Sunteți pe pagina 1din 71

Venirea în chip văzut

„Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteți să le purtați.


Căci mai este puțin timp, prea puțin, și Cel ce e să vină, va veni și nu va întârzia;
Acela Mă va slăvi, pentru că din al Meu va lua și vă va vesti.” (Ioan. 16/12-14.)
*
„Deci și voi fiți gata, că în ceasul în care nu gândiți Fiul Omului va veni.”
(Luca. 12/40.)
*
„Iar oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au să vină peste lume, căci pute-
rile cerurilor se vor clătina.
Și atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere și cu slavă multă.”
(Luca. 21/26-27.)
*
„Când va veni să se preamărească întru sfinții Săi și să fie privit cu uimire de către toți
cei ce au crezut, pentru că mărturia noastră către voi a găsit crezare în ziua aceea.”
(2 Tes. 1/10.)

Venirea în chip văzut


Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

... În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnul Iisus Hristos a luat
de pe pământ scaunul de împărăție tuturor împăraților pământului. Dacă mai dorește cineva
să stea în împărăția sa, să stea cum a stat Domnul, cu mâinile întinse. Nu de scaun este vorba, ci
de darul de împărat pe care l-a luat Sfânta Treime. Vine o păsărică din cer să fie împărat pe pământ.
Da, da, vine.

... Port în mână un steguleț pe care scrie: „Sfârșitul tuturor“. De când M-am născut am
vestit acest cuvânt, această veste. Să nu creadă cineva că e minciună acest cuvânt. Nu a rămas sfânt
sau înger în cer să nu vină cu mătura să măture calea voastră; mai ales proorocii, care mătură să
veniți mai curând.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1964
***

... Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Amin. Am venit din cerul sfânt pe pământ. Eu sunt Alfa și
Omega, Care e scris în sfânta Scriptură. Eu sunt în chip nevăzut, așa e scris. O, tată, fericit vei fi
tu în viața duhovnicească, de vei crede în Domnul Iisus Hristos, Care-ți grăiește ție astăzi, căci în
acest trup este Domnul Iisus Hristos. O, minune! Vezi, creștine, că stă Domnul de vorbă cu tine?
Vezi tu, creștine? Mai e o clipă și Se va da văzut în fața ta și tu te vei mira de această minune.
Vei vedea cum o lumină a ținut acest trup.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 12-11-1965
***

... Ce a fost cu Moise? Ce a fost cu Avraam? Ce a fost cu Ilie, ? Ce a fost cu Noe? Voi
sunteți mai mult decât aceștia, măi tată. Sunteți cei de pe urmă, sunteți sfârșitul acestui veac.

1
Venirea în chip văzut

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-04-1973


***

... Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, dar nu mai e mult și voi veni în trup,
și în trup voi despărți veacurile: pământesc, de cel duhovnicesc. Voi face un veac nou, care nu
se va mai schimba și nici nu se va mai tulbura.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-01-1975
***

... Am nevoie de tine, tată, că Domnul până la judecată nu Se mai arată. Să te trimit să
sădești o floare în grădină, să te fac doctor, să te fac sutaș, să te lupți cu necurații, dar să știi că mai
mult te vei îmbogăți, că te vei duce pe mare și vei aduce Domnului Iisus Hristos ceea ce îți ursește.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 06-02-1975
***

... Copilașul Meu, crede cu adevărat că nu mai vine un alt Hristos la tine, nu mai vine o altă
milă pentru tine. Veniți-vă în fire, tată. Auziți bine cuvântul de la Mine. Nu mai duceți trupurile la
gunoi, în groapă, și uniți trupurile cu duhurile, căci trupul dus cu păcate, nu mai poate învia în
împărăția cerească. Ați auzit?
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-02-1975
***

... Veniți la Mine, copilașii Mei, veniți și auziți cuvântul Meu! Veniți să-L vedeți pe Dum-
nezeu, că va veni vremea să-L vedeți pe Dumnezeu în trup cât mai stați voi pe pământ. Veniți
ca să auziți cuvântul Său, căci cerul s-a deschis și Domnul S-a aprins de dorul tău.

Eu sunt Alfa și Omega. Am colindat pământul în lung și în lat, cu tot ce este curat, iar ce
este întinat, am blestemat. Eu sunt Domnul în chip curat. Umblu pe pământ și Mă întâlnesc cu
omul și nu Mă vede. Nu Mă arăt, pentru că nu crede. Eu sunt Alfa și Omega, cu numele de
Iisus. Eu sunt Cel Care am fost răstignit pe cruce pentru tine. Eu sunt, și în curând Mă voi arăta
în toată slava Mea. Veniți, oile Mele, cu o clipă mai devreme de-a dreapta Mea! Așa vă voi chema
și când Mă voi arăta. Veniți, că după Mine nu mai vine nimeni să vă cheme.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-02-1975
***

Israele tată, nu mai e mult și ochii tăi vor vedea chipul Meu, și gura ta va vorbi cu gura
Mea, și gura Mea va grăi către tine: „Vino după Mine, slugă bună și credincioasă!“.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-05-1975
***

... Ești anunțat că vin Eu, Domnul, în trup, și voi alunga pe toți aceia care au amenințat cu
securea viața voastră și M-au vândut și M-au omorât.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-08-1975
***

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât din cerul sfânt pe acest pământ și am trecut
prin două timpuri, prin două vremi. O dată am petrecut cu trup, și aceasta cu greu am petrecut; și

2
Venirea în chip văzut

a doua oară am petrecut cu Duhul. Fericit trupul care M-a primit. Fericit trupul care Mi-a însoțit
Duhul. Fericit trupul care Mi-a cunoscut Duhul, că toate acestea sunt cu plată. Și mai este un timp,
și știți cât e? Cât ai deschide ochii și i-ai închide.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 22-12-1975
***

Toate forțele de lucru s-au lucrat pentru lumea aceasta ca să se mântuiască, dar nu s-a
mântuit. Ce să mai fac la această lume? Nu mai am ce, că de M-aș arăta în trup, mai mult de o
mie de ori M-ar răstigni, și de câte ori aș mișca, ar da.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-06-1976
***

... O, tată, cum dați voi împărăția lui Dumnezeu pe o poftă pământească! Vine vremea să
vă viziteze soli cerești: Maica Domnului, cu îngeri din cer. Vine vremea să meargă cu voi pe drum.
Vine vremea să mănânce cu voi la masă Domnul Iisus Hristos, cum a mâncat în casa lui Cleopa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-05-1977
***

... Tată, s-a profețit de vreme îndelungată sfârșitul, dar unii M-au părăsit înainte de sfârșit,
crezând că e mai bine în lume, dar să știți cu toții că pentru fiecare vine ceasul morții. Vine Domnul
Iisus în trup, ca la început, însoțit de cerul sfânt, și Își alege oile din capre, și se vor face două
turme pentru a se război unele cu altele, dar nu cu arma ca altădată, sau cu sabia sau cu pistolul,
și se va lupta fiecare cu fapta sa, și fapta rea va cădea în partea cea rea. Se vor ridica valuri, valuri
de sânge și se va îneca toată făptura în sângele lor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-06-1978
***

... De ce nu crezi că toate au sfârșit? Îl vei vedea pe Domnul în fața ta, în casa ta, și vei zice
că e vrăjitorie.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-07-1979
***

Copilașii Mei, nu risipiți ceea ce v-am dăruit de douăzeci și cinci de ani, că va veni ziua și
ceasul, cum M-am arătat lui Cleopa și lui Luca, așa Mă voi arăta și vouă, și nici unul nu veți
fi lipsiți de a vedea acest trup care a fost răstignit.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-05-1980
***

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinții și întreabă: „Mai e mult,
Doamne?“. „Mergeți la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vom împărți
darurile.“ Așa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare, pe care te așteaptă cerul
cu pompă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-09-1980
***

Iubitul Meu, iată, tată, cum vorbeam Eu cu acest popor. Și acum iată cum vorbesc cu cei
cu care am mai rămas și cu cei care-Mi măresc trupul Meu și mărirea Mea și numărul ucenicilor

3
Venirea în chip văzut

Mei. Iată cum vorbesc: fiilor, fiilor, amin, amin zic vouă, că a venit vremea să spunem cu cuvântul
și să se facă din moarte, viață, și să se facă din neghină, grâu, iar cel ce nu va primi cuvântul
acesta, acela va fi curățit ca prin foc, și va fi aceasta tot prin cuvânt. Dar am nevoie de ucenici,
am nevoie să-Mi deștept bine lucrătorii și să-i deprind bine cu lucrul secerișului cel binecuvântat,
și vom face strânsură binecuvântată, dar vom lucra iarăși cum am mai lucrat atunci. Căci am trimis
pe cei doisprezece și pe cei șaptezeci de apostoli, iar cei doisprezece au fost însoțiți de cei șapte-
zeci, și peste tot doi câte doi au plecat, și din timp în timp se întâlneau, și din neam în neam biserica
Mea așa a lucrat; biserica Mea cea adevărată, iubiții Mei. (Vezi selecția tematică: „Adevărata
biserică”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org;
pubhtml5; n.r.) Dar ea, biserica Mea cea vie, n-a avut loc pe pământ, și și-a dus viața după viața
Mea și nimeni n-a iubit-o, și ea stătea ascunsă și era după viața Mea. Și iată, am ajuns să vin
văzut în mijlocul ei, să vin cu brațul plin de hăinuțe albe și de cununițe albe, căci va fi albă
hăinuța celor ce vor sta înaintea Mea și a slavei Mele și a slavei României Mele. Hăinuța
trupului va fi albă, iar hăinuța vieții și a duhului va fi întreit albă, și Eu voi rosti cele ce stau scrise
să le rostesc pentru vremea aceasta: „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, care ați biruit între
cele cerești spre așezarea mesei nunții Mirelui Cel Sfânt și a miresei cea cu nume de nou
Ierusalim!“. Amin. (Vezi selecția tematică: „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, - și pe
edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; scribd; archive; issuu; pubhtml5; joomag, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Gheorghe Zamfir, din 04-03-1992
***

Iată, tată, că tu ai fost cu veghea slabă și n-ai plâns așa cum a plâns proorocul Ilie când se
tânguia în fața lui Dumnezeu că nu mai este nimeni de partea Domnului și că a rămas singur în
pustiul necredinței. Ilie nu mai avea nimic în el decât râvna pentru întoarcerea lui Israel spre Dum-
nezeu. Și dacă el, pe pământ fiind, se lăsase mistuit de râvna pentru mântuirea poporului cel ales,
oare, ce este cu el acum când este ceresc? (Vezi selecția tematică: „Enoh şi Ilie”, - și pe edocr;
jumpshare; joomag; Google Drive; Scribd; archive; pubhtml5, n.r.)

Poporul Meu cel nou, tu nu știi, tată, ce pildă a fost cu Ilie când plângea la Dumnezeu să i
Se arate Domnul și să-i mângâie durerea care venea din râvna lui cerească. Și s-a dus pe munte și
a mers nemâncând și nebând, ca să-L vadă pe Domnul apoi, și Domnul i-a spus să intre la adăpost
în gura unei peșteri, și a fost venită vijelie mare, și a venit apoi cutremur mare, și apoi a fost foc
venit, și toate acestea zguduiau muntele și stâncile, și Domnul nu S-a arătat lui Ilie în acestea. Și a
venit apoi o adiere de vânt ușor și lin, și numai atunci a fost să vadă Ilie slava și glasul Domnului.
Așa să înțelegi tu vremea dinaintea arătării slavei Domnului, căci în jurul tău suflă vijelie și
munții se clatină și focul mistuie în jur, și Domnul pune mâna Sa peste tine așa cum a pus-o pe
ochii lui Moise când a trecut Domnul prin fața sa cu slava Sa. Și apoi vine Domnul cu adierea
Sa la tine și va sta cu tine ca să te aibă mereu, dar ai grijă prin cele ce te înconjoară până la arătarea
slavei Domnului, cea care vine pentru tine fără înspăimântare, și vine cu blândețe și cu pace dacă
tu vei ști să stai atent și ascuns de cele ce suflă până la trecerea lor. Fii atent, că Domnul trece cu
răsplata Sa, cu slava Sa, cu dreptatea Sa și cu despărțirea binelui din rău, și vrea să te scoată din
vijelie și din cutremur și din foc, și vrea să te dea de-a dreapta slavei Sale și nu de-a stânga slavei
Sale, căci toată lucrarea Sa se numește slava Sa, după cum este scris: «Lăudați pe Domnul
stelele și lumina; lăudați pe Domnul focul și grindina!». (Vezi selecția tematică: „Slava Dom-
nului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Scribd; Archive.org; Google Drive; issuu; pu-
bhtml5; joomag, n.r.)

4
Venirea în chip văzut

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1993
***

Pace ție, Ierusalime nou și mititel! Dar vei fi mare, tată, că dintr-o scânteie voi aprinde
totul. Foc am venit să arunc pe pământ, și cât aș vrea să se aprindă de acum focul Duhului
Sfânt, care luminează înăuntrul făpturii Mele! Despre focul acesta vorbesc Eu cu voi, copii
ai Duhului Sfânt. Iată ce înfiere, măi copii, copii ai Duhului Sfânt al Sfintei Treimi, Care este în
Tatăl și în Fiul, copii de la sfârșitul lucrării dumnezeiești. Am venit să cuvintez între voi ca să se
împlinească cuvântul; să arunc focul Duhului Sfânt pe pământ și să se aprindă de-acum; să
pregătesc frumos cărarea slavei Mele, cu focul Duhului Sfânt, și să vin să stau apoi în mijlocul
poporului român și să-l păstoresc cu toiagul păcii și al dreptății, măi tată. Așa se roagă Ver-
ginica, se roagă să cobor pe Duhul Sfânt peste România și să-L vadă România și să iasă în în-
tâmpinarea Lui. Dar Eu am coborât mai întâi scânteia, ca să nu fi venit pe neștire, fără să fi vestit
mai întâi. (Vezi selecția tematică: „Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Scribd; archive; Jumpshare;
Google Drive; Joomag; pubhtml5; n.r.)

Grădina de la voi și Duhul Sfânt din ea, aceasta este scânteia, tată, și va lua foc tot pământul
României din focul de la voi. Fericiți cei ce iau pe ei cămașa sfințeniei, că acelora nu le va lua foc
cămașa și nici nu vor arde în cămașa lor. Fericiți veți fi voi când vor veni din zi în zi munții
plecându-se și acoperișurile înclinându-se ca să ceară din râul vieții și ca să învețe legile sfințeniei,
că nu va mai fi ca și până acum, fiindcă altfel va lucra Domnul acum. Va lucra văzut, va lucra cu
cele cerești, care nu s-au văzut până acum. Căci dacă cerul va coborî pe pământ ca să se așeze cer
nou și pământ nou, după cum este făgăduința din Scripturi, altfel va fi decât în vremea lui Moise,
altfel va fi acum, la sfârșitul plinirii lucrării lui Dumnezeu, pentru că va trebui să nu se mai întrebe
omul unul pe altul cum este sau ce este sau ce spune Dumnezeu, fiindcă Însuși Domnul va fi,
pentru că Eu voi veni văzut înspre făpturi, căci dacă focul Duhului Sfânt se va coborî peste
făpturi, apoi ochii făpturii va fi să se deschidă și să vadă ce este dincolo de cele nevăzute până
acum, și apoi împărăția va fi în Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. (Vezi selecția tematică:
„Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”, - și pe jumpshare; edocr; Google Drive; Scribd;
pubhtml5; joomag; archive, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către Marian și Victoria Zidaru, din 29-08-1993
***

O, biserica Mea, cum nu ai cunoscut tu vremea cercetării tale! Căci Simeon a fost legat să
nu moară până ce a văzut pe Fecioara purtând pe Fiul lui Dumnezeu. Iar tu prin același cuvânt ești
legată ca să nu poți învia până ce vei vedea lucrarea cuvântului Meu în mijlocul cerului, până ce
vei vedea pe Cuvântul cuvântând și rostind: „Aceasta este lucrarea întru care binevoiesc și prin
care vin apoi văzut de toți cei care Mă împung acum, căci iată, am venit pe neștire și nu ai
fost pregătit, poporule de la sfârșit“. Și iată, vin și îți vestesc că vin, și tu ești tare la cerbice și
nu iei de la Mine untdelemn ca să-ți ungi ochii și să cunoști venirea Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-1993
***

Așa am pățit Eu și în mijlocul tău, popor cu nume sfânt, și cât aș fi voit să ai tu pe Duhul
Sfânt ca să fii cu Duhul Sfânt în duhul tău și să te întorci la viață din cer! Câtă răbdare am avut Eu

5
Venirea în chip văzut

cu tine și cât de frumos te-am povățuit ca să ajungi să înțelegi și să te lași cu împărăția Mea în
trupul și în duhul tău! Dar să știi, tată, că voi ieși în calea ta văzut, voi ieși, ca să crezi în Mine
așa cum a crezut Pavel, și să las apoi har peste tine, și să te folosesc pentru pregătirea cărării
întoarcerii Mele, căci orice lucrare, orice sărbătoare trebuie pregătită ca să vină. Când se apropie
ziua nunții, trebuie pregătită această sărbătoare, tată. Și cu cine s-o pregătesc? Cu cei la care n-am
fost cu cuvântul Meu de pregătire? O, Eu pe tine te-am pregătit, poporul Meu, și ți-am dat nume
nou și sfânt, și vreau să-ți dau har, creștine. Scoală-te și umblă, tată, și umblă repede, ca să răs-
cumperi vremea și lucrul cel rămas în urmă, că iată, se așează mesele și bucatele și nunta, și Eu
vin să stau în fața ta și să te sărbătoresc, și să Mă sărbătorești, și unul altuia să ne dăm cinste pentru
lucrarea cerului. Eu să iau de la Tatăl cinstea pentru că am lucrat cu voi, iar voi să luați de la Mine
cinstea pentru că ați lucrat cu Mine, copii ai poporului Meu. Iată, vine clipa să dau rodul Meu
Tatălui, dar caută, creștine, să fii în mâna Mea, ca să te cunoască Tatăl Meu în lucrul Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan,
din 09-01-1994
***

Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, și cuvântul acesta este al
Meu, nu este al tău, creștine necredincios. Cei cerești cu inima vor vedea pe Dumnezeu, dar Eu
vă spun că aceia Îl văd pe Dumnezeu. Dar mai am un pic și Mă arăt ca să Mă vadă și ceilalți,
și cei care Mă împung acum.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și
Ioan, din 12-02-1994
***

… Verginica este venită cu Mine, Domnul, în mijlocul poporului ei:

─ Iată, suflu căldură în voi. Să fie iesle caldă în voi, să intre cuvântul în voi și să-i fie cald,
fiilor. Nu fiți reci, nu fiți necredincioși. Eu sunt aici cu Domnul, măi copii. Fiți cu duhul atent și
să creșteți întru Duhul Sfânt, că vine vremea minunilor cerești, lucrate de Domnul peste voi. Vedeți
să nu vă zdrobească aceste minuni care vin, că vin minunile care vor vorbi de la Domnul despre
acest popor care a mâncat din cer. Eu am fost lingurița prin care Domnul v-a hrănit, și am loc
pregătit pe pământ unde vin cu Domnul pentru poporul cel cu nume sfânt. Iată, am venit cu Dom-
nul în mijlocul vostru, și cu cei credincioși și ascultători care stau de veghe la ieslea cuvântului
ceresc. Pregătiți-vă hăinuțele, că în curând se vor ridica porțile slavei Domnului și ale fiilor slavei
care vin cu Domnul, că vine Domnul, fiilor, vine văzut, copiii mei, și toți din voi Îl veți vedea pe
Domnul, și mă veți vedea pe mine cu Domnul la voi. Să nu vă găsesc prin frig, și să vă găsesc în
casă, în credință, măi copii, și în ascultare de cele ce vin la voi din cer.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1994
***

Domnul vă binecuvintează pe voi, și lucrările voastre în Domnul. Binecuvântate să fie dru-


murile și cetățile vestirii învierii și judecății prin cuvânt. Vom merge, tată, până ce Evanghelia
cea nouă a lui Iisus Hristos va fi primită de toate neamurile, și apoi Mă voi lăsa văzut cu voi
și la voi și peste lume.

Pace vouă prin cuvântul Meu! Amin, amin, amin.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin, din 20-02-1994

6
Venirea în chip văzut

***

Când Moise vorbea cu poporul lui Israel, nu putea poporul să privească slava feței lui Moise
când el dădea cuvintele Mele la popor, și își punea Moise văl, și așa vorbea cu poporul. Era trup
poporul lui Israel, era cel după trup Israel, și era trup, și nu era duhovnicesc, dar Moise era cu Mine
și cu trupul, și cu duhul, și Eu străluceam fața lui Moise, căci lucram prin el, măi copii.

Eu am numit locul acesta loc de Emaus. Eu iubesc acest loc care s-a întocmit prin cuvântul
Meu, și vă iubesc pe voi, copii care ați împlinit cuvântul Meu. Stați aproape de Ierusalim, stați cu
duhul întru Duhul Sfânt, tată, și nu vă înstrăinați de Mine, și Eu voi veni mereu la această scăl-
dătoare și vă voi vindeca de așteptare, căci va fi să Mă las văzut, ca să-i bucur pe cei ce știu
cum să fie cu Dumnezeu, că nu poți să fii bine cu Mine decât prin ascultare, tată, și prin aplecare
și prin umilința care vă dă har și binecuvântare vouă, celor ce aveți pe Domnul așa cum este El;
așa cum este El, măi copii și măi copilași.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Buneivestiri, din 07-04-1994
***

O, copii ai cuvântului, ce mare slavă s-ar arăta de la această lucrare de cuvânt din cer co-
borât dacă aș fi primit și cunoscut de cei ce sunt ai Mei prin mărturisirea lor întru credința cea
dreaptă, întru biserica cea una sfântă și apostolească și sobornicească. V-am trimis pe voi cu cu-
vântul Meu din loc în loc, din cetate în cetate, și voi merge cu voi până la ziua de odihnă, tată, și
ne vom odihni de osteneli, că Mă voi lăsa văzut, și slava Mea va prinde sub ea toată necredința.
Eu nu lucrez nimic fără să vestesc mai întâi, așa după cum a fost în toată vremea lucrarea dumne-
zeiască, fiindcă scris este: «Nimic nu împlinesc fără să dau de știre», că nu vreau să lucrez pe
neștire.

Eu sunt Domnul milei și al îndurărilor, și iată, trâmbițez în calea arătării slavei Mele, ca să
audă străjerii bisericii și să nu lucrez pe neștire. Binecuvântată să fie vestirea cuvântului Meu din
loc în loc, vestirea serbării întoarcerii slavei pe norii slavei, după cum scrie în Scripturi. (Vezi
selecția tematică: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, - și pe my.edocr; Google Drive;
archive; Scribd, n.r.)

… Iată, tată, mai-marii cei de peste voi vă ridică vină vouă, vă aduc vină de mândrie și vă
sfătuiesc să lepădați cuvântul și glasul Meu care se lasă deasupra voastră, deasupra ieslei cuvântu-
lui Meu. Ei vă învinuiesc de mândrie, dar Eu rostesc cuvânt și spun: o, de ar cădea toată făptura în
ceea ce sunteți voi căzuți! căci voi sunteți căzuți în brațele dragostei de sfințenie și de cer și de
veșnicie cu Mine. Această viață este o datorie, este și mai mult decât atât înaintea lui Dumnezeu.
Cei ce iubesc pe Domnul cu adevărat, unii ca aceia nu pun vină peste voi, dar iată, Eu nu mai văd
credință și lumină la fiii oamenilor. Fiii oamenilor nu caută spre fiii lui Dumnezeu ca să primească
mărturisire despre Mine și ca să creadă în Mine. O, nu mai este frică de Dumnezeu, căci înțelep-
ciunea care vine de la om a înșelat și pe fiii credinței, măi copii, și pier fiii credinței din lipsă de
înțelepciunea care vine din cer. Dar n-am făgăduit Eu acest har al Duhului Adevărului pe Care
lumea nu-L cunoaște? Și iată, nici fiii credinței nu-L cunosc pe El întru lucrarea Sa. Și se va ridica
Israel cel după trup și va primi botezul credinței cea de la Iisus Hristos, și tu, poporule creștin, ce
vei face dacă nu-L cunoști pe Cel mărturisit de tine, pe Fiul Omului, Care a venit să te răscumpere
din fărădelegile și din firea cea căzută prin păcat? Ce vei face, tată, dacă nu te vei ridica să stai
bine și să stai cu frică și cu luare-aminte înaintea Celui ce vine pe nori la tine? că iată, s-au scurs

7
Venirea în chip văzut

cele două veacuri despre care cuvântă Scriptura, și Eu Mă voi lăsa văzut, după cum este
scris. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim, din 23-04-
1994
***

Voi, cei care ați rămas pentru cele aduse de Domnul, pentru cele ce vor rămâne, voi, fiilor,
să stați și iar să stați întru mare sfințenie de trup și de inimă și de hrană și de purtare și de vorbire
și de veghe, că vine Domnul, măi copii. Vine Domnul, fiilor, și toată oastea cerească este pregătită
să se coboare cu Domnul, să se coboare văzut, și va prinde sub ea toată necredința, toată neascul-
tarea și pe toți fiii ei. Sculați-vă și lucrați, voi, cei ce lucrați.

… Copiii Mei, Hristos a înviat, tată! Și voi învia din ce în ce mai mult, ca să sfârșesc
lucrarea cea de înviere, lucrarea cea de împărăție a cerurilor în fiii care vor fi sălaș al lui Iisus
Hristos. Cerul așteaptă chiar și numai după unul care s-ar întoarce, dară după atâta mulțime
de popoare care se vor întoarce într-o zi! adică în ziua când Eu voi învălui cu slavă văzută
ieslea cuvântului Meu pe care voi îl luați și le dați oamenilor să bea din râul cuvântului vieții.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 01-05-1994
***

Iată, Îmi fac datoria și lucrez, și voi lucra prin cei puși la lucru, și fără rod nu voi rămâne.
Dar iată, rodul credinței trebuie să fie strâns, ca nu cumva la vremea foametei să fie strivit de cei
ce vor alerga disperați după un pic de putere din cer, că pe pământ se stinge orice putere, orice
iscusință, orice mândrie, orice știință, fiindcă Eu Mă voi lăsa văzut și descoperit, și Eu întrec
soarele în strălucire, și toate vor păli la vederea slavei Mele. Numai cei credincioși ai Mei nu
vor păli, și vor fi încălziți în lumina slavei Mele și vor fi și ei lumină din lumina Mea. Dar mulți
dintre voi zic că acestea sunt basme. O, atunci toate acestea vor deveni adevărate, și va fi veacul
cel ce nu poate fi priceput de omul cel pământesc, și basmele cele mai frumoase vor fi trăite pe
veci.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena, din
03-06-1994
***

Împărăția Mea Eu am asemănat-o și cu pildele cele firești, dar pildele firești nu sunt veș-
nice, tată, sunt doar închipuirea celor veșnice. Ați văzut ce a făcut prințul lumii, că l-a lipit pe om
de cele văzute ale sale, ale prințului lumii, măi copii. Și acum, la sfârșitul său, prințul lumii și-
a făcut o mașinărie și a deschis o fereastră a celor văzute și a încântat cu ea toată făptura, și
se uită omul la această fereastră și uită de cer omul, și se uită la încurcarea limbilor de pe
pământ, care se văd prin această fereastră. (Internetul, n.r.) Dar Eu îl voi păcăli și voi întoarce
această armă împotriva lui, că Mă voi folosi de arma lui și de fereastra lui, și voi strecura
prin ea lucrarea Duhului Sfânt și vederea vieții cerești pe care o lucrez peste tine și o întoc-
mesc peste tine, Israele, poporul Meu de azi. Iată, am venit să-ți arăt prin fereastra aceasta,
să-ți arăt mărturia sărbătorii tale cu Mine la praznicul Înălțării, la praznicul lui Verginica
și al satului lui Verginica. Eu am de întors pe toate spre cele ce nu se vor mai strica în veac, dar
stai la școala Duhului Sfânt, măi poporul Meu, stai, fiule, și învață bine, ca să iei coroniță și dar și
premiu de mântuire, Israele. (Vezi selecția tematică: „Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este

8
Venirea în chip văzut

venirea Domnului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; is-
suu; archive; pubhtml5, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 19-06-1994
***

Vreau să aduc cerul pe pământ, măi fiilor. Ce ziceți voi, pot Eu să aduc cerul pe pământ?
Măi poporul Meu, dacă fiii tăi știu să-Mi răspundă bine la această întrebare, atunci se cheamă că
găsesc credință în mijlocul tău, credință în lucrarea Mea cerească. Vreau să aduc cerul pe tot
pământul, măi fiilor, și după aceea să Mă las descoperit, să-Mi las văzută slava și cerul în
care stau și din care lucrez și cu care te port pe tine spre Tatăl Meu, Israele al Tatălui Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin, din 21-08-1994
***

Deschide iarăși cartea acestei profeții, căci cum a rămas cartea lui Moise, a lui Isaia, a lui
Ieremia, a lui Matei, a lui Pavel, așa a rămas și rămâne cartea lui Verginica, Israele, cartea Mea
prin ea, căci Eu am fost în trupul ei, așa cum într-un sâmbure este miez. Cine vrea să mănânce
miezul dintr-un sâmbure, acela trebuie să desfacă sâmburele și să mănânce miezul. Așa trebuia să
crezi tu în Duhul Meu Cel Sfânt, acoperit de trupul lui Verginica. Așa și în tine, copile din Israel,
tot așa și în tine Mă aciuez, ca să fiu în tine și ca să fii tu în Mine, dar nu numai Eu în tine, ci și tu
în Mine, tată. Să nu stau nelucrător în tine, poporul Meu, că în Verginica n-am stat nelucrător, și
am făcut din ea greblă, și sapă, și târnăcop, și coasă, și seceră, și secure, și vas de băut și de mâncat
am făcut, și fir ceresc de cuvântat cuvântul Meu, și soare am făcut din ea, dar tu de ce n-ai văzut
lumina lui, popor mititel la ochii sufletului tău? Iată, tată, Eu am cuvânt proorocesc în mijlocul tău
și am grădină cu prooroci în ea și am în ea cuvântul Meu, și așa să fii și tu, Israele, și să fii un
singur trup, ca să te unească Duhul Meu și Trupul Meu, să te unească într-un singur trup, căci mare
este taina Mea în mijlocul tău, și pe Mine Mă doare că tu nu o știi, că n-ai vrut să fii vrednic s-o
știi și s-o poți purta, și iată, vin la tine și îți spun: pregătește-te, Israele, că se va da cerul în lături
și voi rămâne descoperit deasupra ta, și dacă vei fi numai trup, te vei topi sub lumina slavei
Mele.

Israele tată, se desface învelișul slavei Mele, și îngerii vor trâmbița capătul tainei lui
Dumnezeu. O, mulți în tine, Israele, stau la îndoială, mulți stau ca la vânat, tată, și nu așa trebuia
să stea cei mulți ai poporului Meu. Dar cei puțini care stau de veghe înaintea Mea, aceia au dar
proorocesc de la Mine, și Eu lucrez cu aceia împlinirile care mai sunt de săvârșit pentru arătarea
celor ce nu se văd de trup, și se văd de suflet, se văd de ochii cei dinăuntru, care se numesc ochii
credinței în cele ce nu se văd. Lumea este fire trupească, dar tu, Israele, să fii fire duhovnicească,
tată, ca să cânți laolaltă cu îngerii cei fără de trup. Tu ai văzut, măi Israele, că Eu am luat trup ca
și tine și ți-am arătat ce putere poate avea sufletul lui Dumnezeu în trup când am spus: «Putere
am să-Mi pun sufletul, și putere am să-l iau iar». Aceasta este puterea sufletului care sălășluiește
în trup, și trebuie să văd această lucrare la tine, copile din Israel. Am sfinți care au fost cu trup pe
pământ și dintre copii, și dintre tineri, și dintre bătrâni, și la Mine s-a pus vârsta duhului și puterea
credinței sufletului, și tu nu vei fi cruțat că ai fost copil sau tânăr sau bătrân dacă vrei să te dezvi-
novățești cumva, căci scris este: «Fiii veacului acesta se însoară și se mărită, dar cei ce se în-
vrednicesc să fie fiii lui Dumnezeu, aceia nu se mai însoară și nu se mai mărită, și nici să moară
nu mai pot, și sunt ca îngerii din ceruri». Acesta este drumul și statul tău, poporul Meu iubit. E
vremea să înțelegi cine ești tu, tată, e vremea să înțelegi de bunăvoie, că altfel, va fi să te temi în
curând și să dai să alergi, dar atunci drumul se face sul și n-ai pe unde s-o mai iei. Eu sunt drumul,

9
Venirea în chip văzut

dar când voi fi la capăt, Eu stau acolo și merg cu cele viitoare, și tu vei moșteni teama dacă rămâi
acum, dacă dai să schimbi drumul tău și lucrarea aceasta de pe el.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin, din 16-10-1994
***

Tot cerul se strânge când Eu vorbesc lui Israel, ca să afle cei din cer tainele lui Dumnezeu.
De aceea, tată, te iubește pe tine cerul; nu pentru că meriți, Israele, ci pentru că Eu vorbesc cu tine.
Mănâncă cerul la o masă cu tine, Ierusalime, și se bucură Avraam întru plinirea făgăduinței făcute
peste el. Mai e un pic, și Îmi dau vălul în lături și vor rămâne descoperite cele ce nu se văd.

Se binecuvintează lucrarea de vestire a cuvântului lui Dumnezeu. Să ia lumea și să guste,


și să i se vestească lumii, ca să nu vin pe neștire. Se binecuvintează vestirea României. Să vină la
masa Mea România, la masa credinței, ca să nu vin și să găsesc și în ea necredință. Cu dor am dorit
să vestesc, și apoi să împlinesc, iar vouă, celor ce vestiți, celor ce dați ființă cuvântului rostit de
Mine peste pământ, vouă vă dau putere și sănătate și duh de mulțumire de la cer, și pace, tată, vă
dau.

… Nimeni să nu disprețuiască ce am făcut Eu, și vino, Ierusalime, spre ascultare, că fără


de sfințenie, tată, nu vei vedea pe Domnul. Eu îți cercetez, Israele, și mintea, și vorba, și voința, și
credința, și odihna ta întru Mine, și odihna Mea întru tine, și voi lucra întru dreptate, că Eu te-am
învățat cum să stai tu înaintea Mea la venirea Mea.

Această lucrare pune sfârșit proorociei mincinoase și capilor ei, că Eu vin curând, și nimeni
nu va avea cuvânt de adăugat sau cuvânt împotrivă. Eu vin curând peste toată făptura, și toate cele
ce așteaptă se vor bucura, că de mult așteaptă. Așteaptă Avraam, fiilor. Eu vin descoperit în cu-
rând. Curând, curând Eu vin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din
04-12-1994
***

Eu sunt Domnul, Cel ce umplu pământul și cerul de glasul cuvântului Meu, dar cine, tată,
Mă aude? că nu are nimeni urechi de auzit, nu are lumea credință în lucrarea lui Dumnezeu cea
dintre început și sfârșit, cea de șapte veacuri și mai bine, și iată, această profeție de șapte vremi s-
a împlinit, și dacă s-a împlinit, s-a sfârșit, și Eu am luat-o de la capăt și așez nestricăciune pe
pământ, așez om nou pe pământ, om născut din cuvânt. Nu mai așez om făcut, și așez de data
aceasta om născut prin cuvânt. Eu număr din nou de la capăt, încă un pic mai număr, un pic, un
pic, și nu mai număr apoi, căci timpul se face sul și nu se mai numește timpul timp.

