Sunteți pe pagina 1din 8

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE ADMITERE 21 IULIE 2010

Specializari reglementate sectorial:


La Medicina si Medicina Dentara candidatii vor sustine proba de concurs din BI
OLOGIE si
CHIMIE
La Moase si Asistenti Medicali candidatii vor sustine proba de concurs din BIO
LOGIE
La Farmacie candidatii vor sustine proba de concurs din BIOLOGIE VEGETALA si, l
a alegere,
din CHIMIE ORGANICA sau CHIMIE ANORGANICA.

MEDICINA, MEDICINA DENTARA - BIOLOGIE + CHIMIE


TEMATICA BIOLOGIE :
1. Alcatuirea corpului uman
2. Functiile fundamentale ale organismului uman
A. Functiile de relatie
1. Sistemul nervos
2. Analizatorii
3. Glandele endocrine
4. Miscarea
Sistemul osos
Articulatiile
Sistemul muscular
B. Functiile de nutritie
1. Digestia si absorbtia
2. Circulatia
3. Respiratia
4. Excretia
5. Metabolismul
C. Functia de reproducere
Sistemul reproducator
Aparatul genital feminin
Aparatul genital masculin
Fiziologia organelor de reproducere
Sarcina si nasterea
D. Organismul un tot unitar
Din tematica se exclud:
- aplicatiile practice
- notiunile elementare de igiena si patologie
Bibliografie:
1. Biologie, manual pentru clasa a XI-a - Cristescu D, Salavastru C, Voiculescu
B, Niculescu C, Cârmaciu R.
Edit. Corint, Bucuresti, 2008

2
TEMATICA CHIMIE :
1. Solutii
Solubilitatea substantelor în solventi polari si nepolari.
Dizolvarea substantelor si factorii care influenteaza dizolvarea.
Concentratia solutiilor. Concentratia procentuala si concentratia molara.
2. Acizi si baze
Definirea conceptelor de acid si de baza.
Acizi tari si acizi slabi, constanta de aciditate; baze tari si baze slabe, cons
tanta de bazicitate; produsul
ionic al apei.
pH-ul solutiilor apoase.
Determinarea caracterului acido-bazic al unei solutii cu hârtie indicator de pH
si cu indicatori (turnesol,
metiloranj, fenolftaleina).
pH-ul solutiilor apoase de acizi monoprotici tari si baze monoprotice tari.
Calcularea concentratiei ionilor hidroniu si aprecierea valorii pH-ului din valo
area concentratiei ionilor
hidroniu, pentru valori întregi ale pH-ului.
3. Introducere în studiul chimiei organice
Structura compusilor organici
Legaturi chimice
Tipuri de catene de atomi de carbon
Izomerie. Izomeri de constitutie si stereoizomeri.
4. Compusi organici monofunctionali
Alcooli
Fenoli
Amine
Aldehide si cetone
Acizi carboxilici si derivati functionali
5. Compusi organici cu functiuni mixte
Zaharide (glucide)
Aminoacizi
6. Compusi organici cu importanta biologica
Proteine
Grasimi
Medicamente. Droguri. Vitamine
Acizi nucleici
Enzime. Hormoni

7. Randament, conversie utila, conversie totala


Bibliografie:
1. Manual de chimie clasa a IX-a, Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Veronica David,
Ed. Bic All. - aprobat de
MEC în anul 2004 si validat de MECI în anul 2009, cu anul de aparitie 2004, 2005

2. Chimie, manual pentru clasa a X-a, autori: Luminita Vladescu, Corneliu Taraba
sanu-Mihaila, Luminita
Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, 2004-2008.
3. Chimie C1, manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminita Vladescu, Irinel Adri
ana Badea, Luminita Irinel
Doicin, Editura Grup Editorial Art, 2004-2008.
3
MOASE SI ASISTENTI MEDICALI
TEMATICA BIOLOGIE:
1. Sistemul osos
2. Sângele
3. Circulatia
4. Respiratia
Din tematica se exclud:
- aplicatiile practice
- notiunile elementare de igiena si patologie
Bibliografie:
1. Biologie, manual pentru clasa a XI-a - Cristescu D, Salavastru C, Voiculescu
B, Niculescu C, Cârmaciu R.
Edit. Corint, Bucuresti, 2008

FARMACIE
TEMATICA BIOLOGIE VEGETALA
1. Diversitatea lumii vii :
Clasificarea organismelor
Virusurile
Regnul Monera
Regnul Protista
Regnul Fungi
Regnul Plante
2. Celula unitatea structurala si functionala a vietii
Compozitia chimica a materiei vii
Tipuri fundamentale de celule
Structura, ultrastructura si rolul componentelor celulei
Membrana celulara
Peretele celular
Citoplasma
Organitele celulare
Nucleul
Ciclul celular
Diviziunea celulara: mitoza si meioza
Bibliografie:
1. Biologie clasa a IX-a, autor: Elena Hutanu, Editura Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 2004 - 2009

