Sunteți pe pagina 1din 20

Recipient sub presiune cu dispozitiv de amestecare

Sa se proiecteze un recipient sub presiune cilindric vertical in constructie sudata


prevazut cu dispozitiv de amestecare care are urmatoarele caracteristici:
-diametru nominal Dn [mm] =1600
-inaltimea relativa a parti cilindrice H/D = 1.4
-presiune nominala p n [Mpa] = 0.7
-temperatura de lucru Tn [°C] = 60
-temperatura agentului de lucru Tag [°C] = 110
-coeficientul de umplere ψ [%] = 70.

Recipientul va fi folosit pentru amestecarea a 2 lichide iar amestecul rezultat dupa


omogenizare are urmatoarele proprietati:
-densitate amestec ρam [ kg / m 3 ] = 1465
-vascozitate dinamica µ [Pa ⋅ s ] = 15.
Aria de transfer termic este aria laterala, timpul de functionare al recipientului
este de 10 ani.
La alegerea solutiilor constructive se va avea in vedere ca amestecul este netoxic,
neletal si neexplozibil.
Incalzirea recipientului se va face cu difil.
Recipientul va fi dotat cu urmatoarele racorduri : -intrare
-evacuare
-aerisire
-intrare si iesire a agentului
termic
-gura de vizitare
Capacul recipientului va fi de tip semielipsoidal, demontabil, asamblat de corpul
recipientului prin flanse stranse prin suruburi.
Fundul recipientului va fi semielicoidal sudat de corpul recipientului.
Recipientul va fi montat pe suporti laterali sau pe fund.
Materialul din care este construit recipientul este otel carbon sau otel inoxidabil.

Proiectul va cuprinde:

I.Memoriu justificativ de calcul


1.Descrierea unui recipient cu amestecator (schita)
2.Stabilirea geometriei recipientului si a inaltimii lichidului in recipient (schita
A4).
3.Proiectarea corpului recipientului
3.1.Alegerea materialului si determinarea tensiunilor admisibile pentru
materialul adoptat.

1
3.2.Calculul de dimensionare a virolei cilindrice a fundului si a capacului
recipientului solicitate la presiune interioara.
3.3.La fel ca la 3.2. solicitate la presiune exterioara si stabilirea grosimii
finale .
4.Alegerea flansei dintre capac si corpul recipientului.
5.Proiectarea dispozitivelor de amestecare. Alegerea amestecatorului, tip si
dimensiune.
5.1. Calculul puterii necesare amestecarii.
5.2.Calculul partii instalate si alegerea motorului pentru actionare.
5.3.Alegerea materialului de constructie pentru arborele amestecatorului si
stabilirea tensiunilor admisibile ale acestuia.
5.4.Predimensionare arborelui amestecatorului la torsiune.
5.5.Trasarea diagramei de putere si a diagramei momentului de torsiune.
5.6.Stabilirea geometriei arborelui (schita 4).
5.7.Alegerea rulmentilor.
5.8.Alegerea cuplajului dintre motor si arbore.
6.Alegerea sistemului de rezemare.
7.1.Calculul greutatii utilajului.
7.2.Stabilirea sistemului de rezemare.
7.Calculul economic pentru utilajul proiectat.

II.Partea grafica
Desen de ansamblu al utilajului care contine sectiune principala verticala si
vedere de sus cu detalii: flansa si racord.

2
2.Stabilirea geometriei recipientului si a lichidului in recipient.

