Sunteți pe pagina 1din 7

TEHNOLOGII DE OBŢINERE A ŢESĂTURILOR

Procesul tehnologic de obţinere a ţesăturilor

Recepţia firelor

de
de urzeală
urzeală de
de bătătură
bătătură
ţevi ţevi

Bobinare
bobine sau Bobinare
bobine sau
mosoare mosoare
Această operaţie se
realizează doar
Răsucire când vrem să Răsucire
ţevi obţinem fire ţevi
răsucite

Urzire
sul urzit

Încleiere
sul final încleiat Canetare
canete

Năvădire
sul final năvădit

Ţesere

Ţesătură crudă

Procese tehnologice de ţesere reprezentative


Natura
Destinaţia
materiei Tipul ţesăturii Procese tehnologice de prelucrare
firelor
prime
Ţesături - urzeală Bobinare → urzire → încleiere → năvădire
din fire simple
nevopsite - bătătură Bobinare → canetare
Fire tip
bumbac - urzeală Dublare → răsucire → bobinare → urzire →
Ţesături
încleiere → năvădire
din fire răsucite
nevopsite
- bătătură Dublare → răsucire → bobinare → canetare

Ţesături - urzeală Bobinare → urzire → încleiere → năvădire


Fire tip
din fire simple
liberiene
nevopsite - bătătură Bobinare → canetare

- urzeală Dublare → răsucire → rebobinare → urzire →


Ţesături
uneori încleiere uşoară → năvădire
din fire tip lână
pieptănată
- bătătură Dublare → răsucire → rebobinare → aburire
răsucite
→ canetare
Fire tip lână
Ţesături - urzeală Bobinare → urzire → încleiere (uneori) →
din fire tip lână năvădire
cardată
(simple) - bătătură Bobinare → canetare → aburire

Ţesături - urzeală Bobinare → urzire → încleiere → năvădire


din fire de
vâscoză - bătătură Bobinare → canetare
Fire tip
mătase
Ţesături - urzeală Urzire → încleiere → năvădire
din fire
sintetice - bătătură Canetare

Operaţii de pregătire a firelor de urzeală şi bătătură

Definiţie

Scop
1. Bobinarea

Operaţia tehnologică prin care firele sunt trecute de


pe ţevi sau sculuri, pe bobine sau mosoare.

obţinerea unor formate,


bobine sau mosoare cu
lungimi mari de fir;
eliminarea defectelor firelor
produse în filaturi.

2. Răsucirea Definiţie

Operaţia prin care se aplică firelor reunite un număr


de torsiuni pe unitatea de lungime.

Scop mărirea sarcinii


la rupere a firelor;
creşterea
uniformităţii firului în
grosime;
obţinerea firelor de efect.

3. Urzirea Definiţie

Constă în dispunerea uniformă şi paralelă a firelor


pe o suprafaţă plană şi înfăşurarea acestora cu
tensiune constantă, pe un sul.
Scop
obţinerea urzelii necesare
unei anumite ţesături

Operaţii de pregătire
Definiţiea firelor de urzeală şi bătătură

Scop
1. Încleierea
Constă în protejarea firelor cu o peliculă incoloră,
netedă, suplă şi elastică, cu un coeficient de
frecare cât mai mic.

evitarea uzurii prin frecare


a firelor şi prin aceasta,
scămoşarea lor.
2. Năvădirea Definiţie Trecerea firelor prin lamele, care permit
controlul ruperii firelor de urzeală pe maşina
de ţesut;
Trecerea firelor prin cocleţii iţelor;
Trecerea firelor prin căsuţele spetei
pentru îndesarea firului de bătătură şi
formarea elementului de ţesătură.

Scop

obţinerea unui sul de


urzeală năvădit,
necesar realizării unei
3. Canetarea Definiţie ţesături.
Trecerea firelor de pe bobine, ţevi, sculuri sau
mosoare, pe alte ţevi, numite canete.

Scop

alimentarea cu fire de
bătătură a maşinilor de
ţesut cu suveică.
Maşini din preparaţia firelor pentru ţesere

Schema tehnologică Elemente componente Principiul de funcţionare


Maşina de bobinat Firul este desfăşurat de pe
1 - cops sau ţeavă formatul de alimentare (1), este
trecut prin perturbatorul de
2 - perturbator de balon
balon (2) şi peste conducătorul
3 - conducător de fir
de fir (3). Firul este tensionat cu
4 - dispozitiv de frânare ajutorul dispozitivului (4), trece
sau tensionare prin dispozitivul de curăţire (5),
5 - dipozitiv de curăţire prin conducătorul de fir (6),
6 - conducător de fir palpatorul (7) şi este înfăşurat
pe bobina (9) cu ajutorul
7 - palpator
tamburului şanţuit (8).
8 - tambur
9 - bobină

Maşina de răsucit Firele simple sau dublate, sunt


1 - rastel depuse sub formă de ţevi sau
bobine în fusele rastelului (1),
2 - vergea metalică
trec peste o stinghie îmbrăcată
3 - cilindri debitori
cu postav sau ţesătură pluşată
4 - bară conducătoare (sau vergea metalică), printre
5 - conducător de fir cilindrii debitori (3), peste bara
6 - cursor de sticlă (4), conducătorul de fir
7 - inel (5) şi pe sub cursorul (6). Acesta
este fixat pe inelul (7) de pe
8 - banca inelelor
banca inelelor (8) şi se
9 - ţeavă
înfăşoară pe ţeava (9) de pe
10 - fus
fusul (10). Fusul este antrenat
11 - nuca de nuca (11), prin intermediul
12 - curea curelei (12), de pe tamburul
13 - tambur (13). Răsucirea se produce între
cursor şi cilindrii debitori.
Maşini de urzit

Schema tehnologică / Elemente componente Principiul de funcţionare

Urzitorul în benzi Firele sunt desfăşurate de pe


bobinele aşezate în rastelul
(R), trec printre barele separa-
toare ale rostului, situate pe
cadrul format din elementele
(1), (2), (2’), prin spata de rost
(SR), spata de lăţime (SL) şi sunt
înfăşurate pe tamburul (T).

În faza a doua, se realizează


1, 2, 2’ – cadru pentru barele separatoare ale rostului plierea benzilor pe sulul final
SR – spata de rost T – tambur (S), sul care va alimenta
SL – spata de lăţime S – sul final
maşina de ţesut.
Urzitorul în lăţime Firele sunt desfăşurate axial
de pe bobinele situate în
rastelul (R), trec peste barele
conducătoare (1) şi (3) şi prin
pieptenele extensibil (2). Înfă-
şurarea urzelii se realizează
pe sulul preliminar (5), prin
presarea acestuia pe tamburul
(6). Pieptenele extensibil are
rolul de a asigura paralelismul
firelor şi de a fixa lăţimea
urzelii egală cu distanţa dintre
R – rastel cu bobine 4 – cilindru de măsurare
flanşele sulului.
1, 3 – bare conducătoare 5 – sul preliminar
2 – pieptene extensibil 6 – tambur