Timpul, măi fiilor, s-a numărat începând cu ieșirea omului din rai, și iată, una este
legea raiului, și alta este legea omului de pe pământ, și mare taină poartă această piatră pe care
sunteți voi așezați prin cuvânt, iar pe piatra voastră este săpată Verginica, trâmbița Mea cea de
apoi. Verginica este piatra voastră, și această temelie a scris sfârșit peste timpul omului, măi fiilor.
E greu de înțeles așa precum în cer, chiar și de voi e greu de înțeles, pentru că voi încă sunteți
pe drum, și pentru că Eu încă Îmi continui drumul spre venirea cea văzută. În cer, măi fiilor,
nu tot așa se vorbește. Cu cerul e altă lege; e lege de rai cu cei din cer, care și-au recăpătat sufletul
și trupul ca în rai. E grea această taină adâncă, dar suntem pe drumul ei, măi fiilor, și îi vom ajunge
capătul, și ea se va descoperi, și se va cunoaște bine Scriptura cea de răscumpărare a trupurilor,

10
Venirea în chip văzut

Scriptura cea de Eden veșnic și nezdruncinat, căci Edenul așteaptă pe cei de pe urmă, care au cheia
de la Dumnezeu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1994
***

Vin curând să Mă desăvârșesc în slavă văzută, precum este scris, dar mai întâi dau bunăves-
tire de venire slăvită a Fiului Cel înviat și înălțat, căci n-am lucrat niciodată nimic peste om până
ce mai întâi nu am vestit prin prooroci. Vin curând, și voi porunci ochilor tăi să se desfacă, poporul
Meu iubit, și apoi lângă tine Mă voi arăta văzut, și voi lucra peste tine în slavă descoperită în ochii
cei ținuți să vadă cele cerești. Vin curând, și voi fi cu tine, așa cum am fost cu Luca și cu Cleopa
în Emaus, dar nu voi mai pleca, și voi rămâne peste tine și lângă tine înaintea lumii, și lumea va fi
botezată apoi cu Duhul Sfânt al credinței și al învierii și al înduhovnicirii, și va fi botezată cu focul
curățirii de fărădelege a lumii. Cu Duhul Sfânt și cu foc voi boteza, și te voi lua la lucru, poporul
Meu, fiule al cuvântului. Dar Eu îți spun că te-am și luat în lucrul Meu, și iată, lucrez peste tine și
cu tine peste fărădelegea din lume și peste duhul lumii, ca să fac loc Duhului Sfânt și slavei
Duhului Treimii Dumnezeiești, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Învierii Domnului, din 23-04-1995
***

Dar tu, poporul Meu, cel ce crezi că Eu sunt Cel ce am venit ca să te păstoresc ca pe
Avraam, să stai, fiule, sub povața Mea și să te mângâi și să te întărești din ea. Să nu te smintești
de cel ce a plecat ca Lot de lângă Avraam, și tu să stai strâns legat cu Mine și să Mă aștepți cu
ascultare și cu credință, că Eu voi sta văzut în mijlocul tău curând, curând. Stai alipit cu Mine,
ca să te am începătură nouă de om nou, de veac nou, că Eu, fiule, îți voi adăuga popor mare la
masa ta cu Mine. Mulțime multă va mânca la masa aceasta de înviere, la masa cuvântului Meu,
căci omul va trăi mâncând cuvântul Meu, și va crește Dumnezeu în om. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paști, a slăbănogului, din
14-05-1995
***

Proorocul Ilie petrecea zi și noapte întru lucrarea râvnei după Dumnezeu. Atât de mult M-
a iubit el pe Mine, măi fiilor, de M-a făcut să nu-i pot respinge nimic din cele ce el cerea de la
Mine întru râvna sa dumnezeiască. Dar ție dacă ți-am dat mai mult decât lui fără să-Mi ceri cum
Mi-a cerut el, o, fiule tată, tu cum se cerea să fii, măi Israele? Tu ai fost cel mai miluit și cel mai
ocrotit, și te-am păstrat ca pe o podoabă cerească a vremii de acum. O, și n-ai avut râvnă ca Ilie,
proorocul Meu, că el plângea pentru fărădelegea lui Israel care se urca spre Mine, și tu în loc să
plângi ca și el, tu stai în mijlocul fărădelegii și nu te temi de unealta de nimicire a fărădelegii. Ia
aminte, copilul Meu, că trece Ilie proorocul, trece peste tot, tată. Întărește peste tine pecetea Dum-
nezeului Cel viu, că și Eu o întăresc, și mereu ți-o împrospătez, că vreau, tată, să te am și să te
numesc unealta Mea din vremea arătării Mele, din vremea venirii Mele, că vin curând spre arătare,
vin, fiule, și tu să crezi ce-ți spun. Eu în curând Mă las văzut, și vreau ca tu să fii cu pacea Mea
peste tine, ca să te bucuri în vremea celor ce se vor descoperi spre vedere. Mai e numai un picuț și
această lucrare va lucra descoperită, și vei vedea cum am lucrat Eu această lucrare peste tine,
Israele român. Vei vedea, tată, cum am vorbit și cum vorbesc lângă tine și deasupra ta. Vei
vedea cum te-am purtat și cum te port Eu pe tine în timpul acesta ceresc, că tu ești în timp
ceresc, și lumea e în timp pământesc. Și tu, tată, ești în timp, dar tu ești cerește, pentru că așa ai
fost tu scris, ca să fii poporul Meu ceresc în timp și să fii lucru de mărturie pentru ziua mărturiilor,

11
Venirea în chip văzut

pentru clipa judecății tuturor celor ce s-au petrecut în timp. E greu timpul, tată, dar am pășit cu tine
pas de veac nou. Am scris început de pas peste timp, am scris cu tine sfârșit și început. Și când vei
vedea ce a purtat în taina ei ziua aceea de Paști când am făcut pasul cu tine, o, te vei minuna,
copilul Meu, când vei afla ce am făcut Eu prin tine în ziua aceea.

O, Verginico, fiica Mea prin care am coborât a doua oară și prin care Mă voi și lăsa
văzut cum am venit și cum voi veni văzut de tot ochiul! O, fiică înțeleaptă, că tu școală n-ai
avut, și de aceea ai fost înțeleaptă. Tu n-ai învățat nimic de la om, nimic de pe pământ, și ai învățat
învățătură din cer dacă Eu am fost în tine, și ai bucurat pe Tatăl Meu și al tău cu îndemnul cel
sfânt, pus peste turma Mea și a ta, că mâncai cireșe și le adunai sâmburii, măi Verginico, și puneai
oițele să facă rugăciunea „Tatăl nostru“ pentru fiecare sâmbure. Le umpleai pumnișorii cu sâmburi,
iar ei pentru fiecare sâmbure rosteau un „Tatăl nostru“. Când era vreunul din ei bolnăvior, tu știai
că boala și durerea veneau de la cele lumești care intrau în el, și îl prindeai pe acela și îi dădeai
sâmburi și îl puneai să zică: «Tatăl nostru, Care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împă-
răția Ta, și să se facă voia Ta așa cum se face în cer, ca să fie tot așa și pe pământ. Și ne dă
pâine, Tată, și ne iartă greșeala așa cum și noi iertăm. Și nu ne lăsa spre ispită, și ne izbăvește
de lucrul cel rău». O, Verginico, cine, tată, mai vrea să știe ce înseamnă să se sfințească numele
Tatălui în om, în creștin, în fiul acestei lucrări? Cine mai știe să creadă ce spune atunci când ros-
tește «facă-se, Tată, voia Ta, precum în cer așa și pe pământ»? Auzi tu, Verginica Mea, ce spune
această rugăciune? Spune să se facă voia Tatălui ca și în cer. Vorbesc cu tine, tată, că tu știi să
înțelegi. Cu cine să Mă mai înțeleg Eu, cu cine? Vreau să Mă înțeleg cu poporul tău, cu poporul
Meu pe care-l am din munca ta cu Mine, din truda ta alături de Mine. Vreau să rostească Israel
rugăciunea „Tatăl nostru“ și să zică să se facă voia Tatălui, precum în cer să se facă și pe pământ,
ca să fie pământul cer, ca să fie cerul pe pământ, și pământul în cer. Și când zice Israel: «pâinea
noastră dă-ne-o nouă, Tată», când zice Israel așa, să Mă ceară pe Mine, că Eu sunt pâinea care
se coboară din cer.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 01-06-1995
***

Omul nu Mă poate găsi decât în el. Cum Mă poate găsi omul în el? Prin asemănarea lui cu
Mine, întru ascultare de Tatăl.

Vreau să Mă arăt omului în tine, fiule din Israel, și de aceea am zis să te lași să fii
după chipul și asemănarea Mea și la chip, și la duh, și la lucrare, căci împărăția Mea ești tu,
omule al Meu întru care Eu Mă odihnesc în vremea aceasta. O, fiule, fiule, știi tu că niciodată
nu M-am odihnit în om ca acum? Acum, iată, încap și cu odihna, și cu lucrarea Mea în om, și
lucrez de pe tron peste pământ, că tu ești tronul Meu de înviere și de judecată, Israele, copilul
Meu. Dacă ești înconjurat de veacul științei omului, de cele ale științei omului, nu te îndoi, dar
nici nu te bucura, căci tu ai de lucrat cu Mine, și vom desființa prin ascultare de Tatăl toată deșer-
tăciunea care vine de la om și de la aur, fiule.

… Omule, am să te găsesc, să știi că te voi găsi, și iată, am venit la tine și ți-am spus că
este Dumnezeu și că vine la tine. Te vei întâlni cu Mine, omule, și îți voi arăta mormanele deșer-
tăciunii tale și îți voi spune că ai fost mincinos și deștept la minciună, și am să-ți arăt slava lui
Dumnezeu și ai să vezi ce a fost adevărul, că Eu am în mijlocul oamenilor, am fii născuți de sus,
care au stat în mijlocul oamenilor cu Mine, și Mă voi lăsa văzut lângă cei de un chip și de o
asemănare cu Mine, iar duhul îngâmfării se va face cenușă. Amin.

12
Venirea în chip văzut

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena, din
03-06-1995
***

Eu am venit acum două mii de ani ca să dau viață omului, dar Israel ce a făcut? M-a omorât
și n-a crezut că am înviat ca să creadă că Eu sunt Dumnezeul Cel promis. Ce a făcut, tată, Israel?
A cumpărat pe bani străjerii care au stat la mormântul Meu de strajă și le-a spus să spună că pe
când ei dormeau, M-au furat ucenicii Mei. O, dacă era adevărat că M-au furat ucenicii pe când
straja dormea, atunci straja trebuia omorâtă pentru că a dormit în strajă. Fiilor, fiilor, mare a fost
minciuna arhiereilor din vremea slavei Mele prin înviere. Mare a fost necredința lor, tot așa de
mare ca a arhiereilor de azi. Minciună cumpărată pe bani și împrăștiată în lături, căci vestea aceasta
a rămas până azi, cum că Eu am fost furat din mormânt de către ucenici. Până azi în Israel nu se
crede că Eu am fost Dumnezeu și că am înviat după ce M-am dat jertfă de răscumpărare pentru
om. A avut putere cuvântul mincinos al arhiereilor, căci oamenii sunt cu mintea ușoară când nu au
Duhul lui Dumnezeu. Israel nici nu avea de gând să creadă în Hristosul Cel trimis din cer, și de
aceea minciuna i-a cumpărat așa de ușor. Până azi nu crede Israel, până azi el așa știe, el așa crede,
că M-au furat ucenicii pe când straja dormea. Dar Eu înviasem, și mărturiile învierii Mele au vorbit
mai mult decât minciuna lor, dar ei tot n-au voit să Mă primească de Dumnezeu. Am avut o mână
de martori care au stat în apropierea Mea și cărora M-am arătat înviat după înviere și cu care am
petrecut după înviere, și Israel a ieșit mincinos, dar mândria lui l-a ținut împotrivitor până azi. Iată
și azi. Azi te am pe tine, Israele de azi. Te-am avut aproape de minunea cuvântului Meu, te-am
avut popor al întoarcerii Mele, căci M-am întors prin cuvânt și lucrez așa de minunat, tată, și
ca și atunci nimeni nu crede, nimeni din biserică, și arhiereii bisericii dau să mintă ca și
atunci. Dar Eu am ieșit ca și atunci și M-am arătat în cuvânt, iar cu tine, Israele, stau la masă de
cină cerească și îți dau să mănânci înțelepciune din cer, și tu Mă mărturisești, precum cei puțini
care au fost cu Mine în vremea lucrului trupului Meu au mărturisit vremea Mea în trup și slava
Mea prin înviere.

Poporul Meu, să știi, tată, că te vei întâlni în curând cu cortul cel care M-a adăpostit pe
Mine în vremea venirii Mele de azi. Te vei întâlni cu trâmbița Mea, și o vei vedea în slavă mare
dacă vei fi cu Mine și credincios cu Mine. Cei ce s-au lepădat de lucrarea Mea, aceia s-au lepădat
și de trâmbița Mea, și aceia n-o vor vedea. (Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele apocaliptice”, - și
pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; issuu; archive; pubhtml5; joomag,
n.r.) Poporul Meu, vei păți ca Petru, Iacov și Ioan în ziua când Eu Mi-am schimbat fața
înaintea lor, că ei au văzut lângă Mine pe Moise și pe Ilie. Așa vei vedea tu slava Mea în
curând, și n-ai să știi cine sunt Eu și cine este trâmbița Mea, căci Verginica a fost cortul Meu
pe pământ, trupul în care Eu M-am adăpostit înaintea ta. Și va rămâne peste tine slavă mare, po-
porul Meu, și lumea nu va pricepe iubirea Mea cea de peste tine. Dar mai am un picuț de cernut,
mai am câteva boabe de grâu seci, care nu vor putea să stea alături de slava Mea. Mai am un picuț
de curățit la masa Mea, căci credincios la masa Mea este numai acela care crede împlinind toate
cuvintele venite cu Mine, toată așezarea cea de om edenic pe pământ nou. Omul cu viață de eden
în el, acela este om nou, și sub el se face pământ nou, și el va lucra lucrare de pământ nou peste
România. Amin.

… Poporul Meu, ia, tată, în tine duhul și puterea lui Ilie, râvna și credința acestui slujitor
ceresc între cer și pământ, căci focul Duhului Sfânt te-a îmbrăcat pe tine cu foc mai mult ca pe
Ilie, fiule. Ți-am făcut cojoc care să te ocrotească și să te îmbrace cu putere. Ia-l pe tine, poporul

13
Venirea în chip văzut

Meu, și desparte cu el apele cele tulburi ale lumii acesteia și vino după Mine, că Eu vin în urma
ta. Fii atent bine ce-ți spun și nu te sminti ce-ți spun: vino, tată, după Mine, că Eu vin în urma ta.
Ia-o tu înainte după Mine, că Eu vin în urma ta, fiindcă așa este astăzi lucrarea lui Ilie: este să-Mi
pregătească el calea, ca să vin pe ea. Tu ești calea Mea. Așează-te, poporul Meu, ca să-Mi fii cale
de venire, și apoi Eu vin. Eu pe tine te aștept ca să vin, căci tu ești calea Mea, și să vezi tu ce venire
slăvită va fi să fie, că se va ține lumea după tine ca după focul cel ce luminează și încălzește în
vreme de întuneric și de frig. Se va ține lumea după tine ca după pâine, ca după apă, poporul Meu,
și se va sătura și va vedea venirea Mea, și se va deștepta cel ce este scris să se deștepte. Dar cel ce
M-a cunoscut și M-a părăsit, acela nu va mai avea atunci curaj să se apropie ca să călătorească cu
Mine, că nu va avea putere să vină. Va voi să vină, dar putere nu va avea și nu va veni, și așa va fi
vădit cine a fost și ce a făcut unul ca acela. De ce, tată, crezi tu că oftez Eu așa de greu pentru cel
ce s-a dezbrăcat de acest cojoc, de această lucrare de salvare? Iată, cel fără de cojocul acesta nu va
avea cu ce să despartă apa ca să treacă, și apa va fi mare și nervoasă, și pe apă nu vor fi salvatori,
căci salvatorii sunt întru Mine, și aceeași lucrare au. Mai fericit va fi acela care abia vine decât cel
ce a fost și s-a dus. Mai fericit va fi cel din lume care va trage în barca Mea, că acela vine crezând
și cuvântând lucrul cel nou și pe poporul cel nou.

Domnul Dumnezeul lui Israel a grăit poporului Său. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1995
***

Am venit în mijlocul tău, poporul Meu, cu Fecioara mama Mea, cu sărbătoare de naștere
am venit. La început Dumnezeu a luat pe femeie din bărbat, și la sfârșit a luat pe bărbat din femeie,
căci bărbat și femeie înseamnă om. Voi veni și voi da naștere din cer la tot omul care va înțelege
taina nașterii de sus spre viață veșnică. Voi veni văzut, Israele, poporul Meu, că este scris de
această venire. Cele șapte veacuri s-au pecetluit, căci Dumnezeu a numărat până la șapte și la
început. Mă voi arăta cu veacul cel veșnic care a început între cer și pământ, că Eu la această
lucrare lucrez cu tine, poporul Meu, și vom face culesul, tată, și la masa de veac nou vom mânca
hrană nestricăcioasă, spre nestricăciune de trup și de duh. Amin. (Vezi selecția tematică: „Taina
de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google
Drive; Scribd; issuu; pubhtml5; joomag; archive; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-1995
***

Ia să-ți spun ce văd Eu pe pământ. Văd pe câte cineva că scrie o scrisoare frumoasă unei
ființe pe care n-o cunoaște, ci doar a auzit de ea. Îi scrie frumos și cu iubire și cu dor și primește
scrisoare de răspuns cu iubire, și dorul crește între cei doi, și cei doi încep să se cunoască prin
scrisori, și încep să se vadă unul pe altul cu duhul lor, și vine apoi ziua să-și dea întâlnire, și se
întâlnesc și se cunosc, și bucuria își împlinește dorul, și totul vine la arătare, la vedere. Așa îți scriu
Eu ție din cer pe pământ, și le dau poștașilor scrisoarea, și ei o aduc la tine, și tu te lași cuprins în
Mine și îți hrănești dorul, tată, și grăbești ziua întâlnirii Mele cu tine pe pământ, că tu ești locuitor
pe pământ, și Eu străbat cerurile până la tine și Mă fac cuvânt pe masa ta și stau nevăzut de
tine până la iubirea cea desăvârșită, până ce tu te vei desăvârși în Cel ce te poartă spre El
prin cuvântul Său cel ceresc, prin graiul Său cel ceresc înaintea ta. Așa am avut mereu lucru
peste Israel, dar ca azi niciodată n-am lucrat de aproape, căci aproape este întâlnirea Domnului cu
cei de pe pământ care stau în numele Lui înaintea Lui.

14
Venirea în chip văzut

… Unge-ți, Israele, ușorii ușii cu ascultare, tată, și nu te mai purta pe cale lângă omul din
lume, lângă fiii pierzării, care lucrează numai pierzare peste lume. Zi și noapte își lucrează pierza-
rea omul, și nu știe omul la ce muncește. Dar tu să fii treaz în așteptarea Mea, că vin să te pun sub
acoperământ dacă te voi găsi veghind, veghind în miez de noapte, cerând în miez de noapte. Dar
să nu-Mi ceri bogății și lucruri lumești, și să-Mi ceri smerenie și ascultare și iubire și pâine din cer,
și sfințenie să-Mi ceri, că Eu am cele ce sunt veșnice, dar ai grijă, tată, ai grijă mare să nu înjugi la
carul tău vite de două soiuri, că nu este voie de la Dumnezeu să faci așa.

Mereu te învăț. Să nu te superi, tată. Ce altceva să-ți dau? Îți dau învățătură, ca să fii copil
deștept și treaz. Să nu-ți mai cumperi foc, Israele, copilul Meu. Ai văzut, tată, cum își cumpără
lumea foc la pachet. Lumea fumează, toată lumea fumează și are foc cumpărat. Vezi să știi ce
înseamnă să cumperi foc. Să nu mai cumperi nimic făcut din foc, ca să nu te asemeni cu lumea
care fumează. Să-ți cumperi numai lucruri sfinte, Israele, să ai numai lucruri sfinte în casă și
pe tine; lucruri sfinte și smerite, ca să nu-ți pui inima la ele și să-L uiți pe Cel ce te iubește
din cer, că vreau să vin cu tot cerul și să stau cu tine pe pământ, poporul Meu. Pământul e
făcut de Dumnezeu, nu de om, și omul l-a umplut de păcat și l-a luat în stăpânire, dar voi începe
să-l scot din robie și să-l pun la sfințit, și cu tine voi începe, dar Eu îți spun că am și început. Încet,
încet, dar am început. Încet, că Eu nu sunt bogat în aur și în bani, și omul cere să-i plătesc ca să-
Mi iau înapoi cele făcute de Mine. Omul lumesc nu merită să stăpânească pământul lui Dumnezeu,
iar tu, cel ce Mă iubești, îi plătești, tată, omului lumesc și lumina zilei, de parcă el ți-o dă, de parcă
el e Dumnezeu. Dar Eu ți-am rostit mari făgăduințe, numai tu, poporul Meu, să Mă asculți, ca să
ajungi până în cetatea spre care nu vei călători cu mașina sau cu trenul sau cu avionul, ci vei călători
cu pasul tău, cu mersul tău împreună cu Dumnezeu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-1995
***

Să fie atenție în grădină, în grădina cuvântului Meu. Vine Domnul, vine să grăiască peste
grădină! Vine Domnul pentru Israel! Să fie atenție în grădină. Amin. Vine Domnul pentru Româ-
nia! Dacă România este țara Domnului, de aceea am numit-o Israel. Eu, Domnul Iisus Hristos, din
Israel M-am ivit când M-am făcut Fiul Omului. Eu, Domnul Iisus Hristos, din România Mi-am
pornit glasul întoarcerii Mele pe nori când M-am întors, căci M-am întors, după cum era spus în
Scripturi. Eu, Domnul Iisus Hristos, deasupra României stau pe nori de slavă; stau și voi sta
până-Mi voi lăsa văzut statul și venirea Mea cea proorocită prin Scripturi. Un picuț, și Mă
voi lăsa văzut întru venirea Mea, voi sta văzut pe norii slavei Mele deasupra României, țara întoar-
cerii Celui înălțat la ceruri.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-1995
***

Iată, nuntim pe pământ, cer și pământ, Mire și mireasă, Domnul cu poporul Său, și mai
avem un picuț și se va da în lături învelișul slavei nevăzute, și multe popoare vor curge și vor
bea vin nou, viață nouă și cerească și cer pe pământ. De aceea vin mereu la cină de cuvânt cu
tine, poporule Israele, ca să te întăresc, tată, în drum spre slava Mea care vine cu Mine. Să știi,
măi Israele, că Eu vin văzut curând, și va fi frumos pe pământ cum n-a mai fost de când e
veacul, și toate se vor face noi și cerești. Să fii, tată, înțelept în rugăciune, să fii întreg în trezire
și să nu trăiești pe pământ ca pe pământ. Să ai grijă de tine, copile Israele, că Eu ți-am spus să stai
mereu cu Mine în gândul tău. Dacă vezi că ceva Mă scoate din gândul tău, trage-Mă înapoi, copile

15
Venirea în chip văzut

Israele, și nu sta fără Mine, tată, că fiecare stăpân trage la casa lui cu drag și cu dor, fiindcă cine
are casă, acela este și stăpân. Așa să am Eu casă în tine, în gândul tău, poporul Meu, că Eu așa v-
am spus: «Bucurați-vă pururea, și iarăși, bucurați-vă!». Una singură este bucuria: Domnul, fiilor.
El e bucuria în toate, și unde nu este El în toate, nu este bucurie în toate, dar să nu amestecați pe
Domnul cu cezarul, măi fiilor. Bucuria în Domnul nu ține cu nimic de cele ale cezarului. Să nu
micșorați dumnezeirea lui Dumnezeu, că al Domnului este pământul cu tot ce e pe el. Cezarul este
supusul Domnului, chiar dacă el nu știe de Dumnezeu, precum nici faraon nu era în Dumnezeu.
Bucuria și mulțumirea numai spre Mine s-o îndreptați, căci Eu pentru Israel în lume dau po-
poare întregi, și îl cresc pe Israel între popoare și îl înveșnicesc, dar să ai dor sfânt, poporul
Meu, dor de sfințenie, dor de Dumnezeu înăuntrul tău, așa cum Mi-e dor Mie de slava ta cu Mine,
de slava Mea cu tine, că Mă voi slăvi în curând în mijlocul tău, așa cum am făcut atunci pe muntele
Taborului. Amin.

… Eu vin curând, dar voi să Mă strigați să vin, voi să fiți mereu un trup cu Mine, că asta
înseamnă să Mă strigați, și Eu voi veni văzut, și veți vedea pe Cel ce L-ați iubit și L-ați așteptat
atâta vreme.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1995
***

O, poporul Meu, poporul Meu, tu nu știi, tată, zbuciumul Meu, tu nu știi lupta Mea pentru
tine ca să te pot pregăti la asemănare cu Mine, ca să Mă pot aduna lângă tine, și pe tine să te pot
aduna lângă Mine, căci cine se aseamănă se adună. Lumea zice că Eu n-am să mai vin, dar tu,
Israele, să veghezi ca fecioarele cele înțelepte și să nu te iei după lume, că lumea nu știe ce în-
seamnă împlinirea Scripturilor. Vorbele lumii nu se împlinesc, dar Scriptura se împlinește. O, fii-
lor, mereu v-am spus: ieșiți din lume! De ce v-am spus mereu așa? Cel ce stă în lume, acela aude
de la lume și nu mai ia aminte ca să audă de la Dumnezeu. Cel ce stă în lume crede ceea ce aude
și ceea ce vede. Ferice ție, Ierusalime care M-ai ascultat să ieși din lume și să stai cu Mine și cu
șoapta Mea peste tine, că iată, din șoaptă s-a făcut cuvânt rostit de pe acoperișuri, după cum scrie
Duhul Sfânt din Scripturi. Eu nu se putea să țin ascunsă taina Mea și pe poporul tainei Mele, cu
care sunt coborât pe pământ ca să pregătesc venirea Mea cea de a doua. Venirea Mea cea de a doua
va face să creadă în Dumnezeu tot omul care a căutat să creadă și să spună că nu este Dumnezeu,
și tot iudeul care s-a luat după minciuna plătită cu mulți bani ca să fie împrăștiată peste poporul
care M-a răstignit, căci mai-marii poporului iudeu M-au răstignit. De ce M-au răstignit? M-au
răstignit pentru că erau mari, și ca să domnească ei peste cei mici, și ca să sugă din lâna oilor și
din sângele mieilor lor. M-au răstignit ca să-și acopere fărădelegile lor și să nu aibă cine le vindeca
ranele fărădelegilor lor.

O, venirea Mea cea de a doua va fi cea mai mare zi din zilele Domnului, că nu va mai fi
atunci decât Domnul biruitor, iar toți cei ce n-au crezut și nu cred vor rămâne biruiți și vor crede
în Dumnezeu, Cel ce vine, Cel ce are trup fără de moarte, Cel ce a biruit moartea cu viața dumne-
zeirii Lui. Venirea Mea cea de a doua va lucra ca fulgerul care străbate cerul de la o margine la
alta. Venirea Mea va fi cu toată strălucirea cerească descoperită în lumină ca a fulgerului, fiilor,
căci învelișul se va da în lături și va cădea omul din picioare așa cum au căzut străjerii care erau
puși la mormântul învierii Mele. Israele, Israele, am spus că cine nu crede nu va ajunge să vadă,
după cum străjerii puși la mormântul învierii Mele nu au văzut nimic din ziua Domnului, căci ziua
Domnului cade pe om din picioare. Israele, să fii fiu al Domnului, să fii copil al credinței, ca să fii

16
Venirea în chip văzut

păstrat pentru lumină, căci fiii luminii, fiii zilei Domnului vor sta în lumină și o vor primi și nu se
vor topi de strălucirea luminii Domnului.

Sună la uși arătarea Mea cea de la sfârșitul veacurilor omului. Sună, și omul nu aude, dar
tu ești martorul Meu care vei mărturisi pentru Mine că am sunat la toate ușile, la toate porțile, la
dealuri și la munți, la soare și la lună și la toate stihiile de pe pământ care nu sunt deprinse cu glasul
Făcătorului. Tu, poporul Meu, strigă să vină Domnul. Strigă, fiule, ca să vin, ca să răspund strigă-
tului tău și să vin; să vin și să te găsesc cu Mine și cu cele din dreapta. Eu Mă sălășluiesc cu duhul
păcii Mele în duhul tău, popor al Domnului. Eu trag din greu să te ocrotesc, dar ajută-Mă să te
ocrotesc.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Învierii Domnului, din 14-04-1996
***

Israele, Eu sunt nedespărțit de Tatăl și în cer și pe pământ. Eu dacă sunt cu tine, cu Tatăl
sunt lângă tine. Eu dacă sunt lângă Tatăl, cu tine sunt lângă Tatăl, și îți întăresc darul credinței,
copile Israele. Dar vreau cu tot dorul Meu dumnezeiesc să fii priceput în credință, mai priceput
decât ești, mai priceput, mult mai priceput decât ești, fiule, mai adâncit în această taină, mai plin
de dar întru darul cel atât de mare al credinței, ca să poți vedea minunile cele nevăzute ale credinței
omului îndumnezeit, așa cum a văzut ucenicul lui Elisei, așa cum au văzut toți sfinții, toate slugile
lui Dumnezeu, care te ajută azi pe tine pe drumul credinței. Drumul credinței este singurul drum.
Nimic nu înseamnă drum în afară de acest drum. Întărește-te pe drumul spre Mine, fiule, că de
aceea te-am așezat Eu acum pe treapta rugăciunii adevărate. Să nu ai odihnă în această lucrare a
rugăciunii până ce nu o vezi că-și desface fructul ei. Să te desfătezi, fiule, cu această mireasmă
aducătoare de Dumnezeu, că prin ea Eu vin; ea e drumul Meu, ea Mă va descoperi văzut în
mijlocul tău, Israele de azi, căci cel de ieri care a crezut, este cu Mine, și se va lăsa văzut
lângă Mine, și lângă tine cu Mine. Eu ți-am dat darul credinței, ca să ai din belșug, și te-am
înfășurat în darul rugăciunii adevărate, însoțit de darul credinței, căci cum s-ar ruga cineva fără să
creadă, fără să nădăjduiască?

… Îmi amintesc împreună cu tine, poporul Meu, când s-a împlinit Scriptura întrupării Mele
din Fecioară. Numai o mânuță mică de inimi au crezut așteptând și cerând această împlinire. Za-
haria, care era mare slujitor al templului, mare împlinitor al legilor Domnului și credincios în cele
proorocite în prooroci, a crezut și a cerut împlinirea acestei Scripturi și a lucrat ca un credincios,
ca să dea loc împlinirii Domnului pe pământ, după cum făgăduiau Scripturile, și a lucrat tainic și
cu curaj de mare credință acest slujitor al credinței, și prin el am împlinit toată pregătirea coborârii
Fiului lui Dumnezeu între oameni.

Vezi tu, măi Israele, cum lucrează credința omului? Vezi tu, fiule, cum trebuie să fie cre-
dința ta? Zaharia a cerut să împlinească Domnul venirea Lui prin Fecioară, și dacă am avut om
credincios, am adus împlinirea. Râvnește, măi poporul Meu, și tu, căci mari sunt făgăduințele cele
pentru vremea în care ești tu. Așa de puținei au fost și atunci cei de care M-am folosit ca să împli-
nesc Scriptura nașterii Mele între oameni. Nimeni nu avea habar. Eram printre ei, și nu știau lu-
crarea cea venită de la Dumnezeu. Așa și azi este cu lucrul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumne-
zeu, care pregătește împlinirea a ceea ce mai este de împlinit, căci îngerii care s-au arătat în vremea
înălțării Mele la Tatăl așa au proorocit: «Acest Iisus Care merge la cer, așa va veni, precum Se
suie». Dar caută în cuvântul Meu, că Eu am rostit despre venirea Fiului Omului după ce credința

17
Venirea în chip văzut

și dragostea se vor stinge înaintea venirii Domnului. Iar acum am venit cu această lucrare de cu-
vânt, fiindcă era scris în Scripturi de ea. Am venit să scot din necaz pe poporul pe care l-am numit
popor martor al cuvântului Meu pe pământ mai înainte de arătarea Cuvântului întru trupul
slavei Sale între oameni. De aceea ți-am spus în cuvintele vremii tale că nu te-am chemat să
lucrezi cu sapa și cu lopata, poporul Meu, și te-am chemat ca să crezi în Scripturi și ca să împlinesc
prin credința ta Scriptura venirii Mele, și să descopăr cerul cel nou și pământul cel nou și viața cea
fără de moarte și veacul cel ceresc, care sunt gătite de Mine, că M-am dus la Tatăl ca să fac acestea
toate, ca să le pregătesc și să fie descoperite prin credința ta și a tuturor celor ce au așteptat
crezând în această vreme. Iată, fiule, cum te învăț. Te învăț să știi să crezi și crezând să pregătești
slava Mea, să-Mi pregătești calea, Israele, așa cum Mi-au pregătit-o cei din vremea nașterii Mele
din Fecioară, și am adăugat la credința lor semne cerești în vremea aceea, căci au vorbit magii de
nașterea Mea, au vorbit păstorii de la stână, a vorbit dreptul Simeon și proorocii din vremea nașterii
Mele, căci în Israel niciodată n-a lipsit și nu lipsește duhul proorociei de la Dumnezeu.

Întărește-te cu îndeletniciri duhovnicești, poporul Meu de azi, și să prinzi curaj în credință,


fiule, căci prin credința ta Eu lucrez. Îndeletnicește-te bine cu lucrul acestei credințe, și duh de
îndoială nici să se pomenească în Israel, căci Scripturile se împlinesc întru totul. Amin. Mare
lucru este să știi să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Meu a lucrat odată cu vremea, a
lucrat după vreme, a vorbit după vreme și a fost strâns în strânsorile vremii, și de aceea poporul
Meu n-a știut cum să creadă în cuvântul Meu și nu l-a împlinit întru toată puterea lui. De aceea ți-
am spus: lasă, Israele, cele trupești și pământești, vinde-ți înțelepciunea ta și dă-ți averea pe ape și
așează-te în sărăcie de averi și de duh lumesc, ca să poți să te aduni ciorchine din loc în loc și să
te îndemni la credință în făgăduințele lui Dumnezeu, și să-ți faci hăinuță albă, din Duh Sfânt și din
pânză curată, și să faci iubire înaintea Mea, căci iubirea ta de Domnul este cărarea pe care
Mi-o faci ca să vin. Și te vei trezi cu Mine înaintea ta, așa cum am venit în calea lui Luca și
Cleopa când ei Îmi pregăteau calea Mea spre ei prin vorbirea inimii lor una cu alta despre Fiul lui
Dumnezeu, Care venise să plinească Scriptura. La fel și apostolii stăteau ciorchine, stăteau gră-
madă, și lucrau rugăciune și pocăință și vorbire despre Dumnezeu, și Eu M-am și arătat biruitor
pentru ei și le-am zis: «Pace vouă!». Așa și vouă vă zic: Pace vouă, ucenicilor, că un picuț mai
este și vă veți opri cu ochii pe Mine și ne vom vedea și ne vom mângâia unii pe alții și vom
ofta ușurați de apăsarea așteptării.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 23-05-1996
***

… O, fii ai grădiniței Mele, Eu așa am spus: învățați pe poporul Meu ce este ușurătatea și
ce este sfințenia, fiilor, că trebuie ca acest popor să se facă cu totul din firesc duhovnicesc până
la schimbarea cea mare, căci scris este: «Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul
tău, din tot sufletul tău și din toată inima ta».

… Mi-e dor de om duhovnicesc în tine, fiule poporul Meu, că vine ziua cea mare când
toate se vor îmbrăca întru nestricăciune. Eu de aceea am cuvântat atâta vreme în mijlocul tău și
te-am îndemnat mereu la duh de pocăință, fiindcă cel ce a venit la Mine și și-a început calea prin
pocăință, acela este viu și duhovnicesc cu inima și cu trupul. Cine-și recunoaște păcatele ca păcate,
acela este mare înaintea Mea și se face mare. Cine se lasă spre părere de rău pentru păcate, acela
se dezbracă de ele și se îmbracă duhovnicește în iubirea de Hristos și în viața lui Hristos; acela
face împăcare între el și Hristos, și prin Trupul și Sângele lui Hristos se naște din Hristos spre viață
veșnic duhovnicească, fiindcă așa este: mai întâi este cel firesc, și apoi cel duhovnicesc. Așa este

18
Venirea în chip văzut

că așa a voit omul, nu că așa a voit Dumnezeu, și acum trebuie să fac om din om, să fac din om
firesc om duhovnicesc, născut din Mine, din Trupul și Sângele Meu. Vezi tu, poporul Meu, ce este
lucrarea pocăinței? Vezi tu cum este ea și cum trebuie așezată în om? Să audă, fiule, să audă și
omul cel pământesc și firesc și să se scoale spre înduhovnicire și să se tragă de-a dreapta Mea și
să mănânce cuvântul Meu până la venirea Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1996
***

E sărbătoare de cer pe pământ, e serbare de veac nou, de cer nou și de pământ nou și de om
nou, născut din cuvântul cel de sus. E sărbătoare la români, țara întoarcerii Mele la oameni, și din
care Mi-am luat un popor ca să-l am curat și așezat înaintea glasului cuvântului Meu, care vine cu
norii. Vin la tine, Israele mic, luat din români ca să fii poporul Meu. Vin și Mă fac veste peste
pământ, Mă fac cu tine veste și poveste, poporul Meu. Mă fac veste nouă, și am cu Mine sfinți
și slavă de îngeri, și tainele Mele sunt mari, și cuvântul Meu străpunge văzduhul ca fulgerul
care iese de la răsărit și se arată până la apus. Pace ție, poporul Meu, căci tu ai cuvântul Meu,
tu cunoști glasul Meu. Pace ție, și stai întru Mine veghind, că mulți vor veni și vin în numele Meu,
și pe mulți vor amăgi, și mulți se vor sminti și se vor vinde, căci fărădelegea e mare, și din pricina
ei iubirea de Dumnezeu se stinge, dar cei răbdători vor birui, căci Evanghelia cuvântului Meu
cel nou și vestea împărăției Mele se va vesti și povesti în toată lumea spre mărturie, și apoi
Eu vin văzut, și toate se vor sfârși, și Eu voi fi, și mulți vor fugi la munți, căci scris este: «Îngerii
Mei vor aduna pe cei aleși de la o margine la alta a cerului, în sunet de trâmbiță, la glasul
cuvântului Meu», și va fi ca în vremea lui Noe, că nimeni nu va ști ziua aceea. Ca și atunci va fi,
căci oamenii mâncau și beau și nunteau și n-au știut până în ziua urgiei. (Vezi selecția tematică:
„Ca în vremea lui Noe” - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd;
archive.org; pubhtml5; n.r.)