H
= 1.4 ⇒ H = Dn ⋅1.4 = 1600 ⋅1.4 = 2240 mm
Dn
H c = H f = 0.25 ⋅ Di = 0.25 ⋅1600 = 400 mm
hc = 40
H tot = H + 2 ⋅ hc + 2 ⋅ H c = 2240 + 80 + 800 = 3120 mm

a = 0.5 ⋅ Di = 800 mm b = 0.25 ⋅ Di = 400


a, b = semirazele elipsei

2
π ⋅ Di 4
Vt = ⋅ ( H + 2hc ) + ⋅ π ⋅ a 2 ⋅ b
4 3
π ⋅ 1600 2 4
Vt = ⋅ ( 2240 + 2 ⋅ 40 ) + ⋅ π ⋅ 800 2 ⋅ 400 = 5.7369 m 3
4 3
Vt =volumul total
70
Vu = ψ ⋅ Vt = ⋅ 5.7369 = 4.0158 m 3 Vu =volumul util
100

2 2
π ⋅ Di π ⋅ Di 1 4
Vu = ⋅ H lc + ⋅ hc + ⋅ ⋅ π ⋅ a 2 ⋅ b ⇒ H lc = 1690mm
4 4 2 3
H lc = inaltimea lichidului din partea cilindrica a recipientului

H lichid = H lc + hc + H f = 1690 + 40 + 400 = 2130 mm = 2.13 m


H lichid =inaltimea lichidului

Presiunea hidrostatica:

p hm = ρamp ⋅ g ⋅ H lichid = 1465 ⋅ 9.8 ⋅ 2.13 = 30580 .41 MPa

5
Daca p h ⋅10 −6 ≥ ⋅ p n ⇒ p c = p n + p h ⋅ 10 −6
100
daca nu p c = p n

0.030 nu este mai mare ca 0.035 ⇒ pc = p n = 0.7 MPa

3.Proiectarea corpului recipientului

3
3.1Alegerea materialului determinarea tensiunilor admisibile pentru materialul
adoptat

Materialul ales pentru construirea corpului, capacului si fundului recipientului


este otel P295GH, conform conditiilor tehnice impuse de SR EN 10028 .

Marca Rezistenta la rupere Rm Limita de curgere


otelului (N/mm2) conventionala Rp0,2 (N/mm2)
10 15 20
50 250
0 0 0
27 25 23 22
P295GH 460…580 205
2 0 5 5

Rezistenta la rupere : σ r = Rm
Limita la curgere : σc = R p 0, 2
Tensiunea admisibila : σ a = f
Presiune : p=P
Grosime tabla : s (σ) = l

Determinarea tensiunii admisibile a materialului :

Rm R p 0, 2 / t
f = min { , }
c s1 cs2

cs1 – coeficientul de siguranta fata de limita de curgere pentru otel carbon, slab aliat si
anticoroziv;
cs 2 – coeficientul de siguranta fata de rezistenta de rupere pentru otel carbon, otel aliat si
anticoroziv.

500 R p 0, 2 / 60
f = min { , } prin interpolare ⇒ R p 0, 2 / 60 = 267 .6 MPa
2.4 1.5
500 267 .6
f = min { , } ⇒ f = min {208.33,178.4} ⇒ f = 178.4 σa =178.6Mpa
2.4 1.5

Tag = 110 °C p ag = 0.01098 bar ⇒ 0.001098 MPa

500 R p 0, 2 / Tag
f manta = min { , } prin inerpolare ⇒ R p 0, 2 = 238 MPa
2.4 1.5
500 238
f manta = min { , } ⇒ f manta = {208 ,158 .67} ⇒ f manta = 158 .67 MPa
2.4 1.5

4
 Tn = 6 0 C

 R p ,0 2/ T n = 2 6 7.6M P a
Parametri -recipient 
 f = 1 7 8.4M P a
 P = P = 0,5M P a
 n

 Ta g = 1 1 0 C

 R p ,0 2/ Ta g = 2 3 8M P a
-manta: 
 f m a n ta= 1 5 8.6 7M P a
 P = 0,0 0 1 0 9M8 P a
 ag
3.2.Calculul de dimensionare a virolei cilindrice a fundului si a capacului
recipientului solicitate la presiune interioara

