Sunteți pe pagina 1din 24

Amplasament

Localitatea
Zona de actiune a zapezii

sk

Zona de actiune a vantului


Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada conform CR 1-1-3-2012

Coeficient de expunere al constructiei in amplasament

Ce

Coeficient termic

Ct

Coeficient de forma

ui

Factor de importanta - expunere

yi
s

Presiunea vantului la inaltimea z=10m deasupra terenului


Invelitoare

Tigla din beton

ginv

Date geometrice

Deschidere

Distanta intre sipci

Panta acoperisului

panta

Clasa de calitatea a lemnului


Clasa de exploatare
Modul de tratare a lemnului
Greutatea specifica a lemnului

q0.95

Modulul de elasticitate al lemnului

Dimesniuni caprior

Latime

Inaltime

Dimensionarea si Verificarea Sipcii


Calculul la starea limita de rezistenta
Conditie
Mef,y/Mr,y+Mef,z/Mr,z<1

Sectiune

Determinarea incarcarilor permanete


Greutatea prorprie a invelitorii

ginv

Greautatea sipcii

gsipca

Incarcarea permanenta

Pp

Incarcarea permanenta amplificata

Pperm
Dupa axa y-y

Dupa axa z-z


Determinarea incarcarilor temporare (de lunga durata) date de zapada
Greutate zapada

Pz

Greutatea din zapada amplificata

Pzapada
Dupa axa y-y

Dupa axa z-z


Determinarea incarcarilor temporare (de scurta durata)

Incarcarea din sarcina utila, aplicata in pozitia cea mai defavorabila (la mijlocul
Pu
Incarcarea de calcul din sarcina utila

Putil
Dupa axa y-y
Dupa axa z-z

Determinarea momentului incovoietor Mef


Momentul de calcul dat de incarcarile permanente

Mef,p,y
Mef,p,z

Momentul de calcul dat de incarcarea din zapada

Mef,z,y
Mef,z,z

Momentul de calcul dat de incarcarea utila

Mef,u,y
Mef,u,z
Mef,y
Mef,z

Determinarea capacitatii portante Mr


Mr=Ric*Wcalc*mti

Mr,y
Mr,z

Modulul de rezistenta de calcul

Wcalc,y
Wcalc,z

Rezistentele de calcul ale lemnului

Ric,y
Ric,z

Ric=mui*mdi*Ri/yi
Coeficient al conditiilor de lucru care introduc in calcul umiditatea
de echilibru a lemnului

mui

Rezistenta caractaresticia a lemnului

Ri

Coeficient partial de siguranta

yi
mdi,y
mdi,z

Coeficienti ai conditiilor de lucru functie de tipul incarcarcilor


Coeficient de tratare a lemnului

mTi

Calculul la starea limita de serviciu

Se verifica daca sageata maxima din incovoiere simpla este mai mica decat sageata adm
fmax,fin < fadm
Sageata admisibila

Sect
lc/150

fadm

Momentul de inertie

Iy
Iz

Calculul sagetii din incarcarea permanenta

fperm,y
fperm,y

Coeficient care ia in considerare deformatia in functie de timp


kdef
Calculul sagetii din incarcarea data de zapada

fzap,y
fzap,z

Coeficient care ia in considerare deformatia in functie de timp


kdef
Calculul sagetii din incarcarea utila

futil,y
futil,z

Coeficient care ia in considerare deformatia in functie de timp


kdef
Sageata maxima finala

fmax,fin,y
fmax,fin,z
fmax,fin

ARAD
1.5 kN/m2
0.5 KPa
1
1
1 30
1.6 Clasa III
240 daN/m2
50 daN/m2
0.7 m
0.3 m
45 grade
I
2
Ignifugat
480 Kg/m3
90000 daN/cm2
5.8 cm
3.8 cm

i
Sectiunea NU se verifica

21.20476216 daN/m
1.05792 daN/m
22.26268216 daN/m
30.05462091 daN/m
21.26028627 daN/m
21.24336287 daN/m

zapada
50.93195538 daN/m
76.39793307 daN/m
54.04300164 daN/m

53.99998288 daN/m

abila (la mijlocul grinzii)


