Sunteți pe pagina 1din 1

MODELAREA MATEMATICĂ

O teorie este un model matematic pentru un aspect al naturii. O bună teorie extrage si
exagerează anumite aspecte ale adevărului . O teorie nu poate copia natura, căci dacă ar face-o
din toate punctele de vedere, ar fi izomorfă cu natura insăși și deci inutilă.
Modelul matematic reprezintă un sistem de relaţii matematice, care descriu proprietăţile
esenţiale ale originalului. Procesul de dezvoltare a unui model matematic este numit proces de
modelare matematică.
Modelele matematice sunt supuse testării practice prin simulare, în vederea optimizării
proceselor studiate. Ele sunt folosite nu numai în ştiinţe naturale (cum ar fi fizică , biologie ,
ştiinţele pământului , meteorologie ) şi inginerie, dar şi în ştiinţele sociale (cum ar fi economie ,
psihologie , sociologie şi ştiinţe politice ).
Prin modelarea matematică a unei probleme concrete ce provine din lumea reală
aceasta primeşte o altă perspectivă, mai generală şi mai completă.
Modelarea matematică in știintele naturii, materialelor si protectia mediului este de mare
actualitate și are un foarte larg impact și o enormă căutare, in cele mai variate domenii de
activitate:
• agricultură (infiltrația apelor, porcese osmotice pâna la nutriție animală);
• biologie si știintele vieții (modelare biomecanică, aparate biomedicale, biostatistică cu
aplicații în procesele vieții);
• hidrologie (curgerea apelor cu toate implicațiile ei);
• industrie (știința materialelor, știința organizarii, cele mai diverse procese industriale, noi
materiale, etc., de la automobile la industria cosmonautică și de la mase plastice la
construcții );
• mediu si poluare (atât a aerului cât și a apelor supra si sub-terane);
• meteorologie (de la modele locale pâna la cele de scară mare – pe modele deterministe și
statistice), etc.
Rezolvarea problemelor ridicate de domeniile modelărilor matematice in mecanică nu se
poate face fără o solidă pregatire de ecuații diferențiale, analiză functională, analiza numerică,
etc., dar, in același timp, datorită puternicului caracter interdisciplinar, rezultatele trebuie și pot fi
descrise in forme accesibile unor masteranți, doctoranți și cercetatori din alte domenii ale științei
(biologie, medicină, meteo-poluare, inginerie)

S-ar putea să vă placă și