Sunteți pe pagina 1din 181

PLANTE CE SE POT CULTIVA

PE BALCON $1 TERASA

4
GRUPA 3

Solutii ingenioase
I

Vase de flori, in cornbina tii originale


I

Florile plan tat in butoaie sau gdeji vechi


&ri o privelipe romantici, in edita'.

3e cere putma tan tezie

PLANTARE
c-

'

Nu conteaxi ce fel de flori afege$, d a d ele se potrivesc lntre ele ji sunt


adecvate vasului.

CI un recipient zincat
(cu diametru de 50 cm)

&

CONTINUTUL VASULUI
MACUL
(Papaver
n udicaule)

ACCESOR~~

CI plasi pentru flnfari


CI p i e t r i ~
GURA-LEULUI
v)"CI mugchi de turba (Sphagnum)
f
H
(Anrirrhiumy
majus)
CI pHmlnt de flori
PIANTE:

CI 3 rlsaduri de gura-leului

CI 3 rasaduri de mac
Ci 1 r k a d lberis sempewirem
CI 6 rHsaduri de ciubotica

Cu un ciocan ~iun cui gros


faceti In fundul mipientului
clteva gZiuri pentru xurgere.

On vas un strat de 5 cm
de pie*. Acope$-l cu o
plaa de tAnMri, peste a r e
pamant pans la 3 nn de rnarginea
superioarg a refipientului.~ - '

Plantafi gwta-leului ~imadi tn


formi de triunghi, la o distanta de 5-8 cm. Biitiitoriti bine
padntul.
,

La oarecare distan$%
de

Plantati pe marginea
vasului rasadurile de varza
ornamental& iar i n spafiile
libere panselufe $i Alyssum.

Udau bine plantele. PunGi

cucului
D 3 rgsaduri de varza
-mamentali
16 rkaduri de panreluJe

2 Putmu

V A R DE
~
BRUXELLES
(Brassica ofemcea)

ALYSSUM
(Lobularia maritima)

(Primula)

',1
(

nte
Iantare curayati
g i j a ,Fclpientul pentru a
preveni infecfiile.

CU

mijlocul recipientului, plantati


~beri
mparvimns. in jur se
p a t e planta dubofica-cucului.

Aoa care sa x u w l a d urme I

se @esc h u - o gamP laq@de


soiuri pi culori.
Foile verzei decorative pot fi
de verde-lnchis, crem sau purpuriu.
Ciubo$ca cucului o avefi la
dispozifie in' toate culorile.

Iberis sempervireas (sus)


are nurneroase flori albe, ropii
sau roz. Crqte p h 5 la cel
mult 30 de cm.
Plan@cu rniros plzcut,
Alyssum crqte abundent, florile sale arPtoase acoper5
marginea vasului.

Tulpina cu multe flori a


1 u s o a t fi
scundii sau l d d , in hncfie
de soi.
Macii au flori cu petale
diafane, de diferite nuanJe
pastelate, dispuse pe tije florale
foarte lungi.

I
1

vasul pe o suprafala care


wpoTt3 umiditatea, de pil&
ne ~ Z m l nsau
t pe o 1-e.
kuportul nu esth pradic,
pentru cH la o udare mai
substanfiali, apa se va
xurge din el.

licheni Tntre ele pentru ca


pamintul sa nu-$ piarda umidt
tatea. hezafi vasul tntr-un loc
Insorit.

Vase de Bori, in combina#i originafe

Alte sugestii pen rru plan tare

,
-1
I
1

FLORI IN BUT01
Butoaiele, indiferent de
mlrimea lor, sunt foarte ar5toase ca vase de flori. fn vasul
m i c din imagine (dreapta) am
aldtuit o minigr%dinZde
p r i m l v d din flori ieftine

3 rkaduri de narcise
3 rkaduri purpurii de
Primula juliae
3 rkaduri de Primula I

9"

Rugina de pe recipientele
din metal nu dauneazi
plantelor. Daci v5 deranjeazi, indepirtati-o cu o
perie de slrmi sau cu

dI
I

ciubo~ica-cuculuir q i e

I
I

I
I
R O A B ~CU FLORI
0 roabg veche de lemn, piing
de flori (dreapta) amintqte dl
atmosfera de la ~ a r l .
fn roabi, t n d p h d in ea relativ mult p h a n t , se pot planta
o mulGme de plante.
12 rkaduri de mqcate pendule
8 riisaduri de m-tl
1 &ad de cercelu8i (fuchsia)

nu se arund, deoarece ele pot


servi drept ghivece de flori.
Aerul lor rustic iese tn miden$%
plantkd tn ele flori simple, dar
viu colorate.

4 riisaduri de Prirnula duboPca cucului (Prirnula

vulgaris)

Florile, mai ales pe cglduri


treb'uie udate zilnic in vasl
le cu flori, pamlntul seaca
repede. Turnati apa
aproape de tulpina.
Udarea prin pulverizarea
apei intr-o ploaie fin& se
executa numai pe timp de
seceta indelungata.
indepirtati cu regularitare
florile ofilita, pentru
a stimula cresterea noilor
flori.
I

li
r

,'

PLANTE CE SE POT CULTIVA PE BALCON $1


TERASA

GRUPA 3

Mici gridini pen tru propria bucit;irie

'

Rojii ji mirodenii, combinate

vaca' in luna ma par]rap 111 u u o 2 rojii


ji plan te condimen tare, toamna :
le pu t e ~recolta.
i

zw

'

Rod copt la soare

PLANTARE $1

Plantd risadurile in sol bogat in substan~enutritive. P1asaP ghiveciuf


ornamental la un loc cu soare fi a p h t de v b t .

CONTINUTUL GHIVECIULUI

INCRIJIRE

,CCESORII

Cl ciubir sau ghiveci mare


(diametru 40 cm), cu
scurgere pe fundul vasului
Q p i m l n t de culturi,
contindnd deja tngri#mAnt
artificial cu dexompunere
lenti
Cl pietricele
WNTE

Cl 1 risad de rogii de balcon


Cl 1 rasad de pitrunjel
Q 1 risad de j a l e ~de g r i d i n i
Ll 1 r b a d de busuioc
Cl 1 risad de mighiran
Cl 4 rasaduri de clltuna~i

PLANTE PERENE

Jalegul de grkWi (sus)


Crqte fnalt de 30-60cm. Florile
albe sau rnov apar In iunie-iulie.
Frunzele sunt foarte aromate.
Se mai numqte si salvie.
Milghimnul Pnflorqte din iunie plnii In septembrie. DaG dorifi CI-1
uscaji, frunzele-i piiroase
trebuie culese Pnainte de tnflorire.

ROSII

Rogia (sus) dii rod bogat ~i


d n d este p l a n t a ~Pn ghiveci,
cu wndijia d alegeji soiurile
speciale numite rogii de balcon.
Udaji-le cu regularitate ~i din
abundenp. Nu-i l%a5i niciodatii p h l n t u l sa se usuce.

P M T E ANUALE

Florile ro~iisau galbene ale


(sus) sunt
comestibile.
PZtrmjelul nu suportZ apa
stiitiitoare. fn ciubiir se
plant& numai exemplarele
bine davoltate.
Busuiocul este o plant3 cu
aroma pliicutii. Sunt cunoscute
soiuri cu fiunze verzi ,si ropii.

dpagului

Awzafi mai intTi un drat de


drenare de cca. 5 cm, format
din pietricele, dupa care umplqi
vasul cu pamlnt.

Puneti Mm8nt tn ghiveci,


lasand un spatiu liber - neceMr
pentru udare - de 2-3 cm la periferia superioara a vasului. Manta$
q i a Tn mijloc.
4

- #

T I.

Ro9ii pi mirodenii, combinate

GRUPA 3

N t e sugestii pen tru plan tare


FLORI$1 wogn
Ragiile din mijloc sunt "mconjurate de deri multiwlore (dreapd.
& & de ciucugoara de sr%mc&
toate plantde sunt plante an&.

Ro~iaeste o planti care


necesiti multe substanfe
nutritive. Ca si dea rod
bogat ~i On ghiveci, solul ei
trebuie fertilizat o data la
dous sapttirnani. Este indicat2 procurarea unor

1riisad de rqii de bacon


2 r%saduride busuiw
3~depirtnuljel
2 &aduri de c i u c u p d
(Alyssum saxaide)
l 2 conteinere cu lobelia
@ l p u m saxadel
eG&aduridecr?iife

I
t

ing+iminte speciale pentru


ro~iisub formi de batoane
sau de solufie nutritivi.

TRIO CU ROSII
Busuiocul ~iro~iilese potrives
nu nurnai la gust, dar se tolerea6 foarte bine gi tn gluveci
(sthga). Albul crizantemelor
scoate bine In widen* contrastul dintre culoarea ro$ilor ~i
verdele fiunzelor de busuioc.
8

1 rhad de ro~iiornamentale
3 rhaduri de margarete
(Chysanthemum maximum)
3 Gaduri de busuioc

R O ~ IINI CASCADA

Plantele tinere trebuie aparate de frig dar pi de razele


solare intense. Acoperifi
fiecare risad cu o punga din
hartie sau material plastic.
Nu uitafi si executafi orificii
de aerisire pe aceste protectoare. Se pot confecjiona $i
apiritoare din folie perforati.

Planta9 florile fn q a fel, ca ele

r-l
1

sZ nu fie deranjate de ramurile

rqiilor b a t e in jos din cauza


recoltei (dreapta).
'

1 &ad de roii pendule


2 r h d u r i de pgtrunjel

2 Gaduri de busuioc
1 &ad de saschiu
(Vinca minor)
4 &aduri de criiite galbene

OIMP#%%!lWS~

L A . . .
RO-P-02-10-002

Lad2 cu flori de vari

PLANTARE

La& cu flori ce stducesc h culorile curcubeului reprezinti podoaba


pervazului, oferind o atmodera' vhtica' chiar f i hzdele noroase.

ACCESORII - O lada de flo'(85


x 20 x 20 un)
O pim0nt de flori universal
O inaragmbnt chimic granular

CONTINUTUL UZII
DE FLORI
SALmALBASTRii
TRANDAFIR LA GHlVECI

(Salvia hinacea)

(Rosa)

s-

PLANTE:

O 2 fire salvie albastri


O 2 fire regina-noptii Sander
Ci 4 fire lobelia pitice

'

1.

O 2 fire ~Brciumireasa,,Classicn 1

II

'

REGINA-NOopT

SANDER
(Mcorianax
sanderae)

CI 1fir trandafir la ghiveci dc

LOBELIA

~Incii

culoare roz
Ci 2 fire craife galbene

/ ( M i a eri-

Asigurati mrgerea apd din


lazi, apoi urnpleti lada cu
@mint pentru flori. Amestecati
solul cu ingra~iirnintgranular,

Puneti trandafirul roz la ghiveci in centrul IBzii in asa fel


ca locul altoirii sa fie la 2-3 crn sub
nivelul solului.

Afinafi rldacinile criiiplor ~i


plantali-lei n arnbele pi* ale
trandafirului, in partea din fa@ a
lazii.

Unga peretde din spate al


lazii, la dirtante egale, plantqi
salvie albastrB, iar la dreapta gi la
stinga, regina-noptii Sander.

nus)
C

cm'pMICI /
(Tagetespanda)

PE MARGIN1

f~ FUNDAL

PLANTE INTERMEDIARE

ry7r.
-ww
-

. uq

C % c i u m h a (sus) are
flori de nuanje portocaliu-viu
sau maro-portocaliu, frunze
fnguste 8i llstari pendenti.

Florile m h n t e violet, roz,


albe sau albastre ale lobeliei
pitice hfloresc phi5 la sosirea
fnghepdui, hcepfind din iunie.

cel putin d o u i vincluri de


fixare din ofel ~iguruburi dl
7-8 cm. Accesoriile necesarc
pentru fixarea lazii pot f i

Regina-nopgi Sander &us)

Trandafirul k ghiveci (sus)

este populari~datoritii florilor


infundibulare. Soiurile
Nicotiana x sanderae sunt
scunde.

este unul dintre cele mai


elegance elementele ale lkii de
flori ~ifnflorqte tot timpul
verii.
D w q e l e dip sunt plante
nepretenjioase. Hibrizii panda
sunt folosiG la urnplerea golurilor dintre plantele a&niitoare
~icele cu ndpinii erect&

Salvia albastrg cu florile ei


purpurii, albastre sau albe
oferii o impresie dcoroasii in
d e l e fierbinfi de vad.

D a d Pn lada de k r i qezaf~
unele IOr@ altele ghima
cu fiori, exempla-rete ofitiie,

In colfurile din fata puneji cdte


o circiumsreasa aproape de
lastarii sa-i aarne liber.

h golurile din fala lazii ~idin


colturile din spate plantqi

plantele abundent.

Alte sugestii de plan tare


CASCADA COLORATA
Florile pestrije gi frunzigul
bogat
" a1 ~lantelorvor u m ~ l e
lada de flori (dreapta).fniimpul verii pot fi plantate in Ikile
de pe balcon gi numeroase
plante de cameri.
I

2 fire gornfrena
2 fire exacurn
2 fire eriofilum
1 fir catarantus
1 fir verbena
1 fir gaulteria

ARMONIA CULORILOR
Imaginea mugcatelor roz, rogii gi
mov va fi complets alaturi de lobelia pitid gi calceolaria ht;inga).

4 fire mugcati curgiitoare de


culoarea liliacului

4 fire mugcat; erects de


culoare roz
4 fire mugcati erects de
culoare rogie
4 fire calceolaria
4 fire lobelia penduli
U ,,Pendula Saphir"

rile deschise contraste&A cu


rigiditatea pervazului de piatrs
(dreapra).Dracena situati in
timpul verii in fundalul compozi~ieide pe fereastrii oferg o
priveligte rnediteraneani.

4 fire mugcati roz


6 fire petunia (alb, roz,
albastru)
2 fire iederH

O IMP ABJIMP SRL

raiati regulat fllorik ofilitc


Jnele flori, precum
:randafirul la ghiwci, regi
la-nopfii Sander, salvia
albastra sau craijele pot fi
folosite ca flori tsiate la
buchete de varZ. Prin
scurtarea periodic2 a
plantelor din lazile de bal
con le puteti asigura o
lnflorire Tndelungati.

*a/iqi~s~za~i
. . . . 4uns uwal ap 3i~snr

I PLANTARE
ACCESORII:
D butoi de stejar t i i a t pe
jurnatate sau ciubir de lemn

Pomd fiuctl*fercuftivatprintre pfante anuale


.
ofera'noi posibifita'p'de hfiwnusepe a gra'dinii

D compost
5 parnlnt de flori
P nisip

CI granule de argili

-PIERSICPITIC

PIANTE:

(Prunus persica)

CI 1 puiet de piersic pitic


Ll 3 plante de frag
Ll 4 plante de c r a w
a2 plante de nierernbergia
'

L13 plante de gazania


P 2 plante de dalii scunde de

Borfora$ifundul vasului $
depunefi pe fund granule de
argili. Amestecati compost $i
parnBnt i n p r o p a i i egale.

Plantafi pomul udat abundmt


in vasul umplut pe j u m M e cu
ptimant. Locul attoirii sa fie cu
cbliva centimetri deasupra solului.

gradini

cRh'J'EMAR1
(Tageres erecm)
-IA
(Gazania)

NIEREMBERGIA
(Nierernbergia
hippomania
var. violacea)

FRAG DE GRADINA

!
!

(Fragaria x ananassa)

PENTRU BORDURI

DaG vara nu putqi s i hgrijiti


zilnic vasul cu plante, utilizag
un sistem automat de udam,
care asigura dozarea corespunzatoare a apei. In comeq se
gLesc mai multe asemenea sis-

?.'Hierernbergia (sus) hflorqte in mai-septembrie.


Florile sunt de culoare albg sau
viol&, *mIzstarii debordeazii
margin& ciub~rului.
Gazania are flori rasii, roz,
galbene, dbe,a r h i i sau pord.
F b d e apar pe vrerne
k lmai-sepcembrie.

hw

Piersicul pitic (sus) a t e


autofertil, cultivat fn ci&r
rikpkrege fngrijirea timp de
ani de zile cu fructele sale gustom.
Fragul dezvoltii stoloni pe
care se coc fructele pilni toamna. 0 darP la trei ani rehnoiji
plantele prin marcote.