100 daN
105 daN
74.27576826 daN/m
74.21664402 daN/m

1.302192534 daNm
1.301155976
3.310133851 daNm
3.307498951
12.99825945 daNm
12.9879127
17.6105858 daNm
17.5965676 daNm
23.41098364 daNm
19.97145314 daNm
0.002130533 cm3
0.001395867 cm3
12209.24528 daN/cm2
15897.2945 daN/cm3

0.9
240 daN/cm2
1.1
0.621767121
0.809584442
0.9

ecat sageata admisibila


Sectiunea se verifica
0.46666667 cm

26.52146667 cm4
61.78546667 cm4
0.043738072 cm
0.018774607 cm
0.5
0.083385638 cm
0.035793359 cm
0.25
0.2095612 cm
0.089954332 cm
0
0.33668491 cm
0.1445223 cm
0.36639244 cm

Amplasament

Localitatea
Zona de actiune a zapezii

sk

Zona de actiune a vantului


Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada conform CR 1-1-3-2012

Coeficient de expunere al constructiei in amplasament

Ce

Coeficient termic

Ct

Coeficient de forma

ui

Factor de importanta - expunere

yi
s

Presiunea vantului la inaltimea z=10m deasupra terenului


Invelitoare

Tigla din beton

ginv

Date geometrice

Deschidere

Distanta intre capriori

Panta acoperisului

panta

Clasa de calitatea a lemnului


Clasa de exploatare
Modul de tratare a lemnului
Greutatea specifica a lemnului

q0.95

Modulul de elasticitate al lemnului

Dimesniuni caprior

Latime

Inaltime

Dimensionarea si Verificarea Capriorului


Calculul la starea limita de rezistenta
Conditie
Mef/Mr<1

Se

Determinarea incarcarilor permanete


Greutatea prorprie a invelitorii

ginv

Greutatea asterealei

gastereala

Greautatea capriorului

gcaprior

Incarcarea permanenta

Pp

Incarcarea permanenta amplificata

Pperm

Determinarea incarcarilor temporare (de lunga durata) date de zapada


Greutate zapada

Pz

Greutatea din zapada amplificata

Pzapada

Determinarea incarcarilor temporare (de scurta durata)

Incarcarea din sarcina utila, aplicata in pozitia cea mai defavorabila (la mijlocul g

Incarcarea din sarcina utila, aplicata in pozitia cea mai defavorabila (la mijlocul g
Pu
Incarcarea de calcul din sarcina utila

Putil

Determinarea momentului incovoietor Mef


Momentul de calcul dat de incarcarile permanente

Mefp

Momentul de calcul dat de incarcarea din zapada

Mefz

Momentul de calcul dat de incarcarea utila

Mefu
Mef

Determinarea capacitatii portante Mr


Mr=Ric*Wcalc*mti

Mr

Modulul de rezistenta de calcul

Wcalc

Rezistentele de calcul ale lemnului

Ric

Ric=mui*mdi*Ri/yi
Coeficient al conditiilor de lucru care introduc in calcul umiditatea de
echilibru a lemnului

mui

Rezistenta caractaresticia a lemnului

Ri

Coeficient partial de siguranta

yi

Coeficienti ai conditiilor de lucru functie de tipul incarcarcilor


Coeficient de tratare a lemnului

mdi
mTi

Calculul la starea limita de serviciu

Se verifica daca sageata maxima din incovoiere simpla este mai mica decat sageata admi
fmax,fin < fadm
Se
Sageata admisibila

fadm

Momentul de inertie

Calculul sagetii din incarcarea permanenta

fperm

Coeficient care ia in considerare deformatia in functie de timp


kdef
Calculul sagetii din incarcarea data de zapada

fzap

Coeficient care ia in considerare deformatia in functie de timp


kdef
Calculul sagetii din incarcarea utila

futil

Coeficient care ia in considerare deformatia in functie de timp


kdef
Sageata maxima finala

fmax,fin

ARAD
1.5 kN/m2
0.5 KPa
1
1
1 30
1.6 Clasa III
240 daN/m2
50 daN/m2
1.75 m
0.7 m
45 grade
I
2
Ignifugat
480 Kg/m3
90000 daN/cm2
10 cm
12 cm

ui
Sectiunea se verifica

49.47777837 daN/m
3.14 daN/m
8.142628668 daN/m
60.76040703 daN/m
82.02654949 daN/m

ada
118.8412292 daN/m
178.2618438 daN/m

(la mijlocul grinzii)

