Sunteți pe pagina 1din 86

Înfricoșata judecată

„Și a venit unul din cei șapte îngeri, care aveau cele șapte cupe, și a grăit către mine,
zicând: Vino să-ți arăt judecata desfrânatei celei mari, care șade pe ape multe,
Cu care s-au desfrânat împărații pământului și cei ce locuiesc pe pământ s-au îmbătat
de vinul desfrânării ei.” (Apoc. 17/1-2.)
*
„Și am văzut niște scaune de domnie; și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am
văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina Cuvântului
lui Dumnezeu, și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe
frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani.” (Apoc. 20/4.)
*
„Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a
crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai
mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă
sunt făcute în Dumnezeu.” (Ioan. 3/18-21.)

Despre înfricoșata judecată

Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

... O, puișorii Mei, M-am înălțat la Tatăl după patima Mea, iar acum M-am pogorât pe
pământ, nevăzut de nimeni, pentru a-Mi pregăti acest vas ales de Mine, dar neputincios, și
prin el să-Mi pregătesc un popor sfânt, ca să-Mi gătească Mie calea ca să vin întru judecată.
Puișorii Mei cei fricoși, nu vă îndoiți de glasul Meu, și credeți cuvintelor Mele prin această gură
neputincioasă, că vreau să vă nasc din nou, din Duh. Nu vă temeți. Vă voi ocroti, vă voi crește cu
lapte, că sunteți mici. Vă voi lua sub aripile Mele, cum ia cloșca puii de îi apără de uliu, căci mulți
dușmani veți avea.

Măi puișorii Mei, misiunea Mea de la Tatăl este să-Mi cresc un popor nou, un Israel nou
în poporul român, căci poporul ales de Mine în trecut s-a stricat de tot. Pentru asta am venit
în lume, am venit să-Mi aleg din lume niște mielușei blânzi și ascultători, să-i pot hrăni cu hrană
cerească. (Vezi selecția tematică: „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, - și pe edocr; jum-
pshare; authorstream; Google Drive; scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 14-06-1955
***

... Așa este când este recoltă amestecată; a lovit păcatul și pe creștini. O, Israele tată, întă-
rește-te bine, că se dărâmă toate. Copilul Meu, poporul Meu, așa e scris în carte: numai la ziua de
judecată se alege grâul de neghină, și fiți atenți, că a început judecata chiar de la poporul Meu; așa
e scris în carte. Ține-te bine, că mulți, în loc să se închine, mai rău se întinează, în loc să vină cu
frică și cu capul plecat la Mine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 12-10-1972

1
Înfricoșata judecată

***

... Tată, treziți duhurile, că e păcat să pieriți după câtă hrană ați avut. Știți cine v-a omorât?
Pofta, măi tată. Ce să facem? Vine ziua de judecată, și ce va face omul care s-a înduplecat la
poftă?
... Dacă a lătrat un câine, ai fugit de lângă Mine. Dacă ți-a dat un vecin o palmă pentru
Mine, ai fugit ca un nebun, dar Eu, cât am suferit! Eu te-am iertat, că Mi-e milă de tine, că te văd
cum vei sta în fața Mea la judecată, că judecata Mea e dreaptă și condamnă după fapta ta, că ai
fugit pentru nimic, ai fugit pentru iubit, ai fugit pentru băut, ai fugit pentru hulit, ai fugit pentru
curvit, ai fugit că ai înnebunit, și Mă uit la tine cum vei sta smerit în fața Mea, crezând că va fi
mila ca altădată, dar nu va fi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 24-11-1974
***

... Întoarce-te, lume, cu fața către Mine, că vine plânsul peste tine! Strânge, lume, portul
bine, că vine jalea peste tine! Lume, lasă gluma, că te vei jeli, și unde va fi peștera mai rea, acolo
vei intra ca să scapi de necaz. Lume, lume, vine moartea peste tine și pământul nu te va primi! Atât
am avut de vorbit pentru tine, lume. Am avut prooroci în tine, trimiși de la Mine, și n-ai voit să-i
asculți. Am avut pe Fiul Meu venit la tine și nu L-ai primit și L-ai prigonit și L-ai omorât. Ce
răspuns vei da la judecata Mea? Am trimis peste tine ape să te înece, și nu te-ai speriat. Am trimis
foc să te ardă și nu te-ai speriat. Am trimis peste tine cutremure și nu te-ai speriat. Am trimis peste
tine foamete de pâine și nu te-ai speriat. Am trimis peste tine boli grele și nu te-ai închinat Mie. O,
lume, nu mai am ce mai trimite, că pe toate le-am folosit. Voi trimite între cer și pământ scaunul
de judecată și te va judeca pentru toată fapta ta. Lume, lume, ai umplut pământul de spurcă-
ciune! Lume, lume, Îmi voi retrage de la tine și moartea și vei striga cât vei putea, dar moartea te
va lăsa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-11-1976
***

... Aici, pe pământ, se va muta toată ființa omenească, și aici se va face judecata la
lumea toată. Nu te uita la mincinosul acela care zice că nu este Dumnezeu și că omul nu e făcut
de Mine. Și când îl vei vedea legat în lanțuri strâns, te vei uita la el și te vei cutremura de frică să
nu fii și tu tot legat ca el. Și îl vei blestema și îi vei spune: „Ne-ai înșelat, că spuneai că tu ești
Dumnezeu!“.

... Copilașii Mei, pentru aceasta trimite Dumnezeu din cerul Său pe Duhul Său într-un lut
de pământ; cum ai avea tu un bucium, așa și cu trupul acesta. Cui îi place, bine. Cui nu-i place,
fuge departe, că au ieșit mulți prooroci mincinoși. Ascultă, tată, că sunt prooroci care proorocesc
prin frunză, cântă prin frunză. Sunt prooroci care proorocesc prin vioară, proorocesc prin chitară.
Sunt prooroci care proorocesc prin dans. Sunt prooroci care proorocesc prin sărutare. Mii și mili-
oane. Nu e frunză și iarbă câți prooroci sunt ca să amăgească făptura omenească. Dar Dumnezeu
numai o singură coardă și o singură unealtă are. Sunt multe, dar s-au sfârșit; și pentru sfârșit a mai
rămas una. Și în ziua aceea vor veni patru frați din patru părți și vor avea patru instrumente
și cu ele vor cânta cântarea lor, nu împotriva voastră, și va cânta fiecare cântarea sa: unul,
pentru învierea morților; altul, ca să cheme din toate colțurile pământului la judecată; altul,
pentru alta; altul, pentru alta.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 27-03-1977

2
Înfricoșata judecată

***

... Am venit să vă spun că vine, vine judecata care va judeca fapta rea. Uitați-vă bine
la ziua care vine, că nu se spune. E luni sau marți, e miercuri sau e joi, e vineri, sâmbătă sau
duminică, nu se spune, dar te vei trezi cu ea, cum zice cineva: „țac-pac!", și atunci n-ai ce să faci.
Cum te-a prins, așa ești, tată. N-ai cui să mai spui: „Am o rochie bună acasă; mă duc s-o iau" .
N-ai cui să-i spui: „Am pantaloni buni acasă, nu ca aceștia" . N-ai cui să spui, căci cum te-am
prins, așa rămâi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-05-1977
***

Poporul Meu, s-a mărit judecata. Judecata de un ceas s-a făcut an, și judecata de o
lună s-a făcut, iarăși, ani. S-a mărit judecata. Judecă Dumnezeu făpturile. A început, a înce-
put. Fericit cel ce a fost judecat pe pământ și cu o suferință, și cu o întristare, și cu o lipsă de avere.
Dar vai de cel ce va intra în judecata cea mare când va fi judecat pentru păcat, când vei fi judecat
pentru părul din cap de ce l-ai tăiat, sau pentru ce ai avortat, sau pentru ce ai trădat, sau pentru ce
ai înjurat, sau când vei fi judecat că ai venit la Mine și ai plecat și M-ai lăsat. Ești ca un zidar când
ai lăsat casa neterminată, nezidită, că nu se mai aseamănă zidăria unuia cu a altuia, și lucrul pe
care l-am început cu unul, trebuie să-l stric, că nu pot să-l termin cu altul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 22-03-1978
***

... Tineretul de astăzi îi prostește pe părinți, că nu au știut să trăiască. Cum are să judece
Lazăr pe bogatul! Că Dumnezeu va da judecata Sa săracilor, ca să judece faptele bogaților.
Are să te judece cerșetorul și are să te osândească la ziua de judecată.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-05-1978
***

... Judecata e dată în mâna sfinților și a Judecătorului. Cum crezi că e judecata? Fiecare
prooroc, fiecare profet, ucenic ori mucenic, fiecare cu gruparea sa, fiecare în partea sa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 26-08-1978
***

Ce vei zice, tu, creștine, la ziua judecății, când îl vei vedea pe cel înviat din groapă, încon-
jurat de diavoli, și îți va fi soț sau frate, bunic sau soră, tată sau mamă, sau îți va fi copil? Ce zici,
n-ai să plângi pentru ei? O, tată, că nu te-ai rugat pentru ei! O, tată, tată, rugați-vă pentru ei!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 24-09-1978
***

... La anul pe timpul acesta Domnul începe judecata cu suprafața; nu așa cum știți voi
judecata. Deosebită este judecata sfântă. O judecată se face prin schimbarea la față a unor per-
soane care fac păcat. Dumnezeu îi judecă și le dă vreme să se pocăiască. Ține minte, nu uita
aceste cuvinte, că sunt sfinte. Ai auzit? La anul pe timpul acesta Dumnezeu mai începe curățirea
pământului de viespi și de viespari, de tăunii aceia mari, că nu mai poate umbla turma care face
voia Mea. Și mai începe ceva, mai începe mucenicia peste preoția aleasă, preoția cea bună. De
aceea v-am spus: începeți să vă faceți comoară frumoasă în patria cerească, că nu mai aveți prin

3
Înfricoșata judecată

cine să se slujească pomana voastră, că sunt preoți de formă, sunt în uniformă, (De ofițeri la Secu-
ritatea dictaturii comuniste, n.r.) dar pe dedesubt sunt o ladă de gunoi, și așa se va lucra, treptat,
până se va termina cu toate. Irod a omorât paisprezece mii de prunci în trup, dar un Irod de astăzi
omoară de cinci ori mai mulți prunci, dar nu în trup, ci duhovnicește.

La anul pe timpul acesta începe mânia lui Dumnezeu împotriva munților aceștia și
împotriva dușmanului care ia cruciulița de la gâtul copilului. La anul pe timpul acesta încep
multe să se lucreze, dar nu mâna omenească, ci mâna dumnezeiască. Fiți cu luare-aminte să nu
cădeți în groapă, că-și va deschide pământul gura sa și va înghiți a treia parte; își va deschide gura
să-și mănânce prada care este pe el, și așa, până se va termina cu tot ce e împotriva Mea. La anul
pe timpul acesta va fi văzut antichrist și va fi descoperit, și mulți care au purtat prietenie cu
el și nu l-au cunoscut, se vor duce la spânzurătoare. Vor fi zece ani într-un an. (Acest
lucru s-a împlinit peste zece ani, la Revoluție, în 25 decembrie 1989, când comunismul a căzut iar
soții Ceaușescu a fost executați prin împușcare, în ziua de Crăciun, n.r.)

... Duhovnicește grăiesc: piere lumea și conducătorul ei și mulți se uită să vadă, dar Eu am
spus și nu voi minți. Piere lumea, pier și șoimii patriei.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 20-03-1979
***

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinții și întreabă: „Mai e mult,
Doamne?“. „Mergeți la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vom
împărți darurile.“ (Vezi selecția tematică: „Necazul cel mare”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; n.r.) Așa vă spune Domnul: tu vei fi
cel din necazul cel mare, pe care te așteaptă cerul cu pompă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-09-1980
***

... Ocrotim România. Ierusalimul cel vechi este acolo unde au fost patimile Mele cele mai
crâncene, iar Ierusalimul cel nou, în curând îl veți vedea unde e dacă vă pregătiți. Ierusalimul cel
nou este România. Judecata de apoi este în România.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 27-05-1986
***

...Copiii Mei, Dumnezeu când l-a făcut pe om, cu multă grijă l-a făcut din țărână, cum ai
face o păpușă din pământ și din apă și din înțelepciune. I-a suflat apoi: „Fuuu!“, suflare de viață,
și nu i-a pus Dumnezeu nici sticluță de gât, nici țigară în gură, ci l-a înzestrat cu înțelepciune, cu
frumusețe, cu fel de fel de daruri. Dar iată, acum omul folosește deșteptăciunea și înțelepciunea
nu ca Dumnezeu, ci împotriva lui Dumnezeu. Nu e omul mulțumit așa cum l-a făcut Dumnezeu,
și se afumă cu țigara și bea până-L înjură și batjocorește pe Dumnezeu cu cuvinte mârșave. De ce
nu întorci, fumătorule, țigara cu focul în gură? Nu suporți focul. Așa nu vei putea suporta osânda
judecății. Judecata e aici; ea va fi în România. De aceea Măicuța Mea strigă pentru România.

...O, munca e iubită de Dumnezeu, dar nu așa ca să te cheme la muncă sau să te duci la
muncă în zilele de sărbătoare.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-02-1987
***
4
Înfricoșata judecată

... Nici o credință nu e mai dreaptă ca ortodoxia. Nu luați altă cale, că e greșită. Așa cum a
fost calea Domnului, așa a fost și calea ortodoxiei.
Fiți atenți, că Măicuța Mea acum cere grăbirea, că toată zidirea e cu vrăjmașul. Stai lângă
Mine o clipă și nu-ți place și pleci tot la vrăjmașul. Îți vine o durere, vii din nou la Mine ca să scapi
de durere, și dacă te scap, iarăși uiți, și te duci iarăși la vrăjmașul, și tot așa până când sosește
judecata, și cine știe cum te găsește?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-10-1988
***

... Nu vă mai puteam pregăti, că vă cuprinsese frica. Vă puseseră cursă. Și iată ce a făcut
Dumnezeu! Acum vedeți, și vedeți că este Dumnezeu cu voi. N-a voit Dumnezeu să-l prindă vrăj-
mașul pe cel nevinovat, pe cel ce-L iubește pe Dumnezeu, și au fost prinși cei fără Dumnezeu.

Nu s-au limpezit bine burnița și valurile vrăjmășiei, dar spulber și limpezesc. Vă dau dru-
mul să aveți dreptul la cuvânt. V-am spus că l-am luat de ajutor pe proorocul Ilie, care l-a adus pe
Israelul de pe timpul lui Ahab la Mine. L-am adus și aici în ajutor. Preoțimea era condusă de călăul
omenirii, dar acum își așteaptă judecata și pedeapsa.

Scaunul de judecată va fi în România, pe care o spăl acum. Veți vedea cu ochii și ade-
vărul și dreptatea.

… Un picuț de timp pe pământ, și pe urmă veți fi în cerul sfânt, adică pe pământ sfânt, că
a sosit și a ieșit la iveală ceea ce cereați și doreați. Această rugăciune rostită de Măicuța Mea și
prin gurițele voastre, s-a împlinit, ca România să fie scoasă și scuturată de murdăria lui satan și de
întunericul ce o copleșise.

Am văzut cursele întinse pentru ca iubitorii Mei să fie prinși, dar Eu, Domnul, am oprit
pasul tuturor și v-am dat cuvânt să stați cuminți și să întețiți rugăciunea, și iată, am întors roata, ca
să cadă în groapă cei ce au săpat groapa. Vă puseseră cursă.

... Românie, Românie, țara Mea sfântă și iubită! Ce te copleșise! Ce te păcălise!

Fiți atenți, că acum este prag de sfârșit de veac. România va deveni Noul Ierusalim și veți
vedea cu ochii că Dumnezeu a fost și este cu voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-12-1989 (La trei zile de la revoluție)
***

Aici la voi va fi împărăția celor din cer care au crezut și au plecat la cer întru nădejdea celor
făgăduite prin acest izvor de cuvânt ceresc. Aceasta este misiunea la care voi lucrați, și de aceea
se numește aici biserică a neadormiților și a neprihăniților. Cei care sunt acum din cer aici la
voi, aceia sunt neadormiți aici, căci veghează și lucrează din cer, și iată plata neprihănirii lor! Și
dacă ei au mai avut de șters câte ceva din viața lor, de aceea v-am așezat eu să luați și să cercetați
pe fiecare și să spălați bine veșmântul fiecăruia, căci am spus să faceți jertfă de rugăciune și de
tămâie, și cuvânt de dezlegare să rostiți pentru tot sufletul care s-a născut, ca să fie dezlegată în cer
făptura lui Dumnezeu. Aceasta este judecata despre care scrie în Scripturi, și de aceea a trebuit
să ia trup această biserică din cer coborâtă prin cuvânt, ca să facă Domnul judecata păcatelor și să

5
Înfricoșata judecată

fie dezlegată prin cuvânt făptura lui Dumnezeu. (Vezi selecția tematică: „Adevărata biserică”, -
și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5,
n.r.)
Extras din Cuvântul sfintei Virginia la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-1991
***

Am însemnat peste tine în ziua aceea lucrare de nepătimire peste tine, lucrare de fire dum-
nezeiască în trup, ca apoi judecata să nu mai caute spre tine, tată, fiindcă trebuia să vină judecata
Mea, și a venit. Cartea Mea pe care ți-am dat-o, aceea este judecata lumii, și de aceea ți-am dat din
timp cuvânt de mărturie nouă și curată, ca să nu cazi în judecată când ea va veni peste lume. Să nu
fii prins și tu în judecată, și pe tine să te găsească cu Mine și lângă Mine cartea judecății păcatelor
lumii, cartea care a fost proorocită de prooroci, după cum în Scripturi este scris: «Va să Se înalțe
Domnul și să facă între cuvioșii Săi judecată scrisă». Amin. Și iată, am scris judecată scrisă, ca să
Mă răzbun pe neamuri și pe popoare, să leg în obezi pe împărații pământului și să pun cătușe de
fier peste cei slăviți ai pământului și ca să fac între ei judecată scrisă, după cum grăiesc Scripturile,
și să pun slava Mea peste cuvioșii Mei.

… Măi fiule de azi, de ce, oare, îți spuneam Eu mereu să nu dorești să mori? Că te voiam
sfânt pe tine, și te voiam întru nepătimire, așa cum a fost Ioan cel curat, care stătea alipit cu sânul
Meu curat. Înfeciorește-ți inima, Israele, fiule al Meu, ca să nu te poată judeca nimeni cu cartea
aceasta. Fugi, fiule, de fața cea schimonosită a fiilor lumii care zic că sunt creștini. Cine mai știe
azi ce înseamnă să fie omul creștin? Ni-meni nu mai știe, până la unul nu mai știe. Preoții și arhi-
ereii și-au pierdut toată înțelepciunea; au jucat-o la cărți, la zaruri, la popice; s-au dus cu ea la
meciurile iadului, care au ieșit din pământ și care sunt pe pământ; au dat înțelepciunea pe curvie
și pe băutură și pe fumat și pe femei, și încă își zic creștini. Nimeni, tată, nu mai iubește nepătimi-
rea, și se duc la altar nespălați de păcate, și nu mai e pe nicăieri nici un strop de sfințenie, măi
poporul Meu. De o mie de ani Mă înșeală biserica și își zice că e a Mea. Ba chiar și de două mii
de ani Mă înșeală ea, că n-am putut nici acum două mii de ani să fac prin apostoli nepătimire în
creștini, și se uitau bieții Mei ucenici la strâmtorarea omului și la firea omului, și au lăsat îngădu-
ință la multe și neplăcute în biserică, fiindcă biserica nu voia nici atunci numai cu cerul, și voia și
cu trupul, și așa se pretindea ea că e biserică.

Biserica adevărată a lui Iisus Hristos în om abia acum la sfârșit Mi-am făcut cale și cuvânt
cu ea, căci dacă de pe atunci s-ar fi scris toate câte Eu am grăit și am lucrat, nu ar fi încăput cartea
pe pământ, după cum este scris aceasta. Nu ar mai fi încăput în nimeni dintre robi credința în Iisus
Hristos, Cel ce a venit din cer, Mântuitor de la Tatăl. Adevărata biserică a lui Iisus Hristos este
acolo unde se adună frații laolaltă pentru ca să se facă una cu trupul Meu, să fie toți întru ne-
pătimire și să ia toți pe Iisus Hristos, întru pregătire sfântă și veșnică în trup; nu cum este azi în
biserici, lume și iar lume care vine la împărtășanie din an în Paști, nepregătiți, nejudecați de păcate,
neșterși de păcate, căci oamenii nu-și spun păcatele și nu se curățesc de ele, și aceasta nu înseamnă
biserică, cu preot care trăiește în păcate și mai grele decât restul turmei lui. E turma lui, că a Mea
nu este, și turma rătăcește ca oile fără păstor, căci păstorul de azi joacă barbut, trage la roata noro-
cului, se duce și se dezgolește în soare, iar prezbiterele de azi, se sperie sfinții și îngerii de ele, că
au ajuns cu schimonositul mai rău decât desfrânatele care erau cunoscute pe la casele lor. Își face
preoteasa părul pe fier roșu, își înroșește unghiile, se unge cu unsori spre păcătuire, că la ce altceva
i-ar folosi unsorile și culorile și schimonoseala în care se așează preotesele? Își cumpără preotesele
vopsele și pălării și pânzeturi subțiri, își cumpără din banii tăi, creștinule care zici că te duci la

6
Înfricoșata judecată

biserică. Te duci și dai bani la altar, și bagă preotul banul (Urâciunea pustiirii sufletului omului,
n.r.) în Sfânta Sfintelor, ca apoi să se ducă să-l dea pe fard și pe podoabe, să-și scoată preoteasa la
piață, ca să semene și ea a preoteasă, și nici un bici nu mai lucrează în mâna nimănui așa cum am
lucrat Eu să scot tâlhăria din casa Tatălui Meu.

Dacă tu, preotule de azi, nu-ți poți ține casa în rânduială sfântă, cine, măi, te face pe tine
preot? Oare, bani n-ai mai găsi pe ce să iei ca să-ți faci gusturi păcătoase cu ei? De ce iei tu banul
omului necăjit ca să-l cheltui pe păcat? De ce îngropi omul pe bani? De aceea te-ai făcut tu levit?
Vai ție, și iar vai! Iată judecată scrisă. Pe cine crezi tu că înșeli? O, nu te mai zbate să-ți umpli
pumnul cu pietre și să arunci peste poporul Meu, cel ce face voia Mea în trup. În tine când ai să
arunci? O, de ai fi tu, preotule de azi, așa ca fiii poporului Meu, ca fiii Ierusalimului Meu, ai spune
și tu la lume să se lase de păcate, să se îmbrace creștinește și nu păgânește, ai îndrepta spre Mine
pe omul rătăcit, ca să-și găsească omul pacea în biserică, nu în crâșme, nu în desfătări lumești. O,
cum să-l înveți așa pe om când tu faci și mai rău ca omul care-ți dă ca să ai tu pentru duhul lumii
din tine?

Biserica trebuia să fie numai și numai a creștinilor, precum și cârciuma numai a bețivilor.
Dar iată ce este pe pământ, și nimeni nu este povățuitor, căci creștinii intră să se roage Mie în
biserică, și intră și păgânii și bețivii în biserică. Scris este: «Cu cei fără de lege nu voi sta la masă»,
dar cine mai vede ce scrie în Scripturi? Creștinii care-și zic creștini merg și la biserică și la câr-
ciumă, merg și la împărtășanie și la curvie. O, asta înseamnă creștinism?

O, preotule care te-ai pus preot azi! Pune mâna și te pocăiește, și nu mai numi sectă pe
creștinii Mei, și să te numești pe tine sectă, pe tine și pe preoteasa ta pe care o pui în strana cea
dintâi ca s-o cinstească oamenii. Uită-te la Maica Mea și vezi cum s-a purtat ea în biserică, și uită-
te la creștinele sfinte ale lui Iisus Hristos, și întoarce-te cu judecată asupra ta și a casei tale pe care
n-o dai pildă înaintea turmei. O, ce-am să-ți fac! Că iată, am făcut judecată scrisă în vremea ta,
am făcut și fac până voi nimici pe cel din urmă vrăjmaș, iar tu, cel ce stai așezat peste gloata
cea amețită de fărădelegi, închide gura și taci, că n-ai cuvânt de dezvinovățire. Iată, Eu te dezvă-
luiesc, și tu în zadar înșeli pe Dumnezeu, că nu pe El, ci pe tine te înșeli, că Eu am temelie nouă,
și stau cu ea înaintea ta și îți arăt ce va să zică temelie și mărturie și biserică a lui Iisus Hristos între
oameni. O, nu mai este credință pe pământ acum, la venirea Mea! Dar am o rămășiță mică, rămășiță
care nu a îngenuncheat înaintea lui Baal. Și voi merge înaintea poporului Meu mai mult decât am
mers prin Moise și voi face din poporul Meu stâlp de lumină și sare de sărat, iar în undița ta nu
mai stau, că tu nu știi să pescuiești fii pentru cer, și scris este despre smochinul fără rod că va fi
tăiat și aruncat în foc, și cele scrise nu se pot desființa. Amin.

Poporule, iubitul Meu, am făcut, tată, și fac judecată scrisă din mijlocul tău, ca să
judec fărădelegea și s-o pun la locul ei. Poporule, pe lume o pot înșela preoții care se cred preoți,
dar pe Mine și pe tine nu se poate, tată. Eu și cu tine facem biserică întărită pe poruncile ei cele
dintâi, și de aceea am făcut preoție nouă în mijlocul tău și ungere nouă, că n-are cine mai unge un
slujitor pentru cer. Am dus și Eu din poporul Meu la teologie omenească fii ca să se facă preoți, și
s-au făcut păgâni cu viața față de viața pe care Eu i-am învățat s-o aibă înaintea Mea, și acum sunt
și ei preoți de lume, preoți ai lumii și nu ai lui Iisus Hristos, căci cei ai lui Hristos, aceia și-au
răstignit patimile și poftele și trupul, ca să umble în Duhul Sfânt al curățeniei de duh și de trup.

Am scris patru ani de sărbătoare, patru ani de veac nou. Eu la Mine nu mai număr, dar

7
Înfricoșata judecată

numărăm pentru vremea omului care este om și nu este al lui Dumnezeu, căci cartea Mea este
carte de judecată, și cuvântul rostit este judecător peste cele săvârșite împotriva lui.

Binecuvântare și înfeciorire și împruncire peste duhul și peste trupul tău, Ierusalime, popor
numit Israel! Eu voi merge cu tine pe drumul împlinirilor și toate se vor împlini, după cum stau
scrise.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea de patru ani de la punerea pietrei de te-
melie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-1995
***

Poporul Meu iubit, să ai simț sfânt, să ai sfială sfântă frate între frate. Israele, să nu obiș-
nuiești să te caini, tată, că tu ești numit popor fericit. Dacă cineva în tine nu este fericit, aceluia nu-
i place cu fericirea, nu-i place fericirea. Dacă cineva în tine este bolnav, aceluia nu-i place darul
sănătății. Dacă cineva în tine nu iubește mustrarea, aceluia nu-i place să fie fiu, și îi place să fie
liber în voile lui. Cel ce nu caută mustrarea, acela nu este fiu. Dacă cineva în tine, Israele, este
lacom sau bogat, aceluia nu-i place împărăția cerurilor. Iată, tată, ce greu este de voi când Eu v-
am cerut rugându-vă să ieșiți de sub sarcini, de sub apăsare! E greu, măi copii, că Mă uit la unii
din voi că nu știu ce să facă aceștia cu averea lor. E tulburat satana că vede că i se surpă împărăția
și cuiul lui în care-și ținea toate gusturile lui în căsuța creștinului lui Israel. E tulburat, dar e rușinat
și e fără putere și iese zdrobit de prin toate colțurile cuprinse în hotarele creștinilor Mei care Mă
iubesc. Dar de la unii nu iese, că unii sunt lacomi și dorm în munca lor. Acolo va trage judecata.
Acolo se va face curat cu unelte de curățire.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, s-a așternut masă în Israel, că binecuvân-
tat este Israel. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin, din 05-11-1995
***

Israele, Israele, viața ta să fie întru Mine, și viața Mea întru tine, fiule scump, căci cu
această lucrare a vieții tale în Domnul Eu am scris judecata lumii. Te-am crescut și te-am
împlinit în Duhul Sfânt și te-am pus înaintea oamenilor, ca să vadă omul ce va să zică Dumnezeu
în om, și să fie omul judecat întru faptele vieții sale. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-1995
***

Eu sunt Cel ce sunt. Amin. Eu sunt mereu astăzi. Amin. Vin cuvânt pe pământ. Vine cu
norii cuvântul Meu. (Vezi selecția tematică: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, - și pe
edocr; jumpshare; joomag; authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Iată-l,
vine cu norii și se face râu al vieții în care să se boteze toți cei ce cred în el, în cuvântul Meu.
Cuvântul Eu sunt. Dacă însetează cineva, să vină la Mine să bea, să vină să bea din apa râului
vieții, și râuri de ape vii vor curge din pântecele lui, căci va primi Duh Sfânt. (Vezi selecția tema-
tică: „Acest cuvânt este râul vieţii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google
Drive; Scribd; archive; pubhtml5, n.r.) Amin. Cel ce crede, să vină să bea, că n-am venit să judec
lumea, ci am venit să suflu peste ea Duh Sfânt și s-o nasc din nou și s-o înnoiesc. Se împlinesc
Scripturile nașterii din nou a lumii, și vin să împlinesc. Amin. N-am venit să judec lumea, ci ca
s-o înnoiesc am venit, dar cel ce nu crede în Mine, Cuvântul Care vine cu norii, acela a și fost

8
Înfricoșata judecată

judecat. Cel ce nu crede este judecat de necredință, căci cuvântul Meu care vine din Mine cu
norii, este adevărat cuvântul care se naște din Mine.

Eu sunt Cuvântul Tatălui, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu-L cunoaște, dar voi Îl cu-
noașteți, fii ai lui Israel luat din români. Vin la voi cuvânt, și Mă port din loc în loc ca să Mă
vestesc că vin, așa cum Gavriil a binevestit venirea Mea de la Tatăl trup născut din Fecioara mama
Mea.

…Am venit să te iert, omule. Să te dezleg de păcat am venit, că păcatul se naște din neas-
cultarea de Mine. Păcatul s-a născut din omul cel făcut de Mine, cel cu duh de viață din Mine.
Păcatul îi zice omului tată și mamă, dar am venit cuvânt de la Tatăl, că era scris în Scripturi să vin
cuvânt și să Mă fac izvor peste pământ și să-l nasc pe om din cer, din cuvântul Meu să-l nasc pe
cel ce crede în Mine, iar cel ce nu crede a și fost judecat. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza)19-01-
1997
***

O, poporul Meu, îți spun ție bucurie. Apostolii cei doisprezece s-au așezat pentru Israel pe
cele douăsprezece scaune pe care Eu le-am dat lor prin făgăduința Mea cea de atunci. Au auzit la
Mine cuvânt rostit peste neamul lui Israel, neamul lor cel după trup, neamul pe care Eu îl
strig acum să vină să primească cuvântul Meu, cuvântul Celui răstignit de neamul lui Israel,
căci neamurile pământului au primit cuvântul mântuirii și vin la credința mântuirii prin cuvântul
Meu care vine înaintea Mea ca semn de pocăință a oamenilor, și de venire a Mea, iar Israel cel
după trup are mijlocitorii lui pe cei doisprezece apostoli ai Mei, care sunt iudei după trup, după
cum și Eu sunt iudeu după trup, că mântuirea din iudei este, după cum este scris în Scripturi. S-au
așezat apostolii Mei să judece pricina celor douăsprezece seminții ale lui Israel, și această jude-
cată se face prin Mine, Cuvântul lui Dumnezeu peste neamul român, ca să audă neamurile
pământului, și să audă neamul Meu Israel și să se scoale, căci Hristos, Unsul Tatălui, Trimi-
sul Cel din cer pe pământ acum două mii de ani trup în Israel, iar azi cuvânt în neamul
român, Hristos, Cel ce este proorocit de prooroci ca să fie Mesia Cel din cer, Hristos vine din
nou a doua oară de la Tatăl ca să mântuiască lumea cu mântuirea Lui. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-12-1997
***

Duhul Sfânt grăiește din cer peste pământ.

Amin, amin, grăiesc vouă, oamenilor care nu țineți cuvintele Mele: înnoiesc peste voi
Scriptura Mea care a spus despre vremea Mea de azi când morții vor auzi glasul lui Dumnezeu
și vor învia, unii spre viață veșnică, iar alții spre judecată veșnică, și precum viața este veș-
nică, tot așa și judecata. (Vezi selecția tematică: „Morţii aud glasul Meu”, - și pe jumpshare;
authorstream; my.edocr; joomag; archive; Scribd; Google Drive; pubhtml5, n.r.) Duhul Sfânt este
Domnul, Care face viață în oameni. El este izvorul din care izvorăște sfințenie în oameni, în trupul
și în duhul și în sufletul omului. Iată cu ce întrebare vin spre voi: primit-ați voi pe Duhul Sfânt?
Auzit-ați voi de El, ca să-L primiți și să-I deschideți și ca să Se facă în voi izvor de sfințenie?
Răspundeți-Mi!

9
Înfricoșata judecată

Eu când am zidit omul l-am zidit ca să fie sfânt, dar voința omului a fost altfel. Când omul
nu primește voința Mea și iubirea Mea în el, omul se îmbracă cu voința lui și rămâne fără Domnul,
și calcă peste cele ale Domnului în om, și omul își așează în el voința lui și își este sieși stăpân.
Iată, a venit vremea să-l strig pe om și să-i cer socoteală omului. Eu țin în mâna Mea lopata și Îmi
curăț aria adunând grâul Meu în grânar, iar pleava, în foc. Este scris în Scripturi că după două
mii de ani de la prima Mea venire Eu vin iar din cer pe pământ, ca să dau fiecăruia după
cum este fapta sa.

Grăiește Duhul Sfânt din cer peste pământ în mijlocul neamului român, căci Eu, Domnul,
am ales din nou Ierusalimul. La început Mi-am ales un Ierusalim, și acela M-a alungat din el.
Acum am ales alt Ierusalim, dar Duhul Sfânt nu poate fi prins, că scris este în Scripturile Mele cele
de atunci: «Încă puțină vreme, și lumea nu Mă va mai vedea. Voi însă Mă veți vedea, fiindcă Eu
sunt viu, și voi veți fi vii și veți înțelege că Eu sunt întru Tatăl, și voi întru Mine, și Eu întru
voi».

Eu sunt mereu în mijlocul celor aleși de Dumnezeu, ca să-Mi fac lucrările Mele cu ei peste
pământ, că Eu, cu oamenii am împlinit Scripturile, fiindcă pentru oameni sunt ele lăsate din cer,
ca să se împlinească pentru oameni. La prima Mea venire am venit ca Mântuitor, dar cei ce nu M-
au primit au și fost judecați, căci s-au vădit că nu iubeau pe Dumnezeu, că nu păzeau poruncile.
La a doua Mea venire vin ca Judecător pentru cei vii și pentru cei morți, dar cei ce nu Mă
primesc nici acum sunt judecați prin aceasta, căci se vădesc că nu iubesc pe Dumnezeu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 07-06-1998
***

Eu, Domnul Iisus Hristos, cobor în grădina Mea și Mă fac sărbătoare de cuvânt pentru
mama cea pururea Fecioară, care Mi-a fost ușă Mie din cer spre pământ, ca să fac lucrarea Tatălui
Meu Savaot.

O, mamă, mamă cu durere ca și Mine, Fiul tău Cel ceresc! Nimeni pe pământ n-a născut
fiu din cer, nimeni decât tu, că Eu din cer M-am coborât în tine. Eu am fost cuvântul arhanghelului
care a coborât din cer de M-a vestit ție, și cuvântul a luat trup de om în tine, ca să Mă nasc om din
Fecioară, și cuvântul s-a făcut om. Cine s-a mai făcut om ca și Mine din cuvântul cel din cer și din
trup feciorelnic? Eu n-am putut să fac de la Mine nimic, ci toate câte aud că-Mi spune Tatăl, aceea
fac. Din cuvânt M-am făcut trup curat din trup curat. Toate câte fac Eu, de la Tatăl le fac, și prin
cuvânt le întocmesc, și apoi le aduc spre vedere. Așa am lucrat din veac și până în veac, până azi.
Iar azi, ce cuvânt întocmesc ca să împlinesc la vedere? Azi Mă pregătesc peste grădină și Mă
vestesc Judecător peste proorocul mincinos, care și-a băgat capetele sale în țara Mea cea
plină de darurile credinței sfinte, care este în ea de la Mine și de la părinți. Așa e scris în
Scripturile venirii Mele: «Un înger stând în soare strigat-a cuvânt puternic către toate păsările
care zboară spre înaltul cerului: „Veniți și adunați-vă la cina Dumnezeului Cel mare! Veniți și
mâncați trupurile împăraților, trupurile căpeteniilor, trupurile vitejilor, trupurile cailor și ale
călăreților, trupurile celor liberi și ale robilor, trupurile celor mici și ale celor mari, căci fiara
și toți împărații pământului, cu oștirile lor, s-au adunat ca să se războiască cu Cel ce șade pe
tron, pe cal alb, cu oștire. Dar fiara a fost răpusă, și cu ea, proorocul mincinos, care făcea semne
înaintea fiarei cu care amăgise pe cei ce au purtat semnul fiarei închinându-se chipului ei.
Aceștia au fost amândoi aruncați de vii în iezerul cu foc, unde arde pucioasă, iar ceilalți, uciși
au fost cu sabia care iese din gura Celui ce șade pe cal alb. Și toate păsările s-au săturat din

10
Înfricoșata judecată

trupurile lor“». Amin. (Vezi selecția tematică: „Proorocul mincinos şi ecumenismul”, - și pe


edocr; jumpshare; authorstream; pubhtml5; joomag; Archive; Google Drive; Scribd, n.r.)

Fiilor din grădină, pregătiți calea Mea peste pământ, pregătiți ziua însemnării cu sfințenia
Mea pentru căsuța din deal, zi în care Mă voi slăvi peste pământ cu slava cuvântului Meu, că am
de trimis carte proorocului mincinos, care stă ascuns sub haină de biserică a Mea. Am rostit
peste voi lucrarea aceasta, și Eu voi împlini, că Eu nu sunt Dumnezeu mincinos. Nimeni nu voiește
să Mă ajute de pe pământ și n-am prin cine să întind mâna Mea peste biserica cea din lume ca să
se mai agațe de poala hainei Mele careva care ar mai avea în el inimă curată și minte neștirbită.
Lucrez cu voi, că nimeni nu voiește să Mă ajute, dar Eu, Domnul, Mi-am făcut datoria și am strigat
și am rugat în lung și în lat ca să Mi se deschidă, ca să se găsească și pentru Mine vreun grai care
să strige la oameni să se pocăiască. Iar acum, gata. Toate sfârșitu-s-au! Lucrăm din greu, că nu-i
nimeni să se alăture greului nostru, căci toate sfârșitu-s-au. Sfârșitu-s-a omul și Dumnezeu în om,
și nu mai am pe nimeni de partea Mea și cu durerea Mea.

Să ne sculăm, fiilor, și să primiți rostirea Mea, cartea Mea peste proorocul mincinos,
antichrist, cel ce vine înaintea Mea ca să-Mi zădărnicească, zice el, venirea Mea cea de azi.
Vă voi ajuta Eu. Vom merge pe fir și vom arăta lucrarea lui antichrist, fiara cea cu capetele ascunse,
dar Eu îl voi birui cu suflarea gurii Mele, și el nu va mai fi. Amin, amin, amin. (Vezi selecția
tematică: „Antichrist şi fiara apocaliptică”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; joomag; Go-
ogle Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din
04-12-1998
***

Eu sunt Cuvântul Cel de după șapte ani de la pecetluirea cu legea sfințeniei Mele a grădinii
Sfintei Sfintelor, locul în care Eu intru ca Arhiereu al Tatălui după două mii de ani de la prima
Mea venire între oameni. Acum șapte ani, în ziua de doisprezece a lunii a douăsprezecea, M-
am așezat cu sfințenia Mea ca pe muntele Sinai, M-am așezat să fiu și să stau cuvânt de auzit
și de lucrat peste pământ din mijlocul grădinii întocmită de cuvântul Meu ca să fie munte
sfânt al Meu în mijlocul României, țara Mea de întoarcere după două mii de ani, căci pămân-
tul este peste tot cale a fărădelegii, și nu mai este pe nicăieri loc pentru Mine și pentru cel ce crede
în Mine și în venirea Mea după două mii de ani. Acum șapte ani, în ziua aceasta, am făcut mare
bucurie pentru Tatăl și pentru cei din cerul Meu, căci Mi-am sfințit loc ca să aibă cerul cale de
venire pe pământ și să-și răscumpere așternutul cel pierdut prin omul cel căzut din pământul Ede-
nului, din pământul cerului.

Nu mai e nimic de salvat pe pământ, dar ce este cu neputință la om, este la Mine cu putință,
și Mi-am împrejmuit și Mi-am sfințit și Mi-am pecetluit cu numele Meu grădina Mea care a
fost locul odihnei Mele la început, și iată, și la sfârșit. Am făcut din lutul acestei grădini om
după chipul și asemănarea Mea și M-am odihnit în el, iar Tatăl era întru Mine când lucram
omul. Și M-am uitat de la sfârșit spre început și am dat cu ochiul Meu peste locul acesta al
începutului pământului și al omului de pe el, și am lucrat cuvânt peste acest pământ, și l-am
numit apoi grădina cuvântului Meu, și este. Și dacă este, iată-Mă cuvânt peste pământ din
mijlocul pământului, din vârful pământului, muntele cel înalt pe care stă Dumnezeu Cuvân-
tul.

11
Înfricoșata judecată

Rostesc cuvânt și Mă vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul; omul care s-a așezat
împotriva Mea de la început și până la venirea Mea de azi. Eu sunt Hristosul Tatălui, iar omul
care stă împotriva Mea se numește antichristul. Nu se mai numește om, și se numește proorocul
cel mincinos, care stă împotriva lui Dumnezeu de la început și până la venirea Mea cu judecata
cea pentru fur.

Lucrez din greu, căci toate sfârșitu-s-au și nu mai găsesc pe pământ unelte de lucru pentru
lucrul Meu cel ceresc, căci pe pământ sunt numai lucruri omenești. Dar iată cartea Mea pentru
proorocul cel mincinos, antichristul, cel ce vine înaintea Mea de șapte mii de ani ca să-Mi zădăr-
nicească lucrarea Mea cea de la Tatăl peste pământ și peste omul cel ieșit din pământ! Antichrist
este fiară cu șapte capete și este diavol, nu este slujitor al lui Dumnezeu.

Dar ce este fiara cea cu șapte capete? Ea este puterea pământului prin oamenii care au
răsturnat statul lui Dumnezeu în om. Ea are zece coarne și zece steme, iar pe capetele ei are
nume de hulă, și diavolul i-a dat stăpânirea peste pământ și strigă peste tot: „Cine este asemenea
fiarei și cine se poate lupta cu ea?“. Iată, gura ei hulește asupra lui Dumnezeu și asupra cortului
Lui și asupra celor din cer. Și i s-a dat putere ca să se războiască cu sfinții ca să-i biruiască, și ea
are stăpânire peste toată seminția și norodul și neamul, și toți locuitorii de pe pământ care nu sunt
scriși de la întemeierea lumii cu numele lor în Cartea Vieții Mielului, se închină fiarei.

Dar ce este proorocul cel mincinos? El este omul cel din pământ ieșit, și care se luptă
împotriva lui Dumnezeu de lângă Dumnezeu, căci scris este: «Am văzut o altă fiară suindu-se
din pământ, și avea două coarne, asemenea Mielului, dar grăind ca un balaur; și are în mână
toată stăpânirea fiarei celei dintâi și face pământul și pe locuitorii de pe el să se închine fiarei
dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată, și amăgește pe toți prin semnele ce i s-a dat să
le facă înaintea fiarei».

Iată proorocul mincinos, cel dezvelit de Scripturi, căci Daniel proorocul așa a spus: «Fiară
înspăimântătoare, înfricoșată și puternică tare și cu dinți mari de fier și cu gheare de aramă,
mâncând și sfârtecând și călcând în picioare în urma ei. Ea se deosebește de toate celelalte fiare,
căci are zece coarne. Și un alt corn mic creștea între ele, și acest corn are ochi de om și gură
care grăiește lucruri mari. Dar fiara a fost omorâtă, și trupul ei a fost nimicit prin foc, căci pe
norii cerului venea cineva ca Fiul Omului și Lui I s-a dat stăpânirea; stăpânirea cea veșnică;
și toate popoarele și neamurile și limbile Îi slujeau Lui; și împărăția Lui nu va avea sfârșit, iar
sfinții Lui vor fi moștenitori cu El».

Scris-a proorocul Daniel: «Proorocul mincinos va grăi cuvinte de defăimare împotriva


lui Dumnezeu și va oropsi pe sfinți și va gândi să schimbe sărbătorile și legea o vreme și vremuri
și jumătate de vreme, dar poporul sfinților îi va lua stăpânirea, căci i se va face judecată ca să-
l nimicească și să-l prăbușească pentru totdeauna». Amin.

