Sunteți pe pagina 1din 139

COLEGIUL NAŢIONAL IAŞI

REVISTA CLASEI a XI-


XI-a A

ARS ARTIS GRATIA

Numărul 5-6/2010

ARS ARTIS GRATIA 1


Cuprins
I. Rezultate obţinute de elevii clasei a XI-a A în anul şcolar 2009-
2010
II. Interviuri cu olimpici
• Interviu cu Adela Constantinescu
• Interviu cu Vladimir Rumleanschi
III. Creaţii în versuri
• Anca-Ioana Toma - Ţi-a trecut vremea, poete...
• Anca-Ioana Toma - Vamă de netrecut
• Anca-Ioana Toma - Graffiti incolor
• Anca-Ioana Toma - Vântul ne dă uitării
• Anca-Ioana Toma - Romantici
IV. Creaţii în limba engleză
• Anca-Simona Georgescu -
• Travelling in time and space
• Anca-Simona Georgescu - Drips of ideas
• Anca-Simona Georgescu - Darkness
• Anca-Simona Georgescu - Holiday
• Anca-Simona Georgescu - Illusion
• Anca-Simona Georgescu - The Storm
• Anca-Simona Georgescu - The Existence of Time
• Anca-Simona Georgescu - Thoughts On The Subtle Shading And
Undertones Of Two Movies
V. Creaţii în limba germană
• Cristiana Grigoriu - Liebe, liebe Freundin…
• Cristiana Grigoriu - Die Ironie des Schicksals
• Georgiana Radu - Ein Unglück kommt selten allein
• Georgiana Radu - Eine Welt ohne konventionellen Energien
VI. Creaţii în limba franceză
• Sabina Ivan - La solitude
• Ana-Maria Dogaru - La science devrait-elle diriger ses recherches en
fonction des besoins de la société ?
• Ana-Maria Dogaru - Eloge de la vitesse
• Sonia Lenţer - Connais-toi toi-même

ARS ARTIS GRATIA 2


VII. Creaţii în limba italiană
• Marco Bacuşcă - La felicita`
VIII. Creaţii proprii
• Anca-Ioana Toma - Eu, peste 20 de ani…
• Tudor Bibire - Cum să iei nota 10 fără să fii tocilar
• Adrian Andronic Niculescu - A comunica presupune a accepta
conflictele
• Daniela Luca - Junimea şi junimismul
IX. Creaţii literare
• Amalia Bartha - Contribuţia cronicarilor moldoveni la dezvoltarea
istoriografiei şi a literaturii române
• Ilinca Busuioc - Mitul Meşterului Manole din perspectiva baladei
populare „Mănăstirea Argeşului” şi a dramei expresioniste „Meşterul
Manole”
• Ilinca Busuioc - Contribuţia cronicarilor moldoveni la dezvoltarea
istoriografiei şi a literaturii române
• Amalia Bartha, Ilinca Busuioc, Anca-Ioana Toma - Mircea Eliade - de
la istoria religiilor la literatură
• Amalia Bartha, Ilinca Busuioc, Anca-Ioana Toma, Ana-Maria Dogaru
- Bestiarul comic în morfologia basmului românesc
• Cristiana Grigoriu, Daniela Luca, Adriana Pîrţac - Viziunea lui Mihai
Eminescu şi a lui Mircea Eliade asupra timpului şi asupra spaţiului în
literatura română
• Anca-Simona Georgescu, Caterina Vâlcu - Influenţa Războaielor
Mondiale asupra literaturii
X. Articole ştiinţifice
• Andreea Şcoban - Chimia iernii
• Adela Constantinescu - Efectul Kirlian -Corpul energetic
• Alexandru Bulgariu, Sorin Nuţu, Vladimir Rumleanschi - Coltanul
XI. Proiecte şi programe
• Alexandra Cadar - Tabere internaţionale
• Euroscola - The European Union - the age of wisdom
• Elena-Lavinia Balan - Fuels: They make the world go round!
• Next Generation - Mars Express mission operations team supports
school project
XII. Arta vizuală
• Ştefan Costin - Pop Art
• Adriana Pîrţac - Schiţe

ARS ARTIS GRATIA 3


Rezultate obţinute de elevii clasei a 3) Constantinescu Adela
XI-a A în anul şcolar 2009-2010 Calificare în lotul lărgit pentru olimpiada
Internaţională de Biologie;
1) Rumleanschi Vladimir Olimpiada de Biologie, etapa naţională –
Calificare la Olimpiada Internaţională de Premiul II;
Geografie; Olimpiada de Biologie, etapa judeţeană
Olimpiada de Geografie, etapa naţională – Premiul I;
– Premiul I;
Olimpiada de Geografie, etapa judeţeană 4) Grigoriu Cristiana
– Premiul I; Olimpiada de Limba Germană, etapa
naţională – Menţiune;
Olimpiada de Limba Germană, etapa
judeţeană – Premiul II;
Olimpiada de Limba şi Literatura
Română, etapa judeţeană – Premiul III;
Concursul de Limba Engleză „Spoken
English“ – Premiul III;

2) Şcoban Andreea-Georgiana
Calificare la Olimpiada Internaţională de
Chimie, Tuymaada,Yakutsk, Rusia;
Olimpiada de Chimie, etapa naţională –
Menţiune;
Olimpiada de Chimie, etapa judeţeană –
Menţiune;
Concursul judeţean al Centrelor de
Excelenţă – Premiul I;
Concursul naţional de Chimie „Magda
Petrovanu“ – Premiul III;
5) Merticariu George
Olimpiada de Fizică, etapa naţională –
Menţiune Specială;
Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană –
Premiul I;
Olimpiada de Matematică, etapa
judeţeană – Premiul II;
Concursul de fizică „Ştean Procopiu“,
etapa naţională – Premiul I;
Concursul de fizică „Ştean Procopiu“,
etapa judeţeană – Premiul III;

ARS ARTIS GRATIA 4


6) Bacuşcă Marco 8) Toma Anca-Ioana
Olimpiada de Limba Italiană, etapa Olimpiada de Limba şi Literatura
naţională – Menţiune; Română, etapa judeţeană – Premiul II;
Olimpiada de Limba Italiană, etapa Olimpiada de Geografie, etapa judeţeană
judeţeană – Premiul I; – Menţiune;
Concursul de Limba Engleză „Spoken
English“ – Premiul I;

9) Busuioc Ilinca
Olimpiada de Limba şi Literatura
Română, etapa judeţeană – Premiul I;
Olimpiada de Matematică, etapa
judeţeană – Premiul III;

10) Bartha Amalia


Olimpiada de Limba şi Literatura
Română, etapa judeţeană – Premiul I;

7) Dogaru Ana-Maria
Participare la etapa naţionala a
olimpiadei de Limba Franceză;
Olimpiada de Limba Franceză, etapa
judeţeană – Premiul I;
Concursul de Limba Engleză „Spoken
English“ – Premiul III;

11) Georgescu Anca


Olimpiada de Limba şi Literatura
Română, etapa judeţeană – Mentiune;
Olimpiada de Economie, etapa judeţeană
– Premiul II;

12) Luca Daniela


Olimpiada de Limba şi Literatura
Română, etapa judeţeană – Premiul I;

13) Pârţac Adriana


Olimpiada de Biologie, etapa judeţeană
– Menţiune;

ARS ARTIS GRATIA 5


14) Cadar Alexandra 17) Tudose Andrei
Olimpiada de Matematică, etapa Olimpiada de Biologie, etapa judeţeană
judeţeană – Premiul II; – Premiul III;
Concursul de Limba Engleză „Spoken
15) Vâlcu Caterina English“ – Premiul I;
Olimpiada de Matematică, etapa
judeţeană – Premiul III; 18) Bulgariu Alexandru
Concursul de fizică „Ştean Procopiu“,
etapa judeţeană – Premiul III;

19) Chelsău Andreas


Olimpiada de Matematică, etapa
judeţeană – Premiul II;
Concursul Interjudeţean de Matematică
„Gaudeamus“ – Menţiunea I;

16) Ivan Sabina


Olimpiada de Limba Franceză, etapa
judeţeană – Menţiune;
Concursul de Limba Engleză „Spoken
English“ – Premiul III;

ARS ARTIS GRATIA 6


Interviuri cu Olimpici

1) INTERVIU CU ADELA G.: Cum împaci olimpiadele cu viaţa


CONSTANTINESCU socială?

(Premiul II la Olimpiada Naţională de A.: Consider că le împac foarte bine. Nu


Biologie şi calificare în Lotul Naţional sunt genul de persoană care stă numai în
Lărgit) casă şi învaţă, ci dimpotrivă. Anii de
liceu nu se mai întorc, aşa că nu trebuie
irosiţi în niciun fel. Şi dacă reuşeşti să
îmbini prieteniile din liceu, ieşirile în
oraş cu orele de studiu făcute din
pasiune, consider că ai găsit o reţetă a
succesului. Iar dacă ai cu cine să împarţi
emoţiile unei olimpiade, bucuria unui
rezultat bun, lacrimile unui rezultat mai
puţin bun, atunci consider că ai avut o
viaţă completă de licean.

G.: Ce înseamnă biologia pentru tine? G.: Pe viitor la ce facultate te-ai gândit?
Îţi vei continua studiile pe un domeniu
care are legătură cu biologia?

A.: Da, răspunsul meu e foarte


previzibil. În principiu vreau să urmez
Facultatea de Medicină, chiar dacă ştiu
că este grea şi că presupune multe
A.: Pentru mine biologia e o pasiune sacrificii. Simt totuşi că asta trebuie să
care nu mai ţine cont de numărul de ore fac. Cred că este extraordinar să simţi
pe care îl petreci citind sau stând în cum viaţa unui om, speranţele acestuia
laborator, o ştiinţă pe care încerc să o stau în mâinile tale la propriu
descopăr zi de zi. Te văd râzând pe sub (extraordinar de greu, dar şi înălţător).
mustăţi, probabil că te gândeşti şi tu, ca
şi alţii de altfel, că „biologia e numai G.: Mulţumesc pentru preţiosul timp
toceală”. Poate că la prima vedere aşa acordat (mai ales că eşti colega mea de
pare, dar, de fapt, această ştiinţă este bancă) şi...mult succes la Cluj!
mult mai complexă . În fond, biologia
încearcă să explice viaţa, modul în care Interviu realizat de George Potur
funcţionează corpul uman, chiar
procesele prin care tu ai ajuns să-mi pui
întrebarea asta, iar o înţelegere profundă
a acestei materii presupune foarte multe
conexiuni.

ARS ARTIS GRATIA 7


2) INTERVIU CU VLADIMIR Profesorul are un rol de bază, în
RUMLEANSCHI primul rând în formarea elevului, nu atât
de mult în pregătirea sa. Acesta are un
(Premiul I la Olimpiada Naţională de rol moral de susţinător şi suport pentru
Geografie şi Calificare la Olimpiada satisfacerea dorinţei de cunoaştere , cât
Internaţională de Geografie, Taipei, Taiwan) şi un factor motivant pentru cei care îşi
doresc performanţa. Mai mult de atât,
profesorul îşi poate asuma meritele
pentru isuflarea interesului, pentru
recomandările bibliografice deosebite,
orientarea lecturilor suplimentare cu
conţinut ştiinţific, organizarea şi
evaluarea permanentă. Farmecul pe care
îl are un obiect pentru elev este dat de
stilul de predare a profesorului şi de
modul în care acesta reuşeşte să îi
capteze atenţia. Profesorul care m-a
pregătit îmbină toate aceste calităţi şi îi
sunt foarte recunoscător pentru suportul
pe care mi l-a oferit.

3. Pe o scală de la 1 la 10 ce notă i-ai da


învăţământului românesc. Concret ce te
mulţumeşte şi ce te nemulţumeşte la
şcoala românească?
1. Cum ajunge un elev să fie medaliat cu Mi-e greu sa apreciez sistemul
aur la o olimpiadă internaţională? Cum educaţional printr-o notă; sunt prea mulţi
vezi tu raportul date native-pregătire în factori de care trebuie ţinut cont atunci
realizarea unei performanţe? când faci o evaluare. Din punctul meu de
vedere şcoala ar trebui sa fie locul unde
Performanţa depinde de foarte un elev şi-ar dori să meargă, unde şi-ar
mulţi factori. Depinde foarte mult şi de putea satisface setea de cunoaştere şi
circumstanţele în care se realizează aşa unde şi-ar putea forma noi calităţi şi
că e greu să o apreciezi doar prin aptitudini care să-l ajute mai târziu în
valoarea raportului: date native / unele situaţii în viaţă. Or, învăţământul
pregătire. Cred că acest raport privitor la românesc are probleme serioase în acest
realizarea unei performanţe variază în sens. Acesta are în primul rând o
funcţie de fiecare persoană, de problema de imagine, în care modelele
aptitudinile acesteia şi de sufletul pe care sociale de succes nu sunt neaprat un
îl depune în ceea ce face. rezultat al şcolii. Imaginea
învăţământului trebuie îmbunătăţită atât
2. Ce rol au jucat profesorii în în faţa elevului, cât şi a părinţilor
pregătirea pentru olimpiade? Cât din acestuia. O a doua problemă pe care o
succesul obţinut crezi că se datorează consider ca fiind importantă este lipsa
profesorilor? caracterului de „formare” a acestuia.
Elevul ar trebui să îşi dezvolte nişte

ARS ARTIS GRATIA 8


calităţi şi aptitudini în şcoală care l-ar să îmi formez o imagine mai detaliată
face mai flexibil în situaţiile foarte despre perioada universitară care
diversificate din viaţă; caracterul urmează.
„mecanic” al elevului în care acesta
învaţă doar nişte modele de 5. Care crezi că este calitatea esenţială
comportament, îl fac mai vulnerabil la de care are nevoie un tânăr pentru a
schimbări. obţine o performanţă, de orice fel ar fi
Învăţământul romanesc bazat in ea?
special pe memorare si nu pe formare Calitatea esenţială ar fi să
pierde mult din originalitatea individuala reuşeşti să îmbini toate calităţile care te
a elevului. O altă problema pe care o duc la performanţă în raporturile
consider ca fiind importantă e cea a potrivite. Fiecare are calităţile sale care
sistemului de notare. Scopul pe care şi-l îl duc la succes. Cred că e vorba despre
formează elevul atunci când merge la dorinţa de cunoaştere, dorinţa de
şcoala e „o notă mare”, nu şi dorinţa de a afirmare şi autoafirmare, dorinţa de a
afla lucruri noi, de a înţelege procese şi demonstra celor care cred în tine că nu îi
fenomene. Sistemul de notare nu dezamăgeşti, credinţa în forţele proprii,
evaluează potenţialul adevărat al pasiune pentru ceea ce faci, multă muncă
elevului, şi poate inhiba dezvoltarea şi perseverenţă. E greu să nominalizezi
personală a acestuia în cazul unui eşec. doar o calitate, când îţi dai seama că
Desigur mai sunt probleme serioase în fiecare calitate depinde de celelalte.
sistemul educaţional românesc, dar sunt
şi multe părţi pozitive ale situaţiei. În 6. Pentru un tânăr, cred că ai şi ale
primul rând rezultatele elevilor români activităţi în afară de învăţat. Pregătirea
sunt remarcabile. Aceştia se numără pentru olimpiadă îţi ocupă tot timpul sau
printre primii premianţi la olimpiadele si reuşeşti să te bucuri şi de timpul liber
concursurile internaţionale. Se poate distrându-te alături de prieteni?
observa şi o cultură generală mai bogată
a elevului roman comparat cu cea a Îmi petrec timpul liber în funcţie
elevilor din alte state. Dotarea şcolilor de starea de spirit pe care o am. Îmi
pare să se îmbunătăţească ceea ce e un place să ies în parc sau să joc fotbal
semn al progresului pe care îl face împreună cu alţi colegi. De asemenea,
sistemul educaţional românesc. îmi place să citesc, să ascult muzică şi să
călătoresc. De obicei nu am un program
4. Este imposibil ca atunci când ai fix şi îmi improvizez timpul liber pe
câştigat medalia de aur, să nu te fi care îl am. Activităţile de voluntariat şi
gândit altfel la viitor. Care sunt de iniţiativă civică le fac cu mare drag,
planurile tale de studii şi profesionale? mai ales pentru că ştiu că ajut şi pe
Ai de gând să continui în România sau ceilalţi astfel.
vrei să mergi în străinătate?
Interviu realizat de George Merticariu
Mă interesează multe în
momentul de faţă, şi cred că ar fi o
decizie grăbită alegerea legată de studiile
universitare. Mai am timp un an în care

ARS ARTIS GRATIA 9


Creaţii în versuri

Ti-a trecut vremea, poete... Vamă de netrecut


de Anca-Ioana Toma de Anca-Ioana Toma

Eşti la pământ, mesteci ruine Doare.


Şi-n gând îţi arde, neagră, vina; Că-n timp ce flori de apă se desfac
Trădare ţi-e obrazul veşnic fraged Sub soare
Căci tu zâmbeşti. Ţinteşti ziua de mâine. Obrajii mei desfac aceleaşi lacrimi.
Şi-i crunt
Ţi-e crucea, poate, plută, Că-n vreme ce atâtea ploi au plâns,
Pe umerii de creangă fină; Mărunt,
Sau poate ştii vreun fel de-a ridica Eu sunt la fel şi tot mai rău eşti tu.
povara Din nou.
Scăldată-n lacrimi, rece, multă... La fel de strâmtul unghi al unei minţi-
Cavou
Cu mila lor sau fără dânsa Pentru la fel de ne-ngrăditul cerc de
Eşti mort ca toţi cei ce-ţi mănâncă suflet.
Din suflet veştede poveşti. Epavă.
Şi-n milă vei sfârşi...într-ânsa... Prin tot ce n-am avut şi tot ce ai.
O sclavă…
De n-ai văzut nicicând condeie Genunchi bătuţi cu sânge de supuneri.
căzătoare, Şi veşnicie,
Dar uită-te, mă rog, în palma ta! În vase de coşmar umplute ochi.
Cruceşte-te, poete, cu uimire, Zădărnicie,
Căci moartea-ţi este singura În toate ploile şi-n fiecare strop.
nemuritoare. O vamă-
Iar dintre toate zânele de lemn Un vis către periplul libertin…
Pe nuferi desfătate în poeme Şi-o goală ramă-
Ţi-a rămânea o singură minune... Revanşă pentru resemnare şi declin.
Că n-ai să dormi cu ele în infern.

ARS ARTIS GRATIA 10


Graffiti incolor Vântul ne dă uitării
de Anca-Ioana Toma de Anca-Ioana Toma

Se lasă noaptea peste un oraş plouat Mi-au înflorit în suflet merii...


Şi moartea umedă prelinsă pe ferestre Peste edenul meu se lasă ploi...
Descrie, caligrafic, măsurat, Deasupra cerului pictat al serii
Sfârşitul unui zid...picturi rupestre. Se va-nălţa şi al privirii rece sloi.

Şi picură a plâns o ploaie stinsă, Nu mă privi, tu, vânt adus de mare!


Împinsă de acreala unui vânt. Că demn obrazul meu de tine nu-i.
O boare năduşită şi aprinsă, Şi vii din zări, din calda depărtare,
Inertă izbucnire-a unui cânt. Pecetea ta sărată peste iubiri să pui.

Târgul se zbuciumă ca sub o toamnă Iar din bobocul alb al florii dulci de măr
calpă, Tu, vânt pierdut, sorbi liniştea pădurii,
Uitată de luceferi pe pământ. Lăsând miresme vii în al fecioarei păr,
De fapt în zvârcolirile de apă Furând din răsărit sclipiri albe, mercurii.
Vibrează iulie, închisă în mormânt.
Pluteşti din patru arce de infinit albastru
Tânjind după machiajul sideral Şi-ai frânt de-atâtea ori oceanul de
Pe care, doar văratic, ceru-l poartă, topaz...
De-a dreptul melancolic, sepulcral, În urma ta romanţe răzbat arar, sihastru,
Doi ochi compătimesc a nopţii soartă. Smulgând de peste nouri fluidul alb
atlaz...
Tăcut şi-mbălsămat, văzduhul frăgezit
Răsfrânge imprecaţii venusiene Stridentă ţi-e chemarea în crepuscul
Peste privirea singura şi grea, de eremit, Şi infinit mai rece vâlvătaia
Pe care-o varsă-ndrăgostitul de sub gene. Pe care o răsfrângi pe-un trup minuscul
Şi părăseşti în agonie paşnică odaia.
Într-o culoare de-ntuneric luminoasă,
Sub masca unei voci de cucuvea, O adiere ca a ta e şi plăcerea
Oraşul murmură o odă grea, apoasă, Ce joacă, infantil, c-un suflet stins
Ce sparge noaptea cu arome de cafea. Eternul rol în piesa „Mângâierea...”
A unui vechi poet de moarte prins.
E-aceeaşi sufocantă parodie
A unei seri cu ploaie şi regret... Mi-e trupul adormit şi gândul veşnic
C-o plapumă cerească purpurie În înşfăcarea aburindă a uitării,
Şi blocuri adâncite în apret. Precum se leagănă şi flacăra în sfeşnic
Când vântul suflă-n flama învierii.
O lume picurată în vopsele
Ce se dizolvă în atingeri de amor; Se pierde vălul cenuşiu între suflări
Fluidă dar legată în inele Şi respirând cumplit, vântul mă pierde...
Trasate cu graffiti incolor. În spulberarea ce m-aruncă între mări
Las umbra de nimic să mă dezmierde...

ARS ARTIS GRATIA 11


Romantici
de Anca-Ioana Toma

Da! Mă-nchin spre nemurire, spre Credem noi, cei amăgiţi, în durerea cea
motive, spre suspin, sihastră,
Însă n-am vărsat eu lumii picătură de Care curge peste suflet caldă, dură şi
venin! albastră.
Da! M-aplec spre stele albe şi la vorbe şi
spre flori. Nu vedem sclipiri de apă decât în a
Totuşi nu sunt eu acela ce zâmbeşte când nopţii zare
tu mori. Când sub plapuma de ceaţă ne unim în
sărutare.
O, pământ ! Cum te apleci tu sub
necazul zilelor Alergăm spre utopie către mare, sub
Şi cum sfarmă noaptea visul şi dulceaţa pământuri
ploilor... Şi ne zboară gândul sacru printre
Cum trăim întru durere şi cu tact ne grindină şi vânturi.
aplecăm Noi culegem lacrima semănată-n prag de
Şi cum roua de pe frunze tremurând o moarte,
sărutăm... O deplângem, o mărim şi îi dăm a vieţii
parte...
Cum sărută omul floarea care-n inimă
se-nalţă, Pentru noi pe ceruri arde numai răsărit
Astfel frânge stropul ploii a iubirii reci şi-apus.
speranţă. Bucurii şi suferinţă, timpul nou şi timpul
Şi la fel cum se prelinge lacrima pe-al scurs,
meu obraz, Dragoste neîngrădită, lumânări în ochi şi
Astfel umblă şi creionul pe al foilor plâns...
talaz. Toate-s rouă peste câmpuri şi un chin în
mine strâns.
Nu romantic, ci doar tandru se visează
bietul om; Nu! Nu zac în muribundul trup de sticlă
Cel ce scrie, cel ce cântă şi se leagănă şi de fum,
molcom, Însă gust cu fantezie al decepţiei parfum.
Cel ce caută în vorbe picătura de lumină Nu! Refuz să cânt aievea versul vreunui
Stinsă-n candela de vise, de amar şi cântec psaltic.
doruri plină. Şi-aplecat spre nemurire, am să mor ca
un romantic...

ARS ARTIS GRATIA 12


Creaţii în limba engleză

Travelling in time and space


Gita, the shopkeeper, smiles and
(1)*Nepal* I wake to chattering stretches her hand beyond the counter to
voices, a bus horn, bells ringing, an old hand me a cup of tea. "Namaste!" she
man with a hacking cough, the squeak of says, and then "Good morning!" With
a rusty latch opening across the hallway. this English phrase she lets out an
A year ago, any of these noises would excited giggle in anticipation of my
have been a disturbance, but now the approval. Over the course of my year in
morning ensemble is simply a part of my the village, Gita has been learning bits of
day. I push open the flaps in the English and practicing with me, although
mosquito net and step out into my we rarely get past "Hello? How are you?
bedroom. I stretch my arms upward to I’m fine" without her erupting into
the ceiling and exhale a bearish yawn. laughter. Gita is typical of many Nepali
It's six in the morning. women in that she married young—in
Meanwhile, the village has been her case, when she was 14—and never
up for several hours. At the tea shop two attended school. Now 30, she gave birth
floors below my bedroom window, rush to her son when she was 16 and her
hour has arrived. When I walk daughter at 18. For the past eight years,
downstairs to the ground floor, the she's worked alongside her husband at
shop's four tables are packed with the tea shop, which opens before dawn
village men dipping sell roti, a and closes after dark. Since I arrived last
doughnut-like pastry, into their milk tea. year, I've never seen her take a day off,
Some of the men draw long breaths of nor have I ever heard her complain about
cigarette smoke as their conversation it.
hammers away above the shop's buzzing Next to me, Hajurbaa asks a
commotion. A rice-filled pressure- question I strain to comprehend,
cooker whistles, spouting white steam although with Hajurbaa I'm typically
like a miniature locomotive while the able to guess what he's asking. Our
adjacent pot sizzles to life with the conversations tend to be an exercise in
aroma of onions and garlic. Each stating the obvious. When he sees me
customer has brought with him a silver drinking tea, he'll ask, "Are you drinking
bucket overflowing with milk, fresh tea?" "Yes! I'm drinking tea," I'll
from the barn. As the men pass time in respond. It's a tacit agreement that helps
the shop, the buckets await transfer to to bridge our extremely wide lingual,
the street bazaars of Kathmandu, Nepal’s cultural, and generational gap. Today
frenetic capital city 10 miles down the he's wearing a light-blue traditional
road at the base of the valley. dress, a knee-length lightweight robe and
In front of the shop, I sit down on pants with a matching cap. While I
a wooden bench between Janak, a short, might be laughed at if I were to wear
amiable teacher at the school, and that, Hajurbaa wears the clothing
Hajurbaa. From the inside of the shop naturally and gracefully. "Where are you
behind me, I hear someone calling me.

ARS ARTIS GRATIA


going today, Hajurbaa?" I ask. I ask him waves off my suggestion. "I don't fix the
this question every morning and always price. What can I do?" she says with a
get the same response. "Going? I'm 104 smile.
years old! I'm not going anywhere. I'll Around 8 in the morning, the
stay here." business of village life slows as people
A young boy stops his bicycle on retreat to their homes for their morning
the dirt road in front of us to deliver meal. Steaming plates of rice, curried
three copies of the daily newspaper. vegetables, and lentil soup await the
Janak gets a copy and buries himself in men, women, girls, and boys of the
the front-page headlines. The big news village, many of whom have worked up
of the day is as usual a political matter. an appetite in the surrounding fields,
Very few people, including Janak, seem cultivating the soil for the coming rice
to be optimistic about the future of the season. The rituals and routine of village
country. life—the work, the meals, even the
But Janak has other things on his conversation—are as unchanging as the
mind. Today, like every other day for the seasons. The only thing that seems to be
past three months, he wears white different here is me.
clothing from head to toe in
remembrance of his father, who passed (2)*Poland* has turned me into a pack
away in early March. For the first 10 rat. Not that I didn't collect things in the
days after his father's death, Janak past. Once I cried for three hours when
mourned his loss in the traditional Hindu my father made me throw away a
way, by remaining at home in a corner childhood collection of wrapping paper
of the house, draped in a white sheet. He and bows that filled up my closet. Living
shaved his mustache and his head, fasted in Poland has reawakened this pack rat
all morning, and ate only rice and fruit in impulse inside me. Here, every food
the evenings. item I buy is not judged by its caloric
Close to the tea shop, a group of content or nutritional value, but by its
women chat, as they wait for the bus to Tupperware potential. My eyes glisten at
arrive and stand over their wooden the thought of empty water bottles lying
baskets used to transport heaping loads useless in the trash. My heart skips a
of cucumbers and pumpkins for sale in beat when I mistakenly get an extra
the market. Among these women is plastic bag at the market. Every
Amma, She wears a red sari with container is useful in ways that I had
decorative gold trim; a sari is a long, never envisioned. Juice bottles make
flowing wrap worn by Nepali women. perfect milk containers when you buy
Amma is hauling nearly 50 pounds of milk in a bag. Three-liter bottles are
pumpkins to the city, where she can earn great jugs. An empty yogurt cup makes
about 20 cents a pound. If she can make an excellent glass; tomato-sauce jars
10 dollars today, she'll be happy; within make great mugs, and sour cream
a few weeks the markets will be flooded "buckets" are quite the prize because
with pumpkins from all over the valley, they come complete with lids perfect for
and the going price for a pound of leftovers. Everything has a use and
pumpkins could drop to 10 cents. When nothing is wasted.
I ask if she'll bargain for a higher selling Polish people are extremely
price, she lets out a hoarse cackle and resourceful. As my friend Nikole says,

ARS ARTIS GRATIA 14


"We have to be." When you make an haunts me. I dream about the mountain
average of a hundred dollars a month, of waste that I have nonchalantly tossed:
you learn to stretch your money till the plastic bottles, glass jars, soda cans,
last penny. Before the fall of the Iron paper towels, foam plates, mounds and
Curtain and the onslaught of capitalism mounds of formerly useful things sitting
and creative packaging, Polish recycling stagnant in the ground, waiting
was not a mere choice but a necessity. uncounted years to decompose. I feel
Who knew when and what the shortages sick.
would be? Survival meant collecting. A I discussed my guilty conscience
pack of napkins was worth its weight in with my fellow colleagues. They too
gold when none was to be found for confessed to feeling guilty about the
months in the market. Plastic bags, amount of paper that lay wasting in
foodstuffs, jars, buttons, thread, school trash cans failing to be recycled.
material—everything was useful when We talked and talked and finally decided
nothing else was available. Recycling to do something about our garbage guilt
thus evolved as a necessity, not a choice. together. We formed a coalition called
Plastic bags still remain golden items; the Green Marshals and initiated a
they cost extra at the grocery stores. recycling competition between classes.
Though informal, or personal, The Green Marshals' leader, Nikole,
recycling is integral to the Polish made contact with a company outside of
lifestyle today, organized recycling has town that offered to pay us for the paper.
only recently come back into vogue. For We gave each class a cardboard
years, recycling was anything but recycling box that we salvaged from
voluntary. Under the communist regime market garbage bins.
recycling was mandatory. Children were Thus the project began, and it
required to bring a quota of paper from was a big hit. The winning team recycled
home to school to be recycled. Forced over a hundred kilos [220 pounds] of
recycling left a bad taste in the mouths paper in under two months, but more
of many people. So bitter was this taste important, we got people to think about
that after the fall of communism, not what they were throwing away.
recycling became an act of asserting Everyone was pleased, and together we
one's freedom. It is hard to fathom just hope to continue the good recycling
how controlling the state of communism karma this school year. "The best thing,"
must have been, when freedom boiled Nikole explained, "is changing the way
down to the right to do what you wished people think." Poland has definitely
with your own trash. changed the way I think about trash.
The question is, how do you Truly I have learned that one person's
disassociate memories of a formerly trash may be another person's treasure.
oppressive act—recycling by decree—
from the importance of the act itself? Anca Simona Georgescu
How do you get people to recycle of
their own volition, not because they have
to, but because it's the right thing to do?
The answer is in you! Since being here, I
have thought a lot more about the things
that I throw away. In fact, my trash

ARS ARTIS GRATIA 15


Drips of ideas

Time... there is no one person who hasn’t felt it.


Time is the span of one moment, grasped The Dalai Lama says this is what unifies
in thought, in imagination. It lasts an us as people: We all want to be happy.
eternity, and is gone in an instant, there Everyone can relate to being a little kid
and here, lost unless held onto. Time is complaining to a parent about an unjust
looking at the stars, and getting lost in situation. “But it’s not fair,” we protest,
the heavens. Time is the measure of the and the parent invariably answers, “Life
life we’re living, the passage of our ain’t fair.” And yet we are expected to
lives. ‘play fair’ in games and judge others
In essence, time is everything…vibrant fairly. Rules are ubiquitous and lessons
colours, violating the senses and fading full of moral holes. As children, none of
away, the pungent scents drifting this makes a lot of sense; "life ain't fair"
through a cool autumn breeze. The sounds like just another one of those
sensations of running your fingertips standard parent-isms spoken over and
over sandpaper and cool metal, and over without any logical explanation.
sinking your teeth into warm chocolate And then, somewhere along the path
chip cookies, letting the sweet, slow between being the child and becoming
chocolate melt in your mouth. the adult, that mysterious phrase makes
Tantalizing every sense, bringing you to its way into one’s understanding and
the height of awareness, all in the span one’s vocabulary as well. Life ain’t fair.
of a single thought, one unimaginable One of the things about life that seems
idea. the least fair is when clusters of bad
It's the entirety of all life, compressed things happen all at once. When it rains,
into a single, lone, drop in the river of it pours. And yes, sometimes it really
time, swept away in an instant, yet the does pour when it rains.
sweet, clear taste of it can cool the throat Abraham Lincoln said, “People are
forever. Time is now, this single about as happy as they make up their
moment, yet time is forever. Time will minds to be.” In this world where rain
always be here, right here, right now, but pours both blessings and bad in a
it just as soon will slip away, unnoticed, seemingly random manner, we can’t
undefined. change where the rain pours, or how
We as humans can do nothing to detain often – but we can change what we do
it, yet our purpose is to use it, to take it, about it, and how we allow it to affect
and to wear it out, so that when it passes, our happiness. Even the bad stuff carries
it is infused with life, with memories, blessings. Some bad things even carry
and with the essence of our humanity. blessings we'll never be able to perceive.
"When it rains, it pours." If we all practice flowing gratitude into
~ Morton Salt the world for what we do have, I am
I think one of the most wonderful things certain we will quickly become expert at
about being human is the common that elusive perception switch – the one
experience of living. Nobody is ever that allows us to tap into the joy of being
really alone in it. Everyone understands alive in every moment and through every
pain; there is no one who has not experience...even those that “ain’t fair.”
suffered. Everyone understands joy; If it is pouring where you are, and the

ARS ARTIS GRATIA 16


bad overwhelms, know this: you are not followed path take you. This may be a
alone. Not now, not ever. Everyone starting point for me but at least of
understands the desire for happiness. We saying "what if" I can say "what now”. I
may not ever be able to fully understand want to look back on my life when I am
one another’s unique painful and joyful old and smile with memories, guidance
experiences, but we can all relate on the and stories to share with loved ones and
stronger, deeper level of simply being others.
human. …
So next time it rains, share your Just yesterday I was walking at night. I
umbrella. Or better yet – toss the was getting home, not that late. As I was
umbrella and dance in the deluge. You’ll walking in the middle of the tightly
never regret choosing joy parked street, I felt like I was in a
… magical place. The background of which
I grew up with a mind full of dreams, was a clear dark blue sky that was
wishes and goals. I wanted to be famous complimented by a crest moon. The
and well known as every child would buildings were releasing their own white
also. But as you are growing up, all the glow, which made my special walk even
ideas along with the imagination can more enjoying. I felt blessed. The street
tend to fade due to the surrounding dimly lit by the streetlights that gave off
situations that will lie ahead on that long a buttery shade of yellow. The road
winding road. Teenage years can loose ended at the next block yet it was a
that creative imagination and wonderful ending, it was not dark, but a
possibilities of your fate due to all the jungle out there that was the Golden
do's the don’ts and the time to Gate Park. I always managed avoiding it
experiment with all those wonders that and taking a left turn to go home, to my
life has to offer. As you reach your space. I love these moments in time
middle age, all you can do is saying when time stops and you see the beauty
"what if...” or "maybe I should of life. That part always comes when
have...”and "it's too late". you desire to step out of the circle of
The unfinished dreams, wishes and goals grim reality and find yourself
will always be in that part of the mind somewhere far from the noisy trains,
which will never forget. To write stories snobby business people, all of the
of ideas can bring back that imagination negativity that is released. We must
we once all had. And to make a wish list digest it everyday and someday we walk
can show the world your wishes that can and just enjoy the day forgetting that the
still come true. There is no age limit on minute before we were stressed out. That
dreams, wishes, and goals. For saying is pathetic, that night walks home, or a
that, it should not be ignored. When you song makes us feel good anymore.
reach your elderly years, instead of
feeling like your life was unused and Anca Simona Georgescu
regretful, you will look back with a
smile and say "I did it".
I am one of those putting my
imagination on paper. It might seem silly
or a waste of time to some people, but to
be like everyone else, where will that

ARS ARTIS GRATIA 17


Darkness

I awoke in a cold sweat in the darkness I passed or will I be forced to go to


of my cold, dank apartment; I looked Hell? Surrounded by total and utter
around still dazed from my dream. It was darkness. Unable to feel, breath, move
the same dream I had been having all anything.
week, though it was more like a As I walked to the corner crosswalk I
nightmare. Jumping out of bed and saw no cars and didn't hit the button to
throwing the blankets to the floor I cross. I just walked not caring about the
opened my shutters. Light poured into world and its restrictions and within
the room almost instantaneously and moments a car flew towards me at a
again I was content. The only thing I blinding speed. Then I could finally see
could think about though was that it. Darkness.
devilish dream. Dying. And I all I could
see after was darkness, darkness darker Anca Simona Georgescu
than you can ever have closing your eyes
in the night. No light at the end of the
tunnel.
Looking at the clock I saw it was time to Holiday
get to school though I knew my college
entrance exams were going to be The shivering little body beside me
murder. Bad enough to change my entire wiggled and I opened one eye to realize I
life forever. I grabbed a coat put on a was shivering, too. This is NOT the
fresh pair off pants and I was out the vacation I had planned for my half-
door. I walked down a street in my asleep mind screamed.
neighborhood that was never home to “Hey, Matt,” I said, shaking my sleeping
any college graduate. In fact I probably friend, “the fire’s gone out and the Jane
wouldn't make it myself. Would it be so and I are freezing.”
bad it so if I didn't pass this test. If I He took a sharp breath as his feet hit the
didn't succeed and ruin my life. As I bare floor. “When they said ‘primitive
walked all I could do was ponder life. cabin’ I had no idea they meant this
Is it just a game? Who cares about life primitive.”
really when you think about it? After you What started as a giggle became a
die it goes on without you it doesn't stop whimper and then sobs. I never
for anyone especially a little person like imagined it would be this cold in
me. Everyone you ever knew lives on California at the beginning of June. Yet,
without you. After realizing that I here we were, freezing in a tiny cabin
couldn't help but smile. People around nestled at the feet of the giant redwoods
me who had seen me before stood on in California’s Sequoia National Park.
their stoops and waved. I couldn't care The cabin was a tiny shack of wood
less. I just kept walking staring at the planks: one bare room with one double
ground. The route to school had already bed, one chair, and an antiquated pot-
been burned into my very soul from belly wood-burning stove beside a
traveling it everyday . Is life just a test heaped pile of firewood.
an entrance exam in itself to leave this Just before sunset we took a walk; it
hell on Earth? To go into the light. Have took ten minutes to reach the bathhouse,

ARS ARTIS GRATIA 18


and ten more to arrive at the car. shoulder.
Because of bears in the park, all food By daybreak the snow was knee-deep
had to be locked in the vehicle and we were roused by an unfamiliar
overnight. Matt tuned the radio to the voice, “Hello, in there. We’re
Park Service weather station. “…with snowbound here in Sequoia; I’m here to
temperatures plummeting overnight and take you to the lodge.”
a chance of a dusting by morning…”
came the crackly voice. We gathered Anca Simona Georgescu
blankets and other items from the
emergency supplies kept in the trunk.
As we sat on the cabin steps watching
the sunset we heard a deep rumble and Illusion
the snapping of twigs. We and I looked by Anca Simona Georgescu
at each other and rushed inside.
“What was that?” I whispered. “A b- Meaningless dreams,
bear?” sucking the everyday-
Matt shrugged, pressing his face to the mundane scream
wall to peek through a knothole. from a routine of dismay.
“Garr…Garr…Garr,” it grew closer and
closer. Masquerading with painted lips,
I began to panic. a contented smile-
“Garr…Garr…Garr.” Wanting only to unzip,
A frightened squeak escaped from my this odious mask of guile.
lips.
“GRRRRR…GRRRRRR…GRRRRRR! Still sitting on our hands,
” Obeying as we are told.
“Oh...my...God!” Matt exclaimed. “We Hope clinging to a single strand-
should never be in the woods.” He fell if only, we can take hold!
back on the bed laughing hysterically
until he gasped for breath. “A
Ranger…on a 4-wheeler…” he sputtered
between fits of laughter. The Storm
“This is some kind of vacation!” I had by Anca Simona Georgescu
no idea how true that statement would
be. There's a storm coming,
Now, in the cold, the laughter was a Cleansing in leaf ripping magnitude.
vague memory. Peeking through the Sitting underneath as branches creak and
knothole I saw nothing but white. “Look bend,
outside,” I croaked hoarsely. I see now the beginning, not the end
“What the…” he began. “They said only
a dusting.” Of sunlight there seems a calm of spirit.
I swallowed the last bit of calm I An artist’s balm of deep regard
possessed. For futures undreamt, our past unfolds
The remainder of the night was spent Into longing
cross-legged on a thin blanket by the For the future I behold
woodstove, knee to knee and shoulder to And for the future, I love the storm.

ARS ARTIS GRATIA 19


The Existence of Time
by Anca Simona Georgescu

A dream is a dream and a lie is a lie Because time cannot pause or come to
But sometimes the two stand side by an end
side Because time is not solid and never
We dream the dream because of our began
hope The past is the past and the future is
And always we fail a grasp at the rope hidden
And all that is present is what we should
A rope to help the dreams come true live in
Something to give us lives anew
Then we’re lost cause dreams will die Because present is constant till past
And in denial we live a lie starts to end
We stay in the present and future never
Pretending that the dream came true begins
Pretending the hole was filled with truth Because we cannot go forward or
And when the lie comes to an end backward in time
We have no will to go on again Because there are no boundaries, there is
no line
And then we move to other times
We dream more dreams and lie more lies We are not constant so don’t even try
Our lives go on another day To exist in something so simple as time
And like all things we fade away Time is so simple, it just simply is
But it’s so much more complex than the
And nothing’s left for us inside lives that we live
And like all things we live, we die
Beginning to end the cycle goes We live in a fear of our lack of control
And in the end we finally know Over what is around us and everything’s
cold
Why we existed and why we must go The wheel keeps on turning, we stay in a
And the darkness will take us and pen
swallow our souls A little black cage till finally we end.
And our end is the start and our start is
the end And so we are nothing yet something
The wheel keeps on turning cause time much more
never ends We are lost in the thing that we fled
from before
Because time never started it just simply We are lost within time, we just seem to
was fade
And time will not end unlike hatred and As slowly and surely our time ticks
love away.
Hatred and love begin with a moment
A moment we touch but never can hold
it

ARS ARTIS GRATIA 20


Thoughts On The Subtle Shading And
Undertones Of Two Movies
With „Casanova”, director Lasse
Following a decade in which Hallström, is trying too hard to evoke the
Shakespearean subjects had become complex and hilareous reality of the plot.
increasingly popular, John Madden's The story is set in 1753, in Venice. From
„Shakespeare In Love” ripped the the begging of the movie you expect a
envelope, reminding audiences that radical dramatical twist. Hallström
Shakespeare's plays were works of flesh materializes all his artistic fancies as he
and blood, and their playwrighter a builds the film's climax, a legal
living, breathing human being, facing showdown in which a woman pretends
practical problems. In a similar historical to be a man to argue her point, looking
romance laced with comedy and like a scene from "The Merchant of
adventure, history's most renowned Venice”. A masquerade ball, fireworks,
ladies' man finally meets his match in a nighttime hot-air balloon ride — name
the movie called „Casanova”. The it, he's probably thrown it in there.
comparison of the two movies offers an
intriguing contrast. „Shakespeare in love” resulted in
Joseph Fiennes's incarnation of massive public appeal and Oscar succes,
Shakespeare is a realistical one, an leading with thirteen nominations, and
eloquent depiction of Elizabethan life, winning Best Picture. The intelligent
true to history to a great extent, yet characters and colourful sets and
allowing some laughter. On the other costumes certainly help, but the real star
hand Heath Ledger’s performance of the film is the lively wordplay and
confirms something that's became innovative plot by Tom Stoppard and
increasingly evident as his career Marc Norman, who won an Oscar.
progressed: this is an A-list actor of Norman is credited with the story, but it
immeasurable versatility. The character is Stoppard who mixes aspects of
gives him the oportunity to showcase his philosophy and literature with wit and
emerging talent; expressiveness. „Casanova” tries to
follow the same Shakespearean pattern.
The Shakespearean „tragi- Nevertheless let’s just say „Shakespeare
comedy” directed by John Madden in Love” seems to me more the type of
makes Shakespeare accessible, movie I would spend countless hours
entertaining and fun for modern wathcing over and over again and
audiences. Exquisitely acted, tightly analysing.
directed and impressively assembled,
this lively piece is an artistic jewl, Anca Simona Georgescu
appealing to the large public, that
Miramax Pictures certainly knew how to
sell. Nevertheless, it helps considerably
to know Shakespeare to appreciate this
film, a prerequisite that may limit its
success.

ARS ARTIS GRATIA 21


Creaţii în limba germană

Liebe, liebe Freundin,

Erkennst du mich noch? Ich Warum soll ich reif und bedächtig nur
weiβ, es ist eine lange Zeit, seitdem ich aus Pflichtgefühl werden, wenn ich noch
dir nicht geschrieben habe. Das bedeutet mit dir zusammen bleiben will?
aber nicht, dass wir uns nicht getroffen Ich habe eine Idee, wie wir das
haben, richtig? scaffen können. Sei nicht erschrocken,
Erinnerst du dich, wie es ist nicht so gefährlich wie meine
aufmerksam und mitfühlend wir jeden gewöhnlichen Pläne. Ich werde mir
Abend auf Mutters unendliche vorstellen, dass ich ein Erwachsener bin
Geschichte zuhören? Und wie schnell und dass das Spielen weitergehen kann.
wir alle unsere kleinen Ärgern vergaβen, Ich werde mich als Studentin, als Job-
wenn Vater uns eine heiβe Schokolade Sucherin, als Angestellte, als Mutter
vorbereitete? Das buntvolle Baumhaus vorstellen. Niemand soll wissen, denn
das wir selbst eingebaut haben und in Menschen vergessen so leicht und oft die
dem wir alle Geheimnisse versteckten? Zeit, wann sie wirklich glücklich und
Die Wettbewerben für wer konnte am sorgfrei gewesen waren.
höchsten in der Eiche klettern, die bei Deshalb will ich nie diesen Brief
jedem Wetter stattfanden? Die enden! Ich kann mich selbst entscheiden,
Geschwindigkeit mit der wir von der wann und ob ich dich verlassen werde.
mürrischen Nachbarin rannten, nachdem Also, ich werde dir nicht „Auf
wir einen wagenden Versuch Wiedersehen“ sagen, sondern...
unternahmen, in ihren Rosenbeet
Feuerwerken zu installieren? Danach
folgte eine Menge Lachen und Kichern Bis zum baldigen Wierdertreffen,
und noch einmal das Ganze wiederholen, Cristiana Grigoriu
ohne nie an den Folgen zu denken...
Freust du dich, zusammen mit
mir, über diesen schönen Erinnerungen?
Vergiss nicht unsere Träume und Ideale,
die wir ständig und vor allen schützten.
Wir glaubten, dass wir die Welt retten
und ändern können und das alles
wahrscheinlich ist, wenn es genug Wille
gibt. Vielleicht lachst du über unsere
Ereignisse jetzt, aber die Naivität und
der Glauben die wir damals hatten
konnte niemand zerstören.
Obwohl ich mich mit diesem
Brief von dir verabschieden soll, kann
ich das nicht tun, liebe Freundin! Wie
kann ich auf der schönste Zeit meines
Lebens – die KINDHEIT- verzichten?

ARS ARTIS GRATIA


Die Ironie des Schicksals

Alles war wie ein schöner und Bis jetzt, hat er seinen Entschluβ
unglaubigen Traum für ihm. Nie hat er nicht bereut. Aber das Anklopfen an der
sich so wohl gefühlt, so entspannt und Tür seinem Hotelzimmer hat Adalbert
sorgfrei wie hier und jetzt. Er konnte plötzlich an die bittere Wahrheit
alles tun, war er sich das gange Leben erinnert.
versagt hatte. – Ist es nicht richtig, dass Sie
Und wie kam er zu dieser Herr Adalbert Knopf und nicht Herr
Situation? Adalbert Knöpfl sind?
Er konnte sich selbst noch nicht ...Adalbert scloss die Augen,
erklären in welcher Weise. Er müsste überlegte kurz und sagte seufzend:
einen Ausflug nach Wien machen, um – Glück, oh, bist du doch
Berufserfahrung zu sammeln. Nie ist vergänglich!
aber „Berufserfahrung“ so spannend
gewesen: Runden durch die Stadt, Cristiana Grigoriu
kostenloses Abendsesse in luxuriöse
Restaurants, Unterhaltungsprogramm
und die beste Gesellschaft. Kein
Formular mehr auszufüllen, keinen
Termin auszumachen und alle anderen
Aufgaben, die ihm auf die Nerven
gehen.
Nein, das müsste wirklich sein,
was auf der faulen Haut liegen bedeutet.
Er war nicht mehr der böse, traurige,
ordinäre Angestellte aus Müllheim. Er
war ein auffälliger, gesprächiger und
glänzender Mensch. Er fühlte er hätte
einen Name, er sei nicht mehr
unsichtbar. Ohne seine wankelmütige
Frau, seine anstrengenden Kinder und
seinen beschwerlichen Job, war er das
erste Mal ein vornehmer Mensch.
Und wenn man denkt, dass alles
nur zufällig passiert ist. Wenn er in
Flughafen angekommen ist, wurde er mit
seinem Boss verwechselt, denn sie
hatten ähnliche Namen (Knopf und
Knöpfl). Adalbert wollte am Anfang den
Fehler korrigieren, aber als er sah, wie
alle Menschen ihm voller Hochachtung
begegneten und wie sie ihm alle
Wünsche erfüllten, entschied er, das
Geheimniss zu bewahren.

ARS ARTIS GRATIA 23


Ein Unglück kommt selten allein

Markus war letzten Sommer im Schlüssel von Zuhause mit dem


Urlaub im Gebirge. Schönes Wetter, Schnellpost ihm zu schicken. So musste
gute Laune, aber nicht für lange Zeit. Er er wieder seinen Zelt montieren und
hat sein Zelt im Campingplatz montiert warten bis wann die Autoschlüssel per
und dann ist in der Nähe für Einkaufen Post kommen werden. In zwei Tage
gegangen: etwas zum Essen, weil im sollten die Schlüssel da sein.
nächsten Tag Bergsteigen wollte. Die Er hat drei Tage gewartet aber
Lebensmittel hat er eingepackt im Zelt keine Post. Dann ging er zur Post und
gelassen. hat erfahren dass die Post in Streik ist.
Nach dem Wandern als er Und jeden Tag war er zur Post mit der
zurückgekommen ist, wollte etwas Hoffnung, der Streik sei zu Ende. Nach
essen, aber Überraschung: die Dose wo fünf Tage war er glücklich, weil es kein
er das Essen gelassen hat, war leer. Streik mehr war. Er hat seine Schlüssel
Keiner von den Nachbarn wusste wer bekommen und hat wieder alles
das Essen gestohlen hat. Dann ist er eingepackt und fuhr nach Hause.
noch einmal zum Einkaufen gegangen. Er wird diesen Urlaub nie
Im dritten Tag nach dem Wandern, vergessen!
wieder zurück im Campingplatz, wollte
essen, aber die Dose wieder leer. Dieses Georgiana Radu
Mal ging er zum Rezeption um sich zu
erkundigen. Die Frau von Rezeption, mit
einem Lächeln hat ihm erzählt, dass in
der Nähe ein Fuchs lebt und ab und zu
überrascht die Touristen mit diesem
Stehlen.
„Ein Fuchs in seinem Zelt?“ Der
Mann überlegte und wollte den
Campingplatz verlassen. Dann hat er den
Zelt demontiert und alles eingepackt und
wollte in seinem Auto alles legen. Aber
er fand die Autoschlüssel nicht, hat
überall geschaut, keine Schlüssel;
erstmal dachte, der Fuchs hat auch die
Schlüssel gestohlen, aber das konnte
nicht möglich sein. Dann guckte er im
Kofferraum seines Autos und hat seine
Schlüssel gesehen. Katastrophe! Wie
kann man die Schlüssel aus einem
zugesperrten Auto holen?
Die Reserveschlüssel waren bei
ihm zu Hause, so dass er seine
Schwester angerufen hat und bat seine

ARS ARTIS GRATIA 24


Eine Welt ohne
konventionellen Energien

Irak geschrieben. Vor einem Monat


Wir sind im Jahre 2050 und haben die Russen die letzte
machen einen kleinen Spaziergang durch Erdgasleitung demontiert. Im Naheost
die Stadt.
gibt es keine Konflikte mehr, da es dort
Es ist eine komplett andere Welt
kein Erdgas existiert. Durch die
wie vor 40 Jahren. Damals wurde 90%
Erweiterung der erneubaren Energien, ist
unserer Enegie aus Erdöl, Erdgas,
die Umweltverschmutzung deutlich
Wasserkraft generiet. Man sprach immer
niedriger geworden und jetzt leben die
über Beendigung dieser konventionellen
Menschen in einer gesünderen und
Resoursen, über Reduzierung der CO2
saubereren Welt.
Emission, über Sparung und Effizienz
der Quellen, über erneubaren Energie,
Georgiana Radu
wie Solarkraft, Windkraft, Photovoltaik,
Geothermie. Aber es war immer noch zu
teuer und nicht erreichbar.
Auf unsere Strasssen fahren jetzt
kleine Elektroautos sowie viele
Fahrräder. Anstelle der grossen
Tankstellen gibt es kleine Lager wo man
die Akumulatoren für die Autos
wechseln kann. Es sieht alles viel
sauberer.
Man kann überall auf den
Dächen die Solarkollektoren oder die
Photovoltaikanlagen sehen. Diese
produzieren das Warmwasser und den
Strom für die Heizung. Diese Energie
wird aber von den Wasserkraft- ,
Windkraftanlagen und Geothermie
unterstützt. Der Ozonschicht ist sehr
dünner geworden und alle
Wissenschaftler bemühen sich neue
Lösungen für die Verstärkung dieses zu
entdecken. Selbst die Kinder in der
Schule beschäftigen sich und sprechen
nur über die Energien. Jetzt ist das Wort
„Energie“ genau so aktuell, wie es
„Internet“ vor 40 Jahren war.
Letzte Woche war in Internet
über das Abbau der letzten Sonden in

ARS ARTIS GRATIA 25


Creaţii în limba franceză

La solitude

La partie la plus affamée de notre à l’origine de notre incapacité de


être, l’âme, a toujours besoin de percevoir l’image de l’autre. Entouré par
nourriture spirituelle et affective qui beaucoup de personnes, on ressent le
puisse contrecarrer les sentiments besoin de ne s’impliquer pas
négatifs et assurer l’équilibre intérieur sentimentalement, ce qui mène à un
qui nous est tellement nécessaire. Mais émoussement des émotions, soit-elles
un des problèmes difficiles à cerner de reçues ou transmies, comme Konrad
nos jours est la solitude. Etant diverse Lorenz le soulignait dans son livre
dans ses manifestations, elle se traduit <<Civilized Man’s Eight Deadly
soit par un sentiment d’ennui, soit par un Sins>>.
état d’anxiété. Nous montrerons que le Mais, l’isolement peut bien nous
besoin de communiquer est fondamental, apporter des bénéfices. Lorsque la
mais que des fois, il faut découvrir ce communication avec les autres devient
que la solitude peut nous apprendre. fatigante, on crée soi-même une
Admettons d’abord que nous atmosphère paisible qui nous permet de
avons tous peur, plus au moins réfléchir à nos inquiétudes tous seuls,
consciemment, de ne pas être acceptés sans être influencés par la voix des
par les autres. Tenus à l’écart ou meme autres. Il est important pour son
rejetés, il est facile de devenir un épanouissement de prendre le temps
solitaire et de se replier sur soi. Mais pour être à l’écoute de soi-même.
vivre seul pour longtemps engendre la Pour conclure, il ne faut pas
dépression ou l’indifférence, émotions éviter toute possibilité de méditation, de
qui sont souvent entretenues par la vie. réflection de peur que cela ne nous
Par exemple, à la suite d’un échec révèle un autoportrait effrayant. Pour
sentimental, la peur d’un insuccès surgit que notre état d’esprit change
de nouveau: le cercle vicieux est né. complètement, on doit commencer par
Nous sommes dans une situation l’acceptation de soi et la prise de
qui peut sembler paradoxale: dans un conscience des aspects positifs, en
monde où, par exemple par le biais des modifiant notre attitude. N’ayons pas
médias, l’on peut facilement établir des peur de la solitude! Elle est riche en
relations interpersonnelles, on a du mal à enseignements, elle peut révéler notre
se lier d’amitié. Tout au long de la vraie personnalité, elle nous montre qui
journée, on croise bon nombre de gens nous sommes pour de vrai. Après tout,
sans rencontrer un seul visage connu, on celui qui sait être seul, saura être avec
rentre chez soi sans être accueilli par les autres aussi.
personne. La cohue des grandes ville est
Sabina Ivan

ARS ARTIS GRATIA 26


La science devrait-elle diriger
ses recherches en fonction des besoins
de la société ?