4
TEMATICA CHIMIE ORGANICA:
1. Solutii
Solubilitatea substantelor în solventi polari si nepolari.
Dizolvarea substantelor si factorii care influenteaza dizolvarea.
Concentratia solutiilor. Concentratia procentuala si concentratia molara.
2. Acizi si baze
Definirea conceptelor de acid si de baza.
Acizi tari si acizi slabi, constanta de aciditate; baze tari si baze slabe, cons
tanta de bazicitate; produsul
ionic al apei.
pH-ul solutiilor apoase.
Determinarea caracterului acido-bazic al unei solutii cu hârtie indicator de pH
si cu indicatori (turnesol,
metiloranj, fenolftaleina).
pH-ul solutiilor apoase de acizi monoprotici tari si baze monoprotice tari.
Calcularea concentratiei ionilor hidroniu si aprecierea valorii pH-ului din valo
area concentratiei ionilor
hidroniu, pentru valori întregi ale pH-ului.
3. Introducere în studiul chimiei organice
Structura compusilor organici
Legaturi chimice
Tipuri de catene de atomi de carbon
Izomerie. Izomeri de constitutie si stereoizomeri.
4. Compusi organici monofunctionali
Alcooli
Fenoli
Amine
Aldehide si cetone
Acizi carboxilici si derivati functionali.
5. Compusi organici cu functiuni mixte
Zaharide (glucide)
Aminoacizi
6. Compusi organici cu importanta biologica
Proteine
Grasimi
Medicamente. Droguri. Vitamine
Acizi nucleici
Enzime. Hormoni

7. Randament, conversie utila, conversie totala


Bibliografie:
1. Manual de chimie clasa a IX-a, Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Veronica David,
Ed. Bic All. - aprobat de
MEC în anul 2004 si validat de MECI în anul 2009, cu anul de aparitie 2004, 2005

2. Chimie, manual pentru clasa a X-a, autori: Luminita Vladescu, Corneliu Taraba
sanu-Mihaila, Luminita
Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, 2004-2008.
3. Chimie C1, manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminita Vladescu, Irinel Adri
ana Badea, Luminita Irinel
Doicin, Editura Grup Editorial Art, 2004-2008.
5
TEMATICA CHIMIE ANORGANICA
1. Atomul
Particule componente ale atomului.
Element chimic; izotopi; masa atomica.
Structura învelisului electronic straturi, substraturi, orbitali ocuparea cu ele
ctroni a orbitalilor
atomici.
Clasificarea elementelor în blocuri de elemente: s, p, d, f.
2. Sistemul periodic al elementelor
Legea periodicitatii.
Corelatii între structura învelisului electronic si pozitia unui element în sist
emul periodic
Corelatii între structura învelisului electronic si proprietatile elementelor ra
ze atomice si ionice,
valenta si numar de oxidare, caracter metalic si nemetalic:
Proprietatile chimice ale sodiului: reactii cu O2, Cl2, H2O.
Proprietatile chimice ale clorului: reactii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.
Oxizi bazici, acizi si amfoteri.
3. Legaturi chimice. Interactii între atomi, ioni si molecule.
Legatura ionica. Cristalul de NaCl. Importanta practica a NaCl.
Legaturi covalente molecule polare si nepolare; legatura covalent-coordinativa (
formarea ionilor
NH4
+ si H3O+)
Legaturi de hidrogen si forte van der Waals.

4. Solutii Apoase
Apa structura, proprietati.
Solubilitatea substantelor în solventi polari si nepolari. Dizolvarea substantel
or ionice si a celor cu
molecule polare în apa factorii care influenteaza dizolvarea.
Cristalohidrati.
Exprimarea si calculul concentratiilor solutiilor concentratia procentuala; conc
entratia molara.
5. Acizi si baze
Definirea conceptului de acid si baza.
Solutii apoase de acizi (tari si slabi) si de baze (tari si slabe) constanta de
aciditate, constanta de
bazicitate, produsul ionic al apei.
Amfolit acido-bazic caracterul amfoter al Al(OH)3 si Zn(OH)2.
pH-ul solutiilor apoase
determinarea caracterului acido-bazic al unei solutii cu hârtie indicator de pH
si cu indicatori
(turnesol, metiloranj, fenolftaleina);
pH-ul solutiilor apoase de acizi monoprotici tari si baze monoprotice tari;
calculul concentratiei de ioni hidroniu aprecierea valorii pH-ului din valoarea
concentratiei
ionilor hidroniu, pentru valori întregi ale pH-ului.
Proprietatile acizilor si bazelor.
6. Reactii Redox
Oxidare si reducere agent reducator si agent oxidant.
Stabilirea coeficientilor în ecuatiile reactiilor redox.
Bibliografie:
1. Manual de chimie clasa a IX-a, Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Veronica David,
Ed. Bic All. - aprobat de
MEC în anul 2004 si validat de MECI în anul 2009, cu anul de aparitie 2004, 2005