Iată firul cel ascuns de privirea omenească, iată proorocul cel mincinos de șapte mii de ani,
care a stat lângă Dumnezeu ca să-I răstoarne în om statul. Iată cartea Mea cea din cer coborâtă
pentru proorocul mincinos, antichrist, cel ce vine înaintea Mea de șapte mii de ani ca să-Mi zădăr-
nicească statul Meu în om, și ca să nu împlinească omul poruncile Mele cele sfinte, care dau viață
veșnică celor ce le lucrează pe ele. Iată proorocul mincinos, cel cu față creștină, cel ce stă sub haina
Mea, căci scris este în Scripturi: «Are două coarne, asemenea Mielului, dar grăiește ca un balaur

12
Înfricoșata judecată

și are în mână toată puterea fiarei celei dintâi». Eu îl dezvelesc și îi vestesc goliciunea, o vestesc
la toți cârmuitorii de suflete și de trupuri, până la toate marginile, căci el și-a băgat capetele, spre
sfârșit, în țara Mea cea plină de darurile Mele, darurile venirii Mele a doua oară pe pământ, în
lucrare de nou Ierusalim peste făptură. Amin.

Voi sta cuvânt trei zile la rând peste grădina din care Mă vestesc cu graiul Meu peste pă-
mânt. Trei zile la rând voi scrie în cartea cea pentru judecata proorocului cel mincinos de șapte mii
de ani, căci el a lucrat sub aceeași viță cu Dumnezeu: Cain asupra lui Abel, Esau asupra lui Iacov,
frații lui Iosif împotriva lui Iosif, Saul asupra lui David, Caiafa asupra lui Hristos, iar slujitorii
bisericii împotriva creștinilor, poporul Meu cel sfânt cu viața, căci omul bisericii s-a dat pe mâna
proorocului mincinos, care s-a pus să facă semne în cer și pe pământ, zice el, ca să înșele biserica
lui Hristos și s-o tragă de pe temelia ei și să ia el nume de Hristos în biserică. Dar el este hristos
mincinos, este diavol, este antichrist din fiu în fiu până azi de șapte mii de ani.

O, proorocule mincinos, care răstorni statul lui Dumnezeu în om! Eu sunt Cel ce sunt. Eu
sunt Hristosul Tatălui. Amin. Ieși în întâmpinarea cuvântului Meu, că scriu cartea cea pentru ju-
decata ta. Sunt cu zi de praznic sfânt peste pământ, zi de șapte ani de la ziua pecetluirii grădinii de
nou Ierusalim, cuvânt după șapte ani de la zdrobirea puterii tale cea ascunsă de cei de pe pământ.
Vin împotriva ta, căci scris este: «Pe norii cerului vine cineva ca Fiul Omului și va face judecata
proorocului mincinos, ca să-l nimicească pentru totdeauna». Amin.

Am lăsat șapte ani de har peste pământ, dar tu lucrezi cu bani și cu slavă deșartă, și
faci pământul și locuitorii de pe el să te creadă că ești omul lui Dumnezeu, dar tu ești diavol,
tu ești șarpe la drum, care muști piciorul calului ca să cadă călărețul, căci vii de la început,
și lucrezi din fii în fii, după cum este scris că vei fi șarpe, fiindcă Iacov când și-a binecuvântat
fiii a spus așa: «Dan va fi șarpe la drum, ca să muște». Vin împotriva ta și îți spun: ai luat
înfățișare de păstor, dar tu ești diavol care amăgești și asuprești pe poporul sfinților de la început
și până la sfârșit, căci firul tău, ca și firul Meu, este de la început și până la sfârșit, iar biserica Mea,
omul cel creat de Mine, a tot căzut din om în om până azi, prin mâna ta, prin lucrarea ta cea
împotriva Mea și a sfinților Mei în care Eu am stat și am lucrat din fiu în fiu, după cum a mers
firul celor sfinți.

Voiesc să-ți spun că ești trup și te ridici din pământ, și voiesc să-ți amintesc cuvântul Meu:
«Trupul poftește împotriva duhului, iar duhul dorește împotriva trupului»; tu împotriva Mea, și
Eu împotriva ta; Eu prin sfinții Mei cei din cer și din Duh născuți la propovăduirea Mea, iar tu ești
trup și din pământ te ridici și ești diavol, nu păstor. Și pe cei ce nu sunt scriși în Cartea Vieții Mele,
de la întemeierea lumii, îi biruiești cu plăceri și cu slavă deșartă, ca să ți se închine ție, dar Eu vin
pe nori, vin împotriva ta și îți rostesc judecata. Trei zile la rând Mă voi lăsa cuvânt peste tine, iar
a treia zi voi încheia cartea cea pentru judecata ta. Vin și te vestesc că nu poți să faci tu nimic
pentru cer, că tu ești ca valea lui Iosafat, unde voi strânge pe cei asemenea ție ca să-i nimicesc cu
focul în care arde pucioasă, după cum este scrisă judecata cea pentru proorocul cel mincinos.
Amin. (Vezi selecția tematică: „Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Joomag; authorstream; archive;
Jumpshare; Scribd; Google Drive; pubhtml5; n.r.)

Iar voi, cei din porți, așezați cuvântul Meu trei zile la rând, ca să întocmesc cartea împotriva
lui antichrist, iar după trei zile o voi sfârși, că Eu așa am început în ziua aceasta, zicând: «Pace
celor ce slujesc poruncilor Mele, iar celor ce le calcă pe ele, război le zic!». Amin, amin, amin.

13
Înfricoșata judecată

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la șapte ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului
Ierusalim, din 12-12-1998
***

Glasul Meu strigă din nou la porți ca să se deschidă și să intru cuvânt în grădină. Amin.

Îmi cobor din nou cuvântul pentru judecata proorocului cel mincinos, care-Mi zădărnicește
planurile Mele, care fură cuvântul unul de la altul și îl povestește norodului fără de trimiterea Mea,
fără de porunca Mea. Mă fac carte de judecată și scriu în ea trei zile la rând, iar mâine o isprăvesc,
ca să biruiesc cu furtună și cu iuțime și cu asprime capetele mincinoase ale proorocului cel minci-
nos. Amin.

Voi, cei din grădină, voi, cei așezați de Mine în calea cuvântului Meu care coboară din cer
pe pământ! Deschideți cartea proorocului cel mincinos, cartea Mea către el, ca să scriu în ea. Amin.
Este scris că vin cu sfinții, și așa vin. Vin în țara cuvântului Meu. Andrei, apostolul Meu cel de
acum două mii de ani, vine cu Mine în grădină, că e sărbătoare peste biserica Mea, sărbătoare de
sfântul Andrei, cel ce a venit întâiul după Mine ca să-Mi fie apostol și să Mă dea apoi oamenilor,
așa cum sunt Eu și așa cum voiesc Eu să fiu cu omul, dar nu așa cum voiește proorocul cel minci-
nos.

O, proorocule mincinos, sunt în fața ta cu cartea Mea cea împotriva ta. O deschid și scriu
încă în ea, căci trei zile la rând scriu în ea, și apoi o pecetluiesc cu pecetea cuvântului Meu și o duc
la locul ei, iar locul ei ești tu. Apleacă-te să auzi, căci te aplec Eu să auzi și să iei de la Mine
cuvântul Meu cel către tine.

Tu Mi-ai nimicit statul Meu în om și Mi-ai umplut omul de nepăsare, fiindcă omul te vedea
pe tine că stai înaintea lui în numele Meu, și făcea omul ca tine, nu ca Mine, fiindcă omul vrea să-
L vadă pe Dumnezeu ca să creadă. Omul nu poate să creadă fără să vadă; el crede numai ce vede.
Iată, omul te vede pe tine că stai în numele Meu înaintea lui și crede ceea ce vede că faci tu. Dar,
ce faci tu? Tu pierzi și împrăștii de pe calea Mea oile; nu le aduni, nu le paști, nu le crești, dar stai
în numele Meu în fața lor. Scris este în Scripturi: «Vai de părinții care pierd și împrăștie oile
turmei Mele nepăzindu-le și lăsându-le să se risipească! Aceștia fac desfrânare și minciună,
ajutând pe făcătorii de rele să nu se întoarcă nimeni de la necredință. Îi voi hrăni cu pelin și le
voi da apă cu fiere, căci s-a întins pe tot pământul necredința lor. Au luat ei parte la sfatul Meu?
Atunci să se scoale și să spună cuvântul Meu și să-i facă pe oameni să se întoarcă de la căile
lor cele rele. Oare, poate omul să se ascundă unde să nu-l văd Eu? Dar ei fură cuvântul Meu
unul de la altul și zic: „Dumnezeu a spus“. Oare, este vreo legătură între pleavă și bobul de
grâu curat? Iată, sunt împotriva amăgitorilor și a lingușitorilor, căci nu i-am trimis pe ei». Cel
ce nu este trimis nu aduce folos pentru Mine. Cel trimis trebuie să fie om duhovnicesc, iar tu ești
trupesc și Îmi întinezi numele Meu cu desfrânările tale, căci stai în numele Meu înaintea oamenilor.
O, cum de te încumeți să stai în numele Meu peste oameni când tu ești nepocăit și încă păcătuiești?
Când tu ești plin de dorul slavei deșarte, când tu mănânci și bei și te însori și te desfrânezi și faci
urâciuni în loc părut sfânt, cum de mai zici că stai în numele Meu peste cei fără de pricepere? Iată,
te vădesc cine ești. Nu ești prietenul Meu, ci ești vrăjmașul Meu. Nu ești slujitor al Meu, nu ești
păstor de oi, că nu știi să păstorești, fiindcă Eu nu te-am trimis, iar cel netrimis este proorocul cel
mincinos pe care Scripturile îl vestesc mincinos și răpitor.

14
Înfricoșata judecată

O, ce cauți tu în slujba Mea? Căci slujitorii Mei stau în foc și nu ard, fiindcă scris este:
«Dumnezeu este foc mistuitor». Ce cauți tu unde nu ești chemat de Mine, unde nu ești trimis, ce
cauți? Tu, cel care ceri să ai Duh Sfânt de la cei ce nici ei nu au, de la cei ce nici ei nu știu ce este
Duhul Sfânt în om, ce cauți, oare? Iată, cauți pedeapsa cea pentru proorocul cel mincinos, cauți
apă cu fiere, că altceva nu cauți. Ai vrut să fii om deștept și ai căutat să ai carte multă ca să fii
savant și să se strângă lume lângă înțelepciunea ta, dar iată, Scriptura stă împotriva ta și spune: «S-
a îngâmfat și a zis: „Sunt Dumnezeu și stau pe scaunul lui Dumnezeu, în mijlocul mărilor“. De
aceea a fost aruncat la pământ din pricina păcatelor sale, căci cu viclenia sa pângăritu-și-a
sfințenia. Foc va izbucni din el și îl va mistui, și îi va fi cenușa luată de vânt în fața tuturor
trecătorilor. Și cei ce l-au cunoscut vor sta înmărmuriți de pieirea lui». Așa este scris de cel ce-
și agonisește înțelepciune ca să facă negoț cu ea și să-și cumpere cu ea slavă deșartă, că omul sfânt
nu este omul savant, ci este omul plin de Dumnezeu și de darurile Lui, omul plin de înțelepciune
sfântă, nu de înțelepciune savantă. N-am ce face cu înțelepciunea ta, și ești ramură fără de preț.
Am cuvânt scris din cer în vremea ta, dar tu ai fost îngâmfat din pricina înțelepciunii tale, și n-ai
luat de la Mine prin cei smeriți cu inima. Ți-am tot dat de veste și ți-am spus că n-am ce face cu
omul cu școală de la om, cu carte de pe pământ, căci cine nu învață carte din cer nu este om ceresc,
ci este om din pământ ieșit, și este învățător mincinos, nu adevărat, prooroc mincinos este, om care
piere prin înțelepciunea lui. Cei dintâi ai bisericii Mele n-au fost savanți, ci au fost săraci cu duhul
și am putut turna în ei de la Mine și le-am dat veșmântul înțelepciunii. Dar tu ești savant, și nu pot
să-ți dau și de la Mine, căci omul cu învățătură de la om este om îngâmfat, este prooroc care fură
cuvântul unul de la altul, precum este scris în Scripturi despre proorocul cel mincinos, care învață
de la cel asemenea lui.

O, n-ai voit să-ți vii în fire. Am lăsat pentru tine șapte ani de har ca să te apleci și să te
îmbraci întru pocăință și să fii apoi ceresc, și să te iert apoi, iar azi te aplec Eu. Apleacă-te să auzi
de la Mine, căci te aplec Eu! Amin, amin, amin.

Tu Mi-ai nimicit statul Meu în om, și omul Mă are precum Mă ai și tu, și omul s-a umplut
de îngâmfare, fiindcă omul te vede pe tine că stai în numele Meu înaintea lui și crede ceea ce vede
că faci tu, și nu vede omul pe Dumnezeu, precum nici tu nu-L vezi, și ești singur de tine osândit,
și Eu stau departe de tine, că ești păcătos și ești eretic și te-ai abătut de la sfințenie și de la dreptate
și stai cu păgânii la masă și calci în picioare numele Meu cel pus de tine peste tine, nu de Mine, că
Eu sunt cu cei sfinți. Tu stai în sfat cu necredincioșii, tu stai în calea păcătoșilor și stai la masă cu
hulitorii celor sfinți, iar legea Mea nu mai este voia ta, și rod nu ai pentru cer. Cine să mai fi întors
pe omul păcătos de la fărădelegile sale? Scris este: «Cel ce întoarce pe păcătos de la căile lui cele
rele, acela își scapă și sufletul său». Tu însă Mi-ai nimicit statul Meu în om și Mi-ai umplut omul
de nepăsare, fiindcă omul te vede pe tine și face ca tine, nu ca Mine.

Sunt venit cu martori din cer pentru ca să întocmesc cartea judecății proorocului cel min-
cinos. Acum două mii de ani apostolii Mei și toți cei ce Mă urmau erau numiți sectă, secta Naza-
rineanului. Ce zici tu de aceasta, omule care proorocești de creștinii Mei că sunt sectă? Caiafa îi
învăța pe iudei să-i numească sectă a Mea pe cei sfinți. Așa și tu faci, și bine faci că spui așa, dar
faci rău că nu înveți pe oameni ce este acest cuvânt: „sectă“; faci rău că nu-i înveți ce este cuvântul
„biserică“, fiindcă tu știi ce este, dar îi înveți altfel pe cei ce se închină ție și nu Mie, căci dacă i-ai
învăța ca Mine, așa cum știi tu că este învățătura Mea, ei Mi-ar sluji Mie și nu ție, iar Eu aș locui
cu oamenii.

15
Înfricoșata judecată

Unde să se mai ducă omul la biserică? Unde mai este biserica? Unde mai sunt preoți de ai
Mei? O, nu mai e nimic! Toate sfârșitu-s-au! O, ce ai făcut tu din cuvântul „biserică“ și din lucrul
de biserică?! Ai făcut negoțul tău, nu pe al Meu, și i-ai pus numele tău de prooroc mincinos la cel
ce nu are nimic legat cu biserica Mea și cu lucrul ei, căci proorocul mincinos despre care scrie
Scriptura nu este cel din afara lucrului Meu, ci este cel ce lucrează în numele Meu, în biserica Mea,
în staulul Meu, dar lucrează pentru el, nu pentru Mine; pentru slava lui, nu pentru a Mea, așa
precum tu lucrezi, că scris este: «Cel ce grăiește de la sine, acela își caută slava lui, dar cel ce
caută slava lui Dumnezeu, întru acela nu este nedreptate și minciună, ci este Dumnezeu cu
adevărul Lui». Mai puțin vor fi judecați cei numiți de tine prooroci mincinoși ca să te ascunzi tu
mai bine sub numele Meu, mai puțin, că aceia nu știu ce înseamnă cuvântul „biserică“, și Eu,
Domnul, în biserică. Scris este: «De n-ar ști, n-ar avea păcat». Dar tu știi, și crezi că te poți
ascunde în vreun loc tainic, unde să nu te văd Eu. O, ochiul și cuvântul Meu despică omul și îl
vădește afară, și așa fac Eu acum cu tine, căci toate sfârșitu-s-au! Sfârșitu-s-a și minciuna ta, căci
tu ești minciuna aceasta, și nu ești slujitorul Meu precum te numești și te arăți, și ești răpitor de
suflete, care se închină ție, nu Mie. Nu te-ai făcut păstor pentru Mine, ci te-ai făcut pentru tine ca
să te îmbraci și să te hrănești cu lâna și cu laptele oilor Mele cele slabe, căci pe cele grase și
sănătoase le pui nume de sectă ca să scapi, zici tu, de urmărirea Mea cea cu dreptate prin sfinții cei
care fac voia Mea și nu a ta, dar te minți pe tine însuți, că scris este: «Cei care n-au fost scriși de
la întemeierea lumii în Cartea Vieții Mielului, aceia sunt cei ce se închină proorocului minci-
nos, cel cu capetele ascunse ca să nu vină la lumină, fiindcă lumina le vădește pe toate cele
ascunse».

Acum șapte ani am ridicat steagul Meu cel ceresc, pe care este scris numele Meu și numele
cetății lui Dumnezeu, al Noului Ierusalim care se coboară din cer, de la Dumnezeu, căci Eu lucrez
tainic din veac și până în veac. Tu te-ai sculat și ai numit minciună lucrarea Mea și steagul Meu
cel de biruință împotriva ta. Te-ai speriat și ai căutat ascunzătoare de la fața Mea, și cauți și azi tot
așa; cauți numind minciună și erezie lucrarea Mea de biruință, lucrare din fii vii cu viața lor întru
Mine. Tu te-ai speriat și te-ai ascuns de lucrarea Mea de biruință a întunericului veacului acesta.
Te-ai ascuns de Mine, pentru că tu nu ai viață pe potriva venirii Mele, și ești fricos și te temi de
venirea Stăpânului, și ai voi să întârzii pe Stăpânul Care vine. Dar prin minciună nu ai putut nimic,
și nu poți nici acum.

Acum șapte ani am înfipt crucea Mea de biruință în mijlocul tău. Crucea Mea de biruință
este poporul cuvântului Meu, cu care Eu Mă aciuez de patruzeci de ani și mai bine ca să-l cresc
și să-l desăvârșesc și să-l umplu de Duh Sfânt, așa precum am lucrat cu ucenicii Mei cei de acum
două mii de ani, până ce i-am făcut împărțitori ai împărăției cerurilor peste pământ. Acum șapte
ani M-am scris cu nume nou peste veacul omului și M-am numit cu numele Meu cel scris în Scrip-
turi pentru vremea aceasta, căci scris este: «Numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu». Amin. Să
nu socotești că am venit spre tine ca să stric legea sau proorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc,
și de aceea îți amintesc că acum două mii de ani le-am spus așa celor ce vor să semene cu Mine în
slujire: «Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă oamenii faptele voas-
tre cele bune și să urmeze Tatălui Cel din ceruri slăvindu-L». Iar cei ce nu au fapte pe potriva
vieții Mele în om, aceia nu pot fi împărțitori de învățătură cerească, și, din contra, strică legea și
proorocii ca să piardă omul cărarea, căci în fiecare vreme omul a fost cărare pentru om. Tu ești
poarta cea largă, și oricine voiește intră la tine și stă cu tine la masa ta, care zici că este masa Mea.
Dar poarta Mea este strâmtă și calea Mea este îngustă, căci ea duce la viață, și puțini sunt cei care
o află. De aceea am spus Eu acum două mii de ani la mulțimile flămânde de viață: «Feriți-vă de

16
Înfricoșata judecată

proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe sub haină sunt răpitori. Voi după
roadele lor îi puteți cunoaște, căci nu se culeg struguri din spini și nici smochine din mărăcini,
fiindcă orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele; iar orice pom care nu
face roadă bună, se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște». Și iată
rodul tău: turmă risipită, turmă amestecată după cum și păstorul, căci păstorul este proorocul cel
mincinos despre care Eu am spus: «Niciodată nu v-am cunoscut».

Am strigat la om, peste tot am trimis cuvântul Meu de strigare, că dacă omul ar fi voit să
vegheze, nu s-ar fi smintit întru Mine prin tine. Am strigat mereu la om, de șapte ani strig la om,
dar acum strig la tine, strig din nou la tine după două mii de ani de la prima Mea propovăduire
între oameni. N-am cum să-ți mai grăiesc altfel. Te-am strigat mereu să te apleci și să auzi, și tu
nu te-ai aplecat. Dar acum, apleacă-te, că te aplec Eu ca să auzi!

Au trecut șapte ani de la pecetluirea Sfintei Sfintelor în care Eu vin cu cele sfinte și cu
sfinții pentru cele sfinte, căci Sfintele se dau sfinților. Amin. Șapte ani sunt de când M-am scris
peste pământ cu numele Meu cel nou și al cetății lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, care se coboară
din cer, de la Dumnezeu, căci scris este: «Iată, cortul lui Dumnezeu este între oameni, și va
sălășlui cu ei și vor fi ei poporul Lui, și Însuși Dumnezeu va fi cu ei». Șapte ani ai lovit de peste
tot ca să faci hulă împotriva lucrului Meu, că tu ai capete multe, și pe ele, nume de hulă. Iar după
șapte ani ți-ai schimbat planul și ai dat să crezi în taina de nou Ierusalim, după cum scrie despre
ea în Scripturi. Până acum ai zis de peste tot că în cer este locul Noului Ierusalim, nu pe pă-
mânt, iar acum te-ai ridicat cu putere pământească să-ți zidești turn cu turnuri, căci tu ești cornul
cel ce crești dintre alte coarne; și peste jertfa de fiecare zi ai pus nelegiuirea, și adevărul Meu l-ai
aruncat la pământ, și ai izbutit, zici tu, iar peste turnul tău cel cu turnuri vrei să scrii „Ierusalim
nou“, căci te-ai schimbat la față, zici tu, și ai dat să crezi în taina Mea de nou Ierusalim pe pământ.
Dar tu ai scrise pe capetele tale nume de hulă, și să te uiți bine că aceste scrisuri sunt și mărturisesc
împotriva ta, și nu poți tu să pui înaintea Mea turnul cel lucrat cu planuri omenești care n-au nimic
întru ele din cele sfinte, fiindcă cele sfinte sunt cu sfinții, iar tu ești amestecat cu păgânii și cu
păgâniile lor, și nu se poate slujire și lui Dumnezeu și lui mamona. O, dacă ai iubi Scripturile Mele,
le-ai și crede, le-ai și împlini, și le-ai adeveri peste mulți. Dar tu ai cărțile tale din care bei și din
care te adăpi cu slava ta deșartă, de M-ai făcut pe Mine, Domnul, să-ți umblu sub haină și să spun
supușilor tăi că haina ta e mincinoasă și că tu ești mincinosul cel de sub haină, hristosul cel min-
cinos, care o ia înaintea Mea ca să-l facă pe om să se culce și să spună că ziua Domnului a și sosit,
a și trecut.

Eu am așteptat lepădarea ta de credință, așa cum scrie că va fi înaintea zilei Mele. Și


iată, acum vin. (Vezi selecția tematică: „Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, - și
pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive; n.r.) Ieși
întru întâmpinarea Mea și ascultă-ți judecata, că tu te-ai lepădat de lege și de prooroci și de cre-
dință. Și acum, Eu vin; vin cu ziua Mea cea mare și înfricoșată, căci ceea ce ai avut tu de făcut, ai
făcut, și toate sfârșitu-s-au, și încep Eu. Încep din nou început și îl numesc nou Ierusalim, dar
lucrez Eu, nu tu; fac Eu, nu tu, căci Eu sunt Cel ce sunt, și Mă scol biruitor peste tine. Amin.

Mă vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul; omul care s-a așezat împotriva Mea de la
început și până la venirea Mea, din fiu în fiu, și nu se mai numește om, și se numește proorocul cel
mincinos, care stă împotriva lui Dumnezeu, ca un fur. Toate cetățile tale vor fi nimicite, căci sunt
lucrate de tine, nu de Mine, iar lucrul tău nu este curat, și piere prin el.

17
Înfricoșata judecată

Și acum, vin, vin în țara cuvântului Meu, țara strălucirii, așa cum a văzut-o demult
proorocul Daniel ca s-o anunțe că va fi. Vin cu sfinții, vin cu cerul, vin cu ucenicii. Vin, și am
venit. Amin, amin, amin. Și sunt cuvânt în grădina cuvântului Meu, în țara venirii Mele, țara stră-
lucirilor, care strălucește prin venirea Mea. Iată sărbătoare de cuvânt, sărbătoare de sfinți în grădina
Mea de pe pământ, sărbătoare de biruință a Mielului și a celor răscumpărați prin Sângele Mielului.
Am venit să lucrez cartea cea de judecată peste proorocul cel mincinos, care înșeală cu blana oii
oameni din toată seminția și limba și poporul și neamul. Binecuvântată să fie cartea Mea de azi în
care scriu trei zile la rând, și binecuvântată să fie cartea care va ieși din mijlocul celor ce zic că-
Mi slujesc Mie, căci ca o sabie smulsă din mâna celui ucis va fi ea, ca să tai cu ea ocara de pe fiii
cerului, care lucrează poruncile Mele pe pământ, și Eu smulgându-i sabia îl voi tăia pe el, căci el
din sabia lui a trăit pe pământ, după cum este peste el cuvântul Meu întru început, că așa i-am spus:
«Cu sabia ta îți vei agonisi traiul».

Eu l-am pus pe om împărat peste pământ, dar nu și peste cer. Cerul este scaunul Meu de
domnie, nu al omului, iar biserica Mea de pe pământ, dacă e a Mea, trebuie să fie cer pe pământ,
iar slujitorii ei să nu fie împărați, ci să fie slujitori dacă vor să fie. (Vezi selecția tematică: „Cerul
- scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit”, - și pe Jumpshare;
edocr; joomag; authorstream; archive; pubhtml5; Google Drive; Scribd, n.r.) Și iată, Eu vin, ca
stăpânul care se întoarce să-și cerceteze via, și vai celor ce s-au pus stăpâni peste via Mea! Cine
este cel ce s-a pus stăpân peste via Mea? Să vină să dea socoteală pentru cele lucrate! Să vină să
se socotească cu Stăpânul viei! Amin.

Sunt venit cu martori din cer, ca să întocmesc cartea judecății proorocului cel mincinos, și
el va cădea în sabia lui, și voi ridica ocara de pe fiii vieții, căci ca și acum două mii de ani când
apostolii Mei și toți cei ce Mă urmau erau numiți sectă, tot așa și azi, cei ce-Mi urmează Mie sunt
numiți sectă de cei ce se vor împărați peste pământ și peste cer. Dar Eu smulgându-le sabia îi voi
birui prin ea, și voi ridica ocara de pe fiii vieții, fiii Noului Ierusalim, fiii lui Dumnezeu, fiii cerului
pe pământ între oameni. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-1998
***

Ridicați-vă, voi, porți, ca să intre Împăratul slavei! Împărăția Lui este împărăție veșnică, și
toate stăpânirile Îl vor asculta pe El și Îi vor sluji Lui. Amin. (Vezi selecția tematică: „Împărăţia
cerurilor nu vine în chip văzut”, - și pe jumpshare; edocr; joomag; authorstream; archive; Google
Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.)

Râu de foc iese din gura Mea, căci «Judecătorul S-a așezat și cărțile au fost deschise, și
altă carte a fost deschisă, care este Cartea Vieții; și morții au fost judecați, fiecare după faptele
sale, și moartea și iadul au fost aruncate în râul de foc, iar cine n-a fost găsit scris în Cartea
Vieții, a fost aruncat în iezerul cu foc», după cum este scris.

Cartea cea cu șapte peceți stă în mâna Mielului, deschisă. (Vezi selecția tematică: „Car-
tea Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd: pubhtml5;
archive.org; n.r.) Cerul s-a dat în lături ca o carte, iar împărații pământului și domnii și căpeteniile,
bogații și puternicii, robii și slobozii s-au ascuns în peșteri și în stânci, se ascund de fața Celui ce

18
Înfricoșata judecată

șade pe tron. Cartea Vieții1 este de la întemeierea lumii și este deschisă în mâna Mielului.
Amin, amin, amin.

Cuvântul lui Dumnezeu intră pe porțile Sale și lucrează cartea judecății proorocului
mincinos, trei zile la rând lucrează, iar a treia zi o sfârșesc de scris și o dau Tatălui, ca s-o împli-
nească. Amin.

Iată, vin cu sfinții. Așa vin, și altfel nu vin. Am avut trâmbiță pe pământ în vremea din
urmă și am sunat prin ea și Mi-am făcut un popor și l-am numit poporul cuvântului Meu, iar această
lucrătură a Mea a fost mereu sub cortul Meu de biruință adăpostită, căci proorocul mincinos este
fricos și stă împotriva creștinilor lui Dumnezeu ca să fie el al Meu, și nu creștinii. (Vezi selecția
tematică: „Trâmbiţele apocaliptice”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive;
Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Numai că el cu Mine nu poate face casă, nu poate face pace,
fiindcă Eu, Domnul, sunt împotriva lui de șapte mii de ani și până la desfacerea cărților judecății,
și apoi a cărții cu șapte peceți, și apoi trâmbițele îngerilor și cel de al șaptelea înger: Cuvântul
lui Dumnezeu.

Am avut trâmbiță pe pământ în vremea din urmă și am sunat din ea și Mi-am făcut un
popor, și este, iar trâmbița Mi-am ridicat-o la cer între sfinți, căci balaurul cel cu șapte capete și cu
zece coarne stătea mereu înaintea ei, căci din ea ieșea, ca un fiu, cuvântul Meu, ca să păstoresc cu
el. Balaurul Mi-a prigonit trâmbița, dar Eu, Domnul, i-am dat ei aripi de vultur, și ea a zburat de
la fața lui. El însă nu stă, și se aprinde de mânie peste cei din seminția ei, care păzesc poruncile lui
Dumnezeu ținând mărturia Mea. Dar Eu sunt cortul sfinților, și îi păzesc de prigoana cea care vine
dinspre proorocul cel mincinos, așa cum Tatăl M-a păzit pe Mine și pe mama Mea Fecioara când
Eu eram prunc mic în mâna ei, și când balaurul cel roșu, cu șapte capete și cu zece coarne, voia să
vină să Mă înghită după ce M-am născut între oameni.

Iată, vin cu sfinții. Așa vin, și altfel nu vin. Vin cu trâmbița Mea Verginica. Acum douăzeci
de ani i-am dat aripi de vultur, și ea a zburat la locul ei, a zburat la cer, și este cu Mine în lucru
peste pământ, că este trâmbița Mea cea din care am sunat înaintea venirii Mele a doua oară pe
pământ. Se face pasul celui de al douăzecilea an de când ea lucrează în cer pentru poporul ei de
ieri și de azi și de mâine, că ea are plată în cer un popor, poporul cuvântului Meu cel din urmă,
poporul prin care Eu, Domnul, împlinesc cea din urmă Scriptură, venirea Mea cea de a doua din
cer pe pământ. Amin. Proorocul cel mincinos a prins de veste mereu de planul Meu, și îl are și
vrea el să-l împlinească. Îl are pentru că el stătea mereu înaintea femeii care năștea din ea cuvântul
Meu; stătea pentru ca să înghită ca pe un prunc cuvântul cel născut prin ea.

O, proorocule mincinos, astăzi sfârșesc cuvântul Meu cel pentru judecata faptelor tale cele
împotriva Mea. Iată ce ai făcut! Ai fost fur. Ai luat mereu trâmbița Mea și ai chinuit-o prin întu-
necimile tale ca să asculți prin ea cuvântul Meu. Scoală-te și stai înaintea Mea și spune ce ai făcut
cu trâmbița Mea. Dar Eu sunt Judecătorul, și Eu spun ce ai făcut cu ea. Te-ai aprins de mânie
împotriva ei. În anul 1955 Mi-am început prin ea trâmbițarea. Tu ai prins de veste și te-ai folosit
de locuri ascunse și de oameni cu dinți de fiară și Îmi smulgeai trâmbița din coliba ei, căci Caiafa

1
Vezi și Cartea Mielului (Cartea Vieții) - Cuvântul lui Dumnezeu (1955-2005) pe Google Drive;
edocr.com; Scribd; Archive.org, și Cartea Mielului (Cartea Vieții) - Cuvântul lui Dumnezeu (2005-2015) pe
Google Drive; edocr.com; Scribd; Archive.org, n.r.
19
Înfricoșata judecată

și cu supușii lui au fost firul de legătură ca să înăbușe viața cuvântului Meu, ca și pe vremea
prunciei Mele când preoții și arhiereii căutau viața Mea ca s-o ia de la Mine, fiindcă se temeau de
Mine. Cel ce se teme de Mine, acela știe că sunt Împăratul a toate, și de aceea se teme.

Tu ai răpit cuvântul Meu și vrei să-l împlinești tu, dar iată ce este scris în Scripturi: «Sunt
împotriva proorocilor care fură cuvântul Meu unul de la altul; îi voi hrăni cu pelin și le voi da
să bea apă cu fiere». O, nu poți tu să împlinești cuvântul Meu, că e numele Meu pe el. De ce ai
pus tu pe el numele tău? Cine ți l-a dat pe el? Cine ți l-a spus? Tu l-ai răpit de la trâmbița Mea și
de la poporul Meu pe care-l urmăreai peste tot și îi luai hrana din trăistuță, îi luai pâinea cea de
toate zilele, îi luai cuvântul Meu cu care-l hrăneam pe cel din urmă copil al Meu, pe cel din urmă
popor al Domnului, poporul cel dintâi între neamurile pământului, căci «cel din urmă este cel
dintâi», iar cel mic este mare întru Mine, precum este scris în Scripturi. Ai luat cuvântul Meu, că
ești fur, și ți-ai adăugat pedeapsă, că ai scos și ai adăugat la cuvântul Meu cel furat, și ai pus apoi
pe el numele tău și al supușilor tăi, care și ei se ascund unul de altul, fiecare de frica celuilalt,
fiindcă este cu tine împărăția fricii, și de aceea tu ești neliniștit mereu, tu și toți supușii tăi. Mai
mare frică decât tine nu are nimeni, și te temi de pieire, de pieirea cea de la Mine, că tu știi puterea
Mea și te lupți cu ea ca să nu pieri prin ea. Ai luat cuvântul Meu și vrei să-l împlinești ca un
credincios. Dar nu, că Eu te vădesc că ești fur de cele sfinte, și îți dau de veste judecata cea pentru
fur, că tu ai luat pacea de pe pământ, și Eu nu mai am biserică sfântă, nu mai am unde să rostesc
cuvântul „Pace!“, că unde grăiești tu, Eu nu stau, fiindcă nu se poate Dumnezeu și mamona lao-
laltă.

Patruzeci și cinci de ani te-ai luptat cu îngerul Meu, cu cuvântul Meu ca să-l furi și ca să
faci din el avutul tău. În zadar ești viclean, că râu de foc este cuvântul Meu, și în el vei arde, că te-
ai jucat cu focul, cu cuvântul Meu cel slujit de îngerii luminii, nu de tine și de îngerii tăi, îngerii
întunericului. Iată de ce ești tu vinovat, tu și nu altul în locul tău. Iată de ce ești tu proorocul cel
mincinos, care a furat cuvântul Meu, tu și nu altul în locul tău. Ce am Eu să-l judec pe cel din
afară? Tu și nu altul este vinovat, că tu Mi-ai luat statul Meu din biserică, și pe Mine M-ai numit
minciună când am venit să te chem la pocăință, fiindcă în mijlocul poporului Meu pe care tu Mi-l
dușmănești cu cuvânt de ocară, stă cuvântul Meu judecător peste tine, că ești fur și Mi-ai răpit via.

Te voi pustii cum am pustiit acum două mii de ani Ierusalimul, căci Ierusalimul nu
mai este, iar ce este acolo nu este Ierusalim, ci este mamona. Ce a făcut mamona? S-a apucat
prin supușii lui și a zidit din nou ca să se strângă lume de pe lume acolo unde M-a răstignit pe
Mine omul trufaș. O, dacă M-au răstignit, de ce se mai aude acolo slavă pentru numele Meu, acolo
unde Eu am fost răstignit de omul cel potrivnic Mie? Aceia Mă slăvesc pe Mine pentru bani, așa
precum și tu ai făcut, proorocule mincinos, care ți-ai înfipt cortul tău în țara strălucirii, precum este
scris despre tine: «El va înfige corturile palatului său între mare și muntele cel sfânt și strălucit,
și apoi va veni sfârșitul lui». Amin. Așa ai făcut. La trei mile de locul grădinii cuvântului Meu tu
ai împlinit această Scriptură, ca să folosești numele Meu pentru banii tăi. Vai ție de cele ce ai făcut
în zilele cele de apoi! Te voi pustii cum am pustiit acum două mii de ani Ierusalimul; Ierusa-
limul, pe care omul lacom l-a zidit din nou, ca să aibă prilej de câștigat bani, că nu de dragul
lui Dumnezeu l-a zidit iar. Acolo se duce omul din toate părțile și își vede judecata și nu știe cu
ce se întoarce întru ale sale. Se întoarce cu judecata sa, căci omul a fost răstignitorul lui Dum-
nezeu. Nu s-a întors sfânt nimeni de acolo, nu s-a lăsat nimeni de păcat dacă a fost acolo, dar
s-a fălit că a fost, și nu i-a folosit fostul lui acolo.

20
Înfricoșata judecată

Este scris în Scripturi de taina Noului Ierusalim. Tu când ai văzut că Eu am venit din cer
pe pământ ca s-o împlinesc, te-ai îngâmfat și te-ai trufit împotriva celor drepți, în care Eu Mă
slăvesc peste pământ, și te-ai sculat să faci tu ceea ce fac Eu. Ai dat să uiți că Noul Ierusalim este
nume sfânt, este taina Mea cea din zilele de apoi, și este pentru sfinți, nu pentru desfrânați. Noul
Ierusalim nu este loc de întâlnire a păcătoșilor și a desfrânaților, nu este loc de mâncat și de băut
și de jucat, așa cum ți-ai făcut tu turnuri din piatră și te-ai așezat mare pe ele și ai scris pe ele
„Ierusalim nou“ și ai scris, zici tu, „Centrul lumii credincioase“, „Centrul ecumenic“ ai scris.
Mi-ai vândut pe bani murdari locuri scumpe Mie, locuri din țara Mea de întoarcere, și ai pus pe
ele rodul îngâmfării tale ca să te războiești cu Dumnezeu și să-L biruiești de partea ta, dar tu ești
păcătos, și Eu nu te ascult și nu te primesc.
***

Centru ecumenic – sinagogă Centru ecumenic – Vulcana-Băi

Centru ecumenic – biserică Centru ecumenic - moschee

***

Te-am strigat din vreme și am așteptat să-ți vii în fire și să crezi că Eu vin cu prăpăd peste
cei ce Mi-au stricat legea și sărbătorile și vremea întinându-Mi biserica. Tu însă nu te-ai aplecat,
fiindcă ai asupra ta cele furate de la Mine și ești fricos. Dar Eu sunt Dumnezeu drept, și tu ești fur
și Mi-ai răpit via și stai stăpân pe ea. Te voi pustii cum am pustiit Ierusalimul care M-a răstignit
acum două mii de ani. Te-am așteptat să-ți înfigi corturile palatului tău în țara strălucirii, ca să te
nimicesc apoi.

21
Înfricoșata judecată

Pământul tot e plin de capetele tale și de puii tăi, dar tu ești om, și Eu sunt Dumnezeu.
Nimeni nu poate scrie numele Noului Ierusalim; numai Eu îl scriu, și îl dau celor ce rabdă până la
venirea Mea, că scris este: «Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă și îi voi da lui o pietricică
albă, și pe pietricică, un nume nou pe care nimeni nu-l știe, fără numai primitorul. Și voi scrie
pe el numele Meu și numele cetății lui Dumnezeu, al Noului Ierusalim, care se coboară din cer,
și numele Meu cel nou, Cuvântul lui Dumnezeu». Și am zis: «Cine are urechi, să audă ceea ce
Duhul grăiește bisericilor». Dar tu, proorocule mincinos, n-ai vrut să auzi, căci auzind ai zis că
nu auzi. Dar azi, ție îți zic: numai Eu scriu numele Noului Ierusalim și nimeni nu-l știe fără numai
primitorul. Amin, amin, amin. Iar tu ești fur, și ai furat cuvântul Meu, și Eu stau împotriva proo-
rocilor care fură cuvântul Meu unul de la altul. Locul pe care zici tu că vrei să scrii „Ierusalim
nou“, este locul lui mamona, nu al lui Dumnezeu; este babilon, nu este loc sfânt. Îl voi pustii ca
pe Sodoma și Gomora, că e locul desfrânării a tot pământul, locul în care antichrist și puii
lui și-a făcut, zice el, acoperiș de vreme rea, babilon și sodomă. Dar Eu, Domnul, M-am făcut
carte de judecată și am scris în ea trei zile la rând ca să biruiesc cu furtună și cu asprime capetele
mincinoase ale proorocului cel mincinos și să-i dărâm statul și acoperișul.

Cea care își zice biserica ortodoxă, aceea este cu care Eu grăiesc, căci ce am Eu să-l
judec pe cel din afară? Ea este mincinoasă, nu este ortodoxă, iar în ea stă mare proorocul cel
mincinos, care Mi-a nimicit statul Meu în om, că omul se uită la slujitorul bisericii și face ca el,
nu ca Mine, iar el este mincinos, că nu-Mi slujește Mie, ci lui. Cel ce-Mi slujește Mie este blând
și smerit cu inima și Îmi aduce rod și se face împărăție a Mea, nou Ierusalim se face prin har.

Mă voi feri să stric totul, căci este o rămășiță prin har, așa cum a fost acum două mii de ani
dintre iudei. Mă voi grăbi să trezesc duhul în cei ce așteaptă izbăvirea, căci proorocul mincinos
Mi-a oropsit pe sfinți vreme de șapte mii de ani. El mănâncă din pomul morții și este desfrânat
de șapte mii de ani. Mulți vor da să se apropie pentru pocăință, dar toate sfârșitu-s-au, fiindcă Eu
am grăit la timp, și toți Mi-au răstignit cuvântul; cuvântul celui de al șaptelea înger, cuvânt
care a făcut tăcere în cer, că scris este: «Când Mielul a deschis pecetea a șaptea, s-a făcut tăcere
în cer; și s-au așezat șapte îngeri să trâmbițeze; și când a trâmbițat al șaptelea înger, s-au pornit
în cer glasuri puternice: „Împărăția lumii este a Domnului Iisus Hristos, Împărat în veac!“.
Amin».

Iată ce este biserica ortodoxă, cea care poartă numele Meu cel adevărat, cea care Mă
are adevărat prin sfinți și prin părinți. Ea s-a desfrânat și a călcat cu desfrânare peste predaniile
de la părinții ei cei sfinți, și apoi s-a lepădat de Mine, că în ea și-a lucrat în toată vremea ei lucrarea
sa proorocul cel mincinos, hristosul cel mincinos, care o ia înaintea Mea îmbrăcat în haina Mea și
înarmat cu arma Mea.

O, tu, cea care îți zici biserică, biserică ortodoxă! Ești plină de capete trufașe, care
mânuie armele Mele pentru bani. Ești făcută din oameni mincinoși, și nu mai ești, că omul
mincinos a scris peste tine nume nou și te-a așezat la aceeași masă cu păgânii și cu desfrânații și
cu fărădelegea a tot pământul. Ești plină de tină și nu mai are cine te păstori, căci capetele tale sunt
oamenii proorocului mincinos, nu sunt de partea Mea. Am scos din mijlocul tău pe cei curați Mie
și i-am deosebit la dreapta Mea și i-am acoperit în mantia Mea, ca să am rămășiță prin har. Tu te-
ai vândut pe bani proorocului mincinos și stai supusă lui, că el e viclean și mulți se închină lui. Am
lucrat în mijlocul tău în toată vremea, ca să nu rămân fără de biserică curată. În tine a fost mereu
război și sânge, că omul trufaș a stat peste tine în numele Meu și ți-a înjosit numele tău cel adevărat

22
Înfricoșata judecată

și a ucis pe cel drept din tine ca să ia el numele Meu, nume de Hristos în biserică. Dar el este
hristos mincinos, este diavol, este antichrist din fiu în fiu de șapte mii de ani. Slujitorii tăi cei
mincinoși, numindu-i păcătoși și răi pe cei drepți, i-au dat mereu la închisoare ca să-i piară prin
mâna omului păcătos. Așa a făcut și cu trâmbița Mea în toată vremea lucrării Mele prin ea.

O, slujitorule mincinos, cum de n-ai putut tu să-i odihnești în tine pe cei drepți, pe cei ce-
Mi slujeau Mie și nu ție? Minciuna se sfârșește, dar omul drept rămâne și câștigă de la Mine drep-
tate împotriva ta. Cum de n-ai iubit tu calea dreptății și ai luat calea minciunii sub care stau ascunși
păcătoșii?! Acum te-a prins frica, și ca furul dai să împlinești tu Scripturile cele de veac nou peste
pământ. Dar în veacul cel nou va fi cer nou și pământ nou în care va locui dreptatea. Pe unde vrei
tu să intri în cele noi? Nu poți sări peste poartă. Eu sunt poarta, dar sunt în poarta dreptății, și ea
este pentru cei drepți. O, nu poți tu să împlinești nimic bun, că tu Mi-ai tras de pe temelie biserica
și Mi-ai culcat la pământ gardul viei Mele. Nu poți decât să strici, că tu slujești minciuna.

