Sunteți pe pagina 1din 52

Augustin DRAGAN

Jan IONITA
1.1 Concepte generale SAP ERP

1.1.1 Ce este un ERP

1.1.2 Clienti si utilizatori ERP

1.1.3 Avantaje ERP

1.2 Harta solutii SAP

1.2.1 Istoric companie SAP AG / solutie SAP ERP

1.2.2 Solutii SAP pentru procese logistice (C


(CRM, SCM, SRM)

1.3 Concepte utilizate in sistem


 Logistica reprezinta procesul de planificare, implementare si control
eficient al fluxului si stocarii de bunuri, servicii si informatii
relevante pentru aceste miscari, de la punctul de origine la punctul
de destinatie, cu scopul de a se conforma la cerintele clientului
1. Logistica business
◦ Apare in 1950 – Statele Unite ale Americii
◦ Principalele functionalitati includ organizarea si planificarea stocurilor,
achizitiile, transportul si managementul locurilor de depozitare

2. Lant logistic (supply chain)


◦ Reprezinta sistemul alcatuit din organizatie, oameni, tehnologie,
activitati si resurse avand ca scop deplasarea produselor (bunuri sau
servicii) de la furnizori catre clientul final
 Controlul si gestiunea stocurilor
◦ Apare la inceputul anilor ‘60
◦ Provocari:
 identificarea necesarului de materiale
 stabilirea nivelurilor adecvate de stoc
 furnizarea optiunilor si tehnicilor de calcul a stocului
optim
 monitorizarea utilizarii materialelor stocabile
 evaluarea starii stocului si a vitezei de rotatie a acestuia
 MRP (Material requirements planning)
◦ Planificarea productiei si controlul stocurilor pe baza
unei aplicatii software avand ca obiective:
 Disponibilitatea materiilor prime si a produselor
 Nivel optim al stocului
 Planificarea activitatilor de livrare, productie, aprovizionare
 MRP II
◦ Extinde functionalitatile MRP, utilizand aplicatii
software pentru coordonarea proceselor de
productie, de la planificarea productiei si
achizitionarea materiilor prime, pana la controlul
stocurilor si distribuirea produselor la clienti
 ERP
◦ Integreaza activitatile de business ale
departamentelor functionale, incluzand
planificarea productiei, aprovizionarea, controlul
stocurilor, distributia si monitorizarea comenzilor
clientilor
1.1 Concepte generale SAP ERP

1.1.1 Ce este un ERP

1.1.2 Clienti si utilizatori ERP

1.1.3 Avantaje ERP

1.2 Harta solutii SAP

1.2.1 Istoric companie SAP AG / solutie SAP ERP

1.2.2 Solutii SAP pentru procese logistice (C


(CRM, SCM, SRM)

1.3 Concepte utilizate in sistem


Termenul de ERP (Enterprise Resource Planning)
defineşte o categorie de aplicaţii software pentru
gestiunea complexa a activitǎţii companiilor.
 Ce face un ERP? – Care sunt functionalitatile
specifice ale unui ERP?
 Cine sunt utilizatorii specifici ai unui ERP?
 Care sunt caracteristicile specifice ale unui ERP?
 Care sunt avantajele utilizarii unui ERP?

 Scop principal
◦ Modelarea si automatizarea prelucrarii informatiilor
aferente proceselor de afaceri din cadrul unei companii.
 “Proces de business”
◦ modul în care funcţioneaza o companie, setul de
operaţiuni, proceduri şi decizii care fac compania sa
funcţioneaze
1.1 Concepte generale SAP ERP

1.1.1 Ce este un ERP

1.1.2 Clienti si utilizatori ERP

1.1.3 Avantaje ERP

1.2 Harta solutii SAP

1.2.1 Istoric companie SAP AG / solutie SAP ERP

1.2.2 Solutii SAP pentru procese logistice (C


(CRM, SCM, SRM)

