Sunteți pe pagina 1din 13

Fac.

de Sociologie-Psihologie, Sociologie, An I, sem I


Introducere in psihologie

TRUE/FALSE

1. Omul este alcatuit dintr-o latura organica si una psihica.

ANS: T

2. Psihicul este o functie a creierului.

ANS: T

3. Sistemul psihic uman este influentat de factori socio-culturali.

ANS: T

4. Obiectul de studiu al psihologiei il reprezinta creierul uman.

ANS: F

5. Limbajul este un proces cognitiv senzorial.

ANS: F

6. Psihologul are acces direct la gandirea, imaginatia, memoria unei persoane.

ANS: F

7. Preadolescenta este delimitata intr 11 si 14-15 ani.

ANS: T

8. Senzatiile reflecta doar insusiri separate.

ANS: T

9. Perceptia este o imagine secundara.

ANS: F

10. Observatia este o activitate perceptiva intentionata.

ANS: T

11. Reprezentarea este un proces inferior perceptiei.

ANS: F
12. Cunoasterea logica se realizeaza printr-un ansamblu de fenomene psihice reunite in termenul
intelect.

ANS: T

13. Stadiul operatiilor concrete este specific copilariei.

ANS: T

14. Notiunile nu sunt produse ale gandirii.

ANS: F

15. Citirea este o varianta a limbajului pasiv.

ANS: T

16. Uitarea este un fenomen natural, normal si, mai ales, relativ necesar.

ANS: T

17. Visul din timpul somnului se incadreaza in ceea ce numim imaginatie voluntara.

ANS: F

18. Piramida trebuintelor a fost formulata de Abraham Maslow.

ANS: T

19. Nu exista motivatie negativa.

ANS: F

20. Expresiile si conduitele emotionale se invata, nu sunt innascute.

ANS: T

21. Inconstientul este un nivel functional al sistemului psihic uman.

ANS: T

22. Temperamentul melancolic presupune o persoana sociabila, vorbareata, cu spirit de grup.

ANS: F

23. Temperamentele sunt innascute.

ANS: T

MULTIPLE CHOICE

1. Etimologic, termenul psihic provine din limba:


a. latina c. greaca
b. germana d. engleza
ANS: C

2. Dezvoltarea sistemului psihic uman este conditionata de actiunea corelata a triadei:


a. copilarie-tinerete-batranete c. ereditate-copilarie-cultura
b. ereditate-mediu-educatie d. mediu natural-mediu social-varsta
ANS: B

3. Obiectul de studiu al psihologiei il reprezinta:


a. procesele psihice cognitive c. personalitatea
b. creierul uman d. sistemul psihic uman
ANS: D

4. Senzatiile sunt:
a. procese afective c. procese cognitive senzoriale
b. insusiri ale personalitatii d. deprinderi specific umane
ANS: C

5. In psihologie, legile au un caracter


a. determinist c. arbitrar
b. implacabil d. probabilist
ANS: D

6. Fondatorul psihologiei ca stiinta este considerat a fi:


a. Wilhelm Wundt c. Abraham Maslow
b. Carl Gustav Jung d. Sigmund Freud
ANS: A

7. Senzatiile:
a. reflecta insusiri combinate c. sunt procese cognitive superioare
b. sunt imagini primare d. se caracterizeaza prin lipsa tonalitatii
afective
ANS: B

8. In structura unui analizator, intalnim:


a. cerebelul c. calea de conducere
b. scizura laterala d. glandele paratiroide
ANS: C

9. Senzatiile vizuale ne informeaza despre:


a. tonul cromatic al obiectelor c. radiatiile infrarosii
b. proprietatile chimice ale obiectelor d. radiatiile ultraviolete
ANS: A
10. Inaltimea stimulilor sonori este data de:
a. amplitudinea undei sonore c. forma undei sonore
b. frecventa herziana a vibratiilor d. starea psihofizica a subiectului
ANS: B

11. Senzatiile olfactive:


a. ofera informatii despre proprietatile c. ofera informatii despre proprietatile
fizice ale obiectelor fizico-chimice ale obiectelor
b. ofera informatii despre proprietatile d. nu implica, de regula, o tonalitate
chimice ale obiectelor afectiva
ANS: B