Recipient

P ⋅ Di 0.7 ⋅1600
Grosimea tablei recipientului : e = = = 3.701 mm
2 ⋅ f ⋅ z − p 2 ⋅178 .4 ⋅ 0.85 − 0.7

z = coeficient de rezistenta al sudurii


z = 0.85

Calculul fundului recipientului

Conform SR EN 13445 fundurile si capacele elipsoidale trebuie sa fie calculate


torosferice echivalente.
Conditii de aplicare :
-prescriptiile se aplica fundurilor pentru care se respecta conditiile urmatoare:
0.5
r = Di ⋅ [( ) − 0.08 ] r ≤ 0.2 ⋅ Di
k
R = Di ⋅ (0.44 ⋅ k + 0.02 ) r ≥ 0.06 ⋅ Di
k ∈ (1.7... 2.2) r ≥ 2 ⋅e

k = factorul de forma pentru un fund elipsoidal


r = raza interioara a partii toroidale de racordare
R = raza medie a unui invelis cilindric sau a partii sferice a unui fund torosferic.

5
0.5
Pt k = 2 r = 1600 ⋅ [ − 0.08 ] = 272 mm ⇒
2
R = 1600 ⋅ (0.44 ⋅ 2 + 0.02 ) = 1440 mm
272 ≤ 320
272 ≥ 98
272 ≥ 7.402

Grosimea fundului va fi max( e s , e y , eb ).

P⋅R
es =
2 ⋅ f ⋅ z − 0.5 ⋅ p n
β ⋅ p n ⋅ (0.75 ⋅ R + 0.2 ⋅ Di )
ey =
fb
1
pn D
eb = (0.75 ⋅ R + 0.2 ⋅ Di ) ⋅ [ ⋅ ( i ) 0.825 ]1.5
111 ⋅ f b r
r e
Pentru determinarea lui β se calculeaza = 0.17 si = 0.0025 si se alege din fig
D R
7.5-2 (SR EN 13445) β = 0.77 .
R p 0, 2 / Tn 267 .6
fb = = = 178 .4
1.5 1.5

e s = 3.327 mm
e y = 4.23 mm
eb = 3.996 mm

Grosimea fundului este : Gr f = max( 3.327 ,4.232 ,3.996 ) = 4.232 mm


Manta
P ⋅ Dm 0.7 ⋅1600
Grosimea tablei la manta : e = 2 ⋅ f ⋅ z − P = 2 ⋅178 .4 ⋅ 0.85 − 0.7 = 0.0069 mm
ag

z = coeficient de rezistenta al sudurii


z = 0.85
f manta =158 .67
Pag = 0.001098 MPa
Tag = 110
Dm = Di +100 = 1700 mm

Calcul fund manta

6
Conditii de aplicare :
-prescriptiile se aplica fundurilor pentru care se respecta conditiile urmatoare:
0 .5
r = Dm ⋅ [( ) − 0.08 ] r ≤ 0.2 ⋅ Dm
k
R = Dm ⋅ (0.44 ⋅ k + 0.02 ) r ≥ 0.06 ⋅ Dm
k ∈(1.7... 2.2) r ≥ 2 ⋅e

k = factorul de forma pentru un fund elipsoidal


r = raza interioara a partii toroidale de racordare
R = 850

0.5
Pt k = 2 r = 1700 ⋅ [ − 0.08 ] = 289 mm ⇒
2
R = 1700 ⋅ (0.44 ⋅ 2 + 0.02 ) = 1530 mm
272 ≤ 320
272 ≥ 98
272 ≥ 7.402

Grosimea fundului va fi max( e s , e y , eb ).

P⋅R
es =
2 ⋅ f m ⋅ z − 0 .5 ⋅ p n
β ⋅ p ag ⋅ (0.75 ⋅ R + 0.2 ⋅ Dm )
ey =
fm
p ag Dm 0.825 11.5
eb = (0.75 ⋅ R + 0.2 ⋅ Dm ) ⋅ [ ⋅( ) ]
111 ⋅ f m r
r e
Pentru determinarea lui β se calculeaza = 0.17 si = 0.0000045 si se alege din
D R
fig 7.5-2 (SR EN 13445) β = 0.6 .