La science, avec tous ses le mieux possible. La révolution


domaines de recherche, devrait se industrielle et le progès technique ont
développer de manière à servir la crée un danger qui n’existait pas
société. D’ailleurs, toutes les grandes auparavant-la pollution, les organismes
découvertes, tout comme les modifiés génétiquement, le
expériments scientifiques qui ont fourni réchauffement climatique posent des
des explications aux phénomènes problèmes sérieux-et c’est là que
naturels-par exemple, comprendre l’écologie prend le dessus. En plus de
comment et pourquoi se forme l’éclair et sauver la planète menacée par les
ce qu’on peut faire pour s’en protéger- nouvelles industries, elle protège aussi
ont été destinées non seulement à élargir l’humanité contre elle-même. En effet,
la perspective de l’homme sur ce qui on retrouve de plus en plus souvent des
l’entoure, mais aussi à améliorer sa vie. emballages bio-dégradables, qui servent
En outre, il faudrait que le but de la à reduire les tas de déchets accumulés à
science soit le rapprochement de la périphérie des villes ; des aliments bio
l’homme de son idéal suprême- le qui protègent l’organisme des
bonheur. consommateurs ; des sources d’énergie
Le domaine de la science lié le alternative, pour conserver les ressources
plus intimement à l’être humain et à son limitées, mais tellement nécessaires à la
bien-être, et aui devrait encourager le civilisation du 21ème siècle, de la Terre...
plus le progrès est la médecine. Bien Bref , la science n’est pas, et ne
qu’elle existe, dans des formes devrait pas être, un domaine abstrait,
rudimentaires, depuis des milliers avec des buts indépendants de la société
d’années, et qu’elle fasse l’objet de humaine ; au contraire, ce sont les
nombreuses recherches, il y a encore besoins d’une civilisation entière aui
beaucoup de situations où elle s’avère devraient diriger les scientifiques dans
impuissante. C’est le cas des maladies leurs recherches, quel que soit le
chroniques ou acutes incurables de notre domaine visé.
siècle- le cancer et le SIDA, dont
tombent victimes des millions de gens Ana-Maria Dogaru
chaque année. N’oublions pas la
pharmaco-résistance, qui menace les
gens des pays civilisées- en effet, les
bactéries commencent à devenir
immunes aux antibiotiques quand on en
prend trop souvent. La solution serait
d’investir dans la recherche des
traitements plus efficaces, qui
augmenteraient la qualité de la vie de
tous les membres de la société.
La médecine n’est pourtant pas la
seule science qui aide l’homme à vivre

ARS ARTIS GRATIA 27


Eloge de la vitesse

De nos jours,il est inconcevable suivre grâce au progrès techniaue,


de ne pas être « au courant » de tout ce notamment aux médias, ne doit, en
qui se passe dans le monde qui nous aucun cas, nous être imprimé de
entoure.Les êtres humains ne pourraient l’exterieur-il faut rester maître de nos
pas survivre, privés des avantages offerts propres vies.
par les médias, dans une société où le Ana-Maria Dogaru
mot-clé est la vitesse. Mais est-il si
indispensable d’être « branché »
continuellement, de recevoir toutes les Connais-toi toi même
informations au chaud ?
La télé, elle, assure la Qui sommes nous pour de vrai ?
transmission sur place d’un grand Peut-on se connaîntre dans les
nombre d’informations à un public large. circonstances de la vie de tous les
On ne pourrait certainement pas jours?Les situations extrêmes- ne sont
s’imaginer que dans le monde elles pas les meilleurs occasions pour se
d’aujourd’hui, les gens ignorent que, découvrir? Et dans de telles
quelque part sur la Terre, un météorite situations,qu'est-ce qui dicte notre
est tombé ou bien que tel ou tel homme comportement: nos principes, nos
est recherché par la police. Dans des cas valeurs morales ou bien notre instinct de
pareils, la diffusion instantanée des survie?
caractéristiques d’un assassin représente Prenons le dilemme suivant : Tu es
une aide réelle pour la police, pour dans le désert avec un ami et tu es le seul
l’arrestation du malfaiteur. qui a encore une bouteille d'eau. Si tu la
Quant à l’internet, qui a bois, tu survivras, si tu la partages avec
revolutionné la vie de la plupart des gens l'autre personne, l'eau ne sera pas
dans tout le monde, remplaçant l’ancien suffisante pour maintenir les deux en vie
télégraphe ou la poste, il représente et alors vour mourrez. Enfin, si tu la lui
l’incarnation même de la vitesse. Des donnes, il sera sauvé. Qu'est-ce qu'on
courriels qui traversent les continents en choisira de faire?
quelques secondes, les appels d’un Assis confortablement chez soi, on
ordinateur à l’autre, parfois même avec à tendance à dire que le plus probable,
une vidéo-caméra, qui nous amène on offrirais la bouteille d'eau à l'autre.
l’autre, chez nous, en temps réel... Les Mais est-ce vrai? Combien d'entre nous
avantages sont innombrables. On soient capables de renoncer à leur vie
pourrait prendre non seulement pour sauver un autre?
l ‘exemple des amis qui habitent dans D'abord, plusieurs religions
deux recoins du monde opposés, mais considèrent la vie comme l'un des biens
aussi celui des grandes compagnies pour les plus precieux. En même temps, elle
lesquellles la communication rapide et proposent différentes perspectives dont
efficace est la clé du succès. on devrait tenir compte quand on choisit
Le « siècle de la vitesse », quelle vie sauver.
comme a été appelé le 21ème siècle, met L'une des alternatives au dilemme
surement son empreinte sur nos vies. Le proposé est fondée sur une idée centrale
rhytme constamment accéléré qu’on peut pour beaucoup de religions: l'aide a son

ARS ARTIS GRATIA 28


prochain. Donc, on devrait apparemment survie. Par exemple, chez les animaux,
partager la bouteille d'eau. Néanmoins, une mère mangera un de ses petits pour
ce serait une mauvais choix parce qu'il survivre et pouvoir nourrir les autres.
se traduirait par la perte de deux vies. Alors, les valeurs morales que nous
Cette hypotèse ecartée, le posseseur se nous sommes imposées sont quelque peu
confronte donc avec deux possibilités: artificielles et valables jusqu'au moment
boire l'eau lui-même ou la donner a son où on est face à la mort. Dans des
ami. circonstances-extrêmes, les gens
Si l'eau n'appartenait à personne, un arrivent, quelles que soient leur culture
rabbin pragmatique dirait que celui qui ou leurs croyances religieuses, au même
devrait la recevoir ne seriat pas, de toute dénominateur commun, à l'origine
façon, le plus faible mais le plus fort animale. Ce qui dicte, dans ce cas, les
physiquement et moralement, pour qu'il actions d'un individu, n'est pas un
puisse survivre. raisonnement formé par la culture,
Mais comme la situation à laquelle l'éducation, mais bien le sousconscient
on se confronte n'est pas similaire, le conduit par l'instinct de conservation.
possesseur qui aggirait conformement au Ainsi, c'est le possesseur de la bouteille
principe: << Aime ton prochain comme qui boirait l'eau.
toi-même>> va alors offrir l'eau en Donc, à mon avis, toutes les
faisant un act d'héroïsme. Dans ce cas-là, hypothèses qu'on formule maintenant,
son choix signifierait accepter une mort liés aux éléments fondamentaux qui
de martyre mais, en même temps, un nous représentent, sont facilement
acte de suicide. détruites à cause des besoins biologiques
Si l'on prend en compte de la qui nous rappelent notre condition
deuxième alternative, la personne qui a primaire. Ceux pour lesquels l'esprit
la bouteille choisit de sauver sa vie au vainc la volonté de survie sont peu
risque d'assumer la mort de nombreux et ces personnes ont gagné le
l'autre.D'autre part, si les deux sont juifs, statut de martyr. Pour conclure, devant
les remords seront annulés par la parole ces alternatives, on va probablement
biblique. Ensuite, la Torah, la Bible opter pour la dernière. Ce n'est pas
juive, dit qu'en tant que possesseur de la seulement parce que la vie a la priorité et
bouteille d'eau, tu devrais la boire toi- l'acte de suicide est le péché supreme,
même, car ton premier devoir est de mais plutôt parce que face à la mort, tous
sauver ta vie avant toute autre chose. Si les hommes sont pareils et agissent sous
tu la donnais, par contre, ce geste serait l'emprise de l'instinct. Pourtant, cet
consideré comme un acte de suicide. instinct ne devrait être ni jugé ni blâmé
Toute cette hypothèse est annulée car on trouve même des explications
lorsque la deuxième personne est un théologiques pour le motiver. Comme
rabbin, car le fait de sauver sa vie une decision dans des conditiones-limite
équivant au fait de sauver la vie d'un ne peut pas être établite en avance,
saint. chacun a sa propre solution, en fonction
Mais quelle que soit la religion à de sa capacité de démontrer ce qui fait
laquelle on adhère ou les principes qui l'homme être au dessus de l'animal: agir
mènent notre vie, la nature ne connait rationnellement quelle que soit la
pas ni éthique ni morale et elle fait une situation.
sélection très dure dans la lutte pour la Sonia-Andra Lenter

ARS ARTIS GRATIA 29


Creaţii în limba italiană

La felicita`

Le emozioni sono componenti Quando le persone sono di buon


fondamentali della nostra vita. Esse umore, pensano alle cose in modo
danno sapore e colore all`esistenza. diverso di quando sono di cattivo umore.
Seppure ogni singola emozione Inoltre ci si sente piu` inclini ad
e` importante, l`uomo e` alla ricerca di accettare compiti nuovi, anche se
qelle che lo appaghi, in una parola, e` difficili.
alla ricerca di qello stato emotivo di Le persone felici sono piu`
benessere chiamato felicita`. disponibili ed altruiste e in conseguenza
Le caratteristiche associate alla a cio`, provocano una maggior simpatia
felicita` non dipendono affatto dalla e fanno percio` star bene sia loro che gli
ricchezza, dalla bellezza o cultura che altri.
uno ha bensi` dalla nostra personalita`, La felicita` e`percio` un
dalla fiducia che abbiamo in noi stessi. meraviglioso dono che dobbiamo avere
Sono proprio le emozioni a farci cura di esso e condividerlo con gli altri
gustare la vita. Come si potrebbe dire di perche e` fonte di accurate dolcezze e
vivere appieno senza che si costituisce una delle ricchezze piu` belle
sperimentasse la gioia, il tremito della che Dio ci ha regalato al nostro cuore.
paura, l`impeto della passione,
l`abbandono alla nostalgia o il peso Marco Bacuşcă
della soffernza?
Qesto stato di grazia, la felicita`,
e` un`emozione che, nel momento in cui
la si prova, la si vuole condividere con
gli altri o perfino immortalare in opere
d`arte.
Le persone che provano questa
sensazione sono piu` libere e spontanee
e descrivono il mondo circostante con
colori piu` vivaci. Infatti, chi e` felice, e`
spesso sorridente e contento di quello
che prova.
Inoltre, una persona felice e`
anche una persona che sta bene con se
stessa e percepisce una fondamentale
congruenza tra cio` che e` quello che
vorrebbe essere. In sostanza, piu` le
persone riescono ad accettarsi per quello
che sono, con tutti i loro preggi e limiti,
piu` sono felici.

ARS ARTIS GRATIA


Creaţii
Creaţii proprii

Eu, peste 20 de ani...

Mă gândesc acum (şi, cu opoziţii interioare şi exterioare mă voi


siguranţă, de multe alte ori mintea mea lovi şi dacă voi învăţa să mă ridic de
s-a mai oprit la acest lucru poate mărunt) fiecare dată. Dar pot visa, fie şi cu ochii
la lumea în care trăim, nu ca la un spaţiu deschişi, la cea care-mi va purta trupul
diferit de vid în care pur şi simplu peste atâţia ani, lăsând un chip geamăn
respirăm şi ne deplasăm prin mecanisme celui de acum să învelească un suflet şi
şi în scopuri devenite aproape câteva gânduri de care acum sunt cu
automatizate, ci mai curând ca la un totul străină.
imens „pachet” de vieţi în care se găsesc Un calculator vechi îşi începe
toate lucrurile pe care le-am avut, pe binecunoscutul „preludiu” de sunete cu
care încă le avem şi pe care avem şanse accente aproape industriale, acoperind o
să le păstrăm până la acel sfârşit pe care, încercare de reglare a vocii încă afectate
găsindu-l inevitabil, am învăţat să-l de o oarecare răceală trecătoare a femeii
acceptăm. Îmi permit să mă gândesc la ce se aşează pe scaunul biroului,
mine, un alt om în ceea ce se numeşte aşteptând. Sunetul o irită într-un fel care
Univers, ca la o sumă a tuturor lucrurilor persista zilnic, însă cele câteva secunde
care mă înconjoară şi de care mă în care „dispozitivul” îşi finalizează
înconjor în fiecare zi. Şi din puţinul pe încărcarea, femeia întinde mâna peste
care l-am trăit până acum, am înţeles că dosarele şi rafturile de documente de pe
viaţa poate fi văzută şi sub forma unui birou şi trage spre sine o ramă frumos
lung chestionar, un formular cu multe lucrată şi zâmbeşte cu o blândeţe
spaţii libere pentru completarea cărora maternă copleşitoare către chipurile
avem un timp anume, însă, la final, celor trei persoane care par să-i răspundă
nimeni nu-l va nota şi nici nu se vor face din fotografie. Cei mai importanţi
statistici după el. Probabil că exact oameni din viaţa ei...familia pe care a
acum, deschizându-mi propria listă de respectat-o, ca formă generală a
întrebări, găsesc o nouă provocare: cum, împlinirii, încă din vremea când ea însăşi
unde şi ce voi fi eu peste...20 de ani? era un copil.
Pentru că nu am ajuns încă în Ea îşi verifică, cu un vizibil
acel punct în care să privesc înapoi, sentiment de nerăbdare şi încântare, e-
întrebându-mă „de ce?” sau bucurându- mailul care îi anunţă, ca de obicei, zeci
mă de împlinirea unor vise trecute, îmi de mesaje care o bucură într-un mod
îndrept, mai mult la figurat, privirea nostim. Îşi aşează câteva file albe în faţă,
inainte, întrebându-mă mereu „de ce deschide un document Word pe
nu?” şi pretinzând mai mult de la mine computer şi controlează tone de date pe
însămi. Un calcul scurt îmi dezvăluie o internet şi în articole de ziar, tratate şi
vârstă de care nu ştiu cum mă voi bucura multe alte surse aşezate ordonat pe
peste 20 de ani...37 de ani. Şi, brusc, rafturile de lângă masa de scris. Pe un
intervalul acesta se transformă într-un perete lateral câteva alte rame, mult mai
colos temporal în care nu pot şti dacă mă formale, încadrează o serie de dimplome
voi pierde la un moment dat, sau de câte pe care numele ei apare de fiecare dată

ARS ARTIS GRATIA


lângă termeni precum „jurnalist”, s-au gândit la cat de real şi deloc
„cunoscută”, „pasionată”, „apreciată” înfricoşător pare viitorul atunci când îl
ş.a.m.d. Diploma cea mai de preţ, pe visezi cu ochii deschişi.
lângă cea de absolventă a Facultăţii de
Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, este Anca Ioana-Toma
cea acordată pentru cel mai bun
portofoliu de articole ale unei tinere
jurnaliste. Probabil că de fiecare dată
când le priveşte, se simte mândră, însă Cum să iei nota 10 fără să fii tocilar
nu indeajuns încat să o facă să nu-şi
dorească mai mult.
Un apel telefonic scurt anunţă o Da, este adevărat: acesta este un
viitoare plecare în străinatate în interes eseu despre „tocilari”! Ca în orice eseu
de serviciu, iar un altul îi aminteşte, dacă „respectabil” si bine lucrat voi începe
era nevoie, că este iubită...ca există un prin a defini în primul rând termenul de
„cineva” care se gândeşte mereu la ea... „tocilar”, a face o comparaţie între acest
Femeia zâmbeşte. Îşi încheie lucrul şi îşi individ şi unul normal, urmând să îmi
face ordine în idei înainte de a pleca din expun ideile, respectând planul textelor
nou în căutarea vreunei ştiri sau a argumentative.
vreunei oportunităţi de a face ceea ce i-a In opinia mea un tocilar este o
plăcut dintotdeauna: să scrie...despre persoană ca oricare alta (din punct de
oameni, despre viaţă, despre câte puţin vedere fizic şi fiziologic), care poartă
din toate. Îşi aşează cu eleganţă cămaşa ochelari sau nu, este mai mult sau mai
şi îşi anunţă copiii că în câteva minute va puţin înzestrată intelectual şi care invaţă
ajunge să îi ia de la şcoală. Zambeşte din cat mai mult,mecanic şi fără să
nou...Şi făcând toate acestea, această gîndească,indiferent de domeniul pe care
femeie este frumoasă în fericirea ei şi îl studiază, iar mai apoi uită absolut tot.
pare a fi un vechi vis împlinit. Şi îmi este Ce îi face pe aceştia diferiţi de oamenii
drag tabloul în care toată viaţa ei se cu adevărat deştepţi? Ei bine, faptul că
desfăşoară. Pentru că această femeie sunt aceştia din urmă invaţă logic, înţeleg mai
eu.... repede şi mai bine şi evident că ei nu au
Eu nu pot şti ce se va alege de nevoie să-şi dedice atâta timp studiului.
visele mele, ale noastre ale tututor şi nici Duminică am fost să joc fotbal,
nu îmi doresc să ştiu exact, tocmai însă nu asta este cel mai important. La
pentru că a şti conturul vieţii tale peste un moment dat stăteam si mă odihneam
20 de ani ce ţi se par acum atât de mult pe bancă lânga un tip pe care îl ştiu din
timp, înseamnă, poate, a-ţi îngrădi o vedere, nefiind pentru prima oară când îl
putere de care niciodata nu ne folosim văd pe acolo. Pentru mai multă
prea mult: imaginaţia. Avem dreptul să convingere şi percepere a mesajului vă
visăm. Faptul că eu voi deveni acea voi expune dialogul dintre mine şi el (l-
femeie fericită de peste vremuri e, până am văzut cam supărat si l-am întrebat
la urmă, nimic mai mult decât un vis de daca s-a întâmplat ceva): Individul:
perspectivă. Şi dacă unii psihanalişti au „Mâine am test la economie şi n-am
fost convinşi de faptul că visul nocturn învăţat absolut nimic. Nu ştiu ce o să
reflectă chiar lucruri de care ne temem, fac.” Eu:„Sună un coleg şi află materia
am să spun doar că, probabil, prea puţini pentru test.” Individul:„Nu, că oricum nu

ARS ARTIS GRATIA 32


am să invăţ nimic, întrucât nu am când e nevoie! Bruce Wayne - În
înclinaţie pentru obiectele cu profil real.” spatele lui Batman se ascunde Bruce
Eu: „Sunt 5-6 formule...Nu mai mergi Wayne, care este un tip relativ normal,
atunci la ora şi totul devine mult mai ce nu prea are chef să iasă cu nimic în
simplu.” Individul:„Dar asta ar fi o evidenţă. Nu ai da prea mulţi bani pe el
dovadă de laşitate...”. Probabil că primul dacă nu ai şti că e Batman. Tony Stark
lucru care vă vine in gând este: - Celebrul Iron Man a luat naştere
„Tocilarii joacă fotbal?”, răspunsul fiind datorită lui Tony Stark, un tocilar care
da, unii dintre ei mai joacă şi fotbal, dar se pricepea foarte, foarte bine la
cel mai intrigant mi se pare că, după ce tehnologie. Într-un exces de furie, Stark
se va duce la test, pentru „a nu da se îmbărbătează şi se transformă într-un
dovadă de laşitate”, va plânge şi va fi super erou, gata să salveze lumea. Peter
supărat mult timp din cauza faptului că a Parker - În spatele celebrului Spider
luat notă mică. Dacă tot vrea să fie brav Man se ascunde un tocilar timid, care nu
şi să meargă la test, de ce îşi plânge de prea ştie exact ce vrea de la viaţă. Din
milă după? Aş fi înţeles dacă ar fi făcut momentul în care se pricopseşte cu
asta fără atâta tam-tam. puteri supranaturale, Peter devine,
E posibil ca atunci când vor evident, mult mai încrezător în el! Matt
aplica pentru o facultate sau un job, va fi Murdock -Matt Murdock era un tip
scris pe CV-urile lor cu cerneală căruia i-a plăcut cartea, motiv pentru
invizibilă „A luat cel mult un 4 in liceu”, care a ajuns să fie avocat. O întâmplare
iar acestea din urmă vor fi supuse unor nefericită îl orbeşte, dar aceasta nu îl
teste cu raze ultra-violete? Sincer, eu nu împiedică să lupte pentru omenire,
cred şi cu toate astea am incercat să le transformându-se în super eroul
gasesc nişte explicaţii. Poate nu e vina Daredevil. Din păcate pentru ei, acestea
lor în totalitate, poate aceşti „tocilari” sunt doar nişte personaje fictive, să nu se
sunt nişte oameni complexaţi, care fac bucure prea tare.
asta pentru a se cufunda într-o lume a Cum ar fi ca în cărţile de istorie
lor, crezând că este cea mai bună soluţe al secolului al XXII-lea să apară
şi astfel vor putea excela şi ei la ceva, următorul titlu: „Mişcarea iniţiată de
poate la urma-urmei ăsta e destinul lor şi Tudor Bibire pentru abolirea gandirii
au o anumită misiune de îndeplinit pe mecanice”? Imaginaţi-vă cum ar fi dacă
acest pământ, prin felul lor de a fi. ar fi fost reuşită această mişcare. Dar
Cred că în această privinţă dacă ar fi fost eşuată? Probabil nu la fel
„tocilarii” vor fi de acord cu mine: cinci de bine.
mari super eroi tocilari au făcut istorie: În final voi da răspunsul la
Clark Kent - În spatele celui mai întrebarea în jurul căreia s-a conturat
celebru erou din toate timpurile stă acest eseu: e uşor să obţii nota maximă,
ascuns Clark Kent. Adoptat de către o fără să fii „tocilar” şi fără prea mari
familie de fermieri din Kansas, acesta eforturi, dacă înveţi ce te ajută cu
duce o viaţă absolut banală. Deşi îşi adevărat, atunci când trebuie, adică
dezvoltă super puteri, Clark nu spune înainte de teste, ascultări şi teze.
nimănui despre ele, preferând să treacă
drept un reporter banal, care nu iese cu Tudor Bibire
nimic în evidenţă. În schimb, el este cel
care salvează omenirea de fiecare dată

ARS ARTIS GRATIA 33


A comunica presupune a
accepta conflictele

Un conflict este o stare de interlocutori. O alta tehnica de rezolvare


dezacord cauzata de opozitia reala sau consta in aruncarea vinei asupra celelalte
perceputa a mai multor necesitati, valori parti. Aceasta se intampla cand persoana
sau interese. Un conflict poate fi intern respectiva introduce furia in ecuatia
(al sinelui) sau extern (intre doi sau mai conflictului. Aceasta atitudine conduce
multi indivizi). Ca si concept conflictul doar la amplificarea divergentelor. O
faciliteaza explicarea a numeroase metode de rezolvare a contradictiei este
aspecte ale vietii sociale precum: si castigarea ei, utilizand puterea si
neintelegerile, conflictele de interese si influenta drept „unelte”.
luptele intre indivizi, grupuri sau Cea mai potrivita maniera de
organizatii. In termeni politici, acesta se solutionare o constituie insa reducerea
poate referi la razboaie, revolutii sau alte incarcaturii emotionale a situatiei
forme de lupta ce implica utilizarea conflictuale pentru ca ambii interlocutori
fortei. De cele mai multe ori efectele sa analizeze argumentele si sa ajunga la
conflictelor interpersonale nu se limteaza o solutie rationala. Asumarea
doar la cele doua parti implicate, responsablitatii pentru faptele proprii
afectand alti indivizi sau relatii in mod (dupa cum sustinea filosoful Soren
nefavorabil sau chiar comic. Kierkegaard) , emaptia, sau acceptarea
Contradictiile sunt parte faptului nimic nu poate fi stiut (stabilit)
integranta a existentei noastre de zi cu zi, cu exactitate (optica filosofului David
si nu au musai doar efecte negative. De Hume) sunt atitudini ce optimieaza
altfel, o realatie guvernata de conflicte relatie de comunicare. Ernst Hemingway
este in esenta una mai „sanatoasa” decat afirma: „Cand cineva vorbeste asculta cu
una aparent armonioasa. Contradictiile atentie. Majoritatea oamenilor nu asculta
au loc la toate nivelele de interactiune: in nicioadata”. Astfel o alta cauza a
cradul profesional, familial sau afectiv. conflictelor si alipsei de comunicare o
Daca sunt tratate corespunzator ele devin reprezinta lipsa capacitatii de asculta,
productive, conducand la intelegerea replica interlocuroului fiind doar un
(mutuala) mai buna, respect si apropiere. moment de asteptare pentru a-si sustine
Asadar cheia succesului in orice tip de propriul punct de vedere.
relatie ar putea fi maniera de rezolvare a In esenta conflictele se reduc la
neintelegerilor sia punctelor de vedere dorinta unei persoane de a se reflecta pe
contradictorii. sine, de a se afirma si de a aplica
Oamenii adopta o gama variata propriile norme si principii, insa „cand
de atitudini in rezolvarea conflictelor. In doi oameni se cearta asupra principiilor,
primul rand, este foarte comun ca o ambii au dreptate”( Marie Ebner Von
persoana sa evite sau sa nege existenta Eschenbach). Conflictul se afla intr-o
unui conflict. Din ferecire consecintele stransa legatura cu emotiile. De
constau in faptul ca acesta persista in asemenea el invoca o doctrina morala, o
fundal in timpul comunicarii contribuind situatie conflictuala fiind
la existenta unei tensiuni intre interpretatadrept morala sau imorala si in

ARS ARTIS GRATIA 34


funtie de acesta se adopta o anumita Junimea si junimismul
atitudine.
Comunicarea este in perioada
actuala cel putin dificla, implicand o “Junimea” este o grupare
multitudine de factori. Uneori esecul culturală, iniţiată de tineri intelectuali
unei situatii de comunicare (rezultand entuziaşti ca Petre Carp, Vasile Pogor,
intr-o situatie conflictuala cu efecte Theodor Rosetti, Iacob Negruzzi,
nefavorabile) se datoreaza unui lucru avându-l ca mentor pe Titu Maiorescu.
simplu precum intelesul pe care il Printr-o bizară dar sugestivă coincidenţă,
atribuim unui cuvant. Exista un contrast Titu Maiorescu avea, la iniţierea
intre aparenta foarte banala atribuita societaţii “Junimea” (1863), exact vârsta
comunicarii (chiar si animalele lui Mihail Kogălniceanu atunci când a
comunica in diferite forme) si creat mişcarea culturală “Dacia literară”,
complexitatea actului in sine. adică 23 de ani.
Succesul acestuia este determinat si Societatea culturală “Junimea” a
gradul de implicare al ambilor luat fiinţă la Iaşi în 1863 şi a avut două
participanti si de calitatea mesajului direcţii principale: una literară şi alta
transmis de acestia. culturală. Pentru a promova ideile
A comunica inseamna a preveni Junimii, se înfiinţează, tot la Iaşi, la 1
si aaccepta situatiile conflictuale, a fi martie 1867, revista “Convorbiri
deschis la noi puncte de vedere si noi literare”, în care se vor publica şi
doctrine, a manifesta empatie fata de principalele opere ale scriitorilor de
celalalt si a adopta cele mai eficiente valoare ai epocii.
metode si tehnici pentru rezolvarea
acestora, avand ca efect progresul. Etapele “Junimii”:
• 1863-1874 – activitatea s-a
Adrian Andronic Niculescu desfăşurat la Iaşi şi a fost importantă mai
ales prin caracterul ei polemic in
domeniul limbii, al literaturii şi al
culturii. Se promovează în această
perioadă principii estetice şi sociale;
• 1874-1885 – se consolidează “o
nouă direcţie” in literatura română, prin
apariţia operelor de maturitate ale lui
Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici;
• După 1885 – societatea
“Junimea” şi revista “Convorbiri
literare” se mută la Bucureşti.
Activitatea junimiştilor se canalizează în
această perioadă către preocupări
universitare, căpătând un caracter
academic. În această etapă, junimiştii se
interesează de dezvoltarea unor domenii
ale vieţii culturale, neabordate până
acum şi anume filozofia, istoria,
geografia.

ARS ARTIS GRATIA 35


Ca urmare, se publică primele 1867”, care îl va consacra definitiv ca
studii de istorie (A.D.Xenopol-“Istoria indrumător şi critic literar.
românilor”, in 14 volume) şi de filozofie Tudor Vianu a definit in “Istoria
(Vasile Conta). literaturii române moderne” fenomenul
Obiectivele “Junimii”: cultural junimist, caracterizându-l prin
-răspândirea spiritului critic; identificarea trăsăturilor dominante:
-încurajarea literaturii naţionale; “spiritul filozofic”, “spiritul oratoric”,
-formarea intelectuală a poporului “gustul […] clasic şi academic”, “ironia”
român; şi “vestita zeflemea junimistă”, “spiritul
-originalitatea culturii şi a literaturii critic”.
române; În concluzie, esenţa culturală
-crearea şi impunerea valorilor naţionale; junimistă însumează spiritul filozofic şi
-educarea oamenilor prin cultură; oratoric, spiritul clasic şi academic,
-unificarea limbii române literare; ironia şi spiritul critic.
Manifestările “Junimii”, organizate cu
scopul concretizării obiectivelor au fost: Daniela Luca
• Educarea publicului prin
“prelecţiuni populare”, reuşind să
impună o mentalitate junimistă în epocă,
fără dogme şi să dezvolte spiritul
oratoric,care îl considerau precum o artă.
• Unificarea limbii române literare
incepe prin propunerea junimiştilor
privind înlocuirea alfabetului chirilic cu
cel latin, propunere exprimată incă din
1860. În acest sens, Titu Maiorescu
publică articolul “Despre scrierea limbei
române” (1866), in care susţine toate
ideile junimiste privitoare la limbă:
ortografia să fie fonetică, înlocuirea
alfabetului chirilic cu cel latin , respinge
etimologismul susţinut de paşoptişti şi
propune normarea limbii prin
introducerea de reguli gramaticale. Ca
urmare a efortului lor, academia româna
aprobă şi oficializează această scriere
pentru intreaga ţară.
• Interesul pentru literatură se
manifestă încâ de la înfiinţarea societăţii
şi a revistei. Încă din 1865, junimiştii
emit idea publicării primei antologii de
poezie românească pentru şcolari, iar în
primul număr al revistei “Convorbiri
literare”, Titu Maiorescu publică studiul
“O cercetare critică asupra poeziei de la

ARS ARTIS GRATIA 36


Creaţii
Creaţii literare

Contribuţia cronicarilor moldoveni la scolastice. Descoperirile geografice au


dezvoltarea istoriografiei şi a schimbat radical reprezentarea asupra
literaturii române lumii (descoperirea Americii în 1492 de
către Cristofor Columb şi a drumului
spre India în 1497 de Vasco de Gama,
dispariţia îndoilelilor asupra formei
În secolele XIV - XVI se Pământului, datorată expediţiei lui
dezvoltă în Europa o amplă mişcare Magellan între 1519 – 1522). În cursul
culturală cunoscută sub numele de secolului al XVI – lea au fost traduse
Renaştere.Redescoperind valorile unele din cele mai importante lucrări în
culturale ale antichitătţii greco-latine, domeniul matematicii şi s-a găsit soluţia
Europa intră în aceste secole într-un ecuaţiei de gradul trei. Cunoştinţele
proces de renaştere activă, care s-a obţinute în astronomie, prin descoperirea
concretizat prin mari investiţii şi legilor mişcării planetelor, depăşesc
descoperiri geografie, prin înflorirea viziunea geocentrică a lui Platon,
ştiinţelor şi artelor.Renaşterea a pornit conducând la reprezentarea heliocentrică
din Italia şi s-a răspândit în Europa a sistemului solar.Un eveniment
occidentală.Transformarile sociale, important îl constituie introducerea
politice, economice, culturale si tipografiei de către Johannes Gutenberg.
religioase au fost cele care au marcat Marii oameni de cultură ale
trecerea de la societatea medievală către acelor vremuri au introdus conceptul de
cea modernă. Societatea feudală a Evului „ homo universalis” caracterizat prin
Mediu, cu structura sa ierarhică rigidă, înţelegere ascuţită, deschisă oricărei idei,
dominată de economia agrară şi sub simţ deosebit al frumosului, dorinţa de
puternica influenţă a Bisericii Catolice a afirmare şi renume, individualism cu
început să se destrame, rolul principal posibilităţi de dezvoltare multilaterale,
fiind jucat de oameni de cultură, artişti, adversar al dogmelor şi ideilor
înclinaţi spre clasicismul greco-roman preconcepute.În aspiraţia sa spre
precum: Nicolaus Copernic, Leonardo universalitate, înlatură orice barieră care-
da Vinci, Ambroise Paré, Girolamo i stă în cale, se arată curajos în proiecte
Cardano, Sandro Botticelli, şi plin de forţă în acţiune. Este prieten şi
Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, cunoscător al artelor, colindă fără
Francesco Petrarca, Giovanni dificultate filosofia şi literatura.
Boccaccio, Niccolo Machiaveli, Françis Înlocuieşte legile morale cu cele
Rablais, William Shakespeare, Miguel estetice.Renaşterea a promovat o
de Cervantes, Caldreon de la Barca, concepţie socială şi filosofică umanistă,
Erasmus din Rotterdam. a promovat o nouă concepţie despre om,
Condiţiile care au favorizat redând acestuia încrederea în propriile
apariţia renaşterii sunt diverse şi din forţe, ridicându-l din genunchi şi
diferite domenii: gânditorii Renaşterii s- îndrumându-l spre cercetarea
au ocupat de studiul gramaticii şi orizonturilor largi ale lumii şi ale
retoricii medievale. În domeniul vieţii.Din această cauză s-a vorbit despre
teologiei au continuat tradiţiile filosofiei Renaştere ca despre un curent umanist.

ARS ARTIS GRATIA


Iluminiştii (David Hume, al XV – lea tipărite, iar academiile mai
Voltaire), care se considerau nou apărute grupoază savanţi care dezbat
continuatorii idealurilor umaniste şi probleme filosofice, cum sunt membrii
raţionaliste ale secolelor XV şi XVI, Academiei Platonice de la Florenţa.
vedeau Renaşterea ca o mare epocă de Renaşterea este un proces spiritual, o
progras cultural, care marchează trecerea reînnoire a culturii, după lunga noapte a
de la întuneric la lumină, de la barbarie Evului Mediu, o apocă de aur, premisă a
la civilizaţie, o trezire a Occidentului din apariţiei supraomului, iar operele antice,
somnul dogmatic. Renaşterea este epoca având semnificaţia întoarcerii de la divin
de aur a acestui mileniu, premisă a la uman.
apariţiei supraomului, un om liber, La români, ideile umaniste au
deschis tuturor experienţelor vieţii. pătruns destul de târziu, Nicolaus Olahus
Programul dogmatic ilustrat în scrisoarea fiind, în acest sens, deschizătorul de
dintre Gargantua şi Pantagruel este unul drumuri. Lucrarea sa, Hungaria, susţine
schimbat care pune accent şi pe artele conştiinţa unităţii etnice a românilor.Însă
fixe şi pe artele libere – muzică, dans, abia în secolul al XVII – lea s-au creat
literatură, pictură, sport. Cultivarea condiţiile necesare ca umanismul să
armonioasă nu numai a spiritului, dar şi prindă rădăcini fireşti în cultura română,
a corpului, care în perioada medievală cărturarii acestei epoci împunând
era total discreditată, a devenit în autentice direcţii culturii noastre. În
Renaştere un scop educativ. Viziunea spaţiul autohton de civilizaţie,
teocentrică a trecutului sa transformat umanismul a avut o dezvoltare specială,
într-una antropocentrică, omul a devenit legată de redescoperirea romanităţii
centrul atenţiei în studii ştiinţifice şi noastre şi de comunitatea surselor de
creaţii literare. limbă şi de cultură cu multe ţări
În timp ce învăţaţii Evului Mediu europene.Legăturile celor mai de seamă
priveau cu neîncredere lumea păgână a voievozi ai noştri din secolele al XV –
grecilor şi romanilor, noua generaţie a lea si al XVI – lea cu papii şi principii
Renaşterii era plină de admiraţie faţă de umanişti s-a datorat, întâi, necesităţilor
civilizaţia antichităţii şi condamna istorice, observându-se o incipientă
perioada secolelor ce i-a urmat ca fiind comuniune de spirit europeană pentru
ignorantă, barbară şi întunecată. apărarea valorilor creştine şi spiritual –
Desprinzându-se de învăţământul laice ale bătrânului continent, aflat deja
dogmatic (nu mai erau obligaţi să faţă in faţă cu agresiunea tucească şi a
respecte ideile şi părerile profesorilor), mahomedanismului.
umaniştii doresc să revină la sursele „ad Umanismul românesc este
fontes” (să se întoarcă la sursele preponderent legat de istoriografia în
strămoşilor), formând astfel diverse limba română, care s-a născut odată cu
studii de retorică şi oratorie pe baza ridicarea noii boierimi la confluenţa
limbilor străvechi. Renaşterea ia veacurilor al XVI – lea şi al XVII-lea, ca
antichitatea ca model încercând s-o o consecinţă a renunţării la uzul limbii
cunoască în toata bogăţia ei de slavone în actelede cancelarie şi a
valori.Începe o căutare febrilă de tendinţei marilor feudali de a subordona
manuscrise antice, care o dată puterea domnească.Un rol important în
descoperite, sunt studiate cu atenţie şi dezvoltarea istoriografiei, mai ales a
începând cu a doua jumătate a secolului celei moldoveneşti, l-a jucat umanismul

ARS ARTIS GRATIA 38


târziu al şcolilor din Polonia, cunoscut Tot acum s-a impus, sinteză a
de viitorii cărturari în mod direct. umanismului românesc şi a întregirii
Umanismul tardiv a afectat concepţia culturii noastre vechi, deschizând
cronicarilor în privinţa rolului educativ drumul lumii, Dimitrie Cantemir.Ei au
al istoriei, a importanţei personalităşilor determinat apariţia unui umanism
în devenirea unui popr, a concepţiei specific românesc, în care se regăsesc
despre război şi glorie în sensul sporirii însuşiri ale celui european ( folosind
renumelui individual al monarhilor şi scrierile vechi ca principal izvor de
principilor Europei. Ideea apartenenţei cultură sau intensificarea conştiinţei
poporului şi a legaturilor de neam şi originii romanice) , dar şi insuşiri
limbă între toţi românii, a întregirii carcateristice cum ar fi elogiul luptei
idiomului nostru în familia lingvistică Ţărilor Române împotrica
romanică, alături de îndemnul la studiul expansionismului. Fără îndoială că
limbii latine şi al autorilor clasici trebuie filonul umanist al culturii nu se opreşte
puse, de asemenea, pe seama influenţei în epoca lui Cantemir; I.H. Rădulescu si
umanismului.Există unele manifestări Kogălniceanu, Haşdeu si N.Iorga, G.
tipice Renaşterii, cum ar fi tendinţa unor Călinescu si V. Pârvan îi vor conferi, în
voievozi (Mircea cel Bătrân, Iancu de continuare, perspective pentru
Hunedoara, Ştefan cel Mare, Neagoe permanenţă.
Basarab, Despot Vodă) de a edifica o În ţara noastră, principalele
cultură românească, de a dezvolta forme de cultură au fost traducerea şi
arhitectura, pictura, istoriografia (Ştefan tipărirea de texte religioase, publicarea
cel Mare dezvoltă o arhitectură de cărţi populare (Esopia, Alexandria),
bisericească, fiind părtinitorul modelului scrierea de cronici. Această ultimă
„sapientia et fortidum”; Despot Vodă activitate se întinde de la sfârşitul
încearcă să construiască şi o academie la secolului al XV – lea până la începutul
Cotnari). În acelaşi sens trebuie subliniat secolului al XIX – lea. Primele forme ale
faptul că Ţara Românească se numără isotriografiei au fost: inscripţiile în limba
printre cele dintâi centre ale tiparului din slavonă de pe pietrele de mormânt aşezat
Europa Răsăriteană: la şase decenii după de Ştefan cel Mare, în amintirea
celebra invenţie a lui Gutenberg încep să strămoşolor săi, în Bisericile de la
tipărească la Târgovişte primele cărţi de Rădăuţi şi Putna.Cu aceste pietre s-a
cult în limba slavonă, atât pentru români născut ideea de a consuma în scris
cât şi pentru popoarele slave vecine, anumite fapte istorice.Ştefan poate fi
ceea ce a avut profunde urmări asupra considerat chiar iniţiator al istoriografiei
culturii est-europene. noastre, deoarece în timpul domniei lui a
Într-o primă generaţie, Varlaam fost scrisă prima cronică propriu – zisă
Simion, Udrişte Năsturel care a creat (Cronica lui Ştefan cel Mare) continuată
importante instituţii umaniste, iar în secolul al XVI – lea de letopiseţele
Grigore Ureche a devenit primul nostru slavone ale lui Macarie, Eftimie şi
istoric.A doua generaţie a inclus mai Azarie.Activitatea cronicăricească a
mulţi erudiţi: Nicolae Milescu, Dosoftei, ajuns la strălucire în secolul al XVIII –
Miron Costin, Constantin Cantacuzino lea prin câteva personalităţi ca : Grigore
(cărturar căutător prin lume, Ureche, Miron Costin, Radu Greceanu,
intermediarul poeziei noastre culte, Radu Popescu sau Ion Neculce şi se
umanistul cel mai autentic, politicianul). încheie dupa 1800 prin Hronograful

ARS ARTIS GRATIA 39


Ţării Românelti de Dionisie Eclariarhul Viteazul şi Neagoe Basarab, au alcătuit
şi Hronologia domnilor Ţării Româneşti gramatici Macarie, Eftimie şi
de Naum Rîmniceanu. Azarie.Cronicarii munteni sunt
Cronicarii au avut o valoroasă reprezentaţi de Radu Popescu, Radu
contribuţie cu deosebire în domeniul Grecanu şi Stolnicu Cantacuzino, cei
istoric („să rămâie feciorilor şi nepoţilor; moldoveni de Grigore Ureche, Miron
să le fie învăţătuă, despre cele răle să se Costin şi Ion Neculce, iar cei
ferească şi să socotească, iar despre cele transilvăneni de Nicolaus Olahus.
bune să urmeze şi să înveţe şi să se Grigore Ureche prelungeşte
îndreptieze” – preciza Grigore Ureche). cumva ideea lui Nicolaus Olahus,
Ei şi-au asumat libertatea propriilor ajungând la concluzia că românii – „toţi
gânduri şi sentimente, apropiindu-se de de la Râm se trag ”. La rândul său,
istorie cu conştiinţa responsabilităţii faţă Miron Costin dezvoltă o observaţie
de adevar. „Scrisoarea este un lucru asemănătoare, cercetând problema
vecinicu.Cându ocărăsc într-o zi pe originii la lucrarea cu caracter incipient
cineva, iaste greu a răbda, dară în veci? ştiinţific De neamul Moldovenilor.
Eu voi da seama de ale mele câte scriu” Argumentele sale sunt în acelaşi timp
– îşi definea Miron Costin poziţia de ştiinţifice, lingvistice, arheologice şi
istoric, refuzând „a scrie ocară vecinică etnografice.El „porneşte” istoria
unui neam” ( De neamul moldovenilor ). românilor „de la descălecatul ţărilor cel
Prin urmare, informaţiile nu se preiau la dintâi de Traian Împăratul Râmului, cu
întâmplare, ci se confruntă după diferite câteva sute de ani peste mie trecute”,
izvoare, spre a se putea alege adevarul spre a demonstra romanitatea poporului
istoric.S-a conturat astfel ceea ce astăzi nostru, latinitatea limbii, originea
se numeşte cercetarea critică a izvoarelor comună şi unitatea românilor din cele
istorice, acţiune specifică, de altfel, trei teritorii de atunci, continuitatea lor
umaniştilor europeni.Grigore Ureche, pe aceste meleaguri şi spre a aprecia, în
Miron Costin, Ion Neculce şi cronicarii plus, importanţa elementului autohton, în
munteni definesc valoarea multiplă a procesul formării poporului român. Cel
istoriei: documentară, instructivă, dintâi din şirul marilor cronicari
educativă, cu izvor de inspiraţie. Miron moldoveni, a cărui operă a asimilat
Costin, cu convingerea omului integrat îndemnurile istoriografice polone a fost
pe deplin conştiinţei de neam, spunea : Grigore Ureche. El se aşează mereu în
„Letopiseţele nu sântu numai să le judecata faptelor istorice, dintr-un punct
citească omul să ştie ce au fost în de vedere înalt şi găseşte expresia
vremuri trecute, ce mai multu să hie sugestivă, uneori chiar artistică.Cronica
învăţătură”. Istoriografia presupune date lui Ureche deschide pentru literatura
şi fapte, prezentând secene şi modele noastră veche, alcătuită din texte
umane, secvenţe ale luptei pentru religioase, din legende apocrifr, din
independenţa naţională şi dreptate romane populare şi din cronografe, o eră
socială.Profund umanişti, cronicarii se nouă; dar acest început al unui nou gen
adresează oamenilor cerându-le să literar, singurul în care s-a afirmat
cunoască istoria neamului. Istoriografia originalitatea nemului nostru în ceacurile
înseamnă a scrie istorie, a consemna date trecute, constituie încă o problemă
şi evenimente importante.În timpul complicată.Cronica lui Grigore Ureche
domnitorilor Ştefan cel Mare, Mihai în forma ei primitivă, aşa cum a încercat

ARS ARTIS GRATIA 40


Kogălniceanu să ne-o dea în colecţia sa nostru.Atitudinea sa este interesantă şi
de Letopiseţe, nu există.Nu numai că s-a denotă preocupări erudite de cercetător
pierdut originalul cronicii, dar nu mai şi istoric.El încearcă să nu se lase
avem nici măcar o copie directă după influenţat de sentimente deşi e conştient
ea.Toate manuscrisele care au ajuns până de faptul că ţara este aşezată „în calea
la noi înfăţişează textul lui Ureche răotăţilor”. În lipsa unor documente
întreţesut cu îndreptările adăugate scrise şi în condiţiile unei atitudini de
ulterior de Eustratie Logofătul, de denigrare pe criterii etnice a românilor,
Simion Dascălul şi de Misail din partea unor vecini, în opinia lui
Călugărul.Ureche ne relatează că în ceea Ureche, românii şi mai ales muntenii, au
ce priveşte datele istorice documentare, păstrat o conştiinţă exemplară a originii
nu a aflat izvoare scrise decât începând lor latine şi a unităţii etnice a locuitorilor
cu anul 1352, cu domnia lui Dragoş celor 3 părţi: Muntenia, Moldova şi
Vodă, „descălecătorul” Moldovei. Ardeal. Vorbeşte despre originea
Letopiseţul său se va opri în anul 1594, latinească a limbii „că de la Râm ne
la domnia lui Aron Vodă. Fiu de mare tragem”, despre faptul că în Ardeal
logofăt. Ureche se naşte în 1590 şi locuiesc mai mult români decât unguri şi
moare în 1647, iar lucrarea sa, despre izvorul etnic comun şi latin al
Letopiseţul Ţării Moldovei de când s-a românilor din Ardeal şi Moldova „de la
descălecat ţara şi de la cursul anilor şi un loc sîntu cum moldovenii şi tpţi de la
de viaţa domnilor care scrie de la Râm se trad”.În genere, izvoarele
Dragoş până la Aron Vodă, prezintă cronicii sunt citate dupa limba în care
fapte începând cu anul 1359 până în sunt scrise „letopiseţul leşesc”,
19594.Ea începe cu o „predoslovie a „letopiseţul cel latinesc”, „cel
descălecării”, care, după cum are grijă moldovenesc”.
însuşi Dascălul să ne-o ateste, este a lui Este o epocă de mari frământări ,
Grigore Ureche.În acest scurt capitol, care îl fac pe cronicar să vorbească
Ureche explică numele de Flachia, pe despre Moldova ca despre o „ţară
care îl dau letopiseţele latineşti mişcătoare şi neaşezată”, aflată în „calea
Moldovei, după numele „ hatmanului răutăţilor” din cauza cărora „me multe
rîmlenesc” Flacus, care a purtat războaie ori se făceau războaie ca să apere
cu sciţii şi a făcut cuceriri romane pe pământul său”. În aceste condiţii,
pământ scitic.Cu toate că dispune de principala atitudine a oamenilor este
puţine informaţii, motivaţia pentru care lupta, trăsătura morală definitorie fiind
scrie acest letopiseţ este aceea de a da vitejia, iar modelul eroic este Ştefan cel
mărturie despre istoria ţării, care să Mare.Prin el, Grigore Ureche urmăreşte
rămână învăţătură urmaşilor.A cercetat să trezească în contemporani
atât izvoare istoriografice româneşti, cât sentimentul potrivnic. Acest sentiment
şi străine încercând să argumenteze se vede la cronicar şi din lumina de caldă
stratul latin.Ureche se exprimă cu duioşie pe care o proiectează peste figura
indignare faţă de atitudinea apatică a domnilor apărători de ţară şi dătători de
urmaşilor săi în privinţa istoriografiei, legi şi datini.Suntem astfel părtaşi la
situându-se pe o pozitie critică, ce laudă primul portret din istorie, cel al lui
preocuparea în această direcţie a Ştefan cel Mare, un portret lucrat cu artă
vecinilor noştri şi dezavuează interesul de medalion. Stilul său se caracterizează
manifestat de cei din neamul printr-o concizie şi precizie într-adevăr

