Sunteți pe pagina 1din 35

Enoh şi Ilie

„Și apoi mi-a zis: Tu trebuie să proorocești, încă o dată, la popoare și la neamuri și la
limbi și la mulți împărați.” (Apoc. 10/11.)
*
„Și voi da putere celor doi martori ai mei și vor prooroci, îmbrăcați în sac, o mie două
sute și șaizeci de zile.
Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământu-
lui.
Și dacă voiește cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor și mistuiește pe vrăjmașii lor; și
dacă ar voi cineva să-i vatăme, acela trebuie ucis.
Aceștia au putere să închidă cerul, ca ploaia să nu plouă în zilele proorociei lor, și putere
au peste ape să le schimbe în sânge și să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor
voi.
Iar când vor isprăvi cu mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei,
și-i va birui și-i va omorî.
Și trupurile lor vor zăcea pe ulițele cetății celei mari, care se cheamă, duhovnicește, So-
doma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor.
Și din popoare, din seminții, din limbi și din neamuri vor privi la trupurile lor trei zile și
jumătate și nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt.
Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor și vor fi în veselie și își vor
trimite daruri unul altuia, pentru că acești doi prooroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ.
Și după cele trei zile și jumătate, duh de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat
pe picioarele lor și frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei.
Și din cer au auzit glas puternic, zicându-le: Suiți-vă aici! Și s-au suit la cer, în nori, și
au privit la ei dușmanii lor. (Apoc. 11/3-12.)

Enoh și Ilie

Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

… Fiule, dacă-ți spun că ești credincios, te ții și nu cazi, iar dacă îți spun că ești păcătos, te
lepezi de Mine. Omul vrea să fie lăudat. Așa-i firea omului, vrea să fie înălțat pământește, pentru
o clipă. Să vă înălțați, dar nu aici, copii. Nu doriți să fiți înălțați acum, pe pământ, că tot pământul
este plin de apă tulbure, și pe apă sunt mii și mii de bărcuțe, și în bărcuțe sunt michiduți, și merg
spre apus acești michiduți. Sunt muzicanți, sunt cântăreți, au mese întinse la care se desfătează.
Iată, mai sus este o bărcuță, și în barcă, o proorociță, și vorbește. Ea se bucură și face haz, și în
timpul călătoriei barca se răstoarnă și diavolul râde. Alături de această apă tulbure se formează o
altă apă. Peste un mal este o apă limpede, și în marginea apei, doi pomi mari, asemănători la frunze,
și acele frunze luminează apa aceasta limpede, și în apă sunt mii și mii de peștișori care călătoresc
pe aceste raze și întreabă: „Mai este mult?“. Și iată și un drum, și pe drum trece un car cu doi cai
albi, cu capetele de foc, și în car sunt doi oameni. Cine sunt aceștia? Enoh și Ilie. Aceștia sunt
prooroci. Carul trece la răsărit. Peștișorii i-au întâmpinat pe prooroci și îi întreabă: „Mai este
mult?“. Peștișorii s-au făcut un popor și întreabă: „Mai este mult, Doamne, până se va împlini?“.
Iată, în stânga este o cetate dărâmată și printre dărâmături se văd și morți. În dreapta este o cetate
nouă, și poporul îmbrăcat în haine până jos, albe ca zăpada. Și în cetatea aceea nu poate intra

1
Enoh şi Ilie

nimeni care nu are acele haine albe, căci cetatea e păzită de ostași și de doisprezece îngeri, care au
cădelnițe, potire și plăci. Înțelegeți, că vă dau acestea ca să le înțelegeți.

Iată patru îngerași, care au în mână patru Evanghelii, și toate fac numai una, și iese pe
poartă Împăratul, și e plin de sânge Împăratul, și pe frunte poartă un nume care nu se poate citi.
Împăratul spune și strigă: „A Domnului este împărăția!“. Nu vă pot spune toate deschis, fiilor.
Acest Împărat a pornit la luptă și a luat cu El armată sfântă. Armata nu are haine stropite cu sânge,
ci numai Împăratul. Credeți? Din ochii lui iese foc mistuitor cu care va curăți tot păcatul de pe
acest pământ. E și Împărat plin de sânge, e și Prooroc. Înțelegeți? Ce este apa? Ce sunt peștișorii?
Ce sunt aceste cuvinte? Apa este viața trăită în curăție; peștișorii sunt poporul. Ce este carul și
proorocii Enoh și Ilie? Care este cetatea dărâmată? Care este cetatea cea nouă? Nu vă tulburați
dacă nu știți.

Iată ce zice Tatăl: lasă, fiule, cartea pământească, și ia cartea cerească. Vai de voi, pământ
și mare! că Domnul vrea să vă nimicească.

Fiilor, dacă ați avea dragoste cum voiesc Eu, ați zbura prin văzduh.

În fața vasului Meu s-au lăudat doi bărbați că au praf de pușcă și că o vor nimici, și atunci
ea nu va mai rătăci lumea, dar voi să spuneți vasului Meu să nu se teamă.

Fiilor, în casa Mea de rugăciune, odată cu voi pășesc și cei cu duhuri rele. Credeți? Am
intrat după voi și abia v-am mai găsit printre duhurile rele. Credeți? Vai de cei ce nu cred că stau
la ușă duhurile rele! Iată că și preoții nu mai dau hrană sufletească trebuitoare poporului Meu. Eu
nu vă spun vouă ca să-i urâți pe preoți. Rugați-vă pentru ei, că și pe ei îi fură cei răi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-06-1958
***

Copiii Mei, e masa pusă pentru voi, e haina gata pentru voi. Să nu vă uitați înapoi, căci
stâncă de sare vă veți face. Nu vă uitați că nu mai aveți casă și masă, și uitați-vă cum vine Domnul
la voi, că după Mine vine Ilie, și nu este trup, ci este duh. Lăsați povara jos. Înarmați-vă cu
puterea lui Hristos. Îndreptați urechea către Mine.

Pace vouă, copiii Mei! Amin.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1960
***

... Dumnezeu vă va da un somn greu când se va hotărî pieirea păcătoșilor, și va alege un


om care va veni și va pedepsi și pentru o țigară. În trup va veni un om ca și tine. Sfântul Ilie va
veni.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 08-10-1972
***

... Fiilor, un pescar a făcut o plasă și vrea ca plasa aceea s-o bage în apă, să scoată peștișori.
Și iată că a băgat-o, și plasa aceea s-a agățat de marginile țării românești. Cine a lucrat așa? că în
loc să prindă pește, a scos țara din clește. Dacă nu lucra așa, România se scufunda. Și iată, Acela
cu plasa în mână cere ajutoare, să țină cu Sine de plasă. De pe pământ nu vine nimeni, că nu are

2
Enoh şi Ilie

cine. Dar cine crezi că vine? Vine un Ilie. Și pe cine mai ia cu sine? Pe Enoh și pe Ioan, și ține de
această plasă, cu credință și putere, dar țările celelalte se duc în adânc. Caută să scrii, că vor părăsi
toți aleșii lui Dumnezeu țările lor și vor veni aici.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 02-06-1973
***

... Așteptați pe Ilie în trup? A fost în trup, și astăzi e în duh și îl veți vedea la judecată.
Florile Mele, acum, ce vine, e greu pentru toată lumea, și de aceea îți spun: creștine, mai vrei să
fii cu Mine, sau te duci în lume? Dacă mai vrei să fii cu Mine, împlinește, să nu vină peste tine ce
vine peste lume. Mai vrei să fii cu Mine? Nu cu hambarele pline de haine și cu rafturile pline de
mâncare, căci va veni vremea să-ți lași casa ta cea mare și lada, să plecăm să punem piciorul pe alt
pământ, și nu vei încăpea pe poarta aceea cu lada și cu haina frumoasă, că poarta aceea nu e făcută
de mână omenească. Cine a trăit cu Dumnezeu, acela va mai rămâne.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-04-1975
***

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am pogorât din cerul sfânt pe pământ, nu cu trupul, ci cu
Duhul. Acest Eu, nu e trupul acesta, ci e Duh, și plutesc prin văzduh și grăiesc cu Duhul. După
Mine nu mai vine nimeni, și la venirea Domnului Iisus Hristos va fi greu de cele ce nu s-au împlinit
când am fost cu voi.

Înainte de Domnul Iisus Hristos vin profeții Enoh, Ilie și Ioan și vor pregăti masa
Mea. Nu masă de mâncare, ci masă de judecată.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-05-1977
***

... Puțină vreme mai e cu bisericuța, și cereți la bunul Dumnezeu să nu te lipsească de


bisericuță, că nici un staul nu se strică dacă are păstorul bun. Păstorul a trecut peste legea sfântă,
că nu s-a uitat la Evanghelie sau la Scriptură, ci s-a uitat la natură; că la această goliciune, „natură“
i se spune. Acela care s-a născut din natură, e din păcate. Vor veni îngerii și vor suna din trâm-
biță și va veni proorocul Ilie și va face ordine pe pământ. Rugați-vă să fiți creștini desăvârșiți,
că Domnul v-a făcut ordine la rugăciune, v-a făcut ordine la lucru și la multe lucruri sfinte, și dacă
nu le făcea nu mai erați în viață până acum, și erați omorâți. Dumnezeu, pentru aceasta v-a ursit
aceste lucruri, și dacă veți înainta mereu cu ele, veți fi insula lui Dumnezeu. Dacă veți asculta,
Dumnezeu vrea să-Și împlinească planul Său de la sfârșit.

... O, tată, vor trage orășenii la sate, vor trage la munți, că s-a dus vestea că orașele vor fi
nimicite. Oriunde s-ar duce, tată, vor fi distruși. Și în stâncă de piatră de ar intra, tot se vor nimici.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1977
***

Copilașii Mei cei mititei, plânge cerul întreg pentru voi și vă așteaptă, dar sunteți zăbavnici.
Dacă ați ști, nu ați mai zăbovi. Tată, tată, umiliți-vă, uniți-vă, sfințiți-vă, iubiți-vă și nu mai stați
nepăsători, căci Domnul Și-a pregătit luntrea lui Ilie, a lui Enoh, a lui Noe, a lui Ioan și a
tuturor de pe pământ care au fost ridicați la cerul sfânt. Nu știți cu ce veți merge, cu trupul
sau cu duhul. Dar vă zic: pregătiți-vă cu toate.

3
Enoh şi Ilie

... Copilașii Mei, învățați pilda lui Moise, că era gângav și l-am făcut să vorbească așa cum
trebuia să vorbească și cât trebuia să vorbească. Atât i-a fost măsura la vocea sa. L-am trimis, i-
am dat curaj și s-a dus la faraon ca să-i spună poruncile Mele. Cu Moise am făcut lucrare foarte
mare, mare de tot. E scrisă, și la judecată se citește.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 11-05-1978
***

... Precum s-a împlinit proorocia lui Ioil, a lui Avacum, a lui Ilie, se împlinesc toate profe-
țiile din carte. Și iată că Domnul Iisus a coborât în Duh și profețește și ce a mai rămas. Pregătiți-
vă să-Mi fiți o turmă și un Păstor, nu în avere pământească, ci în avere duhovnicească.

O, poporul Meu, am să vin la tine să-ți arăt rana din palmă, că dacă ai crede, n-ai mai glumi
și n-ai mai zâmbi și nu te-ai mai duce să grăiești de-ale lumii.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-08-1979
***

... Țara română e cu spatele la Dumnezeu. Țara română și conducătorul e pentru dărâmarea
templului lui Dumnezeu, dar voi vedea. Vom trăi și vom vedea. Fiecare popor în vremea de demult
când se răscula împotriva lui Dumnezeu, mânca bătaie, și tot așa și acum va fi, și veți vedea.
Profetul Ilie, care e ridicat la cer cu trup cu tot prin viața lui curată, a hotărât să Mă ajute
pe Mine să pregătesc, să scot pe vrăjmașul de aici, și am să-l rog să vină să trăsnească el cu
biciul lui după vrăjmașul, și în orice inimă îl va găsi, trosnește și inima și trupul. Nu credeți?
Sfântul Ilie izbutește să-l scoată pe vrăjmașul de aici, dar o să usture inimioarele dacă au
ținut pe vrăjmașul în inimă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 27-06-1988
***

... Tată, fiți atenți, că vă dau ceva de știre. Vine sfântul Ilie să facă o vizită pe pământul
acesta și ia cu el o părticică din ce-o ști el că trebuie pentru usturimea1 și umilința fugiților de
Dumnezeu. Atunci să-i văd pe cei ce nu le-a plăcut de Dumnezeu.

Stânca Golgotei este stropită cu sânge nevinovat și este întărită în temelie și nu se va pră-
buși în veci, și nici cei ce se vor alipi de ea nu se vor prăbuși, și nici nu vor pieri în veci.

Of, e grea crucea, tată. Acum, aproape de vârf, toți o lasă și fug, tocmai acum când să se
aleagă cu bucuria. Dar și pentru Domnul a fost grea. Cădea sub ea, Se scula și o ducea până în
vârf, și L-a întins pe ea. Dar pentru cine, măi? Pentru cei ce fug de Mine?

Of, tată, tată, nu fugiți de cruce, tată, oricât de grea vi s-ar părea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 28-11-1989
***

1
- Înainte de Revoluţia Română

4
Enoh şi Ilie

... Nu vă mai puteam pregăti, că vă cuprinsese frica. Vă puseseră cursă. Și iată ce a făcut
Dumnezeu! Acum vedeți, și vedeți că este Dumnezeu cu voi. N-a voit Dumnezeu să-l prindă vrăj-
mașul pe cel nevinovat, pe cel ce-L iubește pe Dumnezeu, și au fost prinși cei fără Dumnezeu.

Nu s-au limpezit bine burnița și valurile vrăjmășiei, dar spulber și limpezesc. Vă dau dru-
mul să aveți dreptul la cuvânt. V-am spus că l-am luat de ajutor pe proorocul Ilie, care l-a adus pe
Israelul de pe timpul lui Ahab la Mine. L-am adus și aici în ajutor. Preoțimea era condusă de călăul
omenirii, dar acum își așteaptă judecata și pedeapsa.

Scaunul de judecată va fi în România, pe care o spăl acum. Veți vedea cu ochii și adevărul
și dreptatea. (Vezi selecția tematică: „Înfricoșata Judecată”, - și pe edocr; archive.org; jum-
pshare; aurhorstream; joomag; pubhtml5.com; Google Drive; Scribd, n.r.)

... Un picuț de timp pe pământ, și pe urmă veți fi în cerul sfânt, adică pe pământ sfânt, că a
sosit și a ieșit la iveală ceea ce cereați și doreați. Această rugăciune rostită de Măicuța Mea și prin
gurițele voastre, s-a împlinit, ca România să fie scoasă și scuturată de murdăria lui satan și de
întunericul ce o copleșise.

Am văzut cursele întinse pentru ca iubitorii Mei să fie prinși, dar Eu, Domnul, am oprit
pasul tuturor și v-am dat cuvânt să stați cuminți și să întețiți rugăciunea, și iată, am întors roata, ca
să cadă în groapă cei ce au săpat groapa. Vă puseseră cursă.

... Românie, Românie, țara Mea sfântă și iubită! Ce te copleșise! Ce te păcălise!

Fiți atenți, că acum este prag de sfârșit de veac. România va deveni Noul Ierusalim și veți
vedea cu ochii că Dumnezeu a fost și este cu voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-12-1989
(La trei zile de la revoluție) (Vezi selecția tematică: „România - Noul Ierusalim - Noul
Canaan”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; scribd; archive; pubhtml5; jo-
omag, n.r.)
***

... Trebuie să iasă la lumină cântarea „Cu noi este Dumnezeu“. La orice rugăciune să cân-
tați această cântare. Iese la suprafață acest cuvânt: „Cu noi este Dumnezeu“, ca să vadă toți că
Dumnezeu e cu poporul Său.

Să tragi cu arma român în român, să te omori român pe român, nu a fost niciodată. Se făcea
măcel, se băteau cu turci, cu tătari, dar să te bați român cu român, n-a fost de când e veacul româ-
nesc.

Din adâncul durerilor oftez. Oftați și voi. Am mai fost îndurerat la potop când am nimicit
tot omul, că era rău ca și acum. Nu pot să mai dau potop, că M-am căit și am zis să nu mai dau
potop. Știe sfântul Ilie ce va fi pentru curățire.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 30-01-1990
***

5
Enoh şi Ilie

... Văd o întrebare în voi pentru zilele de marți și de joi, între Paști și până după duminica
tuturor sfinților. Vă întrebați dacă se lucrează sau nu în aceste două zile. Tată, Eu nu v-aș fi oprit
să lucrați în aceste două zile, dar iată, sfântul prooroc Ilie dă de veste poporului său să nu se atingă
de ele, pentru că le-a ales să-și verse focul pe cei răi care nu le țin nici pe acestea și nu țin nici
sărbătorile bisericii și merg la coasă și la sapă și la cusut și la spălat. Eu vă dau spor și ajutor să vă
scoateți paguba de timp pentru zilele acestea; vă dau ajutor în zilele celelalte. Nu vreau să văd un
copil de al Meu trăsnit sau în altă durere pentru neascultare. Ați văzut când își lasă sfântul Ilie
mânia și biciul pe cer, nu știe lumea unde să se bage.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-04-1990
***

Pace de la marele și sfântul lui Dumnezeu, proorocul Ilie, despre care este scris că va fi să
vină mai înainte de ziua cea mare a Domnului. Și ce este scris că va face acest sfânt ceresc? Este
scris că va fi să întoarcă inimile copiilor către părinți, și ale părinților către fiii lor, cei urmași lor.
Și cum adică această lucrare? Adică lucrarea aceasta, care este lucrată de Dumnezeu la voi și pe
care o văd părinții cei de aproape și cei de demult, căci părinții au așteptat să vadă zilele acestei
lucrări cerești, și iată, le văd și saltă de bucurie și văd apropierea capătului răbdării lor, fiindcă
părinții care s-au numit părinți întru Dumnezeu, aceia sunt vii și stau cu Dumnezeu și lucrează de
la Dumnezeu peste fii ca să întoarcă pe tot fiul la Tatăl. Dar fiii acestei vremi nu mai au pe părinții
lor, căci au de tată pe duhul întunericului acestui veac și nu mai au pe părinții lor. Și ce va fi de
făcut? Nimic nu va fi decât ceea ce este scris pentru vremea de dinaintea slavei zilei Domnului.
Este scris că acest părinte care este serbat astăzi, va fi să lucreze în vremea aceasta, și aceasta este
lucrarea sa: să întoarcă inima fiilor către părinții lor, către rădăcina lor cea cerească. Și dacă fiii
acestei vremi nu mai sunt deprinși cu lumina cea dintâi, care-i ținea aproape de părinții lor, și dacă
ei nu mai cunosc rostul lor și menirea lor, ce mai este de făcut decât să le iasă părinții în cale și să-
i vadă și să știe apoi de unde au venit ei, de la cine au venit și pe cine trebuie să asculte? Sfântul
prooroc Ilie are această lucrare de lucrat și are cu el în lucrare pe toți sfinții și părinții și are cu el
puterile cerești în lucrare, dar are de la Dumnezeu poruncă să păzească de jur împrejur pe România
și să lucreze peste ea deosebit, să lucreze peste ea în așa fel ca s-o curețe de fărădelege, ca s-o
trezească și ca s-o așeze apoi deasupra râului de foc care se va vărsa peste pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1992
***

E mare sărbătoare, și în mijlocul serbării stă Verginica în haina slavei și serbează cu sfinții
trecerea a șaptezeci de ani de la venirea ei între oameni. E mare taina venirii lui Verginica, dar e
mare taina venirii ei între sfinții cerului, căci puterea cea pentru voi este de atunci o îmbrăcare
cerească și o tărie cu care ați fost îmbrăcați voi, cei care ați fost găsiți lângă ea atunci când ea a
pătruns în slava cerească. Ferice creștinilor care o au pe Verginica. Ferice celor care știu bine cum
să o aibă pe ea. Ea se poartă alături de Maica Fiului lui Dumnezeu. Ea are trecerea zilelor de
acum când cei din necazul cel mare au pătruns și pătrund în taina împărăției cea din cer
lucrată pe pământ.