12. Senzatiile cutanate:


a. nu ne dau informatii despre c. includ senzatiile termice
proprietatile calorice ale obiectelor
b. ne dau informatii despre proprietatile d. nu includ mecanisme de termoreglare
fizico-chimice ale obiectelor
ANS: C

13. Senzatiile exteroceptive:


a. includ senzatiile vizuale, auditive, c. includ senzatiile interoceptive
olfactive, gustative si cutanate
b. includ senzatiile proprioceptive d. semnaleaza dezechilibrele din
chimismul organismului
ANS: A

14. Senzatiile kinestezice:

a. sunt senzatii exteroceptive c. apar in cursul efectuarii miscarilor


b. includ senzatiile vizuale d. nu sunt senzatii proprioceptive
ANS: C

15. Senzatiile interoceptive:


a. includ senzatiile vizuale, auditive, c. furnizeaza informatii despre mediul
olfactive, gustative, cutanate extern subiectului
b. depind de amplitudinea undelor sonore d. includ senzatiile organice
si de frecventa herziana a vibratiilor
ANS: D

16. Pragul minim absolut al senzatiei ne invata ca:


a. excitantul nu mai produce senzatii c. microbii pot fi simtiti
specifice, ci durere
b. particulele de praf nu pot fi simtite d. o lumina foarte puternica devine
obositoare
ANS: B
17. Pragul diferential al senzatiei:
a. se afla intr-un raport constant fata de c. este, de regula, un prag maxim
marimea care se adauga la stimulul
initial
b. include pragul minim absolut al d. nu este o lege
senzatiei
ANS: A

18. Legea contrastului senzorial:


a. presupune numai contrastul simultan c. presupune atat un contrast simultan,
cat si unul succesiv
b. presupune numai contrastul succesiv d. nu presupune nici contrastul simultan,
nici pe cel succesiv
ANS: C

19. Modificarea sensibilitatii analizatorilor sub actiunea repetata a stimulilor se refera la:
a. legea pragurilor absolute c. legea contrastului senzorial
b. legea pragurilor diferentiale d. legea adaptarii senzoriale
ANS: D

20. Legea semnificatiei senzoriale arata ca:


a. semnificatia mai mare a unui stimul c. o senzatie care se produce intr-un
face sa creasca sensibilitatea fata de el analizator influenteaza producerea
senzatiilor in alti analizatori
b. semnificatia mai mare a unui stimul d. legea pragurilor senzoriale nu poate fi
face sa scada sensibilitatea fata de el contrazisa
ANS: A

21. Perceptiile:
a. reprezinta procese senzoriale simple c. reprezinta imagini secundare
b. reprezinta procese senzoriale complexe d. nu reprezinta nici un proces senzorial
ANS: B

22. Perceptia este:


a. neunitara c. o imagine secundara
b. neobiectuala d. influentata de limbaj
ANS: D

23. Una dintre fazele perceptiei este:


a. nediscriminarea c. identificarea
b. teledetectia d. faza sinapselor corpului neuronal
ANS: C

24. Distinctia facuta intre obiectul perceptiei si campul perceptiei este analizata de legea:
a. integralitatii perceptive c. proiectivitatii imaginii perceptive
b. structuralitatii perceptive d. selectivitatii perceptive
ANS: D

25. Pentru perceperea timpului, omul foloseste:


a. sistemul biologic c. sistemul metric
b. sistemul mecanic d. sistemul caledonian
ANS: A

26. Observatia este o activitate:


a. perceptiva neintentionata c. nesistematica
b. perceptiva intentionata d. involuntara
ANS: B

27. Iluziile perceptive:


a. nu pot fi explicate prin efectul de camp c. pot fi reduse la simple senzatii
b. pot fi explicate prin efectul de cuanta d. includ iluziile optico-geometrice
ANS: D

28. Reprezentarea:
a. este un proces psihic inferior senzatiei c. este un proces psihic superior
perceptiei
b. este un proces psihic inferior perceptiei d. nu este un proces psihic
ANS: C