Am în față trâmbița Mea din care am sunat pe pământ în zilele cele de apoi. O, cât de
oropsită a fost ea pentru numele Meu, de către proorocul mincinos! Câtă jale s-a suit la Mine pentru
chinurile ei prin mâna omului mincinos care și azi hulește lucrarea Mea cea din zilele de apoi, căci
omul mincinos are capete multe, și pe ele, nume de hulă.

O, durerea Mă frânge, dar Scripturile grăbesc prin cuvântul lor împlinirile lor. Toate sfâr-
șitu-s-au! Cartea cea cu șapte peceți stă deschisă în mâna Mielului. Cerul s-a dat în lături ca o
carte, ca un sul, iar împărații pământului și domnii și căpeteniile și bogații și puternicii și robii și
slobozii s-au ascuns în peșteri și în stânci, ca să nu audă mânia lui Dumnezeu. Iată, vin ca un fur
și vin la fur și îl iau pe neașteptate, căci cel ce nu așteaptă așa este luat.

O, proorocule mincinos cel cu multe capete și cu steme pe ele, iată ce ai făcut! Ai răpit
până și cuvântul Meu cel sfânt ca să-l culci sub picioarele tale. Ai călcat în picioare pe cei drepți,
pe cei sfinți, și ai pus peste tine numele Meu, zici tu. Îți dau de veste judecata cea pentru fur.

Tu ai luat pacea de pe pământ, că unde grăiești tu, Eu nu vin să dăruiesc pace, și Eu nu mai
am biserica sfântă ca să pot veni în ea.

Tu Mi-ai dărâmat legea și sărbătorile și vremea.

Tu te-ai pus în locul Meu peste tot pe unde trebuia să fiu Eu și nu tu. Eu n-am luat niciodată
locul unde trebuia să fii tu, dar tu l-ai luat mereu pe al Meu, ca să stai tu pe scaunul lui Dumnezeu
și ca să biruiești omul, supunându-i sufletul și cugetul ca să-ți fie supus ție nu Mie. Dar omul era
lucrătura Mea, nu a ta.

Tu te-ai crezut mai înțelept ca Dumnezeu și n-ai luat de la Mine înțelepciune, și înțelepciu-
nea ta e din pământ.

Tu te-ai trufit până la scaunul Meu și ți-ai zis: «Sunt un dumnezeu», căci ai luat locul și
statul Meu.

23
Înfricoșata judecată

Tu Mi-ai ucis sfinții ca să fii tu al Meu. Nu i-ai ucis tu, dar i-ai dat călăilor prin minciuna
ta, prin viclenia ta, că tu ai multe capete, și ele se întind până în cele mai întunecate, ca să nu știe
nimeni că tu ești cel ce ucide.

Tu prin negoțul tău ai cumpărat suflete mici și le-ai făcut unelte ție, ca să nu pierzi din
tainele Mele pe care Eu le împărtășeam celor ce umblau cu Mine. Patruzeci și cinci de ani te-ai
luptat cu îngerul Meu, cu cuvântul Meu cel prin lucrarea Mea de nou Ierusalim în biserică, ca să-l
furi și să faci din el avutul tău. Dar cuvântul Meu este râu de foc, și el te va arde, că te-ai jucat cu
focul.

Tu ți-ai înfipt corturile tale între mare și muntele cel sfânt și strălucit, la trei mile de grădina
cuvântului Meu. Te-ai îngâmfat și te-ai trufit împotriva celor drepți prin care Eu Îmi împlinesc
Scripturile cele de apoi, și te-ai sculat să faci și tu ce fac Eu, dar Noul Ierusalim este nume sfânt.
Iată de ce ești tu vinovat; tu și nu altul în locul tău. Iată de ce ești tu proorocul cel mincinos, care
a furat cuvântul Meu; tu și nu altul în locul tău.

Mi-ai îndurerat sfinții pe pământ și în cer, sfinții Celui Preaînalt, că scris este: «Va grăi
cuvinte de hulă și de defăimare împotriva Celui Preaînalt și va asupri pe sfinții Celui Preaînalt
și își va pune în gând să schimbe sărbătorile și legea». Iată de ce ești tu vinovat; tu și nu altul în
locul tău. Nu mai au sfinții sărbători pe pământ. Nu mai au sărbătorile sfinți. Inima ta s-a trufit și
a zis: „Sunt dumnezeu și stau în inima mărilor“. Și iată, scot sabia Mea împotriva înțelepciunii
tale și nu vei mai zice: „Sunt dumnezeu“. Foc va izbucni din tine și te va mistui și te va vădi, și
se va auzi glasul celor uciși de tine pentru mărturia Mea, căci ei vor învia, și va fi aceasta spre
judecata ta, și ziua Mea va arde ca un cuptor.

Tu ai pângărit toate altarele de biserici. Peste tot ai făcut acest prăpăd, și îl faci și azi.

Tu ai voit să pângărești până și altarul Sfintei Sfintelor Mele, cu care Eu, Domnul,
M-am așezat în România. Acesta este cel mai mare păcat al tău. Ai voit chiar să nimicești
această grădină, ai voit prin mulți de ai tăi, și prin multe iscoade ai lucrat, că îți este teamă de glasul
Meu cel din grădină. Iscoadele tale veneau blând, dar șarpe blând nu este, și Eu am stat mereu
cuvânt peste cei din grădină și i-am vestit la vreme de lucrul tău cel ascuns.

O, Mi-ai nimicit iubirea și credința și puterea arhiereului Meu Irineu, cel prin care Eu,
Domnul, am putut să Mă așez temelie sfântă de nou Ierusalim peste România, căci Eu o iubesc,
iar tu, nu. Ai dat în el cu ce ai voit, cu ce ai putut. L-ai umplut de zbucium, dar și de răbdare, căci
Eu sunt în preajma lui cu putere. Ai voit să-l faci asemeni ție, nepăsător de viața omului, dar el
suspină ca și Mine pentru păcatele de pe pământ și așteaptă izbăvirea omului.

Tu ești nepăsător și stai în păcatul nepăsării, iar acest păcat este diavol. Tu ești fără de
rușine prin păcatul nepăsării. Păcătuiești ascuns și pe față și nu te rușinezi și nu mai ții seamă că
după roadele tale te cunoști că ești proorocul cel mincinos în lucrare de biserică. Păcatul nepăsării
te-a orbit, și te-ai amestecat cu fărădelegea a tot pământul. Cu babilonul ai făcut frăție, dar cu cei
drepți ai spus război. Și pentru că ai suflat de peste tot în făclia Mea cea de foc, și pentru că ai
umilit pe arhiereul Meu prin care M-am așezat piatră sfântă în mijlocul tău ca să te izbăvesc și pe
tine de pierzare, și pentru că tu te-ai astupat să nu auzi, te voi pustii cum am pustiit acum două mii

24
Înfricoșata judecată

de ani Ierusalimul, iar drepții Mei din tine vor sta în foc și nu vor arde, ca tinerii cei sfinți în
cuptorul babilonienilor.

Ai zis în sinea ta că l-ai învins pe arhiereul Meu, dar nu l-ai învins, așa cum nu M-au învins
pe Mine cei ce M-au răstignit în Ierusalim, că Eu am înviat, și el va învia. Amin, amin, amin. Vei
plânge cu neastâmpăr de suflet pentru toate faptele tale, că vei vedea cumpăna lui Zorobabel în
mâna lui, și Eu voi zidi nou Ierusalim în mulți din cei ce iubesc legile Mele, că scris-a proorocul
Daniel pentru zilele de apoi: «Mulți vor fi curățiți și albiți și lămuriți, iar cei nelegiuiți se vor
purta ca cei nelegiuiți, și nici unul din cei fără de lege nu va pricepe, ci numai cei înțelepți vor
înțelege». Și iarăși scris este pentru zilele de apoi: «Cine este sfânt, să se sfințească încă, iar cine
este spurcat, să se spurce încă, fiindcă toate sfârșitu-s-au».

Dacă îți vei înmulți păcatul nepăsării și al îngâmfării și al necredinței și al hulei și al min-
ciunii, să nu te miri, căci cine este întinat, se întinează încă. Dacă îți vei săpa încă groapa cu banii
tăi, dacă îți vei ațâța focul mâniei Mele care este pentru cei mincinoși, dacă îți vei spori încă negoțul
tău cel pentru pierzarea ta, să nu te miri, căci banul și blestemul lui stau asupra ta. Dacă-ți vei rosti
încă numele de Dumnezeu și de biserică a lui Dumnezeu cu tine în fruntea ei, dacă vei făptui încă
pe față lucrare de biserică a lui Hristos, să nu te miri, căci hristosul cel mincinos este peste cei
mincinoși care nu merită decât hristoși mincinoși în slujba lor, căci ți se închină ție și nu Mie, și
toată stăpânirea o dau fiarei, precum este scris despre aceștia.

Dacă vei crede că ești încă, să nu te miri, pentru că Eu lucrez tainic, fiindcă sunt taina cea
ascunsă în veacurile tale și lucrez lucrarea cerească pe care o am de la Tatăl, până când cele ce nu
se văd vin odată cu Mine spre vedere, odată cu sosirea Mea trup pe pământ. Iar cele ce nu se văd
nu sunt lucrate de mână omenească, dar sunt, și nu sunt încă pe pământ văzute. Scris este pentru
cei drepți: «Așteptăm cer nou și pământ nou» și «Din cer se va coborî Noul Ierusalim pe pământ
sfânt».

Tu nu vei pieri în veci, dar te vei tângui în veci, că Eu îți voi arăta ce ai lucrat și ce ai stricat
și ce ai lovit și ce ai mințit și ce ai iubit. Ai lucrat să strici pe om și pe creștin și ai lovit în lucrările
Mele mințind împotriva lor, că tu ai iubit slava cea deșartă, care vine de la om. Iată de ce ești tu
vinovat; tu și nu altul în locul tău. Dar cea mai mare vină a ta, proorocule mincinos de peste
tot, este vina că ți-ai mutat, zici tu, puterea și toiagul în România, țara Mea cea plină de
daruri pentru ca să vin în ea cuvânt de strigare și cuvânt de judecată, că tu ai fost fur și ai
pus mâna pe cuvântul Meu din ea, și apoi ai pus mâna pe ea ca să-ți înfigi corturile palatului
tău în ea, între mare și muntele Meu cel sfânt și strălucit. Ai pornit război cu cei din seminția
Mea, cu poporul trâmbiței Mele, poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu și ține măr-
turia Mea. În anul 1955 Mi-am început lucrarea de trâmbițare prin trâmbița Mea Verginica, trâm-
bița a șasea din cele șapte, iar Eu sunt trâmbița a șaptea. De atunci și până azi ai stat furișat în calea
poporului Meu prin servii tăi, prin puii tăi, prin câinii tăi, prin cumpărații tăi, ca să-Mi nimicești
trâmbița și să-Mi risipești poporul cel ce ținea mărturia Mea, căci Caiafa și supușii lui au fost firul
de legătură între cei drepți și cei de o lucrare cu tine, lucrarea lui antichrist.

Ești încă în război cu cei ce țin mărturia Mea, dar Eu îți voi smulge sabia și îți voi tăia
drumul și puterea, fiindcă poporul cuvântului Meu este ortodox, este din tine luat și este sabia
Mea cu care lucrez și curăț și tai din calea venirii Mele uscăciunile și minciuna și pe toți slujitorii
ei, ca să am drum curat pentru venire.

25
Înfricoșata judecată

Călăul creștinilor Mei, pe care tu îl hrăneai cu cuvinte vândute, credea ce-i spuneai tu.
Venea omul să-și spovedească păcatele și faptele, și te duceai cu ele la călău și vindeai pe cei
drepți, ca să nu se ridice nimeni mare întru Mine, ca să nu ți se dezvăluie urâciunile tale, fiindcă
cel drept iubește dreptatea. Tu iubești desfrânarea și atragi suflete ușoare la păcat, că ești nepăsător
de Dumnezeu. Așa ai pângărit altarele cele de la părinți, căci te-ai desfrânat ca fiii lui Eli, și așa
faci și azi.

Te învelești cu înțelepciunea ta și cu rangul pe care l-ai luat ca să stai slujitor al bisericii,


dar înțelepciunea ta nu seamănă cu a Mea, fiindcă tu îți ești ție dumnezeu, și despre dreptatea Mea
nu grăiești nimănui. Despre plata păcatelor nu pomenești nimănui, căci tu păcătuiești. Vina ta nu
este cine s-o aducă la lumină ca să fii osândit prin ea, fiindcă tu grăiești îndelung de ochii lumii, și
stai pe scaun de neclintit și te acoperi cu haina Mea, dar iată, vin Eu și îți dezvelesc trupul și fapta,
că a venit vremea Mea și se sfârșește vremea ta. Nu poți tu să împlinești cuvântul Meu cel de nou
Ierusalim, pentru că îl împlinesc Eu, iar ceea ce faci tu este al tău, nu este al Meu, și vei pieri prin
lucrarea ta.

O, proorocule mincinos, astăzi sfârșesc cuvântul cel pentru judecata faptelor tale cele îm-
potriva Mea. Iată ce ai făcut: ai fost fur. Scoală-te, și stai înaintea Mea, că Eu sunt Judecătorul
pentru cele ce ai făcut. Râu de foc iese din gura Mea, cuvânt de judecată pentru orice faptă. M-am
făcut carte de judecată pentru tine și am scris în ea trei zile la rând. Ai lucrat sub aceeași viță cu
Mine ca să-Mi tragi de pe temelie biserica, biserica ortodoxă, căci scris este: «Va da să înșele
până și pe cei aleși, pe sfinții din biserică», fiindcă nu tot cel ce vine în biserică înseamnă biserică.
Biserica este din creștini alcătuită, iar lângă ea a lucrat mereu diavolul ca s-o dărâme de pe temelie
și să se fălească împotriva lui Dumnezeu.

Au trecut șapte ani de har, șapte ani de când Eu, Domnul, M-am sculat biruitor și am ridicat
steagul Meu de biruință, steagul Meu cel ceresc, pe care am scris Noul Ierusalim, numele cetății
lui Dumnezeu și numele Meu cel nou: Cuvântul lui Dumnezeu, nume pe care nu-l știe decât pri-
mitorul, precum este scris, căci Mi-am făcut loc curat pe pământ, ca să aibă cerul cale de venire
pe pământ și să-și răscumpere așternutul cel pierdut prin omul cel căzut din pământul Edenului,
din pământul cerului. La început am făcut din lutul acestei grădini om, și M-am odihnit în el. La
sfârșit M-am uitat spre început și am dat cu ochiul Meu peste locul acesta al începutului pământului
și al omului de pe el. Iată-Mă cuvânt peste pământ din mijlocul pământului, din vârful pământului,
muntele cel înalt pe care stă Dumnezeu Cuvântul.

Mă vestesc biruitor peste potrivnicul Meu, omul. Omul s-a așezat împotriva Mea de la
început și până la venirea Mea de azi. Omul care stă împotriva Mea se numește diavol, nu se mai
numește om, și se numește proorocul cel mincinos, care stă împotriva lui Dumnezeu.

Eu sunt Cuvântul Cel de după șapte ani de la zidirea grădinii de nou Ierusalim, care se
cheamă Sfânta Sfintelor Domnului în România, locul în care Eu intru ca Arhiereu al Tatălui după
două mii de ani de la prima Mea venire.

Toate sfârșitu-s-au! Mă întorc spre începutul cel dintâi și încep de unde am rămas, din locul
începutului pământului, de unde Eu am luat pământ cu mâna și l-am făcut pe om ca să-l pun îm-
părat peste pământ, dar nu și peste cer. Mă întorc și lucrez ca la început. Cuvânt am lucrat la

26
Înfricoșata judecată

început, și le-am făcut pe cele ce sunt. Iar acum tot cuvânt lucrez, ca să le stric pe cele ce sunt, căci
omul se vrea stăpân peste pământ și peste cer, dar Eu am deschis procesul neamurilor, și cuvântul
Meu este judecătorul. Râu de foc este cuvântul Meu. Toate sfârșitu-s-au! Amin, amin, amin.

Iar voi, străjerii Mei din grădină, luați această carte și ridicați-o deasupra capetelor voastre,
căci voi sunteți unșii Mei pentru Scripturile cele de apoi. Coborâți-o apoi pe jertfelnicul cel de foc
și pecetluiți-o cu Duhul Meu Cel Sfânt, pe Care vi-L trimit vouă din ceruri. Luați-o și trimiteți-o
de aici și până la toate marginile la toți capii pământului și la cei îngâmfați. Toți păstorii de suflete
și de trupuri să se aplece, că-i aplec Eu să audă cartea judecății proorocului cel mincinos. Toate
sfârșitu-s-au! Sfârșitu-s-a și minciuna lui, căci i-am dezvelit-o și am pus-o înaintea lui. Amin,
amin, amin.

La începutul și la sfârșitul cărții acestea, zic: Pace vouă! Pace vouă! Pace vouă! Eu sunt
Cel ce sunt, fiilor. Pace zic celor ce slujesc poruncilor Mele, iar celor ce le calcă pe ele, război le
zic! Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1998
***

Bat la poarta grădinii cuvântului Meu. Să Mi se deschidă poarta și cartea; cartea pe care o
scriu Eu în zilele acestea, cartea Mea cea din urmă, care se cheamă venirea Mea, a doua venire a
Domnului Iisus Hristos. Amin, amin, amin. Puțini, puțini de tot sunt cei care iubesc cartea aceasta
în care scriu și încă scriu, căci puțini sunt cei care împlinesc poruncile Mele cele pentru viață
veșnică în om. Puțini sunt cei ce Mă așteaptă să vin, iar cei mulți sunt cei ce urăsc cartea Mea din
zilele acestea, căci mulți sunt cei ce calcă peste poruncile Mele, mulți sunt cei ce nu Mă așteaptă
și nu vor să vin, dar este scris în Scripturi că vin, și de aceea vin, nu de la Mine Însumi. Mulți sunt
cei ce nu vor să vin, iar pentru aceștia cartea Mea de azi este înfricoșata judecată. Nu rostesc
judecata pentru omul acesta sau pentru omul celălalt. Nu numesc omul pe nume, dar scriu judecata
omului, după cum s-au strâns înaintea Tatălui Meu faptele omului, și fiecare își ia după fapta lui.
Nu Eu îi dau, ci fapta lui îi dă, după cum și-a scris-o omul înaintea lui Dumnezeu.

Sfinții cei care au trăit sfinți pe pământ la începutul bisericii Mele cea din sfinți zidită au
scris peste biserica cea de după ei pomenirea venirii Mele a doua oară, ziua înfricoșatei judecăți
au scris pentru ziua aceasta pomenită azi, zi în care omul ar trebui să pomenească peste el venirea
Mea cu judecată și să se cerceteze pe sine înaintea Mea; înaintea Mea, nu înaintea omului și atât;
înaintea Mea, nu numai cu el însuși și atât. Voiesc să am dreptate întru cuvintele Mele, să biruiesc
când judec pe om, să biruiesc pentru Mine, nu pentru om, căci Eu sunt Dumnezeul, nu omul, dar
omul nu știe să se așeze față în față cu Mine, și se joacă de-a ascunsul cu Mine, căci conștiința
omului este căzută ca și omul. De ce, oare, s-a întâmplat aceasta? Pentru că omul nu a învățat ce
este rugăciunea, și de aceea s-a întâmplat să-i cadă conștiința de la locul ei, căci locul ei este îna-
intea lui Dumnezeu, nu în altă parte și nu în mintea omului rămasă. Ea trebuie să iasă din mintea
omului și să se suie spre mintea lui Dumnezeu, spre Duhul lui Dumnezeu, Care judecă după cum
este ridicarea și pocăința omului.

Rugăciunea bisericii din lume a îngânat înaintea oamenilor rugăciunea cea înaintea Mea
adusă. E mare deosebire între rugăciunea cea cu pompă, făcută de oameni, și rugăciunea cea cu
duh, făcută de oameni, și omul n-a învățat taina și puterea rugăciunii. Iată pentru ce a căzut con-
știința omului. Lipsa rugăciunii este vina pentru care omul și-a pierdut conștiința, și stă căzut omul

27
Înfricoșata judecată

și n-are cine trece pe lângă el să-l deștepte. Iată-Mă pe Mine. Trec Eu, trec ca un milostiv ca să-l
deștept pe cel ce doarme. Trec ca judecător al faptelor omului și ca un îndurător prin pocăința
omului. Vin din cer și trec pe lângă tot omul. Vin cuvânt de judecată, ca să se judece omul pe sine
înaintea Mea, față în față cu Mine. Bat la poarta grădinii venirii Mele, că în ea vin, ea este locul
venirii Mele, căci cartea pe care o scriu în grădina Mea din România este a doua venire a
Mea. Mă dau celor ce Mă vestesc peste pământ, și nu ies din Scripturi când fac aceasta, că în ele
așa scrie: «Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă». Amin, amin, amin.

Vestiți vestea cuvântului Meu, că în Scripturi stă scris: «Domnul va da cuvântul celor ce
vestesc cu putere multă». Vă dau vouă cuvântul. Luați și dați cuvântul peste biserică dacă vi-l dau,
că de aceea vi-l dau. În curând veți vedea deșertăciunea și bogățiile ei, și pe oamenii ei fără de
nădejde și fără de mângâiere, și vă veți teme și voi, dară ei, căci scris este: «Vedea-vor drepții și
se vor teme și vor zice: iată-l pe omul care nu și-a pus nădejdea în Dumnezeu, care nu și-a pus
pe Domnul ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit întru deșertăciunea
sa», dar voi rugați-vă, că zilele sunt rele. Temeți-vă de Dumnezeu și ziceți: „Doamne, mă tem de
înfricoșata zi a venirii Tale și de dreapta Ta judecată; mă înspăimânt și tremur ca unul care
am făcut mulțime de păcate, dar apucă înainte și mă judecă cu milă și ridică-mă mântuindu-
mă de ale mele, ca să fiu curat de cele deșarte și să stau înaintea Ta la venirea Ta cea înfri-
coșată când drepții o vor vedea, și se vor teme de cele ce vor vedea. Doamne, acoperă-mă și
trezește-mă întru a Ta venire“. Amin. Fiilor, temeți-vă, căci cel ce nu se teme de Dumnezeu nu-
L primește pe Dumnezeu mai înainte de ziua judecății.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 14-
02-1999
***

Grăiesc vouă, fiilor din grădină; vouă, și poporului Meu cel mic. Îmi pun pecetea Mea pe
fruntea voastră. Mă aplec până la voi și vă sărut fruntea cu gura Mea, cu cuvântul Meu, ca să
rămână pecetea Mea pe frunțile voastre, și cu ea să aduc moartea omului mincinos care minte
asupra lui Dumnezeu. Vă însemnez căsuțele cu pecetea Mea, a viului Dumnezeu, și vă însemnez
frunțile, căci îngerul Meu, curând, curând sună ca să moară cei vii, și să învieze cei morți; să
moară cei vii care n-au pe Dumnezeu, și să învieze cei morți care au pe Dumnezeu. (Vezi
selecția tematică: „Învierea morţilor”, - și pe edocr; Scribd; jumpshare; archive; authorstream;
Google Drive; pubhtml5; joomag, n.r.) La început când ați venit la Mine, am pus pecetea Mea pe
fruntea voastră și v-am sărutat fruntea ca să pecetluiesc Eu pecetea îngerului Meu peste voi, și ca
să se teamă satana de voi, să se teamă antichristul, care se închină chipului fiarei.

Îngerul Meu a surpat pe satana de la început și până azi. Îngerul Meu este lumina Mea cea
mai dinaintea luminii. El a fost cel ce M-a acoperit pe Mine când eram înaintemergătorul poporului
Israel, în chip de stâlp de foc și în chip de nor acoperindu-Mi poporul. Îngerul Meu a scris cu focul
lui poruncile Mele de pe muntele Sinai când cuvântul Meu grăia peste Moise. Îngerul Meu s-a
făcut foc care a biruit focul omului și i-a scos nevătămați pe cei din cuptorul cu foc. Îngerul Meu
l-a purtat pe Avacum spre Daniel când flămânzise în groapa cu lei. Îngerul Meu s-a așezat înaintea
lui Valaam ca să-l oprească să-Mi blesteme poporul. Pe Petru, apostolul Meu, l-a scos din lanțuri
și din temniță îngerul Meu, îngerul Domnului, trâmbița cea din urmă.

28
Înfricoșata judecată

Încă și încă grăiesc vouă despre această taină care se cheamă îngerul Domnului. Îngerul
acestei lucrări care a fost și care este cu voi, este îngerul Meu, îngerul Domnului. Îngerul lui Ver-
ginica a fost și este îngerul Meu, îngerul Domnului. Îngerul acestei grădini, și al vostru, este îngerul
Domnului, voievodul și arhanghelul Mihail. Amin, amin, amin. El este îngerul Meu, care a lucrat
pentru Israel, înecând pe egipteni, învingând pe cananeeni, întărind pe Moise și pe Aaron și pe
Iosua și pe David și pe Mine, Domnul; Domnul Cel slujit de îngeri. El este îngerul Meu, care a
lucrat pentru voi scoțându-vă din lume și învingând lumea din voi și întărindu-vă pentru Mine,
pentru Domnul.

Fiilor, încă o taină grăiesc vouă: îngerul Meu vă va acoperi pe voi când pentru lume va
suna judecata, și pentru morți, învierea. Vă veți uita și nu veți mai vedea lumea, și nici lumea
pe voi, lumea care va alerga după voi. Eu însă vă voi acoperi pe voi cu îngerul Meu, așa cum el
Mă acoperă pe Mine, Domnul. Când Mi-am început lucrarea prin Verginica, am spus așa: «Când
va lua pământul foc, credincioșii Mei nu vor arde. Când totul se va dărâma, ei vor rămâne, că
au pe frunțile lor pecetea Mea și sărutarea Mea, căci credincioșii sunt de partea Mea și nu
părăsesc calea Mea cu ei, căci au cu ei pe îngerul Meu». Amin.

Fiilor, fiți vrednici de paza îngerului Meu. Când au vrut cei mari de peste România să vă
piardă pe voi pentru că erați ai Mei (16 decembrie 1989, n.r.), îngerul Meu s-a băgat între ei și voi
și i-a pierdut pe ei, iar pe voi v-a izbăvit, și nu se numește nici revoluție, nici lovitură de stat ceea
ce a fost atunci prin vărsare de sânge, ci se numește lucrarea îngerului Meu pentru ocrotirea voas-
tră. Fiți vrednici de paza îngerului Meu, fiilor, căci lucrarea cuvântului Meu are de înger pe îngerul
Meu, Mihail arhanghelul, voievodul oștirilor cerești, care a rostit cuvântul Meu peste firea îngerilor
care se semețiseră împotriva Mea, zicând oștirilor cerești: «Să stăm bine și cu frică și cu luare-
aminte!». Amin.

Fiilor, luați aminte la tainele pe care vi le aduc. Eu am fost slujit de înger și i-am arătat
omului să lucreze tot așa, slujit de îngeri. Îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele și îl va
arunca pe pământ și va lua foc lumina cea făcută de mâna omului cel fără Dumnezeu, și
atunci va înceta tot lucrul făcăturilor omului, și se va stinge înțelepciunea cea din om ieșită
și omul n-o va mai vedea, fiindcă ea a fost făcătura omului, nu înțelepciune. Toate se vor opri
la trâmbița cea de apoi, care este îngerul Meu, cel de al șaptelea înger care va suna. Pecetlu-
iesc pecetea îngerului Meu peste voi. Cuvântul Meu întărește peste voi pe îngerul Domnului. Lu-
crați lucrare îngerească și slujiți-Mi Mie cu ea, că v-am dat de lucru pentru Mine. Iar pentru omul
minciunii, antichristul, așa grăiesc: îl voi arunca pe pământ, căci se va sui pe cer ca să vină
în locul Meu și să-și zică „rege“ și să-și zică „hristos“. Îl voi arunca pe pământ și va fi zdrobit,
el și îngerii lui, el și slujitorii lui. Iar Eu vin curând însoțit de îngerul Meu, precum M-am suit la
Tatăl. Vin să fac dreptate sfinților, care-Mi zic mereu: „Când, Doamne?“. O, un pic, un picuț încă,
și vin. Curând, curând vin, căci sunt gata și vin, și îngerul Meu merge înaintea Mea, căci vin.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1999
***

Binevestiți și voi. Fiți îngerul buneivestiri întru sfârșitul timpului omului. Fiți popor bine-
vestitor, fiți lucrarea îngerului Meu, care lucrează prin trupurile voastre, care coboară darul Meu
peste voi, ca să fiți voi îngerul buneivestiri, venirea Mea cea din urmă. Merg cu voi spre oameni,
și fără voi nu merg. Dacă Eu grăiesc din cer cu voi, aceasta înseamnă că merg cu voi spre oameni.

29
Înfricoșata judecată

Și va veni o vreme dulce, o vreme cerească pe pământ pentru voi și cu voi, că vă va iubi și vă
va căuta tot omul care va mai fi pe pământ, căci în curând Mă voi slăvi cu slavă mare prin
voi peste România, peste țara Mea cea din urmă. Prin ea vin și pentru poporul Israel cel care
M-a omorât în mijlocul lui. Prin România vin și pentru Ierusalimul patimilor Mele, că voi
strânge mulțime multă de oameni semeți, de oameni călcători de porunci, și Mă voi judeca
cu ei acolo; acolo unde am venit Eu între ei trup acum două mii de ani. Aici voi rosti cuvântul
durerii Mele și al dreptății Mele, iar acolo îl voi împlini, și Mă voi judeca cu poporul pentru
care M-am răstignit de bunăvoie pe cruce.

Eu trebuia să mor pentru tot restul popoarelor de pe pământ, ca să le răscumpăr de sub


necunoștință, dar nu a fost așa, și am murit pentru poporul Israel, ca să-l răscumpăr de sub lege,
că scris este: «Cel ce nu împlinește legea, este vinovat». El a cunoscut de la Mine legea și a fost
vinovat că n-a crezut în Mine când am venit din cer de la Tatăl ca să fiu în mijlocul lui. Iată, taină
descoperită vă spun: poporul Israel a știut că Eu sunt Hristosul Tatălui și că trebuie să fiu
răstignit pentru păcatele lui. Nu Iuda a fost vinovat pentru vânzarea Mea și pentru moartea
Mea. El a fost scula prin care Israel și-a omorât Dumnezeul, și scris este: «Vai celui prin care
Fiul lui Dumnezeu va fi vândut și omorât!». Dacă Israel nu urmărea să Mă omoare, nu Mă omora
când Iuda Mi-a vândut taina, căci Iuda știa că sunt Hristos. Mai-marii lui Israel au fost vinovați de
moartea Mea, și cu ei, tot poporul Israel, tot, în afară de o rămășiță aleasă prin har ca să fie fără de
vină și ca să mărturisească apoi adevărul venirii Mele din cer în mijlocul lui Israel.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Buneivestiri, din 07-04-1999
***

Am petrecut în voi trei zile la rând și M-am arătat cuvânt, și am strâns pe lângă voi pe mulți
de departe și de aproape ca să asculte cuvântul Meu cel de la iesle. O, fiilor, să nu vă îngreuieze
coborârea Mea la voi. Jugul Meu este ușor, fiilor, că e rău și fără jug. Învățați-i pe toți cei ce-Mi
aud șoapta, învățați-i, cum v-am învățat Eu pe voi, să intre sub jugul Meu, căci Eu așa am spus:
«Cel ce dă să vină după Mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea și așa să-Mi urmeze». Cel
ce aude cuvântul Meu, să-l și împlinească. E greu de cel ce auzind se face neîmplinitor. Eu așa
am spus: «Dacă cineva aude cuvintele Mele și nu le păzește, Eu nu-l judec, căci n-am venit să
judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea. Pe cel care se leapădă de Mine și nu primește cuvintele
Mele are cine să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua cea de apoi,
pentru că Eu nu vorbesc de la Mine Însumi, ci Tatăl M-a trimis, El Mi-a poruncit ce să spun și
ce să vorbesc».

O, fiilor, nu vă lăsați obosiți de coborârea Mea la voi. E vremea judecății, fiilor, că Eu v-


am spus de multă vreme că Mă voi judeca cu cei ce M-au judecat pe Mine, și pe voi pentru Mine.
Acum împlinesc tot ce am spus Eu vouă. Amin, amin, amin. Și am împlinit, și împlinesc, și de
aceea trebuie să stați voi înaintea Mea, că vine ziua Mea cea mare când nimeni nu va mai crede
în nimic și în nimeni decât în Mine și în voi, fiindcă nimic nu va mai fi decât judecata față în
față cu fapta. Tot omul va fi dezvelit. Se va dezveli om pe om și se va așeza rușinea peste tot
omul, că e vremea judecății faptelor omului. Eu, Domnul, sunt Cel ce am hotărât aceasta. Nimeni
nu va mai sta cu capul în sus, și va sta omul cu fruntea aplecată și rușinată în fața Mea și a credin-
cioșilor Mei, căci credincioșii Mei nu s-au rușinat să fie ai Mei între fiii oamenilor. O, e grea
judecata cea pentru faptă, dar cea mai rușinoasă judecată va fi aceea pentru necredință, fiindcă Eu
de la început am spus că voi fi cu cei sfinți pe pământ, de atunci și până azi, dar necredincioșii sunt

30
Înfricoșata judecată

oameni trufași și au apăsat peste pământ cu slava lor deșartă, cruce rușinoasă, viață fără de rușine
înaintea lui Dumnezeu

Am spus, fiilor, că voi pleca cu fruntea la pământ pe cei ce s-au numit biserică a Mea fără
să aibă fapte de credință, fără umilință, fără credință în cuvântul Meu, cel ce Mă aduce ca să vin.
Iată-i pe duhovnicii României, pier hulindu-Mă, căci ei nu știu ce fac, dar e vremea judecății, și
aceasta este plata lor: pier hulindu-Mă pe Mine și pe voi, că Eu nu dau ridicare celor ce hulesc pe
Duhul Sfânt, celor ce nu cred azi în Mine și în voi, cei care v-ați pus punte pentru venirea Mea, că
ei n-au voit să vin, și nu s-au pregătit să vin, și Eu am venit, și vin pe neștire, precum este scris să
vin pentru cei ce nu veghează întru venirea Mea.

Fiilor, Eu sunt Domnul, și Mi-a fost milă de om, și am venit după om. Iată ce vă poruncesc,
căci sunteți unșii Mei: rugați-vă pentru iertarea celui ce a lovit în Mine și în voi și în arhiereul Meu
Irineu, care a fost cu voi. Rugați-vă, fiilor, pentru arhiereul care a stat peste cetatea Târgoviștei, că
este judecat de cuvântul pe care nu l-a crezut, căci Scripturile Mele așa grăiesc: «Pe cel care se
leapădă de Mine și nu primește cuvintele Mele, cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca
în ziua cea de apoi». Amin. Rugați-vă voi la Mine să-i micșorez pedeapsa, că el n-a știut ce face
lovind în voi și în arhiereul Meu Irineu, cel ce este uns de Mine peste vremea aceasta, uns ca să
aducă peste tot pământul lumina Mea cea neînserată, învierea omului, pocăința omului, căci este
unsul Meu peste biserică și peste oricine se face biserică a Mea, locaș al Meu, om viu, om nou și
sfânt, precum Eu sunt. Fiilor, pomeniți înaintea Mea iertarea păcatelor arhiereului Vasile, cel ce a
lovit cu necredință în voi. N-aș voi să piară și el fără de pocăință, așa cum se duc unul după altul
duhovnicii României, hulind pe Duhul Sfânt, Care-Și are casă la voi. Rugați-vă Mie pentru sufletul
lui, pentru pocăința lui cea de la Mine, căci duhul lui e numai jale acum, și M-a prins jalea de el,
fiilor. El prinde să-i pară rău pentru ce a făcut, că a scuturat praful de pe picioare peste voi și peste
grădinița cuvântului Meu, și și-a jurat să nu creadă chiar dacă și-ar pierde amândouă picioarele. O,
picioarele lui s-au grăbit să aducă pe arhiereul Meu Irineu, cel uns de Mine peste biserică, și l-a
adus și a râs de el în poarta coborârii Mele ca să-l facă să smulgă țărușul de la locul lui. Eu însă
am fost mai tare ca el, căci sunt Domnul, și el a căzut prin cuvintele lui. Cel ce se ridică împotriva
Mea și a voastră, acela cade, căci cuvântul Meu cel de peste voi este foc și pucioasă peste cei ce
nu cred în el. Fiilor, voiesc să-l ating apoi, și să-l ușurez de păcatele cele făcute până acum împo-
triva Mea dacă se pocăiește. Fiilor, câte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena, din
03-06-1999
***

Am voit cu cuvântul să-l fac pe omul de azi, ca din ceara care se lasă înfierbântată și
modelată și pusă pe fitil ca să ardă și să se mistuie înaintea Mea, și Eu să fac din lumina ei viață
veșnică, viață din cer, căci viața este foc care arde trupul ca să iasă lumină, ca să iasă om zidit de
Dumnezeu Îi voi arăta omului că Eu, Domnul, tot din pământ îl voi zidi pe om, căci învierea
morților va fi judecata omului care a făcut din păcat om. Eu pe om l-am întors în pământ ca
să-l rușinez și ca să știe că tot ce a făcut el, nu este, și ca să-l fac tot Eu apoi, și tot din pământ să-
l fac, căci au fost și sunt pe pământ oameni care s-au lăsat cu Mine pentru facerea din nou a omului,
și cu aceștia voi lucra pe om, așa cum am voit să lucrez cu omul cel întâi zidit, iar Eu, Domnul,
voi rosti cu cuvântul Meu prin gura celor ce s-au lăsat lucrați de Mine, și voi ridica din pă-
mânt neamul omenesc, spre judecata duhurilor potrivnice lui Dumnezeu. Și voi fi Dumnezeu

31
Înfricoșata judecată

drept, și voi așeza pe cei drepți moștenitorii cerului și ai pământului, «cer nou și pământ nou»,
după cum este scris în Scripturi. Amin.

… Acum am venit pe pământ cuvânt ca să-ți fac judecata, omule. O, dacă te-ai pocăi de
fapta ta cea adâncită în timp! O, dacă ai vrea să fii credincios și nu necredincios! O, omule necre-
dincios, care nu împlinești cuvântul Meu! Împlinește-l, că vin din cer și îți spun acest cuvânt. Ești
bătrân de șapte mii de ani, omule. Când erai în rai, grăiam cu tine și tu Mă auzeai. După ce ai ieșit
din rai pentru neascultare și pentru păcat, L-ai dat pe Dumnezeu pentru păcat și ai ascultat glasul
păcatului. O, glasul păcatului îl auzi și îl crezi, dar glasul Meu nu-l mai auzi și nu-l mai crezi.
Urechea ta e poartă a fărădelegii; la fel și ochii; la fel și credința; la fel și înțelepciunea, căci tu ai
schimbat cursul înțelepciunii tale odată cu ieșirea ta din rai când te-ai împotrivit Făcătorului tău.
Dar Eu am deschis porțile raiului, ca să Mă vezi și să Mă auzi, căci am venit după tine cu vindecare,
și voiesc să-ți întocmesc din nou urechea și ochii și tot trupul tău. Stau în ușa cortului Meu, și am
pus înaintea ta semn ca să Mă cunoști. Cuvântul Meu este semnul. El este izvor de apă vie în
pământ fără de apă. Eu sunt cuvântul cel din cer, prin care Mi-am născut copilași pentru Tatăl, ca
să stau cu ei înaintea ta, omule hoinar și fără cale. O, când te-am întocmit din pământ, a fost ușor.
Acum ești carne și sânge, dar acestea nu moștenesc împărăția cerurilor, căci se împotrivesc prin
duhul lor cel potrivnic vieții, fiindcă scris este: «Ce este din trup, trup este, carne și sânge este».
O, greu Îmi este să te întocmesc din nou, căci tu ești potrivnicul Meu, ca și diavolul, dar iată ce
cuvânt am rostit pentru ca să-l împlinesc: tot ce a făcut omul pe pământ, se va întoarce împo-
triva omului. Tot ce a făcut omul pe pământ, sunt pietre de aducere-aminte ale păcatelor
omului care s-a făcut potrivnicul lui Dumnezeu pe pământ.

Îi voi arăta omului că Eu, Domnul, tot din pământ îl voi zidi pe om, căci învierea morților
va fi judecata omului care a făcut din păcat om. Eu pe om l-am întors în pământ ca să-l rușinez
și ca să știe că tot ce a făcut el, nu este, și ca să-l fac tot Eu apoi, și tot din pământ să-l fac, căci au
fost și sunt pe pământ oameni care s-au lăsat cu Mine pentru facerea din nou a omului, și cu aceștia
voi lucra pe om, așa cum am voit să lucrez cu omul cel întâi zidit, iar Eu, Domnul, voi rosti cu
cuvântul Meu prin gura celor ce s-au lăsat lucrați de Mine, și voi ridica din pământ neamul ome-
nesc, spre judecata duhurilor potrivnice lui Dumnezeu. Și voi fi Dumnezeu drept, și voi așeza pe
cei drepți moștenitorii cerului și ai pământului, «cer nou și pământ nou», după cum este scris în
Scripturi. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea după Rusalii din 04-07-1999
***

Voiesc, fiilor, să vă dau hrană din destul, ca să ia cei fără de hrană, că tot omul de pe pământ
e flămând și e însetat, fiindcă nu mănâncă și nu bea de la Mine, ci le ia pe toate de pe pământ.
Voiesc, fiilor, să dau pământului ce-Mi cere. Voiesc, fiilor, să dau și omului ce-Mi cere. Voiesc să
dau, ca să nu rămân dator celui ce-Mi cere, și să-i pot cere socoteală celui ce-i dau. Pământul Îmi
cere curățirea și spălarea lui și ușurarea lui de fărădelegile de pe el. Geme pământul cu gemete
lungi, că e mamă pământul; e mamă care-l hrănește pe om, și omul se întoarce împotriva lui, și îl
suge și îl scurmă și îl răstoarnă cu susul în jos, și el stă martir sub piciorul omului, sub făcăturile
omului de pe el. Eu am spus pământului ce trebuie să dea omului. Omul însă nu s-a mulțumit cum
am spus Eu, că e lacom omul.

O, fiilor, nu uitați că voi trebuie să fiți săraci în cele omenești. Nu uitați, fiilor, că voi trebuie
să aveți numai ce i-am spus Eu pământului să-i dea omului. Puțin, puțin, și pământul își va

32
Înfricoșata judecată

închide ușa împotriva lăcomiei omului, și își va deschide gura împotriva trupului omului,
căci omul a uitat ce este, a uitat că Eu i-am spus: «Pulbere ești, și în pulbere te întorci, omule,
că ai greșit prin semeție». O, fiilor, nu uitați că voi trebuie să fiți supuși Mie, căci cel ce nu se
supune, cade prin semeție, cade în pulbere. Voiesc să fac din sufletele și din trupurile și din
duhurile voastre judecată peste omul cel ieșit din om. Aceasta este lucrarea cea pe care o am
de împlinit peste sufletele și peste trupurile și peste duhurile voastre. Amin, amin, amin.

O, fiilor, nu uitați că trupurile voastre trebuie să slujească Mie, nu vouă, căci trupurile fiilor
oamenilor stau împotriva Mea, că scris este: «Trupul poftește împotriva duhului». Omul voiește
viața, cu duhul lui, dar cu trupul face moarte, iar faptele trupului întunecă mintea și o duc la nepă-
sare și la deșertăciunea cu care ea se hrănește.

Iată, copilași, lucrăm cu înțelepciune. Mergem să punem harul și binecuvântarea Mea și a


sfinților Mei peste fântâna căsuței din deal, căsuța cea dintâi de lângă Sfânta Sfintelor. Vă binecu-
vintez apoi hrana cea pentru trup, și vom poposi iar în cuvânt, și vom lucra atât cât a fost planul
zilei de azi, ca să nu rămân de rușine în fața Tatălui și a sfinților și a îngerilor, și să nu se fălească
duhul cel rău împotriva Mea și a voastră. O, avem de trudit pentru ca să-Mi împlinesc planul Meu
cel văzut. Pământul Îmi cere curățirea și spălarea lui. Omul Îmi cere altceva, și îi voi da și omului
ceea ce caută, dar îi spun omului să nu uite că tot ce a căutat și tot ce a făcut el, este goană după
vânt, fiindcă pământul Îmi cere curățirea lui, fiilor, iar în ziua curățirii pământului se va
dărâma tot ce a zidit omul, căci omul nu este ziditor decât pentru cele ce nu vor mai fi. Legea
omului e omenească, și tot ce este omenesc se va opri, căci știința nu va mai avea cale pe pământ.
Tot ce a lucrat omul pentru el, și unul pentru altul, se va dărâma, căci omul este călcător de legea
lui Dumnezeu pentru legea lui. Și de ce va fi așa, fiilor? Va fi așa pentru că pământul plânge la
Mine, și pentru că este scris să împlinesc și să întorc împotriva omului tot ce a făcut omul. Tot ce
am zidit Eu, toate sunt supărate pe om prin îngeri, căci au înger toate cele zidite de Mine, și plâng
îngerii înaintea Mea ca să le dau bucuria pentru care au fost ei întocmiți.

