Citiți în prezent: Silogismos Da Amargura - Emil M. Cioran