Ferice celor ce au înțeles taina acestei lucrări dumnezeiești, care s-a născut de la Verginica.
Eu am spus că ea se va arăta celor ce o știu pe ea, și i se va vedea slava pe care o are de la Dum-
nezeu, căci trupul ei a fost sălașul Meu cel supus, și Eu voi lucra cu ea mai mult decât cu Moise în
fața slavei cerești. Ea este însoțită în lucrarea ei de Moise și Ilie, așa cum am fost Eu, dar ea
are pe Măicuța Mea și pe fiul cel dăruit de Mine ei când eram pe cruce, și toți lucrează în

6
Enoh şi Ilie

vremea lui Verginica, toți sfinții și părinții, toți arhanghelii și îngerii, toți au intrat cu Vergi-
nica în sărbătoarea pregătirii României pentru slava cea văzută a împărăției lui Iisus Hris-
tos, Fiul lui Dumnezeu. (Vezi selecția tematică: „Slava Domnului”, - și pe edocr; jumpshare;
authorstream; Scribd; Archive.org; Google Drive; pubhtml5; joomag, n.r.) Și va veni Stăpânul
viei și va fi frumusețe cerească și se vor împărți fericirile pentru fiecare ceată, pentru fiecare
slavă, și se vor așeza scaunele, dar se va așeza masa apoi, și Domnul lucrează împreună cu cerul
și va sta la masă cerească împreună cu cei ce lucrează de pe pământ pentru gătirea cămării de nuntă
și pentru muzica ce va fi cântată de corurile îngerești deasupra pământului nou care răsare din el
și care va da din el rodul vieții cea fără de moarte a veșniciei. (Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele
apocaliptice”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive; Google Drive; Scribd;
pubhtml5, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinților, din 13-06-1993
***

Iată, tată, că tu ai fost cu veghea slabă și n-ai plâns așa cum a plâns proorocul Ilie când se
tânguia în fața lui Dumnezeu că nu mai este nimeni de partea Domnului și că a rămas singur în
pustiul necredinței. Ilie nu mai avea nimic în el decât râvna pentru întoarcerea lui Israel spre Dum-
nezeu. Și dacă el, pe pământ fiind, se lăsase mistuit de râvna pentru mântuirea poporului cel ales,
oare, ce este cu el acum când este ceresc?

Poporul Meu cel nou, tu nu știi, tată, ce pildă a fost cu Ilie când plângea la Dumnezeu să i
Se arate Domnul și să-i mângâie durerea care venea din râvna lui cerească. Și s-a dus pe munte și
a mers nemâncând și nebând, ca să-L vadă pe Domnul apoi, și Domnul i-a spus să intre la adăpost
în gura unei peșteri, și a fost venită vijelie mare, și a venit apoi cutremur mare, și apoi a fost foc
venit, și toate acestea zguduiau muntele și stâncile, și Domnul nu S-a arătat lui Ilie în acestea. Și a
venit apoi o adiere de vânt ușor și lin, și numai atunci a fost să vadă Ilie slava și glasul Domnului.
Așa să înțelegi tu vremea dinaintea arătării slavei Domnului, căci în jurul tău suflă vijelie și
munții se clatină și focul mistuie în jur, și Domnul pune mâna Sa peste tine așa cum a pus-o pe
ochii lui Moise când a trecut Domnul prin fața sa cu slava Sa. Și apoi vine Domnul cu adierea
Sa la tine și va sta cu tine ca să te aibă mereu, dar ai grijă prin cele ce te înconjoară până la arătarea
slavei Domnului, cea care vine pentru tine fără înspăimântare, și vine cu blândețe și cu pace dacă
tu vei ști să stai atent și ascuns de cele ce suflă până la trecerea lor. Fii atent, că Domnul trece cu
răsplata Sa, cu slava Sa, cu dreptatea Sa și cu despărțirea binelui din rău, și vrea să te scoată din
vijelie și din cutremur și din foc, și vrea să te dea de-a dreapta slavei Sale și nu de-a stânga slavei
Sale, căci toată lucrarea Sa se numește slava Sa, după cum este scris: «Lăudați pe Domnul stelele
și lumina; lăudați pe Domnul focul și grindina!».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1993
***

Aveți grijă, tată, de cuvintele pe care vi le dau Eu azi, ca să nu vină proorocul Ilie și să vă
lovească pe voi pentru necurății ascunse, că după Mine vine Ilie, măi fiilor. Aveți grijă să nu dosiți
ceva, nici bani, nici avere, nici patimi, nici duh lumesc în voi să nu dosiți. Stați descoperiți, nu vă
pitiți de Dumnezeu cum a făcut Cain, care a dat să ascundă fapta mâinilor sale. Să veniți cu totul
la Mine, fără să dosiți ceva, fără ascunderi. Haina ta, poporul Meu, și măi fiule, să nu aibă două
fețe, adică una pentru Mine, și una pentru tine, că dacă faci așa, tu singur te păcălești. Să nu fii ca
țolul murdar pe care-l întorci când știi că vine un oaspete la tine, că mirosul de dedesubt te va da

7
Enoh şi Ilie

de gol. Tu nu vei străluci dinăuntru, căci strălucirea ta dinăuntru va lucra dinăuntrul tău, nu din
afară când ea este. Eu, și pe dinăuntru și pe dinafară Mă voi desfășura cu tine peste mulțimi, dar
dacă Mă ții numai pe afară, tu ești cu două fețe, haină cu două fețe, tată. Haina ta să fie la fel pe
amândouă părțile, ca să nu rămâi păcălit când toate se vor răvăși la vedere.

Ploaia nu se face din știința omului de știință, și se face la porunca Mea. Ea își cunoaște
hotarul încă de la facere, căci apa are legile lui Dumnezeu peste ea. Pe vremea marelui Ilie, de
unde, tată, a mai fost făcută ploaia? Ea a fost făcută din rugăciunea lui Ilie, căci ea a ascultat de
hotarele ei prin rugăciunea preotului Meu Ilie, și după aceea el a slobozit-o pe pământ tot prin
jertfa rugăciunii lui.

Mare durere mai are un slujitor al lui Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu între oameni,
că oamenii sunt deprinși să-L uite pe Domnul prin îndeletniciri pământești și trupești, dar un slu-
jitor al cerului are durere mare pentru rătăcirea oamenilor de la căile cerului. Ilie lucra cu mare
putere și cu mare milă. Ilie n-a fost crud dacă a pedepsit pe omul mincinos; El a fost plin de durere
din pricina minciunii și a luptat să stârpească minciuna și trupul ei. Dar azi, măi fiilor, nimeni nu
se mai ridică împotriva minciunii, împotriva științei mincinoase, care vine de la om, de la omul cel
ce se dă drept Dumnezeu, de la omul științei acestui veac. Ilie a supus pe oameni prin puterea
jertfei lui și a rugăciunii lui și a nestrămutatei lui credințe în puterea lui Dumnezeu, cea pusă de
Dumnezeu peste el. Când el a aruncat mantia lui peste Elisei ca să-l așeze prooroc mai departe,
Elisei s-a supus, și a lăsat plugul în brazdă și s-a dus ca ucenic al lui Ilie. Ba a mai și dat foc
plugului și boilor și s-a dus slujitor pentru Dumnezeu, căci Ilie, ce făcuse, făcut a rămas, și a rămas
Elisei lucrător cu puterea lui Ilie, care era puterea lui Dumnezeu peste cel credincios. Așa râvnă
cer Eu de la tine, măi Israele de azi, că azi Ilie te întoarce pe tine cu fața spre început și întoarce
începutul cu fața spre tine, că el nu vine să te lovească pe tine. El cu Baal are ce are, el cu idolul
tău are ce are, nu cu tine, tată. Dar dacă tu ai trupul idol, ieși de sub această minciună și fii atent,
că Ilie, robul Meu, are milă de tine, copilule al Meu de la sfârșitul vremii veacului omului; are milă
să te întoarcă la legea lui Dumnezeu, în care nu mai încape moarte, tată. Să nu te mai găsească
idol, și să te găsească creștin slujitor lui Dumnezeu, că toate celelalte câte-ți trebuie ție, are grijă
Tatăl să ți le adauge.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1994
***

Iată, va veni la tine omul și îți va spune că nu este din Dumnezeu această carte pe care Eu
am scos-o acum și pe care o voi da ca merinde vie la sărbătoarea Mea de patruzeci de ani cu tine,
poporul Meu. Îți va spune omul că scrie în Scriptură să nu mai adauge și nici să mai scoată nimeni
din cartea aceea. Eu, Domnul, vin și îți spun ce este cuvântul acela. Cuvântul acela este pentru
cartea lui Ioan, pentru cartea Apocalipsei, nu pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu se va sfârși
în veac. Acolo este vorba de profeția lui Ioan, de profeția sfârșitului lumii și de venirea Mea, nu
este vorba de sfintele Scripturi, care nu se vor sfârși, și vor fi cu Domnul în veac. Este vorba de
cuvântul Apocalipsei și de numărul scris în ea, și să vezi ce-ți mai spun Eu acum. Scoate cartea
aceea, tată, și citește cu Mine în ea și vezi că s-a împlinit scoaterea și adăugarea aceasta în ea.
Oamenii bisericii din lume au călcat acest cuvânt, au scos din ea și au adăugat în ea; au schimbat
cuvântul și numărul profețit, și vor păți aceia ca dreptul Simeon, care n-a mai murit până ce n-a
văzut cele șterse de el în profeția cu nașterea Fecioarei. De ce, tată, a făcut omul bisericii de azi
așa ceva? A făcut așa, ca să te omoare pe tine și ca să-și facă loc cu dreptatea sa, ca să nu te mai
temi tu că Eu vin acum, și ca să nu te mai pregătești și ca să te ia dinaintea cuvântului Meu. Duhul

8
Enoh şi Ilie

veacului acesta a intrat în biserică, și de aceea biserica este a veacului acesta și nu este a cerului.
Dar tu ești biserica Mea cerească, Ierusalime, și fii atent, că omul bisericii din lume a schimbat
Scripturile despre venirea Mea și numărul cel profețit de Duhul Sfânt. Eu am scris în carte o mie
și încă o mie până la venirea Mea, dar omul bisericii din lume a scris drum lung, căruia nu i se
cunoaște capătul, a schimbat și a scris mii de ani. Iată, aceasta va cădea peste omul care a lungit
drumul. Au adăugat la număr și au scos venirea Mea, și dacă aceia care au scos Mi-au tăiat Mie
numărul și drumul, dacă ei stau în nepăsare, așa stă și turma lor. Dar Eu vin la tine și nu tac și îți
spun să fii gata, că sunt lângă arătare, și voi trimite înaintea Mea pe Ilie proorocul, care va face
curățirea cărării Mele și va culege din calea Mea trupurile și va așeza serbare cerească înaintea
Mea.

O, fiule, omul din lume știe mai bine ca tine venirea Mea, că el a citit și nu e prost, și
încearcă să-și lungească statul și veacul lui. Dar Eu vin și îți spun să-L iubești pe Dumnezeu din
toată inima, cu veghe, tată, și din tot cugetul, cu veghea cugetului tău, și să nu zici că Domnul nu
mai vine, și tu să fii pregătit bine, că dacă ești gata, Eu vin, fiule. Tu Mă ții să nu vin; tu, cu zăbava
ta. Nu vreau, tată, să te trimit în lume când voi veni. Nu vreau să tragi acolo unde nu-Mi place
Mie, că Eu acolo nu Mă duc; nu Mă duc în lume. În lume este Ilie cu curățirea pământului, că
multă râvnă are el de Dumnezeu, și de aceea el este cu trupul. Ilie n-a voit să moară cu trupul, și
dacă n-a voit, Eu am împlinit, și iată ce mare este acest sfânt. Enoh n-a voit să moară cu trupul, și
dacă n-a voit, nu a murit. Așa și tu să vrei, Israele, copilul Meu de la venirea Mea. Mă doare că
nu te-ai învrednicit să ai tu de la Mine fructul vieții, căci fructul vieții este curat, curat, tată, și tu
nu ești curat, și nu pot sta la masă cu tine ca în cer, și stau ca pe pământ. Mi se frânge inima că nu
te-ai învrednicit să ai tu de la Mine darul pe care l-am coborât Eu în grădina Mea. În această
grădiniță am ungere mare, tată. Am trimis pe cei trei sfinți ierarhi la Verginica după postul ei de
patruzeci de zile și patruzeci de nopți, și M-au dat ei din potir ceresc, i-au dat Trupul Meu, lucrat
de cer, de cei trei ierarhi care stau la temelia cea de la început, alături de cei dintâi apostoli ai Mei.
Acesta a fost darul pe care i l-am dat Eu lui Verginica după postul ei de patruzeci de zile. Darul a
fost Iisus Hristos, adus din cer, de ierarhi din cer. Ei sunt ierarhii acestei lucrări și au ungerea lor
peste fiii grădiniței Mele de azi. Ei sunt de la început cu Verginica, din anul 1955, și nimeni nu
poate umbla la această lucrare așezată de cer.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1995
***

O, Israele tată, tu nu știi, fiule, să înțelegi ce vorbesc Eu cu tine, că ți-am grăit cuvânt
adevărat și te-am rugat să nu te mai uiți în lume, și ți-am spus așa: «Vai ție, poporul Meu, dacă
nu Mă vei asculta să nu te mai uiți ca să știi și tu ce pățește lumea!». Lumea, tată, va intra în
rele tot mai mari, în dureri tot mai mari, că sfântul prooroc Ilie s-a dus în lume, tată, s-a dus ca să
Mă răzbune pe Mine, Cel ce sunt defăimat și batjocorit de lume și călcat în picioare de lume și de
slujitorii cei din lume, care stau în numele Meu în fața omului din lume. Aceștia stau, și în zadar
stau, că lumea se strică din ce în ce mai rău, și peștele își strică și el capul din ce în ce mai tare.
Tot ce mai era sfânt s-a pângărit, și nu mai este loc curat, și proorocul Ilie s-a umplut de râvnă și
de durere, că e cu mult mai rău omul care se zice că e creștin, e cu mult mai rău decât Israelul cel
din vremea aceea când Ilie plângea la Mine de lipsa lui Dumnezeu din om.

O, poporul Meu Israel, Eu, tată, ți-am spus ție că tu ești mai mult decât Moise, decât Ilie;
Eu așa ți-am spus în vremea lui Verginica. Umblă, tată, în carte, că acum ai ce învăța, și vezi că
Eu așa ți-am spus. Ți-am spus să fii mai mult ca ei pentru Mine, mai tare în lucrare ca ei, că ție,

9
Enoh şi Ilie

fiule, ți-am dat mai mult decât le-am dat lor, ți-am dat ce n-am dat nimănui până la tine, și nu mai
am ce-ți da, că tot ce am avut, tot ce am mai avut de dat ți-am dat ție.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 01-06-1995
***

Tu, poporul Meu, să crezi ce-ți cuvintez Eu, că nu de azi îți cuvintez. Eu de mult cuvintez,
de șapte mii de ani cuvintez, și puțini au crezut, dar în curând nu va mai fi necredincios între cer
și pământ, căci se încheie așteptarea, și toate cele împlinite vor fi simțite și cunoscute. Tu, poporul
Meu, să fii poporul Meu, să fii, tată, poporul Meu și fructul Meu cel așteptat și dorul Meu cel
împlinit și copilul Meu cel gătit de serbarea de sfârșit. Fiule, poporul Meu, dacă Eu acum te mint
pe tine, să știi că nici Scriptura n-ar face altceva, dar să știi bine și întărit să fii că nici Scriptura nu
te minte nici atunci, nici acum, și nici Eu, Care proaspăt stau cu tine și mereu îți amintesc de cele
proorocite pentru vremea cea din urmă. Numai așa ar fi să zici că Eu te mint azi, atunci când vei
da să zici că Scriptura minte. N-am mințit nici ieri, nici azi, dar învață-te să știi, tată, vremile și să
socotești bine drumul Meu cel de șapte mii de ani cu omul și să înțelegi bine lucrarea Mea cea
nevăzută, care încet, încet vine toată spre vedere sub ochii tăi. Lucrarea Mea cu tine este Ilie, fiule.
Ilie este scris pentru pregătirea cărării Mele. Ilie se numește cel ce Îmi pregătește cărarea.