… E sărbătoare de sfinți în Israel pe pământ. Nimeni pe pământ nu mai știe să facă sărbă-
toare de sfinți. Oamenii pomenesc zile de sfinți și slujesc idolilor în zilele sfinților. (Vezi selecția
tematică: „Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; Google Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5; joomag; archive; n.r.) Oamenii se sărbătoresc
pe ei în zilele sfinților, și oamenii beau și mănâncă și nuntesc ca în vremea lui Noe, dar cuvântul
Meu vine peste pământ și se face veste și vine. Precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până
la apus, așa Se vestește pe Sine Cuvântul lui Dumnezeu.

Iar voi, fii ai cuvântului Meu, să fiți mereu de Mine binecuvântați pentru ca să stați înaintea
Mea și să luați și să dați cuvântul Meu oamenilor spre învierea celor credincioși de pe pământ.
Vine cuvântul Meu să facă pe pământ credință ca să găsesc la venirea Mea, precum în tine am
găsit, Israele, poporul Meu cel credincios, căci scris este: «Cel ce crede în Mine, Tatăl Meu îl
iubește, și vom veni la el, și vom face casă la el, și vom cina cu el, și Ne vom arăta lui», căci
Tatăl în Mine este, și în venirea Mea este Tatăl, și vom face împărăția Tatălui și a Fiului și Sfântului
Duh, împărăție binecuvântată din veac și până în veac.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei mucenițe Varvara, din 17-12-1996
***

Eu, fiilor, n-am pace în cer și pe pământ fără voi. Voi sunteți pacea Mea, cu voi Mă alin,
cu voi Mă bucur în dorul venirii Mele, că Mi-e dor de lucrul mâinilor Mele, Mi-e dor de om, măi

19
Venirea în chip văzut

fiilor. Mi-e dor să vină omul spre Mine, că nu e bucurie mai mare în cer ca atunci când un om fără
Dumnezeu vine spre Mine să Mă găsească și să Mă urmeze. Eu pe voi v-am pus pe pământ cărare
a oamenilor spre Dumnezeu. Eu pe voi v-am ales de sprijin, fiilor. Eu, fiilor, n-am pace în cer și
pe pământ fără voi. Fără voi n-am grai, n-am cuvânt. Fără voi n-am pace, fiilor. Și de ce n-am pace
fără voi? N-am pace până ce voi veni văzut, că iată, îl strig mereu pe om. Mereu, mereu Îmi
fac cale spre oameni cu voi. Voi sunteți mâinile și picioarele Mele; cu voi umblu, cu voi petrec,
cu voi Mă scriu în cer și pe pământ, și n-am pace până ce voi găsi odihna Mea. Omul e odihna
Mea, și Mi-e dor de lucrul mâinilor Mele, Mi-e dor să vină omul spre Mine și să Mă urmeze
precum voi M-ați urmat, copilași ai grădinii cuvântului Meu. O, cum aș putea să mai am pace fără
voi? Nimeni nu voiește să se lepede de sine și să Mă urmeze. Oamenii vor cu Mine, dar ei nu știu
ce înseamnă să fie omul cu Dumnezeu. Nici un om nu mai știe cum să fie omul cu Dumnezeu. Mi-
e dorul plin, Mi-e duhul tânjind pentru omul cel făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Mi-e plânsul durut, Mi-e dorul plângând după om, dar cu voi Mă alin și Mă mângâi mângâindu-
vă și înviindu-vă în dorul Meu. O, cine mai are milă de Mine ca să Mă dea oamenilor și să-Mi
găsesc în ei mângâierea pierdută, odihna Mea cea dintâi? Mi-e dor de tot neamul omenesc, dar în
lucrul Meu cu voi Mă pierd în voi, Mă ascund în voi cu dorul Meu, că nu mai am unde să-Mi plec
capul, nu mai am. Omul nu mai este casa Mea. Și-a vândut omul casa și grădina, trupul și fericirea
și le-a vândut. Omul era casa Mea, și Mie nu-Mi trebuia casă făcută de oameni. Ce fel de casă
să-Mi zidească Mie oamenii care Mi-au stricat casa și odihna Mea? Omul era să fie casa Mea
și slava Mea, după chipul și asemănarea Mea. Se mângâie sfinții în tine, Israele, că le e dor,
fiule scump. Vin sfinții cu Mine la tine. Fii atent ce-ți spun, că îți spun cele proorocite în Scripturi.
Vin sfinții cu Mine la tine. Vine Domnul tău cu zecile de mii de sfinți la tine, și toată slava
aceasta se va vedea văzută în curând. Curând, curând se va vedea slava Lui, precum fulgerul
care iese de la răsărit și se arată până la apus; curând, curând se va arăta, curând, curând
se va vedea. Amin.

Asemănatu-s-a împărăția cerurilor cu tine, Israele scump, slugă credincioasă, căci veni-va
Stăpânul și te va găsi veghind și îți va spune: «Intră în bucuria Domnului tău!». Amin, amin,
amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae, din 19-12-1996
***

Fiilor de la iesle, mergeți și vestiți că sunt cu împărăția cerurilor în voi și cu voi. Mergeți
și vestiți cuvântul lui Dumnezeu care împărățește la voi, în mijlocul României, și fericiți cei ce-și
spală veșmântul ca să intre la Dumnezeu. Fericiți cei ce păzesc cuvântul lui Dumnezeu, căci vre-
mea este aproape, și iată, vin, cuvânt și trup vin, curând, curând vin. Acum vin cuvânt și hrănesc
mulțimile și le dau din râul vieții, și în curând vin trup, așa precum M-am suit la Tatăl, căci
scris este: «Precum S-a suit, tot așa va și veni». (Vezi selecția tematică: „Acest cuvânt este râul
vieţii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive; pu-
bhtml5, n.r.) Curând, curând voi veni, iar trupul slavei Mele va descoperi cerul cel nou și pământul
cel nou, căci M-am făcut veste și poveste de la o margine la alta a cerurilor, ca să nu vin fără de
veste, să nu vin pe neștire.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu pentru expoziția de artă: „Veste și poveste“, din 22-12-
1996
***

20
Venirea în chip văzut

O, ce fel de casă să-Mi zidească Mie omul? Oare, n-am făcut Eu cerul și pământul casă a
Mea, tron și așternut al Meu? Eu sunt Cel ce zidesc. Mâinile Mele au pus temelia ta, Ierusalime al
slavei Mele, și tot mâinile Mele îl vor termina până la slăvirea în el a Celui ce vine văzut, că vin
cu norii, Ierusalime, și Mă voi lăsa văzut în venirea Mea la tine și toate noroadele vor umbla
întru strălucirea Mea și a ta, cetatea Mea de fii, cetate a iubirii Mele, templul Meu cel viu din
România. Eu vin cu sfinții în tine și serbez serbare de sfinți, și te mângâi, Ierusalime, mângâierea
Mea. Ne mângâiem unul pe altul, fiule. Duhul mângâierii este duhul care ne învăluiește într-un
singur trup, Mire din cer și mireasă de pe pământ, căci scris este: «Cei doi vor fi un singur trup».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare, din 14-
01-1997
***

Amin, amin zic ție, Verginico: te voi purta cu Mine prin văzduh și voi rosti peste toți ne-
credincioșii care cunosc Scriptura și nu vor să vin s-o împlinesc, voi rosti peste ei că tu ești trâmbița
Mea din care am sunat Eu și Mi-am anunțat venirea Mea cea de a doua. Am ieșit mai întâi cu
cartea Mea pe care am scris-o prin gurița ta, și apoi prin gura Mea care grăiește din văzduh peste
grădină, și mai e o clipă să-Mi ajungă vestea la toate marginile, și Mă voi lăsa văzut, și tu vei
fi cu Mine, că ai fost trâmbița Mea cea de apoi și am strigat prin tine la lume să se pocăiască și să
creadă și să se pregătească, și toată lumea se ascunde sub necredință, așa cum a făcut și atunci când
am venit de la Tatăl prin Maica Mea Fecioara. (Vezi selecția tematică: „Cartea Mielului”, - și pe
edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd: pubhtml5; issuu; archive.org;
n.r.) Dar cei ce cred, nu se ascund, și ies cu Mine credincioșii ca să spună la lume vestea venirii
Mele și să-i ajute pe cei ce cred, pe cei ce se vor alege dintre cei necredincioși. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Gheorghe, din 06-05-
1997
***

Stau în mijlocul poporului Meu credincios și Mă fac cuvânt din cer și tălmăcesc Scripturile
Mele, ca nimeni să nu poată spune că n-a știut ce am spus Eu atunci și acum. Sunt gata să Mă las
descoperit în toată slava Mea, dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăției cerurilor, au pus sub
obroc Scripturile venirii Mele cea de a doua, și fac și aceștia ca vierii care n-au primit pe stăpânul
viei, dar Stăpânul viei vine, că a sosit culesul, și va fi cules tot rodul cel bun, iar nerodirea se va
alege deoparte, cu fiii ei. Cuvântul Meu este culegătorul rodului său, iar cel ce este de la Dum-
nezeu, va asculta cuvântul Meu și va crede, și va fi cules. Amin.

Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paști, a slăbănogului, din
18-05-1997
***

Am venit a doua oară din Tatăl. Omule, am venit la tine precum scrie în Scripturi că voi
veni. Mă fac cuvânt peste tine ca să lucrez prin cuvânt, că și la început am lucrat prin cuvânt. La
început am făcut om din cuvânt și din pământ și din apă și din Duh, și acum voiesc să-l fac din
cuvânt și din trup omenesc, din trup născut din om. Voiesc din om să fac om îndumnezeit. Voiesc
să fac rai din om. Voiesc să fac zi de odihnă din om, ca să Mă odihnesc în om. Ziua Mea de odihnă
la început, a fost în om. Numai o zi M-am odihnit, și de atunci nu M-am mai odihnit, căci omul a
căzut din rai, și am rămas singur. Sunt singur de șapte mii de ani, căci omul e căzut din rai, și

21
Venirea în chip văzut

voiesc să fac din pământ, rai, iar din om, împărăție a lui Dumnezeu pe pământ. Voiesc să fiu
cu omul. Voiesc în om să fiu. Omul cel pierdut, voiesc să-l găsesc pe cel pierdut din rai. E raiul
plin de veșnicie, și raiul e în Mine, iar Eu sunt în Tatăl. M-am dus ca să pregătesc loc, ca acolo
unde sunt Eu, să fie și ai Mei, căci Eu sunt în Tatăl, și voiesc să-i trag pe toți la Tatăl. De aceea
vin cuvânt pe pământ, și oamenii bisericii Mă alungă din bisericile lor și nu Mă lasă să-l atrag pe
om la viața cea veșnică, nu Mă lasă să vin cu împărăția cerurilor pe pământ, nu Mă lasă. Eu
am pe poporul cuvântului Meu și umblu cu el peste fața pământului ca să-l iau pe om în binele
Meu, și omul bisericii de azi nu Mă lasă cu binele Meu peste om, nu Mă lasă cu împărăția Mea
peste biserică, nu Mă lasă.

Eu sunt Cuvântul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și vin pe pământ așa precum M-
am și suit la cer. Vin pe nori de slavă, și omul nu Mă vede. Cel ce crede în Mine, acela este care
Mă vede, iar cel ce nu crede, nu are ce să vadă. O, oare, Eu sunt Dumnezeu numai de aproape?
Și de departe nu mai sunt? Numai în cele văzute crede omul? În cele nevăzute nu crede? O, nu
crede. Nu crede omul în Dumnezeul Cel văzut de cei credincioși lui Dumnezeu, iar împărăția
omului a acoperit tot pământul. Pământul a fost făcut de Dumnezeu, și omul s-a făcut fur, și
se judecă om cu om și se bate pentru pământ. Dar Eu sunt Cel ce am făcut cerul și pământul,
prin cuvânt le-am făcut, și prin cuvânt le voi avea iar, căci «al Domnului este pământul și tot ce
e pe el», după cum scrie în Scripturi. Amin. Curând, curând vin cu ziua cea mare când voi rosti
cuvânt, și voi spune: «Al Meu este pământul». Amin, amin, amin.

Ucenicii Mei M-au întrebat în ziua când M-am înălțat: «Doamne, oare, acum a venit vre-
mea să așezi la loc împărăția lui Israel?». Dar M-am înălțat la cer și nu le-am răspuns la întrebarea
lor, și le-am dat făgăduința venirii Duhului Sfânt la ei, ca să-L aibă și să învețe din Duhul Sfânt
pe oameni despre împărăția cerurilor, nu despre împărăția lui Israel care s-a semețit că are
împărăție pe pământ și peste pământ. În Israel trebuia să fie împărăția lui Dumnezeu, dar voia
omului, voia lui Israel a fost fără Dumnezeu. Iată cuvântul Meu pe care trebuia să-l răspund atunci
și nu l-am răspuns: Acum este vremea să așez la loc împărăția Mea, care a fost răsturnată de om
acum șapte mii de ani. Acum este vremea să vin. Amin. Vin cuvânt pe pământ ca să pregătesc
venirea Mea cu trupul Meu cel înviat și cu zeci de mii de sfinți și de îngeri și cu nori de slavă
peste pământ. Amin. Vin la tine, Ierusalime al cuvântului Meu, că tu Mă primești și Mă aduci din
Tatăl ca să fiu cu tine, și Îmi dai odihnă în tine, și ești ziua Mea de odihnă pe pământ, că Eu așa
am zis: «Omule, adu-ți aminte de ziua Domnului și o sfințește pe ea». (Vezi selecția tematică:
„Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului”, - și pe my.edocr; Google Drive; Scribd, n.r.)

Eu sunt Cel ce M-am înălțat la Tatăl acum două mii de ani, ca să pot veni iar din Tatăl și
cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Eu sunt Cuvântul Care vine cu norii slavei, cu nori de heruvimi și
serafimi. Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 05-06-1997
***

Iată, fiilor, Ilie proorocul suspină cu ochii și cu duhul, căci el este trup în cele cerești,
fiindcă n-a murit cu trupul, și a rămas cu trupul ca să poată lucra pentru pregătirea slavei zilei Mele
în care voi veni văzut din cer pe pământ. Ilie, proorocul Meu, s-a umplut de durere pentru cele ce
s-au abătut peste grădinița Mea, și se roagă la Mine să Mă ating cu certare de pământul român din
pricina necredincioșilor care se luptă cu grădinița Mea și cu fiii ei și cu poporul Meu creștin din
România, căci necredincioșii și fapta necredinței lor aduc mânia Mea peste pământul român.

22
Venirea în chip văzut

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu peste necredința arhiereilor, din 07-08-1997
***

Strigarea ta M-a strigat către tine, poporul Meu. M-ai cerut să vin, și Eu te-am auzit, și iată,
vin și îți grăiesc, vin și Mă mângâi cu tine, că fără tine Eu nu mai am bucurii nici în cer, nici pe
pământ, și voiesc să te ocrotesc ca pe cea mai mare comoară, ca să-Mi fii cărare pe pământ, căci
credința ta este cărarea Mea. Scris este în Scripturi că totul este cu putință celui cu credință.

Mi-e greu fără tine, fiule. M-am învățat cu tine, poporul Meu iubit, că nimănui nu-i mai
pot grăi pe pământ, că nu mai este credință ca a ta pe pământ. O, să nu părăsești această avere, căci
credința ta este puterea care Mă aduce pe Mine din cer pe pământ, că fi-va curând, curând
să vin văzut, și Îmi trebuie cărare tare, și trebuie dor mare de la pământ la cer, și Îmi trebuie
popor care Mă așteaptă să vin.

O, iubitul Meu popor, întru care binevoiesc Eu acum la a doua Mea venire între oameni!
Voiesc, poporul Meu, să te deprind cu nevoia de a-L iubi pe Dumnezeul tău Cel ceresc, că nevoia
aceasta te face să Mă dorești și să Mă chemi și să Mă prețuiești cu milă și cu iubire, și cu patimă
să Mă iubești. Voiesc, fiule, să te văd împătimit după Mine. Voiesc să te învăț cu mila de Mine.
Voiesc să arzi cu dorul după Mine. Voiesc, poporul Meu, să vin, și tu trebuie să ai puterea să Mă
aduci pe pământ, să Mă aduci de lângă Tatăl lângă tine.

Tu, poporul Meu, trebuie să poți să Mă faci văzut de oameni lângă tine. Tu trebuie să
fii cărarea Mea cea tare, căci vremea rugăciunii tale trebuie să ardă locul pe care stai tu când te
rogi lui Dumnezeu. Te învăț lucrare proaspătă. Te învăț, și iar te învăț, că fără învățător desăvârșit
nu poți să fii ucenic desăvârșit. Te învăț să te rogi ca Mine, poporul Meu. Vremea rugăciunii este
nevoia de a-L iubi pe Dumnezeu, de a-L vindeca de tristețea pe care I-o faci, de a-L ruga să fie
mereu Dumnezeul tău, de a te mângâia cu El după plăcerea Lui. Vremea rugăciunii este nevoia ta
de a-I da Lui toate gândurile tale și de a te umple de Duhul Cel curat al lui Dumnezeu. Milă voiesc,
nu jertfă. Caută, poporul Meu, să ai tu milă de Mine, că de tine am Eu fără să-Mi spui. Cine are
milă de Dumnezeu, acela are tot ce trebuie să aibă și nu are ce să mai ceară de la Dumnezeu, nu
are ce să-I mai dea lui Dumnezeu. Nu-Mi trebuie nimic de la tine, poporul Meu, decât milă, fiule.
Suspin cu împărăția cerurilor pe brațe și nu găsesc milă pentru ea. Eu sunt Împărat, și am de toate
și nu-Mi trebuie jertfe, ci Îmi trebuie lucrători împreună cu Mine ca să-Mi sfârșesc lucrarea așezării
de cer nou și de pământ nou pe pământ cu oamenii.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul
de mir, din 08-11-1997
***

O, sfinţilor din cer şi îngeraşilor, lucraţi peste grădiniţa Mea, lucraţi peste ea lucrare de cer
nou şi de pământ nou, şi pregătiţi slava ei cea văzută. Lucraţi din toate laturile şi înnoiţi puterea
grădiniţei-iesle a cuvântului Meu. Îngrădiţi-o din toate laturile cu focul ceresc al Duhului Sfânt şi
cu lumina cea care nu înserează, căci Eu, Domnul şi Arhiereul ei, îi sunt lumină a ei, şi din ea Mă
fac lumină peste pământ, Lumină din Lumină Mă fac. Amin. Eu am venit cuvânt din cer pe pământ,
şi oamenii nu ştiu ce înseamnă această lucrare. Eu am venit, şi nimeni nu M-a aşteptat să vin,
şi tot aşa va fi şi când voi veni văzut pe norii slavei că a sosit vremea aceea şi sunt gata să-Mi
las trupul văzut precum este scris în Scripturi, dar nu va mai fi ca acum, căci atunci voi fi ţinut

23
Venirea în chip văzut

cu slava Mea de calea pe care azi o lucrez cu cuvântul Meu, şi Mă voi slăvi peste grădiniţa cuvân-
tului Meu şi voi vărsa din gura Mea cuvânt de jale, foc şi pucioasă peste gloatele care dorm veghind
pentru somnul nevegherii.

Iar voi, fiilor unşi, intraţi sub slava Mea care vă este ocrotire şi îngrădire şi bucurie. Bine-
cuvântate să vă fie ieşirile şi intrările, intrările şi ieşirile, şi lucraţi-le sub slava Mea ca să fiţi mereu
îmbrăcaţi şi nu goi. Învăţaţi pe Israel, învăţaţi pe fiii poporului Meu să fie îmbrăcaţi şi nu goi, căci
slava Mea este veşmântul pe care l-am dat poporului Meu, cel ce-Mi pregăteşte venirea. Eu fără
popor pregătit nu pot să-Mi pregătesc venirea. Eu fără casă lucrată din pietre vii nu pot să-Mi
fac venirea cea cu slavă văzută. Casa trebuie să fie văzută şi bine lucrată şi bine împodobită, căci
darurile cereşti va fi să întreacă cu strălucire văzută toate cele ce strălucesc peste oameni fără
putere de strălucire. Strălucirea care cade la orice adiere de vânt, aceea nu este strălucire, şi este
minciună pe care oamenii au scris strălucire. Iată bisericile de azi, care sunt numite aşa din obişnu-
inţa oamenilor. Iată zidirile de azi, care sunt numite biserici ale lui Hristos, sunt împodobite de
mâna oamenilor minciunii, căci viaţa mincinoasă este minciună vie care înşeală faţa adevărului
cel veşnic viu. Locaşurile de biserici sunt ale oamenilor, nu sunt ale lui Dumnezeu, căci Eu,
Domnul, nu pot să-Mi plec capul în ele. În ele e numai lume, lume fără Dumnezeu, lume care
nu se strânge acolo pentru Dumnezeu, ci se strânge pentru oameni, pentru slavă omenească, nu
dumnezeiască.

O, poporule credincios venirii Mele, te pregătesc ca să-Mi pregătesc venirea. Te pregătesc,


fiule, şi tu să nu tânjeşti, să nu mai tânjeşti cu pregătirea. Pregăteşte-ţi podoabele credinţei şi lus-
truieşte-ţi îmbrăcămintea şi încălţămintea şi albeşte-ţi albul sfinţeniei Mele în tine, că Eu sunt Lu-
mină din Lumină, şi Lumina la Lumină trage. Învaţă de la cei puşi peste tine să te înveţe, învaţă
ce înseamnă slava ta cea de la Mine, învaţă lucrarea slavei cereşti peste tine, învaţă, poporul Meu,
că ai cuvântul Meu învăţător de deasupra ta. Ridică-ţi ochii în sus şi învaţă să ai cerul în tine. Uită-
te în sus, şi învaţă cele de sus, învaţă lucrarea sfinţilor şi a îngerilor peste pământ. Nu te uita numai
în lături. Uită-te şi în sus că ai de căpătat cerul ca podoabă peste tine. Dacă te uiţi numai în lături
nu poţi dobândi cele de sus, că ele sunt de sus, nu din lături. Te pregătesc cu învăţătură din cer,
iar tu să nu te pierzi în lături, ci pierde-te în cele de sus, ca Eu să te găsesc întru ele când Mă
voi lăsa descoperit întru tine şi peste tine şi din mijlocul tău peste multe mulţimi. Un om care
s-a dus să fure şi să aibă, a luat cu el şi pe copilul său, ca să-l înveţe să aibă când nu are. Şi când a
ajuns să ia şi să aibă omul, a lucrat pe furiş, că lucra ca pe pământ; şi s-a uitat în faţă şi în spate, în
stânga şi în dreapta, şi apoi s-a pregătit să ia şi să aibă. Dar copilaşul i-a spus că în sus a uitat să se
uite, iar cele de sus s-au coborât şi au lucrat pentru naşterea de sus a inimii omului, şi omul a
învăţat să privească cu cele din cer peste faptele lui.

Rostesc cuvânt din mijlocul neamului român. Domnul Iisus Hristos Se duce cu cuvânt nou
peste toate noroadele de pe pământ. Eu, Domnul, Cel născut din Tatăl mai înainte de veci, şi din
Fecioară acum două mii de ani, şi din România cuvânt acum, la capătul Scripturilor cele pentru
venirea Mea, Eu, Domnul Iisus Hristos, strig peste pământ până la toate marginile: ridicaţi-vă, voi,
neamuri ale pământului din tot neamul oamenilor şi veniţi spre râul vieţii care curge din cer în
mijlocul neamului român! Veniţi şi luaţi viaţă, cuvânt de viaţă sfântă şi veşnică! Eu sunt Cuvântul
Cel dinaintea venirii trupului Meu pe pământ a doua oară cu oamenii. Ridicaţi-vă deasupra
trupurilor voastre şi scăpaţi din focul mâniei care vine din cer peste toate trupurile care nu au cerul
în ele. Cerul înseamnă sfinţenie şi rai în casa omului, în trupul omului. Vă cheamă Domnul la
viaţă dulce, la miere şi lapte, la cer nou şi la pământ nou peste pământ. Veniţi şi luaţi învăţătura

24
Venirea în chip văzut

care vă dă viaţa cea veşnică! Veniţi, că morţii înviază şi vor învia, iar cei vii se vor schimba întru
nestricăciune. Sună glasul celui de al şaptelea înger ca să adune sub slava Mea pe cei aleşi
prin credinţă şi prin sfinţenie şi prin hrană aleasă, hrană din cer pentru cer nou şi pământ
nou peste pământ. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la șase ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ie-
rusalim, din 12-12-1997
***

E sărbătoarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, căci Tatăl a mărturisit din cer pe Fiul
Său Cel de pe pământ, iar Duhul Sfânt a întărit adevărul cuvântului cel rostit de Tatăl peste Mine.
În zilele acelea Ioan a fost trimisul Tatălui către oameni ca să vestească arătarea Mea în mijlocul
oamenilor, și să creadă oamenii în Fiul Tatălui și să se boteze cu apa spălării păcatului strămoșesc,
și cu Duhul Sfânt, Care mărturisește pe Tatăl și pe Fiul. Iar în zilele acestea, în zilele cele de apoi,
te trimit pe tine între oameni, pe tine, poporul Meu, ca pe un trimis al Meu, că am făcut din tine
semn pe pământ, semn înaintea venirii Mele a doua oară pe pământ, precum Ioan a fost semn
de la Tatăl înaintea arătării Mele întâia oară între oameni.

Mergi, poporul Meu, semn nou în mijlocul oamenilor, că te-am vestit că ești și că vei
fi. Mergi, Ierusalime nou, mergi și întinde harul cuvântului Meu deasupra pământului. Amin.
Mergi, poporul Meu, mergi, că Eu sunt Cel ce sunt, și te cuprind cu puterea harului Meu din toate
laturile, că tu ești cel micuț și cel ocrotit, și ești semnul Meu, ești trimisul Meu, așa cum a fost
Ioan. Să audă toate neamurile pământului: Eu sunt Fiul Tatălui Savaot, și Mă numesc Cu-
vântul lui Dumnezeu, Care vine din cer pe pământ în mijlocul neamului român ca să Se
anunțe întru cea de a doua venire cu trupul pe pământ. Amin.

Amin, amin zic ție, poporul Meu român: vine vremea, dar a și venit, să Mă arăt din
mijlocul tău cuvânt, și apoi trup întru cea de a doua venire a Mea, precum mărturisesc Scrip-
turile Mele din vremea trupului Meu în mijlocul poporului Israel care M-a lepădat, dar Eu îl aștept
să se întoarcă la Mine. Adevăr adevărat grăiesc din cer peste pământ: Eu sunt Cuvânt în mijlocul
neamului român. Eu vin curând după acest cuvânt. Cel ce voiește să vină după Mine, să-și ia
crucea sa și să-Mi urmeze Mie. Eu vin curând, curând și voi fi cu toți cei ce-Mi urmează Mie și
ție, țara Mea de nuntă, iar tu să fii pe voia Mea, că ești cea dintâi. Cei ce nu cred în adevărul
cuvântului Meu, nu-l vor vedea venind, că Eu voi da din calea Mea pe cel necredincios, pe cel
tare la cerbice, care nu se uită ca să vadă că Eu sunt cu cei credincioși și curați.

În zilele acelea mergea Ioan înaintea Mea, iar în zilele acestea mergi tu, poporul Meu cel
credincios. Cel ce va crede și se va boteza în râul vieții, care curge cuvânt din Mine în mijlocul
tău, acela va vedea pe Cel ce vine a doua oară din cer pe pământ. Mergi, Ierusalime, și stropește
pământul cu apa și cu harul cuvântului Meu. Mergi, poporul Meu, că Eu vin și tu mergi înaintea
Mea ca să Mă vestești că vin. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Botezului Domnului, din 19-01-1998
***

Duhul Meu Se face cuvânt care grăiește peste tine, Israele român. Duhul Meu intră pe porți
la tine, popor purtat în Duhul Meu.

25
Venirea în chip văzut

Sunt Fiul Tatălui Savaot, și cobor din dreapta Tatălui până la tine, că Mă aștepți, poporul
Meu. O, ce minune în mijlocul tău! Coboară Domnul Iisus Hristos, coboară din cer, din dreapta
Tatălui, ca să fie cu tine, ca să grăiască cu tine și ca să te învețe să grăiești și tu cu El. Mai e o
clipă mică, și ochii tăi Mă vor vedea pe deplin cu tine. Învață-te cu cerul, învață-te de pe acum.
Învață-te mai înainte de a avea vederea deplină, căci vederea duhului va vedea prin vederea
trupului. Curând, curând vin spre vedere cele ce nu se văd, cele ale petrecerii Mele cu tine, popor
al venirii Mele a doua oară între oameni.

Duhul Meu vine lângă tine și Se face cuvânt și Se face sărbătoare de duhuri, căci am în
coborârea Mea însoțitori din cer, poporul Meu. Sunt venit cu cei trei arhierei, Vasile și Grigorie și
Ioan, că mare este lucrarea lor prin lucrarea Mea de azi. Prin ei am binecuvântat Eu începutul
lucrării cuvântului Meu în anul 1955, căci Eu lucrez prin binecuvântare arhierească, și nu fără
binecuvântare, fiindcă biserica Mea are această rânduială prin Mine, Arhiereul Cel Mare, Care am
străbătut și străbat cerurile.

Vin cu sărbătoare arhierească și Mă întocmesc cuvânt pe pământ. Amin. Israele, Israele,


învață-te cu cerul. Israele tată, ai sfinții și îngerii mereu cu tine. Învață-te cu cerul așa cum este
cerul învățat cu tine. Învață-te să vorbești cu Mine și cu cei din cer cu care vin mereu la tine. Mai
e o clipă mică, și cerul se va trage în lături ca să-l vezi pe deplin, și ochii tăi vor vedea pe
deplin, așa cum ochiul Meu te vede deplin.

Israele, Israele, graiul Meu! Israele, cuvântul Meu! Nu pot, fiule, să grăiesc fără gurița ta.
Eu Mi-am făcut trup din lut, ca să grăiesc în el și din el și cu el. Eu Mi-am făcut trup din cuvânt și
din duh și din trup de fecioară ieșit, ca să grăiesc din el și să Mă fac cuvânt grăit. Eu Mi-am făcut
trup din tine. Tu ești trupul Meu, căci sunt una cu tine prin trupul Meu, și tu trebuie să grăiești cu
Mine dacă ești unit cu Mine. Nu pot, fiule, să grăiesc fără gurița ta. Învață-te să grăiești cu Mine,
învață-te să grăiesc Eu din tine, învață-te cu cerul, învață-te de pe acum, mai înainte de vederea
cea deplină când vederea duhului va vedea deplin prin vederea trupului. Am spus mereu:
«Crești, Israele, crești, tată, crești!», am spus. Se va lăsa cerul văzut de tine; de aceea ți-am cerut
să crești. Am spus mereu că tu ești mâinile și picioarele Mele și ochiul Meu și gura Mea. O, copilaș
peste care am suflat și suflu mereu, uită-te la tine ca să vezi dacă ești al Meu sau dacă ești al tău.
Uită-te să te vezi dacă ești mâinile și picioarele și ochiul și gura Mea. Uită-te, și apoi să-Mi spui
cu gurița ta dacă ești al Meu sau dacă ești al tău. Dacă ești al Meu, vei aduce cerul Meu spre vedere,
iar dacă ești al tău, vei închide cerul Meu și nu-l vei vedea.

Învață-te cu cerul, Israele român. Învață-te să grăiești cu Mine și cu sfinții, că ți-am sfințit
gurița ca să grăiești cu Mine și să zidești biserica Mea cea de la venirea Mea. Ți-am spus, tată, că
tu ești cheia cea de la sfârșit, și am deschis cu tine poarta veșniciei, că de șapte mii de ani așteaptă
sufletele la poarta aceasta ca să ia plata de cer nou și de pământ nou.

Scoală-te în cuvânt, poporul Meu! Amin. Scoală-te și grăiește cu Dumnezeu! Amin.


Scoală-te și zidește și grăiește zidind! Amin. Scoală-te și deschide-te! Amin. Scoală-te, că vin!
Amin.

Poporul Meu, scoală-te! Amin, amin, amin.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și
Ioan, din 12-02-1998

26
Venirea în chip văzut

***

O, Ierusalime al venirii Mele, vin la tine Adevăr, căci cuvântul Meu este adevărul Meu,
dar oamenii de pe pământ, ca și Irod, ca și Pilat, sunt învățați cu cele omenești și pământești. O,
Ierusalime, tu să nu dormi, poporul Meu. Tu să veghezi cerește pe pământ, că oamenii veacului
acesta au pus mâna pe adevărul venirii Mele pe nori, după cum au găsit scris în Scripturi, și vor
căuta să închipuiască venirea lui Hristos. Dar tu să nu dormi; tu să veghezi și să-ți aduci aminte ce
am spus Eu despre venirea Mea, că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc fărădelegea, și voi veni
pentru cei sfinți și credincioși de pe pământ. Nu voi veni pentru cei ce nu au pe Duhul Sfânt,
că Duhul Sfânt e din cer, nu e de pe pământ. Oamenii de pe pământ vor să-L întreacă pe Dum-
nezeu, zic ei, dar tu să veghezi, că sunt cu mare întuneric zilele acestea. În biserici sunt numai
antichriști care-și zic că sunt oștirea slujitorilor Mei, dar ei se hrănesc cu cele ale științei omului,
și nu mai cred adevărul cel din Scripturi, despre facerea cerului și a pământului și a toate câte se
văd și nu se văd. (Vezi selecția tematică: „Antichrist şi fiara apocaliptică”, - și pe jumpshare;
edocr; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.) Slujitorii bise-
ricii au adormit de mult față de Mine, și ascultă la oameni, căci oamenii cei mincinoși de sub cer
au acoperit adevărul și au scos la iveală minciuna lor drept adevăr, și oamenii iau de la oameni, nu
mai iau de la Dumnezeu, și s-a făcut întuneric peste tot pământul, după cum este proorocit în
Scripturi pentru zilele cele de apoi. Dar Eu am învățat pe fiii bisericii și le-am spus să creadă de la
Dumnezeu, că oamenii vor lucra minciuna și vor coborî înger din cer, ca să învețe altfel de învă-
țătură, dar acela nu va fi înger, ci va fi minciună făcută de oameni. Veghează, Ierusalime, și stai
atent cu cele de la Mine peste tine, că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc păcatul, și voi veni
pentru cei ce Mă iubesc pe Mine. Amin.

O, poporul Meu, Eu fac în jurul tău întăritură de cuvânt, ca să nu te clatini atunci când
oamenii vor lucra venirea lui Hristos din minciună, căci din minciună vor lucra aceștia. Cât de
adevărată ar părea minciuna omului mincinos, tu să veghezi cu Mine, Ierusalime sfânt, că Eu am
spus: «Se vor ridica hristoși mincinoși și vor da semne mari și minuni, ca să-i amăgească până
și pe cei aleși ai Mei», dar nu va fi cu putință să se întâmple căderea fiilor Mei cei de pe pământ,
că iată, Eu sunt între voi, și voi sunteți fiii Mei, iar Eu Mă țin aproape de voi, ca păstorul între oi,
și nu veți cădea sub amăgirea celor mincinoși care Mă vor închipui pe Mine din lucrarea minciunii.
Venirea Mea nu va fi simțită de cei mincinoși, dar voi o veți simți și veți sta întru întâmpina-
rea Mea, căci Duhul Sfânt vă va vesti vouă de la Tatăl, nu de la înger.