C&pk (sus) infloresc


toamna. Alegeg soiuri scunde
(max. 50 cm).
Daliile scwde de g d i n 1
(40-60 cm) se @esc in mai
multe culori. Dac5 iarna p k tragi ciub&ul In locuin*,
toamna nu trebuie sii scoategi
plantele din sol.

Grupele de plante asemanitoare cu cele prezentate aici


necesita, i n afar4 de administrarea de a@, ~iasigurarea din
abundenfe de substanfe nutri
tive. Din aprilie pana h iulie
fertilizati plantele din doui in
doua siptamani cu ingr4@rnAnt
I confinut de fosfor.

De fiecare parte a pomului


plantali d t e un frag. Stolonii
plantelor vor deborda cu timpul
marginile vasului.

In partea posterioara a vasului


plantafi d t e doui craife de
fiecare parte a pomului. SBdifi
nierembergia in f a p criilelor.

Plantati gazaniile alaturi de


fragi, Tn partea din fata a vasului, aproape de margini, pentru a
le deborda i n expansiunea lor.

Sidqi daliile Tn stanga ~idreapta fragilor plantafi anterior.


Daci este necesar, completafi
pamantul din vas. Udati-l bine,
pentru a se sedimenta.
-3

,
I
1

- -

AeneaJ J O ln~ugtuyd
~
a[-!iau!$uaw'SOJO>~J
!Zsou
-!tun1301un-JJULal-!ieseldtuy
-eiu!n,ol nes !we6

u? alaJaqn!> !teased eule!

( 2 ~ ~w
0 2
~

.dss S!JIS~A~X~ snph)


la~nped. m y ap wod 1

~uo~JB[~~)

p ~ 3 d n wap alue~d I
(,,!!~aAan" uour!y
sn.11!3) !&-I
ap u o d I
.alal
-O!A al!Job !d 3npo~d
]!qasoap
lsaja u n .(&ups) JolauJoj
ealeqsJan!p e~n%!sea13a~a
' z o ~a l a ~ e s h w!31y ~ 0 3 p q

.aseo~sn6!ew !S !leu !etu


!J JOA aseury alapnJ4 pour
pa,e ul .tu> s La$!> ap a t e 4
-s!p el !>!tu p>u?alapnJ4 !~J!J
'!leu !eu ag, apny aqoAzap
as ys >!s~a!dad e:, ndiuad

~ . I Vu
J ~ [ ~d J uad
J .msdns
.

luns p u p punle eqo3aJ eseol


-sn%!em ea3 ~ n p o '~( EdI ~ E ~ J ~ )
au!%ew! u!p ~ n p o l s o d!S
l a j w '!JajpmJj !mod ! S o ~ a u n ~

am

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

GRUPA

11 florilor

Gridini de legume in vas

Compozijia formati din plan te aspectuoase


fi comestibile este nu n umai frumoasi,
dar totodat i $ foarte folositoare.

Combina+a dintre ditkritefe soiuri de legume pi flori de diverse forme, cdori pi


arome va'poate produce m d t e bucurii pi satisficF.

MA%&E DE G

RAB~~~

ACCESORII:
Ociubar (6Ox60cm)
O suport (inilfime: 2 m)
O 4 guruburi de lemn, de 5 cm
lungime
O pamint de flori universal
O ingrigamint cu degradare

I!I

(Pisum sarivum convar. axiphium)

PLANTE:

CI 4 plante de mazire de

SALATX DE FOI.
(Lacruca sariva var. crispa
,,Red Salad Bowl")'

MANGOLD
(Beta vulgaris ssp. vulgaris
var. fla&cens ,VuIka?)

q r l d i n i crescute i n prealabil
AmostecGi in sol ingra@mdnt
plante de varzi .
chimic cu degradare lent2 penO ornamentala
O 2 plante de mangold
tru a asigura plantelor necesarul
CI 1 planta de salati de c i p i j d n l de substanle nutritive.
O 1 salata de foi
O 5 plante de pansele

Fixafi suportul de peretele


ciubarului cu ajutorul
~uruburilorde lemn. Umplefi
ciubarul cu pimdnt pin2 la 10 cm
de margini.

SALATX VERDE
(Lacruca sariva var.
capirara ,,Sioux?

(Viola wirrrockiana)

In partea posterioara a
ciubarului plantali mazirea,
PLANTE DECORATIVE
SALATE
LEGUME
pentru a se putea urca pe suport.
_
_
- -I
inainte de plantare, risfirafi cu griCultivand legumele penoj& ridac~nile.
nal, economisiti bani. Din
martie acestea se pot sernana Tn l l z i de sernanat sau
cofraje de oua, iar rnai tarziu se pot repica Fn ghivece
de turbh. Dupa serngnare ~i
udare acoperifi sernanatura
I
cu o folie sau o placii de sti-

INALTE

Frunze~e~ucioaseale
mangoldului (sus) confed o
not2 deosebitii cornpoziriei.
Recolta~ifiunzele din exterior
spre interior.
M b e a d e g%dinZcrqte
pe s ~ p o rpt h 5 la Pndilyirnea de
1,8 rn sau gi mai rnult. CdegeG
din vrerne p & W e pentru ca
h b e l e & nu se Inriireas~g.

In mijlocul vasului plantafi


varza, iar pe cele doui laturi
ale sale, plantele de mangold.

Frunzele de culoare cre~


violete sau purpurii ale ve,,
decorative (sus) se pot folosi gi
la irnpodobirea mPndrurilor.
Panselele sunt plante ce
infloresc indelungat, usor de
ingrijit, inviodnd prin culorile
lsr fragede ansarnblul vegetal.

Frunzele salatei d e ciXpZ$ing


bus) sunt gofrate, crocante, h
diferite nuanFe de rogu gi
verde.
Salata d e foi se poate cultiva
simplu in ciub5. Frunzele sale
r o ~ isunt
i
rotunde ~i aspre.
D a d nu culegefi frunzele, va
creste in h d ~ i r n e .

lmei ferestre, la luminl gi


l l d u r i . Bup5 aparifia pl8nu ~ e l oPndepgrtati
r
dcoperirea. De la Cnceputul
lui mai rlsadurile se pot
~lantaI n vasele de afar&

In fafa, la dreapta, plantafi


d a t a de cap&*&, iar la stinde fai. Nu le plantafi
addnc pentru ca miezul
r a m h i la suprafat&.
--

Dea lungul marginilor, Tnanjurind ciubirul, plantafi


pansele, apoi udafi plantele abundent.

GrMnP de legume h vas

Alte sugestii pen tru plan tare


INGENIOS

IMGRIJIR

Tubul de ceramid formed un


cadru neobignuit penuu legume
gi plante condimentare. Amplasafi in sol tuburile deschise la
cele do& extremidg, astfel acestea vor constimi cadre solide.
CrZiiifelecu flori a d estompe& rigiditatea marginilor gi
atrag privirile (dreapta).
1 pland de origanum
2 mbunchiuri de ceap5
peren5 pitid (chive)
a 1 pland de ardei gras

n perioada de dezvoltare a
rildicinii legumelor nou
plantate, menfineti solul unifwm reavh. Udati numai
solul, evitsnd ca apa d
ajunga pe frunze, prevenind
astfel fainarea. Administrati
siptamanal plantelor
ingril~amantlichid, diluat in
propwfie de 4:l.

VERDE PROASPAT
Vii puteiifidelecta cu forma
specifid a frunzelor de salad gi
cu nuangele de verde proaspPt
sau de rogu ale acestora.
CumpiIrati r h d u r i produse 4n
prealabil sau sernhafi seminge
pentru &aduri (stdnga).
1 planti de salad roman5
(marul5)
de salatg pentru foi
3
3 plante de salad de dp5+5

ROD BOGAT
Avantajul ciuberelor mari este
d fn eel se pot asocia multe
plante comestibile, intr-o g 6
din5 mkund. Fructele piersicului pitic gi ale dpgunilor
sunt comestibile gi totodatz
apectuoae (dreapta).
1 altoi de piersic pitic
3 plante de ciipgun
0 3 plante de p2trunjel
3 plante de v d
1 pland de salatl

Q IMP ABAMP SRL

RO-P

,
frunzele legurnelor cu
C'Mere rapidax de exem~lua
salatelor. Dad recoltafi
legumele Tn Tntregime, plantafi In locul lor alte soiuri. in
cazul mangoldului~ial salatei
de capi@nil recoltafi numai
frunzele exterioare. Frunzele
comestibile ale verzei decorative se pot folosi ~ila ornarea

PLANTE CE SE POT CULTIVA

GRUPA 3

n--r7-

1
-

Pn jurul arbqtiforlongevivi, vqnic vem*pot fiplantate tot anul flori colorate.

--

D ciob de ceramid
D granule de lut pentru

CONTINUTUL VASULUI

C3 balon decorativ pentru


trandafir cu arac
Plantare: primgvara. Udafi
rasadurile. Punef~un ciob de
ceramica pe fundul vasului, deasupra or~ficiuluide scurgere.

Pentru drenarea apei ~i


aerisirea pamlntului din vas,
depunefi un drat de 10 cm de
granule de lut pe fundul vasului.

CIUBO'J'ICA-CUCULLJI

(Muscari armeniacum)

D 4 fire ciubofica-cucului
D 1 fir de panselup

(Viola wirrrbckiana)

ARBUSTI

,,GOLDHEART"
(Hedera helix ,Goldheart";

PLANTE CU BULB1

'"
I
I

L r a r i i iederei (sus) acoped


marginea vaselor. Soiurile albverzui 8i galben-verzui tolere& soarele puternic.

q*

poace fi tuns la
forma doritz k c e p h d Q
primtima p W toamna.

I
Lq3

FLORI DE P R I U V A R ~ ~

Muswii se pot procura


primgvara sub forms de r%aduri la ghiveci (sus).

Narcisa, fiind scunds este


ideals crescut2 in vas. Planta~i
prirnzvara narcisele cultivate in
prealabil.

rn
Cump5raji in marrie
ciubo$ca-cucului (sus) ce
urmeazi a fi plantar2 in g1-5dins. Plantele ce infloresc mai
devreme nu sunt foarte viabile
Alege~ipanselutele in q a fe
incat s5 se asortae la culoare
cu celelalte plante.

DacB dori9 G avefi flori frumoase de la inceputul


primSverii, cumparafi rasaduri
crescute in prealabil.
Deseori bulbii florilor de
primgvara plantafi toamna se
distrug fn timpul iernii.
Plantele crescute ?nprealabil
nu sunt rezistente la temperaturi sGzute deoarece sunt
~bi~nuite
cu condifiile de sera,
ded trebuie protejate 'impotriva Tnghefului. La temperaturi
de sub qC acoperifi plantele
cu materiale usoare, precum
'olie sau hertie de ziar.

Puneli folie permeabil intre


stratul de drenaj $ipimintul
de flori.

Tn partea opusi, imediat?n


fafa cipirului, punefi narcisa
~ltivatain prealabil, iar In fap
acesteia - musari.

In prim plan, in mijloc, plantati


panselup ~iciubo$m-cdui.
Udafi abundent ~iinfigefi ?nsol
aracul pentru trandafir.

Amestecafi pi3mdntul cu
Tngr&amant ~iumplefi vasul
pe jumitate. Plantali ci~rnirulh
spate, 'in mijloc, iar la margine
iedera.

elmSnuI ap aJrj p
ye!d-ap-pov z
(,~ay30~&" vuqu
-~SJ!Asnmdrunn ~ednua!1

.adurnx !ew
iuns 'gln6a~ap '!S !Jei !elu
a ! ~ ig>ui la4ise a u e iuns
iaq6ul el aiuais!za~in1 ap
apse/\ .iaq6ui el a ~ u a ~ s ! z a ~
aseA !ia6ale ' y e p leu
-la! el ala~ueld!iesq pea
.$uapunqe alaiueld !iepn
!ode '$ugurg<e~6uiwind
n> nou u!p lnlos !ie>aisaure
'!ou
!ieiueld ajn3
- a ~ljq ! ~ o l In201
j
u! pug3

(~0103!q O!~JUJS)
~seo!3g~ds
aJrj p
(EUE~VOJJJ!M
v~o!h,
ainpsued p
(suar!~adruas snxng)
~!w6!3 1
.(&q3s)

gseo!3~~ds
IS ainpsued
n3 ~ e ~ u ealsa
l d au$kw! UJ
.!Jo~asxaAlp n> dw!~oue a m a y
UJ

~ e p o s erj a~eod1n1!u18!3

ede ul aA!j!Jtnu alaiuepqns


!ie6nqpy -anp!ranua $ u w
-qns ap soepe un aua~ad

w u n y nes gu!dlnj ad
ap oJew ie6aqnd ap alajad
nes azunJ$ ad sndap sou!!$
InleJjs ~ d n pgnxoun3a~
!+ateod yeoq ga.sea:,y
.~o1atueldeie)e~dnsad a r
aJeu!gJap auuras alalen
-uaAa jeln6a~!iq&!rai

aqp pop n2 e p u ~ p darrf P


p a y @ ap elnurpd aJrf 9 a
alnlasmd ap aJrf 6 a

.!plaw Iieunpe
'a!eold ydnp nes eleas
!ualjoted !!iua6e el !$uaje

PLANTE CE SE POT CULTIVA


P I BALLON $1 ITRAs*

~ i v ' i o b i $ nuit de aspecruos

La& de flori h trepte

Fforile de variplan tate unele


deasupra celorfafte creeazi o

GRUPi

Din treapta' in treapt i


Plantele la ciubir cultivate in ansambluri mixte se pun h valoare mai bine
daca' sunt amplasate la niveluri &rite.

CONTINUTUL -11

(Coreopsis grandiflorn
,,Early Sunrise")

I (

gi

L I P S C & Y O A I,,EARLY
~
SUNRISE"

OSTEOSPERMUM

L..

HLCESORII:
0 2 ISzi d e 90 cm lungime
O 6 drgmizi
0 cioburi de ceramid
0 pimant de flori
R vermicutit

I.

PIAM:

MUSCATA:'
OBISNUITA: ~

O 2 plante de lipsdnoaice

0 2 plante de noSana
0 1 plantZi de rnuycata

0 3 plante de osteoyrerrnum

(Pelargonium :
zonale)Il

1
1

obignutti
.

O 2 plante de iedera cu frunze

dungate

Amplasati L.,&e flori una Tn


faTa celeilalte. bezafi lada din
spate pe drHmizi stabile.

cu cioburi de ceramic&
2
Umpletl-lecu Mm8nt qi verrniculit,

dreapta plantafi lipsdnoaice.

listarii s i poati cre~teplna la lada


de la nivelul inferior.

.
(Nolana napiformis)

TULPINI ERECTE

PLANTE PENDULE

INTERCALATE

1II

Ghivecele de ceramic4 r i s
turnate pot servi drept
suport stabil pentru ciu, bere, ahivece z i lizi.
Deoarece se gisesc I n
dimeniiuni diferite, puteji
repede
amenaja simplu ~i
diferite niveluri de iniljime.
I Folosiji treptele s d r i i penI t r u a sadi plantele la
i niveluri diferite.
Ghivecele $ilizile sunt
foarte aspertuoase cand
lastarii intrees grilajele,
acoperi colfurile, se urci
pe balustrade zi inconjoari

'

L i p s ~ ~,,Early
~ ,
Sunrise" (sus) cregte pin5 la
indjimea de 75 cm. Florile sale
galbene infloresc din iunie
pin5 in septembrie.
Mqcata obignuid este
ifloarea clasid a balcoanelor.
,Florile de culoare albii, rogie gi
roz infloresc din mai p h s in
octombrie.

Iedera (sus) acoped in scurt


[imp marginile ciub5rului cu
lktarii ssi lungi, eleganfi.
Exists o mare varierate de
soiuri, din care vii putegi alege
exemplarele dorire. In afar5 de
soiurile cu frunze uniform
verzi exist5 numeroase soiuri
cu frunze t5rcate.

Osteosperrnum (sus) i ~ i
revars5 toatii vara, Fad preget
florile albe, roz sau violet-pal
precum florile liliacului.

Frumuserea deplins a
nolanei cu lsstari ugor thrhtori
8i nenumiirate flori albastre se
revelead doar pe [imp cald gi
uscar.

Plantalimugcata in centrul
lazii de jo5. Pe ambele margini
plantati la distanp de 15 cm c& o

II

Acoperifi mffkiib de s r ~ r g e ~

la a l e doua extremititi ale


lasii inferioare. Udafi plantele
abundent.

