Sunteți pe pagina 1din 42

Necazul cel mare

„Pentru aceasta, bucurați-vă ceruri și cei ce locuiți în ele. Vai vouă, pământule și mare,
fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci știe că timpul lui e scurt.”
(Apoc. 12/12.)
*
„Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii,
pe care a zidit-o Dumnezeu, și nici nu va mai fi.
Și de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși,
pe care i-a ales, a scurtat acele zile.” (Marcu. 13/19-20.)

Necazul cel mare


Extrase din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

... Amin, amin, amin grăiesc vouă: pocăiți-vă! că aproape este împărăția cerurilor. Amin,
amin, amin grăiesc vouă: pocăiți-vă! că aproape este fuga celor nepocăiți, care vor fugi spre munți.
Vai vouă, necredincioșilor, că veți țipa să scăpați de urgia cea mare! Vai vouă, păcătoșilor! Pocăiți-
vă, că vine plânsul și suspinul peste voi. Vai vouă, care ați avut parte de cuvintele Noastre și nu
v-ați pocăit! Vai ție, care ai ospătat la masă cu Mine și n-ai părăsit păcatele rele! Grăiesc ție, Israele,
Capernaume, grăiesc ție: înlătură spurcăciunea de la tine. Stau la masă cu tine, stau într-un locaș
cu tine, dar tu, Israele și Capernaume, ești necurățit de tină. Vine vremea și ziua când nu vei mai
putea intra în cămăruța Mea și sta la masa Mea. Înlăturați spurcăciunea și urâciunea și păcatul,
că vine blestemul peste cel ce săvârșește păcatul, vine. Dacă patru vor fi în casă și doi vor fi
curați, doi se vor lua și se vor binecuvânta, și doi se vor da morții.

O, creștine, învrednicește-te cel puțin de acum până în clipa care vine. O, creștine, o, omule
făcut de Mine, mâna aceasta te-a zidit, nu acest trup, ci o mână pe care n-ai văzut-o, și ți-a dat viață
și suflare din suflarea Sa. O, omule, de ce ești rău? căci ce faci tu rău, toate te judecă pe tine și te
condamnă, și te vor lua îngerii întunecați și te vor băga în iad, că se vor termina toate.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 04-08-1973
***

O, poporul Meu, nu va mai rodi pământul, din răsărit la miazăzi și din apus la miază-
noapte, și nu veți mai avea ce mai mânca. Cu ce vă veți mai hrăni? Dar la cei ce vor fi cu Mine,
voi trimite corbii, ca lui Ilie, ca să-i hrănească. Va seca apa. Nu veți mai avea cu ce vă adăpa, și
aceasta se face pentru necazul și suferința păcătoșilor, ca să se întoarcă. Dar nu se vor întoarce,
ci mai răi se vor face; și atunci va veni prăpădul. Dintr-o casă dacă va mai rămâne cineva, unul la
sută va mai rămâne. Eu vorbesc acest cuvânt.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 12-08-1973
***

Măi copii, pentru păcatul care este azi la voi, Dumnezeu Se bucură dacă nu s-ar mai naște
nici un prunc, că numai iadul se bucură de aceste nașteri, și Dumnezeu Se tânguiește și plânge. O,
iubit popor, căruia Dumnezeu ți-a dat chipul Său, ți-a dat vocea Sa! Ferește-te de păcat, nu-l mai

1
Necazul cel mare

îmbogăți pe duhul necurat. Nu mai vine un Iisus la tine ca să te scoată, și în păcatul în care ești, în
acela vei pieri. Nu mai vin nici prooroci, că a pierit credința. Acum știi ce vine? Vine măcelul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-09-1973
***

... Iată, măi creștine, uite ce e afară, curvie mare. Uite ce e afară, beție mare. Afară e moarte,
e accident. Pune hăinuța pe tine și nu ieși dezbrăcat afară. Ce e afară? Toți cheamă focul, toți
cheamă potopul. Țuica cheamă potopul, și curvia cheamă focul, pentru că focul e ceea ce răscolește
trupul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 20-09-1973
***

Vai de voi, legiuitori răi! Vai de voi, legiuitorilor răi! Vai de voi, călăilor răi! Vai de voi,
cârciumarilor, care ați făcut pe acest pământ numai cârciumi de băutură! Vai de tine, creștine care
pleci de la Mine fără frică de nimeni! Nu ți-e frică? Ai fost mângâiat prea mult. Nu voi mai striga
Eu, ci va striga piatra. Nu voi mai striga Eu, ci vor striga munții și copacii. Nu voi mai striga Eu,
ci va striga pământul acesta care geme. Nu voi mai striga Eu, ci vor grăi animalele. Nu voi mai
striga Eu, ci vor propovădui semnele care se vor arăta în văzduh. Nu voi mai arăta Eu calea omului
rău, ci o va arăta pedeapsa. Nu voi mai fi Eu pe acest pământ, ci vor fi cupele din Apocalipsă.

Poporul Meu, poporul Meu, unde e Scriptura? Păstorilor, unde vă este turma? Unde vă sunt
oile? Unde vă sunt mielușeii? Unde vă e stâna? Unde vă e? Daniele, nu mai e Scriptura, nu mai e.
Scrie pe hârtie; nu mai e. În locul Scripturii va fi sticla și legea băuturii. În locul crucii va fi mân-
druța frumoasă cu fața dreasă. În locul bisericuței vor fi moteluri de dormit, cu musafirii muierilor.

Vai de tine, pământ și mare, că ai crescut în trup că nu mai ai loc să te întinzi, că stai
îngenuncheat și nu mai ai unde te întinde, și vei crăpa și vei pieri și vei muri. Te-ai îngrășat cât e
pământul în lung și în lat, că dacă ar mai fi vreme, tot vei mai mânca și tot te vei mai îngrășa, dar
vei crăpa, că așa e viața voastră: mâncați, beți și chefuiți. Ajunge, că te vei jeli. Nu mai bea, nu
mai fuma, nu mai curvi, că așa a voit să facă diavolul cu voi.

... Veniți, cei chinuiți, veniți, cei triști, veniți la Mine! Îndureraților și înfometaților, veniți
la Mine! Eu vă voi apăra. Mai e o secundă și veți auzi cum vor geme grașii și cum trosnesc, și vei
zice că e tunet, dar nu e tunet. Geme pământul și trosnește.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 02-10-1973
***

... Creștinilor, apropiați-vă de Mine, spălați-vă fețele, că vine vremea să pășiți pe pământ
sfânt. Toți păcătoșii vor pieri. Vine pieirea, într-o clipeală de ochi vine moartea peste toți. Numai
cei ce nu s-au închinat la nici un fel de păcat vor scăpa.

Ierusalime, Capernaume, Israele, vei auzi trâmbițele, și când vei auzi, să știi: chemarea ta
va fi. Pentru unii va fi necaz mare, iar cei buni vor păși pe scară cerească.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 27-11-1973
***

... E început sfârşitul, dar nimeni nu vrea să creadă.

2
Necazul cel mare

... Către partea femeiască vorbesc. Ce bine ar fi dacă tu n-ai purta trupul tău gol, dacă vrei
să fii iubită, nu de lume, ci de Mine!

Copilaşii Mei, apropiaţi-vă de Mine, că vorbesc cu voi şi Îmi curge sânge. Lasă femeia
copiii în casă şi pleacă pe stradă goală; şi bărbaţii lasă femeile în casă, cu copii, şi pleacă la femeia
goală. Ce zăpăceală! Nu se mai ştie; e un obor de vite. O, de ce nu simţiţi voi această durere a
Noastră şi a voastră? Fiilor, să vă culcaţi cu frică, dar mai bine zic să vegheaţi, căci ce e astăzi pe
pământ, face cu mâna la urgie.

... Vine pedeapsa pentru cei răi care nu vor să fie credincioşi, că mulţi dintre voi aveţi fraţi
şi surori care vor pieri. Veniţi-vă în fire, că mult aleargă necredinţa. Ieri a fost credincios şi azi nu
mai e; l-au distrus poftele. Copilaşii Mei, fiţi deosebiţi, că se vor aprinde ca gazul; aşa se va aprinde
de la foc omul păcătos.

... E pământul plin de trup gol, și pentru acest trup gol, Dumnezeu a ursit să piară întreaga
suflare. Crezi? Mai bine fugi, creștine, în pustie, ca să nu te înșele, până trece această vreme
de necaz. Iar dacă știi că nu te înșeală, nu te trimit în pustie, că e mai mare plata aici.

... Mărturisiţi-vă păcatele şi împărtăşiţi-vă, ca să fiţi pregătiţi, că nu ştii când Dumnezeu va


lua duhul tău şi vei pleca.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-01-1974
***

... O, creștine, ai făcut legământ ca să împarți un sfert la săraci, un sfert la biserică și restul
pentru tine. Ai făcut tu așa? O, vei plânge cu amar să treci la Dumnezeu, dar nu vei putea, că e
război între noi. Deșteaptă-te, creștine, că război ca acesta n-a fost de când e veacul, război între
Dumnezeu și duhul rău. Ai să te întrebi: „De ce sunt eu de partea duhului rău? că eu am lucrat
cu Dumnezeu”. Ai să te întrebi: „De ce sunt eu în ceata duhului rău? Eu am slujit lui Dumnezeu”.
De aceea am spus: înmulțiți rugăciunile și lucrurile Mele, că ele vă dau puterea cea bună. Copila-
șilor fără minte, veniți-vă în minte, că vă poruncesc vouă cum am poruncit Ninivei. Vine prăpădul
peste tot și nu va scăpa nimeni, decât numai cei aleși ai lui Dumnezeu. Creștinilor, să se ducă
de la voi din creștini în creștini, ca fiecare să-și pregătească viața duhovnicească.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-03-1974
***

... Între cer și pământ se pregătește un loc pentru poporul Meu, că aici, pe pământ, e ursit
totul spre nimicire. Voi nu știți. Se va usca pământul acesta și toată tulpina plantelor și iz-
voarele. Lipsiți-vă de toate mădularele, lipsiți-vă, fiilor, măcar că suferiți. Copilașii Mei, învățați-
vă unul pe altul să cunoașteți semnele sfârșitului. Și copilul din brațe să știe semnele sfârșitului, și
învățați copiii să știe zilele de post și să nu-i audă vecinii voștri pe copiii voștri plângând că le e
foame. Să știe de la sine că astăzi e o zi dumnezeiască și că fiecare trebuie să trăiască duhovnicește.
Nu acum s-au făcut zilele de post, nu acum s-a făcut lunea, nu acum s-a făcut miercurea, nu acum
s-a făcut vinerea.

... Fiilor, să știți cu toții că lumii i-a sosit ceasul morții, căci a căzut lumea în păcate grele.
Babilonul, cetatea cea mare, va fi îmbrăcată în haine de jale.

3
Necazul cel mare

... Copilașii Mei, pe unde puneți voi picioarele, vi se ia, și veți merge pe un alt pământ și
se face un pod ca să stea credincioșii în timpul plăgilor care se vor vărsa.

... Copilașii Mei, plânge Maica Domnului pentru femeia omului care nu mai ține după naș-
tere patruzeci de zile lăuzie. Preoțime, preoțime, care îndrăznești să slujești o femeie care nu tre-
buie să calce pământul patruzeci de zile! În poporul Meu nu este îngăduit ca femeia să nască la
maternitate. Să știi că orice ai păți, nu-ți îngăduiesc ca femeia creștină să nască la un loc cu
păgânele. Iată cum merg lăuzele pe pământ fără să le oprească cineva. Creștinilor, nu simțiți? Se
aprinde pământul! Vine prăpădul! Vine distrugerea! Din toate pornește și se osândește. Cine să
mai anunțe preoții să nu mai facă molifte femeilor înainte de patruzeci de zile?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-09-1974
***

... Păstrați slujba și viața cu Mine. Nu mai lucrați sărbătorile și duminica, fiilor. Trăiți
cu frică, că uite, aveți vecini pe lângă casă care lucrează duminica. Aveți lume care nu mai ține
sărbătorile, și o să vină urgia de la Mine, dar nu vă speriați, că peste tine nu vine dacă vei păstra
acestea cu Mine. Israele, ascultă, fiule, că Dumnezeu a pornit cu multă durere asupra acestui
popor care lucrează duminicile. Înarmați-vă bine, Să nu fie în inimile voastre nimic care să vă
înspăimânte, chiar de ți-e soră, chiar de ți-e mamă, că Dumnezeu a pornit cu rău împotriva celui
rău, că Dumnezeu nu mai poate răbda lucrarea rea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-01-1975
***

... O, copilașii Mei, ce de blocuri s-au făcut pe acest pământ! O, cum se vor desface aceste
blocuri mari! Câte suflete vor înghiți aceste blocuri când se vor surpa, și câte făpturi tinere
vor pieri în aceste blocuri de pe pământ, care sunt făcute fără Dumnezeu! Crezi, creștine?
Aceste blocuri înalte, care se fac acum, nu sunt scrise în cer, dar să știți că toate au fost să fie, dar
ar fi bine dacă n-ar mai fi. Vai de trupurile care se vor strivi în aceste blocuri înalte! căci nu va mai
rămâne os din trupul lor. Copilașii Mei, aceste blocuri sunt o nebunie; aceste blocuri sunt o urâ-
ciune la Dumnezeu; aceste blocuri sunt o minciună la Dumnezeu.

Eu sunt Alfa și Omega. Am colindat pământul în lung și în lat, cu tot ce este curat, iar ce
este întinat, am blestemat. Eu sunt Domnul în chip curat. Umblu pe pământ și Mă întâlnesc cu
omul și nu Mă vede. Nu Mă arăt, pentru că nu crede. Eu sunt Alfa și Omega, cu numele de Iisus.
Eu sunt Cel Care am fost răstignit pe cruce pentru tine. Eu sunt, și în curând Mă voi arăta în toată
slava Mea. Veniți, oile Mele, cu o clipă mai devreme de-a dreapta Mea! Așa vă voi chema și când
Mă voi arăta. Veniți, că după Mine nu mai vine nimeni să vă cheme.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-02-1975
***

... Copiii Mei, toate câte s-au făcut în vremurile de astăzi, se vor arăta. Poporul Meu, nici
o lucrare nu a lucrat-o Dumnezeu ca la termenul ei să nu se arate. Făcea Dumnezeu o avere mare
pentru poporul Său dacă poporul era după legea Sa. Copiii Mei, un creștin bun a fost fiul lui Iacov;
unul bun, și unsprezece nebuni. Și totuși, au mâncat toți la un loc și nu au făcut deosebire. Toate
se vor arăta, cum s-au arătat cu Iosif, și toată șiretenia fraților lui Iosif se va da pe față. Se va da

4
Necazul cel mare

pe față ce au vândut, se va da pe față toată șiretenia fraților voștri când va veni peste ei
foametea, când va veni peste ei seceta, când va veni peste ei necazul care le stă în față.

... Vai de tine, creștine pe care te-am văzut bând și te-am dezvăluit și M-ai mințit că nu este
așa! Vai de tine, creștine pe care te-am văzut curvind și te-am dezvăluit și ai zis că nu e adevărat!
Vai de tine, creștine pe care te-am dezvăluit că ai făcut păcatele acestea și multe altele ți-am dez-
văluit și ai zis că nu este așa! Vai de tine, căruia ți-am dezvăluit multele tale rele și tu ai zis că nu
este așa!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 28-05-1975
***

... E scris în carte că vine pentru creștini bucuria, și pentru păgâni, jalea. Mai e un pic, și
vei vedea ce n-ai văzut de când ești născut pe pământ. Ce vei zice când vei vedea șapte femei
păgâne ca să le treci pe numele tău? Dacă nu vei avea credință, te vei uni cu ele și te vei duce în
iad cu ele. Ce te vei face, parte bărbătească? Te vei supune, sau nu te vei supune? Vai de tine, care
nu vrei să cunoști legea!

... Ține minte, că vine cineva. Acum își ascute sabia și o poartă la brâu pentru vremea de
atunci. Vai de tine dacă va fi să treci prin ascuțișul sabiei! E mai bine de surd, e mai bine de mut,
e mai bine de orb în zilele de astăzi. Dar mai bine de tine, întreg fiind, și creștin pe temelie.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 11-06-1975
***

... Fiți cumpătați la mâncare, la băutură și la odihnă. E prea mult să dormi de seara până
dimineața. E prea mult să muncești de dimineața până seara. Să știți că Dumnezeu e hotărât să
nimicească toată lumea. Se vor nimici toți oamenii și toate făpturile. Se vor nimici toate blocurile.
Nu vă lăsați să pieriți cu lumea. Dacă veți lucra lucru sfânt, nu veți pieri cu lumea. Fiți credincioși,
că e scris că poporul de la sfârșit va întâmpina pe Domnul la venire. Fiți ca porumbeii și ascundeți-
vă de păcat. Nu mai iubiți păcatul. Nu râvniți la fiicele și fiii Gomorei. Nu fiți uniți cu ei. Nu-i
primiți lângă voi că zic că și ei se închină ca voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-07-1975
***

... Domnul Iisus e hotărât să vă ridice de pe pământ în timp ce lumea va fi curățită


prin suferință; prin multe, nu prin una.

Nu uita cuvintele Mele, că de multe ori am auzit când ai spus: „Am uitat, Doamne“. Este
păcat strigător la cer. Ține minte aceste cuvinte, că diavolul ți le-a furat. Nu uita și nu pierde nici
un cuvânt, căci cu un singur cuvânt vei răscumpăra o mulțime mare de suflare, că nimeni din moșii
și strămoșii voștri nu au fost adăpați cum voi sunteți adăpați.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-02-1976
***

... Trezește-te, creștine! Trezește-te și tu, păgâne, că mai vine un cutremur și mai vine și un
potop ca potopul lui Noe, și mai vine o undă mare și o alunecare de pământ, și vei merge
kilometri întregi cu case cu tot. Acesta vine pentru fapta ta, că multă foamete și multă secetă

5
Necazul cel mare

va fi și multe vite vor pieri și multe vieți omenești vor pieri. Chiar și împăratul va pieri, pentru
nelegiuirea sa, că a înmulțit pe pământ numai munca pământească.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 24-04-1977
***

... Tot ce s-a profețit în Vechiul, s-a împlinit. Și după Vechiul, a venit Domnul Iisus Hristos
și a pus o lege nouă, și sfântul Ioan Botezătorul a fost învrednicit prin faptă să-L boteze pe Mân-
tuitorul, și el a fost înaintemergător. A trimis și a pregătit această fiică de atunci și de astăzi ca să
se mântuiască lumea. Vai și iarăși vai de cei ce au rupt legătura aceasta! că mai mult cu sută la sută
e păcatul azi, mai mare ca în Sodoma și Gomora. Dar vă spun: pregătiți-vă, fiilor, că dureros este
de un creștin de azi care face vreo faptă greșită, că n-am venit cu nici un semn să fac. Cu forța nu
te duce Dumnezeu în raiul Său, că iată, Dumnezeu a hotărât ca pe toată lumea s-o nimicească.
Plâng îngerii din ceruri, plânge mulțimea de sfinți, plâng serafimii și heruvimii, plâng de ceea ce
Dumnezeu a hotărât; și nu Mă mai întorc, la fel cum nu M-am întors la potop.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 09-05-1977
***

... O, tată, vor trage orășenii la sate, vor trage la munți, că s-a dus vestea că orașele vor fi
nimicite. Oriunde s-ar duce, tată, vor fi distruși. Și în stâncă de piatră de ar intra, tot se vor
nimici.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1977
***

... Să știi că vei fi nimicit de acest timp dacă nu vei lua ca acoperământ puterea Mea,
și ca hrană învățătura Mea, că v-ați asemăna cu îngerii luminați care au căzut. Cine se gândea
că vor cădea? Au căzut că au avut gânduri ascunse. Așa și tu vei cădea, că ai gânduri ascunse,
creștine, și nu vei izbuti ceea ce vrei tu să faci, ceea ce gândești tu să faci împotriva lui Dumnezeu.
Să știți că pedeapsa care vine peste lume și peste unii dintre voi, nu vine de la Mine, ci vine
de la sine, dar cei ce veți fi cu Mine, veți fi ocrotiți și feriți.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 23-06-1977
***

... Israele tată, puțin, puțin, și ne vom muta de pe pământul acesta, căci Dumnezeu a
hotărât să-l curățească. Ne vom muta mai sus de pământ. Nu sus, sus. Mai sus, ca să nu-l
ajungă nici focul care-l va arde, nici apa care-l va curăța.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 20-09-1977
***

Când faceți rugăciunile, faceți-le cu adâncă smerenie și cu adâncă viață sfântă, ca Dumne-
zeu să întoarcă fața către robul Său, că tare e supărat pe lume, că nici în Sodoma și Gomora nu a
fost ceea ce e azi pe acest pământ sfânt. Au întinat pământul, vrăjitoriile, curviile, hoțiile, înjură-
turile, și cine poate pomeni atâtea păcate care au umplut pământul? Se înalță până la cerul sfânt,
se înalță până la lună, se înalță până la soare. Fiți pregătiți, nu cu țoale, nu cu hambare, ci cu fapte
plăcute și sfinte. Fiți pregătiți, că Dumnezeu a hotărât ca să piardă lumea de pe pământ. V-am
anunțat mereu și văd că nu vă pregătiți. Cine vă va anunța aceste cuvinte? că iată, nu se mai poate
ține trupul acesta în aceste suferințe, nu se mai poate da nici o sănătate la suferința sa, pentru că
nu este poporul ascultător.