Cel ce vine înaintea Mea este fur și tâlhar, ca să sfâșie oile Mele, nu oile lui, dar Eu
voi face semnul Meu ceresc, căci după strâmtorarea acelor zile ale minciunii venirii lui Hris-
tos, soarele se va întuneca, și luna nu-și va mai da lumina, și stelele vor cădea din cer, și se
vor zgudui puterile tăriei, și atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Atunci se vor
bate în piept oamenii de pe pământ care s-au lăsat amăgiți, căci vor vedea pe Hristos venind ca
Fiu al Omului pe norii cerului cu putere și cu slavă multă. Amin. Eu voi veni așa cum M-am
suit, și nu altfel, dar voi fi cu putere și cu slavă multă în venirea Mea cea de acum, căci întâia
oară am venit și M-am lăsat în mâna necredincioșilor, ca un om neputincios, ca să fie judecați
oamenii prin fapta lor și să se umilească ei ca Dumnezeu, Care a venit să Se micșoreze pentru
mântuirea celor credincioși.

… Ierusalime, cel ce vine înaintea Mea este fur și tâlhar de oi, nu este Hristos. Să audă tot
pământul cele ce Eu grăiesc despre cei mincinoși care lucrează minciuna închipuirii venirii Mele,

27
Venirea în chip văzut

dar această minciună va fi plata celor ce-L vor pe Hristos fără să-L urmeze, fără să semene cu El
întru trăirea lor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului, din 19-04-1998
***

Israele, Israele nou, să trăiești patru părți din cele patru părți ale timpului tău pentru Dom-
nul, și să faci din fiii tăi temple ale venirii Domnului, fii ai venirii Mele în mijlocul tău, ca să Mă
arăt apoi în mijlocul tău, popor al venirii Mele.

Tu, cel ce ești acum cu Mine, și tu, cel ce vei veni să fii! Să nu te smintești întru Mine, să
nu te smintești de cei slabi și reci care au fost și nu mai sunt cu cuvântul venirii Mele. Tu să te uiți
sus în cer, nu jos pe pământ. Tu să iei din cer, nu de pe pământ. Amin. Tu să fii popor viu, căci
viața e din cer, și din cer s-o iei, căci lumea care nu Mă cunoaște pe Mine nu te cunoaște nici pe
tine, dar când Eu Mă voi arăta, voi veți fi asemenea Mie și Mă veți vedea cum sunt, fiilor
iubiți. Așa cum antichrist are fii asemenea lui și îl vor vedea cum este când se va descoperi
lucrarea lui cea mincinoasă și pieritoare de oameni, tot așa și voi, veți fi asemenea Mie când
Mă voi arăta și când Mă veți vedea cum sunt, căci veți avea din slava Mea și veți vedea cu
Duhul Sfânt pe Care Tatăl Îl va da vouă ca să vedeți venirea Mea cea de la Tatăl. Amin, amin,
amin.
Extras din Trâmbițarea lui Dumnezeu și a sfintei Virginia peste cetatea Pucioasa și peste
cei din casa ei. Sărbătoarea izvorul tămăduirii, din 24-04-1998
***

De-ar curge pe tot pământul daruri de la Dumnezeu, toate și peste tot sunt în parte luate și
date. Dar la voi, fii ai Noului Israel, Eu sunt măsura cea întreagă. Pic cu pic v-o dau vouă și Mă
întregesc la voi întru desfacerea Scripturilor venirii Mele a doua oară pe pământ cu oamenii. Iar
când voi fi cu plinul tot deșertat peste pământ prin voi, cei care Mă primiți cuvânt din cer,
atunci sfârșitu-s-au toate câte sunt scrise în Scripturi pentru ca să se împlinească iotă cu iotă,
și apoi vin văzut pentru începutul veșniciei văzute. Și nu vor mai fi în ziua aceea nici peșteri,
nici stânci ca să se ascundă în ele cei ce vor da atunci să se ascundă de fața venirii Mele, de fața
zilei Mele, zi cu bucurie pentru cei ce Mă așteaptă, și zi cu mânie pentru toți necredincioșii.
Atunci proorocul mincinos și fiara cea din ascuns, antichrist, care se ascunde în Dumnezeu, zice
el, balaurul cel cu șapte capete și zece coarne cu care a înșelat toată lumea, nu va mai găsi pentru
el loc în cer, și va sta pe nisipul mării, precum este scris despre casa care se zidește pe nisip, căci
biserica Mea este zidită pe temelie de piatră, iar piatra ei, sunt Eu, Hristosul Tatălui, cu viața Mea
în fiii bisericii Mele. (Vezi selecția tematică: „Proorocul mincinos şi ecumenismul”, - și pe edocr;
jumpshare; authorstream; pubhtml5; joomag; Issuu; Archive; Google Drive; Scribd, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe, din
06-05-1998
***

Poporul Meu, vin din cer în mijlocul tău. Vin la tine cu praznicul înălțării Mele la cer. O,
ce taină mare este înălțarea Mea la cer! A venit din cer un nor și M-a învăluit și M-am făcut nevăzut
de ochii celor ce priveau la cer după norul care-Mi învăluise trupul Meu cel înviat. Poporul Meu,
trezește-ți bine duhul înțelegerii, că vin la tine cu tainele cerurilor. Duhul înțelegerii e mare dar.
Acest duh îl au numai cei binecredincioși. Amin. Cei adunați pentru Mine în muntele Eleonului,
de unde Eu M-am dus la cer, M-au întrebat: «Doamne, oare, aceasta este vremea în care Tu

28
Venirea în chip văzut

așeza-vei la loc împărăția lui Israel?». O, poporul Meu, această vreme o știa numai Duhul Sfânt,
Care a venit astăzi la voi. Când Duhul Sfânt a venit peste apostolii Mei cei de atunci, la cincizeci
de zile de la învierea Mea, s-a împlinit cuvântul pe care Eu l-am dat lor, căci așa le-am spus: «Nu
este lucrarea voastră să știți soroacele sau vremile puse de Tatăl sub stăpânirea Lui, ci voi veți
lua putere să-Mi fiți martori până la toate marginile când va veni peste voi Duhul Sfânt». Le-
am spus așa, și n-am mai stat de față cu ei, căci norul a venit din cer și M-a învăluit în cele ce nu
se văd. Norul se suia spre cer, iar îngerii Domnului s-au coborât în straie albe și au stătut lângă ei
și le-au spus: «De ce priviți la cer? Acest Iisus pe Care L-ați văzut înălțându-Se de la voi la cer,
astfel va și veni, precum L-ați văzut ducându-Se la cer».

Poporul Meu, deschide-ți bine duhul înțelegerii, că-ți descopăr tainele Mele ca să le știi și
ca să audă tot pământul lucrarea lui Dumnezeu. Pe vremea când Dumnezeu petrecea cu mersul lui
Israel pe pământ, norul acoperea pe Dumnezeu, Care mergea în fața lui Israel. Moise știa taina
Mea cea din nor, căci avea duhul înțelegerii și grăia cu Domnul, Care era acoperit în nor. Toți
proorocii au avut de la Mine priceperea tainei Mele care Mă acoperea în nor atunci când le grăiam
cele cerești.

Să te uiți, poporul Meu, dar să și înțelegi de acum, că e vremea să vin văzut, precum
M-am și suit la cer. Să te uiți tu deasupra ta când Eu Mă întâlnesc cu tine în cuvânt și să vezi
norul alb care Mă învăluiește pe Mine când Eu grăiesc peste tine. Eu așa vin la tine, căci așa
este scris: «Precum S-a suit, tot așa va și veni, precum L-ați văzut ducându-Se la cer». Așa este
venirea Mea, că scris este: «El vine cu norii». Amin. Eu așa le-am spus la ucenici: «Voi fi cu voi
tot timpul, până la sfârșitul timpului». Și așa este, cum le-am spus este, dar norul este haina
Mea, precum a fost la început. Cu Adam tot așa eram; din nor grăiam lui cuvântul Meu. Cu
Avraam tot așa am lucrat. În toată vremea lui Israel am fost mereu în mijlocul lui, și grăiam
din nor, învăluit în nor. Cu proorocii grăiam așa cum Îmi este grăirea Mea, căci adevărat
este cuvântul îngerilor care au spus: «Precum S-a suit, tot așa vine, cu norii vine, și grăiește
Domnul peste pământ».

Au mai fost pe pământ lucrări în parte, venite din cer ca să strige lumea la pocăință, dar cei
cuprinși de lucrări cerești în parte, n-au voit să biruiască lumea din ei, iar cuvântul judecății fapte-
lor, învățătura care venea de la cer peste ei, este și asupra lor dacă ei n-au biruit lumea. Cei ce sunt
fiii împărăției cerurilor pe pământ, aceia nu se însoară și nu se mărită, și sunt curați ca îngerii din
cer, curați cu trupul și cu duhul. Dar cu voi, fii ai cuvântului Meu în România, Eu am biruit și M-
am făcut Împărat peste pământ și cuvintez cuvânt din nor, căci norii slavei Mele coboară până
deasupra voastră, și Eu grăiesc din nor peste voi, și voi Mă dați oamenilor, că a venit vremea
să vin pentru tot omul de pe pământ. Până mai ieri grăiam numai vouă, dar acum Mă împart
tuturor prin voi.

O, poporul Meu Israel cel din români, tu să te bucuri la întâlnirile Mele cu tine și să nu te
îngrijorezi de vântul și de norul cel de deasupra ta, că Domnul Dumnezeul tău, cu norii vine
la tine și îți grăiește. Fericit este omul care înțelege venirea Mea la voi, fiilor primitori ai cuvân-
tului Meu cel nou. Împărăția lui Israel acum s-a așezat, căci Israel înseamnă poporul Dom-
nului, popor ceresc, popor la care vine Dumnezeu și grăiește din nor. Acum două mii de ani
când ei M-au întrebat de vremea așezării la loc a împărăției lui Israel, Eu numaidecât le-am spus
că nu este lucrarea lor această taină, ci este lucrarea Duhului Sfânt, Cel din Tatăl, și numaidecât
M-am lăsat învăluit în nor, suindu-Mă de la ei la cer. Dacă Dumnezeu ar fi mereu văzut de oameni,

29
Venirea în chip văzut

oamenii ar vorbi cele pământești cu Domnul, așa cum era și atunci, dar Eu M-am ascuns în nor,
și grăiesc peste oameni, și Mă ascund în om, și grăiesc acoperit peste cei credincioși care iau
învățătură de la Dumnezeu.

O, poporul Meu cel nou, o, fiilor scumpi lui Dumnezeu! Pe ucenicii Mei cei de atunci i-am
trimis peste pământ să-Mi fie martorii învierii Mele, care a urmat după răstignirea Mea, iar pe voi
v-am făcut ucenicii venirii Mele și din mijlocul vostru Mă împart cuvânt peste oameni, că am
făcut din voi semnul Meu pe pământ și în cer, semnul cel de dinaintea venirii Mele cu trupul
în slavă. Dacă Eu nu M-aș fi ascuns de ochii oamenilor, s-ar fi pierdut dumnezeirea Mea din
mintea oamenilor. Dar M-am ascuns cu mare slavă, cu mare taină, că mare taină este înălțarea
Mea. (Vezi selecția tematică: „Semnul Fiului Omului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream;
Google Drive; Scribd; Issuu; pubhtml5; joomag; archive.org; n.r.)

Fiilor, Duhul Sfânt al Tatălui este în Mine, și Duhul Sfânt din Mine este în voi, și Eu sunt
Duh Sfânt în voi. Amin, amin, amin. Fiilor, M-am înălțat ca să fiu Duh Sfânt peste pământ, căci
trupul Meu era smerit între oameni, era fără slavă, fiindcă Dumnezeu nu voiește slavă de la oameni,
ci voiește dragoste de la oameni, dragoste ca a lui Dumnezeu. Amin. Iată, taină grăiesc vouă:
precum M-am înălțat, tot așa și vin, și vin cu norii. Amin, amin, amin. Trupul Meu este aco-
perit în nor, dar cuvântul Meu este Duhul Sfânt al Tatălui, căci Eu sunt Cuvântul Tatălui Savaot.
Amin.

Era o zi frumoasă și senină, era adiere de vânt și era pacea Mea peste ucenicii Mei în ziua
când M-am adunat cu ei pe muntele Eleonului, iar norul alb cobora de sus în jos, și Eu M-am lăsat
cuprins de nor și M-am făcut tainic și Mi-am slăvit dumnezeirea și am coborât Duh Sfânt din trupul
Meu peste ucenicii Mei după zece zile de la înălțarea Mea dintre ei. Ei nu s-au depărtat de Ierusa-
lim, precum nici Eu nu M-am depărtat de locul păcii Mele, locul unde Eu l-am împăcat pe om cu
Tatăl, locul în care Eu M-am jertfit pentru omul cel zidit de Dumnezeu, și apoi M-am împărțit la
tot pământul prin ucenicii Mei, care M-au mărturisit tuturor, de atunci și până la voi, fii ai venirii
Mele. Și iată, Eu am venit, și lumea nu este cu Mine și nu veghează întru venirea Mea, dar Eu vin
cu norii și din nor cuvintez peste grădinița cuvântului Meu, și norii se vor da la o parte și
oamenii Mă vor vedea, așa cum M-au văzut cei ce se uitau la norul care M-a învăluit. Se va
trage cerul în lături, se va trage norul în lături, și voi rămâne văzut de ochii oamenilor care
nu Mă așteaptă să vin. Fericit este omul cel ce cu duhul său Mă vede, că acela M-a primit cu
Duhul Meu Cel Sfânt în el. Elisei proorocul Mă avea în el și Mă vedea cu duhul său, dar sluga
lui nu Mă vedea. Și Elisei Mi-a spus să dau cerul în lături și să vadă sluga sa pe Dumnezeu în oștire
cerească, și ochii trupești ai slugii lui Elisei au văzut izbăvirea de la Domnul, izbăvirea lui Elisei
proorocul. Cel ce Mă vede cu ochii trupului, nu rămâne viu, nu rămâne cu Domnul și cu dreptatea
Domnului. De aceea M-am ascuns în cele ce nu se văd, căci fericit este omul credincios, care vede
prin ochii duhului.

O, fiilor scumpi, ce taină mare este înălțarea Mea la cer! Eu sunt în mijlocul vostru mereu,
și sunt tainic, și sunt, dar să fiu, fiilor. Acolo unde sunteți voi, să fiu și Eu, să fiu mereu cu voi,
fiilor. Aveți grijă să fiți mereu cerești, fiilor, căci cei cerești Îl au pe Domnul în ei și cu ei și între
ei. Cei cerești se cunosc că sunt cerești; cei cerești sunt acoperiți în ochii celor din jurul lor, că
dacă n-ar fi așa, ar fi ispitiți de cei de pe pământ, așa cum Mă ispiteau pe Mine iscoadele care nu
se bucurau să fiu Eu Fiul lui Dumnezeu. Cei cerești sunt în nor, precum Eu sunt. Cei cerești sunt
disprețuiți de oamenii slavei deșarte, precum Eu sunt disprețuit de aceștia, dar cei cerești sunt

30
Venirea în chip văzut

pururea cu Domnul. Amin, amin, amin. Aceștia iubesc dreptatea Domnului și sunt cerești. Amin.
Fericit este omul care înțelege și vede cu duhul venirea Mea la voi, fiilor primitori ai cuvântului
Meu cel nou, căci se vor trage norii cerului în lături, și acela Mă va vedea cum sunt. Dar ce
sunt norii cerului? Fiilor, învățați pe Israel să vadă și să știe taina Mea cu el. Duhul înțelegerii
tainelor cerești să fie cu voi și să vă învețe cele cerești peste pământ, fii ai lui Israel, fiilor români,
că numele „român“ este nume sfânt, precum „Israel“ este nume sfânt. Amin, amin grăiesc vouă:
vouă și la tot neamul omenesc de pe pământ: numele „român“ este nume sfânt. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 28-05-1998
***

În zadar vă dați prietenii lui Dumnezeu, o, fii ai oamenilor, căci cei ce-L cunosc pe Dum-
nezeu, aceia au Duh Sfânt și lucrează dreptatea Domnului peste pământ. O, în zadar vă grăbiți
fără Mine să împliniți Scripturile venirii Mele a doua oară între oameni, ziceți voi. În zadar,
o, fii ai oamenilor, că acelea nu sunt Scripturile Mele, ci sunt ale voastre, că scris este în Scripturile
Mele: «El vine ca un fur, pe neștire vine. Când nimeni nu se așteaptă, atunci vine Domnul».

O, poporul Meu, o, poporul Meu, o, poporul Meu! Numai în cuvântul Meu să stai învăluit,
și afară din el să nu mai ieși, că afară sunt câinii și vrăjitorii și desfrânații și ucigașii și închinătorii
la idoli și toți iubitorii și lucrătorii minciunii, care închipuiesc din minciuna lor venirea lui Hristos,
zic ei; dar venirea Mea este adevăr, nu închipuire. Cuvântul Meu este adevărul care vădește min-
ciuna celor fățarnici. Cuvântul Meu este scutul Meu în mijlocul tău, poporul Meu, și vor veni
mulțimi peste mulțimi să intre sub scutul Meu care este al tău, dar dreptatea este în mâna Mea și
sunt îmbrăcat cu ea ca și cu o haină, căci cuvântul Meu cel rostit în mijlocul tău, și prin care am
strigat la bogați și la săraci, la robi și la slobozi, la împărați și la ostași, cuvântul lui Dumnezeu
este cel ce va sta față în față cu fiecare. Vin curând să fac dreptate pentru lucrarea Mea care a fost
cu voi vreme de patruzeci și cinci de ani înaintea venirii slavei Mele peste pământ, căci lucrarea
cuvântului Meu care este cu voi va așeza prin cuvânt fața cea văzută a împărăției cerurilor
peste tot pământul. Amin. Un ceas, și voi veți fi asemenea Mie, căci Mă veți vedea cum sunt.
Un ceas, și tot neamul omenesc Mă va vedea în voi, că veți avea din slava Mea, iar slava Mea
este slava Duhului Sfânt, Care va schimba privirile tuturor celor ce văd și ale celor ce nu văd. Un
ceas, poporul Meu; un ceas, și tot cuvântul Meu rostit peste voi vine la vedere, vine văzut cuvântul
Meu cel pentru voi, fiilor. Un ceas, poporul Meu, un ceas! Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, din 07-06-1998
***

O, ucenicilor, o, apostolii Mei cei de atunci! Sunteți cu Mine, Învățătorul vostru; suntem
cu cei mai mici ai timpului Domnului. Ei lucrează cu cerul ca și voi, și Mă aduc din cer pe pământ,
căci prin credința lor am venit iar, și cuvintez ca și acum două mii de ani, și învăț noroadele să stea
întru venirea Mea, și mulți se vor așeza să stea întru venirea Mea. Amin, amin, amin. Cuvântați
cuvânt de bucurie și de nădejde peste cei mai mici. Ei sunt credincioși venirii Mele între zeci de
mii de sfinți, că așa vin Eu când vin, căci am suită cerească, și cu ea vin când vin. Amin.

– O, Învățătorule, norul cel alb ne învăluie pe toți, și stăm pe nor alb și grăim cu Tine,
Doamne, ca și atunci când chipul Tău s-a schimbat în slavă pe munte, și îmbrăcămintea Ta s-a
înălbit ca lumina. O, Doamne, oamenii vor să ne scoată afară din Scripturi, ca să nu mai fim
cuvântul Scripturilor Tale cele adevărate. Dar noi suntem între cei doisprezece și am lăsat cărți
în Scripturi pentru cei credincioși Ție, Doamne, că Tu ai lăsat peste noi pe Duhul Sfânt, și cărțile

31
Venirea în chip văzut

noastre sunt pecetluite cu Duhul Tău Cel Sfânt, dar oamenii vor să ne scoată din Scripturi. Scrip-
turile sunt cartea Ta cea de atunci, în care ne-am scris și noi spre credința oamenilor, că Ți-am
fost martori lucrării Tale cea mai presus de fire, Doamne Învățătorule. Moise și Ilie, și noi, cei
trei apostoli ai Tăi, Petru, Iacob și Ioan, am auzit glasul Tatălui în muntele slavei, cum că Tu ești
Fiul Său Cel iubit, și toți mărturisim despre ziua aceea, și din cer mărturisim, iar dintre noi apos-
tolul dragostei grăiește peste biserici. Amin. Căci așa i-a spus Duhul Tău: «Tu trebuie să proo-
rocești încă o dată la popoare și la neamuri și la mulți împărați». Amin, amin, amin.

– Eu, Ioan apostolul, am fost în ostrovul Patmos pentru mărturia lui Iisus Hristos și pentru
cuvântul lui Dumnezeu. Am fost răpit în duhul în zi de duminică și am auzit în urma mea glas
mare, ca de trâmbiță, care zicea: «Ceea ce vezi, scrie în carte și trimite celor șapte biserici!». Am
văzut slava Lui, și El mi-a zis: «Nu te teme, Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și Cel ce sunt
viu. Am fost mort, și iată, sunt viu în veci și am cheile morții și ale iadului. Scrie acum cele ce
ai văzut și cele ce au să fie după acestea». Iisus Hristos mi-a grăit, și eu am scris cuvântul lui
Dumnezeu despre cele ce trebuiau să fie, și apoi El a mărturisit zicând: «De va mai pune cineva
la cuvintele acestei proorocii, Dumnezeu va pune asupra aceluia pedepsele care sunt scrise în
cartea aceasta, iar de va scoate cineva din cuvintele acestei proorocii, Dumnezeu va scoate par-
tea lui din pomul vieții și din cetatea cea sfântă despre care scrie în cartea aceasta».

O, oamenilor credincioși și necredincioși, îndoielnici și neîndoielnici, numai eu am avut


numele de Ioan între cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, dar cartea aceasta care stă la
capătul cel din urmă al Scripturilor este descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu
ca să arate robilor Săi credincioși cele ce trebuiau să se petreacă în curând. El a trimis pe îngerul
Său să mi-o destăinuiască, iar eu am mărturisit bisericilor cuvântul lui Dumnezeu și mărturisirea
lui Iisus Hristos.

O, fii ai oamenilor, dacă Iisus Hristos nu vorbea despre cartea aceasta și de cel ce ar
scoate sau ar pune la cartea aceasta, era de mult acoperită această proorocie, dar cuvintele ei au
tărie neclătinată, căci Duhul lui Hristos a spus: «Mergi și ia cartea cea deschisă din mâna înge-
rului care stă pe mare și pe pământ; ia-o și mănânc-o, că tu trebuie să proorocești încă o dată
peste pământ și să-i însemnezi pe cei ce se închină Mie, iar pe ceilalți să-i scoți din măsurătoarea
Mea, căci sunt păgâni, și Eu voi scoate partea lor din pomul vieții și din cetatea cea sfântă
despre care scrie în cartea aceasta».

O, fii ai oamenilor, Cuvântul lui Dumnezeu a venit pe pământ și Și-a făcut cetate sfântă,
zidită din cei credincioși venirii Lui, și Domnul este slava ei și lumina ei, și în ea nu intră cel
pângărit, după cum scrie în cartea aceasta a vieții Mielului. Cuvântul lui Dumnezeu face nou
Ierusalim, cetate sfântă, zidită din inimi vii, născute din cer, de sus, împărăție a lui Dumnezeu în
om născut de sus.

O, voi, cei tari la cerbice, iată, încă o dată grăiesc popoarelor, după cum a fost proorocia
Domnului, Care n-a voit ca eu să mor, și a voit să rămân până azi și să lucrez între cei credincioși
cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul României, cetatea Noului Ierusalim, care are în ea grădina
cuvântului. Amin. Eu, Ioan, apostolul lui Iisus Hristos între cei doisprezece apostoli ai Săi, am
fost în ostrovul Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu, Care mi-a spus: «Scrie!». Curând, curând
vor tremura toți necredincioșii, toți mai-marii pământului, și se vor ascunde în peșteri și în stânci,
căci eu mă voi lăsa văzut, la porunca Domnului, Care vine cu norii, și orice ochi Îl va vedea.

32
Venirea în chip văzut

Amin. Iată, vă ascundeți de proorocia aceasta. Iată, dați s-o ascundeți și s-o luați din dreptul meu,
dar iarăși spun: eu, Ioan apostolul, am scris cuvântul lui Dumnezeu din cartea aceasta. Amin.
Scuturați-vă de necredință și nu fugiți de Dumnezeu, căci El a zis: «Cumpărați de la Mine alifie
de ochi ca să vă ungeți ochii și să vedeți». Amin.

Iar vouă, iubiți ai Domnului, răscumpărați de El din tot norodul și neamul prin sângele
Lui, cântați cântarea nouă, cântați Mielului cu laude cerești, cântați cântări de nuntă, căci curând,
curând neamurile toate vor veni și se vor închina Cuvântului lui Dumnezeu, Care este cu voi.

O, Învățătorule, norul cel alb se ridică cu noi, iar Tu ești cu cei credincioși, și Te faci
lumină peste pământ și Te împlinești în cuvântul cel proorocit în cartea aceasta. Amin.

– Amin, amin grăiesc ție, iubitul Meu apostol Ioan: toate cuvintele acestei proorocii ies din
nou în calea oamenilor și se vestesc, după cum Eu ți-am grăit atunci: «Încă o dată vei prooroci
peste neamurile pământului». Amin.

Iată sărbătoare cerească, și voi veni cu Tatăl Meu și cu suită cerească în sărbătoare pentru
mama Mea Fecioara, și vom avea zile de mărturie cerească, zile de nuntă între zilele de nuntă, Eu,
Domnul, și cu poporul Meu și cu cei ce îl iubesc pe poporul Meu pentru numele Meu care este
peste el. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
1998
***

O, a fugit omul de darul vieții veșnice, iar Eu am venit acum două mii de ani să-l plătesc
înaintea Tatălui ca să-i dau omului viață dacă voiește. Dar tot așa fuge și azi omul de acest dar,
căci omul iubește fructul pomului morții, omul iubește femeia, și nu iubește pe Dumnezeu.
Dar cine pricepe aceasta? Cine să le spună la oameni ce mănâncă și cu ce se hrănesc ei? Cine să le
spună de pomul vieții, care s-a lăsat din cer pe pământ ca să vină omul spre înviere și apoi spre
pomul vieții veșnice? Omul cel înviat este omul care nu mai păcătuiește, primind în el pe îngeri.
Cuvântul Meu este înger trimis din cer peste oameni ca să le vestească venirea Mea după două mii
de ani, după șapte mii de ani.

O, fii ai oamenilor, auziți! Cuvântul Meu de azi este numit în Scripturi al șaptelea în-
ger, Eu și cuvântul Meu. O, fii ai oamenilor, toate sfârșitu-s-au! Toată taina Mea cea scrisă
în Scripturi am împlinit-o. Toate sfârșitu-s-au! Nimic nu mai am pentru voi. Am trimis tot ce
am avut de trimis pentru întoarcerea voastră. Am trimis peste voi și ultima strigare, glasul celui
de al șaptelea înger, cuvântul Meu cel de azi, slujit de îngeri. Auziți ce a spus Cuvântul: toate
sfârșitu-s-au! Amin, amin, amin. De la început și până la sfârșit am trimis tot ce a fost scris să fac
pentru om. Sfârșitu-s-au toate câte am avut de făcut pentru salvarea omului. Acum este scris în
Scripturi plată pentru orice faptă. Amin.

Proorocul mincinos, care se ridică de peste tot și vestește pace între Mine și omul care
păcătuiește mereu, acest prooroc mincinos este plată pentru fapta omului depărtat de Dum-
nezeu, că scris este în Scripturi: «Când ei vor vesti pacea, atunci fără veste va veni mânia Mea
și îi va prinde pe toți sub ea». S-a ridicat proorocul mincinos și s-a dat făcător de pace între Dum-
nezeu și omul care păcătuiește mereu slujind idolii veacului acesta, care sunt: mâncare și băutură,

33
Venirea în chip văzut

însurat și măritat, și toate câte ies din acestea ca rod al pomului morții. Proorocul mincinos se dă
prieten al lui Dumnezeu înaintea oamenilor, dar Eu îl vădesc și îi spun că nu este prietenul Meu,
ci este vrăjmașul Meu, ca și omul cel dintâi, care a răsturnat scaunul Meu din el ca să stea el și să
mănânce din pomul oprit, pomul morții, care l-a omorât pe om. (Vezi selecția tematică: „Ce spurcă
pe om, ce intră sau ce iese din el?”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; joomag; pubhtml5;
archive; Google Drive; Scribd, Issuu; n.r.)

Fiilor, pregătiți calea cuvântului Meu, pregătiți pacea cuvântului Meu peste voi, pregătiți
în voi locaș pentru Duhul Sfânt, ca să fie pururea cu voi. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-1998
***

Amin, amin zic vouă, celor ce vestiți vestea Mea din cer peste pământ: duceți vestea Mea
peste toți înțelepții pământului, care au jucat după cum a cântat antichristul, omul minciunii. An-
tichristul se va sui la cer, zice el, ca să se coboare din cer în locul Meu și să zică la tot omul
că el este Hristos, Cel ce vine. Antichristul și-a pierdut de tot mintea. El s-a uitat în Scripturi
și zice că s-a uitat bine și că a văzut; a citit în prooroci despre slava Mea și despre venirea Mea și
s-a pus pe lucru. Ce a făcut dacă s-a pus pe lucru? A făcut dintr-ale lui, din mintea lui, a făcut din
fier și din minciună slavă ca a Mea, zice el, și așa a făcut om desfrânat din duh de om și din trup
de om, și s-a îmbrăcat cu puterea minciunii lui și a făcut făcătură ca să facă slavă ca a Mea, trup
ca al Meu, zice el, trup care s-a înălțat la cer și care se coboară din cer. El a luat cuvântul îngerilor
cerului care au zis: «Acest Iisus, Care S-a înălțat de la voi la cer, tot așa va și veni, precum S-a
suit». A luat acest cuvânt și s-a învârtit pe lângă el ca să-l împlinească el prin om născut din om,
om desfrânat. O, bietul de el! Și-a pierdut mintea și a uitat că este păcătos și că nu poate fi Dum-
nezeu în locul Meu. A luat cuvântul proorocilor Mei, dar aceia erau prooroci, nu erau păcătoși. Să-
l fi luat și pe al Meu, că Eu am cuvântat peste cei pe care i-am pus să vestească cu putere multă
cuvântul Meu. Să fi luat și cuvântul Meu care a spus că «hristosul mincinos va veni înaintea Mea
și va face semne în cer și pe pământ și va înșela pe mulți, și apoi Domnul îl va nimici cu puterea
venirii Sale cu slavă și cu mii de îngeri întru venirea Sa». Dar Eu vin înaintea lui și îi dau de
veste, lui și îngerilor lui care-l slujesc, că-l voi nimici cu suflarea gurii Mele, cu cuvântul Meu,
care suflă peste grădina Mea, și din ea peste el, și apoi voi veni precum M-am suit, și Mă voi
arăta Dumnezeul Cel adevărat, și voi veni venind din cer, precum M-am suit la cer, slujit de îngeri,
îngerii cei fără de trup întru slavă văzută, așa cum îngerul Meu a venit și în chip văzut M-a acoperit
când M-am suit la cer, trăgându-Mă din ochii celor ce Mă vedeau trup, Dumnezeu întrupat.

Eu, pe pământ cât am stat, Mi-am acoperit slava. Am fost Dumnezeu adevărat din Dumne-
zeu adevărat, dar am stat între oameni ca un om, am stat fără de slavă. M-am arătat când și când
cu putere, ca un Dumnezeu, făcând lucrările cele peste fire ale Tatălui Meu Cel nevăzut. M-am
arătat când și când Fiul Tatălui ceresc prin mărturisirea Tatălui, Cel de deasupra Mea și Cel dină-
untrul Meu. M-am arătat când și când, însoțit de lumina îngerului Meu, ca să Mă mărturisească
îngerii, nu Eu. Venea îngerul Meu și Mă cuprindea în lumina lui de jur împrejur, și apoi se ascun-
dea pentru smerenia Mea și a lui. Și a venit îngerul Meu când Tatăl M-a ridicat la cer, și s-a făcut
nor îngerul Meu și s-a așezat între Mine și cei ce Mă priveau când Tatăl Mă ridica. Îngerul Meu
cel fără de trup M-a acoperit mereu când lucram lucrarea Tatălui înaintea omului, înaintea lui
Israel, așa cum astăzi stă iar între Mine și cei ce primesc cuvântul Meu, că este îngerul Meu din
care Eu, Domnul, sun peste pământ trâmbița a șaptea, după cum este scris în Scripturi de

34
Venirea în chip văzut

trâmbițarea celui de al șaptelea înger pentru deschiderea cărții judecății. (Vezi selecția tema-
tică: „Înfricoșata Judecată”, - și pe edocr; archive.org; jumpshare; aurhorstream; pu-
bhtml5.com; joomag; Google Drive; Scribd, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 14-
02-1999
***

Fiilor, fiți vrednici de paza îngerului Meu. Când au vrut cei mari de peste România să
vă piardă pe voi pentru că erați ai Mei (16 decembrie 1989, „Revoluția din Romania” n.r.),
îngerul Meu s-a băgat între ei și voi și i-a pierdut pe ei, iar pe voi v-a izbăvit, și nu se numește
nici revoluție, nici lovitură de stat ceea ce a fost atunci prin vărsare de sânge, ci se numește
lucrarea îngerului Meu pentru ocrotirea voastră. Fiți vrednici de paza îngerului Meu, fiilor,
căci lucrarea cuvântului Meu are de înger pe îngerul Meu, Mihail arhanghelul, voievodul oștirilor
cerești, care a rostit cuvântul Meu peste firea îngerilor care se semețiseră împotriva Mea, zicând
oștirilor cerești: «Să stăm bine și cu frică și cu luare-aminte!». Amin.

Fiilor, luați aminte la tainele pe care vi le aduc. Eu am fost slujit de înger și i-am arătat
omului să lucreze tot așa, slujit de îngeri. Îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele și îl va
arunca pe pământ și va lua foc lumina cea făcută de mâna omului cel fără Dumnezeu, și
atunci va înceta tot lucrul făcăturilor omului, și se va stinge înțelepciunea cea din om ieșită
și omul n-o va mai vedea, fiindcă ea a fost făcătura omului, nu înțelepciune. (Vezi selecția
tematică: „Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Scribd; archive; Jumpshare; Google Drive; Joomag;
pubhtml5; n.r.) Toate se vor opri la trâmbița cea de apoi, care este îngerul Meu, cel de al
șaptelea înger care va suna. Pecetluiesc pecetea îngerului Meu peste voi. Cuvântul Meu întărește
peste voi pe îngerul Domnului. Lucrați lucrare îngerească și slujiți-Mi Mie cu ea, că v-am dat de
lucru pentru Mine. Iar pentru omul minciunii, antichristul, așa grăiesc: îl voi arunca pe pă-
mânt, căci se va sui pe cer ca să vină în locul Meu și să-și zică „rege“ și să-și zică „hristos“.
Îl voi arunca pe pământ și va fi zdrobit, el și îngerii lui, el și slujitorii lui. Iar Eu vin curând
însoțit de îngerul Meu, precum M-am suit la Tatăl. Vin să fac dreptate sfinților, care-Mi zic mereu:
„Când, Doamne?“. O, un pic, un picuț încă, și vin. Curând, curând vin, căci sunt gata și vin, și
îngerul Meu merge înaintea Mea, căci vin. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1999
***

Am voit cu cuvântul să-l fac pe omul de azi, ca din ceara care se lasă înfierbântată și
modelată și pusă pe fitil ca să ardă și să se mistuie înaintea Mea, și Eu să fac din lumina ei viață
veșnică, viață din cer, căci viața este foc care arde trupul ca să iasă lumină, ca să iasă om zidit de
Dumnezeu. Îi voi arăta omului că Eu, Domnul, tot din pământ îl voi zidi, căci învierea mor-
ților va fi judecata omului care a făcut om din păcat. Omul va fi din nou, dar din pământ va
ieși, așa cum a fost la început lucrul lui Dumnezeu pentru trupul omului. (Vezi selecția tematică:
„Învierea morţilor”, - și pe edocr; Scribd; jumpshare; archive; authorstream; Google Drive; pu-
bhtml5; joomag, n.r.)

… Faceți-vă zi după zi rost de nejudecată, fiilor. Bogăție de nejudecată să vă adunați, și


libertate cu Dumnezeu să vă agonisiți, că Eu, Domnul, vin curând, și cu Mine vin și cei adormiți
care au fost cu Mine, și vin și cei vii care n-au gustat moartea și care sunt veșnici, așteptând
biruința Mea pentru ei și pentru mulți care vor gusta învierea spre judecata păcatului. Amin,

35
Venirea în chip văzut

amin, amin. V-am spus vouă taine cerești, taine de nepătruns. E vremea să vin, și de aceea deschid
cerul și aduc pe pământ tainele cerurilor. Ele trebuie să vină înaintea Mea ca să-i facă pe oameni
să se pocăiască, fiilor. Tainele Mele au rămas nepătrunse de om, căci omul s-a ascuns de ele prin
păcătuire și nu le-a mai văzut și nu și-a mai amintit de ele.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea după Rusalii, din 04-07-1999
***

Binecuvântat să fie poporul Meu din România, cel care stă alipit de crucea venirii Mele ca
să Mă ajute s-o duc și să vin.