Poporul Meu, ia, tată, în tine duhul și puterea lui Ilie, râvna și credința acestui slujitor ceresc
între cer și pământ, căci focul Duhului Sfânt te-a îmbrăcat pe tine cu foc mai mult ca pe Ilie, fiule.
Ți-am făcut cojoc care să te ocrotească și să te îmbrace cu putere. Ia-l pe tine, poporul Meu, și
desparte cu el apele cele tulburi ale lumii acesteia și vino după Mine, că Eu vin în urma ta. Fii atent
bine ce-ți spun și nu te sminti ce-ți spun: vino, tată, după Mine, că Eu vin în urma ta. Ia-o tu înainte
după Mine, că Eu vin în urma ta, fiindcă așa este astăzi lucrarea lui Ilie: este să-Mi pregătească
el calea, ca să vin pe ea. Tu ești calea Mea. Așează-te, poporul Meu, ca să-Mi fii cale de venire,
și apoi Eu vin. Eu pe tine te aștept ca să vin, căci tu ești calea Mea, și să vezi tu ce venire slăvită
va fi să fie, că se va ține lumea după tine ca după focul cel ce luminează și încălzește în vreme de
întuneric și de frig. Se va ține lumea după tine ca după pâine, ca după apă, poporul Meu, și se va
sătura și va vedea venirea Mea, și se va deștepta cel ce este scris să se deștepte. Dar cel ce M-a
cunoscut și M-a părăsit, acela nu va mai avea atunci curaj să se apropie ca să călătorească cu Mine,
că nu va avea putere să vină. Va voi să vină, dar putere nu va avea și nu va veni, și așa va fi vădit
cine a fost și ce a făcut unul ca acela. De ce, tată, crezi tu că oftez Eu așa de greu pentru cel ce s-a
dezbrăcat de acest cojoc, de această lucrare de salvare? Iată, cel fără de cojocul acesta nu va avea
cu ce să despartă apa ca să treacă, și apa va fi mare și nervoasă, și pe apă nu vor fi salvatori, căci
salvatorii sunt întru Mine, și aceeași lucrare au. Mai fericit va fi acela care abia vine decât cel ce a
fost și s-a dus. Mai fericit va fi cel din lume care va trage în barca Mea, că acela vine crezând și
cuvântând lucrul cel nou și pe poporul cel nou.

… Iată, fiilor, lumea se va naște din nou, lumea se va înnoi, după cum este scris. Lumea va
lua înfățișarea cea dintâi, cea de la facerea ei. Lumea cea văzută va fi cuprinsă iar în cea nevă-
zută, ca să se poată vedea cea nevăzută în cea văzută, lumea cea creată de Dumnezeu și nu de
om. Omul care s-a născut din om a intrat iar în pământ, și iar va ieși din pământ omul, ca și
la început, la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrul mâinii lui Dumnezeu. (Vezi selecția tematică:
„Învierea morţilor”, - și pe edocr; Scribd; jumpshare; archive; authorstream; Google Drive; pu-
bhtml5; joomag, n.r.) Omul se va întocmi iar, din pământ. Tot omul care a știut pe Dumnezeu
se va scula cu trup nestricăcios și va sta înaintea Domnului. (Vezi selecția tematică: „Taina de
mântuire a omenirii - taina nestricăciunii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google

10
Enoh şi Ilie

Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive; n.r.) Omul lui Dumnezeu se va întoarce în Eden. Scris
este în Scripturi despre nașterea din nou a lumii, despre înnoirea lumii. Să nu te mai clatini tu,
poporul Meu, că mare lucrare este de la Dumnezeu prin tine, cel ce ești azi în trup, cel ce ești azi
cu Dumnezeu și care ai cojoc de la Dumnezeu. Te voi pune față în față cu Ilie proorocul, că se
unește începutul cu sfârșitul, se unesc cele dintâi cu cele din urmă și vom fi cu toții un singur trup.
Amin.

Mergi, Israele, mergi! Mergi, tată, pe cale cu Mine, chiar dacă nu vezi cu ochii calea, că
vine ziua să vadă lumea că tu ai calea Mea sub pașii tăi. Nu tu trebuie s-o vezi. Cel necredincios
trebuie s-o vadă. Proorocul Elisei n-a văzut cu ochii oastea cerească, pregătită în luptă pentru el și
pentru scăparea lui, dar a văzut ucenicul său, Ghehazi, a văzut carele și oastea cerească, a văzut la
cererea lui Elisei către Domnul, și a crezut ucenicul în cuvântul credinței lui Elisei.

Domnul Dumnezeul lui Israel a grăit poporului Său. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1995
***

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu Tatăl, și sunt în cuvânt.
Amin. Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine. Amin. Eu sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin,
amin, amin.

Este scris în Scripturi taina veacurilor care s-au scurs de la venirea Mea cea văzută între
oameni, de la nașterea Mea între oameni. Este scris în Scripturi că voi veni și Mă voi numi Cuvân-
tul lui Dumnezeu. Amin. Este scris în Scripturi că voi avea un popor care va sta înaintea Mea la
cea de a doua venire a Mea.

Pace ție, poporul Meu chemat la pregătirea Mea pentru venirea Mea cea de acum! Pace ție,
fiule Israele, căci poporul Meu se numește Israel, așa se numește de la Avraam și până în veci.
Pace ție, poporul Meu, și stai sub cortul pregătirii, fiule Israele, și stai bine, copile scump, căci
cununițele de mireasă nu se deosebesc între ele. Pace ție, mireasa Mea, poporul Meu mireasă!
(Vezi selecția tematică: „Nunta Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive;
Scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r.) Mireasa are veșminte albe, și de aceea te-am născut din
cer și din cuvânt, poporule, mireasa Mea, ca să fii mireasă curată înaintea venirii Mele.

Cobor cuvânt. Mă fac cuvânt în grădină, Mă fac praznic de serbare și de hrană pe masa
Mea cu Israel și nuntesc cu zi de serbare și cu oaspeți cerești la serbare. Este scris că voi trimite
pe Ilie proorocul mai înainte de venirea Mea cea de a doua ca să întoarcă pe fii spre părinți, și pe
părinți spre fii, ca să cruț pe omul care se întoarce cu fața la Dumnezeu. Proorocul Ilie se uită cu
Mine la tine, poporul Meu de azi, și se scutură peste tine cu duhul râvnei lui de Dumnezeu.
El nimic n-a avut pe pământ, nimic, decât dragoste mare și râvnă mare pentru Mine și pentru
împărăția Mea în om, în Israel, care era poporul Meu. Jertfa lui de preot ceresc pe pământ a avut
mare putere, că mare este taina de preot al lui Dumnezeu. Jertfa lui adusă Mie ce a fost, măi Israele?
Jertfa lui care a ars înaintea Mea a fost rugăciunea lui, care a coborât foc din cer ca ardere de tot.
Pe altarul lui a ars rugăciunea lui, ardere de tot, și rugăciunea lui s-a făcut foc care a ars pe altarul
lui, care a mistuit tot ce era pus înaintea Mea, ca semn al împlinirii rugăciunii lui și al credinței în
Dumnezeul Cel adevărat.

11
Enoh şi Ilie

… O, poporul Meu, să nu te temi de proorocii mincinoși de azi, să nu te temi. Proorocul


Ilie este peste tine și lucrează râvnă în tine, lucrează mai mult decât a lucrat atunci peste Israel.
Râvna lui a avut putere mare, iar credința lui a biruit pe proorocii mincinoși. Era Ilie singurul
prooroc al lui Dumnezeu. Erau mulți prooroci în jurul lui, erau patru sute și peste patru sute și încă
patru sute, și el era singur prooroc înaintea Mea și în numele Meu în Israel, și a biruit împărați și
prooroci, și mare a fost lucrarea Mea în el, dar mare a fost puterea rugăciunii lui. Nu vițelul care
a fost pus peste altarul lui, ci rugăciunea lui a fost arderea de tot înaintea Mea. (Vezi selecția
tematică: „Proorocul mincinos şi ecumenismul”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; pu-
bhtml5; joomag; Archive; Google Drive; Scribd, n.r.) Vițel a avut și altarul proorocilor mincinoși,
dar Eu nu voiesc arderile de tot, ci voiesc duh de credință, duh de rugăciune, duh de lucrare a
omului cu Mine, Domnul Cel adevărat dintre dumnezei. De aceea am spus lui Israel: «Să nu ai,
Israele, alți dumnezei afară de Mine». Așa spun și azi, și te hrănesc, poporul Meu, cu adevăr din
Mine, ca să fii tu adevărul Meu între oameni, căci oamenii, fiule, au o mulțime de dumnezei, dar
tu să lucrezi, tată, cu duhul și puterea lui Ilie, să lucrezi și iar să lucrezi, ca să știe tot omul că nu
este Dumnezeu afară de Mine. (Vezi selecția tematică: „Despre chipul cioplit şi semnul crucii”, -
și pe edocr; jumpshare; joomag; authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.)
Te îndemn mereu la duh de rugăciune. Mereu vin și te îndemn să nu ai alt dumnezeu afară de
Mine, ca să rodească rugăciunea ta, fiule din Israel, să rodească așa cum a rodit rugăciunea lui Ilie,
care a coborât foc din cer, ca semn al Dumnezeului Cel adevărat.

O, poporul Meu, sunt în serbare cu tine și cinstim pe proorocul Ilie și rugăciunea lui. Oa-
menii erau urâți de tot înaintea Mea, și Ilie proorocul a voit să-i întoarcă cu fața spre Mine, ca să
le dau frumusețe feței oamenilor. Mă strecor adeseori printre voi, copiii Mei, și Mă las cu tainele
cuvântului Meu, cu pildele vieții, fiilor, căci am cărare prin mijlocul lui Israel. Omul e urât de tot
înaintea Mea, și nimeni nu se uită în oglindă ca să se vadă cât este de urât. Tot omul se uită în
oglindă, dar se uită să se vadă cât e de frumos, ca să se vadă cum poate fi frumos, dar nimeni nu
se uită în oglindă ca să se vadă cât este de urât înaintea Mea. Se uită în oglindă omul, ca să se vadă
cum îi stă cu dumnezeii lui, cu plăcerile lui, cu împărăția lui, și omul nu-I mai slujește Dumneze-
ului Cel adevărat. Numai dumnezei mincinoși peste tot, numai minciună peste om, și proorocul
Ilie merge pe pământ și dărâmă mereu altarele lui Baal, și Baal cu fiii lui ridică alte altare, și fumul
de pe altarele lor înăbușe pe cei din cer și pe cei de pe pământ care sunt din cer, și nimeni nu se
mai uită în oglindă ca să se vadă cât este de urât înaintea Mea.

… Omul vrea carne, nu vrea cerul. Omul zice că Ilie proorocul a mâncat carne și s-a
dus la cer. Dar tu, omule care spui așa, tu nu știi de unde a mâncat și ce fel de carne a mâncat
Ilie prin corbii Mei. Omul se rătăcește cu Scripturile în mână și nu caută în ele mântuirea, nu
caută să se uite bine în oglindă. Eu vreau să-i dau omului înapoi viața, și omul nu caută spre Mine,
dar am ieșit Eu spre el, și să stai, poporul Meu, să stai bine în lucrul tău cu Mine, că am, tată, de
împlinit cu tine cele din urmă Scripturi. Israele, Israele, să crezi, fiule, în Scripturi, că nimic străin
n-am adăugat azi ție prin învățătura Mea cea proaspătă, nimic în afară de cele scrise în Scripturi.
(Vezi selecția tematică: „Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el?”, - și pe jumpshare; edocr;
authorstream; joomag; pubhtml5; archive; Google Drive; Scribd, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1996
***

Coborâm cu sobor de sfinți prooroci și prăznuim masă de cuvânt nou, cuvânt cu trâmbițare
peste Israel. Duhul proorocului Ilie lucrează prin această lucrare de cuvânt, mai înainte de ziua

12
Enoh şi Ilie

Mea cea mare și slăvită. Prăznuim cu mărire pe Ilie proorocul despre care scrie în Scripturi
că va veni să-Mi pregătească venirea Mea cea de a doua, și cu el prăznuim pe toți proorocii
care au proorocit despre vremea aceasta a Mea, că Eu sunt împlinirea cuvântului Meu rostit prin
prooroci.

Ilie proorocul merge peste pământ ca să îndemne pe oameni la pocăință, dar oamenii sunt
de piatră la orice fel de strigăt al Meu ca și în vremea lui Noe. (Vezi selecția tematică: „Ca în
vremea lui Noe” - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; ar-
chive.org; pubhtml5; n.r.) O, duhul proorocilor strigă la Mine pentru împlinirea Scripturilor lor
cele pentru venirea Mea. Dar ce este proorocul? Proorocul este om al lui Dumnezeu, care vorbește
cuvântul lui Dumnezeu peste oamenii care nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Prooroc în-
seamnă om care se ridică împotriva celor fără de lege ca să salveze adevărul lui Dumnezeu și pe
cel drept care geme sub fărădelegile oamenilor. Cuvântul Meu prin prooroci este sabie cu două
ascuțișuri care pătrunde în carnea celor uriași ca să slăbească puterea lor cea rea și să izbă-
vească pe cei apăsați care plâng cu pocăință spre Dumnezeu.

A fost odată în Israel un om în care Eu Mi-am trezit Duhul ca să-l izbăvesc prin el pe Israel
care plângea la Mine cu pocăință. Acesta și-a făcut sabie cu două ascuțișuri și și-a ascuns-o sub
mantia sa și s-a dus la regele Moabului, care asuprea pe Israel, și a intrat în foișorul regelui, iar Eu
îl păzeam din toate părțile pe cel ce s-a sculat să fie judecătorul Meu peste Israel. Și pe când regele
dormea, el a apucat cu stânga sa sabia de la șoldul drept și a înfipt-o în pântecele cel gras al regelui
dușman și n-a mai tras-o afară; ba i-a dat drumul și mânerului în pântecul regelui cel rău, și a rămas
sabia în carnea celui gras, și am izbăvit pe poporul Meu de vrăjmașii care-l asupreau.

Cuvântul Meu este sabie cu două ascuțișuri, și cine se încearcă în ea, este prins de ea,
căci are două ascuțișuri. Ilie proorocul Meu când a rostit cuvânt către casa regelui Ahab, cuvântul
lui s-a înfipt ca o sabie acolo unde a fost trimis, căci Ilie era proorocul Meu, era cuvântul Meu.

Ce este proorocul? El este cuvântul Meu, este om născut din cuvântul Meu cel de peste el.
El naște cuvântul Meu între oameni, Mă naște pe Mine cuvânt pe pământ. Așa ai fost tu, Verginico.
Cuvântul Meu te-a întocmit și te-a lucrat, și apoi tu Mă nășteai pe Mine cuvânt pe pământ, și din
cuvântul Meu în tine s-a născut un popor, și s-a scris cartea acestui popor ca și cartea lui Israel; și
precum atunci n-au fost iubiți proorocii Mei, așa și acum, tată. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul
Meu și el merge peste tot pe pământ ca să întoarcă pe oameni la Mine, dar cei ce au pus mâna pe
cheile împărăției cerurilor Îmi stau împotrivă. Iar tu sună, Verginico, ca să se audă sunetul tău.
Amin.

O, poporul Meu, iubitul Meu popor, te-am purtat și te port printre oameni cu cuvântul Meu
care strigă peste oameni ca să se întoarcă la Mine. Te-am purtat și te port peste pământ ca să dai
oamenilor duhul mângâierii, că oamenii sunt fără de mângâiere, și voi merge mereu din loc în loc
cu tine, căci duhul și puterea lui Ilie lucrează peste tine, cel mic. Dar s-au supărat mai-marii
bisericii din lume și s-au așezat să-și bată joc de arhiereul martor al bisericii Mele cea curată. Îl
împing cu amenințare ca să vină și să lovească în grădinița cuvântului Meu, dar tu roagă-te, poporul
Meu, și cântă cântarea ta de biruință, căci celor ce nu te iubesc pe tine le-a venit ceasul lor și
stăpânirea întunericului de peste ei, că n-au voit să fie ai Mei, și s-au sculat să se lupte cu Mine.
Dar Eu Mă întăresc peste tine, căci sunt Dumnezeul tău Cel tare și de aceea se tem de tine cei ce
se tem. Așa se temeau popoarele de poporul Meu Israel, că Eu eram Dumnezeul lui Cel tare și

13
Enoh şi Ilie

eram apărătorul lui Israel care striga la Mine cu duh de pocăință ca să-l izbăvesc. Te-am binecu-
vântat mereu și te-am trimis să verși peste pământ din binecuvântarea Mea și te-am însoțit mereu
cu vreme cu soare și cu pace și cu semne cerești, ca să vadă mulțimile că Eu sunt Dumnezeul tău,
Care te mărturisește popor al Meu pe pământ. Dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăției Mele
și-au pierdut pacea lor din pricina ta, poporul Meu, și folosesc duh de minciună și dau să lovească
în tine. O, poporul Meu, nu-i voi lăsa să te batjocorească, și voi face cu ei așa cum am făcut cu
mai-marii cei care stăteau peste România, căci trimiseseră asupritori peste grădinița care
era să fie a cuvântului Meu, a bisericii Mele cea din cer, căci vin cu sfinții cerului în cuvânt
peste ea, și prin ea peste țara Mea de nuntă. (Vezi selecția tematică: „Adevărata biserică”, - și
pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5, n.r.)
Dar când i-am văzut că s-au așezat la pândă ca să-Mi nimicească locul în care aveam să-Mi întoc-
mesc coborârea cuvântului Meu, am trimis îngerii Mei și am pus pe fugă pe asupritori, și s-a ni-
micit om pe om, și pe tine te-am luat pe brațele Mele, grădinița Mea, și te-am ocrotit, tată, iar cei
necredincioși, care voiau să te nimicească au pierit prin sabia lor.

O, grădiniță, în tine plâng în cuvânt, în tine Mă rog Tatălui, în tine Mă rog omului să se
întoarcă la Tatăl.

O, Tată, Tatăl Meu și al celor credincioși, păzește-i de cei dușmănoși pe cei pe care Mi i-
ai dat! Înconjoară pe poporul Tău cu sfinții Tăi îngeri! Preaslăvește-Te în Fiul Tău prin fiii Tăi cei
de pe pământ!

