de reţinere a certificatului de înmatriculare Reţinerea de timp care se
certificatului Încadrarea pe care reţin
cu/fără drept legală a se
plăcuţele cu
de circulaţie faptei acordă
dreptul nr. de
de înmatricular
circulaţi e sau
e înregistrare

1. Vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă. Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
circulaţie Lit.a
2. Nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul Fără drept de Art.112,alin.1, - Se reţin
produselor periculoase. circulaţie Lit.b plăcuţele de
înmatriculare

3. Vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, Fără drept de Art.112,alin.1, - -
dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele circulaţie Lit.c
fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în
vigoare.
4. Vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare- Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate. circulaţie Lit.d
5. Sistemul de frânare de serviciu este defect. Fără drept de Art.112,alin.1, - -
circulaţie Lit.e
6. Sistemul de frânare de ajutor sau de staţionare este defect. Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
circulaţie Lit.f
7. Mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise. Fără drept de Art.112,alin.1, - -
circulaţie Lit.g

8. Anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
în cartea de identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi circulaţie Lit.h
ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă.
9. Zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
pentru tipul respectiv de vehicul. circulaţie Lit.i
10. Motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise. Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
circulaţie Lit.j
11. Elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri Fără drept de Art.112,alin.1, - -
pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace circulaţie Lit.k
desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului.
12. Autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunetă sau Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
geamurile laterale afişe sau reclame publicitare, folii circulaţie Lit.l
neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care
restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din
interior, cât şi din exterior.
13. Autovehiculul are aplicat pe partea frontală şi/sau posterioară a Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
acestuia afişe, înscrisuri sau reclame care diminuează circulaţie Lit.m
eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă
ori citirea numărului de înmatriculare.
14. Autovehiculul prezintă scurgeri semnificative de carburant sau Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
lubrifiant. circulaţie Lit.n
15. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt Fără drept de Art.112,alin.1, - Se reţin
conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele circulaţie Lit.o plăcuţele de
decât cele omologate. înmatriculare

16. Datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă Fără drept de Art.112,alin.1, - Se reţin
cu caracteristicile tehnice ale vehiculului. circulaţie Lit.p plăcuţele de
înmatriculare

17. Vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în Fără drept de Art.112,alin.1, - Se reţin
prezenta ordonanţă de urgenţă. circulaţie Lit.r plăcuţele de
înmatriculare

18. Vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube Fără drept de Art.112,alin.1, - Se reţin
produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii. circulaţie Lit.s plăcuţele de
înmatriculare

19. Deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -


înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile circulaţie Lit.t
legale.
20. Vehiculul nu are montată una dintre plăcuţele cu numărul de Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
înmatriculare sau de înregistrare. circulaţie Lit.u
21. Vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
stare avansată de degradare. circulaţie Lit.v

22. Lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule destinate învăţării Cu drept de Art.112,alin.1, 15 zile -
conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în circulaţie Lit.x
vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzute de
reglementările în vigoare.

INFRACŢIUNI ŞI PEDEPSE

Nr. Infracţiunea săvârşită Sancţiunea aferentă Încadrarea


Crt. infracţiunii legală a
faptei

1. Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau Închisoare de la unu la 3 ani Art.85,alin.1
tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat.
2. Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau Închisoare de la unu la 5 ani Art.85,alin.2
tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare.
3. Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de Închisoare de la 3 luni la 2 Art.85,alin.3
înmatriculare sau de înregistrare. ani sau cu amendă penală
4. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale Închisoare de la 6 luni la 2 ani Art.85,alin.4
cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a
unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România.
5. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o Închisoare de la unu la 5 ani Art.86,alin.1
persoană care nu posedă permis de conducere.
6. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o Închisoare de la 6 luni la 3 Art.86,alin.2
persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau ani sau cu amendă penală
subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al cărei permis i-a fost
retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată
sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.
7. Persoana care încredinţează cu ştiinţă un autovehicul sau tramvai, pentru Închisoare de la 6 luni la 3 ani Art.86,alin.3
conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se află în una dintre situaţiile sau cu amendă penală
prevăzute la nr. crt. 5 şi 6, sau unei persoane care suferă de o boală psihică ori se
află sub influenţa alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupefiante sau a
medicamentelor cu efecte similare acestora.
8. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană Închisoare de la unu la 5 ani Art.87,alin.1
care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.
9. Persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai şi care se află sub influenţa Închisoare de la unu la 5 ani Art.87,alin.2
unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
10. Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la nr. crt. 8 şi 9, efectuează Închisoare de la 2 la 7 ani Art.87,alin.4
transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori
se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea
permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale
examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
11. Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui Închisoare de la 2 la 7 ani Art.87,alin.5
tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului
autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului
pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor
biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei
de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare
acestora.
12. Părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către Închisoare de la 2 la 7 ani Art.89,alin.1
instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii
competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru
obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie în urma
căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia
sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei
infracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei.
13. Fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele Închisoare de la 2 la 7 ani Art.89,alin.2
accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii
corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de
cercetare la faţa locului.
14. Fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de Închisoare de la unu la 5 ani Art.90,alin.1
instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării
probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a
consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte
similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca
rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai
multor persoane, până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un
mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc
tehnic certificat a prezenţei acestora în aerul expirat.
15. Neîndeplinirea de către unitatea de asistenţă medicală autorizată care a efectuat amendă penală
examenul de specialitate a obligaţiei de a comunica poliţiei rutiere faptul că o Art.91
persoană a fost declarată inaptă pentru a conduce un autovehicul sau tramvai,
dacă s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau
vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ca
urmare a afecţiunilor medicale ale conducătorului de vehicul.
16. Organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la Închisoare de la 3 luni la 2 Art.92,alin.3
întreceri neautorizate pe drumurile publice. ani sau cu amendă penală
17. Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice a unui vehicul Închisoare de la 3 la 7 ani Art.92,alin.5
care transportă produse sau substanţe periculoase.
18. Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de Închisoare de la 3 luni la 2 Art.93, alin.2
avarii, fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau, după caz, de ani sau cu amendă penală
societăţile din domeniul asigurărilor.

S-ar putea să vă placă și