Iar voi, fiilor cei întreit binecuvântați, fiți porțile Mele până la arătarea Mea, că mai e un
pic de timp ca să-Mi curăț pământul venirii Mele de toată minciuna de pe el, și apoi vin
văzut, iar voi veți fi slava Mea, că Mă veți vedea în veci de veci, și veți fi văzuți cu Mine de
toți cei ce n-au crezut lucrarea Mea cu voi și venirea Mea prin voi, căci scris este: «Mulți vor
învia, unii spre viață veșnică, iar unii spre osândă veșnică și spre rușinarea necredinței lor».
Amin.

Îndemnați-vă zi după zi unii pe alții, curățindu-vă unii pe alții de neamul acesta rău și
necredincios, și nu stați cu morții, fiilor vii. Fiți vii și sfinți, precum Eu sunt. Dați mână cu mână
toți cei asemenea Mie pentru venirea Mea, învățându-vă întru taina bisericii și trăind prin ea întru
întâmpinarea Mea. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la opt ani de la punerea pietrei de temelie a Sfintei
Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-1999
***

Fiilor, voiesc să stau de vorbă cu voi. Voiește și Tatăl, voiesc și sfinții să stau de vorbă cu
voi, că lucrarea mincinoasă a omului păcătos vrea să se arate prin minciună și să Mă facă să aduc
prăpăd peste pământ. Suiți-vă pe munte, măi copilași. Faceți-vă munte sfânt pe care să stau Eu cu
voi, ca să pot da peste cupa răbdării Mele și să se verse peste cei necredincioși care se închină
fărădelegii așa cum vă închinați voi lui Dumnezeu. Voiesc, fiilor, să vă desăvârșesc întru Duhul
Sfânt, și apoi să Mă slăvesc văzut în voi, căci prăpădul cel de la Mine se apropie prin mâna
omului care se vede deștept și nu mai are nevoie să vin Eu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
1999
***

Voiesc, fiilor, să-i învăț mereu pe cei ce sunt ai Mei și să fac din ei îngerași și îngerașe
după plăcerea Mea, așa cum am făcut pe pământ mereu din sfinți și din sfinte viață îngerească
înaintea Mea, viață fără de păcat prin sfințenia duhului, a sufletului și a trupului.

Vă fac atenți pentru veghe, fiilor. Fiți copiii veghii. Fiți rod mereu viu. Cereți Duhul Meu
și gândul Meu în voi, că vă cer să cereți, și să vă dau. Întreit vă spun: pregătiți-vă pentru venirea
Mea! Fiilor, pregătiți-vă pentru venirea Mea! Și iarăși spun: pregătiți-vă pentru venirea
Mea!

Fiilor, fiilor, veni-va Domnul la voi și vă va întreba despre venirea Sa. Amin, amin, amin.

36
Venirea în chip văzut

Lăsați porțile deschise pentru Domnul! Amin.


Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a paisprezecea după Rusalii, din 05-09-
1999
***

Fiilor, fiilor, ce unire așteaptă oamenii, măi copilași luați de Mine dintre oameni? Peste tot
văd vorbă de unire între oamenii de toate felurile, dar iată ce grăiesc: unirea este amestecare.
Amestecarea oamenilor a condus mereu la potop și la foc omenirea, și pe vremea lui Noe, și pe
vremea lui Lot, și în toată vremea lui Israel. I-am spus lui Israel când l-am scos din Egipt, să nu se
unească cu neamurile de pe cale, ci să le omoare. El n-a ascultat, și s-a amestecat, și a pierit până
la doi tot Israelul cu care a plecat Moise din Egipt. Eu altfel am lăsat prin Scripturi, și am scris
despărțire și deosebire dintre oameni pentru toți cei ce vor să umble după poruncile Mele înaintea
Mea ca să-i primesc, și le-am zis: «De ce este necurat să nu vă atingeți»; și am zis bisericii:
«Scoateți afară pe cel rău»; și am zis: «Nedrepții, desfrânații, slujitorii idolilor, preacurvarii,
sodomiții, malahiții, furii, grăitorii de rău, răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu,
biserica lui Dumnezeu, și vor moșteni-o cei ce se spală de toate acestea, îndreptându-se în nu-
mele Meu și în Duhul lui Dumnezeu». Amin. Dar ce unire așteaptă oamenii? oamenii care au
gândul că Mă caută pe Mine, și care vor unire și amestecare? Ce vor ei să însemne o turmă și un
păstor? Ce vor ei să spună că înseamnă venirea Mea? Ce vor oamenii să facă? O, toate neamurile
au uitat că este scris să vină judecata Domnului, ziua care arde ca un cuptor, și toți cei trufași vor
fi ca paiele, și nu va rămâne dintr-înșii nici rădăcină, nici ramuri. Dar ce vor oamenii să facă? Vor
să-și pună păstor și să se facă toți o turmă? Vor să-și facă hristos pe placul lor cel nelegiuit? Vor
să înșele toate neamurile pământului? Eu însă grăiesc așa: toată lucrarea cea mincinoasă și tot
pomelnicul celor ce vor amestecare se va dezveli prin minciună, căci venirea Mea va fi zi de
mânie. Amin. Venirea Mea nu va fi ca venirea hristosului mincinos, care-și lucrează semne și
minuni din minciună. O, minciuna lui e mică, nu e mare, căci venirea Mea va fi cu slavă adevă-
rată, va fi odată cu învierea trupurilor drepților Mei, și voi veni nu singur, ci cu tot cerul de
sfinți și de îngeri, ca să-l cuprind sub slava venirii Mele. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-1999
***

Vin iar la ieslea cuvântului Meu. Vin și iar vin, căci sunt fără început și fără de sfârșit, și
sunt începutul și sfârșitul a toate câte sunt de lucrat. Amin. Vin cu hrană din destul, că fără hrana
de la Mine nu e om să poată cu Mine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, se așează în iesle cuvântul. El vine cu


norii, precum este scris în Scripturi. Curând, curând trupul cuvântului Meu vine să adeve-
rească tot cuvântul. Până atunci vin cuvânt, căci sunt Domnul sfinților, și cu ei vin. Ei sunt
cei vii, ca și Mine, fiindcă așa am spus prin Scripturi: «Cel ce crede în Mine are viață veșnică»;
și iarăși: «Cel ce își pierde viața sa pentru Mine, acela și-o va câștiga», iar cuvântul Meu rămâne
în veci de veci, dimpreună cu împlinirea lui. Amin.

Vin mereu cuvânt pe pământ și am sfinții întru venirea Mea. Ei sunt cei vii până la venirea
Mea și lucrează între Mine și cei ce cred în Mine pentru adeverirea vieții veșnice a celor ce cred
în Mine dându-și viața lor pentru viața Mea în ei, și ei sunt asemenea Mie, veșnici, și Mă văd pe
Mine cum sunt, căci scris este în Scripturi: «Vor fi asemenea Lui, căci Îl vor vedea cum este».
Amin. Taină de nepătruns este viața cea veșnică a sfinților, căci omul stă pe pământ fără

37
Venirea în chip văzut

această cunoștință. Eu, Domnul sfinților, am stat în mormânt cu trupul, și tot atunci am fost și în
rai și în iad, ca să-Mi întocmesc lucrarea pe care am avut-o de lucrat prin moartea Mea pe cruce.
Apoi am ieșit deasupra, și sunt viu în vecii vecilor, și sunt Domnul învierii celor credincioși, și am
casă în cer și vin cu ea pe pământ, purtat de ea. Trupul cel sfânt se îmbracă pe deasupra cu nestri-
căciunea, cu casa lui cea din cer, și «ceea ce este muritor, este înghițit de viață», precum scrie în
Scripturi.

Curând, curând trupul cuvântului Meu vine și adeverește cuvântul, așa cum cuvântul
lui Ioan, botezătorul Meu, s-a adeverit prin venirea Mea la Iordan, ca să fiu botezat înaintea
celor ce veneau să se boteze și să fiu mărturisit de Tatăl Savaot Fiu al Său prin întărirea cuvântului
adeverit de Duhul Sfânt, Cel venit de la Tatăl în chipul porumbelului. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-2000
***

Eu am făcut din voi calea venirii Mele, căci v-am găsit scriși în cartea cerului, în Cartea
Vieții Mielului, iar viața Mielului este în voi. Eu sunt Mieluțul Tatălui, iar voi sunteți altarul Meu,
chivotul legământului Meu cel nou, potirul în care Eu Mă torn în fiecare zi spre viața lumii, prin
jertfirea vieții voastre pe care Mie Mi-ați dat-o și Mi-o dați. Sunteți învăluiți în taina venirii
Mele. Curând, curând iau vălul de pe voi, iar Eu Mă voi lăsa văzut lângă voi, așa precum
cuvântul Meu este cu voi.

Acum ne vom odihni, căci ați trudit. Fiecare zi de nuntă are nevoie de pregătire și de jertfă.
Vă prind și vă cuprind în duhul mângâierilor Mele și vă dau să purtați crucea venirii Mele și mai
mult, că n-am cu cine s-o mai împart. Curând, curând soarele va străluci de șapte ori mai mult, și
lumea se va înnoi sub puterea cuvântului Meu, care iarăși face lumea. Eu din nou îl zidesc pe om.
Amin. Iar voi sunteți zidirea Mea, și v-am așezat înaintea oamenilor casă nouă, temelie nouă, iar
Eu, Domnul, pe această temelie nouă zidesc din nou cerul și pământul, cerul cel nou și pă-
mântul cel nou și omul cel nou, după chipul și asemănarea Mea, și după voi, căci voi sunteți
zidirea Mea cea nouă, și sunteți fructul iubirii Mele de la sfârșit, iubirea Mea cea de la veni-
rea Mea. (Vezi selecția tematică: „Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor -
omul îndumnezeit”, - și pe Jumpshare; edocr; joomag; archive; pubhtml5; Google Drive; Scribd,
n.r.)

O, fiilor de la ieslea Mea de azi, cuprindeți-Mi mereu venirea și lăsați-vă mereu cuprinși
în ea, căci voi sunteți iubirea Mea cea de la venirea Mea, și sunteți taina cea de nepătruns a venirii
Mele după două mii de ani. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt. Sărbătoarea Creș-
tinătății Românești, ziua a treia, din 18-06-2000
***

Eu sunt chipul ființei lui Dumnezeu, și acesta este chipul pe care voiesc să-l așez în voi și
să vă așez înaintea neamului omenesc pentru slava Mea peste pământ. Tatăl vă dă puteri, iar Eu
de lângă voi sunt chipul ființei Tatălui, taina ființei lui Dumnezeu. Aceasta este taina care vă în-
văluie pe voi, și în ea vă acopăr și vă descopăr pentru lucrul facerii omului, și iarăși vă acopăr și
vă descopăr, căci Tatăl vă dă puteri, și în cei mici Se slăvește El cu slava Sa și a Fiului Său. Amin.

38
Venirea în chip văzut

Taina împărăției cerurilor vă ține în ea, ca să vă arate din ea la vremea potrivită, spre rușinea
multora din cei ce au voit să iubească pe Dumnezeu prin voința lor și pentru mângâierea lor. O,
alta este slava celor cerești, și alta este slava celor pământești. Curând, curând voi așeza la ve-
dere față în față aceste două lucrături, ca să se vadă deslușit lucrarea Mea și lucrarea omului.
Iar Eu sunt cu slava Mea în care vă cuprind și vă acopăr, căci taina Mea cu voi este mângâ-
ierea Mea, și cu ea voi mângâia pe mulți, și aceștia vor vedea apoi taina chipului ființei lui
Dumnezeu, taina Tatălui, care este în Mine, și taina Mea, care este în voi, taina Mea cu voi.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-2000
***

Cu mare iubire Îmi slobozesc cuvântul, și aduc cu el viață fără de moarte peste om, numai
să vrea omul să fie. Cu mare dor Mă aplec peste voi, cei adunați la nuntă, că e nuntă în grădina
întâlnirii, și Eu am chemat omul la nuntă. Eu sunt Mirele nunții. Mireasa Îmi este micuță, dar Eu
sunt mare peste ea și Mi-o cuprind cu mare iubire, ca să chem lângă Mine și lângă ea nuntași și
lăutari, căci scris este: «Domnul în Sion este mare. Căutați pe Domnul și vă întăriți. Înălțați-L
și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui. Intrați cu veselie și cu bucurie înaintea Lui, că El
trimite izvoare în văi. Cântați Domnului și binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între
oameni slava Lui, că iată, lucruri minunate face El, și cunoscută a făcut mântuirea Lui. Cântați
în sunet de psaltire, cu alăută și cu trâmbițe și în sunet de corn, că bat râurile din palme deodată,
și munții se bucură, și Domnul grăiește din locul cel sfânt al Său». Amin, amin, amin.

Eu, fiilor de la ieslea Mea, grăiesc peste voi pentru om și voiesc să știe toată lumea că Eu
Mă slăvesc în voi cu venirea Mea cea de la capătul timpului omului. Faceți-vă slavă a Mea peste
pământ, că vreau, fiilor scumpi, să vadă lumea ce este cerul pe pământ. Eu așa v-am spus: «Che-
mați la nuntă, chemați lăutarii să cânte, că Eu îi dau omului nădejdea în venirea Mea și îl scol
pe om pentru cerul cel nou și pământul cel nou».

Caută, omule, să înțelegi venirea Mea și să crezi că am venit după tine ca să te învăț cu
venirea Mea, cu nădejdea în venirea Mea, că iată, pe pământ nu mai are omul nădejdea că Eu vin,
dar Eu vin, că scrie în Scripturi să vin. Amin. E dulce venirea Mea. E taină dulce întoarcerea Mea,
și Mă fac dulce în cuvânt, căci cuvântul acesta este venirea Mea după om, ca să nu vin pe
neștire când vin. Un picuț, și Eu vin pe pământ cu trupul văzut și vreau să te învăț cu cerul
pe pământ, omule. O, nu e bine să nu Mă aștepți, nu e bine să nu te pregătești, nu e bine să stai
departe cu viața ta de viața Mea. Nu e bine, omule, să fiu Eu într-un fel, și tu în alt fel. Vino să te
povățuiesc, că e grea vremea, și e noapte grea vremea. Și iată, Eu în miez de noapte vin ca să te
scol pentru ziua venirii Mele. E dulce venirea Mea dacă Mă primești acum cu ea. E astăzi venirea
Mea, nu mâine. Astăzi dacă auzi, nu te învârtoșa, ci auzi-Mă. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi, din
26-08-2000
***

Nu mai am nădejde în nimeni pe pământ, că e iadul stăpân peste tot cu omul, și Eu nu am


unde să calc cu piciorul venirii Mele, nu am loc curat unde să-Mi las trupul purtat pe pământ. Eu
vin cu trupul văzut curând, curând, și trebuie să calc pe pământ curat, dar omul nu face curat
pe pământ pentru ca Eu să vin. Eu am spus că pământul este așternutul picioarelor Mele, dar

39
Venirea în chip văzut

omul nu vrea să audă ce am spus Eu, și Mă ține cu trupul în văzduh, și umblă omul prin văzduh
cu făcăturile lui, și se fălește omul împotriva Mea că are cerul și pământul în stăpânirea lui. O, cu
cine să plâng Eu de durerea Mea? Omul stă împotriva adevărului cuvântului Meu și a împlinirii
lui. Cu cine să plâng Eu pentru durerea pe care Mi-o face omul? Cum de a învățat omul să-Mi facă
atâta durere? Cum de nu a învățat să Mă lase pe Mine mare peste el, și pe el mic sub mâna Mea,
sub facerea Mea?

Curând, curând vin cu trupul pe pământ. Îmi pregătesc așternutul picioarelor Mele, și
apoi vin. Curând, curând vin. Amin. Iar voi, copii ai venirii Mele, stați frumoși înaintea Mea, că
rostesc mereu peste voi facerea cerului cel nou și a pământului cel nou, după cum scrie în Scriptura
înnoirii lumii. Vă am plămadă de veac nou și fac cu voi lucruri sfinte din loc în loc pe pământul
de la voi. Vă am aluat pus în trei măsuri de făină până ce se va dospi toată și va cuprinde totul din
loc în loc.

Mama Mea Fecioara mângâie pe apostolul Meu și se îmbrățișează unul pe altul pentru
sărbătoarea de azi. Ea se așterne peste voi cu duhul vegherii sfinte, căci ea așteaptă să se descopere
peste pământ vederea slavei venirii Mele cu sfinții. Ea vă îndeamnă să aveți viață, și multă să aveți,
că mare este taina vieții care se varsă din Mine peste voi pentru veșnicia voastră, copii ai venirii
Mele. Mama Mea se îndulcește cu voi, că e mare dorul celor din cer. Îmi spune mama Mea să vă
binecuvintez hrana cea pentru ființă și să Mă întorc din nou cu voi în carte, ca să vă dea ea din cer
învățătură caldă și dulce pentru veghe mare și sfântă, că ea vede venirea Mea venind la voi, și Mă
vede venind și așezând peste pământ curățirea, ca să pot călca cu piciorul venirii Mele. Omul nu
face curat pe pământ pentru venirea Mea. Fac Eu curat dacă omul nu face. Nu mai am nădejde în
nimeni pe pământ, că e iadul stăpân peste tot, și Eu nu am loc curat ca să Mă port cu trupul pe
pământ, dar este scris: «Moartea și iadul vor fi aruncate în râul de foc, iar pământul va fi aș-
ternut picioarelor Mele», precum este scris. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-2000
***

Iată hrană pentru suflet, fiilor de la iesle. Caut mereu să vă dau hrană, ca să se cunoască la
voi că aveți hrană din cer. Caut mereu să-i dau gust bun, ca s-o mâncați cu poftă și cu dor și cu
folos și cu mulțumire. Caut și iar caut să am și Eu mulțumire pentru truda Mea dintre cer și pământ.
Umblu după voi și pentru voi mereu, ca pasărea care-și adună pentru pui hrană. Vin mereu, că Eu
nu trebuie să stau fără lucru. Vin până voi termina de venit, și apoi nu mai vin, și rămân pe
veci cu cei care-Mi ajută acum venirea. Amin. Venirea Mea Mi-e tot mai grea, Mi-e tot mai
dureroasă, Mi-e tot mai tristă, Mi-e tot mai anevoioasă. Voi trebuie să fiți deștepți și să înțelegeți
ce voiesc să spun, căci cu durere adâncă spun.

… Iată, v-am dat hrană. Nici o firimitură să nu se risipească, ci să se împlinească. Amin.


Mâncați tot ce vă aduc, lucrați tot ce vă aduc, căci numai lucrul cel bun și întreg are plată.
Fiți sfinți. Amin. Sfințenia din voi este Duhul Domnului mereu, mereu în voi și cu voi și între voi,
iar alt duh nici să se pomenească la voi, așa cum se cuvine sfinților, și dați-Mi putere să vin ca să
vă aduc hrană, că nu este viață fără de hrană. Curând, curând fi-va să vă slujesc văzut, iar acum
vă voi sluji tot mai mult în lucrul Meu cu voi, că multe sunt de făcut pentru lucrul Meu cu
voi, iar pe voi nimeni nu știe să vă ajute după plăcerea Mea, că nu mai este pe pământ om cu duh
umilit care să Mă iubească pentru Mine, și nu pentru sine. Voi înlesni din zi în zi mai mult putere

40
Venirea în chip văzut

spre ajutor pentru Mine cu voi, ca să am la voi ajutor pentru Mine, și ca să pot să întind mâna după
omul care voiește să se nască din cer și să nu mai moară.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci, din 27-09-2000
***

Când a fost să Mă dau spre răstignire ca un vinovat, pentru om, Eu n-am fugit de vină, căci
cel cu inima curată se smerește, că așa este inima lui. Cel ce are în el viața nu fuge de moarte, nu
fuge de vină, nu fuge, iar cel fugar este fricos, iar fricosul este cel vinovat care fuge de vina lui.
Cel nevinovat însă, are în el duhul păcii Mele și nu se zbate când este învinuit, ci este blând și
smerit cu inima, și nimic, nimic nu-i smulge din el viața. Mare lucrare este seninul inimii, căci fața
cea senină vine de la inimă. Seninul plăcut Domnului în om e mare lucrare, fiilor. Aduc mereu
învățătură de viață la voi, ca să se găsească la voi viață când voi veni la voi văzut de ochii
tuturor. Eu sunt cuvântul vieții, și așa vin la voi, iar voi trebuie să vă îmbrăcați cu viața, cu cămașa
vieții, fiilor, precum Eu M-am îmbrăcat după înviere, căci am înviat din morți ca să Mă arăt Fiul
Tatălui Savaot, născut de la Tatăl, Cel dintâi născut din morți. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului, din 14-
10-2000
***

O, fiilor din grădinița tainelor Mele, nici un om nu se apleacă de ajuns ca să cuprindă


această taină: Noul Ierusalim. Mă voi așeza cu ea curând peste tot pământul în chip văzut, că
este scris să fac nou pământul și cerul și pe omul dintre pământ și cer. Eu sunt Ziditorul, și lucrez
cu cuvântul și împlinesc prin voi taina Noului Ierusalim peste pământ. Amin.

Mare va fi ocrotirea Mea pentru cei care au primit iubirea Mea cu care vin azi să-l fac pe
om. Am venit să-l fac pe om, om nou, zidire veșnică, precum Eu sunt. Eu trebuie să Mă supun
Tatălui cu această lucrare, cu omul cel nou, înnoit prin Duhul, căci scris este: «Moartea a fost
înghițită de biruință». Când cel din urmă vrăjmaș va fi biruit, atunci se va auzi glasul cel de
biruință al îngerilor și al sfinților care vor zice: „Moartea a fost înghițită de biruință!“. Amin,
amin, amin. Atunci, Eu Mă voi supune Tatălui, căci voi supune pe ultimul vrăjmaș, și apoi, pe om
Tatălui, și apoi Mă voi odihni cu zi dulce de odihnă, că voi da Tatălui înapoi pe om. Curând,
curând, fiilor, curând, curând tot și toate Mi se vor supune desăvârșit, și atunci și ultimul vrăjmaș
va fi doborât, și va fi apoi în cer și pe pământ Ierusalim nou, veac nou și om nou, că aceasta
am venit să împlinesc. Voiesc să audă omul pentru ce am venit Eu la voi și am împlinit grădinița
de la voi și chivotul cuvântului Meu din ea și ieșirea Mea spre oameni cu cuvântul. Am venit
pentru că trebuie să Mi se supună Mie tot și toate, și voi împărăți până la această împlinire,
până ce voi nimici pe cel din urmă vrăjmaș al omului, și apoi îl voi da pe om Tatălui, și Mă
voi odihni de lucru, și Mă voi supune Tatălui cu lucrul împlinit. (Vezi selecția tematică: „Îm-
părăţia de o mie de ani”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; archive; pubhtml5; Google
Drive; Scribd; joomag; n.r.) Tânjesc după ziua acestei împliniri, tânjesc după om, și în ziua aceea
omul se va numi ziua Domnului. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la nouă ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului
Ierusalim, din 12-12-2000
***

Să vă așezați înaintea Mea, copii străjeri de la ieslea Mea. Vin la voi cuvânt să ne pregătim
de călătorie. Mă duc cu voi să vă vestesc ai Mei și să Mă vestesc pe Mine venind la voi pentru tot

41
Venirea în chip văzut

omul de pe pământ care dă să asculte glasul venirii Mele după două mii de ani. Voiesc să audă și
să știe tot omul că Eu sunt cu veacul cel nou peste voi și curăț cu el pământul și îl fac nou, căci
cuvântul este nou, și se așterne pe pământ ca să-l facă nou. Amin. Taina veacului cel nou n-a
priceput-o nimeni până acum, fiindcă Eu Însumi trebuia să vin s-o deslușesc. Ca mugurul
care se desface, așa Mă desfac Eu cu ea peste pământ, și din mugur fac floare, și din floare
fac fruct și îl pun pe masa Mea, iar masa Mea este pământul român. Cu el am început Eu
pământul cel de la început, și tot cu el încep pământul cel nou, pământul veacului ce va să fie, că
pe el am pus Eu la însămânțat veacul cel nou, rodul cel nou, omul cel nou. Oamenii de pe pământ
au schimbat cartea venirii Mele ca să n-o priceapă omul, ca să nu Mă mai aștepte omul. Eu însă
scot la iveală taina veacului cel nou, cerul cel nou și pământul cel nou pe care Eu le-am făgăduit
omului, numai să creadă omul în cuvântul Meu cel de ieri și cel de azi, căci Eu, Domnul, Mă fac
râu de cuvânt din cer pentru viața omului. Mi-e tare dor de om și dau să-l fac să ardă după Mine
și să Mă aștepte, că sunt cu veacul cel nou pe brațe și aștept omul să-Mi deschidă și să vin.

Mă deșert în voi, copii de la ieslea Mea, iar voi dați-Mă oamenilor, căci cale spre oameni
vă fac Eu. Eu sunt Cel ce pot, și vă fac Eu. Voiesc să-i fac pe oameni să știe de venirea Mea mai
înainte cu un ceas, și apoi să vin și pentru ei când vin la voi, și să-i pregătesc ca și pe voi mai
înainte cu un ceas, și apoi să vin desăvârșit. Un ceas mai e, și vin; un ceas, fiilor. Lucrez cu
voi peste pământ ceasul care mai este, și cât aș vrea să ia omul dar de credință când îi dau, așa cum
ați luat voi când v-am dat!

O, greu Mă mai cunoaște omul când bat la ușa lui! Tot omul s-a învățat să spună că nu e
Domnul. O, cum de a învățat omul să spună așa? Cel ce nu mai are frică de Dumnezeu, acela
hulește, și apoi zice: „Nu e Domnul“. Un ceas, și omul nu va mai spune așa. Numai un ceas, și
voi sta față în față cu omul, căci taina veacului cel nou n-a crezut-o nimeni până acum, fiindcă
Eu Însumi trebuie s-o deslușesc și să Mă desfac cu ea peste pământ, din pământul român. Să
nu mai zică nici un om că de unde știți voi că pământul român este ales pentru venirea Mea. Să se
uite ce lucrare fac Eu pe el, și din ea să înțeleagă și să știe. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae, din 19-12-2000
***

Venirea Mea vine cu cuvântul care pătrunde ca fulgerul de la răsărit până la apus ca să
arate omului glasul cuvântului Meu. Întâi se arată fulgerul pe cer, și apoi glasul lui. Întâi vine
Cuvântul pe pământ, și apoi trupul Lui, și apoi trupul Meu, cel care a înviat din răstignire
acum două mii de ani. Trupul Meu cel înviat își pregătește venirea din cer pe pământ în chip văzut.
Cerul cel nevăzut, care Mă ține pe Mine acum ca să nu Mă vadă omul, cerul este tronul Meu, și își
va arăta slava curând, curând, că este scris acest cuvânt ca să se împlinească. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare, din 14-
01-2001
***

Iată sărbătoare de Bobotează! Mă sărbătoresc cu tine, popor mititel, adunat în jurul ieslei
cuvântului Meu; cu tine și cu Ioan, nașul Meu de la botez. Acum nouă ani am venit cu Ioan și am
îmbrățișat aici la iesle pe cel care M-a mărturisit în zilele acestea peste lume cu lucrarea venirii
Mele: pe Irineu, arhiereul Meu cu care Mi-am înfipt țărușul împărăției venirii Mele în mijlocul
neamului român, de unde cuvântam vestea împărăției cerurilor, vestea cea nouă a venirii Mele.
Mi-e dor de el să Mă vestească cu venirea Mea de azi, și îi voi face loc și voi smulge din calea lui

42
Venirea în chip văzut

pe toți împotrivitorii venirii Mele și vă voi pune pe voi în calea lui spre Mine, că Eu prin voi și
prin el vreau să dau viață neamului omenesc mai înainte cu un ceas, și apoi să vin. Mi-e dor
de cuvântul lui cel plin de har și de adevăr, dar el e strâmtorat ca în groapa cu lei și e păzit din
toate părțile ca să nu se audă glasul lui peste pământ, ca să nu se ridice omul spre venirea Mea.
Dar Eu Mă scol și pedepsesc împotrivirea și pe toți cei care-l țin pe el legat, și îi voi desface mersul
și cuvântul și va fi căutat ca să mijlocească la Mine de pe pământ. Eu îl iubesc, că are umilință.
Eu îl ajut, că are pocăință. Eu îl aștept, că are iubire și are milă de om. Eu îl cuprind, că e copil, și
îl mângâi și îl cresc cu duhul nădejdii în cele făgăduite de Mine pentru veacul cel nou peste pământ,
că iată, cu voi lucrez, că sunteți mici și vă zidesc veac nou în calea venirii Mele. Tai din rădăcină
toată împotrivirea din calea voastră și din calea lui, dar am nevoie de credință și de mângâiere de
la voi, copii ai venirii Mele. Stă lumea într-un pustiu fără margini și voiesc să lucrez pământul
din nou și să însămânțez pe el împărăția cerurilor, și ea să crească. Ud mereu și îngrijesc mereu
sămânța de la voi, și îi dau duhul mângâierii, și îi dau căldură, ca să crească și ca să am de ce să
vin.

Îl mângâi și pe el, pe arhiereul venirii Mele după două mii de ani, dar cu greu ajung cu
mângâierea Mea la el, că e păzit din toate părțile ca să nu scape din închisoare. Dar el e blând și
smerit și drept, și aduce Mie rugăciune cu dor și cu iubire. Rugăciunea lui Îmi sfâșie duhul și Mă
dor lanțurile lui. Mi-a adus slujbă de Bobotează cu voi acum nouă ani, și apoi a fost luat de lângă
voi. Cel ce a lucrat împotrivire pentru pașii lui spre izvor, a fost tăiat și aruncat de la locul lui, de
pe scaunul lui de arhiereu peste locurile venirii Mele în mijlocul neamului român. (arhiereul Vasile
Târgovișteanul, n.r.) Îi voi tăia pe toți cei care îi fac lui și acum durere, că durerea lui despică cerul,
și Eu biruiesc pentru durerea lui pe toți vrăjmașii lui și ai Mei.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului, din 19-01-2001
***

Iată, în ziua ce a trecut am fost cu voi în cuvânt de Bobotează, iar acum iarăși stau cu voi
și vă dau mângâiere ca să vă îndemn la mângâiere, fiilor copii. Acum două mii de ani M-am făcut
om ca și voi. Am nevoie de mângâiere, că M-am făcut ca voi ca să vă mângâi și ca să Mă mângâiați.
Stau cu voi întru toate, și aș sta și mai mult dacă M-ați simți mai mult, dacă M-ați mângâia, fiilor,
dacă v-ați mângâia mai mult cu Mine și de la Mine. Eu la aceasta voiesc să ajung: să vin și să
stau mereu cu voi, și voiesc să învățăm această veșnicie și, stând în taina ei, ea să ne cuprindă
deodată pentru vecie, căci așa va veni viața cea veșnică. Amin. Foamea voastră de ea o va
aduce la voi, și ea vă va cuprinde în ea pe veci, și mulți vă vor căuta atunci din cei de jos, și
nu vă vor mai vedea, că veți fi cuprinși în cele de sus, care nu se văd de cei ce sunt cu cele de
jos. O, Eu aceasta voiesc: să vin tot mai mult la voi, să stau tot mai mult cu voi, și apoi mereu să
rămân cu voi, cuprinși în taina veșniciei, în taina raiului, taina mângâierii. Amin. (Vezi selecția
tematică: „Răpirea bisericii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd;
archive; pubhtml5; joomag, n.r.)

Iată ce taină mare este cuvântul Meu de peste voi. Cea mai mare taină între cer și pământ,
între cele ce se văd și cele ce nu se văd, este cuvântul Meu care grăiește cu omul, și omul care
grăiește cu cuvântul Meu, cu Mine, fiilor copii.

… Am adus la voi deslușirea tainei mângâierii. Taina raiului este cuvântul, mângâierea
care vine din cuvânt. Cuvântul este iubirea cea din rai, dintre Mine și om, iar fără cuvânt nu este

43
Venirea în chip văzut

iubire. Amin. Iubirea este numai din cuvânt, iar fapta iubirii este chiar mângâierea, cuvântul care
are în el taina mângâierii între Mine și om, între om și Mine, și între om și om. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-2001
***

Începem lucrul cel ziditor peste cei ce-i chem prin voi ca să le dăm formă cerească între
oameni. Tot omul să ia învățătură din cuvântul Meu cel de facere a omului nou pentru popo-
rul Meu cel nou, care Mă va întâmpina la venirea Mea. Cu mare fericire de duh lucrez la facerea
omului când am om peste care să lucrez. De când Mi-am început această lucrare de facere a omului
prin Verginica, n-am putut să lucrez ca acum, că venea creștinul să fie cu Mine, dar nu punea peste
el de la Mine. Cu cât îl rugam, cu cât îl strigam, el se răcea mai mult, până ce Mă ura și pe Mine
și pe scula Mea prin care lucram pentru om, și apoi pleca într-ale lui și Mă părăsea.

Numai într-o sărbătoare aș sta cu voi, fiilor-copii care-Mi auziți cuvântul ca să-l puneți în
carte. Voi Ne sărbătoriți pe Noi, cei din cer, iar cei din cer vă sărbătoresc pe voi, că sunteți taina
venirii Mele cea de după două mii de ani, și sunteți casa Mea de oaspeți, și Eu vă voi plăti când
voi veni. Un ceas, și voi veni cu slava pe care o am la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii pildei vameșului și a fariseului,
din 04-02-2001
***

Mă așez iar în cartea venirii Mele. Cerul se face sul de carte, căci cuvântul Meu este cerul
cel plin de tainele lui, Eu și tot ce este în cer, în cele ce nu se văd. Dar omul se vede, căci face
parte din cele ce se văd. Tot ceea ce este trup se vede. Voiesc ca pe tot omul care este fiu al Meu
să-l fac taină de necuprins între cele ce se văd, căci cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se
văd sunt veșnice, așa cum este scris în Scripturi. Amin.

O, poporul Meu! O, popor al venirii Mele! Arată-i omului facerea ta din mâna Mea. Să
vadă omul la tine om făcut de Dumnezeu, căci zic: fericit este cel ce vine la Mine ca să cunoască
viața și taina ei și duhul iubirii veșnice, ca să stea în el și să crească și să fie, căci în poporul
Meu vor fi numai drepți, vor fi numai sfinți. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-2001
***

Scrieți pe hârtie toate câte mai sunt de făcut, fiilor veghetori din partea Mea peste lucrarea
Mea de azi, peste poporul Meu de azi. Așteptăm noi zile de nuntă Eu și cu voi înaintea oamenilor
care vin la masa Mea, la nunta Mea. Fiți bine chivernisitori peste timpul care mai este până la
sărbătoarea Mea cu voi și cu sfinții Mei. Și vom sărbători atunci duminica tuturor sfinților
din cer și de pe pământ, iar cerul va umple de slavă toată sărbătoarea sus în cer și jos pe
pământ și până la mari depărtări, căci totul va fi luat de vânt, de cele patru vânturi, ca să se
bucure tot văzduhul și tot pământul de slava Mea cu voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paști, a slăbănogului. Săr-
bătoarea sfântului mucenic Gheorghe, din 06-05-2001
***

Omule care citești numai ce zice omul, numai ce scrie omul! S-a răstignit pentru tine omul
de la care iei tu învățătură de crezi atâta în el, de te hrănești atâta de la el? Cum de nu ești obosit

44
Venirea în chip văzut

de atâta învățătură care-ți ia din suflet, ca apele mari, tot ce mai e în tine veșnic și adevărat și din
cer? O, omule, te întâmpin în alergarea ta și îți cercetez ființa și nu mai ai ființă de neam bun.
Adunătura din mintea ta M-a lăsat orfan de tine, omule obosit de truda ta, de povara ta. Eu ți-am
spus să iei povara Mea, că jugul Meu este bun, că sarcina Mea este ușoară. Așa ți-am spus. Tu însă
te-ai făcut uriaș, și duci poveri pe drumul tău, iar drumul Meu e sărac de oameni. Drumul tău nu
este drumul Meu. Ce este al tău nu este al Meu, și tu trăiești fără viață. O, cum să te fac să-Mi
deschizi la bătaia Mea în ușa ta? Iată cum Îmi desfac izvorul și cum te chem să vii și să bei și
să-i vezi gustul și să-i vezi adevărul, căci izvorul acesta Eu sunt. Acest cuvânt Eu sunt, iar
trupul Meu este învăluit în acest cuvânt și stau înaintea ta învăluit în cuvânt. Cuvântul acesta
este venirea Mea cea după două mii de ani de la Tatăl, ca să-Mi pregătesc cu el mireasă, și
să Mă las apoi lângă ea cu trupul Meu văzut, cu care M-am înălțat de lângă ucenicii Mei
acum două mii de ani ca să pot iarăși veni la vremea venirii Mele din nou de lângă Tatăl.

