Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

BIBLIOTECA CENTRALA A.S.E.


Biroul de Referinţe
Str. Căderea Bastiliei, nr. 6-9, et. II, cam. 0202
Tel. 3191900/166
www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte

LOGISTICǍ ŞI MARKETING
- BIBLIOGRAFIE REFERAT -

1. Bălan, Carmen. Logistică: funcţie integratoare şi factor de competitivitate. Ed. a 2-a


rev. şi ad. Bucureşti: Uranus, 2004, 658.7 BALf;

2. Bălan, Carmen. Logistică. Bucureşti: Uranus, 2001, 658.7 BAL, Sala Paul Bran;

3. Băşanu, Gheorghe ; Pricop, Mihai. Managementul aprovizionării şi desfacerii. Ed.


a 3-a rev. şi ad. Bucureşti: Editura Economică, 2004, 658.7 BAS2004, Sala Paul Bran;

4. Cârstea, Gheorghe. Asigurarea şi gestiunea resurselor materiale: marketingul


aprovizionării. Bucureşti: Editura Economică, 658.7 CAR, Sala Paul Bran;

5. Dima, Ioan Constantin. Sistemul logisticii firmei. Bucureşti: Editura Tehnică, 1997,
106397, Depozitul Central – acces din Sala Victor Slăvescu;

6. Dima, Ioan Constantin, coord.; Georgescu, T. Management logistic. Bucureşti:


Editura Didactică şi Pedagogică, 1996, 105495, Depozitul Central – acces din Sala
Victor Slăvescu;

7. El-Soueidi, Elie. Logistica şi importanţa integrării ei în afaceri. În:Tribuna


economică, v. 17, nr. 20, 2006, p. 58-61, PI3810, Sala de Periodice;

8. Gattorna, John L., coord. Managementul logisticii si distribuţiei. Bucureşti: Teora,


1999, 658.7 MAN, Sala Paul Bran;

9. Marin, Dumitru. Logistica în epoca globalizării. În: Tribuna economică, v. 17, nr.
35, 2006, p. 86-88, PI3810, Sala de Periodice;