29. Reprezentarea:
a. nu ne permite accesul la esenta c. are intotdeauna un fond
obiectelor si fenomenelor
b. este stabila, nu se pierde d. este o suma de senzatii si perceptii
ANS: A

30. Din punct de vedere al analizatorului dominant, distingem:


a. reprezentari individuale c. reprezentari voluntare
b. reprezentari reproductive d. reprezentari kinestezice
ANS: D

31. Din punct de vedere al procesului psihic mai complex in care se integreaza, distingem:
a. reprezentari vizuale c. reprezentari geografice
b. reprezentari ale memoriei d. reprezentari involuntare
ANS: B

32. Reprezentarile kinestezice:


a. reproduc zgomote c. sunt insotite de miscari ideomotorii
b. sunt imagini ale unor obiecte d. cuprind in structura lor insusirile
comune pentru o clasa de obiecte
ANS: C

33. Procesele senzoriale:


a. incorporeaza vointa si afectivitatea c. permit omului sa inteleaga structura
materiei
b. permit omului o cunoastere d. nu pot fi realizate cu ajutorul
superficiala a lumii analizatorilor
ANS: B

34. Intelectul:
a. nu este un sistem c. opereaza numai asupra realului
b. are un caracter nemediat d. se dezvolta datorita limbajului
ANS: D

35. In stadiul senzorio-motor de dezvoltare a intelectului:


a. se dezvolta limbajul c. sunt prezente premisele gandirii prin
fondul de perceptii si reprezentari pe
care copilul si-l formeaza
b. se constituie mecanismele de d. copilul poate opera asupra posibilului
coordonare logica si matematica
ANS: C

36. Operatii ale gandirii sunt:


a. analiza si sinteza; abstractizarea; c. analiza si sinteza; concretizarea;
individualizarea fenomenologizarea
b. comparatia; concretizarea; d. abstractizarea; individualizarea;
multiplicarea interiorizarea
ANS: A

37. Concretizarea:
a. consta in miscarea gandirii de la c. consta in reunirea pe plan mental a
concret la abstract unor elemente intr-un intreg
b. presupune trecrea de la general la d. este operatia gandirii opusa
particular generalizarii
ANS: B

38. Operatiile gandirii:


a. sunt innascute c. sunt produse ale gandirii
b. se dezvolta neconditionat d. sunt raspunzatoare de formarea
notiunilor
ANS: D

39. Produsele gandirii:


a. constau in notiuni, judecati si c. se concretizeaza in piramida
rationamente conceptelor
b. sunt preexistente la om operatiilor d. sunt un cumul de perceptii si
gandirii reprezentari
ANS: A
40. Notiunile empirice:
a. sunt notiuni stiintifice c. rezulta din experienta nemijlocita
b. reflecta trasaturi generale, esentiale ale d. sunt un produs al invatarii cognitive
obiectelor si fenomenelor
ANS: C

41. Judecatile:
a. sunt formate din rationamente c. se combina in mod nemijlocit in teorii
b. includ mai multe notiuni intre care d. nu pot fi exprimate prin afirmatii sau
exista anumite raporturi negatii
ANS: B

42. Intelegerea spontana:


a. pune in evidenta aparitia unei c. se realizeaza treptat, uneori in timp
probleme indelungat
b. este o intelegere discursiva d. presupune legaturi ce se stabilesc cu
usurinta intre informatiile prezente si
cele trecute
ANS: D

43. Rezolvarea de probleme:


a. presupune procesul de mobilizare a c. este intalnita in cadrul intelegerii
resurselor mintale pentru depasirea spontane
obstacolului cognitiv
b. nu implica formularea de ipoteze d. este un subiect ce nu este abordat de
catre stiinta psihologica
ANS: A

44. Limbajul:
a. este un fenomen social c. nu exista la nasterea individului
b. este sinonim cu limba d. este studiat de lingvistica
ANS: C

45. Unul din urmatoarele elemente nu este specific schemei de comunicare. Identificati-l:
a. emitatorul c. conexiunea inversa
b. receptorul d. terminatia sinaptica
ANS: D