O, să nu se tulbure inimile voastre întrebându-vă de acest glas care este cuvântul Meu. Eu
sunt Fiul Tatălui Dumnezeu, și precum am avut putere să-Mi pun viața, și apoi iar s-o iau, așa și
acum, putere am să Mă pun cuvânt înaintea omului și să-i cer omului răspuns pentru el. Amin. Îi
dau omului viață prin acest cuvânt, că fără Mine omul trăiește fără de viață. Și îl voi întreba apoi
pe om de viața acestui cuvânt, și nimeni nu va scăpa să dea răspuns pentru cuvântul Meu cu care
strig în zilele acestea pe toate ulițele ca să Mă audă cei ce stau în casele lor veselindu-se de toate
câte au.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi, din
08-06-2001
***

Aud oameni școliți care spun: „Unde este scris în Scripturi lucrarea aceasta pe care o
face Dumnezeu cu ei?“. O, dacă Scriptura ar fi o carte și atât, ar găsi omul în ea ce este scris în
ea, dar ea este taina lucrărilor Mele, și în cuvintele ei se vede bine taina acestei lucrări pe
care o fac Eu cu tine azi, poporul Meu. Omul însă nu este învățat cu taine. El e învățat cu lucru
pipăit, cu negru pe alb dacă el n-a vrut să treacă cu Mine dincolo de el și să învețe tainele Mele.
Cuvântul Scripturilor acoperă în el lucrarea Mea de azi, iar Eu prin izvorul acesta am vorbit omului
greoi la minte și la credință și M-am spălat de necredința omului, căci necredința vine de la păcate,
poporul Meu. Acum două mii de ani le-am spus celor de atunci, cărora le vorbeam cuvântul vieții,
și le-am spus: «Cine voiește să facă voia Mea, acela va înțelege cuvântul acesta că este de la
Dumnezeu, și Mă va vedea pe Mine în cuvântul acesta». Dar iată, necredința vine de la păcate și
niciodată ea n-a venit pe alt drum, căci îngâmfarea și semeția și iubirea de sine și lăcomia, toate
sunt duhul slavei deșarte, păcate împotriva credinței, și omul nu poate propăși din pricina lor atunci
când el dă să vină după Mine.

Te hrănesc mereu, poporul Meu. Am pe fiii de la iesle, cărora le dau ca să-ți dea de la Mine
ca să crească ei și tu, poporul Meu, ca să nu dai tu înapoi din crescut, căci omul crescut este cel ce
face voia Mea. Eu trebuie să te cresc mereu, până acolo unde omul cel necredincios să Mă vadă în
tine și să zică: „Ce este acest popor?“ și iarăși să zică: „Hai să ne suim în acest munte să
învățăm legile vieții, legile Domnului“. Amin.

O, poporul Meu, curg de la Mine legile vieții peste pământ, și tu ești albia pe care Eu vin.
De aceea ies cu tine, și omul se învață să știe că ești poporul Meu, că te vede cu Mine și nu cu el
și nu cu lumea lui. Când lumea vine la tine să te vadă, vine că o chem Eu. Eu și nu tu. O chem și

45
Venirea în chip văzut

îi dau hrană de pe masa Mea cu tine și o fac să se bucure cu bucurie sfântă la masa Mea cu tine, și
o chem spre viață, dar grijile ei o trag iarăși spre ele, și lumea e greu de înviat. Te-am pus în
mijlocul lumii ca să-i arăt că poate și că nu vrea să poată. Eu când am venit și M-am făcut Om
din om ca și omul, am făcut așa ca să-i arăt omului că poate și că nu vrea. Acum când te-am așezat
pe tine înaintea Mea și înaintea lumii ca să faci tu voia Mea, am făcut așa ca să-i arăt omului că
poate și că nu vrea. Tu ești semnul pe care l-am dat Eu lumii mai înainte de ziua cea mare a
arătării Mele când Eu voi sta pe norii venirii Mele cu sfinții, deasupra lumii, și când tu vei fi
ridicat lângă Mine pe nori ca să-Mi faci primirea, poporul Meu.

N-are nimeni cu ce să-Mi facă primirea când voi veni, și de aceea Eu Însumi Îmi fac această
pregătire. Îmi trebuie pământ sfânt și om sfânt pe el. Îmi trebuie credință și credincioșie de la om.
Îmi trebuie iubire numai pentru Mine la om. Îmi trebuie casă și masă și haină și hrană la om, și
toate după voia Mea, și toate acestea să Mă aștepte să vin. Eu Însumi Îmi fac această pregătire, Eu
Însumi, că omul nu știe să Mi-o facă. Eu Însumi te-am așezat înaintea Mea, și Eu te gătesc, poporul
Meu, și te dau semn lumii mai înainte de ziua venirii Mele. Amin. Tu ești semnul Fiului Omu-
lui, ești poporul care duce prin lume viața Mea, crucea Mea, jugul Meu și vestea Mea peste pământ.
Să nu te temi. Nicicum să nu te temi că nu poți, căci tot Eu pot. Tu numai să fii; tu numai să stai
așa cum te așez Eu; tu numai să faci ce-ți dau Eu să faci, iar Eu sunt Domnul, și împlinesc. Amin.

O, lume și iar lume! O, lume împodobită cu podoabele slavei tale deșarte! Îți dau să vezi.
Amin. Când vezi că Eu Îmi așez un popor în mijlocul tău ca să-l vezi, când vezi că Eu Mi-l gătesc
în legile Mele cele sfinte, când vezi că dragostea Mea și dragostea lui sălășluiesc în mijlocul lui
laolaltă, când vezi petrecerea Mea cea sfântă cu el, când vezi hrana lui și hăinuța lui și căsuța lui
și toate ale lui spre asemănare cu Mine, să știi și să înțelegi, și să crezi apoi, că Eu, Domnul, sunt
la ușă și vin. Amin. Acesta este semnul pe care ți-l dau până să vin. Acesta este solul pe care-
l trimit la tine ca să-ți dea de veste că Eu vin. Amin. Eu sunt Cel Drept, și nu te iau pe neștire
cu venirea Mea. Ba încă te și chem la masa Mea cu ucenicii Mei cei de azi și Îmi slobozesc peste
tine cuvântul vieții ca să te lași cuprins în el. Tu însă ești dusă de grijile vieții tale, și viața Mea n-
o vrei. Un picuț, și vei vrea și tu viața Mea, dar ea va fi atunci departe de tine. Eu încă te
aștept. Un ceas te mai aștept, și nu te mai aștept apoi. Eu sunt Omul Care vine de la Tatăl la
tine, Omul Care vine din cer după om ca să-l tragă pe om la Tatăl. Dacă ar veni înger după tine, ai
zice că nu pricepi adevărat. Eu sunt Omul Cel de la Tatăl întocmit în om, și am luat chipul omului
cel întâi zidit, chipul și asemănarea lui cea dinainte de căderea lui din Dumnezeu, și așa am venit,
și așa vin, și tot ochiul Mă va vedea când vin, ca să nu fie nedumerire; și nu va fi, că unde este
Domnul, este cu totul, întru toată înțelepciunea Sa în cer și pe pământ, și Îmi voi arăta semnul
cum că Eu sunt, că-Mi voi ridica poporul cel pregătit și voi sta cu el pe nori în văzul tău, o,
lume care zăbovești! Și atunci vei înțelege că Eu am fost în calea ta cu lucrarea Mea și că n-ai vrut
să Mă cunoști și că n-ai vrut să vii și că n-ai vrut să Mă aștepți să vin și să te iau la sân. Eu încă te
mai aștept. Un ceas te mai aștept, și nu te mai aștept apoi, și voi sta pe nori și Îmi voi striga
poporul să vină la Mine pe nori și să Mă întâmpine în văzul tău, pentru adevărul Meu. Amin,
amin, amin.

Acum, pun puteri cerești în lucru lângă voi, ca să pregătim slava cerului pe pământ cu voi
și să vină lumea să vadă focul iubirii în care voi stați și să se încălzească la el. Amin. (Vezi selecția
tematică: „Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Scribd; archive; Jumpshare; Google Drive; Joomag;
pubhtml5; n.r.) Iubirii Mele îi este dor de tot ce va fi pe pământ pentru ea, iar voi sunteți calea pe
care Eu aduc pentru ea pe pământ pe toate ale ei cu voi, și apoi ne vom întâlni în văzul tuturor

46
Venirea în chip văzut

celor de pe pământ și ne vom ridica deasupra, ca să vadă toți ziua Mea cu voi, ziua când Eu voi
veni să Mă arăt cu voi spre judecata necredinței, căci David așa a zis: «Tu, Doamne, din cer ai
făcut să se audă judecata, și pământul s-a temut, și apoi s-a liniștit». Amin.

Și acum, rostesc din vreme și zic: binecuvântată să fie sărbătoarea Mea cu voi când Eu Mă
voi întâlni cu omul în grădinile Mele cu voi, în locașurile credinței voastre, că Eu le întocmesc pe
cele plăcute Mie pe pământ, la credința voastră, fiilor, și Eu pot totul prin cel ce se dă Mie cu totul.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a opta după Rusalii, din 29-07-2001
***

O, atâta iubire am făcut cu voi de v-am luat dintre oameni și v-am făcut venirea Mea, fiilor
care-Mi auziți și Îmi scrieți cuvântul în cartea lui! Iată venirea Mea. O, ce taină dulce este ea
pentru cei ce o pricep, pentru cei ce o iubesc! Cuvântul taină e cuvânt dulce, și el cuprinde numai
ce este dulce. Nimic nu-i mai dulce ca venirea Mea la voi ca să vă pregătesc cu sărbătoare numai
pentru Mine. Ce bine ar fi să caute oamenii cu multul venirea Mea la voi, că ea e dulce, și ea
leagănă pe fiii ei și îi gătește pentru ea. Dar oamenii caută altceva, caută dulceață străină de Mine
și își fac peste ei zi de mânie, venirea Mea cu mânie pentru cei ce au stricat viața Mea în ei. Eu cu
cât strig și cu cât Mă îndulcesc prin cuvântul acesta al venirii Mele la voi, prin care îl strig pe om
la Mine, cu atât Mă voi aspri, în ziua cea mare a arătării Mele, pe toți cei care n-au întins mâna să
ia și să guste și să trăiască venirea Mea la voi pentru tot omul. Mai mare minune ca venirea Mea
la voi, nu este. Eu nu mai lucrez peste lume prin profeți, că acum e vremea profeților minciunii și
ai deșertăciunii omului. Acum Eu Însumi grăiesc ca să-Mi pregătesc popor, și am spus lumii,
când vede că Eu Îmi pregătesc popor sfânt și viu, să știe că acest semn aduce cu el venirea
Mea. Când mlădița smochinului odrăslește, vine venirea Mea, și ziua ei cea mare vine. Amin. Am
zis prin profeți: «Mai înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată, Eu trimit pe Ilie
proorocul ca să întoarcă pe părinți către fii, și pe fii către părinți, ca să nu lovesc cu blestem pe
om». Ilie este în cuvântul Meu, și toți sfinții sunt în el, căci este scris că «vine Ilie să întoarcă
pe cei neascultători la înțelepciunea drepților și să gătească Domnului un popor pregătit».
Amin.

Venirea Mea poartă în ea duhul și puterea sfinților Mei, căci toți trăiesc în Mine, după
cum este scris. Taina învierii celor adormiți e taină de nepătruns, căci Eu sunt învierea, și toți
trăiesc în Mine, fiindcă Eu am murit și am înviat pentru fiecare om, pentru ca să poată lua de la
Mine omul moartea și învierea Mea, și să trăiască în Mine apoi. Omul însă nu vrea să știe de la
Mine moartea și învierea Mea. Nimeni nu-i spune omului ca să știe, că nici nu sunt pe pământ
oameni care să știe această taină ca s-o trăiască și s-o spună și altora. Ilie proorocul a știut de la
Mine, și râvnea cu mare râvnire după Mine și după adevărul Meu pe pământ, și îl durea adânc rana
Mea de la om, și a coborât foc din cer peste cei neînțelepți și necredincioși, și a sculat pe cei morți,
și nu adormea râvna lui; și, așa, plin de foc cum era, Eu l-am luat la cer, la cele ce nu se văd l-am
trecut pe el. Râvna lui pentru Mine era tot un foc în el, și dorul lui de Mine îl mistuia. Aceasta era
puterea lui, duhul și puterea lui Ilie, așa cum scrie în Scripturi profeția despre Ioan, precum i-a zis
lui Zaharia îngerul, că «se va naște Ioan ca să pregătească venirea Domnului, cunoștința Dom-
nului peste oameni, și că va lucra cu duhul și cu puterea lui Ilie».

O, copii ai tainelor cerești, fericit sunt Eu, Domnul, de omul care trăiește și lucrează cu
Mine ca și Ilie proorocul. Eu îi dau aceluia duhul și puterea lui Ilie. Celui ce are duhul înțelegerii

47
Venirea în chip văzut

și al înțelepciunii, și al sfatului, și al tăriei, și al cunoștinței, și al credinței bune, aceluia Eu îi dau


Duhul Meu, Care să îl umple de temerea de Dumnezeu, și cu ea să iubească în toate dreptatea, și
ea să-i fie lui ca o cingătoare pentru el și pentru adevăr. Așa M-am odihnit Eu în Ilie, proorocul
Meu, și dor Îmi este de om în care să lucrez Eu cu duhul și cu puterea lui Ilie, că e vremea, fiilor.
Este scris că «mai înainte de ziua Mea cea mare și înfricoșată, vine Ilie ca să întoarcă pe părinți
spre fii și pe fii spre părinți», pe cei din cer spre cei de pe pământ, și pe cei de pe pământ spre cei
din cer. Dar Eu vă spun că Ilie a și venit, fiindcă venirea Mea are în ea sfinții, precum este scris
în Scripturile venirii Mele. Sfinții au Duhul lui Dumnezeu, și toți trăiesc în Mine, și sunt asemenea
Mie, și Mă așteaptă să ajung cu voi, cei mai mici, să ajung până la ziua Mea și a lor, ziua plinirii
vremii, ziua Domnului. Amin, amin, amin.

– Sunt întru venirea Ta, Doamne, și sunt plin de ea, și cu mare taină lucrez, că eu sunt cu
trupul. Mi-am deșertat duhul și puterea în cei mici, și ei sunt mici, și eu lucrez cu taină și suflu
peste ei și le dau curaj, și îi feresc de focul cel de pe pământ și îi țin în focul cel ceresc care nu-i
mistuie pe ei, dar îi mistuie pe cei potrivnici lor. Eu am fost tot un foc, și focul din mine îi mistuia
pe cei potrivnici. Tot așa și acum sunt; sunt ca flacăra, și mi-e râvna pentru Tine tot un foc, dar
mă îmblânzesc după cei mici care poartă peste ei Duhul Tău și al sfinților Tăi. Lucrarea lor e
grea, căci sunt mici. Dacă ar vedea oamenii lucrarea Ta de peste ei, s-ar topi de slava acestei
lucrări. Dar ei sunt mici în ochii oamenilor, căci Duhul Tău Se odihnește peste ei, și oamenii nu
trag la cele ale Tale, că le au pe ale lor.

… Taina trupului meu stă ascunsă în fiii acestui popor, că ei știu de taina lucrului meu
prin lucrarea aceasta de pregătire a venirii Tale. Mă deșert cu râvna și cu dorul în ei, dar cei din
cer au grijă mare de ei, că ei sunt mici, și lucrul Tău e greu peste ei. Eu însă mă deșert cu râvnă
și cu dor în cei ce aud de șoapta venirii Tale și îi îndemn la izvor și fac foc în ei, și focul arde în
ei și îi cheamă spre Tine, dar greu se mai poate zidi omul din om, Doamne. Grijile vieții îl mistuie
de tot pe om, că lui nu-i place să-i porți Tu de grijă așa cum mi-ai purtat mie când am zis ploii să
nu mai cadă pe pământ până nu se va întoarce la Tine Israel. Și n-a plouat trei ani și jumătate,
dar pentru mine ai sporit făina și untdelemnul din casa văduvei la care m-ai trimis Tu ca să fac
lucrarea Ta și să ridic pe fiul ei, căci Tu aveai să lucrezi cu el.

Cu pace și nu cu zdruncin și nu cu foc mistuitor vă dau din râvna mea, o, fii ai oamenilor!
Dar dacă voi nu trageți spre Domnul, mă voi supăra și vă voi lua mângâierea cea deșartă și vă
voi da pâinea îngrijorării, vouă, și celor ce stau peste voi în numele Domnului, dar aceștia nu vă
poartă grijă de viața sufletelor voastre. Iată-mă înaintemergător în calea Domnului spre voi. E
Domnul cu venirea Sa pe pământ, și iată poporul Lui la care El vine ca să vă dea și vouă cuvântul
întoarcerii la Dumnezeu.

Eu sunt foc mistuitor, precum a voit Domnul să fiu. Am ars pe cei necredincioși din vremea
mea din Israel, iar pe cei ce s-au aplecat i-am ocrotit. Eu sunt cu trupul, căci moarte nu am avut,
și mă scutur peste pământ și peste om, cu duh de viață din trupul meu cel viu, și îți spun, omule,
să te oprești o clipă lângă mine și să-ți amintești că eu n-am murit, și am rămas pentru acum, ca
să-I gătesc Domnului un popor pregătit, precum am fost eu fiu iubitor și iubit al Domnului. N-am
murit, căci am iubit pe Domnul, și voiesc să nu mori nici tu, cel de azi iubit, că este scris în
Scripturi că «un popor va întâmpina în trup pe Domnul când El va veni». Amin. Această Scrip-
tură trebuie s-o împlinesc eu și toți cei ce n-au murit cu trupul, de la Adam și până la poporul cel

48
Venirea în chip văzut

din urmă, care va rămâne cu trupul să-I facă Domnului primirea în văzduh, precum este scris, și
apoi să fie pe pământ Domnul cu ai Săi, cei ce sunt și cei înviați pentru Domnul. Amin.

– Cu focul iubirii Mele pentru om îl pecetluiesc, o, înaintemergătorul Meu, când Eu vin a


doua oară de lângă Tatăl. Și dă rugă către Tatăl pentru cei mici să le dea ploaie, că au lipsă. Și să
le duci și ruga lor la Tatăl, că iată-i, se roagă și cer la îndemnul Meu de peste ei. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2001
***

O, nu vor putea purta oamenii venirea Mea, că ea va fi cu slavă mare, și omul nu este
pregătit de Mine pentru ea. Iată, nu se lasă omul pregătit pentru venirea Mea, și ea va fi cu slavă
și va arde ca un cuptor, căci scris este: «Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor». Atunci Eu
Îmi voi schimba fața, căci omul Mă va vedea în slavă și se va înspăimânta, că scris este: «Vor
plânge neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului viind pe norii cerului, cu putere și
cu slavă multă, ca să adune pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi ale pământului». Amin.

O, cum să fac Eu mai înainte de venirea Mea care va arde ca un cuptor în cer și pe
pământ, cum să fac, oare, cum să fac să-l pot pregăti pe om pentru slava acelei zile? Ea vine
curând, curând. Cum să-l fac pe om să învețe să audă de la Mine așa cum auziți voi, așa cum
ascultați voi de cele ce auziți de la Mine? Să-l schimb pe om la față și la inimă înaintea Mea cum
să fac? Să-l fac pe om să nu mai ia de la el sau de la om, și să ia de la Mine cum să fac, oare? Să
trăiască omul de la Mine și de la cuvântul Meu și de la lucrarea Mea cu omul, o, cum aș putea să
las peste om această schimbare ca să Mă pot uita la fața lui, și el la fața Mea așa cum ne-am
văzut unii pe alții Eu și ucenicii Mei în ziua în care Eu Mi-am descoperit slava în ochii lor pe
munte și când ei i-au văzut pe cei din cer în dreapta și în stânga Mea?

Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor și va mistui totul, și omul nu vrea să audă de
la Mine ca să-l fac pe el pentru ziua aceea. Omul trebuie să fie asemenea Mie în ziua aceea ca
să nu se topească în ea. La această lucrare a omului nou lucrez Eu cu voi, copii ai slavei Domnu-
lui. Mă slăvesc cu voi peste pământ cu zile de slavă cerească, fiilor, cu sărbători cerești și dulci pe
pământ, ca să-l deprind pe om pic cu pic cu slava Mea, și să-i cer apoi mai mult dacă vrea să poată,
și să-i pregătesc pic cu pic pe cei aleși ai Mei din cele patru vânturi ale pământului, că vine ziua
care va arde ca un cuptor. Vreau să-i învăț pe ai Mei s-o poată purta, căci slava ei arde.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
2001
***

O, copii iubiți, o, fiilor, o, fiilor scumpi, iubirea dintre voi și Mine, dintre Mine și voi,
aceasta va face venirea Mea pe pământ ca să-Mi sfârșesc lucrarea și să Mi-o pecetluiesc, și
să vă dau apoi bucuria cea de veci. Pe voi vă privesc și vă așteaptă îngerii și sfinții, care așteaptă
venirea Mea pe pământ. Tot cerul sfânt așteaptă iubirea voastră cea arzândă pentru Mine și pentru
ei. Toată oastea cerească se uită la voi și după voi ca să rostiți ultimul cuvânt: „Vino, Doamne!“,
cuvânt care să ia foc între pământ și cer. Să iasă din voi focul venirii Mele, asta așteaptă oastea
cerească, copii așteptați ca să fiți și ca să grăiți și ca să rostiți venirea Mea, ziua Mea cea mai
slăvită între zilele venirii Mele la voi, ziua pe care o va vedea cerul și tot pământul, așa cum este
scris despre ea. Vă așteaptă Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, vă așteaptă îngerii și sfinții să rostiți
ultimul „Vino, Doamne!“. Vă așteaptă morții să rostiți ultima strigare, fiilor de azi, copii de la

49
Venirea în chip văzut

venirea Mea. Și cei de pe pământ vă așteaptă, chiar dacă ei nu știu, chiar dacă voi nu știți. Eu voi
lucra tot mai cu dor, tot mai cu foc, și voi căuta să vă aprind în rugăciune și în cuvânt, dar prin
bucurii și nu prin apăsări, că Eu așa voiesc, și așa și voi să voiți. Faceți-vă bucurii sfinte din părtășia
Mea cu voi, din părtășia voastră cu Mine, și pliniți vremea venirii Mele, vremea bucuriilor fără de
sfârșit care așteaptă la ușă ca să fie peste voi, cei ce chemați pe Domnul să vină. Întețiți semnele
Noului Ierusalim peste pământ, și din ele să izvorască minuni care să cheme pe oameni la Mine și
la venirea Mea la voi. Dați foc iubirii și aruncați peste pământ focul acesta, căci scris este:
«Dumnezeu este foc mistuitor!». Amin.

O, fiilor, fiți focul la care să se încălzească venirea Mea. Fiți iubirea care va aduce pe
pământ pe Domnul, Care vine la voi. Fiți dorul în care să se mistuie ultimii Mei pași spre voi
pentru ziua veciei, și aduceți Domnului rugăciune pentru ziua venirii Lui desăvârșit cu vecia pe
pământ, ca să se împlinească proorocia vieții veșnice pe care Eu am promis-o cu atâta dor și am
sortit-o omului, numai să creadă omul în cuvântul Meu cel rostit atunci și acum.

O, cheamă-Mă, poporul Meu! Și până voi veni, tu cheamă-Mă, că frumoasă va fi slava


venirii Mele la chemarea ta. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica sfinților părinți de la Niceea, din 28-10-
2001
***

Acest cuvânt sunt Eu, Domnul, și minunată este taina lui, și el este purtat de îngeri până la
ieslea cuvântului Meu din mijlocul neamului român. Amin.

Acest cuvânt Mă aduce pe Mine pe pământ acum și până în ziua Mea cea cu slavă de
îngeri și de sfinți și cu vedere pentru tot ochiul care a fost și care va fi atunci, și care va sta
întru întâmpinarea Mea și va vedea venirea Mea cea văzută, venirea Fiului Omului. Amin,
amin, amin.

Iată sărbătoarea puterilor cerești, care au în mijlocul lor pe arhanghelii Mei Mihail și Ga-
vriil, întâii peste îngeri, și cu care Eu mult am slujit peste om în toate lucrările Mele pe care le
așezam pe pământ ca să le săvârșesc.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2001
***

Fața ta, poporul Meu, să fie chipul Meu cel înviat din răstignire. Ți-am spus să te așezi
la oglindă și să te gătești frumos, că-ți trebuie gătire aleasă. Ai auzit, poporul Meu? Ți-am spus că
tu ești Evanghelia Mea cea de azi. Ai auzit, poporul Meu? Iată, iar îți spun aceasta, și așa îți spun:
când fața Mea va fi pe fața ta pe deplin, atunci va veni sfârșitul și începutul, și toate se vor
naște din nou, din chipul tău cel nou, că Eu pentru asta te-am ales, poporul Meu. Atunci Eu voi
rosti din gura ta facerea cea din nou a toate câte au fost la început, și voi face prin tine cuvânt de
facere, și totul va veni spre înnoire, și apoi voi zice: «Făcutu-s-a!». Amin. Prin chipul tău cel nou
voi zice: «Făcutu-s-a!». Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-12-2001
***

50
Venirea în chip văzut

O, dacă ar fi priceput omul cel de la început unde trebuie să ajung Eu cu omul, ar fi fost o
bucurie pe veci de veci între Mine și om în facerea pe care Eu am făcut-o pentru om, dar omul a
dat de la el această taină și s-a ridicat pe sine peste Mine și și-a agonisit sfârșit omul. De atunci Eu
sunt tot într-un zbucium, tot într-o lucrare, tot într-o așteptare ca să pot să-l pun iar pe om sub taina
lui cea de început. Eu vreau să pun ființa Mea în om. E tot ce doresc să fac de șapte mii de ani. Eu
vreau să pun ființa Mea în om. Aceasta este ce vreau Eu să fac prin venirea Mea la tine,
popor agonisit de Mine la sfârșit de timp. Chipul sfinților Mei tot după tine așteaptă. Tot și toate
așteaptă după Mine și după tine, poporul Meu cel mai mic. Zi și noapte să-ți șoptești lucrarea
pentru care Eu te-am luat și te-am ridicat spre Mine și pentru Mine dintre fiii oamenilor. Tot și
toate așteaptă după Mine și după tine, copil cu chipul Meu la sfârșit de timp. Amin. Cel ce grăiește
cu Domnul, acela este cel așteptat de sfinți și de îngeri. Cel ce crede desăvârșit în venirea Mea
de acum, acela este cel ce Mă aduce pe pământ cu plata pentru sfinți până la al miilea neam,
din neam în neam. Amin.

Grăiesc cuvântul Meu peste tine, poporul Meu. Ești tu de-ajuns de împlinit ca să pricepi
taina ta? Umple cerul și pământul cuvântul Meu cel de la sfârșit. Am venit cu el ca să păstoresc
toate neamurile pământului, și îl numesc toiag de fier, cuvânt de nezdruncinat. Dacă cuvântul
cel prin prooroci a fost de neclintit și s-a împlinit, cuvântul Meu care răsună azi peste pământ
deșteptând pe morți și pe vii, cum să nu adune sub el toată făptura pentru răscumpărare? (Vezi
selecția tematică: „Morţii aud glasul Meu”, - și pe jumpshare; authorstream; my.edocr; Issuu;
Google Drive; archive; Scribd; pubhtml5; joomag, n.r.)

… Ce frumoși erau Daniel și cei trei tineri! Ce frumoși erau! Iubirea lor de Dumnezeu era
pe chipurile lor și îi împodobea pe ei atât de frumos, căci înțelepciunea minții și a inimii lor le
împodobea fața și iubirea și cinstea, iar Eu Mă desfătam în ei cu slava Mea înaintea oamenilor.
Frumoasă de tot a fost înțelepciunea lor, căci așa sunt împodobiți cei ce iubesc cu foc pe Dumne-
zeu. Ți-i dau ca pildă de iubire pe ei, poporul Meu, că drag Îmi este să grăiesc în pilde celor ce
sunt iubiți. Cei iubiți la sfârșit sunt taina celor ce au iubit pe pământ de la început și până la ei. Cei
iubiți la sfârșit sunt cununa celor ce au suferit mult pe pământ cu dorul în ei după cetatea ce
va să fie curând, curând pe pământ odată cu venirea Mea care vine curând, curând deplin
pe pământ. Amin.

În toată îndeletnicirea ta cea pentru lucrarea Mea să nu uiți de dor, poporul Meu. De venirea
Mea curând, curând să nu uiți. De frumusețea ta cea pentru venirea Mea să nu uiți. De haina ta și
de podoabele tale pentru ziua venirii Mele nicicum să nu uiți, poporul Meu, că dacă uiți, Mă doare
adânc de la tine și nu pot cu durerea de la tine, că ar fi cea mai grea. Eu vreau să te dau pildă
înaintea neamurilor de pe pământ. Pildă a împărăției cerurilor vreau să fii tu între oameni, și să nu-
ți măsori vreodată această statură a ta, că nu au voie cei sfinți să facă așa până la venirea Mea. Eu
sunt în mijlocul tău cu truda Mea cea grea ca să-Mi sfârșesc cărarea și să mut cerul pe
pământ cu toată suflarea lui câtă este, și Îmi trebuie mult de tot ființa Mea în tine, ființa
ta întru Mine, poporul Meu. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Aceasta
este ființa Mea în om, fața Mea pe fața omului, lacrima lui care plânge cu dor după Mine, căci Eu
sunt mângâierea omului și fericit este omul care caută înțelepciunea aceasta pentru veci de veci.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Daniel, din 30-12-2001
***

51
Venirea în chip văzut

Cuvântul nașterii din nou a lumii, acesta este cel ce te călăuzește pe tine spre ziua venirii
Mele, poporul Meu cel din români. Sunt cu tine în casa ta și cinăm mereu masă de veac nou și de
nuntă împărătească, iar Eu sunt Mirele tău, poporul Meu. Mirele este iubirea miresei, iar mireasa
este iubirea Mirelui. Dar azi îți spun o taină, taina dintre Mire și mireasă, și iată ce-ți spun, popor
iubit la sfârșit de timp: iubirea este un dor, nu este o bucurie. Dacă ea este o bucurie, își pierde
mult din preț și din putere și nu mai este ea când ea duce spre bucurie, căci iubirea este dor adânc,
poporul Meu iubit, și dorul acesta ține în el viața ei. Amin. O, de ce Mă destăinuiesc Eu ție cu
această taină? Pentru că taina aceasta poartă în ea toată puterea venirii Mele care va să fie curând,
curând, și pe care o așteaptă toți cei din morminte și mulți de pe pământ. Toată venirea Mea
așteaptă mult de tot dorul dintre Mire și mireasă, clipa lui cea mai adâncă, cheia care va
desface slava feței Mele în chip văzut cu voi pe pământ, nașterea cea cu răsunet mare a vea-
cului nou, veacul ce va să fie după ce morții se vor scula. Amin.

Nu e om să nu se teamă de sfârșitul lumii, de acest cuvânt care spune în el sfârșitul lumii.


Dar dacă omul ar voi să citească vestea aceasta pe care Eu am spus-o acum două mii de ani, ar
vedea că Eu am spus că iarăși va să vin să-Mi așez la loc împărăția Mea cea stricată de om. O, ce
bine ar fi să vrea omul să aștepte sfârșitul lumii și învierea morților și venirea Mea și viața veacului
ce va să fie! Ce bine ar fi, poporul Meu!

… Mergi, Ierusalime, și te bucură cu dor și nu cu bucurie. Mergi, și fața Mea să strălucească


pe fața ta, poporul Meu de la sfârșit de timp. Sărbătoarea nașterii Domnului, aceasta serbezi tu azi
lângă cei din sătuțul Meu de azi. Atunci am venit în Betleem, iar acum am venit în acest sătuț
pe care omul l-a numit cu numele pământului, și acest nume s-a născut cu mare taină prin
îngerii Mei cei ce au vegheat pentru numele sătuțului Meu de azi (Glodeni, n.r.).

Iar tu, cel așezat de Mine la iesle, ia cu tine pe poporul Meu și te du să colinzi nașterea din
nou și să vestești la săteni sărbătoarea nașterii Mele prunc din Fecioară acum două mii de ani, și
cuvânt din cuvânt acum, la sfârșit de timp, acum când Eu am venit și vin. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2002
***

Nu mai pot să spun acum: „Tată, iartă-i, că ei nu știu ce fac!“, căci Eu M-am scris pe cer și
pe pământ Dumnezeu adevărat, arătându-i omului aceasta după ce Eu am murit pentru om ca să
înviez și să Mă dovedesc ce sunt și cine sunt. O, cum să mai mijlocesc la Tatăl după ce i-am arătat
omului cine sunt? Dacă omul știe de unde sunt și cine sunt, și el nu face voia Mea ca să Mă măr-
turisească așa, ce pot să-I mai spun Tatălui despre om când Tatăl plânge de mila Mea cu suspin
adânc? Omului nu-i place sub jugul Meu, nu-i place sub voia Mea, și plânge adânc Tatăl Meu de
mila Mea, și voiește să-Mi dea pacea Tatăl.

– Voiesc, Fiul Meu Cel scump, să-Ți văd pacea liniștită, că Tu cu Mine plângi după pacea
Ta și a Mea, și unul în altul plângem, Eu în Tine, și Tu în Mine, Fiul Meu preascump. Te-am trimis
pe pământ, tată, și Tu Te-ai făcut Fiul Omului ca să-l tragi pe om la Mine și Te-ai supus omului,
tată, ca să învețe omul de la Tine supunerea oricât ar fi el de mare pe pământ.

… Iată, vom da piedicile din calea omului și omul Ne va vedea desăvârșit, Fiule bun,
și Tu Îți vei găsi atunci drahma cea pierdută și Te vei mângâia de durere când omul Te va
vedea și când Tu îl vei găsi pe el, iar Eu, Tatăl, îl voi ierta pentru Tine, tată, pentru iubirea

52
Venirea în chip văzut

Ta care plânge după om de când l-ai făcut și până azi, Fiule. Dar atunci iubirea Ta îl va durea
pe om, că ea va fi prea mare ca să-l cuprindă pe om, și atunci omul se va micșora și Te va cuprinde,
și atunci Tu Te vei mângâia de dureri, Fiule salvator.

Acum, mângâie-Te cu poporul Tău pentru sărbătoarea Ta când după ce Te-ai făcut Fiul
Omului Te-ai micșorat de tot și Te-ai supus ca un Dumnezeu adevărat și Te-ai tăiat împrejur ca un
om ca să mărturisești pe poporul prin care Te-ai arătat lumii, Fiule venit pe pământ. Mângâie-Te
cu poporul Tău de azi, că mult Ți-e dor de mângâiere. Ți-e dor, tată, Ți-e dor de mângâiere și arzi
de dor ca un Dumnezeu. Un picuț, și dorul Tău se va face una cu omul, un sânge cu omul, și atunci
omul va vedea fața Ta. Și atunci, Fiule, Eu Îți voi da pacea. Amin, amin, amin.

– O, Tată Savaot, dacă Noi plângem înaintea omului, auzi-Ne-va omul, Tată?

Vom da piedicile din calea omului, și omul Ne va auzi și Ne va vedea, Tată, și Ne vom lua
înapoi iubirea pierdută, Tată. Amin.

O, poporul Meu, poporul Meu, Eu trebuie să vin desăvârșit. Poporul Meu, Mă auzi? Eu
trebuie să vin. Auzi tu ce-ți spun? Hai, popor iubit, hai, că vin. Hai, că tu ești cel ce Mă aștepți.
Deschide venirii Mele, că e la tine cheia. Așteaptă-Mi semnul, și apoi deschide-Mi. Amin.