e s = 0.0062 mm
e y = 1.15 mm
eb = 0.072 mm

Grosimea fundului este : Gr f = max( 0.0062 ,1.15 ,0.072 ) =1.15 mm

3.3.La fel ca la 3.2. solicitate la presiune exterioara si stabilirea grosimii finale

Recipient
La invelisurile supuse la presiune exterioara se calculeaza :

7
R p 0, 2 / Tn 267.6
- limita de elasticitate nominala : σ e = = = 213.6 MPa
1.25 1.25
Grosimea cilindrului
- grosimea unui cilindru nu trebuie sa fie mai mica decat cea determinata conform
procedurii urmatoare:
a)Se alege o valoare e a (grosimea totala)
ea = e + c c = adaos de coroziune
c = vc ⋅ t
v c =[0.02 ... 0.1]mm / an
t = 10 ani

c = 0.04 ⋅10 = 0.4mm / an


e = 3.701 mm
e a = e + c = 3.701 + 0.4 = 4.101 mm

σ e ⋅ ea 213 .6 ⋅ 3.901
Se determina Py = Py = = 1.042 MPa
R 800
E ⋅ ea ⋅ ε
b)Se calculeaza Pm =
R
E = modul de elasticitate longitudinal
E = 2.1 ⋅10 5 MPa
D
R = i = 800
2
ε se obtine din fig 8.5.3
L 2R
Pentru determinarea lui ε se calculeaza =1.95 si
ea
= 410 .15 ⇒ ε = 0.00008
2R
2.1 ⋅10 5 ⋅ 3.901 ⋅ 0.00008
Pm = 0.081 MPa
800
Pm Pr
c) Se calculeaza , cu aceasta valoare se determina
Py Py
Pm 0.081
= = 0.078
Py 1.042
Pr Pr
= 0.07 ⇒ = 0.07 ⇒ Pr = 1.042 ⋅ 0.07 = 0.073
Py 1.042
P P 0.073
d) Se calculeaza r , S = 1.5 ⇒ r = = 0.049
S 1.5 1.5
P
e) Se verifica Pag < r daca DA ⇒ rezista la presiune exterioara
S
daca NU ⇒ majoreaza e a si se reia calculul.
Pr
Pag < ⇒ 0.001098 < 0.049 ⇒ rezista la presiune exterioara
S

8
Manta

La invelisurile supuse la presiune exterioara se calculeaza :


R p 0, 2 / Tag 238
- limita de elasticitate nominala : σ e = = = 190 .4 MPa
1.25 1.25
Grosimea mantalei
- grosimea mantalei nu trebuie sa fie mai mica decat cea determinata conform
procedurii urmatoare:
a)Se alege o valoare e a (grosimea totala)
ea = 4mm
Se determina Py = 0.2 MPa
E ⋅ ea ⋅ ε
b)Se calculeaza Pm =
R
E = modul de elasticitate longitudinal
E = 2.1 ⋅10 5 MPa
R = 400 mm
ε se obtine din fig 8.5.3
L 2R
Pentru determinarea lui ε se calculeaza = 2.11 si
ea
= 200 ⇒ ε = 0.000025
2R
2.1 ⋅10 5 ⋅ 3.901 ⋅ 0.00008
Pm = 0.525 MPa
800
Pm Pr
c) Se calculeaza , cu aceasta valoare se determina
Py Py
Pm 0.081
= = 2.625
Py 1.042
Pr P
= 0.82 ⇒ r = 0.82 ⇒ Pr = 0.2 ⋅ 0.82 = 0.164
Py 0.2
P P 0.164
d) Se calculeaza r , S = 1.5 ⇒ r = = 0.11
S 1.5 1.5
P
e) Se verifica Patm < r daca DA ⇒ rezista la presiune exterioare
S
daca NU ⇒ majoreaza e a si se reia calculul.
Pr
Patm < ⇒ 0.10 < 0.11 ⇒ rezista la presiuni exterioare
S

Se alege in final grosimea mantalei egala cu 5 mm

Alegerea materialului pentru manta


La alegerea materialului folosit pentru executia mantalei trebuie sa se tina seama
ca aceasta nu functioneaza la presiunea interioara a recipientului, ci la o presiune mai
mica, suficienta pentru circularea agentului termic. Astfel ca, avand in vedere ca se

9
sudeaza la peretele recipientului, se va alege aceeasi marca si calitate de material ca si
materialul cu care se sudeaza.