Alte sugestii pen tru plan tare

I I ,X

GHIVECI DE CERAMIC^
Ghivecele de ceramic5 sunt ideale pentru compozifiile florale
t&rate (dreapra).
2 plante de regina-nopfii
(Nicouna x sanderae)
0 3 plante de sporul-casei
(Impatiens wallerjana)
3 plante de ochiul-boului
(Callisrephus chinensis)
o 8 plante de lobelia pitid
(Lobelia erinus)

CULORI PASTELATE
Prin plantarea florilor in culori
pastelate pe doul niveluri
puteji obfine o casca& de flori
parhmate (stbga).
3 plante de mugcat5 obignuit:
(Pelargonium zonde)
2 plante de lobularia
(Lobularia marirjma)
2 plante de sporul-casei pitic
(Impariens walleriana)
1 plant; de pentas
(Penras lanceolara)

C w n p h f i m p r i tn f o d de
semicerc, cu spade plat. Amii
bwte fiumos suspendate pe
coloane, ziduri sau p d u r i pe
rnai multe niveluri. Se pot
umple cu rnulte plante estivale
scunde saw a&dtoare. Co~ul
plantat cu begonii de diferite
culori are o aunosfed rustic2
(dreapm).
2 1 de begonii
(Begonia semperilo~ens)

O IMP AWMP

@L R(TPo2.10527

Putefi obfine efecte


diferite dacH din clnd in
cand rearezafi IHzile, de
exemplu pe cele din spate
le apzati in fafa.
DacH plantafi in lazi de
perene ~iplante ve~nic
wrzi, de exemplu iederii,
acestea pot riirnane plante
permanente. urnpieti
golurile cu plante cu flori
corespunzatoare sezonului,
astfel florile pestrife wor
Tnveseli compozif ia verde
I tot anul.

ISBN 078-WM60W

Aceasti la& de balcon atrage atenp'a prin florile in cdori intense


fi iEunzele cu fbrma' interesanti.

CONTINUTUL &II

ACCESORII:
U I& de fkwi Uungime: 120 cm)
Clnt&
p
m
-it
de flori
5 Ongr9bf;4mlntgranular cu
degmkce lent2
O fdie de material plastic
tramparent&
!3araci scum

W E :
Q 3 plante de mugcata cu flori mari
P 2 plante de mwaa o b i p i t &

ma

P 2 plante de mqcatl penduh


rqie
P 2 plante de rnugcata
,Gv W f u l m t h "
P 5 p l a m de lo$elia

(Lo belia erin us


,,KristallpalastV)

Flmtare mai. AmUdafi plentele uscab,


@rn&ntulcu 3 pumni de
Tn funddl htr-un a
TngrfigmBnt ~idepuneli-l On lad&
uniform cele trei r n m allre
Umplefi lada p&n$la 5 cm de gur%. M d .

MUSCATX ,,GREY

LADY PLYMOUTHn

(Pelargonium
graveolens
,Grey Lady
Plymouth")

PLANTE DE BORDUR.~

Pe lbtarii de 60-90 cm
lungime ai m y c a t e l o r
pendule (sus) in maioctombrie infloresc flori de
culoare albii, rogie, roz sau
purpurie.
Culoarea albastru-lnchis a
lobeliei, inflorind in maioctombrie, contracared
nuanfele r q i i dominance.

m
MUSCATE-TRANDAFIR

Soiul de mqcatii ,,Grey Lady


Plymouthn (sus) are frunze cu
parhm de trandafir gi mend.
Mugcata cu frunze crefe eman5
un parhm de liimaie, mugcata
mirositoare un parfum de
brazi, mugcata piIroasa un
parfum de mend, iar mugcata
cu miros de l h 9 i e un parhm
de Iam2ie gi mere.

\
-

MQCATA OBISNUITA
(Pelargonium zonale)

INTERCALATE

M q c a t a obipnuitii (sus) va
d e l e c t d in mai-octombrie cu
flori de culoare rogie, albH, roz,
portocalie, rogu-somon,
purpurie sau albastru-levibfid.
M y c a t a cu f l o r i m a r i b a n diflora) este preferat5 gi ca plar
ta de camern cu inflorire indelungad. Florile de dimensiuni
rnari apar Pn mai-septembrie.

IP
i n iulie sau august tiiiafi de
pe miqcate llstari slnltogi,
de aproximativ 10 cm, pent r u butapi. Cu excepfia celor
d o u l frunze superioare,
indeplrtafi de pe ei
rnugurii, florile gi frunzigul.
Pentru Tnrldacinare infigefi
b u t a ~ ila
i adlincimea de
3-5 cm intr-un arnestec format Yn propoqie egall din
plmant de flori gi nisip.
Umezifi moderat amestecul.
Acoperei vasul de tnrnulfire
cu folie transparent&, pent r u a Tmpiedica evaprarea.
Plasafi vasul intr-un loc
luminos, dar nu la soare.
De indata ce apar noii 1%' ari, tndepartafi acoperirea.

Printre ac&tra amplasag c h i


m u q t e obiyurite r o ~ ,

Plantali la mijloc, in fati, ~ipe


o laturi a Lbii r n q t e l e pendule rosii, care in scurt timp vor
accrperi rnarginea Mi.

Plantafi alaturi mu~catele


,Grey Lady Pymouth", de
asemenea in fafa. Completafi latura libera ~ispafiul intermediar ru
lobdii. Udafi.

Pe timp racoros acoperifi lada.


lnfigefi araci in sol. Seara
intindeli o folie peste plante. Ziua
indepartati folia.

/I

6-

Alte sugestii pen tru plan tare


Ansamblul floral dasic alb-rogu
este diversificat de verbena violet2 (dreapra).

Examinafi regulat plantele


Data observafi pe frunze
sau flori pelicule cenu~iisa
albe cauzate de fainare,
indepirtaji partile contam

3 plante de muscat5 penduk


(Pelargonium pelmtum,
rasie)
,,
3 plante de petunia (Petunia,
albii, roie gi crem)
1 plant5 de verbena
(VerbenaJ violet5)

Tiiprfi florile trecute pentrl

ca lada de flori s5 arate to1


deauna frumos. Astfel stimulafi cresterea plantelor
rnpiedicati aparijia

Sirnetria rnuacatelor este rupta


de urzica indianii (stdnga).
1 mugcatii pendulg

(Pelargonium peltatum,
rogie)
1 mugcat5 obi~nuitii
(Pelargonium zonale, rogie)
2 petunii (Petunia surfinia,
alba gi violetz)
1 urzid indianz
(Plectranthus hu ticosus)

Compozifia tradi~onakrqualb-violet este ddtuitZ din


plante ce se pot cultiva pe balcon (dreapra).
1 rnqcad obignuid
(Pelargonium zonale, rogie)
1 petunie (Petunia surfinia,
roz-violaceu)
0 1 himenastema (Hymenostemma paludosA: d b ~ )
1scevola
(Scaevola saligna, violet5)

O IMP AWMP SRL

Lunar, dimineafa devreme


stropifi plantele cu api

pentru a le spala de praf,


de poluiri $i de noxe care,
mai ales In orah se depun
pe frunze #i blocheaza orificiile xhimbului de gaze.

Nor parfrmat de flori


Ofera' o imagine ademenitoare florile mkunte de culori diferite,
CONTINUTUL VASULUI
TRANDAFIR CU
TULPINA INALTA
(Rosa,,The Fairyn)

\
a

TRANDAFIR
SCUND DE STRAT
(Rosa ,,Sunflare")

kt?
8

TRANDAFIR SCUND

&a

DE STRAT
(Rosa ,,Regensberg)

,
L.r

Umeziji bine ghiveciul de lut gi


Umpleji ghivedd cu parnWt
acoperiti orificiul de scurgere
de flori panti la tnSl~tme?ade
cu ciobul de ceramic% DepuneJi un 10 cm de guril. Amestecaji @a&

TRANDAFIRTUFA PITIC
(Rosa ,,Orange Juwel")

TRANDAFIR CU

TULPINX INALTX

TRANDAFIRI-TUFA
PITICI TRANDAFIRI DE STRAT

Soiul ,,The Fairy" (sus) a


fost inirial un viguros trandafi~
acoperitor de sol, Ensa altoit pe
tulpin3 inalta este foarte
indrligit deoarece ramurile fin
at2rnZtoare sunt acoperite
toatli vara de buchete de flori
Envoalte, roz-deschis.

Soiul ,,Schneekiisschen"
(SUS)atinge Ind5imea de 30 cm,
florile mzrunte au petale albe
cu marginea roz-deschis ~i
aldtuiesc buchete.
Soiul ,,OrangeJuwel" are
flori invoalte, dese, roz-somon
si datorita inal5imii de 30 cm
poate fi crescut En ciublir.

Soiul ,,Sunflare" (sus)


apaqine categoriei de rrandafiri
scunzi datorid indrimii sale de
nurnai 40 cm. Florile invoalte,
galbene au parhm puternic.
Soiul ,,Regensberg" foarte
indesat ~i tufos, cu flori
stacojii. Are inPljimea de doar
35 c
m gi t n f l o q t e abundent
toatl w a .

Plantati in mijloc trandafirul cu


tulplnl Fnaltti. Aveji grija ca
planta sZi stea drept. in locuri cu
vant ariciti tulpina trandafirului.

Plantaji trandafirii-tufepWd
pe ambele pioi ale vawlui, On
fati, astfel ca lktarii & p a aarna peste rnarginea w u l u i .

Tranddri-tuf2pitici

Alte sugestii de plan tare


G R ~ I CU
N ~TRANDAFIRI
Trandafirii pot fi asociafi cu
arbugti vqnic verzi, pe I2n@
care culoarea acestora pare rnai
accentuati. Plantafi trandafiri
de culori diferite in vase de b r m i variati gi qezayi plantele
una Ibg; cealald (dreapra).
3 trandafiri de culoare rogie,
albP si galbens
1 laur cu tulpina inalti
1 cismir

Trandafirii-tufa pitici se
dezvolta mai viguros ~i
Onflorex mai lndelungat
d a d sunt CurSfafi regulat.
Taiati buchetele ofilite dea
supra primei formafiuni de
cinci frunzulife de sub flori.

+I

CO$ CU FLORI
Tranddrii-tuG cu Ikarii
a t h i t o r i sunt ideali pentru
decorarea cosurilor de flori de
pe terase sau balcon (sthga).
Pentru acest scop sunt pouivifi
gi tranM~riiacoperitori de sol,
cu p&
p k u t , hd acqtia
necesid fiieri regulate.
1 trandafir-tuf5 scund sau un
t r a n a r acoperitor de sol ca
de exernplu ,Lovely Fairyn

DE~ORATIIMXRUNTE
Multi trandafiri pitici au flori
r n h n t e de culori vii, *or de
asociat. fn irnaginea prezentatz
florile crern ale trandafidui
scund de strat evidengias
nuanp roz a trandafirului-t&a

C cl'

(dreapm).

Trandafirii crexufi in
ghivece, in special in vase
de lut, se usca mai repede
pe timp de seceta.
Verificaji solul regulat ~ila
nevoie udafi plantele.

1 trandafir de strat cu flori


crem
1 trandafir-t& scund rozdeschis
1 trandafir-tuf5 scund rogucarmin
Q IMP ABflMP SRL

RO-P-CL

..-.

ISBN 978-

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

Multe plan te aromatice in loc restrins

Amfora' cu mirodenii

Din fiecare parte a acestui vas de


teracot2 se pot cufegeplan te
condim en tare parfuma te.

I.

fr!
'2

M d t e parfum uri fn acefaji foc

PLANTARE
-

Amfora cu buzunare era destinata' la inceput cultivikii flagilor, dar vasul s-a dovedit
a fi excelent Ppentru cultivarea plantelor condimentare cu o mare bogfie de arome.

, - , C C E S O R I ~ --~ r
de
din ceramics
cu 9 orificii (buzunare)
de flori

CONTINUTUL AMFOREI

LI
dteva pietre
O Tngfi#mdnt
cu degradare lentii

(granule)
O mqchi de turba

ROSMARIN
(Rosmarinus
oficinali~

CIMBRQOR CU PARFUM
DE LAM&E
,,SILVER QUEEN"

PLANTE:

O 1 planZa de Sales medicinal


,,Ictarinen

O 1 planti3 de maghiran
O 2 plante de ceapi4
(Allium tuberowrn)

CIMBRISOR CU PARPVM
DE LAMAIE
(Thymus x ciuiodorus)

vasului. Diviza$ balotul r&d&il


plantelor prea voluminoase.

::

primelor deschizaturi.

JALQ MEDICINAL "


,,ICTARINEn
(Salvia officinalis,Ictarinen)

de xurgere. Amesteca*
O 2 plante de cirnbnpr cu parfum
pamdntul cu Rgragmant ~i
de lamdie

MAGHIM
(Origanurn
majoranurn)

cu TULPINA ERECTA

rLllNTE INTkwlEDIARE

PWWTE DE B O R D U ~

I
Frunzele parfumate 8i florile
mirunte, comestibile ce
infloresc Pn mai-iunie ale
msmarinului (sus) sunt
totodata i aspectuoase.
Jalegul medicinal cu
frunzele sale ornate de Pete
galbene este o planti
aspectuoasg, Pmpodobind orice
vas cu flori.

Cibrigorul cu par& de
l h % e bus) de forms interesand cu frunze mikunte,
verde-deschis eman5 un
parfim puternic de I h % e .
Cimbrigorul cu parfum de
I h i i i e ,,Silver Queen" varietatea verde-albui a speciei de bazi
este inreresand cu plante verzi.

u d t o r , gi plantati tn deschizituri

ceapa (Alliurn tuberaurn) ~i


cimbriprul cu parfum de IPrdie.

T
I

&pa (AUium ruberosum)


bus) acoped aspectuos
marginile vasului. Florile sale
comestibile apar vara, sunt de
culoare alba gi au un miros
q o r de usturoi.
M%hiranul crqte buiac.
Frunzele marunte verde-inchis
au un gust dulceag, condimentat, caracteristic.

le condlmentare ce se
x i n rnagazinele de
~culturaau deseori mai

lea pamantului completati

Rantati in deschizaturile superioare cimbriprul cu parfum


de U d i i "Silver Queen" iar In
gura vasului rosmarinul. Apasa$
plantele in sol.

1
'

Alte lugest i pen tru pla


VAS MIC DE MIRODENII
htr-un vas de dimensiuni mici
se pot s
u p h t e condimentare
de budtkrie deosebite. Jalegul,
phunjelul gi busuiocul cu parh m de I h I i e form& un
ansamblu divers de frunze gi
gusturi pentru multe feluri de
bucate ( h p t a ) .

Dezvoltarea corespunzitoare
necesiti udare abundenti ~i
fertilizare. Pe vrerne calda
vasele de cerarnici se usuci
repede, astfel plantele trebuie udate zilnic. Adaugati
din doui In doua siptamani
Ingri@mant lichid in apa de
udare.

1 plant5 de jdeg
6 plante de pluunjel
2 plante de busuioc cu
parfiun de h % e

Plantde cu flairi c o d & gi


condimentele g~tii
dnwt PB
d n (sr%np).
A.nmnblul brmar din d y e ~i capam+ se
poste & h i la pmpawea
&elor. Li se p 0 t r k . s ~melent cimbriprul j+ul
medid*
r 1 plant5 de jdq medicinal
.laarid
w 3 plante de cimbr*r
r 3 planre de d f e pieice
r 3 plame de tope*

Mats gi fragii sunt g u s M gi


aroma& totodatZI &d i o
imagine f n u n o d (dreaprd.
Fragii suculenfi gi frunzele
ondulate, uerde-intens, parfumate ale mentei folosesc la
prqmwea de speci&t%fi
culinare de varZ deserturi gi
ceaiuri 6coritowe.

cB IMP AMMP SRC

nvestite. Data avefi nevoie


e condirnente, taiaji pur Si
mplu frunzele sau ramurile.
iierea stimuleazi cregerea
iitoare a plantelor. Verificaji
ulat ca apa de udare sa
f i spalat pamantul din vas
lantele condimentare s i
u f i fost atacate de dsuniori. Nu folositi i n niciun caz

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

CARTEA

GRUPA 3

Ghivecele cu plan te condimentare sun t


odoabele frumoase i utile aft, mu&

12

plan te in ghiveci emanQndarome exotice


Plantele condimentare crescute in ghivece mari, pe ~hg"'
fiunzele fi.umoase,
au un gust
fi
z
z
n
p&m
distins.
-

CONTINUTUL GHIVECIULUI
-________I_

PLANTARE

.XCESORU

-.