– Amin, amin, M-am preaslăvit și Mă voi preaslăvi pururea, Fiule Emanuel, căci Tu ești
Fiul Meu, Cel Unul născut din Mine. M-am preaslăvit și Mă voi preaslăvi în fiii cei mici, născuți
din cuvântul Tău, și voi lucra semne cerești prin ei, căci Duhul Tău este în ei, și ei Mă fac pe Mine
și pe Tine cuvânt pe pământ. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul ca să-Ți gătească Ție cale, Fiule,
și să Te întorci pe pământ la oameni și să fii cu cei credincioși în vecii vecilor. Amin.

– Slavă Ție, Tatăl Meu, că Eu Mă rog Ție în grădinița cuvântului Nostru. Mă rog pentru
om să se întoarcă la Tine, dar Îmi stau împotrivă mai-marii bisericii, Tată. În toate veacurile anti-
christ a fost alături de Mine și M-a prigonit și până să Mă nasc din Fecioara mama Mea, și după
ce am venit iar lângă Tine; M-a prigonit ca să nu cobor din cer pe pământ și ca să nu fiu cu oamenii;
M-a prigonit prin cei mai apropiați ai Tăi, Tată. Ei ziceau și zic că Mă iubesc, dar Mă prigoneau
și Mă prigonesc mereu ca să nu cobor la oameni. (Vezi selecția tematică: „Antichrist şi fiara apo-
caliptică”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org;
pubhtml5; n.r.)

O, Tatăl Meu, trimite pe Ilie, trimite-l mereu, că este scris despre el că Îmi va găti calea
Mea spre oameni, calea zilei Mele, ziua cea desăvârșită a venirii Mele ca să fiu pe veci cu cei
credincioși. Amin.

– Amin zic și Eu Ție, Fiule Emanuel, l-am trimis și îl voi trimite mereu pe Ilie proorocul,
și va birui cerul pentru coborârea Ta cea de sfârșit a tainei Tale, că Tu ești plinirea cuvântului
proorocilor, Fiule al Meu.

O, proorocule al venirii Fiului Meu, mergi, și iar mergi pe calea venirii Fiului Meu! Mergi
și termină-ți lucrul cel pentru întoarcerea fiilor către părinți și a părinților către fii. Și dacă Ne va

14
Enoh şi Ilie

auzi cineva glasul Meu și al tău, vom intra la el și vom face pace cu el. Amin. Iar cu cine Ne va
goni, vom face război și vom câștiga împărăția cerurilor pe pământ, și vom câștiga de pe pământ
pe fiii ei. Amin, amin, amin. (Vezi selecția tematică: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”,
- și pe jumpshare; edocr; joomag; authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.)

– O, Domnul meu, Domnul proorocilor Tăi! Tu ai făcut din mine gura Ta peste oameni,
căci oamenii rătăceau fără Tine, și eu suspinam de mila Ta, Cel neiubit, Cel necăutat de oameni,
și m-am rugat Ție înaintea necredincioșilor și ai făcut semne cerești la rugăciunea mea. Mă rog
și azi, din cer și de pe pământ mă rog Ție și Fiului Tău, Care este în Tine precum Tu ești în El.
Mă rog, Doamne, Ție, atinge-Te de duhul necredinței din zilele venirii Fiului Tău cuvânt peste
oameni. Atinge-Te de munți și fă-i să fumege. Atinge-Te de toți cei ce jertfesc lui Baal, și Ție nu-
Ți slujesc ca unui Dumnezeu, căci Tu ești Unul Dumnezeu, Doamne Savaot. Curăță-i pe oameni
de necredință, căci tot cuvântul care proorocește prin el împotriva fărădelegii de pe pământ, este
cuvânt de prooroc al Tău, Doamne. O, le este frică preoților de azi, le este frică, zic ei, să nu se
înșele crezând că Tu ești acest cuvânt.

O, preoților de azi, dacă acest cuvânt nu este Domnul, atunci ce este Domnul și unde este
și ce face El și ce lucrează? Stă degeaba Domnul? Doarme Domnul? Nu mai este Domnul? Ce
este Domnul pentru voi? Care este măsura Lui pe pământ? O, preoților, Domnul este acest cuvânt.
Mă trimite Dumnezeu la voi să vă întorc către El, și pe El către voi ca să nu vină Fiul Domnului
să vă lovească pentru necredință, căci plata necredincioșilor este afară din împărăția cerurilor.
Nu vă îndoiți de acest cuvânt. Domnul este, dar voi sunteți fără credință, căci s-a împlinit cu voi
Scriptura lui Hristos, Care a spus: «Când va veni Hristos, va mai găsi pe pământ credință?».
Despre voi a zis Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; despre voi, nu despre restul lumii, căci
striga Hristos Domnul și zicea: «Ierusalime omorâtor de prooroci, de multe ori am voit să te
strâng sub aripile Mele, dar tu n-ai voit, și casa ta va rămâne pustie, și n-ai să Mă mai vezi cu
tine până la venirea Mea cea binecuvântată». Așa striga Hristos Domnul, la oamenii care slujeau
lui Dumnezeu, ziceau ei, dar ei ucideau pe cei ce erau gura Domnului, iar voi, cei de azi, mărtu-
risiți prin necredința voastră că sunteți fiii celor ce au omorât pe proorocii Domnului. De ce
sunteți necredincioși? Necredința este moarte, moartea lui Hristos în voi. Domnul Se propovădu-
iește pe Sine întru venirea Sa, iar voi ați răpit via Domnului, precum împăratul din vremea mea a
luat via lui Nabot și a omorât pe stăpânul viei și a stăpânit via care nu era via lui. Via este a
Domnului, nu este a voastră, iar dacă voi nu credeți pe Domnul Cuvântul, nu credeți pentru că I-
ați răpit via și o stăpâniți cu silnicie, căci furul este cel necredincios și cel ce face fărădelegea.
Ce-I dați voi Domnului acum când Își va desăvârși ziua cea mare a venirii Lui, ziua despre care
scrie în Scripturi? Aveți voi popor sfânt, care să-L întâmpine pe Domnul la venirea Lui? Grăiesc
vouă din cer și de pe pământ, căci sunt viu, și am cerul în mine, și moartea nu are putere asupra
mea. Voi ați omorât pe martorii Domnului, dar ei proorocesc în sac și în cenușă și se vor ridica
și vă vor judeca și vor spune cu ce moarte ați omorât credința lor și viața lor în Domnul. Dar voi
nu cunoașteți Scripturile, că le înăbușiți împlinirile, dar a zis Domnul: «Nu va trece nici cerul,
nici pământul până nu se vor împlini toate Scripturile». Și iată, ele s-au împlinit, și taina împli-
nirii lor apasă peste voi, și sunteți plini de frică.

Eu sunt cel ce am lucrat peste arhiereul cel ales de Domnul între voi, ca să vă întorc inimile
spre Dumnezeu, dar n-ați voit, și casa voastră e pustie de Domnul. Dacă voi L-ați avea pe Domnul,
ați cunoaște această lucrare sfântă, căci cei ce au pe Domnul, cunosc Duhul Domnului. Eu am
coborât foc din cer de la Domnul prin rugăciunea mea, dar voi de ce nu v-ați rugat să vă arate

15
Enoh şi Ilie

Domnul ce este acest cuvânt care curge din cer peste grădina Domnului? Cereți, și veți primi. De
ce nu cereți? De ce nu vă rugați cum m-am rugat eu? Mai ușor vă este să alungați adevărul de pe
pământ? Cereți, iar dacă nu veți cere voi cere eu la Dumnezeu așa cum am cerut atunci. Eu sunt
cel ce gătesc calea Domnului ca să vină Domnul pe pământ. Voi ați iubit mărirea deșartă și slava
oamenilor ați primit, iar pe cea de la unicul Dumnezeu nu ați primit-o, și căutați să ucideți cuvân-
tul lui Dumnezeu. Sculați-vă și faceți pace între voi și Dumnezeu, că nu este diavolul acest cuvânt.
Domnul este. Îndrăzniți și cercetați. Este Domnul.

Amin, amin zic vouă: nu veți putea blestema sau dezbina pe poporul Domnului. Pe fiii
grădiniței în care Domnul Se face cuvânt peste pământ, nu-i veți putea birui. E Duhul Domnului
în ei și nimeni nu poate să judece pe cei duhovnicești. Îndrăzniți și cercetați duhurile, că vai celui
ce săvârșește păcat asupra Duhului Cel Sfânt al Domnului! Cum puteți să osândiți un om fără să-
l judecați? Care Scriptură vă dă voie la aceasta? O, e mare întunericul vostru. Alergați spre lu-
mină și fugiți de mânia Domnului! Duhul Domnului așa lucrează. Duhul Cel bun așa grăiește
peste pământ. Amin.

O, Domnul meu și al proorocilor Tăi, Tu ai făcut din mine gură a Ta peste cei ce nu cred
în lucrarea cuvântului Tău, căci aceștia rătăcesc fără Tine, și eu suspin de mila Ta, Cel neiubit,
Cel necăutat de oameni. Fă semne cerești la rugăciunea mea și Te preaslăvește, Doamne, în mij-
locul poporului Tău. Mereu, mereu preaslăvește-Te cu slava cuvântului Tău, căci oamenii cei de
azi care-Ți slujesc Ție, zic ei, nu știu ce este slava Ta pe pământ, și necredința a orbit înțelepciunea
lor. Fă-Te har văzut peste grădinița Ta de pe pământul român, căci Tu ești Duhul Adevărului.
Duhul fățărniciei, duhul minciunii usucă-l și seacă-l, ca să nu mai muște din Duhul Adevărului
Tău. Cuvântul Tău dă război cu satana, iar eu sunt trimisul Tău și Îți pregătesc calea. Amin, amin,
amin.

– O, proorocul Meu cel viu, care n-ai voit să mori, căci ai iubit viața! Eu sunt Duhul și
cuvântul proorocilor Mei. Ia cu tine pe toți proorocii, pe toți sfinții și îngerii și stai de veghe pentru
grădinița Mea și pentru poporul Meu, că poporul Meu este calea Mea spre oameni. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1997
***

O, Ilie proorocul Meu se roagă să Mă ating de duhul necredinței din biserică. Vor oamenii
bisericii să lovească în tine, grădiniță a cuvântului Meu cel plin de mântuire și de pace și de iubire
și de sfințenie. Vor să se ridice să se lupte cu Mine, Cel ce Mă fac Duh Sfânt și cuvânt peste
grădinița Mea din România. Mi-am ales în România petecuțul de pământ care s-a ivit prima
dată din apă atunci când am făcut cerul și pământul, și acest petecuț l-am numit grădinița
cuvântului Meu, taina Mea cea dintru început ivită din apă, primul petecuț de uscat, capul
pământului, piatra cea din vârf, iar când l-am zidit pe om din pământ, acesta a fost locul de
unde am luat pământ. Grăiesc deslușit această taină, ca să Mă audă oamenii bisericii și să
știe de la Mine cu cine au pornit război.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Iezechiel, din 03-08-
1997
***

A fost la poarta grădinii Mele un arhiereu care v-a spus că va veni arhiereul Meu să ia de
peste grădinița Mea numele Meu. Acela l-a îndemnat să vină, și a lucrat necredință și gând rău

16
Enoh şi Ilie

peste grădinița Mea, și a lucrat printre arhierei gândul lui cel rău. (Vasile - Târgovișteanul, n.r.) Și
mai este unul între ei, care grăiește cuvinte josnice peste arhiereul Meu, cuvinte nedrese, cuvinte
de tortură sufletească, iar alții dintre ei grăiesc cu șiretenie, că mulți din ei se tem de lumina care
le descoperă faptele lor rele. Îi voi scrie pe fiecare în cartea Mea, căci cartea Mea din vremea
aceasta, se întocmește. Scrieți, fiilor, scrieți acestea în carte spre pomenire, căci așa îi spuneam și
lui Moise când întocmea cartea lui Israel spre pomenirea faptelor. (Vezi selecția tematică: „Cartea
Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd: pubhtml5;
archive.org; n.r.)

Nu vă întristați pentru arhiereul Meu. El va fi ridicat de Mine spre slavă și va uita durerea
și îl veți primi cu brațe de flori așa cum l-ați primit acum, căci cuvântul prin care Eu v-am vestit
venirea lui la voi, s-a împlinit. Eu am făcut semne cerești pentru ca să încurc aducerea lui spre voi,
că Mă durea și Mă doare fapta care a fost pus s-o facă. V-am înștiințat că va fi adus la voi și v-am
spus că voi lucra să-i împiedic, și a lucrat Ilie proorocul Meu mânie peste pământ și am îndu-
rerat pe oameni, dar arhiereii cei necredincioși nu s-au pocăit de necredința lor ca să nu-l
mai forțeze pe arhiereul Meu să lovească în locul slavei cuvântului Meu. Dar n-a lovit, căci
această grădiniță este sfințită de cuvântul Meu, nu de el. El a fost martorul Meu și atât. El a măr-
turisit locul slavei cuvântului Meu, căci l-am făcut uns al Meu și mărturisitor, și nimeni nu poate
strica ce am făcut Eu prin el. Nu el a făcut, ci Eu am făcut prin el, și el M-a ascultat cu credință și
cu dragoste.

Nu vă întristați, fiilor. Nu te întrista, poporul Meu. Fiilor, nimeni nu poate lua de la voi ce
aveți de la Mine. Nu vă îndurerați pentru cel uns de Mine, pentru arhiereul Meu nu vă întristați. El
va veni la voi și va fi iar cu voi și vă va iubi și vă va mângâia. Amin, amin, amin.

… Iată, fiilor, Ilie proorocul suspină cu ochii și cu duhul, căci el este trup în cele ce-
rești, fiindcă n-a murit cu trupul, și a rămas cu trupul ca să poată lucra pentru pregătirea
slavei zilei Mele în care voi veni văzut din cer pe pământ. (Vezi selecția tematică: „Venirea în
chip văzut”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive; Google Drive; Scribd;
pubhtml5, n.r.) Ilie, proorocul Meu, s-a umplut de durere pentru cele ce s-au abătut peste grădinița
Mea, și se roagă la Mine să Mă ating cu certare de pământul român din pricina necredincioșilor
care se luptă cu grădinița Mea și cu fiii ei și cu poporul Meu creștin din România, căci necredin-
cioșii și fapta necredinței lor aduc mânia Mea peste pământul român.

Eu am mers cu voi, fii ai grădiniței Mele, și am luat nodul cel încurcat de peste România
și am binecuvântat neamul român ca să fie neam ales între neamuri, iar mai-marii bisericii se ridică
cu necredință împotriva faptelor Mele cele cerești. Oamenii nu împlinesc cuvintele proorocilor,
dar le împlinesc Eu, așa cum împlinesc rugăciunea proorocului Ilie care-Mi gătește calea și îi face
pe oameni să creadă în minunea cuvântului Meu din vremea aceasta. Amin.

Fiilor, fiilor, proorocul Ilie nu stă din rugăciune și din lucrare și Îmi zice:

– Doamne, Tu ești Cel ce ai spus că mă vei trimite să-Ți pregătesc cărarea celei de a doua
veniri a Ta, și eu trebuie să împlinesc cuvântul Tău. Oamenii n-au voit să creadă în prooroci, dar
eu mă grăbesc, Doamne, că a venit ziua Ta. Nu plânge, Doamne! Lasă-i pe cei necredincioși să
plângă, că ei nu plâng. Cei slabi și mici plâng, dar și Tu plângi. Lasă-mă să tămăduiesc oamenii
de necredință, căci Tu ai spus că eu Îți voi găti calea. Amin.

17
Enoh şi Ilie

– O, poporul Meu, toți proorocii plâng cu Ilie proorocul venirii Mele, căci el merge înaintea
Mea. O, poporul Meu, nu plânge! Bucură-te, fiule! Eu te ocrotesc, căci îngerii Mei te-au însemnat
cu semnul Meu. Nu plânge, poporul Meu! Eu ocrotesc pe arhiereul Meu până la ziua bucuriei celei
mari.

Fiilor din grădină, însemnați această zi în cartea Mea spre mărturie, căci întristarea voastră
și a Mea vă va aduce bucurie, și bucuria nimeni nu o va lua de la voi. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu peste necredința arhiereilor, din 07-08-1997
***

Eu sunt Dumnezeul văzutelor și al nevăzutelor. Eu sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Eu sunt
Cel ce l-am făcut pe omul cel întâi zidit, și am cărare între cer și pământ, iar cărarea Mea este
cuvântul. Eu sunt Dumnezeu Cuvântul. Amin, amin, amin.

Cei ce stați de veghe înaintea Domnului, deschideți cuvântului Meu ca să vină pe pământ.
Duhul Meu este înaintemergătorul Meu. Așa și sfinții Mei cei din veac și până în veac. Și iată, Eu
vă trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare și înfricoșată. El va apleca inima pă-
rinților către fii, și inima fiilor către părinți, ca să nu vin și să lovesc pământul cu urgie.

Mă aștern cuvânt în calea oamenilor, și cuvântul Meu e duh și putere. Cine are urechi de
auzit, să audă, căci Duhul Meu grăiește cu putere peste pământ. Amin.

O, fiilor unși în grădina cuvântului Meu! Ilie, proorocul Meu, este plin de râvnă ca și atunci
când mergea pe pământ înaintea Mea, însoțit de ucenicii lui. El este omul cel care s-a născut și
n-a murit. El s-a ridicat mai presus de trupul său cu Duhul Meu din el, și apoi și-a luat și
trupul, căci râvna lui a fost a doua viață în el. Sufletul și duhul lui au râvnit pe Dumnezeu ca
nici un altul pe pământ, căci el a fost puterea Mea, puterea Domnului. Amin. Duhul lui se mistuia
de râvnă pentru Dumnezeu. Mă râvnea fără de moarte, măi fiilor. Auziți voi ce vă spun? Râvnă
fără de moarte a avut în el acest preot al Meu; iubire fără de moarte a purtat în el pentru Dumnezeu.
Iubirea de Dumnezeu este fără de moarte, fiilor. Aceasta a fost puterea cea din acest prooroc al
Meu. Iubirea de Dumnezeu este boldul care înțeapă moartea. Ea este biruința morții, este viață fără
de moarte, viață fără de păcat, fiilor. Iubirea de Dumnezeu a fost taina cea care l-a făcut nemuritor
pe Ilie, cel ce a fost mai tare ca moartea, biruind-o în trupul său.

