Sunteți pe pagina 1din 4

Condiii de elaborare a proiectului :

1. fiecare student alege o tem din cele trei propuse


1. numrul de pagini nu este relevant
2. proiectul trebuie predat n spt.12, n format listat i electronic (la adresa comunicat de titularul de seminar)
4. termen intermediar de verificare : spt. 9
Teme pentru proiect:
Tema 1Analiza surselor de finanare ale ntreprinderii (studiu de caz)
Studenii vor alege pentru acest studiu o ntreprindere (fie una la care au acces efectiv, fie una listat la Bursa de
Valori Bucureti http://bvb.ro/Companies/ListedCompanies.aspx , la care s poat gsi rezultatele ultimelor trei exerciii
financiare)
Coninut
1. Prezentarea general a ntreprinderii pe care se face studiul( max. 1-1 pag.)
1.1. Cadrul general de organizare si desfurare a activitii
A. Obiect de activitate
B. Structura acionariat
1.2. Piaa i concurena (principalele produse i servicii oferite, principalii concureni regionali, naionali sau
internaionali)
2. Structura surselor de finanare (pentru ultimele trei exerciii financiare)
2.1. Descrierea surselor de finanare la compania X pentru perioada 2012-2014
A. o schem cu principalele surse de finanare ale companiei i prezentarea succint a acestora (max. 1
fraz pt. fiecare)
B. un tabel care s conin principalele surse de finanare ale companiei X (n raport cu criteriul
provenienei), exprimate n mrimi absolute i n mrimi relative (procente din total)
C. prezentarea datelor din tabel ( creteri sau scderi, puncte maxim sau minim, puncte de inflexiune etc.)
2.2. Evoluii n structura surselor de finanare a ntreprinderii X n perioada 2012-2014
A. serie de grafice tip plcint (pie) sau un grafic 100% stacked columns pentru principalele categorii de
surse de finanare( resurse proprii i resurse mprumutate, surse pe termen lung i surse pe termen
scurt) n perioada analizat
B. explicarea evoluiilor : factori de influen, implicaii
3. Analiza mutaiilor n structura capitalului propriu i a factorilor de influen (pentru ultimele trei exerciii
financiare)
3.1.
Structura capitalurilor proprii la compania X n perioada 2012-2014
A. un tabel care s conin capitalurile proprii ale companiei X, exprimate n mrimi absolute
B. un tabel cu modificarea nominal relativ anual pentru fiecare component a capitalului propriu
C. grafice tip plcint (pie) cu structura capitalurilor proprii ( exprimare procentual)
D. interpretarea datelor din tabele i grafice : evidenierea principalelor componente, ct i a celor mai
puin semnificative, evidenierea dinamicii.
3.2.
Analiza evoluiei structurii capitalurilor proprii i a principalilor factori de influen
A. grafice tip coloan (100% stacked columns) sau linie (line) cu evoluia principalelor componente ale
capitalurilor proprii n valori procentuale
B. explicarea evoluiilor : factori de influen, implicaii
4. Analiza mutaiilor n structura resurselor mprumutate (pentru ultimele trei exerciii financiare)
4.1.
Structura resurselor mprumutate la compania X n perioada 2012-2014
A. un tabel care s conin resursele mprumutate ale companiei X, exprimate n mrimi absolute
B. un tabel cu modificarea nominal relativ anual pentru fiecare component a resurselor mprumutate
C. grafice tip plcint (pie) cu structura resurselor mprumutate (exprimare procentual)
D. interpretarea datelor din tabele i grafice : evidenierea principalelor componente, ct i a celor mai
puin semnificative, evidenierea dinamicii.
4.2. Analiza evoluiei structurii resurselor mprumutate i a principalilor factori de influen
A. grafice tip coloan (100% stacked columns) sau linie (line) cu evoluia principalelor componente ale
resurselor mprumutate n valori procentuale