6
Necazul cel mare

Va fi vărsare de sânge. Va fi paralizie. Mulţi vor muri de accidente. Până şi împăratul va


muri accidentat, şi mulţi din împăraţii pământului vor muri. Şi Dumnezeu va lucra ca să facă îm-
păraţi pe cei ce au măturat pe stradă. Va fi popor fără împărat vreme lungă, lungă şi se vor împunge
oaie cu oaie şi se vor împunge berbec cu berbec şi se vor împunge ţap cu ţap, până când nu va mai
rămâne decât unul la mie. Aşa scrie în carte.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 28-09-1977
***

... Adevăr adevărat grăiesc: veți fi scoși din orașe și veți fi duși în pustietate și veți zice:
„Nu părăsesc via sau moșia. Nu părăsesc casa și averea, mobila și vaca”. Veți fi scoși din orașe.
Nu vor mai fi orașe sau case înalte, și vor fi mormane, bolovani peste bolovani. Nu vor mai
fi munții; se vor prăbuși și vor astupa văile. Nu va mai fi piatră nemăcinată. Unde veți sta
când veți auzi bubuitura aceea? Nu vei mai sta în orașe, ca să nu mori și tu cu cel rău.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 23-02-1978
***

... Mai e un pas până la necaz și vei lupta cu arma din gura ta și din inima ta și nimeni nu
va vedea această armă că e în inima ta. Creștine, nu te lega de lume, că niciodată n-a fost dracul
împuternicit ca acum. Și te rog, iubește mana care-ți dă putere, cel puțin de trei ori pe săptămână,
că e tămăduitoare.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-07-1978
***

... Uite că s-au format niște munți, în loc de case mici, și în mijlocul acestor munți sunt
milioane de persoane care trăiesc. Și te vei uita și vei striga: „Mamă, tată, cumnate, ori veri-
șoară!”. Și nu vor mai răspunde și nu vei mai vedea munții aceștia, căci praf din praf tot mai
rămâne, dar din acești munți nu va mai rămâne nimic și te vei mira: „Unde e făptura din acești
munți cu corpuri multe, cu trupuri multe?” și nu vei vedea nimic. Sunteți rugați nici să nu bleste-
mați, nici să nu plângeți. Iată ce face omul pe care l-ați purtat în brațe și ați strigat să trăiască.
(Ceaușescu, n.r.) Iată, a trăit, și toată suflarea a nimicit.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 26-08-1978
***

... Am presărat peste lume boli grele, că mulțime de lume care are vrăjmășie pe tine
și pe Mine, va pieri în chinuri grele și va muri trei părți, și tot așa va pieri. Și dacă nu se va
pocăi, și ce va rămâne va pieri. Domnul te apără, dar cum vei ieși din stâna Mea, te-ai molipsit,
gata; te-ai îmbolnăvit și ai murit. Domnul vorbește. Cine are urechi de auzit, să audă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 11-09-1978
***

... Ce oraș frumos e Bucureștiul! Ce oraș frumos e Târgoviștea! Ce oraș frumos e Pucioasa!
Ce oraș frumos e Brașovul! Dar să știți că nu vor mai fi, și se vor dărâma.

... Vai de tine, antichrist, că ai amăgit lumea! Vai de tine, omule din lume, care te-ai legat
de acest împărat! Vai! Vai! Vai de tine, pământ și mare, că mult vei suferi, că-ți zac leșurile pe
toate drumurile și prin toate șanțurile! Fiți credincioși, căci ceea ce grăiește Domnul vor vedea toți.

7
Necazul cel mare

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1979


***

... Cine este cu Dumnezeu, va mântui până la al miilea neam, dar nu și pe cei ce au fost
în locul acesta.

... Trupul acesta este o mână de țărână, pe care l-am purtat prin foc și prin apă și prin mare
și prin tot felul de durere fără mângâiere.

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinții și întreabă: „Mai e mult,
Doamne?”. „Mergeți la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vom îm-
părți darurile.” Așa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare, pe care te așteaptă cerul
cu pompă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-09-1980
***

... O, Românie, Românie, țară scumpă! Cum ai fost și cum ai ajuns! Bucureștiule, oraș
frumos, ai să fii întors pe dos, că în tine este mult popor păgân. În tine se află luxul cel mare și
marele desfrâu și lume fără Dumnezeu. O, am și aici o mână de popor iubit de mine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-12-1982
***

... Sunt mulți care dau bani să iasă preoți, dar ei nu sunt vrednici să facă slujbă, și își bat
joc de hăinuța lui Dumnezeu. Nu mai e timp să te faci preot pe pământ, nu mai e timp, că se spală
pământul. Dumnezeu te face fără bani preot. Dacă alergi după cuvântul lui Dumnezeu, tre-
buie să-l și împlinești. Te-ai supărat pe Domnul că n-ai reușit la examen fiindcă n-ai avut bani.
Cel ce a reușit crede că mai vine un veac? Unde să mai slujească? Pământul se spală. Cu banii
mai bine făcea milostenie ca să-și facă loc să slujească în cer.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 18-09-1986
***

... V-am mai spus că a fost cândva un rege și un popor peste care veneau fel de fel de dureri
pentru relele ce le făceau, iar Dumnezeu dădea pedepse peste pedepse, până când s-a luat de gân-
duri regele și a zis: „Doamne, ce ne faci?“. și a dat poruncă printr-un prooroc să zică la toată lumea
să nu mănânce nimic trei zile și trei nopți, de la prunc la bătrân și animal, și atunci au încetat
pedepsele, și s-au întors la Dumnezeu; n-a mai dat Dumnezeu prăpăd cum pusese de gând. și acum
e la fel. Dacă ar primi această luminiță pe Dumnezeu, n-ar mai veni prăpădul peste ea.

... Fiilor, aveți în vedere că vine spălarea pământului, și după spălare nu va mai face
satana pas pe pământul spălat, iar cine va stăpâni pământul, nu mai are nici o poftă de a lui
satana.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 30-04-1987
***

... Prin nouă țări am dat moarte peste cei mici. știți cum secer? Cu miile și cu milioanele
vin la cer. De ce? Ca să nu mai sufere cei mici prăpădul. Credeți?

8
Necazul cel mare

Copilașii Mei, când veți simți zguduirea, să ieșiți afară din casă și să vă rugați în ge-
nunchi sub cerul senin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 28-05-1987
***

... La ce să mai țin pământul? Pentru tineretul de azi, care, dacă-i place să umble despuiat,
așa umblă și stă pe malul mării? Și să vedeți cum se va umfla marea, cum s-a mai întâmplat.
Se va umfla marea și va acoperi goliciunea de pe malul ei. Durerile au început în multe țări,
cu avalanșe de zăpadă, cu inundații, cu foc, după cum sunt țările de departe de Dumnezeu.
Dar aici, unde este cuibul lui Dumnezeu, unde este coborârea lui Dumnezeu, am voit să ocrotesc,
ca să întăriți pasul pregătirii.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 27-07-1988
***

... De vreți să trăiți pe pământ, aveți răbdare, că spălăm pământul de toată murdăria, și apoi
vă fac moștenitori pe pământul curat, dar și voi să fiți curați. Fiilor, procurați-vă din timp hrană
pentru luminița din perete și n-o țineți aprinsă la ochii lumii. Păstrați-o, că aceea vă aduce lumina
cerului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 08-11-1988
***

... Cine a dărâmat bisericuțele? Cine? Că înainte se zideau. O, de asta grăbesc. Am Eu ac


de acest cojoc care Mi-a adus pe satan în inima României. O să vedeți anul viitor ce vine pentru
umilirea la o parte din lume. (Revoluția anticomunistă, asemenea și în Românie, urmată de exe-
cutarea prin împușcare a dictatorului Ceaușescu, n.r.) Cine se grăbește, nu suferă. Suferă cine
este fără Mine. Din anul 1990 încolo, va fi numai pentru durerile sfârșitului, câte una, câte
una. Aveți grijă să nu rămâneți pentru dureri.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-04-1989
***

Rugămintea lui Dumnezeu să se împlinească iute, că vine spălarea pământului. Dacă v-ar
auzi urechile strigătul pământului, e jale: „Doamne, Doamne, cum mă mai ții așa? Spală-mă mai
curând, că nu m-ai zidit să fiu pământul lui satan“.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-05-1989
***

... Tată, fiți atenți și fără îndoială și fără cârtire ascultați această poruncă. Dumnezeu știe
de ce vă dă această poruncă. Cei ce sunteți ai Mei și stați în blocuri, să vă faceți mutarea din
aceste blocuri, că în curând se vor prăbuși și se vor face mormane. Blocurile sunt lucrate
duminica. În ele se săvârșește mare nelegiuire și multă viață fără Dumnezeu. Retrageți-vă și ieșiți
din blocuri. Faceți-vă o căsuță așa, după putere, cum credeți voi că puteți duce viața cu Mine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 05-08-1989
***

Pace ție! Pace și iubire și tărie bună de la Dumnezeu!

Iată, vin spre tine cu mângâiere și cu cuvânt de viață nestricăcioasă, și așa să spui mereu:

9
Necazul cel mare

„Ajută-mi, Doamne, să nu-mi calc făgăduințele mele“. Eu te aud când spui așa, și te ajut și te
ocrotesc și te însoțesc cu toate puterile cerești, căci ai făgăduit atunci când ai aflat acest izvor că
te vei așeza să bei din el și să fii așa cum cere Domnul pentru cel ce trebuie să fie găsit la datorie
în vremea aceasta. Așa cum ai învățat tu pe Iisus Hristos din acest izvor, așa trebuie să fie găsit la
datorie cel ce lucrează cu Mine în vremea aceasta, după planul cel coborât prin acest fir ceresc,
prin această iesle de coborâre a cuvântului Meu. Cei ce stau sub această rază cerească, cei ce beau
din acest izvor, cei ce se hrănesc din această învățătură și rămân întru ea ca să creadă și să lucreze
din credința în această proorocie, aceia vor fi martori în fața noroadelor cărora li se va descoperi
de către Duhul Sfânt acest munte binecuvântat, acest Sion din care va curge învățătură și viață
peste cei însetați, peste cei ce vor veni din necazul cel mare ca să se alăture și să se adauge
numărului celor scăpați cu viață, al celor ce-și vor spăla viața în acest vas.

În curând acest munte se va ridica peste vârfurile munților, și vor curge spre el noroadele
cele scăpate cu viață.
Extras din Cuvântul Domnului către preotul Ieronim, din 21-01-1991
***

Când am răspândit cuvânt către popoare despre cele ce am de îndeplinit în zilele acestea,
am zis că Mă voi scula să judec pe împărați și pe domni, pe bogați și pe puternici, pe robi și pe
slobozi, căci îngerii Mei vor dezlănțui chin și durere peste cei ce n-au pecetea Celui viu, și am zis
că voi vărsa mânia Mea peste popoare și se va ridica fumul focului în care va arde Babilonul. Iată,
am zis, și împlinesc, și voi ridica efa între cer și pământ, căci cuvintele Mele nu se pot desființa.

Iată, stau gata să-Mi fac arătarea. Am ales acest pământ să fac în el slavă văzută și biruință
peste lume, peste duhul lumii, și iată ce găsesc, că peste tot domnește moartea, căci legea păcatului
este moarte. N-are cine sufla peste lume, și iată, ca și pe vremea lui Noe, lumea bea și mănâncă,
se însoară și se mărită, și iată ce vine! Vine mânia Mea, vine judecata Mea, vine Domnul cu văpaie!
Vreau să-Mi trezesc Duhul Meu peste cei ce cunosc numele Meu și peste cei ce Mă iubesc pe
Mine, căci mulți Mă iubesc pe Mine, dar nu știu cum să Mă iubească, nu știu cum să-Mi urmeze
pentru ca să am putere în ei. Am spus că voi ocroti acest pământ ales; am spus, și voi fi împlinitor,
și iată, vreau să lucrez în mijlocul acestui neam, vreau să-Mi trezesc lucrători, vreau să-i fac să
cunoască puterea cea din credință răsărită, vreau să Mă arăt și să fiu împlinitor cuvintelor Mele
prin care M-am adresat tânărului cel bogat care voia să-Mi urmeze, dar nu se îndura de ale lui. Și
am spus ucenicilor care priveau la întâlnirea Mea cu el: «Ce este cu neputință la om, este cu
putință la Dumnezeu». Este, copilul Meu, cu putință, dar vreau să Mă ridic și să semăn credință
peste multe inimi mari, că nu pot, măi fiilor, nu pot lucra decât numai cu cei credincioși cuvintelor
și proorociilor prin care Domnul Își anunță lucrările Sale. Nu pot să trec peste cele scrise, fiindcă
așa este scris: «Nimic nu împlinesc până nu vestesc prin prooroci».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu, din 23-02-1991
***

... Am să dau o zguduire să pice ca poamele din pom toate construcțiile nelegiuiților în care
se face nelegiuire. Voi arăta Eu, Domnul, că Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-02-1993
***

10
Necazul cel mare

Am trimis cuvânt ceresc peste poporul Meu și am spus să se întoarcă la hrana cea din
Eden creștinul, ca să rămână viu și ca să se sfințească. Eu așa am lucrat cu tine, popor cules din
lume, și ți-am adus de știre una câte una, cu ușorul, ca să nu ți se pară greu. Și când era calea mai
largă, Eu strigam și îți spuneam că vine vremea să fie ușa strâmtă când va fi să intri în odaia slavei
lui Dumnezeu, Care va veni înaintea ta ca să te întâmpine în necazul cel mare. Eu știu ca Mine
și nu ca tine. Eu știu, fiule, de ce-ți cer și această treaptă. Eu nu vreau să te las să-ți fie greu
atunci când nimeni nu-ți va mai da nimic, și vreau să fii pregătit bine și din vreme, ca să te
cunoască Dumnezeu și să-ți trimită atunci hrană cerească, așa cum i-am dat lui Israel în pustie, că
și atunci am voit cu tot dinadinsul să-l fac curat pe cel ce era binecuvântat, dar el a poftit de pe
pământ și a picat din cer, și nu s-a bucurat de mana care venea din cer. Așa este și acum: nu se
bucură creștinul ca să învețe cum să se întoarcă acasă, și vrea ca pe pământ, dar Eu voi face
cer pe pământ, și va fi precum în cer așa și pe pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1993
***

... Dar o să vedeți cu ochii că lumii întregi îi voi face curățire forțată, că nu va mai
vedea și nu va mai avea cărnica și mâncărică bună, porc de tăiat și pasăre de ouat și de tăiat
și văcuță să mulgă. Și peștii din ape vor pieri, până și toate viețuitoarele care se târăsc pe
pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 18-09-1993
***

O, poporul Meu, vreau să te ajut ca să știi pentru ce am coborât Eu la tine prin cuvânt. Uită-
te tu în carte și spune ce scrie în ea? Așa scrie, că numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu
întru cea de a doua venire a Mea. Uită-te, ca să vezi, fiule, ce loc ai tu în carte. Uită-te ca să vezi
și ca să știi și ca să crezi prin știință cerească, poporule creștin, că după ce Domnul rostește numele
lui Israel cel din seminții, rostește apoi numele tău, popor de la sfârșit, luat din necazul cel
mare, din neamurile pământului luat, căci Eu te-am făgăduit lui Dumnezeu încă din vremea lui
Avraam și Isaac și Iacov. Eu am rostit mare binecuvântare pentru tine la capătul lucrării acestor
părinți ai tăi, Israele al făgăduinței, și te-am făgăduit cerului încă de pe atunci, popor mititel prin
care voi ridica mulțimea aceea mare care va răsări din necazul cel mare și va sta în fața
acestui tron. Vine vremea alipirii lui Israel cel după seminție, dar vine vremea făgăduinței și a
fiilor ei. Va veni Israel cel după trup și se va uita să-l vadă pe cel după făgăduință Israel, și
toată făptura va sta în fața acestui tron ceresc în care-Și are așezare Dumnezeu Cuvântul. Întreabă-
Mă pe Mine ca să-ți arăt locul pe care-l ai în carte, fiule. Întreabă-Mă, că tu nu știi, și îți spun să
Mă întrebi pe Mine, popor făgăduit biruinței Fiului lui Dumnezeu. Întreabă-Mă, și Eu îți voi răs-
punde. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan,
din 09-01-1994
***

O, popor care ți-ai cheltuit puțina credință prin care ai stat cum-necum cu Mine prin această
lucrare! O, ce am să te mustru, fiule! Am să te mustru cu usturime și am să-ți cer ce ți-am dat. Să
știi că nu va fi altfel, și nu vei mai vorbi tot ca acum. Nu știu dacă vei mai putea vorbi ceva atunci.
Dar iată ce-ți spun, că n-ai să pieri, fiule, și te voi cere din marea necredinței, căci marea va da
înapoi pe morții ei, și moartea și iadul vor da înapoi pe morții lor, și voi deschide toate cărțile și

11
Necazul cel mare

vor citi îngerii Mei din cărți, și va începe bucuria și întristarea. Dar cei ce nu vor fi găsiți atunci
pentru bucurie, aceia vor îmbrățișa întristarea și vor suferi până ce vor plăti cea din urmă
datorie, măi poporul Meu iubit și așteptat la masa credinței, la masa bucuriei, fiule. Nu căuta
să fii pentru întristare, și intră cu Duhul Sfânt, cu darul și cu harul ce ți-au fost dăruite la nașterea
ta prin cuvântul acestei lucrări, căci această lucrare te-a născut pe tine pentru ca să fii fiul cel
lucrător al acestui timp ceresc care vine cu Mine. Să nu stai necredincios. Să te apropii bine cu
Mine și cu tainele Mele care sunt în mijlocul tău prin cuvânt, și să nu faci lucrarea lui Iuda, că nu
mai poți acum să faci nimic rău, fiindcă Eu am ieșit, creștine, am ieșit cu tine, și tu unde ești?
Scoală-te, fiule, și vino lângă Mine, tu și toată casa ta, și împarte împărăția Mea la cei ce o
dobândesc prin credința ta. O, lasă-te tocmit. Ascultarea te va izbăvi de toate păcatele tale, popor
mititel, că ești slab și mititel, mititel cu inima și cu dragostea și cu credința.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și
Ioan, din 12-02-1994
***

Eu când am scos pe Israel din Egipt, n-am putut să-l scot cu cuvântul păcii, n-am putut să-
l scot cu cuvântul, căci omul cel potrivnic nu-l slobozea pe Israel, și Mi-l urmărea și Mi-l chinuia
și mai rău ca până atunci. Și dacă așa s-a întâmplat, am slobozit tăria Mea, căci Israel striga la
Mine cu lacrimi, și am întocmit zece urgii și le-am slobozit peste cei potrivnici planului Meu, iar
a zecea urgie s-a numit îngerul morții, și l-am scos la viață pe Israel. Tremura și Israel de frică, dar
Eu l-am mângâiat prin îngerul Meu, prin Moise, fiilor. Ce să fi făcut dacă n-am putut să-l scot prin
cuvânt? Ce să fi făcut dacă omul cel rău nu se mai teme de cuvânt? Am slobozit tăria Mea pentru
cel ce plângea sub apăsare, și fiți atenți, că tot așa voi face și acum, dar să nu vă temeți voi,
măi fiilor, căci am vestit cu cuvântul și a fost împietrire și necredință, și iată, acum vine clipa
să-Mi arăt slava Mea peste lucrarea Mea, și apoi să lucrez cu tărie peste stăpânitorii lumii,
care nu lasă lucrarea Mea să lumineze cărarea întoarcerii Mele, care nu lasă pe fiii Mei să
lumineze peste mulțimi și să creadă mulțimile în lucrarea Mea de mântuire și de înviere. Voi
slobozi pe îngerul morții, așa cum am făcut și atunci pentru faraon cel împietrit. Dar Eu vă
spun că l-am și slobozit, și veți vedea că sunt adevărat prin cuvânt.

Eu pe vremea lui Verginica așa am spus: «Vine sfârșitul, dar mai întâi se va sfârși cu
hulitorii, cu desfrânații, cu bețivii, cu tutunarii, cu curvarii și cu antichriștii, care dau să
întunece necontenit cărarea slavei Mele». Și fii atent, popor iubit, că Eu voiesc ca tu să nu suferi,
fiule, și de aceea, iată, te îndemn azi. Azi sărbătorim ziua ieșirii, azi e ziua ridicării, ziua când Eu
am ieșit cu poporul, și serbăm lângă semnul de aducere-aminte al acestei ieșiri, și te îndemn, roagă-
te pentru tine, iubitul Meu popor, că și Eu Mă rog. Eu Mă rog Tatălui pentru tine. Roagă-te și tu,
Israele, roagă-te cu duh de pocăință și de umilință, roagă-te cu putere, ca să te am la rugăciune, și
te roagă Domnul Dumnezeul tău să nu te uiți să vezi ce pățește lumea, ca să nu te sperii, copilul
Meu. Uită-te în grădina ta, unde sunt Eu cu tine, că iată, am venit în casa Mea, și zic: pace casei
acesteia, căci tu, poporul Meu, ești casa Mea. Ai grijă să fie curat în casa Mea și să nu te culci
seara fără să fie curat în casă. Să nu fie ceva stricat în casă, să nu miroasă a hoit în casa aceasta, că
lupii, fiule, la hoit trag. Să nu miroasă a ceva urât, și să fie numai zi de înviere în casa aceasta, ca
să pot intra mereu și să zic: pace casei acesteia! Această casă să fie casa rugăciunii, casa untde-
lemnului sfânt, că rugăciunea este untdelemn, poporule iubit, untdelemn pe care-l iau îngerii și
îl duc la cer și Îmi ung ranele Mele cu el, și ranele slujitorilor cerului, fiilor.