1.3 Concepte utilizate in sistem


Pachete de industrie - verticale

 Industria auto
 Banci
 Industria chimica
 Sanatate
 Operatori logistici
 Industria miniera
 Petrol si gaze naturale
 Dector public
 Retail
 Stabilirea Gamei de Produse, Preturi, a
politicii de Promovare si a Canalelor de
Distributie.
 Segmenatare clienti dupa diverse criterii
(geografice, obiect de activitate, etc)
 Alcatuirea estimatului de vânzBri, pe fiecare
produs, gama, etc
 Derularea actiunilor de promovare si vanzare;
 Preluare comenzilor de la clienti;
 Fabricatia in conditii de eficienta maxima a
produselor definite de departamentul tehnic
 Planificarea productiei in functie de necesarul
ce trebuie sa fie produs pe un anumit orizont
de timp
 Trasabilitatea procesului de productie
 Gestiunea costurilor directe si indirecte
ocazionate de producerea unui anumit
produs
 Logistica
◦ Receptie marfa
◦ Livrare
◦ Inventariere produse
◦ Management stocuri
◦ Expeditie

 Aprovizionare
◦ Alcatuirea necesarului de materii prime si materiale
◦ Efectuarea si gestionarea comenzilor catre furnizori
◦ Raportarea si evaluarea statistica a rezultatelor
obtinute
 Recrutarea, selectia si training-ul noilor
angajati

 Gestionarea personalului deja angajat


◦ Calcul salarii
◦ Gestionare concedii
◦ Training
 Interactiunea cu celelalte departamente ale
companiei
 Inregistrarea tutror tranzactiilor companiei;
 Evidenta Debitori, Creditori, etc;
 Efectuare platilor catre Furnizori (Trezorerie)
 Efectuarea inchiderilor lunare, a raportarilor
periodice legale;
 Urmarirea bugetelor si controlul cheltuielilor;
 Analiza rezultatelor companiei (lunare,
trimestriale, anuale, etc)
 Toate datele si tranzacţiile sunt inregistrate intr-
o baza de date comuna, ceea ce aduce doua mari
avantaje:
◦ toate departamentele “vad” aceleasi date;
◦ toti utilizatorii au acces la aceeasi informatie in timp
real;
 Rezultatul final:
◦ Sistemul ERP permite automatizarea prelucrarii
informatiilor relative proceselor de business şi integrarea
operaţiunilor specifice pentru departamente diferite.
◦ o aplicaţie de acest tip îmbunataţeste considerabil
eficienţa şi competitivitatea unei companii.
1.1 Concepte generale SAP ERP

1.1.1 Ce este un ERP

1.1.2 Clienti si utilizatori ERP

1.1.3 Avantaje ERP

1.2 Harta solutii SAP

1.2.1 Istoric companie SAP AG / solutie SAP ERP

1.2.2 Solutii SAP pentru procese logistice (C


(CRM, SCM, SRM)

1.3 Concepte utilizate in sistem


1.1 Concepte generale SAP ERP

1.1.1 Ce este un ERP

1.1.2 Clienti si utilizatori ERP

1.1.3 Avantaje ERP

1.2 Harta solutii SAP

1.2.1 Istoric companie SAP AG / solutie SAP ERP

1.2.2 Solutii SAP pentru procese logistice (C


(CRM, SCM, SRM)

1.3 Concepte utilizate in sistem


 1972
 5 fost angajati ai companiei IBM lanseaza companii intitulata Sisteme, Aplicatii si
Produse in procesarea datelor
 Hasso Plattner;
 Dietmar Hopp
 Claus Wellenreuther
 Klaus Tschira
 Hans-Werner Hektor
Viziunea lor era de a dezvolta o aplicatie standard de software pentru procesarea
fluxurilor business in timp real
1973
 Se finalizeaza primul soft de prelucrare a informatiilor financiare RF sistemul R/1,
1974
 Sistemul isi demonstreaza flexibilitatea, in 8 saptamani este convertit din DOS in
OS si se atinge cifra de 40 de clienti.
1977
 Compania isi muta sediul la Walldorf si este implemetat la 2 companii austriece.
1979
 SAP achizitioneaza propriul server si folosind baza de date IBM dezvolta R/2
 1982
 La 10 ani de la infiintare compania are 250 de clienti, 100 de angajati si atinge
240.000.000 DM
 1988
 SAP GmbH devine SAP AG si atinge al 1000-lea client.
 1991
 SAP lanseaza sistemul R/3 la CeBit la Hanovra, ajunge la 2685 de angajati in
Germania si atinge 500.000.000 DM
 1995
 SAP este implementat la Burger King, Microsoft si Deutsche Telekom AG (30.000
statii de lucru)
 2000
 10.000.000 useri, 36.000 instalari, peste 7 miliarde EURO venit, se lanseaza MySAP
ca si concept, avand la baza tehnologie bazata pe Internet.
 2003
 Ultimul dintre fondatori, Hasso Plattner paraseste functia executiva. 10.000.000
useri, 36.000 instalari, peste 7 miliarde EURO venit. Exista deja centre de cercetare
in India, Japonia, Israel, Franta, canada si Statele Unite.
SAP astazi
 Peste 1500 de parteneri si 25 de solutii specifice industriilor
Evolutia SAP
mySAP ERP
mySAP
mySAPPLMPLM
Analytics
Financials
Human Capital Management
Operations
Corporate Services