P ghiveci de argila (diametru:


40 cm) cu orificii de scurgere
D cioburi de ghiveci
D suport
D pietrig sau perliti
D pimant de flori
D plantator
Cl scoaw de brad pentu ' '
acoperirea solului
PLANTE

I
1 cu cioburi de ghiveci. lqezati

D 1 r2sad de salvie medicinah pe fundul ghiveciului un drat de


D 2 rasaduri de busuioc
cca. 5 cm de pietri~dur sau perliti.
D 1 rasad de rnirar
. _,.
1;. .F$
Dl rasad de pvarv
D 1 rasad de rozrnarin
D 4 rasaduri de patrunjel

ghiveciul cu
2
de flori plna la cm d@bar
dura. Udati pBm&ntul grija.
Umple$i

.+A

PE MARGINE

P&trunjelul(sus) se va planta
pe marginea ghiveciului. Soiurile
cu h z e drepte sunt mai pa&mate d d t cele cu frunze creje.
$ovarval are flori roz-deschis,
frunzele eman5 un miros plscut.
Este indicat penuu condimentarea h u r i l o r ~i a sosurilor.
k r e En fiecare an.

IN MIlLOC

!hhh medicin& ($a)


are

PLANTE INTERMEDIARE

Rozmarind (sus) este o tufl


peren& Frunz.de sale aciculare
flori albe sau mov. Se utili.Leazala confin ulei aromat, &uia i se
condimentarea pastelor fiinoase. datorea& aroma puternid de
M k a d poate q t e chiar ~i 1 mirodenie a planrei.
m indyke. Are o idloresen@
Busuiocul are frunze veni
galben-venui, for ma^ din flori
sau bordo, cu parfum puternic
mici. Seminde sale sunr de un
~i foarte p l h r . Ne fndnt5 cu
gust mai pregnant d d t fiunzele. ghirlanda sa de flori albe.

tiunze d t o a s e verde-cenqiu i

Ghivecele de flori pot lSsa


Pete pe rnobila, pe piatra
sau pe lernn. Decolorarea
este cauzata de condensarea apei sub ghiveci sau
suport. Puteji evita acest
inconvenient prin utilizarea
de picioruge sub suportul
ghiveciului. Aceste accesorii
utile se gisesc in variate

'

' 5S%rlltf

b marginea

paWmjel$ govarv

p2

cu

Af te sugestii pen tru plan tare


MULTICOLOR $1 COMESTIBIL
Folositi pentru decorarea minigr8dinii he ghivece culorile minunate ale plantelor condimentare.
Purpuriul verzii de Bruxelles,
comestibile, se impune, de exemplu in aranjarnentul ghiveciului
algturat (dreapta).

Ghivecele cu plante condimentare au nevoie de un


loc cilduros ~iinsorit, pentru ca plantele s i fie gustoase li parfurnate. E
important ca plantele s i
obtini destula api. Nu
lasali pirnantul s i se usuce.
Udafi zilnic plantele, iar
data este foarte cald, chiar
de doui ori pe zi,
dimineafa ~iseara. 0 dati
pe sAptirnlnis5 fertilizati.

1 dpgjAn2 de van3 de
Brwelles
3 risaduri de pztrunjel
1 cap de salatl
2 r%aduri de dbenenele

1SALATAIN

GHIVECI

Sidifi intr-un vas mare mai


multe feluri de condimente frumos mirositoare. Plantele din
compozijia alkuratii (srhga), se
completeaz5 reciproc. Levan~ica
albastra, cu tulping d r e a p ~se
,
a r m o 4 d cu $
3 roz de rozmarin.

3 &aduri de lev5n5id
3 &aduri de rozmarin

Mirosul rnultor rnirodenii


alungi psduchii de plante.
Daci t o t u ~apar,
i
faceti
plantelor un dus.

Din acest ghiveci (dreapta)


putem culege tot sezonul, mirodenii pentru salate. Frunzele
parhmate gi florile nu nwnai
ar%toase,dar gi comestibile,
transform5 orice salatti simp15
Pntr-o adevsrati delicatesi.
1 r%ad de panselu~g

1 rksad de pHtrunjel
2 capete de salati?
3 b i b i de snidling
1 rksad de govarv
2 r%aduri de gdbenea
Q IMP ABllMP SRL

PLANTE CE SE POT CULTIVA


,PE BALCON $1 TERASA

,II,

,
1

GRUPA 3

,
4,

,,

11,

Pentru terasi ji balcon


@

Plan te agititoare in vas


I

1
I

I
I

Plantefe @ja'tme $ cdori inense arad


fome firnos fn vase., cultivate dgmi de
plan te scunde de acompaniament.

1)

Alte suges tii pen tru plan tare


SUPORT ODORANT

Plantele agzjztoare cresdnd


deasupra florilor anuale multicolore ernan5 un parfurn dulce

Puteti Trnpiedica crestera


buiacil a plantelor
agatifltoare prin reapzarei
regulat2 a 18starilor pe
suporturi. Culcati IMarii pe
barele suportului si fixati-i
cu rafie moale.

(dreapra).
1 plant2 de trahelospermun-

(Trachelospermum
jasminoides)
3 fluturqi (Cosmos
bipinnarus)
2 petunii (Petunia)
2 garoafe (Dianthus chinesis)

TUATX y m

~~

Plant& muale
de
aremplu mnhet$ia, craw rapid

Pentru stimularea fnfloririi


ukeriaare Indeep&rta$iflorile clernatisului d n d
petalele au d z u t si nu a
rlrnas decat centrul alb a1
florii.

PARFUM $1 CULOARE
Planta~iintr-un vas mic shn-gele-voinicului anual, care se
caf5r5 pe suporturi. Florile
anuale plantate sub suport
completead in mod fericit
ansamblul (dreapta).

3 plante de slngele-voinicului
(Lathyrus odoratus)
3 plante de regina-nop~ii
,,Sanderv (Nicoriana x
sanderae)
garoafe (Dianthus chinesis)
O IMP ABJIMP SRL

krtiliza$ plantele s8pt2rniinal cu TngrZ$irniint


lichid diluat fn apa de udat,
pentru ca plantele s;S dispun3 de suficiente substante nutritive.

CARTEA

LadZ de flori de primZvar2

GRUPA 3

14

N t e suges tii pen tru plan tare


POTOP DE FLORI
Puteti amenaia un ansamblu
floral aspectuos prin asocierea
plantelor davoldndu-se tufos,
cu flori albastru-aprins, galben
sau roz. In compozifia praentatZ (dreapra) f i g u r d plante
cu fnflorire indelungatii.

TSiafi regulat florile trecute,

1 pentru ca plantele s i - ~ i
rnenfinl rnult tirnp valoarea
decorativa. Taiafi ~itulpinile
crescute excesiv ale panselelor, pentru ca plantele s i
rarnina stufoase si s i infloreasca mai bogat.

rn 4 plante de lobelia
rn 6 plante de nemesia
rn 3 $ante de brurnikele anuale

1
PLANTARE ETAJATX
Cultivafl lante de diferite
t d f i . n ansamblul din
imagine (stg,g;t) se pot veda
jos, In fig topor* &, la
rnijloc n a r h gdbene fi Pn fimdal lalele ro~ii.

rn 11 bulbi de lalm
,,Mme Lefkbre"
rn 10 bulbi de narcise
rn 6 plante de topoqi .

.L '

a t e neobknuiz deoarece
reprezind o tranzi~ede la
priiZvar3 spre w-3. Perioada
de tnflorire a plantelor anuale
dim lada de flori este primavara,
dar ea se p a t e prelungi p h 3 la
mijlocul verii.
- a

4 plante de pi&ord-c;crcoguluidG
@ 6 plante

de topom+
rn 1 plant%de marpet5 pitid
1 plantti de ciucupar%
oB IMP WIMP SRL

Plantele cu bulbi se trec rnai


repede ca cele anuale.
Transplantali exernplarele
cu florile trecute din lada
de flori intr-un colt rnai
indepartat a1 gradinii, pentru ca acolo frunzele sB se
poati usca. in locurile
ramase libere, plantqi flori
pertrite anuale.
lama, @stra$i lada in
locuinta Pntr-un Ioc rece,
erit de ger.

2a

aaaa
2nn
nnn
n

&
s

a :=
Ern

E -:=4m

F.3
.-

p,
bm5E

4-

.g

8-4

m2S *

K L
'

2 -8 ;;. 6

-<- %

m u

Z 5 f ~ 2 $ !

":n

* ~ nu03pq
p ap aseon~3ad~
apq~opodJ uns ~
~
arrroguj n3 iqpq n3 qauyd

- - --.---

Avantajuf plantelor cultivate h vas este ci dupi Morire se pot hdep;iita q o r .

Bij u teriile pnmaver.1

- P-.

-.

- - A -

I
CONTINUTUL VASULUI

(Narcissus)

ZAMBIU

o vas rezistent la ger


(diametru: 45 cm,
adlncime:
cm)
- -- . . 15-20
3 p i e t r i ~sau bucifi de
ceramic3
3 pamant de flori, nisip
3 turba, fain5 de oase

T'
SEMI-~NALT

SCUND

I
Sofranul (sus) nu dep@qte
Zambila (sus) se 1c~larc3
Pe tulpinile inalte de chiar
tndfimea de 15 cm. Are flori
60 cm ale narcisei (sus) se
prin inflorescenye-ciotchine

Weaua ate floarea dasid a


p r W m i i ~i se gikqte b mai
mare &dr. Exisd miuri cu
bllorire timpusie pi.&&t

Zarnbilele plantafi-le imediat


in fala celrwlalti bulbi. Wrful
hlbilor 5% fie cu plain sub
pamdnt.

(Crocus)

1
I

in zilele friguroase
amplasati vasul in sera sau
intr-alt loc protejat.
Acoperiti florile cu un strat
de frunze sau muschi.

dezvolta flori de culori intern,


crern, portocaliu, galben-caisj
2Ib sau galben-biie.

'I

Plantali bulbii de lalele $1 narPerioada adecvati3 de plantare:


septembrie. Depunefi Tn vas un
use la distanfe de 2-3 cm, la
addncirnea de 5 an ?nmijlocul
strat de pietriz, apoi pamdnt de
flori, nisip, turba ~ipufina Rina de Mqii posterioare a varului.
oase.

$OF-"

(Muscari
armeniacurn)

~NALT

.KCESORII:

'LANTE:
3 3 bulbi de lalea
3 3 bulbi de narcisa
2 3 bulbi de zambila
3 5 bulbi de chionodoxa
3 5 bulbi de muscari
3 5 bulbi de $ofran

(~~cinihus
orientalis)

MUSCARI

(Tulipa)

NARCISA

PLANTARE

ajunghd p$n2i la o indpime de


25 cm emanii un parfum
dulceag. Se @sgre ?nnuande
de alb, albastru, roz pi crem.

aspectuoase purpurii, albastrukvgntid, albe, eventual


galbene sau bicolore.

Chiornodom se distinge p

Mllsclrii au flori mkmte,


albastre sari albe, p&ta
Au ?n3ilgimea de 15-25 cm.

flori stelate albasne, cu pete

albe. Crme p W la m a 15
cm.

Muscarii, narcisele ~i
~ o f r a n i in al doilea an nu
mai infloresc la fel de frumos in vas. De aceea imed

Plantali bulbii de chionodoxa


cu vdrful in sus, la addncimea
de 3-5 cm, alaturi de lalele.

1 .

Plantali rnuxarii in fata zamti latelele 'in fa@ bulbilor de chio-

Acoperiti bulbii cu amestecul


pZmlnt. Udafi, acoperifi
vasul cu frunze uscate $iamplasati-1
afara. U d a in
~ zilele fara ger.

Alte sugestii pen tru plan tare


GRUP MIXT
Prin gruparea de vase cu plante
bulboase de diferite Indfirni gi
culori putegi crea buchete vii de
flori. fn imagine (dreapta) se
pot vedea In fap narciselor
lalele ~i rnuscari.

timlnile de dupa plantare


solul sa fie permanent
reavan. Vlrfurile primilor
listari apar dupa aproximativ doua luni, cand puteti
deja plasa vasul la caldura
$i soare In grSdin5 $i puteti
uda plantele 'in mod obisnuit.

12 bulbi de muscari
10 bulbi de narcise
4 bulbi de Mele

SXRBATOARE DE V

A ~

fn martie plasagi tntr-un loc


d d gi luminos tuberculii plantagi In turbP umeds ai begoniei.
DupP ce rkar, uansplanta$-i In
vas, iar In mai amplasag-i ah%.
Frunzele pi florile In culori
intense ale begoniei sunt dmpotrivP aspectuoase (stihga).
Begoniile pendente gi cele cu
tulpinP erect5 prefed locurile
umbroase.
1 tubercul de begonie

MWLU MWL-

MaJ d m rn de p b t e cu
b&, idmh rn
creeiveg fmdsmna o irnpresie

ferm&twre, werneni nard o r ,G&m H m a


(dreapta). Penttu ~~
venirii pridverii, plaade bdboase cu flori impresimmas:
sunt c$e mai potrivite.
m 12 bulbi de narcise ,Golden

Hcarmst"

Dupa inflorire fertilizafi din


doua in doua saptamlni cu
solutie nutritiva, plni la
Tngalbenirea frunzelor.
Plantele astfel, asimillnd
substante nutritive,
'inmagazineaza suficienta
energie pentru sezonul
urmator. Dupi aceasta nu
mai udati. Amplasati vasul
intr-un loc racoros $i uscat.

rUn dram de nostalge

PLANTARE
ACCESORII:
CI lad5 de flori
(lungirne: 90 crn)
Cl pamint de flori de calitate
D granule de retenlie a apei
CI scoarfIi rniirunJit5

PLANTE:
C14 plante de nu-m5-uita
CI 1 miaandra ,,Allioni"
D 1 p&rZilu@
Q 2 plante de stahis "Silver
Carpet"
2 rnuscate curgatoare

1
1
FUNDAL

P'
K.'

',,- - -.

Umple# cu prlmAnt lada de


flori @n5 la jumatate.
Amestecati Pn sol granule de
aistale umezite, pentru ca solul Gi
r i m l n l mutt timp mavin.

Plantali h fundal plantele cu


tulpina ere& inicsandra
.Alibi" la mijlac, iar pe a l e doui
laturi plante de nu-mti-dta.

"in cauza ud4rjir lada de


flwT h i n e foafiehgna.
IX&-O la ~ m b ~ I e m @
p
w
supnmIrS,*dnm&I; &

iodicat 0s ~ ~ h h r n ~ ~ t ~ a % ~

PLANTE INTERMEDIAMI

Afanali ridirina p2lrtilufei$


plantati-oOnclinat,aproape de
marginea din fa@ a Ibii.

4 Plantali

Plantati mu~catelecurgatoare
la margine, astfel 'lncdt s i
umple marginea ~icolfurile din
fala ale lazii.

Mulciji solul cu un strat de


aproximativ 2,5 cm de scoaqa
maruntit& pentru a evita
deshidratarea acestuia. Udati
abundent.

cele douZI stahis in


f a t i lbii, la dregpta de
pSralu@.

6 - 2

rairrtede plantase, exarni-

Mugrcata a u g h e r e us),
e v o h d prin fnsnzele sale
iedera, rnasched marginea
likii. Pe Ihtarii atilrnltori
infloresc abundent toatii vara
flori albe, roz, ro~ii~i violete.

1
I

a 6 W de flori. Gizile

Nu-d-uita bus) f o r m e d
prin florile sale dbastre,
ficoroase h d a l u l .

Micsandrele ,,AIlionim
cu flori galbene ~i portodii
ernan3 prirnzvara ~i vara un
parfurn adernenitor discret.

simple sau Pnvoalte formeaz.5


covor vegetal.
Stahisul ,,Silver Carpet" este
o apari~ieelegant2 datorits
lastarilor tPrltori arginriucatifelat.

plantelar iis solului.


Schimba~isuporturile metalice uzate cu altele mi.