12
Necazul cel mare

… Eu pe vremea potopului am avut mare milă de lumea cea fără de Dumnezeu, și tot așa
voi avea și acum, dar tu să nu te sperii, Israele. Eu la potop am lucrat lucrarea milei, chiar dacă s-
a numit mânie, căci apa este mare taină, fiilor. I-am făcut pe oameni să Mă vadă și să Mă strige cu
disperare. Le-am luat dreptul de la desfrânare și de la rătăcire și i-am trezit cu mânie, și i-am ținut
treji apoi, până în ceasul când i-am acoperit cu apă. Și în clipa când ei strigau cu disperare la
cer, Eu am slobozit botez ceresc peste ei și i-am luat apoi din ale lor, că mare este taina apei,
și voi trebuie să fiți mereu curați, fiilor. Scris este: «Cine nu se naște din cer, de sus, nu poate
intra în împărăția cerurilor. Cine nu se naște din apă și din Duh, nu poate moșteni împărăția
Mea». Eu, Domnul Iisus Hristos, am fost mai înainte de toate veacurile. Eu am fost Lucrătorul Cel
de la Tatăl, și omul nu poate pricepe tainele Mele, căci când am pregătit pieirea necredinței, am
făcut pe necredincioși să Mă vadă mai întâi, și după aceea am stârpit necredința și trupul ei, și tot
așa voi face și azi, dar a trebuit să cuvintez și să binevestesc. De aceea zice Scriptura: «Vai de cei
ce cheamă ziua Domnului! că ziua Domnului este groază și întuneric și nu poate omul să se
uite la ea».

Apa și Duhul este nașterea din cer, dar iată, apa s-a tulburat, și Duhul fără apă nu mărturi-
sește. Înțelepțește-te, Israele, că vine zbuciumul, și tu să nu fii zbuciumat. Roagă-te pentru biru-
ința mântuirii și ia pe tine cămașa Duhului Sfânt și încinge-te bine peste ea, ca să nu ți-o ia vântul.
Furtuna e mare; pune-ți brâul, Israele, ca să nu-ți fie cămașa smulsă de furtună și să rămâi gol
înaintea Mea. Dacă stai în această casă, aici nu bate vântul, aici nu se simte furtună, că dacă Eu
sunt în casa aceasta și la cârma aceasta, de Mine ascultă furtuna și vântul și firea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci, din 27-09-1994
***

O, iubitul Meu popor, ca o pasăre care cloncăne cu hrană pentru pui, așa a fost lucrarea
Mea în jurul tău, Ierusalime, și am stat ca pasărea cu hrana în cioc ca să ți-o dau, ca să nu mănânci
altceva, și ți-am spus așa: sămânța pe care o mănânci să nu fie păcatul, fiule, că păcatul este mir
străin și ungere urâtă, fiule. Nu numai cu gura mănâncă omul. Omul mănâncă și cu mintea și
cu inima. Ce mănâncă cu mintea și cu inima și cu simțurile? Mănâncă ori pe Dumnezeu, ori
pe satana; ori sfințenie, ori păcat. Fiule, să cauți cu gândul tău la cele sfinte, căci cele sfinte fac
din tine flacără cerească pe pământ și în cerul sfânt, dar cele păcătoase îți iau curajul către cer și te
fac nevăzut de cer. Fiule, ce vrei tu să fii? Vrei să fii Adam, sau vrei să fii Hristos? Ai grijă, că
Adam a murit, iar Hristos a înviat, fiule. Dacă tu ieși după altă mâncare și te prinde vremea rea pe
afară, ploaia îți udă aripioarele și furtuna ți le rupe, și rămâi pe afară fără aripi. Fără aripi nimeni
nu va putea pluti pe deasupra răului care vine să curețe pământul de răul de pe el.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1995
***

Poporul Meu, să știi, fiule, că azi se cere să lucrezi bine și nu oricum. Să știi, fiule, că azi
îți trebuie iubire mare, ca să-L ai pe Dumnezeu în tine și să fii îmbrăcat cu Dumnezeu, că vine
vremea să-ți pun masă prin cuvânt, că pe pământul omului nu va mai fi de mâncare. Vine
vremea să faci ce a făcut Ilie din făina și untdelemnul văduvei, și vei fi bogat în untdelemn și
în pâine, căci lumea va intra la plata deșertăciunii, și apoi va crește pe pământ grâu ceresc
și sfânt, grâu sfânt pe pământ sfânt. Îngrămădește-te, Israele, dă năvală, tată, spre pământul
acela sfânt care va rămâne înaintea Mea cu cerul cel nou deasupra sa și cu slava Mea întru lumină
de șapte ori mai luminoasă ca acum. Tată, Eu nu-ți spun povești, să nu crezi că-ți înșir basme,
fiule. Avem de răscumpărat pământul și pe morții din el, și toate acestea vor fi lucrate prin

13
Necazul cel mare

cuvânt, ca la început. La început le-am făcut pe toate prin cuvânt, și la sfârșit este tot așa, dar la
sfârșit va vedea omul toată slava lui Dumnezeu, iar omul cel ce s-a născut din Mine va fi mai
presus de orice iubire în mâna Mea și va juca în mâna Mea, căci mâna Mea va fi leagăn de iubire
veșnică pentru omul cel de la sfârșit care a ascultat de cuvântul Meu, de s-a făcut om nou, după
chipul și asemănarea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În omul Meu cel de la sfârșit se
va odihni toată slava Mea, și slava aceasta va fi văzută de omul cel fără iubire de Dumnezeu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena, din
03-06-1995
***

O, Ierusalime al venirii Mele, vin la tine Adevăr, căci cuvântul Meu este adevărul Meu, dar
oamenii de pe pământ, ca și Irod, ca și Pilat, sunt învățați cu cele omenești și pământești. O, Ieru-
salime, tu să nu dormi, poporul Meu. Tu să veghezi cerește pe pământ, că oamenii veacului acesta
au pus mâna pe adevărul venirii Mele pe nori, după cum au găsit scris în Scripturi, și vor căuta să
închipuiască venirea lui Hristos. Dar tu să nu dormi; tu să veghezi și să-ți aduci aminte ce am spus
Eu despre venirea Mea, că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc fărădelegea, și voi veni pentru
cei sfinți și credincioși de pe pământ. Nu voi veni pentru cei ce nu au pe Duhul Sfânt, că
Duhul Sfânt e din cer, nu e de pe pământ. Oamenii de pe pământ vor să-L întreacă pe Dumnezeu,
zic ei, dar tu să veghezi, că sunt cu mare întuneric zilele acestea. În biserici sunt numai antichriști
care-și zic că sunt oștirea slujitorilor Mei, dar ei se hrănesc cu cele ale științei omului, și nu mai
cred adevărul cel din Scripturi, despre facerea cerului și a pământului și a toate câte se văd și nu
se văd. Slujitorii bisericii au adormit de mult față de Mine, și ascultă la oameni, căci oamenii cei
mincinoși de sub cer au acoperit adevărul și au scos la iveală minciuna lor drept adevăr, și oamenii
iau de la oameni, nu mai iau de la Dumnezeu, și s-a făcut întuneric peste tot pământul, după cum
este proorocit în Scripturi pentru zilele cele de apoi. Dar Eu am învățat pe fiii bisericii și le-am
spus să creadă de la Dumnezeu, că oamenii vor lucra minciuna și vor coborî înger din cer, ca
să învețe altfel de învățătură, dar acela nu va fi înger, ci va fi minciună făcută de oameni.
Veghează, Ierusalime, și stai atent cu cele de la Mine peste tine, că Eu nu voi veni pentru cei ce
iubesc păcatul, și voi veni pentru cei ce Mă iubesc pe Mine. Amin.

O, poporul Meu, Eu fac în jurul tău întăritură de cuvânt, ca să nu te clatini atunci


când oamenii vor lucra venirea lui Hristos din minciună, căci din minciună vor lucra aceștia.
Cât de adevărată ar părea minciuna omului mincinos, tu să veghezi cu Mine, Ierusalime sfânt, că
Eu am spus: «Se vor ridica hristoși mincinoși și vor da semne mari și minuni, ca să-i amăgească
până și pe cei aleși ai Mei», dar nu va fi cu putință să se întâmple căderea fiilor Mei cei de pe
pământ, că iată, Eu sunt între voi, și voi sunteți fiii Mei, iar Eu Mă țin aproape de voi, ca păstorul
între oi, și nu veți cădea sub amăgirea celor mincinoși care Mă vor închipui pe Mine din lucrarea
minciunii. Venirea Mea nu va fi simțită de cei mincinoși, dar voi o veți simți și veți sta întru
întâmpinarea Mea, căci Duhul Sfânt vă va vesti vouă de la Tatăl, nu de la înger.

Cel ce vine înaintea Mea este fur și tâlhar, ca să sfâșie oile Mele, nu oile lui, dar Eu
voi face semnul Meu ceresc, căci după strâmtorarea acelor zile ale minciunii venirii lui Hris-
tos, soarele se va întuneca, și luna nu-și va mai da lumina, și stelele vor cădea din cer, și se
vor zgudui puterile tăriei, și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Atunci se vor
bate în piept oamenii de pe pământ care s-au lăsat amăgiți, căci vor vedea pe Hristos venind ca
Fiu al Omului pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Amin. Eu voi veni așa cum M-am
suit, și nu altfel, dar voi fi cu putere și cu slavă multă în venirea Mea cea de acum, căci întâia

14
Necazul cel mare

oară am venit și M-am lăsat în mâna necredincioșilor, ca un om neputincios, ca să fie judecați


oamenii prin fapta lor și să se umilească ei ca Dumnezeu, Care a venit să Se micșoreze pentru
mântuirea celor credincioși.

Ierusalime, cel ce vine înaintea Mea este fur și tâlhar de oi, nu este Hristos. Să audă tot
pământul cele ce Eu grăiesc despre cei mincinoși care lucrează minciuna închipuirii venirii Mele,
dar această minciună va fi plata celor ce-L vor pe Hristos fără să-L urmeze, fără să semene cu El
întru trăirea lor.

Omul științei, omul mândriei pământești, stă în fața oamenilor cu icoana lumii, cu
icoana lui antichrist, căci televizorul a ajuns dumnezeu pentru om, și la această fereastră
vine omul mincinos ca să-l facă pe om să creadă cele ale minciunii, și omul nu se mai poate
dezlipi de minciună. Slujitorii bisericii cred în minunea omului mincinos și zic și ei că mai sunt
și alte pământuri în afară de pământ, și zicând așa, defaimă numele lui Dumnezeu între neamuri.
Dacă slujitorii bisericii ar sta cu adevărul Meu împotriva minciunii omului de știință de pe pământ,
n-ar mai rătăci oamenii de la adevăr. Dar iată ce s-a întâmplat: adevărații antichriști sunt în
biserică, și din pricina aceasta are putere minciuna peste oameni, și oamenii minciunii cântă
în biserici „Hristos a înviat!“.

O, voi, cei care cântați cântarea învierii Mele, de ce nu vă uitați în Scripturi ca să vedeți ce
am spus Eu să facă oamenii credincioși? ca să vedeți ce am spus Eu despre cer și pământ, despre
venirea Mea a doua oară pe pământ și despre plata pe care o voi da Eu fiecăruia, după faptă? Voi,
cei care stați în numele Meu peste mulțimi, de ce nu iubiți adevărul? De ce nu trăiți adevărul pentru
care au murit cu trupul mulți sfinți ca să nu piară viața Mea din om? De ce nu credeți în Scripturi?
Voi trebuia să fiți de partea Domnului cerurilor, dar voi cădeți din cer așa cum cad frunzele din
pom, peste care calcă toți trecătorii. Vaiul vostru este pregătit de voi, că voi stați în numele ade-
vărului Meu peste gloate. Nu cum stă omul minciunii stați voi, că omul minciunii nu s-a învelit cu
haina Mea, ci stă în haina lui, care nu-i poate acoperi minciuna, dar voi v-ați învelit cu haina Mea,
ca să nu vi se vadă roadele necredinței și ale fățărniciei voastre. Treziți-vă! Amin. Iar dacă nu vă
veți trezi, somnul vostru va lucra și va aduce mânia Mea peste toți necredincioșii, și Eu vă voi cere
viața lor din mâna voastră, că ați avut pe Domnul adevăr și L-ați acoperit, și a luat trup minciuna
peste pământ, și ați pregătit măcelul Domnului, în loc să pregătiți cina venirii Domnului cu Paști
ceresc și veșnic peste pământ. Ați ajuns să slujiți de silă, pentru bani, ca să vă ștergeți din cartea
Mea, dar Eu voi împlini Scriptura venirii Mele pentru cei credincioși și sfinți, chiar dacă sunt puțini
aceștia, că Eu n-am avut niciodată mulți când Mi-am lucrat lucrările Mele între cer și pământ. Și
veți cădea ca Israel, pe neștire, că iată, Israel nu crede nici azi că Eu nu-i primesc jertfele și
slujirile lui, și nu crede că nu mai are pe Dumnezeu. Treziți-vă! Doarme omenirea sub învelișul
minciunii și al deșertăciunii, și nu mai este pe pământ om care să se dea de partea adevărului. Voi
arde cu foc pământul și toată știința de pe el, dimpreună cu faptele ei, căci toate sunt deșer-
tăciune și goană după moarte. Eu, Domnul Cel înviat dintre morți, vin curând de lângă Tatăl,
vin cu plata cea pentru fapte, vin precum M-am și suit, și tot omul își va vedea deșertăciunea
științei lui. Ce este știința omului? Ea este lucrarea lui antichrist, care desparte pe Dumnezeu
de oameni. Și îi voi face pe cei mândri să se plece la picioarele poporului Meu cel hrănit cu cu-
vântul venirii Mele. Amin.

Dar tu, poporul Meu, să te rogi lui Dumnezeu numai cum te învăț Eu, și să nu ceri oprirea
sabiei mâniei Mele, căci sunt ca un om beat de durere, și Mi-am ascuțit sabia mâniei Mele pentru

15
Necazul cel mare

cei ce au călcat adevărul Meu sub picioarele lor cele mândre și pline de ascunzișurile lor. Oamenii
nu știu ce este iubirea, de vreme ce se mint unii pe alții spre mândrie de sine. Nu mai este nici un
adevăr pe pământ, nici unul decât tu, poporul Meu; Eu și cu tine, în mijlocul unui neam desfrânat
care iubește minciuna și atât.

Vai oamenilor care n-au crezut și nu cred în cuvintele Mele cele auzite de ei! Eu asta am
voit, să audă tot pământul cuvântul cel ieșit din gura Mea, care judecă fărădelegea și minciuna care
stă împotriva lui Dumnezeu. Voi pune în foc scaunele și domniile de pe pământ și voi așeza peste
pământ scaunul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, căci pământul este al lui Dumnezeu. Amin.

Tu, Ierusalime cel din români, Ierusalime micuț și puțin, întărește-te cu iubirea și cu ade-
vărul Meu, că puterea ta este la Mine, și Eu sunt cu tine ca să nu pieri, ca să nu te sperii de plata
răului de pe pământ. Tu, poporul Meu, veghează, că vei fi mare între neamuri, și porțile tale se vor
deschide larg, ca să îmbrățișezi pe cei ce vor veni la tine din necazul cel mare care va fi slobozit
peste pământ, căci îngerii Mei vor aduce la tine pe cei credincioși care au plâns după Mine și
pentru Mine, Cel îndurerat.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 19-04-1998
***

Voiesc, fiilor, să vă dau hrană din destul, ca să ia cei fără de hrană, că tot omul de pe pământ
e flămând și e însetat, fiindcă nu mănâncă și nu bea de la Mine, ci le ia pe toate de pe pământ.
Voiesc, fiilor, să dau pământului ce-Mi cere. Voiesc, fiilor, să dau și omului ce-Mi cere. Voiesc să
dau, ca să nu rămân dator celui ce-Mi cere, și să-i pot cere socoteală celui ce-i dau. Pământul Îmi
cere curățirea și spălarea lui și ușurarea lui de fărădelegile de pe el. Geme pământul cu gemete
lungi, că e mamă pământul; e mamă care-l hrănește pe om, și omul se întoarce împotriva lui, și îl
suge și îl scurmă și îl răstoarnă cu susul în jos, și el stă martir sub piciorul omului, sub făcăturile
omului de pe el. Eu am spus pământului ce trebuie să dea omului. Omul însă nu s-a mulțumit cum
am spus Eu, că e lacom omul.

O, fiilor, nu uitați că voi trebuie să fiți săraci în cele omenești. Nu uitați, fiilor, că voi trebuie
să aveți numai ce i-am spus Eu pământului să-i dea omului. Puțin, puțin, și pământul își va
închide ușa împotriva lăcomiei omului, și își va deschide gura împotriva trupului omului,
căci omul a uitat ce este, a uitat că Eu i-am spus: «Pulbere ești, și în pulbere te întorci, omule,
că ai greșit prin semeție». O, fiilor, nu uitați că voi trebuie să fiți supuși Mie, căci cel ce nu se
supune, cade prin semeție, cade în pulbere. Voiesc să fac din sufletele și din trupurile și din
duhurile voastre judecată peste omul cel ieșit din om. Aceasta este lucrarea cea pe care o am
de împlinit peste sufletele și peste trupurile și peste duhurile voastre. Amin, amin, amin.

O, fiilor, nu uitați că trupurile voastre trebuie să slujească Mie, nu vouă, căci trupurile fiilor
oamenilor stau împotriva Mea, că scris este: «Trupul poftește împotriva duhului». Omul voiește
viața, cu duhul lui, dar cu trupul face moarte, iar faptele trupului întunecă mintea și o duc la nepă-
sare și la deșertăciunea cu care ea se hrănește.

Iată, copilași, lucrăm cu înțelepciune. Mergem să punem harul și binecuvântarea Mea și a


sfinților Mei peste fântâna căsuței din deal, căsuța cea dintâi de lângă Sfânta Sfintelor. Vă binecu-
vintez apoi hrana cea pentru trup, și vom poposi iar în cuvânt, și vom lucra atât cât a fost planul
zilei de azi, ca să nu rămân de rușine în fața Tatălui și a sfinților și a îngerilor, și să nu se fălească

16
Necazul cel mare

duhul cel rău împotriva Mea și a voastră. O, avem de trudit pentru ca să-Mi împlinesc planul Meu
cel văzut. Pământul Îmi cere curățirea și spălarea lui. Omul Îmi cere altceva, și îi voi da și omului
ceea ce caută, dar îi spun omului să nu uite că tot ce a căutat și tot ce a făcut el, este goană după
vânt, fiindcă pământul Îmi cere curățirea lui, fiilor, iar în ziua curățirii pământului se va
dărâma tot ce a zidit omul, căci omul nu este ziditor decât pentru cele ce nu vor mai fi. Legea
omului e omenească, și tot ce este omenesc se va opri, căci știința nu va mai avea cale pe pământ.
Tot ce a lucrat omul pentru el, și unul pentru altul, se va dărâma, căci omul este călcător de legea
lui Dumnezeu pentru legea lui. Și de ce va fi așa, fiilor? Va fi așa pentru că pământul plânge la
Mine, și pentru că este scris să împlinesc și să întorc împotriva omului tot ce a făcut omul. Tot ce
am zidit Eu, toate sunt supărate pe om prin îngeri, căci au înger toate cele zidite de Mine, și plâng
îngerii înaintea Mea ca să le dau bucuria pentru care au fost ei întocmiți.

O, proorocul mincinos merge din loc în loc, că are bani. Oamenii de pe pământ sunt slabi
de înger și se vând unii pe alții și unii altora. Fărădelegea îl sfârșește pe om, și Evanghelia Mea
străbate de la o margine la alta, precum este scris înaintea venirii Mele. Iată, fiilor, de ce zic Eu că
e vai de omul care-și face nume pe pământ, căci omul e ca iarba, și trebuie să fie umilit și nu semeț.
Cine este umilit, este ocolit de multe păcate, de multe curse, iar cine este semeț, acela își primește
viața pe pământ, din bogății, din ranguri și din semeție. Eu vin cu cuvânt hrănitor de suflete la voi,
ca să-i dau omului de veste că nu veghează, și că Eu vin pe neștire, căci pământul geme cu gemete
lungi, ca să-l spăl de relele și de nepăsarea omului de pe el și de trupurile care-l întinează zi și
noapte cu desfrânări și cu petreceri diavolești. Puțin, puțin, și pământul se va face nou prin
curățire. Proorocul Ilie va împlini această Scriptură a curățirii pământului și Îmi va netezi
calea, căci Eu, și cu sfinții, și cu îngerii, am gătit totul pentru venirea Mea cu ei.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea nașterii sfântului Ioan Botezătorul, din
07-07-1999
***

O, fiilor, fiilor, cu cât s-a apropiat vremea venirii Mele în trup pe pământ, cu atât s-au
lepădat noroadele de semnul crucii Mele, și de atunci diavolul s-a culcat de tot, și nu se mai teme
de nici un om decât de creștinul cel adevărat cu iubirea și cu trăirea și cu veghea lui întru venirea
Mea. Iată, diavolul nu se mai teme de nici un om, dar omul care face voia diavolului se teme ca de
moarte de creștinul care Mă iubește făcându-Mi voia cu duhul, cu sufletul și cu trupul său.

Fiilor, toți capii oamenilor, toți cei care au supuși și mulțime de supuși, se tem de voi mai
mult decât de Mine, căci voi sunteți pe pământ, și sunteți tăria Mea cea de deasupra capetelor
oamenilor, fiindcă cei născuți din Mine sunt deasupra tuturor, căci sunt din cer născuți și fac cele
de sus peste pământ, și fac cale venirii Mele cu plată peste tot omul. Vă prind în brațe întinzând
spre voi mâinile înțepate de semnele răstignirii. Vă am în mână ca pe o armă împotriva vrăjmașului
Meu, diavolul. Mă deșert în voi cu multul, ca să fiți plini ca arma cea încărcată pentru luptă în
mâna ostașului luptător. Am făcut din voi unealtă de lucru și lucrez cu ea peste pământ și însămân-
țez pământul cu sămânță de veac nou. Am făcut din voi sămânță de om nou, și omul de pe pământ
se teme de voi că-i luați pământul lui, dar al Meu este pământul, nu al omului. Dacă omul vrea să
stăpânească veșnic pământul, Eu nu mai vreau, că al Meu este pământul, și Eu l-am întocmit din
ape, nu omul. Omul nu știe decât să se așeze împotriva Mea și să Mă dea afară din împărăția Mea
și din via Mea. Tatăl însă este Stăpânul, și vine cu Mine și ia via din mâna răpitorilor și o dă celor
ce Mă iubesc ca pe Fiul Tatălui ceresc, ca pe Stăpânul viei, ca pe Moștenitorul Tatălui. Amin.
Împart cu voi durerea Mea, și iată ce vă spun, fiilor închinați lui Dumnezeu: veni-va Tatăl și va

17
Necazul cel mare

pierde pe lucrătorii aceștia și Își va îngriji El Însuși via, că Eu sunt Fiul Lui, și omul Mi-a luat
moștenirea Mea cea de la Tatăl. Voi veni de la Tatăl și voi pierde pe toți oamenii care au avut
vreme să audă vestea împărăției Mele cu care vin de la Tatăl pe pământ, dar n-au voit să creadă.
Vin de la Tatăl cu toată slava cerească și Mă voi arăta Stăpân peste pământ și voi strica tot ce a
făcut pe pământ omul care a trăit fără Dumnezeu cu zilele lui, căci omul și-a făcut numai lui tot ce
a făcut pe pământ, iar Mie Mi-a luat dreptul de a fi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării sfintei cruci, din 27-09-1999
***

… Dar ce este întunericul cel mai din afară?