… Cel între arhiereii cerului, Vasile cel Mare, aduce vouă binecuvântarea Mea și se mân-
gâie cu sfinții în zi de serbare bisericească în cer la Noi, și pe pământ la voi. Curând, curând ce
frumos va fi pe pământ și ce frumos va fi omul de pe el! Eu asta aștept de când am făcut cerul și
pământul și pe om. Tot și toate Mă așteaptă pe Mine și pe tine, poporul Meu. Tu ești amnarul din
mâna Mea, și cu el voi aprinde ziua Mea și slava Mea cea văzută, așa cum era ea la început și
mai înainte de facerea cea văzută a cerului și a pământului, și apoi a omului, și apoi a Fiului Omu-
lui, Eu, Om între oameni și Dumnezeu adevărat din Tatăl și din om. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Tăierii împrejur a Domnului, din 14-01-
2002
***

O, fiule de la sfârșit, iată ce semn te anunț Eu pe tine: când dragostea ta va arde pe


deplin înăuntrul tău și în afara ta clipă de clipă, atunci tu Mă vei arăta că am venit, și Eu Mă
voi lăsa descoperit pentru toate popoarele, și vom străluci pe muntele acesta mai mult decât
orice strălucire a Mea pe care Mi-am slobozit-o vreodată pe pământ între oameni, și apoi,
fiule, Îmi voi lua înapoi ziua Mea de odihnă, Eu și cu Tatăl Meu, din mâna ta o voi lua, căci
tu ești omul cel zidit de Duhul Meu, de Duhul Meu Cel de la sfârșit, de Duhul venirii Mele la
sfârșit de timp. Amin. Acest sfârșit de timp îl așteaptă cerul și pământul de șapte mii de ani ca să-
și ia din nou strălucirea lor cea dintâi, veșnicia lor, poporul Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-2002
***

O, copii care-Mi primiți cuvântul Meu cel durut după om, și tu, poporul Meu cel hrănit
prin fiii cuvântului Meu cu hrana cea din cer, cu râul cel din gura Mea revărsat mereu peste tine!
O, învață-te tot mai mult să stai după chipul și asemănarea Mea înaintea Mea și înaintea fiilor
oamenilor, și să te îndulcești cu Mine în toată clipa, ca să fii dulce Mie, poporul Meu, și să te am
de hrană, și să te rogi dulce lui Dumnezeu pentru tot ce vreau Eu să ai și să poți tu, căci rugăciunea

53
Venirea în chip văzut

ta este hrana Mea, poporul Meu. Ai grijă de ea, ai grijă de gustul ei, ai grijă de dorul din ea, că ea
e hrana Mea și calea ta spre Mine, și calea Mea cu împlinirile cele pentru facerea din nou a lumii,
poporul Meu. O, iar și iar îți binecuvintez mânuțele care dau viață împlinirii dorului Meu care te
roagă mereu pe tine să gătești zi cu zi ziua slavei Mele, spre care vor curge din toate cele patru zări
noroadele ca să ia pe Domnul, Cel ce este cu tine și în tine, fiule. Fă-Mă în tine așa cum sunt Eu,
și apoi Eu Îmi voi sfârși așteptarea, și apoi voi veni. Amin, amin zic ție: împodobește-Mi calea, și
binecuvântate să-ți fie mânuțele cu care lucrezi tu pentru slava cuvântului Meu cu tine pe pământ
înaintea noroadelor. Fă-Mă în tine așa cum sunt Eu, și așa să lucrezi unul cu altul la slava
venirii Mele, și apoi Eu Îmi voi sfârși așteptarea, și apoi voi veni. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinților, din 30-06-2002
***

În a doua zi de sărbătoare vă mângâi din nou pe voi, cei adunați la gura izvorului Meu de
cuvânt. Luați din harul Meu și îl puneți în voi, ca să Mă puteți iubi cu harul vostru cel din fire, și
Eu să pot lua de la voi. Stau cu oști cerești deasupra grădinii întâlnirii Mele cu voi. V-am chemat
să grăiesc cu voi, și voi cu Mine. Cântați-Mi doina nunții Mele cu mireasa Mea cea din români
luată, cu poporul Meu mireasă, popor pregătit de Mine pentru venirea Mea. Dulce-Mi este limba
românească, și am făcut din ea limba lui Dumnezeu la sfârșit de timp, că Eu grăiesc din nou
peste pământ în limba poporului român, noul Meu Israel, noul Meu Ierusalim, căci Eu am
scris prin profeți în Scripturi, am scris că voi alege din nou Ierusalimul dintre neamurile pământu-
lui, fiindcă Israelul cu care am lucrat la început M-a lepădat cu totul acum două mii de ani, și n-
am ales din el decât o rămășiță mică de tot, care s-a mântuit prin credință atunci, la venirea Mea
din Tatăl Cel ceresc și din mamă Fecioară pe pământ. Cântați-Mi cântările nunții, că Mă așez în
calea oamenilor cu nuntă cerească, cu zile de nuntă între Mine și mireasa Mea cea mică, poporul
cuvântului Meu, luat din români. Mai e un ceas, și vin văzut, iar slava Mea din ziua aceea va fi
pentru unii cu mângâiere, iar pentru cei mulți, cu mânie, căci omul a pierdut grăirea cu Dum-
nezeu și nu-și mai vine în fire ca să se întoarcă la începutul lui.

Voi, cei care ați venit la izvor! Voi, cei care ați intrat la masa Mea de nuntă în grădina
întâlnirii! Să se țină după voi legile sfinte ale grădinilor Mele de pe pământ. Eu vă învăț, căci sunt
Învățătorul. Eu vă învăț, nu vă mustru dacă nu ascultați, căci fiecare își va lua plata sa. Fi-va să
vin văzut curând, curând, și vreau să-l găsesc pe om după voia Mea când voi veni, căci atunci va
fi Scriptura aceea care spune: «Cine este sfânt, să se sfințească încă, și cine este spurcat, să se
spurce și mai mult, și fiecare va fi judecat de cele în care va fi găsit, că Eu n-am venit să judec
lumea, ci ca s-o mântuiesc am venit». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua a doua, din
25-08-2002
***

O, cere-Mi, omule, har! Apropie-te de venirea Mea, că Eu sunt cu ea pe pământ și te


aștept să Mă arăt și să Mă vezi, dar vreau să-ți fiu Mântuitor și nu vreau să te temi în ziua
venirii Mele. O, cât să mai stau cu ea? Cât să te mai aștept? Te strig să-Mi urmezi, omule. De
lângă tine te strig. Ascultă-Mi chemarea! Necredința ta nu va mai putea nimic pentru tine, și chiar
de vei da să te mai ascunzi de Mine, Eu nu Mă voi mai ascunde, și Mă voi arăta curând, curând
și voi aduce cu Mine sfinții și le voi da lor pământul dreptății, fiindcă Eu așa le-am făgăduit
lor.

54
Venirea în chip văzut

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică, din
04-12-2002
***

Iată, Mi-am întărit cu toate puterile cerești porțile Mele dintre pământ și cer, și am deschis,
și apoi am intrat, și îți dau să bei spre viața ta cu Mine, că fii atent ce-ți spun Eu ție. Îți spun o taină
despre venirea Mea, și îți spun așa: Scripturile nu le împlinește Dumnezeu, ci omul, căci Dum-
nezeu este cu duhul. Domnul nu vine, ci trebuie adus, și trebuie la voi credință cum n-a mai
fost din veac și până în veac, și de aceea am spus Eu ție, poporul Meu de azi, că atunci când
tu vei arde pe deplin, Eu vin. Amin. Omul este cel ce Mă aduce, poporul Meu; omul, fiule ostenit
de durerea din tine, de durerea ta după izbăvirea ta. Și Eu Însumi, și Eu M-am făcut Om când a
venit vremea venirii Mele acum două mii de ani, că omul este cel ce împlinește Scripturile, nu
Dumnezeu, căci Domnul este cu duhul.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea după Paști, a samarinencei, din
25-05-2003
***

… – O, Verginico, așa vom lucra, și vom grăi despre sfinți și vom spune că sfințenia din
om este vederea care vede pe Dumnezeu din om și în om. O, Verginico, e mare ziua de serbare a
sfinților, că tu încununezi cu slava venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl sărbătoarea cea mare a
tuturor sfinților Mei, și ești purtată de sfinți cu multă iubire, că ai fost trâmbița din care Eu am
sunat mai înainte de venirea Mea, că Eu sunt cea de a șaptea trâmbiță, și așa se cheamă venirea
Mea, se cheamă trâmbițarea celui de al șaptelea înger, și am scos deasupra cartea Mea cu tine,
că am putut să fac aceasta, după cum am proorocit în vremea Mea cu tine că voi împlini așa. Și
iată, am împlinit prin cei mai mici, căci scris este în Scripturile cuvântului Meu cel de acum două
mii de ani: «Mulți din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, și cei de pe urmă vor fi cei dintâi». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinților. Sărbătoarea nașterii sfin-
tei Virginia, din 22-06-2003
***

O, copii care-Mi sunteți porți pentru ca să intru cuvânt în carte! Cuvântul Meu de peste
voi este venirea Mea. Spun aceasta ca să fie judecată lumea care nu Mă așteaptă să vin.
Amin. Acum două mii de ani când a venit vremea să vin de la Tatăl și să Mă fac Fiul Omului, n-
au vrut nici cărturarii, nici fariseii, nici învățătorii legii, nici poporul Israel n-a vrut să înțeleagă
venirea Mea care era scrisă în prooroci, și îl aud și azi pe Israel că va să vină Mesia. Dar Eu am
venit atunci, și nu M-au crezut decât câțiva, începând cu Zaharia și Elisabeta, care pregătiseră pe
Fecioara în care Eu, Fiul Tatălui Savaot, trebuia să cobor cu sămânță de Duh Sfânt și să Mă nasc
Om între oameni, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat fiind. Și M-a cunoscut Ioan Bo-
tezătorul apoi, care era cu puțin înainte de Mine întrupat de la Dumnezeu prin cuvânt, având
de părinți pe pământ pe Zaharia și Elisabeta. Și M-a cunoscut Fecioara mama Mea, și M-au cu-
noscut apoi frații Mei, cei ce erau fiii lui Iosif, iar când eram prunc micuț, M-au cunoscut păstorii
cei trei de la oi, și magii cei trei, și Simeon cel bătrân de zile, și Ana proorocița. Și apoi, fiilor, M-
au cunoscut ucenicii Mei cei doisprezece, și de la ei, M-au cunoscut iarăși câțiva pe care-i trimi-
team prin cetăți ca să pot intra Eu apoi cu ucenicii și ca să pot sta cu ei în mijlocul mulțimilor
adesea, și ca să-Mi fac lucrarea cea de trei ani și jumătate, chemarea omului spre împărăția ceru-
rilor cu care venisem pe pământ în veacul al șaselea după ce l-am zidit pe om, și apoi poporul
Israel M-a pus pe cruce ca să mor și ca să nu mai fiu. Dar dacă Eu sunt Cel ce sunt, tot așa am fost

55
Venirea în chip văzut

și atunci, și moartea și iadul au fost biruite de Mine, și M-am sculat dintre morți și am împlinit
lucrarea mântuirii lumii, și apoi M-am așezat din nou în cele ce nu se văd, de-a dreapta Tatălui
Meu, locul Fiului Său. Amin.

O, fiilor, n-a crezut lumea atunci că Eu sunt Mesia, Cel ce era scris să vină. N-au crezut
decât cei pe care Tatăl Meu i-a orânduit spre taina aceasta. O, copii ai venirii Mele de azi, nu crede
nici acum lumea că Eu sunt Fiul Omului, Cel ce era scris să vină, și iată-Mă peste pământ cuvânt
din mijlocul vostru, iată venirea Mea după șapte mii de ani de la facerea omului, căci am
venit în al optulea veac, cu care am început pe pământ împărăția Mea cu omul, așa cum aș fi voit
și la început să stau cu omul în rai și să-i fiu Dumnezeu, dar el s-a semețit că este împărat peste
toată făptura. Toți îngerii îi slujeau lui după ce l-am făcut, căci Eu Mă odihneam în el cu toate
cetele de îngeri, și cel mai frumos dintre îngeri îi slujea și mai mult, iar când omul s-a înălțat prin
semeție, Lucifer i-a slujit omului și semeției lui, și apoi a căzut cu numărul oastei lui îngerești. Iar
Eu, Fiul Tatălui, Eu, Făcătorul omului, i-am spus lui Mihail arhanghelul să dea poruncă îngerilor
și să spună: «Să stăm bine și cu frică și cu luare-aminte!». I-am spus așa să spună, ca să nu mai
cadă și celelalte cete de îngeri, care ar fi putut sluji semeției omului. Și atunci, Mihail a rămas
îngerul Meu, așa cum fiecare om are îngerul lui, căci Eu după chipul și asemănarea Mea l-am zidit
pe omul cel întâi zidit, căci numai pe acela l-am zidit Eu, numai pe acela, fiilor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților apostoli Petru și Pavel, din 12-
07-2003
***

O, fii ai oamenilor, luați din Duhul Meu, și apoi fiți sfinți precum Eu sunt sfânt, căci sfinții
vor judeca lumea, și au și judecat-o, pentru că au biruit-o și nu mai sunt din lume precum nici Eu
nu sunt din lumea aceasta. Împărăția cerurilor înseamnă îngeri, fie în trup, fie în afară de
trup, și de aceea am asemănat-o Eu pe ea cu fecioare, dar omul nici această Scriptură a Mea nu
a dat s-o înțeleagă, căci omul nu se leapădă de sine ca să înțeleagă ca Mine apoi. Nici un sfânt
nu a zis că Dumnezeu întârzie și că nu Se mai împlinește cu venirea Sa, ca apoi să creadă desăvârșit
în Mine cel ce se sfințește pentru Mine. Sfințenia este venirea Domnului la om, și a omului la
Mine, căci sfinții trăiesc în Mine, și Eu în ei, și nu mai trăiesc ei. Numai cei ce iubesc neștiința
și păcatul acesta, numai aceia zic că nu mai vine Domnul precum a zis că va veni, și nu se tem
aceștia de ceea ce zic ei, și nu se tem de Dumnezeu. Sfinții sunt cu Mine, și Eu cu ei prin greul
Meu dintre pământ și cer după om. O, nu vrea omul să se pregătească și să fie adevărat când spune
că așteaptă învierea morților și viața veacului ce va să fie, iar Eu fără de veste voi veni, și faptele
fiecăruia se vor vădi, căci din doi care vor fi la țarină, unul se va lua și altul se va lăsa, și din
două care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată, și așa se vor descoperi
faptele fiecăruia, așa și nu altfel.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua a doua, din
21-09-2003
***

O, fiule plăpând și durut, îți mângâi în taină duhul îndurerat, iar cei ce te disprețuiesc nu
vor fi uitați de dreptatea Mea, căci Eu te iubesc cu mare iubire, și te păzesc cu mulțimi de îngeri și
de sfinți, și te măresc în cer, și te măresc pe pământ în toate inimile care iubesc izvorul cuvântului
Meu de aici și în toți cei care te privesc, sorbindu-ți ființa cea plină de har și de duh iubitor de
oameni prin dreptatea Mea, fiule durut ca și Dumnezeu pentru om. (Irineu, n.r.) Iată, îți dau darul
răbdării sfinților, și îi voi face pe toți să știe că te-am iubit și că te iubesc și că te voi iubi pentru că

56
Venirea în chip văzut

te-am avut martor al Meu în vremea cea tainică a așezării noii împărății pe pământ și pe care
o voi slăvi și o voi da celor cu duhul umilit și cu față sfântă, lucrată de umilința inimii, fiule ars de
dor. Duhul Meu cuprinde în taină duhul tău, și te îndemn să strigi, înlăcrimat cum ești, la Mine, să
te izbăvesc de cei necredincioși, oameni ai slavei deșarte, care n-au nimic în Mine, de vreme ce de
la om și-au luat și își iau rang și slavă, căci Eu pe cei trufași și neascultători nu-i cunosc. Cu mare
dorire te doresc mare cu harul și cu adevărul Meu peste pământ, și pun îngerii Mei să-ți
curețe aria, ca să aduni tu apoi grâul în jitnițe, iar pleava să o arunci în foc nestins, căci Eu
și nu tu vei face aceasta; Eu prin tine și nu tu. Amin.

Ferice celui ce te iubește și te va iubi, că mare va fi ziua iubirii Mele peste cei credincioși
venirii Mele de acum, iar tu atunci Mă vei da și te vei da cu dragostea Mea peste cei ce se vor
naște de sus spre răscumpărarea lor, și tot și toate Mă vor asculta, căci Eu sunt Dumnezeu, și sunt
Cel ce sunt și pot tot ceea ce voiesc. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la doisprezece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor No-
ului Ierusalim, din 13-12-2003
***

O, cei ce se botează ca oamenii, aceia nu știu ce înseamnă botez, iar cei ce se botează ca
Mine, aceia știu să rămână întru Mine și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
dar cum să fac să înțeleagă tot omul de pe pământ iubirea dintre Mine și om, cuvântul Meu, iubit
și împlinit de om? (Vezi selecția tematică: „Despre Botez”, - și pe jumpshare; edocr; author-
stream; joomag; Google Drive; Scribd; Issuu; archive.org; pubhtml5, n.r.) Curând, curând Mă
las peste pământ cu ziua Mea cea mare și strălucită, și am spus că înaintea ei trebuie să
meargă peste oameni duhul pocăinței și duhul proorociei, căci așa înseamnă botez și om bo-
tezat cu Duhul Sfânt, Care Se întoarce de la om la Mine mângâindu-Mă și proorocind că s-a
apropiat împărăția cerurilor, așa cum Ioan Mă mângâia și Îmi vestea împărăția și venirea ei pe
pământ cu omul. O, Eu n-am venit să-i iau omului împărăția, ci am venit să i-o dau pe a Mea, pe
cea mai bogată, pe cea care nu se va lua de la el, iar Eu în dar i-o dau, numai să vrea el să se dea
ei și s-o cunoască întru Mine, căci Eu în lume am venit nu ca să-i iau omului împărăția, ci am venit
să vin și să Mă duc să gătesc omului loc dulce, și iar să vin apoi și să-l aduc pe pământ pentru toți
cei ce rodesc întru Mine, iar Eu curățindu-i și îngrijindu-i pe ei, mai mult să rodească ei. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din 19-
01-2004
***

Lucrarea Mea de cuvânt pe pământ este salvarea făpturii căzute din viață, este scoaterea
omului din locuința morților, și venirea Mea apoi în văzul omului, ca să-și ia de la Mine toată
firea, toată facerea să-și ia viața ei cea de dinaintea morții care s-a așezat pe pământ când omul a
murit, căci omul cel făcut de cuvântul Meu și de mâna Mea cea lucrătoare a murit; a murit omul
cel făcut de Dumnezeu.

Cei ce nu au nădejde în Dumnezeu se întristează pentru viața lor care trece, pentru că ei
uită sau nu pun preț pe Mine, Cel Care am binevoit să Mă nasc ca omul pe pământ, ca să mor ca
omul și ca să înviez pentru fiecare om care se naște din om și moare apoi, și să-i aduc pe toți înapoi
în viață, după cum este scris în Scripturi de strigarea Mea, de coborârea Mea din cer întru trâm-
bița Mea ca să înviez pe morți la strigarea Mea, iar ei, apoi, împreună cu cei vii cu trupul, se
vor răpi în nori așa cum am fost Eu răpit la înălțarea Mea la cer din ochii ucenicilor Mei, și

57
Venirea în chip văzut

ne vom întâmpina în văzduh, și pururea apoi vom fi unii cu alții, căci așa este scris. Dar Eu
vreau să-l învăț pe om să creadă aceasta. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu în sâmbăta pomenirii celor adormiți, din 14-02-2004
***

Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu, și altfel să nu iubiți, că pe pământ omul îl
iubește pe om în numele Meu și face fapte frățești în numele Meu și uită omul să Mă iubească pe
pământ ca și în cer. Voi însă să nu dați iubirea dintre voi pe cea care trebuie să fie între Mine și
voi, căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți lua? Iubiți pe Dumnezeu, fiilor, și toată
iubirea voastră va fi iubirea Lui, care face bine în jurul vostru fără de trufie, căci cine nu iubește
din Mine, iubește din el, și rămâne pe pământ iubirea lui. Iubiți în Mine, că în voi nu e ca în Mine.
Stați în Mine, că în voi nu stați ca în Mine, și după ce veți face așa, Îmi veți spune dacă sunt drepte
cele ce Eu vă spun. Iubirea de frați să nu treacă înaintea iubirii de Dumnezeu, căci cea dintâi este
atacată de la duhul cel potrivnic, care este omenesc și nu este dumnezeiesc. Iubiți pe Dumnezeu,
și El vă va îmbrăca întru El și veți fi fiii Celui Preaînalt pe pământ, și cerul pe pământ veți fi, că
vreau să pun pe pământ raiul la vedere, fiilor, și apoi să-l ascund pentru puține clipe, și vă
voi acoperi pe voi așa cum l-am acoperit pe Abimelec de nu l-a văzut nimeni sub sicomorul
care-l adumbrea pe el până ce l-am ridicat spre mărturie a învierii și a vieții cea întru Dumnezeu.
Vă voi acoperi pe voi pentru puține clipe așa cum M-a acoperit și pe Mine norul din ochii
ucenicilor Mei în vremea când M-am așezat în ascuns lângă Tatăl, și voi face aceasta ca să vă
asemăn cu Mine și cu Tatăl, Care este în ascuns, și apoi vom da vălul la o parte și Mă voi arăta
cu toți sfinții cei de la început și până la voi, și cu toți cei păcătoși, în dreapta și în stânga, și
voi avea în dreapta pe sfinți, și în stânga pe păcătoși. Iar acum, prin cuvântul Meu de peste voi,
Mă rog în voi pentru cei păcătoși, ca să fie iertați prin mijlocirea voastră și să-i liberez pe ei,
începând de la Adam și până acum. Amin, amin, amin.

Voi ierta pe păcătoși dându-le după faptele lor mai întâi, și atunci vă voi ascunde pe voi,
dar Duhul Meu, Care Se roagă în voi, mai întâi va cere la Tatăl iertarea celor păcătoși de la Adam
și până acum, căci Adam plânge, fiilor. Plânge omul cel zidit de mâna Mea, plânge pe toți cei care
au păcătuit fără de iertare pe pământ. Plânge în locuința morților omul cel dintâi, care a trăit
pe pământ aproape o mie de ani, și de atunci el plânge pentru toți cei care păcătuiesc ca și el, ca
să fie iertați de păcatele lor. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din
22-02-2004
***

Voiesc să-ți amintesc, Ierusalime, cel din urmă semn de dinaintea învierii morților, și
apoi a arătării Mele cu mii și mii de îngeri și de sfinți în văzduh. Acest semn va fi răcirea
dragostei, poporul Meu. Împotriva acesteia tu trebuie mult să veghezi, că e luptă pe viață și pe
moarte, iar tu trebuie să lupți pentru viață mai mult decât luptă duhul rău pentru moarte când el își
vede de aproape biruința și moartea și, neștiind pentru ce luptă, el va vedea atunci că moartea este
rodul lui.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei, din
29-02-2004
***

58
Venirea în chip văzut

Îmi întăresc cărarea Mea spre tine, poporul Meu, și aceasta fac de câte ori cobor din Tatăl
în mijlocul tău cuvânt. Și de ce cuvânt? Vin cuvânt pentru ca să pot să vin, că altfel nimeni,
nimeni pe pământ nu M-ar primi, nu M-ar crede, și ar pieri toată credința de pe pământ și
n-aș mai fi primit de om dacă Mi-aș folosi văzut trupul atunci când vin cuvânt pe pământ.
Vin cuvânt, căci am unit începutul cu sfârșitul și lucrez ca și la început. Amin, amin, amin.

La început Eu am fost cuvânt, și la Dumnezeu Tatăl eram, și fără Mine cuvânt nimic nu s-
a făcut, precum nici omul nu poate să le facă pe ale lui până ce mai întâi nu face cuvântul celor
făcute de el. Amin.

… Vin în mijlocul tău cu sărbătoare de sfinți, și bucuria sfinților întru venirea Mea cu ei se
face lacrimă, poporul Meu, și dulce este pentru Mine lacrima sfinților Mei, lacrima care curge de
bucuria venirii lor cu Mine cuvânt pe pământ. O, dacă n-aș veni cuvânt n-aș mai veni, că altfel
nu pot veni pe pământ, că pe pământ e omul care umblă pe pământ și pe cer, și tot ceea ce
vede el, este al lui apoi, și Tatăl nu M-ar mai avea al Lui dacă aș veni trup și nu cuvânt pe
pământ.

Din veac și până în veac omul face ce vrea cu trupurile celor cuvioși ai Mei și Îmi stârpește
locașurile Mele și face el zidire pământească, din lut și din piatră și din fier și din aur locaș, și apoi
își zice că Eu sunt în locașul cel făcut de el, și crede așa. Și iată, mai credincios este omul de rând
care ia de la om învățătură și se duce în locaș făcut de mână de om și se închină în el lui Dumnezeu,
dar omului în care Eu stau pe pământ nu se închină omul Mie, și grele s-au făcut pe pământ cele
făcute de mâna omului ca să-i strângă pe oameni în ele și să-i înșele că acolo este calea, adevărul
și viața. Dar Eu am spus că vine vremea când cei ce se vor închina lui Dumnezeu, se vor închina
în duh și în adevăr, și fericiți sunt cei ce află Duhul și Adevărul lui Dumnezeu pe pământ, și de
aceea Eu vin cuvânt pe pământ, și Mă sprijin în mijlocul tău când vin, poporul Meu, și dau glas
martorilor Mei cei cerești, sfinților Mei care s-au închinat Mie pe pământ în duh și în adevăr,
poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic și tămăduitor Panteli-
mon, din 09-08-2004
***

O, de opt ani îl tot chem și îl tot aștept pe om să vină la izvorul vieții și să se facă fiul Meu
prin supunere și prin sfințenie apoi. Am stat opt ani cu tine în fața omului venit la izvor, poporul
Meu, și M-am vestit Dumnezeu venit a doua oară în chip tainic cuvânt pe pământ, și l-am chemat
pe om și M-am arătat cu tine ca să vadă omul pe poporul cel binecuvântat al Meu. Iar acum zidesc
zidire cerească în mijlocul tău și ridic apoi între pământ și cer cartea judecății făpturii, cuvântul
Meu cel de cincizeci de ani în mijlocul poporului român, cuvântul care cheamă omul de la moarte
la viață, de la vremelnicie la veșnicie, de la păcat la sfințenie, și pe morți la înviere, poporul Meu.
Și după ce voi ridica această carte între pământ și cer, voi mai răbda încă un pic de vreme
de har, și apoi voi face toate neamurile pământului să se aplece venirii Mele, să vadă scaunul
domniei Mele în mijlocul neamului român, în mijlocul tău, poporul Meu, căci cei înțelepți ai
lumii n-au avut minte, și se împlinește sub ochii tuturor Scriptura care spune de cei mai mici, de
copiii care s-au făcut părtași Trupului și Sângelui Meu, căci am surpat prin moartea și prin învierea
Mea și prin iarăși venirea Mea acum, pe diavolul, stăpânul morții, căci frica morții îl ține pe om
rob toată viața lui, și omul tot stăpânului morții îi slujește. Și iată, Eu nu de îngerii care au căzut
am grijă, ci de seminția lui Avraam, căci dator sunt să Mă asemăn tuturor, ca să fiu milostiv și

59
Venirea în chip văzut

credincios Arhiereu în cele către Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor omului, și să-l pot ajuta pe
cel ispitit de diavol, fiind Eu Însumi ispitit de el și biruitor făcându-Mă peste el.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Buneivestiri, din 07-04-2005
***

O, poporul Meu, în ziua aceasta de sărbătoare pentru grădinița cuvântului Meu, Eu te așez
înaintea Mea rugător pentru țara română. Mâna Mea s-o izbăvească de sub greu, de sub durerea ei.
Duhul Meu s-o înnoiască, iar fiii ei să caute viața lui Dumnezeu în ei și între ei, căci păcatul poartă
în el pedeapsa lui, iar Eu o voiesc curată pe România, fiindcă va să vin curând cu slavă văzută
în ea și să Mă vestesc Dumnezeul ei și să-i ridic pe cei ce sunt români cu inima și cu fapta, și
să-l numesc cu numele ei pe tot sufletul care va iubi să se facă după chipul și asemănarea
Mea, care va fi curând, curând peste fiii acestui neam, pentru slava venirii Mele, ca să am
masă și casă în țara Mea nou aleasă așa cum este voia Mea și nu voia ei, iar voia ei să iubească
voia Mea, căci sunt Dumnezeul ei. Amin.

… O, poporul Meu, fă de-a pururi faptă din cuvântul Meu, și fii harnic să Mă asculți și să
Mă iubești, și vei fi lumină din cer pe pământ, și vei fi rod al ascultării, și bucuria Mea cea dulce
vei fi, poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la paisprezece ani de la punerea pietrei de temelie a
Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 22-07-2005
***

Îți spuneam, poporul Meu, când începusem să ies cu tine în lume pildă de iubire a ta cu
Dumnezeu, îți spuneam că vreau să aduc cerul pe pământ, pe tot pământul, și apoi să Mă las
descoperit, să-Mi las văzută slava și cerul în care stau și din care lucrez pentru tine, și cu
care te port pe tine spre Tatăl. Voiesc să te învăț să crezi taina cerului pe pământ cu tine, taina
Tatălui, Care este în ceruri lângă tine, sfințindu-Și numele pe pământ și în cer, dar roagă-te să te
facă Tatăl voie a Sa și împărăție a Sa prin voia Sa în tine mereu, prin ființa lui Dumnezeu în tine,
ca să ai tu Tată slăvit, poporul Meu, și El să fie iertător ca și tine, și tu să fii iertător ca și El, și ca
să te ferească El de tot răul din om, de cel dinăuntrul tău și de cel din afara ta, așa cum Eu i-am
învățat pe ucenici să ceară la Tatăl și să se facă ei unii pentru alții cerurile Tatălui, Dumnezeu lângă
om pe pământ, și omul lângă Dumnezeu, așa cum am fost Noi cu omul la început pe pământ. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci, din 27-09-2005
***

Vin cu taină dulce, vin cu învățătură de taină ca să ia omul naștere de sus, poporul Meu,
dar vreau să stai tu înaintea Mea împărăție a cerurilor, și vreau așa să fii tu cale a omului spre
această taină a nașterii de sus, că mare este taina nașterii de sus, poporul Meu. Din nou grăiesc și
spun: vai omului care așteaptă închipuindu-și în afara lui împărăția cerurilor pe pământ și
în cer! Eu M-am născut pentru inima omului, ca să Mi-o fac tron al împărăției Mele în om, și așa
să înțeleagă omul taina împărăției cerurilor, și așa să lucreze omul, căci Eu Însumi i-am arătat
omului lucrarea pe care o are el de lucrat după ce ia el din Mine naștere de sus și viață și înțelep-
ciune pentru ea. Când l-am făcut pe om, l-am făcut împlinit deodată, dar Eu când am luat chipul
omului, M-am umilit mult de tot, și M-am arătat apoi Prunc mic, născut din trup de mamă Fecioară,
așa cum tot omul ar fi fost să fie dacă n-ar fi călcat ascultarea de Dumnezeu și iubirea cea pentru
ascultare. O, fă-te și tu mic, omule. Umilește-te, căci Eu, Domnul, M-am umilit, și mult M-am
umilit, și M-a umilit apoi omul, iar umilința cea de la om Mă așeza în umilință, și ea era Duhul

60
Venirea în chip văzut

Meu înaintea omului și înaintea Tatălui. Îmbracă-ți și tu inima în acest duh și fă-te după chipul și
asemănarea Mea, ca să ne vedem unul pe altul prin asemănare, omule, căci numai când ne vom
asemăna ne vom vedea, și altfel nu, omule. Voiesc să înțelegi mai înainte de ziua slavei Mele
împărăția Mea și locul ei din tine, căci ea își are hărăzit locul ei în om, iar minunile ei sunt minunate
în om, și apoi în afara lui spre vederea cea bună a multora apoi, și vei fi atunci asemenea Mie,
omule. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Domnului, din 07-01-2007
***

… O, mi-e dor, Doamne, de popor. Ca și Tine mi-e dor. Tu ai făcut din mine blid cu hrană
din cer în el pentru un popor chemat la masa Ta de venire, Doamne, iar el venea și se ducea.
Venea poporul și Îți asculta cuvântul, venea și iarăși se ducea, și iar venea și se ducea, și Tu
sufereai de la puțina lui iubire, și în trupul meu sufereai, și așa ai suferit în mine până ce m-ai
luat din trup, până ce poporul cel hrănit s-a întors apoi într-ale sale și n-a mai venit apoi. O, dar
acum Tu, Doamne, îl strigi pe el spre Tine iar, Învățătorule milos, dar el venind nu știe să vină și
uită că Tu ești Sfântul sfinților și că Te vei arăta celor asemenea Ție, Doamne. Este scris în Scrip-
turi: «Vor fi asemenea Lui, căci Îl vor vedea pe El». O, în toată vremea Ta cu acest popor hrănit
de glasul Tău cel învățător Te uitai mereu, mereu și iar mereu după mlădițe, ca să ai Tu rod în
viță, Doamne, dar poporul cel purtat la sânul Tău de Păstor nu voia să citească și apoi să creadă
în Scriptura aceea care spune că mlădița care nu rămâne în viță, se usucă și apoi se aruncă în
foc. Tu îi îndemnai pe ei să rămână în viță și să stea la curățat, ca roade să aducă apoi, dar ei nu
înțelegeau taina viței și lucrarea ei, Doamne. O, se supărau când umblai să-i cureți și să-i păstrezi
în viță, se supărau, Doamne, iar Tu mereu, mereu și iar mereu Te uitai după mlădițe, după rod în
viță, după fii curați cu duhul și cu sufletul și cu trupul, o, Doamne milos. Îți trebuia coarde din
viță roditoare ca să faci vin nou și să pui masă nouă pe pământ nou, praznic de nuntă din cer pe
pământ, Tu Mire, iar poporul, mireasă, dar înțelepciunea aceasta nu a cuprins-o poporul Tău cel
hrănit din gura Ta, o, Doamne. Plângeam cu jale mare și mă rugam la Tine să ai grijă de popor,
și Te rugam să-l păstrezi al Tău pe el, dar dacă el nu s-a păstrat, dacă el nu s-a sfințit ca să stea
lângă Tine, Cel sfânt, cum ești, el venea și Îți asculta cuvântul, venea și iar se ducea, și iar venea
și se ducea, venea și se ducea, și Tu sufereai de la puțina lui iubire, și în trupul meu sufereai, și
Tu ești foc mistuitor, Doamne, și în el îmi mistuiam eu dorul meu cel pentru poporul Tău.

… – O, Verginico, o, trâmbiță miloasă! Vom lucra, tată în ziua aceasta peste poporul cel
de demult și îi vom întinde lui mâna ca să se scoale, tată, și apoi să poată el cu voia lui Dumnezeu,
dacă va voi să poată. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Rusalii, a tuturor sfinților,
din 03-06-2007
***

Intru în carte cu duh de sărbătoare cerească între pământ şi cer. Sunt Domnul Iisus Hristos,
Fiul Tatălui Savaot, şi din dreapta Lui Mă fac cuvânt peste pământ, iar Tatăl este cu Mine în co-
borârea Mea la om. Amin.

Acum două mii de ani M-am coborât din cer şi M-am întrupat în pântece de fecioară cu
ajutorul Duhului Sfânt, Care este în Tatăl şi în Mine, şi M-am arătat Dumnezeu-om, M-am arătat
cu chipul pe care-l am din Tatăl născut mai înainte de vecii, iar acum chipul Meu cel tainic se
face cuvânt de slavă a lui Dumnezeu pe pământ, şi Eu vorbesc cu omul aşa cum am vorbit

61
Venirea în chip văzut

cu Adam în rai şi îl povăţuiesc pe om să se întoarcă în patria pe care i-o făcusem lui după ce l-am
lucrat pe el după chipul Meu şi i-am dat suflet viu şi l-am numit om.

Pace ţie, popor al cuvântului Meu cel dătător de viaţă! Mă slăvesc în mijlocul tău făcându-
Mă cuvânt şi taină de cuvânt, că Mă răcoresc de apăsare când îţi grăiesc şi când îţi pot spune ţie
cuvânt tainic, cuvânt nenăscut din Mine până acum. Pic cu pic fiinţa Mea se pregăteşte de ară-
tarea ei între oameni, pic cu pic Mă deşert, şi prin cuvântul tainei Mele lucrez aceasta, şi apoi
Eu Mă las descoperit. Amin.

Lucrează după voia Mea, poporul Meu, lucrează, tată, lucrează, căci pic cu pic fiinţa Mea
se găteşte de arătarea ei între oameni. Pic cu pic Mă deşert, şi prin cuvântul tainei Mele cu tine
lucrez aceasta, şi apoi Eu Mă las descoperit, poporul Meu, şi ţie nu-ţi mai spun să nu spui tu
nimănui tainele Mele, ci îţi spun să le vesteşti pe ele, ca atunci când ele vor fi văzute şi înţelese
pe deplin, să creadă lumea că Tatăl M-a trimis la tine şi că am fost cu tine pe pământ şi că
lumea nu M-a cunoscut şi nu M-a crezut că Eu sunt venit la tine de la Tatăl cuvânt, în nor de cuvânt
îmbrăcat pe deasupra, cu nume mare venit pe pământ, şi numele Meu se cheamă Cuvântul lui
Dumnezeu. Amin.

