Sunteți pe pagina 1din 23

Hai veniţi de luaţi

lumina
Adusă din sfânta cetate,
Pe o rază fără păcate,
Că El v-a preluat şi vina.
În dangăte de clopot lunge,
Porniţi cortegiul de-nviere
Cu lumânări şi pură vrere,
Să-I ştergeţi rănile de
Când zorii vor veni la sfat,
Luaţi prescura cea sfinţită,
Că-n noaptea asta prea
vestită
Bunul Hristos a înviat.
Hristos a Înviat!
Ce vorbă Sfântă!
Îţi simţi de lacrimi
calde ochii uzi
Şi-n suflet parcă
serafimii-ţi cântă
De câte ori
creştine o auzi.
Hristos a Înviat
în firul ierbii,
A înviat Hristos
în Adevăr;
În poieniţa-n care zburdă cerbii,
În florile de piersec şi de măr.
În stupii de albină fără greş,
În vântul care suflă mângâios
În ramura-nflorită de cireş
Dar vai, în suflet ţi-a-nviat Hristos?
Este ziua Învierii
Domnului Isus Hristos,
Când aduce omenirii
darul cel mai preţios.
Darul
său e
învierea
pentru
toţi ce îl
primesc,
Doar în
ea găsim
puterea
de-a păşi
spre ţel
ceresc.
Vom avea toţi înviere, fericire-n ceruri
sus
De-mplinim tot ce ne cere prin Scripturi,
Mărire Tatălui puternic, mărire Fiului Isus,
Mărire Duhului Sfânt, Trinitate făr’ de apus.
Să ne bucurăm cu toţii, Aleluia; pe pământ
Să răsune un singur cântec "Aleluia Celui Sfânt"!
O, dacă-aceste legi de-a pururi Sfinte
În aur măcar azi te-au îmbrăcat
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte
Ai drept să cânţi: Hristos a Înviat!
Cu suflete curate să primim
Lumina lui Hristos!
Hristos a înviat!
Sărbători Pascale binecuvântate!
Versuri: Marcel Cuperman
Vasile Militaru