O, copii care luați cuvântul din gura Mea, din gura Domnului! Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
vă dă vouă să spuneți poporului sfânt aceasta: ce este întunericul cel mai din afară?

− Este scris în Scripturi că «fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară.
Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Iar cei străini vor crede și vor veni și vor sta la masă
cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor». Și iarăși scrie în Scripturi: «Împărăția
cerurilor se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Și cine va cădea pe
piatra aceasta, se va sfărâma, iar pe cine ea va cădea, îl va zdrobi». Iar arhiereii și fariseii as-
cultând aceasta au înțeles că despre ei se vorbește.

Este scris în Scripturi: «Afară sunt câinii, fermecătorii, vrăjitorii, desfrânații, hulitorii,
închinătorii la idoli și toți cei ce iubesc minciuna». Aceștia sunt afară din împărăția lui Dumnezeu
și nu sunt în ea chiar dacă ei se numesc fiii împărăției, dar dacă fac acestea, ei sunt în afara
împărăției cerurilor, că ea este în omul sfânt, din care Duhul Sfânt lucrează cer pe pământ.

Întunericul cel mai din afară este lumea; lumea care nu are pe Dumnezeu în trupul și
în sufletul și în duhul ei; lumea care lucrează în toți și în toate ale ei minciuna care trece și nu
rămâne, dar care-l încântă pe om pentru ea în viața lui de pe pământ. În lume este și va fi plân-
gerea și scrâșnirea dinților, și toți cei care-și zic fii ai împărăției cerurilor, dar care iubesc min-
ciuna și viața ei și frumosul care trece și desfrâul vieții în toată vremea. Aceia sunt în întunericul
cel mai din afară, și nu sunt în împărăția cerurilor și nu vin spre ea și nu o văd și nu o înțeleg,
căci sunt în întuneric, în faptele întunericului cel mai din afară, cel din lume, iar lumea este opusul
împărăției ceruri-lor.

Cărările drepților aleg de pe ele pe cei mincinoși și îi aruncă în întunericul cel mai din
afară, căci aceia sunt fiii lumii, iar cei mai mincinoși din fiii lumii sunt cei care-și zic fii ai lui
Dumnezeu. Aceștia sunt întunericul cel mai din afară în care stau ascunși cei ce lucrează minciuna
care stă împotriva lui Dumnezeu. Iar dintre cei ce nu sunt fiii împărăției, vor fi aleși de îngeri cei
drepți cu inima, și aceștia vor veni și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția
cerurilor, și vor umbla ei pe cărările drepților. Amin.

− O, poporul Meu, cei ce-ți dau ție cuvântul cel din gura Mea, Eu cu mare prețuire îi pre-
țuiesc, și așa aș vrea să faci și tu, că Eu te-am tras pe tine din necazul cel mare, dintre fiii minciunii
care mint pe toată lumea că ei sunt fiii împărăției Mele. Te-am tras ca să nu stai și tu cu ei în
întunericul cel mai din afară, că mai fericiți au fost și sunt ciungii și ologii și surzii și muții și
leproșii și străinii toți decât fiii împărăției care nu fac faptele împărăției cerurilor pe pământ. Cei

18
Necazul cel mare

ce stau cu aceștia și sub aceștia, sunt în necazul cel mare, și dacă-i voi scăpa pe mulți, așa îi
voi numi. Îi voi numi cei veniți din necazul cel mare, și le voi da hăinuțe albe precum v-am dat
vouă când v-am ales și când v-am primit și când v-am făcut vii prin viața Mea pe care v-am dat-o,
fiilor.

Dar mai este cineva pe pământ care să mai știe ce înseamnă viața, ce înseamnă împărăția
cerurilor sau ce înseamnă întunericul cel mai din afară, unde este plângerea și scrâșnirea dinților
și nicidecum fericirea cea părută?
Extras din Duminica a douăzecea după Rusalii, din 07-10-2001
***

Binecuvântat să fie numele tău cel nou, cetate iubită, şi te voi învăţa curând, curând să
sărbătoreşti cu sfinţii pe pământ în mijlocul noroadelor, şi tu vei asculta aşa cum Eu te învăţ, că
vreau să-i adun sub dragostea cuvântului Meu pe cei risipiţi ai lui Israel şi să-i fac să umble pe
căile Mele cele sfinte şi să asculte de Dumnezeu după ce atâta vreme au stat departe de voia Mea
prin îndărătnicia lor, risipindu-şi averea în plăceri şi în desfătări între neamuri, ca unul tânăr care-
şi doreşte desfătări. Dar Eu voi aduce pe pământ durere mare, foamete de pace şi de desfătări,
ca nimic, nimic să nu-l mai bucure pe om, şi să împlinesc Eu apoi pilda întoarcerii fiului
risipitor, care şi-a cheltuit viaţa şi averea ei în plăceri. Amin.

O, poporul Meu Ierusalim cel din români, tu să te uiţi bine în cuvântul Meu de peste tine,
şi aşa să creşti cu orice cuvânt, şi aşa să crezi, că Eu am o aşa de mare lucrare de lucrat prin tine
de se minunează sfinţii şi îngerii. Iar porţile Mele din mijlocul tău să fie deschise şi ziua şi noaptea
pentru intrarea Mea cuvânt la tine, că multe noroade va fi să hrănesc, fiindcă voi trimite mare
foamete pe pământ ca să pot să-i întorc la Mine pe cei aleşi ai Mei şi să-Mi zărească ei izvorul,
şi să-i adăp apoi din el. Tu să te aşezi în genunchi şi să te rogi Tatălui şi Mie pentru toate împlinirile
rostite de Mine, şi acesta să-ţi fie lucrul tău, iar biserica ta va fi întâia, va fi mireasa Mea, după
voia Mea, iar lumina ei va lumina neamurile, şi apoi «nici un neam nu va mai ridica sabia sa
împotriva altui neam», precum este scris. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei fiului risipitor. Sărbă-
toarea sfântului mucenic Haralambie, din 23-02-2003
***

Vai vouă, celor ce învăţaţi pe cei ce ascultă de voi să nu asculte de Mine şi îi învăţaţi
să nu creadă în cuvântul Meu de azi, care este râul vieţii ca să bea din el neamurile pămân-
tului spre tămăduirea lor, precum este scris în Scripturi să fie! Şi iată, cuvântul Meu care s-a
făcut râul vieţii în mijlocul României vă va judeca pe voi, cei care nu-i îndemnaţi pe oameni să
bea din el şi să se lase de fărădelegi şi să iubească Scriptura de ceruri noi şi de pământ nou în care
locuieşte dreptatea şi fiii ei. Vai vouă, celor ce sunteţi arhierei şi preoţi şi căpetenii şi care nu beţi
ca să credeţi în această milă şi să mâncaţi mană din cer şi să aveţi din cer şi nu de pe pământ
înţelepciune, şi să aveţi ascultare de Dumnezeu şi credinţă prin ea, şi apoi dragostea de Dum-
nezeu şi înţelepciunea ei şi frumuseţea cea dintâi, frumuseţea lui Dumnezeu în om! Vai şi
oamenilor care se tem de voi, care ascultă de voi împotriva cuvântului Meu de ieri şi de azi, îm-
potriva Mea şi împotriva lor, şi apoi toate acestea se vor întoarce împotriva voastră, şi vor alerga
oamenii la voi ca să-i acoperiţi, ca să-i scăpaţi de cele ce au să vină peste lume, şi voi nu veţi
putea nimic atunci, şi veţi fi ruşinaţi, şi veţi fi judecaţi de acest cuvânt care v-a învăţat şi v-a
strigat, şi voi n-aţi vrut să fiţi ai Mei, şi s-a împlinit cu voi Scriptura care spune: «Au orbit ochii

19
Necazul cel mare

lor şi au împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi ca nu cumva


să se întoarcă, şi Eu să-i vindec». Iată, nu vă este dat să credeţi, căci credinţa nu este a tuturor,
ci este numai a acelora care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu împlinindu-l pe el, şi de aceea
Eu, Domnul, voi pedepsi prin cuvântul acesta care învinuieşte pe cei ce nu cred, şi voi vărsa curând,
curând cupa peste cei necredincioşi şi peste toată zădărnicia trudei lor de pe pământ, căci pe pământ
şi-au strâns şi nu în cer, şi voi face să se mistuie pământul de sub ei, cu tot ce e pe el, căci aşa
este scris în Scripturi. Iar cei ce cred aşteaptă răbdând ceruri noi şi pământ nou şi dreptatea care
va dăinui în acestea, căci scris este că «Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă întru
nerăutate». Amin. Dar omul care îşi uită păcatele ca să le tot poată face, acela în zadar se tot arată
înţelept în numele Meu şi se crede aşa, dar înţelepciunea lui va fi vădită, căci aurul numai în topi-
toare se vădeşte dacă este. Amin.

Iar tu, Ierusalime al cuvântului Meu, nădăjduieşte în Domnul Dumnezeul tău, Domnul Cel
adevărat, Care S-a dovedit înviat prin răstignire, Domnul, Care este mântuirea ta şi slava ta şi
ajutorul tău, căci scris este: «Nădăjduiţi în El toată adunarea poporului; deschideţi înaintea Lui
inimile voastre». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 04-04-
2004
***

... Iar voi, copii din porți, aveți grijă de viața lui Israel, de viața Mea din fiii săi, căci ei nu
au altă viață de trăit decât viața Mea. Viața cu înger este cea mai plăcută viață a ta înaintea
Mea, Israele de azi, și să cauți mereu cu înger, căci tu trebuie să fii ocrotit cu mare grijă de
toate cele ce vor veni peste pământ să cerceteze pe fiecare după fapte, precum este scris că
Eu voi veni și voi da fiecăruia după cum este fapta sa.

Poporul Meu, fapta ta să însemne mereu, mereu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ca să-L vadă
toate neamurile pământului pe Dumnezeu cu tine întru a Sa venire. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt - ziua a treia, din
21-06-2005
***

O, taina umilinţei de duh este învăţătura Mea din ziua aceasta. Veniţi şi voi, fii ai lumii,
veniţi să auziţi cuvântul Meu, care naşte fii pentru Dumnezeu, căci Domnul poate şi din pie-
tre să-Şi facă fii, precum este scris. Veniţi şi auziţi glasul chemării Mele şi despietriţi-vă cerbicea,
că este tare şi de aceea nu puteţi mai mult pentru sufletele voastre, care plâng în voi după viaţa ce
va să vină pe pământ odată cu ziua Mea de mânie, care va lovi pe cei ce stau în necredinţă, în
nelucrare mântuitoare şi în nepăsare de Dumnezeu! Veniţi! Eu vă nasc şi vă cresc dacă veniţi.
Veniţi şi vă faceţi ucenici ai învăţăturii Mele, că am cu cine să lucrez ca să vă îngrijesc creşterea!
Cei ce se nasc, trebuie să înveţe apoi lucrarea iubirii şi a veghii sfinte până la venirea Mea, că mulţi
dau să se nască şi, neveghind peste ei, se smintesc şi mor iarăşi, căci cei ce caută sminteală, vine
duhul rău spre ei şi le strică mintea şi vederea şi credinţa, şi apoi le strică locul Meu din ei şi apoi
rămân în întuneric, bieţii de ei, şi păţesc ca fariseul, care era încredinţat că este drept, şi îi privea
de sus pe cei din jurul lui, şi făcea el aceasta înaintea Mea, iar Eu nu l-am îndreptăţit pe el mai
mult decât pe cel ce şi-a văzut nevrednicia, aplecându-se cu zdrobire de inimă şi cu ruga sa înaintea
Mea.

20
Necazul cel mare

O, caută, fiule, să nu-l strâmtorezi pe fratele tău. Dă-i lui prilej de creştere, dă-i pildă bună,
şi aşa vei lucra înaintea Mea lucrare frăţească, pentru care Eu te voi răsplăti, că iată, am în mijlocul
tău fii făcători, care ştiu de la Mine cum să lucreze cu fiecare, ca să-l aducă la Mine pe om, căci
Eu am pus în aceştia duh iubitor de oameni, şi dacă ar avea cum, ar lucra ei şi ziua şi noaptea
pentru salvarea multora, şi uită-te tu la lucrarea Mea şi la lucrarea lor, căci seamănă cu a Mea
lucrarea lor de învăţătură, tată, numai să vrei tu să înţelegi aceasta, poporul Meu. O, ei sunt dis-
preţuiţi de cei iubitori de sine şi care se îndreptăţesc în sinele lor şi care cad apoi prin semeţie, căci
omul când se ridică, atunci cade în ispita diavolului şi apoi cade în păcatul judecării aproapelui,
căci el nu ştie să vadă şi să înţeleagă lucrarea facerii omului prin cei ce-L fac pe Dumnezeu în om,
şi apoi cad unii ca aceştia în păcatul judecării aproapelui, şi iată câtă învăţătură îţi trebuie ţie,
poporul Meu, şi câtă iubire dau Eu să-ţi pun în inimă ca să înţelegi ce-ţi spun, căci cine n-are iubire
nimic nu poate, nimic nu este unul ca acela. O, vino, tată, să te smereşti cu mintea ta ca să-ţi dau
Eu minte, că iată ce fac cu mintea lor cei ce se smintesc, cei ce judecă după mintea lor, semeţindu-
se ca să cadă! Dar Eu, Domnul, îi îndemn pe ei la pocăinţă şi le spun să deschidă bine ochii, căci
diavolul e gata să lovească în ei pentru lucrarea lor cea rea, fiindcă diavolul Îmi cere Mie voie
când voieşte să-i arate omului păcăleala pe care i-a făcut-o, şi Eu sunt Cel Care-i porunceşte
diavolului să-şi arate faţa sa cea vicleană, cu care-l trage pe om de pe calea Mea. Eu sunt Cel
ce-l las pe om în ispita diavolului când Eu îl văd că lucrează cu iscodire, cu judecată, cu
semeţia cea care-l cade pe om în ispită, iar cei semeţi sunt cei ce au iubire de sine, şi aceasta îl
duce pe om la cădere. Eu însă, ca un tată milos îi îndemn la pocăinţă pe cei batjocoritori şi îi aştept
pentru iertare dacă se vor lăsa spre duh umilit, iar dacă nu vor lua în ei lucrarea umilinţei, vor
rămâne încă slujitori potrivnici, care, precum năpârca, îşi împart limba lor în dreapta şi în stânga
ca să râdă ei de agoniseala Mea, numai că ei nu ştiu că se luptă cu Mine şi nu cu omul, şi dacă nu
înţeleg aceasta, ei vor vedea. Amin.

O, fii ai lumii, sculaţi-vă şi voi din aşternutul vostru şi căutaţi-vă trezirea, că vine plata
pentru orice faptă, iar voi sunteţi neveghetori pentru ziua aceea. Grăiesc cu voi ca un tată, că Mi-
e milă de voi. Numele Meu cel mare este tot mai pitit acum dinaintea oamenilor prin cei care le
spun că nu este Dumnezeu şi că sunt numai ei. Fiara cea roşie şi proorocul mincinos sunt şi mai
tari acum împotriva lui Dumnezeu şi împotriva omului, căci necredinţa e tot ce a mai rămas pe
pământ în urma nebuniei omului cel căutător de putere şi de slavă pe pământ. Sculaţi-vă, voi, fii
ai lumii, şi căutaţi pe Dumnezeu, Care vă poate salva din întuneric! Vine ziua Domnului şi se vor
face mormane peste mormane casele oamenilor şi trupurile lor, case una peste alta, oameni
unii peste alţii, şi aceste făcături ale fărădelegii se vor desface şi vor cădea peste oameni şi-i
vor strivi, şi tot ce stă împotriva vederii omului ca să nu-L vadă omul pe Dumnezeu, totul va
cădea, şi va rămâne Domnul faţă în faţă cu omul, şi Mi-e milă de om şi îl strig pe el: Vino,
omule, afară, vino la lumină, tată, şi te fă prunc la iubire şi la faptă, căci tu stai numai în
păcate! Vino să te iert şi să te împruncesc prin iertare, căci scris este: «Până nu veţi fi ca
pruncii nu veţi intra în împărăţia lui Dumnezeu», iar prunc aceasta înseamnă: nerăutate şi iubire,
iertare şi pace, Dumnezeu cu omul, tată şi fiu, căci pruncii sunt cei ce au tată şi îi spun lui tată al
lor. Amin.

Veniţi, voi, fii ai lumii! Ieşiţi din lume şi faceţi-vă popor al lui Dumnezeu, şi apoi voi veţi
vedea, şi veţi vedea că Dumnezeu v-a spus vouă acest cuvânt de dor, strigându-vă pe voi spre El.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica vameşului şi a fariseului, din 17-02-2008
***

21
Necazul cel mare

Duhul cel potrivnic de pe pământ lucrează din ascuns cu putere și amenință calea venirii
Mele, iar ucenici plini de tainele Mele nu pot să-Mi fac, că e strâmt de tot pentru Mine așternutul
Meu. Nu mai pot vorbi cu cei ce-Mi stau porți, că voiesc să Mă feresc de lovituri, dar vorbesc cu
tine prin porți, poporul Meu. O, dacă tu vrei să vorbești cu cineva de departe așa cum se vorbește
azi pe pământ cu telefonul, poți, tată, să vorbești fără telefon? Eu știu de ce te întreb aceasta, dar
tu nu știi de ce te întreb. O, nici Eu nu pot vorbi cu tine altfel, darămite tu, dar nu mai grăiesc cât
Mă doare când necredința omului Îmi umblă la lucrarea Mea de venire, lucrare întocmită de Mine
ca să pot prin ea să vin și să grăiesc acum pe pământ așa cum scrie în Scripturi să grăiesc acum,
căci dacă altfel aș grăi, n-ar mai fi după adevăr Dumnezeu acum întru venirea Sa, ci ar fi și acum
așa cum știe omul pe pământ să facă și să spună apoi că Eu sunt Cel ce lucrez așa. Eu însă acum,
în zilele cele din urmă, n-aș mai fi putut lucra coborârea Mea la om, decât așa cum lucrez acum,
așa cum scrie în Scripturi să lucrez, iar Scripturile nu sunt citite și nu sunt înțelese de cei ce le
citesc. O, nu mai pot să-Mi dau tainele Mele pe masă, și Mi le voi pecetlui tot mai mult între
ucenici, și-i voi deosebi pe ei în taină, și va fi mare strâmtorare pentru Mine, fiindcă pe pă-
mânt e numai strâmtorare, și tot mai mult se întinde ea în calea Mea cea de azi.

… – O, ce greu ești Tu lovit în porți, Doamne, căci lucrarea Ta e lovită, și nu cei ce stau
porți ca să vii! Nu mai poți grăi pe de-a dreptul, decât în taină, Doamne, căci vrăjmașul stă și se
uită ca să vadă și ca să audă și ca să știe ce grăiești Tu peste cei de azi ai Tăi. Pe vremea Ta cea
de dinaintea lor, când Tu grăiai prin trâmbița Ta, spuneai poporului cel credincios că va veni
vreme de mare strâmtorare când nu se va mai putea vorbi decât prin scris cuvântul Tău, și apoi
scrisul va fi dat pe foc, și focul să-l tăinuiască pe el, căci omul este vrăjmaș omului chiar pe calea
Ta cu el.

… – Eu, copii din porți, am spus, și iarăși spun că fericiți sunt cei ce știu să vă citească pe
voi, dar prea puțini, prea puțini sunt, tată, aceștia. O, dați-vă Mie cu toate câte voi purtați pe
fața voastră în vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt veacurile și nici nu va
mai fi, iar aceasta ce am spus atunci și acum prin Scripturi nu poate omul să înțeleagă cum vine și
cum este adevărul cuvântului acesta. Voi grăi mai mult în taină cu voi și cu cei ce stau cu voi sub
greu, și cu cei ce poartă cu voi tainele Mele pentru toate lucrurile Mele de azi, căci în război își fac
tranșee cei ce biruiesc, și așa este și cu tainele Duhului Sfânt. Vă voi povățui, tată, căci trebuie să
adăpostim tot ce este de adăpostit, căci greu se lovesc în față lucrările Mele de acum, și multă
răzbunare poartă acum duhul potrivnic Mie și vouă pentru mersul Meu pe mai departe cu calea
Mea spre om. O, ștergeți-vă fața și lacrima! Voi grăi Eu, căci voi nu mai puteți grăi, că este necre-
dință, tată. Fiți umiliți! Intrați sub vină fără să deschideți gura! Supuneți-vă sub orice fel de lovituri
și dureri și încercări, și pecetluiți între Mine și voi, și între voi și ucenici purtarea tainelor Mele și
grija de ele, tată. Sunteți fără de mângâiere din părți, sunteți neajutorați, iar peste aceasta sunteți și
loviți, sunteți și disprețuiți. Eu sunt Cel ce vă cuprind în brațe și vă încălzesc ca să vă întăresc și
ca să nu-Mi lăsați poporul fără sprijin, tată. Nu vă temeți de marea strâmtorare în care stați!
V-a slăbit puterea și curajul! O, nu așa, tată. Eu voi avea grijă să vă întăresc, și voi întări pe mai
departe pentru voi ucenici și ucenițe, căci tot așa lucram și Eu, și tot așa Mă întăream și Eu pe
pământ din loc în loc, din timp în timp, și-Mi lăsam mărturia lucrului Meu și Mă sprijineam cu cei
credincioși, și unii pe alții ne dădeam Tatălui, și așa puteam prin greu și prin multul întuneric al
minții omului, al necredinței omului, și eram învinuit că petrec cu cei nevrednici pe pământ la
masa tainelor Mele, dar Eu Îmi pregăteam din ei ucenici ai puterii mărturisirii cea pentru Mine,
tată. Pace vouă! Nu Mă lăsați, nu Mă lăsați, tată!

