Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume Ungureanu Tatiana


Adresa(e) Margineni, Bacau, Nr. 824
Telefon(-oane) 0234 211 930 Mobil: 0761 684 917

Nationalitate(-tati) Romana

Data naşterii 17 Mai 1968

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul Brutar


ocupaţional

Experienţa profesională administrator SC Jackye Star SRL, administrator SC Dance Club SRL,administrator AF Ungureanu
Tatiana,Brutar Pambac , Muncitor Agricola International,Brutar Brutaria Margineni

Perioada Pambac – 3 ani ; Agricola - 4 ani, Brutaria Margineni – 5 ani

Educaţie şi formare
1975-1985 Absolvent Scoala Generala Margineni nr. 11, 10 clase
1986 MIAAPA – CIMP Bucuresti, Intreprinderea de Morarit si Panificatie Bacau, curs calificare brutar

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628