'

, < $

Afte sugestii pen tru plan tare

TREI CULORI
Dedesubtul florilor in culori
pale (dreapra) se &qte
culoarea I&ii cu flori. Floridor
in tonaliGfi de alb, roz gi albastru li se ponivqte bine lemnul
cenqiu.

In pimantul uscat plantele

pier. Dac3 lenga lada de flori


montafi o instalatie de udarei
prin picurare, nu rnai este
nevoie de udarea
anevoioas3. Orificiile de
picurare trebuie situate la
distante de 30 crn, astfel se
poate asigura o administrare
uniform3 cu ap5.

3 m w t e cu flori mari
2 mugcate parfumate
6 azalee de g & d ~ ~
8 lob& albastru-lndnjs
2 plante de lobularia
(ciucqod)

FRUNZE ARGINTII
Leviingica gi cerastium ( s t h e )
atrag privirile ca un magnet.
Priveli~tiii se ada* i w p12cut parfum.

._

-1

1 mugcad parfumat5
..
fndeptirtafi sistematicflorile
db3 cu flori mari
ofilite ~i frunzele fngalbenite.
3 plante de diascia
0 2 plante de I w b g i d
Plantati noi flori in locul
celor trecute.
2 plante de cerastium
1 plant3 de iarba-osului
2 plante de nepeta
(iarba-mats)
,,3

Combinaria floral2 rogu-galben


(dreapm) se r e f l d gi Incdorile Ibii neobignuite de flori.
P&t&d florile h ghlvecele de
material plastic, compozi~ase
poate oridnd rewnfigura.

Flori frumoase, abundente se


dezvolB numai in sol cu substante nutritive corespunz3toare.
Solutia cea rnai simp13 este sa
fnfigeti batoane de fertilizare
fn sol, care prin diluare cedea'z3 treptat substanlele nutritive.

"1

Q IMP ABllMP SRL

rflori parfuma
-

. ~riidiniimin usculii la nivelul ochilor

Co;; suspenda t cu

Fforifeji frunzele colorate ji parfumate


ale plan telor revigoreazi simprile ji vi
ajut i s i vi refaxaji.

te

U '-

mi:
a

-s .ti;
p
"m 's.
jg -5 g
44

'-5;

81
s .2 .S

e*,i $
aagg
3! 2 g ,y
p .g 2 *
$9

3 s>aTl
""1

N t e sugestii pen tru plan tare


PLANTE CONDIMENTARE
Plantele condimentare cultivate
in cogul suspendat (dreapta)
sunt parhmate ,si gustoase.
Amplasafi cogul in apropierea
budtzriei, pentru a-1 avea la
indem&nPin timp ce giititi.
2 ~ l a n t ede cimbrigor cu
parfum de
1 planta de jaleg
1 plant5 de rozmarin
1 plant8 de tulbaghia
(Tulbaghia violacea)
2 plante de usturoi

Deoarece co~ulsuspendat
trebuie udat zilnic (in zilele
fierbinti chiar de dous ori
pe zi), substanfele nutritive
vitale se scurg repede din
p a d n t . Administrati
plantelor din dou3 'ln doui
dptamani ingr3ramant
lichid pentru a se dezvolta
frumos. Pulverizati apa ~i
pe frunzele si muschiul de
turbi de la marginea coyIui.

:'
!

4
I,

COMPOZIVE DE AROME
f n acest cog (shga) conviepiesc
arrnonios plante fnu-o cornpozijie neobignuid. Amalgamd
de parfumuri cuprinde de la aroma dulcea@ a mentei cu miros
de mere piWi la p a r h u l q o r al
garoafelor o scalP lar@
3 ~ l a n t de
e garofip de @din1
1 cimbrigor cu parfiun de
h % e
1 planti de brumSde anuale
1 plantii de mentii cu parfum
trecute si indepirtafi lastarii prea lungi, pentru a
pastra forma sferica a co~u

BUCHET ~NFLORITOR
Acest ansamblu (dreapta)
ernanl un parfum proasplt, iar
culorile sale minunate produc o
irnpresie foarte plikud Tiiiaji
imediat florile trecute, pentru a
stirnula aparitia altora noi.
2 plante de profife de
gr%dinP
8 plante de garoafe scunde
(Dimthus arenarius)
2 plante de mentii
1 pland de vanilie
1 pland de mu,scatl
parfumat5
O IMP ABIIMP SRL

RO-P-02-10010

ISBN 978-963-86092-4.1

II

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

Decora tie verde


I

Plan te de sezon de iarni fn vas de lemn

Plan ta~ipen tru iarni, dnd nu


avem flori)plan te aspectuoase
in vase de lemn.

Plante de sezon de iarna'in vas de lemn

Alte sugestii pen tru plan tare


CASCADX VERDE
ledera frumoaB atarnhnd peste
marginile vasului din piatri
aduce culoarea verdegn cenudul
iernii (dreapta). CumpBrafi
neaparat un soi rezistent la ger.
Avefi griji ca vasul de piatra si
dispun3 de orificii de scurgere,
deoarece numai astfel plantela
pot ierna bine.

1
1

tn vase tmltrr cornul =at3 minunat pi iarna (dreapta). AspmSul


vasului este cornpletat de varza
ornamental3 si pamlele de

osebit de rece
protejafi de inghef plantele
tinere cu saci de iuta sau
folii de izolare. hfigurafi
complet vasele $i plantele,
fnsi ziua indepirtafi
acoperirea.

I I

p suporturi (ndnga). Atenfie:


bacele sunt toxice!
2 plante de chiparos
(Chamaecyparislawsoniana
,Elwoodin)
1 planta de pircanta
(Pyrcantha ,,Navahou)

Asterneti pe sol un strat de


material organic, de exemplu scoarfa rnarun$itZi de
copac, compost sau frunzis

epirtaji de pe plante si
ierburi stratul gros si umed
de zapada pentru a evita
ruperea acestora.

1 planta de corn
(Cornus serkea)
3 plante de van&
ornamental2
(Brassica oleraEea)
3 plante de pansele de
grading (Viola witfrackiai
O IMP ABJIMP SRL

SBN 97WBMW62-8-1

Alte sugestii pen tru plan tare


CULORILE CURCUBEULUI
Realizari in cop o compozifie
muticolori (dreapta).
1 riidicinii de fuxia cu
creptere vertical;
1 ridzcinii de panseluti
3 r2dPcini de clopojei albqtri
6 ridiicini de slibinogi in
culorile alb ~i roSu
3 rzdicini de verbena ,,Blazen
6 containere de lobelia
,,Cascade mix"
2 ridicini de dentiti

deoarece este e x p din toate


parfile curer$ilor de zrer. Din
acest motiv este recornandat c
vara florile din cog sii fts udatr
zilnic o daa, p timp de
canicula chiar de doua ori.
Udatul se efectus-d seara $
dimineata, astfel apa nu se va
wapora prea repede.
SP va evita udatul cu apa In
jurul prtinzului, deoarece pic&
turlle de api vor funcfiona ca
lem'la convergent3 atdgtind

COf GALBEN-AURIU
Se poate realiza o frumoasi
compozi~iefloral2 din plante
galben-auriu ,si albastru de
viorea (sthga).

I I!

lui galben de origine asiatid


3 ridicini de brumirea
3 riisaduri de panselu@ de
culoare viorea
3 containere de ieded cu
frunze alb-pestrite
5 containere de lobelia cu
flori albastre ,,Cambrige Blue" - '
1 ddicini? de mycat2 lung2 ,; .
cu flori albe pi cregtere vertical$ '

PESTRITE
fmpodobiSi cqul cu plante
a v b d frunze dense pi colorate
(dreapta).
G ridicini de fuxie adrnati
6 ridiicini de sllbinogi de
gddini (Impatiens Neu-Guinea)
3 riidiicini de nalbii de miitase
(Abutilon) cu frunzip pestri~
3 containere de iederg
,,Saggitifolia"
5 riidgcini de silnic rotund
,,Variegatan (Glechoma hederacea ,,VariegataW)
O IMP ABIIMP SRL

PLANTE CE SE POT CULTIVA PE


BALCON $1 TERASX
_C

-'

Pascadi de flori

Pfante sidite in vas de piatri

Florile ce cresc revksindu-se peste


marginea vasului de piatra' ofera'
o privelipte pitoreasca'.

PLANTARE
-

. .CCESORII:
D vas din piatra sau beton
(aproximativ 60 x 25 crn)

D cioburi de ceramicl
Ll p i m i n t de flori

O fngr3pim8nt cu degradare

I O cultivator manual sau


plantator

LANTE:
J 1 plant3 de vinerifa

O 1 planta de scevola
O 1 planta de disodia
D 2 ~ l a n t ede nierembergia

SCFYOLA

(Scaevola)

DISODLA

TOPORMI

(-&@&$

(Viola hederacea)

PLANTE PBNDENTE

Tn rnijloc plantali vineriw, ?n


htr-un capaZ al vasului plantag
a p fel incdt 52 rljmlna loc penxevola, iar in celilalt captit
tru extinderea celorlalte plante.
plant@icEirodia.

INTEUEDW

Ca planti4 i n w a r z i plantali in fundal plantele de


iiarambagia, iar tntre ele, In fafa,
,e dou% planta de topoteiii.

l!&
plant&
@
din was cu mj@Q
~labIapap&n&&nd@%iw
scurge prin orificiile de scurgere.

Vasele de piatr5 sunt foarte

Scwala
) dispune de
flori &,
xe ~i 1hm-i
dm@, de d puyin 1 m.

~&w
bogat din mai @a
?nsctombrie.

i
m
i

~&~
tot din
~n &3aKmbrie.Florile

Topoqii au flori m h n t e ,
p a r h a t e , & culoare albviola. fiflorcsc din mai p a

Pn =ma&*.

Vinerip (sw]
se
prinrr-un fhdf&
v&p&d
p M la cula
brodui. I d o r e s c m $ ~
apar ?n ip& gi mai. Crepe ea
plant%acapericoarede sol,&bor&d m q i d e wului. 0
f i u m d floare d vide&

pamant ~iflori sunt ~i


mai
dificil de deplasat. Punefi
vasul pe o bucata de covor
vechi, astfel tl putefi trage
mai usor la noul siiu loc. I n
comerj se gasesc rnici suporturi cu rofi, pe care vasele
se pot deplasa mai simplu.

Alte sugestiipen tru plan tare


TNO DE FUCSII

Fucsia are soiuri pendente gi


erecte deopouivg (dreapta).
Bine fertilhe, fnflorek
deosebit de bogat. Amplasafi-le
Pn penurnbd.
2 plante de fucsia erect2
(Fuchsia ,General Monkm
gi ,Joy Patmore")

Uzile cu flori dupi prima


tnflorire In rnasi vor ~BpBti
repede un aer nelngrijit:
flwile se ofilesc, petalele
cad. Din acest rnotiv inde
pirtati regulat, cel pufin o
data pe siptgrn8nB, parfile
trecute, vestejite. Nu uita$:
prin curifire stirnulafi cea
de-a doua inflorire. Fertilizafi plantele siptZrn8nal,
in tirno ce le udati.

SUCULENTE SPLENDIDE

~icaziil~ln
(~edumgurium
,FddagIutn)
1 plant5 de iarbn-gra&
,Weihenstephm Galan
(Sedum Bor&rm
,,Weihenstephane &Mn)
1 plant2 de iark-grad caucaaian5 ,Variegatum" (Sedum
spurium ,,Variegatumfl)

AMESTEC FESTM'f!

2 plante de gura-leului

g a l k g (h
tirrhinum majus)
6 2 plante de salvie albastd

(Salvia tgrinacea)
2 plante de godefia tn cdori
vii de alb si roz (Godetia
grandinom)
2 plante de garoaf5 roz-fnchis
(Dianrhus chinensis)
0 1 plant5 de lobelia pitid
(Lobelia erinus)
l
IMP AMMP SRL

II

I lnainte de venirea iernii,

I
1

cand o data cu prirnele


hghefuri Tnflorirea ia
sfaryit, lazile trebuie cur&
late. TBiafi parfile vegetale
de deasupra solului. Dad
sunt sinatoase, pot
f i tocate ~icornpostate.
Scoatefi pirnantul si
radacinile din vas 5i cornpostafi-le. Curafafi lizile ~i
iarna pastrafi-le tntr-un loc
protejat.

A t e sugestii de plan tare


LADX DE FLORI DE
PRIMXVARA
Acest ansarnblu de flori crescute in prealabil trebuie protejat contra inghefului (dreapta).
4 plante de zambila roz
2 plante de zambilH alba
(Hyacinth us orien &is)
7 plante de pidupa albg
(Bellis perennis)
4 plante de ciubogica-cucului
alba
1 plant3 de ciubopica-cucului
roz (Primula vulgaris)

ra$ifundu415zii pentru a
&$he orifkii de xurgere,
pen'tru a ridkinile
plantelor s i nu puwezeasci"
dupa o u&re mai abunder
tP w u o plaaie mai mare.

HRANA PENTRU ALBINE


Compozifia alb-roz-albastru
este mult tndriigid de albine
(srdnga).
2 plante de salvia albastd
,Porcelainn (Salvia kinacea
,,Porcelainn)
1 pland de salvia albastd
(Salvia firinacea)
2 plante de sporul-casei
(Ipatiens walleriana)
1 land de verbena ~ e n d u l a

PARFUM DE v A R ~
Vasele rustice plantate cu flori
albe $i roz coloreazii ~i inmiresme& balconul ~i terasa (dreapta).
12 plante de micsandra
(Matthiola incana)
4 plante de petunie purpuriuviolet (Petunia grandiflora)
3 plante de g a r o h roz
(Dianth us chinesis)

O IMP AB/IMP SRL

0 data pe saptamana fertilizati florile lazii de balcon


cu o solufie nutritiva cu
continut de fosfor diluata
'In apa de udat.
Udafi florile cel putin o
data pe zi. In cazul lazilor
dotate cu rezervor de ap5
este suficient sa umplefi cu
ap8 rezervorul din trei in
trei zile.

'
,
'
1

-L

a~uyn3nsa ~ u ~n3
l ds q
~\n9iumauiq
. ~uodns
A

Plante exotice iubito

!I

Sucdentefe suntpfante aspectuoase, cu forme interesante. fngrqirea for a t e e m '


de s i m ~ f i

PLANTARE
0 vas d e ceramica (050 cm)
0 pietre mici si mari

CONTINUTUL VASULUI

II

CI Lamant de jlori
0 frunzi~tocat
0 nisip grosier

IARBA-GRA~~~
ROZALBUI
(Sedumalboroseum)

Plante:

0 1 iarbg-grad roz-albui
01 1 plant3 g r a d
CI1 iarba-graa japoneza
CI 1 iarba-arad de Csmciatca

un vas cu adancimea
Fm$i un
$n~~.o.$
1 de cel outin
20 cm. Drev%zutcu 2 de nkip, dauA ~&J@
flori $ o pane c
b fFund?@ijm?-?Alegeli

amst$

&

CI 1 echeveria ,,Derenbergn

KALANHOE
(Kalanchoci tome-,.

strat de drenaj de 5 cm.

Umpleti doua treimi din vis.

JARBX-~RAsiiJAPONEZA
(Sedumcauricola)

TULPINI ERECTE

CQVOR VEGETAL

INTERMEDLARE

e I a f b a - p 5 de Camdatca
(sw) are flori galbene 5i rowte
de frunze lucioafe verde-fnchis.
fnflorep Pn iulie-septernbrie.
Iarba-grass japone&
Inflorqte Pn iunie-iulie. Florile
purpurii w dezvoltg deasupn
frunzelor albastru-cenqiu cu
borduri rogcate. P u n e ~ - ola
iernat fn locuin&

Echeveria ,Derenberg"
(sus) "y dezvoltri florile
portocalii Pn aprilie-iunie.
Punegi-o la iernat htr-un loc
lurninos, la temperaturi
cuprinse Intre 5-1 0 "C.
Kalanhoe are frunze argintii
catifelate ornate de o bordurri
brun-ruginiu. Punefi-o la
ierna~tn bcuiny5.

posterioare a vasului, iar


alanta grad in faJa acesteia, la
jreapta.
3arfii

rmeaza pui. Taiafi de pe

Manta grad [sus) crepte


aspectuos. Frunzele e n o a s e ,
v m i au borduri brun-ruginiu.
Puneyi-o la iernat in locuin~ri,
Intr-un loc lurninos ~i cald.
I d a - g r a s i roz-albui cu
1: 40-50 m are flori alb-venui
9n septernbrie. Soiul ,Medie
variegatan are frunze verdegiflbui.