(la mijlocul grinzii)


100 daN
105 daN

31.40078848 daNm
68.24086209 daNm
45.9375 daNm
145.579151 daNm

285.0150995 daNm
0.024 cm3
13195.1435 daN/cm2

0.9
240 daN/cm2
1.1
0.6719749
0.9

sageata admisibila
Sectiunea se verifica
0.875 cm
1440 cm4
0.085881161 cm
0.5
0.139979076 cm
0.25
0.060306753 cm

0
0.28616699 cm

Grinda principala
Date geometrice

Deschidere

Clasa de calitatea a lemnului


Clasa de exploatare
Modul de tratare a lemnului
Greutatea specifica a lemnului

q0.95

Modulul de elasticitate al lemnului

Dimesniuni caprior

Latime

Inaltime

Dimensionarea si Verificarea Grinzii


Calculul la starea limita de rezistenta
Conditie
Mef/Mr<1

Se

Determinarea incarcarilor permanete


Greutatea prorprie a planseului

gplanseu

Greutatea prorprie a peretelui

gperete

Greutatea proprie a terasei

gterasa

Greautatea proprie a grinzii

ggrinda

Incarcarea permanenta

Pp

Incarcarea permanenta amplificata

Pperm

Determinarea incarcarilor temporare (de lunga durata) date de zapada


Greutate zapada

Pz

Greutatea din zapada amplificata

Pzapada

Determinarea incarcarilor temporare (de scurta durata)

Incarcarea din sarcina utila, aplicata in pozitia cea mai defavorabila (la mijlocul g
Pu
Incarcarea de calcul din sarcina utila

Putil

Determinarea momentului incovoietor Mef


Momentul de calcul dat de incarcarile permanente

Mefp

Momentul de calcul dat de incarcarea din zapada

Mefz

Momentul de calcul dat de incarcarea utila

Mefu
Mef

Determinarea capacitatii portante Mr


Mr=Ric*Wcalc*mti

Mr

Modulul de rezistenta de calcul

Wcalc

Rezistentele de calcul ale lemnului

Ric

Ric=mui*mdi*Ri/yi
Coeficient al conditiilor de lucru care introduc in calcul umiditatea de
echilibru a lemnului

mui

Rezistenta caractaresticia a lemnului

Ri

Coeficient partial de siguranta

yi

Coeficienti ai conditiilor de lucru functie de tipul incarcarcilor


Coeficient de tratare a lemnului

mdi
mTi

Calculul la starea limita de serviciu

Se verifica daca sageata maxima din incovoiere simpla este mai mica decat sageata admi
fmax,fin < fadm
Se
Sageata admisibila

fadm

Momentul de inertie

Calculul sagetii din incarcarea permanenta

fperm

Coeficient care ia in considerare deformatia in functie de timp


kdef
Calculul sagetii din incarcarea data de zapada

fzap

Coeficient care ia in considerare deformatia in functie de timp


kdef
Calculul sagetii din incarcarea utila

futil

Coeficient care ia in considerare deformatia in functie de timp


kdef
Sageata maxima finala

fmax,fin

7m
II
2
Ignifugat
6 kN/m3
9000000 kN/m2
0.25 m
0.7 m

Sectiunea se verifica

2.38 kN/m
0.6 kN/m
2.38 kN/m
0.000105 kN/m
5.360105 kN/m
7.23614175 kN/m

ada
7.58 kN/m
11.37 kN/m

(la mijlocul grinzii)


3.78 kN/m
3.969 kN/m

44.32136822 daNm
69.64125 daNm
48.62025 daNm
162.582868 daNm

171.6183477 kNm
0.020416667 m3
9339.774026 daN/cm2

0.9
16800 kN/m2
1.1
0.679480915
0.9

sageata admisibila
Sectiunea se verifica
0.02333333 m
0.007145833 m4
0.00390841 m
0.5
0.004605903 cm
0.25
0.002296875 cm
0
0.01081119 cm

Caracteristici geometrice
Lungimea grinzii
L
Latimea
b
Inaltimea
h
Material Clasa
E0,05
E0,m
fm,k
fv,k
Densitate
q
Greutate
Ggr
A
W
I
Incarcari
Incarcari permanente
Incarcarea din zapada
Incarcarea utila
Solicitari
Moment incovoietor