mySAP mySAP ERP mySAP


SRM SAP NetWeaver™ CRM
PEOPLE INTEGRATION
Multichannel access

Composite Application Framework

Portal Collaboration

mySAP SCM
INFORMATION INTEGRATION

Life Cycle Mgmt


Bus. Intelligence Knowledge Mgmt

Master Data Mgmt

PROCESS INTEGRATION
Integration Business
Broker Process Mgmt
SAP NetWeaver
APPLICATION PLATFORM
J2EE ABAP

DB and OS Abstraction
m y S A P E R P S o lu t i o n M a p

S e lf S er vi ce s

S tr a teg ic E n te r pr is e
Ana l ytic s Fi n a n c ia l A na ly tic s O pe ra tio ns A n a lyt ic s W or kfo rc e A n al yti cs
M an ag em e n t

F i na nc ia l S u pp ly C h a in
Fin an ci al s F in an ci al A cc o u ntin g M a na ge m e nt Ac co u n ti n g C or p or a te G o ve rn an ce
Ma n ag em e nt

Hum a n Ca pi tal E m plo ye e Life -C yc le E m pl o y ee T ra ns a cti on


H C M S e r vi ce D e liv e ry W o r k fo r ce D e plo ym en t
Ma n a g em e nt M an ag em e n t M an ag em e n t

O pe r ati o ns : In ve n to ry &
S a le s O r de r Cu sto m e r
P r oc ur em e nt W a re ho us e M an u fa c tu ri ng T ra ns p o rta tio n
V al ue G e n e r ati on M a na g e m en t M a na g e m e nt S e r vi ce

O pe r ati o ns : Li fe -C y cl e Da ta P ro gr am & P r o j ec t E n te rp ri se A ss e t
Q ua li ty M an ag em e nt
S up po rt M an ag em e n t M an ag em e n t Ma n ag em e nt

E n v ir o n m e n t, H ea lth & In c e ntiv e & C o m m i ss io n


Cor p o ra te S e r vic e s T r av el M a n a ge m e n t Re a l E s ta te M an ag e m en t
S afe ty Ma n ag em e nt

S AP N e tW e av e r™ P e o pl e In te g ra tio n Info rm a tion In teg ra tio n P r o c es s In teg ra tio n A pp lic a tio n P l atfo rm

 S AP A G 2 0 0 4 , m y SA P ER P Op e r a ti o n s / 1 6
1.1 Concepte generale SAP ERP

1.1.1 Ce este un ERP

1.1.2 Clienti si utilizatori ERP

1.1.3 Avantaje ERP

1.2 Harta solutii SAP

1.2.1 Istoric companie SAP AG / solutie SAP ERP

1.2.2 Solutii SAP pentru procese logistice (C


(CRM, SCM, SRM)

1.3 Concepte utilizate in sistem


SAP PLM

Design Production, Distribution Aftermarket


Service

CRM

NPDI
SCM

Product Life Cycle Management

First idea Start of End of Obsolescence


production/ production/ of product/part
provisioning provisioning
SAP PLM
1.1 Concepte generale SAP ERP

1.1.1 Ce este un ERP

1.1.2 Clienti si utilizatori ERP

1.1.3 Avantaje ERP

1.2 Harta solutii SAP

1.2.1 Istoric companie SAP AG / solutie SAP ERP

1.2.2 Solutii SAP pentru procese logistice (C


(CRM, SCM, SRM)

1.3 Concepte utilizate in sistem


Augustin DRAGAN
Jan IONITA
office@aleron.ro