ARS ARTIS GRATIA 41


clasice. Portretul lui Ştefan cel Mare Miron Costin ia pana ca să continue
este cel mai clasic din literatura noastră istoria Moldovei de unde a lăsat-o
veche. Nu lipseşte nimic din ceea ce predecesorul sau. El avusese la început
trebuie pentru a ne evoca dinaintea intenţia să urzească istoria Moldovei pe
ochilor portretul, mai ales sufletesc, al un plan vast, aşa cum văzuse în
marelui Ştefan; şi totuşi niciun cuvânt de istoriografia polonă, de la originile
prisos.Nimic nu se poate suprima fără a-i neamului până în zilele lui. Miron
distruge farmecul literar.De remarcat în Costin, născut în 1633 are parte de o
acelaşi timp cu câtă obiectivitate Grigore viaţă tumultoasă, fiind omorât în 1691
Ureche, care avea un cult pentru Ştefan din ordinul lui Constantin Cantemir.
cel Mare, recunoaşte, alături de părţile Operele sale de căpătâi sunt : Letopiseţul
de lumină, şi cele de umbră („mânios, Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace,
degrab a vărsa sânge nevinovat...la de unde este părăsit de Ureche vornicul
ospeţe omora fără giudeţ”). Dar aci stă de ţara de gios, scos de Miron Costin,
marele lui meşteşug de artist în ale cornicul ţării de gios, în oraş în Iaşi, în
scrisului că, după o scurtă trăsătura anul de la zidirea lumii 7183, iar de la
fizică, înşiră repede defectele, pentru a naşterea Mântuitorului lumii, lui Isus
aşeza apoi calităţile într-o gradaţie Hristos, 1675 şi Viaţa lumii. De la 1595
ascendentă care culminează în apoteoză. până către sfârşitul domniei lui Vasile
Deşi stilul lui Ureche e de o Lupu, Miron Costin povesteşte
precizie lapidară, totuşi limba cronicii nu evenimentele după izvoare polone şi
e lipsită de un pitoresc al ei după tradiţii interne; de la sfârşitul
particular.Limba primei cronici domniei lui Vasile Lupu, cronicarul
moldoveneşti – creată de un popor de povesteşte faptele la care el însuşi a fost
boieri şi de ţărani a căror viaţă se martor şi părtaş. Această parte a cronicii
împletea intim cu a naturii- nu se are mai mult înfăţişarea unor memorii.El
ridicase încă până la concepte aduce în literatura română povestirea
abstracte.Dar e o limbă plină de viguare, moralizatoare şi ilustrativă specifică
care păstrează frăgezimea naivă a Renaşterii moderne. De asemenea, în
imaginilor sugestive formate în plin cronica lui apare povestirea dramatică.
contact cu viaţa satului, o limbă ce Între tipurile de portret cultivat de Costin
abundă în proverbe şi zicători. se înscriu portretul heraldic, portretul de
Ureche se caracterizează printr-o sintetizare sintagmatic şi portretul
caldă dragoste de ţară, printr-un deosebit narativ.Discursul narativ se sprijină pe
simţ de demnitate, printr-un spirit de regulile retoricii clasice dar şi pe cele ale
măsură şi claritate şi printr-un fin oralităţii şi are un pronunţat caracter
discernământ critic. O altă trăsătură ce îl moralizator.După cum anunţă însuşi
defineşte este lipsa de măsură şi de simţ cronicarul, consemnarea evenimentelor
critic; dar coexistenţa acestor doua are ca scop avertismentul că fiinţa
personalităţi conferă operei un stil sobru, trăieşte sub apăsarea istoriei: „bietul om
concis, clasic cu amănunte si precizie în e sub vremi”.
acelaşi timp. El prezintă oamenii Mai învăţat decât Grigore
evidenţiind particularităţile lor Ureche, Miron Costin care deasemenea
definitorii, treăsătura lor morală îşi făcuse studiile în Polonia, la un
dominantă si ecoul faptelor lor. colegiu iezuit din localitatea Bar, are
După 30 de ani de la moartea lui Ureche, aceleaşi concepţii filosofice şi politice ca

ARS ARTIS GRATIA 42


şi predecesorul său.În plus, am putea au un carcater moralizator. Acest
adăuga la el o anume notă de scepticism procedeu, frecvent în cultura Renaşterii,
cu privire la posibilitatea scuturării la cărturarii umanişti, oferă cronicarului
jugului otoman, lucru ce se explică prin posibilităţi de a-şi prezenta principiile
epoca în care a trăit cronicarul, când morale.Unele povestiri au caracter
dominaţia turcească dinafară favoriza tot umoristic, dar umorul cronicarului e
mai mult asuprirea feudală şi decăderea reţinut şi totdeauna urmărit de
din ţară. comentarii moralizatoare. Portretele lui
Ca scriitor, Miron Costin este Miron Costin sunt simple dar lucrate cu
mai „cult” decât Grigore Ureche şi fraza multă măiestrie. Între trăsăturile care
sa, păstrând unele elemente populare, e individualizează figura, una, două,
stilizată în chip conştient, pentru scoase mai bine în evidenţă sunt
urmărirea efectelor. Având a dezbate o suficiente pentru a da conturul precis.
problemă foarte importantă, aceea a În afară de meritele lui pentru
demonstrării latinităţii poporului nostru, istoriografia moldovei, Miron Costin
in De neamul moldovenilor... cronicarul mai are şi pe acela de a fi printre
caută ţinta demnă, intelectuală.Ceea ce iniţiatorii liricii româneşti.El e primul
impresionează în acest început al cărturar care a încercat la noi poema
dizeraţiei sale este stăpânirea vibraţiei lilosofică.Înainte de 1673, Miron Costin
emotive, izvorâtă din partiotism adrent, a alcătuit un mic poem, Viaţa Lumii ,
dar acoperită într-o expunere ce caută a care ni s-a păstrat în manuscris.După el ,
convinge prin justeţea vorbului din noţiunile despre versificaţie erau clare şi
principală la sfârşit şi construcţia amplă, punea accent pe masură, rimă şi
cronicarul realizează pe deplin ceea ce-şi mesaj.Un singur elemenr al versificaţiei
propune.Apare şi întrebarea retorică, moderne îi scapă: ritmul, care, la el este
menită a da vivacitate şi diversitate defectuos.Tema poemului este concluzia
discursului, întărind totodată demna-i la care ajunge totdeauna sufletul
solemnitate.Istoricul presupune un omenesc după ce coboară de pe culmea
interlocutor advers.Farmecul relatării maturităţii către amurgul vieţii şi simte
mai stă şi în faptul că ea se face la apropiindu-se marea noapte ce ne
persoana I şi mişcarea sufletească a învăluie.Această amară înţelegere a
cronicarului se dezvăluie imediat, deşi enigmei vieţii constituie motivul poetic
cu multă decenţă .Autorul creează denumit fortuna labilis (soarta
tensiune artistică prin prezentarea alunecoasă).Poema lui Miron Costin are
gradată a faptelor, înregistrate în imagini afinităţi şi unele accente din lirica lui
care sugerează nu numai proporţiile provin din cea a lui Horaţiu.Ea
catastrofei, dar si propriile trăiri. înfăţişează o formă completă, ieşită din
Costin vorbeşte despre „semnele îmbinarea temelor înrudite.Ritmul e
cerului” prevestitoare din timpul lui greoi, iar ideile se repetă în chip
Vasile Lupu şi anume : o cometă, o obositor, dar, cu toate acestea, din
eclipsă de soare în timpul Postului Mare mulţimea ideilor comune se ridică idei
şi invazia lăcustelor, pe care a trăit-o frumoase, imagini spectaculoase care
fiind în Polonia: „Nu s-au pomenit de dovedesc faptul că Miron Costin avea o
semnele cerului, carile s-au prilejit pronunţată înclinaţie către poezie.
mainile de acestea toate răutăţi”.
Majoritatea povestirilor lui Miron Costin Amalia Bartha

ARS ARTIS GRATIA 43


Mitul Meşterului Manole care prinde viaţă odată cu Goikoviţa –
din perspectiva baladei populare replica bulgară a Anei. George Călinescu
„Mănăstirea Argeşului” şi a dramei afirmă însă în “Istoria literaturii române
expresioniste „Meşterul Manole” de la origini până în prezent” că “mitul
Meşterul Manole are mereu o iradiaţiune
puternică. Tema e de o circulaţie mai
Fondul folcloric românesc, şi largă decât solul ţării, însă versiunea
totodată singura cale de păstrare a română este originală şi autohtonizată.
tradiţiilor, sentimentelor şi năzuinţelor El n-a devenit mit decât la noi, şi prin
omului, care stă la baza literaturii mit se înţelege o ficţiune ermetică
naţionale, cuprinde motive cu o originală şi autohtonizată, căci se leagă
semnificaţie estetică puternic conturate de vestita biserică de la Curtea-de-Argeş,
liric şi epic. Dezvoltând pe baza acestor devenită, astfel, pentru literatura noastră
motive ideea conform căreia opera de un fel de mic Notre-Dame-de-Paris. O
artă dăinuie şi după moartea autorului şi astfel de ridicare la valoarea de mit este
bazându-ne pe faptul că nicio valoare nu proprie literaturii române”. Înnoirea şi
se creează fără sacrificii, avem în înnobilarea acestui mit străvechi prin
“Legenda meşterului Manole”, prezentă valorile nemuritoare dobândite de
în clasificarea întocmită de George îndrăzneala, tenacitatea şi jertfa
Călinescu, a celor 4 mituri româneşti generaţiilor mai noi este strâns legată de
fundamentale, un temei al literaturii bogăţia, strălucirea şi unicitatea
orale româneşti, ale cărei rădăcini se arhitectonică a mănăstirii de pe Argeş.
confundă cu originea Ţării Româneşti, Expus în peste 170 de variante,
cu intemeietorul ei, legendarul Negru- mitul Meşterului Manole este
Vodă. metamorfozat atât de viziuni populare,
Dacă la construcţia bisericii colective, cât şi de viziuni literare, de
meşterii s-au inspirat din stilul bizantin factură filosofică. S-au remarcat prin
plecând chiar de la celebra bazilică cu impactul lor asupra publicului două
cupolă a Sfintei Sofia de la dintre versiuni, balada populară
Constantinopol, la elaborarea legendei s- “Monastirea Argeşului”, a cărei
a plecat de la diversele variante ce au acurateţe se regăseşte cel mai bine în
apărut şi circulat nu numai la români, dar varianta culeasă de Gh. Dem
şi la greci, albanezi, bulgari, sârbi şi Theodorescu, şi piesa de teatru
chiar ruşi şi unguri. Acest fapt dovedeşte “Meşterul Manole”, scrisă de Lucian
că mitul jertfei, ce se regăseşte şi în Blaga. Referinţele celor două opere
“Legenda meşterului Manole”, este un literare au caracter diferit, precum şi
mit caracteristic pentru zona sud-est modul în care sunt realizate trecerile de
europeană unde jertfa pentru creaţie nu la o secvenţă la alta şi gradul de uzură a
poate fi aleatorie şi nici disociată de unor personaje.
fiinţa creatorului care trebuie să sacrifice Megatema care înconjoară balada
o parte din sine pentru zămislirea operei şi piesa de teatru este reprezentată de
de artă. dorinţa înfăptuirii unei opere durabile, a
Mitul sacrificiului uman se unui monument sacru, mai presus de
regăseşte şi în varianta sud-dunăreană iubire, de familie, de perpetuarea
“Construirea Skadarului” – unde copii numelui; preţul plătit pentru realizarea
sunt aduşi pentru a fi alăptaţi la zidul acestui ideal constă tocmai în mitul

ARS ARTIS GRATIA 44


jertfei supreme, a unui sacrificiu primii patru: primul a fost cioban, al
supraomenesc, fiind o încercare care doilea pescar, al treilea călugăr, al
testează limitele voinţei artistului. patrulea ocnaş, putând fi făcută o
Acest mit al jertfei supreme este corelaţie între aceştia şi elementele vital
făcut cunoscut personajelor într-o primordiale: apă, aer, foc, pământ. De
manieră diferită în cele două opere: în asemenea, se poate observa faptul că în
vreme ce în baladă ideea jertfei îi este piesă meşterii au comportamente şi
transmisă lui Manole prin vis, sub forma atitudini diferite faţă de Manole, cel mai
unei “şoapte de sus”, adevărata voce ataşat sufleteşte de acesta fiind al
divină, care îl transformă într-o jucărie a şaselea, cel care şi plânge la moartea
sorţii, în dramă meşterul refuză ani de maistrului său.
zile să ia în considerare ideea De asemenea, o altă diferenţă
sacrificiului, expusă de Bogumil, notabilă între cele două versiuni este
susţinând că este împotriva preceptelor oscilaţia caracterului domnitorului,
creştine. intitulat în baladă Negru-Vodă, iar în
Din punct de vedere al motivelor, piesă doar Vodă. În „Monastirea
cele mai multe dintre acestea se Argeşului”, conducătorul este un
suprapun celor două opere: motivului iniţiator trufaş, care vrea cu orice preţ să
domnitorului întemeietor, motivul celor devină ctitorul unui edificiu unic; el îl
9 meşteri, motivul construcţiei şi a stimulează pe meşteri, amăgindu-i cu
surpării zidului şi de asemenea perspectiva răsplătirii lor cu averi uriaşe,
jurământul, femeia ca jertfă, moartea ca însă în gând îi sorteşte pierii chiar de la
joc şi lamentaţia femeii dincolo de începutul demersului. Pe de altă partă,
moarte. Totuşi, se remarcă câteva Vodă din piesa de teatru pierde din
diferenţe epice între cele două variante conotaţiile negative atribuite de vocea
de text, dintre care cele mai importante poporului, chiar dacă exercită o presiune
sunt înlocuirea motivului visului psihologică asupra arhitectului,
premonitoriu cu îndemnul stareţului pretinzându-i să finalizeze proiectul
Bogumil, respectarea jurământului în început, întrucât autorul îşi focusează
dramă şi încercările la care este supusă atenţia pe conflictul interior al lui
femeia, care lipseşte în textul blagian. Manole, neavând forţa necesară să
În ceea ce priveşte alegerea susţină în mod egal două personaje
personajelor, cele două texte introduc în puternice.
scenă pe Manole şi soţia sa, împreună cu Balada expune un Manole
cei nouă meşteri. Totuşi, diferenţele dilematic, erou obligat să consimtă la un
dintre opere sunt trădate prin absenţa, sacrificiu tot atât de mare ca şi forţa
respectiv prezenţa unor nuanţări ale înzestrării lui spirituale. Sufletul acestuia
caracterelor acestora, nuanţări mult mai se împarte între dorinţa de a înfăptui
pregnante în textul cult. Dacă în baladă ceva nemaivăzut, responsabilitatea
cei „nouă meşteri mari” formează un tot pentru viaţa tovarăşilor de muncă,
colectiv, care acţionează în chip solidar, durerea de a sacrifica soţia şi copilul şi
fiind executanţi pricepuţi ai planului lui teama de umilinţa nereuşitei profesionale
Manole, fără a se implica afectiv ăn şi cea firească de moarte. Cu acelaşi
elanul constructiv, în cadrul dramei ideal, dar cu concepţii diferite despre
autorul îi delimitează clar pe aceştia, priorităţile în viaţă se regăseşte Manole
individualizându-i social şi moral pe în piesa de teatru, care este în acelaşi

ARS ARTIS GRATIA 45


timp un erou mitic, prin devenirea unui contureze profilul psihologic, poetul
exemplu de dăruire şi jertfă de sine, şi popular rezervă soţiei un rol minor. Ea
tragic, prin asocierea sacrificiului impus este doar iubitoare şi devotată, hotărâtă
artistului cu un păcat. El evoluează pe să depăşească toate piedicile pentru a
două planuri fundamentale: în ordine ajunge la şotul ei. Mira, în schimb, este
psihologică, acţiunea ei, şi o dată cu ea, un personaj complex, avâdn un rol
personajul atinge punctul maxim al important în conflictul dramatic. Ea este
încordării în momentul hotărârii de a un simbol germinativ, care apare între
jertfi (când Manole spune solului că meşteri ca factor coagulant, încercând să
"biserica se va ridica", hotărârea e aducă pacea, dovedind credinţă,
definitivă); în ordinea faptelor, punctul cumpătare şi spirit justiţiar. Rolul ei este
culminant e marcat de zidirea Mirei în cathartic, încercând tot timpul să îşi
temeliile bisericii. elibereze soţul de spaime şi griji. Femeia
De asemenea, este subliniat este singura care percepe şi înţelege că
caracterul nuanţator pentru conflictele echilibrul trebuie să vină din interior şi
interioare ale dramei, uzând de trăirile şi este cea hărăzită să închidă lumina între
frământările lui Manole, spre deosebire cărămizi, pentru a capta lumina solară şi
de baladă, unde se pune accentul pe a o răspândi în lume.
creaţie, aceasta devenind „centrum Dacă în baladă aceasta nu are
Mundi”. Aceste frământări ale bărbatului niciun fel de interacţiune cu celelalte
sunt de fapt o expresie a luptei telurice personaje, în textul blagian Mira
pe care îl duce acesta între bine şi rău, manifestă atitudini diferite faţă de cele
între întuneric şi lumină, tocmai din două personaje simbolice, Găman şi
cauză că se află între cele două. Bogumil, şi chiar se opune poruncii lui
Personajul principal este dominat în Bogumil de a cere jertfă.
ambele opere de obsesia construcţiei, Poemul exploatează latenţele
situându-se în paradigma mitică a lui dramatice ale baladei, dar nu urmează
Iisus. Astfel putem face o asociere între firul epic al acesteia. Spre deosebire de
mitul jertfei , instituit de Manole, şi textul popular, unde expoziţiunea se
mitul jertfei pentru oameni, de factură suprapune cu motivul alegerii locului
divină. unde se va zidi biserica (“Ei că-mi tot
Cu privire la personajul feminin, cătau, / Dar nu nimereau / ăl zid învechit
singurul din operă, aceasta ia nume / şi neisprăvit, / demult părăsit”), în piesa
diferite: în baladă este numită Ana sau de teatru, Lucian Blaga comprimă datele
Caplea, pe când în piesă este intitulată oferite de partea introductivă a baladei şi
Mira. Numele de Mira poate avea expoziţiunea dramei începe cu motivul
multiple semnificaţii, cele mai surpării zidurilor.
importante fiind legătura cu cuvântul Derutat şi aproape descurajat de
„mir”, care înseamnă pace, şi cea cu acest fenomen de nepătruns, Manole
verbul „a mira”, de origine română. În măsoară şi socoteşte în odaia sa de lucru,
ambele texte, femeia îşi asumă soarta şi în prezenţa stareţului Bogumil şi a unui
o învinge, fără a se plânge, deoarece este personaj ciudat Găman. Bogumil şi
conştientă de faptul că stările sufleteşti Găman pot fi interpretaţi ca proiecţii ale
prin care trece Manole îi subliniază meşterului, două glasuri opuse care
importanţa de necontestat a reuşitei lui reuşesc într-un sfârşit să construiască
profesionale.Fiind puţin preocupat să îi armonia, într-o împletire a cerului şi a

ARS ARTIS GRATIA 46


forţelor telurice. Stareţul Bogumil are este un personaj cu o identitate socială şi
pentru situaţia desperată în care se află temporală precisă, e un simbol, şi în
constructorii o singură soluţie - jertfa. acelaşi timp, un purtător de cuvânt al
Pentru Manole, jertfa unei fiinţe umane autorului, care o dată cu desfăşurarea
este iraţională şi el continuă să se întâmplărilor descifrează şi
frământe în nehotărâre. Conflictul semnificaţiile lor.
dramei începe în momentul în care intră Acolo unde balada încerca
în scenă Mira, soţia lui Manole. Mira evitarea zidirii Anei prin invocarea
cunoaşte frământarea interioară a soţului forţelor naturii („un verde hăţiş, / un
său şi a înţeles sfatul stareţului Bogumil. mare stufiş / ş-un rug curmeziş”,
Între cei doi soţi are loc un schimb de „lupoaică turbată, / cu gura / căscată”,
replici, la care contribuie şi Găman în scorpie mare / cu gura căscată”), Blaga
visurile sale, care are ca efect îşi pune eroul în confruntare directă cu
delimitarea clară şi definitivă a propriii săi colaboratori pentru a releva
conflictului; el e de natură interioară, fineţea mecanismelor sufleteşti antrenate
izvorât din înfruntarea lucidităţii în trăirea de către marele meşter a
meşterului care este obligat să îşi propriului său destin. În baladă natura
sacrifice soţia. Elementele conflictului era un personaj oarecum exterior într-o
sunt, aşadar, pe de o parte, devoranta întâmplare oarecare; nevoile teatrului
pasiune pentru construcţie, pe de alta, modern obligă pe poet la întruchiparea
intensa dragoste pentru viaţă, pentru forţelor naturii în oameni. Dramatismul
frumuseţea şi puritatea ei, toate va fi mai intens, dată fiind confruntarea
întruchipate de Mira. Manole este directă dintre ei. Manole împlineşte
obligat de jocul sorţii să aleagă între destinul, căci patima de a zămisli
biserică - simbol al Vocaţiei creatoare - frumosul e neîndurătoare. În psihologia
şi Mira - simbol al vieţii, al dragostei, al frământată a lui Manole, momentul
purităţii omeneşti: biserica şi Mira sunt hotărârii de a jertfi, reprezintă în ordinea
cele două "jumătăţi" ale personalităţii luptei omului cu natura, la scară istorică,
eroului. Fără una din ele, meşterul e momentul transfigurat artistic al
anulat ca om. Constatăm deci un neutralizării opoziţiei dintre natură şi
echilibru perfect al forţelor conflictului, cultură.
şi de aici caracterul tragic al acestuia. Finalul dramei din nou se
Blaga va insista asupra acestor disociază de baladă. În baladă, după
frământări interioare, făcând din terminarea bisericii, marele meşter
personajul său un erou de tragedie declara, că vrea să construiască "Altă
antică, acolo unde balada rezolvă aparent monastire,/ Pentru pomenire,/ Mult mai
simplu - mai mult prin sugestie - un luminoasă/ Şi mult mai frumoasă!". În
conflict stârnit de clarificarea în vis a dramă, insistenţa autorului se
cauzei prăbuşirii zidurilor. Întreaga concentrează asupra condiţiei dramatice
desfăşurare a acţiunii relevă condiţia a creatorului, de unde gestul de
tragică a creatorului de valori durabile, răzvrătire împotriva propriei lui opere.
aflat în luptă cu propriul său destin. Domnitorul vine cu alai să vadă minunea
Iar dincolo de această şi să se bucure de strălucirea ei. Boierii
semnificaţie, mitul conferă momentului şi călugării însă îl acuză pe Manole de
înţelesuri nebănuite. Din acest punct de crimă şi socotesc biserica lui "întâiul
vedere în concepţia lui Blaga Mira nu lăcaş al lui Anticrist". Acest conflict în

ARS ARTIS GRATIA 47


aparenţă secundar nu este, de fapt, Oedip este menit să devină ucigaşul
altceva decât exteriorizarea unor tatălui său.
contradicţii existente în sufletul lui Balada se încheie cu moartea
Manole, încă de la începutul dramei. El tuturor constructorilor, semnificaţie nu
se şi manifestă de altfel prin dezacordul numai a sacrificiului total, dar şi a
dintre marele meşter şi stareţul Bogumil răzbunării voievodului egoist care vrea
şi prin ezitările lui Manole de a se hotărî să fie singurul ctitor al unei asemenea
asupra jertfei. Izvorul acestei contradicţii capodopere. Blaga lasă însă în viaţă pe
se află în incompatibilitatea mitului meşteri, ca pe nişte dovezi vii şi concrete
precreştin al jertfei cu religia creştină, ale adevărului că marile izbânzi ale
care nu acceptă ideea uciderii. Se omului vor cere neîntrerupt noi şi mari
clarifică astfel sensurile mitice pe care le sacrificii umane.
aduce în dramă Bogumil, călugăr Mitul jertfei zidirii este un mit
atemporal, altfel decât călugării care cer caracteristic pentru zona sud-est
osândirea lui Manole pentru crimă. Dar europeană, cu o mare pondere ca motiv
osânda nu mai ajunge la marele meşter, în folclorul literar şi în literatura cultă
întrucât el şi-a depăşit condiţia, cucerind românească. Din cele peste 150 de
eternitatea şi atingând absolutul prin poezii şi peste 25 de piese de teatru care
creaţia sa zămislită din suferinţă. preiau drept punct de plecare acest motiv
Mulţimea însăşi care-l apăsă pe mitic se remarcă balada populară
Manole împotriva călugărilor şi „Monastirea Argeşului” şi piesa de
boierilor, sanctifică esenţa mitică a teatru „Meşterul Manole”, scrisă de
eroului: "Noi strigăm, boierii urlă, noi Lucian Blaga. Ambele texte literare
apărăm, călugării osândesc - toţi suntem dezvoltă ideea că frumuseţea zidirii şi
jos, Manole singur e sus, singur deasupra originalitatea creaţiei se fundamentează
noastră, deasupra bisericii!" Manole se pe conceptul jertfei supreme, şi că
urcă în adevăr în turlă, trage clopotul, artistul trebuie să pună mai presus de
după care se aruncă în gol, spre orice creaţia sa. Mitul este chemat să
deosebire de baladă, care se foloseşte de aureoleze şi să proiecteze în eternitate o
motivul zborului icaric. Căderea lui faptă pur omenească de adâncă
Manole este accentuată de glasul care îl semnificaţie spirituală. „Pentru Manole
cheamă, de conştiinţă. existenţa e deci o răstignire între lumină
Pentru Manole existenţa este o şi întuneric, raţionalitate şi instinct,
continuă aspiraţie spre înălţimi, frânată conştiinţă şi puteri necunoscute.” Astfel,
de piedici din adânc, ca o năzuinţă construcţia bisericii se transformă într-un
contracarată de forţe extraumane. principiu de existenţă, exploatat de cele
"Pentru Manole existenţa e deci o două opere în maniere diferite, dar totuşi
răstignire între lumină şi întuneric, păstrând esenţa mitului fundamental
raţionalitate şi instinct, conştiinţă şi întrebuinţat.
puteri necunoscute”. Este un conflict
între supunere la legea etică şi o Busuioc Ilinca
supunere la legi telurice de partea cărora
se află demonul creaţiei. Decizia sa este
contrară legilor firii şi în acelaşi timp
dictată de aceste legi. Manole este un
erou tragic care trebuie să ucidă, aşa cum

ARS ARTIS GRATIA 48


Contribuţia cronicarilor la universalis”/ „uomo universale”/ „omul
dezvoltarea istoriografiei şi a universal”, cu însuşiri deosebite şi
literaturii române multiple înclinaţii. Astfel de standarde se
regăsesc în personalităţile Michelangelo
Buonarotti şi Niccolo Macchiavelli.
Termenul de umanism, provenit Treptat, se realizează o trecere de la
din latină („humanitas”= omenie, autoritatea absolută a Bisericii la
umanitate) dispune de două semnificaţii: dobândirea unei mentalităţi
poziţie filozofică care pune omul şi independente.
valorile umane mai presus de orice, Apariţia primelor universităţi, în
orientându-se în special asupra omului Bologna, Oxford, Cambridge, Padova,
ca individ, şi mişcare spirituală care stă Cracovia, marchează trecerea de la
la baza Renaşterii, marcată de educaţia ce funcţiona pe lângă mănăstiri
reîntoarcerea la textele Antichităţii şi biserici la o educaţie aleasă, cu
greco-romane, care servesc ca modele principii solide şi o cultură generală
ale modului de viaţă, de gândire şi de vastă. Este instituit un program
creaţie artistică. educaţional, descris în scrisoarea lui
Ca prim-reprezentant al Gargantua către Pantagruel (Francois
umanismului poate fi considerat Rabelais), care îmbină artele cu ştiinţele
Protagoras, sofist grec din sec. V î.H., exacte şi cu mişcarea, pentru o
pentru care „omul este măsura tuturor dezvoltare bivalentă, atât pe plan mental
lucrurilor”. În mod tradiţional, istoricii cât şi fizic, după modelul vechi grecesc.
situează începuturile umanismului Se revine la limbile străvechi (latina şi
modern în Italia sec. XIV, fiind legate de greaca) şi se introduce noţiunea de
numele lui Francesco Petrarca şi învăţământ dogmatic („magister dixit”),
Giovanni Boccacio („Decameronul”). care presupune supremaţia dascălului şi
Unul dintre filozofii şi savanţii umanişti conceptul de retorică.
este Pico della Mirandola, ale cărui În ceea ce priveşte literatura
concepţii de bază au fost expuse în umanistă, un rol principal l-a avut
„Oratio de dignitate hominis”, fiind o existenţa în spaţiul european a
sinteză a tradiţiei scolastico-aristoteliene cronicarilor, care au construit un real
cu temele noi ale umanismului. El fundament şi punct de plecare în
stabileşte o ierarhie a existenţei, pornind dezvoltarea curentului definit astăzi
de la corpurile neînsufleţite şi urcând Umanism.
până la Fiinţa Supremă, Dumnezeu. Iniţial, cronicile s-au rezumat la a
Odată cu perioada marilor aduce laudă suveranului, prin stimularea
descoperiri, cultura universală se virtuţilor acestuia („stimulus virtutis,
dezvoltă prin identificarea unor noi frena pecatorum”). Într-o fază incipientă
surse, prin descoperirea unor noi culturi de creare, s-a revenit la sursele antice,
şi totodată prin preluarea unor elemente accentul punându-se pe informaţie
şi valori din Antichitate. Umanismul (cronicile bizantine); se remarcă mai
introduce teorii heliocentrice, expuse de apoi opere ale scriitorilor polonezi (Jan
Nicolaus Copernicus şi Galileo Galilei, Kochanowski) şi cronici ungureşti
în încercarea de a combate teoria (redate la curtea regelui Matei Corvin).
geocentrică. De asemenea, se pune în În spaţiul românesc, timpurile
discuţie conceptul de „homo introductive umaniste nu coincid cu cele

ARS ARTIS GRATIA 49


europene (Europa – secolul XIV, ţările uite lucrurile şi cursul ţărâi, de unde au
române – secolul XVII). Apariţia părăsit a scrie răpăosatul Ureche
tiparului şi a primelor cărţi tipărite cu vornicul”. Ion Neculce exprimă, în stilul
texte româneşti, majoritar biblice, oral specific, aceeaşi idee fundamentală:
liturgice, cu sprijinul Diaconului Coresi, „Deci, fraţilor cetitorilor, cu cât veţi
stârnesc interesul primilor cărturari, ândemna a ceti pre acest letopisăţu mai
cunoscători ai culturii vechi, a limbilor mult, cu atâta veţi şti a vă feri de
latină, greacă şi slavonă. primejdii şi veţi fi mai învăţaţi a dare
Temele fundamentale abordate răspunsuri la sfaturi ori de taină, ori de
de cronicarii români, care au contribuit oştire, ori de voroave, la domni şi la
la formarea conştiinţei istorice, sunt: noroade de cireste.”
originea latină a poporului şi a limbii Pentru consemnarea istoriei
române, fenomenul continuităţii neamului, cărturarii umanişti se
poporului român ân spaţiul geografic preocupă de cercetarea critică a
carpato-danubian, unirea tuturor izvoarelor şi documentelor. Întrucât
românilor din provincii, rolul civilizator cărturarul Grigore Ureche istoriseşte
al tipăriturilor, consemnarea despre perioada dinaintea vieţii sale (de
evenimentelor istorice trecute sau la 1359 – al doilea descălecat, până la
contemporane scriitorilor (istoriografia), 1594 – a doua domnie a lui Aron Vodă),
precum şi instituţia domniei (chipuri şi informaţiile folosite sunt preluate din
tipuri de domnitori, rolul lor în politica surse orale sau din cronicile vecinilor.
internă şi externă etc). Mare vornic în Ţara de Jos în vremea
În Moldova întâlnim ca domniei lui Vasile Lupu, Grigore Ureche
reprezentanţi de seamă pe Grigore conservă evenimente naţionale pentru
Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce, iar posteritate, sub forma „Letopiseţului
în Muntenia sunt consemnate „Cronica ţărâi Moldovei, de când s-au descălecat
Bălenilor”, „Letopiseţul Cantacuzinesc”, ţara şi de cursul anilor şi de viaţa
precum şi scrieri ale cronicarilor Radu domnitorilor care scrie de la Dragoş
Greceanu şi Radu Popescu. vodă până la Aron vodă”, care se
Motivul pentru care cronicarii păstrează astăzi în 22 de copii
moldoveni redau evenimentele istorice manuscrise, conţinând integral sau
este credinţa în funcţia educativă şi în parţial cronica, transcrise de Simeon
valoarea moralizatoare a istoriei, idee Dascălul, Misail Călugărul şi Axinte
afirmată încă din „Predoslovia” cronicii Uricariul. Baza informativă a operei au
lui Grigore Ureche: „Mulţi scriitori au constituit-o manualele slavone de curte,
nevoit de au scris rândul şi povestea „Cronica Poloniei” a lui Joachim Bielski
ţărâlor, de au lăsat izvod pre urmă, şi şi o cosmografie latină.
bune şi rele, să rămâie feciorilor şi Grigore Ureche este primul
nepoţilor, să le fie de învăţătură, despre cronicar care formulează cu claritate
cele rele să să ferească şi să să ideea unităţii de origine, de neam şi de
socotească, iar de pre cele bune să limbă a tuturor românilor: „Rumânii, câţi
urmeze şi să să înveţe şi să să să află lăcuitori în ţara Ungurească şi de
îndirepteze.” Miron Costin continuă la Ardeal şi la Maramoroşu, de la un loc
istorisirea, animat de aceleaşi suntu cu moldovenii şi toţi de la Râm se
convingeri, după cum se poate observa şi trag”. De asemenea, el aduce argumente
în „Predoslovia” cronicii sale: „să nu să de ordin lingvistic în favoarea acestei

ARS ARTIS GRATIA 50


afirmaţii: „...de la râmleni, cele ce zicem de ani”, „în 47 de ani”, „cu mare laudă
latină, pâine, ei zic panis, carne, ei zic au muritu, marţi, iulie 2 zile”.
caro, găina, ei zic galina, muieria, Fragmentul continuă cu portretul
mulier, fămeia, femina, părinte, pater, al fizic şi moral, realizat după modelul
nostru, noster şi altile multe din limba vieţilor paralele expus iniţial de Plutarh.
latinească, că de ne-am socoti cu Tabloul se impune conştiinţei publice,
amănuntul, toate cuvintile le-am fiind prezentat într-un mod somptuos,
înţelege”. prin glorificarea eroului care a conferit
Cărturarul moldovean se Moldovei stabilitate şi independenţă.
distanţează de structurile greoaie Cronicarul alătură pluralului regal „Fost-
utilizate de călugări şi foloseşte limbajul au” un adjectiv pronominal demonstrativ
viu al poporului. Prin coloratură deosebit de apropiere („acestu”), cu intenţia de a
redată în cadrul luptelor antiotomane proiecta cititorul într-un trecut nedefinit.
descrise, el diferenţiază umanismul Ştefan cel Mare este caracterizat în mod
românesc de cel european, la care se direct prin litota „om nu mare de statu”,
adaugă şi inserţiile citatelor populare şi cu rol de eufemism. Trăsătura sa fizică
comparaţiilor. contrastează cu portretul moral, alcătuit
Grigore Ureche consemnează în dintr-o succesiune de însuşiri, atât
mod obiectiv evenimentele şi pozitive cât şi negative; se subliniază
întâmplările cele mai importante, ţănând impulsivitatea şi atitudinea colerică a
să fie un „scriitoriu de cuvinte deşarte, ci voievodului („mânios şi de grabu
de dreptate”, impregnând operei un vărsătoriu de sânge”), precum şi
caracter moralizator. Adversar al unei complexul puterii, susţinut de o voinţă
puteri domneşti fără controlul boierimii, extraordinară şi o autoritate care ajunge
cronicarul scrie de pe poziţia marii până la abuz („de multe ori la ospeţe
boierimi, glorificând lupta eroică a omorîea fără judeţu”). Pe de altă parte,
moldovenilor pentru neatârnarea ţării şi sunt expuse calităţile conducătorului:
în special epoca domnitorului Ştefan cel „om întreg la fire, neleneşu, şi lucrul său
Mare. îl ştia a-l acoperi şi unde nu gândiiai,
Întemeietorul portretisticii în acolo îl aflai”. Cronicarul face trimitere
literatura română veche, Grigore Ureche la portretul lui Decebal, realizat de Dio
se evidenţiază prin concizie, precizie de Cassius, prin evidenţierea caracterului
nuanţe şi artă concentrată. Tabloul său de strateg neîntrecut („la lucruri de
definitoriu se constituie în portretul lui războaie meşter”), ştiind să transforme
Ştefan cel Mare, inserat în momentul orice înfrângere în victorie („că ştiindu-
morţii voievodului şi conturat apoteotic să căzut jos, să rădica deasupra
în patru secvenţe de text. biruitorilor”).
Echilibrat, clar, sobru, excelând Secvenţa terţiară din cadrul
în observaţia morală, „portretul portretului descrie modalitatea în care
esenţializează un caracter şi fixeaxă o este percepută de contemporani moartea
pildă strălucită” (D.H.Mazilu – voievodului, cu precădere sentimentele
„Cronicarii moldoveni”). Prima parte poporului. Acestea sunt de „multă jale şi
prezintă într-o manieră obiectivă plângere”, la scară largă, întrucât la
împrejurările morţii voievodului: „la înmormântarea lui participă multe
scaunul său, la Suceava”, „bolnav şi slab persoane, informaţie redată prin
intermediul sinecdocii „iară pre Ştefan

ARS ARTIS GRATIA 51


cel Mare l-au îngropat ţara”. Moartea sa dure aduse de scriitor purtării
generează frică, nesiguranţă, tristeţe, o conducătorilor.
stare de lamentaţie generală; este Aşadar, Grigore Ureche, primul
motivată intrarea în legendă a lui Ştefan cronicar român care consemnează istoria
cel Mare „nu pentru sufletu, ci ieste în a aproape două secole, caracterizându-se
mâna lui Dumnezeu, că el încă au fostu printr-un stil sobru, concis, clasic,
om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele excelând în arta portretului şi în
vitejeşti, carile niminea din domni, nici claritatea exprimărilor memoriale, se
mai nainte, nici după aceia l-au ajunsu”. înscrie în curentul umanist românesc.
Penultimul pasaj din portret are o Opera sa este fundamentală pentru
dimensiune mitică, legendară şi literatura română, datorită inovaţiilor
ilustrează participarea naturii la durerea aduse: primul portret descriptiv (Ştefan
generală. Dispariţia unei persoane de o cel Mare), prima scenă colectivă
asemenea anvergură din banalul cotidian (uciderea boierilor din fragmentele
produce un dezechilibru natural, referitoare la domnia lui Alexandru
aducând cu sine cataclisme cosmice Lăpuşneanul), inspirarea din surse orale,
(„iarnă grea şi geroasă, câtu n-au fost aşa folosirea proverbelor şi a verbelor din
nici odinioară”, „ploi grele şi povoaie de popor şi utilizarea tehnicii de critică prin
apă şi multă înecare de apă s-au făcut”). intermediul textelor „Nacazanie silnâm”.
Finalul portretului se constituie Cel care îi continuă opera de la a
într-o scurtă informare istoriografică, cu doua domnie a lui Aron Vodă, în opera
caracter obiectiv şi precis: „Au domnitu „Letopiseţul ţării Moldovei de la Aron
Ştefan vodă 47 de ani şi 2 luni şi 3 Vodă încoace, de unde este părăsit de
săptămâni şi au făcut 44 de mănăstiri şi Ureche-vornicul”, este cronicarul Miron
însuşi ţiitoriu preste toată ţara”. Costin, cunoscător al limbilor polonă,
Pe lângă portretul definitoriu al rusă, latină şi greacă şi cu viziune
lui Ştefan cel Mare, Grigore Ureche mai filozofică, moralistă asupra istoriei. El
include în cronică şi alte descrieri de este cel mai erudit dintre cronicarii
domnitori. Una dintre acestea este moldoveni, fin diplomat şi cu o înaltă
descrierea domnitorului sângeros conştiinţă istorică, şi, prin operele sale,
Alexandru Lăpuşneanul. Nucleele epice încearcă să recupereze structura şi
şi vorba memorială consemnată de sintaxa latină. Dacă Grigore Ureche vine
cronicar („de nu mă vor, eu îi voiu pe ei doar cu elemente lingvistice în
şi de nu mă iubescu, eu îi iubescu pe ei demonstraţia originii poporului şi a
şi voiu merge, ori cu voie, ori fără voie”) limbii române, Miron Costin aduce şi
au trecut în nuvela lui Costache argumente istorice, arheologice şi logice,
Negruzzi, tot astfel cum mitul eroului pentru a combate afirmaţia conform
exemplar a servit drept punct de plecare căreia poporul român se trage din tâlhari,
pentru o serie de opere literare şi istorice afirmaţie expusă de Simion Dascălul.
despre Ştefan cel Mare. Miron Costin îşi asumă un act de
Caracterul moralizator al scrierii responsabilitate morală în faţa urmaşilor,
este subliniat de existenţa subcapitolelor în „Predoslovie” la lucrarea „De neamul
„Nacazanie silnâm” (în traducere, moldovenilor”: „Eu voi da sama de ale
„Certare către cei puternici”), inserate mele, câte scriu”. În această operă
între evenimentele istorice importante; autorul demonstrează originea latină a
aceste capitole se constituie în critici românilor printr-o argumentare

ARS ARTIS GRATIA 52


ştiinţifică, şi vine cu afirmaţia: „Biruit- Ţărâi Moldovei de unde se trăgănează?/
au gândul să mă apuc de această trudă, Din ţărâle Râmului, tot neamul să
să scot lumii la vedere feliul neamului, creadză/ Traian întâiu, împăratu,
din ce izvor şi sămânţie sântu lăcuitorii supuindu pre dahii/ Dragoş apoi în
ţării noastre Moldovei şi aşa şi Ţării moldoveni premenindu pre vlahi,/
Munteneşti... şi românii din ţările Martor este Troianul, şanţul în ţara
ungureşti, că tot un neam sunt şi odată noastră/ Şi Turnul-Săverinul, munteni în
descălecaţi.” ţara voastră”. Versurile au caracter de
Argumentele arheologice aduse odă, de preamărire a înaintaşilor, dar
în favoarea demonstraţiei sale sunt afirmaţiile sunt susţinute de dovezi
reprezentate de prezenţa Valului lui arheologice din cele două provincii,
Traian şi a Podului de peste Dunăre; de dovezi numite „martor”.
asemenea, cronicarul semnalează Ca element inovator adus de
imposibilitatea de a alcătui o armată atât Miron Costin literaturii române se
de numeroasă formată din tâlhari, în remarcă prima sa operă originală şi cel
luptele duse cu cotropitorii. Este sesizată dintâi poem de meditaţie filozofică din
o inadvertenţă cu privire la lupta dintre cultura română, intitulat „Viaţa lumii”.
Traian şi Laslău Craiul, întrucât Scris în perioada 1671-1673, în versuri
perioadele lor de viaţă nu se suprapun, de 13-14 silabe, el constituie punctul de
aceştia nefiind nici pe departe plecare al liricii româneşti, însoţit de
contemporani. Deoarece românilor li se prilejul cu care Miron Costin îşi
mai spune şi vlahi, Miron Costin creează concretizează concepţia umanistă despre
o etimologie a cuvântului „vlah”, care, lume şi despre om. Publicat pentru prima
conform presupunerii sale, provine de la dată de B.P.Haşdeu în „Satyrul”, în
numele generalului roman Flacchus. Cu 1866, acesta cuprinde 130 de versuri în
privire la portul popular, redat pe alfabet chirilic, împreună cu încercarea
Columna lui Traian, sunt întâlnite unei teorii literare în „Predoslovie,
similitudini vestimentare cu portul voroavă la cetitoriu”.
roman: opincile, în opinia lui Laurenţiu Poezia este un precedent al
Toppeltin, sunt asemănătoare cu „Poemei Polone” (o formă de prezentare
încălţămintea romanilor. a istoriei în versuri de către 13 silabe), şi
Referindu-ne la argumentele combină reflecţii pesimiste privind
lingvistice, Miron Costin realizează o soarta omului şi a Universului, caracterul
listă de 87 de etimologii, verbe şi trecător, precar şi imprevizibil al
substantive care provin din limba latină: acestora.
„supercilia”- sprâncene, „oculus” – ochi, Principala scriere din care pare să
„manduco” – a mânca, „panen” – pâine, se fi inspirat cronicarul este
„autumnus” – toamnă, „stela” – stea, „Ecleziastul”, fapt dovedit prin
„nox” – noapte, „scriber” – a scrie, identificarea motivului „Vanitas
„primum vera” – primăvară. vanitatum et omnia vanitas”, care, în
În „Stihuri de descălecatul ţării”, traducere, semnifică „Deşertăciunea
aşezate în fruntea „Letopiseţului Ţărâi deşertăciunilor şi toate sunt
Moldovei de la Aronu-vodă încoace”, deşertăciuni”. Acest topos se înrudeşte şi
Miron Costin menţionează numele lui cu motivul „fortuna labilis” („soarta
Dragoş, întemeietorul Moldovei, alături schimbătoare”), răspândit în literatura
de cel al împăratului Traian: „Neamul antică şi a Evului Mediu, pe care îl preia

ARS ARTIS GRATIA 53


şi Neagoe Basarab din Biblie. Incipitul parte, este susţinută fapta bună, ce
coincide cu enunţarea motto-ului din recomandă aprecierea vieţii într-un mod
Ecleziast, după care se argumentează raţional, ce „prevede pentru a preveni”
fondul său, printr-un şir paradigmatic de („Orice faci, fă şi caută sfârşitul, cum
cazuri care întăresc ideile pe marginea vine./ Cine nu-l socoteşte nu petrece
precarităţii vieţii umane, prin bine.”), iar pe de altă parte se propune
enumerarea unor situaţii de glorie apusă. resemnarea în faţa unui iremediabil
Poema se continuă cu apelarea mecanism de distrugere a existenţei
motivului „ubi sunt” („unde sunt”), umane („Fum şi umbră sunt toate; visuri
exprimat prin lamentaţie, prilej cu care şi părere”).
sunt invocate personaje de notorietate Poemul „Viaţa lumii” a fost
din istoria universală, în chip de victime conceput într-o epocă de instabilitate şi
ale sorţii, subliniindu-se ideea de de slăbire a moravurilor, utilizând
„fortuna labilis”: „Unde-s ai lumii motive considerate a fi tipice pentru
împăraţi, unde iaste Xerxes, Alixandru atmosfera barocă a respectivei epoci.
Machidon, unde-i Artaxers,/ Avgust, Opera oferă soluţii optimiste privind
Pompeiu şi Chesar?”. Împreună cu capacitatea omului de a se sustrage sorţii
motivul „ubi sunt”, derivă din „fortuna fatale, prin fapta morală şi cugetare.
labilis” şi conceptul de „fugit Unicitatea scrierilor lui Miron
irreparabilae tempus” („trecerea Costin se remarcă şi prin prezenţa primei
ireversibilă a timpului”), preluat, se pare, descrieri artistice, prin care se
de la Vergiliu. Poema se organizează în conturează tabloul invaziei lăcustelor.
jurul fragilităţii fiinţei umane, Imaginea reprezintă o amintire din
impunându-se conceptul vieţii trecătoare timpul când cronicarul studia în Polonia,
în întregul său conţinut. Cronicarul fiind folosită tehnica anamnezei, ce
sugerează influenţa contextului asupra transcrie impresii referitoare la un
vieţii omului, afirmând că „omul este fenomen apocaliptic, fiind asociată cu o
sub vremi”; deşi scrie poemul în pagină de jurnal. Descrierea este redată
perioada tinereţii, îl încearcă gândul prin intermediul imaginilor artistice, care
morţii („O, vrăjmaşă, vicleană, tu vânezi se grupează formând figuri de stil
cu sacul,/ Pre toţi îi duci la moarte”). complexe, prezente în operele literare:
Marcată totodată de „Psalmii” lui enumeraţii („nice frundze, nici pai, ori
David („Zice David proorocul: Viaţa de iarbă, ori de sămănătură”), comparaţii
iaste floara,/Nu trăiaşte, ce îndată iaste („că era locul nu aşea negru la popas, ca
trecătoarea”), şi de clasicismul antic (cu la masul aceii mâniei lui Dumnezeu”),
idei preluate din Ovidiu – „Triste”, metafore („urlet, întunecare asupra
„Pontice”; Horaţiu – „Ad postumum”, omului sosindu”). Opera utilizează
„Ode”; Vergiliu – „Georgice”), scrierea conceptul diferenţierii temporale,
întrebuinţează şi proverbe româneşti, evidenţiindu-se un timp al evocării, un
precum „Anii nu pot aduce ce aduce timp al amintirii şi un timp al descrierii
ceasul”. şi al naraţiunii. Se remarcă acurateţea cu
Epilogul propune soluţii de tip care scrie la o distanţă considerabilă de
umanist pentru nestatornicia lumii: timp, prin reactualizarea emoţiei, a
superioritatea unei vieţi morale şi trăirilor şi a sentimentelor („ne-am
îndemnul „carpe diem” („trăieşte gândit că vine o furtună cu ploaie”).
clipa!”), fundamentat raţional. Pe de o

ARS ARTIS GRATIA 54


Aşadar, Miron Costin îşi face Ştefan-vodă cel Bun, au lăsat cuvânt
simţită prezenţa în cronica românească fiiului său, lui Bogdan-vodă, să închine
prin consemnarea unor evenimente ţara la turci, iar nu la alte neamuri, căci
istorice la care a fost martor, fiind „un neamul turcilor sunt mai înţălepţi şi mai
memorialist atent asupra vieţii şi asupra puternici, că el nu o va pute ţine ţara cu
oamenilor, ... zugrav de moravuri şi de sabia, ca dânsul”).
caractere”. El recompune destine sub Talentul de povestitor al lui Ion
forma unor „portrete cu preponderenţă Neculce este remarcabil, el fiind
morală, ţinuta fiind, de regulă, ilustrarea considerat de George Călinescu un Ion
uni precept etic”, şi aduce elemente Creangă al literaturii vechi. Mihail
inovatoare în literatura română, prin Sadoveanu recunoaşte în persoana
includerea în operă a primului poem cronicarului şi în Ion Creangă scriitorii
filozofic şi a primei descrieri artistice. operelor de căpătâi, care l-au inspirat şi
Cel care realizează o continuitate l-au dirijat în procesul de formare al
a istorisirii evenimentelor din spaţiul stilului propriu. Cărturarul transpune
românesc, Ion Neculce, descrie una informaţii aflate „în inima mea”, fără a
dintre cele mai dramatice perioade din utiliza o multitudine de surse istorice; el
istoria românilor, în opera „Letopiseţul se axează mai mult pe propriile trăiri şi
Ţărâi Moldovei de la Dabija-Vodă până percepţii.
la a doua domnie a lui Constantin Umanismul românesc se
Mavrocordat”, o lucrare memorialistică, manifestă mai târziu decât cel european,
presărată cu numeroase caracterizări şi mai precis în secolele al XVI-lea – al
portrete, descrieri, anecdote. Lucrarea XVIII-lea, odată cu apariţia primilor
este precedată de o succesiune de cărturari cunoscători ai culturii clasice şi
patruzeci şi două de legende istorice, ai limbilor latină şi greacă. Cărturarii
reunite sub titlul „O samă de cuvinte”. umanişti aparţin în cea mai mare parte
Ion Neculce motivează separarea unor familii boiereşti, ceea ce le
legendelor de cronica propriu-zisă prin facilitează accesul la o formare
faptul că primele dezvăluie întâmplări intelectuală de nivel european. Ei sunt
verosimile, dar neatestate documentar, preocupaţi de istoria neamului (cronici)
făcându-se astfel distincţia dintre şi de originea latină a poporului român.
adevărul istoric şi ficţiune. Legendele au Se argumentează în scrierile lor originea
în centrul lor figuri ale unor domnitori comună a tuturor românilor, romanitatea
precum Ştefan cel Mare, Petru Rareş sau poporului şi latinitatea limbii române,
Vasile Lupu; portretele acestora sunt precum şi continuitatea elementului
realizate prin surprinderea unei singure roman în Dacia. Exponenţii
trăsături, prin intermediul unui limbaj umanismului românesc susţin rolul
amuzant şi ironic, şi prin strecurarea educativ al cunoaşterii istoriei şi
efectului moralizator. cercetarea critică a izvoarelor istorice,
Portretul lui Ştefan cel Mare se redând în scrierile lor lupta antiotomană
recompune din cele nouă legende care comună a ţărilor române.
deschid culegerea „O samă de cuvinte”, Opera cronicarilor români este
fiind realizat pe linia trasată de ştiinţifică prin conţinut, dar literară prin
cronicarul Grigore Ureche şi încheindu- formă. Importanţa acestor tipologii de
se cu moartea domnitorului şi voinţa scriitori constă, pe de o parte, în ideile pe
testamentară a acestuia („Când au muritu care le-au pus în circulaţie, şi, pe de altă

ARS ARTIS GRATIA 55


parte, în realizarea artistică a textelor, Mircea Eliade - de la istoria
prin dezvoltarea unor tehnici narative şi religiilor la literatură
descriptive. Liniile de cercetare abordate
de cărturari au condus la dezvoltarea
istoriografiei româneşti, au dat un impuls Personalitate enciclopedică de tip
formării conştiinţei identitare şi au renascentist, Mircea Eliade - savantul şi
contribuit la impunerea limbii naţionale scriitorul - a creat o operă caracteristică
ca limbă de cultură. În a doua jumătate a printr-un profund umanism.El face parte
secolului al XVIII-lea, Şcoala Ardeleană din familia spirituală a lui Dimitrie
continuă prin reprezentanţii ei, în lucrări Cantemir, B. P. Haşdeu, N. Iorga. Istoric
ştiinţifice monumentale, argumentarea al religiilor, orientalist, etnolog,
pe bază de dovezi istorice, lingvistice, sociolog, folclorist, eseist, nuvelist,
demografice, a ideilor care au dus la romancier, dramaturg, memorialist - iată
formarea conştiinţei istorice a neamului. câteva dintre multiplele laturi ale
Preocuparea pentru istoria naţională se activităţii sale.
continuă în perioada paşoptistă, în Istoricul american al religiilor,
contextul social-politic şi cultural Robert Ellwood în Politics And Mith,
entuziast. Mihail Kogălniceanu începe să vorbea despre viaţa scriitorului ca despre
editeze, în 1843, „Letopiseţele Ţării o existenţă dominată de nostalgie:
Moldovei”, care au servit ca sursă pentru nostalgia copilăriei, a trecutului dus
scrierile cu caracter istoric şi pentru pentru totdeauna, a religiei cosmice, a
literatura romantică a vremii, dar şi paradisului.Eliade a resimţit cu putere
pentru literatura română din secolul al nostalgia copilăriei de-a lungul celei de-
XX-lea. a doua jumătate a vieţii.Nu numai prima
parte a copilăriei, ci copilăria în general
Busuioc Ilinca a păstrat pentru acesta chipul unei epoci
privilegiate.„Misterul lumii ne este
revelat în copilărie, pentru ca apoi să fie
de obicei uitat.Maturitatea ucide misterul
şi alungă sacrul din cosmos şi din
existenţa umană”.
Primele sale amintiri datează de
la vârsta de trei ani, când se afla la
Râmnicu-Sărat.În memoriile sale şi în
convorbirile cu Claude-Henri Rocquet,
Eliade insistă pe trei amintiri, toate
trimiţând la descoperiri neaşteptate,
însoţite fiecare dată de un sentiment de
uimire şi bucurie, chiar de beatitudine.
Întâlnirea cu o “enormă şi splendidă
şopârlă albastră”, într-o pădure unde
familia se oprise pentru a lua masa la
iarbă verde, ia forma unei prime şi
îmbătătoare experienţe estetice.
Înfăţişarea animalului îl fascineaza pe
copil şi îl umple de „entuziasm”: „Nu-mi