Gperm
Gzap
Gutil

6800 mm
200 mm
520 mm
GL24
8800 N/mm2
11000 N/mm2
24 N/mm2
2.8 N/mm2
450 kg/m3
0.468 N/mm
104000 mm2
9013333.3333 mm3
2343466667 mm4

5.8 N/mm
7.4 N/mm
3.75 N/mm

Mperm
36229040 Nm
Mzap
42772000 Nm
Mutil
21675000 Nm
Mef
135825954 Nm
Forta taietoare
Vperm
19720 N
Vzap
25160 N
Vutil
12750 N
Vef
77749.5 N
Calcul SLU Moment incovoietor Sm,d<Fm,d
OK
Sm,d
15.069447559 N/mm2
Fm,d
15.157764083 N/mm2
Fm,d=Kmod*Kcrt*Kis*Kh*fm,k/Ym
Kmod
0.7782499904
Kmod,perm
0.6
Kmod
Kmod,zap
0.8
Kmod,util
1.1
Kcrt
1
Kcrt
Lamb,rel
0.566969616
Scrt
74.660633484 N/mm2
Kh
1.0144129638
Kis
1
Ym
1.25
Forta taietoare
fv,d>td
OK
td
1.1213870192 N/mm2
fv,d=Kmod*Ksys*fv,k/Ym
1.7543115776 N/mm2
Kmod
0.7831748114
Ksys
1

OK
OK
NOK

Calculul la SLS
L/500
Kdef

Ufin<Uadm
NOK
Uadm
13.6 mm
Kdef,perm
0.8
Kdef,zap
0.5
Kdef,util
0
Ugrinda
0.9097903443 mm
Uperm
12.184969825 mm
Uzap
11.987978183 mm
Uutil
4.0499926294 mm
Ufin
28.22294064 mm

M
V
U

Caracteristici geometrice
Lungimea grinzii
L
Latimea
b
Inaltimea
h
Distanta intre grinzi
d
Material Clasa
E0,05
E0,m
fm,k
fv,k
Densitate
q
Greutate
Ggr
A
W
I
Incarcari
Incarcari permanente
Incarcarea din zapada
Incarcarea utila
Solicitari
Moment incovoietor

Gperm
Gzap
Gutil

3100 mm
40 mm
200 mm
415 mm
C24
7400 N/mm2
11000 N/mm2
24 N/mm2
2.5 N/mm2
420 kg/m3
0.0336 N/mm
8000 mm2
266666.66667 mm3
26666666.667 mm4

0.0014 N/mm2
0 N/mm2
0.001 N/mm2

Mperm
738288.25 Nmm
Mzap
0 Nmm
Mutil
498518.75 Nmm
Mef
1520133.825 Nmm
Forta taietoare
Vperm
900.55 N
Vzap
0N
Vutil
643.25 N
Vef
1891.155 N
Calcul SLU Moment incovoietor Sm,d<Fm,d
OK
Sm,d
5.7005018438 N/mm2
Fm,d
8.0316252314 N/mm2
Fm,d=Kmod*Kcrt*Kis*Kh*fm,k/Ym
Kmod
0.7721705941
Kmod,perm
0.6
Kmod
Kmod,zap
0.8
Kmod,util
1.1
Kcrt
0.5967741935
Kcrt
Lamb,rel 1.2944789205
Scrt
14.322580645 N/mm2
Kh
0.9440875113
Kis
1
Ym
1.3
Forta taietoare
fv,d>td
OK
td
0.3545915625 N/mm2
fv,d=Kmod*Ksys*fv,k/Ym
1.4972527473 N/mm2
Kmod
0.7785714286

OK
OK
OK

Calculul la SLS
L/250
Kdef

Ksys
1
Ufin<Uadm
OK
Uadm
12.4 mm
Kdef,perm
0.8
Kdef,zap
0.5
Kdef,util
0
Ugrinda
0.2479339048 mm
Uperm
4.5351243425 mm
Uzap
0 mm
Uutil
1.7012660467 mm
Ufin
6.236390389 mm

M
V
U

S-ar putea să vă placă și