Grosimi finale recipient

Grosime tabla Cilindru Fund Capac


e 3.701
max( e s , e y , eb ). 4.23 4.23
ea 4.101
Valoare maxima 4.101 4.23 4.23
Valoare standardizata 8 8 8

4.Alegerea flansei dintre capac si corpul recipientului


Alegere racorduri

Flansele sunt elemente constructive ce realizeaza imbinari demontabile intre


corpul recipientului si capacul sau, intre racordurile de recipient si conductele de
transport ale fluidelor, intre diferitele tronsoane ce compun conductele. Ele au forma unor
discuri prin care trec suruburile de strangere, prezentand o suprafata de etansare plana sau
profilata pe care se monteaza garnitura.
Forma flanselor este diversa depinzand de presiunea de lucru, temperatura si
fluidul de etansat.
Pentru îmbinare corp-capac s-a ales o flansa plata, cu gât, pentru sudare cu
suprafata de etansare plana cu umar, conform STAS 9801/6 – 90, cu urmatoarele
caracteristici:

Flansa
Di d1 d2 n ×d 3 d 4 s δ h1 h2 r c c1 c2 c3 c4
160 180 173 64x33 166 10 75 141 21 12 169 169 169 165 1656
0 0 5 4 1 3 4 7

Surub – simbolul filetului: M30;


Masa flansa: 190 kg / buc
Presiune nominala : 0.7
Flansa pentru recipient se executa de regula din acelasi material ca si recipientul.

10
Recipientele se leaga de celelalte utilaje ale unei instalatii prin
intermediul racordurilor (pentru umplere, golire, agenti de încalzire sau de
racire, introducerea unor traductoare etc.). Racordurile se prevad pentru
aerisirea recipientului, precum si pentru montarea diferitelor armaturi.
Racordul de alimentare pentru substante puternic corosive este necesar
sa depaseasca suprafata interioara a recipientului cu o anumita cota.
Racordul de golire trebuie sa permita golirea completa a recipientului.
Pentru recipientele verticale racordul nu trebuie sa depaseasca suprafata
interioara a fundului
La sudarea racordurilor, alegerea tipului îmbinarii sudate depinde de
grosimea elementelor asamblate, de faptul daca racordul este cu sau fara
inel de compensare, daca racordul este asezat pe recipient sau este
introdus în acesta.

Se vor alege urmatoarele racorduri :


-racord alimentare amestec :
R1 : Dn = 32 mm
-racord evacuare amestec : R2 : Dn = 50 mm
-racord alimentare difil :
R3 : Dn = 25 mm
-racord evacuare difil :
R4 : Dn = 40 mm

5.Proiectarea dispozitivelor de amestecare.Alegerea amestecatorului tip si


dimensiune

11
Alegem amestecator turbina disc.
In literatura de specialitate acest amestecator se mai intalneste sub denumirile :
turbina Rushton, turbina deschisa sau amestecator tip turbina. Domeniile lui de utilizare
sunt : reactii chimice, transfer termic, dizolvare, omogenizare, suspensii usoare, dispersii
de gaze; este recomandat pentru operatii in cursul carora are loc vaiatia vascozitatii
mediului de lucru.
Viteza periferica maxima este de 8.4 m/s iar gama de turatii la care poate lucra
este cuprinsa intre 100 si 1500 rot/min.Vascozitatea dinamica a fluidului trebuie sa fie
mai 20 Pa ⋅ s .Amestecatorul functioneaza in recipient asemanator unei pompe
centrifuge;aspiratia lichidului are loc in centrul amestecatorului si refularea este radiala.