ARS ARTIS GRATIA 56


era frică, şi totuşi inima mi se zbătea. Imaginea locurilor natale o purta cu sine
Eram covârşit de bucuria de a fi întâlnit pretutindeni, fie ca „visiting profesor”,
o asemenea vieţuitoare nemaiîntâlnită, fie in calitate de conferenţiar rătăcitor
de o atât de stranie frumuseţe”. prin capitalele Occidentului.
La puţin timp după aceea, a Călătorind prin împrejurimile
urmat descoperirea “camerei secrete”, un Parisului, era de ajuns să vadă, din fuga
salon de obicei închis cu cheia, unde autocarului, lanuri întinse cu maci ori să
copiii nu aveau voie sa intre decât foarte treacă pe sub arcurile umbrite ale unei
rar şi doar însoţiţi de adulţi.Întâmplarea păduri de fag, pentru a se trezi dintr-o
seamănă cu un basm.Într-o după-amiază dată , visând, în Câmpia Munteniei şi să
de vară, copilul Mircea gaseşte uşa zărească o creastă înzăpezită a Alpilor
salonului deschisă şi intră furişându-se, pentru a-şi aminti de ascensiunile sale
ca să nu atragă atenţia. „În clipa din tinereţe, în timp de iarnă, având ca
următoare, emoţia m-a ţinut locului. ţintă Piatra Arsă din Bucegi; să umble
Parcă aş fi intrat într-un palat de basme: singuratic printr-un cartier oarecare al
stolurile erau lăsate şi perdelele grele, de Parisului, pe timpul când infloreau
catifea verde erau trase.În odaie plutea o fantomatic zarzării, ca să trăiască intens
lumină verde, irizată, ireală, parcă m-aş venirea primăverii: dar nu cea de acolo,
fi aflat dintr-o dată închis într-un bob ci cea de acasă, o primavară
uriaş, de strugure. Nu ştiu cât timp am transcendentă. Asemenea înţeleptului
rămas acolo, pe covor, respirând indian care nu se lasă ademenit de
anevoie. [...] Oglinzile mari, veneţiene, peisajul pitoresc al Mayei, ci-şi
în a căror ape adânci şi clare mă aminteşte privirile dincolo de vălul
regăseam altfel, mai crescut, mai frumos, acesteia, către esenţe şi adevărata
parcă eu însumi înnobilat de lumina cunoaştere, nudă.Eliade nu „reţine”
aceea ajunsă acolo din altă peisajul francez în sine, îl transfigurează,
lume”.Patruzeci de ani mai târziu, în în substituie altuia asemănător, însă mult
romanul Noaptea de Sânziene, Mircea va mai semnificativ, aflat în idealitate şi în
regăsi amintirea acestei clipe şi o va vis.Se aplică aici propria teorie privind
reînvesti cu un sens aproape iniţiatic.În declanşarea sacrului direct în inima
roman, salonul verde devine camera profanului.Sunt suficiente un gest, o
Sambô, în care copilul Ştefan intră de culoare, un semn, pentru ca acela care
mai multe ori ca într-un “loc paradisiac”, ştie să “citească” să se trezească (dintr-o
pentru a simţi, de fieacare dată, „o dată şi fără altă condiţionare) în plină
continuă, inexprimabilă fericire”. atmosferă suprafirească şi stimulativă, în
Camera Sambô este un simbol toate planurile existenţei, după chipul şi
obsesiv crescut din aluviuni diverse, asemănarea mitului.Iată în ce constă
experienţe concrete, lecturi, ficţiuni magia simbolului Camera Sambô.
onirice şi devenit repede existenţial al Profesorul Martin Marty,
intregii activităţi de savant, de colegul său de la Divinity School, a
memorialist si de prozator.Mansarda era Universităţii din Chicago, îşi aduce
camera de lucru, iar camera Sambô aminte de o întâmplare uimitoare.În
reprezenta locul tainic al evaziunii şi al 1969, familia Marty primise în casă doi
visării.Amândouă sunt atât de înrudite, copii veniţi din Uganda.Într-o seară,
încat, ambivalenţa creează impresia când erau invitaţi la cină soţii Eliade,
substituirii ori a transsubstanţierii. Mircea a plecat din sufragerie, lipsind o

ARS ARTIS GRATIA 57


oră.În ziua următoare, Martin Marty a vorba despre Cum am găsit piatra
aflat de la cei doi copii că scriitorul filosofală.
petrecuse acea oră în compania lor.„Ne-a În Romanul adolescentului
întrebat cum şi ce anume visăm noi în miop, Eliade povesteste despre
Africa şi dacă visăm în alt mod aici, în descoperirea uluitoare a propriului corp
America”, au adăugat copiii. „ Peste ani, şi a sexualităţii. Romanul care îi
notează Marty, băieţii îi uitaseră pe mulţi urmează, Gaudeamus, este cel al
dintre americanii pe care îi cunoscuseră, întâlnirii cu feminitatea şi cu
mai puţin pe acesta.Revenea constant în iubirea.Relaţia tânărului scriitor cu
scrisorile lor o intrebare: ‹‹Ce mai face femeia şi cu iubirea este inseparabilă de
domnul acela drăguţ, Eliade, care vroia imaginea pe care şi-o face despre
să ne cunoasca visele?››”. ”virilitate”.În memorii recunoaşte că a
Mircea începe să se deschidă împrumutat de la Papini – el insuşi
către noi influenţe.Toate cărţile au autorul unei Maschilita – acest “clişeu”
aceeaşi valoare în ochii săi, astfel încât pe care îl foloseşte aproape obsesiv în
citeşte de-a valma Originea speciilor şi textele din 1926-1928. Folosirea şi
lucrări ştiinţifice de popularizare ale lui sensurile cuvântului “virilitate” sunt
Camille Flammarion, Aventurile lui adânc înrădăcinate în istoria sa
Pinocchio şi romanele lui Gorki sau personală, aceea a formaţiei sale
Tolstoi. intelectuale, a legăturii cu propriul său
În ciuda penuriei de cărţi din corp, a construirii unei imagini de
librării, în perioada imediat următoare sine.De altfel, în scrierile tânărului se
războiului, Mircea se străduieşte să-şi poate identifica triada virilitate-
alcătuiască prima bibliotecă.În acest personalitate-cultură, în care ideea de
scop se întâmplă să foloseasca banii virilitate este strâns legata de afirmarea
primiţi de la tatăl său pentru cumpărarea personalitaţii, pe de o parte şi de
manualelor de şcoală ca să-şi procure performanţele intelectuale, pe de alta.
„cărţi adevarate”. În Gaudeamus, “pericolul”,
Voluptatea scrisului se naşte la “umilinţa” de a se îndrăgosti sunt
Mircea fără dificultăţi sau complexe, în evocate de mai multe ori.Dar tot i se va
prelungirea acestei libertăţi a lecturii ce întampla în cele din urmă, după
îi fusese îngrădită în cele din urmă.La întalnirea, în 1926, a Ricăi Stoicescu,
începutul anilor 1920, multe dintre studentă şi ea la Facultatea de
încercările sale literare sunt de interesul Litere.„Încercam sa lupt împotriva
pentru etimologie şi chimie.Este cazul acestei patimi care mi se părea că îmi
Minunatei călătorii a celor cinci cărăbuşi ameninţa libertatea şi integritatea mea
în ţara furnicilor roşii, sau cel al unei spirituală”, îşi aminteşte el.
povestiri fantastice de dimensiuni Transformarea identitaţii celuilalt,
considerabile, intitulată Memoriile unui reinventarea feminităţii sale pentru a nu
soldat de plumb, rămase necunoscute fi anulat de ea – este soluţia la care se
până de curând.La sfârşitul anului 1921, opreşte Mircea şi pe care o descrie în
scriitorul în devenire publică prima Gaudeamus.Ca un nou Pygmalion, vrea
povestire în paginile unui săptămânal să facă din fata pe care o iubeşte „o altă
ştiinţific de popularizare, „ Ziarul operă, vie”, pentru a o înalţa la nivelul
ştiinţelor populare şi al călătoriilor”. Este propriei virilitaţi”.Îi lucram sufletul, aşa
cum lucram o povestire închipuită, pe

ARS ARTIS GRATIA 58


hârtie albă.” Acest vis avea să-l India filosofia cu Dasgupta, a fost
urmărească până în India, unde avea să trimisă a doua zi.
descopere totuşi un alt mod de raportare La începutul lunii septembrie,
la sexualitate şi la femeie. Eliade a primit răspunsul
Deoarece se simţea atras maharajahului.Scris într-o franceză puţin
“definitiv” de India, chiar Eliade afirma, stângace, raspunsul era laconic, însa
în memorii, că cel de-al doilea sejur în curtenitor şi mai ales favorabil.Prinţul îi
Italia nu a fost consacrat în totalitate cerea corespondentului său român să-i
pregătirii lucrării de diplomă:„Îmi comunice suma lunară de care ar fi avut
completam în acelaşi timp informaţia nevoie in India, anunţându-l în acelaşi
despre India, şi în special despre timp că profesorul Dasgupta îl acceptă
filosofia indiană”.Corespondenţa lui ca student.Răspunzând la rândul său unei
sugerează că o parte a cercetărilor sale scrisori a tânărului, Dasgupta îl atenţiona
priveau în mod direct alchimia indiană, că un singur an de studiu nu îi ajungea
ca şi medicina şi farmacia tradiţională pentru a aprofunda filosofia indiană.
tibetană.În acelaşi timp, este aproape Primii locuitori ai Calcuttei pe
sigur că a folosit această perioadă, la care Eliade îi întâlneşte nu sunt
drept vorbind scurtă, pentru a se informa indieni.Odată ajuns în oraş găsise cu
mai bine în legatură cu tantrismul, dat uşurinţă o locuinţă într-o pensiune
fiind că primul său articol despre acest aparţinând unei familii anglo-indiene,
subiect a fost publicat în Cuvântul , la Perris, ai cărei strămoşi veniseră din
puţin timp după întoarcerea din Italia. Anglia.Lui Mircea i-ar fi plăcut să
Studiind în biblioteca locuiască încă de la început în partea
seminarului de indianistică de la indiană a oraşului, însa Dasgupta l-a
Universitatea din Roma, Eliade avea să sfătuit să se adapteze în mod progresiv
descopere, într-o după-amiază de mai, mediului din Calcutta, locuind pentru
primul volum al unei lucrări publicate în început la anglo-indieni.În timpul şederii
1922 la Cambridge – A history of Indian în India, scriitorul va întreţine relaţii
Philosophy a lui Surendranath bune cu familia Perris, însă pensiunea
Dasgupta.În prefaţa lucrării sale, lor avea să rămână pentru el locul unei
Dasgupta îi mulţumea protectorului său, sociabilităţi fără iluzii.Eliade avea să-l
Manindrea Chandra Nandy, cunoască pe binefăcătorul său,
maharajahului statului Kassimbazar, maharajahul din Kassimbazaar, în prima
situat în Bengal, pentru ajutorul financiar zi a anului 1929, în locuinţa mai curând
acordat în vederea publicării modestă a acestuia de la Calcutta.
cărţii.Mulţumirile erau însoţite de un Tânărul român avea să îşi dea
portret măgulitor al acestui mecena care seama că bursa alocată nu îi ajungea
finanţase, de asemenea, studiile şi decât pentru minimul nevoilor sale.A
cercetările a numeroşi savanţi bengalezi, fost împarţit între puternica nostalgie a
printre care şi Dasgupta. propriei istorii personale şi tentaţia
Se pare ca şi-a întrerupt pentru repetată de a începe “o viaţă nouă”,
moment lectura.„Cu emoţie am copiat eliberată în întregime de povara
numele şi adresa maharajahului; apoi, trecutului.Va asocia toata viaţa India cu
chiar acolo pe loc, am început o libertatea, atât în articolele sale din anii
scrisoare în frantuzeşte”.Scrisoarea, o 1930, cât şi în jurnalul de după razboi
cerere pentru bursă pentru a studia în sau în memorii.El nutrise încă din

ARS ARTIS GRATIA 59


adolescenţă un vis de putere, de putere istoriei doctrinelor yoga sau a
asupra sie însuşi, visul unei libertăţi raporturilor dintre yoga clasică, Vedanta
înţelese ca suprimare a oricărei şi budism [...] Ştiam că Dasgupta
condiţionări imanente din viaţa de toate spusese tot ce era esenţial despre
zilele.După părerea lui Mircea filosofia yoga şi despre locul ei în
Vulcănescu, tocmai acest vis îl gândirea indiană.Ar fi fost inutil să revin
împiedicase pe Eliade până atunci să încă o dată asupra acestor probleme,
devină cu adevărat creştin.India era ţara chiar dacă aş fi adus anumite lucruri
făgăduinţei, în care acest vis trebuia să noi.”
devină realitate... Într-o scrisoare către Pettazzoni
Visul nu i-a fost probabil din februarie 1929, se simte obligat sa-şi
niciodată dezvăluit lui Dasgupta care nu liniştească “maestrul” în privinţa
putea să ghicească multiplele resorturi orientării studiilor sale: „Vă rog să nu
ale iubirii pe care studentul său uitaţi că istoria religiilor a rămas – şi va
mărturisea că o resimte pentru rămâne – subiectul studiilor mele.Am
India.Dasgupta se arăta foarte binevoitor venit în India pentru a învăţa sanscrita şi
faţa de Mircea, căruia îi acorda un sprijin spre a mă pregăti pentru viitoarele mele
plin de atenţie.I-a găsit un pandit(titlu studii asupra religiilor Asiei [...] Studiile
dat savanţilor, învăţaţilor etc. brahmani mele se axează pe Yoga şi
din India) care îi dădea zilnic lecţii de Tantra.Bănuiţi fără îndoială, importanţa
sanscrită şi, din cauza prezenţei muncii mele în ceea ce priveşte religia şi
studentului român şi-a ţinut timp de magia.„Într-o altă epistolă pe care i-o
aproape doi ani cursurile la universitate adresează, după o lună de la sosirea în
în engleză, iar nu în bengali, ca Calcutta, indianistului Jakob W. Hauer
înainte.Pentru tânărul român, Dasgupta adaugă faptul că se găseşte în India
este „un mare creator”, căruia îi admira „pentru a studia chiar filosofia hindusă,
cursurile şi căruia îi propune să-i traducă în special Yoga” cu Dasgupta.Şi totuşi,
în franceză primul volum din Istoria scrisoarea insistă asupra problemei
filosofiei indiene. tantrismului şi , prin intermediul ei,
Rezultatul experienţei indiene se asupra istoriei religiilor în general.”În
concretizează în operele de mare ceea ce mă priveşte, aş dori să încerc o
valoare: Maitreyi, India, Caietele analiză [a tantrismului] din punct de
maharajahului. vedere al experienţei psihologice şi
Şocul frontal cu bogata şi mistice – nu numai istorice [...] Studiile
prestigioasa tradiţie a filologiei sanscrite mele preferate sunt cele care privesc
este deja suficient pentru a-l împinge istoria religiilor [...], nu numai istoria
către unele clarificări de ordin documentelor religioase, ci şi a
intelectual, şi personal.Potrivit conţinutului, a posibilităţilor acestei
memoriilor lui, Dasgupta ar fi vrut să experienţe”.”Depersonalizarea prin şi în
facă din el un fel de urmaş intelectual, Dumnezeu” şi “concentrarea rituală
care să lucreze pe calea pe care o magică” sunt, îi scrie Eliade
deschise el însuşi.Profesorul susţine la corespondentului său german, cele două
Cambridge, în 1920, o teză despre categorii de “experienţe aflate dincolo
raportul dintre filosofia yoga şi celelalte ori alături de viaţa propriu-zisă
filosofii indiene.„Dasgupta ar fi preferat raţională”
să mă vadă concentrându-mă asupra

ARS ARTIS GRATIA 60


Eliade încercase să descrie până yoga împinge la limită „cunoaşterea
atunci experienţa religioasă, îndeosebi experimentală” a lumii suprasensibile.
pe cea mistică, ca pe o altă experienţă a Eliade îşi aminteşte că Dasgupta
realului a cărei autenticitate şi îi făgaduise să-l iniţieze in practica yoga,
însemnătate „concretă” se citesc în însa acest lucru nu s-a întâmplat
opoziţie cu limitările impuse de dogma niciodată: „I-am spus de multe ori lui
religioasă sau de viziunea pozitivă Dasgupta: ‹‹Maestre! Daţi-mi ceva mai
asupra lumii.În India, yoga este forma de mult decât textele››.Dar el îmi
„mistica experimentală” prin excelenţă – răspundea: ‹‹Aşteaptă puţin, trebuie
„experienţa iraţională, personală, neapărat să cunoşti bine toate acestea din
concretă”.Prin raportul său complex cu punct de vedere filologic şi
corpul uman, prin efortul personal pe filosofic...››”.Îi spunea adesea: „Pentru
care îl depune ucenicul yoghin, prin voi, europenii, practica yoga este şi mai
rezultatele variate pe plan mistic sau grea decât pentru noi, hinduşii”.Aceasta
magic, yoga este vârful de lance a ceea căutare timpurie şi permanentă a
ce romanul numeşte fără încetare, contactului cu practica yoga era
“tendinţa către concret” a spiritualităţii încurajată de Julius Evola, căruia Mircea
indiene. „Yoga, scria Eliade în 1936, îi scrie în 1930, informându-l despre
prezintă vaste posibilităţi de experienţă, cercetările sale.În luna mai, Evola îi
care erau înăbuşite în Pantanjala-Yoga, răspunde:„Mi-ar plăcea mult să ştiu ce
în general, în toate formele de yoga aţi aflat acolo în privinţa lucrurilor care
brahmică.”Toate textele yoghinice, ne interesează: în domeniul practicii mai
inclusiv cel al lui Pantanjali, concordă în mult decât cel al doctrinei şi al
a recunoaşte yoghinului posesia unor metafizicii.”
puteri supraumane: cunoaşterea vieţilor Mare istoric si filosof al
sale anterioare, cunoaşterea “stărilor religiilor, Eliade scoate la iveală
mentale” ale celorlalţi oameni, dispariţii legendele vechi, uitate, mituri, adică
şi apariţii miraculoase etc. “istorii sacre”, adevărate ca stare de
Prestigiul de care se bucură spirit şi modus vivendi într-un univers
deţinătorii acestor puteri asigurase arhaic, unde “totul era posibil”.
„succesul yogăi în clasele de jos ale Experienţa de care a avut parte în
Indiei”, deteminand apariţia elementului îndepărtata Indie i-a oferit posibilitatea
numit „yoga populară”.Pentru popor, de a analiza lucrurile dintr-o cu totul altă
yoghinul nu este doar omul “sfânt” care perspectivă.În Istoria credinţelor şi
a abandonat lumea spre a realiza ideilor religioase sunt analizate pe rând
eliberarea absolută a sufletului - ci, mai tradiţiile paleolitice, ale popoarelor
ales omul puterilor miraculoase, cel care primitive, legendele germanice,
inspiră teama, magicianul.Eliade asemănătoare în mare măsură cu cele
sugerează că a experimentat el însuşi iraniene, cultul preoţilor druizi, confrerie
dimensiunea magică a yogăi, pentru a-şi religioasă capabilă să-şi transmită
dezvălui apoi câteva aspecte in literatura cunoştinţele pe cale ezoterică, preoţi
sa fantastică: „Cred în realitatea despre care se spunea că pot stăpâni
experienţelor care ne fac ‹‹să ieşim din elementele naturii, putând aduce
timp›› şi ‹‹să ieşim din spaţiu››”.Prin furtuni.Eliade nu pierde prilejul de a
dublul său aspect de cale de ascensiune stabili o linie pe conexiunile între
mistică şi de sursă de puteri magice, credinţele popoarelor neordice şi cele ale

ARS ARTIS GRATIA 61


dacilor, avându-l ca zeu principal pe De la Zalmoxis la Genghis-Han
Zamolxis, un “sleeping bear”, un zeu al (1970) analizează mai multe legende sau
pământului.”Am insistat asupra crizelor mituri referitoare la jertfă, la populaţiile
în adâncime şi, mai ales, asupra războinice primitive, cunoscutele
momentelor creatoare ale diverselor Mannerbiinde, din care făceau parte şi
tradiţii, într-un cuvânt, am încercat să dacii-lupi, purtători ai steagului cu
pun în lumină contribuţiile majore la stindardul animalului sălbatic, sau
istoria ideilor şi credinţelor religioase.” corespondenţele dintre zeii daci şi cei
În Mitul eternei reîntoarceri, germanici. Capitolele, în numar de opt,
scriitorul stabileşte o ierarhie în care sunt: Dacii şi Lupii, Zalmoxis, descriind
“l’uomo arcaico” este mult mai creativ procesul de ocultaţie de trei ani prin care
decât “l’uomo moderno”, pentru că el se obţine imortalitatea, Satana şi Bunul
are capacitatea de a regenera timpul: Dumnezeu, Meşterul Manole şi
„Dezlănţuirea licenţei, violarea tuturor Mănastirea Argeşului, Cultul
interdicţiilor, coincidenţa tuturor mătrăgunei în Romania, Mioara
contratiilor nu au altă intenţie decât năzdrăvană.
aceea de a dizolva lumea, a cărei Proza de ficţiune a lui Mircea
imagine e comunitatea, şi de a restaura Eliade include, în straturile sale
acel illud tempus primordial care este, profunde, ideologia şi formaţia ştiinţifică
evident, momentul mitic al începutului a scriitorului, mai întai o literatură a
(haos) şi al sfârşitului (potop sau autenticităţii şi a experienţei, a "trăirii",
ekpzrosis, apocalips) [...] Dorinţei de a un fel de jurnale autentice sau ficţionale,
se găsi întotdeauna şi spontan într-un prin Romanul adolescentului miop
spaţiu sacru îi corespunde dorinţa de a (1922-1923), rămas până în 1989 în
trăi mereu, graţie repetiţiei gesturilor manuscris, Isabel şi apele diavolului
arhetipale, în eternitate. „Pentru a (1930), Maitreyi (1933), Întoarcerea din
înţelege hermeneutica lui Mircea Eliade rai (1934), Huliganii şi Şantier (1935),
trebuie să pornim de la conceptele apoi o literatură îndreptată către zona
majore ale operei sale. El porneste in fantasticului şi a reprezentărilor mitice,
analiza de la cartea lui Uno Holmberg, prin nuvelele Lumina ce se stinge
Der Baum des Lebens; dupa acesta, (1934), Domnişoara Christina (1936),
popoarele arhaice stabileau un axis Şarpele(1937), Nopţi la Serampore şi
mundi, o „coloana cosmică", Secretul doctorului Honigberger (1940).
responsabilă de legatura între uranic şi Aceasta direcţie va fi continuată şi
neptunic. Zeul celest locuieşte pe un amplificată după a doua conflagraţie
munte care se defineşte şi el ca "axa mondială, prin romanul Noaptea de
primordială", de unde stăpâneşte Sânziene (1955) şi volumele de povestiri
fenomenologia naturală sau Nuvele (1963): Pe strada Mântuleasa
supranaturală. La fel, popoarele (1969), Nouăsprezece trandafiri (1980).
considerate "primitive" au un "ax Tot ceea ce este comun acestor
central", care le ghidează în scrieri în proză este fenomenul "ruperii
manifestările ontologice. Şi timpul poate treptate de ontologic", intrarea într-o altă
fi un imago mundi, putând fi remodelat dimensiune a spiritului. Scrierile literare
în diverse forme, prin aceasta stabilindu- ale lui Mircea Eliade pun în scenă epică
se sacralitatea sau caracterul profan al multe dintre experienţele şi ideile sale
lumii. filosofice. Romanul Maitreyi este o

ARS ARTIS GRATIA 62


poveste de dragoste între Allan, un fiinţei umane.Problema condiţiei umane,
european, şi Maitreyi, fiica gazdei sale temporalitatea şi istoricitatea fiinţei
din India, inginerul Narendra Sen. India umane – în termenii lui Heidegger, aşa
este, pentru europeni, unul dintre acele numita „grije” prin care se dezvăluie
teritorii secrete unde ritualurile sunt înca fiinţa fiinţei (Dasein) - , problemă situată
practică obişnuită şi norme de viaţă, în miezul filosofiei europene, a
locul predilect pentru meditaţii de tip preocupat gândirea indiană. „Ceea ce
budist. Erosul se acumulează pe filosofia occidentală modernă numeşte
nesimţite, până la o împlinire incertă. ‹‹a fi în situaţie››, ‹‹a fi constituit de
Gesturile tinerei fete, deşi destul de temporalitate şi istoricitate›› are drept
ciudate, sunt de o senzualitate extremă. corespondent în gândirea indiană
De-a lungul întregii sale vieţi , ‹‹existenţa în maya››.Dacă se ajunge la
Eliade a deosebit între două tipuri de omologarea celor două orizonturi
cercetători din domeniul istoriei religiei: filosofice – indian şi occidental - , tot
pe de-o parte, savantul „extraspectiv”, de ceea ce a gândit India referitor la maya
orientare în primul rând filologică, prezintă pentru noi o anumită
frecvent întâlnit până astăzi în Europa; actualitate.”
pe de altă parte, tipul „introspectiv” care Pentru a face legătura între
ţine seama şi de aspectele fiziologice şi indianismul lui Eliade şi substratul
psihologice ale domeniului de investigat, esenţial al operelor acestuia, putem apela
şi care se bazează episodic pe propria-i la o definiţie potrivită. Chiar dacă
intuiţie: „Când este vorba de valori simplă, formulată de Roger Caillois: „În
spirituale, contribuţia filologiei, oricât de definitiv, despre sacru în general,
indispensabilă ar fi ea, nu epuizează singurul lucru ce se poate afirma în mod
bogăţia obiectului.[…] Atunci când valabil este conţinut în însăşi definiţia
abordăm o spiritualitate exotică, termenului: şi anume că el se opune
înţelegem cu precădere ceea ce suntem profanului.”
predestinaţi să înţelegem prin propria Încercând să definească mitul ,
noastră vocaţie, prin propria noastră Eliade arată că acesta „povesteşte o
orientare şi prin aceea a momentului istorie sacră; el relatează un eveniment
istoric căruia îi aparţinem.Acest truism care a avut loc în timpul primordial,
are o aplicabilitate generală.” timpul fabulos al «începuturilor». Altfel
India joacă un rol important în zis, mitul povesteşte cum, mulţumită
conştiinţa lumii occidentale.După isprăvilor fiinţelor supranaturale, o
Eliade, gândirea indiană putea să realitate s-a născut, fie că e vorba de
intereseze Europa sub trei aspecte: mai realitatea totală, Cosmosul, sau numai de
întâi tratarea feluritelor determinări ale un fragment: o insulă, o specie
omului, apoi elaborarea problemei vegetală, o comportare umană, o
temporalităţii şi a istoricităţii umane şi, instituţie. E aşadar întotdeauna povestea
în fine, căutarea unei soluţii la spaima şi unei «faceri»: ni se povesteşte cum a fost
disperarea care apar o data cu conştiinţa produs ceva, cum a început «să
temporalităţii, cauza primordială a fie».Mitul nu vorbeşte decât despre ceea
tuturor determinărilor.Pentru tânărul ce s-a întâmplat «realmente», despre
istoric al religiilor e limpede că India s-a ceea ce s-a întâmplat pe deplin. În fond,
străduit să analizeze cu o rigoare miturile descriu diversele şi uneori
nedepăşită feluritele determinări ale dramaticele izbucniri în lume ale

ARS ARTIS GRATIA 63


sacrului (sau a supranaturalului). Tocmai personajele la contingenţa cu irealul.
această izbucnire a sacrului Procedeul spărturii în real, prin care se
fundamentează cu adevărat lumea şi o revarsă timpul şi spaţiul fantastic,
face aşa cum arată azi. Mai mult încă: creând, în lumea concretă, profană, o
tocmai în urma intervenţiilor fiinţelor altă ordine, deseori neinteligibilă, este
supranaturale este omul ceea ce e azi, o folosit mai întâi, mai mult ca tehnica
fiinţă muritoare, sexuată şi culturală” literară, în nuvelele de tinereţe, Nopţi la
(Mircea Eliade - Aspecte ale mitului) Serampore şi Secretul doctorului
Mitul, această fascinantă noţiune Honigberger (1940), de pildă, tema
a antropologiei moderne, îşi găseşte, în indică a ascezei şi a practicilor yoga
opera de savant şi de scriitor a lui Mircea constituind suportul teoretic şi estetic al
Eliade, locul cel mai de sus, pe care nici justificării în plan epic a evenimentelor.
unul dintre celelalte concepte ale În nuvelele mai noi, reunite in volumul
hermeneuticii sale nu îl poate atinge. De În curte la Dionis (1981), personajele
la lucrările de inceput, Alchimie asiatică, principale sunt purtătoare de semne
Cosmologie şi alchimie babiloniană, mitice, ele inseşi se descoperă prin
Mitul reintegrării, Comentarii la legenda lectură similar revelării mitului, "istoria
Meşterului Manole, pînă la The Sacred adevarată" a lor, învăluită, ca şi adevărul
and the Profane, Aspects du Mythe, De originar al mitului, de numeroase straturi
Zalmoxis a Gengis-Khan şi la profane, se descifrează prin efort
monumentala Histoire des croyances et iniţiatic, prin capacitatea de interpretare,
des idées réligieuses, studierea miturilor ca şi în cercetarea ştiinţifică, a
este preocuparea capitală a acestui„ numeroaselor semne, de evitare a
homerid al istoriei religiilor care a pistelor false, înşelătoare.
transformat disciplina cunoaşterii Un farmec cu totul aparte, senin,
mitologice într-o epopee a ideilor" (Ion obţinem prin fantastic în La ţigănci, un
Lotreanu).Congeneră acestui vast câmp giuvaier al literaturii lui Mircea Eliade,
teoretic, literatura lui Mircea Eliade îşi construcţie de un echilibru şi o armonie
aprofundează temele şi structurile pe clasice. Elementul surpriză devine aici,
masura dezvoltării excepţionale a operei fară a eşua în feerie, un vehicul al
savantului, asumându-şi progresiv, în încântării pure. Liberă de orice intenţie
romane şi îndeosebi în nuvele, funcţia extraartistică, nuvela poate aminti
revelării mitului, a existenţei mitice în povestea indiană (rezumată în Noaptea
cotidianul desacralizat, a acelor istorii de Sânziene ) a lui Naranda cel iluzionat
sacre originare, uitate, ce irump însă în de Vişnu, Zeul căruia îi pune o întrebare
chip neprevăzut în real, tulburându-i cam prea îndrăzneaţă, îl trimite pe ermit
planurile, generatoare de timp şi de să îi aducă un pahar de apă. Naranda se
spaţiu fantastic. duce, dar, uitând de ce a plecat, intră în
Pentru Mircea Eliade, mitul este vorbă cu o fată, se însoară, îşi
viu (mythe vivant), traieşte, pentru construieşte gospodărie, procreează,
iniţiaţi, şi astăzi, într-o resurecţie sui- duce existenţa unui om oarecare, până
generis, printr-o spărtură în real, semne când o inundaţie îi distruge familia şi
ale lui, învăluite de repetate aluviuni toată agoniseala. Atunci, aflându-se din
profane, putând fi receptate prin practici nou pe câmp, aude glasul lui Vişnu din
iniţiatice sau prin întâmplări neobişnuite, tufişul în care îl lăsase: „Nu-mi mai
unele inexplicabile, care situeaza

ARS ARTIS GRATIA 64


aduci apă? A trecut aproape o jumătate începe pe una din străzile Bucureştilor,
de ceas...”. într-o după-amiază caniculară, pe la ora
Timpul e o iluzie! Iluzia lui trei, când profesorul Gavrilescu se
Gavrilescu, profesorul de pian, e inversă întoarce acasă cu tramvaiul de la o lecţie
aceleia a pustnicului Naranda. Situata particulară de pian. Căldura copleşitoare
cronologic între aceste doua etape îi dă o locvacitate deosebită, dialogurile
distincte, apărând în 1959, nuvela La concentrându-se însă asupra a doua
ţigănci ilustrează, ca temă, drama (chiar subiecte: aventurile celebrului colonel
tragedia, ar spune personajul principal) Lawrence în Arabia şi grădina
omului profan, incapabil de a descifra misterioasă, un loc rău famat, în care
semnele mitice, de a învinge amnezia trăiesc nu mai puţin misterioasele
conştiinţei moderne, de „a trăi mitul" şi ţigănci. Profesorul constată că a uitat
a-1 reintegra în spaţiul profan, redând partiturile la Otilia, eleva sa, coboară şi
evenimentelor „caracterul semnificativ şi încearcă să ia tramvaiul în sens invers,
exemplar al întâmplărilor originare. Sub însă îl pierde şi nimereşte în cele din
aspectul tehnicii literare, întâlnim un urmă, mai mult din curiozitate, la
savant scenariu al fantasticului, faliile de ţigănci. Aici este pus să aleagă, dintre
real şi de ireal interferându-se trei fete tinere, pe cea care este ţigancă,
imprevizibil, cu semne indicibile, deduse dar, din două încercări, nu reuşeşte. Le
numai de lector, inconştientizate însă de povesteşte acestora „tragedia vieţii" sale,
personajul principal, care, pe tot marea iubire pentru Hildegard, pe care o
parcursul nuvelei, rămâne un străin în pierduse pentru mai comuna Elsa, cu
labirint, mai mult condus decât care se şi căsătorise. Fetele îl părăsesc şi
conducător al actelor sale. Gavrilescu rătăceşte printr-un labirint
Modestul profesor de liceu, ciudat, se înfăşoară la un moment dat
Gavrilescu, personajul central al nuvelei, chiar într-o draperie, ca într-un giulgiu
nu înţelege până la capăt experienţa care îl sufocă.
iniţiatică, unică şi exemplară, la care este Mitul labirintului care, după
supus, interpretând faptele numai în Eliade, este imaginea propriu-zisă a
planul realului, cu instrumentele logicii iniţierii, se regăseşte concentrat în scena
comune, necreatoare şi suficiente sieşi, în care protagonistul se rătăceşte printre
exprimând de fapt suficienţa funciară a draperiile preţioase şi paravane („îi luă
omului. Gavrilescu nu este numai omul mâna şi-l conduse repede către o căsuţă
comun al timpurilor moderne, ci exprimă veche, pe care anevoie ar fi putut-o
chiar condiţia umană, omul ce a săvârşit bănui acolo, ascunsă între tufe mari de
păcatul originar, care a ratat la începuturi liliac si boz.[...]Gavrilescu pătrunse într-
şi rateaza în continuare, fără capacitatea o penumbră curioasă, parcă ferestrele ar
iniţiatică de salvare. Gavrilescu a ratat, fi avut geamuri albastre şi verzi”).
în tinereţe, o mare iubire, pentru Această descriere a camerei în care intră
nemţoaica Hildegard, iubirea unică, Gavrilescu se poate asemui cu cea în
primordială, şi de aici începe ceea ce care a intrat Eliade la începutul vieţii
numeşte el însuşi „tragedia vieţii mele". sale, aceea care urma să devină Camera
Dacă ne-am situa numai în planul Sambô („În clipa următoare, emoţia m-a
realului, aşa cum este perceput de ţinut locului. Parcă aş fi intrat într-un
personajul principal, facticitatea nuvelei palat de basme: stolurile erau lăsate şi
s-ar putea rezuma cu uşurinţă. Acţiunea perdelele grele, de catifea verde erau

ARS ARTIS GRATIA 65


trase. În odaie plutea o lumină verde, primul caz, Gavrilescu nu e convins că
irizată, ireală, parca m-aş fi aflat dintr-o trebuie să intre la ţigănci, dar nu se poate
dată închis într-un bob uriaş, de strugure. sustrage chemării. În al doilea, înţelege
Nu ştiu cât timp am rămas acolo, pe că el aparţine universului fantastic al
covor, respirând anevoie. [...] Oglinzile ţigăncilor: că numai acolo poate găsi
mari, veneţiene, în a caror ape adânci şi răspuns la întrebările al căror înţeles nu
clare mă regăseam altfel, mai crescut, îl poate desluşi. Ca o consecinţă,
mai frumos, parca eu însumi înnobilat de simetria celor două intrări se rupe. Se
lumina aceea ajunsă acolo din altă ştie, că în final, Gavrilescu găseşte din
lume”). nou drumul, negăsind camera indicată de
Numeroasele aluzii mitice babă şi intrând la întâmplare într-una
prezente în text fac posibilă interpretarea dintre ele. Ar fi putut intra, cu aceeaşi
dupa care La ţigănci nu ar înfăţişa doar o abulie, în oricare: simbolic, în toate se
călătorie spirituală într-o zonă situată găseşte numai Hildegard, fiinţa morţii, a
dincolo de realitatea cotidiană, ci şi o „nuntirii” prin moarte.
„alegorie a morţii”. Drumul îl duce pe În tradiţia cabalistică, preluată de
protagonist de la viaţă la moarte şi apoi alchimişti, labirintul este o funcţie
spre viaţa veşnică, de la zona profană la magică, este una din tainele atribuite lui
cea sacră, traseu pe care realul şi Solomon. Labirintul ar putea avea şi o
fantasticul par să se întrepătrundă. Sub semnificaţie solară, din cauza dublei
aspect analogic, şi într-o bună măsură securi al cărei Palat ar fi, şi care este
chiar morfologic, dacă ţinem seama de gravată pe multe monumente minoene.
rătăcirile profesorului de pian prin odaia Labirintul duce de asemenea în interiorul
celor trei ispititoare, structura nuvelei e sinelui, spre un fel de sanctuar interior şi
labirintică: un protagonist pătrunde într– ascuns, unde tronează ceea ce este mai
un spaţiu privilegiat, rătăceşte în el, şi tainic în fiinţa omenească. Gândul te
revine „renăscut”, la lumină, chiar dacă, duce la mens – templul Sfântului Duh
în cazul de faţă, expulzarea se dovedeşte din sufletul în stare harică sau încă la
a fi fatidică. Spre deosebire de adâncurile inconştientului. Labirintul ar
labirinturile clasice însă, unde se fi o combinaţie a celor doua motive :
pătrunde o singură dată, Gavrilescu intră spirala şi coada împletită şi exprimă o
de două ori la ţigănci: prima dată, atunci voinţă foarte evidentă de a figura
când coboară din tramvai, iar a doua infinitul sub cele două aspecte pe care le
oară în final, când revine la ţigănci cu îmbracă în imaginaţia oamenilor.
speranţa subiacentă de a „corecta” Cu cât călătoria este mai grea, cu atât
experienţa primă şi de a reface ordinea obstacolele sunt mai numeroase şi grele,
lucrurilor. cu atât mai mult adeptul se transformă şi,
Decriptând logica celor două în cursul acestei iniţieri itinerante,
intrări, prima oară el este atras înăuntru, dobândeşte un nou sine. Giulgiul
şi condus către experienţa pe care o are reprezintă chiar simbolul indian de văl al
(structură de tip Call, după clasificarea Mayei. Maya este activitatea, mişcarea ,
lui Culianu), pe când a doua oară el devenirea, principiul primordial şi poate
caută şi găseşte drumul de unul singur, fi asimilată cu prakrti sin Samkhza –
voluntar (quest). În primul caz, voinţa nu Yoga, ca şi cu „voinţa de a trăi”, concept
joacă niciun rol; în al doilea: e esenţial în doctrina lui Arthur
determinată chiar derivă din confuzie. În Schopenhauer ori cu „dorul nemărginit”

ARS ARTIS GRATIA 66


din poezia Scrisoarea I, de Mihai acţionează negativ asupra omului ca
Eminescu. Mircea Eliade susţine necunoaştere. Ea este hrănită cu
următoarele : „vălul mayei este o ignoranţă. Moartea iluziilor, egoismului
formulă imaginată pentru a exprima şi ignoranţei va fi urmată de o renaştere.
irealitatea ontologică, atât a lumii, cât şi Semnele insolitării sunt reprezentate de
a întregii experienţe umane”. Irealitatea următoarele fapte :reuşeşte, până la
ontologică, însă, este conferită de urmă, să iasă din grădină, dar constată,
temporalitate, de accentul pus pe cu perplexitate, că nimic nu se mai
materialitate, pe devenire, care, în potriveşte cu ce a fost înainte. Deşi pare
esenţă, socotim că înseamnă murire. Aşa să fie ora opt şi aceeaşi căldură
iese în evidenţă caracterul iluzoriu, înăbuşitoare), pe strada Preoteselor, la
atunci când se raportează existenţa numărul 18, unde locuiau madam
umană la scara absolutului, a Voitinovici şi Otilia, găseşte altă familie,
perfecţiunii. A vedea viţa ca un miraj, vechea locatară mutându-se de opt ani în
supusă puterii Mayei (acţiunea ei provincie. În tramvai constată că banii
negativă, ca avidya=necunoaştere) nu pe care îi are au ieşit din circulaţie.
semnifică nicidecum negativism şi o Ajuns acasă, neverosimilul şi
nouă valorizare.Viaţa înseamnă spirit. perplexitatea continuă: cheia nu se mai
Maya reprezintă un termen fundamental potriveşte la uşă, i se spune că acolo
în gândirea indiană, un adevărat mit. locuieşte o familie străină, Stănescu, iar
Sensul cel mai vehiculat al Mayei este o vecină cunoscută a murit de cinci ani.
cel al „iluziei”. Scopul este eliberarea de De la cârciumarul din colţ află că soţia
condiţionări, de Marea Trecere. În ciuda sa, Elsa, a plecat înapoi în Germania, în
concepţiei existenţialiste despre lume şi urmă cu doisprezece ani, imediat după
viaţă, Maya nu este absurdă şi nici dispariţia neexplicată a lui Gavrilescu...
gratuită, ci o creaţie divină, un joc În final, el se întoarce la ţigănci, unde o
cosmic, energia la baza creaţiei lumii. găseşte, în chip neaşteptat, pe Hildegard,
Gândirea indiană nu se complace nemţoaica pe care fusese sfătuit să o
în deplângere şi descumpănire ca aleagă de la început, şi porneşte
existenţialismul, ci întrevede o soluţie împreună cu ea spre pădure, conduşi de
prin eliberarea de experienţă umană, de un birjar misterios.
viţă fenomenală. Un mijloc de realizare Pe acest traseu epic, inserţia,
este şi înlăturarea vălului Mayei. invazia irealului se face treptat, prin
Morfologia religiilor consideră că a da la semne multiple, a căror punere în
o parte vălul mayei echivalează cu a te coerenţă este destul de dificilă, poate
afla înaintea fiinţei supreme, a realităţii niciodată dusă până la capăt. La început,
ultime, a lui Dumnezeu. Noţiunea de nimic nu anunţă fapte neobişnuite.
Maya nu are sens fără noţiunea de Discuţiile din tramvai urmează o
Brahman. Relaţia dintre Brahman si mecanică inconturnabilă: oamenii
Maya poate fi întâlnită şi în opera vorbesc în virtutea inerţiei, din plăcerea
celebrului Śankaracarya. Pe Maya o de a comunica. Nimic nu este mai uşor
găsim legată de Brahman, ca aspect al decât a vorbi, dar aici dialogul are o
acestuia, la fel cum în Maitri Upanişad gratuitate aparentă, întrucât devine
se arată că Brahman are doua polarităţi: aluziv, conţinând sensuri subtile, ce se
Timpul şi Eternitatea. Maya trebuie vor explica mai târziu, în cuprinsul
identificată şi anihilată, atunci când nuvelei. În primul rând, căldura este

ARS ARTIS GRATIA 67


năucitoare, fenomen meteorologic puteri magico-religioase.Departe de
aproape unic:„E teribil de cald! - spuse semnificaţia biblică arhicunoscută
el deodată. Nu s-au pomenit aşa călduri (focurile iadului), acest element cosmic
din 1905!...". are virtuţi deosebite prin care ceează
În mod paradoxal, căldura mare puterea spirituală.În om se aprinde
reprezintă motivul pentru care viaţa lui flacăra cunoaşterii, ca şi aspiraţia
Gavrilescu s-a schimbat, cât şi cel pentru fierbinte spre topirea în oceanul
care are loc revenirea la adevăratul universului, spre eliberare şi nemurire.În
destin al personajului: ”Era prea cald. capitolul numit La chaleur
Nu îndrăznea nimeni să iasă din casă şi magique(Căldura magică), Mircea
acolo, sub arbori, ...”. Căldura excesivă Eliade, ca un bun cunoscător în
este cea care îl determină pe Gavrilescu domeniu, afirmă că în yoga şi tantrism
să se plimbe pe sub arbori. În felul căldura constituie un fenomen
acesta are loc întâlnirea cu Elsa, întâlnire curent.Spre exemplu, transmutarea
care i-a schimbat întreaga biografie. În energiei sexuale, se arată, produce în
proza lui Eliade, căldura este valoarea tantrism o căldură magică.În aceeaşi
unui semn care indică prezenţa sacrului ordine de idei, se ilustrează căldura cu
în profan. Căldura , în yoga, este tapas, asceza şi cu uniunea mistică din yoga.Ne
care înseamnă în acelaşi timp asceză. găsim în orizontul conotaţiilor spirituale
Această abţinere a focului interior este ale căldurii.Se spune că Buddha iradiază
uneori înţeleasă în sens strict: de căldură întrucât practică asceza.Legătura
exemplu, în şamanism, ca şi în dintre yoga şi tantra în ceea ce priveşte
g’Tummo-ul tibetan, unde ea se subiectul naşterii de puteri spirituale prin
manifestă printr-o rezistenţă căldură magică se realizează cu mare
extraordinară la frigul exterior. uşurinţă.De multe ori yoga şi tantra sunt
Dar nu este vorba aici decât de luate împreună.Trezirea şarpelui
aplicaţii secundare. Tapas înseamnă kundalini degajă o anume senzaţie de
ardoarea interioară, flacăra spirituală, căldură.De fapt, kundalini simbolizează
distrugerea prin foc a percepţiilor, a energia în yoga tantrică.Experimentând
limitărilor existenţei individuale. căldura, eroul, ca şi zoghinul sau
Elementul foc corespunde de altfel în şamanul depăşeşte condiţia umană
tantrism cu Anahata-chakra, care este profană, o transcende, aşadar, şi se
centrul lumii. Anumite şcoli budiste încorporează în sacralitate.
practică meditaţia asupra elementului Nici evocarea colonelului
căldură. Dar, mai ales, senzaţia de Thomas Edward Lawrence, scriitor,
căldură este cu precădere legată de aventurier şi soldat englez implicat în
ascensiunea şarpelui kundallni, pe care luptele de eliberare din deşertul Arabiei,
nu ezităm să o comparăm cu un nu este întâmplatoare. Pe acesta "arşiţă,
incendiu. După anumite texte, această aceea a Arabiei [...] 1-a lovit în creştet ca
căldură este consecinţa ivirii şi a o sabie...". Emisia aceasta energetică în
transformării energiei seminale; este exces este ilustrată foarte bine în
ceea ce Tratatul despre Floarea de Aur literatura deşertului, loc în care omul se
numeşte puterea stimulatoare a suflului confruntă zilnic cu stihia dezlanţuită,
Cerului anterior. Şi unul din canoanele unde prizonierul prins la mijloc nu are
budiste leagă obţinerea căldurii de decât doua posibilităţi: să
controlul respiraţiei. Prin foc sunt trezite supravieţuiască sau să piară. Subiectul

ARS ARTIS GRATIA 68


cel mai delicat al discuţiilor din tramvai în text, sugerează că o asemenea cale de
(şi de fapt din tot oraşul) se poartă însa analiză e intenţionată. E vorba de nuc.
în jurul locului numit la ţigănci. Arbore aromitor, nucul – cum o
Deşi "este o ruşine", "este demonstrează şi inserţia sa în aventura
nepermis" să vorbeşti despre el, "toată lui Gavrilescu – nu are efecte malefice,
lumea vorbeşte". Gavrilescu admiră dimpotrivă : protagonistul din nuvelă e
îndeosebi casa, grădina şi nucii bătrâni, atras magnetic de umbra izbăvitoare a
umbra deasă, răcoarea contrastantă cu nucilor din grădina fabuloasă înfiptă în
arşita din jur. În ciuda acestui fapt, nu mijlocul Bucureştiului torid şi
ştie nimic despre ţigănci, nici măcar insuportabil, şi regretă momentul în care
când şi de unde au venit.Întrebare e obligat să părăsească cercul lor de
tulburătoare, căci deschide spaţiul răcoare.
presupunerilor, al irealului şi are În Dicţionarul de simboluri al lui
corespondenţa directă cu semnificaţiile Jean Chevalier şi Alain Gheerbant
titlului. Cine sunt ţigăncile?Misterul care (articolul: nuc), pomul cu pricina e
planează asupra acestui neam poate fi asociat demoniei erotice din complexul
esenţial, în nuvelă, pentru definirea unei Dionysos – Artemis Caryatis, aceasta din
serii întregi de fapte literare.Ov. S. urmă fiind iubită de zeu şi transformată
Crohmălniceanu are o teorie aparte într- în nuc datorită darului clarviziunii
un text science-fiction, Zece triburi magice “unificatoare”, care face parte
pierdute (din volumul Alte istorii din sfera morfologică a unui alt zeu
însolite): ei sunt neptunienii care s-au psihopomp.În alte cărţi, nucul e asociat
retras pe Pământ pentru a scapa dintr-o sexualităţii şi naşterilor: „Cu frunzele
catastrofă întâmplată pe planeta lor fierte în lapte şi calde încă se înfăşoară
natală. Supuşi unui sinistru accident, ei pântecele femeilor, ca să le uşureze
găsesc o modalitate originală de a se naşterile.” Butură consemnează că “sub
salva, aceea de a se refugia în trecut, nu nuc vin ielele şi iau puterile celor ce
în îndepărtatul viitor, unde nu-i asteptă dorm sub el, dintr-un picior sau din
nimic bun, retrăind deci stările originare, amândouă, din mâini ori din gură”.Nucul
un deja vécu, repetând de mii de ori o are legătură cu maternitatea şi cu
existenţa care încetul cu încetul se renaşterea.
schimbă, evenimentele neplăcute fiind Mircea Eliade introduce în text o
înlăturate datorită acestei însolite iluzie foarte subtilă: înainte de a ajunge
memorii a viitorului. Dintre aceştia, sub nucii din grădina ţigăncilor,
spune Ovid S. Crohmălniceanu, doar Gavrilescu “se simţea obosit, istovit, şi
câţiva îşi mai rememorează starea se lăsă să cadă pe bancă, în plin soare.Îşi
iniţială, explicându-se astfel capacitatea scoase batista şi începu să se şteargă pe
lor de a ghici, venită dintr-o memorie faţă.”. Dar ceea ce se întamplă în gradină
viitoare. este un mister desăvârşit: ţigăncile sunt
Ţigăncile se află dintotdeauna în personaje fără faţă, despre care nu se ştie
oraş; erau încă de pe vremea când dacă se schimbă odată cu trecerea anilor.
Gavrilescu era un tânăr profesor de Chiar şi existenţa unui astfel de
liceu. Grădina este şi ea la fel, cu nuci aşezământ în mijlocul oraşului este un
bătrâni, care ajung la adevărata lucru greu de înţeles pentru cine nu
maturitate după cincizeci de ani. Un percepe altceva decat simpla realitate:
simbol insistent, introdus de către Eliade „Gavrilescule, mi-am spus, să

ARS ARTIS GRATIA 69


presupunem că sunt ţigănci, mă rog, dar îl lasă în urmă, "tramvaiul gemând
de unde au ele atâţia bani? O casă ca metalic", se depărtează; hotărârea este
asta, un adevărat palat, cu grădini, cu luată: "Prea târziu! - exclamă. Prea
nuci bătrâni, asta reprezintă milioane." târziu!
Pe neaşteptate, suntem martorii apariţiei Grădina este un loc magic, este
ilogicului, care sfidează normalul, spaţiul de trecere în ireal, o poartă a
constituind o abatere, o intruziune a irealului, păzită de semne magice, cum
irealului. se mai întâlnesc şi în alte nuvele: o
Conversaţia din tramvai, din fântână sau muntele, în "Pe strada
banală şi neînsemnată, tinde să Mântuleasa", marea, în "Un om mare". E
descifreze sensuri, semne ce nu se lasă un fel de târâm, prezent uneori şi în
revelate. Subiectul ei, deja atras de acest basmele româneşti, în care stăpânesc
loc misterios, urmează pas cu pas calea forţe nevăzute, răspunzătoare pentru
sinuoasă care duce către ireal. Negăsind buna desfăşurare a lucrurilor în universul
o explicaţie plauzibilă, personajul se profan. Grădina ţigăncilor se situează
găseşte la fel de neputincios în faţa într-o spărtură în real, într-o falie
porţilor irealului, care, fără nici un energetică, la limita dintre căldura toridă
motiv, sunt gata să se deschidă în faşa a după-amiezii şi „o neaşteptată,
lui; el e lovit în cap de acelaşi soare nefirească răcoare", conservată parcă din
nemilos, care deformează totul pe vremuri primordiale, de la începutul
pământ, imagini, peisaj: „Coborând, începuturilor, din giganticele păduri
Gavrilescu regăsi arşiţa şi mirosul de arhaice, capabilă chiar de transmutaţie
asfalt topit." Apropierea de celălalt spaţială: „Parcă s-ar fi aflat dintr-odată
tărâm nu este fără urmări: deodată, dintr- într-o pădure, la munte."
o memorie de mult pierdută, îi apar Pe Gavrilescu îl cuprinde "o
imagini din alte vremi, când, fiind infinită tristeţe", la gândul că trecuse de
student la Charlottenburg, uită de atâţia ani prin faţa grădinii şi nu
Hildegard, marea lui iubire, şi, din milă, descoperise deliciile ei ascunse. Acum,
se dedică Elsei, viitoarea soţie. "Zu- „deodată se trezi în faţa porţii...".Îl
spät!", "Prea târziu! îi răspunde întâmpină un fel de Cerber, mai întâi o
conştiinţa involuntară, el ratase trăirea fată "tânară, foarte frumoasă şi foarte
adevărată a acelui timp, savârşise păcatul oacheşă", ce deţine cheia spre locul de
iniţial, primul din şirul de greşeli ale dincolo, apoi o bătrână care îl aşteptă
vieţii, "tragedia vieţii mele", soluţia cea curioasă parcă să-1 vadă ieşit din transă
mai rea din multe posibile: "...dacă în datorată intrării în locul magic. Cele
seara aceea, la Charlottenburg, n-aş fi doua femei sunt de fapt unul şi acelaşi
intrat cu Elsa într-o berărie, [...] viaţa personaj, una la început de viaţă, cealaltă
mea ar fi fost alta."Ca în apropierea unei la un imaginar sfârşit, căci personajele
mari surse de energie, el simte instinctiv, ireale nu mor cu adevărat, ele se
dar nelămurit, prezenţa celuilalt tărâm, conservă, luând diverse înfăţişări.
care îi este predestinat: „ ...simţea Secvenţa aceasta se încheie cu o ultimă
deasupra capului aceeaşi lumina albă, imagine a lumii lăsate în urmă, un
incandescentă, orbitoare [...]. Când zări zgomot infernal de tramvai, amplificat
de departe umbra deasă a nucilor, simţi de rezonanţe insuportabile, stinse însă
cum începe să-i bată inima şi grăbi uşor curând.
pasul." Ultimul semn al realului pe care