O, fiilor, iarăși vă spun vouă: mare lucrare este să am cu cine vorbi pe pământ, căci tainele
cerurilor Mele nu mai stau în ceruri, și se coboară pe pământ ca să înduplece inima părinților către
fii, și a fiilor către părinți; inima sfinților cerului către oameni, și a oamenilor către sfinții cerului.
Amin. Le spun fiilor oamenilor că râvna pentru Dumnezeu este viață fără de moarte și omul nu
mai voiește s-o atingă cu inima din el, care face din orice râvnă faptă împlinită. Dar oamenii au
altfel de râvnă și altfel de fapte împlinite. O, cât de mult doresc să se suie iubire spre Mine, iubire
ca a lui Ilie, proorocul Meu. Iubirea lui cea fără de moarte a fost puterea lui întru Mine, și nimeni
n-a putut să i-o strivească. Așa a lucrat și Ioan, botezătorul Meu, căci îngerul Meu a zis lui Zaharia:
«El va merge înaintea Domnului, cu duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților
către copii, și pe cei neascultători, la înțelepciunea drepților, ca să pună înaintea Domnului un
popor desăvârșit». De aceea am spus Eu mulțimilor care mergeau după Mine: «Dacă voiți să

18
Enoh şi Ilie

pricepeți, el este Ilie, care va să vină». Aici trebuie pricepere cerească, fiindcă oamenii răstăl-
măcesc Scripturile spre a lor pierzare, dar Eu vin să le spun oamenilor că duhul este duh, și
sufletul este suflet, și fiecare om își are sufletul său. Amin. Ioan a pregătit calea Mea, căci el
este acela despre care stă scris: «Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței
Mele».

Fiilor, fiilor, grăiesc vouă ca să audă tot omul. Duhul și puterea lui Ilie au fost iubirea și
credința lui în Dumnezeu, și lucrarea lui cea pentru Dumnezeu, și așa a fost și Ioan, despre
care îngerul a zis lui Zaharia că el va merge înaintea Domnului, cu duhul și cu puterea lui
Ilie. Dar Ioan este Ioan, și Ilie este Ilie, și amândoi au lucrat aceeași lucrare, și amândoi au
întors pe mulți din Israel la căile dreptății, făcându-I Domnului cale peste pământ.

Duhul sfinților e Duhul lui Dumnezeu, Care Se odihnește în sfinți. Duhul și puterea lui Ilie
au fost iubire fără de moarte și faptă cu putere. Eu vin cuvânt pe pământ și Mă scriu cu serbare de
sfinți în cartea Mea de azi. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare și
înfricoșată. El va îndupleca inima părinților către fii, și a fiilor către părinți, ca să nu vin cu prăpăd
peste pământ. Amin.

– Eu sunt duhul și puterea Domnului, Care a locuit în mine prin iubirea mea de Dumnezeu.
Eu sunt servul Tău, Doamne, și lucrez înaintea Ta, că Tu așa ai plănuit pentru ziua Ta cea de azi,
și ai spus: «Eu trimit pe Ilie proorocul, până să vină ziua Mea cea mare». Eu sunt cel ce lucrez
pentru Tine iubire în mulți, ca să-i așez înaintea Ta popor desăvârșit, așa cum am fost eu și uce-
nicii mei. Amin.

Eu, Doamne iubit, voiesc să le spun oamenilor așa cum le-ai spus și Tu: duhul este duh, și
sufletul este suflet, căci oamenii și-au pierdut înțelepciunea minții și s-au rătăcit în credințe min-
cinoase, și inimile lor aiurează, Doamne. Tu ești Cel întrupat de la Duhul Sfânt în Fecioară, că
ești Dumnezeu, și ești sufletul fiecărui om, că Te-ai născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, iar
Tatăl prin Tine le-a făcut pe toate. Tu ești Cel ce ai dat suflet și duh trupului omului cel întâi zidit
din pământ, și omul este din trup, din suflet și din duh, precum Pavel, apostolul Tău, îi îndeamnă
pe oameni și le spune: «Trupul și sufletul și duhul vostru păzească-se în întregime întru venirea
Domnului vostru». Amin. Oamenii sunt rătăciți de la adevăr, Doamne. Oamenii au schimbat ros-
tul Evangheliei Tale, și inima din ei aiurează. Iată, eu vin să întorc inima lor spre Tine, ca să audă
glasul Tău și să învieze din moarte și din rătăcire.

O, fii ai oamenilor, nu e bună mintea omenească. E bună mintea lui Dumnezeu în voi. Nu
faceți din mădularul minții voastre mădular rătăcitor de suflet. Nu se poate să intre sufletul unui
om în alt trup de om. O, cine v-a deprins pe voi cu așa gândire, o, fii ai oamenilor? Ioan Boteză-
torul a lucrat pregătirea cărării Domnului, așa cum fac eu azi, și a lucrat cu duhul și cu puterea
lui Dumnezeu, cu credința și cu fapta, care lucrau în mine în vremea trupului meu, dar sufletul
meu e al trupului meu, iar sufletul lui Ioan e al trupului lui Ioan, amin, și amândoi am avut lucrare
de pregătire a cărării Domnului, lucrare de întoarcere a oamenilor către Dumnezeu. Eu sunt cel
ce mă vărs cu duhul iubirii mele de Dumnezeu și cu puterea faptelor credinței mele în cei plăcuți
lui Dumnezeu, ca să lucrez din ei popor desăvârșit înaintea Domnului. Așa trebuie înțeleasă Scrip-
tura aceasta. Eu sunt viu prin iubirea mea de Dumnezeu. Iubire fără de moarte am eu pentru
Domnul, și ea mă ține viu cu trupul, iar trupul meu este în cele ce nu se văd. Unde sunt cele ce nu
se văd? Ele sunt lângă oameni și nu se văd, și lucrează, nevăzute, pentru oameni.

19
Enoh şi Ilie

Elisei, ucenicul meu, a cerut de la mine să-i dau duhul și puterea mea, dar acestea sunt și
cu mine, și nu s-au știrbit întru nimic. Așa este lucrul sfinților care ridică sfinți dintre oameni,
ucenici de sfinți dintre fiii oamenilor, prin lucrarea duhului și a puterii lui Dumnezeu în sfinți.

Eu n-am avut în minte decât pe Dumnezeu și durerea Lui. M-a durut durerea Lui în mine
ca și pe El, și n-aveam pace în suflet până ce nu-L alinam pe Domnul îndureratul. Pedepseam pe
omul care-L prigonea pe Dumnezeu, că mă durea durerea Domnului. Eu de mila Domnului pe-
depseam pe om, căci am fost bun cu Dumnezeu. Am lăsat duhul și puterea din mine peste Elisei,
ca să lucreze văzut cu acestea, iar când a despărțit apele Iordanului cu mantia mea, el a strigat
la Dumnezeul lui Ilie, și Dumnezeu a lucrat și în el cu ale Sale, și lângă ale Sale este și numele
celui credincios în cele ale lui Dumnezeu.

O, fii ai oamenilor, luați și voi de la mine așa cum a luat Elisei, ucenicul meu. Luați duhul
și puterea care au locuit de la Dumnezeu în mine prin iubirea mea de Dumnezeu. Iubirea omului
pentru Dumnezeu Îi face casă lui Dumnezeu în om. Iubirea de Dumnezeu este boldul morții, este
viață fără de moarte. Eu le-am lucrat pe cele de trebuință trupului cu cuvântul, căci așa a fost
puterea credinței mele. Eu aveam împărăția cerurilor în mine, și cu cuvântul ei îmi lucram pâinea
mea. Când eram copilaș, Domnul mă hrănea cu temerea de El, iar când am crescut, Îl hrăneam
eu pe Domnul cu iubirea mea pentru El. Iar acum tot așa lucrez, că mi-e milă de Dumnezeu îndu-
reratul.

Ucenicii lui Elisei mă căutau după ce m-am despărțit de Elisei, după ce carul de foc mi-a
făcut trecerea în cele ce nu se văd. Dar eu sunt viu și lucrez înduplecarea inimilor oamenilor spre
Dumnezeu. Duhul și puterea mea lucrează din grădina Domnului. Eu îi întăresc cu cele purtate
de mine pe cei din grădinița cuvântului din România. Duhul și puterea mea este Dumnezeu și fapta
Sa, care lucrau la credința mea. Eu sunt duhul și puterea Domnului, Care a locuit în mine prin
iubirea mea de Dumnezeu. Amin.

Doamne, Tu ești Cel ce Te întrupezi în cei credincioși cu trupul Tău prin biserică, pentru
ca să fii purtat de sfinți, cuvânt și trup, duh și trup mai presus de fire, că Tu ești Dumnezeu. Amin,
amin, amin.

– O, proorocul Meu, M-am lăsat cu iubirea ta de Dumnezeu, cu duhul și cu puterea ta M-


am lăsat în cei credincioși, ca să pot striga la oameni. Cei credincioși Mă primesc cuvânt cuvântat
din cer. Eu vin cu norii slavei Mele până deasupra grădiniței cuvântului Meu și cuvântez întoarce-
rea oamenilor la Mine, întoarcerea părinților către fii, și a fiilor către părinți, căci sfinții Mei stau
față în față cuvânt peste oameni, fiindcă Eu vin cu sfinții, că așa este scris: «Iată, Eu trimit pe Ilie
proorocul, până să vină ziua Mea cea mare și înfricoșată». (Vezi selecția tematică: „Precum S-
a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, - și pe edocr; jumpshare; joomag; authorstream; archive; Goo-
gle Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) El va îndupleca inima sfinților către oameni, și a oamenilor către
sfinții cei care M-au iubit pe pământ, că Eu vin, și nu cumva, când vin, să lovesc pământul cu urgia
Mea.

Ilie proorocul este mare întru venirea Mea. El are trupul viu, și are ucenicii cei vii cu el, în
cele ce nu se văd, și lucrează lucrarea venirii Mele, venirea Mea cea mare, venirea Mea care este
scrisă în Scripturi. Amin, amin, amin.

20
Enoh şi Ilie

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1998
***

În ziua când Eu, Domnul, Mi-am schimbat chipul feței în slavă văzută, am avut martori și
de pe pământ și din cer. Eram cu cei mai apropiați apostoli ai Mei dintre cei doisprezece; eram cu
Petru, cu Iacob și cu Ioan cel iubit de inima Mea, iar dintre cei din cer aveam martori pe Moise și
pe Ilie, că nici ei nu și-au lăsat trupul pe pământ când au intrat în cer.

O, fiilor credincioși, oamenii de pe pământ citesc în viața Mea cea din vremea trupului
Meu în mijlocul oamenilor, citesc, dar nu se lasă pătrunși de lucrările lui Dumnezeu, cele peste
fire, de puterea Mea cerească, pe care când și când o slobozeam să se arate cu oamenii și să creadă
oamenii în Dumnezeu, Cel venit pe pământ. Moise și cu Ilie, proorocii Mei cei de demult, s-au
arătat și ei cu Mine în slavă, și vorbeau despre cele ce Eu voi pătimi în Ierusalim, căci erau din cer
și știau din cer. Apostolii Mei cei trei voiau să Mă ferească de pătimire, și Petru Îmi spusese că
dacă voiesc, ne vor face ei trei câte o colibă, ca să rămân acolo pe munte cu Moise și cu Ilie, căci
erau înspăimântați de cele pentru pătimirea Mea. Și pe când el vorbea, s-a făcut un nor și Ne-a
umbrit pe toți, și s-au înspăimântat apostolii Mei, iar apoi s-a făcut glas din nor, glasul Tatălui
Meu, Care a zis: «Acesta este Fiul Meu Cel ales. De El să ascultați». Slava cerului s-a tras apoi
în cămările ei, și Eu am rămas cu ei ca și până atunci, poruncindu-le să nu spună ce au văzut până
la învierea Mea dintre morți. Iar dacă Eu M-am înălțat la Tatăl Meu, le-am spus lor: «Mergeți în
toată lumea și spuneți despre Mine, și veți fi martorii Mei până la toate marginile, pentru cei
credincioși, care vor crede în Mine prin mărturisirea voastră». Fiilor, în ziua aceea s-a arătat
cerul cu pământul împreună în lucrare: Tatăl și cu Fiul, Moise și cu Ilie, care sunt vii, și cei trei
apostoli peste care deosebit lăsam tainele cerurilor, și cu care Mă purtam din loc în loc între cer și
pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
1998
***

Voi, copilași din urmă, voi, cei pe care vă numesc poporul Meu de azi, poporul venirii
Mele, voi să nu uitați că sunteți copiii venirii Mele, și aceasta să lucrați, venirea Mea, căci sfinții
din cer aceasta așteaptă și aceasta lucrează: venirea Mea. Și iată, vin, mereu vin, și vin sfinții cu
Mine, și se împlinește Scriptura lui Enoh, care a spus că «Vine Domnul cu sfinții în zeci de mii
de mii». Dar din nou grăiesc peste voi și peste cei ce cred ca voi, că alta este slava celor cerești, și
alta este slava celor pământești. Fericit este omul care trăiește cerește pe pământ, că acela vede
pe cele cerești, care nu se văd de către oamenii cei firești și trupești, căci trupul poftește și
iarăși poftește împotriva duhului. Și iată întrebare cerească: ce este duhul împotriva căruia pof-
tește trupul?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și
Ioan, din 12-02-1999
***

Din sărbătoare în sărbătoare și din praznic în praznic Mă vreau cu voi, și Îmi aplec fruntea
Mea cerească și așa intru în grădina Mea cu voi, fiilor veghetori în calea Mea spre pământ. Mă
aplec până la voi, ca să vă aplecați și voi pentru Mine și să vă ridicați deschizându-Mi, și să petre-
cem pe pământ sărbătoarea venirii Mele. Cuvântul Meu cel de peste voi este sărbătoare pentru
toți cei din cer. Tot cerul e cu privirea după Mine când Eu Mă aplec spre voi cu cuvântul venirii

21
Enoh şi Ilie

Mele. Voi sunteți puțini care ascultați cuvântul Meu, dar cei din cer sunt cete-cete de zeci de mii,
precum scrie de venirea Mea cu sfinții, așa cum i-am arătat Eu lui Enoh să scrie despre venirea
Mea, așa cum i-am arătat lui Daniel.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Gheorghe, din 06-05-
2000
***

– Eu, poporul Meu de azi, îi bucur pe sfinți când îi iau în coborârea Mea spre tine, și îm-
plinesc în mijlocul tău Scriptura lui Enoh, care a proorocit venirea Mea cu sfinții și a spus: «Vine
Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi», iar după el, apostolul Meu Ioan și el a vestit aceasta și
a spus: «Numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, și oștile din cer vin după El, călare pe
cai albi, purtând veșminte de vison alb, curat». (Vezi „Cartea lui Enoh” n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șaptea după Paști, a sfinților părinți, din
12-06-2005
***

E sărbătoare de sfinți, și am cu Mine pe proorocul Meu Ilie, iar el are cu el râvna cea pentru
venirea Mea cu sfinții pe pământ după două mii de ani de la slăvita Mea arătare de la Tatăl, Om și
Dumnezeu desăvârșit între oameni, strigându-i cu dor spre slava vieții Mele, pe care am voit și
voiesc s-o dau omului, de viață și de mântuire a lui din stricăciunea la care el trage de șapte mii de
ani. Duhul Sfânt este gura Mea, și L-am pus pe El în gura proorocilor Mei din toate vremile, și l-
am strigat pe om din moarte la viață, că n-am altă lucrare în afară de facerea omului cel după chipul
și asemănarea Mea, după ce l-am făcut la început pe Adam, iar el s-a luat apoi din Mine și M-a
lăsat fără mângâiere și M-a lăsat cu suspin după om, M-a lăsat trudind din greu la facerea omului
cel din om ieșit ca să am unde să-Mi plec capul, să am om în care să-Mi aflu odihna, ziua Mea de
odihnă, pe care l-am rugat pe om să n-o uite, să-și amintească de ea și s-o cinstească, să-și amin-
tească de el și să cinstească viața lui cea de la Mine în el, ca să aibă Domnul odihnă și zi de odihnă,
să aibă Domnul casă în om, căci Eu l-am făcut pe om pentru odihnă a Mea.

… E sărbătoare de chemare a omului spre Mine. E duhul proorocului Ilie peste pământ,
căci gura Mea este prin glasul profeților Mei, iar tu, poporul Meu, să înveți să te rogi, să înveți
mereu și să te rogi mereu, căci tot ce va fi să vină de la Dumnezeu și să rămână de bucurie pe
pământ sfânt, numai prin rugăciunea ta se va împlini, numai prin Duhul Meu, Care Se face
grai prin cei ce Eu îi fac putere de împlinire a credinței cea pentru împărăția cerurilor pe
pământ și peste om, așa cum am lucrat și am putut să grăiesc prin gura profeților Mei. Amin,
amin, amin.

– Sunt strigarea Ta cea plină de râvnă dumnezeiască, Doamne. M-a durut viața de mila
Ta cât am stat între oamenii depărtați de iubirea Ta cea pentru om. Am oftat îndurerat, am dorit
cu râvnă iubirea Ta în om și am așteptat să se trezească poporul Israel și să se întoarcă la viață
pentru Tine și nu pentru el, căci omul cel fără Dumnezeu în el, este diavol, este potrivnic lui Dum-
nezeu, Doamne Făcătorule. O, bunule Doamne, mi-e râvna ca focul cel mistuitor să-i spun omului
că nu poate să slujească la doi stăpâni așa cum crede el de șapte mii de ani. Ai venit pe pământ și
Te-ai făcut Om, Doamne slăvit, și i-ai spus omului că nu poate să slujească la doi stăpâni, și el nu
crede nici acum că nu se poate așa. Dar strig eu la om așa cum am strigat cât am stat cu trupul
văzut între oameni, căci duhul meu râvnea cu foc în Duhul Tău, și mă durea ca și pe Tine de
pierderea omului. Strig acum la om, și slăvesc ziua venirii mele în cele ce nu se văd și, strigând la

22
Enoh şi Ilie

om, slăvesc ziua mea cea de la Tine. Strig la om, că mi-e jale de jalea Ta, ca și atunci mi-e jale,
și merg peste pământ cu jale și Îți curăț pământul de lucrarea omului, ca să-l îndemn pe om spre
Duhul Tău, Care îl strigă de la el la Tine, căci omul este el, iar Tu ești uitat de om, și eu îi spun
omului că nu poate să slujească la doi stăpâni: și lui și Ție; și morții și vieții. Nu poate omul să
împace aceste două slujiri în el, ci ele se alungă una pe alta, iar această dezbinare nu se sfârșește
până ce omul nu va alege pe Cel de la Care are în el viața sa. Amin.