Udati pamdntul. Plantati iarbagrass rozalbui la mijlocul

Majoritatea piantelor sucuente trebuie iernate Mr-un


lor Inchls. Cfiteva specii necei i t a racoare: tineti-le b red
gau In grains de iarnl
~racoroasa.Amplasaji celelalte
plante in locuir@ impreuna
Lu plantele de apanament.
fntr-un loc cald filurninos.

'

In partea dreapta ~istfing3


plantali d t e o specie de i a M grasii tlirtlutoare. Preqi solul bine
in jurul radacinilor.

II

Plantali echeveria
Fms@ipImtintul in jurul
~ in parteandin fa@ ~ radkinilor. Acoperiti suprafafa
solului cu pietris fin. Amplasati
I vasului. iar kalanhoe in partea
;tdn& ram& libera. , ; . vasul tntr-un loc cu soare.

. , .-

-h.w!,mr.

Alte sugestii pen tru plan tare


U

VARIETATE FLORA^
Plantele suculente arat5 bine in
vase zincate. Kalanhoe rosie,
compacts ~i floarea de piatd
coloreazi compozi~iain nuante
intense (dreapta).

Putregaiul r M k i n i i se
poate evita prin udarea
plantelor cu a p i statuti la
numai zile dupi plantare.
Udafi nurnai in perioada d t
crqtere. h t r e doui udiri
lisafi solul s i se usuce.

1 plant2 de iarbl-grass

(Sedum morganian um)


2 plante de floare de piatd
(Portulaca grandiflora)
1 pland dewkalanhoe.
(Kalanchoe blossfeldiana)

FRUNZE CU DESENE
Printre suculente sunt rnulte
plante de forrne neobignuite. h
imaginea dsturad ghiveciul
esteLlocuit de o sGecur2toare
veche (s&ga).
1 plants de pleiospilos
(Pleiospilos bolusii)
1 ghiveci cu specii de litops
1 pland de aloe
(Aloe brevifolia)
1 pland de echeveria
(Echeveria shaviana)

Suculentele necesita pqine


ingr-inte.
Fertilizafi numai o datZ, la pse siptamini dupi plantare, cu pufine granule de Tngri$1m6nt
cu degradare lenti. Dupi
aceasta fertilizafi de doui
ori pe an, prirnevara $ivara.

II

Punefi la iernat echeveria


Tntr-un loc lurninos, la ternperatura de aproxirnativ
10 "C. Trnpodobifi locuinfa
toati iarna cu kalanhoe ri
planti grad.

GHIVECI CU MIRODENII
fn ghiveciul de mirodenii de
dimensiuni rnici se evidenfiazi
bine frunzele plantelor suculente (dreapta).

4 plante de urechelniP
(Sempervivum)
1 plants de iarbg-gras2
siberians (Sedum pluricaule
,,SachalinV)
1 plant5 de echeveria
(Echeveria agavoides)
Q IMP AWIMP SRL

RO-P-02-10033

ISBN 876-

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASX

GRUPA 3

Flori pini la soslrea toamnei

Ladi de flori la urnbri

Cultivhd ffori ce prefer umbra in


locurile adecvate, puteji infiumuseja fi

Lada' de flori fa umbra'

GRUPA3

2,

Alte sugestii de plan tare

CULORI PUTERNICE
Plantafi ffiu-o lad8 begonia cu
tuberculi cu flori mari 8i begonia curgiltolue. Compozifia din

imagine are caracter rustic


(dreapra). Flode de culori vii
a q privirile toat&vara.
2 fire begonia cu t u b a d cu

flori rogi

a 2 fire &qpnia cu tubmdi cxl


flori dbe
a 1 firlwgonia~oarecu

UdAnd ~ifertilizand plantele


regulat vefi dispune de plant
longwive. Adaugand substanfe nutritive la apa de
udat, veli efectua printr-o sin
gilr3 rrli~carearnbele operafii

I
I

flori &kne

FRUNZE V A U T B
Compozifia din imagine este
decoratid datorid M o r de

culori i forme variate (srhga).


Plant* crinul de t
d fn
e n m gi 13q.i iedera s8 se
reverse peste m e n i l e IGi.
1 fir crin de toarnn8 ,,Auream
2 plante de hutuinia

,Variegatan
dteva fire de urzid m o a r d
2 fire de ieded cu h z e

patrip

3 fire hibrizi & spod-msei


@prim Neu-Guinea)
a 4 fire creasta-cmqului mgie
sau p o d e (Wosia
mistat% ,Plumosan)
O IMP ABAMP SRL

II

In locuri umbroase plantele


pot fi atacate de fainare.
Semnele contarninarii sunt
aparifia unui strat alb-cenu$u
pe frunze, ~itotodata ingalbenirea ~iofilirea frunzelor.
Tiiati frunzele contaminate ~i
udaf i plantele doar in orele
dirninetii, astfel frunzisul
putandu-se usca in tirnpul zile

Toarnna adunafi tuberculii


begonillor ~ipastrafi-i pana
prirnavara In turba, in locuri
Tntunecate ~iferite de ger.

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

Frum usete ciasica'


I

3-r

"'R ",16LwFq

-.

06 I?-,

Suportul cu flori color at^


decorem" cu o pad cromatici
vie vecinitatea intririi.

'&*I

brd fiY#
.,.,

,,a
-

.'i

PLANTARE
Adernm'p' oaspe/;ii cu vase decddrej pLate perene P de
mri, In d o r i d e .

ACCESORII:
, .
suport elegant de flori
O pietri~
+,.'!
Ci pim$nt de flori
CI ingragimlnt granular
CI stropitoare
O rumegus de scoar$?i

CONTINUTUL VASULUI

PLANTE:

0 1 fir de echinacea
1 fire de alstroemeria

GERBERA

O 1 fire de gerbera
O 9 fire de brumirele

/A

-!. ' ,
-

m --

CI 2 fire de lantana ,_ , * - 1
x 'mh-

'

aporturile mri se pot muta


greu, de aceea inainte de
pbntare punefi vasele Fn locul
definitiv MU alezali-le pe suport
rulant.

2 Puneg

pe fundul vasului ~ 6 %
cm de pietrii pentru a ac~peri
orificiul de scurgere, apoi umpleti
vasul cu p?idnt fertilizat.

-~-k-%

PLANTE CU TULPINA

PLAWE INTERMEDIARE

PLANTE ATARNXTOARE

m
h
2
3

(&&!Lab
@
ra
c*we&dmh
s+&
En general a r e
cuttivatit ca plant5 anuals.

Inflorescenple brumihlelor
albe, roz-somon, rogii $ mov
f o r r n d covor tndesat.

~ u p o r t uplantat
~
cu flori
frumoase este decorativ
t o a t i vara. Dacg alegeji
flori cu perioada de
inflorire scud, puneji-le i n
vas cu ghived cu tot.
'Jmplefi spatiul dintre
ghivece cu p i m l n t sau
mughi. D u p i ofilire florile
pot fi usor hlocuite.

I-

rninunad
adecvagfj
suporturilor suspendata
I n f l o w &dent
&&
p&g fn ocrombrie. PuneG
planra la iernat P
n loc lumix@#l
si ficoros (10-12 OC).
77 I

Plantafi mai intai plantelc


&ez@i gerhera Tn centru ~i
Tnalte, alstroemeria li echiumplei partea anteri~aria
nacea, la distanp de 15 cm Tntre
vasului EU grupuri de cite trel fire
ele, in partea posterioar2 a vasului. de brumarele.

1I

II

JZ

Pe cele doui margini ale vasului punefi lantana astfel ca 12starii acesteia sa poata atarna
lui.
..
-.
- - <,a.
0 '

.is

UdaJi plantele abundent.


La nevoie umpleli vasul cu
pamfint ~imulciti-1cu un strat gros
de scoaqi maruntiti.
.
-

-.

CARTEA

Suport de flori elegant

25

GRUPA3
I r a

-4

L.:

T-

V-VTF

Alte sugestii de plan tare;: ; . ;: ck$!lL .

CULORI DE VAR;~
I

,
'q
"

Compozi9e In nuan~ede galben (dteapta).


Plantele crescute in vase de
piatr3 sau teracoti se usuca
repede, astfel pe vreme
calda ~i uscata trebuie
udate regulat. h acest scop
sunt foarte utile sistemele
de udat automate.

1 fir de lipsdnoaie

2 fire de titonia
4 fire de veuicea
4 fire de cr&Fe pitice gi
scunde
1 fir de dalie rogie

Ll-

NUANTE FINE
Plantele roz sunt b a n e decorative Pn vase elegante.
Compozi~iapreferii penumbra
de sub arbori (srhga).

4 fire de petunia rse


(Petunia multiflora)

4 fire de balsaminri
(Impatiens walleriana)

-: 1
-

~uCIREMULT~COL.~~
Vasele inalte sunt ideale pentru
plantele athngtoare (dreapta).

1 fir de urzid indianri


(Plectranrhus coleoides
,,Marginatus")
2 fire petunia
(Petunia grandiflora)
1 fir brahicome
(Brachycome iberidifoha)
1 ghiveci de margarete
(&ran
themum fiutescens)
2 fire mu9cat5
(Pelargoniurn wnale)
Q IMP ABllMP S R L

Suporturile de fiori plate


sunt foarte decorative, ins5
'in ele e prea pufin loc pentru pgmbnt, de aceea pot fi
folosite doar pentru plante
anuale cu radgcina superficiala. Si in aceste vase solul
se usci mai repede decbt in
vasele mai adbnci. Pastrafi
plantele umede pentru a
stimula o 5nflorire bogata ~i
indelungati.

*,es.ra~ad p i ~ ~ ~ o 3 a
a u. inp ~ o3 ~ J E J O I O
n,1~~ i

q n3

rj'~l"ua~
.i g a .~ i y 3 a~uqd uip
. , *

Alte sugestii de plan tare


Compozi5ia de mai jos este
compusii din plante de balcon
ce infloresc abundent (dreapta).

3 fire de regina-nopgii Sander


de culoare roz
(Nicotiana x sanderae)
2 rnugcate rogii
(Pelargoniumzonale)
2 fire de lobelia pitid
(Lobelia erinus)
2 fire de verbena atkniitoare
(Verbena tenera)

fn compozifia bicolorii in fafa


reginei-nopgii Sander se deshid
flori albastre gi mov (sthga).

3 fire de regina-nopgii Sander


de culoare albii
(Nicoriana x sanderae)
2 fire de lobelia pitid
(Lobelia erinus)
i puhlef a~basiru
(Ageratum houstonianum)
1 fir de verbenii athitoare

Sporul-casei hibrid atrage


atenGa prin abundep sa de flori
(dreapta). Plantele ce form&
buchete mari prefeA penurnbra, dar pot fi crescure gi Pn
ghiveci.
12 fire de sporul-casei hibrid
de culoare rogie
(Impatiens Neu-Guinea)
2 fire de urzid indianz
(Plectranrhus coleoides
,,Marginatus")
Q IMP ABIIMP SRL

Cultivafi tot timpul anului


plante veznic verzi, care in
general sunt rezistente la
ger, toleread conditiile de
viafa urbane ~i pot fi asociate cu plantele crescute pe
terasa.,
fnlocuifi cu plante noi
plantele ofilite, astfel
putefi admira flori de culori
~i forme variate.

PLANTARE
Boga'tie floral; in bitaia soarel ui 4,
-

ACCESORII.

Florile viiratice plantate $n gghivece coloreaza"pitorescterasa fi colful de


odihni din grhfht

O 1 ghiveci voluminos de
ceramica

-*

O 2 ghivece de ceramicti de

CONTINUTUL GHIVECELOR
RUDBECHIA
(Rudbeckia hirra)

marime medie

CI 1 bol mare de ceramic5


Ci g5leati
O pamant de flori universal
Cl Pngr5sambnt cu degradare
lent3

C ~ C I U ~ E
,,CLASSIC"
(Zinnia angusrifolia
,,Classicn)

TULPINI ERECTE

Cr

----..
noru DE PAIE ,,BIKINI>"

PLANTE SCUNDE

(Helichrysurn bractearurn

PLANTE:
Cl 2 rudbechia
Cl 3 albastrele
LI 4 lipscanoaie
O2 fluturei

Alegeti vase care se potrivesc


cu stilul terasei. Folosifi
ghivece confeqionate din acela~i
material.

inainte de plantare, hmui*


pentru 15-20 de minute gh5vic
cek In apa. Amestecali Tn pamantul de flori ?ngr&#mantchimic,
apoi depune~i-lTn ghivece.

Tn ghiveciul eel mare plantafi


3 plante de aMstrels In spate
$ 2 plante de rudbachia in fala.

INTERMEDIARE

fn ghivecele Ite marime m e d b


plantali r6te 2 plante de tip.
sc2inwie $ cate o planGide f b
tumi.

I
Rudbechia (sus) are tulpini
erecte puternice, flori galbenauriu cu centrul brun-inchis.

Floarea de pai (sus) are


rnulte soiuri. Soiul ,,Bikiniware
Endilfirneade 30 cm. Florile sale
se usucs foarte bine.

Pe tulpinile drepte ale


albhrelelor se dezvolta flori
gragioase, albastru-azur, care se
potrivesc bine cu florile
galben-aprins.

Soiul ,,Classicn a1 &ciumiXreselor are inalgimea de 25-30


crn pi pe tulpinile sale cresc
nenurnzrate flori simple,
portocaliu-aprins.

de culoare intensa sunt galbenauriu.


Flutureii, flori anuale, sunt
frumogi gra~iecombinauei
fermedtoare dintre castaniu gi
nuange de galben. Florile
acoperii aproape complet
frunzele pgroase.

: b m kdh I W ~ I ~
ELII ~ I 8~
~L

$3 p~Q

?I @ m p W ~

~ %paw-~ Pco Z

maZ:dride mi~&l%
& e ~ ~ m - 1f3 3 plante de di~iudresa.
resati alul Tn jurul tulpinilar.

Pfante iubitoare de fumina' In vas

Alte sugestii pen tru plan tare


CULORI R~~COROASE 7
~NGRIJIRF
Florile anuale albastre, de
culoarea IevkGcii $i purpurii se
pot aranja de rninune $i intr-un
vas simplu (dreapra).

Sprijiniti plantele cu inflorescenp grea, de exemplu


floarea-soarelui sau rudbeckia. Fixafi-le de tutori
din plastic sau bambus lax,
cu rafie sau cu un alt material de legat.

6 plante de verben5
(Verbena)
6 plante de verbens pendent5
(Verbena renera)
2 plante de salvie albastra
(Salvia hrinacea)

Acest ansamblu galben-portocaliu buiac, dar sirnplu de Pngrijit, inflorqte toad vara (sr;inga).
2 plante de floarea-soarelui

(Helianthus ann us)


I plant5 de criiiiife
(Tagetes erecta)
2 plante de lobularia
(Lobularia maritima)
2 plante de sanvitalia
(Sanvitalia procum bens)

Plantele iubitoare de luminii


pot 6 plantate gi fn la& Futefi
aldtui o compozifie aspectuoasz din Murite flori anuale
(dreapral.

2 plante de salvie albastrz


(Salvia hinacea)
8 plante de drcium?irese
(Zinnia elegans)
6 plante de brurnhle (Phlox
dnunmondii)
2 plante de Timofda
(ThymophyUa rendoba)
Q IMP ABflMP SRL

3
Cur5jind plantele ~iindepartsnd florile trecute sistematic stimulafi formarea
bobocilor noi. Multe flori
anuale se pot folosi $ica
flori tiiate. Se poate evita
formarea petelor de apa
sub ghivece daci punefi
sub ele farfurii-suport.
Astfel, R d n d economie de
spa, plantele se pot uda
mai putin. Dupa o o r i virsafi apa acurnulata in
suporturi.

IPLAMTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON 51 TERASA

".-

--

GRUPA 3

Pen tru zilele fierbin ti


I

Vas de lemn f . culori reci

Compozijiia in cdorile albastru,


roz ji mov are efecr racoritor in
zilele foarte calde,

Elegant2 in c u h i reci
I

p-Obfiflefi compozi@ nparte fi grapoase p h tiad Pn ciubiir flori m-z;

PLANTARE

--

femecitoare, in cdori pu ternice,

CONTINUTUL VASULUI

3 &-5--

O pamtant de flori
Os
c
m da copac tocatS
C31 IngrZgSmant cu
dmompunerelantit

%%?f
.

