Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizarea Zoei Trahanache

Ion Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg român, a creat adevãrate capodopere a
le genului, surprinzând aspecte ale realitãtii din societatea noastrã la sfârsit
ul secolului al XIX-lea. Cea mai cunoscutã comedie a sa este O scrisoare pierdutã ,
comedie de moravuri în care este prezentatã si criticatã viata publicã si de fa
milie a unor politicieni. Actiunea se desfãsoarã în capitala unui judet de munte
, pe fondul agitat al unei campanii electorale.
Caragiale a creat personaje vii, reprezentative pentru societatea timpului sãu.
Ele sunt tipuri umane care au o trãsãturã dominantã, cãreia i se adaugã altele,
personajele fiind surprinse în complexitatea lor.
Singurul personaj feminin al piesei este Zoe, sotia lui Zaharia Trahanache, prezi
dentul mai multor comitete si comitii . Tipul de femeie voluntarã si autoritarã, Zoe
este implicatã în mod direct chiar din intriga actiunii, fãcându-se vinovatã de
pierderea scrisorii de amor pe care i-o trimite Stefan Tipãtescu, prefectul jud
etului. Trãsãturile de caracter ale personajului sunt evidentiate indirect, în m
od progresiv, prin tot ce face Zoe în vederea salvãrii imaginii ei în ochii soci
etãtii.
Desi nu este membrã a partidului din care sotul si amantul fac parte, ea conduce
totul din umbrã, datoritã influentei pe care o are asupra celor doi. De aceea,
pentru Farfuridi, partidul înseamnã în primul rând madam Trahanache si apoi ceilal
ti.
Zoe este tipul femeii usuratice, ea îsi însalã sotul cu cel mai bun amic. În mom
entul descoperirii relatiei ei cu Stefan Tipãtescu, prin scrisoarea ajunsã în mâ
inile lui Catavencu, ea luptã cu înversunare ca sã-si salveze reputatia si pozit
ia socialã pe care o are. Comicul de situatie, realizat cu mare artã de autor, e
ste savuros, Zoe fiind nevoitã sã lupte astfel pentru salvarea aparentei sale. Î
n acest sens, indirect, prin comportamentul ei, prin relatia cu celelalte person
aje, se remarcã însusirea unei femei energice, care este hotãrâtã sã iasã din im
pas. Prin urmare, apeleazã la toate mijloacele pentru a-l convinge pe Tipãtescu
sã-l sprijine pe Catavencu în alegeri: plânge, lesinã, amenintã si trece de la o
stare la alta cu dezinvolturã, ca o actritã, pentru a ajunge în final la conclu
zia cã cine luptã cu Catavencu, luptã cu mihe .
Când este stãpânã pe situatie, vrea sã-i demonstreze lui Nae Catavencu faptul cã
e o femeie bunã, iertãtoare, si-i cere în schimb sã conducã manifestatia public
ã în cinstea noului ales, amenintându-i cu ironie cã asta nu este cea din urmã Ca
merã .
Nae Catavencu o caracterizeazã pe Zoe ca fiind un înger , în timp ce pentru alte pe
rsonaje este doar o damã bine , expresie ce o caracterizeazã direct, având în veder
e caracterul ei de femeie usuraticã. Zoe Trahanache iese în evidentã, ea fiind d
iferitã fatã de celelalte personaje feminine din operele lui Caragiale, despre c
are se poate spune cã sunt inculte si mahalagioaice. Zoe este tipul damei din so
cietate care se face remarcatã prin frumusete si inteligentã si pe care moralita
tea în sine nu o intereseazã, ci doar moralitatea aparentã, ea având oroare de s
candal.