46. Functia ……. a limbajului presupune asociatiile verbale de efect, consonante.


a. ludica c. de reglare
b. expresiva d. dialectica
ANS: A

47. Functia persuasiva a limbajului mai poarta si numele de functia…..:


a. cognitiva c. de reglare
b. expresiva d. de convingere
ANS: D

48. Limbajul activ:


a. asigura receptia si intelegerea c. implica limbajul oral
limbajului
b. este mai bogat decat limbajul pasiv d. nu se poate prezenta sub forma
monologului
ANS: C

49. Limbajul scris:


a. este mai rapid decat cel oral c. apare in jurul varstei de 3 ani
b. se caracterizeaza prin claritate si d. este un limbaj pasiv
sistematizare
ANS: B

50. Limbajul intern:


a. este o forma a limbajului scris c. se formeaza in jurul varstei de 12 ani
b. are o viteza mica de desfasurare d. apare pe baza interiorizarii limbajului
extern
ANS: D

51. Una dintre tulburarile limbajului o constituie:


a. alalia c. abulie
b. anorexia d. aritmie
ANS: A

52. Care dintre urmatoarele enunturi nu este corect?


a. memoria este activa c. memoria este nemijlocita
b. memoria este relativ fidela d. memoria este inteligibila
ANS: C

53. Memoria, ca proces, este alcatuita din …….. faze:


a. 2 c. 4
b. 3 d. 5
ANS: B

54. Memoria voluntara:


a. inregistreaza tot ceea ce ni se intampla c. nu presupune fixarea unui scop
b. contribuie la obtinerea celui mai mare d. este realizata constient, organizata si
volum de amintiri sitematizata
ANS: D

55. Care dintre urmatorii termeni nu este un factor subiectiv influentator al memoriei?
a. atentia c. ambianta
b. sanatatea d. trairile afective
ANS: C
56. Uitarea:
a. este un fenomen artificial c. in raport cu memoria, este un fenomen
pozitiv
b. are rolul unei supape d. este o forma a lapsusului
ANS: B

57. Aglutinarea, ca procedeu imaginativ:


a. consta in marirea sau micsorarea c. consta in separarea mentala a unor
mentala a dimensiunilor unei structuri functii umane si realizarea tehnica a
initiale uneia din ele
b. consta in modificarea pe plan mental a d. consta intr-o organizare, sinteza
numarului de elemente ale unui intreg mentala a unor parti eterogene din
diferite fiinte sau obiecte
ANS: D

58. Referitor la imaginatie, cand auzim de balaurul cu sapte capete, ne gandim la procedeul
imaginativ numit:
a. analogie c. multiplicare
b. aglutinare d. rearanjare
ANS: C

59. Visul din timpul somnului corespunde:


a. imaginatiei involuntare c. imaginatiei creatoare
b. imaginatiei reproductive d. visului de perspectiva
ANS: A

60. Care dintre urmatoarele personaje corespunde tipizarii ca procedeu imaginativ?


a. Centaurul c. Ciclopul
b. Hagi Tudose d. Tom Degetel
ANS: B

61. Care dintre urmatoarele trebuinte nu este primara?


a. trebuinta de apa c. trebuinta de relatii sexuale
b. trebuinta de mancare d. trebuinta de a fi apreciat de ceilalti
ANS: D

62. Care dintre urmatoarele ierarhii este cea corecta?


a. trebuinte cognitive – trebuinte estetice c. trebuinte cognitive – trebuinte estetice
– trebuinte de afiliere – trebuinte de autorealizare
b. trebuinte de securitate – trebuinte d. trebuinte biologice – trebuinte
biologice – trebuinte de autorealizare cognitive – trebuinte de stima si statut
ANS: C

63. Interesele:
a. sunt durabile, rezista in timp c. se caracterizeaza prin pasivitate
b. apar si dispar brusc d. sunt intotdeauna personale
ANS: A

64. Convingerile:
a. sunt totuna cu idealurile c. sunt totuna cu trebuintele
b. sunt idei superficiale despre realitatea d. sunt idei pe care omul le iubeste si pe
inconjuratoare care este gata sa le apere cu toata forta,
facand sacrificii
ANS: D

65. Motivatia pozitiva:


a. duce la actiuni menite sa evite c. nu stimuleaza la nici o activitate
pedepsele
b. are drept efecte refuzul, evitarea, d. vizeaza recompense si succese
abtinerea
ANS: D