… O, oamenilor, a venit Domnul pe pământ, și strigă peste voi cu Duhul Său Cel Sfânt, ca
să vă dea înțelepciunea vieții.

O, țara Domnului, S-a întors Domnul la tine, că Și-a adus aminte de facerea ta cea de la
începutul facerii și apoi cea de la nașterea Lui Om între oameni. O, țară română, te-a făcut Dom-
nul casa venirii Lui, și te curăță de fărădelege ca să fii frumoasă și curată. Deschide-ți urechea și
auzi cuvântul Lui, că eu sunt proorocul venirii Lui cea de a doua și voiesc cu milă să te umbresc
pe tine, căci râvna mea de Dumnezeu se lasă cu putere peste tot pământul, ca să pregătesc apoi
pe el slava Domnului și odihna ei, căci oamenii nu vor mai putea sluji la doi stăpâni: și loruși și
Domnului.

O, tu, țară scumpă, țară numită, țară română, așează-te să asculți pe Domnul Dumnezeul
tău și te fă voie a Sa, că ai în mijlocul tău glasul iubirii Lui, care face din tine pământul nunții Lui,
pământul celor mântuiți, limanul celor ocrotiți de Domnul, dar cheamă-L cu ruga ta să Se facă
Stăpânul tău, ca să nu mai slujești tu la doi stăpâni, ci să-I slujești Domnului Dumnezeului tău și
să scoți din tine pe stăpânitorul acestui veac, care nu are nimic în Dumnezeu.

Iar Tu, Doamne al celor ce Te cheamă cu dor, auzi glasul celor ce Te cer și ocrotește țara
română și fă-Te liman al ei, și apoi fă-o pe ea limanul celor mântuiți. Amin, amin, amin.

– O, poporul Meu, s-a făcut cuvânt în cartea Mea Ilie proorocul. Învață bine iubirea de
Dumnezeu, poporul Meu. Vezi cum citești în Scripturi despre lucrarea celor binecuvântați de Tatăl
Meu la venirea Mea cu plata pentru lucrul fiecăruia. Învață-te să nu trăiești pentru tine, ci să trăiești
pentru Domnul, și sprijinește-i mult și dulce pe cei ce slujesc Domnului cu râvnă și cu lucru mult
pentru mântuirea multora. Iubirea Mea e frumoasă, e caldă, e cerească, și din ea să înveți să iubești,
nu din tine, fiule poporul Meu, căci Eu sunt Cel de Care tu trebuie să asculți cu totul, ca să-l putem
întoarce pe om în fericirea din care a căzut, poporul Meu. Te îndemn cu dor să cauți să pătrunzi
lucrarea și taina ascultării de Dumnezeu și viața cea cu binecuvântare, că voiesc să te slăvesc pentru
Mine și nu pentru tine, poporul Meu. Te doresc să-Mi fii credincios, și niciodată când slujești
fratelui tău să nu spui că lui îi faci, ci toate să le faci Mie, ca să te plătesc Eu, că Eu sunt cu plata,
și îți voi plăti după cum este slujirea ta și inima ta și iubirea ta. În cel neputincios să Mă slujești pe
Mine, că Eu te-am învățat să slujești la cei ce sunt ai Mei, la cei ce se așează mici sub mâna Mea,
sub slava Mea, care îi slăvește pe ei. Învață iubirea aceasta, poporul Meu, căci dorul de iubire Mă
mistuie, și voiesc să te simt că îți este dor de iubire pentru Mine și nu pentru tine, și voiesc să te
văd învăluit în această mângâiere ca să fim fericiți și Eu și tu, și din această putere să împărțim
duh de pocăință peste oameni, și apoi duh de iubire care nu vatămă, ci iubire care iarăși naște
lumea, iubire care cuprinde în ea cerul cel nou și pământul cel nou și pe tot omul care se va ridica
spre viață și spre limanul mângâierii celor mântuiți, poporul Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2005
***

23
Enoh şi Ilie

Mă așez în carte cu sfinții Mei, căci patriarhul Enoh, al șaptelea de la Adam, a scris de
Mine și de îngerii Mei, a proorocit venirea Mea cu sfinții Mei zicând: «Vine Domnul cu zecile de
mii de sfinți ai Săi». El a văzut de departe, l-am făcut să vadă peste vreme slava venirii Mele cu
sfinții, și a văzut-o cu multul și apoi a mărturisit. Am călătorit cu el prin toate slăvile cerești cât
el a fost în trup, și i-am arătat lui lucrarea Mea peste timp și apoi l-am pus să mărturisească,
și să rămână pe pământ cele mărturisite de el despre Mine, iar duhul mărturisirii, când el co-
boară de la Mine peste om, este duh minunat, așa cum Eu le-am spus ucenicilor Mei că mai mult
decât cele ce văd ei că fac Eu vor face toți acei ce vor crede în Mine dacă Eu Mă duc la Tatăl
pentru ei.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-2006
***

Vin să fac înţeleasă în poporul Meu taina de creştin şi s-o întăresc pe ea, şi lucrez cu
sfinţii, căci orice lucrare ziditoare se lucrează cu martori, iar altfel nu. Te învăţ, poporul Meu,
să-ţi păzeşti şi să-ţi păstrezi locul tău din Mine şi locul Meu în tine, tată, iar această putere se învaţă
de la înţelepciunea Mea, pusă de Mine în cei prin care Eu trec spre tine ca să te călăuzesc şi ca să
nu pieri tu fără călăuză, căci cei fără de călăuză peste ei pier, şi au pierit şi pier, fiule. Am spus
prin prooroci că voi trimite pe Ilie proorocul să întoarcă la Mine pe oameni, şi pe Mine la
oameni, ca să curm de peste ei blestemul care vine peste cei ce nu stau sub scutul lui Dumne-
zeu pe pământ cu viaţa lor trăită în voile Mele pe pământ ca şi în cer, căci altfel Eu nu-l pot
acoperi pe om de blestemul care vine pe pământ. Omul nu ştie să fugă de blestem, căci cel ce ştie
este cel ce fuge sub scutul ascultării de Dumnezeu prin călăuză, poporul Meu. Eu vin şi iarăşi te
învăţ, şi vreau să pun pe masă învăţătură pentru toţi cei ce ştiu să ia şi să rămână în ea şi să se roage
Mie pentru ea, căci duhul rugăciunii este puţin, puţin de tot priceput de cel ce se aşează în genunchi
ca să se roage la Dumnezeu pentru viaţă.

Eu sunt cu cetele de sfinţi, şi sfinţii sunt martorii Mei, iar martorii mărturisesc. Numai cei
ce mărturisesc, numai aceia sunt martori şi numai aceia Îl cunosc pe Dumnezeu pe pământ, pe
Dumnezeu şi pe om, poporul Meu, căci în alt fel nu este lucrarea Mea peste om. Amin, amin, amin.

… O, Doamne, eu am trăit numai în Tine şi numai pentru Tine am lucrat, şi aspră mi-a
fost şi pentru mine şi pentru om râvna mea cea pentru Tine, şi pentru aceasta nu m-a biruit omul
necredincios sau puţin credincios, şi m-ai biruit numai Tu, iar eu numai pentru Tine am râvnit. O,
dă-i poporului Tău, dă-i Tu din duhul meu, dă-i, Doamne. Aşa să-Ţi fie Ţie ucenic poporul Tău de
azi, Doamne. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2007.
***

O, curățiți-vă inimile, voi, cei ce vă răzvrătiți ca Israel, căci Ilie, proorocul Meu, a stat la
femeia din Sarepta mai bine de trei ani, așa cum Eu l-am trimis să stea, și nu s-a dus de la sine să
stea, și a proorocit și atunci și a lucrat puteri și atunci, ba a ridicat dintre morți pe Iona și l-a făcut
prooroc al Meu pe fiul văduvei cel înviat, și nu mai ziceau ucenicii lui Ilie că el este desfrânat. O,
ți-am spus, poporul Meu, să citești mult de tot cuvântul Meu, care depărtează pe duhul rău din
inima și din mintea ta, și să-l citești cu inima curată, tată, ca să nu mori față de el și de împlinirea
lui peste tine, căci dacă nu asculți așa, te faci împotrivitorul Meu, fiule. O, ți-am spus mereu,

24
Enoh şi Ilie

poporul Meu, că nu-i frumos să iubești întunericul, tată. Așa ți-am spus mereu, și fii atent că este
adevărată Evanghelia Mea prin care am spus că toate cele grăite la întuneric se vor vesti de pe
acoperișuri, iar tu nu te bucura, nu te odihni, nu te răcori când lucrezi în ascuns crezând că-ți faci
bine așa, căci îngerii Mei vor împlini cuvântul Evangheliei Mele pentru cele ce sunt lucrate la
întuneric, și Eu voi birui cu lumina și pentru lumină, tată, și voi birui și pentru tine dacă Mă lași
să te ajut și să te curățesc de cele ascunse în tine și care te învinuiesc la Dumnezeu, fiule. Eu sunt
Cel ce prin îngeri te voi scoate din tine și te voi pune față în față cu tine pentru toate cu câte tu M-
ai îndurerat, și voi lucra cum am lucrat cu Adam și cu Cain, care dădeau să se ascundă de Dumne-
zeu în ei înșiși, și au fost pedepsiți de înseși faptele lor dacă n-au ascultat pentru pocăința lor. Vino,
tată, și te spovedește de păcate, vino la Mine cu fratele tău pe care l-ai zdrobit prin ascunderi între
tine și el împotriva Mea și a mersului Meu de azi. Vino, că te aștept, că de mult ți-am spus să vii
și n-ai venit să te curăț și să te iert, și apoi să apăr lucrarea Mea de vrăjmășia diavolului. Ești greu
de păcate necurățate de pe tine, și tu trebuia să fii ușor, fiule. Vorbirea în doi trebuie vindecată,
poporul Meu, că e boală satanică această lucrare potrivnică lui Dumnezeu și tainei frăției dintre
frați. Această boală nu aduce decât dezbinare în trupul bisericii Mele, și prin acest obicei diavolesc
pune satana la cale de șapte mii de ani nimicirea neamului omenesc, poporul Meu. Se înspăimântă
cei morți când își văd urmările acestui păcat și chinul cel neadormit, sub care așteaptă, bieții
de ei, de pe undeva izbăvirea lor. O, numai tu poți să-i izbăvești cu lucrarea ta bisericească între
frate și frate și cu lumina inimii tale, pe care să ți-o vadă și viii și morții prin mărturisirea ta bise-
ricească și prin rugăciunea ta apoi pentru toți cei ce au murit necurățați de acest întunecat păcat,
căci nimeni între oameni nu face acest păcat pentru binele lui însuși, ci îl face pentru întuneric și
pentru plata întunericului, tată.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2007
***

O, poporul Meu, nu-i place duhului potrivnic când aude de la Mine că-ţi zic poporul Meu;
nu-i place să audă că ţarina neamului român e patria Mea cea de azi, patria venirii Mele pe pământ
după două mii de ani pentru Scriptura naşterii din nou a lumii, precum este scris în Scripturi să
lucrez. Iată, Eu nu Mă încurc nici azi în păcatele omului, ci Mă încurc în necredinţa lui, iar
tu să iubeşti slava Mea din mijlocul tău şi să-i fii credincios, căci împărăţia Mea nu este din
lumea aceasta, şi de aceea lumea n-o primeşte şi n-o vrea pe ea, fiindcă ea se are pe ea, şi
altfel ea nu mai vrea. Eu însă îi spun ei că vine biciul lui Ilie şi va cădea în usturime după
usturime lumea, şi pace nu va fi, şi va fi facere cu durere, şi va fi Dumnezeu cu lucrarea
Sa peste pământ şi Se va slăvi prin ea, precum este scris să se împlinească aşa. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
2008.
***

În zi de sărbătoare de sfinţi Eu, Domnul Iisus Hristos, Arhiereu mare în cer şi pe pământ, vin
cuvânt din Tatăl şi cuvintez prin el cu sărbătoare şi cu învăţătură, aşa cum în biserică a fost mereu
cuvântul preotului slujitor în zile de sărbătoare, în zile sfinţite Domnului şi sfinţilor Săi, spre mân-
gâierea şi spre înţelepţirea oamenilor.

Eu, Domnul, Mă aşez în cartea Mea cea de azi cu ziua de pomenire a proorocului Meu Ilie,
cu care Eu am grăit în adiere de vânt subţire, şi a grăit şi el cu Mine, şi de aproape am grăit între
noi durerea Mea şi a lui, durerea cea de la necredinţa şi de la rătăcirea oamenilor de atunci, aşa

25
Enoh şi Ilie

cum şi azi Eu plâng cu sfinţii Mei din pricina oamenilor de pe pământ, care s-au despărţit şi se tot
despart de Dumnezeu, făcându-şi ei raiuri din loc în loc şi adunându-şi în ele fericirea lor ca să nu
mai fiu Eu fericirea omului, ca să nu mai fie Dumnezeu pe pământ cu oamenii. Eu însă am fost
pe pământ în toată vremea prin proorocii Mei şi prin ei am luptat cu necredinţa în Dumnezeu
a oamenilor care îşi ameţesc mintea pentru facerile lor cele fără Dumnezeu, şi M-am arătat
mare prin cuvânt şi prin împlinirea lui, ca să ştie oamenii din neam în neam că este Dumne-
zeu şi este mare Domnul faţă în faţă cu cei necredincioşi, care n-au umilinţă pentru viaţa lor
cea trăită pe pământ şi care n-au nădejde în altă viaţă, decât aşa cum îşi fac ei gândirea şi cum nu
este de la Dumnezeu să fie cu omul pe pământ şi apoi dincolo de trupul lui.

O, nu vă îngâmfaţi prin nemernicia minţii voastre că nu este Dumnezeu, că nu este El acest


cuvânt! Este Dumnezeu, şi dacă este, El răspunde celui ce grăieşte cu El, şi răs-
punde sfinţilor Lui, iar sfinţii Lui sunt cei ce cred în El cu putere şi sunt cei ce
cred Lui când El vine cu lucrările Sale pe pământ. O, este Dumnezeu şi răs-
punde omului, aşa cum i-a răspuns lui Ilie proorocul când a cerut cu rugăciune
să nu plouă trei ani şi jumătate, şi apoi a cerut să plouă, şi s-a rugat cu foc şi a
venit foc din cer peste jertfa lui la rugăciunea lui şi a răspuns Domnul cu foc şi
au ars şi lemnele şi pietrele şi apa cu foc, ca semn că este Dumnezeu şi că este
cu cei fierbinţi pentru El şi că poate prin rugăciunea lor să coboare foc din cer
peste cei necredincioşi, aşa cum râvna lui Ilie proorocul a rostit cuvânt să vină foc de sus şi
să ardă pe cei iscoditori spre el, care erau trimişi să-l ducă la împăratul necredincios, care voia
moartea proorocului Meu numai pentru că proorocea el împotriva păcatului celor ce păcătuiau,
slujitorilor la idoli şi la plăceri, şi nu lui Dumnezeu pe pământ. O, este Dumnezeu acest cu-
vânt şi are putere prin servii Lui cei de azi să coboare foc din cer peste cei ce nu
cred cuvântului Său cel de azi, care este adevărat, precum Dumnezeu este, şi
iată, Mă scriu în cartea Mea cea de azi cu ziua proorocului Meu Ilie şi aduc dovadă din Scripturi
că Dumnezeu vorbeşte pe pământ faţă în faţă cu omul şi Îşi săvârşeşte în fiecare vreme lucrarea
Sa, precum Scripturile cer, după cum sunt aşezate în ele lucrările lui Dumnezeu şi vremea lor.
Amin.

Eram cu Moise pe pământ şi grăiam cu el tot timpul şi n-a putut el fugi de grăirea Mea
cu el, şi îi grăiam faţă în faţă cu el, şi el Mă auzea şi scria toate cuvintele Mele şi lucra după
cuvântul Meu şi proorocea şi se împlinea şi aducea izbăvire lui Israel şi bătaie peste vrăjmaşi,
care se semeţeau asupra poporului Meu, şi am fost adevărat prin tot cuvântul Meu de peste el,
aşa cum şi azi sunt în faţa celor ce îşi îndârjesc cerbicea înaintea glasului Meu slobozit peste
ei ca să-l împlinească ei, cei ce nu vor să creadă că Eu sunt acest cuvânt. O, dacă ar face
şi cei de azi slujitori de altare cum a făcut preotul care-l avea pe copilul Samuel,
dăruit Domnului de către părinţii lui, după cum a fost proorocia omului lui
Dumnezeu asupra preotului aceluia! El a crezut că Dumnezeu este Cel ce îl
strigă pe Samuel şi grăieşte lui, şi n-a spus că spune minciuni Samuel, ci l-a
învăţat pe copil să se aplece vorbirii cu Dumnezeu şi să-L primească pe Domnul
şi să spună apoi grăirea Sa, că era vreme grea şi nu mai era pe pământ atunci nici vedenie,
nici glas de prooroc, şi nu mai ştiau oamenii voia cea de la Domnul ca să prindă puteri sub greul

26
Enoh şi Ilie

vremii, şi a fost atunci Samuel primit din partea lui Dumnezeu de către cei din vremea lui şi a fost
Domnul prin el peste regi şi peste oameni în toată vremea lui Samuel.