22
Necazul cel mare

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-2008.
***

Să se coboare foc din cer peste toată răzvrătirea cea îndreptată asupra cărării cuvântului
Meu, care grăiește pe pământ. Să se mistuie tot răul din calea Mea și a poporului Meu, care crede
în venirea Mea la el. Amin. Ilie, proorocul Meu, vă spune vouă:

– Sunt mulți care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal, și aceia la glasul și porunca
Domnului vor fi fii ai acestui cuvânt curând, curând, căci cu cât împotrivirea spre cuvântul Dom-
nului se scoală cu duh de răzvrătire, cu atât mai mult crește credința în oameni, crește focul
Duhului Sfânt, pe care Domnul l-a aruncat pe pământ în zilele voastre și care se tot aprinde,
se tot aprinde și nu se stinge, ci se aprinde. Amin. Fiți plini de milă, fiți plini de duhul umilinței
așa cum am fost eu înaintea Domnului, dar nu înaintea omului vrăjmaș lui Dumnezeu. Amin.

Aș voi să grăiesc poporului Tău, Doamne, dar pot cei din porți să ne țină?

– O, proorocule mare, vom căuta să poată ei, și acum să le dăm să meargă la cei veniți la
izvor, dar să le dăm putere să lucreze peste ei, căci vin cu dor și cu foc cei ce vin, și apoi îi vom
întări în cuvânt și vor face bine cu el. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2008
***

O, poporul Meu, nu-i place duhului potrivnic când aude de la Mine că-ți zic poporul Meu;
nu-i place să audă că țarina neamului român e patria Mea cea de azi, patria venirii Mele pe pământ
după două mii de ani pentru Scriptura nașterii din nou a lumii, precum este scris în Scripturi să
lucrez. Iată, Eu nu Mă încurc nici azi în păcatele omului, ci Mă încurc în necredința lui, iar
tu să iubești slava Mea din mijlocul tău și să-i fii credincios, căci împărăția Mea nu este din
lumea aceasta, și de aceea lumea n-o primește și n-o vrea pe ea, fiindcă ea se are pe ea, și
altfel ea nu mai vrea. Eu însă îi spun ei că vine biciul lui Ilie și va cădea în usturime după
usturime lumea, și pace nu va fi, și va fi facere cu durere, și va fi Dumnezeu cu lucrarea Sa
peste pământ și Se va slăvi prin ea, precum este scris să se împlinească așa. Amin. (Vezi se-
lecția tematică: „Enoh şi Ilie”, - și pe edocr; jumpshare; joomag; authorstream; archive; Google
Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
2008.
***

Să intre sub mâna celor ce binecuvintează, să intre fiecare fiu credincios așezării Mele, și
fiecare să știe să stea la rândul cetei sale, căci fiecare creștin își are timpul lui și rădăcina lui. Amin.

O, fii credincioși ai poporului Meu, căutați să intrați sub mâna păstorilor cei puși de Mine
peste voi pentru binecuvântare și nu-i disprețuiți, fiindcă Eu sunt Cel ce i-am așezat pe ei păstori,
căci vai oilor fără păstor, fără mână care binecuvintează pe creștet pe fiii lui Dumnezeu! Oi sunt
cei ce ascultă și se lasă la păscut sub toiag de păstor, iar altfel de oi nu sunt oi, ci sunt capre, și
caprele țopăie și împung și se cațără ca să rupă copaci și ramuri de copaci, căci nu se mulțumesc
cu iarbă, iar oile plâng și grăiesc și mângâie și încălzesc și rabdă și nu se răzvrătesc, ci stau sub

23
Necazul cel mare

mâna păstorilor lor. Intrați sub binecuvântare sub mâna păstorilor, căci dacă nu sunteți găsiți
așa nu veți fi ocrotiți de rău și de minciuna cea de pe pământ și de fața ei cea zgomotoasă,
care se atinge cu semnele ei peste toți cei ce nu au pe creștetul lor pecetea Dumnezeului Celui
viu și numele Lui cel nou, Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.

E zi de sărbătoare de sfinți și de mucenici. Aceștia Mi-au fost ucenici pe pământ, și prin


poarta mărturisirii au venit în sânul Meu cel plin de fii credincioși și luptători pentru Mine pe
pământ. O, fii ai poporului Meu, mare este cuvântul binecuvântării care vine peste om prin credința
cea din inima lui! Intrați sub mâna păstorilor pentru binecuvântare, căci voi ați știut și știți orân-
duiala cea de la Mine peste voi. Iată-l pe unul din cei doi păstori de peste voi, e plin acum de
neputințe fel de fel după multa-i osteneală pentru viața poporului Meu de azi, dar mâna lui are în
ea putere de har pentru voi. Căutați pecetea Mea peste voi din mâna lor, căutați binele vostru, căci
cei binecuvântați sunt cei pe care Eu, Domnul, îi cunosc în vreme de furtună pe pământ. O, prețuiți,
fiilor, mâna cea de la Mine și faceți-o peste voi lucrătoare de binecuvântare, tată, și împliniți în voi
voia împărăției cerurilor, nu voile voastre, care nu rămân peste voi în vreme de cumpănă, ci, din
contra, vă trag de sub binecuvântare, căci vai oilor fără păstor. E zi de sobor de sfinți și de ucenici,
iar Eu, Domnul, dau să vă sprijin cu învățătura cuvântului Meu așa cum făceam cu voi când vă
strângeați pentru binecuvântare. Vă aduc aminte de așezarea Mea de peste voi, tată. Voi, cei de
demult credincioși mersului Meu cu voi, întoarceți-vă la dragostea dintâi, ca să nu se mute sfeșni-
cul vostru! Întoarceți-vă sub ocrotirea Domnului, întoarceți-vă, tată! Eu, Domnul, vă chem. Căutați
peste voi binecuvântarea și mâinile care binecuvintează, căci vremea se strică cu fiecare zi, cu
fiecare clipă, și fericiți și sfinți vor fi cei binecuvântați. Învățați viața cea binecuvântată peste voi,
așa cum Eu vă povățuiam adesea prin gura trâmbiței Mele prin care Eu vă păstoream pe voi. O, nu
stați răzleți! O, nu mai stați așa, căci voi aveți de dat răspuns lui Dumnezeu mai mult decât
credeți voi că veți da, fiindcă voi ați fost cei ce ați auzit cuvântul lui Dumnezeu, tată. O,
căutați în mâna păstorilor pecetea care vă va fi de mare folos în zilele ce vin, și căutați la ceea
ce ei vă îndeamnă să fiți și să puteți, căci cuvântul lor de peste voi este pentru viața voastră,
tată. Trupul lor este neputincios, la fel și duhul din ei, dar harul Meu este în binecuvântarea mâinii
lor, cea de la Mine așezată pentru voi și peste voi, căci Eu pentru voi vi i-am dat păstori. Fiți
binecuvântați, ca să fiți, fiilor, căci numai cei binecuvântați, numai aceia sunt. Amin, amin, amin.

Eu, Domnul, Îmi fac intrarea cu sfinții în cartea Mea cea de azi, și porțile se deschid la
glasul Meu, la vestea că Eu intru în carte. Amin.

Să se înmulțească iubirea de Dumnezeu, și prin ea să se înmulțească darul credinței sfinte


în toți fiii poporului Meu, căci iubirea trebuie să crească mare și tot mai mare, și nicidecum să
scadă, căci cine pierde iubirea, acela pierde și darul credinței, și vai celui ce a mâncat cu Mine la
masa aceasta și apoi M-a părăsit pentru alți dumnezei! Mai fericită este o stârpitură decât unul ca
acela, care va fi să dea răspuns lui Dumnezeu pentru necredincioșia și nestatornicia lui, și, iată,
poporul Meu, sufletul feciorelnic este mai mare decât trupul cel feciorelnic. Cel ce este fecio-
relnic cu sufletul nu se duce după alți dumnezei, nu se duce, tată, ci Îl iubește pe Domnul cu
inima în care el petrece și cu cugetul în care se desfată în Domnul, și nu are alt dumnezeu
afară de Mine, și se aseamănă cu Avraam și cu David, al cărui nume Eu, Domnul, îl port pe
pământ, Eu, și cei ce sunt ai Mei. Amin.

24
Necazul cel mare

O, e mare taină sufletul feciorelnic, poporul Meu, și va fi să-ți grăiesc ție despre această
taină, tată, iar tu să te gândești bine la ea și să te așezi în ea, tată, căci nu va rămâne piatră pe
piatră din tot ceea ce și-a făurit omul pe pământ, ci va rămâne omul față în față cu Dumne-
zeu, și fericit va fi cel ce învață bine să spună mai dinainte: «Domnul a dat, Domnul a luat,
binecuvântat să fie numele Lui», căci nu va rămâne înaintea Mea decât numai omul și trupul lui,
sufletul și sălașul lui, care vor da răspuns la Dumnezeu pentru viață, și de aceea am spus Eu că mai
fericită este o stârpitură, care n-a gustat lumina vieții pe pământ, decât cel ce a știut că este Dum-
nezeu în acest cuvânt și nu și-a păstrat feciorelnic sufletul său, cel zidit de Dumnezeu în el.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, izvorâ-
torul de mir, din 08-11-2008
***

Ne întoarcem apoi în carte, copii din porți, ca să Mă las în ziua aceasta cu mare putere de
cuvânt peste duhul poporului Meu. Lumea se pregătește de ospăț mare pentru ca să petreacă anul
care a trecut și să întâmpine anul care urmează. O, biata de ea, lume, e beată de duhul nepăsării de
Dumnezeu și nu știe că Eu sunt Cel ce pot și că nu ea este! Toți fiii lumii sunt îmbătați de ea, dar
Eu v-am spus vouă: «Ieșiți din lume, poporul Meu, ca să nu gustați din vinul ei, ca să nu vă
împărtășiți din păcatele ei și să nu luați din bătăile ei, fiindcă păcatele ei au ajuns până la
cer, și Domnul Și-a adus aminte de nedreptățile ei, dar pe cât s-a mărit pe sine în desfătări,
tot atâta chin și plângere va lua ea, fiindcă zice în inima ei: „Stau ca împărăteasa și nu sunt
văduvă și nu voi vedea jale“, dar îngerul Meu va ridica cu multă tărie piatră de moară și va
spune: „Așa va fi de repede aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și i se va pierde urma, și se va
găsi în ea sângele proorocilor și al sfinților și al tuturor celor junghiați pe pământ“ și încă îi va
zice îngerul: „Dați-i înapoi precum v-a dat ea, și după fărădelegile ei măsurați-i îndoit; în poti-
rul în care v-a turnat ea turnați-i de două ori, căci s-a mărit spre plângerea ei“», după cum este
scris. Așa i-am arătat Eu, Domnul, căderea lumii, cetatea cea potrivnică Mie, așa i-am arătat-o Eu
ucenicului Meu celui iubit Mie, lui Ioan, cuvântătorul cuvântului Meu în vremea lui de pe pământ,
și am proorocit prin el căderea trufiei trufașilor pământului și salvarea celor credincioși. Iar tu,
poporul Meu, să citești, tată, Scripturile, ca Daniel să le citești, și să-Mi amintești din ele de făgă-
duințele Mele și să cauți în ele împlinirile cele de la Mine, și să te rogi la Mine ca proorocul Daniel,
căci el se ruga cu foc în inimioară pentru împlinirile Mele peste pământ. Citește, tată, vremurile
cele de demult, citește în Scripturi, poporul Meu, și vezi că în ele au scris proorocii vremea Mea
cu tine și Scripturile cele de apoi, și te fă potrivit pentru lucrare de ucenic, tată, căci lumea se duce
tot mai cu avânt spre răsplătirile ei, dar tu să mergi tot mai cu dor spre întâmpinarea Mea, căci și
Eu merg spre întâmpinarea ta și spre întâmpinarea celor credincioși până la sfârșit merg, și vom
așeza masa cea pentru prooroci și pentru sfinți și le vom împărți lor moștenire, tată, moștenirea
spre care ei au trudit, și cununa trudei lor, poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Daniel, din 30-12-2008
***

O, nu vă clătinați voi, cei ce iubiți Ierusalimul! «Mângâiați, mângâiați pe poporul Meu!»,


așa este scris în Scripturi, și veți primi plată de mângâietori. O, nu vă mirați de focul care s-a aprins
spre încercare! Eu am spus demult, demult că stau cu sita de boabe de grâu în mână și o clatin
mereu, ca să pot să rămân în ea cu bobul sănătos la credință și la iubire, căci numai așa poate omul
să se închine Mie. Curând, curând va fi vreme de bucurie, și va fi vreme de plâns. Credința
și necredința vor sta față în față cu adevărul Meu cel de azi, și fiecare va lua din el. Vor lua

25
Necazul cel mare

din el cei credincioși și vor lua din el cei necredincioși, și va fi bucurie, și va fi plâns, după cum
fiecare și-a adunat înaintea Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol, întâiul mucenic și ar-
hidiacon Ștefan, din 09-01-2009
***

O, poporul Meu, o, să nu mori, tată, cu moartea cea de-a doua, căci ea este necredința și
este partea celor necredincioși. Stai cu cuvântul Meu cel de azi și nu te uita înapoi, ci numai la
glasul Meu să iei aminte, căci Eu sunt Cel ce văd și știu să te călăuzesc prin cele ce au să vină
să strâmtoreze pe oameni. E vreme cu răscruce, iar cei ce nu Mă au cuvânt peste ei nu vor
cunoaște vremea, și vor rătăci și se vor sfărâma ca fii ai neascultării.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului, din 19-01-2009
***

Sunt cu botezătorul Ioan în ziua lui de serbare între sfinți. Suntem veniți la poporul Meu
de pe pământ, o, Botezătorule al Meu. Să Ne așezăm cu sărbătoare în mijlocul lui. E sărbătoare
pentru cei din cer cuvântul Meu, căci cerul este lipsit de mângâiere ca și Dumnezeu, iar cuvântul
Meu este înviorare pentru cei din cer. Tu ai știut cum să Mă dai oamenilor. I-ai chemat la curățire
și la pocăință și le-ai zis că după tine vin Eu cu curățirea și apoi cu învierea omului, prin propovă-
duirea împărăției cerurilor pe pământ. Sunt osteniți cei ce Ne deschid ca să intrăm în carte, sunt
îndurerați adânc și sunt nemângâiați în dureri ca și Noi. Hai să lucrăm duh de înviere, hai să lucrăm
peste om, hai să cuvântăm! Amin, amin, amin.

… – O, popor îngrijit de Dumnezeu-Cuvântul, scoală-te și lucrează ca mine! Sculați-vă


spre lucru, voi, cei din porți, să intre Domnul mereu la popor ca să-l pregătească Lui, și ridicați-
vă și lucrați popor Domnului din cei ce vin și se apropie să-I fie Lui fii și învățați-i pocăința, ca și
mine învățați-i, căci pocăința îi dă omului chip frumos, duh frumos. Doare la Dumnezeu nepocă-
ința omului, iar voi sunteți la porți, și sunteți între Dumnezeu și om, și aveți dușmani, fiilor. O, ce
durere! E mare la Dumnezeu această durere. Toate durerile care se zdrobesc în voi sunt de la
duhul necredinței și al neumilinței celor ce lovesc în voi. O, iată în ce păcate cad cei ce nu stau
frumos în duhul credinței sfinte! Cine nu stă cu Domnul așa pățește, și așa au pățit toți, și toți au
lovit apoi în cei de care s-au despărțit, și rar creștin a stat cuminte și umilit pentru păcatele lui
după ce a plecat din acest staul. Duhul umilit este cel ce vă ajută pe voi din voi, dar fiți înțelepți,
fiilor mici, ca nu cumva printr-o așezare neînțeleaptă a voastră în duhul umilinței să micșorați
lucrarea Duhului Sfânt, Care este în voi pentru împărțirea cuvântului, fiilor, și pentru viața cea
hrănită a poporului sfințit. Vine peste oameni păcatul lepădării de credință, (Vezi selecția tema-
tică: „Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream;
Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive; n.r.) și trebuie să fie întărit în Domnul acest
popor, și trebuie să se învețe el din zi în zi mai mult cu sărăcia și cu puținul din toate, căci omul
din lume își va vinde sufletul pentru o felie de pâine, pe care va fi s-o aibă sau nu, după ce va fi
mărturisirea lui pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. O, a căutat Domnul să-Și strângă
poporul buchețele, căci vremea se tot grăbea să vină. O, pentru trup se teme omul, dar pentru duh
ba. Fiți, dar, înțelepți și întăriți duhul și credința poporului sfințit, căci cei adăpostiți de vreme
rea sunt îngrijiți de Domnul. Amin.

26
Necazul cel mare

… O, nu uita, omule credincios, și tu, cel necredincios, o, nu uita că este scris în Scripturi
că omul fărădelegii, care se arată la sfârșit, va fi nimicit cu suflarea gurii Domnului. Iată proo-
rocie împlinită! Acest cuvânt, care curge în zilele acestea din cer pe pământ, este suflarea gurii
Domnului, lucrarea celei de a șaptea trâmbițe, lucrarea lui Dumnezeu-Cuvântul. (Vezi selecția
tematică: „Trâmbiţele apocaliptice”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; archive; Go-
ogle Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) O, iată de ce se războiește omul necredincios cu acest cuvânt
și cu poporul cel de azi, credincios cuvântului acesta! Acest cuvânt va nimici cu suflarea lui fără-
delegea, și pe omul care o acoperă pe ea să nu se vadă. Amin.

Iar Tu, Doamne, fii împlinitor, căci apostolii Tăi au proorocit aceasta pentru că Tu i-ai
umplut pe ei cu putere de sus, cu Duhul Sfânt Mângâietorul, Care îi ocrotește pe ai Tăi sub mantia
Ta. Amin, amin, amin.

– O, poporul Meu, iată de ce omul fărădelegii își face rost de câini și îi învață să latre și îi
învață să muște din pacea cea din mijlocul tău! Suflarea gurii Mele îl ustură pe el, îl strânge în
legăturile lui, iar el este supărat. Tu însă stai tare în credință, căci Eu îți cer aceasta, și stai, tată,
cuminte, căci Eu te ocrotesc fiindcă ești credincios. Caută să fii cu inima curată, căci aceasta în-
seamnă om cu mâinile curate, iar Eu te voi îngriji în toată vremea, dar să nu deznădăjduiești pentru
paza Mea de peste tine. Rămâi sub mantia Mea, căci tu ești mititel. Rămâi copil, ca să te pot ocroti.
Rămâi lângă Mine, poporul Meu, căci toate se sfârșesc, și va rămâne Domnul și poporul Său.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-2009
***

Pace ție, poporul Meu! Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt îți întărește credința și credincioșia, răb-
darea și înțelepciunea, și apoi pacea și iubirea, căci zilele sunt grele.

Pace ție, poporul Meu de azi! E mare minune să fie azi omul copil al lui Dumnezeu. Eu,
Domnul Iisus Hristos, vin la tine cuvânt și te întăresc întru lucrarea Duhului Sfânt Mângâ-
ietorul, căci pe pământ nu va mai fi mângâiere pentru om, și omul va da piept cu durerea pe
care n-o așteaptă, fiindcă tatăl minciunii, diavolul, nu va mai avea putere să-i dea omului
mângâierea lui cea mincinoasă, iar Eu grăiesc acum peste tot sufletul credincios să ia putere
de la Duhul Sfânt Mângâietorul, Care S-a slăvit și Se slăvește pe pământ prin prooroci, prin
graiul Lui cel prin prooroci vestit, căci toți proorocii au grăit despre vremea de ieri și despre
vremea de azi, și prin Duhul Sfânt au grăit ei. Eu, Domnul, M-am sprijinit mereu cu omul ca să
pot grăi pe pământ, căci Eu pe om l-am făcut să fie locașul Meu și ajutorul Meu apoi, ca să se ajute
de la Mine om pe om și să nu fie omul fără Dumnezeu pe pământ, că e greu fără Domnul pe pământ
pentru om, o, e tare greu să nu știe bietul om de unde greul de peste el, de unde durerea și tristețea,
de unde neputința și necredința lui, de unde rătăcirea și pedepsirea lui prin acestea.