Să vină omul să-Mi slujească Mie, că Eu am venit pe pământ ca să așez pe el zidire nouă,
țară pentru sfinți, iar cel ce vine, să fie atent la Scriptura care spune așa: «Cel ce va fi pe casă, să
nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Cel ce va fi în țarină, să nu se întoarcă înapoi să-și ia
haina, căci vai celor însărcinați și vai de cei ce vor apleca în zilele acelea, care n-au mai fost
încă de la începutul lumii și nici nu vor mai fi, dar ele pentru cei aleși vor fi scurte». Fiilor,
învățați pe cel ce vine după Mine să nu aplece inima spre cele ce are, spre cele ce și-a agonisit,
spre cele ce și-a lucrat, căci vai celor ce vor apleca în ziua chemării lor, căci scris este: «Cine va
căuta să-și scape viața sa, o va pierde, iar cine o va pierde, o va dobândi», căci «în noaptea aceea
vor fi doi într-un pat și unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat», și «unde va fi stârvul, acolo se
vor aduna vulturii». Iar această mărturisire și acest cuvânt al Meu, care este vestea împărăției
Mele, se va vesti în toată lumea și la toate neamurile, precum este scris despre sfârșitul care va
veni după aceasta.

O, proorocul mincinos merge din loc în loc, că are bani. Oamenii de pe pământ sunt slabi
de înger și se vând unii pe alții și unii altora. Fărădelegea îl sfârșește pe om, și Evanghelia Mea
străbate de la o margine la alta, precum este scris înaintea venirii Mele. Iată, fiilor, de ce zic Eu că
e vai de omul care-și face nume pe pământ, căci omul e ca iarba, și trebuie să fie umilit și nu semeț.
Cine este umilit, este ocolit de multe păcate, de multe curse, iar cine este semeț, acela își primește
viața pe pământ, din bogății, din ranguri și din semeție. Eu vin cu cuvânt hrănitor de suflete la voi,

33
Înfricoșata judecată

ca să-i dau omului de veste că nu veghează, și că Eu vin pe neștire, căci pământul geme cu gemete
lungi, ca să-l spăl de relele și de nepăsarea omului de pe el și de trupurile care-l întinează zi și
noapte cu desfrânări și cu petreceri diavolești. Puțin, puțin, și pământul se va face nou prin
curățire. Proorocul Ilie va împlini această Scriptură a curățirii pământului și Îmi va netezi
calea, căci Eu, și cu sfinții, și cu îngerii, am gătit totul pentru venirea Mea cu ei.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea nașterii sfântului Ioan Botezătorul, din
07-07-1999
***

Am venit din cer la voi cu apostolii Mei cu care am călătorit pe pământ acum două mii de
ani. Hai să le dăm mângâiere în grădina Mea de la voi. Hai, fiilor, să le facem loc ca să mărturi-
sească din nou taina cea din veac ascunsă și nepricepută de îngeri și de oameni. Hai să le dăm
scaunele de judecată pentru Israel, că așa le-am promis, fiindcă în prooroci este scris: «Domnul
va judeca pe poporul Său». Amin.

O, ucenici preaiubiți, israeliți credincioși, voi nu v-ați învârtoșat inima la glasul Meu care
v-a chemat să umblați cu Mine pe pământ și să fiți pescari de oameni pentru masa împărăției
cerurilor. O, ucenici credincioși, am aruncat năvodul în mare și am adunat în el pești de tot felul.
L-am tras la mal apoi, și am șezut și am ales ce era bun, iar ce era rău am aruncat. V-am ales pe
voi, că v-am făcut credincioși cu inima, și Mi-am împrăștiat cuvântul vieții veșnice la toate popoa-
rele, prin voi, mărturisitorii Mei de atunci și până azi, căci Scripturile Mele și ale voastre mărturi-
sesc aceasta, și n-are omul ce pune în locul lor drept adevăr. Acum, după două mii de ani, când Eu
vin cu sfinții pe pământ, după cum este proorocit să vin, iată-Mă cu voi în foișorul cel de azi al
adunării cerului pe pământ. Mă adun la sărbători cerești cu îngerii și cu sfinții, că am foișor de
poposire în țara românilor, noul Meu Israel, un popor luat din români ca să însămânțez prin
el cerul, împărăție veșnică cu omul cel credincios. Vă mângâi cu fiii Mei cei din grădină. Am
deschis porțile grădinii, și pe porți am intrat cu voi în grădină, că am și azi fii credincioși ca și voi.
Vă mângâi, că ați suferit pentru Evanghelia Mea. Vă cuprind la piept, că sunteți vii, precum Eu
sunt. Vă dau prilej să mărturisiți și azi, după două mii de ani, că Eu sunt locașul vostru, Ierusa-
limul cel din cer coborât cu sfinții pe pământ, și vă dau cele douăsprezece scaune, pentru ca
să vă așezați spre judecata lui Israel. Amin, amin, amin.

– O, binecuvintează, Doamne, soborul apostolilor Tăi în grădina cuvântului Tău de azi, în


țara românilor. Ea este cea dintâi și cea de pe urmă, după cum Tu ai orânduit. Amin.

Noi, soborul cel din cer al apostolilor Tăi, ne-am adunat în numele Tatălui și al Fiului și
al Sfântului Duh, împreună cu mărturisitorii Tăi de azi, Doamne. Suntem rămășița lui Israel, căci
scris este în prooroci: «Chiar de va fi Israel cât nisipul mării, rămășița lui se va mântui, și va
crede, și va mărturisi cuvântul adevărului».

Ce-i folosește celui ce cunoaște legea din scoarță în scoarță dacă nu o împlinește,
Doamne? Dar cel ce s-a făcut creștin după adevăr, acela a rușinat pe israelit, iar noi rostim cuvânt
și spunem așa: iudeii cunosc legea, iar creștinii o împlinesc. Amin.

Tu ai fost semnul trimis de Tatăl la Israel, Doamne, că Isaia proorocul, așa a grăit prin
Duhul: «Domnul va da lui Israel semn: iată, Fecioara va zămisli și va naște fiu și Îi va pune
numele Emanuel».

34
Înfricoșata judecată

Am venit din cer pe pământ cu Tine, Doamne, că e vremea venirii Tale după două veacuri
de la plinirea tainei nașterii Tale din Fecioară. Am venit aici, unde Tu ai scaunele de judecată
așezate pentru Israel și pentru toate popoarele, că ai deschis procesul neamurilor, după cum era
scris în prooroci. Noi, soborul apostolilor Tăi israeliți, ne așezăm pentru judecata poporului Israel
pe cele douăsprezece scaune, după numărul celor douăsprezece seminții ale fiilor lui Israel. Bi-
necuvintează împlinirea acestei Scripturi, binecuvintează intrarea sfinților Tăi, Doamne! Amin,
amin, amin.

– V-am binecuvântat pe pământ, și v-am binecuvântat în cer, și iar vă binecuvintez pe


pământ după două mii de ani, pentru ca să vă așezați pe cele douăsprezece scaune pe care Eu vi le
dau, o, iubiți ucenici. Mărturisiți cuvântul adevărului peste poporul Israel care s-a împietrit de
atunci și până azi. Așez lângă voi încă douăsprezece scaune, și pe ele stau cei doisprezece fii ai lui
Iacov, care s-a numit Israel, și din care s-a întocmit acest popor. Ei vor fi martorii mărturisirii
voastre, iar Eu voi judeca apoi făptura lui Israel. Amin, amin, amin.

– Noi, soborul apostolilor Tăi cei din cer, așa grăim, Doamne: Domnul Se îndură de po-
porul Său și înalță pe cei blânzi, și pe cei smeriți îi încununează cu biruință ca să preamărească
pe Domnul cu gura lor, iar sabia cea cu două tăișuri este în mâna Lui, și Se răzbună pe necredin-
cioși și pedepsește noroadele și leagă pe împărații lor în obezi, și pe mai-marii lor în cătușe de
fier, și îndeplinește cu ei hotărârea Sa, precum este scris. Amin.

Cele douăzeci și patru de scaune stau așezate în mijlocul României, țara judecății Dom-
nului, iar pe ele stau douăzeci și patru de bărbați israeliți. Jumătate din ei vin de la începutul lui
Israel, iar jumătate din ei vin de la sfârșitul lui Israel. Ei au avut credința să stea înaintea lui
Dumnezeu pentru Israel. Amin. Pe cel credincios nu-l poate nimeni judeca, dar el poate judeca pe
toți pentru Dumnezeu. Cel ce trimite cuvântul Său pământului, este Domnul, al Cărui cuvânt
aleargă repede; este Domnul, Cel ce vestește cuvântul Său lui Iacov, îndeplinind îndreptările și
judecățile Sale lui Israel. Amin.

Ascultați, voi, fii ai lui Israel! Ce-i folosește celui care cunoaște legea din scoarță în
scoarță dacă nu o și împlinește? Iată, învățătura și viața nu se iau de la cei învățați, căci omul
necăjit îi mulțumește celui ce-i dă dacă-i dă bine, și nu se uită dacă e deștept sau prost cel ce-i dă
lui milostenie și viață. Credeți voi în prooroci? Știm că credeți. Proorocii și-au făcut nume, lor, și
poporului lor, mărturisind dreptatea lui Dumnezeu. Așa lucrăm și noi, cei ce am fost ucenici cre-
dincioși Adevărului Care a venit din cer pe pământ în mijlocul lui Israel acum două mii de ani
când voi v-ați împietrit ca să nu credeți, și ca să împliniți proorocia lui Isaia care zice: «Cu ure-
chile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea, căci inima acestui
popor s-a învârtoșat, și cu urechile aude greu, și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu
ochii, și să audă cu urechile, și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă, și Eu să-i tămăduiesc pe
ei».

Atunci Domnul a plecat pribeag, cu harul Său pe brațe, și Și-a ales din nou loc pentru El.
A făcut un popor nou, și l-a pețit și l-a numit țara întoarcerii Lui la sfârșitul timpului, țara strălu-
cirii, pentru cele ce a așezat El peste ea acum, la capătul vremilor; țara românilor, care s-a ridicat
din Hristos, la propovăduirea trimișilor Lui. În ea ne-a așezat Domnul și nouă scaunele de jude-
cată pentru Israel, căci suntem israeliți. În țara lui Israel nu avem cum sta, din pricina necredinței

35
Înfricoșata judecată

lui Israel, din pricina semeției lui Israel, dar noi suntem israeliți pe pământ și în cer, și suntem vii
prin credința în Iisus Hristos, Care a venit pe pământ prin Fecioară, împlinind proorocia lui Isaia
prin poporul Israel. Voi însă n-ați crezut, și v-ați împietrit. Acum, noi, rămășița cea aleasă de
Dumnezeu prin har, rostim peste voi cuvânt și spunem: Avraam și seminția lui nu prin lege au
primit făgăduința că vor moșteni lumea, ci prin dreptatea din credință, căci dacă moștenitorii sunt
cei ce au legea, atunci credința a ajuns zadarnică, iar făgăduința s-a desființat, de vreme ce legea
aduce pricină de mânie. Dar unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. Așa că făgăduința
este din credință, ca să fie din dar și să aibă temeinicie pentru toți: și pentru cei ce se țin de lege,
și pentru cei ce se țin de credința lui Avraam, căruia Domnul i-a spus așa: «Pusu-te-am pe tine
părinte al multor neamuri, și așa va fi seminția ta». Amin.

Au nu știți voi că legea are putere asupra omului atât timp cât el este în viață? căci femeia
măritată e legată de bărbatul său prin lege atât timp cât el trăiește, și dacă bărbatul îi moare, e
slobodă de lege. Așa și noi, am murit față de lege prin Hristos și prin trupul Lui, ca să fim ai Lui,
ai Celui înviat din morți, ca să rodim lui Dumnezeu întru înnoirea Duhului, nu în vechimea slovei.
Legea este sfântă și duhovnicească, și porunca este sfântă și bună și dreaptă, dar trupul e de carne
și e vândut sub păcat. Dar Iisus Hristos ne-a izbăvit de trupul morții acesteia, ca să fim ai Lui
întru înnoirea Duhului. Amin. Noi suntem martorii învierii lui Hristos, pe Care Dumnezeu L-a
înviat, și a pus pe vrăjmașii Lui așternut picioarelor Lui. Să știe toată casa lui Israel că Cel răs-
tignit de ei a fost făcut Domn și Hristos.

Pătrundeți-vă la inimă, voi, fii ai lui Iacov, că noi suntem israeliți, și suntem martorii aces-
tor împliniri. Pocăiți-vă de păcatul necredinței și botezați-vă ca și noi în numele lui Iisus Hristos
spre iertarea păcatelor voastre, ca să aveți Duh Sfânt, și cu El să pătrundeți tainele cerurilor,
care vin pe pământ cu Iisus Hristos, Cel Care vine a doua oară de lângă Tatăl. El este piatra cea
neluată în seamă de voi, zidarii, dar ea a ajuns piatra din capul unghiului, și întru nimeni altul nu
este izbăvire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat nouă, oamenilor, prin care să fim izbăviți.

Noi am dat cu tărie în părți mărturia învierii lui Hristos, și n-am dat pentru bani nimănui
harul puterii de sus, care era în noi ca să putem mărturisi adevărul tainei lui Iisus Hristos, căci
ne-am dăruit Lui cu ascultare, fiindcă Moise a spus fiilor lui Israel: «Prooroc ca mine vă va ridica
din frații voștri Domnul Dumnezeul nostru; de El să ascultați». Dar pe care dintre prooroci nu
i-au prigonit părinții voștri pentru că au vestit mai dinainte sosirea Celui drept? căci voi ați primit
legea cu rânduială de la îngeri, și n-ați păzit-o.

Voi citiți în prooroci. Credeți voi în prooroci? Știm că credeți. Înțelegeți, oare, ce citiți în
prooroci? O, cum să înțelegeți dacă n-ați primit să vă călăuzească cineva? «El ca o oaie spre
junghiere S-a adus înaintea celui ce-L tunde; așa nu Și-a deschis gura Sa. Cu judecată ne-
dreaptă a fost osândit, dar neamul Lui cine-l va spune? căci El pentru cei păcătoși Și-a dat
viața», așa era proorocit în Scripturi.

Acum venim noi, căci suntem vii în veacul veacului, și ne-a dat Hristos scaunele de jude-
cată pentru voi, cei din Israel care n-ați crezut, căci ceea ce ați căutat n-ați dobândit, pe când cei
aleși dintre voi au dobândit, iar voi, ceilalți, v-ați împietrit, precum este scris: «Le-a dat Dumne-
zeu duh de toropeală, ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă până azi» și «prin căderea lor
le-a dat neamurilor mântuirea, ca Israel să râvnească la ele».

36
Înfricoșata judecată

Venim spre voi să vă ațâțăm râvna, căci dacă înlăturarea voastră a adus împăcarea lumii,
ce va fi primirea voastră la loc dacă nu o înviere din morți? Mulțime de neamuri au primit ade-
vărul cel prin Hristos, și după cum acestea altădată n-au ascultat de Dumnezeu, dar acum miluiți
au fost prin neascultarea voastră, tot așa și voi, n-ați ascultat până acum, ca prin mila Lui, dată
lor, să fiți și voi acum miluiți dacă primiți pe Fiul lui Dumnezeu. Amin.

Veni-va vremea, și este venită, când morții aud glasul Fiului lui Dumnezeu. Destupați-vă
urechile și dați cu alifie la ochi, voi, popor al lui Israel, că noi suntem dintre voi, rămășiță aleasă
prin har, ca să mijlocim la Dumnezeu pentru tot Israelul care va învia la glasul Fiului lui Dum-
nezeu, Care vine după două mii de ani Judecător de la Tatăl, ca să dea fiecăruia după fapte. Amin,
amin, amin.

Pecetluiește, Doamne, cu pecete de foc cuvântul apostolilor Tăi adunați în sobor de sfinți
în grădina jețului Tău de judecată, căci țara românilor este noua Ta țară, țara întoarcerii Tale
pentru Israel și pentru toate noroadele de pe pământ. Împlinește, Doamne, învierea morților. Noi
suntem martorii învierii Tale, de acum două mii de ani și până azi, iar azi mărturisim din România.
Ea este cea dintâi și cea de pe urmă, după cum Tu ai orânduit. Amin, amin, amin.

– Eu, Domnul și Învățătorul vostru, vă pecetluiesc credința voastră cea din cer despre țara
Mea cea de azi, cea dintâi și cea de pe urmă. Când am făcut cerul și pământul, ea a fost prima
mână de uscat în mâna Mea când a ieșit pământul din ape, iar acum ea este cea de pe urmă,
și este, și fac din ea oază de salvare, barcă de izbăvire pentru cei sfinți de pe pământ, ca să
Mă împlinesc în ea cu Scriptura așezării pe pământ a împărăției cerurilor pentru cei drepți, pentru
cei cu putere de sus în ei.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-1999
***

Mă las de lângă Tatăl lângă voi cuvânt, fiilor străjeri în grădina cuvântului Meu. Toți cei
din cerul nevăzut vă știu că-Mi sunteți iesle de coborâre a Mea pe pământ în zilele din urmă.
Mereu, mereu trebuie să stau cu voi cuvânt între oameni, că e vremea judecății din urmă, și ea
se face prin cuvânt. El este începutul săvârșirii fiecărei împliniri. Amin.

Sunt cu voi și cu cerul în zi de sărbătoare peste grădina Mea de azi, ziua când Eu, Domnul,
Mi-am înfipt pe pământ primul țăruș al împărăției Mele văzute, căci lucrarea cuvântului Meu
cu voi a fost descoperită văzut între cer și pământ în ziua a douăzeci și doua a lunii a șaptea, acum
opt ani, fiilor. Voi apoi ați făcut faptă împlinită, iar Eu M-am arătat oamenilor cuvântând din mij-
locul grădinii Mele de la voi. M-am arătat cu voi biserică văzută, viață cerească în om, că
aceasta înseamnă biserică, iar grădina de la voi am gătit-o de sărbătoare și am pus peste ea
chivotul Meu. Masă de altar este grădina Mea de la voi, și pe ea, chivotul Meu în care stă
mărturie pentru judecată cuvântul Meu peste pământ, cerul cuvântând pământului. Aceasta
este taina grădinii Mele întocmită cu voi și la voi, și taina chivotului Meu de pe ea, în care stă
ziua judecății, cuvântul Meu peste pământ, care spune: „Astăzi!“. Dar vrăjmașul Meu, omul,
se ridică mereu și își spune: „Mâine, nu astăzi“. Eu zic mereu: „Astăzi, omule!“, iar omul zice
mereu: „Mâine“. Pământul însă geme la Mine cu gemete lungi, și Îmi așteaptă cuvântul topirii
fărădelegii de pe el. Acum zece zile am rostit cuvânt și am zis la voi: «Voiesc să cadă munții la
glasul Duhului Sfânt, Care-Și are casă și scaun la voi. Voiesc să se aplece tot omul să audă

37
Înfricoșata judecată

glasul Meu cel din grădină, glasul judecății, care strigă pe om». Și când am zis acest cuvânt, l-
am și împlinit, și am clătinat munții și am prins sub ei pe om.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la opt ani de la punerea pietrei de temelie a Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-1999
***

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Mă desăvârșesc cu puterea Mea peste


voi, fiilor din grădina Mea, ca să vă așez înaintea Mea și să primiți cuvântul Meu în carte. Tăcerea
Mea Mă doare amar. Când Eu nu pot să Mă odihnesc peste voi cu cuvântul cărții Mele din vremea
aceasta, Mă umplu de durere, și Eu, și cei din cer. Îngerul Meu stă plângând lângă Mine, stă ca și
Mine când Eu nu pot să pătrund între voi. Zilele voastre sunt apăsătoare, căci vremea cea rea și
duhul cel rău apasă, fiilor, dar Eu una știu de la Tatăl, că trebuie să-Mi săvârșesc pe pământ cartea
Mea de judecată, venirea Mea cea fără de sfârșit, precum Îmi este și împărăția. Aceasta știu, că
trebuie să vin pentru vii și pentru morți, ca să trec în cartea Mea din vremea aceasta faptele fiecă-
ruia, faptele cele de pe pământ, ca să fie fiecare judecat după carte, fiilor. Acum vă dau putere
sufletului, și vă binecuvintez puterea pe care v-o dau, ca să rămână peste voi. Amin, amin, amin.

Fericit este omul care-și cercetează mereu duhul, că acela este cel ce caută pe Dumnezeu,
mărindu-L pe Domnul întru el. Cel ce nu se învață cu umilința de sine, acela se vede deștept, și nu
caută pe Dumnezeu înăuntrul său. Voiesc să-l strig pe om, până Mă voi arăta voiesc să-l strig și
să-l îndemn la pocăință și la umilință. Tot așa am strigat și pe vremea când am adus pe pământ
potopul, ca să-l scap din lume pe cel drept al Meu. La fel și azi, nu pot să-l scot pe cel drept din
lume decât dacă aduc prăpăd peste lume ca să rămână omul cel credincios numai cu Mine. Altfel
el stă amestecat printre fiii oamenilor care strică credința și crucea fiilor lui Dumnezeu, așa cum
s-a întâmplat în vremea lui Noe când fiii lui Dumnezeu s-au amestecat cu fiii oamenilor și când
închipuirea cugetelor inimii lor era numai și numai spre răutăți în toată clipa. La fel și azi, e mare
despărțire de Dumnezeu pe pământ, și omul cel drept se strică prin amestecătură, și Dumnezeu Se
micșorează în om, și rămâne omul sărac de duhul umilinței și nu mai are de sus, și culege numai
de jos, iar Eu, Domnul, petrec numai în durere și n-am rod cu care să Mă duc să-l dau Tatălui.
Pentru aceasta, voi să-Mi înțelegeți durerea și să cereți de la Mine cele ce au să vină peste pământ,
precum este scris în Scripturi despre zilele venirii Mele cu judecată.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1999
***

Faceți-Mi mereu primirea, fiilor, ca să pot tot ce este scris să fac și să așez la loc veacul
Domnului, iar unde nu voi găsi lacrimile pocăinței, voi pune Eu lacrimile suferinței pentru tot omul
care nu va voi să se răstignească pe sine pentru venirea Mea cu veacul veșniciei. Nu vă mirați de
felul cum M-am arătat azi în zori la voi. Nu fiți nedumeriți de vederea ce v-am arătat, fiilor,
căci M-am arătat vouă răstignit pe cruce; iar dacă deasupra crucii era scris „Scaunul jude-
cății”, aceasta vin să vă tălmăcesc așa: tot omul care nu se va răstigni pe sine pentru Mine,
Eu, Domnul, voi fi semn pentru el, prin răstignirea Mea pe cruce. Răstignirea Mea pe cruce
a fost judecata lumii și a stăpânitorului lumii acesteia. Scaunul Meu de judecată a fost cru-
cea; pe ea M-am așezat ca să judec. Ea a fost și este tronul judecății Domnului, și vai omului
care șterge de pe trupul lui semnul dintre Mine și om! Vai și iar vai tuturor celor care au zis
și zic că crucea și semnul ei nu este bun, căci aceia sunt cei ce nu voiesc să domnesc peste ei
de pe scaun, de pe tronul judecății. Este scris cuvântul Meu în Scripturi, este scris așa: «Cei

38
Înfricoșata judecată

ce n-au voit să domnesc Eu peste ei, să fie luați și aruncați». De aceea vă zic vouă, fiilor, faceți-
Mi primirea ca să vin la voi și să scriu cartea judecății, că este scris în Scripturi să vin și să deschid
Eu Însumi această carte; iar ca s-o deschid, ea trebuie să fie întocmită pe pământ de Însuși Dum-
nezeu. (Vezi „Cartea Mielului (Cartea Vieții) - Cuvântul lui Dumnezeu (1955-2005)”, - și pe
Google Drive; Scribd; Archive.org, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din
04-12-1999
***

O, fiilor, e vremea să înceapă judecata, și iată, începe cu casa Mea, cu cei ce stau în numele
Meu peste mulțimi, cu cei ce nu ascultă de Evanghelia Mea cea de atunci și cea de azi. Scris este:
«Dacă au primit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor primi». Dar cine nu primește cuvântul Meu
de azi, nici pe cel de atunci pe care l-am rostit nu l-au primit și nu l-au pus peste ei. O, dacă dreptul
abia se mântuiește, ce va fi cu cel necredincios și păcătos? Evanghelia Mea este nelucrată de cei
ce stau cu ea în mână peste mulțimi, și nu mai știe omul unde este Dumnezeu. Dar Eu nu Mă las
defăimat, și cuvintez cuvânt din cer peste tot omul, și voiesc să-l scap pe om de amăgire, căci duhul
lumii s-a făcut stăpân peste tot și s-a făcut coajă groasă peste mintea și peste vederea omului, și
omul nu mai vrea să se facă mic, copil la minte și la inimă, să se curețe de mărirea deșartă și să
vină la viață.

Duhul lumii este vrăjmășie între Mine și om, și Eu vin și ciocăn la ușa omului ca să-i spun
de Mine, și să-i spun apoi că vin iarăși de la Tatăl ca să judec pe vii și pe morți, și fiecare își va
purta sarcina sa.

«Vine Domnul!», așa zice Scriptura; vine cu sfinții ca să facă judecată peste necredincioși,
căci sfinții au fost cei credincioși, și au plată de la Mine, scaune de judecată lângă Mine, ca să
judec cu ei pe cei ce n-au crezut și nu cred. Cei ce cred sunt cei ce se răstignesc față de lume, și
lumea este răstignită față de ei, dar așa minuni nu se mai săvârșesc de nimeni, și iată, Eu vin, și
nimeni nu mai stă înaintea Mea curat de lume, răstignit față de lume. Am grăit la voi și am zis că
lumea este judecată prin răstignirea Mea pe cruce. Tot omul care nu s-a răstignit pe sine pentru
Mine după ce Eu M-am așezat pe cruce pentru viața omului, tot omul care n-a murit și n-a înviat
prin Mine, a fost judecat prin răstignirea Mea pe cruce, acum două mii de ani. Cel ce-și urăște viața
sa, acela o va câștiga, căci cine și-o iubește, își face voia sa, și pierde viața, că e mare lucru să știe
omul taina vieții, ca să caute în ea și să nu piară omul. Dar Eu v-am tras pe voi lângă Mine, ca să
vă povățuiesc din cer întru taina vieții. Fiți, dar, cu mintea întreagă, fiilor, și «privegheați în rugă-
ciuni, căci sfârșitul tuturor s-a apropiat», după cum grăiește Scriptura. Stăruiți în dragostea Mea
dintre voi, stăruiți cu stăruință, că ea vă arată pe voi înaintea îngerilor că sunteți pe placul Meu.
Oamenii nu iubesc placul Meu și nu se uită prea mult la cei ce trăiesc după voia Mea, dar îngerii
se bucură, fiilor, și se strâng lucrând pe lângă cei ce stăruiesc în dragostea Mea dintre ei, căci
această dragoste rabdă spre iubire și se jertfește pentru frați. Eu așa am spus prin Scripturi:
«Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit Eu, căci mai mare
dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viața lui să și-o pună pentru prietenii săi». Dar duhul
lumii este vrăjmășie între om și Dumnezeu, și Eu ciocăn la ușa omului și lucrez cuvânt dătător de
viață peste om, lucrez de pe scaunul slavei Mele, căci scaunul Meu este din duh și din cuvânt
lucrat, nu din piatră, nu din lemn, nu din oameni, nu din ziduri. De aceea am zis: al Meu este
scaunul din cetatea aceasta, și stau pe el și cuvintez din cer cuvântul vieții veșnice. Amin. Viața
cea veșnică este să împlinească omul poruncile Mele și să fie sfânt, căci scaunul Meu este omul

39
Înfricoșata judecată

sfânt, omul în care Eu Mă văd stăpânind peste el, așa cum am lucrat Eu în ierarhul Meu Spiri-
don, făcându-Mi în el scaun și lucrând de pe el peste mulți prin semne și minuni doveditoare în
cuvânt și în faptă.

Păstorii turmei Mele sunt aceia care cercetează turma cu voie bună, nu cu silnicie: «Cu
voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci cu osârdie, nu ca stăpâni ai turmei, ci
pildă făcându-se turmei», după cum învață Scriptura. Aceasta înseamnă lucrare de preot al lui
Hristos, iar altfel nu se poate cu Mine, dar iată, mulți se duc să ia această slujbă, mulți se bucură
că o au, dar e taină mare această slujire, și preotul n-o pătrunde cu viața sa, și nu-Mi este Mie scaun
preotul așa cum Mi-a fost ierarhul Meu Spiridon, cel serbat în cer și pe pământ în ziua aceasta. El
era cu cei sărmani. El fugea de semeția cea din om. El sărăcea pe bogați și hrănea cu adunătura
bogaților pe cei sărmani, căci așa este scaunul Meu în omul care Mă slujește pe Mine pentru om.
El trăgea cu cei de jos și era mare în cuvânt și în faptă, arătând că avuția este șarpe care mușcă, și
se duce apoi. El prin puterea Mea din el a făcut din șarpe aur, ca să ajute pe cei săraci, iar apoi a
arătat deșertăciunea aurului făcându-l din nou șarpe.

O, viața unui preot este taină înfricoșătoare pentru îngeri și pentru diavoli, căci preotul
trebuie să fie sfânt în toată vremea lui de preot, și mare în cuvânt și în faptă, iar fapta lui trebuie să
împlinească poruncile Mele, poruncile vieții veșnice. Cel ce este preot și nu lucrează așa, acela se
face învățător spre osânda lui, căci scris este în Scripturi: «Învățătorii mai multă osândă vor lua».
Acum însă se fac mulți învățători și se așează peste oameni și nu se fac pildă oamenilor, dar câștig
caută. Mă doare cu durere mare, și voi începe cu judecata de la învățătorii turmei Mele, căci scris
este: «Vremea este să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25 -12-1999
***

Eu sunt Judecătorul peste vii și peste morți, iar sfinții sunt cu Mine întru venirea Mea și
așteaptă învierea morților și viața veacului ce va să fie, și fiecare va sta la rândul cetei sale și va
aduna rod din cele ce a semănat pe pământ. Cine a semănat pe pământ oameni vii udându-i și
plivindu-i și îngrijindu-i până la cer, aceia vor culege rod de înviere și de viață veșnică, și așa le
va fi și plata. Iar cine a semănat pe pământ oameni fără viață, oameni sterpi de Dumnezeu, neudând
și neplivind și neîngrijind de viața lor pentru cer, aceia vor culege rod fără înviere, și așa le va fi
și plata. Tot cuvântul ieșit din gura Mea va sta judecător peste tot omul, și măsurător de viață
va sta, căci este scris în cartea Mea că voi veni ca să judec viii și morții și ca să-Mi așez împărăția,
și așa fac, precum este scris să fac. Amin. Dar mai întâi am venit să judec de pe cruce, iar crucea
este viața Mea pe care am pus-o pe cruce pentru răscumpărarea omului. De atunci sunt Cel jertfit
pe cruce pentru om și sunt gata să Mă dau așa cum sunt celui ce Mă ia așa cum sunt. Să Mă ia
omul în el și să facă ce am făcut Eu. Să ia crucea Mea și să stea cu Mine pe ea pentru răscumpărarea
lui prin crucea Mea. Să nu Mă lase numai pe Mine pe crucea Mea; să vină și omul lângă Mine pe
ea, căci sfinții așa au făcut, și toți M-au ajutat în crucea Mea, și au mers mereu pe pământ, când
sub ea, când pe ea, până sus la Mine, căci crucea Mea este drumul omului spre Mine, ca acolo
unde sunt Eu, să fie și omul care urmează cu Mine prin cruce și pe cruce. Numai prin cruce
poate omul să fie urmașul Meu, căci Eu altfel nu am fost. Cine nu stă prin cruce înaintea oa-
menilor, acela nu este urmașul Meu, ci este fur și tâlhar, și este antichristul care vine înaintea Mea
ca să facă semnele lui pentru cei ce va să-și primească plata lor prin această unealtă, prin lucrarea
lui antichrist care înșeală cu venirea lui pe tot omul care nu știe să Mă aștepte pe Mine așa cum am
zis Eu să fie așteptarea aceasta.

40
Înfricoșata judecată

Eu sun din trâmbiță învierea morților. Ei așteaptă de șapte mii de ani trâmbița învi-
erii lor, iar Eu le spun: un picuț, și totul și toate vor primi haina nestricăciunii, așa cum Eu
le-am întocmit la facerea lor. Amin. Puțin, puțin, și totul se întoarce în viața cea fără de moarte,
și morții înviază și mărturisesc pe Dumnezeu și lucrarea Sa cea de șapte mii de ani, lucrarea de
răscumpărare a trupurilor. Amin.

Pământul nu mai are putere să-l ajute pe om. Omul i-a strivit sânul, și e slab pământul, iar
omul de pe el e tot mai neputincios. Dar harul Meu este cu cei ce se tem de Mine, și ei trăiesc prin
harul Meu, iar Eu îi umplu de binecuvântări și le pregătesc bucuria cea veșnică. Fericiți sunt cei
ce Mă așteaptă să vin, că aceia se pregătesc pentru ziua venirii Mele și se bucură de ea, iar Tatăl
Savaot le-o vestește prin Mine, fiindcă Eu sunt plin de Tatăl. Amin.

Eu sun din trâmbiță învierea morților. Să se trezească morții și viii! Amin, amin,
amin. Eu voiesc să se trezească tot omul care s-a așezat mai mare peste oameni și să sune trezirea
peste tot, și să se scoale omul de pe tot pământul și să se grăbească întru pregătirea lui cea pentru
venirea Mea. Puțin, puțin, și se trezesc cei din morminte, că așa este scris în Scripturi. Aș-
teaptă sufletele învierea trupurilor lor, ca să iasă întru întâmpinarea zilei Mele, ziua înfrico-
șatei judecăți. Amin.

Sunt îmbrăcat în veșmântul judecății, căci duhul omului stă cu putere împotriva venirii
Mele. Mânia la care Mă îndeamnă omul cel potrivnic Îmi biruiește mila, că e vremea să vin, fiindcă
totul s-a sfârșit pe pământ, și s-a sfârșit și pământul de putere și nu mai poate. Nu mai e nimeni să-
l curățească și să-l sfințească prin curăție, și geme pământul sub păcatele omului, iar Eu aud sus-
pinurile și gemetele lui, că omul e mai greu decât pământul de sub el. Numai păcate pe pământ,
numai oameni surzi, ca în vremea lui Noe. Dar și Eu strig, și iarăși strig, ca în vremea lui Noe strig.
Strig până voi veni văzut, și tot omul Mă va vedea. Strig să Mă audă cei morți și cei vii, și
morții Mă vor ajuta și vor mărturisi venirea Mea odată cu învierea lor. Amin.

Ziua venirii Mele iat-o, vine venind cu mânie! Dacă nimeni nu-Mi pregătește calea să
vin, vin Eu, dar cu mânie vin, căci omul nu Mă vrea, și Mă tot alungă de peste tot, ca să fie el,
omul; omul care iubește minciuna învelindu-se cu ea și punându-o în locul dreptății Mele. Toate
zilele omului sunt ale lui. Omul pentru el mănâncă, pentru el postește, pentru el trăiește, și caută
să-i fie numai bine, dar fără Mine caută. Acum vin să caut Eu spre om, și îl găsesc greu de păcate
și dau să-l scutur și să-l spăl și să-l înnoiesc, și să-l fac iar pe om, dar dacă el nu vrea și rămâne
surd la glasul trâmbiței cea pentru înviere, Eu, Cel ce sunt Stăpânul, ridic mâna Mea și fac semn
cu ea la dreapta sau la stânga Mea pentru tot omul, că e ziua dreptății pe pământ, ziua dreptății
Domnului. Amin.

O, fiilor străjeri, spuneți în lung și în lat că vine ziua Domnului. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
coboară pe pământ ploaie de cuvânt, ziua Domnului. Cine este cel ce se ascunde sub cuvântul Meu
care a spus acum două mii de ani: «De ziua aceea și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii
din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl»? Iată ziua Domnului! Dumnezeu plouă cu ea pe pământ,
și omul trece prin ea, și ea trece prin om, și omul nu vede și nu aude și nu cunoaște ziua venirii
Mele. Dar voi, cei aleși dintre oameni cu mâna Mea cea tare, dați veste peste pământ că vine ziua
Domnului, și fiecare om să se pregătească pentru ea, că ea vine. Amin, amin, amin.

41
Înfricoșata judecată

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 05-
03-2000
***

Iar voi, cei ce v-ați apropiat de Mine prin vestirea cuvântului Ierusalimului, întăriți-vă pi-
cioarele și statul cu Dumnezeu. Nu fiți slabi unii față de alții, și fiți înțelepți pentru acest cuvânt,
pentru povața aceasta, căci vin să vă învăț calea cea veșnică. Nu fiți slabi unii față de alții, că prin
slăbiciune vă trageți unii pe alții la slăbiciune și la plata aceasta. Faceți-vă bine pentru Dumnezeu
unii altora, prin tărie de Duh Sfânt, și duceți-vă povara cu dragoste și cu răbdare, ca să nu fiți
povară unii altora, ca să nu fiți cădere și slăbiciune unii altora așa cum s-a întâmplat cu omul cel
întâi zidit, care a căzut prin povară. Nu vă faceți rost de poveri, și căutați să scăpați de orice povară,
căci poverile obosesc sufletul și voința cea pentru înviere. Întăriți-vă fiecare pe picioare și nu fiți
slăbire unii altora, ci mai degrabă sprijiniți-vă pe Mine, Domnul, și vă veți găsi cu pacea Mea,
fiindcă Eu vă voi da-o și voi prinde putere în voi, și veți fi pacea Mea, și veți fi cu pacea Mea în
voi. Nu vă sprijiniți pe Mine cu păcatele din voi, căci sunt îndurerat pentru omul păcătos. Dar
sprijiniți-vă pe Mine cu virtuțile cele sfinte din voi, și creșteți prin ele pentru Mine, căci sunt în-
durerat pentru slăbiciunile omului, și om pe om nu se poate ajuta, că e slab de tot omul. De aceea
am spus Eu că omul care face bine omului are mormane strânse la împotrivitorul, fapte pentru cele
vremelnice, și iată judecata omului! Să nu mai aștepte omul judecata, căci Eu am zis: «Lumea
a și fost judecată», și fiecare om trage după el cele ce a lucrat, căci omul n-o isprăvește cu slăbi-
ciunile, că nici nu mai poate. Cine iubește femeia, acela iubește păcatul, și nu este alta pricina
iubirii femeii. Să nu se mai bucure, să nu se mai laude, să nu se mai semețească femeile că sunt
iubite, că ele sunt păcatul pentru omul cel slab, și sunt prăpastie adâncă pentru om, prăpastie în
care a căzut tot neamul omenesc. Iar cel înțelepțit de Dumnezeu fuge de pierzare și se alipește cu
Dumnezeu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din
12-03-2000
***

Eu sunt Cel ce am luat dintre oameni și Mi-am făcut fii și i-am pregătit cu cuvântul și i-am
făcut sfinți cu viața și cu credința și cu fapta și cu iubirea și i-am numit fiii lui Dumnezeu în
mijlocul fiilor oamenilor și le-am dat pe brațe cartea judecății făpturii, căci cu ei o scriu pe pământ,
și o așez înaintea oamenilor spre judecată, căci Eu acum două mii de ani spre judecată am venit în
lumea aceasta, ca să-i fac să vadă pe cei ce nu văd, și să le arăt întunericul lor la cei care zic că
văd. Și tot așa lucrez și azi, și tot așa vin și azi la cei ce văd, ca să-i fac de rușine pe cei ce nu văd,
dar se fălesc că văd. Dar cel ce vede, Mă vede și pe Mine, și vede și venirea Mea, căci la acela Eu
vin și Îmi fac casă la el și cinez cu el și Mă arăt lui, după cum Eu am făgăduit prin Scripturile Mele
cele de acum două mii de ani. Și iată, vin cu cuvântul și cu focul, ca să curățesc cu ele, iar tu,
omule, vei alege. Eu voiesc să-ți fac bine cu cuvântul prin credința ta în venirea Mea cuvânt pe
pământ, pentru pregătirea ta cea pentru venirea Mea, pentru hăinuța ta cea de la Mine, omule, iar
dacă tu voiești să nu-ți fac Eu bine cu cuvântul Meu care vine spre tine din Mine, atunci tu vei iubi
focul în care stai, și el se va aprinde peste tine și te va zdrobi, că e vremea judecății făpturii. Amin.

O, omule, ia-ți solzii de pe ochi și vezi venirea Mea, și ia-ți solzii de pe urechi și auzi
strigarea Mea cu care ies înaintea ta cu fiii Tatălui Meu, cu fiii cuvântului Meu, cu fiii lui Dumne-
zeu, omule pribeag. Mă port după tine cu ei, ca să Mă iei de la ei, că Eu Mă dau lor pentru tine, iar
tu să Mă iei de la ei, că Eu vin cu cuvântul și cu focul, și tu vei alege ce vei lua. Ia cuvântul, și te

42
Înfricoșata judecată

gătește prin învățătura cuvântului Meu. Nu lua focul, căci focul va fi pentru toți cei păcătoși care
nu vor lăsa păcatul cel sortit pentru foc. Ia, omule, din cer, că vin cu raiul pe pământ, și am și
venit, și am și așezat pe pământ legea raiului cu fiii lui Dumnezeu. Iar dacă Mă vei auzi, fii
atent apoi, că în rai nu se face păcat. În rai se mănâncă mâncare de rai, așa cum l-am învățat
Eu în rai pe omul cel întâi zidit. Eu când l-am așezat pe om în rai, nimic nu i-am spus decât
ce să mănânce și ce să nu mănânce ca să fie viu și ca să nu moară. Să știi tu, omule, că toate
cele din cer sunt sau cad din om prin mâncare, căci trupul omului este templu ori pentru
Dumnezeu, ori pentru diavolul. Să știi tu, omule, că viața moare în om prin mâncare, iar viața
este sfințenia care trăiește în veci. Să știi tu, omule, că păcatul se trezește în om prin mâncare, căci
omul este trup, nu este duh. O, dacă omul ar fi voit să mănânce ce i-am spus Eu la început să
mănânce, omul n-ar fi păcătuit, omul n-ar fi murit prin mâncare și prin neascultare de legea raiului,
dar acum am adus pe pământ legea raiului, și vin mereu cu ea ca s-o desăvârșesc, și vreau să nu
mai fie omul carne și sânge, căci acestea nu moștenesc nestricăciunea, nu moștenesc raiul și
sfințenia raiului. (Vezi selecția tematică: „Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii”,
- și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive; n.r.)
Când Adam s-a făcut carne și sânge prin poftă, atunci a pierdut nestricăciunea, căci Eu i-am zis:
«Dacă vei mânca din ce nu este de mâncat, vei muri negreșit, vei pierde nestricăciunea trupului
tău și îți vei pierde trupul». Iată, omule scump, pentru ce-ți piere trupul și se duce în pământ.
Trupul care mănâncă altceva decât i-am spus Eu omului întâi zidit să mănânce, se pierde și nu mai
este, dar sufletul trupului strigă la Mine, strigă din pământ la Mine sângele omului, și omul nu se
înspăimântă că Eu îi cer sângele din mâna lui, îi cer viața, îi cer cont pentru viața lui, și nu poate
omul fugi de acest răspuns, și va intra la suferință omul. Chiar și trupurile din pământ, care
așteaptă învierea lor, vor învia, unele spre viață veșnică, fiindcă au iubit-o și au lucrat-o
așteptând, iar altele spre osândă veșnică, fiindcă au lucrat-o pe ea în viața trupului.

O, nu te mai piti, omule, că Eu sunt în toate câte le-am făcut, și nu poți să te ascunzi decât
în Mine ca să te izbăvesc de păcat și de pierzare, dacă vrei. Am venit să pun peste tine legea raiului,
și Mă uit ce faci tu, și îți spun cu cuvântul să nu mai faci ce faci tu, că tu îl faci pe om ca tine, nu
ca Mine, din tine, nu din Mine, de la tine, nu de la Mine. De la poftă îl faci pe omul care este
azi. Eu altfel i-am spus omului să se facă. I-am spus cu cuvântul Meu să se facă, și i-am spus:
«Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul». Eu cu cuvântul am spus, și din acest cuvânt trebuia
să se facă omul, nu din păcatul omului căzut, căci păcatul omoară trupul omului, și intră omul în
pământ de șapte mii de ani, iar Eu spre judecată am venit în lume, ca să-i arăt omului cum trebuia
să împlinească el cuvântul Meu care i-a spus omului: «Creșteți și vă înmulțiți». Eu am arătat naș-
terea Mea din Fecioară, și atunci am judecat omul și am pus degetul pe păcatul lui și l-am osândit,
dar omul nu s-a despărțit de păcat, și nu s-a întors în rai decât o mică rămășiță care a crezut prin
harul Meu cel de la venirea Mea. Acum, din nou vin să-i spun omului de cer și de rai și de viață
fără de păcat, și să-i dau omului viața înapoi. (Vezi selecția tematică: „Taina omului şi a femeii”,
- și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive, n.r.)