O, de-ar fi credincioşi şi înţelepţi oamenii de azi şi slujitorii de altare, ar


avea dor de Dumnezeu şi ar prinde bucurie în suflet că Eu grăiesc pe pământ
peste ei şi că le descopăr cum să lucreze şi că îi învăţ şi că îi dojenesc spre înţe-
lepţire prin cei pe care i-am aşezat Eu la gura grăirii Mele cu omul, dar iată,
necredinţa e pe pământ stăpână în lung şi în lat, şi omul este învăţat cu ea, iar Ilie proorocul Meu
stă plin de râvnă pentru Mine în cer şi pe pământ ca să trezească cu spaimă pe cei necredin-
cioşi, aşa cum a lucrat şi atunci, şi să fie el slujitorul Meu acum, precum este scris în Scripturi
să fie el mai înainte de ziua Mea cea mare şi înfricoşată, care ca furul vine, când nimeni nu
se aşteaptă.

Şi acum dau glas proorocului Meu Ilie, cu care am grăit pe pământ atunci şi cu care şi azi
grăiesc în cer şi pe pământ, căci lucrarea Mea este cuvântul, aşa cum Îmi este numele pentru a
doua Mea venire, nume scris în Scripturi să-l port acum la sfârşit: Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.
(Apoc. 19:13, n.r.)

— O, Cuvântul lui Dumnezeu este numele tuturor proorocilor şi al sfinţilor Tăi, Doamne
cuvântător ca şi sfinţii Tăi, care sunt cuvântul Tău, cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum am fost eu
cuvântul Tău peste cei din vremea mea, credincioşi şi necredincioşi, şi eram doborât de durere în
inimioară pentru Tine, şi durerea îmi mărea râvna, până ce Te-am răzbunat împotriva celor ne-
credincioşi, care căutau viaţa mea, pe care eu Ţie Ţi-o dădusem ca să lucrezi Tu cu ea lucrarea
Ta peste oameni. O, eram în stare să nimicesc toată lumea pentru râvna şi mila mea de Tine,
pentru durerea cea mare din mine că nu Te iubeau oamenii, care slujeau idolilor mincinoşi, şi nu
Ţie, Dumnezeul Cel Unul şi adevărat. Mă dobora spre putere pentru Tine arsura din inimioara
mea şi mă lua pe sus, până ce focul din mine m-a luat de tot în sus şi m-a ascuns de faţa oamenilor,
căci în mine ardea slava Ta, vedenia slavei Tale, care a venit apoi pe roţile ei, pe roţi de heruvimi
şi m-a ascuns de faţa oamenilor, căci altfel eu de dragul Tău mă tot aprindeam să nimicesc toată
împotrivirea de pe pământ, care Te ascundea pe Tine de oameni, toată necredinţa care stătea
împotriva dumnezeirii Tale. Acum mă mistui în cer lângă Tine de râvnă pentru acest petec de
pământ, pământul român, pe care Tu Ţi-ai aşezat sămânţa împărăţiei Tale între oameni şi împli-
neşti această Scriptură, proorocită prin Ioan, ucenicul Tău iubit, căruia Te-ai descoperit că vei
veni pe pământ cuvânt între oameni şi vei sălăşlui cu ei şi vei şterge lacrima lor şi Însuşi Tu vei fi
cu ei, iar ei vor fi poporul Tău, şi această taină a Ta s-a descoperit acum pe pământ, Tu şi poporul
cuvântului Tău, Tu şi pruncii Tăi, spre semne şi minuni între oameni, şi pentru care Tu dai spre
pieire pe cei ce se împotrivesc înnoitei Tale aşezări, noului Tău popor, din neamul român ridicat,
şi tainei lui cu Tine pe pământ. Mă mistui lângă Tine de râvnă pentru Tine şi pentru poporul Tău
de azi şi pentru pământul român şi neamul de pe el şi sunt gata să nimicesc lumea toată pentru
venirea Ta de azi ca să aibă ea vad pe pământ, şi nu împotrivire, dar să rămână poporul Tău şi
pământul român şi neamul de pe el, care să se aplece Ţie apoi, şi să se aplece venirii Tale toţi cei
ce ar mai rămâne din loc în loc pe pământ pentru slava Ta, pentru scăparea lor prin mila Ta de
ei, prin măreţia Ta, cu care stai între pământ şi cer arătându-Ţi-o prin mare izbăvire pentru oa-
meni. Ai însă de împlinit o mare taină pentru împăcarea cu Tine a neamului român şi a celor de
pe pământ, care vor mai scăpa, spre slava Ta şi a sfinţilor Tăi, şi această taină nu vine spre
împlinire din pricina cerbiciei tari a celor pe care Tu îi tot strigi, iar ei se fac că nu Te aud când

27
Enoh şi Ilie

îi strigi prin cuvântul Tău de azi. Oamenii bisericii, ei sunt cei ce nu-Ţi răspund când le grăieşti,
şi nu fac bine ei că nu-Ţi răspund, ci îşi fac loruşi rău şi neamului român, neamului Tău de azi,
peste care ei s-au aşezat păstori. Eu strig acum la ei şi le spun aşa:

O, ce veţi face voi dacă va lua-o la vale casa voastră, în care voi staţi mari în numele lui
Dumnezeu, necălcând pe urmele sfinţilor şi ale părinţilor? O, amintiţi-vă de preotul din vremea
proorocului Samuel şi de fiii lui, căci fiii preotului făceau mari nelegiuiri şi au pierit ruşinos, ca
şi tatăl lor, care n-a căutat să-şi pedepsească fiii pentru nelegiuirile lor, cu care depărtau pe
oameni de la Dumnezeu, şi când Samuel s-a sculat prin puterea Domnului şi a pus orânduială
peste Israel, preoţie întărită de Domnul pe mai departe înaintea Domnului, şi era proorocul Sa-
muel glasul Domnului în mijlocul oamenilor. O, în nenumărate rânduri a rostit Domnul peste voi
cuvânt din cer şi a zis să fie aşezat arhiereul cel ales de El (Pop Irineu Bistriţeanul, n.r.) să mijlo-
cească înaintea Domnului împăcarea cu Dumnezeu a neamului român şi a bisericii din mijlocul
acestui neam, care nu mai calcă pe urmele sfinţilor şi ale părinţilor, căci s-a depărtat cu multul
de Dumnezeu acest neam şi are peste creştetul lui bătaia Domnului, urgie peste acest pământ pus
deoparte pentru slava Domnului, pe care voi n-aţi voit s-o primiţi şi s-o aveţi prin cel iubit de
Domnul între voi şi prin care Domnul Şi-a ridicat pe piatra ei cea dintâi biserica Sa, pe care au
tot dărâmat-o potrivnicii ei cei din mijlocul ei din neam în neam prin nelegiuirile lor, prin neas-
cultarea lor de Dumnezeu şi de sfinţii părinţi, care plâng la căpătâiul celor care suferă acum de
bătaia Domnului, proorocită fiind ea prin cuvântul cel de azi că va veni pentru necredinţa nea-
mului român! V-a strigat Domnul la ureche în mai multe rânduri şi v-a spus fierbinte să aşezaţi
înaintea Lui spre mijlocire pentru pământul şi neamul român pe arhiereul cel ales de El ca să
împace cu Tatăl acest neam şi biserica din mijlocul lui, şi trebuie pocăinţă şi întoarcere cu faţa
spre Domnul a acestui neam, care şi-a pocit credinţa şi călcătura spre păgânie şi nu spre sfinţenia
cea aşteptată să fie pe pământ ca să întâmpine pe Domnul acest neam ales pentru venirea Fiului
lui Dumnezeu pe pământ cu judecata făpturii. Le este greu la oameni să creadă, dar aşa va fi cu
soarta acestui neam, pe care sfinţii au proorocit-o să fie, şi va fi. O, ridicaţi pe rugătorul cel de la
Domnul ca s-o împace pe România cu Tatăl, că e pe cale rea şi păcătoasă acest neam, iar păcatele
atrag pedeapsă mare şi chiar pieirea oamenilor păcătoşi! O, nu vă ia nimeni scaunele, nu vă ia
nimeni rangurile, dar faceţi-I şi Domnului loc, mai înainte să-L aduceţi spre mânie peste voi! O,
vouă vi se pare glumă când Domnul vă spune să aşezaţi spre rugăciune la Tatăl pe arhiereul cel
dintre voi ca să nu piară acest neam, dar nu e glumă cu credinţa sau cu necredinţa în cuvântul
Său de peste voi şi care strigă prelung la voi, ci e de împlinit îndemnul Domnului, şi veţi vedea voi
că neamul român are pe Domnul Stăpân peste el şi cu slavă peste el între neamuri, căci calea
ortodoxiei trăite este singura cale de salvare a omenirii şi este viitorul
lui Dumnezeu pe pământ cu oamenii, şi are duşmani aprigi acest adevăr de credinţă
şi trebuie ocrotit acest viitor, şi are Domnul între voi pe cel obidit de voi, şi e păcat aceasta, e
răutate între fraţi, ca pe vremea arhiereului Ioan Gură de Aur, când fraţii lui arhierei l-au nimicit
pe el de pe pământ în chip ascuns, în chip duşmănos. O, nu! Eu, proorocul Domnului, stau tot o
văpaie pentru Domnul şi mă doare rana Lui cea de la voi şi voiesc să vă întorc cu inima spre
Domnul, iar inima Lui să se întoarcă spre voi, căci voi Îl îndureraţi adânc. Nu vă va cruţa Domnul
dacă veţi sta mereu în calea slavei Lui cu acest neam. Fiţi credincioşi, căci eu sunt prooroc mare
prin râvna mea şi mă pun la lucru pentru calea cuvântului Domnului peste pământ cu slava Sa
cea mare. O, nu ţineţi această lumină sub obroc! Nu fiţi necredincioşi! Vă veţi tângui pe veci de
veci dacă nu vă veţi umili ca să-L cunoaşteţi pe Domnul în acest cuvânt! Puneţi pe Domnul la
încercare dacă altfel nu voiţi, ca să vă fie credinţa neforţată. Rugaţi-vă cu toţii cu post şi cu dor

28
Enoh şi Ilie

să vă descopere Domnul ceea ce voi nu puteţi să credeţi şi să înţelegeţi din măreţia cuvântului
Său, care curge râu al vieţii pe pământ, şi mulţi, mulţi se vor adăpa din el în zilele ce vin, când nu
va mai fi nici o mângâiere pe pământ, de multele bătăi care vin. Fiţi credincioşi! Domnul este!

O, ce veţi face voi dacă nu va fi minciună glasul Domnului azi peste voi, despre care este
scris că iarăşi va să vină să judece viii şi morţii? Iubiţi sfinţenia, cu râvnă iubiţi-o, şi veţi vedea
cum ea şi numai ea vă va ajuta să-L vedeţi pe Domnul în acest cuvânt, căci scris este: «Fără de
sfinţenie nimeni nu va vedea pe Domnul». Amin.

— Eu, Domnul, pecetluiesc acum cu numele Meu cuvântul proorocului Meu: fără de sfinţe-
nie nimeni nu va vedea pe Domnul, nimeni nu va înţelege venirea Sa. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie Tesviteanul, din
02-08-2010
***

O, cine mai are după adevăr curajul să ispitească taina facerii cerului şi a pământului şi
lucrarea lor, şi apoi taina facerii omului nou şi lucrarea lui? Numai nebunul mai are curaj să ispi-
tească şi să grăiască în dreptul lui Dumnezeu Făcătorul, iar omul cel cu mintea în cap nu îndrăz-
neşte să facă aceasta, şi stă cuminte şi se uită la Domnul şi se umileşte tăcut, că nu are omul
priceperea dată pentru descoperirea tainelor Domnului, iar Tu ai spus ucenicilor Tăi, care încercau,
bieţii de ei, să Te întrebe despre împărăţia lui Israel, şi le-ai spus: «Nu este lucrul vostru să ştiţi
vremurile şi soroacele pe care Domnul le-a pus sub a Sa stăpânire, ci voi veţi lua putere şi veţi
purta pe Dumnezeu până la marginile pământului», şi apoi Te-ai ascuns, cu ei de faţă Te-ai
ascuns sub norul care Te-a luat din ochii lor şi Te-a ridicat sus de pământ, şi au ridicat ei apoi
ochii spre cer, spre Dumnezeu, timp în care au sosit la ei faţă în faţă cu ei cei doi martori,
Moise şi Ilie, solii cereşti care i-au vestit pe ei de întoarcerea Ta iarăşi pe pământ, sub taina
norului care Te-a ascuns atunci de ochii lor ca să vii lângă Mine, să vii de-a dreapta Mea, la locul
Tău de lângă Mine, Fiul Meu moştenitor peste pământ, căci Tu ai biruit şi Te-ai adus Mie înviat
din pământ, ca să porţi toată taina facerii omului zidit de Dumnezeu din pământ şi din Duh la
început, căci Tu eşti născut din Tatăl Cel fără de început şi eşti fără de început, şi eşti născut din
mamă Fecioară acum două mii de ani, şi apoi eşti ieşit din pământ înviat, o, Fiule scump, şi iarăşi
vei veni pe pământ, precum este scris.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Rusalii‚ sărbătoarea Sfintei Treimi
şi sărbătoarea naşterii sfintei Virginia, din 09-06-2014
***

Îi spun omului că nu numai prin suferinţă mai poate Domnul să-l cureţe de păcat şi să-i
pregătească scăpare şi mântuire şi viaţă de veci, dar şi prin pocăinţă poate omul să-L dobân-
dească pe Domnul de iubire a sa, de milă şi de iertare a sa. De aceea vin şi vă îndemn spre
pocăinţă, o, fii ai oamenilor. Vin cu sfinţii Mei şi strig la voi: Pocăiţi-vă! O, pocăiţi-vă, căci proo-
rocul Ilie i-a ocrotit de sabie şi de foc pe cei care s-au apropiat de el cu pocăinţă, dar nu i-a cruţat
pe cei care au căutat după el cu vicleşug.

O, fii ai pământului, ispăşirea păcatelor prin pocăinţa omului aduce peste om iubirea
de Dumnezeu şi darul credinţei şi lucrarea acestui dar, şi se face omul ajutor Domnului, aşa cum
un căluţ se face ajutor stăpânului său şi-i poartă sarcinile şi i se supune cu ascultare ca să-l înveţe
pe om cum să fie şi el cu Dumnezeul său. O, vine vremea lucrului cel mult peste pământ al sfinţilor

29
Enoh şi Ilie

Mei şi vor vedea cu multul cei ce păcătuiesc mânia cea pentru păcate, şi dacă vor avea vreme,
se vor întoarce cu viaţa lor spre Domnul, iar sfinţii Mei îşi vor face ucenici din cei ce se întorc din
robia păcatului. Amin.

— La masa Ta de azi cu sfinţii, Doamne, şi cu poporul cuvântului Tău eu privesc cu râvnă


peste pământ şi-Ţi înţeleg mila de oameni, dar şi Tu înţelegi mila mea de Tine, o, Doamne. În
timpul trupului meu pe pământ mi-ai dat darul proorociei şi am lucrat cu el peste cei mari şi peste
cei mici, şi lucram cu râvnă pentru Tine şi stăteam de partea Ta, Doamne. Pe cei mari îi mustram
pentru păcat, iar pe cei mici şi firavi îi făceam prooroci pentru Tine, că mila mea de Tine mă
mistuia cumplit şi nu scăpam de această durere niciunde şi nicicum, durere care mă făcea să-i
pedepsesc pe cei ce Te dispreţuiau prin păcat, căutând să uite pe Dumnezeul Cel adevărat şi să-
şi facă idoli, cărora să le aducă închinarea cea mincinoasă a lor. Mă uitam cu inima zbuciumată
de întristare ce poate face femeia pe pământ peste cei mari şi peste cei mici, şi spuneam: Vai celor
ce petrec cu femeile, vai! Vâlvătaie de foc spre păcat se aprinde în om la vederea femeii. Vedeam
pe regele vremii cum căuta să-L uite pe Domnul. Şi-a luat regele femeie de alt neam şi a jucat în
struna ei şi a idolilor ei, pe care regele îi înălţa ca să atragă poporul spre închinare la idoli, iar
eu sufeream zbuciumat.

Iată, una este să stea omul cu femeie, şi alta este să petreacă cu femeile, şi vai celor ce
petrec cu femeile, vai! O, m-am aprins cu totul împotriva acestui păcat şi am adus pedeapsa peste
pământ în vremea aceea. Am zis ploii să nu mai iasă, ba nici rouă să nu mai fie, ci să fie arşiţă
peste pământ trei ani şi jumătate. Am spus aceasta regelui, doar, doar va căuta el spre pocăinţă
şi spre oprirea fărădelegii care depărta pe oameni de Dumnezeu. Le-am arătat apoi milostivirea
şi am dat drumul ploii şi am lucrat minune văzută în ziua întoarcerii ploii peste pământ.

O, Te-am întristat acum, cumva. Mai înainte de apropierea zilei mele în cer şi pe pământ
am pregătit certare cu ape mari peste pământul şi neamul român, dar oamenii se îmbată de bău-
turi tari, Doamne, şi aceasta înseamnă slujire la idoli şi depărtarea tot mai mare de Dumnezeu a
lor. S-au înmulţit cârciumile şi păcatul beţiei şi petrec oamenii ameţiţi din pricina băuturii. Vai
celor ce pun băutură pe limba lor, vai! Băutura înseamnă desfrânare, Doamne. La ce ar trebui de
altceva să bea omul şi să se ameţească? Înveselirea inimii omului din pricina vinului şi a altor
băuturi, îi aduce lui, iată, plată după faptă. O, nu mai poate omul să dea de la el vinul şi femeia!

Mi-e milă de Tine, Doamne. Te văd cât rabzi, cât suferi, Doamne, cât eşti de părăsit şi de
uitat şi de neiubit de om. Păcătuiesc prea mult oamenii, Doamne. O, mie mi-a fost milă de Tine şi
m-am ridicat să pedepsesc pe cei ce păcătuiesc împotriva Ta şi a vieţii lor şi întristându-Te adânc.

