Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ


B-dul C.D.Loga nr.3 1900 -TIMIŞOARA
Tel: 0256/490429; 0256/305799; Fax: 0256/490430
e-mail: isjtim@mail.dnttm.ro; site: www.isj.tm.edu.ro
Nr.3232 din 09.04.2008

CĂTRE TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DIN JUDEŢUL TIMIŞ


ÎN ATENŢIA DOAMNEI/DOMNULUI DIRECTOR,

Vă rugăm a prezenta profesorilor de limba engleză de la ciclul liceal prezentul anunţ însoţit
de toate cele trei anexe care urmează.
Vă precizăm că se referă la concursul de SPEAKING – 17 MAI 2008, pentru organizarea
căruia vă rugăm să ne daţi ajutorul.
Vă mulţumim şi vă urăm succes!

Anexa 1: Formularul de înscriere –


care trebuie trimis până în data de 17 aprilie 2008!!!
Anexa 2A: Informaţii generale

Anexa 2B: Barem pentru secţiunea 1

Anexa 2C: Barem pentru secţiunea 2

Inspector Şcolar General,


Fiz.dr. Sandu Golcea Inspector şcolar de specialitate,
Prof. Delia Secula

FORMULAR PENTRU ÎNSCRIEREA LA


CONCURSUL JUDEŢEAN DE LIMBA ENGLEZĂ
Anexa 1.
“SPEAKING CONTEST”

Loc de desfăşurare: COLEGIUL TEHNIC “H.COANDĂ” TIMIŞOARA


Data: 17 MAI 2008 ora 9.00

UNITATEA ŞCOLARĂ: ......................................................................................

Numele şi prenumele profesorului îndrumător:

..............................................................................................................................

Numele şi prenumele elevilor (maxim 10/şcoală):

1. .......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
5. ......................................................................
6. ......................................................................
7. ......................................................................
8. ......................................................................
9. ......................................................................
10. ......................................................................
DATE UNDE PUTEŢI FI CONTACTAŢI:
Telefon fix: ………………………….
Mobil: ……………………………..
E – mail: …………………………….

Pentru înscrieri şi relaţii suplimentare:

Profesor metodist : Petronela Bărbulescu tel: 0743023021


e-mail: petronelabarbu_bpet@yahoo.com

Anexa 2A
CRITERIA FOR EVALUATION AT THE “SPEAKING” CONTEST
Evaluation will be divided into 2 tasks, a general and a specific one.
TASK 1: Students will be given a handout containing two pictures, and they
will be required to:
• Describe
• Compare and contrast
• Speculate on their content
Time awarded: 3 minutes
The aim of this task is establish the students’ level of linguistic competence
according to the criteria in the common European framework (B1, B2, C1),
hereby attached.

TASK 2: Students will watch some excerpts from a movie, based on which
they will perform a group task.
The groups of pupils will be made up of no more than 4, with 2 assessors.
Time awarded: 10 to 15 minutes (preparation and performance)

Anexa 2 B
CRITERIA FOR DIVIDING PUPILS IN TASK ONE

1. TASK ONE: PICTURES


-B1 - can connect phrases in a simple way in order to describe a picture that they

see for the first time;

- can briefly give reasons and explanations for opinions;

- can construct phrases , but is not able to use complex language and

adequate vocabulary.

- B2 - can present clear detailed description on a wide range of subjects related to

their fields of interest;

- can have, explain and sustain a viewpoint on a topical issue;

- can construct extended discourse, having fluent ideas, but still being

inaccurate at times.

- C1 - can present clear, detailed descriptions of complex subjects, giving

arguments and examples sustaining my opinions;

- accurate language (correctness and fluency);

- appropriate linguistic resources.


Anexa 2C
“SPEAKING” CONTEST
GRID CONTENT FOR THE ANNALYTICAL MARKING
“SPEAKING” CONTEST
1. TASK TWO : ACTING OUT

CRITERIA MARKS NOT SUFFICIENT SATISFACTORY VERY GOOD TOTAL


5 10 15
• Grammar &
Effectiveness vocabulary

• Relevance

• Fluency
• Coherence

Interactive • Originality
communication
• Turn-taking

TOTAL: