Sunteți pe pagina 1din 2

OBSERVAŢIA1

Observaţia este o tehnică de investigaţie utilizată şi în domeniul asistenţei


sociale care are ca scop culegerea de informaţii cu valoare de fapte, necesare
pentru a le completa/confirma pe cele rezultate în urma altor tehnici
(documentarea, interviul sau întrevederea).
Observaţia directă este „acea tehnică ce oferă informaţii cu valoare de fapte,
şi constituie materialul cel mai bogat, divers nuanţat şi susceptibil de analize
calitative”2
Observaţia are o mare importanţă în mod deosebit în primele etape ale
instrumentării cazului (după sesizare/referire, evaluare iniţială, evaluare complexă)
dar se aplică pe tot parcursul lucrului la caz.
Pentru o abordare organizată, coerentă şi logică a acestei tehnici se utilizează
şi se recomandă construirea unui ghid de observaţie.
Observaţia este o tehnică care se aplică permanent, pe tot parcursul
instrumentării cazului.
Se aplică în spaţiul profesional al asistentului social şi în mediul de
provenienţă/de viaţă al clientului (familie, grup de prieteni, comunitatea
şcolară/profesională, etc.), în situaţii clar determinate (vizita la domiciliu,
întrevedere, etapa de potrivire dintre copil şi asistent maternal, etc.) şi/sau în
situaţii experimentale (introducerea unui factor neprevăzut care poate afecta
echilibrul relaţiilor; ex: implicarea unui martor la un abuz în cadrul unei întrevederi
cu abuzatorul care îşi neagă vinovăţia).
Observaţia presupune urmărirea comportamentului verbal şi non-verbal al
intrelocutorului/clientului, tipul şi structura relaţiilor din mediul investigat, atitudini,
stări şi reacţii emoţionale.
Observaţia poate fi clasificată astfel:
- Observaţia directă: asistentul social stă faţă în faţă cu clientul;
- Observaţia indirectă: asistentul social observă aspecte din mediul de
provenienţă al clientului. Informaţii cu privire la client pot fi obţinute prin observaţie
şi în absenţa acestuia.

1
Manual de bune practice în asistenţă socială comunitară”, material elaborat de către World Vision România -
Biroul Iaşi în cadrul proiectului “ Formarea lucrătorilor sociali din mediul rural
2
Irimescu G., Tehnici specifice în asistenţă socială – curs, 2002, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, pag.18