Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE

ANUL 4 LICEN (21 IANUARIE 10 FEBRUARIE 2016)


Data_
Grupe
21-ian. 442A

Disciplina
Prelucrarea imaginilor

Titular
s.l. ZAMFIR Marta

Sala
B223a

Ora
8:00

22-ian. 441A, 443A


441B, 442B
441D
442D
443D

Retele de calculatoare
conf. STNCESCU tefan
Procesoare electronice de putere
prof. RDOI Constantin
Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplexs.l. APU Ruxandra
Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplexs.l. APU Ruxandra
Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplexs.l. APU Ruxandra

B312
B223a
B02c
B02c
B02c

9:00
9:00
8:00
10:00
12:00

23-ian. 445B
443C, 444C
441F

Procesoare electronice de putere


Retele de comunicatii
Procesoare electronice de putere

prof. RDOI Constantin


s.l. MOCANU Bogdan
prof. RDOI Constantin

B223a
B02c
B223a

9:00
12:00
9:00

24-ian. 443B, 444B


443E, 444E

Procesoare electronice de putere


Dispozitive optoelectronice

prof. RDOI Constantin


prof. CHIOPU Paul

B223a
A01

9:00
9:00

25-ian. 442A
441E, 442E
441G

Interfee om - main
s.l. PATRASCU Carmen
Tehnici avansate in prelucrarea digitala a s prof. BURILEANU Drago
Antene si propagare
s.l. BDESCU Alina

B219b
A101
B212

8:00
12:00
10:00

26-ian. 441A, 443A


445B
441C, 442C

s.l. ZAMFIR Marta


B312
Prelucrarea imaginilor
Electronic i informatic medical
prof. STRUNGARU Rodica B136
Sisteme si echipamente de comunicatii rad prof. MARGHESCU Ion
A01

27-ian. 442A
443B, 444B
443C, 444C
442D, 443D
441F

Inginerie software
Electronic i informatic medical
Procesoare de semnal in comunicatii
Arhitectura sistemelor de calcul
Electronic i informatic medical

conf. STNCESCU tefan


prof. STRUNGARU Rodica
conf. UDREA Mihnea
prof. ZOICAN Sorin
prof. HUREZEANU Bogdan

B223a
B136
A101
B312
B136

9:00
9:00
11:00
8:00
15:00

28-ian. 441B, 442B


443E, 444E

Arhitectura sistemelor de calcul


Bazele tehnologice ale microelectronicii

conf. RDESCU Radu


prof. BODEA Mircea

B110
A101

8:00
12:00

29-ian. 441A, 443A


441C, 442C
441D
441E, 442E

Inginerie software
Retele de comunicatii
Arhitectura sistemelor de calcul
Bazele tehnologice ale microelectronicii

conf. STNCESCU tefan


s.l. MOCANU Bogdan
prof. ZOICAN Sorin
prof. BODEA Mircea

B312
B02c
B219a
A101

9:00
8:00
8:00
12:00

31-ian. 443E, 444E


441G

Instrumente software pentru microelectron s.l. PROFIRESCU Ovidiu


Sisteme si echipamente de comunicatii rad s.l. MARIAN Alexandru

A101
A03

12:00
8:00

1-feb. 442A
445B
441D
441F

Recunoasterea formelor si inteligenta artificprof. NEAGOE Victor


Arhitectura sistemelor de calcul
conf. RDESCU Radu
Arhitecturi i protocoale de comunicaii
s.l. CATRINA Octavian
Arhitectura sistemelor de calcul
conf. RDESCU Radu

B223a
B312
B219a
B312

8:00
12:00
9:00
12:00

2-feb. 441A, 443A


441B, 442B
441C, 442C
443C, 444C
443D

Recunoasterea formelor si inteligenta artificprof. NEAGOE Victor


Imagistic medical
prof. PACA Sever
Comunicatii de date
prof. HALUNGA Simona
Sisteme si echipamente de comunicatii rad prof. MARGHESCU Ion
Comunicatii de date
prof. BANICA Ion

B312
B312
A101
A01
B124

8:00
12:00
12:00
12:00
8:30

3-feb. 443B, 444B


442D
441E, 442E

Arhitectura sistemelor de calcul


conf. RDESCU Radu
Comunicatii de date
prof. BANICA Ion
Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI s.l. ENACHESCU Marius

A101
B124
A01

12:00
8:30
8:00

4-feb. 441G

Procesoare de semnal in comunicatii

B205

11:00

conf. UDREA Mihnea

8:00
9:00
9:00

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI


Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Data_
Grupe
5-feb. 442A
441B, 442B
445B
443E, 444E
441F

Disciplina
Titular
Retele de calculatoare
conf. STNCESCU tefan
Electronic i informatic medical
prof. STRUNGARU Rodica
Sisteme electronice programabile
prof. LZRESCU Vasile
Tehnici avansate in prelucrarea digitala a s prof. BURILEANU Drago
Sisteme electronice programabile
prof. LZRESCU Vasile

Sala
B212
B136
B223a
A101
B223a

6-feb. 441A, 443A


441C, 442C
443C, 444C

Interfee om - main
Antene si propagare
Comunicatii de date

s.l. PATRASCU Carmen


s.l. ANGHEL Cristian
prof. HALUNGA Simona

B312
B206a
A101

12:00
8:00
12:00

7-feb. 443B, 444B


441D
441E, 442E
441G

Imagistic medical
Comunicatii de date
Dispozitive optoelectronice
Comunicatii de date

prof. PACA Sever


prof. BANICA Ion
prof. CHIOPU Paul
prof. FRATU Octavian

B312
B124
A01
A101

9:00
8:00
9:00
8:00

8-feb. 442D, 443D

Arhitecturi i protocoale de comunicaii

s.l. CATRINA Octavian

A101

9:00

9-feb. 442A
441B, 442B
445B
441F

Proiectarea bazelor de date


Sisteme electronice programabile
Imagistic medical
Imagistic medical

prof. IONESCU Felicia


prof. LZRESCU Vasile
prof. PACA Sever
s.l. FAUR Daniela

B219b
B223a
B312
B223a

8:00
9:00
9:00
12:00

Proiectarea bazelor de date


prof. IONESCU Felicia
Sisteme electronice programabile
prof. LZRESCU Vasile
Procesoare de semnal in comunicatii
conf. UDREA Mihnea
Antene si propagare
s.l. ANGHEL Cristian
Tehnici i sisteme de comutaie
conf. IOAN Lucian
Tehnici i sisteme de comutaie
conf. IOAN Lucian
Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI s.l. ENACHESCU Marius
Instrumente software pentru microelectron s.l. PROFIRESCU Ovidiu
Retele de comunicatii
s.l. OBREJA erban

B312
B223a
A101
B206a
B110
B110
A101
A101
B02c

8:00
9:00
10:30
8:00
16:00
12:00
8:00
13:00
8:00

10-feb. 441A, 443A


443B, 444B
441C, 442C
443C, 444C
441D
442D, 443D
443E, 444E
441E, 442E
441G

Ora
9:00
9:00
9:00
12:00
9:00