ARS ARTIS GRATIA 70


Faptul că a trecut dincolo este mitologiile indiene, sau cele trei Mume,
demonstrat prin coincidenţe stranii: de care aminteşte opera goetheeană,
timpul, la început normal, pare să se fi apariţii fantomatice, care se arată din
oprit; baba, care ştie acest lucru, constată când în când profanilor, urmându-şi
cu tonul cel mai firesc din lume: „Nu e propriile căi pentru a-şi face simţită
grabă, avem timp... să ştii că iar a stat prezenţa: "odaia începu să se lumineze
ceasul!". Şi imersiunea spaţiala este într-un chip misterios, ca şi cum ar fi
extrem de semnificativă: revelaţia fost trase încet, foarte încet, lăsând să
irealului se produce într-un spaţiu arhaic, pătrundă treptat lumina după-amiezii de
un bordei, unde este condus de aceeaşi vară... nici o perdea nu se mişcase,
ţigancă oacheşa de la intrare. Singura înainte de a da ochii cu cele trei tinere
condiţie ce i se pune, aproape o poruncă, fete."
este aceea de a ţine minte, de a nu uita că El, Gavrilescu, este aici pentru
a ales o ţiganca, o grecoaica şi o evreică. a-şi înfrunta soarta, dar nu o ştie, iar
Dar dintru început greşise: respinsese greşelile pe care le poate face sunt, fără
nemţoaica. Cerinţa aproape imperativă doar şi poate, inevitabile. Pentru a reuşi,
de a ţine minte face distincţia între omul el ar trebui să recunoască spaţiul şi să
profan şi omul primordial: omul supus declanşeze simţurile ancestrale cu care
legilor universului profan este era dotat omul mitic, acea memorie a
predestinat să gresească, fiindcă a greşit trecutului adânc închisă în fiecare om,
la începuturi, în starea primordială, uitată.Cele Trei sunt de o frumusete
pentru aceasta fiind izgonit din Paradis, ireală, cum numai nişte fiinţe divine pot
condamnat să repete la nesfârşit această să fie, de o tinereţe explozivă, care le
nefericită opţiune. Pentru a fi reprimit, oferă un farmec aparte; ele sunt
trebuie să elimine greşeala, dovadă că întrupări, viziuni fantastice, care nu pot
poate să ajungă din nou la condiţia să îmbătrânească: "Cea care făcuse un
paradisiacă. Chiar drumul spre bordei, pas spre el, pe de-a-ntregul goală, foarte
locul hierofaniei, al inflexiunii dintre neagră, cu părul şi ochii negri, era fără
sacru şi profan, este marcat de o natură îndoială ţiganca... A doua, şi ea goală,
blândă, sugerând parcă o regresiune spre dar acoperită cu un voal verde-pal, avea
acel „in illo tempore” al vremurilor un trup nefiresc de alb şi strălucitor ca
imemoriale, o regresiune spre timpul sideful... nu putea fi decât grecoaica. A
mitic, creator. treia, fără îndoială, era ovreica: avea o
Camera în sine oferă un spaţiu fustă lungă de catifea vişinie, care-i
transgresat, în care dimensiunile pot fi strângea trupul până la mijloc, lăsându-i
înşelătoare, fără contur: „în pieptul şi umerii goi, iar părul bogat,
semiîntuneric paravanele se confundau roşu aprins, era adunat şi împletit savant
cu pereţii". Transgresiunea nu urmează în creştetul capului.” O imagine perfectă,
numai realitatea tridimensională, ci şi pe care fiinţele realului nu o pot avea.
una temporală: el se simte tânăr, ca pe Dar Gavrilescu nu ştie acest fapt;
vremea când era cu Hildegard. Iar cele el consideră că în faţa lui se află simple
trei fete care îl întâmpină, o ţigancă, o fete tinere, surprinse într-o secvenţă de
evreică şi o grecoaică, nu sunt numai timp favorabilă. De aceea, răspunsurile
ceea ce par, ci mult mai mult; ele pot fi sale sunt confuze, lipsite de
cele trei Parce, care stabilesc destinul, direcţionalitate, de precizie. O dată ce
cele trei gune, de care vorbesc greşelile încep, ţiganca nefiind ghicită

ARS ARTIS GRATIA 71


din prima încercare, este prins in horă, plăcerea. Daca vor să le ghiceşti,
fără posibilitatea de a se împotrivi. ghiceşte-le. Dar atenţie! Atenţie,
Această învârtire rituală este o reiterare a Gavrilescule, că, dacă iar greşeşti, te
vieţii sale, învârtită în mii de etape prind în hora lor şi nu te mai deştepţi
succesive, toate fiind greşite. Ca o pana la ziuă...". Încercarea eşuează din
consecinţă a greşelii lui, mediul se nou; ca unul care a pierdut simţul arhaic,
schimbă; totul ar fi putut să fie altfel, dar capacitatea sa de raţionament fiind total
el a greşit, fără să-şi dea seama, fiind inoperantă în lumea primordială, el se
prin urmare privit cu reproş de fata cea rătăceşte în labirint, nu îl biruie, pierzând
oacheă: „Nu m-ai ghicit, şopti fata cu un astfel contactul cu lumea irealului,
aer întristat. Şi totuşi, ţi-am facut semn rămânând la graniţa dintre cele doua
cu ochiul că nu eu sunt ţiganca, eu sunt lumi ireversibile. Reacţia celor trei fete
grecoaica."Odată ratată prima parte a este pe măsura proporţiilor eşecului:
probei la care a fost supus, timpul, până „Fetele împietriră, ca şi cum nu le-ar fi
atunci suspendat, revine în scenă, venit să creadă." Încercarea a fost una
presându-1 pe martorul involuntar al singură, irepetabilă, eşuarea ei
propriei vieţi, căci greşeala se semnificând pierderea definitivă a acelui
reverberează în viaţa sa reală, timp fară de timp.
semnificând pierderea lui Hildegard: „E Gavrilescu nu realizează, nici de
târziu, şopti ea din fugă, şi iarăşi i se asta dată, ce a pierdut, doar fetele
păru că vocea e ca un şuierat care-1 întristate („Fata pe care el o socotise
ajunge de foarte departe." ţiganca înaintă câţiva paşi, lua tava cu
Grecoaica a rămas în afara cafele şi, trecând prin faţa pianului,
timpului, el a ieşit însă din această zonă şopti, zâmbind întristată: - Eu sunt
privilegiată şi reintră în trecut, rămânând ovreica!") îşi dau seama că el a fost
acolo pentru o vreme nedefinită, rătăcind superficial, că a greşit o dată în
printre fantomele propriei vieţi: dacă nu plus.Alternativa ar fi fost revelaţia
ar fi întâlnit-o pe „fata tânără care lucrurilor oculte care guvernează acest
plângea cu hohote, plângea cu obrazul univers ascuns; astfel, Gavrilescu ar fi
ascuns în mâini", ar fi fost evitată înţeles ce inseamnă in fapt viaţa sa: „-
tragedia vieţii sale.Încurcat de viitor, el Spune-i, grecoaico, cum ar fi fost?" Dar
se refugiază în trecut, rătăcindu-se în cuvintele, spuse de aceasta în şoaptă, nu
labirintul miilor de posibilităţi pe care le- le mai poate auzi, Gavrilescu fiind din ce
ar fi avut ca să-şi schimbe destinul, dar în ce mai departe de ele, închise de acum
pe care le-a ratat din cauza incapacităţii în cercul lor ireal. Numai obsedantul „Ar
de a simţi adevarata faţă a lucrurilor.În fi fost frumos!" este singura frântură de
modul acesta îşi ratează şi viitorul. frază ce se mai aude.
Venind dintr-un univers profan, După ultima ratare, pentru
Gavrilescu nu înţelege că jocul ghicirii Gavrilescu totul se întunecă, îşi pierde
are altă semnificaţie decât aceea a unui orice sens; el se rătăceşte în propriile
simplu amuzament, ce leagă şi dezleagă iluzii, pipăind pereţii universului lăsat în
graniţe ale timpului pe care el abia dacă urmă, revenind în sfera neputinţei sale
le poate percepe.Ceea ce ratează el este funciare. Rătăcirea care urmează în
ocazia de a se găsi faţă în faţă cu încăperile labirintice reprezintă rotirea în
propriile Ursitoare: „Gavrilescule, fetele jurul porţilor irealului, acum închise
astea aşteaptă ceva de la tine. Fă-le pentru el: cele trei dispar la fel cum au

ARS ARTIS GRATIA 72


apărut. Doar căldura imensă arătă ca el pe creasta valurilor, pe un alt ţărm,
se mai află în apropierea celuilalt tărâm. diferit de cel de la plecare.Limitele
Dar încercările de a le găsi sunt la fel de universului în care a trăit îl fac pe
inutile ca tentativele sale de a explica Gavrilescu să nu înţeleagă esenţialul,
muzica lui Schumann, pentru că ele, rătăcit într-o lume de o
Parcele, deţin însuşi secretul locului de incomprehensibilitate dincolo de
unde izvorăsc aceste sunete divine, capacităţile lui: timpul trecuse, se făcuse
muzica sferelor. târziu, exact cum spuseseră ţigăncile,
Nici strigătele disperate din afară scurgându-se doisprezece ani.În
labirint, pentru a găsi ieşirea, numindu-le continuare evenimentele se desfaşoară
pe cele trei fete nişte ţigănci, fără tot după o regulă care îi scăpa
cultură, nu sunt sortite unei şanse mai personajului principal sau după nici o
bune. Ele s-au retras pentru totdeauna în regulă: birjarul parcă atemporal care îl
acelaşi spaţiu din care proveneau: duce la locul magic este un mesager,
minunea nu se poate întâmpla decat o care îl ajută pe neştiutor să se descurce,
dată în viaţă. Rătăcirea în labirint este singurul punct de intersecţie între cele
simptomatică pentru Gavrilescu: după ce două secvenţe de timp fiind tot la
ratează de atâtea ori în viaţă, ratează şi ţigănci.
ultimul capitol al ei. Trecerea excesivă a Pendularea aceasta între două
timpului, comprimarea lui prin lumi, acum bizare amândouă, una
încercarea neizbutită de a-1 ţine în loc, străjuită de astrul nopţii, cealaltă-
urmată de o îmbătrânire subită: era „mai ascunsă, atesta invazia totală a irealului,
slab decat se ştia, şi totusi cu pântecul birjarul fiind un fel de Charon, care face
slab şi umflat", semnifică îndreptarea legătura cu punctul de inflexiune, aici
spre moarte, personajul fiind prins într- lucrurile rămânând neschimbate: aceeaşi
un giulgiu, simbol al morţii. Ieşirea de la baba, care îi cere lui Gavrilescu o sută de
ţigănci este însoţită de aceleaşi lei pentru intrare şi îl trimite la
evenimente care preced intrarea: timpul nemţoaică, acelaşi coridor lung, labirint
îşi reia cursul, ceasul arăta orele opt, pe care şi de data asta îl greşeşte,
căldura este încă puternică, acelaşi uruit nimerind sau mai bine zis fiind nimerit
infernal al roţilor de tramvai. Totul pare exact în locul unde trebuia să
la fel, numai că acum,timpul este diferit. ajungă.Fata de acum este imaginea lui
Nimeni şi nimic nu mai este la Hildegard, cea de demult, o Penelopă,
fel ca înainte: nici oamenii (unii s-au însăşi întruparea aşteptării perpetue. „Ea
mutat, alţii au murit; după dispariţia nu doarme niciodată", spune baba, iar
misterioasă a soţului, Elsa plecase în Gavrilescu o găseşte în această ipostază,
Germania), nici banii, numai tramvaiul "în dreptul ferestrei, privind spre
pare să fie acelaşi. Gavrilescu nici acum gradină."
nu înţelege ce s-a întâmplat: lumea Hildegard îl călăuzeşte în acest
defilează prin faţa lui exact după univers straniu, a cărui explicare este de
scenariul stabilit în locul numit la neconceput. Gavrilescu intră în ireal,
ţigănci, singurul reper rămas viabil în fiind însă un jucător inconştient al
universul nou. Precum mareele, timpul acestuia, neînţelegând că în universul
se retrage, luând cu el victime, pentru a real totul este aparenţă, fără valoare de
avansa din nou, depunându-1 pe cel adevăr, că adevărata factualitate este
răpit, care nu depăşise proba de a pluti conţinută de acest neloc şi netimp în care

ARS ARTIS GRATIA 73


a intrat. Drumul său final, într-o trăsură cosmopolit.Numai că forţele interne, de
condusă de un birjar bătrân numai în adânc ale miturilor încep să lucreze,
aparenţă, este drumul spre vis, spre locul acumulând energii, explorând,
unde totul nu pretinde a fi adevăr, ci este revărsându-şi lavele asemeni unor
iluzie: „- Hildegard... Daca nu te-aş fi vulcani.În această noua hiperrealitate,
auzit vorbind cu birjarul, aş crede că timpurile si spaţiile coexistă, mai puţin
visez... - Toţi visam, spuse.Aşa începe. omul, neobişnuit să accepte pluralităţi,
Ca într-un vis." logici polivalente, dotat doar cu un bun
Lumea ca vis, temă universală, simţ aproximativ şi cu o logică binară
este una dintre ideile des întâlnite în precară pentru complexitatea unui
literatura lui Mircea Eliade. Este poate o asemenea real.Fantasticul ţâşneşte
altă expresie a relaţiei dintre sacru şi impetuos, nefiind nici nordic, nocturn,
profan, dintre real şi ireal, dintre timpul nici sudic, diurn, ci conţinându-le pe
real şi timpul mitic.Identitatea dintre amândouă.Iar atunci când se întâlneşte
viaţă şi vis este o temă foarte circulată în cu lirismul, rezultatul e covârşitor, de o
cultura universală.Dramaturgul spaniol frumuseţe unică.
Pedro Calderon de la Barca îşi intinula La ţigănci are claritatea
una din operele sale, explicând viziunea demonstrativă a unei ecuaţii fantastice
de la bun început, La vida es sueño cu substrat simbolic şi ritual, elaborate
(Viaţa este vis). Visul a fost mereu de către un asiduu căutător de mituri,
confundat cu starea de adormire şi preocupat să încifreze în interstiţiile
interpretat ca opus stării de trezire.Omul txtului cât mai multe chei arhaice.Fidel
are , pe calea visului, revelaţii, intuiţii, sintaxei genului fantastic, unde
descoperiri surprinzătoare.Visul este, amănuntele, adesea impreceptibile, au un
neîndoielnic, un veritabil drum de rol foarte bine definit, autorul
cunoaştere.Se stinge lumina exterioară şi construieşte meticulos scenariul, toate
se vede mai bine lumina interioară.Nu detaliile glisajului fantastic fiind
este nicidecum vorba de un somn, de o scrupulos puse la locul lor.Deşi
adormire echivalente cu o cădere ăn naraţiunile sale de factură existenţialistă
profan ca într-o prăpastie afundă, ci mai se dovedesc la fel de fascinante precum
degrabă de o iluminare, de o cele onirice, Mircea Eliade rămâne cel
trezire.Visul este viaţă si nu mai important autor de proză fantastică
moarte.Visul nu ţine nici de conştiinţă, din literatura română.
nici de inconştient.Aducând în discutie
gândirea indiană, filosoful român Amalia-Maria Bartha
remarcă dihotomia dintre spirit şi Ilinca Busuioc
materie exprimată prin Puruşa şi Prakrti Anca-Ioana Toma
în Samkya-Yoga.
Mai mult ca oriunde, Eliade îşi
arată şi îşi camuflează, în această nuvelă
exemplară, atât intenţiile, cât şi tehnicile
literare, valorile simbolice.Aparent,
nimic mai simplu.Peste o schemă
mitologică, Eliade aşează o realitate
cenuşie, banală, cotidiană, dintr-un
Bucureşti buimac, răsătitean şi moale,

ARS ARTIS GRATIA 74


Bestiarul comic în morfologia
basmului românesc

Noţiune evoluată din natura sa precum şi cea universală, ideea de urât


fizică până la instanţa spiritual-morală şi provoacă o automantă trimitere mentală,
conservată în latenţă încă de la ceea ce a însoţită de cele mai multe ori şi de
însemnat incipit pentru natural sau uman vizualizare la acelaşi nivel, către
şi intrând chiar în componenţa imaginea unui obiect, fenomen sau a
conceptuală a creaţiilor artistice unei persoane cu un aspect exterior
contemporane, urâtul însumează considerat, prin prisma unei varietăţi de
calităţile unei teme fundamantale atât în factori ce ţin de fiecare individ, drept
existenţa pur cotidiană (mascat sau neplăcut,dezagreabil.Desigur,o analiză
accentuat de banalul experienţelor de profunzime dezvăluie faptul că acest
umanităţii) precum şi în artă (cunoscută “urât” nu este un fenomen sau un aspect
în special ca definiţie a tot ceea ce tinde strict fizic, marcând puternic şi latura
către desăvârşire, perfecţiune prin psihologică, imaginativă,
nenumăratele sale ramificaţii). comportamentală sau sufletească a
Manifestaţia urâtului în omului, indiferent de perioada sau
conştientul omenesc işi are rădăcinile curentul în care se încadrează.
din cele mai îndepărtate ere ale evoluţiei Deformarea fizică sau morală a
noastre,transpunerea lui sub forma unui personajelor literare implică stabilirea
motiv literar sau drept una dintre unei contradicţii cu universal diegetic al
esenţele umane reprezentând doar o operei ce include întreaga distribuţie a
revoluţie în special de natură romantică, actanţilor, urâtul reprezentând
o necesitate de materializare a dezacordul cu normalitatea şi, de cele
interpretărilor oferite grotescului prin mai multe ori, este ascuns sau acoperit.
pictură, literatură, muzică, coregrafie Arta îmbrăţişează antiteza
ş.a.m.d. De cele mai multe ori descris frumosului, a sublimului şi idealului sub
succinct drept antiteză a frumosului, de forma unei individuale surse de creaţie,
altfel un concept cu tot atât de multe urâtul fiind analizat, descris,
valenţe, urâtul poate fi înţeles ca o materializat, sugerat de artişti de diferite
dilemă a personajului artistic romantic, domenii prin opere picturale precum
frământat de imposibilitatea de a explica faimoasele portrete ale lui Francisco de
fenomenele si lucrurile care îi apăreau Goya şi ale lui Honoré Daumier, clasice
respingătoare. Astfel, definirea urâtului a povestiri ce paralelizează frumuseţea şi
devenit, în timp, posibilă în cel mai urâtul precum Frumoasa şi Bestia, sau,
comun mod prin tratarea lui “ca pe un în literatura română, Povestea Porcului,
termen relativ, în raport cu o altă Povestea lui Harap-Alb ale prozatorului
noţiune. Această altă noţiune este cea a Ion Creangă şi numeroase opere
frumosului, căci urâtul nu există decât în dramatice sau comice ale clasicului
măsura în care există frumosul, care dramaturg I.L.Caragiale. În căutarea
exprimă premisele sale positive” (Karl unei modalităţi de explicare a fapului că
Rosenkrantz). tot ceea ce este diform, monstruos nu
Constituind esenţa conflictuală a reprezintă doar un produs al degenerării
numeroase opere din literatura română aspectelor armonioase, perfecte, a fost

ARS ARTIS GRATIA 75


dezvoltată o estetică a urâtului. Acest divers portretele exterioare sau interioare
ansamblu de interpretări şi colecţii de ale celor din jur.
opere susţine necesitatea cercetării O altă limită de nivel ontologic a
permanente a originii urâtului şi a fost stabilită din punct de vedere artistic
modalităţilor sale de expresie artistică. între noţiunea de “urât” şi cea de
Înlesnind conexiunea existentă “comic”. În aparenţă separate ca şi
între sublim şi grotesc, în urma simbolism şi categorie semantică, cele
publicării anterioare a volumului Istoria două aspecte se pot întrepătrunde în
frumuseţii, Umberto Eco aduce în creaţii prin intenţionalitatea autentică a
discuţie controversatele origini ale autorului, independent de natura artei
conceptului de “urât” prin analiza sa, sale. Acesta poate fuziona cele două
Istoria urâtului. Cunoscutul semiotician elemente prin marcarea operei sale cu
afirmă, astfel, că "diversele manifestări semnalmente ce conduc criticul creaţiei
ale Urâtului de-a lungul secolelor sunt sale de la oripilante dar, simultan,
mai bogate şi mai imprevizibile decât se provocatoare cadre vizuale, olfactive,
crede îndeobşte"; mai complexe, aşadar, auditive, tactile şi chinestezice ce
decât manifestările frumuseţii. Analiza sugerează urâtul în desfăşurare, până la
lui Eco se orientează treptat de la atitudinea degajată, critică şi reacţia
extremele noţiuni ce materializează, în amuzată, favorizată de operaţii ale
concepţii străvechi dar şi contemporane, gândirii precum comparaţia (în acest caz,
grotescul (elemente ale infernului cu ideea generală de frumuseţe),
dantesc: “nebunie, demonism, generalizarea şi abstractizarea (reducerea
diformităţi, până la freaks şi horrorul cadrului operei la doar câteva fragmente
filmelor secolului XX”) până la reprezentative pentru noţiunea urâtului).
modernul kitsch care stabileşte Această limită este adesea depăşită, în
înregistrarea unui triumf al urâtului într- special în operele literare, prin utilizarea
o societate în care estetica sa nu mai este unor tehnici de evidenţiere a aspectelor
privită sub forma unor “reprezentări fenomenului comic: spiritul, umorul,
frumoase ale lucrurilor urâte, ci burlescul, grotescul şi ironia. Sisteme
reprezentări urâte ale realităţii”. consolidate pe baza unor motive şi
Graniţa abstractă punctată între metode artistice variate (de la inversiune,
cele două aspecte aflate într-un continuu repetiţie până la aspecte ale redactării
contact de tip coincidentia oppositorum propriu-zise şi utilizarea unei
(frumos/urât) prezintă o dublă terminologii ce implică efectul comic),
semnificaţie şi poate fi privită din aspectele acestei categorii estetice includ
unghiuri diferite de perspectivă. Ţinând tratarea dintr-o anumită perspectivă a
cont şi de relativitatea universală a urâtului. Grotescul este, într-adevăr, cea
cosmosului în care trăim, putem vorbi, mai reprezentativă categorie predispusă
aşadar, despre frumuseţea considerată la deplasarea simbolică spre hazliu,
absolută care poate degenera propriu-zis comic, având două forme de
(determinantă fiind vremuirea sau alte manifestare: caricatura în pictură şi
evenimente ce marchează fiinţa spiritual pamfletul în literatură.
sau fizic) sau doar din perspectiva Caricatura a început prin
personală a unei persoane. Frontiera exagerarea unui defect fizic, ajungându-
acestor concepte este facil depăşită, se până la deformare, pentru a
omul find influenţabil şi percepând compromite pe cineva. Exemple de

ARS ARTIS GRATIA 76


artişti reprezentanţi ai caricaturii ca şi fi exagerate, tuşate în linii cât mai
categorie picturală sunt Aurel Jiquidi şi expresive până la violente, având
Honoré Daumier. A doua perioadă a libertatea de pătrundere în universuri
caricaturii se caracterizează prin tratarea limitate prin redarea lor în manieră
unei fizionomii, în legătură cu o comică. Scriitori din literatura universală
trăsătură morală, iar în a treia perioadă dar şi română utilizează satira, ironia,
se izolează un caracter, în timp ce toate sarcasmul pentru a cuprinde
celelalte trec neobservate. Pamfletul a semnificaţiile urâtului într-o esenţă
fost de asemenea la început o batjocură moralizatoare, ludică. S-au dezvoltat,
legată de fizicul cuiva. Personajele astfel, diferite forme concrete ale
importante sunt prezentate ca având grotescului prin care se produce umorul,
infirmităţi sau deformări fizice. În a conservându-se, totodată, spiritul
doua perioadă cu La Rochefoucauld şi principial. Scrierile fantastice antrenează
Clemanceau, se face critică mai mult în deseori în acţiunea lor complexă
ordinea morală: vanitatea, prostia. În personaje încadrate altor planuri
fine în a treia perioadă se caracterizează existenţiale, determinate de fracturi
prin reducerea la absurd a acţiunilor unui ontologice în planul firescului: titani,
om politic. ciclopi, uriaşi ş.a.m.d. Trăsăturile
Grotescul se defineşte, aşadar, odioase, hiperbolizate ale acestor entităţi
într-o oarecare măsură, ca incercare a create de imaginaţia scriitorului sunt
artistului de a reda o realitatea diminuate, vizual, prin efectul comic
deformată, neplăcută, ascunsă, negată susţinut pe baza unei alternanţe de jocuri
prin modalităţi de impact asupra verbale şi nominale prin care atmosfera
receptorului, catalizând necesitatea si aspectul înspăimântător capătă o
umană de a respinge forme ale urâtului, accepţiune pozitivă, agreabilă, educativă.
de a le separa de tiparul clasic. În aceeaşi Cu precădere în operele ce se încadrează
manieră, romanticul, analizat de G. în tipologia Bildungsroman-ului putem
Călinescu, ”este terific, incoerent, percepe un traseu oscilatoriu între
maladiv, infirm, cocoşat, orb(...) activităţile fictive de natură ludică şi cele
niciodată frumos; este utopia unui om cu substrat fantasmagoric. Între cele
complet anormal”, raportul său cu eroul două concepte primordiale din punct de
clasic, ”coerent, sănătos, având statura vedere vital se instituie o legătură
unui semizeu ori un rege cu ascendenţă transcedentală, prin intermediul
divină”, este unul de respingere, de talentului narativ şi descriptiv. În acest
permanent conflict, cele două personaje caz, artistul alternează secvenţele care
fiind înfăţişarea frumuseţii şi a urâtului implică jocul cu cele fantastice, în
în forma unor şabloane umane. scopul unei contopiri pentru a crea o
Literatura fantastică aduce un armonie desăvârşită între componentele
extraordinar sprijin exprimării naturale. Naraţiunea nu se axează pe
grotescului sub formă comică, punerea în evidenţă a unui singur aspect
introducând o perspectivă mult mai tematic, ci pe fuziunea lor, obţinându-se
accesibilă lectorului prin stabilirea de o tentă de factură dramatică, prin
convenţii între instanţa narativă şi tonalităţi pătrunzătoare şi prin
cititorul abstract. La nivelul acestor manifestarea unui spirit independent de
creaţii, elementele caricaturale, urâtul cotidianul conformist.
hiperbolizat şi pamfletul de orice tip pot

ARS ARTIS GRATIA 77


În concordanţă cu uniunea celor sau un gest valorează mai mult decît o
două megateme, este subliniată în pagină întreagă de descriere. Iar un
operele de factură imaginară o uniune a teoretician al comicului, precum Henri
conceptelor de comic şi urât, cel din Bergson (Râsul), susţine că la baza
urmă fiind schiţat prin intermediul comicului stă automatismul în contrast
stilului hiperbolizant, având ca rezultat cu activitatea liberă, faptul acesta
naşterea noţiunii de grotesc. Această atrăgând după sine substituirea acţiunii
uniune ce se doreşte a fi o machetă de către observaţia minuţioasă tratată
virtuală a celei dintre joc şi fantastic, un autonom, ca obiect în sine, suficient
caz particular de anvergură sieşi: „în loc de a ne concentra atenţia
minimalizată. Caracterul neplăcut al asupra actelor, ea o dirijează mai curând
anumitor personaje, respectiv obiecte din asupra gesturilor. Înţeleg aci prin gesturi,
opere, este diminuat, graţie măiestriei atitudinile, mişcările şi chiar discursurile
autorului, prin redarea în nuanţe comice, prin care o stare sufletească se manifestă
în scopul stârnirii amuzamentului fără scop, fără profit, doar prin efectul
cititorului. Cele două noţiuni ideologice unei mâncărimi interioare”.
utilizate iniţial pentru inducerea unor Scriitorul reprezentativ al acestei
stări sufleteşti aparent diferite, prin tehnici narativo-descriptive, ce
folosirea în acest context, au rolul de a transformă opera într-o pseudo-comedie,
balansa trăirile receptorului, determinând se constituie în François Rabelais,
o ascensiune din punct de vedere recunoscut pentru scrierile sale de natură
evolutiv a imaginaţiei, şi culminând cu satirică, în care ironizează noţiunea de
apogeul reprezentat de caracterul comic grotesc. Renascentistul francez
dobândit de respectivul cumul. transpune în operele sale ideologii
Izvoarele cele mai frecvente ale umaniste prin intermediul unui umor dus
comicului sunt contrastele surprinzătoare până la ridiculizarea unor trăsături
şi surpriza – adică tot ceea ce există prin inestetice. Rabelais a creat două
disproporţii. Astfel, contrastul dintre personaje cu o constituţie asemănătoare,
esenţă şi aparenţă, dintre fond şi formă, pe nume Gargantua şi Pantagruel, pe
dintre realitate şi pretenţii, dintre efort şi care le-a introdus în cadrul a patru opere
consecinţe ori dintre intenţii şi rezultate, ce se constituie astăzi în structura de
toate acestea sfârşesc prin a provoca referinţă a satiricului literar: Pantagruel,
râsul. Pe fondul acesta, identitatea La vie très horrifique du grand
personajului comic se realizează printr- Gargantua, Le tiers livre, Le quart livre.
un proces de simplificare, care cultivă Seria de cărţi, punctul de pornire a unei
exagerarea ilară, diformităţile fizice, vaste colecţii beletristice, relevă
disproporţiile, anormalul grotesc sau povestea a doi giganţi, tată şi fiu, cu o
îngroşarea caricaturală. Opoziţia dintre provenienţă incertă şi cu trăsături
ceea ce este mecanic, stereotip şi ceea ce groteşti ce sunt analizate de narator într-
este viu se poate baza tocmai pe o manieră ironică. Sub masca
existenţa unor personaje reduse la o aparentului aspect comic putem
esenţă comică, lipsite de complexitate, descoperi un substrat psihologic, cu
mai mult sau mai puţin artificiale. influenţe de natură moralizatoare,
Chipul zugrăvit trebuie să conturând un aspect de fabulă de factură
surprindă printr-o singură trăsătură umanistă.
caracteristică. Un tip, un nume potrivit

ARS ARTIS GRATIA 78


În sfera operelor din cadrul contexte ridicole, ce stârnesc râsul
românesc, se evidenţiază ca şi stil ironic receptorilor.
de tratare a subiectelor I.L.Caragiale, Umorul este componentă
considerat cel mai mare dramaturg esenţială a creaţiei lui Ion Creangă, şi se
român, cu deosebirea că acesta nu atinge regăseşte în opere sub diferite înfăţişări,
limitele impuse de categoria urâtului – ceea ce conduce automat la evidenţierea
cele descrise de grotesc, ci se limitează în mod diferit a unor aspecte vitale.
la un umor fin, discret, creând opere cu Naratorul parcurge o întreagă gamă de
caracter de pamflete. Talentul său constă particularităţi umoristice, făcând treceri
în trezirea conştiinţei fiecărui cititor, subtile de la glume inocente, duioase, la
într-un mod aparent involuntar. O satirizări de personaje, exagerând,
analiză amănunţită a operelor sale – criticând şi autoironizându-se. Un rol
schiţe şi piese de teatru – conduce la important în creionarea portretelor
concluzia că aspectele neplăcute ale personajelor se identifică în situaţiile
oamenilor sunt parodiate prin prisma comice create, fiecare dintre ele având
unor personaje fictive, tipare semnificaţii primordiale. Pentru ca
comportamentale pe care le regăsim în fuziunea principiilor antagonice să aibă
viaţa de zi cu zi. Astfel, artistul loc, autorul foloseşte ironia, zeflemeaua,
recreează realitatea dintr-o perspectivă citate, expresii, vorbe de duh, şi tratează
ideal-artistică; intenţia sa nu este de a într-o manieră comică situaţiile
generaliza un anumit defect, ci de a dramatice apărute. Astfel, el oscilează
atrage atenţia celor care se regăsesc în între a reda opera pe un ton tragic sau
rolurile din texte. Nuvela psihologică O într-o formă care să muşamalizeze
făclie de Paşte, a aceluiaşi autor, posibilele conflicte ce pot apărea.
propune o analiză asupra relaţiilor Ion Creangă denotă un adevărat
simbolice stabilite între aspecte ale talent artistic în a cultiva detaliile, până
fizionomiei umane şi instinctualitatea/ în cele mai fine amănunte, acesta fiind
bestialitatea fiinţei, ocultată după un element catalizator în alternarea lor
principiul echilibrului în inconştient, pentru a crea efectul comic. De
prin intermediul etalării acţiunilor şi asemenea, operele sale abundă de notări
structurii socio-psihice a personajului onomatopeice, care, venite din partea
Lombroso. unor personaje aparent serioase, stârnesc
În aceeaşi categorie conceptuală amuzament. În fragmentele dialogate
îl putem include şi pe povestitorul Ion sunt utilizate exclamaţii, interjecţii,
Creangă, autorul Amintirilor, ce proverbe şi zicători, rime, juxtapuneri şi
abordează stiluri diferite în funcţie de anacolute, ce conturează un stil
conjunctură şi de publicul-ţintă. În impregnat cu mult umor şi care îşi are un
vreme ce în romanul Amintiri din scop bine precis: cel de a pune într-o
copilărie adoptă o exprimare degajată, lumină favorabilă orice element marcant
singurul declanşator comic constituindu- al textului, indiferent de menirea sa
se în caracterul amuzant al întâmplărilor reală. Această manieră de a aborda
amuzante, în basmele sale, dintre care se subiecte neplăcute apare ca o necesitate
remarcă Povestea lui Harap-Alb, de a crea un text adresat infanţilor, la
utilizează tehnica lui Rabelais, prin nivel macrocosmic fiind reprezentaţi de
transformarea situaţiei iniţiale groteşti în totalitatea neofiţilor, ce nu sunt capabili
de a distinge binele de rău; astfel, autorul

ARS ARTIS GRATIA 79


transpune scenele cu caracter negativ în dialogului, creator de tipuri şi de
conjuncturi optimiste din punct de atmosferă, la Creangă, adică tocmai ceea
vedere ideologic, prin intermediul ce reproşa, dintr-o regretabilă
tehnicii umoristice, dând astfel impresia neînţelegere, Jean Boutiere, ca fiind în
că întâmplările vor avea un traseu fără plus în text. În câteva poveşti, cu o epică
abateri, urmărind un tipar narativ cu mai simplă, Soacra cu trei nurori,
final fericit. Punguţa cu doi bani, Capra cu trei iezi,
Poveştile lui Creangă se dezvoltă Fata babei şi fata moşneagului, chiar în
din acelaşi orizont fabulos în care se Povestea lui Stan Păţitul, Creangă
proiectează întreaga sa operă literară. apelează, ca şi în Amintiri din copilărie,
Procesul creaţiei este complex, ca şi arta la proiecţia în fabulos a unor întâmplări
scriitorului, căci, în majoritatea aparent banale, desprinse din lumea
poveştilor, se toarnă într-o formă nouă, satului, graniţa dintre real şi fantastic
inimitabilă, originală, un fond fiind incertă şi mereu oscilantă. În marile
preexistent de motive şi de idei poveşti însă, în Povestea lui Harap-Alb
universale, caracteristice tuturor îndeosebi, procedeul este contrar,
basmelor lumii. Ion Creangă nu este un operându-se în mod curent extracţia din
simplu "povestariu", cum s-a spus mit a unor "funcţii sau acţiuni constante"
(Vladimir Streinu), care, în naraţiune, se (V.I.Propp), a unor motive şi personaje,
lasă condus de simpla succesiune de pe care le pune în coerenţă, într-o operă
motive, de "funcţii" ale basmului literară cu tentă puternică de
fantastic (V. I. Propp, Morfologia originalitate, creaţie exclusivă a lui Ion
basmului), mai puţin atent la conexiunea Creangă.
lor fluentă şi îndeosebi la expresia Expediţiile lui Harap-Alb, asociat
literară, ci este un creator autentic şi cu tovarăşi năzdrăvani, fac trimitere la
total, care integrează în universul călătoria Argonauţilor în căutarea lânii
imaginar numai acele elemente ce de aur din Colchida. Spânul, ca personaj,
slujesc, ca şi în Amintiri din copilărie, apare şi în basme neogreceşti, Fiul
cel mai bine ideea artistică împăratului şi spânul, Spânul, în care
fundamentală. Aceasta este o trăsătură personajul este sfătuit, ca şi în Povestea
evidentă a basmului cult, care nu lui Harap-Alb, să nu se întovărăşească
operează numai cu magma primordială a cu omul spân, apoi substituţia se face,
naraţiunii, a poveştii, cu miticul pur, ci eroul trecând probe asemănătoare, ajutat
presupune elaborare, minuţiozitate, de albine sau furnici. Tovarăşii
precizie a expresiei, o perfectă năzdrăvani, corespunzători lui Gerilă,
funcţionalitate a ei în ansamblul textului. Flămânzilă, Setilă, Ochilă, Păsări-Lăţi-
Dacă luăm numai două astfel de basme Lungilă, se întâlnesc, dupa cercetarea lui
culte, Făt-Frumos din lacrimă, de Mihai Lazăr Săineanu, în basme răspândite pe
Eminescu, şi Povestea lui Harap-Alb, de o arie geografică mai largă. Chiar în
Ion Creangă, vom constata îndată Ţugulea..., cules de Petre Ispirescu, se
diferenţa faţă de basmul popular, întâlnesc Flămândul, Setosul, Gerosul,
datorată disponibilităţilor creatoare ale Ochilă şi Păsărilă. Într-un basm ceh,
autorilor: preponderenta descrierilor de personaje sunt Lungul, Largul si Agerul-
factură romantică, superbe, comparabile Ochilor; într-o poveste bretonă, Les
cu marile viziuni ale poeziei, în cazul lui compagnons..., personajelor din
Eminescu; abundenţa şi strălucirea Povestea lui Harap-Alb le corespund le

ARS ARTIS GRATIA 80


Mangeur (Mange-Tout), le Buveur Ei sunt caracterizaţi atât direct, prin
(Boit-Tout), le Coureur (Attrape-Tout), perspectiva naratorului şi a celorlalte
le Tireur şi Fine-Oreille. personaje, cât şi indirect, prin fapte,
În cadrul drumului iniţiatic al gesturi, atitudini şi limbaj, naratorul
eroului, ultima secvenţă şi cea mai conturând atât portretul fizic al fiecăruia,
importantă ilustrează traseul spre prin sublinierea trăsăturilor cu accente
Împărăţia Omului Roş, finalizat cu comico-groteşti, cât şi portretul moral,
aducerea fiicei acestuia spânului, pe ca o urmare firească a acestuia din urmă.
parcursul caruia el dobândeşte capacităţi Tovarăşii lui Harap-Alb sunt ridicaţi la
deosebite şi se formează ca erou, prin rangul de eroi, asemenea calului
capacitatea de a recunoaşte esenţa năzdrăvan, neavând vârsta, ci fiind doar
umană dintre ipostazele înşelătoare ale expresii ale stăpânirii şi folosirii
aparenţei. În drumul său, el ia contact cu benefice a elementelor naturii. Aceste
opozanţii stihiali pe care îi converteşte, secvenţe narative sunt cele mai
cu abilitate, în adjuvanţi indispensabili, expresive din cuprinsul basmului,
care îl vor sprijini în confruntările sale îmbinând sublimul acţiunilor adjuvante
cu Împăratul Roş si fiica acestuia. cu grotescul personajelor, dialogul
Fiecare dintre ei deţine controlul absolut sclipitor cu efectele narative cele mai
asupra cataclismelor naturii, putând neaşteptate, umorul irezistibil al
micşora sau mări, la nevoie, situaţiilor cu ironia fină la adresa
dimensiunile unui dezastru. Încercările împăratului Roş, care asistă stupefiat şi
iniţiatice devin tot mai numeroase, într-o neputincios la scenele incredibile prin
adevarată avalanşă, parcă pentru a care oaspeţii săi desfiinţează orice
surprinde şi apoi compensa punctele obstacol pus în calea dobândirii fetei de
slabe ale protagonistului acţiunii. Cele împărat. Prin a treia slujbă, aceea pentru
cinci personaje himerice par coborâte câştigarea fetei împăratului Roş, cea mai
din opera lui Rabelais, formând un alai dificilă, trecând, cu ajutorul tovarăşilor
plin de vivacitate şi umor. Victoria lui năzdrăvani, alte şase probe iniţiatice,
Harap-Alb şi a tovarăşilor săi nu este Harap-Alb îşi împlineşte destinul, îşi
una solitară, ci reprezintă biruinţa încheie un moment al vieţii absolut
fraternităţii spirituale asupra necesar unui împărat, căsătoria.
individualismului omenesc. Gerilă În urma întâlnirii cu fiecare
sintetizează cel mai bine acest fapt dintre uriaşi, prin botezul adamic, are loc
atunci când afirmă, într-un stil specific, un efect de recunoaştere şi de denumire
ce redă oralitatea secvenţei : “…într-un în funcţie de atribute şi aspect, ce
gând să ne unim,/ Pe Harap-Alb să-l surprinde talentul portretistic al lui
slujim,/ şi toti prieteni să fim!..”. Cei Creangă şi relaţionarea între eul manifest
cinci uriaşi reprezintă proiecţii în plan şi eul non-manifest. În ciuda
material ale demonilor interiori ai lui inconştientei neofite a protagonsistului,
Harap-Alb, pe care îi exorcizează atunci ce ignoră utilitatea adjuvanţilor şi îi
când îi lasă în pustiu, în finalul operei. tratează cu indiferenţă („Doamne fereşte
Toţi cei cinci uriaşi sunt personaje de omul nebun, că tare-i de jălit,
hiperbolizate, pantagruelice, groteşti, sărmanul!”), el asimilează si amplifică
individualizate, pe tot parcursul operei valenţele, iar prin conştientizarea
încadrându-se în categoria adjuvanţilor. minusurilor sale, reuşeşte să le
compenseze. În acest sens, se poate

ARS ARTIS GRATIA 81


identifica lait-motivul „Râzi, tu, râzi, şi emoţii tipic umane, replicile sale fiind
Harap-Alb”, definindu-i pe uriaşi drept adesea redate în proză ritmată si rimată,
prooroci, cu rol de a sprijini formarea cu rolul de a crea dinamism. În acest
tânărului, conştienţi de funcţia lor în sens, T. Vianu afirma că „Prin astfel de
cadrul ansamblului probelor iniţiatice. mijloace, Creangă restituie povestirii
Ordinea în care îşi fac apariţia funcţiunea ei estetică primitivă, care este
cele cinci personaje himerice este şi cea de a se adresa nu unor cititori, ci unui
în care îşi dovedesc utilitatea, auditor, capabil de a fi cucerit prin toate
contribuind definitoriu la îndeplinirea elementele de sugestie ale graiului viu,
încercărilor şi la triumful final al cu tot ce poate transmite acesta pentru
acestuia. Primul este Gerilă, “o dihanie intelesul abstract al lucrurilor
de om”, ce reprezintă regentul focului, comunicate”.
asociat, astfel, Împăratului Roş. Portretul În timpul probei din casa de
său este conturat mai ales prin aramă a Împăratului Roş, uriaşii dau o
intermediul acţiunilor sale şi efectelor pe adevarată reprezentaţie dramatică. Reală
care le are prezenţa sa asupra sau mai degrabă simulată, supărarea lui
elementelor cadrului natural Gerilă devine pretext pentru un ilariant
înconjurător, creând un peisaj duel lingvistic, amintind de cearta
apocalyptic („Şi dac’ar fi tremurat numai catiheţilor din Amintiri, comicul fiind
el, ce ţi-ar fi fost? Dar toata suflarea şi redat prin numeroase procedee artistice.
făptura de prin prejur îi ţineau Proba urmează un tipar mitic, eroii din
hangul...”), efecte creionate cu ajutorul mitologia greacă devenind invulnerabili
personificărilor şi hiperbolelor („..vântul în urma botezului în foc (Triptolemus).
gemea ca un nebun, copacii din pădure Gerilă îşi evidenţiază meritele, utilizând
se văicărau, pietrele ţipau, vreascurile un limbaj popular, presărat cu proverbe
ţiuiau, şi chiar lemnele de pe foc („Ei apoi! Vorba ceea: Fă bine să-ţi auzi
pocneau de ger”). Caracterizarea directă rău”). Acumularea tensiunilor negative
surprinde portretul fizic al personajului, are ca şi consecinţă mânia, care le
ce relevă impresia de grotesc, şi creează întunecă raţiunea, Gerilă acţionând prin
totodată un efect comic prin utilizarea răcirea fizică, dar mai ales spirituală,
augmentativelor, diminutivelor cu rol de care restabileşte echilibrul în faţa
augmentare, formelor populare şi încercărilor interioare.
hiperbolelor: „Ş’apoi afară de aceasta În continuarea drumului său,
omul acela era ceva de spăriet: avea feciorul întâlneşte ocazia de a-şi exercita
nişte urechi clăpăuge şi nişte buzoaie încă o data unicul atribut eroic şi anume
groase şi dăbălăzate. Şi când sufla cu convertirea unor fiinţe iluzorii,
dânsele, cea de deasupra se răsfrangea în fragmente ale propriei persoane,în
sus peste scăfârlia capului, iar cea de instrumente adjuvante şi reintegrarea lor
desupt atârna în jos, de-i acoperea în sinele de care s-au detaşat odată cu
pântecele”. Comportamentul, precum şi naşterea acestuia în cosmosul teluric.
vorbele lui Gerilă amintesc de cele ale Obliteraţi sub nume simbolice sugestive
ţăranilor Oşlobanu, Trăsnea şi a altor ce favorizează conservarea spiritului
personaje prezente în opera Amintiri din comic născut din grotesc prin satira
copilărie. Asemeni celorlalţi uriaşi, deşi folclorică a scriitorului, Flămânzilă şi
un personaj imaginar, este Setilă sunt instanţe pe care eroul le
antropomorfizat, dobandind sentimente identifică în cadre separate,deşi sub

ARS ARTIS GRATIA 82


protecţia aceleiaşi convenţionale înspăimîntătoare, care şochează prin
spaţialităţi de basm. Cu toate acestea, ele aspectul oripilant pe care îl conferă
există sub forma unui cuplu senzorial, personajului, dar amuză prin atitudinea
reprezentând acelaşi simţ esenţial uman copilăroasă, desprinsă parcă din
(gustul), separate în necesităţi Amintirile la fel de degajat expuse într-
primordiale ce caracterizează muritorul: un limbaj care atrage prin apropierea pe
foamea şi setea. Cele două personaje care o realizează cu originile. Tiparul
pantagruelice, adjuvanţi individuali, uriaşului Flămânzilă este marcat şi de
hiperbolizaţi sub pretextul creării simbolismul cifrelor magice, esenţa sa
situaţiei comice, acţionează în aceleaşi concentrându-se în semnificaţia
măsuri stihiale asupra naturii, având numărului 24, produs al cifrei ce
efecte distructive asupra naturii, pe care surprinde ciclicitatea anuală,
Harap-Alb le poate, în definitiv, redefini continuitatea fiinţării noastre în intervale
şi stăpâni. prestabilite şi modificate doar de
Simbolizând dimensiunea umană rupturile de nivel ontologic apărute în
a foamei, Flămânzilă îşi are geneza, conştientul a ceea ce este viu (12) şi cifra
aparent,în om, înfăţişând caracterul întregului, a prolificităţii uniunii
vremelnic şi dependent de lumesc al genurilor (2). Aşadar, Flămânzilă
fiinţei. Conexiunea cu umanul este păstrează în structura sa funcţia de
sugerată şi de afirmaţiile personajului perpetuare a fiinţei sub forma redusă,
central, dirijat de intenţionalitatea degenerată şi, deci, comică a foametei, a
narativă, care îl numeşte „namilă de imposibilităţii de stăpânire şi saturare.
om”, facilitând continuitatea comică a Cele douăzeci şi patru de pluguri nu
contextului, pornită din necesitatea reprezintă, aşadar, doar o capacitate
convertirii grotescului în text cu aspect uimitoare a trupului, de domeniul
caricatural şi alimentarea concepţiei incredibilului pe care scriitorul o anunţă
lectorului cu pasaje pline de haz.Este în scopul evidenţierii efectului stihial
mascată tragedia degenerării umanului în manifestat de uriaş asupra cadrului
himeric prin intermediul modalităţii de natural, ci şi măsura universului pe care
abordare a situaţiei personajelor personajul himeric îl înglobează corpului
pantagruelice, aceasta fiind una degajată, său şi îl păstrează,îl investeşte cu forţe
ornamentată cu folcloric şi hiperbolizată germinative, intelectuale, spirituale care
într-o manieră lejeră. vor pătrunde în structura tânărului
Limbajul specific oralităţii şi Harap-Alb pe calea arhaică a iniţierii.
colectivităţii populare transpuse speciei Flămânzilă este, însă şi profetic şi are o
epice basm întemeiază crochiuri mentalitate individuală, bine conturată,
subiective ale uriaşului, utilizându-se în măsura populară a ideii(„şi-a pus el,
proza ritmată şi sintagmele locuţionale împăratul Roş, boii în cârd cu dracul, dar
tradiţionale, exploatându-se, astfel şi are să-i scoată fără coarne”).
efectivul terminologic român în întreaga Înţelepciunea sa este pasivă, nu se
sa evoluţie („drăcărie”, „crapă de manifestă creator ci împăciuitor, reacţia
foame”). Nesaţul himericului este unul sa cu privire conflictul din casa de aramă
îndepărtat de necesităţile cotidiene, (spaţiul simbolic al coacerii, al formării
fireşti şi se îndreaptă, prin acelaşi apel la din punct de vedere psihologic,mental)
hiperbolizare pentru crearea comicului, fiind una detaşata, cu încercări de
spre dimensiuni cosmicizate, remediere a situaţiei, fără a acţiona la

ARS ARTIS GRATIA 83


nivelul intrigii (oricum slab sau deloc fiinţarea, Setilă absoarbe calităţile
delimitată în parametri logici), ci doar benefice, mântuitoare, de origine biblică
apelând la atitudinea calmă. ale apei pentru a le transmite şi imprima
Pe de altă parte, personajul din punct de vedere trupesc dar şi
himeric Setilă, descris în aceeaşi termeni psihologic lui Harap-Alb. Tânărul şi
fantastici cu inserţii consistente şi bine neofitul erou manifestă o putere de
evidenţiate de grotesc, se dezvoltă pe un vizualizare viscerală a uriaşului
parcurs paralel cu Flămânzilă, acesta stăpânitor peste ape („mare ghiol de apă
constituind, de fapt, jumătatea sa trebuie să fie în maţele lui!”). Aşadar,
firească în ordinea umanului („o arătare chiar personajul principal participă la
de om”). Trăsăturile somatice ale acestui creionarea unui aspect comic al
uriaş, dominate de nelipsitul caracter personajului himeric, relevând, totodată,
curios şi nemaipomenit, sunt conturate în un tenebros mister al interiorităţii fizice
linii ce echilibrează raportul celor două a acestuia.
complementare himerice reprezentând Ambii aparţinând fabulosului,
foamea şi setea. Astfel, naratorul subcategorie supranaturală acceptată
lansează afirmaţii care, în măsura în care convenţional în spaţiul literar al
uimesc şi cutremură imaginaţia basmului, Setilă şi Flămânzilă coexistă
receptorului, sunt convertite cu succes în în mod complementar, se întregesc la
imagini comice, ornamentate de tragedia nivelul personajului aflat în proces de
degradării spiritului(„al dracului o nanie iniţiere şi formează un neconvenţional şi
de om”, „grozav burduhan”, „nesăţios pantagruelic cuplu Yin-Yang care
gâtlej”). provoacă amuzament în rândul
Şi destinul acesui uriaş, receptorilor prin modul în care parodiază
generalizat sub forma biblică a celebra uniune simbolică. Imagini
Septuagintei, este codificat în cifra două personificate ale ospăţului pantagruelic,
zeci şi patru, aceasta marcând legătura cei doi uriaşi consumă materia pentru
de ordin fatidic existentă între himericii purificarea şi eliberarea ecesteia în noul
Setilă şi Flămânzilă. Împreună, ei univers al viitorului iniţiat sub forma
formează întregul necesar supravieţuirii unor virtuţi spirituale şi morale demne
lui Harap-Alb şi, odată reuniti în fiinţa de un membru al unei dinastii regale.
tânărului prin parcurgerea drumului Comparat cu Ciclopul din
iniţiatic, vor face posibilă existenţa Epopeea Homerică, ce-a de-a patra
pleni-dezvoltată a eroului. Efectele apariţie fantastică din fragmentul
iremediabil distructive ale uriaşului întâlnirilor cu uriaşii, Ochilă, este un
asupra tabloului natural în care îi este personaj complex, episodic, cu
permis să vieţuiască atacă în manieră particularităţi fizionomice marcante, care
similară acţiunilor lui Flămânzilă, este descris de narator într-o manieră ce
aceştia conlucrând, parcă, pentru facilitează perceperea de către mentalul
nimicirea cosmosului teluric şi receptiv. Integrându-se în casta
dominând spaţiile prin care călătoresc giganţilor, alături de tovarăşii săi,
(„prăpădenia apelor”). portretul lui Ochilă dispune de o serie de
Simbol al setei, al poftei continue caracteristici insolite, de origini
de apă, la rândul ei element vital al mitologice, întâlnite şi la personaje
continuităţii şi particularitate a legendare din scrierile antice.
chtonianului prin care este permisă