66. Care dintre urmatoarele tipuri de motivatie nu este corecta?


a. motivatia arbitrara c. motivatia afectiva
b. motivatia cognitiva d. motivatia intrinseca
ANS: A

67. Procesele afective sunt:


a. procese psihice senzoriale c. procese cognitive superioare
b. procese psihice reglatorii d. atribute ale personalitatii
ANS: B

68. Persistenta in timp a proceseor afective, chiar daca obiectul lor nu mai e prezent, poarta numele de:
a. polaritate c. durata
b. intensitate d. expresivitate
ANS: C

69. Care dintre urmatoarele exemple nu constituie o expresie emotionala?


a. mimica c. pantografia
b. pantomimica d. schimbarea vocii
ANS: C

70. Procesele afective complexe:


a. au un caracter spontan c. se situeaza mai aproape de instinctiv
b. au o orientare bine determinata spre un d. tind sa scape controlului constient
obiect sau o persoana
ANS: B

71. Sentimentele:
a. sunt trairi afective intense, de lunga c. sunt procese afective primare
durata
b. se identifica cu pasiunile d. nu sunt trairi afective
ANS: A

72. Vointa:
a. este innascuta c. nu intervine asupra diferitelor
modalitati de reglare a activitatii
umane
b. este un proces de reglare a activitatii d. domina numai motivatia, nu si
umane afectivitatea
ANS: B

73. Efortul voluntar:


a. se identifica cu incordarea musculara c. nu are nici o legatura cu incordarea
musculara
b. presupune uneori incordarea musculara d. apare involuntar
ANS: B

74. Care dintre urmatoarele elemente nu constituie o etapa a procesului volitiv?


a. lupta motivelor c. actualizarea unor motive care
genereaza anumite scopuri
b. luarea hotararii d. detectarea schimbarilor de intensitate
ANS: D

75. Realizarea efortului voluntar o perioada indelungata de timp, chiar si in conditiile in care,
aparent, n-ar fi posibila continuarea activitatii, poarta numele de:
a. perseverenta c. independenta a vointei
b. putere a vointei d. promptitudine
ANS: A

76. Atentia voluntara:


a. apare spontan c. este o forma de atentie intalnita si la
animale
b. este autoreglata constient d. este inferioara atentiei involuntare
ANS: B

77. Care dintre urmatoarele elemente nu constituie o insusire a atentiei?


a. volumul c. reactualizarea
b. stabilitatea d. mobilitatea
ANS: C

78. Cine a stabilit pentru prima data existenta celor 4 temperamente de baza?
a. Galenus si Hypocrates c. Wilhelm Wundt
b. Socrate si Platon d. Carl Gustav Jung
ANS: A

79. In determinarea particularitatilor temperamentale, rolul principal ii revine:


a. particularitatilor anatomice c. particularitatilor fiziologice
b. sistemului nervos central d. sistemului nervos vegetativ
ANS: B

80. Caracteristicile puternic, mobil, neechilibrat apartin temperamentului:


a. sangvinic c. flegmatic
b. melancolic d. coleric
ANS: D

81. Potrivit lui Hans Eysenck, temperamentul flegmatic se caracterizeaza prin insusirile:
a. stabil, extravertit c. stabil, introvertit
b. instabil, extravertit d. instabil, introvertit
ANS: C

82. Un tip remarcabil de temperament sangvin prezenta:


a. Vasile Alecsandri c. Mihail Sadoveanu
b. Ludwig van Beethoven d. Lucian Blaga
ANS: A

83. Aptitudinile simple:


a. au la baza mai multe tipuri de c. sunt eterogene
fenomene psihice

b. opereaza omogen, influentand un d. pot fi clasificate in speciale si generale


singur aspect al activitatii
ANS: B

84. Inteligenta:
a. este o aptitudine c. este un proces psihic cu rol de reglare
a activitatii umane
b. este o reprezentare d. nu are o baza innascuta
ANS: A

85. Care dintre urmatoarele elemente nu reprezinta o trasatura voluntara de caracter?


a. fermitatea c. nehotararea
b. curajul d. sinceritatea
ANS: D