Sunteți pe pagina 1din 33

lA .

~ $liliNTiFiCA "DEl= TA;' DIN T~NuTUL >]SIDis DEL-o-'"-J IP~ PlAN~TA MARTE. Sf PRE~ 1~~~~T~r~-:; ~TEA sA FlECE ~'N EXPEOi= 111'1

TIE lRANSPORl "\RUl ,AUfOSENfLA "CUlEZA TORJL"' OJ PAT1RuI LA.

MEMBRH EXPEDiTiEr vA,~ DEANU PRlN5E.SERA. DE. VESTE. cA u SE VE.· NiEA iiN1RAjUTOR si !AT~·'i. ~LERGjND SA~~t lIN TIrvlPINE SALVA TORI~ •

-CA si cJND

, -

S~ Fi .AFLAT Alei • LJNDEVA. UN' MAGNET URiA$,. CA" AlE A DEV~Ar 'FLUX! lOR ElECTRON1C

FiiNDcA NU ERA rlMP DE P[£AOUT .' SA IL UAT RAAD HOTARj· ,REA SA fiE seas T~BElA 3 DiN CRAPATURA PliNA OJ

PRAF UNDE Sf.

r

-

:'-~~!ilr:.-~ ~j NU E~NGlIR ~ .LAlA • 5-A. ~Wt41 • CEfGRJPAT J UN.Jl. ALA TURI_ ~ . AlT!: ~ ,0000A PAR SA FIE tN

. PARfEA CEALAlTA .. )

- E 0 clAutRE

Aiei I 0 ciAoiRE MA· ' - CU 5iOlRANTA

9:v,A, STRA1JiTA DE ~ .. , ESTE .. _ FtJAR1:E ·'VECHE.

PAmu TURNlJRi ....-

~LTE ... ~

- iNlR.Ar£VAR. VOM WCRA 51 MAl U~ iN . ROTONDA.' 'cAci AERUL ... .

E ACUM REsARA91L.

- M1 tlRKAT ~ o PA.rrlJtiRE FU3triVA MN ROlONDA.. MUNE VQ.A CER·

eETA ~JJj OJ TIEM.E1.

5av1NUl ~sA NU SE II=~~ ...,

LiPEA -DE C£N8LE Lui

LUCiAN MrREA .

- Exl=?TA TOlLe UN· .. DEFOZrli DE 1NF0PJvA lU ACOLO I OOAR N{)R FI CON' srarr MA,l:;1riENi "TEMPlUl DE 0IEL" NUrvtAr PENTRU FRUMUSEfEA R01Q\IOO

UNDE DEPQZ; I u ACELA! "AI..1ARUl" IE 9NGURUL" BiLlER" AL ROTClNDEi: NrO ClllvWA '~L TARUlli UN IFEL

OE ... SE_[r ?!

- SA NU TREZESC FE CiNE~'

VA, N"A'~ VREA ss MA DE-

I RAN.iEZE Ni'o.1ENi .: ~t~

Ai GA5~i CE ~Ai T Ai i3,A,NQi TlJlE J

... ,

- VE~ OAM1ENi iNEJ3UNili DE S'PA[~ GAel SE. APROPiE PRAPAoUL; SFiRSliuL UJMii

NOASliRE. "" .

D~N SANTiE RE URJASE .AIJ ~ E sJT fN UJNiLE. URMA10AR£ Mii DE A·STRONlAVE ,. ZEe ~ DE. Mi~. ,MAR1~ ENlf RENUNliN[) CU rona LA' AI..Tf. ACliviTATL

I

. PlECAU l..&:SiND

!

eu M~AM OPUS ,ACES-

• ;"t • .ft ....

lUI EXOO, CAC~ r.MI IU-

SEAM PLANETA N.ATA

. .4. i~AM iNDEMN~T P.E QAMENi CA 1N LClC DE AS TRONlA"! IE sA CONSTAUiM cissozir hiE . (D01 FiC AR E iN ADAPOS = TURi DE OTEL,i.AR O~PA. TRECEREA A:$T RUlU r·PI~~T SA NE OECODfFlcAM. :;;A REFACEM AT si AP/l...

~ NEBUNULf! PLANE-lA;, A(fA ~ ..

STA E UN GROA'ZN1C DESEJRT.

UNOE ,N-Q SA MA-~ [NFLORE).SCA Nl~i9~lA. CE~~! N1Ci F1LO~ ~i NrCl etYrLlZA-TIl ' .••

- PUSTiu? PLANETA MEA?! ECRANUl ACESiA Ml·O POATE ARATA iN CfTEVA CUPE.

- 000 .• lARA .MEA ! PIE. 'EA N~A CO~)i~tA 1·0 f'jiM,ENi _! cEi IJOlJA SUTE ClNCiSPAEZECE. M1L1OANE DE ANi sA~AU LA· SAT AMPREtNTA ..:

. ~ PUSliru u PUSTrlJ PESTlE lOT ~ nNUTUA' ST6RPE Si MJ!.\RfE ."' ATUNe I , DE CE' AM REVENIT LA VI'ArA ,?

.. /

-IJ~ AST~ N:tIRE CLANTA PE . I)NtAUNTRU SE [ESC .. ',

NUMAi [E 'AFARA ...

wFi drEW!. OAE, iN zeAl

'II· -:~ 1;-. -- -'

ZI~E1 • MiREA r~,) FEVENl"

DIl.JFj; CE FRIEliENii 'CARE il ~SERA, 'i=AU I)l!.T IN-

GRUlRiLE NEC~.

- Tor ASTFEL CiND AM FUJir iNcHlzrf<.DLH~ PE GAL'BIlfl i l-AM 'CWFfCAT' DiN Nall .. -N.i'~ MEN! N-O sA·L MAl 'VADA VA£QDA1A.""