ARS ARTIS GRATIA 84


Ochilă constituie, la nivel unitar, vârful în jos, vitele cu picioarele în sus şi
o epifanie, ce proliferează din haosul oamenii umblând cu capul între umere;
protagonistului, Harap-Alb, sub aparenta văd, în sfârşit, ceea ce n-aş mai dori să
mască a adjuvantului cu capacităţi vadă nimene, pentru a-şi osteni vederea:
supranaturale. El se identifică cu un văd nişte guri căscate uitându-se la mine
catalizator ce se dovedeşte a fi în final şi nu-mi pot da seama de ce vă miraţi
efemer, întrucât acţionează doar atunci aşa, mira-v-aţi de... frumuseţe-vă!”.
când presiunea exterioară împiedică Astfel, putem observa că portretul său
îmdeplinerea unor queste, ca şi în cazul este alcătuit pe un fundament ce face
lui Harap-Alb. Din punct de vedere trimitere la fiinţa umană
emblematic, Ochilă este delegatul („schimonositură de om”), cu o
entităţii superioare ce descrie coordonata puternică nuanţă caricaturizantă, şi are
de fiinţare, centrul de convergenţă a elemente distinctive încadrate la
tuturor direcţiilor vitale. În acest caz, el simţurile sale exagerate, circumscrise
înfăţişează Ochiul Eternităţii, al sferei cunoaşterii.
existenţei omnisciente şi omniprezente, Aparenţa bizară întruchipată de
ce menţine o legătură permanentă cu Ochilă este dispersată treptat, prin
totalul fundamental din macrocosmos. intermediul tehnicilor narative puse în
De asemenea, poate fi asociat bătrânului practică de Creangă; acesta, sub masca
prooroc orb, Tiresias, din epoca protagonistului, Harap-Alb, realizează
oedipiană, ce deţinea darul special de a un joc de cuvinte unic, corelând stilul
cunoaşte adevărul. Astfel, Ochilă epic cu cel liric, în scopul creării unei
constituie o creatură cu calităţi pseudo-creaţii literare în versuri.
excepţionale, caracterizat în mod direct Naratorul face trimitere la întreaga castă
de narator, ca fiind „o schimonositură de din aria vizionarismului, din care face
om”, „avea în frunte numai un ochi, parte şi Ochilă, alternând numele lor cu
mare cât o sită şi, când îl deschidea, nu rezonanţă armonioasă pentru a reda
vedea nimica; da chior peste ce apuca. textul într-o formă rimată şi ritmată:
Iară când îl ţinea închis, dar fie zi, dar fie „Poate că acesta-i vestitul Ochilă, frate
noapte, spunea că vede cu dânsul în cu Orbilă, văr primar cu Chiorilă, nepot
măruntaiele pământului.” de soră lui Pândilă, din sat de la Chitilă,
Naratorul uzează un limbaj peste drum de Nimerilă. Ori din târg de
comic, cu influenţe satirizante, în la Să-l-caţi, megieş cu Căutaţi şi de urmă
încercarea de a amuza publicul cititor. nu-i mai daţi. Mă rog, unu-i Ochilă pe
Prin intermediul uriaşului, el transmite faţa pământului, care vede toate şi pe toţi
receptorilor un mesaj degajat, aproape de altfel de cum vede lumea cealaltă; numai
luare în râs, la vederea fiinţei aparent pe sine nu se vede cât e de frumuşel.
înspăimântătoare. Personajul se Parcă-i un boţ, chilimboţ boţit, în frunte
autocaracterizează ca o entitate căreia cu un ochi, numai să nu fie de deochi!”.
„toate lucrurile mi se arată găurite, ca Naratorul sugerează cititorului, într-o
sitişca, şi străvezii, ca apa cea limpede; manieră ocultată, semnificaţia tehnicilor
deasupra capului meu văd o mulţime folosite, explicând procesul de
nenumărată de văzute şi nevăzute; văd convertire a grotescului în comic, prin
iarba cum creşte din pământ; văd cum se introducerea în text a frazei „Pe de-o
rostogoleşte soarele după deal, luna şi parte-ţi vine a râde, şi pe de alta îţi vine
stelele cufundate în mare; copacii cu a-l plânge”, demonstrând că modalitatea

ARS ARTIS GRATIA 85


de caracterizare a uriaşului funcţionează monstrous, “le prindea cu mana din zbor,
pe baza unui principiu bifacial, cel al le răsucea gâtul cu ciudă şi apoi le
formulării unor idei despre urât într-o mânca aşa crude, cu pene cu tot”.
manieră amuzantă. Harap-Alb numeşte şi desemnează prin
Deşi portretul său este schiţat descrieri şi formulări sintetice şi
aparent comic, în profunzime uriaşul fulgurante entităţile din ambianţă de care
este condus de sentimente nobile, el are nevoie şi prin aceasta le actualizează,
fiind puternic umanizat pe parcursul după cum Adam în Rai “numeşte”
desfăşurării acţiunii. Faptul că îl ajută pe fiinţele create, făcându-le sa treacă de la
Harap-Alb în îndeplinirea unei misiuni potenţă la act.
(cea de a o păzi pe fata Împăratului Roş), Creangă a fost comparat cu
şi de asemenea, întreaga sa activitate în Rabelais în mai multe rânduri, George
grupul de uriaşi, denotă un caracter Călinescu insistând pe această latură în
calm, împăciuitor, aşezat şi cu o privinţa limbajului popular de mare
stăpânire de sine ce îl transpun în cercul erudiţie, cât şi în legătură cu înclinaţiile
celor înţelepţi. Astfel, el este un personaj către grotesc şi fabulos în descrierea
plurivalent, cu calităţi şi defecte, cu un unor personaje din poveşti. Secvenţele
rol precis în basm şi care reuşeşte prin care înfăţişează alaiul eroilor din
însuşirile sale neobişnuite să stârnească Povestea lui Harap-Alb au o
râsul cititorilor, indiferent de gradul lor compatibilitate stilistică deplină cu
de înţelegere a simbolurilor. secvenţa care înfăţişează copilăria lui
Continuarea drumului de formare Gargantua, din opera de referinţă a
personală a personajului principal este scriitorului francez.
însoţită în permanenţă de întregirea Identificarea, “botezul” lui
grupului cu o nouă coordonată himerică Păsări-Lăţi-Lungilă urmează o
a psihicului acestuia. Secvenţele narative enumeraţie a definiţiilor populare:”Dar
sunt invadate de un comic dezlănţuit în te mai duce capul ca să-l mai botezi? Să-
călătoria lui Harap-Alb către Împăratul i zici Păsări-Lăţi-Lungilă, mi se pare că e
Roş. mai potrivit cu năravul şi apucăturile
Un alt personaj adjuvant lui”. Grotescul este mai accentuat, mai
memorabil, Păsări-Lăţi-Lungilă domină greu suportabil de cititor la François
dimensiunile terestre şi comice ale Rabelais, pe când la Creangă avem de a
spaţiului: ”când voia, aşa se lăţea de tare, face cu un grotesc jovial, care provoacă
de cuprindea pământul în braţe”, iar în un râs senin, reconfortant.
altă împrejurare, “aşa se deşira şi se Migala lui Creangă este totuşi
lungea de grozav, de ajungea cu mâna la tehnică. Este o realizare de artist dar şi
lună, la stele, la soare şi cât voia de sus.” de artizan. Harap-Alb a înşirat o
El este încrezător în propriile-i calităţi : adevărată litanie a Omului Universal, o
„de n-a fi şi unul ca mine pe-acolo, evocare treptată şi incandescentă a lui,
degeaba vă mai bateţi picioarele sub aspectul său de “măsurător” şi, prin
ducându-vă; Umanizat: are sentimente, aceasta, de mistuitor al Cosmosului;
limbaj specific omului, gândeşte, are stăpân şi digerator prin asimilarea
simţuri, mentalităţi ( „o pocitanie de organica a Păsărilor, deci a ceea ce ele
om”). Stăpânind văzduhurile, el este simbolizează în primul rând,
“ciuma zburătoarelor”, căci, situate tot în Intelecţiunile, în calitate de Păsărilă;
sfera grotescului si primitivului configurând între cer şi pământ crucea

ARS ARTIS GRATIA 86


cu trei dimensiuni, ca Scară a Cerului, ca mâna la lună, la stele, la soare, şi cât
Lungilă şi ca Laţilă, identic deci cu voia de sus” (Păsări-Lăţi-Lungilă).
Vortexul Sferic Universal, săgentând Analizând din viziunea nutritivă,
păsările ca Herakles la lacul Stymfal, se diferenţiază grupul Flămânzilă-Setilă-
adică harponând si fixând din zbor Păsări-Lăţi-Lungilă, dominat de
intelecţiunile în evanescenţa şi inefabilul vigilenţa cu privire la supravieţuire, şi
lor. Ca şi Herakles, este, prin urmare, un cumulând principiile de bază ale
actualizator neostenit, inepuizabil, de subzistenţei: lipsa foamei şi a setei. Pe
coordonate rectilinii şi polare. Fiu al baza acestor calităţi din sfera alimentară,
Săgetătorului, nepot al Arcaşului, se cei trei reuşesc să ducă la îndeplinire
identifică cu constelaţia zodiacală cu două sarcini impuse de Împăratul Roş,
acelaşi nume (Săgetătorul zodiacal este îndeplinindu-şi cu succes ţelurile.
reprezentat ca Centaur ţinând un arc; i se O asociere de tip primordial se
mai spune Arcitenens), fugind după poate realiza şi între personajele Gerilă
Capricorn, care-l precede imediat, tot aşa şi Setilă, a căror materie primă este
de evanescent ca şi păsărelele din basm, simbolul apei (apa vie/apa moartă) ca şi
Capricornul, portar al Pragurilor cereşti, parte integrantă a naturii şi unul din cele
al Porţii Cerului din solstiţiul de iarnă, patru elemente vitale (apă, aer, foc,
Săgetătorul, Veghetor fără somn al pământ). Cele două personaje sunt
Polului, Cheia de boltă a tuturor lumilor, reprezentate de stări de agregare diferite
fixator de volatile, când le săgetează, dar ale apei, respectiv lichidă şi solidă,
şi dizolvant al lor, când le mistuie, deci constituind două aspecte opuse ale
maestru suveran al lui Coagula şi al lui aceluiaşi ansamblu.
Solve. De asemenea, el este Rectorul Deşi cele cinci personaje sunt
Elementului Aer. diferite în gândire în anumite situaţii,
Cele cinci personaje desprinse datorită concepţiilor imprimate în
din poveştile pantagruelice sunt personalităţile lor, ele se armonizează ca
caracterizate atât direct cât şi indirect în şi tot unitar, graţie faptului ca fac parte
text, cititorul reuşind să contureze din aceeaşi clasă, primesc „botezul” de
portrete simple, cu trăsături impactante. la Harap-Alb, simbolizează profeţi, ce
Pe baza acestor schiţe schematice, putem prevestesc viitorul, şi au funcţii bine
observa anumite similitudini în stabilite de adjuvanţi în basm.
înfăţişarea lor, în modul cum acţionează Astfel, uriaşii din opera lui Ion
şi în modul în care îi percep cei din jur. Creangă, portretizaţi sumar, cu nume cu
Din punct de vedere caracterial, sonoritate (Gerilă, Flămânzilă, Setilă,
putem trasa anumite conexiuni între cele Ochilă, Păsări-Lăţi-Lungilă) şi cu
cinci personaje, organizându-le în capacităţi extrasenzoriale, sunt mărci ale
grupuri cu trăsături comune. Astfel, utilizării comicului în Povestea lui
personajele Ochilă şi Păsări-Lăţi-Lungilă Harap-Alb, ca formă de discreditare a
pot fi încadrate sferei vizionarismului, al influenţei urâtului şi ca modalitate de
cunoaşterii universale, întrucât ele sunt metamorfozare a textului dintr-un
descrise ca fiind omnisciente şi scenariu tragedian, de groază, în unul
omniprezente. Puterea lor stă în ilarian; cu alte cuvinte, naratorul preface
capacitatea de a vedea „ceea ce nu mi-aş grotescul în comic.
dori să vadă nimene, pentru a-şi osteni În cele mai multe şi mai
vederea” (Ochilă), şi de a ajunge „cu importante sistematizări şi teoretizări

ARS ARTIS GRATIA 87


filosofice din spaţiul european şi nord- prozatorului I.Creangă, conservator al
american de cultură, comicul este mitologiei biblice precum şi a celei
recunoscut drept o categorie estetică, ce folclorice, pe care le exploatează în
exprimă ambivalenţa condiţiei umane. formatul pur, neprelucrat artistic,
Astfel, se constată cu uşurinţă că, pe de o transpunându-le în epic prin intermediul
parte, comicul implică solidaritate (,,se unor tehnici tradiţionaliste bazate pe
râde cu"), dar, pe de altă parte, valorificarea terminologiei populare, a
excluziune (,,se râde de"). În orice caz, aspectelor vizuale, auditive, tactile,
există un etos al râsului (Nicolai olfactive şi chinestezice brute.
Hartmann) şi, în acest sens, se vorbeşte Identificarea umorului în varietatea de
în mod curent de ,,râsul plin de inimă" forme a acestuia la nivelul acestei
înţelegător, blând şi generos, dar şi de categorii de artă literară constă, în
râsul nemilos, exprimând ură, dispreţ, definitiv, în capacitatea de materializare
invidie, resentiment. În opera Povestea a tot ceea ce este prezentat ca şi nefiresc,
lui Harap–Alb este vorba despre „râsul fantasmagoric şi tratarea acestor cadre
plin de inimă”, râsul inţelegător, blând şi din perspectiva criticului cu stabilitate în
generos. Există un râs de acceptare care domeniul comicului, percepţia ilară a
celebrează unitatea unui grup şi care face degenerării fiinţei ca substanţă a
posibilă refacerea unităţii acestuia prin universului fiind o reală manifestaţie a
admiterea de noi membri. Creangă avea funcţiei estetice prezente în structura
nu atât un condei cât şi un glas pe care spirituală a celui ce vizualizează arta în
şi-l sincroniza cu condeiul. De orice formă a sa.
nenumărate ori, scrisul lui atrăgea atenţia
într-un sens pe care inflexiunea vocală îl Amalia Bartha
subminează. Opera lui, ieşită din cea mai Ilinca Busuioc
mare irecuzabilă matrice populară, Ana-Maria Dogaru
contaminat şi mai cu seamă eliberator Anca-Ioana Toma
optimistă, învaţă pe oameni îndeosebi
dragostea de viaţă chiar sub forme de
care putem râde, sub formele
grotescului. Creangă râde din toată
inima, dar dintr-o inimă bună, largă şi
îngăduitoare, râde de semeni, de fiinţe
care îi seamană lui însuşi şi râde de sine,
cum ar râde oricare altul. Râsul în opera
sa nu pedepseşte, nu cenzurează, nu
denuntă vicii sau defecte omeneşti, pe
care le naşte o anumită societate, o
anumită profesiune, o mânie individuală;
râsul lui e o petrecere pe seama limitelor
naturii omeneşti, care sunt în primul
rând limite proprii, ale celui care râde, şi
numai în al doilea rând sunt şi ale altora.
Himericul învăluit în grotescul arhaic
constituie un fundament imagistic
predominant în creaţia fantastică a

ARS ARTIS GRATIA 88


Viziunea lui Mihai Eminescu şi locuri – una din puţinele şi fragilele
a lui Mircea Eliade asupra timpului şi susţineri ale ideii Universurilor paralele).
asupra spaţiului în literatura română Categoriile de spaţiu şi timp care
reprezintă modul de existenţă a materiei,
sunt complementare şi inseparabile.
Problematica timpului şi a Aceste caracteristici le conferă mişcarea
spaţiului i-a preocupat din cele mai vechi (considerată de Aristotel singura
timpuri (secolul al III-lea î.Hr. ) pe certitudine –cine nu se mişcă e mort-,
filosofi şi fizicieni deopotrivă, filosofii singurul mijloc de a afla adevărul), care
încercând să răspundă la întrebările semnifică, la modul general, schimbarea
precum: spaţiul şi timpul trebuie privite spaţială în timp. Demonstrându-şi
ca nişte lucruri reale? Este posibil să profunzimea gândirii, Aristotel a afirmat
existe spaţiu vid şi timp fără că „... timpul este în parte real, iar în
evenimente? E mai potrivit să gândim că parte gândit. Anume, întrucât este
timpul curge sau să admitem că urmare a mişcării, el este real ... Întrucât
evenimentele trecute există în prezent? este număr al mişcării, determinaţie a ei,
Fizicienii s-au interesat de probleme ca: el este conceptual, gândit.” – Aristotel,
ce anume ţine de observaţie şi ce de Fizica.
convenţie atunci când măsurăm Epoca modernă s-a bazat pe
întinderea spaţială şi durata temporală? teoriile antice referitoare la spaţiu şi
Cum trebuie interpretată afirmaţia că timp, modelându-le şi îmbogăţindu-le.
spaţiul are o anumită formă sau chiar o Astfel, Newton a dezvoltat concepţia
mărime finită (după cum susţine atomistă despre spaţiu şi timp, categorii
geometria ne-euclidiană)? Care sunt considerate absolute, obiective şi
implicaţiile celor două teorii ale universale, şi deci independente de
relativităţii pentru relaţia dintre spaţiu şi materia în mişcare. El a privit timpul şi
timp? spaţiul ca nişte lucruri reale, fiind “locuri
Încă din Antichitate, spaţiul fizic atât ale lor înşile cât şi ale tuturor
a fost asociat cu cel geometric şi cu celorlalte lucruri” – Isaac Newton,
elementele fundamentale ale acestuia – Asupra mişcării corpurilor, definind
punctul, linia şi planul. Atomiştii astfel spaţiul absolut – spaţiu privit ca o
Democrit şi Epicur considerau spaţiul ca entitate în care se află cuprinse corpurile
un receptacul vid şi infinit al atomilor şi care are ea insăşi proprietăţi reale,
materiali. Euclid, cel mai ilustru precum forma şi întinderea, terorie
geometru al acelor vremuri, a reuşit să respinsă însă de majoritatea filozofilor
definească spaţiul ca reprezentând („... de mai târziu. Au apărut însă şi două
lucrurile care există, există undeva ..." ! curente noi (şi, evident, opuse !).
– Euclid, Elementele). Aristotel Un curent de sorginte filosofică
considera în mod eronat că atât materia (susţinut de Kant, Hegel, Berkley) neagă
cât şi spaţiul ar fi finite. Este însă foarte obiectivitatea spaţiului şi timpului,
important faptul că Stagiritul a formulat considerându-le ca fiind în dependenţă
„...axioma că e imposibil ca două solide de conştiinţa omului sau ca forme
să coexiste în acelaşi loc.” - Aristotel, subiective ale trăirilor sale (cu alte
Fizica - (peste milenii, principiul cuvinte, oamenii îşi creează propriul
incertitudinii va sugera că ar fi posibil ca cadru spaţio-temporal, fiecare om având
o particulă să ocupe, simultan, mai multe o perspectivă diferită asupra acestuia).

ARS ARTIS GRATIA 89


Cel de-al doilea curent consideră univers la altul, de la planul profan la cel
că spaţiul şi timpul reprezintă categorii sacru în nuvelele lui Eliade.
fizice distincte, şi nu forme de existenţă O altă noţiune ce înlesneşte
ale materiei. Riemann, la mijlocul comunicarea între universuri paralele o
secolului al XIX-lea, se întreba dacă reprezintă „găurile de vierme”. Acestea
legile Universului sunt în concordanţă cu reprezintă „tunele” de legătură între
vechea geometrie sau cu geometriile planuri, având două capete, prin care
neeuclidiene (Riemann, Lobacevski). materia poate circula. Cele două capete
Este discutată posibilitatea ca pot fi conectate la spaţii şi momente ale
proprietăţile geometrice ale spaţiului să timpului diferite, astfel explicându-se
nu fie aceleaşi peste tot, rezultând ca călătoriile în timp. Se poate presupune
acesta ar fi neomogen şi anizotrop. că personajul Gavrilescu, din nuvela La
La începutul secolului al XX lea, ţigănci, a călătorit printr-o astfel de
Einstein a formulat teoria relativităţii, gaură de vierme, „portalul”
care are implicaţii imense asupra reprezentându-l casa ţigăncilor.
concepţiei spaţiului şi a timpului atât din Aceeaşi problemă a fost tratată şi în
perspectivă filosofică, cât şi fizică, literatură. Unii scriitori, neîntelegându-i
bulversând radical noţiunile clasice. sensul, au ajuns să creeze proza
Prima parte a teoriei, relativitatea fantastică, în care spaţiul şi timpul suferă
specială, se remarcă prin impactul pe o transformare, o dilatare. De asemenea
care îl are asupra conceptului de au încercat să le găsească o definiţie. Un
simultaneitate (o problemă ce trebuie exemplu de lucrare este Sacrul şi
avută în vederea conceptului de profanul de Mircea Eliade.
universuri paralele). A doua parte Teoria care stă la baza lucrării
produce modificări conceptelor de până Sacrul şi profanul se referă la faptul că
atunci, tratând timpul şi spaţiul ca pe un nicăieri în lume nu există un om în
continuum ne-euclidian, impunând totalitate areligios. Oricare ar fi gradul
modificarea conceptului realităţii înseşi. de desacralizare a Lumii se păstrează
Explicarea conceptelor de spaţiu totuşi urmele unei valorizări religioase.
şi timp s-a realizat de matematicieni prin Spaţiul profan păstrează locuri
unele experimente. În anul 1858, „privilegiate”, calitativ deosebite de
matematicienii germani August celălalte, cum ar fi ţinutul natal, strada
Ferdinand Möbius şi Johann Benedict copilăriei, locul primei iubiri. Aceste
Listing au finalizat figura numită spaţii devin Locuri Sfinte pentru că
„spirala lui Möbius”. Aceasta se obţine determină o schimbare în universul de
prin împăturirea în două a unei fâşii cunoaştere al celui implicat direct. Ele
lungi de hârtie, după care se unesc oferă revelaţia unei alte realităţi decât
capetele acesteia, pentru a forma o buclă. aceea la care participă zilnic. În aceasta
Dacă trasăm o linie de la punctul de constă sacrul.
întâlnire al celor două capete, aceasta va Sacrul se diferenţiază de profan
ajunge pe ambele părţi ale fâşiei, astfel tocmai prin determinarea producerii unei
rezultând că spirala are o singură faţă. revelaţii. Profanul este echivalentul
Făcând o analogie cu acest experiment, cotidianului, în timp ce sacrul presupune
se poate remarca trecerea insesizabilă de „ieşirea” din profan. Manifestările
la un nivel la altul, de la un plan la altul, sacrului, „ieşirile din profan” sunt
asemenea trecerii insesizabile de la un numite de autor hierofanii.

ARS ARTIS GRATIA 90


Sacrul se manifestă ca spaţiu şi ca timp. Cum se defineşte atunci spaţiul profan?
Pentru omul religios, spaţiul nu este Dincolo de această dificultate
omogen, ci are rupturi şi spărturi, unele metodologică, ceea ce considerăm a fi
porţiuni de spaţiu fiind calitativ diferite un punct esenţial menit să deschidă
de celelalte. Din punctul de vedere al cercetări complexe din punct de vedere
spaţiului, hierofania presupune fenomenologic asupra spaţiului sacru
dezvăluirea unui punct fix, unui centru. este faptul că cei doi termini, sacru-
Majoritatea popoarelor şi-au manifestat profan se vădesc a fi coimplicaţi. Într-un
credinţa în Centrul Universului, un axis anume sens Mircea Eliade a relevat
mundi care susţine în acelaşi timp Cerul această coimplicare, afirmând că o
şi Pământul şi este înfipt în Lumea de existenţă profană în stare pură nu există.
Jos. Un astfel de axis mundi este de cele Abolirea totală a comportamentului
mai multe ori reprezentat ca un stâlp religios este imposibilă.
despre care se consideră că asigură Urmând principiile unei analize
deschiderea celor trei dimensiuni şi se fenomenologice menite să tematizeze
află în centrul universului. spaţiul sacru, trebuie menţionat
Fiecare individ consideră că următorul fapt: nu numai că cei doi
lumea lui se află mereu în centrul termeni sunt coimplicaţi dar nu se poate
universului. Acest lucru dovedeşte decide preeminenţa sau preexistenţa
nevoia noastră de a trăi într-o lume totală unuia asupra celuilalt. Pe de-o parte
şi organizată, într-un Cosmos. pentru că nu există date precise care să
Locuinţele noastre sunt nişte imago indice trecerea profan–sacru, sacru-
mundi, iar Biserica ilustrează structura profan (similară trecerii natură–cultură),
cosmologică a edificiului. Interiorul iar pe de altă parte pentru ca experienţa
bisericii simbolizează Universul, altarul religioasă a spaţiului este gândită ca
– Paradisul, mijocul bisericii este ruptură calitativă survenită la nivelul
Pământul, iar apusul – Judecata de Apoi, experienţei spaţiale a omului profan.
lumea întunericului. Sacrul şi profanul (considerate la nivelul
A doua manifestare a sacrului experienţei umane) sunt modalităţi
este timpul. Ca şi spaţiul, timpul nu este originare de a locui spaţiul şi timpul; de
nici omogen, nici continuu pentru omul a fi în ultima instanţă locuitori ai acestui
religios. Există intervale de Timp sacru pamânt. Exemple preluate din
şi pe de altă parte Timpul profan. Timpul majoritatea manifestărilor religioase
sacru este timpul sărbătorilor, cu ocazia oferă la analiza următorul aspect:
cărora se readuce în prezent Timpul sacralitatea cu care este investit orice
mitic, primordial. Riturile înlesnesc gest, orice loc, orice obiect marchează o
„trecerea” de la profan la sacru, un timp ruptură de nivel; gestul, obiectul, locul
recuperabil şi repetabil la nesfârşit. propun un Altceva absolut radical diferit
Spaţiul sacru se distinge de cel de orice regiune a lumii profane, care de
profan graţie unei experienţe originare cele mai multe ori indică o funcţie
specifică omului religios. Diferenţa cosmologică.
semnalată de Mircea Eliade ridică o Sacralitatea unui loc implică un
problemă importantă: cum se poate mod „anume de a consacra un spaţiu, o
supune analizei spaţiul sacru având în dezvăluire a realului în sensul că lumea
vedere faptul ca survenirea acestuia începe să existe”. Lumea începe să
implică o mutaţie în cadrul celui profan? existe pentru că i se dă o explicaţie?

ARS ARTIS GRATIA 91


Cum se poate concepe sacralitatea unui a iniţia drumul la capătul caruia se află
loc având în vedere faptul că mutaţia templul ca gest anume de a înspaţia
esenţială nu se petrece în cadrul lui ci sacrul. O clarificare preliminară a
relevă de faptul însusi de a-l consacra termenului „gest” este necesară, ţinând
străin oricărui vocabular axiologic? cont de bogăţia sa de sens şi de valoarea
Întrebarea esenţială nu este cum se specială acordată acestuia pe parcursul
consacră un anumit loc, pentru că lucrării.
ritualurile şi chiar gesturile care par cele În lucrarea Raţiunea gesturilor,
mai „simple” în elementaritatea lor nu Jean Claude Schmitt analizează câteva
sunt nişte reţete ale sacrului ci maniere aspecte terminologice ale acestui cuvânt:
care tematizează deschiderea, dislocarea Cultura creştină a moştenit de la
pură - nu a omului, nu a experienţelor Antichitate un vocabular abstract al
sale, ci pur şi simplu dislocarea fără gestului. În latină, principalul cuvânt
atribut. Întrebarea cea mai gravă ţine de este „gestus (-us)”, care desemnează,
însăşi gravitatea implicată în acesta fără a le distinge, o mişcare sau o
deschidere ce ar putea fi exprimată atitudine a corpului, în sens larg, şi
astfel. Locul consacrat devine „greu”, mişcarea singulară a unui membru, în
devine săturat astfel încât nu mai este un sens mai specific. „Gestus” este construit
simplu loc, devine gest care iniţiază, pe rădăcina lui „gero, gerere”, care
(intenţionalitate pură în termeni desemnează a face şi a purta, de unde a
fenomenologici). Astfel, întrebarea ce se purta, a se comporta, a face gesturi. În
este un spaţiu sacru trebuie convertită planul etimologiei nu există rezolvare a
devenind: ce este un loc-gest (gestul ca continuităţii între ideea de gest (gestus)
intenţionalitate pură, ca deschidere). şi ideea de acţiune, faptă şi chiar de
Vom urmari această întrebare supunând istorie (gestum, la plural gesta). De la
analizei un tip consacrat de spaţiu sacru: „gestus” derivă verbul „gestire”, a face
templul. un gest, a cărui cea mai frecventă
Cuvântul „templu” îşi are accepţiune este limitată la gesturile care
originea de la verbul grecesc „temenos” exprimă o emoţie, în special un
care înseamnă a tăia, a decupa. Să fie sentiment de bucurie: încă din epoca
oare vorba de o delimitare calitativă şi romană, el este considerat ca sinonim
fizică prin raportare la spaţiul ordinar şi pentru a „exulta”, „a se bucura”, şi îşi
profan? O altă ocurentă terminologică a păstrează acest sens în latina medievală.
templului tematizează relaţia templu- „Un alt cuvânt important este „motus (-
munte cosmic-casă. În terminologia us)” sinonim al lui „gestus” întâlnit în
mesopotamiană templele sunt denumite special în expresia „motus corporis”.
„muntele casă”, „casa muntelui tuturor Echivalentul în greceşte pentru, motus si
ţărilor”, „muntele Furtunilor”. Templul gestus este cuvântul Kinesis. Autorul
ca imagine a lumii conţine şi un sintetizează ocurentele cuvântului
simbolism temporal. supunând cercetării următorul aspect
Templul ca mod de înspaţiere a „gestul uman se distinge cu greu faţă de
sacrului permite dezvoltarea unor teme o concepţie mai vastă a mişcării, care
corelative menite să-i circumscrie înglobează întreaga categorie a naturii şi
sensul. Conform celor menţionate face ca trupul să depindă de forţele care
anterior, concepte precum: delimitare, guvernează universul.”
casa-munte, timp, deschid posibilităţi de

ARS ARTIS GRATIA 92


Oscilaţiile între mit şi logos, între Proza fantastică românească). În India,
metafore poetice şi rigoare ştiinţifică timpul Kala este o denumire apropiată de
defineşte una dintre dimensiunile a marei zeiţe Kali care a guvernat o
esenţiale ale oricărui geniu creator. perioadă şi semnificaţiile temporale.
Sinteză a unei astfel de aspiraţii Actualizarea ipotezei lui
totalizatoare este opera lui Mircea Einstein–Rosen propune existenţa unei
Eliade, conjuncţie exemplară între singularităţi cosmice, tunele de legătură
Occident şi Orient. Înţelegând libertatea între spaţii metagalactice, având o poartă
spiritului omenesc de a construi în de intrare şi una de ieşire prin care
imaginar lumi noi care să recupereze material este absorbită. Maniera
timpurile magice ale începuturilor implozivă refulează într-o altă zonă,
(illo tempore), gânditorul s-a raportat la contribuind la restructurarea universului
constantele fundamentale ale printr-o nouă cosmogonie. Teoria poate
Universului, lăsând drept moştenire fi conjugată cu marile mituri ale
intuiţii nerecuperate încă în totalitate. Creaţiunii existente în toate genezele
În conştiinţa arhaică „timpul este importante, indiferent de zonele
saturat de valoare afectivă; el poate fi geografice şi culturale.
bun sau rău, favorabil unor anumite Acestei teorii cunoscute, Mircea
forme de activitate şi nefast altora; cel al Eliade îi asociază motivul „eternei
sărbătoririi, al sacrificiului şi al reîntoarceri”, al lumilor paralele în care
reproducerii miturilor legate de personajele intră fără să conştientizeze
întoarcerea timpului primordial şi care pătrunderea într-un timp şi spaţiu
pune timpul profan în afara circuitului. diferenţiat calitativ. Filiaţia cosmogonică
Această concepţie ciclică despre a miturilor reiterate în proza fantastică a
percepţia timpului este legată de ideea că lui Mircea Eliade explică prezenţa
actele umane repetă actele desfăşurate echilibrată a principiului feminine şi
altădată de divinitate sau de eroul masculine în scenariile iniţiatice.
cultural” (cf. Liiceanu,G., op.cit.). Existenţa percepţiei temporale este
Pentru un primitiv, timpul este un lucru specifică modului propriu de existenţă al
reversibil. Eliade subliniază în multe materiei structurate la nivele inferioare,
rânduri capacitatea timpului de a se supuse imperativului temporal al legii
regenera, de a fi reluat. După cum bine ciclului entropic. La nivelul materiei
se ştie, ritualul este un astfel de act nestructurate, în haosul preformal nu
regenerator al întregului univers. În poate fi concepută noţiunea de spaţiu şi
interiorul ritualului, timpul obişnuit sau timp, aşa cum filosofa şi Mihai
profan este abolit şi se intră într-un alt Eminescu în Sărmanul Dionis
fel de timp. Acest timp, Mircea Eliade îl („Nu există nici timp, nici spaţiu”).
numeşte timp mitic, timp atemporal sau De asemenea in textele citate de
Marele Timp, caracterizat prin Mircea Eliade în Yoga-nemurire şi
circularitate şi ciclicitate. liberate se observă că brahmanii,
În altă zonă geografică şi considerând că Sinele şi lumea sunt
culturală, brahmanii operau cu veşnice, postulează posibilitatea regăsirii
subdiviziuni ale timpului, mergând până lumilor pierdute şi a Sinelui: „Acela al
la 0,33s. Vechile texte sanscrite numesc cărui spirit este concentrat, purificat,
Kashta, egală cu a trei suta parte dintr-o limpezit, îşi întoarce spiritul către
milionime de secundă (Segiu Pavel Dan- cunoaştere prin amintirea reşedinţelor

ARS ARTIS GRATIA 93


anterioare”. Buddha acordă o mare realităţiii şi a temporalităţii, precum un
importanţă memoriei, înşişi zeii pierzând văl, „Vălul Mayei”, relativizând astfel
condiţia divină atunci când memoria se atât spaţiul cât şi timpul literar. Din
tulbură (amnesys), deoarece perspectiva structurii timpului mitic,
incapacitatea de rememorare orice naraţiune despre modul de naştere
(anamnesys) a tuturor existenţelor al unui obiect prelungeşte cosmogonia,
anterioare echivalează cu ignorarea model exemplar pentru toate tipurile de
metafizică. Imposibilitatea rememorării creaţie. Orice întoarcere in illo tempore
începuturilor seriei existenţiale presupune o reînnoire a lumii. Scenariul
determină formarea unei false viziuni în mitic al genezei poate apărea în poezia
relaţie cu eternitatea lumilor şi a zeilor. ceremonialului de la Anul Nou, cu
Recunoaşterea existenţelor anterioare era motive cosmogonice sau eshatologice,
o condiţie importantă a capacităţii orice distrugere fiind urmată, în mod
mistice. Prin exerciţiu de concentrare se necesar de o nouă creaţie. Tiparul
putea ajunge la „începutul Timpului“, eshatologic se bazează pe trecerea de la
ceea ce implică şi „ieşirea din Timp”. apocatastază purificatoare prin
Memoria ca formă a cunoaşterii se elementele primordiale (apă-foc) spre o
înscrie într-un lanţ cauzal de lume renăscută. Despre timpul sacru sau
comportamente care mimează mitic s-a mai spus ca este un timp
degradarea divinului prin distragere, semnificativ.
uitare, ignoranţă, cădere tragică. Prin aderenţa sa la realitate şi
Retrăirea vieţilor anterioare echivalează adevăr, timpul mitic se deosebeşte atât
cu înţelegerea lor şi cu „arderea de timpul zeilor, cât si de timpul profan.
propriilor păcate“, adică a actelor El este un timp calitativ diferit. În mitul
săvârşite sub imperiul ignoranţei şi lui Indra, timpul zeilor şi timpul
transmise dintr-o existenţă în alta prin oamenilor sunt amândouă nişte timpuri
legea karmică. Ajungându-se la profane, fixate la nivelul contingentului.
începuturile Timpului se regăseşte Non- Diferenţa dintre ele este doar din punctul
Timpul, prezentul etern care a precedat de vedere al duratei. Timpul zeilor este
experienţa temporală fundamentată de un timp mult mai lung decât cel al
prima existenţă umană decăzută din oamenilor. Mai trebuie subliniat faptul
starea de graţie. Protagonistul poate că este necesar să se facă distincţia între
atinge starea care a precedat căderea în timpul mitic şi timpul zeilor. Timpul
Timp şi pătrunderea în „timpul rotitor şi zeilor nu este neapărat un timp mitic.
rostitor“, după o sintagmă consacrată a Timpul mitic este încărcat cu
lui Constantin Noica. Evoluţia spirituală sens, cu semnificaţie. Transformarea
poate fi vizualizată printr-un model într- timpului zeilor în timp mitic este
o spirală ascendentă, în care trecerea posibilă, însă nu este o necesitate. În
spre o etapă superioară este condiţionată sprijinul afirmaţiei relativităţii realităţii
de parcurgerea à rebours şi ieşirea în şi timpului vin şi argumentele lui Fritjof
Non-Timp sau în eternitate după Capra care, în cartea sa Taofizica,
modelul universului–clepsidră. Condiţia susţine convergenţa viziunii fizicii
umană se transcende şi astfel se poate contemporane şi a filosofiei mistice
pătrunde în Nirvâna. orientale. „Învăţătura lui Buddha spune
Conceptul de „mit”, utilizat de că trecutul, viitorul, spaţiul fizic, şi
Eliade în operele sale, ajută la învăluirea individul nu sunt decât nume, forme ale

ARS ARTIS GRATIA 94


gândirii, cuvinte de uz comun, realităţi mai profund, apoi lupta cu sine şi cu
superficiale”. La fel „teoria relativităţii a adversităţile, pentru desăvârşirea morală
demonstrat că toate măsurătorile care şi atingerea perfecţiunii. Totul este
implică spaţiul şi timpul îşi pierd încremenit static, timpul însuşi
semnificaţia absolută şi ne-a obligat să stagnează, devenind etern. Făt-Frumos
abandonăm conceptele clasice de spaţiu nu este şi nu poate fi fericit pe deplin
şi timp absolut”( cf. Capra, Fritjof, acolo, ci trebuie să se supună, fatal, unor
op.cit.). rigori; el se ştie sigur pe sine, puternic şi
Din perspectiva infinitului, atât neînfricat. Aspiraţia lui la cunoaştere
timpul, cât şi spaţiul îsi pierd valoarea este fără limită; de aici, încălcarea
obiectivă. Totuşi nu este vorba de un interdicţiei.
abandon total, deoarece până la un punct Făt-Frumos a cunoscut din plin
existenţa obiectivă a timpului este lumea şi viaţa, a învăţat, a trăit, a muncit,
justificată. Este aceeaşi problemă a a sperat, a visat, a luptat şi a biruit, a fost
punctului de vedere. Dacă privim dintr-o fericit şi se întoarce să-şi împlinească
perspectivă tridimensională, destinul său, la obârşii, chemat de mitul
obiectivitatea este valabilă. Cassirer părinţilor, al raiului pierdut pentru
susţine că până şi timpul mitic are un totdeauna al copilăriei.
caracter relativ, întreaga construcţie a În concepţia lui Făt-Frumos,
lumii mitice bazându-se doar pe un viaţa înseamnă luptă, ardere continuă,
sentiment de corespondenţă. „Această trăirea intensă a aspiraţiei către un ideal;
corespondenţă reciprocă dă naştere la un dar viaţa mai înseamnă şi curajul de a
sentiment mitic al temporalităţii care lupta cu tine însuţi, cu inerţiile care
aruncă un pod între forma obiectivă a încearcă să te supună, înseamnă cinste,
vieţii şi intuiţia obiectivă a naturii”. Mai demnitate, onoare, în ultimă instanţă
mult, chiar „mitul nu cunoaşte nimic din omenie. Aceasta este realitatea
acest tip de «obiectivitate», aşa cum este sufletească a eroului, care poate fi
exprimată în conceptul matematic al raportat la condiţia omului de geniu,
acelui timp absolut al lui Newton care ilustrată în istoria civilizaţiilor de mitul
«se scurge în el însuşi şi pentru el însuşi lui Orfeu şi Faust. De asemenea în
fără vreun raport cu vreun obiect creaţia eminesciană Sărmanul Dionis,
exterior” (cf. Cassire, Ernest , op.cit.). este dezvoltat mitul oniric, fiind calea
Valoarea acestor mituri capătă prin care Dionis se metamorfozează în
amploare în literatura populară. Pentru a călugărul Dan: „ciudat…el visase”.
exemplifica, în basmul Tinereţe fără Este prezentă ideea metempsihozei
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, timpul (concepţie religioasă conform căreia
şi spaţiul basmului sunt axate pe cele sufletul omului ar trăi mai multe vieţi
două coordonate: real şi ideal. prin reincarnare): „Sufletul călătoreşte
De fapt, în aceasta stă şi aventura din veac în veac, acelaşi suflet, numai că
în cunoaştere a eroului care poate fi moartea îl face să uite că a trăit”.
reprezentată prin evoluţia real - ideal - Se dezvoltă ideea timpului şi a
real. Timpul ideal în care cantonează veşniciei: „Omul are în el numai şir,
personajul principal este redus, mult mai fiinţa altor oameni viitori şi trecuţi,
redus decât cel afectat spaţiului Dumnezeu le are deodată toate
aventurii, semnificând în primul rând nemuririle ce or veni şi au trecut; omul
viaţa, în ceea ce are ea mai omenesc şi cuprinde un loc în vreme. Dumnezeu e

ARS ARTIS GRATIA 95


vremea însăşi; şi sufletul nostru are lui Mircea Eliade, care propune
vecinicie, dar numai bucată cu bucată”. modalităţi de realizare artistică a
Se exprimă ideea spaţiului spaţiului şi timpului sacru şi profan. O
nemărginit: numai Dumnezeu stăpâneşte formă de percepţie a realităţii în forme
nemărginirea, pentru om spaţiul este „tot fabuloase se constituie în momentul
ca vremea, bucată cu bucată, poţi fi în regăsirii stării de extaz mistic în feeria
orice loc dorit”. verde a camerei în care se simţea „ca
Este prezent mitul faustian: într-o boabă de strugure”. Beatitudinea
Ruben este Satana, iar Dan face un pact reiterării originilor e observabilă în
cu acesta, semnificând sacrificiul omului existenţa copilului care trăieşte într-un
superior în dorinţa de a atinge absolutul, timp paradisiac şi are revelaţia camerei
din iubire, prin iubire: „Ruben însuşi se Sambô. Imaginea este reluată obsesiv în
zbârci, barba îi deveni lăţoasă în scrierile în proză, în jurnalul scriitorului
furculiţe, ochii îi luceau ca jăratic, nasul şi transfigurată artistic în Noaptea de
i se strâmbă şi i se uscă ca un ciotur de Sânziene. Orice întoarcere spre copilărie
copac şi scărpinându-se în capul lăţos şi echivalează, în acest context, cu o
cornut, începu a râde hâd şi strâmbându- naştere mitică, o iniţiere similară cu
se: Încă un suflet nimicit cu totul […] întinerirea, vindecarea, deschiderea
Satana îşi întinse picioarele sale de cal, spiritului care ajută la recuperarea
răsuflând din greu”. Deasemenea trecutului prin anamnesys. Mircea Eliade
regăsim simbolismul „umbrei” ce a pus bazele nuvelei fantastice
reprzintă partea eternă a fiinţei; când româneşti, după ce alţii înaintea lui au
personajul descoperă secretul cărţii lui încercat o asemenea operă extrem de
Zoroastru, umbra prinde fiinţă: El greu de realizat. El este un mare artist al
întoarse şepte foi şi umbra prinse operelor scurte în perioada interbelică.
conturele unui bas-relief, mai întoarse Câteva titluri ne fac să ne ducem cu
încă şepte şi umbra se desprinde încet, ca gândul la nuvele filozofice cu elemente
dintr-un cadru, sări jos de pe părete şi sta fantastice, Sărmanul Dionis de Mihai
diafană şi zâmbitoare, rostind limpede şi Eminescu. Aşa cum Dionis pendula între
respectos: Bună sara! Lampa cu flacăra real şi vis încercând să schimbe spaţiul şi
ei roşie sta între Dan şi umbra închegată. timpul, la fel Mircea Eliade realizează în
Călugărul ia locul umbrei sale căpătând nuvelele sale pendularea omului între
acces la memoria tuturor avatariilor sacru şi profan, între realitate şi vis, între
anterioare, în timp ce umbra cade în real şi ireal. Miturile arhaice ale
condiţia inferioară de fiinţă întrupată: cosmogoniei şi creaţiei, visul magic,
Dan întoarse foile, şopti şi umbra deveni ieşiri fabuloase din timp sunt dezvoltate
om. „Omul sămăna cu el şi se uita într-o ţesătură narativă abia construită, în
spărios şi uitit la Dan, fixându-l ca pe o care întâmplări obişnuite se amestecă
umbră, cu buzele tremurânde şi cu paşi firesc cu situaţii fantastice.
şovăitori. Dan era o umbră luminoasă”. Cu o facilitate „deconcertantă”,
În această formă eterică, personajul urcă cum scrie William A. Coates, scriitorul
spre lună şi descoperă puterea gândului, român reuşeşte să dea extraordinarului
iar umbrei îi lasă misiunea de a aparenţa credibilului. Cele mai reuşite
consemna toate întâmplările pământeşti. pagini de proză fantastică ale lui Eliade
Valoarea acestor mituri este prezentă şi operează în materia temporală răsturnări
în sfera imaginarului din creaţia epică a spectaculoase, dar, artisticeşte, întregul

ARS ARTIS GRATIA 96


proces rămâne în sfera autenticului. -Nu cred că există , spuse Stefan
Aceasta e performanţa pe care o ating -Trebuie, atunci, s-o inventăm,
foarte puţini. continuă Bibicescu cu aceeaşi fervoare.
Maestru de necontestat al A exorciza Destinul, asta e funcţia
fantasticului în proză, Mircea Eliade a Spectacolului. A-l sili să se manifeste
avut probabil ideea de a realiza o sinteză lângă tine, pe scenă într-un timp
a mai multe formule generatoare de concentrat – şi tu să scapi, să rămâi
straniu, nelămurire, ciudăţenie. În Nopţi spectator, să ieşi din Timp”.
la Serampore, motivul labirintului este Se remarcă valoarea de simbol
asociat cu dislocările spaţio-temporale, conferită celor două entităţi Timp şi
suprapunerile universurilor paralele. Destin, antagonice în durata normală,
Şoferul a aşteptat toată noaptea şi maşina reconciliate în timpul şi spaţiul sacru al
nu s-a mişcat din curte, dar personajele Spectacolului, adică al reprezentării, al
au rătăcit, întâlnindu-se cu o femeie şi cu recreării unei cosmogonii.
tatăl său care vorbesc o limbă De asemenea se accentuează
necunoscută. În prima intrare în labirint valoarea de simbol conferită celor două
timpul este limitat la o secvenţă. La a entităţi Timp şi Destin, antagonice în
doua încercare, distanţa dintre cele două durata normală, reconciliate în timpul şi
timpuri sugerează apropierea, căci spaţiul sacru al Spectacolului, adică al
personajul înregistrează ceea ce i s-a reprezentării, al recreării unei
întâmplat şi rememorarea unor momente cosmogonii.
anterioare, prezentarea unor evenimente În nuvela La ţigănci, accesul în
contemporane şi a unora care au ajuns toposul grădinii are semnificaţia unei
din urmă naraţiunea. Timpul scurs ieşiri din spaţiul şi timpul profan. Natura
rămâne fixat în spaţiu şi poate fi reiterat este percepută cu gravitate spirituală de
sau anulat prin inversiune, ca şi cum ar Mircea Eliade: geografia reală (oraşul
funcţiona o memorie a timpului înscrisă Bucureşti) şi geografia fictivă (Arcadia)
în durată, independent de experienţa se întâlnesc în mai multe texte, întrucât
oamenilor. Această perspectivă se este vorba de un locus amoenus, cadrul
deschide doar iniţiaţilor fie prin tantrism nativ al unei izbăviri.
fie prin magia naraţiunii, care este ea Gavrilescu intră în grădină la ora
însăşi o creaţie, o revenire in illo trei, dar în acel spaţiu timpul stagnează,
tempore. Problema care l-a preocupat pe dobândeşte dimensiunea eternităţii, în
Mircea Eliade ca autor dramatic a fost timp ce în spaţiul profan al topografiei
„reprezentarea unui timp imaginar-mitic Bucureştiului timpul evoluează liniar,
în durata reală a unui spectacol”: cronologic, independent. Nivelul rupturii
„Destinul este acea parte din timp în care este marcat de prezenţa Babei-Cerber,
istoria imprimă voinţa ei asupra noastră. care cere vamă necesară accederii într-
De aceea trebuie să-i rezistăm, să fugim un spaţiu ritualic şi de avertismentul
în Spectacol. Eu am o întreagă teorie formulat prin motivul interdicţiei de a
Spectacolului pe care îl definesc: Timpul bea cafea.
concentrat. Într-un cuvânt, spectacolul Demn de remarcat este faptul că
sileşte Timpul să se manifeste sub forma grădina ţigăncilor prezintă o structurare
unui destin –ca să poată fi, cum să interioară, care corelată cu motivul
spun?! ca să poată fi exorcizat. Există umbrei (antiteză a căldurii, simbol al
expresia asta în româneşte, a exorciza? ispitei) şi al senzaţilor olfactive intense,

ARS ARTIS GRATIA 97


susţine intenţia de a diferenţia calitativ mediază şi desăvârşesc iniţierea Marii
locul de spaţiul indistinct al „pustiului” Treceri.
străzii, copleşită de arşiţa zilei de vară. Cantitatea de mituri oferite de
Există două modele ale grădinii- Mircea Eliade în opera La ţigănci este
modelul paradisiac, care induce reacţia remarcabilă, din punctul de vedere al
de beatitudine protagonistului şi grădina spaţiului şi timpului sacru. Nuvela
„demonizată” sub forma unor hăţişuri conturează tiparul unui dicţionar de
care înconjură bordeiul (coliba sacră), geniu, ce îşi finisează arta cu mare
amintind descrierea din Sărmanul fineţe. Întreaga nuvelă a lui Mircea
Dionis, de Mihai Eminescu. La rândul Eliade este impregnată de simboluri şi
său, labirintul este diferenţiat în funcţie imagini ale Lumii subterane, ale sacrului
de dihotomia trup-suflet, drumul parcurs latent, ale misterelor şi secretelor din
fiind orientat de la exterior spre regatul lui Hades. Onticul lui Gavrilescu
adâncurile inconştientului, revelat prin este unul oscilant, variabil, plin de
coşmarul în care suferă agresiunea lumii semnificaţii şi sensuri, trecerile
materiale. În acest vis indus de licoarea succesive din realul obiectiv în realul
magică, el trăieşte experienţa extatică a subiectiv, din realul obiectiv în realul
unirii momentului iniţial al existenţei potenţial, din realul potenţial în realul
(poziţia foetală) cu cel final al înfăşurării subiectiv şi finalizarea sau decizia
în perdeaua–giulgiu. Elementele comune voluntară şi în acel timp şi involuntară,
sunt întunericul, singurătatea, nuditatea, subliminală de remanenţă, de subzistenţă
angoasa existenţială. Recuperarea în realul subiectiv, în tărâmul Câmpiilor
trecutului se face prin anamneză, nucleul Elizee.
epic al povestirii de dragoste fiind Simbolistica trecerilor în diferite
fragmentat în mai multe secvenţe, care realităţi si în diversele forme ale
se înlănţuie la distanţă în ordine existentului uman este redată cu acuitate
cronologică, interferând cu firul epic şi profunzime de „pălăria de paie”,
principal. pălăria care este un soi de cască magică
Ieşirea din această lume închisă a lui Pluto, casca vizibilului invizibil,
în sine se face într-un spaţiu cunoscut, casca trecerii dintr-o realitate în alta,
dar care şi-a pierdut reperele familiare şi dintr-o fiinţare în alt mod de fiinţare.
într-un timp revolut. Înaintând, Tramvaiul şi birja sunt mijloacele real
profesorul constată discrepanţa dintre obiective de trecere dintr-un tărâm într-
timpul memoriei individuale şi cel real, altul, sunt „luntrea lui Caron” în care fie
care este în continuă evoluţie (se taxatorul, fie birjarul primesc ortul,
vorbeşte progresiv despre opt ani şi primesc, acceptă plata transgresării sau a
doisprezece ani). Ancorele prin care transcenderii. Imagistica bordelului,
încearcă să se fixeze în acest timp şi imaginea, perspectiva din La ţigănci
spaţiu nu îl ajută şi atunci este nevoit să aminteşte de templul Şibilei din Eneida
revină în locul unde au început pe care erau pictate „dragostea spurcată
transformările pe care nu le înţelege. a Pasiphaei cu un taur cu care s-a
Spaţiul sacru este organizat în funcţie de împreunat cu vicleşug; apoi Minotaurul,
un Centru care ar corespunde mandalei. corcitură, jumătate om, jumătate taur,
Personajele tutelare ale Centrului sunt rodul unei patimi neîngăduite”. Este
cele trei fete-gune şi Hildegard care portalul trecerii, transgresării în Lumea
subterană, o lume labirintică, plină de