6
Specializari Reglementate General:
La Profil Medical - Radiologie si Imagistica, Laborator Clinic, Balneo-fiziok
inetoterapie si
Recuperare candidatii vor sustine proba de concurs din BIOLOGIE
La Profil Dentar - Tehnica Dentara, Asistenta Dentara candidatii vor sustine
proba de
concurs din BIOLOGIE
La Profil Farmacie - Nutritie si Dietetica, Asistenta de Farmacie candidatii vo
r sustine proba
de concurs la alegere, din CHIMIE ORGANICA sau CHIMIE ANORGANICA.

PROFIL MEDICAL SI PROFIL DENTAR


Radiologie si Imagistica, Laborator Clinic, Balneo-fiziokinetoterapie si Recuper
are, Tehnica Dentara,
Asistenta Dentara;
TEMATICA BIOLOGIE:
1. Sistemul osos
2. Sângele
3. Circulatia
4. Respiratia

Din tematica se exclud:


- aplicatiile practice
- notiunile elementare de igiena si patologie
Bibliografie:
1. Biologie, manual pentru clasa a XI-a - Cristescu D, Salavastru C, V
oiculescu B, Niculescu C,
Cârmaciu R. Edit. Corint, Bucuresti, 2008

PROFIL FARMACIE
Nutritie si Dietetica, Asistenta de Farmacie la alegere din chimie organica sa
u chimie anorganica:
TEMATICA CHIMIE ORGANICA
1. Exprimarea si calculul concentratiilor solutiilor. Concentratia procentuala s
i concentratia
molara.
2. Introducere în studiul chimiei organice
Structura compusilor organici
Legaturi chimice
Tipuri de catene de atomi de carbon
3. Compusi organici monofunctionali
Alcooli
Fenoli
Amine
Aldehide si cetone
Acizi carboxilici si derivati functionali
4. Compusi organici cu functiuni mixte
Zaharide (glucide)
Aminoacizi
Bibliografie:
1. Manual de chimie clasa a IX-a, Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Veronica David,
Ed. Bic All. - aprobat de
MEC în anul 2004 si validat de MECI în anul 2009, cu anul de aparitie 2004, 2005

2. Chimie, manual pentru clasa a X-a, autori: Luminita Vladescu, Corneliu Taraba
sanu-Mihaila, Luminita
Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, 2004-2008.
2. Chimie C1, manual pentru clasa a XI-a, autori: Luminita Vladescu, Irinel Adri
ana Badea, Luminita Irinel
Doicin, Editura Grup Editorial Art, 2004-2008.

TEMATICA CHIMIE ANORGANICA


1. Solutii Apoase
Apa structura, proprietati.
Solubilitatea substantelor în solventi polari si nepolari.
Dizolvarea substantelor ionice si a substantelor cu molecule polare în apa facto
rii care
influenteaza dizolvarea.
Cristalohidrati.
Exprimarea si calculul concentratiilor solutiilor concentratia procentuala; conc
entratia molara.
2. Acizi si baze
Definirea conceptului de acid si baza.
Solutii apoase de acizi (tari si slabi) si de baze (tari si slabe) constanta de
aciditate, constanta de
bazicitate, produsul ionic al apei.
Amfolit acido-bazic caracterul amfoter al Al(OH)3 si Zn(OH)2.
pH-ul solutiilor apoase
determinarea caracterului acido-bazic al unei solutii cu hârtie indicator de pH
si cu indicatori
(turnesol, metiloranj, fenolftaleina);
pH-ul solutiilor apoase de acizi monoprotici tari si baze monoprotice tari;
calculul concentratiei de ioni hidroniu aprecierea valorii pH-ului din valoarea
concentratiei
ionilor hidroniu, pentru valori întregi ale pH-ului.
Proprietatile acizilor si bazelor.
Bibliografie:
1. Manual de chimie clasa a IX-a, Sanda Fatu, Cornelia Grecescu, Veronica David,
Ed. Bic All. - aprobat de
MEC în anul 2004 si validat de MECI în anul 2009, cu anul de aparitie 2004, 2005

S-ar putea să vă placă și