B. explicarea evoluiilor : factori de influen, implicaii


5. Concluzii ( max 1 pagin)
Bibliografie minim
Bistriceanu, Gh., .a., Finaneleageniloreconomici, EdituraDidacticiPedagogic,Bucureti, 2004
Toma, M.; Alexandru,F., Finane i gestiune financiar de ntreprindere, EdituraEconomic, Bucureti, 2003
HOAN, Nicolaie. Gestiunea financiar a ntreprinderii. Nicolaie Hoan. Bucureti : C. H. Beck,2011. X,
286 p. ; 24 cm. (Oeconomica).
Cristea, H., Stefnescu, N., Finanele ntreprinderii, Editura CECCAR, Bucureti, 2003.
Stancu Ion, Finane, editura Economic, Bucureti 2007
Onofrei, Mihaela. "Finanele ntreprinderii, Editura Economic." (2004).
VINTIL, Georgeta. Gestiuneafinanciarantreprinderii. GeorgetaVintil. Ed. a 5-a: Bucureti
:EdituraDidacticiPedagogic, 2010

Tema 2 Analiza structurii i dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat i din bugetele locale
din Romnia
1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat i din bugetele locale criterii i componente
(conform clasificaiei bugetare)
1.1. Sinteza clasificaiei bugetare a resurselor financiare (o schem cu principalele criterii i categorii de
resurse, maxim 1 pagin)
1.2. Identificarea diferenelor dintre abordarea teoretic i cea legislativ
2. Mutaii n nivelul i structura resurselor financiare publice din bugetul de stat n perioada 2012-2014
2.1 Evoluia nivelului absolut i relativ al resurselor financiare publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, nivelul nominal (mrimi absolute) i nivelul real (mrimi
absolute) i modificrile anuale ale resurselor financiare publice totale din bugetul de stat in
perioada analizat
B. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, ponderile n PIB i n veniturile BGC ale resurselor
financiare publice totale din bugetul de stat in perioada analizat
C. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele
D. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
2.2. Dinamica relativ a resurselor financiare publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, modificarea relativ nominal i real i elasticitatea n
raport cu PIB a resurselor financiare publice totale din bugetul de stat in perioada analizat
B. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele
C. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
2.3. Mutaii n structura resurselor financiare publice totale din BS
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, structura resurselor financiare publice totale din BS pe
principalele componente (cf. clasificaiei bugetare) in perioada analizat
B. Prezentai, utiliznd grafice de tip 100% stacked-columns i /sau linie, structura resurselor
financiare publice totale din BS pe principalele componente ( cf. clasificaiei bugetare) in perioada
analizat
C. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele i grafice
D. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
3. Mutaii n nivelul i structura resurselor financiare publice din bugetul centralizat al unitilor administrativ
teritoriale n perioada 2012-2014
3.1 Evoluia nivelului absolut i relativ al resurselor financiare publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, nivelul nominal (mrimi absolute) i nivelul real (mrimi
absolute) i modificrile anuale ale resurselor financiare publice totale din BCUAT in perioada
analizat

B. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, ponderile n PIB i n veniturile BGC ale resursele
financiare publice totale din BCUAT in perioada analizat
C. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele
D. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
3.2. Dinamica relativ a resurselor financiare publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, modificarea relativ nominal i real i elasticitatea n
raport cu PIB a resursele financiare publice totale din BCUAT in perioada analizat
B. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele
C. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
3.3. Mutaii n structura resurselor financiare publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, structura resurselor financiare publice totale din BCUAT
pe principalele componente ( cf. clasificaiei bugetare) in perioada analizat
B. Prezentai, utiliznd grafice de tip 100% stacked-columns i /sau linie, structura resurselor
financiare publice totale din BCUAT pe principalele componente ( cf. clasificaiei bugetare) in
perioada analizat
C. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele i grafice
D. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
4. Concluzii ( max 1 pagin)
Bibliografie minim
Filip, Gh., Finane Publice, Editura Junimea, Iai, 2010
tefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007
Vcrel, I. (coord.) , Finane publice , E.D.P., Bucureti, 2008
Buletinul MFP - http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti
Anuarul statistic al Romniei http://www.insse.ro
Conturile de execuie a bugetului de stat 2010-2014
Clasificaia Indicatorilor Privind Bugetul De Stat, Ordinul MFP nr.1954/16.12.2005
Rapoarte i analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.ro/

Tema 3Analiza structurii i dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat i din bugetele locale din
Romnia
1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat i din bugetele locale criterii i componente (conform
clasificaiei bugetare)
1.1. Sinteza clasificaiei bugetare a cheltuielilor publice (o schem cu principalele criterii i categorii de
cheltuieli)
1.2. Identificarea diferenelor dintre abordarea teoretic i cea legislativ
2. Mutaii n nivelul i structura funcional a cheltuielilor publice din bugetul de stat n perioada 2011-2013
2.1 Evoluia nivelului absolut i relativ al cheltuielilor publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, nivelul nominal (mrimi absolute) i nivelul real (mrimi
absolute) i modificrile anuale ale cheltuielilor publice totale din bugetul de stat in perioada
analizat
B. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, ponderile n PIB i n cheltuielile totale din BGC ale
cheltuielilor publice totale din bugetul de stat in perioada analizat
C. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele
D. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
2.2. Dinamica relativ a cheltuielilor publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, modificarea relativ nominal i real i elasticitatea n
raport cu PIB a cheltuielilor publice totale din bugetul de stat in perioada analizat
B. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele
C. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
2.3. Mutaii n structura funcional a cheltuielilor publice din BS
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, structura funcional a cheltuielilor publice din BS pe
principalele componente (cf. clasificaiei bugetare) in perioada analizat

B. Prezentai, utiliznd grafice de tip 100% stacked-columns i /sau linie, structura funcional a
cheltuielilor publice din BS pe principalele componente ( cf. clasificaiei bugetare) in perioada
analizat
C. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele i grafice
D. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
3. Mutaii n nivelul i structura funcional a cheltuielilor publice din bugetul centralizat al unitilor
administrativ teritoriale n perioada 2011-2013
3.1 Evoluia nivelului absolut i relativ al cheltuielilor publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, nivelul nominal (mrimi absolute) i nivelul real (mrimi
absolute) i modificrile anuale ale cheltuielilor publice totale din BCUAT in perioada analizat
B. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, ponderile n PIB i n cheltuielile BGC ale cheltuielilor
publice totale din BCUAT in perioada analizat
C. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele
D. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
3.2. Dinamica relativ a cheltuielilor publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, modificarea relativ nominal i real i elasticitatea n
raport cu PIB a cheltuielilor publice totale din BCUAT in perioada analizat
B. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele
C. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
3.3. Mutaii n structura funcional a cheltuielilor publice
A. Prezentai, utiliznd metoda tabelar, structura funcional a cheltuielilor publice din BCUAT pe
principalele componente ( cf. clasificaiei bugetare) in perioada analizat
B. Prezentai, utiliznd grafice de tip 100% stacked-columns i /sau linie, structura funcional a
cheltuielilor publice din BCUAT pe principalele componente ( cf. clasificaiei bugetare) in perioada
analizat
C. Explicai mutaiile survenite n baza datelor din tabele i grafice
D. Analizai cauzele i implicaiile mutaiilor constatate
4. Concluzii ( max 1 pagin)
Bibliografie minim
Filip, Gh., Finane Publice, Editura Junimea, Iai, 2010
tefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007
Vcrel, I. (coord) , Finane publice , E.D.P., Bucureti, 2008
Buletinul MFP - http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti
Anuarul statistic al Romniei http://www.insse.ro
Conturile de execuie a bugetului de stat 2010-2014
Clasificaia Indicatorilor Privind Bugetul De Stat, Ordinul MFP nr.1954/16.12.2005
Rapoarte i analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.ro/

S-ar putea să vă placă și