CIOCmBERZE]
(Geranium cinereurn,

PCEINTE:
O 2 fire de s&lki&
L I Z fire de cildaru@
O 1 fir de ciocul-berzei

1 AEegM

1 fir de n e w
Dtfirdevwbna

partea ext-arioaril cu voprea spedalii, durabilh pentru Imn.

ciubi%rulcu p&mW &

un uubar mare, d
planteta.
1rncap&toate

Vops&i

prtea superioaa a vasului.

I I
VERBENA
(Verbena)

CiubiSrele mari sunt foarte


grele d a d sunt umplute cu
@m$nt. Plantafi Tn vase
doar cand acestea sunt
agerate Tn lacul lor definitiv
sau ag?zali-le pe suport cu
roti, p m ~ auputea fi
mutate la nevoie.

NEPETA

(Nepeta racemosa)

PLANTE CU TULPINA

DREAPTA

Florile fn forma de clopot ale

d & u # (sus) c ~ s in
c maiiunie tn d r f d adpinilor h a t e
de 40-60 un, deasupra
rozetelor formate din frunze
verde-albhtrui. Se gkesc
diferite combina@ de culori
p r a m albastru-alb, ropugalben sau roz-alb.

Frunzele argintii, pbloase


ale spdkioasei (sus) asigurii
un hndal neutru florilor de
culori intense.

Ciocul-benei este planta


grsdinilor alpine care, datorits
davoltarii athnstoare ce
f o r m e d covor, poate fi
plantat5 pi fn c i u b .

:armecul nepetei (sus) este


asiaurat
de florile albastru"
lavandg pi frunzele arornate
verde-cenqiu ale frunzelor.

rn

I
I

Pentru esigurat-ea scurgerii


apei pi a aerisirii, nu p u n q i
ciubarul de lemn direct pe
pSm$nt, ci a~ezali-lpe
fi de lemn sau caramizi

L
P
I

Pe lktarii de 30-50 rn
lungime ale verbenei infloresc
t oa f l o ed o ,
purpurii, albastre sau mov.

1
I -

In centru plantafi doua UPlantad c i w l - b e d #i


napeta
we, iar in spatele acestora
de o parte ~i
alta a d d i r u sp&!hcioasa. Daca este necesar
gelor. Tasati @mtintul 'in jurul
afanafi q o r balotul radhcinii.
plantelor.

I
Plantafi verbena strans de
partea din fa@ a vasului, ca
~astariisa poata attirna din ciubar.

Udafi plantele abundent ca


pamdntul sh se depunh. Pentru

phstrarea umidita$i solului mulciti


cu scoarfa de copac maruntiti.

Vas de lemn in culori reci

GRUPA 3

Alte sugestii de plan tare


CULORI CE SE
ARMONIZEAZA;
Amenajati un bol decorativ din
flori Tn nuante de albastru, purpuriu, roz ~ialbastru-lavanda
(dreapta). Micsandrele cu parfumul lor fin asigura fundalul
florilor minunate de cineraria.

rentru pastrarea um~a~tZfii


uniforme a solului ~iasigurarea dezvoltarii corespunzstoare a plantelor, udav
regulat. Folositi o stropitoare cu rozet: pentru
evitarea udiirii exagerate a
solului. Udafi seara f:rl a
stropi frunzele, astfel evitaji arderea frunzelor gi
rsspfindirea bolilor.

a 3 fire de cineraria
(Senecio cruentus)

a 3 fire de micsandra
(Matthiola incana)

VRAJAPLORALA

I Puteti amenaia com~ozitiidecorative gi din Gante chltivate in


ghivece diferite (stanga).

a 1 fir de sp:l:cioasii
(Senecio bicolor)

a 3 fire de jale~de camp


(Salvia nemorosa)

a 1 fir de ciocul-berzei
(Geranium dalmaticum)

a 3 fire de verbena
(Verbena)

VECHI, DAR PROASPAT


Transformati lada veche de flori
intr-o grading proaspats de varl
(dreapta).

a 2 fire de brahicome albastra


(Brachycome miltifida)

a 1 fir de salvie albastra


(Salvia farinacea)
1 fir de iedera caucazian:
(Hedera colchica)
a 2 fire de verbena (Verbena)
a 2 fire de spalacioasa
(Senecio bicolor)
O IMP ABllMP SRL

Fertilizaji regulat. Folosind


Tngrwrnfint cu dexompunere lent:, care asiguri
uniform gi timp indelungat
substanfele nutritive necesare solului, nu va trebui s i
fertilizati foarte des. Pndepgrtafi florile ofilite stimuland astfel dezvoltarea
noilor boboci.

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

Solutii bizare
I

Plante sridite in trunchi de copac

trundu' de copac cu i.--nulscobit j;i


m care cresc flori reprezinti un ornament
9

decorativ neobijnuit.

I
1

Tmctu'ul de copac cu miezul scobit va deveni atra'a


este plantat cu flori decorative de vari.

I-

CONTINUTUL TRUNCHIULUI

gragra& da&

Bh

LIPS~OAIE
,,MOONBEAMn
(Coreopsis
verticillata

uRzIcii
GALBENA

ACCESORII:
O trunchi de copac
I
O ciocan
dalta
O pamant de flori
O ingrdgdrnant granular cu
descornpunere lent5
O stropitoare

ABUTILON
(Abutilon)

'

PIANTE:

O 1 fir de abutilon
0 1 fir de stelufd

TOPORA$I
(Viola cornura)

1 Mtadg

La Tnceput puneli plantele


inalte cu tulpina dreapta: abutilon tn fundalul vasului, in mijloc.
Tasali solul in jurul plantei.

Langa abutilon plantali lips c h a i e . Puneli stelufa in


partea opusa in aSa fel ca aceasta
sa poati creste peste marginea
vasului.

partea interioarl a
Umpkti azlnchiul cu p&rn%mt
imnchiului cu ajutorul ciocanude flori amesteeat cu un pumn
de ingra$imant granular cu
lui $ia dallii. Asigurati xurgerea
apei.
descompunere lenta.

Cl 1 fir de lipscinoaie

O 1 fir de urzicd galbend


Cl 3 fire de t o p o r a ~ i

(Lamlastrum
'
galeobdolon)

STEL~A

(Aster dumosus)

PLANTE CU TULPINA
DW&

PMTE AT~NXTOARE P M T E INTERBdEDW

vam Florile dbe,


gabae, p o d i i +
qi
i
ise
d d d Pntre fiunzele
a d k I a t e , verdedeschis.
t&

"
cm

SQiup (sus) atinge


fdlfimea de 20-50 an,are
flori albe, ra, rqii #i
albastre

&@dite, lnfloresc
Indelunga,~$ reprezindi o t q %

,si ?nfloqte abundent din


august p h d f n octombrie.

veselP toat5 v m . Pot fi


h&iG In culori variate,

h gdbed are lujeri

lungi, at%miitori. Florile


galbene q a r pe I*ii drepfi

ei mai-funie.
-

speciile monocolore pot fi albe


sau mov, f n d e x i d ~i variets~i
bicolore sau chiar tricolore.

Putefi fabrica un vas decorativ pentru flori dintr-o


poqiune corespunzdtoare a
unui trunchi gros de copac.
Fixafi pe partea de jos a
trunchiului plasi de sarmd
ii umplefi trunchiul cu
,,amant. Puneli pietre sau
bucdti de lemn sub trunchi
3entru a asigura scurgerea
~ p e i Plantali
.
Tn vas flori
:olorate anuale sau perene.

I/

II
e in fala, ?nmijloc plantali urzici

) gdbeni aproape de margine,


astfel ca lujerii sa poata atarna pe
~eretiitrunchiului.

Umpleji golurile dintre plante


cu mporagi. TasaJi solul, apoi
udati abundent.

F?
P

CARTEA

P h t e szdite fn trunchi de copac

31

H t e sugestii de plan tare

i
1

GRUPA3

DOUA

NIVELURI

1
I

fn ramurile laterale scobite ale


trunchiului plantapi plante cu
flori si frunze de forme diferite

Datorita microorganismelor
din sol ~irhdicinii
plantelor, cu tirnpul
trunchiul de copac poate
putrezi ~i'lgi va pierde stabilitatea. Astfel, Tnaintea
fiecarei plantlri verificaji
regulat partea interioara a
trunchiului ca acesta s i nu
porfiunile intefie putred ~i
rioare sti nu-i fie moi.

5 fire de nolana
(Nolana napiformis)

3 fire de n&turei
(Gomphrena globosa)
1 fir de ciucqoarg purpurie
(Lobularia maritima)
1 fir de iederg
(Hedera helix)

I
SUPOWT IDEAL'

7.

Buturugile bZ&e pot fi


folosite GI supon ideal penuu
boluri sau ciubere mari (dreap- :
ta). In compozitia din imagine .sunt plantate urechelnifl pur- '
purie gi ochii-,soricelului cu flo&:'

albe.
11

4 fire de ochii pricelului


(Saxltiaga panicdata)

5 fire de urechelnip
.Purpurriesen (Sempe~~vum
,Purpurriesen)
8 IMP AB/IMP SRL

Trunchi de copac cu kri@ 6


ieded care prefer2 umbra.
Florile colorate ale cercelqului
hveselesc wmpozi$a (st&&.
1 fir de cercelq (Fuchsia)
a 1 fir de ferigZ

(Polysrichum s e t i k m )
a 2 fire de glecoma
(Glechoma hederacea)
1 fir de iededi ,,Ingobertn
(Hedera h& ,Ineobert")
"
"

Scoarp groasa ~ifibrele


viguroase izoleazti Trnpotriva gerului, astfel unele
plante perene pot ierna Tn
tunchiul de copac. Plantele
sensibile la ger, precurn
abutilonul, toarnna trebuie
transplantate Tn vase ~i
puse la iernat in casa, Tn
locuri lurninoase. Scoateti $i
cornpostati florile anuale.

'xiapAw03 $uptw$p~Gwap uwnd


.w 1 ap lejp un-lgu!
m m p p s & m e .ade ' ~ ~ W U I in1ap alnue~6!n[nsen inpun4 ad
~ ~ u P ! W W ~ e p % m s
~ '!lollap ~I!ZPI !i&a~n3
!Wind
nl
mwfi!$W~O~V
.!ew : ~ u t ~.p
e.
I p*

-r-%
-

mr-q
*
,
.

.ewe! ap !nlnsneda~
~ n d u?
w alalueld
~
!iez!(!g
-la4 nu !t JeJ ala~ueld!jepn
.aseo3aunlui nes aseou!wnl
'aseoJo3eJ !JnJo( u i 'ese3 ui
IeuJa! el und as alale3Snyy
.aleledas '!Jew !ew a)an!y 6
u! !!2e$nq !$eluelda~!S
e!lo$ !ieuedapug '!Je$sg !!ou
~ e d ep u n .gua~edsue~$
ago$ n3 alasan!y6 !iyado3e
!5 !aJawe> elnle~ad
- u a l el 'gses u! 'sou!wnl:,ol
un-J$u?alasen !iezatv y n p
-esy n ~ l u a d10s n:, a3an!y6
u i !!te~nq!ie$ueld !5 aJeo!J
-a$u! alazuny !ieuedapul
.w:, 01 .xoJde ap !Lgnq

mSTqs $pm as 14 3wpun'C@


alh~om
a3 " s pJ ap a p ~ "
p!os :anozpoprj pmqa

.!JO~$IJ~
!!mqPVAE p u n
n3 l m a 10s !nun !pppuq!q

pump~aralsa 10s ISWV .!!uIau


apqw!Ts

7p u a ~ s a~sa
!~~

!9 a m @ n m ~ a apnurar
s
ax
(sns) uuaI.puar3 uon auorps"
are*

md&q

( U u a y u a ~ UOA
3 auqtpSu

wmeqad wn!uoBnp J)
uNiM3NiM3 NOA mQH3SU

II

aJma96~1.13gW3nu aP a!&
Z C1
~oll~w4"
~4aP
aP J!J 1 13
"aYlQMlaqHs"
a!ed ap a~eol$
ap J!J r
*l=Px'lm ap JU 1C
%1?013&l!?~ ap J!4 1 C

4.LNV-k
W P ~ J ~
xaldw3 & U ~ W @ Q J ~0U ~

~lmd
aw!fjunl

PJ
ap !zJ"2~'"!~WC
q!Gre ap alnue~6t
08 JP !JO& Wl C
:llMQs33,3,b

3NVlNVlc

CARTEA

Compozifierosie-ar~in
tie

32

GRUPA3

Alte sugestii de plan tare


C o g CU FLORI

8,

,888

~NGRIJIRE

Plantele rqii gi argintii arad


frumos In locuri umbroase
(dreapta).
2 fire sporul-casei roau
(Impatiens wderiana)
2 fire begonia (Begonia
semperflorens)
3 fire u n i d - m o d rogie
(Lamium maculaturn
,Bacon Silver")
3 fire de ieded cu frunze
db-pesttit (Hedera helix
,,Glacier")

Mu~catelesunt foarte
recunoscatoareingrijirii
corespunzhtoare. Rupefi
regulat florile ofilite de la
baza tijei florale. Chiar ~i
soiurile ce se autocuraJ5,
cu flori marunte, sunt mai
decorative daca le Tndepartafi.piflile ofilite.

Bucurad-d de ultimde zile i%d


inghej s&d pe balcon sau
terasii dzturi de compozifia de
culori frumoase de toamn?i
(shga).
2 fire de Cdocefalus
(Calocephalus brownii)
2 fire de sp?ilgcioad (Senecl'o
bicolor ,,DiamantW
,Silverdust")
2,-fire de v d ornamentalii
:sic~olemca)

FLORI CARE ADO^ 7


LUMINA

I
,

'-a
./k

Toatii vara pu*


axne '.v
poziGa rogu-argineiu, plantaxil
in c i u b ~qezad
,
fntr-un IOC 1ferit de v h t , expus la soare
(dreapta).
2 fire pelin cu frunzig ar '--'
(Arremisia)
4 fire gura-leului
(Anrirrhin urn majus)
2 fire garofife rqii (Dianrh1.c
plumarius ,Davidn)

Q IMP W M P SRL

Frunzele argintii devin


verzi datorita fertilizarii
exagerate cu substanle
nutritive. Plantelor prezentate adaugafi-le la 10-14
zile fngr3~grnhntlichid, cu
continut de fosfor ce stimulaza Tnflorirea, iar pentru
frhnarea dezvoltarii frunziyului, cu continut redus
de azot.

PLANTE CE SE POT CVLTIVA


PE BALCON 51 TERASA

"

"I

GRUPA

IJentru cef cu gustun raffnate

Plan te condimentare in vas de lemn

Prin tre plan tele cultivate pe terasa',


compozijia in cdori sclipitoare ji cu aroma'
pican ta'produce un efect surpriniitor.

CUtLI

GRUPA 3

33

Alte sugestii pen tru plan tare


SALATE

~NGRIJIRE
.-

-.

Amestecul de d a t e cu iz condimentat este aspectuos gi gustos.


Dupg recoltare, phntafi o ald
combina$e de plante (dreapra).

Pentru ca vasul plantat c,


condimente sh vZ aprovizioneze tirnp de siptarnani in
sir cu frunze ~i fructe gustoase, fertilizati o data pe
lung cu solutie nutritiv.5
(jumitate de dozi). in urma
fertilizirii excesive plantele
sunt atacate rnai usor de boli
~i diunitori, iar gustul lor se
estompeazi.

2 1~ l a n t ede cicoare
(Cicohoriumintybusvar.
~liosunl)
2 plante de papadie
(Tmacum oficinde)
Iiiptud
(Lactuca sau'va var.
. .
crjspa)
eruca (Eruca sativa)

MIC RAI AL CQNDIMENTELOR


Amplasaji in apropierea ~ idei
la budtikie vasul cu plante
condimentare aromate (st$nga).
1 planti de pkrunjel penrru
frund (Petroselinurn
crispum)
1 pland de g o v h (Origanun:
J4.e)
1 planti de cimbrigor
(Thymus vulpis)
1 planti de m+ran
(Majorana horrensis)

Remltati ststernatic frunzele


coriandrului, a cepei perene
~i a cepei chinezegi. Prin
Gieri succesiw asigurali
cregerea noilor I5stari verzi,
proaspqi $ifragezi, ca
plantele SZI r i m h i compack $i SZInatoase,totodata
evitati Tnfloririle nedorite.