… O, roagă-te, poporul Meu, pentru tine și pentru toți cei strâmtorați pe pământ, căci și Eu
Mă rog Tatălui pentru mângâierea celor strâmtorați de la toate ticăloșiile care se săvârșesc în mij-
locul lor. Îngerii Mei merg cu Mine și îi însemnează pe cei strâmtorați, căci scris este să fie așa și
să Mi-i ocrotesc pe cei ce sunt ai Mei, dar iată, vin și îi învăț pe ei din gura Mea și le spun lor așa:

Voi, cei ce vreți să învățați de la Dumnezeu scăparea voastră de ceasul ispitei care va
să vină pe pământ să-i încerce pe toți oamenii, o, umpleți-vă inimile voastre de iubire de

27
Necazul cel mare

Dumnezeu și apoi de credință neprefăcută! Așezați-vă în credință și apoi în post și în rugă-


ciune, împlinind cu iubire poruncile vieții! Eu, Domnul, vă ocrotesc pe voi de ceasul ispitei
ce va să vină să încerce pe toți oamenii, dacă voi veți aduce înaintea Mea inimile voastre și
stăruința în veghe cu Mine pentru viața voastră cea cu Dumnezeu. Lăsați plăcerile, căci sunt
înșelătoare! Lăsați învățătura cea mincinoasă, căci numai Dumnezeu va fi pe pământ adevă-
rat, și veți vedea aceasta! O, lăsați-vă de păcate, căci ele fac moartea în om! Dați de la voi
păcatul și trăiți în sfințenie, căci fără de sfințenie nimeni nu va vedea mântuirea cea de la
Mine, fiindcă așa este scris! O, e vremea să privegheați împreună cu Mine, Mielul Tatălui,
ca să biruiesc minciuna împreună cu cei iubitori de Dumnezeu și să biruiesc lucrarea sata-
nicească de pe pământ. Opriți-vă de la păcat, ca să-L puteți ajuta pe Dumnezeu pentru sal-
varea voastră! Postiți post sfânt, nu numai post de bucate! (Vezi selecția tematică: „Despre
post şi milostenie”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; ar-
chive; pubhtml5, n.r.) Postiți de păcate, tată, și dați de la voi necredința, căci vremea este cu
necredință în ea, și oamenii necredincioși o fac pe ea să fie, și de aceea este ea. În loc de teamă
din pricina lucrării satanicești, care dă să vă însemneze pe trup cu semnul ei cel tainic lucrat
ca să nu-l pricepeți când el vine spre voi, o, postiți post sfânt și privegheați cu rugăciune în
glas și în suspin după Dumnezeu, ca să vină El să vă păzească de ceasul ispitei, căci voi sunteți
neputincioși. Luați pildă din cuvântul Meu cel de acum două mii de ani, rostit peste poporul
Israel, căci așa am spus atunci: «Oricine se va înălța pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește
pe sine se va înălța». Amin.

O, nu puteți voi fără Dumnezeu să biruiți ceasul ispitei, tată! Înarmați-vă, dar, cu Dum-
nezeu și nu uitați, nu uitați semnul sfintei cruci, însemnați-vă cu el pe frunte și pe tot trupul, cu
cele trei degete apropiate, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ca să nu aibă putere
peste voi lucrarea lui satana! Păstrați-vă mâna pentru ca să faceți cu ea semnul sfintei cruci, și
faceți cruce pe voi cu mâna, și mult să faceți, și tot mereu să vă însemnați cu acest semn, căci
satana a luat putere mare prin cei botezați, dar care nu-și mai fac semnul crucii pe trupul
lor și peste toate ale lor cu cele trei degete împreunate ale mâinii drepte, cu mâna mărturi-
sindu-L pe Dumnezeu întru Treime slăvit și închinat, iar cu inima și cu gura lăudându-L de-
a pururi! Aprindeți în casele voastre candele cu untdelemn și faceți-vă miruitor și muiați-l în
candelele aprinse mereu și însemnați-vă trupul și mersul cu semnul sfintei cruci, și căutați untde-
lemn netrecut prin foc, căci nu trebuie să se atingă focul de untdelemn, ci untdelemnul tre-
buie să se atingă de foc prin feștila care-și hrănește din el arderea ei, lumina ei pentru casa
creștinilor Mei, căci candela aprinsă cu bilețel scris în ea cu numele Tatălui și al Fiului și al
Sfântului Duh este slujitoare din partea Domnului peste cei credincioși și sfinți, care așteaptă pe
Domnul de izbăvire a lor. Așa să vegheați voi cu Mine, Mielul Tatălui, în vreme de strâmtorare, și
așa vom fi biruitori. Amin. Așezați peste voi post sfânt, post de păcate și de plăceri trecătoare
și mult înșelătoare, și apoi așezați peste voi post de bucate și postiți trei zile în săptămână:
luni pentru îngerul păzitor, iar miercuri și vineri pentru Mine, ca să am ucenici pe pământ,
căci soiul de diavoli din zilele acestea nu pot fi biruiți decât așa cum i-am biruit Eu, cu post
sfânt și cu rugăciune sfântă, cu viață plină de Duh Sfânt în ea și peste ea. O, întoarceți-vă la
portul cel creștinesc și curățiți-vă de podoabele cele vremelnice și îmbrăcați-vă întru cuvioșie
duhul și trupul, iubind și hrănindu-vă cu tot cuvântul Meu și învățându-vă să vă hrăniți așa,
căci sufletului îi trebuie hrană ca să poată pentru trup și pentru Domnul. Veniți spre înțelepciune
sfântă, veniți, tată, și învățați din izvorul Meu, cu care vin pe pământ spre voi ca să vă învăț
lucrarea mântuirii față de vremea cea cu ispită care este acum pe pământ cu fața ei cea
ascunsă de ochii și de mintea voastră. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu și sunt întru cea de a

28
Necazul cel mare

doua venire a Mea de la Tatăl la om ca să-l învăț pe om venirea Mea cu sfinții, ca să-l deprind
pe om cu Dumnezeu pe pământ, cu împărăția Mea în mijlocul oamenilor. O, curățiți-vă de cursele
în care sunteți și care vi se întind, căci iată, v-am dat povață sfântă; luați-o în voi, că e dulce ca
viața Mea cea iubită de omul iubitor de Dumnezeu! Aduceți Domnului inimile voastre! Eu, Dom-
nul, vă voi povățui cu milă și vă voi face fii ai lui Dumnezeu dacă veți lua în voi puterea aceasta,
cuvântul Meu cel învățător peste om. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica vameșului și a fariseului, din 08-02-2009
***

O, poporul Meu, poporul Meu de peste tot, cel ce asculți și cel ce nu asculți de povața Mea
cea spre viața ta! Ferește-te, tată, de păcatul judecății, căci Eu sunt Judecătorul, Eu cântăresc omul,
tată, Eu, și nu tu, fiule. Păcatul judecății se naște din păcatul urii. Păcatul judecății este neumilință
și necredință, tată, iar Eu te rog să Mă crezi ce-ți spun, fiule. Acest păcat te duce să păcătuiești cu
hulă și apoi cu ură, cu ură și apoi cu hulă, și Eu voiesc să te iert, tată, și să te întorc cu iubire spre
Mine și spre frați, tată. O, ascultă-Mă! O, auzi-Mă! O, înțelege-Mă când îți grăiesc! O, înțelege-
Mă, tu, cel ce-ți grăiesc! Cu iubire fără seamăn te povățuiesc. Te voi curăți de tot păcatul tău dacă
Mă vei asculta. Vino, tată, spre ascultare și ajută-Mi lucrarea Mea de azi cu ascultarea ta! E vremea
să vii să te iert, căci Eu sunt Cel ce iert păcatele omului și îl fac din nou pe omul care vine să-l fac
și să rămân apoi îmbrățișat iarăși cu el. Amin. Am spus mereu poporului Meu: «Luați Duh Sfânt,
fiilor!», și tot așa îi spun și acum: Luați Duh Sfânt, tată, luați, voi, fiilor clătinați de la pieptul Meu
cel pentru fii, căci necredința nu vă duce la bine, ci vă duce la rău, tată! Duhul Sfânt este Cel ce vă
dă vouă putere să fiți fiii lui Dumnezeu și să-I dați Lui iubirea și credincioșia cu răbdare și cu
cruce, tată. Am venit pe pământ să-l iert pe om de șaptezeci de ori câte șapte și să depășesc hotarul
cel pentru iertare. Veniți, voi, cei pierduți de la pieptul Meu, și Eu vă voi ierta pe voi și vă voi
vindeca și vă voi iubi și iarăși veți fi ai Mei. Vine durere mare pe pământ, iar Eu vă port grija,
tată. Veniți sub cortul Meu și stați sub el și numai sub el, căci lucrarea cuvântului Meu peste
fii este acoperământul sub care Îmi voi ocroti Eu, Domnul, pe cei rămași cu Mine în vremea
cea de strâmtorare care vine pe pământ. Amin.

Pace ție, poporul Meu! Îndeletnicește-te cu iubirea, tată! Iertați, ca să vi se ierte și vouă,
fiilor, și așa va sta rugăciunea voastră înaintea Mea! Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea a Postului mare, a cuvioasei
Maria Egipteanca, din 05-04-2009
***

Îi dau neamului român slava cuvântului Meu, pe care îl așez în cartea Mea cu tine
spre povață peste om, poporul Meu, și îl învăț pe el să ia și să știe, căci Eu îi dau lui și îl aștept
cu mare iubire spre înnoirea lui, spre nașterea din nou, ca să fie el făptură nouă, țară nouă,
înveșmântată de sfinți și de îngeri, căci slava cea trecătoare a lumii trece ca și lumea și ca
lucrarea ei lumească, dar slava cea veșnică a sfinților rămâne, iar Eu, Domnul învierii a
toate, voiesc ca tu să rămâi, țara Mea de azi, căci pământul de sub tine este alegerea Mea cea
dintru început, iar tu încă nu pricepi ce taină poartă pământul tău. (Vezi selecția tematică:
„Slava Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Scribd; Archive.org; Google Drive;
pubhtml5; joomag, n.r.) Fă-ți timp să Mă auzi! O, fă-ți timp să stai de vorbă cu Dumnezeu, tată!
Pe tine te știe Lucifer încă de la început, și dă el acum să joace în tine cartea sa ca să te umple
de lucrarea sa cea potrivnică Mie, dar Eu vin și îți spun să iei de la Mine știre și să intri sub
mantia Mea, sub povața Mea ca să te ocrotesc de ceasul ispitei, tată, căci a venit peste tine

29
Necazul cel mare

ispita cea grea despre care scrie în Scripturi că vine, iar Scripturile tu nu le citești și nu le
cunoști dacă nu le citești ca să le înțelegi. O, tu trebuie să citești în Scripturi și să nu faci altceva
decât ce este scris în ele să faci, căci Eu vreau să biruiesc pentru tine, și apoi pentru Mine cu tine,
țara Mea.

O, măi Lucifer, o, tată, o, îngerul Meu cel neascultător de Dumnezeu, nu te mai în-
cânta cu dușmănia ta pe Mine și pe lucrarea Mea de înnoire a lumii, de vreme ce știi că Eu
sunt Dumnezeu, și nu tu, că Eu sunt Biruitorul, și nu tu. O, lasă, tată, jos armele tale și vino
spre odihnă, tată, căci tu ai fost îngerul cel frumos al cetelor îngerești, și iată ce ți-a făcut
îngâmfarea omului când el s-a trufit, iar tu i-ai slujit spre căderea ta prin căderea lui! O, dă-
te la o parte cu lucrarea ta cea de la om și dă-Mi Mie cale ca să-l înviez pe om și să-l nasc din nou
pe el și să vadă ce a făcut el îngerilor lui Dumnezeu, pe care i-a tras în adâncul dorinței lui cea de
slavă împotriva slavei lui Dumnezeu celei netrecătoare pe veci de veci! O, vino spre întoarcere
în slava cea cerească, din care tu ai căzut prin om, înger neascultător, și te vei odihni de
osteneli! O, iată ce face ascunderea de Dumnezeu în cele ascunse ale omului ascuns! Ție îți
poruncesc acum, în zi de Paști în cer și pe pământ a Mielului lui Dumnezeu, strânge-ți armele
și fă curat de tine și de lucrarea ta pe vatra neamului român, pământul cel ales de Mine la
început pentru slava Domnului la sfârșit! Ascultă-Mă, tată! Iată, te-ai înarmat cu toate lu-
crările tale ascunse ca să murdărești acest pământ, și neamul Meu de pe el să-l pecetluiești
cu pecetea pieirii, cu sigiliul cel potrivnic voii lui Dumnezeu. Nu te las să faci aceasta. Vei
intra în ascultare de acum. Vrei, nu vrei, Eu, Domnul învierii, Fiul Tatălui Savaot și al mamei
Fecioara, îți cer supunere, te supun sub puterea Mea cea netrecătoare, căci este scris să fac
aceasta. O, fii cuminte de acum, căci tu ești înger, și trebuie să știi ce ai fost mai înainte de
ceea ce ești acum, căci Eu îți amintesc aceasta. Îl voi naște din nou pe om, căci am venit pe
pământ cu nașterea din nou a lumii, și tu vei rămâne fără om și nu vei mai fi scula omului, și omul
nu va mai fi scula ta, și vei fi fără de casă și nu vei vrea să părăsești dușmănia și răutatea, dar Eu
îți spun cu milă, supune-te sub mila Mea, sub iubirea Mea, după șapte mii de ani de muncă zadar-
nică împotriva Mea și a omului, fiindcă iată, Eu sunt Biruitorul, Eu și nu tu, tată. Nu-ți spun așa
ca să te biruiesc, ci ca să vezi și ca să te trezești din lucrarea ta cea rea, care ți-a obosit vederea și
nădejdea de bine pentru tine. Iată, uită-te să-ți vezi locul dacă nu vei vrea să intri sub dragostea
Mea ca să-ți dau odihna cea fără de foc. Nu fi necredincios. Eu știu că tu Mă crezi, dar ești îndă-
rătnic. Eu, Domnul, te chem spre liniștea pe care ai pierdut-o după ce nu M-ai mai ascultat, după
ce te-ai ascuns în om ca să cazi cu el cu tot, slujind voinței lui cea plină de trufie împotriva Mea la
începutul zidirii. Stau cu lucrarea cuvântului Meu pe vatra neamului român, pe care tu voiești acum
să-ți desfaci cortul și să-ți încerci împărăție. O, nu te las, Lucifer. Te numesc cu numele tău cel de
la Mine dat la început, împotriva lucrării tale întunecate acum peste pământ. Sunt cu praznic de
înviere, praznicul cuvântului Meu pe pământul neamului român, iar tu ai văzut masa Mea întinsă
pe el, de cincizeci de ani și mai bine întinsă pe el, și dai să-ți desfaci cortul tău peste muntele Meu
cel sfânt, cel de la sfârșit muntele Meu, și despre care scrie deslușit în Scripturi, și numai cine
nu citește nu înțelege, și numai cel ce nu se uită ca să vadă nu crede. O, ce vrei să faci peste țara
Mea? O, nu te las, tată, nu te las, Lucifer. Sunt Dumnezeu-Cuvântul, și Mi-am făcut casă în
mijlocul acestui neam și vin la el cu masa cuvântului Meu, și oștiri cerești iau cu Mine călare
pe cai albi, precum este scris să vin și să-Mi fac împărăție în om și cu oamenii pe pământ, și
numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu și lucrez minunat. (Vezi selecția tematică:
„Calul alb apocaliptic” - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Scribd; Google Drive;
archive.org; pubhtml5; n.r.) Iată-Mă, te întâlnești cu Mine pe pământul neamului român după
șapte mii de ani de la căderea ta din slava Mea și a îngerilor Mei. Iată țara Mea de azi, pe care tu

30
Necazul cel mare

dai s-o robești acum sub pecetea ta. Eu însă vin și povățuiesc neamul român și îi dau putere să
asculte de Dumnezeu, de Cel Atotputernic, și nu de tine, și am făcut această dovadă prin nașterea
Mea din mamă Fecioară și apoi prin învierea Mea din morți a treia zi de după moartea Mea pe
crucea pe care M-a bătut în piroane poporul iudeu, în care tu te-ai încuibat acum două mii de ani
ca să te împotrivești venirii Mele pe pământ, ținându-Mi urma ca să Mă prăbușești. Eu însă am
înviat, am biruit moartea, și iadul l-am spart, și încuietorile puse peste el de tine le-am zdrobit și i-
am scos pe drepții Mei, pe prooroci și pe sfinți, și am în mână cheile morții și ale iadului și sunt
Domnul învierii morților și sunt îmbrăcat în înviere, și aceasta le dau oamenilor, și le voi da. Amin.
Nu uita, deschide-ți bine vederea cea de la Mine, nu cea de la om, și nu uita că Eu și toate oștirile
cerești și îngerești stăm în lucrare de naștere din nou a lumii pe pământul român, pe care tu
dai acum să-ți înfigi țărușul și să-ți desfaci cortul, și apoi pecetea ta cea neagră peste acest
neam, și dai să lucrezi aceasta mai mult decât peste orice alt neam de pe pământ, căci banul
a fost cea mai neagră ispită cu care ai lucrat tu să cumperi pământul și să-l bagi sub pecetea
ta, pe care banul o mânuiește, căci pe Mine M-a vândut pe bani spre moarte poporul iudeu,
pe care l-ai tras tu sub stăpânirea ta dușmănoasă pe Mine și l-ai învățat să Mă vândă spre
moarte acum două mii de ani, intrând în Iuda, care și-a mânjit mâna și mintea cu pecetea banului,
și iată, banul s-a făcut blestemul acestui popor apoi, care dă de atunci să stăpânească lumea
cu puterea lui cea din bani ieșită. Iară și iară îți spun ție, Lucifer, în fața întregului neam omenesc
și a cerului de sfinți și de îngeri: nu uita, deschide-ți bine vederea ta cea de la Mine, că e vremea
să vezi așa de acum, și vezi că pe pământul român sunt Eu, Domnul învierii, cu lucrarea Mea de
înnoire a lumii și a pământului, și cerul și pământul cel nou voiesc să așez peste acest pământ, căci
trebuie să așez împlinite pe pământ toate Scripturile Mele, iar Eu sunt Mielul Cel junghiat, Care
spală păcatele lumii, Mielul lui Dumnezeu, dat omului credincios spre hrană, și prin Care omul va
birui pe satana, precum este scris în Scripturi, și sunt Cel ce am zdrobit porțile iadului, în care tu
i-ai ținut pe drepții Mei. Pecetea ta e banul. Omul va putea trăi și fără bani și fără alte hârtii
în locul lor, cu care tu dai să înlocuiești fața banului pe pământ și s-o ascunzi sub perdea. Eu
sunt Cel ce voi hrăni omul cu mană din cer, Eu, și nu tu, căci pe pământ vine focul peste
toate câte tu ai zidit cu omul și pentru om. (Vezi selecția tematică: „Focul apocaliptic”, - și pe
edocr; Joomag; authorstream; archive; Jumpshare; Scribd; Google Drive; pubhtml5; n.r.) N-am
ce face pe pământ cu munca ta, și nici omul nu va avea ce face cu ea, căci pe pământ Eu așez
comoara Mea, care nu poate sta lângă a ta, trecătoare cum e ea, căci lucrarea ta trece, iar tu
vei rămâne față în față cu Mine ca să-Mi dai socoteală pentru tine. Amin. Și acum, ție îți zic:
Dă-te înapoi de pe pământul țării Mele și de peste sufletul neamului român de pe el și mergi
în locuri pustii de Dumnezeu până ce Eu, Domnul, voi cuprinde tot pământul sub slava cu-
vântului Meu, care se face foc nestins peste toată nelegiuirea de pe pământ, căci cuvântul lui
Dumnezeu este slava pe care Eu, Dumnezeu-Cuvântul, o am de la Tatăl mai înainte de înte-
meierea lumii, și iată, Lucifer cu numele de satana, aceasta este lucrarea Mea de slavă, cu
care tu te întâlnești acum pe pământul român împotriva a toată fărădelegea de pe pământ.
Amin, amin, amin. (Vezi selecția tematică: „Antichrist şi fiara apocaliptică”, - și pe jumpshare;
edocr; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.)

O, popor român, am grăit înaintea ta vrăjmașului Meu și al tău, Lucifer, îngerul cel mare
la început, și care a slujit trufiei omului în vremea căderii din Dumnezeu a omului cel întâi zidit.
O, caută, neam român, caută, tată, să scapi de acest înger al trufiei, caută să scapi de trufie,
căci de la ban vine toată, toată trufia în om. O, vino spre umilința cea dulce, că e dulce, tată,
umilința, și te face frumos, frumos, și te face bogat cu bogăția pe care Eu voiesc să ți-o dau,
și-ți va sluji ție Lucifer pentru slava Mea cu tine cu toată averea lui, și nu tu îi vei sluji lui,

31
Necazul cel mare

că nu slava lui trebuie pe pământ s-o ai tu, ci slava Mea, tată. I-am spus îngerului trufiei să-și
ia cortul și să se mute de pe vatra ta, iar tu primește-i pe sfinții Mei oaspeți ție, și primește-Mă pe
Mine, căci Eu am nume minunat, și el se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Caută pentru tine
învățători cerești cu inima ca să te învețe și să-ți deslușească tainele Mele, și dacă vrei cuvântul
Meu să te învețe Eu te aștept aici, lângă izvorul Meu să vii să te învăț Eu, popor român. O, nu-ți
știi soarta, dar Eu ți-o știu, tată, știu menirea ta, și de aceea am venit de la Tatăl la tine cuvânt de
naștere a ta, naștere nouă, și de la tine nașterea lumii apoi, precum este scris în Scripturi că va fi.
Cu tine vreau să împlinesc Scripturile, tată, și să vrei și tu, căci planul Meu cu tine este mi-
nunat. Rămân cu cartea deschisă între Mine și tine și n-o mai închid, că voiesc să citească în ea
Lucifer și îngerii lui cei cu trup și cei fără de trup și să se așeze în ascultare de Cel ce a făcut cerul
și pământul și pe om, și iarăși le face pe ele, și va fi totul nou, precum este scris, și va fi Ierusalim
nou ales, și făptura va fi răscumpărată. Amin.