O, se miră cei din cătunaşul acesta, unde Tu Ţi-ai aşezat colina cuvântului Tău, că aici Ţi-
ai întins Tu mâna şi ai ocrotit şi ai miluit şi ai purtat de grijă, şi văd oamenii slava aceasta a Ta.
O, de-ar merge şi ei spre pocăinţă pentru păcat, Doamne! Aş vrea să-i îndemn pe fiii poporului
Tău de la izvor să-şi caute vreme şi pentru cei din jurul staulului Tău de cuvânt. Tu dai să-i ajuţi
pe ei să poată şi să-şi întindă mila spre cei străini de Tine cu viaţa lor, şi va veni vremea să aibă
mulţi nevoie de această mângâiere, pe care o cobori Tu aici.

O, voiesc să ajut şi eu la pocăinţa oamenilor, Doamne. Nu voiesc să Te mâhnesc, dar mi-


e milă de Tine când oamenii păcătuiesc împotriva Ta şi a vieţii lor. O, Stăpânule al vieţii, să nu
mai aibă oamenii ce bea şi ce mânca împotriva voinţei Tale şi a sfinţeniei pe care Tu o aştepţi să

30
Enoh şi Ilie

fie în oameni. Vai celor ce beau de plăcere! Vai celor ce-şi pun nădejdea în vin! O, iată ce a făcut
omul din rodul strugurelui, Doamne!

O, opriţi-vă de la băutură şi de la plăcerile ei, voi, fii ai pământului! Nu mai umblaţi ameţiţi
de vin înaintea Domnului! Vine Domnul cu sfinţii Lui, şi lucrează pe pământ şi peste voi sfinţii
Domnului. Căutaţi cu sfinţenia, supuneţi-vă Domnului, că stă la uşi urgia cea pentru păcat! Strig
la voi ca să vă întorc inimile spre Domnul. Nu este pace fără Domnul. Fără El cu voi vine bleste-
mul peste pământ. Iată-L cuvânt peste voi pe Domnul! O, unde vă veţi ascunde de răspuns că aţi
ştiut ce voieşte Domnul şi ce grăieşte El, iar voi aţi lucrat împotrivirea? O, veniţi spre pocăinţă
ca să scăpaţi de mânia cea pentru păcat! Lăsaţi voia satanei! Nu daţi voia Domnului pe voia
satanei, nu fiţi îndărătnici, fii ai pământului! O, aplecaţi-vă, căci Domnul este aproape. Amin.

— Eu, Domnul, împrăştii cuvântul Meu peste pământ, iar cine îl cunoaşte şi nu-l împli-
neşte, el va vedea. Amin. Voi, însă împărţiţi-Mă peste tot, fii ai cuvântului Meu, şi căutaţi cu
multul să fiţi voi căluţul Meu, cu care să-Mi port sarcina Mea cea de azi şi tot ce am de lucrat.
Învăţaţi de la credincioşia şi supunerea şi slujirea unui căluţ, care poartă sarcinile stăpânului său
în toată ascultarea de voia stăpânului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie Tesviteanul, din
02-08-2014
***

Pun hrană vie și multă pe masă la voi ca să găsească cei flămânzi și să crească în credință
și în înțelepciunea credinței, că e lipsă mare de creștini tari pentru Domnul și pentru via Lui. O,
fiilor, nu cade din brațul Meu creștinul, decât după ce el Mă părăsește pentru credință, după ce îi
slăbește tot mai mult credința, și apoi este ușor locuit de diavol, iar Eu, Domnul, nu mai am pe
unde să-l sprijin pe el și nu-l mai pot ocroti, căci necredința omului îl desparte pe el de Mine și-și
ia el viața în mâinile sale și se duce cu ea de la Mine cel slab și atât de slab apoi și tot mai slab. Eu
însă rămân cu cei ce rămân cu Mine alături și am grijă de ei, iar când ei dorm și se odihnesc
Eu umblu pe lângă ei fără să Mă mai acopăr, umblu prin staul, umblu prin cetate cu cetele
cerești, umblăm neacoperiți și cercetăm cetatea cea stăpânită de Dumnezeu și veghem mult, căci
lupul vine la oi când ele se odihnesc, vine să le dea lovitura, dar îngerii Mei veghează, iar lupul nu
poate peste ce este al Meu când oile dorm, căci Eu i-am învățat pe ai Mei să se ridice din așternut
și să stea cu Mine în miez de noapte și să vegheze cu Mine pentru ei, și vede lupul aceasta și-și
smulge părul de jale, și fericită este sluga cea priveghetoare pentru ea și pentru Stăpânul ei, căci
somnul n-o îngreuiază pe ea, ci se scoală sluga cea credincioasă și cântă în miez de noapte „Sfânt
este Domnul”, iar lupul când aude fuge, fuge de cel râvnitor pentru Domnul său. O, așa a fost
proorocul Ilie, iar rugăciunea lui apleca cerul și pe Dumnezeu peste pământ, căci râvnă mare punea
în rugăciune acest ucenic, și durere multă purta el pentru Domnul său și pentru depărtarea de
Dumnezeu a oamenilor și a mai-marilor de peste oameni, care-și ridicau idoli și-și dădeau preoții
spre slujiri idolești, și durere mare îl cuprindea pe proorocul Meu în zilele acelea, iar azi tot așa
este el între sfinții Mei, căci cine pe pământ a suferit pentru Mine nu poate fi altfel între cei din
cer, și tot pentru Domnul trăiește el și vecia lui.

O, proorocule mare, suntem la masa învățăturii sfinte și punem din ea pe masa poporului
Meu și hrănim cu râvnă pe fiii cuvântului Meu cel de azi, că ești plin de cuvânt ca și Domnul tău,

31
Enoh şi Ilie

de vreme ce râvna pentru El este lucrarea ta. Eu, Domnul, binecuvintez intrarea ta în cartea cuvân-
tului Meu ca să grăiești cu Mine înaintea poporului Meu și ca să grăiesc Eu cu tine și pildă de lucru
să Ne facem Noi. O, pace ție în cuvântul tău! Amin.

— O, pace și Ție, pace Ție, Doamne Iisus, că pentru pacea Ta am fost mistuit de flacăra
râvnei pentru Tine și Te-am purtat înăuntrul meu cu și fără de știre, iar de două mii de ani mai
mult Te port în duhul și în lucrul meu, Fiule al Tatălui, căci și Tu m-ai ținut aproape întru cele ce
nu se văd ale facerii Tale, ale Ființei Tale atât de acoperite de fața oamenilor, ca și sfinții Tăi,
care petrec cu Tine și lângă Tine în cer și pe pământ, și nu se vede de ochii omului aceasta, o, nu
se vede, Doamne, și durere mare ne stăpânește pentru această despărțire, căci omul așa a vrut și
așa a lucrat între el și Dumnezeu și s-a tot ascuns de Dumnezeu și s-a tot depărtat cu ascultarea
lui de Domnul, până ce n-a mai avut pe Domnul cu el, și a început omul aceasta încă din rai,
Doamne.

O, mă scol eu, căci râvna mă arde de tot, numai să vrei să mă binecuvintezi să-i ocrotesc
pe cei curați cu inima pentru Tine, și să-i cert pe cei care Te înșeală zi și noapte, chiar dacă Te
recunosc ei de Dumnezeu în cer și pe pământ, că iată ce fac stăpânitorii, și iată ce fac și slujitorii
de altare. Că nimic nu mai au ei din Tine peste viața lor, și se dau toți slujirilor idolești ca și
atunci, și se închină la făpturi, Doamne, și e mai rău pe pământ acum ca în Sodoma și Gomora,
o, mai rău, Doamne, și toate poruncile Tale sunt călcate cu totul, și nu știu oamenii că asta fac ei,
și nu mai este învățătură sfântă pe pământ ca să-i trezească pe ei.

O, Te rog, Bunule, cu rugăciune de foc Te rog, dă-mi vreme de minuni ca să lucrez cu ele
pentru întoarcerea la Tine a oamenilor, că rugăciunea cea râvnitoare trebuie să se împlinească,
și le spun fiilor poporului cuvântului Tău că nu se poate să nu se împlinească rugăciunea cea
plină de râvnă pentru Dumnezeu și pentru oameni, ci se va împlini ea negreșit, și așteaptă cerul,
și așteaptă sfinții ajutorul lor, rugăciunea lor mereu lângă rugăciunea celor din cer, căci eu,
Doamne, am în schița mea de lucru pentru vremea aceasta lupta pentru nimicirea lui antichrist,
vrăjmașul Tău și al creștinilor Tăi, și ard de râvnă să aduc la îndeplinire cele scrise pentru biru-
ința Ta și pentru lucrul meu cu Tine în vremea aceasta de la sfârșit de timp, și avem, pe poporul
cuvântului Tău de mare ajutor de pe pământ, și voiesc așa să-i întoarcem la Tine și la sfinți pe
oameni, pe părinți și pe copii, precum este scris să fac și să împlinesc. De când m-am născut și
până azi, aceasta aștept, să dau lupta cu antichrist, Doamne. O, binecuvintează mai curând
această clipă a mea, Doamne!

O, fă-mă făcător de minuni peste oameni, ca să-i fac să Te afle și să Te cunoască în acest
loc în care Tu Îți așterni cuvântul venirii Tale cu sfinții și trâmbițarea lui peste tot pe pământ! O,
fă-i pe cei ce merg cu Tine pe cale, și fă-i pe toți oamenii să Te vadă o clipă, așa cum Te-au văzut,
așa cum ne-au văzut, pe Tine și pe mine și pe Moise o clipă ucenicii Tăi pe Tabor când Ți-ai dat
la o parte vălul și Ți-ai arătat strălucirea, Doamne!

O, fii ai lui Iisus Hristos Cuvântul, Care grăiește la voi și peste voi ca să-L împărțiți pe El
peste pământ, o, ucenici mititei de la sfârșit de timp, prindeți vlagă, fiilor, că am de doborât cu
voi pe vrăjmașul antichrist, iar Domnul Iisus Hristos este cu noi în această luptă pentru biruința
vrăjmașului Său. Luați din râvna mea cea de foc, că vă hrănește cu foc Domnul, chiar dacă voi
nu știți aceasta despre hrana Lui de peste voi. Rugăciunea cea plină de râvnă se împlinește, și hai

32
Enoh şi Ilie

să ne unim pentru ea și cu ea, că trebuie să câștigăm lumea de partea Domnului și s-o salvăm de
la pierzarea pe care ea și-o lucrează cu fiecare clipă, neștiind ea ce face și ce-și face.

— O, ce mare iubire, ce mare! O, câtă iubire ai, proorocule mare! Iată, desfac taina Mea și
spun: iubirea cea întreagă nu-l lasă pe om să moară, iar cine a iubit n-a murit. Cei ce iubesc nu
mor, și aceasta este taina celor ce nu mor, și aceia își poartă trupul și trec cu el între cele ce nu se
văd și lucrează mult și merg mult cu Domnul pe pământ și fac lucrarea Domnului. O, mari și
nepieritori sunt cu trupul și cu duhul cei ce iubesc numai pe Domnul, iar tu numai pentru Mine ai
trăit, proorocule mare. O, nu pot să-ți întorc voia rugăciunii tale. Focul te-a făcut mare și te-a
crescut și te-a aprins în rugăciune și ai stat așa înaintea Mea. Cine face altceva pe pământ e slab
cu iubirea, e mic cu viața.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie Tesviteanul, din
02-08-2015
***

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)


(Selecția textelor și sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului.)
(Vezi reportaj Noul Ierusalim . http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&fea-
ture=gv )
***

Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieţii


Adevărata biserică
Antichrist şi fiara apocaliptică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Calul alb apocaliptic
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el
Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit
Despre botez
Despre chipul cioplit şi semnul crucii
Despre post şi milostenie
Focul apocaliptic
Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăţia de o mie de ani
Învierea morţilor
Morţii aud glasul Meu
Necazul cel mare
Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului
Nunta Mielului
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine
Proorocul mincinos şi ecumenismul

33
Enoh şi Ilie

Răpirea bisericii
România - Noul Ierusalim - Noul Canaan
Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă
Semnul Fiului Omului
Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului şi a femeii
Trâmbiţele apocaliptice
Venirea în chip văzut

Pe aceeași temă din alte surse:

Capitolul 195
Domnul explică un text al Scripturii

1. La această întrebare a Mea și la expunerea care a precedat-o, toți au făcut ochii-mari și


nu știau ce să răspundă. Pentru că, cu cât se gândeau mai mult, cu atât încurcătura din capul și din
sufletul lor devenea mai mare.
2. După o vreme, unul dintre cei doi trimiși a spus: “Mărite și înțelept prieten! Îmi pari a fi
mare cunoscător al Scripturii, deși pari să fii roman sau grec. Imaginea mistică a profetului Ilie, pe
care tocmai ne-ai prezentat-o, este corectă în esență, dar până acum nu a fost înțeleasă de nimeni.
Ar fi un lucru ciudat să ne lumineze în privința ei tocmai un păgân, pe noi, evreii. Dar te rugăm să
o faci, căci mie mi-a mai explicat odată un păgân înțelept din țara de la răsărit niște pasaje întune-
cate din profetul Isaia și am avut toate motivele să mă minunez de adânca lui înțelepciune. Acum
mi se pare că ne aflăm într-o situație similară. De aceea, te rugăm, toți cei care suntem aici, să ne
limpezești această imagine!”.
3. Eu: “Bine, fie! Dar înainte de aceasta, trebuie să îndrept greșeala voastră. Voi Mă con-
siderați păgân, dar vă înșelați: Eu nu sunt păgân, ci M-am născut evreu, ca și voi. Acum însă am o
naționalitate universală, pentru a-i câștiga pe toți pentru regatul luminii, pentru regatul adevărului
etern! Cine are urechi, să audă, iar cine are ochi, să vadă!
4. Ilie reprezintă sufletul curat al omului, și peștera în care stătea ascuns reprezintă
lumea și, de fapt, carnea și sângele omului. Duhul care îi vorbește, lui Ilie, adică sufletului ome-
nesc, este Duhul lui Dumnezeu, cu care sufletul trebuie să devină una, dar încă nu poate, pentru că
Iehova încă nu a trecut prin fața peșterii trupului de carne sau a peșterii lumii.
5. Furtuna care trece înseamnă timpul de la bătrânul Adam până la Noe, iar focul - timpul
de la Noe până la noi.
6. Iar timpul adierii blânde prin fața peșterii profetului tocmai se află înaintea noastră și îi
va aduce fiecărui suflet care are bunăvoință mântuirea deplină în spirit și în adevăr, și - NOTA
BENE (luați aminte!) - și voi vă aflați acum în acel punct în care puteți primi mântuirea pe care a
primit-o Ilie.
7. Corabia care v-a adus încoace a fost și ea asemenea peșterii profetului. Mai întâi s-a aflat
în puterea vijeliei, iar voi ați trecut printr-o mare primejdie și v-a fost teamă, și, când furtuna v-a
urcat pe crestele mării dezlănțuite, un foc alcătuit din mii de focuri a zvâcnit în jurul lumii voastre

34
Enoh şi Ilie

mici și instabile din scânduri putrede. Dar Iehova nu era în acel foc, chiar dacă prin brațul Său (un
înger) v-a adus salvarea și nu v-a lăsat să pieriți.
8. Acum vă aflați în punctul în care, după furtună și foc, o adiere trece blând pe lângă voi.
Oare cine se află în fața voastră și în apropierea voastră în această adiere blândă?!”
9. Perșii se minunau acum peste măsură, iar trimisul a spus: “Ciudat, ciudat! Aceasta ima-
gine este surprinzător de asemănătoare cu acea imagine veche a profetului Ilie! Un miracol a fost
și salvarea noastră, și nu unul mic, și iată că acum, aici, pe acest dâmb, chiar simt acea adiere
stranie, misterioasă, despre care Duhul i-a spus profetului că prin ea ar fi trecut Iehova pe lângă
el! Da, voi ce părere aveți, frații mei și surorile mele?! Cum vi se par toate acestea?”
10. Cu toții i-au răspuns, ca dintr-o singură gură: “Și nouă ni se pare la fel de miraculos.
Dar noi - prin puterea noastră - nu vom ajunge la lumină! De aceea să-l lăsăm pe acest bărbat
înțelept să vorbească, pentru tine și pentru noi toți!”
11. Trimisul a spus: “Da, sigur că așa ar fi cel mai bine. Dar nu se poate aici, unde se găsesc
cei mai înalți demnitari ai Romei, regi și principi, să cerem pur și simplu una sau alta. Trebuie mai
întâi să cerem permisiunea de a adresa o rugăminte pentru ceva ce dorim!”
12. Eu am spus, întrerupându-l: “Prietene, aici nu e nevoie de așa ceva! Poate că este un
obicei al Persiei, dar de noi este cât se poate de departe! În fața lui Dumnezeu, prietene, o umilință
care înjosește sufletul uman este o prostie la fel de mare ca oricare alta întâlnită doar la păgâni -
cu atât mai mult umilirea unui om în fața unui alt om. O asemenea manifestare umilă a unui
om în fața altui om îi face pe amândoi mai răi: pe primul, pentru că în general se preface, și
astfel îl face pe aproapele său vinovat de o și mai mare trufie, și pe al doilea pentru că acesta devine
într-adevăr mai trufaș!
13. Smerenia care se naște din iubirea curată este o smerenie dreaptă și adevărată, pentru
că ea cinstește și iubește în celălalt un frate ca pe frate, dar nu face nici din sine, nici din celălalt
un dumnezeu în fața căruia trebuie să cazi în genunchi și să i te închini!
14. Este mai bine să ceri de la cineva ceea ce dorești ca un om de la un om și ca un frate de
la un frate. Dar niciodată un om nu trebuie să se târască prin praf în fața altui om!
15. Ceea ce Dumnezeu nu cere de la nici un om, cu atât mai puțin poate să ceară cineva de
la aproapele său! Și aceasta este o afirmație înțeleaptă care face parte din rânduiala desăvârșită a
lui Dumnezeu. De aceea, țineți-o minte și nu vă abateți de la ea, și atunci veți fi plăcuți în fața lui
Dumnezeu și în fața oamenilor!
16. Dar acum să vorbim despre altceva! Ca să vă dați seama mai bine că adierea blândă din
fața peșterii profetului coincide cu vremea aceasta, vă voi pune - pentru că sunteți încă evrei ade-
vărați, ca să spunem așa - o altă întrebare.”
(Din „Marea Evanghelie a lui Ioan”, Vol.3.)

35