Se calculeaza anvergura amestecatorului ( d a )


d a = (0.28 ... 0.35 ) ⋅ D = 0.30 ⋅1600 = 480 mm = 0.48 m

5.1.Calculul puterii necesare amestecarii

π ⋅n
ω= formula generala a vitezei unghiulare
30
60 ⋅ v 60 ⋅ 4
n= = = 159 rot / min = 2.65 rot / s
π ⋅ d a π ⋅ 0.48
v = 3... 8.4m / s
π ⋅159
ω= = 16 .65 rot / min
30
ρ am ⋅ n ⋅ d a
2
1465 ⋅ 2.65 ⋅ 0.48 2
Re = = 59.63 ⇒ N e = f ( Re ) = 3.6
µ 15

Puterea necesara amestecarii:

3 5
N a = N e ⋅ ρ am ⋅ ne ⋅ d a ⋅ k k =1.1... 1.2W
N a = 3.6 ⋅ 1465 ⋅ 2.65 3 ⋅ 0.48 5 ⋅1.19 = 5373

H lichid
= kz k z = numarul de amestecatoare
D
Pentru k z < 1.7 ⇒ se alege 1 amestecator
Pentru k z > 1.7 ⇒ se aleg 2 amestecatoare

2050
= 1.28 ⇒ se alege 1 amestecator.
1600

5.2.Calculul partii instalate si alegerea motorului pentru actionare

12
N a' = k z ⋅ N a ⇒ N a' = 1.28 ⋅ 5373 = 6877 W
1
N ef = ( N a' + N DE )
η
Unde: N DE - puterea necesara invingerii frecarii din dispozitivul de etansare
N DE = (10…20) % din N a'
η= 0,75…0,9
18
N DE = ⋅ 6877 = 1238
100
1
N ef = (6877 +1238 ) = 10144 W = 10 ,144 kW
0,8
N i ≥ N ef
Aleg motoreductorul cu angrenaje cilindrice cu doua trepte cu urmatoarele
caracteristici:

 N e f = 1 ,10 4k 4W  N i = 1 k1 W
 ⇒ Motoreductor Tip 2O-A cu 
 n = 1 5r o9/ mt i n  n = 1 5 0r o0/ tm i n

5.3 Alegerea materialelor de constructie pentru arborele amestecatorului si


stabilirea tensiunilor admisibile ale acestuia

Materiale pentru constructia amestecatoarelor:

Marca σr [MPa] σc [MPa] E [MPa] σ −1


Otelului [MPa]
OL 35 540 320 2,06 ⋅10 5 240

13
Stabilirea tensiunii admisibile a materialului arborelui
σ σ 
σ a = min r ; c 
 cr cc 
cr =4; cc =2,3

σ σ   540 320 
σ a = min r ; c  =  ;  = {135;1139} ⇒ σ a = 135MPa
 c r cc   4 2,3 

5.4 Predimensionarea arborelui amestecatorului la torsiune

Diametrul arborelui se determina pornind de la expresia modului de rezistenta polar


necesar.
Mt
W p , nec =
σ a ,t
σa ,t =(15…40)MPa
N 11
M t = i ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = 70033.33 N / mm
n 1500
70033 .33
W p , nec = = 2334 .44
16
π ⋅d3
Wp =
16
π ⋅d 3
M 16 ⋅ M t
= t ⇒ d3 =
16 σ a ,t π ⋅ σ a ,t
16 ⋅ M t 3 16 ⋅ 70033 .33
d3 = 3 = = 26.12 mm
π ⋅ σ a ,t π ⋅ 20
Diametrul astfel calculat se standardizeaza imediat la valoarea superioara si
respectiv valoarea minima a diametrului arborelui proiectat.
Acest diametru este la capatul superior al arborelui unde se cupleaza cuplajul
elastic.
d STAS = 35 mm d 3 = 35 mm
d 2 = 40 mm
d1 = 45 mm
d = 55 mm
d 4 = 50 mm