Îți spun, omule scump, nu mai fă păcat, nu mai fi neputincios în fața păcatului. Ia din Duhul
Meu, ia din puterea Mea, ia de la fiii lui Dumnezeu, că i-am pus între Mine și tine. Ia și vino în
viața cea de rai, că pe pământ nimic, nimic nu va mai rămâne decât raiul, omule. Îți spun așa cum
i-am spus lui Adam: mănâncă din rai, dar nu mânca de pe pământ, și mănâncă cu ascultare de pe
pământ. Mănâncă ce ți-am spus Eu, și să începi cu moartea păcatului din tine. O, nu mai bea
nimic decât ce ți-am făcut Eu pentru ca să bei, că Eu din pământ nu izvorăsc ce bei tu. Eu i-
am dat lui Israel apă ca să bea. O, nu mai fuma, că aceasta este iadul și chinurile iadului pe

43
Înfricoșata judecată

pământ cu oamenii. O, nu te mai desfrâna, ci curățește-te de pofta trupului care se face iad
și foc de iad în trupul omului. O, nu mai mânca, omule, carne! O, nu mai mânca! Ajunge,
omule! Te-ai făcut mormântul atâtor vietăți cu suflet viu în ele. Ajunge! Ajunge, omule! În
țara Mea de nuntă nu vei mai fi dacă nu asculți această poruncă, fiindcă în România nu se
va mai face ucidere, că Eu am spus: «Omule, să nu ucizi», și am spus: «Omule, să nu fii des-
frânat», și am spus: «Să iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul și
din toată dragostea ta, omule». Și dacă nici azi nu auzi ce ți-am spus Eu, și dacă vei tot lua de la
om și nu de la Mine spre viața ta, în curând Mă vei vedea și Mă vei auzi când voi spune celor răi:
«Mergeți, voi, cei blestemați, în focul cel nestins din voi, la plata cea după fapte, unde este
plânsul și scrâșnirea dinților, că voi n-ați auzit pe Dumnezeu și n-ați voit viața și ați trăit morți
față de Mine». (Vezi selecția tematică: „Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el?”, - și pe
jumpshare; edocr; authorstream; joomag; pubhtml5; archive; Google Drive; Scribd, n.r.)

Iată vremea judecății, și Eu îl strig pe om de la moarte la viață și ies în calea omului cu voi,
copii ai cuvântului Meu, că voi sunteți fiii Tatălui Meu, fiii lui Dumnezeu, prin care Eu izbăvesc
făptura, căci ea așteaptă suspinând izbăvirea ei, și îi spun omului să vină și să fie izbăvit. Să vină
dacă voiește, că iată, glasul Meu trece prin om și îi spune omului: ia, omule, și mănâncă ce ți-am
spus Eu la început să mănânci ca să nu mori, căci viața moare în om prin mâncare, și păcatul se
săvârșește în om prin mâncare, căci omul este trup, și nu duh. Nimic să nu mai mănânci, nimic să
nu mai bei decât așa cum te-am învățat la început. Amin. Atunci păcatul și pofta lui nu vor mai
învia în tine, iar raiul și îngerii lui te vor sluji ca pe cel născut din Dumnezeu, omule. O, așează-te
să lucrezi ca în rai și mergi spre întoarcere, că drumul e scurt, nu e lung, iar în rai nu se însoară și
nu se mărită nimeni, și sunt toți ca îngerii. Amin. Și nu mai e ca în lume, și pe pământ va fi raiul,
căci este făgăduit să fie și să dea rod, iar rodul este pomul vieții, din care vor mânca sfinții, și
frunzele lui vor fi spre tămăduirea neamurilor, precum este scris. Amin.

Iată vremea judecății, iar Eu îl strig pe om de la moarte la viață, de la iad la rai, la


ziua nunții cea veșnică, cu mireasa Mea cea din români, că întru ea Eu binevoiesc. Amin,
amin, amin. (Vezi selecția tematică: „Nunta Mielului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream;
Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoarea
Creștinătății Românești, ziua a treia, din 28-08-2000
***

Vă aduce mama Mea mângâierea ei, îndemnul ei pentru lucrul venirii Mele, și povață de
mamă, că ea este mama Mea și a celor ce Mă poartă pe Mine. Amin.

– Te bucur și eu, Fiule Doamne, mângâindu-i pe cei ce Te poartă azi întru venirea Ta. Te
mângâi și eu, căci Tu ești purtat de ei, o, Fiule Care vii la fii. Scurtează-Ți zăbava și Te arată
venind, că e grea de tot vremea pentru ai Tăi; e grea, și tot mai grea, dar scurteaz-o, pentru ei, și
pune capăt voii omului. Tu i-ai spus omului ales de Tine, i-ai spus să Te iubească cu toată ființa
lui, și apoi i-ai spus să nu fure, să nu mintă, să nu ucidă, să nu se lăcomească și să nu se desfrâneze
i-ai spus celui ce Te iubește. O, cum să-i fi spus Tu aceste porunci ale celor ce Te iubesc pe Tine,
cum să le fi spus celor ce nu Te iubesc? O, nu la aceia le-ai spus Tu acestea toate, ci le-ai spus
pentru cei ce Te iubesc, și cărora le-ai spus: «Să iubiți pe Dumnezeu din toată ființa». Cei ce nu
împlinesc porunca iubirii de Dumnezeu, aceia nu le împlinesc pe celelalte porunci, iar cei ce Te
iubesc nu calcă poruncile Tale, Doamne, Fiule al meu. Nu Tu ești judecătorul, ci poruncile Tale

44
Înfricoșata judecată

îi judecă pe cei ce nu le împlinesc, iar lumea este judecată în ziua când aceste porunci au fost
scrise de mâna Ta pe pământ, Cuvântule Doamne. O, cine este cel ce Te mai iubește? Cine nu
fură? Cine nu minte? Cine nu ucide? Cine nu e lacom? Cine mai este curat? Cine, Doamne, Te
mai cinstește pe Tine nefăcându-le pe acestea pe care Tu le-ai oprit și pe care omul le-a dezlegat
peste el? O, cine se mai bagă la greu pentru Tine? Cine este cel ce nu se cruță pe sine ca să fii Tu
adevărat în cuvânt peste om?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului, din 14-
10-2000
***

O, copii deșteptători peste pământ, cuvântul Meu de peste voi răvășește lumea îngerilor, și
vin îngerii cu venirea Mea la voi și văd cu voi tronul cuvântului Meu, cartea judecății făpturii,
și din care iau cei vii și cei morți, fiecare după faptele lor. Eu până să plec la Tatăl am spus așa:
«Când Fiul Omului va veni întru a Sa slavă, și toți îngerii cu El, atunci va ședea pe tronul slavei
Sale și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții precum desparte
păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele, de-a stânga, și va zice celor
de-a dreapta Sa: „Veniți și moșteniți împărăția cea pregătită vouă de Tatăl de la întemeierea
lumii!“, iar celor de-a stânga va zice: „Duceți-vă de la Mine în focul cel veșnic, care este gătit
diavolului și îngerilor lui!“. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții, la viață veșnică».

O, fiilor, sună îngerul Domnului, sună din trâmbița venirii Mele peste cei vii și peste cei
morți. Îngerul Meu, dimpreună cu toată oastea îngerească, vede la voi tronul cuvântului Meu, car-
tea judecății făpturii, calea venirii Mele pentru judecată. Se clatină cerul și pământul sub pașii
venirii Mele, că a venit judecata de apoi. Amin. Ioan, apostolul Meu, a văzut-o venind și a spus:
«Văd un tron mare, alb, și pe Cel Care șade pe tron, iar dinaintea feței Lui pământul și cerul
au fugit, și loc nu s-a mai găsit pentru ele. Și am văzut pe morți, pe cei mari și pe cei mici, stând
în fața tronului, și cărțile au fost deschise, și altă carte a fost deschisă, care este Cartea Vieții,
și morții au fost judecați de cele scrise în cărți, potrivit cu faptele lor. Și marea a dat pe morții
cei din ea, și moartea și iadul au dat pe morții lor, și judecați au fost fiecare după faptele lor.
Apoi moartea și iadul au fost aruncate în râul de foc, moartea cea de a doua, iezerul cel de foc».
Amin.

Dați, fiilor, lumii întregi cuvântul Meu, veacul cel nou, vorbirea Mea peste pământ. Dați
poporului Meu cuvântul Meu, că pe Moise l-a bătut poporul că de ce l-a scos din Egipt, dar pe voi
v-ar bate că de ce l-ați lăsat să moară în lume. Dați morților veacul cel nou, cuvântul Meu care este
cu voi, că iată, sună îngerul Meu din trâmbița venirii Mele, sună îngerul Domnului peste vii și
peste morți. Amin.

Eu, fiilor credincioși venirii Mele după două mii de ani, Eu și cu voi și cu îngerul Meu
deschidem porțile iadului și ale morții și strigăm afară pe morți, așa cum l-am strigat pe Lazăr din
mormânt pentru credința surorilor lui, cărora Eu le-am spus: «Dacă veți crede, veți vedea slava lui
Dumnezeu, căci oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată». Amin.

… – Iar Eu, Domnul, vin când Mă strigați. Cei din grădină au ochi și urechi, au trup și
suflet și duh, și ei sunt cei ce vă aud pe voi, și Eu vă iau de la ei. Vă dau lor să vă curețe, să vă
spele, să vă îmbrace în cămașa Mea, în cămașa învierii și să vă pregătească pentru venirea Mea,

45
Înfricoșata judecată

ca să vin apoi. Tronul judecății făpturii este cu ei, iar Eu, Domnul, miluiesc prin ei până la al
miilea neam. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2000
***

O, greu Mă mai cunoaște omul când bat la ușa lui! Tot omul s-a învățat să spună că nu e
Domnul. O, cum de a învățat omul să spună așa? Cel ce nu mai are frică de Dumnezeu, acela
hulește, și apoi zice: „Nu e Domnul“. Un ceas, și omul nu va mai spune așa. Numai un ceas, și
voi sta față în față cu omul, căci taina veacului cel nou n-a crezut-o nimeni până acum, fiindcă
Eu Însumi trebuie s-o deslușesc și să Mă desfac cu ea peste pământ, din pământul român. Să
nu mai zică nici un om că de unde știți voi că pământul român este ales pentru venirea Mea. Să se
uite ce lucrare fac Eu pe el, și din ea să înțeleagă și să știe. Amin.

Merg cu voi, ca să audă omul cum descopăr Eu taina veacului cel nou, veacul ce va să fie.
Cei ce se leapădă de credință vor crede văzând cu ochii, iar necredința nu-i va scăpa de vină și, din
contra, îi va osândi cu multul, că v-am avut pe voi soli din partea Mea peste pământ și i-am chemat
la Mine, iar ei s-au învățat să zică: „Nu e Domnul“. Un ceas, și Mă voi arăta lângă voi, spre
judecata celor ce nu M-au cunoscut în cuvântul acesta. Trufia omului care nu Mă primește este
plata faptelor lui rele, căci cel păcătos cade în trufie, cade în orbire, și apoi hulește pe Dumnezeu
prin tot ce face el. Un ceas, și va fi mare lumina Mea de la voi, și cu ea voi orbi pe cei trufași, și ei
vor rămâne pe întuneric și nu vor afla calea cei orbi. Eu, Domnul, Cel ce am făcut cerul și pământul,
le voi face din nou, și voi lucra cu omul această lucrare, după cum și fac, după cum a lucrat Tatăl
cu Mine când toate câte sunt le-am făcut. Sunt cu taina veacului cel nou pe pământul român. Să se
uite omul ce lucrare fac Eu cu el, și să înțeleagă, și să știe. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae, din 19-12-2000
***

Acum am venit să spun la tot omul adevărul, că este vremea judecății, vremea adevărului.
Aceasta înseamnă judecata: adevărul. Amin, amin, amin. Cuvântul Meu este adevărul. E vre-
mea lui, și de aceea vine pe pământ. Să Mă întâmpine omul și să ia cuvântul Meu și să-l pună peste
el și să-și vadă statura și să vină să-l fac din nou pe el, căci omul este nefăcut. N-are cine să-l facă
pe om ca să fie. Eu sunt Făcătorul omului, și am venit să-l fac. Tot omul spune: „Dumnezeu m-a
făcut“, dar Eu nu spun tot așa. Dacă l-aș face Eu pe om, ar fi omul după chipul și asemănarea Mea,
nu ar fi cum este el acum, iar cum este el acum, el singur mărturisește cine-i este tată, căci fiecare
seamănă cu tatăl său. Amin.

Să Mă întâmpine omul și să ia peste el cuvântul Meu cel de facere a omului. Și după ce se


lasă făcut, și după ce e făcut, numai apoi să zică „Dumnezeu m-a făcut“.

O, poporul Meu! O, popor al venirii Mele! Arată-i omului facerea ta din mâna Mea. Să
vadă omul la tine om făcut de Dumnezeu, căci zic: fericit este cel ce vine la Mine ca să cunoască
viața și taina ei și duhul iubirii veșnice, ca să stea în el și să crească și să fie, căci în poporul Meu
vor fi numai drepți, vor fi numai sfinți. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-2001
***

46
Înfricoșata judecată

A intrat pe poarta cerului jertfa de rugăciune și de pomenire a celor adormiți. Vin cu cetele
cei adormiți, vin la voi, că voi pomeniți aici tot neamul omenesc care a fost și care este. Când cei
ce au murit păcătuind văd locul scăpării, locul de aici în care Eu lucrez cu voi scăparea
omului, când văd ei biruința Mea prin voi, se umplu de durere și de remușcare și plâng spre
Mine cu jale să am milă de ei și să le șterg păcatele, că ei în zilele cele de pomenire a lor văd
raiul, care este odihna sfinților, și văd iadul, care este locul osândei în care se vor munci cei
păcătoși după învierea morților. Tot neamul omenesc cel adormit a venit la pomenirea lor de la
voi, iar acum ascultă glasul ființei Duhului Sfânt, care grăiește din Mine peste voi pregătind învi-
erea morților și venirea Mea cu viața veacului ce va să fie. Amin.

… Trăirea cea de veci, aceasta este ce vreau Eu să-ți dau, omule, că Eu așa am spus: «Cel
ce crede în Mine nu va muri niciodată». Amin. O, Eu n-am mințit prin acest cuvânt pe care l-am
spus cu toată iubirea Mea cea pentru om. Eu n-am spus prea mult cu acest cuvânt, ci am cuprins
în el tot adevărul cel despre viața cea de veci. Dar cine este cel ce crede în Mine ca să nu moară
niciodată așa cum n-a murit Enoh și Ilie și Ioan cel iubit și alții mulți de după ei, care sunt
cu trupul, fiind cuprinși de cele ce nu se văd între cele ce se văd? Dragostea cea nevătămătoare
îl aduce pe om la viață de veci și Mă aduce pe Mine în om ca să trăiască omul în Mine și să fie el
mișcarea Mea și casa Mea și vecia Mea în om. Cine mai este pe pământ casa Duhului Sfânt, în
care să se mistuie de dragoste căldura ființei Duhului Sfânt? Cel ce are pe Duhul Sfânt în el, acela
are și pe Tatăl și pe Fiul, căci Cei trei, nedespărțiți sunt în tot locul lor și în toată vremea lor dacă
sunt în om, căci una sunt, iar acest nume este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin, amin, amin. O,
dacă ar bea omul din această cupă, s-ar îmbăta de Dumnezeu. Dacă oamenii și-ar da unii altora
cupa aceasta a fericirii cea de sus, ar fi beție de Duh Sfânt peste oameni și s-ar găsi oamenii în
Mine și s-ar aduna să bea și să-și caute fericirea în această beție.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 03-06-2001
***

O, sculați-vă și voi, cei ce ați venit la nuntă! Sculați-vă și auziți glasul Mirelui Care grăiește
miresei, împărțindu-vă din vinul nunții, din iubirea nunții. Amin. O, să nu se tulbure inimile voas-
tre. Vă dau învățătură tare, bucate tari vă dau, ca să vă întăriți trăirea și ca să Mă treziți în voi, și
ca să prind Eu rădăcină în voi, căci rădăcina acestui cuvânt care vă mângâie Eu sunt. Credeți sau
nu, Eu trebuie să spun cine sunt. Eu sunt Cel ce sunt. Sunt Fiul Tatălui Savaot. Sunt aici și
Mă fac cuvânt și Mă împart peste pământ. Nicăieri pe pământ nu găsesc om care să vrea numai
ca Mine pentru cuvântul Meu de azi pe care-l cobor aici cu tot întregul lui. Dacă aș grăi și aici așa
cum zic atâția oameni că grăiesc Eu în atâtea locuri pe pământ, aș fi iubit și de aici, aș fi crezut și
de aici, aș fi primit și de aici cu calea Mea spre oameni. Dar calea Mea e cale cerească, e cale
dreaptă și sfântă, și omului îi este teamă de ea. Și dacă-i este omului teamă de calea cea curată, i-
ar place să fie minciună această venire a Mea în cuvânt ca să-Mi desfac cu el calea venirii trupului
Meu cel înălțat la Tatăl acum două mii de ani. Nu M-am înălțat ca să nu mai vin. Ba, din contra,
am zis atunci: «Mă duc ca să vin; Mă duc să pregătesc loc» și să vin după ce-l pregătesc. Iată, l-
am pregătit, și omul e prea îngâmfat ca să creadă ce spun Eu, că Eu spun că tot cuvântul Meu cu
care Mă cobor în locul acesta pregătit de Mine cu trudă, îl judecă pe cel ce nu-l ia să-l pună
peste el. Iată, de la om ia omul, dar de la Dumnezeu, ba. Am fost și Eu om pe pământ, și am fost
înțelept din Tatăl, și am lăsat învățătura vieții veșnice peste om. De ce nu ia omul și de la Mine, și
ca să fie ca Mine apoi? O, de ce ia omul numai de la om? De ce, oare?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi, din
08-06-2001

47
Înfricoșata judecată

***

O, nu vor putea purta oamenii venirea Mea, că ea va fi cu slavă mare, și omul nu este
pregătit de Mine pentru ea. Iată, nu se lasă omul pregătit pentru venirea Mea, și ea va fi cu slavă
și va arde ca un cuptor, căci scris este: «Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor». Atunci Eu
Îmi voi schimba fața, căci omul Mă va vedea în slavă și se va înspăimânta, că scris este: «Vor
plânge neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului viind pe norii cerului, cu putere și
cu slavă multă, ca să adune pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi ale pământului». Amin.

O, cum să fac Eu mai înainte de venirea Mea care va arde ca un cuptor în cer și pe
pământ, cum să fac, oare, cum să fac să-l pot pregăti pe om pentru slava acelei zile? Ea vine
curând, curând. Cum să-l fac pe om să învețe să audă de la Mine așa cum auziți voi, așa cum
ascultați voi de cele ce auziți de la Mine? Să-l schimb pe om la față și la inimă înaintea Mea cum
să fac? Să-l fac pe om să nu mai ia de la el sau de la om, și să ia de la Mine cum să fac, oare? Să
trăiască omul de la Mine și de la cuvântul Meu și de la lucrarea Mea cu omul, o, cum aș putea să
las peste om această schimbare ca să Mă pot uita la fața lui, și el la fața Mea așa cum ne-am văzut
unii pe alții Eu și ucenicii Mei în ziua în care Eu Mi-am descoperit slava în ochii lor pe munte și
când ei i-au văzut pe cei din cer în dreapta și în stânga Mea?

Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor și va mistui totul, și omul nu vrea să audă de
la Mine ca să-l fac pe el pentru ziua aceea. Omul trebuie să fie asemenea Mie în ziua aceea ca
să nu se topească în ea. La această lucrare a omului nou lucrez Eu cu voi, copii ai slavei Domnu-
lui. Mă slăvesc cu voi peste pământ cu zile de slavă cerească, fiilor, cu sărbători cerești și dulci pe
pământ, ca să-l deprind pe om pic cu pic cu slava Mea, și să-i cer apoi mai mult dacă vrea să poată,
și să-i pregătesc pic cu pic pe cei aleși ai Mei din cele patru vânturi ale pământului, că vine ziua
care va arde ca un cuptor. Vreau să-i învăț pe ai Mei s-o poată purta, căci slava ei arde.

Vă prind în cuvinte de mângâiere ca în brațe, copii ai poporului Meu de azi. Voi, fiilor de
la ieslea Mea de cuvânt, dați mângâierea aceasta la poporul Meu cel adunat pentru pregătirea slavei
zilelor Mele cu el între fiii oamenilor și învățați-vă și voi din zi în zi mai mult cu ea, că fără această
mângâiere care curge din gura Mea peste grădina aceasta pentru om nu va mai putea nici un trup
curând, curând(Vezi selecția tematică: „Slava Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; Scribd; Archive.org; Google Drive; pubhtml5; joomag, n.r.)

Să vină cei aleși ai Mei din cele patru vânturi ale pământului, și să vină fiii oamenilor și să
ia din acest munte al mângâierii și să se învețe cu slava Mea, că vine ziua care va arde ca un cuptor,
și în ea nu va putea nici un trup, curând, curând. Numai cei mângâiați de Mine vor putea, numai
ei, căci odată cu ziua aceea, vine și izbăvirea lor, precum este scris. Amin. (Vezi selecția tematică:
„Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomg; ar-
chive; Google Drive; pubhtml5; Scribd, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
2001
***

O, fii ai oamenilor, vă învăț iubirea cea adevărată. Pe vremea lui Noe M-am uitat pe pământ
și am văzut pe fiii lui Dumnezeu ademeniți de fiii și fiicele oamenilor, și s-a stricat iubirea pe
pământ. Când am văzut așa, Mi-a părut rău că l-am făcut pe om, și i-am zis lui Noe să-și facă barca

48
Înfricoșata judecată

de salvare pentru el și pentru fiii lui, căci fiii și fiicele oamenilor atrag potop peste pământ. Și a
fost potop pe pământ, și pământul a fost cuprins de ape, și i-am salvat pe fiii lui Dumnezeu, i-am
salvat dintre fiii oamenilor prin potop. Iar acum ce voi face? Neamul omenesc s-a făcut potop
pentru fiii lui Dumnezeu, căci fiii oamenilor sunt cu multul, iar cei ce sunt cu Mine sunt puțini. Ce
voi face, oare? (Vezi selecția tematică: „Ca în vremea lui Noe” - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.)

Iată ce fac: vin cu masă de nuntă pe pământ. Aceasta fac. Chem la masa Mea pe tot omul.
Noe tot așa a făcut. Întâi le-a spus tuturor de Mine și de vestea Mea pentru scăparea lor și i-a
chemat pe toți la scăpare, dar nici unul n-a voit să creadă și să vină. Și apoi, păcatele lor au făcut
potop peste pământ, și pământul a fost prins sub ape cu tot ce era pe el. Acum însă va fi minune
fără seamăn. Eu, Domnul, îi voi ridica pe ai Mei și îi voi ocroti și îi voi mângâia, și pe mulți îi
voi răpi, precum Mi-am răpit pe poporul Meu de azi cu care-Mi aștern pe pământ slava cuvân-
tului Meu, venirea Mea pe calea cuvântului. (Vezi selecția tematică: „Răpirea bisericii”, - și pe
edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r.)

Voiesc să-i strâng pe mulți la sânul Meu și să le dau viață, că nu au oamenii viață. O, cine
să le dea viață oamenilor? Nu este pe pământ om ca să poată da viață. Vin Eu și dau. Veniți să vă
dau! Gustați și vă mângâiați. Gustați din vinul Meu. Eu sunt Cuvântul Cel ce dă viață, iar viața
este lumina oamenilor. Cine n-are lumină, să vină să ia. Să vină! Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi, din
25-08-2001
***

O, frumos te mai învăț Eu pe tine, poporul Meu, că vreau să ia lumea învățătura Mea, ca
atunci când va fi să vin Eu să fiu îndreptățit întru cuvântul Meu, că am zis de la început: «Nu Eu,
ci cuvântul Meu cel spus din vreme, acela va judeca pe cel ce nu l-a păzit». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2001
***

O, poporul Meu, tot ce e mai greu e mai frumos, fiule, e mai adevărat, e mai merituos,
poporul Meu. Tu să nu fugi de greu, că Domnul este cu tine. Eu numai sub greu am stat, iar ura de
la om Mă îndemna numai la plânsul Meu cel pentru el, și ceream de la Tatăl duh nou pentru om,
facere nouă. Dar pentru asta a trebuit să mor pentru fiecare om, și apoi să-i dau lui față din fața
Mea, viață din viața Mea.

Fața ta, poporul Meu, să fie chipul Meu cel înviat din răstignire. Ți-am spus să te așezi
la oglindă și să te gătești frumos, că-ți trebuie gătire aleasă. Ai auzit, poporul Meu? Ți-am spus că
tu ești Evanghelia Mea cea de azi. Ai auzit, poporul Meu? Iată, iar îți spun aceasta, și așa îți spun:
când fața Mea va fi pe fața ta pe deplin, atunci va veni sfârșitul și începutul, și toate se vor
naște din nou, din chipul tău cel nou, că Eu pentru asta te-am ales, poporul Meu. Atunci Eu voi
rosti din gura ta facerea cea din nou a toate câte au fost la început, și voi face prin tine cuvânt de
facere, și totul va veni spre înnoire, și apoi voi zice: «Făcutu-s-a!». Amin. Prin chipul tău cel nou
voi zice: «Făcutu-s-a!». Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-12-2001
***

49
Înfricoșata judecată

Se poartă Duhul Meu pe deasupra ta așa cum Se purta pe deasupra apelor când am făcut
cerul și pământul, poporul Meu. Atunci grăiam Eu și cu Tatăl, iar martori Ne erau îngerii. Acum
Eu și cu Tatăl grăim cu tine, iar martori Ne sunt sfinții și îngerii și oamenii, cerul și pământul care
așteaptă nașterea din nou, înnoirea, poporul Meu. Duhul Domnului Se poartă pe deasupra ta și
desparte cu tine apele de ape, lumina de întuneric, pe cei buni de cei răi, adevărul de minciună, și
pe această tărie am numit-o cer nou. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul din 20-01-2002
***

Uitați-vă la slujitorii bisericii din lume cum caută nod în papură când ar fi vorba să se
golească de necredință și să ia aminte la glasul Meu care vine dintru început spre sfârșit ca să le
unească pe acestea două, că scris este: «Eu sunt începutul și sfârșitul». O, ce să le fac Eu la aceștia
care n-au cum să cunoască tainele împărăției și cuvântul Meu care vine dintru început? Ce să le
fac Eu la cei îndărătnici care nu amuțesc la glasul Făcătorului? Căci am venit să întocmesc nașterea
din nou a lumii, după cum am spus atunci, fiindcă aceștia n-au întocmit-o, că nu pot ei aceasta, și
ar vrea ei să nu pot nici Eu, dar Eu trebuie să pot tot ce este scris în Scripturi să fac, și aceasta fac.
Amin.

Pomenim, fiilor, în sărbătoare de biserică Evanghelia venirii Domnului, înfricoșata jude-


cată, și în ziua aceasta de pomenire le spun tuturor celor de pe pământ că Eu, Domnul, Cuvântul
Tatălui și Fiul Său Cel iubit, tot așa am lucrat și la început când am făcut cerul și pământul și pe
om. După ce l-am făcut pe om, omul Mă simțea și Mă auzea și Mă cunoștea așa, și după ce omul
și-a micșorat umilința, i-a scăzut apoi și credința, și numaidecât s-a crezut apoi în stare pentru el,
și așa a ajuns omul să se ascundă de Mine. Eu însă eram cuvânt, așa cum și azi sunt aici, în grădina
cuvântului Meu de la sfârșit. Eram cuvânt peste om, și el Mă simțea și Mă auzea și Mă cunoștea
așa, dar dragostea lui pentru Mine n-a putut lucra, căci omul și-a micșorat umilința, și din aceasta
i-a scăzut credința, și din aceasta s-a închinat lui însuși omul, iar Mie a uitat să se închine omul.

Acum vin pe pământ cuvânt peste om, și tot ca la început lucrez, și nu-i nimic dacă necre-
dința omului Îmi iese înainte, dar Eu lucrez ca să audă omul și ca să nu ies judecător nedrept în
ziua cea de judecată, cum că Eu am venit și omul n-a știut de nu M-a așteptat să vin. Eu n-aveam
cum să nu vin dacă era scris în Scripturi să vin. Dar pe cine mai găsesc Eu pe pământ ca să mai
creadă în Scripturile venirii Mele pe care le-am rostit acum două mii de ani cu însăși gura Mea?
Eu dacă vin să înnoiesc lumea, lucrez așa cum sunt Eu, lucrez ca la început, și îi spun lumii cine
sunt și îi spun că «Eu sunt Cel ce sunt» și că vin judecător drept, și fiecare își ia singur plata pe
care și-a agonisit-o la Mine. Dar cine a avut milă de Mine în această vreme de venire a Mea și Mi-
a dat adăpost și Mi-a dat masă și Mi-a dat haină și Mi-a dat pâine și apă și Mi-a dat vindecare de
durere și Mi-a dat mângâiere, pe acela Eu îl fac cort al Meu, și din ușa aceasta Eu grăiesc pe pământ
ultimul Meu cuvânt, cuvântul venirii Mele pe pământ după două mii de ani de la venirea Mea, așa
cum au socotit proorocii și sfinții prin Duhul Meu Care-Mi lucrează venirea. Cine nu voiește să
vin, acela este necredincios, iar partea acestora este afară, împreună cu cei ce n-au dobândit împă-
răția. Iar cel ce voiește venirea Mea, acela crede în ea și se așează după plăcerea Mea, iar Eu Mă
sprijin pe el și Îmi pregătesc venirea și vin; vin și dau fiecăruia după cum și-a strâns. Amin.

O, poporul Meu, așteaptă cei adormiți ridicarea. Le-ați făcut pomenirea și au venit de
la facere și până azi cu toții. N-au voit să plece la locurile lor până nu-Mi aud cuvântul. Când am

50
Înfricoșata judecată

văzut ce vor ei, Eu am împlinit așa. Acum ei stau la masa cuvântului, și apoi Eu îi liberez, dar mult
nu-i mai liberez, căci se apropie ridicarea lor, ridicarea lor și venirea Mea, poporul Meu, venirea
Mea odată cu venirea ta la lucrul venirii Mele. Cereți în rugăciunile de pe jertfelnic, cereți ridicarea
morților, că s-a apropiat viața veacului ce va să fie, și avem de așezat pe pământ toate împlinirile
ei. Amin. E vreme de mare veghe, dar cine pe pământ crede ce spun Eu aici în cuvânt?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 10-
03-2002
***

Poporul Meu, Eu, Domnul Dumnezeul tău, te-am învățat și te învăț mereu să te îndulcești
cu Mine pe pământ, ca să poți să fii al Meu, și ca să nu fii al tău sau al lumii, și ți-am spus să fii al
Meu, fiule. Te-am chemat și te-am ales și te-am crescut, și așa fac și azi, dar între tine și cel necre-
dincios trebuie să se vadă deosebire, poporul Meu. Taina aceasta este ceea ce vreau Eu să te învăț
azi și mai adânc decât tu o știi și o trăiești, ca să te am Eu copil credincios, copil chemat și ales și
credincios, poporul Meu. Amin.

O, copil al cuvântului Meu, masa Mea de azi cu tine și din care Eu te îndulcesc mereu,
trebuie să te facă dulce și tot mai dulce, atât cât pot Eu să Mă îndulcesc cu tine, poporul Meu. Tu
ești cel mai mic al Meu, și te-am așezat să-Mi păzești bine pomul de aur și roadele lui, ca să Mă
îndulcesc cu ele la masa Mea cu tine. Am tras din poartă pomul și l-am pus la păstrare și te-am pus
pe tine să-l păzești și să-l lucrezi, ca să fie el pe masă și fructul lui cel dulce cu tot întregul lui, căci
Eu sunt trup și cuvânt, și nicăieri pe pământ n-a mai fost și nu mai este așa ca și la tine,
poporul Meu.

Cetatea fără prooroc, fără conducător din cer peste ea, aceea se prăbușește, și s-a prăbușit,
fiindcă are și a avut peste ea conducători mulți, iar Eu n-am încăput în ea și peste ea nici acum, la
sfârșit de timp, când Eu am chemat la cina Mea, la masa Mea de Duh Sfânt pe cei ce se zic a
fi fiii împărăției, biserică a lui Iisus Hristos între oameni. Curând, curând apostolii Mei uce-
nici, cei cu care am umblat Eu pe pământ acum două mii de ani de i-am făcut credincioși puterilor
cuvântului Meu după ce i-am chemat și i-am ales, curând, curând ei vor fi văzuți de lângă Mine
judecând pe Israel cel după trup și cel ce s-a vrut a fi Israel după duh, după Mine, Hristosul
Tatălui, căci Eu am întemeiat biserica, și Eu sunt Stăpânul ei. Amin.

Îmi sărbătoresc ucenicii, poporul Meu. Mă slăvesc în mijlocul tău cu slava cuvântului Meu
și le dau lor scaun lângă Mine de o parte și de alta și le dau plata cea pentru care ei au umblat cu
Mine de s-au învățat drepți și sfinți. Și dacă ei au lăsat tot ce au avut și Mi-au urmat numai Mie,
Eu le-am spus lor că la nașterea din nou a lumii vor sta pe scaune de judecată pentru cei ce au
călcat judecățile Mele, căci biserica Mea s-a zidit pe ei și cu ei, și atunci, și acum. Amin.

O, ucenicilor, v-am luat cu Mine în cuvânt. Nu numai scaunul Meu de judecată este aici,
în grădina cuvântului Meu, ci și al vostru, căci Eu așa v-am așezat să stați la nașterea din
nou a lumii și a făpturii, și să judecați fărădelegea, ca să știe ea de pe pământ și până-n cer ce
este ea și unde este locul ei. Amin, amin, amin.

– Noi, Doamne și Învățătorule al nostru, și al fiilor Tăi și ai noștri, noi, Doamne Atotții-
torule și drept și bun judecător al lumii! Din cer și până pe pământ noi semănăm cu Tine acum,
fiindcă orice ucenic desăvârșit este ca Învățătorul său. Amin.

51
Înfricoșata judecată

Ne așezăm pe scaunele dreptății și rostim peste pământ, și de la margini la margini să se


audă cuvântul ucenicilor Tăi care spun așa peste cei ce s-au așezat să semene cu Tine și ca să fie
apoi peste noroade stăpâni în numele Tău, și le spunem așa: nu este ucenic mai mare decât Învă-
țătorul său, dar orice ucenic desăvârșit este și va fi ca și Învățătorul său. Amin.

Stăm în genunchi înaintea Ta rugându-Te pentru poporul Tău cu care ai salvat biserica
Ta și taina ei care nu se va zdrobi în veac. Și stăm, Doamne, pe scaunele dreptății, lângă Tine,
judecând fărădelegea de pe pământ și locul ei, Doamne. De la margini la margini să audă cei ce
stau pe scaunele dreptății, căci noi, Doamne, dreptatea o avem de adus pe pământ și vestirea
venirii Tale, a sfinților Tăi și a fiilor Tăi de pe pământ cu care Tu Îți scrii cartea Ta de azi, cartea
Mielului junghiat, cartea judecății, căci scris este în prooroci: «sulul care zboară în lung și în
lat, lung de douăzeci de coți, și lat de zece, și el are blestemul care se răspândește pe fața a tot
pământul, și orice fur va fi nimicit, și oricine jură strâmb va fi pierdut. Acesta se va duce în casa
furului și în casa celui ce jură strâmb pe numele Domnului, și va rămâne peste ea și va nimici
lemnele și pietrele ei». Amin. «Aceasta este efa care iese la iveală», precum a zis Scriptura, «și
în ea se află fărădelegea a tot pământul, și peste ea, lespedea de plumb», și locul ei este Babilonul
și Sodoma. Amin.

O, cine, Doamne, cine este cel ce jură strâmb pe numele Tău, și care este casa lui, casa
furului, Doamne? Iată măsura Ta: efa. Cu ea Tu măsori grâul, cu ea Tu măsori omul care jură
strâmb pe numele Tău, și în ea încape omul, Doamne, ca să fie măsurat. Și dacă omul nu e grâu,
e fărădelege, Doamne, și e fur cel ce jură strâmb pe numele Tău, iar casa lui cea din lemne și din
pietre va fi nimicită. Amin. Dacă n-ai fi Dumnezeul dreptății, ar avea îndreptățire furul care-și
face casă în numele Tău. Dar Tu ne-ai pus pe noi pe scaunele dreptății când ne-ai chemat și ne-
ai ales ca să fim credincioși Ție împotriva fărădelegii a tot pământul. Când Tu ne-ai chemat să
fim ai Tăi, ne-ai învățat să ne lepădăm de noi înșine și de tot ce aveam al nostru pe pământ, ca să
Te avem apoi doar pe Tine și să Te dăm omului așa cum ești Tu, iar noi trebuia să-Ți semănăm,
Doamne. Peste tot pe unde am umblat în lung și în lat peste pământ Te-am dat numai pe Tine și
nu pe noi, și Te-am luat numai pe Tine din cer și de pe pământ, așa cum Duhul Tău Cel Sfânt sufla
și lucra prin ungerea pe care Tu ne-ai dat-o, Tu și nu omul, Tu și nu furul care jură strâmb pe
numele Tău, iar el nu Te cunoștea, Doamne, căci furul este al lui însuși și nu poate fi al Tău. Acum,
după două mii de ani de fărădelege, sulul cărții Tale zboară în lung și în lat peste fața a tot pă-
mântul, și orice fur va fi nimicit, și oricine jură strâmb va fi strivit, iar casa cea din lemne și din
pietre a furului va fi sfărâmată, căci judecățile Tale s-au făcut cunoscute, Doamne. Noi suntem
chiar judecata și nu judecătorii, că noi ne-am lepădat de lume și de noi înșine, și așa mergeam
prin lume din loc în loc cu puterea Ta în noi și vestindu-Ți împărăția, și eram vrednici de plata
muncii noastre, că munca noastră erai Tu, și Te făceam peste om și în om, Doamne. Dar cei de
azi apostoli, și cei ce au făcut ca ei de două mii de ani, de unde sunt aceștia și cu cine seamănă ei
și pe cine dau ei oamenilor? Slava lor a întrecut măsura omenească, iar fărădelegea stă la locul
ei și în casa ei. Efa a dat peste margini cu fărădelegea din ea, căci omul care jură strâmb pe
numele Tău este măsura care dă pe deasupra și care s-a răspândit pe fața a tot pământul, iar
blestemul fărădelegii, tot la fel, și orice fur va fi nimicit, Doamne, căci cartea Ta de azi se vestește
în lung și în lat peste pământ, și în ea este ceea ce dai Tu fiecăruia după cum este fapta sa. Amin.

52
Înfricoșata judecată

Acum suflăm duhul care grăiește din noi de la Tine și îl așezăm peste poporul Tău cel de
la venirea Ta. Slavă Ție și iarăși slavă Ție că ai început să împărățești împlinind Scriptura des-
coperirii fiilor lui Dumnezeu, așa cum este scris în Scripturi despre făptura toată care suspinând
i-a așteptat pe ei, Doamne. Iar noi îi învățăm pe ei în numele Tău, ca unii care am fost și suntem
ai Tăi pe pământ și în cer, și le spunem așa:

Dacă voi ați fost atât de așteptați și atât de iubiți în cer, copii ai harurilor cele de la sfârșit
de timp, fiți pe pământ măsura Lui cea întreagă și desăvârșiți-vă în El, ca să Se desăvârșească El
în voi, și fiți întru unul toți, cu toate feluritele daruri pe care El vi le-a insuflat, ca să fiți voi pe
pământ slava Lui cea de la sfârșit de timp, și prin ea să-Și poată face El venirea Sa cu sfinții și cu
cerul cel nou și cu pământul cel nou pe pământ între oameni.

Să știți că tot ce stă sub numele de biserică a lui Iisus Hristos nu este, nu mai este, și este
altceva, căci scris este despre sulul care zboară și care pătrunde în casa furului și a celui ce jură
strâmb pe numele Domnului, și va rămâne în ea și va nimici lemnele și pietrele ei. Fărădelegea
este în efă, iar efa este dusă la locul ei, în casa ei, și o va nimici pe ea. Amin. Curând, curând
Babilonul și Sodoma vor avea pe ele semnul fărădelegii, căci toți cei ce s-au făcut apostoli fără
ca Domnul să le fi zis lor s-au făcut pentru că sunt furi, și casele lor sunt locul fărădelegii, locul
efei în care se află fărădelegea a tot pământul. Să știți că Domnul, mai înainte cu un ceas de a
afla omul fărădelegii care stă sub numele de biserică în lung și în lat peste pământ, mai înainte
cu un ceas v-a arătat Domnul pe voi biserică a Sa pe pământ, și voi stați pe mărturisirea Domnu-
lui, fiindcă El v-a mărturisit prin semne și minuni, și nici un vrăjmaș n-a putut împotriva voastră,
fiindcă Domnul a luat împărăția și poate de aici de la voi pentru El și pentru noi și pentru voi. Și
mulți vor citi cartea și vor vedea și se vor lumina și vor fi nuntași ai nunții Mielului cu voi, iar cei
nelegiuiți se vor purta ca cei nelegiuiți, căci fărădelegea a fost așezată la locul ei, în casa ei, în
casa celor ce jură strâmb pe numele Domnului. Amin.

Să știți, copii de la sfârșit, să știți, fiilor mici, să știți că trebuie să fiți atât de înțelepți cât
lucrarea pe care Domnul a așezat-o pe umerii voștri ca s-o purtați pe pământ pentru venirea Sa.
Fiți mai mari ca noi, că toți sfinții din cer stau pe lângă voi ca să puteți cât au putut ei toți, și cât
poate Domnul de mult, copii de la sfârșit de timp. Nu vă temeți că sunteți mici sau că sunteți slabi.
Stați sub înțelepciunea Domnului și luați din ea și trăiți prin ea și stați cu Domnul, că aceasta este
înțelepciunea care vă păzește pe voi de orice rău. Căutați să fiți ucenici desăvârșiți, că aceasta vă
cere vouă vremea de acum, și totul se va supune Domnului dacă El vă va avea pe voi așa. Amin.
Căutați din zori și până-n zori să fiți cerul cel de pe pământ, și puneți la porți viața voastră ca să
fie cunoscută de oricine va veni până la izvor ca să vadă și ca să bea, și ca să poată apoi. Dați
putere râvnei Domnului în voi și în omul care vrea cu Domnul. Dați voie înțelepciunii Domnului
în voi și între voi, ca acolo unde sunteți voi, să fie și El, ca să fiți voi, fiilor mici. Curând, curând
voi veți fi căutați de toate noroadele pentru Domnul, Care este la voi. Împodobiți grădina întâlnirii
și împrejmuiți-o bine cu legile sfințeniei, ca să poată omul prin ele, copii ai harurilor de la sfârșit
de timp, și fiți ucenici desăvârșiți, fiilor mici. Amin.

Iar Tu, Doamne și Învățătorule, dă-le lor puterea minunilor cele mai presus de vremea
aceasta, precum le-ai și dat. Dă-le lor frumusețea îngerilor și strălucirea harurilor Tale în ei și
dă-le lor duh blând și umilit, că sunt ai Tăi, Doamne. Păzește-i cu multul, și de sus, și de jos, și
învață-i să știe bine lucrarea aceea care spune că acolo unde sunt ei, să fii și Tu, Doamne al fiilor
Tăi. Amin, amin, amin.

53
Înfricoșata judecată

– Eu pe voi, ucenici ai Mei cei de atunci, v-am învățat de aproape, și v-am mângâiat și v-
am încercat și v-am mustrat și v-am alintat și v-am dat Duh Sfânt pentru vederea cea slabă a celor
necredincioși. Dar pe ei îi port în taina celor ce nu se văd de ochii lor, și i-am învățat să poată crede
în cele adevărate, că acelea nu se văd, fiindcă sunt adevărate. Eu v-am dat vouă mersul prin lume
cu Mine, și apoi în numele Meu. Dar pe ei i-am pus la păstrat și la însămânțat, și îi ud din cer cu
roua cea din Eden și îi învăț cu ea ca să știe pe ce loc stau ei, iar Eu vă văd pe voi atât de fericiți
pentru locul acesta al Meu cu ei, locul începutului cel dintâi al pământului și al omului. Amin.

Și acum îi umplu pe ei de dragostea Mea din voi, căci lucrul lor e greu, și Eu mereu aduc
și mereu le dau, și de sus, și de jos, că vremea lor e grea, fiindcă ea este la sfârșitul ei, iar Eu sunt
la început. Voiesc să-i am mereu copii și să-i fac tot mai copii ca să pot peste ei cu toată venirea
Mea, cu toată, o, ucenicii Mei cei de la venirea Mea cu trupul pe pământ! Și voi putea. Amin.

Eu, fiilor mici, las mereu peste voi cuvântul binecuvântării pentru lucrul Meu cu voi, și
prin care Eu Mă slăvesc peste pământ de aici de la voi. Eu vă rog pe voi să fiți cu Mine și de sus,
și de jos. Eu vă rog mereu să fiți cuminți, să fiți dulci, să fiți scumpi de tot și să vă întăriți sub
sarcina venirii Mele.

Eu vă rog pe voi să-Mi întăriți măsura Mea dintre voi și să fiți copii, fiilor. Și vă rog ca
acolo unde sunteți voi, să fiu și Eu, și să binevoiesc peste voi dacă sunt. Deschideți ochii mari și
tot mai mari și faceți-vă loc mare în minte, ca să vedeți și să înțelegeți cât de mare sunt Eu peste
voi atunci când pot prin voi. Iar Eu cu cuvânt proaspăt vă spun din nou: fiți ca unul, fiilor. Dați-vă
unul altuia din trupurile și din duhurile voastre în numele Meu, și fiți ca unul. Unde nu poate unul,
poate celălalt, iar unde este una iubirea, puteți toți în ea. Amin.