ARS ARTIS GRATIA 98


probe iniţiatice, o lume a obstacolelor dans, Gavrilescu-Orfeu moare, este
din care prea puţini pot ieşi. Accesul lui defiinţat, se desfiinţează, devine; un
Gavrilescu-Orfeu se face prin grădină, semn al acestei deveniri este somnul,
grădina sau livada Corei-Persephonei, Hypnosul ce îl cuprinde şi transformarea
locul răpirii ei de Pluto, locul trecerii ei îmbrăcămintei sale, adică o devenire în
în Lumea de jos. Nucii, umbra, răcoarea, formă, o devenire în aparenţă, o adaptare
toate opuse căldurii şi arsitei apropierii la tărâmul exotic şi la sacrul latent.
Iadului sunt capcana, sunt ispita Prin muzică, Menadele dispar, se
cunoaşterii, a revenirii, a reîntregirii cu îmblânzesc, devin controlabile, dar
iubita Hildegard-Euridice. Muzica îl face tărâmul lui Dionis devine ceea ce
pe Orfeu să poată stăpâni, îmblânzi Vergilius spunea „o peşteră mare cu o
Umbrele, geniile, monştrii Infernului; îl sută de uşi, spre care duc o sută de
sprijină pe Gavrilescu-Orfeu, îi permite drumuri largi şi de unde se rostogolesc
accesul, intrarea în Lumea subterană. tot atâtea glasuri”(cf. Vergilius, op.cit.),
Fata din grădină, „care stătea la pândă”, răspunsurile Sibilei; o lume a
îl simbolizează pe Hermes obstacolelor, a piedicilor, a obiectelor
Psychopompos, aducătorul, emisarul nedeterminate, de nedefinit,
sufletelor, ghidul lui Gavrilescu în transformabile, o lume a Umbrelor, a
Infern. paşilor, a şuierăturilor, a luptei şi a
„Baba” este însăşi Sibila, cea întunericului. Şuierăturile şi lupta cu
insuflată de zeul Apollo, de Phoebus, draperia semnifică lupta cu Cerberul, cu
liderul Muzelor, maestrul lirei. Ea îi şerpii de pe cele trei capete ale lui, o
permite accesul lui Gavrilescu-Orfeu, luptă ce îl sufocă, îl sugrumă, îl lasă fără
„fire de artist”, în Infern, îi îngăduie realul subiectiv intrând mai apoi în realul
reîntâlnirea cu Hildegard-Euridice. potenţial.
Cafeaua este rodia Corei-Persephonei şi Realul potenţial nu îl mai acceptă
semnifică necesitatea revenirii, pe Gavrilescu - Orfeu, nu îl mai
reîntoarcerii în tărâmul de jos, în tărâmul îngăduie, îl respinge, îi determină
sacrului latent. reîntoarcerea după „muşcatul din rodia
Cea de-a doua grădină Corei - Persephonei”. Baba-Sibila îi dă o
neîngrijită, plină de buruieni „bălării”, şansă de a reveni în realul obiectiv, de a
este semnul sudorii şi veninului redeveni Gavrilescu, de a ajunge în
Cerberului, este o aluzie la legenda temporal prin camera cu numărul şapte.
ieşirii, răpirii Cerberului de către Şapte este la pythagoreici, printre altele,
Hercule şi a apariţiei plantelor veninoase viaţa reprezintă şi redă ciclurile vieţii,
ca urmare. Cele trei-patru fete, evreica, alegerea acestei camere ar fi însemnat o
grecoaica, ţiganca şi nemţoaica, sunt revenire la profan, la viaţa temporală, la
Menadele, care în urma neghicirii, banal. Însă Gavrilescu-Orfeu nu ia în
nedescifrării probei iniţiatice aparent seamă, uită, caută şi găseşte Iubirea,
eşuate, dănţuiesc într-o horă ameţitoare. Iubirea veritabilă, autentică, esenţială,
Acest dans şi încercarea eşuată de a-i „marea lui iubire”, iubirea pură orfică,
îndepărta gândul de la marea iubire, Hildegard-Euridice.
Hildegard-Euridice, reprezintă sfâşierea, Gavrilescu-Orfeu nu se mai
sfârtecarea Menadelor, a Bacantelor a lui întoarce după „pălăria de paie”, casca
Orfeu, mijlocul de a se reîntregi, de a magică a lui Hades. Cei doi pleacă
reveni la întregul Iubirii esenţiale. Prin împreună, rămân în realul subiectiv. Este

ARS ARTIS GRATIA 99


un mit al reîntoarcerii, al reîntregirii, izgonirea din Paradis, cu această primă
Orfeu şi Euridice se reîntâlnesc, devin cădere din timp, oamenii au încercat să
din nou un tot în Câmpiile Elizee, în exploreze şi să clarifice aceste noţiuni,
atemporal. deoarece orice ieşire din timp reprezintă
Kathodos-ul lui Gavrilescu-Orfeu este o ieşire cu totul din ordinea cosmică,
unul reinterpretat, este un mixaj de integrarea într-o altă ordine, un alt
simboluri, imagini, sensuri mitice, este o univers, pe care omul vrea să-l cunoască,
variantă, o interpretare a mitului să-l creeze.
reîntoarcerii, reîntregirii, este suma O întrebare la care s-a căutat
coborârilor în Infern şi a modificărilor răspunsul de-a lungul secolelor este cea
ontologice inerente. a privinţei în care trebuie privite aceste
În nuvela Secretul doctorului două noţiuni, ca reale sau nu. Aristotel,
Honigberger, doctorul Zerlendi este un demonstrându-şi profunzimea
cunoscător al literaturii yoghinice, al excepţională a gândirii susţinea că
tratatului lui Pantajali, trecuse de „...timpul este în parte real, iar în parte
pranayama, obţinuse trezirea din somn în gândit. Anume, întrucât este urmare a
termeni tehnici „trecerea de la conştiinţa mişcării, el este real ... Întrucât este
stării de veghe la conştiinţa stării de număr al mişcării, determinaţie a ei, el
somn” şi, prin catalepsie, reuşise să este conceptual, gândit.”. El era de
pătrundă în gândurilor oamenilor prin părere că timpul poate fi şi inventat de
concentrare. Spaţiul căutat Shambala oameni, după preferinţele şi necesităţile
Agatha revine obsesiv în căutările sale şi fiecăruia, că fiecare are propria viziune
ajunge la concluzia „că acest tărâm este despre timp şi fiecare foloseşte această
nevăzut numai pentru ochii celor noţiune abstractă după cum crede de
profani, că spaţiul experienţei profane cuviinţă. Newton definea spaţiul şi
este total deosebit de spaţiul cunoaşterii timpul ca „locuri atât ale lor înşile cât şi
obişnuite; el vede vidul ca plin şi invers, ale tuturor celorlalte lucruri”, subliniind
lucrurile dense i se par goale”. Pantajali atotprezenţa şi importanţa celor două.
spune că yoghinul prin samayama se Încercarea de definire, răspunsul la
face nevăzut şi prin ochiul lui Shiva întrebări capitale şi dorinţa de a înţelege
poate fi completat direct spiritul. fenomenele stranii legate de cadrul
Timpul operei lui Mircea Eliade spaţio-temporal au presupus munca a
îmbină sacrul şi profanul, utilizând zeci de fizicieni, filosofi, matematicieni,
elemente ale timpului fizic, dar au antrenat dispute şi curente
descoperind o altă dimensiune, contradictorii, au determinat realizarea
nebănuită, spirituală, intuitivă, abstractă unor experimente importante (spirala lui
din marile mituri ale popoarelor. Möbius), dar au şi deschis porţile către
Stăpânirea timpului prin disponibilităţile ozonă a literaturii nouă, plină de
intelectului, dimensionează grandoarea neprevăzut şi necondusă de legi fixe,
viziunilor cosmogonice, erudiţia exact ca şi domeniul din care s-a
covârşitoare a cunoscătorilor marilor inspirat.
doctrine filosofice din toate spaţiile Spre deosebire de „timpul”
culturale ale umanităţii. relativ, cel din fizică, observăm că
Timpul şi spaţiul sunt noţiuni „timpul” literar este un timp ciclic,
primare, indisolubil legate una de alta, gnomic, un timp ce se încadrează în
care definesc esenţa umană. Odată cu sfera mitică. În concepţia lui Mircea

ARS ARTIS GRATIA 100


Eliade, în lucrarea Aspecte ale mitului, adevarata eternitate, omul a căzut în
acesta susţine că este „greu să se dea timp, unde a izbutit, dacă nu să prospere,
mitului o definiţie acceptată de toţi cel putin să trăiască: sigur e că s-a
savanţii şi care să fie în acelaşi timp obişnuit cu noua lui condiţie. Procesul
accesibilă nespecialiştilor", fiind acestei căderi şi al acestei deprinderi se
imposibil ca „o singură definiţie să numeşte Istorie. Dar iată că-l ameninţă o
îmbrăţişeze toate tipurile" şi toate altă cădere, a cărei amploare e încă greu
funcţiunile mitului, în toate societăţile de apreciat. De data asta el nu va mai
arhaice şi tradiţionale. Mitul este o cădea din eternitate, ci din timp; şi a
„realitate culturală extrem de complexă cădea din timp înseamnă a cădea din
care poate fi abordată şi interceptată în Istorie. Iminenţă sau nu, această cădere e
perspective multiple şi complementare". posibilă, chiar inevitabilă. Cănd i se va
În accepţia lui, mitul este „povestea unei întâmpla, omul nu va mai fi un animal
faceri", a unei „geneze", a unui istoric. Şi atunci, după ce-şi va fi pierdut
„început", care relatează istoria sacră a până şi amintirea adevăratei eternităţi, a
unor fiinţe supranaturale care au creat primei sale fericiri, îşi va întoarce
totul; de aceea exprimă un „model privirile spre universul temporal, spre
exemplar al tuturor activităţilor acest al doilea paradis din care a fost
omeneşti", dezvăluind istoria sacră a izgonit.
începuturilor gândirii omenesti, „tot ceea
ce s-a petrecut la origine". Este un act de Cristiana Grigoriu
„cunoaştere de ordin ezoteric (...) Daniela Luca
însoţită de o putere magico-religioasă". Adriana Pîrţac
Prin experienţa mitului, reiterăm
evenimentele mitice trăite în trecut.
Eliade susţinea că „în civilizaţiile
primitive mitul (...) exprimă, scoate în
relief si codifică credintele; salvgardează
şi impune principiile morale; garantează
eficacitatea ceremoniilor rituale şi oferă
reguli practice ce urmează să fie folosite
de om".
Timpul operei lui Mircea Eliade
îmbină sacrul şi profanul, utilizând
elemente ale timpului fizic, dar
descoperind o altă dimensiune,
nebănuită, spirituală, intuitivă, abstractă
din marile mituri ale popoarelor.
Stăpânirea timpului prin disponibilităţile
intelectului, dimensionează grandoarea
viziunilor cosmogonice, erudiţia
covârşitoare a cunoscătorilor marilor
doctrine filosofice din toate spaţiile
culturale ale umanităţii.
Pentru a concluziona, putem
afirma faptul că după ce a stricat

ARS ARTIS GRATIA 101


Influenţa Războaielor Mondiale sesizată chiar de contemporani, care au
asupra literaturii resimţit din plin faptul ca civilizaţia
europeană experimentează răsturnarea
celor mai importante convingeri şi
Motto: “Războiul este totul, artă şi modele conceptuale, ale căror origini
creaţie.”- Napoleon Bonaparte sunt trasate înapoi în gândirea lui Platon
sau Aristotel. Revolta împotriva
“frumosului” a fost una extrem de
Războiul reprezintă un „fenomen violenta, dar ecourile ei se regăsesc în
colectiv” (G. Bouthoul) caracterizat prin arta întregului secol XX.
violenţă deschisă şi prin utilizarea forţei, Expresionismul este un curent
ce se impune prin caracterul ei prin reprezentativ al începutului secolului
caracterul ei organizat, sângeros si XX. Acesta s-a dezvoltat începand cu
distructiv. Capacitatea de a înfrunta sfârşitul secolului al XIX-lea şi îi are ca
pericolele, puternicul sentiment de repezentanţi pe artişti precum Vincent
uniune, o întreaga naţiune coroborând van Gogh, Edward Munch si James
pentru atingerea aceluiaşi scop, Ensor. Expresionismul se opunea
dedicarea pentru concepte abstracte, standardelor academice promovate în
capacitatea de a depaşi caracterul Europa, care impuneau rigoare şi
imperativ al instinctului de supravieţuire rigiditate, penalizând inovaţile în
reprezintă un omagiu adus însăşi fiintei conflict cu regulile impuse. Curentul
umane, toate acestea cu un cost pune accent pe subiectivitatea artistului.
imensurabil. Războiul este un eveniment Obiectul picturilor era adeseori
devastator în existenţa tuturor celor ce distorsionat. Trăsăturile definitorii sunt
trec prin această experienţă. Putem culorile stridente si liniile accentuate,
afirma cu certitudine că cele Două exagerate, cu un puternic conţinut
Razboiae Mondiale ce au remodelat emoţional. Scopul era expunerea
lumea in secolul XX au avut cel mai experienţei interioare a observatorului,
profund impact ca şi confruntări din nu copierea fidelă a imaginii.
istorie, acesta reprezentând şi motivul În mod asemanator, şcoala de
pentru care soladaţii ce au luptat in artă Ashcan, aflată în New York, doreşte
aceste războaie au fost numiţi generic să scoată în evidenţă aspectele până
„Generaţia pierdută”. O generaţie ce şi-a acum trecute cu vederea. Ei prezinta o
pierdut nu doar idealurile morale pentru imagine realistă a oraşului, surprinzând
care au luptat, ci şi „fracţiuni” de viaţă străzi murdare, cartiere defamate,
irecuperabile. Acest impact se reflectă aglomeraţia urbană, oameni nevoiaşi şi
atât în arta prin apariţia de noi curente, imigranţi. Indiferent de scop, este
cât şi în literaturî. Scopul nostru este de evident că marea majoritate a artiştilor
a pune în lumina tocmai aceste vremii pornesc de la premiza ca funcţia
schimbări dramatice şi evenimentele ce principală a artei este aceea de a exprima
le-au determinat. sentimente puternice.
O dată cu inceputul secolului XX În literatură, începutul secolului
s-a stins “vârsta de aur a statorniciei” XX a fost definit de realism. Acesta
(Stefan Zweig”), Acesta a coincis cu reprezintă o inovaţie literară ce exclude
“una dintre cele mai mari transformări idealizarea sau subiectivitatea romantică.
ale creativităţii din cultura occidentală”, Deşi nu se limitează la un singur secol

ARS ARTIS GRATIA 102


sau grup de scriitori, este asociat de cele desfasurat în Europa, între anii 1914 şi
mai multe ori cu mişcarea literară 1918. Efectele acestuia au fost
franceză de la sfârşitul secolului al XIX- devastatoare, fără precedent în istorie:
lea, în special cu romancierii Flaubert si peste 40 de milioane de victime, dintre
Balzac. George Eliot a introdus care 20 de milioane de decese,
realismul în Marea Britanie, iar William schimbarea radicală a climatului
Dean Howells in Stele Unite. Realismul economic, social şi politic. În
a surprins în principal realitatea de zi cu majoritatea ţărilor, monarhia a luat
zi a claselor sociale inferioare şi de sfârşit. lăsând locul unor guverne
mijloc, carcterele fiind construite pe democratice. Sume exorbitante au fost
baza factorilor sociali, iar mediul este cheltuite, având ca efect stabilirea
element integrant al complicaţiei foametei pe regiuni din ce în ce mai
dramatice. În genul dramatic, realismul extinse. Taxele au crescut notabil,
este asociat cu piesele lui Ibsen. Ulterior, precum şi preţul comodităţilor. Eforturi
scriitorii au considerat că realismul majore au fost necesare pentru ca ţările
accentuează prea mult realitatea externă. să işi poata reveni din criză, iar progresul
Mulţi, printre care şi Henry James, au a fost încetinit pe o perioadă
abordat realismul psihologic care îndelungată. Evoluţia capitalismului şi
analizează îndeaproape „mecanismele progresul în sfera ştiinţifică au fost, de
minţii”. asemenea, consecinte importante.
Naturalismul este o ramură a În 28 iulie 1914 Austria a atacat
realismului. Scriitorii naturalişti au fost Serbia (în 23 iulie 1914 Serbia primise
influenţaţi de către teoria evoluţionistă a ultimatum de la Austria), în 3 august
lui Charles Darwin. Aceştia credeau că 1914 Germania a invadat Belgia. În 6
ereditatea unei persoane şi mediul decid martie 1917 Statele Unite ale Americii
caracterul acesteia. Naturalismul intră în război. În 11 noiembrie 1918,
radicalizează principiile estetice ale ora 11 dimineaţa, războiul a luat sfârşit.
realismului în direcţia reprezentării Denumirea Primul Război Mondial nu a
aspectelor dure, brutale ale realităţii. fost folosită decât după 1939, după
Observaţiile lor în materie de psihologie izbucnirea celui de-al Doilea Război
erau totuşi rudimentare având în vedere Mondial, până atunci fiind cunoscut ca
că psihologia se dezvoltă abia după Marele război sau Războiul mondial.
apariţia teoriilor lui Sigmund Freud. Combatanţii războiului au fost Antanta
Naturaliştii au adoptat de asemenea şi Puterile Centrale. Nici un conflict
tehnica descrierii detaliate de la anterior nu a implicat un număr atât de
predecesorii lor imediaţi, realiştii. mare de militari şi nu a implicat atâtea
Principalul susţinător al naturalismului a părţi pe câmpul de luptă. În final, acest
fost Émile Zola, care a scris un tratat război a devenit al doilea conflict pe lista
despre subiect ("Le roman celor mai sângeroase conflicte notate de
experimental") şi a folosit stilul în istorie (după Rebeliunea de la Taiping).
multele sale romane. Alţi autori francezi Douăzeci de ani mai târziu, însă, cel de-
influenţaţi de Zola sunt Guy de al Doilea Război Mondial va face şi mai
Maupassant, Joris Karl Huysmans şi multe victime.
fraţii Goncourt. În ziua de 28 iunie 1914 Franz
Primul Razboi Mondial a fost un Ferdinand, arhiducele Austriei şi
razboi pe scara globală care s-a moştenitorul tronului Austro-Ungar, a

ARS ARTIS GRATIA 103


fost asasinat la Sarajevo de Gavrilo German, Austro-Ungar, Otoman şi Rus.
Princip, un student sârb bosniac. Acesta Cele patru dinastii ale lor, Hohenzollern,
a făcut parte dintr-un grup de Habsburg, Otoman şi Romanov, care au
cincisprezece asasini, susţinuţi de Mâna avut rădăcini ale puterii încă din timpul
Neagră, o societate secretă fondată de cruciadelor, au căzut după război.
naţionalişti pro-sârbi, cu legături în Eşecul de a rezolva crizele
armata Serbiei. Asasinatul a amorsat postbelice a contribuit la ascendenţa
tensiunea gravă, care exista deja în fascismului în Italia, a nazismului în
Europa. Rebeliunile de la Sarajevo Germania şi la izbucnirea celui de-al
provocate de asasinarea arhiducelui Doilea Război Mondial. Războiul a
Franz Ferdinand au fost instigate de catalizat Revoluţia bolşevică, cea care
minoritatea sârbă. Deşi acest asasinat a avea să inspire ulterior revoluţii
fost considerat ca detonatorul direct comuniste în diferite ţări, precum China
pentru Primul Război Mondial, cauzele sau Cuba. În est, căderea Imperiului
reale trebuie căutate în deceniile Otoman a pavat calea spre democraţia
premergătoare, în reţeaua complexă de modernă şi laicizarea statului succesor,
alianţe şi contrabalansuri care s-au Turcia. În Europa Centrală au fost
dezvoltat între diferitele puteri europene, înfiinţate state noi, precum Cehoslovacia
în urma înfrângerii Franţei şi a formării sau Iugoslavia, iar Polonia a fost
statului german sub conducerea lui Otto redefinită.
von Bismarck, în 1871. Cauzele Generaţia de artişti de după
Primului Război Mondial constituie o Primul Război Mondial, confruntată
problemă complicată din cauza pentru prima dată cu ororile unui război
multitudinii factorilor implicaţi, între care nu dădea semne ca s-ar apropia de
care: naţionalismul, disputele anterioare sfârşit a fost una din cele mai radicale
nerezolvate, sistemul de alianţe, din istoria umanităţii. Intelectualii,
guvernarea fragmentară, întârzieri şi dezertorii, refugiaţii politici, toţi
neînţelegeri în comunicaţia diplomatică, revoltaţii împotriva absurdităţii acestui
cursa înarmărilor, etc. conflict, se reunesc în mod regulat în
Progresul tehnologic care s-a jurul scriitorului român Tristan Tzara,
produs odată cu revoluţia industrială a organizatorul Cabaretului „Voltaire", in
secolului XIX-lea se traduce în creşterea Zürich, capitala Elveţiei, pe atunci stat
puterii destructive a armelor şi în neutru. Vrând sa raspunda absurdului
diversificarea modalităţilor de atac aflate prin absurd, ei îsi manifesta revolta mai
la dispoziţia generalilor din aceea epocă. curând prin provocare, decât prin idei
Astfel, în primul război mondial au loc estetice. Marcel Iancu va scrie: „Ne-am
primele bombardamente aeriene din pierdut încrederea în cultura actuală. Tot
istorie iar în jur de 5% din totalul ceea ce este, la momentul actual, trebuie
victimelor de război au fost civili, iar în distrus, demolat. Trebuie să reîncepem
cel de-al doilea război mondial procentul actul creaţei pornind de la o tabula rasa.
acestora va fi de 50%. La Cabaret Voltaire, noi vrem să
Primul Război Mondial s-a zguduim ideile, opinia publică, educaţia,
dovedit a fi o ruptură decisivă cu vechea instituţiile, muzeele, bunul simţ aşa cum
ordine mondială, marcând încetarea este el definit la momentul actual, pe
finală a absolutismului monarhic în scurt, tot ceea ce ţine de vechea
Europa. Patru imperii au fost doborâte: ordine.”Astfel, manifestul dadaist a fost

ARS ARTIS GRATIA 104


publicat într-un prim şi singur număr al război în adevăratul sens al cuvântului,
revistei Cabaret Voltaire. In manifestul dar ale căror personaje caracterizate de
acestei miscari, ”Dada”, se vorbeste traume psihologice şi alienarea din
despre o cautare a unei extreme limite a cadrul societăţii, se leagă direct cu
divorţului dintre gândire şi expresie, experienţele din timpul războiului. Un
contrazice totul, neagă totul, ridicând astfel de exemplu de roman îl constituie
nihilismul şi mistificarea la rangul de cel al Virginiei Woolf, Mrs. Dalloway,
principii supreme: abolirea logice, în care cheia poveştii priveşte
dansul neputincioşilor creaţiei: dada; pendulările unui tânăr veteran, Spetimus
/…/abolirea arheologiei: dada; abolirea Warren Smith, de la nebunie spre
profeţiilor: dada; abolirea viitorului: sinucidere.
dada; credinţă indiscutabilă în fiecare Anii ’20 aduc în prim plan
zeu produs imediat al spontaneităţii: perioada bum-ul carţii de război,
dada . /…/Marele secret este perioadă pe parcursul căreia mulţi dintre
aici :gândirea se face în gură…Apriori, cei care au luptat în război ajunseseră
dada pune înaintea acţiunii şi înainte de însfârşit la acea stare propice care să le
tot: Îndoiala. Dada se îndoieşte de tot.(T. dea posibilitatea de a scrie cu un ochi
Tzara). destul de critic şi cu deschidere, despre
Primul Război Mondial va experienţele avute în război. Romanul
produce în literatura de specialitate, un din ’29 “Im Westen nichts
număr fără precedent de opere privind Neues”(Linişte pe Frontul de Vest) a lui
războiul, opere scrise de autorii din ţările Erich Maria Remarque a reprezentat un
aflate în conflict. Una dintre primele şi adevărat best-seller în întreaga lume, ca
cele mai influente asemenea scrieri, a urmare a felulului realistic şi brutal de a
fost cea a scriitorului şi soldatului prezenta ororile luptelor pentru a cuceri
francez Henri Barbusse, din anul 1916, tranşeele, din perspectiva infanteriştilor
Le Feu. Opera lui Barbusse, prin critica germani. Alte romane de succes au fost:
sa referitoare la dogma naţionalistă şi la Adio arme a lui Hemingway, Moartea
incompetenţa militară, a iniţiat mişcarea unui erou a lui Richard Aldington, Der
anti-războinică din literatură, care a Streit un den Sergeanten Grischa (Cazul
înflorit după război. Sergentului Grisha) a lui Arnold Zweig
Perioada de după 1918 produce o cât şi cea mai neplăcută povestire scrisă
largă extensie a percepţiei noţiunii vreodată despre război, Generals Die in
romanului de război, incluzând aşa Bed a lui Charles Yale Harrison.
numitele romane frontul de acasă, Spre anii ’30 romanele despre cel
precum este cel al Rebecăi West de-al Doilea Război Mondial au început
Întoarcerea soldatului (despre din ce în ce mai mult să fie tipărite. O
dificultatea unui soldat de a se reintegra caracteristică a acestei dezvoltări a anilor
în societatea Britanică); Clérambault a ’30, a fost creşterea popularităţii
lui Romain Rolland ce prezintă furia şi romanelor istorice ce aveau ca subiect
durerea unui tată împotriva războaiele de început. Pe Aripile
militarismului francez. Totodată în vântului a lui Margaret Mitchell reevocă
perioada de după primul război, tema Războiul Civil American şi reprezintă
războiului începe să acapareze un număr una din operele esenţiale ce se înscriu în
tot mai mare de romane moderniste, această tipologie.
multe dintre ele nefiind romane de

ARS ARTIS GRATIA 105


Şocul războiului, o severă criză evident al subiectelor lui Lawrence şi
economică, viaţa austeră care a urmat cel pledoarea sa directă rupe opera sa de
de-al Doilea Razboi Mondial în special curentul realist, transformand-o în
ofera cheia înţelegerii calităţii şi direcţiei proiecţia vie a spiritului creativ dinamin
literaturii engleze a secolului 20. al autorului. Lucrări chiar mai
Formele tradiţionale literare erau experimentale şi mai puţin ortodoxe
adeseori părăsite, iar cele noi urmau în decât ale lui Lawrence sunt cele ale
succesiune rapidă, reflectând încercarea scriitorului irlandez James Joyce. În
febrilă a scriitorilor de a găsi modalităţi romanul său, Ulysses (1922), s-a
prin care să exprime trăiri, stări, situaţii concentrat pe evenimentele ce s-au
fără precedent în viziunea lor. petrecut într-o singură zi, fâcând
Printre prozatori, Aldous Huxley referinţă unele la celelalte într-un mod ce
a exprimat poate cel mai bine se aseamană cu tiparele din mitologia
sentimentul de deziluzie si lipsa de greacă. În Finnegans Wake (1939),
speranţă ce a urmat Primului Razboi Joyce a depăşit graniţele: a creat un
Mondial prin opera sa, Point Counter întreg nou vocabular din jocuri de
Point (1928). Această nuvelă este cuvinte, cuvinte compuse provenind din
compusă în asa fel încât momentele mai multe limbi şi a creat o artă narativă
acţiunii formează un tipar simplă şi originlă, prin intercalarea mai
contrapunctual, o detaşare faţă de multor mituri si tradiţii. Dame Ivy
modelele tradiţionale de narare a Compton-Burnett se adresează unui grup
romanului sau nuvelei realiste. restrâns, dar cu discernământ profund
Înainte de Huxley, şi într-adevăr, prin disecţiile particulare ale relaţiilor
înaintea războiului, romanele lui E.M. familiale, povestite preponderent în
Foster (A Room with a View, 1908; forma unui dialog disipat; romanele sale
Howards End, 1910) au expus lipsa de includ Brothers and Sisters (1929), Men
esenţă, uscăciunea atât a and Wives
intelectualismului abstract cât şi a vieţii Printre tinerii romancieri, Evelyn
sociale a claselor superioare. Foster Waugh, ca şi Aldous Huxley, a satirizat
cerea revenirea la bazarea simplă, punctee slabe ale societăţii anilor 1920
intuitivă pe simţuri şi a satisfacerii in „Decadere si Declin” (1928).
dorinţelor persoanei fizice. Romanul său, Romanele sale de mai apoi, la fel de
A Passage to India (1924), combină satrice şi extravagante, denota un ton
aceste teme, oferind un studiu atent al moral profund, de exemplu în The
distanţelor sociale ce despart englezii Loved One sau Brideshead Revisited.
asupritori de nativii indieni, dovedind .Al Doilea Război Mondial a fost un
astfel imposibilitatea continuării conflict armat generalizat, la mijlocul
conducerii britanice. In mod similar, D. secolului al XX-lea, care a mistuit cea
H. Lawrence dorea sa se îndepărteze de mai mare parte a globului, fiind
complexitate, supra-intelectualizare şi considerat cel mai mare şi mai ucigător
materialismul rece al vieţii moderne. război neîntrerupt din istoria omenirii. A
Numeroasele sale romane şi nuvele, fost prima oară când un număr de
printre care dintre cele mai cunoscute descoperiri tehnice noi, incluzând bomba
sunt The Plumed Serpent (1926), atomică, au fost folosite la scară largă
Women in Love (1921) si Lady împotriva militarilor şi civililor,
Chatterley's Lover (1928). Simbolismul deopotrivă. Al Doilea Război Mondial a

ARS ARTIS GRATIA 106


provocat moartea directă sau indirectă a japonez. Deloc de neglijat printre
aproximativ 60 de milioane de oameni, cauzele principale se poate număra şi
aproximativ 3% din populaţia mondială ameninţarea cu declanşarea „Revoluţiei
de la acea vreme. În plus, multe alte Mondiale” pusă la cale de Internaţionala
persoane au fost rănite grav, au căpătat Comunistă, marile puteri înţelegându-se
infirmităţi pe viaţă datorită armelor de să ia măsuri preventive. Aşa se poate
foc, bombardamentelor clasice sau explica atitudinea Angliei si Frantei faţă
nucleare, sau datorită experienţelor de pregătirile şi prima parte a „războiului
militare şi medicale inumane la care au ciudat”. Practic, toţi activiştii instigatori
fost supuse. S-a estimat că acest război a comunişti din Europa au fost arestaţi de
costat mai mulţi bani şi resurse decât nazişti şi au pierit. După război, au
toate celelalte războaie la un loc: 1.000 apărut mai multe cărţi care au analizat
de miliarde de dolari la valoarea din acest aspect.
1945, fără a se pune la socoteală sumele Părţile aflate în conflict au fost
cheltuite pentru reconstrucţia de după Puterile Axei şi Aliaţii. Axa a
război. Urmările războiului, inclusiv reprezentat, la început, o alianţă între
noile tehnologii şi schimbările Italia Fascistă şi Germania Nazistă, care
aranjamentelor geopolitice, culturale şi s-a extins, mai apoi, pentru a cuprinde
economice, au fost fără Japonia şi ţări din Europa Răsăriteană
Majoritatea istoricilor apreciază precum România şi Bulgaria. Unele
că războiul a început la 1 septembrie dintre ţările ocupate de nazişti au trimis
1939, odată cu invadarea Poloniei de unităţi militare pe front, în special pe
către Germania, ceea ce a atras în Frontul de Răsărit. Printre forţele
conflict Franţa, Anglia şi expediţionare care s-au alăturat
Commonwealth-ul. Unii dintre istorici Germaniei au fost cele ale Regimului de
consideră că atacarea Chinei de către la Vichy, Olandei, Belgiei, Spaniei (deşi
Japonia (7 iulie 1937) marchează Spania era o ţară neutră), precum şi
începutul conflictului mondial. Uniunea unităţi formate din ruşi şi ucraineni
Sovietică a anexat partea răsăriteană a (vlasovişti), sub comanda generalului
Poloniei în 1939, a declanşat un război Andrei Vlasov. Aliaţii au reprezentat,
separat cu Finlanda şi a fost atacată de mai întâi, alianţa dintre Anglia, (inclusiv
Germania Nazistă, în iunie 1941. Statele Commonwealth-ul), Franţa şi Polonia,
Unite ale Americii au intrat în conflict, mai târziu alăturându-li-se Uniunea
în decembrie 1941, după Atacul de la Sovietică, Statele Unite ale Americii şi
Pearl Harbour. Războiul s-a sfârşit în China.
1945, când toate puterile Axei au fost Principalele teatre de război au
înfrânte. fost Oceanul Atlantic, Europa Apuseană
Cauzele celui de-al Doilea şi Răsăriteană, Marea Mediterană, Africa
Război Mondial sunt pe larg dezbătute de nord, Orientul Mijlociu, Oceanul
încă, printre aceste cauze numărându-se, Pacific şi Asia de sud-est şi China. În
în grade diferite: Tratatul de la Europa, războiul s-a încheiat odată cu
Versailles, Marea Criză Economică, capitularea necondiţionată a Germaniei,
precum şi apariţia şi dezvoltarea la 8 mai 1945, dar a continuat în Asia
naţionalismului, rasismului şi până la capitularea Japoniei - 15 august
militarismului, fascismului italian, 1945.
nazismului german şi imperialismului

ARS ARTIS GRATIA 107


Cel puţin 60 de milioane de Varşovia, aceste două alianţe militaro-
oameni au murit din cauza acestui politice fiind cele care au alimentat
război. Aceste cifre includ victimele Războiul rece. În Asia, ocupaţia militară
actelor de genocid, (Holocaustul şi a Japoniei a deschis calea democratizării
experimentele Unităţii 731 a generalului ţării. Războiul civil din China a
nipon Ishii Shiro din Pingfan), victimele continuat în timpul şi după încheierea
bătăliilor incredibil de sângeroase din celui de-al doilea război mondial,
Europa, Oceanul Atlantic şi Oceanul ducând, în cele din urmă, la proclamarea
Pacific, victimele bombardamentelor Republicii Populare Chineze şi la
masive asupra oraşelor, inclusiv cele secesiunea Taiwanului. Războiul a fost
nucleare de la Hiroşima şi Nagasaki şi scânteia care a aprins un val de lupte
bombardamentele cu bombe incendiare pentru câştigarea independenţei
ale oraşelor Dresda şi Pforzheim în coloniilor puterilor europene,
Germania. Doar puţine regiuni au rămas metropolele fiind vlăguite de ultima
neatinse de război. Războiul s-a dus pe conflagraţie mondială. S-a petrecut o
"frontul de acasă", prin ducerea la schimbare notabilă a centrului de
paroxism a bombardamentelor strategice greutate al puterii mondiale de la ţările
şi ale zonelor civile. Armele nucleare, Europei Occidentale către noile
avionul cu reacţie, rachetele şi radarul, superputeri, Statele Unite ale Americii şi
blitzkriegul, ("războiul fulger"), Uniunea Sovietică.
folosirea pe scară largă a tancurilor, O dată cu cel De-al Doilea
submarinelor, bombardierelor torpiloare Război Mondial, se produce noul bum
şi a formaţiunilor de distrugătoare şi de pe piaţa romanului de război. Spre
tancurilor petroliere, sunt doar câteva deosebire de perioada primului război
dintre invenţiile militare şi noile tactici mondial, surprinsă îndeosebi în
care au schimbat modul de desfăşurare a romanele europene, romanele despre cel
conflictului. Europa postbelică a fost de-al doilea război mondial revin de data
împărţită între sferele de influenţe aceasta scriitorilor americani, mulţi
occidentală şi sovietică. Dacă Occidentul dintre ei fiind cei care au luptat atât în
a trecut la reconstrucţie prin intermediul aer, în apă cât şi în puncte strategicie din
Planului Marshall, statele Europei Asia şi Pacificul de Nord. Printre cele
Răsăritene au devenit state satelit ale mai cunoscute romane americane au fost
Uniunii Sovietice, adoptând metodele cele ale lui Herman Wouk The Caine
economiei planificate şi ale politicii unui Mutiny, From Here to Eternity a lui
singur partid totalitar. Această împărţire James Jones şi Pentru cine bat clopotele,
a fost neoficială. De fapt, nu au existat a lui E. Hemingway, roman ce tratează
înţelegeri oficiale pentru împărţirea rădăcinile celui de-al doilea Război
sferelor de influenţă, relaţiile dintre ţările Mondial în Războiul Civil Spaniol.
victorioase în război au devenit din ce în Anii de dupa cel de-al Doilea Război au
ce mai încordate, liniile militare de cunoscut de asemenea culmile în alte
demarcaţie au devenit în cele din urmă teme, paralele cu cea a romanului de
graniţe de facto ale ţărilor. Ţările război. Tema Holocaustului tratată în
Europei Occidentale au devenit în mare carte lui Primo Levi Dacă nu acum,
parte membre ale NATO, în timp ce cele atunci când? sau a lui William Styron
mai multe dintre statele din Europa Alegerea lui Sophie or tema persecuţiei
Răsăriteană s-au aliat în Pactul de la sunt subiecte de bază ale romanelor, în

ARS ARTIS GRATIA 108


care personajele principale se găsesc în personajele sale excentrice şi gravitatea
ipostaza de a fi private de propriiile lor subtilă exprimată, dar uşor înţeleasă a
drepturi civile ca urmare a războilui. ideilor sale. Alte nume sonore îl includ
Războiul este privit din diverse pe Anthony Burgess, romancier, cel mai
perspective aşa cum se poate observa în cunoscut pentru romanul său morbid
romanul lui Alexander Solzhenitsyn O zi asupra violenţei adolescentine, A
din viaţa lui Ivan Denisovici (roman care Clockwork Orange (1962), pe care s-a
vorbeşte despre prizonieratul într-un bazat un film de succes; William
lagăr rusesc) sau în cartea lui Joy Golding scoate la iveala o inventivitate
Kogawa denumită Obasan. ieşită din comun prin explorarea răului
Nu se poate vorbi despre stiluri uman: romanul alegoric The Lord of the
clar definite in fictiunea engleza dupa Flies (1954), The Inheritors (1955), The
scoala ---, asa numişii "tineri furioşi ai Spire (1964), The Paper Men (1984).
anilor '50 şi '60’. Acest grup, care îi Golding a câştigat Premiul Nobel pentru
includea pe scriitori precum Kingsley Literatură în 1983.
Amis, John Wain şi John Braine, atacau George Orson Welles, actor,
valurile sociale demodate rămase din regizor, scriitor, producator, câştigator al
perioada anterioară războaielor. Interesul Premiului Oscar, a lucrat in mod
din anii '70 s-a axat în special pe scriitori extensiv în cinematografie, televiziune,
atât de diferiţi prin stil şi subiecte radio şi teatru. Reconuscut pentru
precum V. S. Pritchett şi Doris Lessing. producţiile sale dramatice inovative şi
Pritchett, considerat un maestru al personalitatea sa distinctă, Welles este
nuvelelor (Selected Stories, 1978), este considerat unul dintre cei mai de succes
vazut de asemenea ca un important critic artişti dramatici din secolul 20.
literar. Stilul său elegant se mulează Difuzarea de pe 30 Octombrie a
perfect în ambele stiluri literare. adaptarii operei The War of the Worlds
Anthony Powell, prieten şi coleg (H. G. Wells), i-a adus notorietate pe
de la Oxford a lui Evelyn Waugh, a scris scara intenaţionaă. Amestecul futurist de
de asemenea cu umor despre clasesle format de buletin de ştiri, împreuna cu
sociale superioare ale societăţii engleze, apeluri de la ascultatori, au creat o stare
dar cu mai multa ănţelegere. Seria sa de de confuzie pentru cei ce au pierdut
12 volume, grupate sub titlul A Dance to ânceputul.
the Music of Time (1951-1975), este o Rezultatul a fost instaurarea
cronica a vieţilor interconectate ale panicii printre oamenii care au crezut în
oamenilor din mediul politic şi artistic, veridicitatea buletinului de ştiri, aceştia
începand dinaintea Războaielor rămânând cu impresia ca ţara fusese într-
Mondiale până cu mulţi ani după. Iris adevar atacată de martieni. A urmat
Murdoch, profesor de filozofie şi filmul Citizen Kane, o bijuterie a
scriitor, este stimată pentru analizele cinematografiei ce urmareşte viaţa şi
comice ale vieţii contemporane. cariera lui Charles Foster Kane, un om a
Exemple de astfel de opere sunt cărui munca în lumea publicaţiei este
Under the Net (1954), A Severed Head nascută din dorinţe ideologice de a face
(1961), The Black Prince (1973), Nuns un bine social, dar care evolueaza treptat
and Soldier (1980) si The Good într-un joc condus de foamea sa violentă
Apprentice (1986). Efectul puternic al pentru putere: Narat în principal prin
cărţilor sale este dat de contrastul dintre tehnica flashback-ului, povestea este

ARS ARTIS GRATIA 109


dezvaluită prin investigaţiile unui
jurnalist ce caută să afle sensul ultimului
cuvant rostit de omul de afaceri:
Rosebud (boboc de trandafir).
Albert Camus, scriitor de origine
franceza nascut in Algeria, a câştigat
Premiul Nobel pentru Literatură în anul
1957. Este adesea asociat cu
existenţialismul, deşi el a negat ca
aceasta afirmaţie ar fi validă. Pe de altă
parte, după cum a scris in eseul sîu,
L'Homme révolté (1951), întreaga sa
viaţă a fost dedicată opoziţiei filozofiei
nihilismului, promovând însa libertatea
personală. O significantă contribuţie a
lui Camus în filozofie a fost ideea de
absurd, rezultatul încercării de a găsi
claritate şi înţeles într-o lume lipsită de
aşa ceva, idee explicată pe larg în Le
Mythe de Sisyphe (1942) si incorporata
in romanele L’Étranger si La Peste.
Fie că ne place sau nu, trăim într-
o lume în care lumina noii zilei e precară
în liniştea ei. Îţi vine greu să accepţi că
până şi în secolul 21 există războie, că
oamenii mor în continuare de foame ori
că există ţări cu mentalităţi
netransformate de mai bine de 40-50 de
ani. Adevăratele poveşti de război au
ştiut întodeuna, prin acel puzzle de
acţiuni din care au fost create să atragă
cititori de diferite vârste. Acest tip de
literatură şi-a păstrat neutralitatea în ceea
ce priveşte recurgerea la actul beligerant,
dar pe de altă parte a încercat să
provoace cititorul să privească războiul
din cât mai multe puncte de vedere.
Poveştile de război examinează
complexitatea urmărilor acestuia, ele
devenind prisma emoţiilor noastre cele
mai adânci şi mai puternice.

Anca-Simona Georgescu
Caterina-Maria Vâlcu

ARS ARTIS GRATIA 110


Articole ştiinţifice

Chimia iernii
Se spune că fiecare anotimp are Zăpada este alcatuită dintr-o
propria sa “chimie”, care domină în multitudine de fulgi care se formează
special prin culoare: albul iernii, prin combinarea mai multor cristale fine
verdele primăverii, albastrul intens al de gheaţă şi care iau forme de o
verii şi galbenul ruginiu al toamnei complexitate incredibilă.
aşternut pretutindeni… Numărul aproape infinit de
Albul, culoarea iernii se asociază cu combinaţii posibile în care se pot aranja
albul fulgilor de nea dar şi cu albul cristalele de gheaţă, face ca nici un fulg
florilor timpurii “ghioceii”, care de zăpadă să fie identic cu altul!
simbolizează puritatea, sănătatea Tehnica fotografică actuală
răsărind din zăpadă şi învingând ultimele (fotomicrografia) este capabilă să
puteri ale iernii. surprindă frumuseţea fulgilor de zăpadă
Albul este prin excelenţă culoarea –adevarate opere de artă, unicate,
speranţei, bucuriei, copilăriei, reînnoirii elaborate de natură după legi fizice
şi succesului. precise.
Zăpada este o formă solidă de Deşi nu pot fi identificaţi doi
precipitaţie care de fapt este apă fulgi identici, s-a realizat totuşi o
îngheţată, aflată deci în stare cristalină. clasificare generală care include
Gheaţa are o structură rigidă, urmatoarele forme:
hexagonală, afânată, fiecare moleculă de
apă fiind înconjurată de alte 4 molecule Stelara Columnara
de apă, într–un aranjament tetraedric ce
apare datorită unghiului de 1050 dintre
legăturile covalente O-H şi a legăturilor
intermoleculare (punţi de hidrogen)
dintre moleculele apei. Astfel, fiecare
atom de hidrogen al moleculei centrale
de apă formează o legătură covalentă cu
atomul de oxigen al moleculei centrale Stelar plata Aciculara
de apă şi o legătură de hidrogen cu o
pereche de electroni neparticipanţi ai
unei molecule de apă vecine, având deci
numărul de coordinaţie 2. Atomul de
oxigen al moleculei centrale de apă
formează 2 legături covalente cu cei 2
atomi de hidrogen ai moleculei centrale
de apă, dar şi 2 legături de hidrogen, prin
cele 2 perechi de electroni neparticipanţi,
cu 2 molecule de apă vecine, având deci
numărul de coordinaţie 4.

ARS ARTIS GRATIA


Plan sectorizata Combinata Gândurile negative, creează
cristale incomplete fără o formă clară
sau nu formează deloc cristale.
Dacă ne gândim câtă apă
conţine organismul uman, ne putem
imagina ce efect au asupra noastra
felul cum gândim şi ne exprimăm şi ce
sentimente receptăm din mediul în care
Triunghiular Stelar dendrit trăim!

ŞTIAŢI CĂ... îngheţarea rapidă,


duce la formarea cristalelor de gheaţă şi
în interiorul celulelor, rupând structurile
celulare; glicerina (glicerolul), are
capacitate mare de a forma legături de
hidrogen cu apa şi împiedică astfel
Astăzi, fulgii de zăpadă pot fi formarea de cristale mari care distrug
“crescuţi” în laborator în condiţii celulele; pe această proprietate se
controlate prin bazează utilizarea glicerinei la
-cristalizare dirijată (tesigrafia). Se conservarea ţesuturilor şi organelor în
obţin astfel structuri foarte interesante în vederea transplanturilor; gheaţa în
funcţie de temperatura şi umiditatea care sunt ţinute aceste organe până la
aerului. transplant este amestecată cu glicerină.
După studii îndelungate se poate
controla timpul de creştere şi forma Andreea Şcoban
cristalului cu ajutorul unui germene de
cristalizare suspendat de un fir de
natură organică. Cele mai frumoase
cristale se obţin cu un fir din păr de
iepure, care împiedică apariţia altor
centre de cristalizare.
Mult mai interesantă este
observaţia experimentală ca structura şi
forma cristalelor de gheaţă ce formează
un fulg se modifică în funcţie de
“peisajul sonor” din momentul
cristalizării. Forme deosebit de frumoase
ale fulgilor se obţin pe muzica clasică de
Beethoven sau Bach. Recent,
cercetătorii japonezi au ajuns la
concluzia că şi gândurile sau
sentimentele pot influenţa cristalizarea:
Gândurile pozitive îndreptate
către apa care cristalizează au ca rezultat
un splendid fulg de zăpadă

ARS ARTIS GRATIA 112


EFECTUL KIRLIAN Fotografia (tehnica) Kirlian nu a
-CORPUL ENERGETIC- reuşit, însă, să câştige credibilitate în
rândul medicilor şi al oamenilor de
Omul nu cunoaşte încă multe ştiinţă, din cauza faptului că proprietăţile
dintre fenomenele care se petrec în jurul descărcării electrice depindeau de o
lui şi în sine însuşi. ”Ce este corpul mulţime de elemente ce ţineau de
energetic?” ”Există sau nu o aură care ne construcţia echipamentului şi de metoda
înconjoară?” ”Poate fi utilizată folosită, astfel că interpretarea avea un
bioenergia în vindecarea unor boli?” caracter destul de subiectiv.
sunt doar câteva întrebări fără un răspuns
clar, adevarate subiecte de controversă
cu care ajungem să ne confruntăm.
Corpului fizic nu trebuie să îi
demonstrăm existenţa, pentru că îl
vedem. Opiniile în privinţa existenţei
corpului energetic sunt, însă, împărţite,
din cauză că el nu este vizibil în mod
normal.