14
5.5.Trasarea diagramei de putere si a diagramei momentului de torsiune

N F = N i ⇒ N F = 11kw
N E = N F ⋅ηm , ηm =0,95 => N E = 11 ⋅ 0,95 = 10 ,45
N D = N E ⋅η1 , η1 =0,99 => N D = 10 ,45 ⋅ 0,99 = 10 ,35
N C = N D ⋅η 2 , η2 =0,99 => N C = 10 ,35 ⋅ 0,99 = 10 ,25
N DE = 1238 w = 1.24 kw
N B = N C − N DE ⇒ N B = 10 ,25 −1.24 = 9.01
NB 9,01
NA = ⇒ NA = = 5,21
1,73 1,73

Ni 11
M tF = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = 70033.33 N / mm
n 1500

NE 10.45
M tE = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = 66531 .67 N / mm
n 1500
ND 10 .35
M tD = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = 65895 N / mm
n 1500

NC 10.25
M tC = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = 65258 .33 N / mm
n 1500
NB 9 .01
M tB = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = 57363.67 N / mm
n 1500
N 10.25
M tA = A ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = ⋅ 9,55 ⋅ 10 6 = 33170 .33 N / mm
n 1500

5.7 Stabilirea rulmentilor

Rulmentul radial axial cu role butoias se alege in functie de diametrul arborelui


din sectiunea respectiva.(lagar inferior)

15
Rulment : simbol 22311 K ( Dc = 55 , D = 120 , B = 43)

Rulmentul radial-axial cu role conice se alege tot in functie de diametrul arborelui. (lagar
superior)

Rulment : simbol 30209 ( d1 = 45 , D1 = 85 , B =19, C = 16 , T= 20.75 )

5.8 Alegerea cuplajului dintre motor si arbore

Legatura intre motoreductor si arborele amestecatorului se


realizeaza cu ajutorul unui cuplaj elastic cu bolturi .

16
Folosirea cuplajelor elastice cu bolturi se impune în constructia dispozitivelor de
amestecare datorita necesitatii compensarii abaterilor de la coaxialitate ale capetelor de
arbore ale motoreductorului si amestecatorului.
Prin existenta elementelor elastice se realizeaza si amortizarea vibratiilor si
socurilor in transmiterea momentului de torsiune.
Se alege in functie de diametrul d 3
Mareimea cuplajului :3

6. Alegerea sistemului de rezemare

Alegerea tipului de suport se face în functie de diametrul nominal al


recipientului si de sarcina maxima pe suport. Pentru aceasta este necesar
a cunoaste greutatea totala a recipientului.

6.1 Calculul greutatii utilajului

-volumul recipient-metal
g r = grosimea tablei recipientului
g r = 8mm
a = 800 mm
b = 400 mm

2
π ⋅ [(Di + 2 ⋅ g r ) 2 − Di ] 4
Vr = ⋅ ( H + 2hc ) + ⋅ π ⋅ [(a + g r ) 2 − a 2 ] ⋅ [(b + g r ) − b]
4 3
π ⋅ (1616 2 − 1600 2 ) 4
Vr = ⋅ 2320 + ⋅ π ⋅ (808 2 − 800 2 ) ⋅ (408 − 400 )
4 3
Vr = 0.13 m 3

mr = Vr ⋅ ρOL = 0.13 ⋅ 7850 = 1020 .5kg


mr = masa recipient

-volum manta-metal
g m = grosimea tablei mantalei
g m = 5mm
a = 850 mm
b = 450 mm
Dm = 1700 mm