Pregătiți din nou slava Mea cu voi, că iar vom chema pe mulți la izvor, și ei vor veni și vor
vedea slava Mea. Fiți slava Mea, fiilor. Fiți cât ea. Uitați-vă la Mine și fiți, fiilor, mereu, mereu
după chipul și asemănarea Mea, că sunteți începutul pe care Eu atât de mult l-am așteptat, și ră-
mâneți, fiilor, pe veci începutul. Amin, amin, amin.
Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-07-2002
***

Sună din trâmbiță Mihail arhanghelul pentru adunarea îngerilor, poporul Meu. El este în-
gerul Meu, îngerul Domnului, și este îngerul poporului Meu. El sună din trâmbiță sărbătoarea
îngerească pe care Eu și cu îngerii și cu sfinții și cu poporul Meu o așezăm pe pământ, ca să
vorbească din cer Domnul și să audă cei vii și cei morți, și tot și toate să se bucure pe pământ, cu
cerul pe pământ. Amin, amin, amin.

Coboară cerul pe pământ, poporul Meu. Sunt adus lângă tine pe mare slavă de îngeri. Stăm
față în față cu tine, Ierusalime, popor al Domnului. Stau îngerii și te privesc cu nesaț, și tu știi cum
trebuie să fii văzut de cei din cer și de cei de pe pământ, că tu trebuie să fii slava Mea, slava venirii
Mele, slava Domnului întru a doua Sa venire. Amin.

Acum am dat mult și ceresc ajutor ca să putem pecetlui cu pecete de sfințenie legănuțul cel
din jurul ieslei Sfintei Sfintelor în grădina întâlnirii Mele cu omul, cu cei vii și cu cei adormiți,
căci acest loc e loc de întâlnire cerească pe pământ, Ierusalime de azi. Iată, te cuprind în desfacere

54
Înfricoșata judecată

de taină, că Eu pe toate le adun în jurul tău ca să le lucrez. Locuința celor adormiți își desface
capacul, și se zorește cu multul și cu fuguța taina învierii morților despre care Eu, Domnul,
atât de mult v-am vorbit vouă ca să vă fac pe voi să le spuneți lor să se scoale, că de-acum e
vremea. Amin.

Iată, a dat de veste arhanghelul Mihail sărbătoare pentru îngeri, și a sunat peste voi cu
sărbătoare, și a sunat peste cei adormiți ca să se adune, că Eu, Domnul, le-am spus lor că vor
sta în preajma lucrului Meu de peste voi, vor sta de la ziua de pomenire care a fost acum câteva
zile adusă de voi pentru ei și până la ziua de serbare a mai-marilor îngerilor care vor aduna pe
îngeri și pe sfinți la sărbătoare, la întâlnirea celor două lumi în grădina întâlnirii, cea de Mine
întocmită prin voi ca să fie și să stea înaintea Mea pe pământ. Cei adormiți sunt acum aici, așa cum
voi i-ați pomenit, pe fiecare la rândul cetei sale, începând de la Adam și până în zilele acestea.

Mereu, mereu v-am povățuit pe voi să fiți taina împărăției cerurilor, taina Mea pe pământ,
ca să pot să-Mi lucrez Eu planul zidirii lumii care va să fie înnoită spre arătare, așa cum este și
aceasta care se vede cu ochiul omenesc. Mereu, mereu am căutat să vă așez la lucrul înnoirii lumii
și la înviere, fiilor. Eu lucrez greu când Mă împiedic de om. De la început M-am împiedicat în om,
că nimic și nimeni nu M-a ascultat mai puțin decât omul. Dar pentru cele ce sunt scrise să se facă
și să fie Eu Îmi pun tainica Mea putere, și ele se fac și sunt, și toate sunt, și curând, curând va
cădea despărțitura între cele ce se văd și cele ce nu se văd, și vor fi iarăși toate una, așa cum
a fost la începutul zidirii lui Dumnezeu. Amin.

Adunarea îngerilor îi bucură pe cei adormiți care s-au așezat pe scăunelele de piatră
aici, în grădina întâlnirii, uitându-se la sărbătoarea de azi și luând din ea și din masa Mea
cu voi, și apoi Eu, Domnul, îi slobozesc, că Eu le-am lungit statul lor de la ziua de pomenire a
lor. Nici o lucrare nu se face fără îngeri, iar îngerii au azi lucru mult, căci sunt multe, multe suflete
la sărbătoare, fiilor, și nu se poate spune numărul lor, iar îngerii au mare ordine peste ele și pentru
ele, ca să ia toată suflarea din masa de azi a îngerilor care sărbătoresc lucrând și mult lucrând.
Amin.

Ioan, ucenicul Meu cel iubit, dă să deslușească acum cu putere taina învierii, iar Eu, Dom-
nul, îl așez peste voi în cuvânt, că nimeni ca el n-a vorbit mai deslușit despre taina cuvântului fără
de care nimic nu s-a făcut din câte s-au făcut. Eu cu atât drag îl așez pe el cuvânt peste voi! Că
aceeași iubire o avem între Mine și el, așa cum am avut-o și cât am stat cu trupul pe pământ între
oameni.

Hai, copile scump! Hai, fiule, ucenic desăvârșit ca și Învățătorul tău! Hai să fii acum peste
poporul Meu! Amin, amin, amin.

– Iar eu, Doamne, zic: acum și pururea și în veci de veci voi fi ca Tine, fiindcă Tu ești ființa
sfinților pe care i-ai zidit de la întemeierea lumii, că Tu ești tot o taină de când lucrezi pentru om.
Grăiesc cu Tine înaintea poporului Tău de azi și înaintea îngerilor și a sfinților și, iarăși, înaintea
adunării celor adormiți aduși la sărbătoarea arhanghelilor în grădina întâlnirii Tale cu cerul pe
pământ, Doamne.

O, dacă eu sunt taina iubirii, vreau ca poporul Tău să știe cât este ea de multă și de mare
cu lungimea ei cea tainică. Ai venit de la Tatăl Om pe pământ, și eu Te-am iubit cu iubirea Ta din

55
Înfricoșata judecată

pieptul meu, că Tu Te-ai așezat în mine cu toată taina Ta, și eu am dus-o de lângă Tine, și în taină
am dus-o, în taină chiar și de ceilalți ucenici ai Tăi de atunci. Eu de lângă Tine nu vorbeam altceva
decât despre iubirea cea tainică, iubirea care s-a întrupat pe pământ în a șasea mie de ani de la
zidirea lumii, Doamne. Ca și atunci, și azi eu sunt taina iubirii cea fără de sfârșit în om. Am arătat
în mine viața care este lumina oamenilor, că eu am fost rodul cuvântului Tău care s-a făcut iubire
înăuntrul ființei mele, și ea m-a legănat ca pe un prunc în leagănul ei. Iar când a fost să arăt taina
cea de la sfârșitul timpului, despre venirea Ta și despre învierea morților, m-am așezat înaintea
Ta, și Tu înaintea mea, și apoi am scris tot ce Tu ai binevoit să se facă cunoscut prin mine. Și apoi,
taină de nepătruns cu mintea omului, că eu i-am pus pe ucenicii mei să mă așeze în pământ,
dar eu n-am stat așa, ci am ieșit tot viu, și așa am rămas, și am arătat atunci taina învierii
morților, căci precum eu am ieșit din pământ și am umblat și umblu de nu m-au mai găsit
ucenicii mei unde m-au pus, tot așa va fi și cu învierea morților, căci mormintele se vor deschide
pentru ridicarea celor adormiți, și ei vor sta înaintea Ta, așa cum este scris de mine în cartea
Apocalipsei după ce Tu mi-ai deslușit pe cele ce vor fi lucrate la vremea venirii Tale a doua oară
de lângă Tatăl. Toți cei morți vor ieși din pământ cu trupul așa cum eu am ieșit, așa cum sfinți
mulți și neștiuți au ieșit apoi, că eu am scris aceasta în cartea mea, și am scris despre lucrarea
cuvântului Tău de azi care este judecata făpturii, Doamne, și este tronul Tău pe pământ, că pe
toate Tu pe pământ le lucrezi. Toată lucrarea Ta și toată lucrarea lui satana am scris-o eu în
cartea mea cu Tine pentru sfârșit de timp. Se teme omul să se uite bine în ea, dar cele scrise în ea
așa s-au lucrat, precum sunt scrise, și cele ce mai sunt din ea așa vor fi. Amin. Și ca să audă cei
tari la cerbice că acum este venirea Ta, să se uite în cartea Apocalipsei și să vadă în ea cum eu
am scris despre cartea Ta pe care o scrii Tu azi cu poporul cel din urmă, fiindcă eu am scris
despre desfacerea peceților cărții cuvântului Tău peste pământ, și în care stă judecata lumii și
învierea morților, carte pe care nimeni din cer sau de pe pământ nu s-a găsit să-i desfacă pecețile;
nimeni decât Tu, Mieluțul Tatălui, fiindcă Tu cu sângele Tău răscumperi pe om. Aceasta de azi
este cartea cea pomenită în cartea mea de atunci, și fericit este cel ce va fi găsit viu în ea, căci
vremea este aproape, și vine, și se face veșnicie dulce vremea Ta de azi.

Mă vestesc de la o margine la alta a pământului ca să mă audă popoarele și neamurile și


limbile și toți împărații lor, că eu din nou proorocesc pe cele scrise atunci în cartea mea cu Tine,
Mielule al Tatălui Savaot. Și le vestesc celor din morminte taina învierii lor, căci ei, curând, cu-
rând se vor ridica așa cum eu m-am ridicat din pământ, și vor vesti ei lucrarea aceasta, și cu
zecile de mii o vor vesti pe ea. Și atunci antichrist se va arăta cu totul biruit de strălucirea venirii
Tale cu ziua cea de veci a omului, Doamne, fiindcă cele șapte veacuri s-au scurs, și a venit nunta
Mirelui, și El Își împodobește mireasa, căci scris este: «Numai cei înțelepți vor pricepe taina Ta,
cartea Ta și venirea Ta cea de la sfârșit de timp». Amin, amin, amin.

– Iată, poporul Meu, ucenicul Meu a grăit peste voi. Amin.

Sună Mihail arhanghelul lucrul zilei de azi și îl scrie ca să fie, iar voi îl scrieți pe hârtie,
fiilor care-Mi primiți cuvântul în cartea venirii Mele, cartea care judecă făptura și o pregătește
pentru înnoire, căci Eu, Domnul, înnoiesc lumea, și aceasta fac cu cuvântul Meu cel de azi peste
pământ. Sună de sărbătoare trâmbițele îngerilor, sună de înviere Mihail arhanghelul, și mare bu-
curie se așează pe duhul celor adormiți care așteaptă pe Domnul cu ziua venirii Sale.

Acum, fiilor binecuvântați, rostiți pecete de sfințenie peste legănuțul în care Eu vă legăn
azi în grădina întâlnirii. Să vă fie loc de mângâiere între pământ și cer pentru voi, cei trudiți sub

56
Înfricoșata judecată

slava venirii Mele de acum. Să vă fie leagăn ca la copii, dar învățați mereu, mereu pe poporul Meu
taina de copil. Iar la învățătura pe care o veți da voi poporului Meu vor sta cei adormiți să
asculte și să se mângâie, și să vă mărturisească ei apoi, că Eu le dau lor acum grădina întâl-
nirii Mele cu omul, și le dau scăunelele de piatră, și le dau duh de fii ai lui Dumnezeu, și le
dau să stea și să audă de la voi lucrul vostru cu Mine și să se bucure întru venirea Mea și să
fie ei gata pentru când arhanghelul Mihail va suna ultima lor zi de așteptare, ziua venirii
Mele în slavă văzută, ziua învierii lor, că mai mult ca ei nimic și nimeni nu așteaptă ziua Mea,
fiilor. Amin. (Vezi selecția tematică: „Venirea în chip văzut”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; joomag; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2002
***

Tu, Ierusalime român, să nu uiți pentru ce ai fost tu ales dintre oameni. Ai fost ales de
Dumnezeu ca să facă El din tine voia Lui pe pământ, și apoi, slujit de îngerii Lui, să faci lucrarea
Domnului, lucrarea de întoarcere a omului spre voia Mea, poporul Meu. Tu să nu te temi de omul
cel potrivnic dacă Eu sunt cu tine, dacă tu ești cu Mine, că mulți din cei ce cred în Mine după
voia lor, îl așteaptă pe antichrist, nu pe Mine, și se uită după el așa cum au luat ei învățătură de
pe pământ despre venirea lui antichrist, și ce mult se bucură antichriștii de azi când îl văd pe om
cum așteaptă pe unul cu numele de antichrist!

O, poporul Meu, omul credincios nu Mă mai așteaptă pe Mine. Se pierde în zvonuri omul,
că toți puii lui antichrist știu ei ce să facă pentru ca să-l facă pe om să nu mai știe de venirea Mea,
să nu se mai pregătească pentru ea, și să-și piardă mintea și curajul și viața așteptându-l pe anti-
christ. Dar tu să-L aștepți din zori și până-n zori pe Domnul Dumnezeul tău, Care vine să te izbă-
vească pentru împărăția Sa, Ierusalime de azi. Se uită omul la tine și nu vrea să cunoască venirea
Mea la tine, poporul Meu, iar Eu iată-Mă cum vin și cât vin la tine și cât sunt cu tine! Merg cu
tine prin lume, dar nu Mă vede lumea, că Eu Mă las văzut de ochii celor ce au pe Duhul Sfânt
crezând venirii Mele cea de acum două mii de ani când Eu am spus ucenicilor Mei că voi fi până
la sfârșitul veacului cu cei ce sunt ai Mei, cu cei ce fac voia Mea și venirea Mea la ei pe pământ.

O, poporul Meu, vai de omul care nu Mă are pe Mine de Dumnezeu al lui! Dar Eu n-am
cui să spun aceasta, fiindcă omul zice că Mă are, dar nu zice că nu poate sluji omul la doi sau la
trei dumnezei. Mai întâi, omul își slujește lui însuși și celor ce ies din el, și apoi îi slujește omului
slavei deșarte, și apoi prin acestea îi slujește duhului rău, duhului cel potrivnic lui Dumnezeu,
duhului fărădelegii, pe care Eu îl voi nimici cu tot cu omul lui, cu suflarea gurii Mele, de câte
ori vin la tine cuvânt peste pământ, poporul Meu, că asta e suflarea gurii Mele: cuvântul
Meu, care suflă din gura Mea, și pe care tu îl auzi din mijlocul tău, și cu care Eu îl vădesc pe
omul fărădelegii și îi stric mereu puterea arătându-i lucrarea cea potrivnică Mie și omului care ar
da să se scoale și să se lepede de sine și să-Mi urmeze apoi pentru salvarea lui, vânzându-și toată
înțelepciunea lui, pentru împărăția Mea pe pământ cu omul, împărăție care nu va fi nimicită nicio-
dată. Amin.
Sărbătoresc în mijlocul tău pomenirea Evangheliei cuvântului Meu cel de acum două mii
de ani, în care am grăit ucenicilor Mei despre împărăția Mea cu care voi veni pe pământ. Le-am
spus lor: «Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe
tronul slavei Sale și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile, și îi va despărți pe unii de alții
și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele, de-a stânga. Atunci va zice Împăratul, celor din

57
Înfricoșata judecată

dreapta Lui: Veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, că Eu am
fost flămând și însetat și străin și gol și neputincios și închis în temniță, iar voi Mi-ați slujit de
câte ori am suferit în cei prea mici ai Mei, căci Mie Mi-ați făcut acestea. Iar cei ce n-au făcut
așa pentru cei prea mici ai Mei, Mie nu Mi-au făcut, și vor rămâne aceștia în locul cel gătit
diavolului și îngerilor lui».

Dar de ce grăiesc Eu atât de răspicat cuvântul Evangheliei care e pomenită azi în lucrare
de biserică? O pomenesc și o numesc înfricoșata judecată, ca să-i arăt omului că nu voiește și nu
caută să fie binecuvântatul Tatălui Meu cercetându-Mă pe Mine, Cel purtat de cei prea mici ai Mei
pe pământ. Cei ce s-au făcut mari și atât de mari că stăpânesc pământul și pe tot omul de pe el,
dintre aceia nu se mai găsesc din cei care să cerceteze și lipsurile celor ce sunt cei prea mici ai
Mei. Ai Mei sunt cei prea mici care suferă pentru că sunt ai Mei, că zice omul mare: „Să le
dea Dumnezeu la cei ce sunt ai Lui“. Dar iată înfricoșata judecată: Eu sunt cuvânt pe pământ,
și pe tronul slavei Mele din mijlocul poporului român șezând întru slava Mea cu sfinții îngeri,
cuvintez pentru toate neamurile pământului și îi așez prin cuvânt de-a dreapta Mea, și de-a
stânga îi așez. Pe cei ce M-au cercetat și Mă cercetează cu credință când Eu, purtat de cei prea
mici ai Mei, străbat cu cuvântul pământul ca să aduc pe el vestea împărăției cerurilor împotriva
împărăției lui antichrist, omul fărădelegii, pe aceștia îi numesc binecuvântații Tatălui Meu și le
spun să vină să moștenească pe cele strânse ale lor acolo unde molia nu le strică pe ele și unde
furul nu le răpește. Amin.

Dar, poporul Meu, cui să spun Eu acest cuvânt al binecuvântării Tatălui Meu când tu, cel
prea mic al Meu și cu care Eu port crucea venirii Mele a doua oară de la Tatăl, nu ești ajutat sub
cruce? Eu te-am învățat să nu primești nimic în dar, și să lucrezi ca să mănânci, ca să bei, ca
să te îmbraci, ca să te îngrijești, ca să te păzești de rău, iar omul să tragă spre munca mâinilor
tale când Eu ies cu ea înaintea lui ca să-i vorbesc lui despre venirea Mea cu împărăția Mea și despre
moștenitorii ei care adună în ea prin cei mai mici ai Mei, iar omul să ia de la tine și să-ți dea de la
el.

O, poporul Meu, toată lumea care mai știe că este Dumnezeu și credință în Dumnezeu și
plată pentru păcatul despărțirii omului de Mine, rămâne tot lume, lume a fărădelegii, căci fărăde-
legea e femeie lacomă, care-i spune omului să ia și să mănânce din ea, că nu va muri, ci va trăi.
Nu mai e om în lume să se mai poată opri de la fărădelegile lui, prin care-și adună comori pe
pământ. Caut și iar caut după om ca să fac din el un binecuvântat al Tatălui Meu dacă el voiește să
afle țarina cea cu comoară în ea și să dea pe ea pe toate ale lui ca s-o câștige pe ea. O, ce frumos i-
ar fi omului, ce dulce i-ar fi dacă ar face totul pe pământ cu binecuvântarea Mea, nu cu binecuvân-
tarea omului cel asemenea lui! Și iată, nu știe omul cine este antichrist, care-l desparte pe om de
binecuvântarea Tatălui Meu și îl face să strângă pentru antichrist, care-și face locuri înalte pe pă-
mânt, și pe ele el scrie numele Meu, de-i trage la el pe toți cei ce mai au credință în Mine. Dar nu
mai văd aceștia și nu mai știu calea spre Mine din pricina lui antichrist care s-a așezat în loc înalt,
îmbrăcat în haina Mea (De preot și arhiereu, n.r.) și luând numele Meu ca să nu-l cunoască omul
cel fără de înțelepciune, iar pe Mine, Cel smerit și umil prin cei prea mici ai Mei, să nu Mă mai
vadă omul, să nu Mă mai zărească, să nu Mă mai urmeze ca să-Mi ajute în necaz și în nevoi, ci să-
l ajute pe el și numai pe el și pe toată desfrânarea și semeția lui, beată de sângele sfinților. Dar Eu,
Mielul Tatălui Savaot, sunt Domnul domnilor și Împăratul împăraților și stau în război cu tot omul
care este potrivnicul Meu și îl voi birui, și veți birui voi, cei împreună cu Mine lucrători pentru
biruința Mea, voi, cei chemați, aleși și credincioși ai Mei, că iată înfricoșata judecată, că aceștia

58
Înfricoșata judecată

nu au nimic strâns la Mine, că nu Mi-au dat, ci, din contra, Mi-au jefuit și numele, și casa, și haina,
și slava. Iar pentru aceasta, iată ce spune înfricoșata judecată pe care Eu am rostit-o cu gura Mea,
cu suflarea gurii Mele acum două mii de ani când am venit de la Tatăl și când stăpânitorul acestei
lumi a fost judecat prin moartea și prin învierea și prin șederea Mea apoi de-a dreapta Tatălui ca
Împărat al lumii, Miel junghiat pentru răscumpărarea omului. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoșatei judecăți, din 02-03-2003
***

O, Ierusalime de azi, alesul Meu popor întru care binevoiesc Eu cu glasul Meu cel ceresc
peste pământ și peste lume! Tot așa și azi lucrez, și în mare taină lucrez, ca să ating cu cuvântul
Meu inimile celor aleși ai Mei care cunosc glasul Păstorului Care vine, precum este scris să vină.
Dacă aș lucra cu semne mari, Eu nu te-aș mai putea păstra, că ar veni lume nelegiuită ca să vadă
slava Mea de peste tine, și lumea este peste ea cu păstori care te-ar dușmăni ca și pe Mine, poporul
Meu. Lucrăm în taină mare, fiindcă așa este cea de a doua Mea venire, este când nimeni nu se
așteaptă să vin, iar Eu în mijlocul tău Îmi scriu cartea venirii Mele și cu ea judec, căci am
spus și atunci, și spun și acum că nu Eu, ci cuvântul pe care Eu îl rostesc peste necredința de
pe pământ, acela va judeca lumea. Amin. Vestesc prin tine, Ierusalime, acest cuvânt al venirii
Mele, ca lumea să înțeleagă apoi că Tatăl M-a trimis cuvânt peste lume în mijlocul tău, când Eu,
Domnul, Mă voi preaslăvi cu zgomot puternic din mijlocul tău ca să arăt binecuvântarea acestui
pământ pe care Eu l-am ales pentru slava cuvântului Meu din el peste pământ. Am ales de la
facerea lumii acest pământ, de la facerea cerului și a pământului, și lumea va înțelege desăvârșit
aceasta curând, curând. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 20-04-
2003
***

Iată cartea vieții, omule chemat la viață! Învață cartea vieții, omule, că am venit să te învăț
carte, să te învăț umilința, și carte apoi, ca să fii învățat și să nu fii gol pe pământ. Au ieșit morții
din morminte și stau cu zecile de mii în cete-cete înaintea acestui cuvânt, iar tu, omule cu trup pe
pământ, nu-i vezi. O, cum să-i vezi dacă tu nu ai învățat carte din cer, înțelepciune de viață fără de
moarte, care vede în om? Hai, scoală-te din sângele tău și te spală în râul cuvântului Meu ca să ți
se deschidă ochii și mintea și să vezi slava Mea și să vezi venirea Mea, că sunt înaintea ta cu
vremea împlinirii celei mai mari Scripturi, Scriptura venirii Fiului Omului cu putere și cu
slavă multă, venind pe nori, însoțit de sfinți și de îngeri și grăind pe pământ cuvântul învierii
morților. Amin.

Le-am înlesnit ziua de pomenire celor ce așteaptă de șapte mii de ani în țărâna pământului,
și stau la rând să bea apă și să bea din cuvântul învierii morților, râul care curge din gura lui
Dumnezeu Cuvântul, minunea cea de la sfârșit de timp peste vii și peste morți, peste morți și peste
vii, căci cei morți sunt cei ce aud cuvântul Meu, nu cei vii. Eu însă prin cei ce sunt cu trupul Îmi
întocmesc venirea și pentru cei vii, și pentru cei morți cu trupul, și aceasta este judecata celor
ce nu cred în lucrările lui Dumnezeu peste pământ și peste om. Acest cuvânt este judecata
omului, dar și viața lui dacă se întoarce de la moarte la viață ca să vadă apoi. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi, din
14-06-2003
***

59
Înfricoșata judecată

O, copii care-Mi sunteți porți pentru ca să intru cuvânt în carte! Cuvântul Meu de peste
voi este venirea Mea. Spun aceasta ca să fie judecată lumea care nu Mă așteaptă să vin.
Amin. Acum două mii de ani când a venit vremea să vin de la Tatăl și să Mă fac Fiul Omului, n-
au vrut nici cărturarii, nici fariseii, nici învățătorii legii, nici poporul Israel n-a vrut să înțeleagă
venirea Mea care era scrisă în prooroci, și îl aud și azi pe Israel că va să vină Mesia. Dar Eu am
venit atunci, și nu M-au crezut decât câțiva, începând cu Zaharia și Elisabeta, care pregătiseră pe
Fecioara în care Eu, Fiul Tatălui Savaot, trebuia să cobor cu sămânță de Duh Sfânt și să Mă nasc
Om între oameni, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat fiind. Și M-a cunoscut Ioan Bo-
tezătorul apoi, care era cu puțin înainte de Mine întrupat de la Dumnezeu prin cuvânt, având
de părinți pe pământ pe Zaharia și Elisabeta. Și M-a cunoscut Fecioara mama Mea, și M-au cu-
noscut apoi frații Mei, cei ce erau fiii lui Iosif, iar când eram prunc micuț, M-au cunoscut păstorii
cei trei de la oi, și magii cei trei, și Simeon cel bătrân de zile, și Ana proorocița. Și apoi, fiilor, M-
au cunoscut ucenicii Mei cei doisprezece, și de la ei, M-au cunoscut iarăși câțiva pe care-i trimi-
team prin cetăți ca să pot intra Eu apoi cu ucenicii și ca să pot sta cu ei în mijlocul mulțimilor
adesea, și ca să-Mi fac lucrarea cea de trei ani și jumătate, chemarea omului spre împărăția ceru-
rilor cu care venisem pe pământ în veacul al șaselea după ce l-am zidit pe om, și apoi poporul
Israel M-a pus pe cruce ca să mor și ca să nu mai fiu. Dar dacă Eu sunt Cel ce sunt, tot așa am fost
și atunci, și moartea și iadul au fost biruite de Mine, și M-am sculat dintre morți și am împlinit
lucrarea mântuirii lumii, și apoi M-am așezat din nou în cele ce nu se văd, de-a dreapta Tatălui
Meu, locul Fiului Său. Amin.

O, fiilor, n-a crezut lumea atunci că Eu sunt Mesia, Cel ce era scris să vină. N-au crezut
decât cei pe care Tatăl Meu i-a orânduit spre taina aceasta. O, copii ai venirii Mele de azi, nu crede
nici acum lumea că Eu sunt Fiul Omului, Cel ce era scris să vină, și iată-Mă peste pământ cuvânt
din mijlocul vostru, iată venirea Mea după șapte mii de ani de la facerea omului, căci am
venit în al optulea veac, cu care am început pe pământ împărăția Mea cu omul, așa cum aș fi voit
și la început să stau cu omul în rai și să-i fiu Dumnezeu, dar el s-a semețit că este împărat peste
toată făptura. Toți îngerii îi slujeau lui după ce l-am făcut, căci Eu Mă odihneam în el cu toate
cetele de îngeri, și cel mai frumos dintre îngeri îi slujea și mai mult, iar când omul s-a înălțat prin
semeție, Lucifer i-a slujit omului și semeției lui, și apoi a căzut cu numărul oastei lui îngerești. Iar
Eu, Fiul Tatălui, Eu, Făcătorul omului, i-am spus lui Mihail arhanghelul să dea poruncă îngerilor
și să spună: «Să stăm bine și cu frică și cu luare-aminte!». I-am spus așa să spună, ca să nu mai
cadă și celelalte cete de îngeri, care ar fi putut sluji semeției omului. Și atunci, Mihail a rămas
îngerul Meu, așa cum fiecare om are îngerul lui, căci Eu după chipul și asemănarea Mea l-am zidit
pe omul cel întâi zidit, căci numai pe acela l-am zidit Eu, numai pe acela, fiilor.

Cuvântul Meu de peste voi este venirea Mea în al optulea veac după facerea omului. Spun
aceasta ca să fie judecată lumea care nu Mă așteaptă să vin, așa cum nici acum două mii de ani
când am venit, nimeni din lume nu a voit ca Eu să vin, chiar dacă toți știau și spuneau că va să vină
Mesia. Dar Eu, din loc în loc mergând cu ucenicii Mei, îi strângeam pe cei aleși cu credința și îi
făceam ucenici și ucenițe, pentru credința lor în venirea Mea după cinci mii de ani de la căderea
omului din rai și de la căderea îngerilor din cer, care erau ceata lui Lucifer, cel mai frumos între
căpeteniile îngerilor, dintre cele zece cete îngerești.

…E dulce sărbătoarea de azi, sărbătoarea ucenicilor Mei care au apostolit în numele Meu,
făcând și mai mari semne și minuni decât am făcut Eu, căci Eu eram în ei ca să se adeverească

60
Înfricoșata judecată

mărturisirea lor prin puterea Mea din ei, și cu care Eu lucram din ei, căci le-am spus: «Eu sunt în
voi, și voi, în Mine». Amin, amin, amin.

– Tu, Învățătorule Care ai cuvintele vieții; Tu, Cel ce ne-ai făgăduit că noi vom judeca cele
douăsprezece seminții ale lui Israel și toate neamurile pământului, împreună cu cel mare între
noi, Pavel apostolul; Tu, Cel ce ne-ai ales, prin semne și minuni, din neamul lui Israel, ca să ne
faci izbăvitori pentru acest neam, îl chemăm pe Israel cel după trup înaintea scaunului Tău de
judecată, lângă care de o parte și de alta suntem noi, cei din neamul lui Israel cel după trup,
ucenicii Tăi cu care ai umblat pe pământ pe vremea propovăduirii Tale de trei ani și jumătate, și
apoi prin trimiterea Ta peste tot, ca să chemăm neamurile la pocăință spre iertarea păcatelor lor,
așa cum Tu ne-ai hărăzit să lucrăm și să împlinim iertarea păcatelor celor ce se vor boteza în
numele Tău cel din Tatăl și din Duhul Sfânt.

Judecata noastră peste Israel cel după trup este aceasta că Tu ai venit acum două mii de
ani de la Tatăl, iar el, poporul Tău ales, s-a îngâmfat pentru el însuși și Te-a pus pe cruce ca pe
un om făcător de rele, ca să-și scape de cădere slava lor și statul lor pe scaunul lui Dumnezeu
înaintea oamenilor. Judecata noastră peste Israel este aceasta că Te-a vândut spre răstignire pe
bani, iar ei sunt sub blestemul banului, de atunci și până azi, și se semețesc peste neamurile pă-
mântului că ei sunt poporul Tău cel ales prin părinții noștri, Avraam, Isaac și Iacov, și apoi prin
puterea Ta cu care Te-ai arătat în Moise, care l-a scos pe Israel din robia lui din Egipt, ca să-l
întoarcă în Canaan, țara făgăduită lor prin Avraam.

Stăm în cele ce nu se văd, deasupra grădinii Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, pe care Tu
l-ai descoperit în locul lui cel ales de Tine dintru început. Stăm de o parte și de alta pe tronuri,
alături de tronul Tău. Tron și tronuri, ținute în văzduh pe aripi de heruvimi și de serafimi și de
îngeri în zeci de mii de mii, care-Ți slujesc Ție și sfinților Tăi și proorocilor Tăi, și le spunem celor
din neamul lui Israel cel după trup, și din care și pe noi ne-ai ales ucenici ai Tăi după ce am lăsat
totul și pe noi înșine pentru numele Tău și pentru Evanghelia venirii Tale, și le spunem așa:
aceasta este cea de a doua venire a Fiului lui Dumnezeu Tatăl Savaot, așa precum a spus El că
va veni iarăși să judece viii și morții, și a Cărui împărăție nu a avut și nu are și nu va avea sfârșit,
căci El este Alfa și Omega, Cel de la început și Cel de la sfârșit, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului,
Care S-a născut din mamă Fecioară în veacul al șaselea de la facerea lumii și a omului cel zidit
de El, Fiul Tatălui Savaot, Cel răstignit ca un om de poporul iudeu acum două mii de ani, după
ce a fost vândut de Iuda, cel dintre noi cei doisprezece ucenici ai Lui, lui Caiafa și lui Anna și lui
Pilat, ca să fie răstignit, precum a fost scris în prooroci, în psalmi și în legea lui Moise că va să
se împlinească cu El.

Suntem israeliți, și de lângă Tatăl și de lângă Fiul Său grăim vouă, celor din seminția lui
Israel cel după trup; vouă, poporului ales prin Avraam, Isaac și Iacov, și izbăvit din robie prin
Moise. Suntem martorii învierii Lui cea de acum două mii de ani și ai Evangheliei împărăției
cerurilor care a fost proorocită să vină pe pământ. Și iată, suntem în cea de a doua venire a Fiului
lui Dumnezeu pe pământ, pregătindu-Și țara nunții cu cuvântul facerii din nou a lumii, țara ro-
mână, pământul cel ales de la facerea lumii pentru cea de a doua venire a Sa, căci poporul Israel
L-a răstignit pe El, și atunci El Și-a zidit popor pe poporul român, prin propovăduirea Evangheliei
Lui pe acest pământ prin cel întâi chemat de El între noi, apostolul Andrei, ucenic al botezătorului
Ioan, și care a pus peste acest pământ al începutului pământului la ieșirea lui din ape în vremea
facerii lumii pecetea lui Iisus Hristos, Mesia, Cel proorocit de prooroci, pecete neștearsă, pe care

61
Înfricoșata judecată

s-a zidit poporul român, și din care acum, în cel de al optulea veac de la facerea lumii, El Și-a
ales ucenici mărturisitori venirii Lui cuvânt pe pământ, și prin care, ca un Făcător a toate, face
cerul cel nou și pământul cel nou și veacul ce va să fie, precum scrie în prooroci că va face El
când va veni pentru învierea morților și pentru nașterea din nou a lumii, martori fiind și noi,
ucenicii Lui cei de acum două mii de ani, ca să vedem și să ne bucurăm de făgăduința făcută nouă
și împlinită acum.

Sculați-vă spre pocăință și spre iertarea păcatelor, voi, cei din neamul nostru, Israel cel
după trup, căci Mesia, Cel ce a venit acum două mii de ani, și Care a murit pe cruce și a înviat și
S-a înălțat lângă Tatăl ca să-i tragă pe toți la Tatăl, după cum El a făgăduit atunci, iată-L întru a
doua Sa venire. Și iată țara strălucirii, Noul Ierusalim, în care-Și are El sălaș și popor și pământ
nou, pământul cel întâi ieșit din ape la facerea cerului și a pământului, pământul român, vârful
pământului, pe care El Și-a așezat lucrarea venirii Sale și cuvântul Său, legea vieții, spre care vor
curge toate neamurile pământului, din cele patru vânturi, ca să ia viața și legile ei și ca să umble
pe căile vieții apoi. Deschideți cărțile proorocilor și ale psalmilor și cărțile lui Moise și învățați
să citiți bine în ele, și veți găsi țara strălucirii despre care a grăit Daniel proorocul prin Duhul
Domnului. Citiți cu înțelepciunea umilinței și aplecați-vă apoi să veniți să beți din albia râului
vieții și să vă spălați în el fața și viața și inima și mintea și iubirea și să vi le faceți noi, că Domnul
a spus prin Isaia proorocul: «Eu fac un lucru nou, și muguri pentru el, și pe toate noi le fac».
Amin. Citiți în prooroci și înțelegeți cum rostește de deslușit Duhul Sfânt când spune: «Vedeți,
voi, îngâmfaților, și mirați-vă și pieriți, căci Eu lucrez în vremea voastră o lucrare pe care dacă
va spune-o cineva nu o veți crede». Dar noi, apostolii lui Iisus Hristos, cei de acum două mii de
ani, vă spunem dintre cei vii ai vieții veșnice: credeți această venire a Domnului, ca să nu pieriți,
căci noi, martori din poporul Israel cel după trup, rostim acum numele fiecărei seminții a lui
Iacov, și pe cei mântuiți ai ei care vor crede. Amin.

– O, Învățătorule Doamne, Tu ești Fiul Omului, Care vii cu norii, și vii cu sfinții și cu
ucenicii Tăi și ne arăți împlinirea Scripturilor venirii Tale cea de la sfârșit de timp. Dar Tu ești
începutul și sfârșitul, și ești sfârșitul și începutul, și ești învierea morților, începând de acum două
mii de ani, și ești Învățătorul lumii, Doamne, și lumea nu Te cunoaște.

Eu, apostolul Tău care mi-ai pus numele Petru, mi-ai pus mărturisirea prin care eu Te-am
numit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, temelie bisericii; și pe ea, adică pe Fiul Cel mărturisit de mine
Fiul Tatălui, Cel viu în veci, ai zidit biserica Ta, și nu e biserica Ta biserica lumii, iar lumea nu
Te cunoaște prin învățătorii și cărturarii ei. Eu însă m-am lepădat de mine însumi și Te-am luat
pe Tine în mine, și așa Te-am cunoscut, și apoi Te-am iubit, și nu știam cum să Te iubesc, cum
trebuiai iubit, iar Tu m-ai învățat, și apoi am avut în mine Duhul Tău. Amin.

– Iar eu, apostolul Tău care mi-ai pus numele Pavel, m-ai făcut din prigonitor al Tău, fără
să știu că Te prigonesc, m-ai făcut apostol peste neamurile pământului și peste învățații lumii,
mărturisind eu cum m-ai luat Tu de slujitor și cum m-ai făcut Tu să Te înțeleg cu venirea Ta, din
prooroci, din psalmi și din legea lui Moise, fiindcă știam cu mare râvnă toate cele scrise despre
Tine, iar în ziua când Te-ai făcut mie cunoscut mi-a orbit vederea ochilor, și le spun acum la toți
cei care voiesc să Te vadă că eu am orbit numai la lumina care Te îmbrăca pe Tine ca și cu o
haină, și am căzut la pământ, și apoi Te-am întrebat: «Ce să fac, Doamne?» când Tu mi-ai spus
că ești Hristos, pe Care eu Îl prigoneam. O, ce dulce vii în adierea vuietului de vânt cuvânt pe
pământ la cei mai mici ai Tăi, întorcându-mă cu mintea la ziua când ai grăit peste mine pe drumul

62
Înfricoșata judecată

Damascului ca să mă faci ucenic al Tău și să torni în mine mai mult ca în toți, că îmi cunoșteai
puterea înțelepciunii cea din lege și din fire, și m-ai îmbrăcat în Duhul Sfânt și m-ai mărturisit
bisericii Tale prin proorocul Anania din Damasc, ca să mă primească de la Tine trimis biserica
Ta. Venirea Ta e dulce. E cuvânt venirea Ta, iar Duhul Tău și cuvântul Tău Te acoperă în taina
sa, și dulce este glasul Tău peste cei ce cred venirii Tale, și dulce ești cu venirea Ta după om, și
vai de cei ce doresc ziua Ta, că ei nu știu că Tu ești lumină topitoare. Dar eu le spun la aceștia că
eu când am privit haina slavei Tale din care mi-ai vorbit, mi-a orbit vederea la vederea Ta, Fiule
al Tatălui Savaot, Hristos, Mântuitorul lumii credincioase. Amin.

– Te slăvim noi, ucenicii Tăi cei de acum două mii de ani. Te mângâiem din mijlocul sfin-
ților și al proorocilor, că am fost toți prooroci, și plini de Duhul Tău Cel Sfânt, și Te iubim întru
venirea Ta la poporul Tău din mijlocul neamului român, și ne sculăm pentru Israel cel după trup,
să-Ți mărturisim venirea Ta a doua oară pentru nașterea din nou a lumii și a lui Israel, și îl
chemăm la izvor, la Betleemul Tău de azi, în care Te naști cuvânt peste pământ. Și ne sculăm
pentru Israelul Tău cel din români, poporul cuvântului Tău de la venirea Ta acum, la sfârșit și la
început de timp, pentru ca să-i tragi la Tatăl pe toți cei care cred, Doamne, așa cum Tu ai făgăduit.
Dă-i ajutor poporului Tău de azi din români, că e mic și fără ajutor de pe pământ. Dă-i din cer
ajutor, și ne fă trimitere de lângă Tine, să lucrăm pentru așezarea peste pământ a venirii Tale și
pentru ei, cei atât de lipsiți de puteri și atât de firavi înaintea venirii Tale râu de cuvânt peste
pământ, râul vieții, spre care îl chemi pe Israel, neamul nostru cel după trup, ca să se boteze spre
pocăință și spre iertarea păcatelor, și pe toate neamurile pământului le chemi, începând de la
Ierusalim. Tu ești Domnul puterilor, și dă-ne trimitere să mergem în ajutorul Tău cu puterile ce-
rești, ca să aibă ei putere cum să Te împartă peste pământ, și să stea ei înaintea Ta pentru ca să
vii, și ei să Te primească cu cuvântul vieții, pe care să-l ia apoi cele patru vânturi și să ducă peste
tot peste pământ vestea că Tu ai venit și păstorești cu toiag de fier, cu cuvânt de Duh Sfânt, pe toți
cei ce vor auzi și vor crede spre pocăință și spre iertarea păcatelor și spre duh de sfințenie în trup
și în duh, că toate sfârșitu-s-au, așa cum Tu ai spus, și vine slava Ta și strălucirea ei; pentru mulți
cu bucuria mângâierii și, iarăși, pentru cei necredincioși, cu durerea orbirii lor cu care ei nu Te
cunosc și nu Te văd întru venirea Ta. Amin, amin, amin.

– Bucuria Mea ați fost voi, ucenici ai Mei. Mângâierea Mea ați fost când am venit pe pă-
mânt arătându-Mă vreme de trei ani și jumătate Fiu al Tatălui, mărturisit din cer de către Tatăl, și
de pe pământ de voi. N-ați plecat de lângă Mine după ce toți, de teamă și de necredință, M-au
părăsit. Voi ați rămas până la răstignirea Mea cu Mine, și M-ați mângâiat cu iubirea din voi, și
apoi Eu v-am pus la adăpost ca să rămâneți urmași ai Mei, fiindcă Eu M-am dus spre jertfire, după
cum era să împlinesc Scripturile cele despre Mine. Fiți și acum mângâierea Mea și mergeți cu
harul cel de sus și cu puteri cerești și ajutați-i pe cei din urmă fii ai lui Dumnezeu, că sunt mici și
plăpânzi, și prin ei voiesc să-Mi răspândesc vestea și puterea venirii Mele peste tot pământul, și în
iad, și în cer, și în văzduh, spre nașterea din nou a lumii prin cuvântul venirii Mele. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-2003
***

Binecuvântată să fie ziua aceasta și lucrarea ei, căci astăzi desfac cerurile ca să se vadă
scaunul de judecată, cuvântul Meu care adună înaintea Mea toate neamurile de pe pământ, ca să
le arăt lucrarea Mea, cea de a doua venire a Mea, tainica Mea împărăție peste ucenicii Mei
din mijlocul neamului român, căci pământul român a fost ales dintru început ca să împlinesc pe

63
Înfricoșata judecată

el taina Noului Ierusalim, taină păstrată în Tatăl pentru facerea din nou a lumii, pentru împlinirea
Scripturilor de cer nou și de pământ nou, taina venirii Fiului Omului după șapte veacuri de la
facerea cea dintâi a lumii. Amin. Iată, vin și scriu pe pământ și în cer, cer nou și pământ nou pe
pământul român, căci am spus prin prooroci: «Încă o dată voi clătina cerul și pământul, încă o
dată voi alege Ierusalimul». Amin. Ierusalimul este locul Meu de odihnă. Ierusalimul este taină a
venirii Mele. Aceasta înseamnă Ierusalimul, așa cum a însemnat acum două mii de ani taina
aceasta. Amin.

Au trecut doisprezece ani de când Eu, Domnul, și cu tine și cu arhiereul Meu ales din
biserica lumii am bătut țărușul împărăției Mele cea văzută, pe pământ, și am așezat în mijlocul
pământului român chivotul Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, scaunul Meu de judecată, pi-
etricica cea albă pe care am scris: Cuvântul lui Dumnezeu, și care a fost neluată în seamă de
ziditori, dar pentru tine ea este de mare preț, căci ai fost credincios. Și dacă au trecut doisprezece
ani, Eu Mă ridic și chem spre acest munte pe cele douăsprezece seminții ale lui Iacov și le dau
acest semn și le vestesc lor slava Mea, și mâna Mea se va arăta slujitorilor Mei, iar urgia, vrăjma-
șilor Mei. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2003
***

Pomenim în cartea Mea din ziua aceasta înfricoșata judecată când Eu, Domnul, Eu,
Fiul Omului, în care chip Mă voi arăta și toți sfinții îngeri cu Mine vor fi, Îmi voi face tron
de slavă și voi ședea și vor sta înaintea Mea toate neamurile pământului, și le voi pune în
dreapta Mea și în stânga Mea și voi da fiecăruia după cum le este fapta. Cei ce și-au strâns la
Mine, aceia vor auzi din gura Mea: «Veniți, binecuvântații Tatălui Meu; moșteniți împărăția cea
pregătită vouă de la întemeierea lumii!», iar cei ce și-au strâns lor, Eu le voi spune lor: «Duceți-
vă de la Mine în focul cel veșnic, care este gătit diavolilor și îngerilor lui!». Aceasta este lucrarea
pe care o fac Eu prin venirea Mea de azi. Cei ce au fapte și viață plăcută Mie, Eu pe aceia îi îndemn
chemându-i spre voi, frații Mei prea micii Mei, ca să vă facă vouă bine, iar voi, Mie și lor, ca să
pot să vin mereu, mereu cu grija Mea de mântuirea lor și a voastră. Aceia sunt binecuvântații Mei
cărora Eu le voi spune: «Întrucât ați făcut bine unuia dintre acești frați ai Mei prea mici, Mie
Mi-ați făcut». Amin. Iar cei ce nu au faptă și viață plăcută Mie, Eu pe aceia nu-i aduc spre voi, că
aceia își strâng lor și poftelor lor și deșertăciunii pământești, dar le voi spune de pe tronul slavei,
după cum și fac: «Întrucât nu ați făcut bine unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați
făcut». Atunci, cei ce și-au lucrat viață vor avea viață veșnică, iar cei ce și-au lucrat osândă vor
avea osândă veșnică, și așa se vor alege de-a dreapta Mea și de-a stânga Mea oile de capre, și vor
auzi fiecare cuvintele Mele cele pentru fapte, căci Eu voi da fiecăruia după cum îi este fapta sa.
Amin.

