Sunteți pe pagina 1din 3

Definiţia juridică a profesiilor liberale (în limba germană Freie Berufe) este prevăzută în

Legea germană cu privire la impozitarea veniturilor nr 18 şi în Legea corporaţiilor şi


parteneriatelor nr 1. Pe scurt, putem spune că: Profesiile liberale sunt acele activităţi
ştiinţifice, artistice, de scriere, predare, pedagogie exercitate în mod independent, sau alte
profesii similare care nu fac obiectul Legii privind reglementarea comerţului.

Acele profesii liberale sunt caracterizate de asemenea prin: calificări profesionale


specifice sau talent creativ; includ prestarea de servicii de rang înalt (mai mult: în mod
personal şi independent din punct de vedere profesional) în interesul angajatorilor şi a
publicului general.

Încadrarea profesiilor liberale ca şi „profesii liberale”


În Legea privind impozitarea veniturilor nr. 18 (par.1, al. 1) precum şi în Legea
corporaţiilor şi parteneriatelor, este dată o prezentare sub formă de listă a profesiilor care
trebuie fără îndoială incluse în categoria profesiilor libere. Acestea includ următoarele:

 Profesii referitoare la sistemul de sănătate


o doctori
o stomatologi
o medici veterinari
o practicieni alternativi
o psihoterapeuţi
o moaşe
o terapeuţi maseuri
o psihologi cu diplomă
 Profesii juridice, consilieri economici şi consultanţi taxe şi impozite
o avocaţi
o agenţi de brevet
o notari (cu excepţia funcţionarilor publici)
o contabili autorizaţi
o consilieri taxe şi impozite
o "Steuerbevollmächtigte"
o consultanţi economişti şi MBA(Master în administrarea afacerilor)
o auditori acreditaţi
 Profesii naturale-ştiinţifice / tehnice
o ingineri
o oameni de ştiinţă
o chimişti
o arhitecţi, planificatori urbani
o piloţi
o experţi care lucrează în mod regulat
 Profesii de comunicare / culturale
o jurnalişti
o reporteri foto
o interpreţi / traducători
o artişti
o autori
o proiectanţi
o tutori / profesori
o învăţători / pedagogi

În afara acestor „profesii listate”, Curtea Fiscală Supremă din Germania şi legislaţia
aferentă au definit un întreg lot de alte profesii similare cu cele listate, care trebuiau să fie
conforme cu una din profesiile enumerate mai sus în privinţa tuturor criteriilor şi
funcţiilor. Mai mult, parcursul educaţional care conduce la o anumită profesie, pentru ca
aceasta să fie încadrată ca similară celor listate, trebuie întotdeauna să fie de nivel la fel
de înalt ca şi educaţia pentru o profesie liberală.

În Republica federală Germania, în acest moment, există cu puţin sub un milion de liber
profesionişti din perspectiva legislaţiei cu privire la impozitarea veniturilor, reprezentând
până la 9 procente din produsul intern brut.

O profesie liberală are multe avantaje comparativ cu întreprinderea individuală /


comerciantul individual. Profesiile liberale din perspectiva legislaţiei cu privire la
impozitarea veniturilor NU trebuie să

 îşi înregistreze tranzacţiile


 devină membrii CCI
 plătească impozitul pe cifra de afaceri înaintea încasării banilor
 utilizeze contabilitatea în partidă dublă

Mai mult, liber profesioniştii (în comparaţie cu comercianţii) nu sunt îngrădiţi de niciun
plan de dezvoltare pentru locaţia afacerii lor. Aceştia pot, în conformitate cu Ordonanţa
nr.13 privind utilizarea terenului, să se stabilească în toate tipurile de zone cu excepţia
celor speciale, atât timp cât nu utilizează pentru afacerea lor mai mult de 50 % din
suprafaţa construibilă.

Cei care exercită profesii liberale în conformitate cu legea privind impozitarea venitului
trebuie doar să îşi înregistreze veniturile şi să plătească impozitul aferent. Oficiul fiscal
decide în funcţie de activitatea efectivă, dacă aceasta este liberă sau asimilată comerţului.
Profesiile liberale listate se consideră libere din toate punctele de vedere. De exemplu,
caracterul de liber profesionist al unui jurnalist nu depinde de faptul că acesta îşi
desfăşoară activitatea ca şi întreprindere individuală sau nu, de vreme ce aceasta este
considerată în mod fix ca profesie liberă. Nu este şi cazul profesiilor care s-au dezvoltat
în ultima vreme şi care nu sunt menţionate în legea privind impozitarea veniturilor sau
legea corporațiilor şi parteneriatelor. Oficiul fiscal tinde să încadreze aceste profesii ca şi
comerciale, obligându-le să plătească impozit pe veniturile din activitatea de comerţ.

În limbajul cotidian, termenul de „profesie liberală” este frecvent utilizat imprecis, pentru
a descrie o varietate de activităţi independente „libere” în care lucrătorul (la început)
acţionează în interesul propriu. Se suprapune de asemenea cu profesiile liberale reale din
punct de vedere juridic. Totuşi, în utilizarea incorectă din punct de vedere legal,
"freiberuflich" (profesia liberală) în Germania poate desemna ceva care în limba engleză
se traduce prin liber profesionist sau muncă liberă. De asemenea, întreprinderile
individuale, subcontractorii sau un "Werksvertragstätigkeit", sunt deseori asociaţi cu
termenul "freiberuflich".

Ponturi, Listă de verificare


 Următoarele caracteristici generale ajută la clasificarea aproximativă a activităţii
dumneavoastră. Profesia liberală
o Solicită studii superioare, talent creativ sau o mare parte din fondurile
proprii în activitate
o Nu este intenționată pentru comerţ sau producţie în masă
o Necesită ca propria activitate (deseori serviciu) să fie proeminentă, în timp
ce în cazul întreprinderilor individuale deseori utilizarea capitalului şi
investiţia mare de la început să fie dominante
 În caz de îndoială, consultaţi un consilier legal competent pentru a stabili dacă
activitatea dumneavoastră este clasificată ca profesie liberală
 Înregistraţi activitatea dumneavoastră ca liber profesionist la biroul fiscal de pe
lângă reşedinţă

Drept de autor: Angela Bauer

S-ar putea să vă placă și