17
H m = 1750 mm

2
π ⋅ [(Dm + 2 ⋅ g m ) 2 − Dm ] 4
Vm r = ⋅ H m + ⋅ π ⋅ [(a + g m ) 2 − a 2 ] ⋅ [(b + g m ) − b]
4 3
π ⋅ (1710 2 − 1600 2 ) 4
Vm = ⋅ 1750 + ⋅ π ⋅ (855 2 − 850 2 ) ⋅ (455 − 450 )
4 3
Vm = 0.047 m 3

mm = Vmr ⋅ ρOL = 0.047 ⋅ 7850 = 368 .95 kg


m m =masa recipient

Vu = 4.02 m 3
Vt = 5.74 m 3
m flansa = 190 kg / buc
ρOL = 7850 kg / m 3
ρam = 1465 kg / m 3
Gmetal = Gmetal + G flansa + Gmanta +10 % ⋅ Grecipient
Grecipient = Vt ⋅ ρOL ⋅ g = 0.13 ⋅ 7850 ⋅ 9.81 = 10011 .11 N
G flansa = 2 ⋅ m flansa ⋅ g = 2 ⋅1900 ⋅ 9.81 = 3727 .8 N
Gmanta = Vm ⋅ ρOL ⋅ g = 0.047 ⋅ 7850 ⋅ 9.81 = 3619 .40 N
Gamestec = Vu ⋅ ρam ⋅ g = 4.02 ⋅1465 ⋅ 9.81 = 57774 .03 N
Gmetal = 10011 .11 + 3727 .8 + 361 .40 +1001 .11 = 18359 .42 N
Gutilaj = Gmetal + G amestec = 18359 .42 + 57774 .03 = 76133 .45 N
Gutilaj
= 19033 .36 N = 19 .03 kN
4

6.2.Stabilirea sistemului de rezemare

Pentru alegerea suporturilor se utilizeaza STAS 5520 – 82, alegerea facandu-se in functie de
diametrul recipientului, grosimea elementului de recipient pe care se monteaza suportul si tipul
suportului impus de tema de proiectare sau ales functie de sarcina totala de incarcare, conditiile de
lucru, montare si transport. Daca grosimea fundului mantalei (in cazul suporturilor de fund ) sau a
mantalei (in cazul suporturilor laterale) este mai subtire decat cea indicata se recomanda utilizarea
suporturilor prevazute cu placa de intarire.

18
Diametrul Sarcina s f mi r* h a st d1 c1 sp Masa
nominal max. n kg/buc
recipient pe
Dn support
kN
1600 74 10 620 168x 32 25 16 26 50 10 18.3
6 0 0

Pentru realizarea recipientului s-a ales suport picior de tip II , varianta B.

7.Calculul economic pentru utilajul proiectat

Devizul antecalcul consta in estimarea fondurilor necesare realizari


proiectului.Acest calcul cuprinde o serie de cheltuieli necesare pentru realizarea
proiectului(Cheltuieli de personal; Cheltuieli materiale si servicii;Alte cheltuieli specifice
proiectului;Cheltuieli indirecte(Regia);Dotari independente si stud. Pt. Obiective de
investitii).Pentru a putea face acest calcul trebuiesc stabilite cateva repere,cum ar

19
fi:numarul de ore pentru realizarea proiectului in timpul propus.La calculul devizului
antecalcul preturile care sunt luate in considerare nu contin TVA.

Costuri materiale

1. Motoreductor : c M × m M = 6 ⋅ 350 kg = 2220 €


2. Cost cuplaj : 182.4 €
3. Dispozitiv de antrenare (lagare, dispozitiv de etansare, rulmenti, suport )
c × m disp = 5.5 ⋅ 240 kg = 1320 €
4. Recipient +manta c × m = 6 ⋅1390 kg = 8340 €

Cheltuieli de personal

Numarul de ore necesar efectuarii proiectului :400 ore


Pentru realizarea proiectului este necesar un numar de 3 oameni.
Salariu brut: 1600 lei/luna
22zile muncitoare/luna × 8h/zi=176ore/luna
400 ore : 176ore/luna = 2,27luni
2,27luni : 3 oameni = 0,76om/luna

Alte cheltuieli de personal:


-deplasari, detasari, transferuri in tara : 700 lei
-Diurna: 13 lei

La aceste cheltuieli se mai adauga si materiale consumabile( hartie, toner, pix) in valoare
de 200 lei.

Fond salarii : 4700

20

S-ar putea să vă placă și