Toate aceste obstacole au fost


depăşite datorită invenţiei unei versiuni
computerizate a camerei Kirlian,
realizată de către rusul Konstantin
Korotkov. Această nouă metodă nu
implică realizarea niciunei fotografii –
un avantaj imens din punctul de vedere
al vitezei şi al comodităţii. În loc de
aceasta, lumina provenită de la
Ideea susţinută de clarvăzători descărcarea electrică coboară printr-un
cum că fiecare obiect, fie el însufleţit sau geam de sticlă la o cameră fotografică
nu, este înconjurat de o aură, a fost electronică situată dedesubt. De la
demonstrată ştiinţific în 1939 de către aceasta, imaginea este transferată într-un
savantul rus Semyon Kirlian. Acesta s-a computer în format digital. S-a obtinut
expus accidental unui flux de electroni, astfel aparatul utilizat astazi de catre
observându-şi aura mâinii şi imprimând- bioenergeticieni pentru vizualizarea
o pe un film. Astfel, acesta a observat că, aurei unei persoane, numit GDS (Gas
dacă un obiect aşezat pe o placă Discharge Visualisation).
fotografică e conectat la o sursă de înaltă Ce este deci aura ? Din punct de
tensiune, mici descărcări corona (create vedere fizic, aura este un câmp energetic
de câmpuri electrice puternice situate la care radiază din şi în jurul tuturor
marginile obiectului) creează o imagine fiinţelor vii şi chiar al organismelor
pe placa fotografică. nevii. S-a demonstrat că obiectele
neînsufleţite au o aură constantă, pe când

ARS ARTIS GRATIA 113


în cadrul organismelor vii, aceasta mai descompune în spectrul celor 7
variază. Acest lucru a fost pus in culori cum ar fi normal.
evidenţă prin Experimentul „frunzei Se poate realiza, totodată, o altă
fantomă’’ (phantom leaf), care a fost analogie: luând în considerare diferitele
efectuat la Centrul pentru Ştiinţele stări de agregare ale apei, putem spune
Sănătăţii din cadrul Universităţii că starea solidă corespunde corpului,
California: dintr-o frunză a fost tăiată o starea lichidă — umorilor (umoarea
porţiune. Frunza a fost, ulterior, apoasă şi sticloasă), iar starea gazoasă —
electrofotografiată, pentru a-i evidenţia aurei.
câmpul energetic. S-a obţinut o imagine Din punct de vedere biologic,
a energiei frunzei şi pe partea care aura este bioplasma. Ceea ce numim
lipsea, ca şi când aceasta ar fi fost "aura" celulelor, a organelor, a întregului
întreagă. organism, evidenţiată de clarvăzători şi
relativ recent de tehnica Kirlian sau
electronografică, reprezintă, de fapt, o
emisie bioluminiscentă de tip "laser
biologic".
Funcţionarea organismului are loc
în limitele unui câmp electromagnetic
oscilant numit "câmp electromagnetic
biologic". Fiecare acţiune externă,
impuls sau răspuns al organismului la
stimuli este determinat de variaţii ale
frecvenţei de vibraţie a componentelor
celulare.
Organismul uman este, deci, un
sistem complex de energii şi vibraţii
Urmând acelaşi principiu, s-a care, atunci când interacţionează
observat că, dacă o parte din corpul fizic armonios, sprijină şi promovează starea
este îndepărtată, amprenta energetică a generală de sănătate şi de bine. El este o
acestei părţi rămâne prezentă în corpul sursa de oscilaţii electromagnetice foarte
energetic. Sunt cazuri când, de exemplu, slabe, oscilaţii care sunt numite
unei persoane i se amputează un
membru. Acea persoană se plânge Imagini de la nivelul celor 10 degete aranjate în jurul schiţei corpului uman
ulterior că simte dureri în acel membru, pentru a simula o aură:
(a - dreapta) înainte şi (b - stanga) la 30 de minute după o şedinţă de
chiar dacă acesta practic nu mai există. acupunctură.
De aceea s-a concluzionat că senzaţia de
durere vine, de fapt, din anvelopa
energetică existentă şi după amputare.
Cercetătorii au făcut urmatorul
experiment în acest sens: au aşezat o
prismă în zona în care existase un
membru înainte de a fi amputat. S-a
observat că lumina trecută prin acea
prismă se comportă ca şi cum ar întâlni
un obstacol în calea sa, întrucât nu se

ARS ARTIS GRATIA 114


fiziologice sau armonice. Ele sunt Efectul Kirlian este studiat în
specifice organismului sănătos. Dacă continuare, deoarece datele obţinute sunt
omul se îmbolnăveşte sau dacă un organ numai un început de drum în căutarea
al său începe să lucreze disproporţionat, răspunsului la întrebările: ”există sau nu
atunci apar surse de oscilaţii noi, o aură care ne înconjoară?” „poate fi
patologice, care depăşesc frecvenţele utilizată bioenergia în vindecarea unor
aflate în intervalul biologic. Apar atunci boli?”...
modificări ale aurei, acestea putând fi
observate de către bioenergeticieni. Adela Constantinescu

Coltanul
Telefoanele mobile sunt astăzi
extrem de răspandite, în prezent marea
majoritate a oamenilor deţinând cel puţin
un exemplar al acestei tehnologii
moderne. În ciuda acestui lucru, o parte
nesemnificativa din posesori pot explica
cum funcţioneaza sau din ce fel de
componente este alcătuit acest aparat.
Ceea ce nu ştie nimeni este faptul
că materialul prim esenţial în crearea
În loc de concluzie ... Fotografia telefoanelor mobile este coltanul, un
Kirlian are aplicaţii în medicina metal al cărui potenţial a fost descoperit
generală. S-a demonstrat, astfel, în urma abia acum două decenii. Numele
testelor, că bolile organismului viu apar coltanului provine din asocierea celor
ca o pată luminoasă pe aură înainte de a două elemente care îl formează:
se manifesta fizic. Astfel, aura unui om columbita şi tantalul. Este folosit
bolnav îşi va pierde din strălucire şi îndeosebi pentru fabricarea tehnologiei
uniformitate, ca urmare a unor tulburări de ultimă generaţie caracterizată prin
interne patologice. De aceea, se poate capacitatea impresionantă de a prelucra
spune că aura reprezintă o modalitate de informaţia comparativ cu dimensiunile
prevenire sau, în orice caz, de reduse, deci este utilizat şi la fabricarea
diagnosticare şi chiar tratare a unor de DVD Player-e, console video etc.
afecţiuni (prin terapie). Astfel, proprietăţile cele mai importante
Totuşi, se aduc încă numeroase ale sale sunt conductivitatea de 80 de ori
critici acestor opinii, fizicienii susţinând mai mare decât a cuprului, rezistivitatea
că tehnica Kirlian nu e nimic mai mult la temperaturi ridicate şi faptul că nu se
decât fotografia unei descărcări electrice oxideaza.
produse în anumite condiţii specifice. Pe langa toate aceste informatii este
important să adăugam că în toată lumea,

ARS ARTIS GRATIA 115


10% din resursele de coltan se afla în cunoaştem prin ce metode se extrage
Australia, 5% în Brazilia şi în Thailanda acest material. Dovadă este decesul a 5
şi restul de 80% pe continentul african, milioane de persoane în urma luptelor cu
în R.D. Congo. Niciuna dintre marile armatele vecine şi a căutarii de coltan, în
puteri actuale nu doresc ca R. D. Congo timp ce marile companii producătoare
să deţina 80% din resursele unui element
atât de important, astfel că singura şansă
de a controla situaţia este ca in această
ţară sa existe un conflict etern. De zeci
de ani, armata congoleza se lupta cu
ţările vecine care jefuiesc permanent
aceste bogatii. Un exemplu este Ruanda,
vecina de la est a R.D. Congo, care este
unul dintre cei mai importanţi
exportatori de coltan, cu toate că pe
teritoriul ei nu există resurse impotante
de acest mineral.
În plus, pentru extragerea lui se
folosesc in special copii deoarece sunt o profită din plin.
mâna de lucru aproape gratuita. Acum, când lumea occidentală pune
Condiţiile de lucru ale acestora sunt în prim plan reorientarea energetică,
extrem de dificile şi plata este injositor bătălia clasica pentru petrol rămâne in
de nedreapta. De exemplu, unui copil i plan secund. De aceea se poate anticipa
se plăteşte aproximativ 2-3$ pentru faptul că, cine va deţine monopolul
kilogramul de coltan extras, iar la bursa rezervelor de coltan, va controla lumea.
din Londra acesta poate valora şi până la
400$. Alexandru Bulgariu
Sorin Nuţu
Vladimir Rumleanschi

Poate vă întrebaţi de ce nu ati auzit


nimic despre acest material care ar fi
trebuit sa aiba o răspândire gigantica in
mass-media. Motivul este simplu si
evident: pentru că marile companii
producătoare de elemente electronice din
toată lumea au avut grija să nu

ARS ARTIS GRATIA 116


Proiecte şi programe

În cadrul unui schimb cultural obtine prea des, de aceea pentru mediile
preuniversitar între România şi Franţa, o mari se depune mult efort.
echipă de 5 elevi ai Colegiului Naţional Daniela Luca : Nu pot spune că există o
Iaşi au avut ocazia de a cunoaşte spiritul diferenţă foarte vizibilă însă cert este
franţuzesc. Activitatea s-a desfăşurat în faptul că învăţământul românesc este
cadrul liceul Thérèse d'Ávila Lille, în mai riguros şi mai exigent decât al lor.În
perioada 23 septembrie - 25 octombrie ceea ce priveşte elevii,aceştia sunt
2009. Elevii au fost găzduiţi de familii şi preocupaţi de şcoala însă nu într-un mod
au urmat cursurile liceului respectiv. atât de evident şi mă refer la faptul că nu
Împărtăşim impresii de la aceşti elevi li se citeşte la fel de mult pe chip stresul
în rândurile ce urmează. şi frica de a lua o notă mai puţin
1) Ce diferenţe găsiţi între sistemul bună.Ceea ce ma impresionat şi ţin să
de învăţământ românesc şi cel precizez este faptul că dânşii consideră
francez? extrem importantă corectitudinea şi
onestitatea,iar nota pe care o iau la un
Alexandra Cadar: In primul rand anumit obiect este întradevar pe meritul
sistemul de invatamant francez ofera lor,respingând sub orice formă ideea de
elevilor lejeritate prin nivelul nu foarte a trişa.
ridicat de dificultate a materiilor, acestia Sonia Lenter : Ei bine, exista o
plecand din liceu cu un bagaj de oarecare similitudine intre ele insa
cunostinte cu mult inferior noua programul difera in totalitate. Daca in
Ana Maria Dogaru : In primul rand, Romania intre orele 8-14 maxim 15 ne
elevii francezi au mai putine teme, dar, petrecem timpul la scoala cu pauze de 10
contrar opiniei generale, au destul de minute si o pauza "speciala" cu un bonus
multe ore la scoala, si destul de mult de de alte 10minute (10+10=20 minute,
lucru acasa raportat la cat timp le mai pentru exactitate), numita "pauza de
ramane intr-o zi. Intrucat au laboratoare masa" in care poti eventual sa-ticumperi
mult mai bine dotate ca in Romania, au un covrig de la magazinul din incinta
mai multe ore de practica, si mult mai scolii, in Franta lucrurile sunt mai
interesante (chiar le ies expeimentele!). deosebite. In Franta orele incep la ora 8
La unele materii, in schimb, au un nivel de si se termina pentru inceput la ora 12-
mai scazut decat la noi (cu cateva clase 1 cand toti francezii iau o masa calda (la
in urma adica). cantina scolii sau chiar in afara acesteia
Adriana Pîrţac: Daca ar fi sa fac o dupa preferinte) urmata fiind de inca o
comparatie intre cele doua sisteme de serie de 4 ore,maxim, cu pauze de 5 si
invatamant, as alege cu siguranta cel respectiv 15 minute. Randamentul nu
romanesc, cu toate ca cel francez ofera este, evident, acelasi cand stomacul da
un stil mult mai simplu din punct de semne de nulitate. Situatia insa prezinta
vedere al materiei cat si al programarii avantaje si dezavantaje de ambele
ei. Ceea ce este cu adevarat serios in parti.Cantarindu-le pe cele din Franta, as
regimul lor e sistemul de notare : notele putea foarte usor sa mai enumar
incep cu 1 si se termina la 20, ce nu se :sistemul pasiv-nu esti stresat de o

ARS ARTIS GRATIA 117


posibila ascultare, teme extrem de un regim bio, iar mesele erau foarte
putine(ajungi in jurul orei 17 acasa si sanatoase, dar nu la fel de gustoase. In
lenevesti toata ziua), proiecte si mai cele din urma m-am obisnuit cu noile
multe activitati practice in general care sortimente de mancare si am incercat sa
actioneaza mereu ca stimulente, spre inteleg scopul atitudinii lor fata de a
deosebire de temele in general duce un trai de viata cu cat mai putine
kilometrice specific romanesti, stress-ul alimente nesanatoase.
ca n-ai apucat sa inveti decat la 3 obiecte Daniela : Nu pot spune ca nu mi-a
din 7 sau poate la nici una si risti sa te plăcut ceva anume,deoarece e absurd să
scoti cu un 8 cu ferestre deschise (3). nu îtî placă o ţară precum Franţa,însă pot
Tousi, de cealalta parte sta pregatirea spune că m-am acomodat mai greu cu
mult mai intensa si mai in detaliu din mâncarea franţuzească,însă până la urmă
Romania care m-a facut nu de putine ore a ajuns să imi placă.De asemenea ceea
sa ma mandresc cu ceea ce sunt: materia ce nu mi-a plăcut a fost faptul că se ştiau
celor din clasa a 11a, de exemplu, prea puţine lucruri despre România ca şi
corespundea cu ceea ce eu am facut intr- ţară,spre exemplu am fost deseori
a8a la matematica. Diferente exista, insa întrebate dacă Budapesta este sau nu
ca un minus COMUN gasesc aceeasi capitala noastră.
imposibilitate de a alege, intr-o mai mare Sonia: Nu mi-au placut : orele de SVT
masura ceea ce-ti doresti sa studiezi in (un soi de bio-chimie), proful de fizica
scoala si ceea ce-ti doresti sa (il consider un xenofob convins pentru
aprofundezi, sistem in general regasit in ca a refuzat sa-mi corecteze testul initial
SUA si Marea Britanie. Aceeasi situatie: la fizica fara vreun motiv concret), sosul
existenta a doua profiluri generale- real Béchamel de la cantina (facut dintr-o
sirespectiv uman fara alte specializari branza cu un miros literalmente
sau orientari corespunde ambelor ametitor), faptul ca nu puteam chiuli la
sisteme de invatamant si nu cred ca prima ora, si uneori, ignoranta
avantajeaza in general buna orientare a adolescentilor (Romania are acces la
elevului. electricitate si NU E IN AFRICA!).

Ce nu ţi-a plăcut în această experienţă? Care au fost obiectivele turistice care te-
au impresionat?
Alexandra : Singurul aspect neplacut a
fost acela ca doar un numar foarte mic Alexandra : Cu adevarat impresionant a
de persoane erau informati in legatura cu fost Parisul cu toate obiectivele sale. Nu
tara si cultura noastra, majoritatea cred ca exista un lucru in Paris care sa
judecandu-ne pe baza unor idei imi fi placut mai mult decat altul; este un
preconcepute oras fascinant din toate punctele de
Ana Maria : Interactiunea mea cu vedere.
familia nu a fost una excelenta. In plus, Ana Maria : Cam tot ce am vizitat in
nu eram obisnuita sa petrec atat de mult Paris- la sainte Chapelle, Louvre,
timp la scoala, si a fost desul de greu in catedrala Notre-Dame. Si orasul Bruges,
primele zile, dar m-am obisnuit din Belgia, pe care l-am vizitat intr-o
Adriana : Sincera sa fiu, modul de viata sambata cu famiilia.
al familiei la care am stat nu a coincis cu Adriana : Parisul e alegerea mea, in
al meu. Am fost gazduita de o familie cu special muzeul Louvre, ce m-a

ARS ARTIS GRATIA 118


impresionat prin imensitatea lui. Adriana : Totul a decurs foarte bine. Nu
Coridoarele pline de istorie si arta te stiu cat de mult le-au placut sarmalutele
situiaza in alta alta lume. gatite in stil frantuzesc dar cu siguranta
Daniela : Tot ce are legatură cu Franţa am reusit sa-i impresionam prin
nu are cum să nu te atitudine, costumatie, si modul nostrum
impresioneze.Fiecare colţişor al său e de a ne prezenta tara.
încărcat de istorie,de muzică şi de Daniela : Atmosfera a fost una
dragoste bineînţeles.Cu adevărat neaşteptat de emoţionantă.Prin această
copleşitor este Parisul.Nu poţi decât să seară românească am dorit de fapt să le
rămâi uimit de splendoarea acestui oferim imaginea unei ţări cu adevărate
oraş,însă ceea ce m-a impresionat cu frumoase,cu un folclor deosebit şi cu
adevărat a fost Catedrala Notre- obiceiuri aparte.
Damme,ale cărei sculpture şi arhitectură Sonia : La Soiree Roumaine a fost
par fi rupte din o cu totul altă lume. evenimentul pentru care ne-au tremurat
Sonia : Desi am trecut cu alte ocazii pe picioarele timp de o saptamana. Nu ne-
langa Louvre, doar datorita acestei am asteptat sa iasa atat de bine. Am
experiente am reusit chiar sa-l vizitez. primit un feedback neasteptat de bun, si
Louvre ramane cel mai impresionant fara modestie pot sa spun ca ni s-a
obiectiv turistic al Frantei pentru mine, confirmat inca o data ca avem abilitatea
desi, din lipsa de timp am vizitat doar o de a ne descurca pe cont propriu in
mica parte din ceea ce ofera: Egiptul situatii destul de neasteptate.Am realizat:
Antic, Camera regilor, Venus din Milo, un video despre <anihilarea miturilor
Sclavii lui Michelangelo si Monalisa a despre Romania> si o seara specific
lui Da Vinci. In mod surprinzator, ceva romaneasca (dans si cantec )si cred ca
ce m-a uimit foarte tare a fost si Saint am reusit sa aducem mirosul de sarmale
Chapelle. Saint Chapelle, o catedrala din si MBS(mamaliga+branza+smantana) si
inima Parisului si cladirea invecinata,La folclorul romanesc pentru 3 ore in
Conciergerie, reprezinta singurele Nordul Frantei.Adriana, "tarancuta"
vestigii ramase din cel mai vechi palat al noastra poate povesti mai multe.
regilor Frantei. Ceea ce o face speciala
insa este ansamblul de vitralii pe care Cum ai descrie experienţa ta de o lună
sunt reprezentate 1113 scene din Biblie în Franţa printr-un cuvânt?
intr-un mod foarte ingenios.
Alexandra : Irepetabil
Am înţeles că aţi avut o seară Ana Maria : Interesanta
românească. Care a fost atmosfera? Adriana : Bio
Daniela : Emotie
Alexandra: Desi eram emotionate la Sonia : Nutella?
inceput ne-am relaxat pe parcurs, toti cei
prezenti dorind sa afle cat mai mult
despre noi. Am reusit sa-i invatam cativa
pasi de baza ai dansului Ciuleandra si au
degustat "specialitati" culinare romanesti
precum sarmalute si poale-n-brau.Din
punctul meu de vedere a fost o seara
romaneasca reusita

ARS ARTIS GRATIA 119


TABERE INTERNATIONALE

Liceul este si intotdeauna va fi o care ateste nivelul de limbi straine


perioada decisiva din viata oricarei cunoscute si nu in ultimul rand o
persoane. Hotaram ce specializari dorim scrisoare de motivatie. Aceasta din urma
sa urmam, la ce facultati si in ce tara; pe infatiseaza cea mai mare dificultate
scurt, ne stabilim viitorul. Sunt sigura ca, pentru majoritatea aspirantilor.
desi plecarea la o universitate in afara Pentru a scrie o scrisoare de
tarii de provenienta este considerata ca motivatie trebuiesc precizate
fiind un “trend”, exista un numar urmatoarele aspecte:
considerabil de elevi care doresc sa-si 1.descriere generala a rezultatelor,
depaseasca propriile limite si sa ajunga competentelor si experientei in domeniu
sa-si continue studiile la Cambridge, 2.motive pentru care crezi ca esti potrivit
MIT, Oxford sau Yale, doar din simplul pentru aceasta tabara
considerent ca vor avea partea de o 3.ce poti tu oferi in cadrul acestui proiect
educatie cu mult superioara. Un lucru Model de scrisoare de motivatie
cunoscut este faptul ca sansele de a fi pentru European Space Camp:
acceptat la o universitate prestigioasa
sunt incredibil de mici, iar ca viitor
aplicant doresti sa ai o certitudine cat
mai mare ca esti demn de a fi luat in Dear European Space Camp Team,
considerare. Pe langa nenumarate
olimpiade, actiuni de benevolat, proiecte I am writing to apply for the
europene si examene de specialitate, este participation in the European Space
de preferat ca “undergraduate”-ul sa Camp.
ataseze la dosarul sau si participari la Currently I am a student in the
tabere internationale pe domeniul de 11th grade at the Mathematics and
specialitate care doreste sa-l urmeze. Physics profile at one of the top high
Cum gasim aceste tabere? schools in my hometown, Colegiul
Cea mai usoara metoda de a National Iasi. As I am deeply interested
“vana” aceste tabere este prin in sciences in general, I would like to
intermediul propriei scoli si a pursue a career in this field in the future.
profesorilor, dar daca preferati sa va For this reason, I hope that this camp
descurcati pe cont propriu, cea mai buna will offer me the opportunity to enrich
abordare ar fi sa contactati fiecare my knowledge and to grow socially and
facultate care reprezinta o posibilitate culturally. A different environment
pentru voi si sa intrebati ce tabere de generally represents a challenge and
vara au, care sunt disponibilitatile si implies developing new skills and
taxele. resources. This camp would be
Cum ne inscriem? motivating for me due to the fact that I
In general toate cerintele sunt consider it an excellent way of
postate pe un site oficial. De cele mai developing my personality.
multe ori se doreste din partea One of the main aspects of the
candidatului un CV, una sau doua European Space Camp ,which represents
scrisori de recomandare, un certificat a real interest for me, is the practical as

ARS ARTIS GRATIA 120


well as the theoretical part of Aerospace THE EUROPEAN UNION
Engineering (the domain I would like to
- “the age of wisdom” –
obtain a degree in). Besides the
educational aspects the programme is
attractive to me from a more personal
In the acceptance speech of The
point of view, as I love traveling,
Noble Prize for Peace, in 1998, John
meeting people of different nationalities,
Hume stated : “(...) it is now clear that
learning about cultures different from
the European Union is the best example
mine, trying to understand how a person
in the history of the world of conflict
who has grown in a different
resolution." Starting from this
environment thinks and sees the world.
standpoint, it can be argued, leaving no
Furthermore, I am confident that
room for error, that human evolution
considering I already have skills and
stands, to a great extent, for the frame of
knowledge in this particular area, I will
social dissensions. Conflicts constitute
be a valuable asset for this camp. I am a
an indispensable natural component of
person who gets excited about
social cohabitation and many crucial
challenges, I am flexible and I adapt
moments in the history of humanity have
quickly to new situations, which is
culminated in major disputes. The
important in order to live in a
emergence of human societies based on
multicultural environment. During my
social classes and of national states as
formation in the field of sciences, I have
instruments of social leadership and
acquired experience and the ability of
regulations, the clashes for political
performing tasks properly, which has
power such as revolutions, wars or
been appreciated by my teachers and the
dethronements have been nothing but
others I worked with.
tools of change.
I look forward to a positive reply.
Mankind has experimented more
ways of conflict resolution. The Roman
Yours faithfully,
peace which lasted approximately 200
.......................
years was the result of a policy of
domination based on the Roman Empire
Articol scris de Alexandra Cadar
subduing its opponents beyond their
ability to resist. In the medieval era, the
policy of compromise through approved
marriages between European Royal
Houses ensured not only economic
stability, but also a network of circles of
influence. The magnitude of The First
World War, in terms of victims, material
losses and political, economic and social
instability, forced the birth of an inter-
governmental alliance, The League of
Nations, founded through the Treaty of
Versailles. However, its failure led to the
outburst of World War II. Faced with
such a fiasco, Europe needed to initiate a

ARS ARTIS GRATIA 121


program to commence the previous the development of a common economy,
mission. Therefore, in 1951, the with a single trade market, successful in
European Coal and Steel Community attaining a world power status. The
(ECSC) was founded with the aim of complex of joint economic measures,
achieving economic stability and creating a unique European economic
restricting and managing mass system, led to financial stability,
production of weapons. Six years later, preventing any possible economic
on this very foundation, the European divergence. The benefits of this unity
Economic Community was created. were felt from the very beginning and
After mankind had experienced consisted in the exclusion of import-
domination and compromise as means of export taxes, the enactment of a foreign
conflict-solving for hundreds of years, policy and the supervision of the
the 20th century finally brought on the monetary fluctuation. As the map of the
stage of the world an alliance which was region has suffered changes along the
to propose a better way – the way of years, the European citizens are now
integration. Two World Wars and calling not only for factual results
numerous other intra-European conflicts, concerning income policies, fighting
causing millions of human losses, made poverty and racial intolerance, as well as
the leaders of the hour call for what attaining social and economic cohesion.
Victor Hugo named “The United States A common approach has been followed
of Europe”; thus, the alliance created in in order to solve problems with reference
1957 could be regarded as a promising to pollution, climate changes, and food
sign that his prophecy could become market trade -contemporary global
tangible. Founded with the aim and from issues approachable only through unity.
the need of settling any form of conflict Another important aspect refers
in Europe, but above all to avoid them, to the rapport between the Union and its
the European Union has developed both citizens. Any democratic society is based
internal and foreign policies with on respect and appreciation of its
economic, social, cultural and military individuals, since violations of citizen’s
implications, all its activity having rights have always led to profound
peace, stability and prosperity as conflcits with effects not only on each
targeted results. But has the model individual, but on the society as a whole.
proposed by the European Union really Through its legislative structure, the
risen to the expectation with which European Union does not only represent
Europe and the rest of the world have the rights of the Member States, but also
been regarding it? those of Europeans as individuals and
There are arguments that entitle two important details illustrate this: The
any European citizen to give a positive Declaration of the Rights of Man and of
answer to the above question. To begin the Citizen, signed in 1789, included in
with, in order to balance the political, the European legislation, fosters a
military, economic and social losses, the multicultural development by
European forces recognized unity as the intercultural programmes which bring
best solution and, as a result, the together various cultures. Moreover, in
reconciliation between France and order to establish a tighter bond between
Germany was achieved. In addition to nations, the Charter of Fundamental
this, the benefits of this alliance led to Rights was included in the European

ARS ARTIS GRATIA 122


legislation through the Treaty of Nice. through diplomatic instruments. Its
These decisions are proofs of the care viability is based mainly on the fact that
given by the Union to its members’ it is never in favour of fuelling
rights, needs and aspirations. dissensions and taking a certain side, and
Furthermore, the same European that it is meant to voice a single opinion
citizen has to notice and appreciate the - of a united Europe.
fact that the development of this alliance A positive example in managing
into an evermore complex organization, internal conflicts is the way the civil
ultimately becoming the European conflict in Northern Ireland was handled
Union as we know it today, is the result as the divergence had religious, political
of a constant, responsible and wise and economic implications that had
coordination and cooperation between undermined the stability in the region.
all the institutions that serve the Union’s The first dissensions appeared from the
mission. A major role in the success of persecution of Catholic Communities in
the Union’s policies has been played by that region and the competing
the European Parliament, a solid aspirations of the two main religious
organism, with co-decision powers in bodies. The Protestant Community was
areas such as trans-European networks, supporting the political union with Great
health, environment protection, culture, Britain, thinking of themselves as British
single trade market and education. The citizens and, from a political point of
European Parliament has functioned as a view, Unionists, and were declaring
legislative body which has supervised loyalty to the British monarchy. The
EU’s activity not only at national level, Catholic Community was supporting the
but also at international one, and has idea of a united Irish state, thinking of
established its objectives, ensuring a themselves as Irish citizens and, from a
long-lasting development. EU’s current political perspective, Nationalists. In
status was achieved on the basis of the addition to the religious background of
Maastricht Treaty, which along with the the conflict, discriminations rapidly
Amsterdam Agreement emphasized the emerged, which eventually led to
improvements to security, promoting economic inconsistency in housing and
international cooperation and increasing employment. Fortunately, a peace
the power of the Parliament, fore agreement was signed in 1998. The main
stressing the idea of unity by making it role in the mediation of this conflict
similar, to a certain extent, to the belonged to the EU through the
national Parliaments. European Parliament, and to the two
On the way to becoming the political figures, John Hume and David
complex organization we know today, Trimble, who were awarded the Nobel
the European Community has constantly Prize for Peace the same year. The idea
adapted to and innovated in the historic of nondiscrimination between different
context, promoting conflict avoidance religious communities was advocated
and resolution as its main external goal. and „Belfast Agreement” or „Good
This has led to the embellishment of a Friday Agreement” was the type of
security legislation that proved viable in accord which would bring prosperity and
the context of any given crisis, not just promotion of equal rights.
from within, but also from the outside. It As no country is an isolated cell,
is a “clever” tactic of tackling conflicts but it is part of a larger, functional

ARS ARTIS GRATIA 123


organism, the European Community Europe’s prosperous nations, relying on
could not afford to ignore its the membership instrument.
development as an organization with The „partnership” aproach offers
international visibility and activity. The countries strategic benefits, with the
European Union has elaborated a purpose of peace and development,
common foreign policy aimed to without the full-membership status as
advocate peace and international final outcome. Another particularity of
balance. The key point in this strategy is this technique in comparison to
stability and conflict resolution in „membership” is the focus: it is based on
neighbouring countries. It has built a creating stability and managing
bond based on the “concentric circles” conflicts, with positive collateral effects.
model and two main tools have been Moreover, the European Community is
used to achieve this goal: the prospective more of a framework in this case, and
of “membership” and that less of an actor. Its direct invloment is
of“partnership”. limited to financial aid and diplomatic
The status of „EU member” is a demarches. However, a successful
desirable one and it can be achieved as a partnership could open the negotiations
result of a complex process, both for integration. An eloquent example of
demanding and beneficial. Among the good cooperation is the Stability Pact,
various conditions to be met by the which facilitated the access of nations
aspiring members, the necessity of from the West Balkans - Croatia,
achieving stability is of paramount Albania, Boznia & Herzegovia, Serbia,
importance in the process of Montenegro and Macedonia - to the
“integration”. In addition, economic, European market. Thus, this agreement
political and legislative criteria are is an assurance against future
compulsory to ensure European dissensions in the area. The
levelling, and candidate countries are „partnership” strategy bears a
persuaded to enforce reforms based on resemblence with the „membership”
the values of human rights and one, and in spite of certain structural
democracy. Although this approach may diffences, it has proven to be as
be accused of encompassing numerous effective as the latter in conflict
countries in one framework, it is aimed resolution.
at differentiation as well, as by setting The stage of the world has never
the framework that allows its members ceased to be a battlefield, conflicts of
to preserve their national identity, the more or less intensity requiring
European Union provides a further immediate, responsible and efficient
assurance for the member countries intervention. If “all wars represent the
against potential conflicts. This strategy, failure of diplomacy”, it is the
called “the carrot and the stick”, has diplomatic intervention of the European
been regarded as the most successful in Union that has led to conflict resolution.
settling differences in the region. A A practical example aimed at
relevant example which can be held up emphasizing EU’s conflict managemnt
is the evolution of Slovenia, a country capabilities in the neighbouring area is
which surpassed the conflictual its involment in the Georgian-Russian
reminescences and scars of the confrontations. The aproach it embraced
Yugoslavian War to become one of was a coherent one, through diplomatic

ARS ARTIS GRATIA 124


demarches of cease-fire and of an ENP possible future dissensions and avoid
Action Plan in adition to the Rule of them. To do so a legislative frame had to
Law Mission it sent to the area. be created and thus the European
Nevertheless, the possiblity for a Security and Defense Policy (ESDP)
military peace-keeping operation in emerged, Confidence and Security
South Ossetia, in case of a future Building Measures were elaborated to
necessity, is still open. It provided legislate disarmament and non-
significant financial aid and helped in proliferation, and Special
post-war reconstruction. Hence, both in Representatives were employed as
the South Ossetia and in the Abkhazia diplomatic instruments.
conflicts, Georgian authorities percieved A manner in which the European
the European Union as a key partner. Union has approached its relationship
Although no membership perspective with the key players in the international
was drawn, the country regards it as final political scene was by signing bilateral
aim. From the standpoint of an observer, accords. Not only have such agreements
the European Community expressed the averted crises, but also generated a
need to address the conflict in a bilateral fusion of power, a force capable of
dialogue with Russia. Through all the coping with the earnest matters of
diplomatic efforts and support that the humanity. A reification of such an
EU offered, it guided the dissensions to a accord was the Partnership and
neutral point, especially from a military Cooperation Agreements sgned with
perspective. Moreover, it opened the Russia and the former Soviet Union
possibility of negotiation between the republics in the 1990s. These opened the
two sides, making this a successful way to new intercontinental alliances.
conflict resolution on its behalf. But the finest convention of all is
What particularizes the EU from represented by the complex relation
other international pace-keeping between the USA and multiple European
organizations such as NATO or the UN structures. Both sides share common
are three key elements: its unicentric military structures and, considering the
structure which offers a unitary common interests, not just military, but
perspective of all member states, its also political and economic - and
availability as an external anchor for fructous collaboration, all tools
countries in need, and its openness to necessary to a long-lasting bond are
collaboration with other organizations available.
such as NATO and the UN, while having All the moves on the map of the
plans for a singular European military world are carefully assessed and applied,
organism coordinating the national ones. as today, in the 21st century, major
The military dimension of the Union is challanges lie ahead not only for Europe,
considered to be a major step towards but also for the entire world. The causes
success facing the challenges and it was of conflict have diversified, but the
taken in 1999 when The Treaty of consequences have remained the same.
Amsterdam transformed the EU from a The Treaty of Lisabon materialises
civilian alliance into a military one. Europe’s action plan not just to avoid
Since then, numerous other steps have conflict and crises of any kind, but also
been taken in this direction. What the to provide comprehensive tools to
union is trying to do is to foresee resolve such troubling possible events.

ARS ARTIS GRATIA 125


Firstly, the Treaty of Lisbon contains a political, cultural or social issues, the
series of references to Europe’s position European Union has always tried to
in the international context. Thus, it employ non-violent methods and co-
states that EU provides proper operative actions with respect for
conditions in terms of diplomatic and people’s rights. In order to become itself
consular assistance to the citizens that a model of justice and fairness, the
are willing to travel in countries from European Union has created institutions,
outside the Union. New attributions and issued laws, stated principles and
powers have been drawn and additional collected a number of successes that
control figures have emerged - the High recommend it as a skilled conflict
Representative for Foreign Affairs and manager. Dag Hammarskjold said that
Security Policy and the Vice-President “the pursuit of peace and progress
in the Commission. Secondly, the cannot end in a few years in either
internal influence of this Treaty on the victory or defeat. The pursuit of peace
Union’s activity is designed to make the and progress, with its trials and its
citizens have a clearer view on which errors, its successes and its setbacks, can
organism is responsible for each activity never be relaxed and never abandoned.”
developed inside the EU. Another aspect Europe has indeed grown wiser and the
agreed in the Treaty of Lisbon is the European Union is indeed the most
“solidarity clause”, which refers to the efficient organization in conflict
obligation of the Union and its Members resolution, not only by resolving existing
States to act jointly in the event that a divergences, but mostly by having
member becomes the target of terrorist avoided many other possible
attacks or the victim of a man-made or confrontations since the moment of its
natural disaster. The most remarkable foundation.
innovation brought by the Lisbon Treaty
consists of various clauses that bring up
the issue of climate change and
renewable forms of energy, along with
ways of saving energy and new supplies.
In conclusion, the arguments
which can always sustain the importance
of EU programs emphasize the
maintenance of security and balance in
Europe and in the entire world. The
European Union activity is indeed a wise
one. The alliance’s effect has been
emphasized through its capacity to
maintain a world vulnerable to a possible
tragic war on a thin line of balance and
the mechanisms used in order to
establish and maintain peace have been
not only innovative, but also long-term
practicable. Either internally, within its
borders, or externally, in its relationships
with bordering neighbours, on economic,

ARS ARTIS GRATIA 126


Fuels: They make the world go round!

“We are called upon to move Project goals:


quickly and boldly to shake off Main goal: 55% of the fuel used
complacency, throw aside old habits and worldwide to be algal fuel by 2050.
rise, clear-eyed and alert, to the necessity A policy framework that enables
of big changes.” (Al Gore) new technology to penetrate the market
It is generally known that corn- more rapidly;
based ethanol is a major contributor to Increased effectiveness of project
the world biofuel supply. Nevertheless, design and implementation, which can
it is important to plan the transition to be achieved by training or other means
advanced biofuels, which are now of transferring business knowledge;
viewed worldwide as preferable from a Diminishing the lack of
sustainability perspective. awareness of advanced biofuels among
In my opinion algae is probably the most the general population;
feasible source of biofuel that I have Voluntary educational project
come across. Algae is seen by many as and promoting the environment
constituting the main basis of a second protection through the power of
or third generation biofuels industry, advertising;
which would overcome the limitations Balance between technology and
and short comings that up until now environment to ensure economical
have confined biofuels largely to stability;
undersized markets. Not only that it Trade in biofuels surplus would
doesn’t require food based feedstock like open up new markets and stimulate the
corn or sugarcane, but it doesn’t need investment needed to promote the full
arable land (it uses marginal or desert potential of many impoverished
land) or fresh water. Furthermore, countries;
compared to other biofuels (most of Biofuels – key role in the
them made from crops), algae are transformation of the energy sector,
growing much faster and contain much climate stabilization and resulting
more energy per unit of weight. worldwide renaissance of rural areas;
It is also possible to create algae Create jobs for the poor where
biodiesel at home. The process is not one previously were none.
that can be undertaken without Studies show that algae can produce
knowledge and skill, but the majority of up to 60% of their biomass in the form
consumers can create their own algae of oil. The oil can be extracted and
biodiesel in their homes to meet their further processed to make a wide range
energy needs. This aspect of algae of fuels, including diesel and jet fuel, as
biodiesel will reduce the individual Gallons of Oil per Acre per year
consumer's dependence on oil even Corn 18
more. Algae biodiesel produced on a Rapeseed 127
widespread scale may eventually almost Oil Palm 635
eliminate our need for fossil fuels. Micro Algae 5000-15000
well as other products. The process of
creating algae diesel is not very difficult.

ARS ARTIS GRATIA 127


The most common approach that The aspiration of converting at
companies are trying to do is to grow least 55% of the worldwide fuel supply
algae in ponds or enclosed in plastic into algae biofuel by 2050 is slightly
tubes that are exposed to sunlight so that bold, but considering all of its
they could develop. advantages, I consider this would the
I believe that a new idea, a finest solution. The first step would be
revolutionary idea could have more having this type of biodiesel on 20% of
benefits: growing the organisms in the all on-road diesel used in Brazil, Europe,
dark, inside huge stainless-steel China, and India in the next 15 years,
containers, turning off the and afterwards develop a worldwide
photosynthetic processes and feeding production of algal fuel. These types of
them sugar artificially, which the biodiesel would be promoted in
organisms then convert into various academic institutions and considerable
types of oil. Keeping the algae in the investments would be made yearly from
dark causes them to produce more oil each country’s budget in major advanced
than they do in the light and feeding biofuels equipment manufactures, but
them sugar makes it possible to grow also in smaller companies to encourage
them in concentrations that are orders of competition.
magnitude higher than when they’re Taking into account that instead
grown in ponds using energy from the of being grown in ponds, the algae are
sun. being fed sugar, the possibility of
Once alga is grown, it is separated from growing them in higher concentrations
the water and remaining nutrients. The appears. These higher concentrations
algae are then dried to ensure that there reduce the amount of infrastructure
is as little water as possible remaining needed to grow the algae, and also make
with the algae. To begin the extraction it much easier to extract the oil,
process, the algae is placed in a test tube. significantly reducing costs. Although in
3 different chemicals are tested to see the beginning, economically it may seem
which one would extract the most algae: as unfeasible and not able to compete
90% acetone, hexane and dimethyl with the fossil fuels market, algae
formamide. In the end, the acetone had biodiesel is overall the most rewarding
the best results, showing a small layer of answer. Considering the long-term
oil. This was then combined with increase of oil prices, in the future, algal
Sodium Hydroxide (NaOH) and biofuel will be able to replace fuels from
methanol. It resulted in a solid orange non-renewable resources.
juice type substance. The substance
would settle for approximately 8 hours, Elena-Lavinia Balan
following an obvious separation of the
diesel and waste, which sinks to the
bottom.

ARS ARTIS GRATIA 128


Mars Express mission operations team
supports school project

The Mars Webcam team at levels and workshops. Although "Next


ESA/ESOC were able recently to assist a Generation" only takes place in the
school outreach project organised in school in Iasi, it can later be used as a
cooperation with the Mars Society model for similar projects.
Germany. As part of the plan, the
Colegiul National in Iasi, a junior
college in north-eastern Romania,
downloaded a selected set of VMC
images and are now preparing a project
report with the students' analysis and
interpretations. Here's an extract from
the update they posted on the school
website recently (thanks to Luciana
Griebel for the translated text!):

As part of this project, the


students decided to analyse an image set
acquired with the VMC Camera on the
Mars Express spacecraft. The Mars
Society Germany turned to the Mars
Express flight control team at ESA's
In January of this year, the European Space Operations Center
Colegiul National Gymnasium in Iasi, (ESOC) in Darmstadt, Germany, where
north-eastern Romania, who is a partner they were asked to make suggestions for
group to the organisation Mars Society an observation which fit according to
Germany, decided to develop a ESOC plans and didn't impact any other
comprehensive and educational project. activities. After the suggestion of the
The goal of the project is to depict space "Next Generation" team was accepted,
and space exploration to young students the group of students received their very
(Kinder garden and ages 11-16) in a own VMC image set (see picture). The
more attractive light. Science, series of pictures was taken on 3 April
technology and international teamwork 2010 and received on Earth shortly after.
will play and even more important role The special thing about this
in the future and the project hopes to observation is the perspective - in which
awaken the students' interests in these the Tharsis volcanos, Olympus Mons
topics. The project, called "Next and Argyre Planitia are shown, which
Generation", is carried out in many usually require powerful professional

ARS ARTIS GRATIA 129


telescopes for viewing from Earth. A promotion of Mars Society Deutschland,
complete description and analyses of the by informing general public of the
picture series will be publicized in the missions conducted by this organization
near future. in association with ESA, and the
(http://webservices.esa.int/blog/blog/6) advantages of Mars exploration;
afterwards, we will convey information
on space, with an emphasis on Mars; last
but not least, with the help of the
exclusive images provided by the VMC,
INTRODUCTION we will organize a series of workshops,
destined to children, in order to facilitate
Frequently referred to as “The the approach to Mars.
Red Planet”, the fourth planet from the
Sun in the Solar System has always OBJECTIVES
stirred the interest of thousands of
people, and has gained, over the time, an We, a number of young students
aura of mystery. One of the main interested in physics, geography and
societies that have focused on the study everything new, have decided to
of this intriguing planet is Mars Society, promote planet Mars, through Mars
whose goals include the popularization Society Deutschland, an organization
of information, pictures and charts dedicated to the exploration of Mars,
concerning Mars amongst students with the help of the European Space
worldwide. Thus, when informed about Agency (Mars Express, VMC info).
this Mars Society’s aim, we, the students Promoting planet Mars is going to be
from 11th grade at National College Iasi, done by raising awareness and interest in
have decided to launch an ample space, especially for planet Mars, and
educational project, destined to enlarge providing a set of activities for young
students’ and young children’s’ children.
knowledge of the planet Mars. The present project aims at:
First of all, we will focus on the 1. Promoting Mars Society Deutschland

ARS ARTIS GRATIA 130


Our goal is to promote the exploration of Moreover, they could try to do some
planet Mars by distributing a practical activities, for example, by
considerable number of flyers, creating some imitations, miniatures and
containing information related to the using real Mars observations, using
benefits of Mars exploration, networking telescopes and spacecraft data.
the communities involved and exploring
the possibilities of private Mars ACTIVITIES AND METHODOLOGY
missions. We are also exposing our
work using posters spread in schools Science Workshop
marking out the ideals of space
exploration and the opportunities for The workshop is aimed at children aged
exploring Mars. Furthermore, the basis 11-16. The participants will be chosen
of this project is formed by a website from Colegiul National (The National
that has the purpose of revealing to a College) and divided according to the
large public the interest of this society. grade they are in. The members of Mars
2. Raising awareness and interest in Society Deutschland will present them in
space, with a definite emphasis on the a suitable way the workshop products:
planet Mars photographs, maps, posters, spacecraft
Bringing the science of planet data and interesting pieces of
Mars to the public also consists of information about the planet Mars.
raising awareness and interest in space The children will have the
by promoting the teaching of science, opportunity to find out more about space
astronomy and spaceflight. The Mars and about the research regarding this
Society Deutschland's goals aren't purely planet. The schedule will be made so as
theoretical. Its aim is to show that Mars to suit all involved. Each group will be
is an achievable goal through a practical lead by a number of Mars Society
series of technical and other projects. Deutschland members. They will try to
Our aim as workshop members is to answer all the questions and come up
expand the target groups from scientists with new ideas at every meeting, in
and engineers to the interested general order to challenge the children’s
public. Therefore with the help of imagination. These meetings will be
geography and physics teachers we are designed so as to be both fun and
establishing meetings with informative educational. They will develop in
and educational topics. different stages, as the entire project
3. Providing a set of activities children itself.
Focusing the attention of our target The themes for each meeting will
group on our main subject, the planet be as follows:
Mars, we will also succeed in raising the 1. A Closer Look At Mars
interest of young children, eager for In this meeting, the members of Mars
knowledge. In this manner we are Society Deutschland will present to the
proposing a set of activities and participants general information about
interactive workshops with the purpose Mars, in a way suitable for the target
of instigating their curiosity. They would group. The theoretical data will be
be able to exercise and to test their displayed on a projector, as a Power
knowledge related to space and the new Point slideshow, whose main aim is to
pieces of information they will learn. grab the children's attention, by offering
them an attractive perspective, and not
ARS ARTIS GRATIA 131
an "antique", odd one, like the one their children to use telescopes, guided by the
parents or mass-media created in their maps made, in order to let them build up
minds. We intend to make studies of basic knowledge about these types of
Mars' surface, using already available instruments.
maps, photographs and space craft data.
4. Reaching For Mars
2. A More Hands-On Approach The topic of this meeting will allow the
Using all the pieces of information given participants to search for information
at the first workshop, the members of about scientific studies made by
Mars Society Deutschland will involve professionals on this fascinating planet.
the participants by creating a model of The data that will be gathered in advance
Mars, out of plaster, which will give will be presented and be the subject of
them the opportunity to practically discussion between the members and the
discover physical aspects of the planet children involved. Children may come
(shape, size, outlook, proportion). This up with tricky questions in order to
task requires an involvement from all "challenge" the leaders and show their
kinds of pupils aged 11-16, because of interest in the topic. This meeting is all
the complexity of the workshop and the about giving the children a sample of the
wide range of activities that could be hard work done by the researchers and
done within it. The approach will also trying to make them understand what are
consist of a part where participants will the methods used by scientists in their
draw maps of Mars, on special paper and struggle to reach for the planets' secrets
with specific instruments, being helped and how they actually work. We
by the members, who will provide them strongly believe that the power of
all the material needed, such as maps exemplification will be amazing in the
and satellite images. case of our target-group (children aged
11-16) and this meeting will give them a
3. Look Up! clearer idea about what being a scientist
The next phase in means.
our "trip to Mars"
is an outdoor 5. Aim For The Sky
activity, in which Our idea is to create a model rocket
we will learn how having all the characteristics of a real
to identify the one and actually working as a real one.
planet on the Taking into account the fact that younger
evening sky, and children like those we want to attract in
also how to predict our workshops and meetings would not
its movement on be able to create such a complex device,
the night sky. This we will turn to people
objective will with a wider
require the adjuvant presence of a third knowledge in the
organization, which will provide us realm of physics and
professional equipment, in order to other domains that
visualize the planet. The workshop will could be useful in our
be done in the evening, so that the planet situation. People like
is more visible, and we will permit the university students,

ARS ARTIS GRATIA 132


for instance. The information in the Furthermore, pictures could be used as a
realm of physics is fresh and recently “case study” in evaluation of the
gathered, so they would make a real help knowledge and skills obtained, as well
for us. We intend to use their support as for a “scientific research” on a small
and build this model rocket, following scale for children participating in the
plans that will be designed in advance, to workshop.
make their work easier. We will Visits at kindergartens and primary
definitely need more meetings in order schools
to get a final result. One major aspect of the project relies on
the attempt to draw the attention of the
6. Take Off! young public. Mars Society Deutschland
Last but not least, after being successful members are planning to familiarize
in the process of creating our model them with simple notions related to
rocket, a final meeting will be required space with an emphasis on the
in order to make an organized plan about importance of studying this planet. The
the big take-off. The participants will be children will be presented the model of
asked to come up with ideas about the Mars made within the Science
proper place, relief, weather Workshop. Attractive brochures will be
and technical conditions in which the handed to them, with pictures and brief
take-off should happen. Of course, they information on Mars (presented in a way
will have the benefit of being well suitable to their age group). The pictures
informed and corrected by the leaders, will be made more attractive with the
when and if needed. This way, we intend use of Photoshop. Children who show
to test not their imagination, this time, greater interest will be put in contact
but their capacity of understanding such with a Workshop member, so as to
a complex and still very interesting receive additional information from their
process. After setting the scenery and “Martian” friends; the goal is to
making sure every participant has given encourage interest in science.
a thought to every detail, the final and
probably most attractive event will PRODUCTS
happen...The take off!
Website
A geographical approach
Our project aims to create a
Comparisons are a very efficient website about our activities, which will
didactical process that determines an be a part of Mars Society Deutschland
increase in interest regarding a certain main site (http://marssociety.de/html/).
problem. Thus, the pictures will help us The participants of the project
to compare firstly visually the will receive pictures of Mars and with
atmosphere of the Mars and the Earth’s the programs from Adobe Creative Suite
atmosphere. The research will continue they will edit these photos to make
through the deepening of the climatic wallpapers and well-designed photos for
particularities defining the 2 planets, the the website. The information about each
indication of the similarities and photo will be presented in a special
differences that will lead to increase in section of the website and a short story
attention and interest from children. about Mars will be also introduced.

ARS ARTIS GRATIA 133


The Science workshop section will Furthermore we will organize an
contain impressions, descriptions of exhibition with these posters and
meetings and a feedback section for wallpapers within the “National
users who can comment about the College”. Moreover we will post them
evolution of the project. on the website; and also they will be
Last but not least, “kindergarten” useful for our workshops in order to
section and “primary school” section form a true image of Mars to the
will contain photos and descriptions for children from primary schools or
the kids. kindergartens.

Workshop products IMPACT, MULTIPLYING EFFECT

Mainly, these products will serve Impact on:


as educational tools, that may later be
judged as to whether the child has 1. Workshop members
assimilated some basic notions or not. We are sure that the project will have a
This will prove useful in improving the very big impact on us (the workshop
project further on, by understanding members), because it represents an
which notions are easier to comprehend opportunity for us to work in an
for a child’s mind and even the general international organization and to
public. Further more, they will provide communicate with people around the
an artistic resource for other projects, world who are interested in the same
such as our addition to the MDS website, subject. Another important aspect of our
by presenting mars in a “friendlier” way. project is that we must learn how to
The plaster model of Mars and maps will work in a team in order to distribute our
be displayed in Colegiul National and tasks so that we can work efficiently.
used in visits to primary schools or Furthermore, we can find out new things
kindergartens. about Mars so we can improve our
knowledge, too.
Posters, Wallpapers
2. Kindergarden children
We are going to extend our The project also encourages us to
project by developing also the artistic interact with children. That's why we
side. With the pictures of planet Mars hope we will succeed in grabbing their
that we will be receiving from Mars attention. We are going to present them
Express, we will try to valorize them by some brochures with a lot of pictures
making a gallery of posters and and a plaster model which will show
wallpapers. They will be designed to be them that Mars is not just ''the planet
both eye-catching and convey where Martians live". We are sure that
information. These artistic works will be they will be very attentive since this is a
obtained by editing pictures of Mars subject children have always been
with the help of image processing curious about.
techniques. It is an opportunity to reveal
some authentic photographs since it is a
real mission of Mars Express.

ARS ARTIS GRATIA 134


Multiplying effect of workshop the middle of May to the end of the
semester.
We hope that after our project ends
children won't forget this experience. CONCLUSION
After all, this is our main objective: to
raise interest in space so that people will The main target of our project is
continue to get involved in Mars Society to offer the public the chance to know
Deutschland. more about the “Red Planet”, through
Mars Society Deutschland and the
SCHEDUAL European Space Agency. Using the
pictures we get and following the path
Relative to time, we have that we have presented: organizing
carefully structured our activities, so that workshops and other activities for young
in the next weeks we can materialize our children, so that they get to learn useful
aims. In March, we are planning to things, creating websites to promote our
develop the artistic side of the project, objectives, making wallpapers,
using the pictures of planet Mars that we newspaper articles, posters, maps to
will be receiving from Mars Express. show the terrain of the planet, pictures to
We will valorize them through show its surface, a 3D plaster model of
brochures, posters and flyers .We will Mars, so everyone can see and 'hold' it in
begin with the editing of the pictures
using the help of image processing
techniques, and in the end we will
organize an exhibition with these posters
within “National College”. Also we are
going to distribute brochures and flyers
to the ones interested.
According to the plan, we should
have all the required materials from the
workshops ready by the end of the
second week in May. We intend to use
them as visual support in the following
visits at the local kindergartens and
primary schools, where we will present their own hands, we hope that the project
the children our project in a simple and will have the desired impact upon the
attracting way. The presentations will be public , because we pursue to offer a
mainly based on the finalized posters realistic image about Mars.
and the planet models, so that they can “Next Generation” project will
easily understand the solar system and help us and our cooperators as well, with
the similarities and differences of these the development of our abilities in
two particular planets, Mars and Earth. different domains: not only research, but
Our goal is to promote the project at as in art and interhuman communication.
many education facilities as possible
during the final period, which lasts from

ARS ARTIS GRATIA 135


Ars Artis
Pop Art
La mijlocul secolului al XX-lea şevalet, aşternînd pânza pe podea şi
apare un nou curent artistic în Marea lăsând să se scurgă culorile direct din
Britanie si apoi în Statele Unite ale diferite recipiente sau de pe pensulă,
Americii care, conform filosofei ce stă la după care trasa linii întreţesute, realizând
baza artei moderne, se desprinde de un arabesc fără sfârşit. Este considerat că
concepţia convenţională asupra artei şi Pop Art este o extensie a unui Dadism
îşi creează un stil unic, caracterizat prin lipsit de ideile distructive, anarhiste,
reproducerea grafică a unor obiecte de satirice, înlocuite cu noua fascinaţie
uz cotidian. Originea cuvântului "pop" pentru “artefactele” de uz zilnic.
provine din prescurtarea expresiei
englezeşti "popular art", în sensul de artă
cu mare popularitate la public. Iniţial
opusă "artei academice”, Pop Art se
dovedeşte a fi sofistictă şi chiar
academică. Denumirea de pop
penetrează ulterior şi în muzică, mai
târziu apărând şi denumirea de "muzică
pop".
Pop Art a apărut ca o reacţie
împotriva curentului artistic atât de
popular la acea vreme: expresionismul
abstract. Expresionismul abstract este o Apariţia curentului Pop Art este
mişcare artistică care constă în strâns legată de creaţia a doi artişti
reprezentarea gândurilor şi sentimentelor neodadaişti: Jasper Jones şi Robert
în actul picturii într-o manieră spontană, Rauschenberg, introroducănd în artă
folosind tratamentul expresiv al materiei, obiecte de uz cotidian, în mod direct sau
formele abstracte şi culorile cele mai doar imaginea lor. Din anul 1953,
variate. Un procedeu semnificativ de Rauschenberg creează numeroase colaje
realizare a artei ce aparţine acestui inspirate de cubism de creaţiile lui
curent este folosit cu precădere de Marcel Duchamp. El este şi inventatorul
Jackson Pollock, de pildă, ce renunţa la aşa numitelor "combined paintings",
care constau în amestecul diverselor
obiecte (ex.: firme, sticle, fotografii etc.)
pe suprafeţele pictate, rezultând un fel de
colaje tridimensionale.
In anul 1960, cel mai notabil
artist Pop Art, Andy Warhol, iniţiază
seria “Sticlele de Coca-Cola” şi “Cutiile
de conserve”, reprezentări ale obiectelor
de uz casnic, produse industriale sau
motive de reclamă. Ulterior el inserează
în pictura sa fragmente de benzi

ARS ARTIS GRATIA 136


desenate, cu structuri rezistente sau "Artiştii pop au creat tablouri pe
elastic. Andy Warhol aplică tehnica care fiecare dintre trecătorii de pe
seriografiei, care permite multiplicare Broadway erau în stare să le recunoască
repetată a motivului. Execută cu ajutorul într-o fracţiune de secundă: toate aceste
acestei tehnici serii întregi de variante minunate lucruri moderne pe care
ale aceluiaşi portret al unei stele de cu orice chip s-au străduit să nu le
cinema, a unei scene inspirate din observe expresioniştii abstracţi". (Andy
evenimentele actuale, a unei flori, Warhol)
modificând de multe ori culoarea sau "Şi totuşi nu, arta nu transformă nimic,
repetând motivul după bunul plac. ea este doar formă pură. Artiştii nu au
lucrat niciodată cu modele, în schimb
totdeauna au lucrat cu culoare". (Roy
Lichtenstein)

De o mare importanta pentru Pop


Art este şi Roy Liechtenstein, artist ce îşi
contureaza un stil inspirat din benzile
desenate (cum se poate observa in
imaginea de mai sus). Creatiile lui sunt
importante pentru că stabilesc un nou
element important: ironia.
Un alt reprezentat al curentului,
Tom Wesselmann prezintă, încă de la
prima expoziţie personală de la "Tanger
Gallery" din New York, în 1960, tema sa
preferată: "Great American Nudes". Din
acel moment, în creaţia sa se va regăsi
definitiv personajul feminin, care va
popula neobosit spaţiul delimitat de
obiectele specifice societăţii de consum.
Primele expoziţii de Pop Art de pe
teritoriul american declanşează o reacţie Ştefan Costin
negativă în rândul publicului, însă, cu
timpul această direcţie începe să fie
tratată cu seriozitate, graţie expoziţiei
retrospective consacrate colajului şi
asamblajului, organizată de Museum of
Modern Art din New York.
ARS ARTIS GRATIA 137
Desene realizate de
Adriana Pîrţac

ARS ARTIS GRATIA 138


ARS ARTIS GRATIA
REVISTA CLASEI a XI-
XI-a A
COLEGIUL NAŢIONAL
NAŢIONAL IAŞI

Colectivul de redacţie:
redacţie:

Andronic Adrian Niculescu


Bacuşcă Marco
Balan Elena-Lavinia
Bartha Amalia
Bibire Tudor
Bulgariu Alexandru
Busuioc Ilinca
Cadar Alexandra
Chelsău Andreas
Constantinescu Adela
Costin Ştefan
Dogaru Ana-Maria
Georgescu Anca
Grigoriu Cristiana
Ivan Sabina
Lenţer Sonia
Luca Daniela
Merticariu George
Nuţu Sorin
Pîrţac Adriana
Potur George
Radu Georgiana
Rumleanschi Vladimir
Şcoban Andreea
Toma Anca-Ioana
Vâlcu Caterina

Redactor şef:
Radu Georgiana

Profesor coordonator:

Doamna Profesoară de
Limba şi Literatura Română
Carmen Martinuş

ARS ARTIS GRATIA 139