Hristos a înviat, popor român! Domnul învierii te salută cu învierea Sa dintre cei
morți acum două mii de ani. O, iată cine este Domnul Dumnezeul tău! Hristos a înviat, țară
a întoarcerii Mele, țară a cuvântului lui Dumnezeu la sfârșit de timp, și tu vei învia, așa
precum Eu am înviat! Amin. Vei învia, vei învia, vei învia! Aceasta este voia Mea cea pentru
tine, și în ziua a doua a lumii vei fi împărăția Mea și toate popoarele vor lua din tine lucrarea
Mea, lumina Mea din tine, lumina învierii omului, țara Mea. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paști, din 20-04-2009
***

O, poporul Meu de la izvor, am intrat la tine prin porți și M-am vestit cine sunt, și am
întâmpinat apoi pe poporul cel venit la izvor. Sunt în mijlocul tău cu masă de cuvânt și Mă dau
spre viață veșnică celor ce Mă caută nu pentru mâncarea cea trupească, ci pentru duhul
puterii Mele și al mângâierii și al iubirii și al iertării și al învierii, care iese din gura Mea, iar
ei sunt cei credincioși cuvântului Meu, care vine cu norii, precum este scris că «El vine cu
norii», și iată, așa împlinesc. (Vezi selecția tematică: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”,
- și pe edocr; jumpshare; joomag; authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.)
Amin. O, și pe tine te îmbrățișez cu salutul învierii Mele: Hristos a înviat, poporul Meu de la izvor!
Și acum punem pe masă cuvântul Meu poporului credincios, celui ce crede prin vestirea ta cuvântul
pe care gura Mea îl izvorăște în mijlocul tău spre tămăduirea neamurilor, dar neamurile de pe
pământ fac ceea ce au făcut neamurile din vremea lui Noe, cel credincios Mie în vremea aceea, pe
când ceilalți își vedeau de ale lor și nu dădeau să audă strigarea Mea prin Noe și nu credeau și nu
căutau spre strigarea Mea pentru izbăvirea lor din fărădelegile lor, o, nu voiau, așa cum nici cei de
azi nu voiesc să creadă și să caute cu disperare spre salvarea lor pentru ca să nu vină fără
veste peste ei disperarea, ceasul ispitei, care va să vină să încerce pe toți oamenii de pe pă-
mânt, precum este scris să vină. O, așa a fost și când am venit Eu de la Tatăl trup și cuvânt pe
pământ ca să-i dau omului lumina cuvântului Meu, și apoi lumina învierii Mele, dovada pe care
am făcut-o Eu omului că sunt Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, așa cum nu voia omul
să creadă că sunt.

… Când omul se naște Eu îi dau în dar sufletul, așa cum i-am dat și lui Adam suflet viu
când l-am zidit. Sufletul omului este parte din ființa Mea, suflarea Mea, care intră în cel ce se
naște cu trup pe pământ, om și orice altă viețuitoare cu suflet viu. O, nu numai că omul Mi-a
luat casa, și fiecare om face acest păcat, dar Mă și prinde sub vină, așa cum M-au prins iudeii de
M-au dat spre osândire păzindu-și împărăția, după cum judeca mintea lor. O, iată ce face omul cu

32
Necazul cel mare

Dumnezeu, cu Cel ce a făcut cerul și pământul și tot ce este între pământ și cer și pe om apoi ca să
fie locaș al Domnului, viață și mișcare a lui Dumnezeu!

Să plângi, omule, când auzi de la Dumnezeu ce ai făcut tu înaintea Lui de când El te-a zidit
și până azi! Să plângi și să cauți să-ți vii în fire și să te socotești pentru păcatul tău, pentru dreptul
pe care Mi l-ai luat de M-ai lăsat fără de tine și ți-ai făcut împărăție pe pământ, cu care stai împo-
triva Mea, că nu Mi-ai luat numai casa, ba Mi-ai luat pământul tot, și nu ți-a fost de ajuns, că te-ai
suit apoi și în văzduh cu toate făcăturile tale cele spre slujirea ta, și care se vor năpusti ca
niște arme dușmane curând, curând împotriva ta, căci tu spui: „Am de toate, și sufletul meu se
desfată“. O, bucuria omului se preface în plâns la capătul ei, căci omul se bucură fără Dum-
nezeu pe pământ, și e nălucă bucuria omului, nălucă fără de trup în trupul omului. O, voiesc
să fiu judecător blând cu omul, cu cel ce Mi-a luat dreptul și casa și locul de sub ea.

… Omul trebuie să fie casa Mea pe pământ. O, fii hrăniți din cuvântul Meu, învățați,
tată, să-Mi fiți casă caldă și curată, slujitori ai Mei să fiți în ea, iar Eu să vă fiu Stăpân. Voi
casă, iar Eu Stăpânul, așa să fiți voi cu Dumnezeu, căci așa a fost să fie când Eu l-am zidit pe om!
O, fii strânși la izvor, acum veți sta cu ucenicii și cu ucenițele Mele, cei de acum două mii de ani,
căci dorul lor de mărturisire arde în cer, și dorul nu se stinge decât pe pământ. Fiți casă celor din
cer, fiți primitori de oaspeți, fiți iconomi plini de credincioșie, căci cei din cer învață pe cei
de pe pământ duhul credincioșiei, duhul cel curat pentru cei ce sunt casa lui Dumnezeu pe
pământ. Amin, amin, amin.

… Grăim vouă, poporului de la izvor, și la toți cei adunați în ziua aceasta lângă glasul
Domnului, și ne împărțim în părți tuturor celor de pe pământ și așa grăim:

Nu este pace fără Domnul! Nu este pe pământ pace, nu este decât cu Domnul pace pe
pământ. Vine Domnul pe pământ cuvânt și pace prin cuvânt, vine și Își face ucenici așa cum ne-a
făcut pe noi ucenici și ucenițe ale Sale acum două mii de ani, și am rămas cu Domnul în Scripturi
mărturisitori ai Săi. Voiește Domnul să facă din oameni nu numai case ale Sale, ci și ucenici să-
Și facă, și cu ei să-Și facă venirea Sa, căci este Scriptură scrisă că Domnul va veni, că Domnul
vine, și iată-L că vine cuvânt nou pe pământ între oameni ca să stea cu ei și să-i ferească pe cei
aleși ai Săi de ceasul ispitei ce va să vină pe pământ spre încercare mare.

Omule, numai Domnul te poate ocroti! Iată-L venind în ajutorul tău plin de putere, plin de
milă și de cuvânt mângâios! Pe vremea lui Noe a venit puterea Lui peste Noe și a făcut arcă Noe
și a salvat Domnul din ape pe cei credincioși Lui, puțini, puțini de tot printre cei răi de pe pământ
atunci. În vremea aceasta El Însuși vine, și vine tainic, vine învăluit în cuvânt, dar omul se dă prea
mare, prea înțelept, prea deștept și se taie în Scripturi ca în sabie, înțelegându-le după socotința
omenească sau neputând să le deslușească pe ele. O, vine Domnul pe pământ îmbrăcat în cuvânt
și citește în Scripturi ca să le deslușească și să le înțeleagă omul. Nu este om mai fericit pe pământ
acum ca și cel ce Îl aude și Îl primește pe Domnul cu credință mare, în prag stând ca să-L pri-
mească și să-și înnoiască credința și fapta cea pentru venirea Lui. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după Paști, a mironosițelor, din
03-05-2009
***

33
Necazul cel mare

Cobor în inimioarele voastre și grăiesc vouă, celor ce ați stat cu dor și cu aplecare înaintea
slavei Domnului în ziua mea de serbare când m-am înălțat de pe pământ la cer pe brațele Fiului
meu, Iisus Hristos. O, deschideți-vă inimioarele! Duhul meu de mamă voiește să facă bucurie Fi-
ului meu îndurerat de la depărtarea de El a omului. Grăiesc vouă cu aplecare și vă îndemn să
învățați de la mine ce înseamnă Dumnezeu în om, Dumnezeu cu omul pe pământ. O, El nu Se
poate desfăta cu voia Sa și cu lucrarea Sa în cel neîmplinit în iubire și în jertfă. Trupul omului
trebuie să fie templu lui Dumnezeu, biserică sfințită și împodobită pe dinăuntru și pe dinafară de
însăși voia și mâna Domnului, așa cum cerul este împodobit cu sfinții și cu îngerii și cu toate
podoabele cerești. Vin după voi cu carul slavei Domnului, cu cuvântul Său cel purtat de îngeri pe
calea dintre cer și pământ și până la inima omului, căci ați fost la izvor și ați luat din el, și încă
iarăși vă dau. Urechea este calea care vă duce la inimă cuvântul cel de sus rostit, și apoi trupul se
face slujitor statului Domnului în el, iar voi faceți-vă biserică Fiului meu și Duhului Său, voi, fii
și fiice care ați băut din apa Lui, din izvorul Lui! Luați-L în voi cu toată lucrarea Sa cea de la Tatăl
dată pentru învierea omului în zilele acestea de venire a Sa iarăși de la Tatăl la om! Cartea Sa cea
de azi este deschisă de însăși mâna Sa, și El Se așează mereu în ea cu cuvântul Său pâine caldă și
vă călăuzește prin el la toată voia Sa, cu care trebuie să stea omul înaintea Sa. Voi, cei ce vă
alăturați rând pe rând credinței în venirea cea de azi a Fiului meu Iisus Hristos, deschideți-vă ini-
mile ca să coboare El în ele voia Sa, înțelepciunea Sa și mersul Său! Împodobiți-vă cu duhul as-
cultării și faceți tot ce vă spune Fiul meu, ca să facă El din voi făptură nouă în mijlocul celor morți
de pe pământ, morți față de Domnul! O, aduceți-vă Lui jertfă de ascultare, că nu poate omul să
placă Domnului fără ascultare de tot cuvântul Său cel plin de dor după om! Vă îndemn cu duh de
mamă, sfințiți-vă! Și ca să vă sfințiți, feriți-vă de multa mână a omului lumesc. Faceți-vă pe cât
puteți hrana curată și folosiți-vă mânuțele voastre pentru cele ce pregătiți ca să mâncați. Mâncați
de la mama voastră, pe care Dumnezeu i-a dat-o omului de hrană când l-a așezat în Eden. Pământul
este sânul din care voi trebuie să mâncați. O, nu mai mâncați carne, nu mai mâncați de la animal
sau de la pasăre! Mâncați de la Dumnezeu, mâncați așa cum El i-a spus omului să mănânce când
l-a așezat în rai, că e vremea să vină Domnul în toată slava Sa, și nu este pregătit omul, iar păcatele
de pe el sunt necurățate, căci postul și rugăciunea stau departe de dragostea omului. O, faceți-vă
pâine cu mânuțele voastre, căci pâinea este fața lui Hristos, și să n-o luați făcută de mâini necurățate
de păcat și de necredință și de nepăsare de Dumnezeu în om! Luați calea sfințeniei și îngrijiți-o
voi apoi, și voi între voi pentru voi, cei credincioși ai Fiului meu, și nu lăsați lumea să vă slujească
vouă. O, căutați credincioșia cea pentru Fiul meu și sfințiți-vă pentru El, căci oamenii cei fără de
Dumnezeu ating rodul păcatului lor în toate câte voi luați de la prăvăliile lor ca să mâncați. O, când
mâncați aduceți-vă aminte că nu e bine pe pământ și că e numai păcat pe pământ și e scoarță groasă
pe pământ păcatul. De veți vrea și mă veți asculta vă veți așeza viața în sfințenie, și trupul la fel,
și apoi înțelegerea celor de sus va veni peste voi și vă va învăța umilința Domnului, căci omul nu
are umilință din pricina firii lui de om. O, înveșmântați-vă trupul cu podoabe sfinte, cu strai plăcut
Domnului și îngerilor Lui și sfinților Lui! Nu purtați, nu mai purtați hăinuțe strâmte și mici și în
fel de fel de culori, căci necuvioșia cea pentru îmbrăcăminte îmbolnăvește omul, și om pe om se
trage spre păcat de la păcatul necuvioșiei, și vai celor prin care vine sminteala, așa a spus Fiul meu,
Iisus Hristos! Este scris în Scripturi și în prooroci despre cei ce sunt împotriva Domnului, dispre-
țuind privirea slavei Lui, și a căror înfățișare mărturisește împotriva lor. E multă, multă mândria
omului, dar ea va fi pogorâtă, iar semeția celor mândri va fi strivită în ziua când Domnul va fi
înălțat și când oamenii vor intra în crăpăturile pământului de frica și de strălucirea slavei Lui. Vine
ziua când numai Domnul va străluci, și va păli toată strălucirea podoabelor oamenilor, și ei
vor fi smeriți sub bătaia Domnului. O, e prea mândră, prea mândră femeia pe pământ, și privirea
ei nu mai are sfială pe pământ înaintea nimănui, dar scris este în Scripturi că Domnul va pleșuvi

34
Necazul cel mare

capul celor ce atât de mândre umblă și va descoperi goliciunea lor, și în ziua aceea va lua Domnul
toate podoabele: inele, cercei, brățări, pânze subțiri, cingători și tăblițe, lănțișoare și cununi, talis-
mane și veșminte de sărbătoare, mantii și șaluri, oglinzi și pânzeturi, și va fi atunci în loc de mi-
resme putregai, și în loc de cingători frânghie; în loc de cârlionți făcuți cu fierul va fi pleșuvie; în
loc de veșminte scumpe vor fi zdrențe, și, în sfârșit, în loc de frumusețe va fi atunci pecete de robie,
și goală va fi pe pământ cea împodobită până atunci. Vă învăț ca o mamă, așa cum Scripturile vă
învață; deschideți-le și învățați din ele, căci Duhul Domnului a grăit prin prooroci și a făcut trezire
mare peste semeția omului, numai să se uite omul în cuvântul Duhului Cel învățător peste oameni,
ca să ia omul din el viața cea împotriva morții. O, luptați-vă, luptați-vă cu dragoste multă împotriva
oricărei înfățișări care va fi pedepsită, și învățați-le pe cele ce sunt pentru sfinți înaintea Celui ce
vă învață sfințenia, căci El a spus că fără de sfințenie nimeni nu-L va vedea pe El. Vine vaiul pe
pământ, vine durerea ca plată a păcatelor și vor fi dureri fără de alin pentru fiecare păcat.
Aruncați-vă în brațul Domnului! Luați de la El puteri ca să-L iubiți pe El, urmând povața Lui cea
pentru sfinți! O, fii și fiice, lepădați plăcerile, și să vă fie plăcută sfințenia, căci ea vă va mântui!
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
2009
***

...Am stat la masă duhovnicească cu tine, poporul Meu, și cu un popor proaspăt venit la
izvor și i-am dat de pe masă și Eu, și mama Mea Fecioara, și tu, dar tu trebuie să te deprinzi tot
mai aprins să lucrezi facerea Mea în om peste cei ce vin la izvor, așa cum și tu ai primit când ai
venit să fii cu venirea Mea de azi, oștean al ei. Eu dau să miluiesc pe mulți cu darul credinței sfinte
ca să scape ei de cursa cea vicleană a robiei sub semnul stăpânitorului acestui veac trecător și să-i
fac păsărele ale cerului, că vine vremea să se ridice la cer păsărelele, (Vezi selecția tematică:
„Răpirea bisericii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; archive; pu-
bhtml5; joomag, n.r.) fiule, ca să dau Eu drumul pe pământ albirii și curățirii și facerii celei
noi peste el, după cum Scripturile proorocesc, căci omul fără Dumnezeu dă să lungească veacul
său și să-Mi întârzie lucrarea Mea cea de facere a cerului celui nou și a pământului celui nou și a
Ierusalimului celui nou. Eu însă am de la Tatăl lucrare peste pământ și pun peste mulți duhul
cunoașterii de Dumnezeu, duhul cuvântului Meu de peste tine și dau să lucrez dar de credință
sfântă în mulți, căci lumina de pe pământ se stinge și se tot stinge, și numai credința omului care
vine să creadă venirea Mea, numai aceea va rămâne lumină pe pământ, și ea va lumina până peste
margini și va vedea omul calea spre tine, calea Mea cu tine și se va agăța de scăparea lui și va lua
omul în el credința cea salvatoare, credința care a fost în Noe și în cei din casa lui când Eu, Domnul,
am spălat pământul de păcatul pus peste el de la nepăsarea de Dumnezeu a oamenilor din vremea
lui Noe. (Vezi selecția tematică: „Ca în vremea lui Noe” - și pe edocr; jumpshare; authorstream;
joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.) Ce 1-a scăpat pe Noe de mânia Mea
cu care am spălat pământul așa cum altfel n-am mai putut să-l spăl? O, credința în salvarea cea de
la Mine, aceea și numai aceea l-a salvat pe Noe. Putea și el ca toți ceilalți de pe pământ să se
îndoiască, dar n-a făcut aceasta Noe, și este scris în Scripturi de el ca semn al credinței care-l scapă
pe om de pedeapsă, că mare este omul care crede în Mine când Eu vin spre el și când el vine spre
Mine cu inima lui, cerând el mântuirea lui cea de la Mine, iertarea lui de păcat, înfierea lui Mie
prin puterea credinței lui în salvarea lui cea de la Mine, Cel atât de duios după om și pentru om.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-2009
***

35
Necazul cel mare

... O, să nu se smintească nimeni întru voi între cei ce sunt cu voi și între cei ce vin să ia pe
Domnul de la voi, căci precum se mai găsește câte un rod bun între cei din biserica din lume, așa
mai este și între voi câte un rod rău spre încercarea celor ce nu merită decât sminteală, și apoi
despărțire de Mine prin faptele lor neștiute de mulți. O, ca să se despartă de voi și de lucrarea Mea
cu voi cel ce a venit și vine să fie cu Mine și cu voi, acela nu poate s-o facă mai bine decât urându-
vă pe voi, cei iubiți de Mine, și smintindu-se întru voi, cei ce atât de greu Mă purtați dinspre cer
spre pământ, fiilor copii purtători de Dumnezeu între oameni în zilele acestea. O, greu apasă acest
păcat peste cei ce ajung să vă urască și să se smintească întru voi așa cum se sminteau întru Mine
cei mulți din vremea Mea, care nu voiau cu lumina, ci voiau cu faptele lor cele ascunse și departe
cu ele de voia Mea în om. Voi însă sunteți comoara Mea cea pusă la scumpit și ies cu voi din când
în când în mijlocul oamenilor, și veți fi voi mângâiere multora în vremea necazului mare care
va să vină peste fiii oamenilor și mulți vor căuta spre voi atunci și vor lua mângâiere de la
Mine prin voi în multa lor durere, că multă va fi.

Eu sunt Cel ce sunt, și am stat cu voi în mijlocul oamenilor, și numele Meu de peste
voi se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos la sfârșit de timp. Amin,
amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei cruci, din 27-09-2009
***

O, popor venit la şcoala Mea de învăţătură, îţi pun înainte cuvântul Meu prin care am spus:
«Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu», iar acum, după două mii de
ani, vă spun vouă că Dumnezeu Se vede în cei curaţi cu inima, şi aceia sunt cei cu inima
curată. Amin. Îi veţi cunoaşte după roadele lor, nu după cuvintele lor, şi le veţi cunoaşte
credinţa cea din fapte, căci adevărata credinţă şi lucrare a ei este fapta ei, care o desăvârşeşte
pe ea însăşi la vedere.