Îmi aprind în tine dorul, poporul Meu, şi lasă-te aprins, fiule, şi vino spre duhul mângâierii
pentru Mine şi pentru durerile Mele, căci Eu de pe pământ Îl aştept pe Duhul Sfânt Mângâietorul
ca să Mă mângâie în rana Mea. Ţi-am dat Duh Sfânt cu multul, poporul Meu; fă-L pe El mângâ-
ierea Mea cea de la tine, şi atunci te vei cunoaşte al Meu, şi atunci Mă vei cunoaşte pe deplin
înaintea ta, şi ne vom cunoaşte şi ne vom mângâia şi ne vom odihni, şi vom lucra slava venirii
Mele cea văzută, şi tot şi toate se vor înnoi şi vor fi cuprinse în slava Mea şi a ta, ca să creadă
lumea că Tatăl M-a trimis la tine, o, poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la față a Domnului, din 19-08-
2007
***

Ia creion și hârtie și scrie roadele duhului bun și roadele duhului rău, căci unde nu locuiește
duhul cel bun, locuiește duhul cel rău, poporul Meu, dar Eu te învăț și mai mult de atât în vremea
Mea cu tine, căci tu ești poporul venirii Mele a doua oară de la Tatăl, și-ți cer să fii mai sfânt
decât toți sfinții care au fost pe pământ sfinți înaintea Mea, și apoi în cerul Meu cel de sfinți, îți
cer mai mult pentru că Eu stau în mijlocul tău cuvânt, și învăluit în cuvânt stau, ca să Mă poți
purta cu slava cuvântului Meu, care este râul vieții, și despre care scrie Scriptura că va să
curgă el peste pământ din tronul Meu, fiule poporul Meu. Sfinții M-au iubit pe pământ cu vir-
tuțile lor încărcate de dorul și de dragostea lor de Dumnezeu, cu mare nevoință lucrate acestea, dar
tu trebuie să Mă iubești cu ascultare de cuvântul Meu cel de la sfârșit de timp, și prin care Eu
pregătesc omul pentru împlinirea lui cu Mine și cu ziua judecății faptelor, tată. O, nu te supăra că-
ți cer iubire fără margini în împlinirea ta, căci Eu fără de margini te iubesc și te cresc ca să fii, și
n-am iubit pe nimeni până la tine ca și pe tine; și precum mama își alăptează pruncul fără încetare
ca să crească el, așa te-am hrănit și așa te hrănesc Eu pe tine cu laptele veșniciei ca să crești om
veșnic și nu vremelnic, tată; și iată, îți spun și Eu ție, acum, că Mă doare să te văd că nu poți fi pe
pământ ca și în cer, când Eu, Domnul Dumnezeul tău, te hrănesc atât de sfânt, atât de mult, atât de
dulce, tată. O, nu te supăra pe Mine când îți cer să fii ca Mine pe pământ între oameni, căci
vederea trupului Meu se apropie spre ochii oamenilor, pic cu pic se apropie, și tu trebuie să fii
fereastra prin care omul Îl va vedea pe Dumnezeu, tată. Fii înțelept, poporul Meu cel atâta de

62
Venirea în chip văzut

hrănit, căci oamenii te vor ști pe tine, cel hrănit de Mine cu laptele cerului, căci se va vedea pe tine
semnul Meu, cuvântul Meu cel scris pe fruntea și pe trupul tău, fiindcă Eu mereu te-am învăluit în
taina cuvântului Meu cel dătător de viață, și taina aceasta se va lăsa descoperită în ziua mărturiilor,
și tu te vei vădi dacă ai ascultat sau dacă n-ai ascultat de Învățătorul tău. O, nu te supăra pe Mine
că-ți cer să fii ca Mine, căci cei prin care Eu Mă voi vedea, vor fi asemenea Mie atunci, și
iată, te rog plângând, ia lacrima Mea și pune-o la inimioara ta și să nu-ți fie rușine cu Dum-
nezeu pe pământ, ci să-ți fie rușine cu diavolul și cu lumea lui cea largă, iar de Dumnezeu caută
să ai temere sfântă, căci cel fără temere de Dumnezeu păcătuiește numaidecât, iar păcatul, odată
făcut, te duce apoi în nepăsare de suflet și de curățire de păcat și te lasă neputincios pentru ridicarea
ta, măi tată.

O, poporul Meu cel hrănit din cer pe pământ! Sfințește-te, tată, și nu te rușina să fii sfânt
pe pământ. O, fiilor, curățiți-vă inimile și sufletele și trupurile și lăsați-vă spre veșnicie cu viața,
căci Eu, Domnul, Mă pregătesc să așez pe pământ veșnicia, tată, și să vă cuprind în ea dacă
Mă veți asculta. O, Mă doare să văd în viața ta și în casa ta și în curtea ta neascultare de Dumnezeu
și de venirea Lui la tine, poporul Meu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
2007
***

Pace vouă, celor ce așteptați învierea! Un picuț, și voi lăsa peste pământ haina nestrică-
ciunii care va să fie, și voi vă veți ridica nestricăcioși, căci Eu la această lucrare lucrez acum cu
poporul Meu de pe pământ, și pe care Mi l-am zidit prin cuvânt. O, bucurați-vă și priviți la slava
Mea bucurându-vă, căci poporul Meu de azi e slava Mea cea de la venirea Mea, și curând,
curând, Eu, Domnul, vă voi curma așteptarea. Un picuț și toată făptura va lua veșmântul
nestricăciunii, și bucuria aceasta va întoarce pe pământ veșnicia a toate câte au fost făcute de
Dumnezeu, și care iarăși vor fi, precum este scris, și când Eu, Domnul, voi rosti și voi spune:
«Făcutu-s-a!». Amin. (Vezi selecția tematică: „Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciu-
nii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; issuu; pubhtml5; joomag;
archive; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-2007
***

Duhul proorociei să nu-l disprețuiți, fiilor. Învățați să-L primiți pe Dumnezeu Stăpân peste
voi în toată clipa și mișcarea voastră, și veți fi cei mici, cei smeriți ca Dumnezeu, cei născuți din
Dumnezeu, cei învățați de Dumnezeu. Învățați taina înfecioririi, căci mama Mea Fecioara M-a
purtat în ea, și a avut trupul fecioresc. Amin. Cel ce Mă poartă în el ca mama Mea Fecioara, acela
este cel înfeciorit de trupul și de cuvântul lui Dumnezeu, Care intră și iese apoi și Se slăvește cu
lucrarea Lui, făcându-l pe om slava lui Dumnezeu, slavă care nu tânjește după slavă, ci după
Dumnezeu, și așa fii voiesc Eu să nasc pe pământ din cuvântul facerii Mele prin duhul proorociei,
care cârmuiește de la Mine, și așa împărăție voiesc Eu să așez înaintea Mea când vin, ca să vin
apoi, poporul Meu, să vin și să fiu asemenea cu fiii care sunt asemenea Mie, și atunci ei Mă vor
vedea așa cum sunt, după cum este scris. Amin.

O, poporul Meu, când Eu Mă voi vedea în tine așa cum sunt Eu, atunci Eu vin văzut,
dar nu să dorești aceasta, ci să lucrezi aceasta, căci toată întreaga Mea venire după fața ta

63
Venirea în chip văzut

așteaptă, nu după Mine, nu după venirea Mea, și scris este: «Făptura toată așteaptă cu suspin
descoperirea fiilor lui Dumnezeu, a celor asemenea Lui și care Îl vor vedea pe El, când unii pe
alții, Dumnezeu pe ei, și ei pe Dumnezeu, se vor vedea, se vor putea vedea», căci așa este scris și
așa trebuie împlinit ceea ce este scris, poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Maicii Domnului, din 08-01-2008
***

Pace vouă, celor veniţi la praznic de Bobotează, la apa cea sfinţită cu putere de cuvânt! Duhul
lui Dumnezeu Se poartă peste ape. Duhul Domnului Se coboară peste cei ce se vor da Lui locaş,
şi apoi se văd roadele Lui în cei umiliţi ca şi El! Amin.

Cu duh de Bobotează te-am înfăşurat azi, poporul Meu cel învăţat de Dumnezeu. O, fă-te,
fiule, pildă de împărăţie a cerurilor înaintea oamenilor! Arată-le oamenilor păcatele ca să ştie ei că
sunt păcate, că n-au oamenii învăţători pentru împărăţia Mea în om, împărăţie care n-are
nimic în lumea aceasta precum nici Eu nu am. Te-am învăţat, ca să audă şi omul de pe pământ
hrana de viaţă făcătoare în om de pe masa ta dacă omul ia ca s-o pună pe masa sa de hrană. O, să
nu crezi în Mine pământeşte, şi aşa să-l înveţi pe tot omul care vine la tine după Mine. Tu să fii
învăţător de viaţă veşnică în om, precum Eu sunt, poporul Meu, şi să fii asemenea Mie, şi Mă vei
vedea cum sunt, iar Eu voi fi asemenea ţie apoi, şi lumea va vedea această minune, venirea
Mea la tine, căci tu ai venit la Mine şi eşti, iar Eu am venit la tine pe pământ şi sunt Cel ce
sunt, şi iată, de pe masa ta Mă dau cuvânt de Duh Sfânt peste oameni, şi-i chem la Mine pe
cei ce vor să fie asemenea Mie şi locaş al împărăţiei Mele în ei apoi. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului, din 19-01-2008
***

Vin cuvânt pe pământ și vin la tine, poporul Meu, căci ceilalți oameni de pe pământ se
ascund de fața dreptății Mele, căci Eu stau pe tron așezat, stau în carte și cuvintez din ea și nu Mă
vor mai-marii de pe pământ și se ascund de fața Mea. Tu însă primește-Mă și sfințește-te pentru
venirea Mea și fă-Mi loc cu ea și fă-te cale a venirii Mele, poporul Meu, căci credința ta în venirea
Mea face cale cuvântului Meu peste pământ, și îți voi mulțumi cu toți sfinții îngeri când cerul
se va lăsa văzut deschis și vă voi zice vouă: «Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți
împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci Eu am fost flămând și însetat, străin
și gol, bolnav și întemnițat, și voi M-ați slujit», și în ziua aceea vă vor cunoaște binefăcători ai
Mei toate neamurile pământului, iar cerul cel dintâi și pământul cel dintâi vor trece, și va fi un cer
nou și un pământ nou, și voi veți fi poporul Meu și vă voi da facerea cea nouă și ne vom întinde
cu ea și vom primi în ea pe cei ce se sfințesc pentru ea, și nu va fi un vis aceasta, și va fi adevărat,
și fericiți vor fi cei ce cred acestor cuvinte, proorocite încă de acum două mii de ani, iar cei
necredincioși se vor purta necredincioși, precum este scris.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica înfricoșatei judecăți, din 22-02-2009
***

Acum rostesc din timp în timp binecuvântare pentru lucrul zidirii care se săvârșește acum
în curțile Mele cu tine, poporul Meu, pentru ordinea și curățenia a toate lucrurile și lucrările Mele
cu tine, pentru Mine și pentru tine cu Mine, tată. Ți-am dat și îți voi tot da să vezi cât de mult
slujesc lângă tine și cu tine cei din cer, îngerii și sfinții, pentru săvârșirea acestei zidiri, iar satana
nu poate când el se bagă, pentru că Eu biruiesc, iar duhul rugăciunii spre Mine de la tine în toate
clipele și stările de încercare biruiește tot răul care vine să ispitească mersul cel bun al acestei

64
Venirea în chip văzut

zidiri, care iat-o, pic cu pic vine la vedere, vine spre cele ce se văd. Pic cu pic vin spre vedere
cele ce sunt și nu se văd ale noului Meu Ierusalim cu tine, poporul Meu. O, pace ție, fiule, în
toate lucrările Mele cu tine! Pace între fiu și fiu! Fiți fiii cerului pe pământ prin toate câte sunteți
și lucrați voi înaintea Mea, fiilor. Eu, Domnul, veghez mereu peste voi cu multă iubire, cu multă
ocrotire, și aș sta mult de vorbă cu voi prin toate câte sunt și se fac, dar învățați voi mereu prin ele
să vorbiți cu Mine, așa cum Eu grăiesc cu voi prin toate câte se fac și se arată lucrând. Toate stihiile
cerești vin și vă vor veni în ajutor.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea nașterii sfântului Ioan Botezătorul, din
07-07-2009
***

O, popor de la izvor, tu ești cetatea cea întâi-stătătoare a cetăților poporului Domnului, căci
ai în mijlocul tău grădinița cuvântului lui Dumnezeu, iar în jurul ei, șirag de mărgăritare, după cum
Domnul a proorocit să se împlinească așa, și iată, se împlinește și se va împlini. Te rog cu Domnul
în cuvântul meu și în duhul meu să fii tare în credință și în statornicie și să te bucuri în furtuni fel
de fel, căci pomii cei nebătuți de furtuni nu-și întețesc rădăcinile, ci sunt ușor dezrădăcinați. O, nu
te teme în furtuni, ci bucură-te de ele, căci ele îți întăresc credința și puterea ta cea bună și veghea
ta cea de aur, și nu oricum veghe. O, să plângi cu Domnul și cu sfinții Săi pentru pacea și pentru
duhul grădiniței cuvântului Său, căci Duhul Său păzește cu mare milă și cu mare iubire grădinița
Sa de cuvânt, cea din cuvântul Său zidită ca să stea înaintea Sa, și va sta, și iată, cuvântul Său curge
peste ea și se face carte și te ține Domnul de mânuță prin ea. Mai e puțin și Domnul Se va slăvi
văzut și își va arăta slava Sa cu care S-a odihnit peste grădinița Sa de cuvânt, iar cei puțin
credincioși vor plânge fără de alin și vor striga la Domnul pentru ei atunci. Fiți tari, fiți tari și
credincioși, voi, cei ce îngrijiți grădinița Domnului, căci curând, curând El îi va da ei mângâierea
Sa, și slava Sa de peste ea va fi spre bucuria multora dintre cei credincioși și statornici în credință
și în iubire pentru lucrarea cea de azi a Sa cu omul din mijlocul grădiniței Lui de cuvânt, pe care
El o are în paza Sa și în stăpânirea Sa încă de la începutul cerului și al pământului. Fiți străjeri cu
veghe sfântă, voi, cei care privegheați de aproape locul slavei Domnului, Care Se face cuvânt peste
pământ, și Domnul vă va întări vouă credința și credincioșia și statornicia, căci aceste daruri sunt
pentru fiii Domnului, care trebuie să știe bine ce este și ce face un fiu al Domnului, căci fiii Lui
sunt cei asemenea Lui, așa precum am fost eu înaintea Lui, plin de durerea Lui, mereu plin de
durerea Lui pentru depărtarea de El a lui Israel. O, fiți și voi la fel, fiți asemenea Lui, căci El este
îndurerat adânc și tot mai adânc pentru cei ce Îl părăsesc pe El pentru ei înșiși și se duc spre îndoială
și spre necredință prin mintea lor cea de sine, care se socotește cu ea însăși. O, ce durere să n-aibă
Domnul statornicie în cei care au venit să fie cu El din buna lor voie atunci când au venit să fie ai
Lui! O, ce neputincios L-au făcut aceștia pe Domnul în ei! O, așa pățesc cei ce se fac judecători
peste ale Sale în locul Său, uitând ei că omul este mărginit și că Domnul este peste toate, văzute și
nevăzute! Fiți, dar, veghetori credincioși, căci lupta dintre lumină și întuneric este mare, este în
toi, iar diavolul este încordat, ca întotdeauna când Domnul Se scrie de fiecare dată biruitorul întu-
nericului. O, stați pe masă cu hrana Lui și desfaceți această merinde și hrăniți-vă cu ea mereu, căci
cel ce nu mănâncă moare, moare mereu cel ce nu știe să mănânce cu folos. Fiți binecuvântați, fiți
veghea Domnului pentru lucrarea Sa de azi. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-2009
***

Am stat cu duh de sărbătoare pentru mama Mea Fecioara în grădinile Mele cu tine, poporul
Meu de la izvor. Au stat plini de fior sfânt cei ce s-au adunat la sărbătoare. Duhul Sfânt a prins

65
Venirea în chip văzut

putere prin credința lor și i-a atins pe mulți în adâncul ființei lor, iar tu ești turma Mea mititică, dar
cu care Eu stau înaintea celor ce vin după Mine, așa cum stăteam cu mânuța Mea de ucenici acum
două mii de ani înaintea celor ce veneau după Mine când Eu Mă purtam din loc în loc ca să las
urmele Mele peste inimile multora și să Mă dovedesc înaintea lor Dumnezeu adevărat din Dum-
nezeu adevărat, venit de la Tatăl la om, așa cum era scris în prooroci să împlinesc. O, e mare
mângâiere pentru Mine când pot grăi pe pământ cu omul, când Mă aude omul că grăiesc. O, ferice
și iar ferice de cei ce, nevăzându-Mă când le grăiesc, Îmi cred al Meu glasul și cuvântul
acesta, și aceia vor vedea pe Dumnezeu pentru inima lor curată cu credința, curată cu dorul
de Dumnezeu prin mersul cel greu pe pământ al Domnului și al omului!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Adormirii Maicii Domnului, din 28-08-
2009
***

O, ai grijă de Duhul, fiule, căci trupul stă împotriva duhului cu lucrarea sa. Ai grijă de
Mine, poporul Meu, ai grijă de Mine mai mult decât de tine, tată, căci de tine am Eu grijă, fiule.
O, învață să ai grijă de Mine și de tot ce am Eu de lucrat prin tine peste pământ și peste om, și unii
altora ne vom fi slavă când slava Mea cea de sus se va arăta pe pământ jos pentru mărturia
Mea înaintea muntelui de necredință, căci multă necredință pentru Mine este în oameni din
pricina iubirii de sine din ei, iar Eu te voi lua în mâna Mea și te voi arăta în ziua Mea de slavă
celor necredincioși, și tu vei fi cununa Mea de slavă, iar Eu cununa ta de biruință peste vre-
mea cea rea, căci vin, poporul Meu, vin și tot vin, și vin să Mă desăvârșesc și vin să Mă arăt,
și în ziua arătării Mele va înceta orice limbă și numai Eu voi mai grăi în ziua aceea, numai
Eu și tu, numai noi, numai noi, pentru duhul mărturiei, poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea cuvioasei Parascheva, din 27-10-2009
***

Stau la masă de cuvânt în mijlocul tău, o, poporul Meu, și am pe apostolul Andrei și pe


trâmbița Mea Verginica, amândoi lucrători prin cuvântul sărbătorii de trei zile între sfinții Mei, cu
care Mă port între cer și pământ, căci Eu cu sfinții vin, fiindcă așa este scris, și nu singur vin. Se
vor păcăli amar cei ce vor să arate oamenilor de pe pământ că Eu vin pe norii cerului, căci
Eu nu vin așa cum dau ei să arate cu minciuna lor oamenilor, ci vin cu oștiri de sfinți și de
îngeri și n-au ei ochi de văzut pe Dumnezeu întru a Sa venire, și văd ei ceea ce fac ei ca să
vadă, nu ceea ce face Dumnezeu pentru cei ce văd de la Dumnezeu, iar pentru cei ce văd ca
omul, vor vedea aceștia ziua mâniei Mele, a dezlănțuirii durerii Mele, strânsă de toți oamenii
în inima Mea de la depărtarea lor de Mine, de la viața lor cea fără voia Mea cu ei pe pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-2010
***

Binecuvântată să-ți fie credința și așteptarea, măi poporul Meu, căci cei ce așteaptă se pre-
gătesc mereu și Mă pregătesc pe Mine mereu așa cum M-au pregătit cei din neamul lui Matan până
ce Eu am venit și M-am arătat pe pământ prin mama Mea Fecioara.

Vin curând văzut cu venirea Mea, și cu ea vin, cu mama Mea Fecioara vin, căci așa
Mi-a fost și atunci calea venirii Mele. Vin curând, poporul Meu, iar tu să fii Ierusalimul Meu,
Ierusalimul venirii Mele să fii, Noul Ierusalim să fii, căci Eu, Domnul, am pus peste cetatea ta
acest nume măreț și îl scriu peste toate hotarele acestui neam, peste neamul român, din mijlocul
căruia Eu te-am ales și te-am pus deoparte pentru Mine, pentru slava Mea, pentru venirea Mea,

66
Venirea în chip văzut

pentru calea Mea spre oameni și pentru calea lor spre Mine, iar seminția aceasta va fi ca stelele
cerului, așa cum Eu, Domnul, i-am făgăduit la începutul acesta lui Avraam cel credincios,
cel mult, mult credincios, o, poporul Meu. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-2011
***

O, sfinți iubiți, e tot o milă plânsul vostru pentru întunericul din biserică și care se varsă
peste tot, dar cele scrise așa se așează, și tot așa și biruința Mea prin cei credincioși, care Mă
așteaptă și Mă iubesc așteptând să vin cu toată slava Mea cea de la Tatăl și să biruiesc. Amin.

Am stat cu sfinții la masă de cuvânt în mijlocul tău, poporul Meu. Nu e mult cuvântul Meu
de peste tine, tată. Te-ar goli de iubire și de viață duhul lumii dacă n-aș mai veni la tine ca să petrec
cu tine și tu cu Mine, dar Eu nu stau din venire și vin și-ți dau mâna pe cale, numai tu să-ți lași
mânuța ta ca să te țin și ca să te am până la ziua schimbării, fiule, căci Eu cu tine lucrez schim-
barea și trag apoi perdeaua și Mă las în toată slava Mea lângă tine, și voi chema noroadele
să vadă și să știe și să poată veni, că vremea este să fie lumină, iarăși să fie, iar Eu atât cât sunt
în lume lumină a lumii sunt, și pe ea o lucrez și o împart, și toate se fac prin cuvânt, precum la
început s-au făcut.

Pace ție, popor hrănit din cer! Te-au privit sfinții și părinții și te-au iubit cu dor în ziua
aceasta de sărbătoare cu sfinți la masa Mea cu tine. Avem de cuvântat peste întuneric, tată. Să pot
Eu sta lumină în lume prin statul Meu cu tine, și totul se va lucra prin cuvânt, și se va înnoi
fața lumii, căci scris este să fac această lucrare și s-o las văzută apoi, spre bucuria celor ce
Mă așteaptă să vin cu cerul cel nou și cu pământul cel nou pe pământ, precum este scris.

Eu stau în mijlocul tău cuvânt, iar tu să stai casă a Mea, casa Mea de venire să-Mi fii, că
Eu așa te-am așezat să-Mi fii, o, popor iubit, o, popor credincios, peste care Eu mereu, mereu curg
darul credinței cea pentru întâmpinarea Mea, ori de câte ori Eu am de cuvântat din mijlocul tău
peste pământ. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-12-2011
***

O, cât de departe este pământul de cer, atât de departe este de Dumnezeu omul. Eu însă
sunt lângă om mereu, aproape sunt de el, de cel orb, şi ce-ar face el dacă n-aş fi Eu lângă el, lângă
orbirea lui cea din naştere orbire? Nu Mă aştept să creadă omul în lucrul şi în cuvântul venirii Mele
celei de acum pe pământ, dar Mă aştept să-i vindec ochii şi să vadă pe Cel dispreţuit de el, pe
Domnul, Care cuvintează şi dă viaţă făpturilor şi le dă hrană şi le dă bucurii. Când perdeaua cea
de taină dintre Mine şi om va fi trasă în lături, tot omul Mă va vedea, ca să-L vadă oamenii
pe Cel pe Care L-au numit că nu este Dumnezeu şi că este numai omul. O, zadarnic spune
omul că numai omul este. Omul piere şi nu mai este apoi. Cel ce piere nu este cel ce este. E orb cu
ochii minţii omul. A întins mâna să ia ştiinţă de la Dumnezeu, dar tot nu ştie omul. El ştie doar să
moară, nu să ştie. Nu Mă aştept să creadă omul în Cel ce stă nevăzut de ochii lui, dar Mă aştept
să cadă despărţitura dintre om şi Mine, dar nu numai pentru fiecare om în parte, ci şi pentru
cei ce-şi poartă încă trupul, şi toate trupurile se vor scula din ţărâna pământului ca să-L
vadă pe Domnul cu ochii trupului când orbirea nu va mai fi peste om, ci va fi judecată pentru
necredinţă, pentru nedragostea omului.

67
Venirea în chip văzut

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea după Sfintele Paşti‚ a orbului‚ şi
sărbătoarea naşterii sfintei Virginia, din 09-06-2013
***

Cu dor cobor, cu dor de la o coborâre la alta. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu şi Mi-e dor
să grăiesc pe pământ. Îi este dor lui Dumnezeu să cuvinteze, căci Dumnezeu este Cuvântul, de la
început şi până la sfârşit este, şi prin El toate s-au făcut şi se fac.

Pace ţie, poporul Meu, casa Mea cea de azi! Este scris despre cel ce crede în Mine că
voi veni la el şi-Mi voi face casă la el şi voi cina cu el şi Mă voi arăta lui, şi împlinesc acestea
cu tine, şi tu cu Mine, măi poporul Meu. O, ce uşor Îmi este să împlinesc cele scrise de Mine
dacă am credinţă în voi pentru împlinirea lor! O, ce dor Îmi este să împlinesc Scripturile care mai
sunt să se împlinească, măi poporul Meu! Voiesc să vin pe pământ cu trupul văzut şi să dau
poruncă cerului cel nou şi pământului cel nou să se arate odată cu Mine şi să-i bucure pe ai
Mei, fiindcă am spus acum două mii de ani că Mă duc la Tatăl, că Mă duc să pregătesc loc, ca
acolo unde sunt Eu să fie şi ai Mei. O, sunt multe locaşuri în casa Tatălui Meu, dar Eu sunt pe tron
lângă Tatăl şi-Mi slujeşte slava tronului stăpânitor şi am aproape suită din cer, şi de pe pământ
venită.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica izgonirii lui Adam din rai, din 02-03-
2014
***

Am venit din cer pe pământ acum două mii de ani, și am venit apoi de pe pământ în cer,
iar acum, o, acum vin iar din cer pe pământ. Vin și Mă duc, Mă duc și vin și sunt mereu pe cale.
Am îngeri însoțire și slujire și acoperământ, căci tainic lucrez, și nu dau la o parte perdeaua de
deasupra Mea până ce de la margini la margini voi fi vestit și cunoscut și așteptat și mult dorit și
iubit, căci Eu sunt iubirea cea fără de început și fără de sfârșit, fiindcă așa este Dumnezeu, nu are
început și nici sfârșit, ci are doar iubire, iar ea nu va pieri.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Buneivestiri, din 07-04-2014
***

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)


(Vezi reportaj Noul Ierusalim n.r.)
http://www.youtube.com/watch?v=RYtAd-ycLhU&feature=gv
(Selecția textelor și sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului.)
***

Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieţii


Adevărata biserică
Antichrist şi fiara apocaliptică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Calul alb apocaliptic
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el

68
Venirea în chip văzut

Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit


Despre botez
Despre chipul cioplit şi semnul crucii
Despre post şi milostenie
Enoh şi Ilie
Focul apocaliptic
Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăţia de o mie de ani
Învierea morţilor
Morţii aud glasul Meu
Necazul cel mare
Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului
Nunta Mielului
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine
Proorocul mincinos şi ecumenismul
Răpirea bisericii
România - Noul Ierusalim - Noul Canaan
Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă
Semnul Fiului Omului
Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului şi a femeii
Trâmbiţele apocaliptice

Pe aceeași temă din alte surse


… V-am explicat astfel cât am putut de clar în ce va consta întoarcerea Mea printre oamenii
de pe acest pământ.
La cea de-a doua venire a Mea pe pământ, nu Mă voi mai naște ca un copil dintr-un
trup de femeie, căci trupul Meu va rămâne de-a pururi transfigurat. Eu sunt Spiritul etern și nu
voi mai avea niciodată nevoie de un corp la fel ca cel pe care l-am îmbrăcat atunci când m-am
întrupat pe pământ. Mai întâi, voi veni într-o formă invizibilă, îmbrăcat în ‚norii cerului’.
Altfel spus, la început Mă voi apropia de umanitate prin intermediul clarvăzătorilor, al în-
țelepților și al noilor profeți. În acele vremuri viitoare, fetele vor face și ele profeții, iar tinerii
vor avea vise premonitorii care vor anunța Întoarcerea Mea. Mulți oameni îi vor asculta și o vor
apuca pe calea cea dreaptă, dar majoritatea îi va numi nebuni și nu îi va crede, la fel cum s-au
întâmplat lucrurile și în cazul profeților din vechime.
Din când în când, voi trezi anumiți oameni, cărora le voi dicta – prin cuvinte pe care ei le
vor auzi în inima lor – tot ce s-a petrecut în timpul prezenței Mele active pe pământ, în mijlocul
vostru. În acele vremuri viitoare, marea majoritate a oamenilor vor ști să scrie și să citească, așa
că vor avea acces la aceste cuvinte divine. În această manieră, învățătura Mea se va putea răspândi
pe pământ mult mai rapid decât este posibil la ora actuală, prin mesageri trimiși în numele Meu.
În acest fel, circa o treime din umanitate, alcătuită din oameni de bună credință și cu inima
pură, va avea acces la adevărata Mea învățătură. Începând din acel moment, voi veni personal
la unii dintre ei, devenind vizibil chiar trupește în fața celor care Mă iubesc mai presus de
orice și care aspiră din toată inima la Întoarcerea Mea prin credința lor vie. Pe aceștia îi voi
ajuta personal să alcătuiască biserici pe care nici o putere de pe pământ nu le va mai putea desface
69
Venirea în chip văzut

vreodată, căci Eu Însumi voi fi Liderul lor, Eroul lor suprem, judecându-i pe cei orbi și pe cei
morți. În acest fel, voi purifica pământul de murdăria care l-a sufocat atâta vreme.
În acele vremuri, în care voi trezi personal noi profeți și clarvăzători, pe pământ vor exista
mari tulburări și suferințe, așa cum nu au mai existat vreodată până atunci. De dragul Celor Aleși,
nu voi îngădui însă ca aceste tulburări să dureze prea mult, pentru a nu fi afectați ei înșiși pe calea
lor către mântuire. Oricum, la început nu voi apărea personal în această regiune (care în acele
vremuri va fi locuită doar de păgânii cei mai ignoranți), în care acum sunt prigonit de acolo-acolo
de către evrei și de către Templu, mai rău ca un criminal sau ca un păgân. În schimb, în țările
de pe celălalt continent, locuite la ora actuală a păgâni, voi crea o nouă Împă-
răție, a Păcii, Armoniei, Iubirii și Credinței Veșnice. Cei care vor păși în Lumina Mea
nu se vor mai teme niciodată de moartea trupului lor, aflându-se într-un contact permanent cu
îngerii cerului.
Pământul îmi aparține în totalitate Mie, și Eu știu cel mai bine care vor fi regiunile în
care Întoarcerea Mea va fi cu adevărat benefică. În acele vremuri, oamenii vor putea comunica
unii cu ceilalți cu viteza fulgerului, dintr-un capăt la celălalt al pământului, folosindu-se de spiritele
focului și ale apei. La fel, vor putea călători dintr-un punct în altul mai rapid decât vânturile mânate
de furtună. Puse în mișcare de aceleași forțe, vasele lor se vor deplasa pe oceane la fel de rapid.
De aceea, veștile despre Întoarcerea Mea se vor răspândi pe pământ cu iuțeala fulgerului, ajungând
chiar și în Asia.
Se pune însă întrebarea: vor fi crezute oare aceste vești de păgânii orbi și surzi care vor trăi
pe acest continent? Răspunsul Meu e simplu: nu vor fi crezute până când nu îl voi purifica
printr-o Mare Judecată Universală!
(Text preluat din Marea Evanghelie a lui Ioan, în care Domnul se adresează apostolilor Săi,
explicându-le cum va decurge a doua Sa venire pe Pământ)

Condițiile întoarcerii Domnului nostru Iisus Hristos

1. Bătrânul hangiu a spus: „Da, Doamne și Învățătorule, am înțeles cu toții foarte bine,
desigur! În privința celor patru feluri de foc care îi vor purifica pe oameni și întregul pământ,
bineînțeles că nu este aici nimic îmbucurător sau plăcut, și ne putem întreba pe bună dreptate de
ce un Dumnezeu cu desăvârșire bun și înțelept va permite aceasta. Dar tocmai pentru că Dumnezeu
este bun și înțelept, El știe cu siguranță cel mai bine de ce permite toate acestea. Totuși Îți mulțu-
mim pentru că ne-ai dezvăluit acest viitor și mai ales ne bucurăm foarte mult pentru faptul că trăim
pe acest pământ în timpul acestei prime veniri a Ta; căci din câte cred și înțeleg în mod clar, totul
este infinit mai bine în prezent la oamenii de pe acest pământ decât va fi în timpul celei de-a doua
veniri a Ta.
2. Este adevărat că nu îmi pot imagina nici marile cetăți pe care oamenii le vor construi cu
timpul, nici modul în care ei vor dirija și stăpâni forța elementelor și chiar și pe cea a fulgerului,
pentru a se folosi de ea - dar, ca și toți ceilalți, sunt desigur fericit că nu înțeleg acest lucru și că
văd cum forța elementelor este stăpânită încă de înțelepciunea și puterea Ta; căci dacă am înțelege
deja aceasta, vremea cea grea a purificării prin cele patru feluri de foc ar veni cu siguranță mult
mai devreme decât ne-ai anunțat-o Tu, o Doamne și Învățătorule!
3. Dar, dat fiind faptul că ne-ai oferit imensul dar de a ne face cunoscut dinainte, ca fiind
ceva sigur, faptul că Tu vei veni pentru a doua oară în trup pe acest pământ, pentru a rămâne aici
cu noi, îndrăznim să Te întrebăm: nu ai putea oare să ne spui în ce loc al acestui pământ vei

70
Venirea în chip văzut

reveni cu acea ocazie din nou printre oameni? Noi am vrea să știm care va fi acea țară, care
va fi acel loc și care anume va fi acel fericit popor?”
4. Eu am spus: „Prietene, ia aminte că Eu nu aș putea să vă ofer în acest moment un răspuns
pe care să-l puteți înțelege, căci nu trebuie să pierzi din vedere că vor exista în acele timpuri locuri,
țări și popoare care acum nu au un nume; dar totuși poți să fii sigur și este necesar să crezi că
voi reveni aici, pe pământ, numai într-o țară sau într-un loc anume unde va continua să existe
credința cea mai vie în Dumnezeu și cea mai puternică iubire pentru Dumnezeu și pentru
semeni, ce va fi manifestată cu precădere de aproape toți aceia care vor trăi atunci acolo.
5. Totuși, este necesar să știți că, atunci când voi veni din nou, Eu nu voi veni singur. Luați
aminte că toți ai Mei, care vor fi de foarte multă vreme lângă Mine, acolo în Împărăția Mea Ce-
rească, Mă vor însoți atunci cu o mulțime de grupuri și îi vor impulsiona și întări pe frații lor ce se
vor afla încă în trup pe acest pământ. Cu acea ocazie, o extraordinară și veritabilă comuniune se
va naște între spiritele deja preafericite ale Cerului și oamenii care vor trăi în acele vremuri pe
acest pământ, și trebuie să știți că aceasta va fi o foarte mare și exemplară consolare pentru oamenii
care vor trăi atunci.
6. Știți acum tot ceea ce aveați nevoie să știți. Respectați toate acestea și veți dobândi Viața
cea Veșnică. Căci Eu vă voi învia în Ziua de Apoi!”
7. Kado a întrebat: „Doamne și Învățătorule, aceasta se va petrece așadar chiar de mâine?
Căci fiecare nouă zi este pentru noi o zi de apoi!1”
8. Eu i-am spus: „Eu nu Mă refer prin aceasta la o zi a acestui pământ, ci la o zi spirituală
în lumea de dincolo. Când îți vei părăsi trupul pentru a intra în împărăția spiritelor, aceea va fi
pentru tine Ziua ta de Apoi, în care te voi elibera de judecata materiei, și aceasta este trezirea cea
din Ziua de Apoi.
9. Dar este deja aproape de miezul nopții, și o lungă călătorie ne așteaptă mâine. Să mergem
deci să ne odihnim!”
10. De îndată ce Mi-am exprimat această dorință, s-au ridicat cu toții și Mi-au mulțumit
încă o dată, iar hangiul ne-a condus el însuși într-o cameră mare și bine aranjată pentru dormit, în
care ne-am odihnit până dimineața. Este de la sine înțeles că grecii au vorbit încă multă vreme
între ei despre tot ceea ce-au auzit.
Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.8 Cap. 187

1
Să ne amintim că „Judecata de Apoi” şi „Ziua de Apoi” se spun în germană Jüngstes Ghericht” şi „jüngster
Tag”, jüngst însemnând „ultimul”, în sensul de „cel mai tânăr” (jüng), „cel mai recent”. De unde acest joc de cuvinte
intraductibil - n.t.

71