Nu Eu voi judeca pe om, ci faptele lui îl vor așeza pe el de-a dreapta Mea sau de-a
stânga Mea. Voi sunteți cei prea mici ai Mei, iar cine vă cercetează pe voi, aceia sunt binecu-
vântați de Tatăl Meu, și nu este peste ei o mai bună și mai mare binecuvântare ca aceea că pot ei
să vă facă vouă, celor prea mici ai Mei, bine și ajutorare pe calea Mea cu voi, pe calea voastră cu
Mine, căci calea aceasta este lucrarea venirii Mele cuvânt pentru orice faptă a omului de pe pământ
pe care îl strig îmbiindu-l spre învățătura vieții ca să nu fiu Eu vinovat de fapta cea fără de Dum-
nezeu a omului. Eu sunt Judecătorul Cel drept, și de aceea îi arăt omului calea cea dreaptă venind
spre el cu cuvântul Meu cel învățător de viață și de cale dreaptă, iar dacă omul nu vrea cu viața,
Eu nu rămân vinovat de viața lui, de lipsa lui de viață, de lipsa lui de binecuvântare.

64
Înfricoșata judecată

V-am așezat pe voi, cei prea mici ai Mei, înaintea neamurilor pământului, ca să-și
aleagă singur omul locul lui cel de-a dreapta Mea sau locul lui cel de-a stânga Mea, și așa se
face ziua judecății omului. Eu, Domnul, o fac punându-vă pe voi, cei ce-Mi faceți venirea pe
pământ, înaintea făpturii de pe el și înaintea neamului omenesc de pe el, căci făptura v-a așteptat
și vă așteaptă, și prin acest semn care sunteți voi cu crucea venirii Mele pe umerii voștri mici,
(Vezi selecția tematică: „Semnul Fiului Omului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google
Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive.org; n.r.) Eu pot să fac judecata neamurilor, procesul
neamurilor; și după ce voi sfârși să le încerc prin voi, Eu voi străluci din voi, că Mi-ați purtat pe
umerii voștri mici crucea venirii Mele peste pământ, cuvânt de viață peste oameni. Și după ce voi
străluci din voi ca semn al Meu între pământ și cer, vor plânge toate neamurile pământului și Mă
vor vedea cu voi pe nori de slavă, cu putere și cu multă slavă de îngeri. Și atunci cei ce v-au făcut
vouă bine vor fi aleșii Mei și cu glas de trâmbiță îi voi aduna, și nu va trece neamul acesta până ce
nu vor fi toate acestea așa. Amin. Iar cei ce nu v-au făcut vouă bine după ce Eu v-am așezat ca
semn al venirii Mele cuvânt peste pământ pentru judecata făpturii, aceia vor păți ca și cei din
vremea lui Noe care nu au crezut, și care mănâncă și beau și se însoară și se mărită, după cum și
fac, până în ziua când Eu voi străluci din voi, și apoi, mai înainte de plata lor, ei își vor ști plata
care-i va lua pe toți la stânga Mea pentru plata aceasta, și nu va trece neamul acesta până ce nu vor
fi toate acestea. Amin.

Iar voi, copii ai venirii Mele, care ați fost aleși pentru slava Mea, voi să lucrați și să trăiți
din zi în zi mai mult pentru ea, căci plata lucrului vostru cu Mine va fi strălucirea Mea în voi, și
nu va trece neamul acesta până ce nu va fi aceasta. Amin. Eu, pentru slava Mea v-am creat acum,
la sfârșitul timpului omului, și dintre oameni v-am luat și v-am creat, căci ați crezut în Mine și Mi-
ați lucrat venirea Mea cu judecata neamurilor pământului. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți. Praznicul
Întâmpinării Domnului, din 15-02-2004
***

Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu, și altfel să nu iubiți, că pe pământ omul îl
iubește pe om în numele Meu și face fapte frățești în numele Meu și uită omul să Mă iubească pe
pământ ca și în cer. Voi însă să nu dați iubirea dintre voi pe cea care trebuie să fie între Mine și
voi, căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți lua? Iubiți pe Dumnezeu, fiilor, și toată
iubirea voastră va fi iubirea Lui, care face bine în jurul vostru fără de trufie, căci cine nu iubește
din Mine, iubește din el, și rămâne pe pământ iubirea lui. Iubiți în Mine, că în voi nu e ca în Mine.
Stați în Mine, că în voi nu stați ca în Mine, și după ce veți face așa, Îmi veți spune dacă sunt drepte
cele ce Eu vă spun. Iubirea de frați să nu treacă înaintea iubirii de Dumnezeu, căci cea dintâi este
atacată de la duhul cel potrivnic, care este omenesc și nu este dumnezeiesc. Iubiți pe Dumnezeu,
și El vă va îmbrăca întru El și veți fi fiii Celui Preaînalt pe pământ, și cerul pe pământ veți fi, că
vreau să pun pe pământ raiul la vedere, fiilor, și apoi să-l ascund pentru puține clipe, și vă
voi acoperi pe voi așa cum l-am acoperit pe Abimelec de nu l-a văzut nimeni sub sicomorul
care-l adumbrea pe el până ce l-am ridicat spre mărturie a învierii și a vieții cea întru Dumnezeu.
Vă voi acoperi pe voi pentru puține clipe așa cum M-a acoperit și pe Mine norul din ochii
ucenicilor Mei în vremea când M-am așezat în ascuns lângă Tatăl, și voi face aceasta ca să vă
asemăn cu Mine și cu Tatăl, Care este în ascuns, și apoi vom da vălul la o parte și Mă voi arăta cu
toți sfinții cei de la început și până la voi, și cu toți cei păcătoși, în dreapta și în stânga, și voi avea
în dreapta pe sfinți, și în stânga pe păcătoși. Iar acum, prin cuvântul Meu de peste voi, Mă rog în

65
Înfricoșata judecată

voi pentru cei păcătoși, ca să fie iertați prin mijlocirea voastră și să-i liberez pe ei, începând de la
Adam și până acum. Amin, amin, amin.

Voi ierta pe păcătoși dându-le după faptele lor mai întâi, și atunci vă voi ascunde pe voi,
dar Duhul Meu, Care Se roagă în voi, mai întâi va cere la Tatăl iertarea celor păcătoși de la Adam
și până acum, căci Adam plânge, fiilor. Plânge omul cel zidit de mâna Mea, plânge pe toți cei care
au păcătuit fără de iertare pe pământ. Plânge în locuința morților omul cel dintâi, care a trăit pe
pământ aproape o mie de ani, și de atunci el plânge pentru toți cei care păcătuiesc ca și el, ca să fie
iertați de păcatele lor. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din
22-02-2004
***

Vai vouă, celor ce învățați pe cei ce ascultă de voi să nu asculte de Mine și îi învățați să nu
creadă în cuvântul Meu de azi, care este râul vieții ca să bea din el neamurile pământului spre
tămăduirea lor, precum este scris în Scripturi să fie! Și iată, cuvântul Meu care s-a făcut râul vieții
în mijlocul României vă va judeca pe voi, cei care nu-i îndemnați pe oameni să bea din el și să se
lase de fărădelegi și să iubească Scriptura de ceruri noi și de pământ nou în care locuiește dreptatea
și fiii ei. Vai vouă, celor ce sunteți arhierei și preoți și căpetenii și care nu beți ca să credeți în
această milă și să mâncați mană din cer și să aveți din cer și nu de pe pământ înțelepciune, și să
aveți ascultare de Dumnezeu și credință prin ea, și apoi dragostea de Dumnezeu și înțelepciunea
ei și frumusețea cea dintâi, frumusețea lui Dumnezeu în om! Vai și oamenilor care se tem de voi,
care ascultă de voi împotriva cuvântului Meu de ieri și de azi, împotriva Mea și împotriva lor, și
apoi toate acestea se vor întoarce împotriva voastră, și vor alerga oamenii la voi ca să-i acoperiți,
ca să-i scăpați de cele ce au să vină peste lume, și voi nu veți putea nimic atunci, și veți fi
rușinați, și veți fi judecați de acest cuvânt care v-a învățat și v-a strigat, și voi n-ați vrut să fiți
ai Mei, și s-a împlinit cu voi Scriptura care spune: «Au orbit ochii lor și au împietrit inima lor, ca
să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva să se întoarcă, și Eu să-i vindec».
Iată, nu vă este dat să credeți, căci credința nu este a tuturor, ci este numai a acelora care ascultă
de cuvântul lui Dumnezeu împlinindu-l pe el, și de aceea Eu, Domnul, voi pedepsi prin cuvântul
acesta care învinuiește pe cei ce nu cred, și voi vărsa curând, curând cupa peste cei necredincioși
și peste toată zădărnicia trudei lor de pe pământ, căci pe pământ și-au strâns și nu în cer, și voi face
să se mistuie pământul de sub ei, cu tot ce e pe el, căci așa este scris în Scripturi. Iar cei ce
cred așteaptă răbdând ceruri noi și pământ nou și dreptatea care va dăinui în acestea, căci scris este
că «Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă întru nerăutate». Amin. Dar omul care își
uită păcatele ca să le tot poată face, acela în zadar se tot arată înțelept în numele Meu și se crede
așa, dar înțelepciunea lui va fi vădită, căci aurul numai în topitoare se vădește dacă este. Amin.

Iar tu, Ierusalime al cuvântului Meu, nădăjduiește în Domnul Dumnezeul tău, Domnul Cel
adevărat, Care S-a dovedit înviat prin răstignire, Domnul, Care este mântuirea ta și slava ta și
ajutorul tău, căci scris este: «Nădăjduiți în El toată adunarea poporului; deschideți înaintea Lui
inimile voastre». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 04-04-
2004
***

66
Înfricoșata judecată

Îi chem pe toți să vină să ia lumină, dar ei nu vin. Nu că nu știu să vină nu vin, ci nu vin că
au peste ei învățători care au luat haina Mea și nume de lucrare a Mea, și acelora le place să fie ei
slăviți și hrăniți și bogați de suflete, dar sufletele fără de lumina Mea în ele sunt fără duh, fără
cunoștință, fără înțelepciune, și sunt ca oile fără păstor, de vreme ce nu au păstor, căci Păstorul
oilor, Păstorul Cel bun, Eu sunt, fiindcă Eu Mi-am pus viața pentru oi, și altul nu și-a mai pus-o
așa cum Mi-am pus-o Eu. Eu am avut putere să Mi-o pun și iarăși să Mi-o iau, și așa am făcut, și
numai Dumnezeul Cel adevărat putea să facă aceasta. Dar oamenii nu Mă iubesc, și își iubesc
păstorii lor chiar dacă aceștia îi iau pe ei și îi bagă în pământ până să-i învieze, până să-i învețe
calea, adevărul și viața, care sunt din cer și pe care merge omul la cer dacă le-a învățat de pe
pământ. Pe pământ însă, nu mai sunt păstori decât din cei care-i pun omului cruce la cap după ce
omul își dă duhul. Păstorul cel iubitor de suflete îl învață pe om să-și pună cruce la gât și s-o poarte
și să n-o întineze, și să-i fie viața cruce frumoasă, cruce dulce la gust, căci fără suferință, fără ispite
pe pământ omul umblă gol de Dumnezeu, iar lumina Mea nu caută cu el, și uită bietul de el că la
trâmbițarea celui de al șaptelea înger când Eu, Domnul, voi birui pe cel din urmă vrăjmaș
care este moartea, omul va da seama de tot ce a făcut el în viața lui de pe pământ. Amin.

… Eu, după ce M-am așezat în Tatăl și de-a dreapta Lui după înviere, Mi se supun îngerii
și stăpâniile și puterile, căci am suferit cu trupul pe pământ pentru iertarea și salvarea omului, iar
omul să nu fugă de suferință dacă este păcătos, căci scris este: «Cel ce a suferit cu trupul a sfârșit-
o cu păcatul, ca să nu mai trăiască după voia oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paști, din 12-04-2004
***

Când am fost cu dulce sărbătoare așternută în grădina întâlnirii pentru sărbătoarea nașterii
mamei Mele Fecioara, am spus că vine în grabă, vine în curând clipa ca fiecare om de pe pământ
să rămână în ceea ce va fi găsit, și voiesc să-ți amintesc, poporul Meu, să te lași probat de roadele
Duhului ca să te așezi apoi bine în ele, și voiesc să-ți amintesc de văpaia cuptorului în care cei trei
tineri curați la inimă prin pocăința lor pentru tot neamul lor au fost scăpați din foc, căci Eu le-am
trimis pe îngerul Meu, care s-a arătat preamărit și prealuminat cu chipul și asemănarea Mea și a
suflat în văpaie răcoare ca să-i ocrotească de foc pe cei pedepsiți de împăratul cel necredincios din
vremea lor. Așa voiesc Eu să-i ocrotesc pe cei ce se lasă în mâna Mea, pe cei ce Mă lasă pe Mine
să stau în ei cu roadele Duhului și să-i adun spre scăpare și să-i ridic spre ocrotire când pământul
va primi pe el botezul cu foc ca să-l curăț de păcatul omului așa cum am curățat de negustori
templul când am pus mâna pe bici și i-am scos pe ei de pe loc închinat lui Dumnezeu, ca să nu fie
batjocorit de diavoli locul cunoscut al Domnului între toate cele de pe pământ. Și le-am spus pentru
paza lor cea tare, cea de la Mine, le-am spus ucenicilor Mei: «Feriți-vă de aluatul fariseilor, care
este fățărnicia», căci ea este lucrarea lor, aluatul lor. Le-am spus așa ca să-i deprind din zi în zi
mai mult cu loc larg în ei pentru roadele Duhului și să-i păzesc pe ei ai Mei, mărturisitori ai Mei
și prooroci ai Duhului Sfânt.

Iar vouă, copii așezați de Mine în calea cuvântului Meu când el vine să-l învețe pe poporul
Meu cel ascultător, vouă vă spun altfel. Vă spun așa: fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii
și stați în roadele Duhului, copii învățători, și învățați-Mi poporul și puneți frână oricărei urme de
întuneric din mijlocul poporului Meu, că vine clipa ca fiecare să rămână în ceea ce va fi găsit.
Îndemnați-i pe toți, îndemnați-i de lângă Mine, nu de lângă ei, să se facă ei locaș al roadelor Du-
hului și să umble duhovnicește înaintea Mea în toată clipa, că nu vreau să suferim de la neasculta-
rea de cuvântul Meu, ci vreau să învățați de la Mine poporul, copii învățători. Amintiți-i de la

67
Înfricoșata judecată

Mine, nu de la voi, că faptele trupului se împotrivesc faptelor Duhului și sunt dușmane între ele,
iar Eu întăresc statul vostru între Mine și poporul Meu și îi spun lui că cine nu vă primește pe voi,
pe Mine Mă alungă și nu pe voi, și cine vă vorbește pe voi de rău, vorbește de rău legea lui Dum-
nezeu și este dușman faptelor Duhului dragostei și bunurilor ei. Mă zdrobesc în voi cu toată durerea
Mea, și mult aș vrea măcar o parte din popor să ia și el să poarte durere din cer, că voi sunteți mici,
și mici stați înaintea poporului ca să mai puteți sta lângă el, iar durerea Mea cea de șapte mii de
ani e mare, fiilor copii, și voi sub ea, zdrobiți, căci casa Mea e omul, și fericit este cel ce știe să
Mă ia în casa lui așa cum M-au luat Luca și Cleopa, și apoi Eu am rămas în ei, și ei în Mine, căci
darul Meu a prins rod în ei prin credința lor în Hristos, trimisul Tatălui, fiilor copii.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului, din 14-
10-2004
***

Păzi-voi prin voi oile Mele, fiilor copii. Păstori-le-voi pe ele. Pe oaia slabă o voi întări, pe
cea bolnavă o voi ridica, iar pe cea grasă o voi face să prăsească miei și mielușele pentru împărăția
Mea, pentru înmulțirea turmei care va primi din mâna Mea izbăvirea, căci vine ziua Domnului
cea înfricoșată, iar mai înainte de groaza ei Eu Îmi voi aduna oile în staul, căci ele vor cunoaște
glasul Meu și vor veni și pășune vor afla. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae, din 19-12-2004
***

Vin pe pământ cuvânt pentru judecata făpturii şi pentru încununarea celor ce cu răbdare şi
cu nădejde împlinesc porunca Mea prin care i-am spus omului să-L iubească pe Dumnezeu şi
iubindu-L pe El să ştie să iubească între pământ şi cer, căci iubirea este pentru Dumnezeu de la
om, şi pentru om de la Dumnezeu.

Vin pe pământ cuvânt, vin din cer pe pământ cuvânt, în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, şi Aceşti trei Una sunt şi un singur cuvânt: Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin,
amin.

O, popor al cuvântului Meu, pe credinţa ta în venirea Mea Mă sprijin când vin, şi grăiesc
tăind văzduhul cu cuvântul Meu ca să fiu auzit pe pământ, iar cei ce Mă aud venind, Îmi deschid,
şi Eu intru la tine ca să nu stai tu fără Dumnezeu pe pământ, că pe pământ e omul fărădelegii, care
Mă vrea pe Mine în cer, nu pe pământ cu el, nu pe pământ cu tine ca să Mă audă şi să Mă creadă
din statul Meu cu tine pe pământ. El însă nu ştie să înveţe, nu poate decât ca pe pământ, nu vrea
să ştie despre cerul Meu, despre venirea Mea cu cerul la tine, despre cuvântul Meu care a venit cu
judecata lumii şi a fărădelegilor ei, căci porunca pe care i-am dat-o Eu omului, stă acum faţă în
faţă cu omul, şi nu mai are unde să se ascundă de ea şi nu mai are cum să nu mai creadă în ea şi în
Mine omul, fiindcă ea îi cere omului răspuns, şi nu cu orice poate el să răspundă poruncii vieţii,
căci viaţa din om trebuia să fie ascultare de Dumnezeu, fiindcă nu altceva înseamnă să aibă omul
viaţă şi răspuns bun înaintea Mea acum când vin să cercetez rodul de pe pământ şi când fiecare stă
în faţa venirii Mele vrând nevrând, crezând necrezând, cu roadele vieţii lui.

O, poporul Meu, stau în mijlocul tău cuvânt, că pe pământ nu mai este nicăieri, nicăieri loc
unde Eu să pot să-Mi plec capul şi să fiu primit şi cunoscut şi iubit şi ascultat ca un Dumnezeu
Care Şi-a pus viaţa pentru om. Vin să-Mi rostesc cuvântul peste pământ acum când omul fărăde-
legii mai stă încă mare şi tare pe scaun părut sfânt. Este scris în Scripturi să vin, şi dacă n-ar fi

68
Înfricoșata judecată

scris, n-aş veni. Era scris în Scripturi să vin să Mă fac om şi să Mă las bătut în cuie pe cruce şi să
fiu aşezat în mormânt şi să înviez apoi, şi să Mă duc iarăşi la Tatăl ca iarăşi să vin să judec viii şi
morţii, şi Eu nu pot să las Scripturile neîmplinite toate. O, cum era cu putinţă să nu împlinesc
Scriptura aceasta care a spus să vin să judec viii şi morţii, şi apoi să împărăţesc de-a pururi şi să
dau omului viaţa veacului ce va să fie după cum fiecare om şi-a lucrat-o prin cele ce a făcut în trup
pe pământ pentru viaţa lui cea de veci!

O, poporul Meu, nu ştie omul să creadă că Scripturile lui Dumnezeu se împlinesc negreşit.
Viaţa ce va să fie a fiecărui om, în trup trebuie să şi-o zidească omul, în însuşi trupul său în
care trebuie să locuiască Dumnezeu şi nu el, dar el a făcut-o pe prostul că nu ştie, o face pe
prostul că n-a ştiut această taină, dar ca să-şi ia medalii şi diplome de om deştept şi mare, acolo n-
o mai face pe prostul. Nici cel ce şi-a luat nume şi rang de om sfinţit lui Dumnezeu n-a făcut-o pe
prostul, dar că va da seama de ceea ce va semăna în trupul său, o face pe prostul că n-a ştiut, că n-
a crezut, că n-a văzut, că n-a auzit. Eu însă Mă vestesc în lung şi în lat de la o margine până la
cealaltă a cerurilor, şi porunca rostită de Mine peste om pentru viaţa lui cea veşnică, îşi va cere
răspuns de la fiecare om, căci Dumnezeu este adevărat prin tot cuvântul Său. Amin.

O, copii învăţători, să vă asculte poporul Meu! Amin. O, copii învăţători, daţi drumul slavei
cuvântului Meu din voi, că pe voi trebuie să vă asculte pământul tot şi tot ce e pe el. Şi dacă vă
întreabă cineva pe voi care vă este numele vostru pe pământ, voi să spuneţi că numele vostru este:
Cuvântul lui Dumnezeu, şi adevărată să fie mărturisirea voastră, fiilor purtători ai cuvântului
Meu spre om. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile, Grigorie şi
Ioan, din 12-02-2005
***

Ceata cea căzută a îngerilor s-a umplut la loc, căci sfinții de pe pământ au venit și vin și
umplu locul cel gol, și apoi va fi o zi de bucurie, căci îngerii cei căzuți se vor apleca, iar duhul rău
va fi închis în adânc și nu va mai putea. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2006
***

… O, popor de azi al Fiului meu Cel străpuns pe cruce, și tu, popor de demult al cuvântului
Lui de azi! Domnul este peste tine cuvânt și te învață învierea și slava Lui cu tine și împlinirile
făgăduințelor Lui cele făcute pentru slava Lui cu poporul Lui cel de la sfârșit. Acestea sunt cuvin-
tele pe care El vi le spunea vouă în vremea celor cincizeci de ani de cuvânt peste voi că trebuie să
se împlinească. El a arătat în vedenie acest pământ de nou Ierusalim mai înainte să se vadă el pe
pământ cu slava Domnului pe el ca să-i cheme Domnul pe oameni la El, la izvorul cuvântului Lui
cel dătător de viață. El prin învierea Lui a judecat lumea și pe stăpânitorul ei, și nici tu nu vei
putea altfel judeca lumea aceasta pierdută din Dumnezeu ca să vină ea spre mântuire apoi, popor
al venirii Domnului la tine. Fericiți cei ce iubesc suferința, căci Fiul meu a spus tuturor: fericiți
cei ce plâng, fericiți cei prigoniți pentru El.

O, câtă vreme oamenii nu vor iubi suferința nu vor fi fericiți, nu vor ajunge să cunoască
fericirea cea cu Domnul. Eu sunt mama Celui ce a suferit pentru om și te învăț iubirea Lui, iubirea
prin care El a suferit, popor al Domnului. El prin învierea Lui a judecat lumea, și nici tu nu vei

69
Înfricoșata judecată

putea altfel să biruiești lumea. Înviază, dar, în Duhul Sfânt tot mai mult și dă-i lumii păcătoase
glasul cel de înviere al Fiului meu, Cel străpuns pe cruce pentru om, și să-L audă de la tine tot
omul pe Fiul meu spunând peste pământ cuvânt de praznic sfânt: Hristos a înviat!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea Izvorul tămăduirii, din 13-04-2007
***

O, iată, plin de putere cobor și acum, după două mii de ani, cobor iarăși de la Tatăl, cobor
ca să înnoiesc lumea, ca să împlinesc Scripturile nașterii din nou a lumii, și iată, așez pe pământ
judecata prin cuvânt ca să-i insuflu omului pocăința, spre iertarea păcatelor lui și spre învierea
lui din moartea cea de la păcat, așa cum Eu am înviat din moartea cea pusă peste Mine de omul
păcătos, căci omul păcătos nu poate să facă nimic în afară de moarte, iar viața nu vine de la om, ci
vine de la Dumnezeu.

… O, copii din porți, Mă nasc cuvânt de jale în zi de sărbătoare de naștere, fiilor copii. O,
dacă n-am cum să vă mai sprijin, cum să vă mai mângâi în strâmtorarea în care mereu, mereu vă
găsesc, vă mângâi tainic, tată, vă mângâi cu puterile cerești, vă mângâi cu sfinții și cu îngerii, vă
mângâi cu duhul răbdării sfinte, pe care mereu, mereu vi-l dau, căci biruința Mea și calea ei Mi s-
au făcut grele. Îmi tot șubrezește omul cărarea Mea spre oameni, dar prin voi Eu petrec cu toată
venirea Mea, cu toată durerea ei, pe care nu Mi-o poate duce poporul, tată. O, duceți-Mi-o voi,
chiar dacă veți plânge fără de mângâiere până la ziua când Eu îi voi trezi cu spaimă pe toți cei ce
se împotrivesc acum Mie și vouă ca să nu pot Eu cu toată taina lucrării Mele peste pământ acum.
Acest cuvânt, cu care Eu trec din cele cerești în cele pământești sprijinindu-Mă pe voi, nu
este un cântec dulce sau unul de jale, ci este venirea Mea cu judecata prin cuvânt. Amin. Vin
să judec viii și morții prin cuvânt, căci le-am spus tuturor acum două mii de ani: «Nu Eu, ci
cuvântul Meu va sta la judecată cu voi». Amin.

O, copii strâmtorați, dar biruitori prin măreția Mea de peste voi! Eu n-am venit să judec
lumea, și dacă o judec prin cuvânt pentru faptele ei cele fără Dumnezeu între pământ și cer, voiesc
apoi s-o îndemn la pocăință și la înviere, tată. Ferice celor ce vă primesc pe voi cu tot cuvântul
Meu spre om! Ferice celor ce vă ascultă pe voi cu iubire și cu slavă, tată, căci slava aceasta este
împlinirea cea prin ascultare de cuvântul Meu, cu care azi trec spre om sprijinindu-Mă pe voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2008
***

Vai celor ce-și înnebunesc mintea, căci pedeapsa lor stă pe limba lor, care arată nebunia
lor, limbă cu care ei disprețuiesc și lovesc în lumina care dă să-i scoată pe ei din ascunzișurile lor
și să le arate fața cea goală de slavă și de adevăr! Curând, curând, aceștia vor fi învederați și rușinați
și judecați de înseși cuvintele lor, care sunt pedeapsa lor, căci cuvintele lor îi judecă pe ei față în
față cu slava Mea de peste tine, popor neiubit de lume cum nici Eu n-am fost, cum nici sfinții Mei
n-au fost, căci ca și tine am fost și Eu învinuit, iar sfinții Mei la fel.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic și arhidiacon Ștefan,
din 09-01-2008
***

O, poporul Meu, mare eşti tu la Mine pentru credinţa ta în lucrarea Mea cea de ieri şi cea
de azi, şi fii atent, că este scris cuvântul Meu cel de după învierea Mea pentru cei ce cred în Mine
că aceia vor izgoni demoni din oameni, căci vor vorbi în limbi noi şi vor fi vindecători. O, nu e

70
Înfricoșata judecată

om să nu aibă în el demon, iar demonul se încruntă când umbli să-l superi în om. O, e plin pă-
mântul de demoni, iar oamenii, la fel şi nu mai ştiu oamenii ce este şi ce face demonul în om, şi
nu ştiu oamenii ce este şi ce face Domnul în om acolo unde El poate împărăţie în om. Demonul îl
ţine pe om lângă el şi lângă ai lui, iar Domnul îl ţine pe om lângă El şi lângă ai Lui, căci întunericul
e mare între demon şi Dumnezeu, între om şi Dumnezeu. Cartea Mea de azi este cartea judecăţii,
în care Eu scriu păcatele omului, căci Mă uit pe pământ la om şi aşa scriu în carte, şi apoi o
pun pe ea faţă în faţă cu omul şi mai dinainte îi spun omului faptele sale lumeşti şi diavoleşti,
că judecata făpturii este vremea aceasta de venire a Mea cuvânt după două mii de ani iarăşi
de la Tatăl la om, iar cel ce crede în Mine şi în cuvântul Meu de azi, acela se scoală şi înţelege
şi cuvântul Meu cel de acum două mii de ani, şi apoi se scoală dintre morţi unul ca acela şi
se face ucenic al Meu, al voii Mele celei sfinte şi vestitor al Evangheliei învierii. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 27-04-2008
***

O, poporul Meu, mare ești tu la Mine pentru credința ta în lucrarea Mea cea de ieri și cea
de azi, și fii atent, tată, că este scris cuvântul Meu cel de după învierea Mea pentru cei ce cred în
Mine că aceia vor izgoni demoni din oameni, căci vor vorbi în limbi noi și vor fi vindecători. O,
nu e om să nu aibă în el demon, tată, iar demonul se încruntă când umbli să-l superi în om. O, e
plin pământul de demoni, iar oamenii, la fel și nu mai știu oamenii ce este și ce face demonul în
om, și nu știu oamenii ce este și ce face Domnul în om acolo unde El poate împărăție în om.
Demonul îl ține pe om lângă el și lângă ai lui, iar Domnul îl ține pe om lângă El și lângă ai Lui,
căci întunericul e mare între demon și Dumnezeu, între om și Dumnezeu. Cartea Mea de azi este
cartea judecății, în care Eu scriu păcatele omului, căci Mă uit pe pământ la om și așa scriu
în carte, și apoi o pun pe ea față în față cu omul și mai dinainte îi spun omului faptele sale
lumești și diavolești, că judecata făpturii este vremea aceasta de venire a Mea cuvânt după
două mii de ani iarăși de la Tatăl la om, iar cel ce crede în Mine și în cuvântul Meu de azi, acela
se scoală și înțelege și cuvântul Meu cel de acum două mii de ani, și apoi se scoală dintre morți
unul ca acela și se face ucenic al Meu, al voii Mele celei sfinte și vestitor al Evangheliei învierii.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea Izvorul tămăduirii, din 02-05-2008
***

…O, fiu al acestui cuvânt care naște fii! Tu singur te împodobești cu Dumnezeu prin lu-
crarea ta și, iarăși, tu singur scapi de Dumnezeu prin lucrarea ta. Nimeni nu te ridică și nimeni
nu te cade, nimeni decât tu, prin lucrarea pe care o faci între tine și Dumnezeu, între tine și
aproapele tău, bună sau rea, vie sau moartă, slăvită sau plină de rușine, și așa se trage fiecare
la dreapta sau la stânga Mea prin lucrarea lui. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 15-06-2008
***

O, poporul Meu, saltă de mângâiere cei din morminte când aud glasul Meu din mij-
locul tău, și iată, cei de pe pământ își ascund auzul dinaintea grăirii Mele de azi, pe care o aud cei
din morminte, fiule. Grăirea Mea de azi este vremea judecății și pregătește scularea celor
adormiți, unii spre viață veșnică și unii spre durere veșnică, precum Eu am vestit cuvânt
acum două mii de ani. Îi îndemn pe toți cei de pe pământ spre toată fapta cea bună, care să le facă
drum spre viața lor cea veșnică întru bucurie. Îi îndemn pe toți oamenii să caute spre Scripturile

71
Înfricoșata judecată

Mele cele de acum două mii de ani și să se ajute ei cu învățătura Mea cea de atunci, căci cine
citește în Scripturile Mele cele de atunci găsește calea.

… O, citiți cartea Evangheliei Mele celei de atunci, voi, cei de pe pământ! Nu luați să citiți
numai și numai pe cele scrise de oameni. Luați și cuvântul Evangheliei Mele și veți găsi în ea
calea, adevărul și viața, care vă vor face liberi. Închinați-vă cu semnul sfintei cruci și cereți înțe-
lepciunea cea de la Dumnezeu și apoi citiți cartea Evangheliei Mele și vă veți vedea descoperiți de
ea și o veți iubi, căci cuvântul Meu este duh dătător de viață și alungă din om necredința și nepă-
sarea și aduce în locul acestora calea, adevărul și viața. O, căutați să-Mi faceți bine, ca să vă pot
numi binecuvântații Tatălui Meu, căci dureros va fi pentru cei ce vor auzi în ziua Mea de slavă
când Eu voi spune celor ce nu M-au iubit: «Duceți-vă de la Mine, voi, cei blestemați, în focul cel
veșnic, gătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și însetat, străin și gol, bolnav și
închis în temniță și nu M-ați slujit». O, căutați să înțelegeți ce înseamnă să-L iubiți și să-L slujiți
pe Dumnezeu pe pământ. Cereți de la El înțelepciunea aceasta, căci din pricina lipsei de Dumnezeu
din om nu înțeleg oamenii pe Dumnezeu așa cum este de înțeles taina iubirii de Dumnezeu și
slujirea cea pentru ea. Iată, Eu, Domnul, sunt pe pământ cu tronul Meu de învățătură, de pe
care judec faptele vieții omului ca să ia omul înțelepciune din cuvântul Meu. Râul vieții este
cuvântul Meu din mijlocul neamului român, și așa se împlinește pe pământ taina cea din
Scripturi a râului vieții, iar de o parte și de alta a râului crește pomul vieții, crește Dumnezeu în
oameni și face rod Domnul și Își face ucenici spre tămăduirea neamurilor, precum este scris. Eu
nu strig tare în piețe, ci lucrez minunat, numai să vină omul cu credință și să bea și să ia și să
împartă și să curgă acest râu spre învierea multora, că iată, morții din morminte saltă de înviere și
mărturisesc, iar Eu sunt cale a mărturisirii lor, căci au fost pomeniți acum, în ziua care a trecut, pe
jertfelnicul Meu de nou Ierusalim, și au fost sloboziți să vină să stea la masa poporului Meu, la
masa bisericii Mele, la masa nunții Mele cu mireasa Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoșatei judecăți, din 22-02-2009
***

... Pace vouă! V-am dat pe Duhul Sfânt Mângâietorul. V-am dat ce am, și vă învăț pacea
duhului umilit. El, numai el singur este duhul păcii sfinte, pacea care mângâie, fiilor. Altfel de
pace și altfel de duh, toate vin de la înșelătorul acestui veac. O, nu fiți fățarnici! O, nu fiți răzbu-
nători, nu fiți lacomi, nu răsplătiți răul cu rău, căci vremea este să înceapă judecata, și să vă
găsească în umilință și în pocăință, și așa veți fi socotiți, căci în ceea ce va fi găsit, în aceea va
fi omul judecat. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 07-06-2009
***

O, te întăresc în darul credinţei sfinte, ca să fii tu aşternutul lucrărilor Mele cele tainice,
poporul Meu de azi, căci mic şi puţin cum eşti, tu eşti, şi prin harul Meu eşti, căci prin tine sunt
Eu pe pământ cuvânt, şi ce puteam Eu dacă nu găseam credinţă pe pământ pentru venirea Mea cea
de acum cu atât de mult râu de cuvânt pentru spălarea cu el a pământului şi pentru ca să-l strig pe
tot omul de la păcat la sfinţenie, de la nepăsare la veghe, de la moarte la viaţă? Măcar să Mă
spăl pe mâini, măcar să-Mi scutur picioarele dacă, trimis fiind de Tatăl la om, nu Mă pri-
meşte omul cu mântuirea cea de la Mine. Mărturia Mea de azi însă se scrie şi se face carte
între pământ şi cer şi se face scaun de judecată pentru tot omul care aude şi nu face faptele
vieţii, şi care nu voieşte să audă şi să creadă pe Cel ce vine de la Tatăl iarăşi, precum este
scris să vină. Eu vin cuvânt pe pământ pentru că este scris să vin aşa, iar venirea Mea este

72
Înfricoșata judecată

cu mare taină şi este în miez de noapte. O, n-a fost noapte mai noapte ca cea de azi noapte.
Dorm şi nu se trezesc la glasul Meu cei ce dorm. Dorm în păcate oamenii, căci somnul păca-
tului este dulce lor. Am găsit un sâmburel de credinţă, acum, în vremea când trebuia să vin şi să
trâmbiţez să se scoale omul şi să se aşeze înaintea glasului venirii Mele, şi iată, Mi-am zidit locaş
de venire din fii credincioşi tainei prin care Eu vin cuvânt pe pământ. O, am găsit credinţă pe
pământ pentru împlinirea Scripturilor venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om cuvânt plin de
putere şi de duh de înviere, şi cu el, cu îngerul cuvânt, cu acela Mi-am trezit îngerii ca să-i
adun cu ei la masa cuvântului Meu pe cei ce vor fi, pe aleşii Mei, care s-au ales şi care se aleg
pentru Mine cu credinţa şi cu iubirea lor, şi lor Mă vestesc, şi apoi dau putere cosorului să
meargă şi să-şi facă lucrarea pe pământ, lucrare proorocită ca să fie. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din
21-11-2009
***

O, am venit pe pământ să judec viii şi morţii, aşa cum au proorocit ucenicii


Mei acum două mii de ani că voi veni iarăşi şi că va fi fără de sfârşit împărăţia
Mea. Am venit să-i spun omului pentru ce este el pedepsit, căci este scris că voi veni şi va primi
fiecare după cum este fapta sa, şi nimeni nu va putea fugi din faţa dreptăţii a toate, şi am venit din
timp, ca să-i aduc omului darul pocăinţei şi ca să scape de pedeapsa faptelor sale şi să vină
la Mine să-l vindec cu cuvântul, aşa cum am lucrat şi acum două mii de ani peste cei doborâţi de
păcat, şi le dădeam lor mântuirea. Nici o pedeapsă de pe pământ dată nu i se dă omului până
nu i se spune lui mai întâi fapta pentru care trebuie să ia pedeapsă, şi aşa lucrez şi Eu, dar
Eu pot să-l vindec de vină pe om, după ce el îşi ştie vina.

O, Eu am venit pe pământ ca să vorbesc cu omul şi să-l ajut spre pocăinţă, ca să pot lua
de peste el păcatul care-l pedepseşte la Dumnezeu şi să nu primească după faptă, ci să fie fericit
prin iertare, căci scris este: «Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păca-
tele, şi fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, neavând vicleşug în gura lui, căci
el spune: păcatul meu l-am cunoscut şi fărădelegea mea n-am ascuns-o împotriva mea şi am
zis: mărturisi-voi Domnului fărădelegea mea, iar Tu, Doamne, ai iertat nelegiuirea păcatului
meu».

… — Eu, Domnul, pecetluiesc acum cu numele Meu cuvântul proorocului Meu: fără de
sfinţenie nimeni nu va vedea pe Domnul, nimeni nu va înţelege venirea Sa. Amin.

Eu, Domnul Iisus Hristos, glăsuiesc din cer peste grădiniţa cuvântului Meu şi se scrie pe
pământ şi în cer cuvântul gurii Mele, aşa cum s-a scris el în toate vremile prin Moise şi prin toţi
proorocii Mei. Eu, Domnul, Îmi sfârşesc răbdarea în urma celor ce nu cred. Iată,
credinţa nu este a tuturora, şi este numai a celor ce se sfinţesc cu sfinţenie multă înaintea Mea, şi
mulţi din cei cu lege sfântă peste ei vor pricepe, iar cei ce iubesc fărădelegea nu vor pricepe şi vor
rămâne aşa cum sunt ei, căci am strigat la ei şi n-au voit să deschidă şi să-i mântuiesc Eu pe ei, şi
în vremea când ei Mă vor striga, uşa se va închide pe dinăuntru ca şi la potop, ca şi în faţa fecioa-
relor neînţelepte şi nebune, care n-au vegheat pentru venirea Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie Tesviteanul, din
02-08-2010
***

73
Înfricoșata judecată

O, nimeni să nu se mire de împotrivirea, de nepăsarea celor ce aud şi zic că nu aud, de cei ce


ştiu că Eu trebuie să vin şi nu Mă primesc când vin, de cei cărora le grăiesc şi nu fac aşa cum le
grăiesc Eu. Aşa am fost primit şi acum două mii de ani, după ce atâta putere am dovedit între
oameni pe pământ în cuvânt şi în faptă, iar cei ce s-au vrut mari peste oameni, şi-au văzut mai
departe de ale lor şi M-au dat de peste ei când Tatăl M-a trimis să-i păstoresc pe ei spre viaţă
veşnică, şi n-a fost loc pe pământ unde Eu am mers şi peste care am cuvântat, şi să nu se vadă apoi
urmele Mele peste cei ce nu M-au primit când am intrat la ei, şi aşa va fi şi azi şi aşa Mă voi
adeveri Eu Dumnezeu adevărat prin această venire a Mea prin cuvântul Meu cel de azi, aşa
cum era scris să vin şi să grăiesc şi să Mă audă viii şi morţii şi să învieze dacă vor, dacă au
putere să creadă şi să asculte de voia Mea peste ei.

O, s-au scurs vremile toate și a venit vremea să vin cu zilele cele de apoi și voiesc să-
Mi culeg un popor și să-l ocrotesc de vremea judecății, căci judecata suflă cu putere peste
tot, și Domnul este cu lopata în mână și Își curăță aria și Își adună grâul în jitniță, iar pleava
în foc, căci așa este scris despre vremea judecății și a botezului cu Duhul Sfânt și cu foc peste
oameni, și nu știe omul gustul cel dulce și plin de viață veșnică al Duhului Sfânt, Care spală omul
de păcat și îl face înger, dacă poate să se umilească și să creadă, căci tot cel care se umilește are
cale spre lumină înaintea sa, iar cel ce nu se poate umili primește botezul cel cu foc, care este
usturător peste om.

O, poporul Meu de la izvor, îţi mulţumesc, tată, că te apleci să asculţi de glasul Meu cel din
mijlocul tău şi să aduci înaintea Mea zile de post pentru biruinţa Mea şi a ta pe pământ, căci zilele
sunt pline de întuneric, fiule, şi diavolul lucrează şi el, şi e supărat pe tine diavolul. O, învaţă-te,
fiule, din zi în zi mai mult şi mai bine şi mai credincios să înveţi să crezi că precum Tatăl este în
Mine, tot aşa sunt şi Eu în cei ce Mă poartă în mijlocul tău, şi în care Eu pun cuvântul Meu ca să-
l rostească ei ţie, că le-am şoptit lor să te aşezi înaintea Mea cu zile de jertfă şi de strigare, ca să
Mă ajuţi în biruinţa Mea asupra şarpelui cu capete multe şi cu coarne multe şi pe care Eu trebuie
să i le tai unul câte unul când el le scoate iar şi iar, dar fără de unealtă n-aş avea cum să lucrez
lucrarea Mea. Eu, Domnul, îţi trimit ţie cuvânt şi îţi dau şi putere să-l împlineşti, dar şi tu
trebuie să-Mi dai atunci duhul tău ca să-l umplu Eu de dragostea Mea, care ţine loc de toate,
căci fără dragostea Mea nu poţi nimic, tată. Le-am spus la ucenici acum două mii de ani: «Fără
Mine nu puteţi face nimic!», şi tot aşa vă spun şi vouă azi, dar vă mai spun, cu multă umilinţă vă
spun că fără voi nici Eu nu pot să lucrez şi să împlinesc, şi că v-am dat putere să vă faceţi fii ai lui
Dumnezeu ca să aibă Domnul cum să lucreze pe pământ lucrarea Sa, biruinţa cea pentru împă-
răţia cerurilor cu oamenii, după ce mânia va trece şi va rămâne credinţa, căci cre-
dinţa nu va trece, fiindcă este unealta lui Dumnezeu înaintea Sa pe pământ şi cu
ea Îşi curăţă aria de necredinţă şi de necredincioşi, şi aşa va fi ziua Domnului, iar cei
ce aşteaptă să vină Domnul cu ziua Sa în alt chip, aceia nu ştiu ce zic şi nu ştiu
ce aşteaptă. Cei credincioşi însă aşteaptă făgăduinţa Mea cea pentru ei: cer nou şi pământ nou,
şi îndelung rabdă ei, nepierzându-şi răbdarea ca şi cei care pier aşa apoi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
2010
***

74
Înfricoșata judecată

Mă vestesc la porți că intru cuvânt în carte cu mama Mea Fecioara, că e sărbătoare între
sfinți pentru ea în cer și pe pământ. Cartea Mea cea din zilele acestea primește în ea cuvântul Meu
cel de azi și stă deschisă pentru venirea Mea iarăși de la Tatăl la om, iarăși, ca să judec în ea viii
și morții și să aduc în ea vestea, mereu vestea începutului celui nou și fără de sfârșit, așa cum
Scripturile M-au vestit că voi lucra pe pământ în zilele cele de apoi. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului, din 14-
10-2010
***

Iată, când pot să le spun, le spun, numai că se fac ei că nu aud, dar Eu sunt Cel ce vin acum
și judec viii și morții prin acest cuvânt și le spun lor că ei spun mereu în biserica lor că așteaptă
învierea morților și viața veacului ce va să fie, iar Eu vin cu ceea ce zic ei că așteaptă, și vin cuvânt
pe pământ pentru vii și pentru morți, căci Tatăl Mă trimite să împlinesc tot ce este scris în Scripturi
să împlinesc, și se pregătesc cei adormiți de înviere la glasul Meu, pe care ei îl aud, și mai vârtos
se pregătesc mereu sfinții ca să vină cu Mine în cuvânt când Mă aud că vin la voi, pe masă la voi
cu hrană de sus, hrană îngerească, hrana celor ce se hrănesc cu tot cuvântul care iese din gura
lui Dumnezeu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei mare mucenițe Ecaterina și a sfân-
tului mare mucenic Mercurie, din 08-12-2010
***

Acest cuvânt este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și Se naște în ieslea Sa în mijlocul neamului
român, așa cum este orânduit de la Dumnezeu pentru zilele cele de apoi ca să vină Domnul, a Cărui
împărăție nu va avea sfârșit. Amin.