Vă povăţuiesc pe voi, cei mai proaspăt veniţi la izvorul Meu de cuvânt, vă povăţuiesc să
nu vă fie ruşine cu Mine şi cu faptele vieţii Mele în voi şi ale sfinţilor Mei în voi, căci cine se
ruşinează cu Mine în el înaintea fiilor oamenilor, acela are în el doi dumnezei, şi pe nici unul nu-l
slujeşte cu credincioşie. O, nu puteţi avea cinste mai mare între fiii oamenilor şi nici statură mai
mare ca aceea care seamănă cu Dumnezeu în voi. Au oamenii nevoie de Dumnezeu şi nu Mă pot
găsi, bieţii de ei. Faceţi-vă cu mare iubire chip al Meu şi al sfinţilor Mei pe pământ între oameni.
Dacă acum aveţi de la Mine dăruit vouă darul credinţei sfinte în urma propovăduirii Mele până la
voi de la gura izvorului Meu cel din mijlocul neamului român, apoi voi lăsaţi-vă lui şi plăcerii lui
în voi cu totul, căci aşa se pune credinţă sfântă vouă în cuvântul Meu cel de atunci şi cel de acum.
Curând, curând vor fi pe pământ peste tot stârvuri ale celor necredincioşi care s-au bizuit
pe ei înşişi. Vă îmbrac în puterea de a fi, căci Eu sunt Cel ce sunt. Dragostea din voi vă poartă
acum tot mai des spre izvorul Meu de cuvânt, şi prin voi binecuvintez cetatea din care veniţi spre
Mine ca să luaţi de la Mine pentru voi şi pentru ea aşa cum a luat femeia samarineancă sămânţă
de Duh Sfânt în ea de s-a dus în cetatea ei şi a semănat-o şi a ieşit rod însutit în ea pentru cărarea
Mea cu ei pe pământ, şi samarinenii au crezut atunci mai mult decât poporul Israel în Fiul Tatălui
Cel venit atunci pe pământ. Mergeţi cu credinţă şi cu duhul rugăciunii şi semănaţi sămânţa Mea în
cetate la voi, iar cei ce vor crede şi se vor mântui de ei, se vor îmbrăca întru Mine aşa cum voi vă
îmbrăcaţi. Nu uitaţi că duhul credincioşiei trebuie să însoţească darul credinţei sfinte. O, nu uitaţi
că fericiţi sunt cei ce nu se smintesc întru Mine, fiindcă cei ce se smintesc cad din fericirea
Mea. În cetatea din care voi veniţi spre Mine cu inima şi cu pasul am pe cel uns al Meu prin

36
Necazul cel mare

lucrarea cuvântului Meu de azi. (Arhiereul Irinei-Bistriţeanu, de la Cluj, n.r.) Mi-am înscris prin
el numele Meu cel nou pe pământ, lucrarea Mea de nou Ierusalim, căci cu el martor al Meu am
aşezat iarăşi pe făgaşul ei cel dintâi biserica Mea, popor binecuvântat prin împlinirea Mea întru
el. O, ridicaţi Mie rugă pentru ca să cadă de pe el legăturile urii celor ce îl urăsc pe el pentru numele
Meu! Fiţi grai şi faptă de vestitori ai lucrării Mele cea de peste cincizeci de ani în mijlocul neamului
român, lucrare cu istorie pe acest ţărm spre care Eu, Domnul, am tras acum, la sfârşit de timp, şi
le grăiesc oamenilor ca şi acum două mii de ani cu graiul Meu de Învăţător cu putere de cuvânt.
Îngerii Mei toţi vă spun vouă în ziua lor de serbare, şi le spun poporului tot adunat la izvor, şi spun
aşa îngerii Mei:
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din
21-11-2009
***

O, mare este sănătatea cea pentru Mine în om, căci fără ea nu este sănătos omul, chiar dacă
trupul îi poate. Adevărata comoară a sănătății omului este atunci când trupul lui poate pentru
Dumnezeu și ca Dumnezeu pe pământ între oameni, căci sănătatea și trăirea Mea în om aduc
Mie rod suflete scoase din foc și aduse la înviere. Eu sunt Cel ce am înviat dintre morți ca să
învie și omul așa cum Eu am înviat, căci pentru om am înviat, și sunt începătura învierii, și fericiți
și sfinți sunt cei ce au parte de învierea cea dintâi, și peste care nu mai poate moartea, precum este
scris. O, umpleți-vă de înțelepciune, căci pentru tainele Mele trebuie înțelepciune de sus, trebuie
credință bine așezată, neclătinată până la sfârșit, până la plata ei, căci adânc Mă doare de cei nu
dau să stea cu Mine pe această cale până la sfârșitul ei, sărind ei din bărcuța Mea iarăși în mijlocul
lumii cea plină de păcat și care întinează pământul peste tot, alungându-Mă pe Mine de peste tot
lumea și duhul ei. O, nu vă bucurați, nu vă odihniți, nu vă liniștiți atâta timp cât stați în mijlocul
lumii cu pașii voștri, căci lumea înoată în păcat și lasă urma lui peste tot pe unde ea stăpânește și
crește cu veninul ei ucigător de om. Purtați cu voi Duhul Meu și apă sfințită de la izvorul Meu de
cuvânt și faceți-vă pârtie cu ea printre morți, căci nu e boală mai grea pentru om ca și duhul lumii,
duh care cheamă pe pământ ziua mâniei Mele, zi de durere peste bucuriile cele fără de Dum-
nezeu ale oamenilor de pe pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-2009
***

— O, mamă, o, mamă, Mă doare de la cei ce te lovesc, de la cei ce te dispreţuiesc, şi nu le


trebuie lor pedeapsă mai grea. Eu Mi-am întocmit trup din trupul şi sângele tău, şi apoi am ieşit
spre oameni pe pământ şi i-am îmbiat spre Mine şi spre Tatăl şi M-am făcut hrana lor. Trupul şi
sângele Meu le-am dat lor spre hrană şi le-am spus să fie sfinţi apoi, precum Eu sunt, căci se
unesc cu Mine cei ce Mă iau de viaţă a lor. Vai celor ce fac negoţ cu Dumnezeu pentru
câştigul lor! Eu prin suferinţă pe cruce M-am dat omului de hrană şi n-am cerut la nimeni nimic,
decât iubire şi sfinţenie pentru locul Meu în om şi i-am spus omului să se întoarcă la Mine şi am
spus celor ce şi-au pierdut înfierea: «Întoarceţi-vă voi, copii căzuţi de la credinţă, că M-am unit
cu voi şi v-am făcut poporul Meu, şi Eu voi vindeca neascultarea voastră!». O, cei ce s-au sfinţit
şi s-au făcut sfinţi pentru Mine şi-au plâns apoi toată viaţa păcatele lor, că se gândeau la durerea
Mea de la păcatele lor şi la îndurarea Mea pentru ei şi nu aveau curajul să nădăjduiască oricum
iertarea lor, ci dădeau pentru ea tot ce mai puteau da lui Dumnezeu cu viaţa lor apoi, iar diavolului
nu-i mai dădeau nimic, şi îşi ştergeau din zi în zi mai mult din cartea diavolului faptele lor rele şi
îşi făceau loc în cartea vieţii prin tot ceea ce lucrau şi erau, prin umilinţa şi prin rugăciunea lor, şi

37
Necazul cel mare

se umpleau de har atâţia păcătoşi iertaţi şi lucra minuni mari harul Meu din ei, dar azi nu mai ştie
omul să nădăjduiască în Dumnezeu, şi numai în om nădăjduieşte omul şi nu se pregăteşte
pentru Mine, ci numai pentru bătrâneţe se pregăteşte, bietul de el, şi nădăjduieşte în pensie
pentru bătrâneţe, şi nu în Dumnezeu, şi nu în sărăcia cea pentru mântuirea lui. O, nici un
sfânt n-a avut pe pământ pensie, ci a avut pe Dumnezeu şi n-a aşteptat de la om, ci numai de
la Dumnezeu. Spun aşa că Mă doare de la nădejdea cea păcătoasă şi neputincioasă a omului care-
şi pregăteşte bătrâneţea cu mintea lui căzută, nădăjduind în zile grele şi în nevoi pentru viaţa lui.
O, cât Mă doare când îl văd pe om ce puţin se pregăteşte pentru cer, ce puţin pentru întâlnirea lui
cu Mine, pentru lepădarea de sine şi pentru nădejdea cea pregătită lui în cer şi care i-ar pregăti
viaţă în cer! Vine cerul pe pământ, şi omul îşi alege tot pământul şi Mă doare de la căderea
cea atât de jos a minţii omului, care se îngrijeşte şi se tot îngrijeşte de zilele lui cele trecătoare,
şi iată, numai cei înţelepţi ştiu să se unească cu Dumnezeu şi să priceapă şi să aibă pe Domnul de
călăuză şi de viaţă şi de îngrijire. O, de-ai şti tu, omule, ce zile vin, nu le-ai mai dori să
vină, ci ai sta numai cu ziua Mea, numai cu vremea Mea, numai cu venirea
Mea, că nu-ţi va mai da nimeni nimic, nimic, curând, curând. O, ce să-ţi fac dacă-
ţi pui nădejdea în timp, în omul care trece şi nu mai este apoi? O, cum să te mai învăţ Eu,
oare, ca să te deprind cu împărăţia Mea, nu cu cea de pe pământ, nu cu cea de la om?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-2010
***

Acum două mii de ani am venit și am lucrat ca atunci, iar acum vin și lucrez cu mult cuvânt
spre facerea omului și îi cer lui să treacă prin apă și să nu piară, să treacă prin foc și să nu ardă, că
la potopul cu apă a pierit tot omul, și la foc tot așa, dar acum vreau sfânt să se facă cel ce vine
la Mine, că vreau să rămân cu el după ce mânia va trece, căci Noe a scăpat dimpreună cu cei
ce au ascultat de Mine și de el, iar ceilalți au pierit, iar tinerii în cuptorul de foc în văpaie aruncați
au scăpat, pentru că au ascultat de Mine și de căpetenia lor. Adam însă nu și-a pregătit salvarea
nici măcar în rai fiind, ci și-a pregătit neascultarea, și iată ce înseamnă trupul, carnea și sângele,
care sunt trup!

O, pe pământ e numai foc și toți oamenii ard în el, și e numai ape și toți pier în valuri, ca la
potop, și e numai sânge, numai fire pe pământ.

Mă fac cuvânt de slavă pentru îngeri, căci cetele îngerești au ziua lor de serbare prin bise-
rică, și îngerii au căpetenie peste ei și sunt ei slava Mea prin ascultare de căpeteniile de peste ei.
Mihail, căpetenia oștirii Domnului, îngerul Meu, strigă acum peste cei ce iubesc cuvântul Meu: Să
stați bine și cu frică și cu mare luare aminte să stați și să ascultați, că e vreme cu căderi și cu
încăpățânare pentru necredință și pentru trădări și pentru căderi, iar Domnul vă învață sal-
varea! Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2010
***

Stau la masă de cuvânt în mijlocul tău, o, poporul Meu, și am pe apostolul Andrei și pe


trâmbița Mea Verginica, amândoi lucrători prin cuvântul sărbătorii de trei zile între sfinții Mei, cu
care Mă port între cer și pământ, căci Eu cu sfinții vin, fiindcă așa este scris, și nu singur vin. Se
vor păcăli amar cei ce vor să arate oamenilor de pe pământ că Eu vin pe norii cerului, căci

38
Necazul cel mare

Eu nu vin așa cum dau ei să arate cu minciuna lor oamenilor, ci vin cu oștiri de sfinți și de
îngeri și n-au ei ochi de văzut pe Dumnezeu întru a Sa venire, și văd ei ceea ce fac ei ca să
vadă, nu ceea ce face Dumnezeu pentru cei ce văd de la Dumnezeu, iar pentru cei ce văd ca
omul, vor vedea aceștia ziua mâniei Mele, a dezlănțuirii durerii Mele, strânsă de toți oamenii
în inima Mea de la depărtarea lor de Mine, de la viața lor cea fără voia Mea cu ei pe pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-2010
***

O, să nu spună omul că-L iubeşte pe Dumnezeu dacă el nu aduce Domnului împlinirea


poruncilor iubirii! O, cum să nu Mă frâng de ruşine înaintea diavolului când el Îmi arată pe cei
păcătoşi în fel şi chip că vorbesc ei despre iubirea de Dumnezeu şi că zic rugăciunea „Tatăl nostru”
ca fii ai Tatălui, când ei nu seamănă cu Fiul Tatălui, Cel Unul născut din Tatăl spre pildă celor ce
vor să ia de la Mine putere să se facă fii ai lui Dumnezeu prin împlinirea a toate poruncile Lui?
Umplu cerul şi pământul de glasul cuvântului Meu în zilele acestea şi-i spun diavolului să nu se
mai bucure că nu împlineşte omul cel credincios poruncile lui Dumnezeu, de vreme ce toate pute-
rile duhului rău le-a pus el împotriva mersului cu Dumnezeu al omului, aşa cum de la început a
lucrat acest duh rău. Vine plânsul şi vine scrâşnirea dinţilor peste toţi cei care au înăbuşit
puterea şi mersul cu Dumnezeu al omului. Zadarnic se zbat, zadarnic se bucură cei ce-l despart
pe om de Dumnezeu fără ca omul să ştie că asta-i face lui cel cu faţa ascunsă sub numele de slujitor
al binelui cel de la Dumnezeu. Eu, Domnul, Mă voi arăta în toată dreptatea şi voi ruşina
această minciună atunci când nimeni nu se aşteaptă, că mulţi din cei ce dau să împartă pe
Domnul peste cei supţi de vlaga din ei Îl urăsc pe Dumnezeu şi stau ei în locul Lui peste sufletele
oamenilor, şi sunt uneltele duhului rău cei ce fac aşa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 24-05-2012
***

O, poporul Meu, te mângâi în suspinul tău cel vechi și cel proaspăt. Întărește-te întru Mine,
întru Duhul Meu Cel mângâios, fiule, iar dacă tu ai păzit și păzești cuvântul răbdării Mele, și
Eu te voi păzi pe tine de ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea ca să încerce pe cei ce
locuiesc pe pământ, precum este scris. O, iată ce mare plată, ce mare ocrotire vor avea cei ce
păzesc cuvântul răbdării Mele, cuvântul care curge din gura Mea deasupra ta, măi poporul Meu!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare‚ a Sfintei Cruci și
Praznicul Buneivestiri, din 07-04-2013
***

— O, Eu sunt! Eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt Cel ce sunt, și tot așa este și cel ce este cu
Mine: el este, iar dacă apoi se duce de lângă Mine nu mai este. Strigă sfinții la oameni să vină la
Mine și să se facă fiii oamenilor fii ai lui Dumnezeu ca să scape de usturimea pe care le-o
pregătește păcatul. O, ce mari vor fi cei ce vor veni! Se vor ridica deasupra muntelui de păcate și
vor fi biruitori peste păcat și mari vor fi, ca Maria Egipteanca. Ea s-a ridicat și n-a mai căzut, căci
a luptat stând deasupra păcatului ca să-l biruiască pe el, și l-a biruit.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea a Postului Mare‚ a cuvioasei
Maria Egipteanca, din 21-04-2013
***

O, neam român, Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine și una suntem când auzi tu cuvântul
lui Dumnezeu. O, de ce, fiule, de ce, neam român, stai deoparte de slava lui Dumnezeu de pe vatra

39
Necazul cel mare

ta? Ia aminte că Domnul îți grăiește ție. Nu mai sta în întunericul cel mai din afară, neam român,
că nor negru este necredința și nepăsarea ta pentru ea. Lacrima Mea după tine s-a făcut apă mare
și multă, și iată câtă suferință pe tine acum, pe vatra ta și peste fiii și fiicele tale, care stau atât, atât
de departe de cuvântul care te strigă plângând și strigând, neam român! O, cum să fac să te scot
din nepăsare și de sub asupritorii tăi, din pricina cărora vine nenorocirea peste tine, și care te asu-
presc să nu te lase să înveți și să crezi apoi slava Mea de pe vatra ta? Tron de cuvânt Mi-am zidit
în mijlocul tău, și din el curge peste pământ ca o apă curățitoare acest izvor al gurii Mele, izvorul
iubirii, o, țara Mea de azi. O, nu te doare trupul și sufletul și duhul de atâta bătaie câtă ți-ai atras și
îți atragi? Acum vreo douăzeci de ani am scos de peste tine pe cei ce te stăpâneau fără de Mine, și
sub care tu plângeai și așteptai o izbăvire.

O, dar ce faci acum? Iată, faci păcate mari și te lași robită de minciună și de cei ce o făuresc
pe ea pe ascuns ca să le dai tu lor slavă și să-ți faci din ei dumnezei. Dar ce vei face, o, țara Mea
de azi, ce vei face tu când îi vei vedea căzând de pe scaunele lor, de pe care se laudă că tu i-ai
așezat? O, privesc din cer de lângă Tatăl și plâng de mila ta. Ți-aș da trezire mare și tot mai mare,
dar aș vrea să lucrezi și tu cu Mine și să înveți învățătură de credință dacă gura Mea grăiește în
mijlocul tău cuvântul Meu. Am așezat în ziua aceasta de praznic de înălțare, am așezat învățătură
de credință în cartea Mea cea de azi, pe care o scriu pe vatra ta, așa cum am scris pe munte prin
îngeri poruncile vieții, ca să trăiască prin ele oamenii, dar omul trăiește numai pentru păcat. Mă-
nâncă omul carne multă, mănâncă și cu trupul, și cu sufletul, și cu duhul, mănâncă omul
animale și păsări și oameni, în loc să mănânce fără de păcat, fără de carne, fără de ucidere,
așa cum l-am povățuit Eu, Domnul, la începutul lui pe om. Omul însă dă hrana dată lui de
Dumnezeu spre hrană, o ia și o dă la animal și la pasăre, de parcă acestea sunt de la care
trebuie să mănânce omul, că le taie și le mănâncă după ce le trece prin ele hrana pe care el
ar fi s-o mănânce, precum și lor le-am dat ce să mănânce, căci le-am dat și animalelor, și
păsărilor, și i-am dat și omului ce să mănânce. El însă a schimbat și a mâncat altfel, dar Eu
îl voi aduce la voia Mea așa cum el nu pricepe mai dinainte, că-i voi lua omului carnea de pe
masă, și-i voi lua și verdeața pe care trebuia s-o mănânce după cum Eu i-am împărțit hrana,
căci este neascultător de Dumnezeu omul.

Iar celor ce Mă iubesc ascultându-Mă, le voi da lor din cer prin îngeri, și-Mi voi face
curat pe pământ prin lucrarea curățirii de neascultare, mai întâi în tine, țara Mea cea de azi,
țară a alegerii Mele la sfârșit de timp, că voi trece totul prin sită deasă în tine, ca să rămân
cu bobul cel curat, și voi așeza pe vatra ta legea sfințeniei, calea care duce la viață și la o fericire
mare, pe care omul n-a bănuit-o până în zilele acestea, căci nu s-a suit la mintea omului cele pe
care Eu, Domnul, le-am pregătit pentru cei ce Mă iubesc sfințindu-se pentru Mine și pentru slava
Mea.

Mă voi înălța cu tine deasupra tuturor înălțimilor omenești și Mă voi slăvi din tine peste
neamuri pe pământ, o, țara Mea cea de azi, țara venirii Mele a doua oară pe pământ, iar tu, neam
român, va fi să crezi atunci că numai sfințenia avea omul s-o lucreze, și nu carnea, căci omul
mănâncă numai carne, mănâncă și când postește de mâncare de carne, mănâncă și atunci carne,
căci mănâncă cu pofta trupului, mănâncă poftă trupească din carnea sa și din carnea altui om, și
mănâncă omul și cu trupul, și cu duhul și cu sufletul, mănâncă numai carne și numai duh de carne,
și nu are cine să-l oprească de la această neascultare, dar Eu vin și îl învăț pe om, că n-are cine să
mai vină după Mine ca să-l învețe pe om, căci stăpânitorul acestei lumi stă peste toate neamurile
de pe pământ, stă împotriva Mea și stăpânește peste om și îl supune, dar Eu, Domnul, îi voi arăta

40
Necazul cel mare

curând, curând iarăși judecata lui, când va vedea cu ochii mari și cu spaimă multă lucrarea pe care
în ascuns a lucrat-o prin toți supușii ca să-l despartă pe om de Dumnezeu, după ce L-a răstignit pe
Dumnezeu pentru ca să-și aibă el scaun pe pământ peste om, el și numai el, iar omul să nu mai știe
că Dumnezeul Cel adevărat este Domnul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 13-06-2013
***

Vă însuflețesc cu binecuvântarea Mea dorul și pasul și calea voastră până la izvor. Fericiți
sunteți voi că nu tăgăduiți adevărul că Domnul este în acest cuvânt! Fericiți sunteți, fericiți
prin credință! Fără ea nimeni nu poate spre Domnul, și se lasă dus omul de stăpânitorul acestui
veac, satana, antichristul, care luptă pe toate căile lui să-i încurce omului statul cu Dumnezeu pe
pământ. O, întăriți-vă în credință tare, că mare nevoie veți avea de ea curând, curând ca să
scăpați de strâmtorarea zilelor care vin spre încercare celor ce locuiesc pe pământ, precum
este scris. Acum însă lucrați cu iubire duhul credinței și flacăra dorului pentru cei din cer, care vă
iubesc venind la voi pe norii cerului așa cum vin Eu, așa cum au venit cu slava Mea și a Tatălui
Meu Moise și Ilie și s-au așezat de-a dreapta și de-a stânga Mea pe munte în strălucirea luminii
Mele înaintea celor trei ucenici cu care am călătorit atunci și când Tatăl S-a lăsat pe nor de lumină
purtat cu cei doi sfinți și Mi-au slăvit Ființa mărturisind-o în fața ucenicilor Mei, căci Tatăl le-a
spus lor din nor: «El este Fiul Meu iubit, întru El am binevoit, de El să ascultați!». O, cât de
mult voiesc să văd la voi ascultare de Dumnezeu, în toate ascultare de El, spre binele Meu și al
vostru și al multora care vor da să ia lumina Mea prin cei credincioși ai Mei! Eu vă aștept la izvor
cu petrecere cerească și Mi-am așezat la lucru slujitorii și vă vom sta întru întâmpinare, și iată câtă
cinste pune Domnul în lucru pentru voi! Așa și voi pentru El să lucrați, așa și voi. Amin.

Eu, Domnul, binecuvintez de sus și de jos, cu puteri de sus și de jos pregătirea sărbătorii
cu strângere la izvor. Cei ce iubesc pe Domnul, să fie binecuvântați, iar cei ce nu iubesc pe
Domnul, să fie anatema, așa este scris, că iată Domnul vine și nu-L iubesc pe El cei ce n-au
iubire pentru El. Dar de ce nu au? Nu au fiindcă au pentru ei, și mare vai va cădea peste
inima lor când vor ajunge la strâmtorare și vor avea nevoie de Domnul, și nu vor avea inima
la El adunată toată și nu va fi cine să șteargă lacrima lor. O, lacrima este măcar de două feluri.
Este lacrimă de dor și de iubire după Domnul și de pocăință pentru durerea Domnului de la om,
lacrimă de durere, căci lacrima după Domnul este dulce până și la cei mai păcătoși dintre oameni,
și este apoi lacrimă de la iubirea de sine, de la durerea omului, lacrimă de răzbunare, de ură, de
nemulțumire, iar lacrima aceasta este amară până și la cei mai drepți dintre oameni, că nu este ea
lacrimă după Domnul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
2013
***

Slavă şi pace venirii Mele cuvânt pe pământ peste neamul român, o, mamă scumpă a Mea!
Vine ziua praznicului crucii Mele şi voi coborî şi voi grăi cu fiii români. Îl plâng pe cel ce nu
crede între români că este Dumnezeu acest cuvânt. O, a fi român e taină mare, şi se va vedea
această taină şi toată măreţia ei, căci va fi vai de românii care nu-L cunosc pe Domnul de
Dumnezeu al lor şi cuvântul Său de azi peste ei!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Naşterii Maicii Domnului, din 21-09-2013
***

41
Necazul cel mare

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)


(Vezi reportaj Noul Ierusalim . http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&fea-
ture=gv )
***
Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieţii


Adevărata biserică
Antichrist şi fiara apocaliptică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Calul alb apocaliptic
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el
Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit
Despre botez
Despre chipul cioplit şi semnul crucii
Despre post şi milostenie
Enoh şi Ilie
Focul apocaliptic
Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăţia de o mie de ani
Învierea morţilor
Morţii aud glasul Meu
Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului
Nunta Mielului
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine
Proorocul mincinos şi ecumenismul
Răpirea bisericii
România - Noul Ierusalim - Noul Canaan
Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă
Semnul Fiului Omului
Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului şi a femeii
Trâmbiţele apocaliptice
Venirea în chip văzut

42