Duhul Sfânt Mângâietorul Se face cuvânt din Tatăl și din Fiul și Se slăvește cu puterea
Sa și cu darurile Sale peste cei ce cred și peste cei ce nu cred, pentru unii spre mântuire, iar
pentru alții spre judecata lor, că e păcat, e greu păcat să spui că e diavolul sau omul acest cuvânt,
iar acest păcat îl fac cei ce sunt scriși să-l facă, cei necredincioși, a căror plată este scrisă în Scrip-
turi: focul și scrâșnirea dinților.

Eu, Domnul Iisus Hristos, Mă nasc cuvânt de Duh Sfânt în ieslea Mea de cuvânt, aici, în
mijlocul neamului român, căci am pe vatra lui cetate sfântă de nou Ierusalim, de viață plină de
credință în om pentru venirea Mea cea de azi cuvânt de naștere din nou a lumii, căci prin credință
se lucrează și această împlinire a Scripturilor de nou Ierusalim pe pământ.

O, prin credință mare mama Mea Fecioara M-a luat în pântecele ei cel fecioresc și M-a dat
apoi Prunc dumnezeiesc neamului iudeu, neamul care nu M-a primit și care s-a temut de venirea
Mea pe pământ, și și-a păstrat el scaunul de domnie peste pământ până azi, iar pe Mine M-a lăsat
cerului, dar iată, cerul este scaunul Meu de domnie, iar pământul Îmi este așternut și nu știu cei
necredincioși adevărul acesta, (Vezi selecția tematică: „Cerul - scaunul de domnie, pământul -
aşternut picioarelor - omul îndumnezeit”, - și pe Jumpshare; edocr; joomag; authorstream; ar-
chive; pubhtml5; Google Drive; Scribd, n.r.) o, nu știu ei ce fac când dau să stârpească urma Mea
de pe pământ. S-au folosit de domnia lor cei ce omorau pe cei credincioși Mie, numindu-i pe ei
vrăjitori și înșelători din pricina minunilor și semnelor ce se făceau la credința lor în Mine. S-au
folosit de scaunul lor de domnie cei care M-au vrăjmășit de la nașterea Mea din mamă Fecioară și
până la învierea Mea dintre cei morți, după ce ei M-au dat spre răstignire, și până la ziua Mea cea

75
Înfricoșata judecată

de apoi, când voi sta pe tron de slavă pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși, precum și
acum stau și cârmuiesc și împlinesc așa. O, Eu stau pe tron de cuvânt, și cuvântul ieșit din gura
Mea este toiag de fier și păstoresc cu el pe cei credincioși și judec cu el pe cei necredincioși,
și împlinesc ca și acum două mii de ani Scripturile venirii Mele de la Tatăl la om, și împărăția
Mea nu va avea sfârșit, iar împărații pământului nu au nimic în împărăția Mea și nici Eu nu
am în a lor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2011
***

Mă scriu în carte cu putere de cuvânt, căci acum două mii de ani, cu două zile înainte de
prinderea Mea ca să fiu luat din grădina rugăciunii Mele cea din urmă, grădina Ghetsimani, ca să
fiu dus lui Caiafa, cel adunat cu tot sinedriul ca să găsească ei martori mincinoși pentru ca să Mă
dea la moarte, Eu mai întâi le-am spus la ucenici că peste două zile va fi Paștile și voi fi dus spre
răstignire, dar le-am spus mai înainte de aceasta că Fiul Omului va veni iarăși întru mărirea Sa și
toți sfinții îngeri cu El și va ședea pe jețul slavei Sale și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile
și-i va despărți pe unii de alții precum desparte ciobanul pe oi dintre capre și va pune oile de-a
dreapta Sa, iar caprele de-a stânga, și va duce oile la viață veșnică, iar caprele la pedeapsă veșnică.
O, aceasta ce le-am spus Eu atunci, învățându-i toate pe ei, iată, se petrece în vremea aceasta,
căci cartea aceasta, scrisă pe pământ cu glasul Meu cel de azi în ea, stă ca scaun de judecată
și Mă scriu în ea de mai bine de cincizeci de ani și grăiesc prin ea cu neamurile pământului
și le spun lor de venirea și Evanghelia Mea cea de atunci, și de venirea și cuvântul Meu cel de
acum, venire despre care am grăit Eu ucenicilor Mei că ea va fi și se va împlini, așa cum Eu am
grăit atunci.

… O, ce bine i-ar fi omului să se oprească o clipă în fața Scripturii care a vestit prin
gura Mea acum două mii de ani venirea Mea cea de acum, că iat-o cum se împlinește ea
acum! Se citește în ziua aceasta în biserici cuvântul Meu cel atunci grăit așa, dar cine să-i însufle-
țească pe oameni să ia bine aminte la ziua venirii Mele când voi alege la dreapta oile din capre?
O, cine se poate odihni liniștit la gândul că el ar semăna cu oaia din pildă și să stea fără de grijă
pentru ziua Mea de slavă atunci?

O, deschideți-vă inima și nu mintea, voi, care auziți în biserici Evanghelia pomenirii zilei
venirii Mele cu înfricoșata judecată peste toate neamurile, care se vor aduna în ziua aceea înaintea
jețului Meu! Toți cei ce sunteți sănătoși sau bolnavi, cercetați sau necercetați, toți cei ce sun-
teți mari sau mici pe pământ, domni sau argați, deschideți-vă inima și urechea ca să auziți și
să vă ajungă la inimă apoi! Fiți veghetori față de ziua aceea! Spălați-vă și primeniți-vă pentru
ea și stați așa apoi întru așteptarea ei, căci ea vine negreșit și vine mereu spre pregătirea ei! Orice
păcat să-l dați de la voi și să luați pe voi cămășuța cea plăcută Mie, ca să vă pot așeza la masa Mea,
îmbrăcați și nu goi, ca nu cumva să fiți ridicați de la masă și să fiți dați celor cercetători de haina
cea de nuntă ai celor chemați și aleși și credincioși. O, veniți-vă în fire pentru ziua Mea de slavă!
Nu vă aplecați urechea spre cei ce vă învață că nu este Dumnezeu și că nu vine El! Aceia vor
ei să fie dumnezei și de aceea vă învață să credeți așa și să ziceți și voi așa. Luați-vă după cuvântul
Meu, că vine Dumnezeu la voi pe calea lui și vă face trezirea întru întâmpinarea Lui, iar voi să nu
ziceți că vă întârzii de la ale voastre sau că Eu întârzii spre voi, ci să credeți că sunt milos și că vă
aștept gătirea și hăinuța de pe voi după cum cere masa Mea de nuntă viața voastră și hăinuța ei.

76
Înfricoșata judecată

Dacă cel ce vede acest cuvânt pecetluit cu numele Meu îl micşorează pe el cum că nu are
nimic nou în el, unul ca acela este împotriva Mea şi a lui. Eu însă pecetluiesc cuvântul Meu pentru
cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi, pentru cei ce îl iubesc şi se hrănesc cu el, şi pentru cei
ce se uită peste el ca să-şi spună gândul lor asupra glasului cuvântului Meu cel mereu acum, cel
mereu astăzi. Acest cuvânt sunt Eu, Domnul Iisus Hristos, întru venirea Mea cu toţi sfinţii
îngeri şi stând pe jeţul slavei Mele înaintea neamurilor toate ca să despart pe unii de alţii
precum desparte ciobanul oile de capre, şi voi pune oile de-a dreapta Mea, iar caprele de-a
stânga şi voi da fiecăruia după faptă, şi vor merge oile spre împărăţia gătită lor de Tatăl Meu de
la întemeierea lumii, iar caprele spre osânda pe care şi-au lucrat-o lor. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Înfricoșatei Judecăți, din 19-02-2012
***

Vine vremea cea pentru suflet, vine vestea cea pentru patimile Mele cele suferite pentru
om acum două mii de ani și vine vreme de post de cincizeci de zile pentru trezirea sufletului și
pentru spălarea trupului cel plin de păcat în om. Pilda cea pusă înainte acum de sfinții bisericii
Mele încă din vremile dintâi ale neamului creștinesc de pe pământ, această pildă este așezată acum,
mai înainte de vremea postului, ca să lucreze ea la vreme peste sufletele oamenilor. O, de-ar lua
aminte oamenii! Cuvântul Meu cel de atunci are în el mila și dreptatea. Eu pe toate le-am descris
omului ca să le știe el și să se aleagă singur, căci așa i-am spus omului în rai, i-am spus ce să facă
și ce să nu facă și a ales singur apoi, și a ales să se despartă de Dumnezeu prin neascultare și apoi
prin păcatul ei. Dar să ia aminte oamenii, căci cuvântul Meu cel de atunci și cel de acum stă față
în față cu ei și e vremea să ia ei aminte. Eu ca o dădacă stau în fața lor și le arăt calea și le spun pe
unde să meargă și cum să petreacă, și iată, de aceea vin acum cuvânt pe pământ, și de n-aș mai
veni așa cum vin, ar fi și mai greu de om, dar este scris să vin, și de aceea vin. Vin și stau pe
scaunul slavei Mele, înconjurat de toate oștirile îngerești și scriu pe pământ judecata faptelor
omului, și cum s-ar putea să nu fac aceasta când este scris să vin și să împlinesc așa?

O, fii ai oamenilor, o, neam al lui Adam cel zidit de mâna Mea din pământ și din suflare
de viață, o, ieșiți în întâmpinarea Mea, căci stau pe tronul slavei și grăiesc vouă și sunt înaintea
voastră cu judecata faptelor. O, auziți-Mă! Cuvântul Meu vine în calea voastră ca să vă dea putere
să vă faceți prin el fii ai lui Dumnezeu ca să scăpați de judecata cea pentru fapte, căci omul nu
lucrează pentru Dumnezeu sau pentru om pe pământ, ci numai pentru sine, și este păcat aceasta și
se strânge la plata cea pentru păcat. O, ascultați glasul Meu și faceți pace între voi și Dumnezeu.
Eu, Domnul, vă chem: pregătiți-vă salvare! Vă ies în cale ca să vă sprijin Eu, căci v-ați pierdut
puterea să vă întoarceți la Tatăl Dumnezeu. Am Eu de împlinit această filă de Scriptură ca să-i
atrag la Tatăl pe toți, dar câți din ei vor vrea să creadă și să caute cu ascultare de cuvântul Meu și
să se întoarcă și să se dea Mie ca să-i dau Eu pe ei Tatălui curățați de păcat și albiți prin sfințenie
pentru ziua slavei Mele ca să-i am nu numai pe toți îngerii lângă tronul Meu, ci și pe toți oamenii
să-i am, dar nu pentru rostirea peste ei a cuvântului judecății cea cu durere, ci pentru slava Mea cu
ei, slavă ca a îngerilor Mei.

O, fiți blânzi și smeriți cu inima, voi, cei care v-ați ales și vă alegeți cu cei de-a dreapta
Mea! Fiți numai pentru Mine, voi, cei ce v-ați ales pentru Domnul și pentru iubire, căci iubirea își
are soții ei! Fiți dulci ca Dumnezeu! Nu răspundeți răului cu rău, ci cu bine și cu pace și cu iubire,
ca să slăbească răul și să fie înghițit de bine, că mult rău este pe pământ, și trebuie să apună puterea
și fapta lui. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din duminica înfricoșatei judecăți, din 10-03-2013

77
Înfricoșata judecată

***

Dau de veste prin glasul Meu bisericii neamului român că acum douăzeci și doi de ani a
făcut cerul sărbătoare de biruință pe pământ pe vatra acestui neam. Eu, Domnul Iisus Hristos, cu
mare sobor de sfinți și de îngeri și de arhierei din cer și de pe pământ, am așezat cu putere de sus
piatră de temelie, și pe ea scaunul de judecată, și pe scaun cuvântul Meu peste pământ, care se face
carte scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, căci ea se împarte în părți și nu se desparte, căci Eu sunt
cartea, cuvântul Meu este ea, și sunt împlinitor prin cuvânt. Amin.

Să nu mai vorbească prostii cei care zic că nu vor mai fi oameni pe pământ peste un
timp, decât puțini de tot. O, vor fi mulți, mulți, și vor locui pământul ca și în cer, că mulți s-
au născut de la început și până la sfârșit și și-au regăsit mulți viața în Mine apoi, și se vor
scula prin taina învierii morților, și-și vor vedea atunci prostiile vorbite cei ce vorbesc prostii acum
ca să prostească de la margini la margini oamenii toți și să-i facă să uite de Dumnezeu și de înviere,
dar iată, toți cei care au fost și sunt vor da toți socoteală înaintea scaunului de judecată al
Domnului, și iată unde Îmi am Eu domnia și scaunul ei, și iată cum domnesc Eu peste cei ce s-
au ales cu Mine ca să le fiu lor Dumnezeu și să umblu cu ei și să am casă cu ei pe pământ și să vin
la ei cu cei din cer cu masă de cuvânt, așa cum fac acum!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea de 22 de ani de la punerea pietrei de
temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2013
***

Ne aşezăm cuvânt şi masă cu sărbătoare în mijlocul poporului cuvântului Meu cel de azi,
mamă, iar neamul român să se aplece să ia de pe masă şi să afle grăirea Domnului, căci pe vatra
lui este Domnul cuvânt peste pământ acum, la sfârşit de timp, şi cheamă la mântuire şi la înţelep-
ciune de sus acest neam, căci l-a ales Tatăl Savaot acum două mii de ani ca să-Mi fie de cărare
peste neamuri, şi casă de venire a Mea să-Mi fie, şi să-Mi sălăşluiască în patria lui venirea Mea
cuvânt de la Tatăl la om, că am de pregătit ziua judecăţii, şi este mult de lucrat pentru ea, şi Îmi
pregătesc neamul român ca să lucrez din mijlocul lui peste pământ această zi.

Stau cu tine la masă de cuvânt, poporul Meu. Am la masa Mea cu tine suitele cerești. Ne
pregătim să coborâm cuvânt cu putere peste sufletul neamului român în zi de sărbătoare a crucii,
crucea pe care am fost Eu țintuit și pedepsit la moarte de poporul iudeu, de nedragostea lui pentru
Dumnezeu, Făcătorul omului. Mă voi așeza, peste șase zile Mă voi așeza cu mare slavă de
cuvânt la masa Mea cu neamul român, căci pe vatra lui Mi-a hărăzit Tatăl să vin cuvânt pe
pământ acum, la sfârșit de timp, și să-Mi așez scaunul de judecată și să strig de pe el în lung
și în lat și să Mă audă omul cel de peste tot și să se întoarcă la Dumnezeu dacă voiește, dacă
primește pe Cel ce strigă, pe Cel ce vede și aude și grăiește, pe Dumnezeul văzutelor și nevăzutelor
Lui.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-2013
***

Actualizarea selecției va fi făcută cât mai curând posibil, n.r.


(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)
(Selecția textelor și sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului.)
(Vezi reportaj Noul Ierusalim . http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&fea-
ture=gv )

78
Înfricoșata judecată

***

Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieţii


Adevărata biserică
Antichrist şi fiara apocaliptică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Calul alb apocaliptic
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el
Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit
Despre botez
Despre chipul cioplit şi semnul crucii
Despre post şi milostenie
Enoh şi Ilie
Focul apocaliptic
Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăţia de o mie de ani
Învierea morţilor
Morţii aud glasul Meu
Necazul cel mare
Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului
Nunta Mielului
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine
Proorocul mincinos şi ecumenismul
Răpirea bisericii
România - Noul Ierusalim - Noul Canaan
Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă
Semnul Fiului Omului
Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului şi a femeii
Trâmbiţele apocaliptice
Venirea în chip văzut

Pe aceeași temă din alte surse:


„Adevăr, adevăr vă spun, cel care caută viața acestei lumi, o găsește ușor, dar pierde viața
veșnică și Eu nu-l voi trezi la viața veșnică în ziua Judecății de apoi, după ce-și va părăsi
trupul, ci îl voi arunca în infern pentru moartea veșnică.
Dar cel care nu caută viața acestei lumi, ci o alungă dintr-o iubire adevărată pentru Mine,
va găsi viața veșnică. Căci Eu îl voi trezi în ziua morții trupului său, care va fi ziua judecății
și ziua unei vieți noi în lumea spiritului, și îl voi conduce în Împărăția Mea eternă. Voi pune

79
Înfricoșata judecată

pe capul său coroana înțelepciunii eterne și a iubirii indestructibile; atunci el va domni de-a pururi
împreună cu Mine și cu toți îngerii cerului nesfârșit, atât peste lumea sensibilă (astrală) cât și peste
lumea spirituală.”
Extras din Marea Evanghelie a lui Ioan
***

Prorocirea Marii Judecați a vremurilor de astăzi

1. (Domnul): „Dar cum va fi cu judecarea Ierusalimului, la fel va fi, în viitor, și cu o altă


Mare Judecată a întregii lumi, atunci când Eu voi distruge o dată pentru totdeauna desfrânata cea
mare, numită Babilon. Și aceasta va fi o judecată ca pe timpul lui Noe și ca pe timpul Sodomei și
Gomorei.
2. Și atunci se vor arăta semne deosebite pe pământ, pe mare și pe cer, iar Eu îi voi trezi
pe slujitorii mei, care vor proroci prin cuvintele Mele, în repetate rânduri, judecata ce va veni.
Dar oamenii orgolioși nu-și vor pleca urechea la ei, și de-i vor asculta totuși, nu vor da crezare
vorbelor lor, ci-i vor lua în derâdere ca pe niște nebuni. Și tocmai acesta va fi semnul cel mai sigur
al iminenței Marii Judecăți, care-i va trece prin foc pe toți făcătorii de rău.
3. În vremurile acelea, mulți bărbați tineri vor avea viziuni, și multe fecioare vor proroci
despre lucrurile care se vor petrece. Și ferice de cei care se vor îndrepta la auzul vorbelor lor și se
vor întoarce pe calea cea bună!
4. Și toate aceste semne vor fi la fel de ușor de recunoscut precum este să-ți dai seama,
privind un smochin, că se apropie primăvara, atunci când mlădițele sale se umplu de sevă și încep
să crească.
5. Atunci vor izbucni războaie mari între diferite popoare, iar popoarele se vor ridica unul
împotriva celuilalt. Și va fi atunci și o mare sărăcie, și vor apărea tot felul de boli asemănătoare cu
ciuma, cum n-au mai existat încă la oameni. Judecata va fi precedată de mari cutremure de pământ,
care să-i îndemne pe oameni la pocăință și la milostenie. Și ferice de cei care se vor întoarce spre
Dumnezeu ca urmare a acestor semne!
6. Dar mulți nu se vor întoarce spre Dumnezeu nici în urma unor astfel de semne, ci vor
pune totul pe seama forțelor oarbe ale naturii, iar prorocii vor fi considerați impostori, și mulți vor
fi aruncați în temnițe pentru numele Meu, și li se va interzice, sub amenințarea unor pedepse foarte
aspre, să mai vorbească în numele Meu și să prorocească o apropiată judecată. Iar cine nu se va
supune voii desfrânatei celei mari, numită Babilon, acela va avea multe de suferit.
7. Dar toate acestea trebuie să se petreacă mai devreme, aproape cu vreo șapte sute de ani
înainte de Judecată, pentru ca nimeni să nu poată spune apoi că nu a fost avertizat suficient de
mult. Însă de acum și până când va veni asupra acestui pământ Marea Judecată nu vor mai trece
două mii de ani. Iar această judecată va fi atunci în mod evident ultima și definitivă pe pământul
acesta.
8. Căci de atunci înainte se va instaura raiul pe pământ, iar lupul și mielul vor putea sta în
același staul și vor mânca din același blid.
9. În preajma Judecății va putea fi văzut pe cer semnul Fiului Omului, iar aceasta
înseamnă că cerul care se află în om Mă va recunoaște pe Mine drept unic Stăpân al cerului
și al pământului, iar sufletul omului Mă va lăuda și preaslăvi.
10. Aceasta nu va însemna încă desăvârșirea omului. Dar atunci când Eu, împreună cu toate
forțele cerești, Mă voi arăta tuturor oamenilor între norii cerurilor, în lumină și în Cuvântul cel

80
Înfricoșata judecată

viu, care va fi precum sunetul a nenumărate trâmbițe de luptă ale judecății, și pe cerul adevărat,
care este în inimile oamenilor, atunci va fi venit Judecata lumii.
11. Omul cel drept va intra atunci în Împărăția Mea cea minunată, iar răufăcătorii vor fi
mistuiți de focul mâniei Mele îndreptățite și vor fi aruncați în împărăția faptelor lor rele, rezervată
tuturor diavolilor, care sunt incapabili să se îndrepte. Căci cel ce alege singur, de bunăvoie, iadul,
acela trebuie să fie blestemat, așa cum iadul însuși este blestemat. Și așa cum binele va rămâne în
veci bine, și răul în sine va rămâne veșnic rău, menit să-Mi stea de-a pururea doar la picioare.
12. Dar Eu Însumi, ca Ființă primordial-divină, nu voi judeca pe nimeni, ci toate aces-
tea le va face Cuvântul Meu, pe care l-am rostit către voi. Și, odată ce Mă voi fi înălțat în
împărăția Mea, nu Mă voi mai pogorî niciodată în trup pe pământul acesta, ci doar
în Spirit, prin Cuvânt, și va fi astfel precum a fost la început și precum s-a spus:
La început era Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul. Și Cu-
vântul S-a făcut trup și S-a sălășluit printre oameni. El, adică Eu, întru ale Mele am venit, iar ai
Mei nu M-au recunoscut; căci lumea și materia ei îi făcuseră pe toți orbi și surzi.
13. Iar acum, Mă aflu întrupat ca om printre voi și de aceea nu vă pot dărui întreaga forță
a Duhului Meu. Dar când, mai târziu, nu voi mai fi în trup de om, ci doar în spirit printre voi,
atunci vă voi putea dărui și întreaga forță și putere a Duhului Meu, care de fapt sunt Eu Însumi din
vecii vecilor. Iar în Duh și prin forța acestuia, voi rămâne alături de voi până la sfârșitul existenței
acestui pământ și până ce ultimul spirit judecat, atingându-și maturitatea, îl va fi părăsit. Dar, odată
cu acest pământ, leagănul copiilor lui Dumnezeu va înceta să mai existe pentru totdeauna. Căci de
atunci înainte, totul va fi condus de către spirit.
14. Dar Eu v-am mai spus vouă de mai multe ori și v-am arătat cum se vor petrece lucrurile
pe acest pământ. De aceea, așteptați cu răbdare o mântuire sigură, și nu vă doriți ca judecata lumii
să vină mai repede. Pentru că atunci când ea va veni, tot va fi mult prea devreme pentru voi și mai
ales pentru aceia care vor fi judecați; căci în judecată nu există nici iubire și nici îndurare, și fiecare
suflet va fi lăsat în seamă lui însuși, astfel încât să trăiască experiența crudă a zădărniciei ajutorului
vremelnic pe care îl va fi primit de la oamenii acestei lumi. Iar acum, spuneți-Mi dacă ați înțeles
bine toate acestea!”
(Marea Evanghelie a lui Ioan, Vol. 6, Cap.174)
***

Ce semnifică ‚norii luminoși’? Ei simbolizează comunitățile de oameni iluminate de


Adevărul Divin. Ele se apropie din ce în ce mai mult unele de altele, formând în final o singură
mare comunitate, care nu reprezintă altceva decât pământul superior, născut din cerul de lumină!
Acest pământ nou nu se va naște însă din vechiul pământ natural, prin transformarea aces-
tuia. El va avea o vibrație diferită, în care nu vor putea intra decât acele ființe umane care se vor
considera frați și surori, în numele Meu, prin acceptarea plenară în inimile lor a Adevărului Divin.
Ele sunt cele care vor crea pământul spiritual.
Pe acest nou pământ voi fi prezent Eu Însumi, guvernând poporul Celor Aleși de
Mine, care Mă vor vedea de-a pururi și nu Mă vor mai pierde niciodată.
Priviți cât de puternică este lumina care va coborî din acest pământ spiritual către cel natu-
ral, iluminându-l de parcă ar fi în flăcări! Mulți dintre cei morți vor ieși din mormintele lor și se
vor îndrepta către lumină, îmbrăcându-se cu Veșmântul Adevărului și înălțându-se la rândul lor
către noua împărăție. Puteți observa de asemenea alte suflete, de o calitate net inferioară, încercând
să îmbrace veșmântul de lumină peste hainele lor întunecate, în încercarea de a crea un nou regat
păgân anti-creștin, bazat pe vibrația egoismului și a dorinței de putere. Ei nu vor avea însă sorți de

81
Înfricoșata judecată

izbândă, căci îmi voi da Eu Însumi drumul mâniei Mele divine, adică focului Adevărului Meu.
Iată, îngerii Mei coboară asupra lor ca niște săbii aprinse, aruncându-i în abisul fără fund al anihi-
lării depline. Aceasta este marea judecată finală, care se va petrece peste încă o mie de ani.
Această perioadă va fi numită Domnia lui Hristos pe Pământ Timp de o Mie de Ani, și nu va fi
întreruptă decât de un scurt război, care se va încheia cu această judecată finală. Victoria care va
fi obținută va dura apoi de-a pururi.
Începând din acel moment, pe pământ și în ceruri nu va mai exista decât un singur păstor
și o singură turmă. Eu voi fi Păstorul veșnic al umanității, care va fi turma Mea, pe deplin unită cu
toți cei binecuvântați din ceruri. Acești îngeri celești se vor amesteca în formă vizibilă cu oamenii
de pe pământ, la fel ca la începuturile umanității. Chiar și pământul natural va suferi transformări
importante. Noi ținuturi și imperii, acoperite astăzi de apele oceanului, vor ieși la suprafață, ofe-
rindu-le oamenilor un sol fertil. Munții înalți care există la ora actuală vor fi făcuți una cu pământul,
umplând văile cu vârfurile lor măcinate și oferind la rândul lor un nou pământ fertil.
În acele vremuri oamenii nu vor mai fi preocupați de comorile lumești trecătoare. De aceea,
cei care vor continua să trăiască pe pământul natural își vor derula existența în bună înțelegere și
armonie, având tot ce le trebuie. Bolile care îi chinuiesc la ora actuală pe oameni vor dispărea
complet de pe pământ. Umanitatea va intra într-o epocă fericită și va avea mari realizări. Nimeni
nu se va mai teme de moartea corpului fizic, căci oamenii vor înțelege în sfârșit ce înseamnă Viața
Eternă a sufletului.
(Text preluat din Marea Evanghelie a lui Ioan, în care Domnul se adresează apostolilor Săi,
explicându-le cum va decurge a doua Sa venire pe Pământ)

Judecata care va veni asupra păgânilor

1. Ucenicii Mei mai vechi au spus atunci: „Doamne și Învățătorule, ne-ai promis că ne vei
spune mai multe, înainte să plecăm de aici, despre acest subiect; Te rugăm așadar să o faci acum,
căci este momentul cel mai potrivit!”
2. Eu am spus: „Eu cunosc mai bine decât oricine care este momentul cel mai potrivit. Mai
mult decât atât, v-am vorbit deja despre multe evenimente care se vor petrece cu siguranță, pentru
că Eu nu am dreptul să intervin câtuși de puțin în ceea ce privește liberul-arbitru al oamenilor, iar
voi nu aveți puterea să o faceți!
3. Cât despre judecata păgânilor de pe acest pământ, ea a început încă de la nașterea Mea
și continuă într-o măsură tot mai mare, și va dura aproape două mii de ani pe-acest pământ, până
când lumina va ajunge să domnească plenar printre oameni.
4. Și, la fel cum vedeți acum niște nori formându-se la răsărit și îngrămădindu-se la orizont
ca și cum ar vrea să împiedice soarele să răsară, tot la fel, nori de tot felul se vor aduna pentru a
sta în calea marelui Soare etern al Adevărului, care se va ridica într-o zi, și acești nori vor provoca
multe rele printre oameni, fără însă a putea împiedica marele Soare spiritual al Adevărului să răsară
până la urmă.
5. Mai înainte ați văzut multe stele foarte frumoase strălucind pe cer, iar la apus ele luminau
întunericul nopții. Aceste semne bune au vestit semnele încă și mai bune și vizibile ale dimineții,
și au lucrat în întuneric. Și, vedeți voi, chiar aceasta este sarcina voastră în prezent!
6. Dar când mesagerii dimineții vor răsări la orizontul zorilor Spiritului, chiar și mai lumi-
noși, acesta va fi semnul că marele Soare universal al vieții și al Adevărului va apărea curând.
Lumina sa foarte clară va fi o judecată nemiloasă pentru orice minciună și orice înșelăciune, iar
minciuna va fi aruncată, împreună cu adoratorii ei și cu fala ei terestră, în abisul disprețului, al

82
Înfricoșata judecată

dreptei mânii și al uitării. Căci după aceea oamenii luminați nu-și vor mai aminti nici de minciună
și nici de judecata cea lungă.
7. Și, așa cum vedeți acum foarte bine că acest nor negru, care pare atât de amenințător, se
tivește cu aur strălucitor, în acele timpuri veți vedea că oamenii care fuseseră cu puțin timp înainte
încă în întuneric și adevărați dușmani ai luminii vieții vor fi luminați din toate părțile și din ce în
ce mai mult de razele luminoase ale Adevărului și, începând ei înșiși să-i lumineze pe ceilalți
oameni, vor deveni dușmanii vechii minciuni. Și acesta luminare prin Soarele ceresc al Adevărului
care se apropie de răsărit va fi un semn al Fiului Omului pentru toți cei drepți de pe acest pământ,
și va fi totodată și începutul marii judecății a târfei - noul Babilon.
8. Atunci, cei care iubesc Adevărul vor scoate strigăte de bucurie și Mă vor slăvi că le-am
trimis dinainte semnele ridicării Mele pe cerul zilei interioare a Spiritului, însă printre dușmanii
Adevărului vor fi multe vaiete și scrâșnete de dinți, și ei se vor grăbi să se ascundă în cotloanele
cele mai întunecoase împreună cu tot mai puținii lor adepți, dar aceasta nu le va servi la nimic;
căci, de îndată ce soarele Adevărului va fi răsărit, lumina sa va lumina până în cele mai întunecoase
găuri, cotloane și caverne, iar dușmanii luminii nu vor mai găsi niciun loc pe acest pământ în care
să se ascundă.
9. Și Eu Însumi Mă voi afla ca Adevăr Etern în acest Soare, iar prin lumina lui voi fi
aproape de oameni ca domn și călăuză a vieții și a destinului lor, atât a celui vremelnic, cât și a
celui spiritual și etern.
10. Voi știți acum în mod foarte clar și conform adevărului cum va fi marea judecată a
păgânilor celor vechi și noi. Mai târziu vă voi oferi o altă imagine pe care veți putea să le-o tran-
smiteți oamenilor, dar nu fără o explicație autentică. Și acum, să privim mai departe în liniște
răsăritul!”
Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.8 Cap. 46

Despre judecățile care ne așteaptă. Ambiția și orgoliul - cauze ale necazurilor, revo-
luțiilor, războaielor și ale altor judecăți

1. (Domnul nostru Iisus Hristos): „Așa încât, fiecare dintre voi să fie plin de blândețe și de
umilință, și astfel vă veți arăta unul celuilalt cea mai mare și mai adevărată cinstire, și veți trăi
împreună în pace și înțelegere.
2. Ambiția și orgoliul, dimpotrivă, generează supărare, necaz, dispreț, ranchiună și mânie,
iar în final răzbunare și vrajbă, împreună cu urmările sale nefaste. Mai mult decât atât, cel vanitos
și peste măsură de ambițios este întotdeauna plin de egoism și de pofte; el caută să obțină totul
doar pentru mărirea gloriei sale pământești, iar trista consecință a acestui fapt este că sute și mii
de alți oameni sunt lipsiți de toate cele necesare din cauza lui și trăiesc într-o mare mizerie - așa
cum a fost pe vremea lui Noe, cum este acum și cum va fi, chiar mai mult decât până acum, în
timpurile din urmă ale noului păgânism.
3. Dar tocmai această stare de lucruri rea și profund diabolică va fi cea care le va aduce
oamenilor judecata. Imensa mulțime a celor săraci și oprimați se va răscula împotriva asupritorilor
săi aroganți și îi va răpune - ceea ce va fi un al doilea Potop, prin focul mâniei celor săraci, care
vor fi fost oprimați cu prea multă cruzime.
4. Dar în acele timpuri un alt foc, de data aceasta natural, va devasta multe ținuturi; căci,
din cauza avidității lor materiale nemăsurate, oamenii acelor timpuri, asemenea unor viermi dis-
trugători, vor pătrunde în adâncurile pământului, unde vor căuta și vor găsi tot felul de comori.
Dar atunci când vor ajunge la straturile groase ale pădurilor seculare îngropate și se vor folosi de

83
Înfricoșata judecată

ele pentru a topi metalele și pentru multe alte scopuri, atunci judecata cea din urmă, pe care ei
înșiși și-o vor fi pregătit-o, va fi aproape. ,
5. Totuși, cei care vor avea cel mai mult de suferit vor fi cei care vor trăi în marile fortărețe
ale regilor și ale puternicilor lumii din acele timpuri.
6. Așa încât, rămâneți întotdeauna blânzi și umili, și prin aceasta adevărați iubitori ai aproa-
pelui vostru, și astfel nu veți atrage asupra voastră nicio judecată; căci, în acele vremuri, niciun fel
de Judecată de Apoi nu se va abate asupra celor care vor trăi după rânduiala Mea. Eu vă spun toate
acestea dinainte, pentru ca voi să le spuneți și celorlalți, astfel încât nimeni să nu poată să se scuze
în final spunând că nu a fost avertizat de pericol.”
7. Ei au spus cu toții: „Doamne și Învățătorule, cu ajutorul Tău, noi vom depune toate
eforturile pentru cauza cea bună și adevărată; dar pământul este mare și are mulți oameni, iar noi
nu vom putea să mergem peste tot unde se află ei, și astfel răul va crește în mijlocul binelui și al
adevărului fără ca noi să putem să-l stăvilim!”
8. Eu le-am spus: „Dar pentru aceasta nu vi se va cere socoteală și nici celor care vor fi cu
adevărat drepți în numele Meu. Este de ajuns să le predicați oamenilor adevărul; iar dacă ei îl vor
urma sau nu, este treaba lor. Cel care va trăi conform adevărului nu va fi judecat, ci mântuit, căci
el va dobândi viața cea veșnică.”
Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.8 Cap. 51

Despre ce se va petrece în viitor

1. (Domnul nostru Iisus Hristos): „Știți că atunci când un om devine bogat în bunuri pă-
mântești, inima lui devine dură ca piatra, lipsită de iubire și de orice altă simțire. Ce-i mai pasă lui
că mii de oameni suferă de foame, de sete și de alte rele, din moment ce el are de toate și nu
cunoaște niciodată chinul foamei sau al setei și posedă suficiente bogății pentru a-și procura orice
altă plăcere, pentru a nu ajunge niciodată să guste plictiseala sau vreo altă neplăcere!?
2. Dar ce se petrece cu viața interioară și spirituală a unui asemenea om? Vă spun: ea este
pe pragul morții și al judecății veșnice, și toți din anturajul său împărtășesc aceeași soartă!
3. Țineți minte ceea ce vă mai spun acum: în ziua în care vor fi prea mulți epicurieni pe
pământ, Dumnezeu nu va întârzia să trimită omenirii o mare judecată, și atunci vom vedea dacă se
va mai ridica cineva cu măsura în mână și va îndrăzni să-i spună aproapelui său: «Vezi; eu sunt
cel care am măsurat această mare bucată de pământ și am îngrădit-o, și o declar proprietatea mea
inviolabilă; și cine va cuteza să pună aceasta la îndoiala sau chiar numai să spună: 'Prietene, fiecare
dintre noi are același drept, dacă are forța și mijloacele necesare să-ți smulgă din mâini dreptul tău
închipuit!', pe acela îl voi pedepsi cu moartea!»
4. Vă spun: nu vor mai exista niciodată asemenea oameni! Căci atunci când Eu voi reveni
pe Pământ a doua oară pentru a-i judeca pe acești epicurieni morți, dar și pentru a le aduce răsplata
vieții celor care, din dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni, vor fi suportat multe rele, acest
pământ al Meu nu va mai fi niciodată măsurat cu nicio măsură în folosul unui singur om, ci acolo
unde se va afla un om acolo el va putea și să recolteze și să-și împlinească toate necesitățile; oa-
menii se vor ajuta unii pe alții și niciunul nu va spune: «Acesta este bunul meu, eu sunt stăpânul
lui!» Căci ei vor înțelege atunci că doar Eu sunt Domnul, iar ei sunt cu toții frați și surori.
5. Ar trebui desigur să fie deja așa și în prezent; dar în această perioadă intermediară de
formare a oamenilor, care nu au fost încă purificați prin marele foc al vieții, va mai fi permis așa
ceva, dar nu mai mult de două mii de ani. După aceea, Spiritul va dobândi întâietate la oameni, și
nu se va mai vedea, nici nu se va mai vorbi pe pământ de «al tău» sau «al meu».

84
Înfricoșata judecată

6. Voi, care sunteți prietenii Mei în prezent, posedați în această lume o bucată de pământ
care v-a fost atribuită. Dacă vă întrebați cine v-a dat dreptul la ea, răspunsul va fi: legile făcute de
oameni și de asemenea banii voștri și alte bogății, cărora doar oamenii le-au atribuit jalnica lor
valoare!
7. În viziunea lui Dumnezeu, pământul întreg aparține în mod egal tuturor oamenilor, așa
cum a fost la început; cei înțelepți trebuie să-l repartizeze între oameni după nevoile lor și să-i
învețe să îl cultive, iar după aceea roadele trebuie să fie împărțite, și surplusul să fie păstrat în
hambare construite în acest scop, pentru ca nimeni să nu ducă vreo lipsă în comunitate.
8. Dar atunci când ne aflăm în situația în care cei bogați și puternici acaparează totul,
trebuie ca cei mulți să devină foarte săraci și să-și petreacă viața întreagă în suferință și în mizerie,
pentru că totul aparține numărului mic al celor bogați și puternici și nimic celor săraci, în afară de
ceea ce li se acordă cu zgârcenie pentru munca cea grea pe care o îndeplinesc.
9. Și deoarece deocamdată nu se poate modifica nimic în această privință, voi, care sunteți
bogați și puternici, fiți adevărați prieteni caritabili pentru frații voștri sărmani: hrăniți-i pe cei în-
fometați, dați de băut celor însetați, îmbrăcați-i pe cei care sunt goi, consolați-i pe cei nenorociți,
eliberați-i pe cei care din cauza puterii voastre și a legilor voastre lâncezesc în mod inutil în închi-
sori, unde sunt prizonieri cu trupul, dar mai ales prizonieri în sufletul lor! Mergeți și eliberați-i, și
vă voi elibera și Eu pe voi din închisoarea morții și a judecății.
10. Pe viitor, nu mai fiți în privința bunurilor voastre pământești altceva decât administra-
torii Mei, iar Eu vă voi da în schimb Viața cea Veșnică; căci Mie îmi stă în putință aceasta și pot
să o dau cui voiesc! Cu măsura cu care veți măsura vă va fi măsurat și vouă de către Mine.
11. Vedeți voi, și aceasta este o bună explicație adevărată a norișorului luminos, care v-a
incitat să căutați Adevărul și Viața.
12. Ați găsit în Mine Adevărul. Acum faceți ca el să devină al vostru prin faptele voastre,
și veți trăi, iar materia cea moartă nu va mai veni să reamintească fără încetare sufletelor voastre
că sunteți muritori, căci nemurirea va fi de acum înainte bunul vostru!”
Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.8 Cap. 182

Condițiile întoarcerii Domnului nostru Iisus Hristos

1. Bătrânul hangiu a spus: „Da, Doamne și Învățătorule, am înțeles cu toții foarte bine,
desigur! În privința celor patru feluri de foc care îi vor purifica pe oameni și întregul pământ,
bineînțeles că nu este aici nimic îmbucurător sau plăcut, și ne putem întreba pe bună dreptate de
ce un Dumnezeu cu desăvârșire bun și înțelept va permite aceasta. Dar tocmai pentru că Dumnezeu
este bun și înțelept, El știe cu siguranță cel mai bine de ce permite toate acestea. Totuși Îți mulțu-
mim pentru că ne-ai dezvăluit acest viitor și mai ales ne bucurăm foarte mult pentru faptul că trăim
pe acest pământ în timpul acestei prime veniri a Ta; căci din câte cred și înțeleg în mod clar, totul
este infinit mai bine în prezent la oamenii de pe acest pământ decât va fi în timpul celei de-a doua
veniri a Ta.
2. Este adevărat că nu îmi pot imagina nici marile cetăți pe care oamenii le vor construi cu
timpul, nici modul în care ei vor dirija și stăpâni forța elementelor și chiar și pe cea a fulgerului,
pentru a se folosi de ea - dar, ca și toți ceilalți, sunt desigur fericit că nu înțeleg acest lucru și că
văd cum forța elementelor este stăpânită încă de înțelepciunea și puterea Ta; căci dacă am înțelege
deja aceasta, vremea cea grea a purificării prin cele patru feluri de foc ar veni cu siguranță mult
mai devreme decât ne-ai anunțat-o Tu, o Doamne și Învățătorule!

85
Înfricoșata judecată

3. Dar, dat fiind faptul că ne-ai oferit imensul dar de a ne face cunoscut dinainte, ca fiind
ceva sigur, faptul că Tu vei veni pentru a doua oară în trup pe acest pământ, pentru a rămâne aici
cu noi, îndrăznim să Te întrebăm: nu ai putea oare să ne spui în ce loc al acestui pământ vei reveni
cu acea ocazie din nou printre oameni? Noi am vrea să știm care va fi acea țară, care va fi acel loc
și care anume va fi acel fericit popor?”
4. Eu am spus: „Prietene, ia aminte că Eu nu aș putea să vă ofer în acest moment un răspuns
pe care să-l puteți înțelege, căci nu trebuie să pierzi din vedere că vor exista în acele timpuri locuri,
țări și popoare care acum nu au un nume; dar totuși poți să fii sigur și este necesar să crezi că voi
reveni aici, pe pământ, numai într-o țară sau într-un loc anume unde va continua să existe credința
cea mai vie în Dumnezeu și cea mai puternică iubire pentru Dumnezeu și pentru semeni, ce va fi
manifestată cu precădere de aproape toți aceia care vor trăi atunci acolo.
5. Totuși, este necesar să știți că, atunci când voi veni din nou, Eu nu voi veni singur. Luați
aminte că toți ai Mei, care vor fi de foarte multă vreme lângă Mine, acolo în Împărăția Mea Ce-
rească, Mă vor însoți atunci cu o mulțime de grupuri și îi vor impulsiona și întări pe frații lor ce se
vor afla încă în trup pe acest pământ. Cu acea ocazie, o extraordinară și veritabilă comuniune se
va naște între spiritele deja preafericite ale Cerului și oamenii care vor trăi în acele vremuri pe
acest pământ, și trebuie să știți că aceasta va fi o foarte mare și exemplară consolare pentru oamenii
care vor trăi atunci.
6. Știți acum tot ceea ce aveați nevoie să știți. Respectați toate acestea și veți dobândi Viața
cea Veșnică. Căci Eu vă voi învia în Ziua de Apoi!”
7. Kado a întrebat: „Doamne și Învățătorule, aceasta se va petrece așadar chiar de mâine?
Căci fiecare nouă zi este pentru noi o zi de apoi!2”
8. Eu i-am spus: „Eu nu Mă refer prin aceasta la o zi a acestui pământ, ci la o zi spirituală
în lumea de dincolo. Când îți vei părăsi trupul pentru a intra în împărăția spiritelor, aceea va fi
pentru tine Ziua ta de Apoi, în care te voi elibera de judecata materiei, și aceasta este trezirea cea
din Ziua de Apoi.
9. Dar este deja aproape de miezul nopții, și o lungă călătorie ne așteaptă mâine. Să mergem
deci să ne odihnim!”
10. De îndată ce Mi-am exprimat această dorință, s-au ridicat cu toții și Mi-au mulțumit
încă o dată, iar hangiul ne-a condus el însuși într-o cameră mare și bine aranjată pentru dormit, în
care ne-am odihnit până dimineața. Este de la sine înțeles că grecii au vorbit încă multă vreme
între ei despre tot ceea ce-au auzit.
Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.8, Cap. 187

2
Să ne amintim că „Judecata de Apoi” şi „Ziua de Apoi” se spun în germană Jüngstes Ghericht” şi „jüngster
Tag”, jüngst însemnând „ultimul”, în sensul de „cel mai tânăr” (jüng), „cel mai recent”. De unde acest joc de cuvinte
intraductibil - n.t.

86

S-ar putea să vă placă și