I
I

f n aceasd lad5 de lemn sunt


plantate rozmarin, cicoare gi
usturoi. Iedera asi@ cadrul
de cdoare ver& (dreapta).
2 plante de usturoi (RLEum.sa r i m )
6 plante de ceapl vhgtg
timpurie (Allium cepa)
1 pland de rownarin
(Rosrnarinusofficinalis)
3 plante de cicoare (Cichorium intybus var. fbliosum)
2 plante de iederii (Hedera
helix)
Q IMP AWlMP SRL

PLANTE CE SE POT CULTIVP


PE BALCON $1 T E R A S ~
-

hori rojii, galbene ji albastre

Culori de fond r"n tr-un vas

' ~ p z ~e!ueze%
3 ) ap axy
(snp4ydoh snrpm;~)
!!#or alyo& ap ary 2
S"?J

(unpywu
=.wOZ
?)F q a

pn!d e ~ q 0JP
1 a qE
:FfejUYP T 7

.uoqeq ap ajueld
nes ! ~ o ny ~ j u a d
juewefg~6uijepn ap ede
u?!iaund leugwgjd~s!ode
'gn!yJjnu a!tnlos !ie6ngpe
alejueld gdnp !ugwgj
-dys g p e l 'gde gjlnw !eu
gysa3au jyje ns 2ue!Jnxn
!ew gyonzap as alajuelc
$e>n3 '&elnbac depf

I
,
,
,
I

-wax enyjodwl a ! j x i o ~ d
eln6!se gpojau glrea3y
.ahnJ ap a6!llg3 n, !!zq
eau!6lew ap mexy Je!z ap
a!S.rgy n3 alajueld !i!~ado3y
.!$!he ap al!lnpespl
de!aw~d a~ejueld
gdnp ap al!z alaw!~du l

'

'I

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

fn douii Iiii puse una intr-dta


sepotier~aplmaecu6d6i
ce fnfforesc prima'vara.

A
\

GRUPA 3

1tlS dWIMV d N I 6

(ZUE.~~OJU.!AX

a l m d ap s q d p
( V ~ PEPVJd)
mpt~-wfioq0!3ap ~;lueldI

-e!lo$le~gdeau
!ievgdapuj 'y~oruldw!p ad
sale !ew Jep '!al!z ~ndlu!$
ub
'JOl!JOl$
ea~adnJlagse pugqna 'epel
uj aldyuuj snqweq ap aiaq

'(&ups) alpasad awposa


prre~dn:, m a ! 5 ~ o d u r ~

'ale1
-au!w an!qJlnu !!inlos lepn
ap ede u?!lenl!p 'qJesgJ
ne !!qlnq a3 edna .ugAeaJ
tueqsuo, lnlos ! i a u ! i u a ~
ad ap perq ap al!rnureJ
evgdapul !Iajnd g~eneur!~d
ap aple:, !ew alal!z u

- -

- Aroma' din regiunile suace

WJr

: I

.-,-I-

1:-

,
,
c
,
-

,fl-,,

,6

nLCESORII:
Q coz impletit (0 70-80 cm)
Q vas din material plastic

O r l d i c i n l de patrunjel

-,,

aroma' caracteristica'preparatelor meditemaae.

I1

O r l d l c i n l de dafin

perjoacie de plantwr~:
mi.Pe

'

'

fundul vasului din m,aterial


plastic efectuatj un orificiu de
scurgere a apei, peste care agezali
un ciob de figll.

Cu o or- ..Ante de plantare


udafi piantele. Dafnul se va
planta ?ncentrul vasului. Presafi
bine solul la radscina plantelor.

UmplM vasul cu amestec de


nisip ~ipZim%ntp6na la 3 cm de
gura vasului. Apzati plantele in
vas.

n spate, la stinga de dafin,


plantaji phtrunjeluldo frunra,
iar la dreapta salvia medim& (distanja intre rsdticini: 30 cm);

4'

7,

8 Dafinul

este un arblwL
nic verde. Exemplarele mai
b l t d n e tnfloresc h mai, apoi
dezvol~
fructele tip b a d

a unui c

.,
Florile ~ o v M u (.us)
i di
culoare roz infloresc in i u l i i septembrie. h t a r i i depQ~.\c
rapid marginea cogului, dc

(JUJ), ue
violet, infloresc in
die. Soiul ,,Icatrinen are
u n gust q o r condimentat p i
frunze dtoase, aspr5.
P2trunjelul de h m e are
frunze cu suprafafa nete&,
aroma lor este mult mai

LC J.LIVIE;I

. .

. .y..(

.u exceptia pItrunjelului ae
.runze, toate plantele din
cossunt plante perene.
Dacl aji folosit tot pltrunjelul, i n locul rlmas liber
puteli planta busuioc din
rlsad. Din acest motiv,
tineti cdteva zile coy1 intrun loc umbros, pentru ca
llstarii busuiocului obfinut
i~
lleascl. Din
t

.+ime..:

d
doza prescnsa.

+.=+

Plantele tiratoare se vor planta


&eza$ co$ulintr-un loc insorit
~iudafi cu grije plantele. in
in fafe: la stinga p%4rful, iar la
lreapta rozmarinul. Plantafi
primele zile umbrifi pufin co5ul.
mbele plante pufin ot

L-.

-=Ax:-.

*,.

--,

CARTEA

Cos condimentar mediteranean

GRUPA3

38

Afte sugestii pen tru plan tare


LKMAIOARA (CIMBRISOR)
DE TREI FELURI
fn locurlie lnsorlre, lngrijite

Data sunt adepfii preparatelor


mediteraneene, cultivafi
neaparat limlioari (dreapta) in
locuri insorite pe balcon, terasi
sau in gradina.

corespunzitor, din plantelc


condimentare ale cogului
putefi obtine mulfi Iistari.
De fiecare data taiafi Ins5
numai djiva listari. Este
de preferat culegerea
superioare a lastarilor,
pentru c i astfel plantele
se dezvolti mai stufos. De
pe plantele bine dezvoltatc
putefi recolta mai mulfi
lastari pe care ti putem
congela sau usca.

1 radacina de lamlioarl
(Thymus villosus)
a 1 radacina de cimbru cu
aroma de lamdie (Thymus x
citriodorus ,,Silver Queen 3
1 radacina lamlioarl de
gradins (Thymus vulgaris)

IARBX $1 CONDIMENTE
Meiul plantat ca fundal, spre
toamna se coloreazi In ro~u-purpuriu (stlnga).
1 r i d l c i n i de mei (Panicum
virgatum)
a 1 r5dicini de patrunjel
(Petroselinum crispum)
a 1 radgcini de ~ o v l r f
(Origanum vulgare)
a 1 radacina de rozmarin t l r l t o
(Rosmarinus officinalis
,,Repanda")

CONDIMENTE IN GHIVECI
Plantele condimentare, cresclnd
in forme variate, sunt ar5toase
Impreuna (dreapta).
1 ridacing de rozmarin
t l r l t o r (Rosmarinus officinalis
,,Repanda")
1 radScin5 de salvie
medicinal5 cu frunze de culoare
rosie (Salvia officinalis
,,Purpurascens")
1 radicina de maghiran
(Origanum majorana)
a 1 radacina de ceapa
chinezeasca (Allium tuberosum)
O IMP ABllMP SRL

___
plante
. _ condimentare necesitl condlfii speclale
de mdiu.
Din mai p l n i in octombrie
tineti co~ulIn locuri insorite
calde, iar pentru iernat
duceti-l Tn locuinfi, fntr-un
loc rlcoros ~iluminos la o
temperatura de 10-15C.
Tn astfel de condifii udafi
plantele mai moderat.
Solul nu trebuie sa fie
permanent umed dar
nu-l lisati nici sa se
usuce in totalitate.

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PF BALCON $1 TERASA

GRI I D A

Vara ji toamna sunt cele mai frumoase

r-rburi ornamen tale fn ghiveci


./

.'
I

-- .
fn efectuf de ex;beranf~ fi natuiaeje a!
acestui ansamblu de plan te rolul principa.
$1
este dejinut de diferitele specii de iarbi. . 4
#

Frum usete sdbatici


I

Compozi$a a1ca"tuid.i din pfante cu iron' pi specii de


iarba' h&ti ochii pe bafconpi terasa' deopotrivii.

9CCESORII:
2 cioburi de ceramic5 sau

CONTINUTUL VASULUI .

CI 1 ghiveci de ceramica
(040 cm)
LI 1 ghiveci de cerarnica
(025 cm)

"

a?.--

CI @mint de flori
P ingrwmint complex
granulat
PLANTE:
P 1 planta de peniseium

LANTANA

(Lantana camara)

mijlocul lui mai. In


Urnple$ivasele cu pimlnt,
1
fundul vasului amenajafi un
2
lisand un spafiu liber de
strat de drenaj de
cm din
margini. Amestecafi solul
Plantare:

7,5 CP

2.5-5

de c o a d a ~ ~ ~ n c e - ciohuri de ceramicl sau cocotaa$e


de argili.
lului
1 3 plante de pdulgt
1 1 plant3 de splinujI
3 2 plante de lantana
2 2 plante de colilie

sub

In

fiecsrui ghiveci a t e o mlnide


Tngr8$imlntgranular.

COLILIE
(Sripapennara)

(Agerarum housronianum)

Planta$ peniseturn in ghiveciul


Plantafi coadagaricelului Cn
mijlocul vawlui mijlociu ~i
cel mai mic. RBsfirafi-i
rldacinile $1 presafi solul, dupa ce pufulcfli la marginile acestuia pen
tru ca mai tarziu s2i poatS deborda
I-aji depus Tn vas.
vasul.

PLANTE ~NALTE

I r l Q 0s
~f
n
w
~
apar Pn iulie-septembrie.
Planta p
e viguroad
~
~poate
c r e p p%nala fndfimea de
80 un.
(sus)

fhdqaricelului fnflorqte
en imieaqwt. Planta per&
tMb$made 30-80 cm
slFen-mghiWL

--

Pe adpinile gra@aee de
(sus) apar Pn
mai-iunie inflorescenv-spic
alungindu-se p W la 20 cm.
Mhunchiurile de fiunze
verde-cenqiu ~iinflorescen~elespic roz ale penktumului
hpodobesc g&ha fn augustoctombrie. La noi peniseturn

40 cm ale

~~

IWidqii (sus) au flori


albasuu-intens ce apar din i u k
p&n&la primele fnghepri. fn
vas plantaji soiuri scunde (de
cel mult 30 cm).
Lantana, cu.florile sale fn
tonalidri d d e de galben,
portodiu ~i rqu, se i n t q r d
bine ?n ansamblu. fnflorqte Pn
mai-ocrombrie.

SBdifitn centrul vaurlui cel mai


mare Minufa.Pe cele d o a
laturi, aproap de margini, plant$i llavtana.

Plantali cdlilia api&ape;mde . '


6splinuM,nrpanivmrpate~
acesteia. Comple~lip3m@ntk!i
vaselor $i udaji abundef~tplaWIle,
.

..-..-A.

A I L

mente mobile, pe care ciuberele se pot deplasa reped


~i usor.

.-

.a$nu!u p u p alsad nou


u!p !iepn '$exn aueo4 a$sa
lnlos p e a .an!yl$nu aiue~s
-qns $epn ap ede u?lie6
-ngpe !ugupxdps pnop u?
gnop u!p Je! '3!ul!z alueld
ap lnlquesue !iepn yde
g$lnu !ew pqsa3au ala~ueld
$g$e n3 'al!JnqJa! 3sa~3!Jew

!ew $unr ala~ueldlp n:

U I a1e1m1d aro[or,ynm a p o v
n3 15 nrluar, U J mpnr nr, % p a
au!%ur! o p a j o !JOE ap e p g

XLVMfldWd BLW'Id

a m mid na uad .ii~sa3ns


.

a~w

J uns

(nldmis3sasa/i~Buj
., as :regni3 ap
n

PLANTARE

Frumusetea compo&$eiprezentate se datoreazi noitijiibrmelor, culorifor,


: p h u r i f o r gi aromelor.

COMJOZI'JIA
7

AMFOREI.

MENTX CU PARFUM DE CITRICE

(Mentha x piperim
var. cirrata)

C1 vas de lut fn forma de amfora


cu 12 orificii (060 cm)

CI cioburi de ceramica
CI plantator
CI pamant de flori universal
CI compost
PLANTE:
C14 fire menta verde
C1 4 fire
Mentha piperats var. citrata

C1 2 fire menti piperats

CI 2 fire menti aeafh


CI 1 fir Mentha suaveolens var.

Alegefi o amfor&cu orificii


Puneti cioburi de ghiveci peste
orificiile de scurgere a apei.

PregZLtiti un amestec din patru


p8rfi de parnant ~i
o parte de
compost. Umpleti ciuMrul cu acest
amestec.

In cele patru orificii inferioare


plantati m n t i i d.
Afana*
radkinile, apoi umplqi golurile
din jur cu pZLrnd.nt.

Plantali menta creafa M c m lalte doua orificii mijlocii, iar


mentha suereolem var. variegata
in centrul vasului.

variegata

MENTX CREATA
(Mentha spicara

4' -

var. crispa)

ENTX

PIPERATA

(Mentha x piperita
var. piperita)

MENTX VERDE
(Mentha spicara)

CU TULPINA

DREAPTA

PLANTE SCUNDE

PLANTE INTERMEDIARE
tubm @3rawsmde* cu

In cele patru orificii superioarl


plantati Mnh. piprata var.
citrata; Tn orificiile din mijloc poneti
d t e un fir de mnth piperas.

4u~Wslkdmilbr snrb

LW tkq!l mm psate ma-

Ml @'&@Ria

gi w dmmina

oetekb @l&rs1.PentPtr
(sus) are frunzele rotunde, de
culoarea bronzului, cu pa&m
reconfortant de lhbie.

Menta creajii (sus) este


varietatea selec5ionat3a mentei
veni. Frunzele verde-inchis, cu
nervuri adbnci au marginea fin
incregt3.

M a t 2 swveolens var.
yaclYaClegzta sau menta cu
parhm de mere are frunze cu
margifie albg sau crem, ~i
parfiun pl~c*,& b
-

Menta verde are frunze de


un verde-viu, fin incre~ite,cu
parhm de ments sau l h a i e .

are parhm condimentat,


frunzele ovoide cu v b f d
ascuGt sunt de culoare
verde-viu, rogu sau mov,
in funqie de soi. Frunzele
proaspete sunt folosite la
condimentarea sosurilor ~i
desermrilor. Din frunze
uscate se face ceai.

T&i@ riso~li
ce les din
ciubar $ ciupiJi ~$rfun"le
I&*
tarilor, ca plantele fie
dese ~icompacte.

Ud@ plantele abundent, cu


grija. DUNsedimentare,
reumpleli vasul cu NmPnt.

aple:, !ew ala> alapeo!~ad


UJ y q u n !i !!iau!ur!p
Inun3 ui aleos ale apun 301

(==F

.SVA a!*d
xa
l
p
v
w
)
yerad!d puaw ap a q 0

(+P

m d w ~ d ! ~ qap w
q ~.I
(2muuaddad
m1800Y3"U " ? ~ ~
pnmm ap Jy I

%1-

i*&yjj7j1..'

I*.

.~w-a!~udz
uj a ~ h o g 19
q u n 0s
ap tmxxg~uja%u!~e$puaq@
auqmw n3 azuny ale IaplaA
s!uSa~alsa jgsad ~nzo%oa

. a x m n p !S aq@NOH n5 lvsapuj
<apla~
ro~m
un -r.uroj
!9 ~&ne-a!un! u~mapunqr!

.!eur-ag!~dr! tq ~ s a r o p q
' p i ~ i d n ap
s ~ol!up~pl
a a1aps !log n3 %ouurapwas10s
pw~oj!un are1!p!wn !Je~d!sv
ap lo~uadmea ~ s apwoqq*g
.alepm
!loin3 na !S a l u n l p 1uns alpold
'SEA UE EJlZAnp5
.a!un! UI tuyd ~w !nl
nnuad plaap! a m c ' a u ~ ~ ' c1n3o[[!w el ap luapunqr! a ~ b ~ o g u ~
a p ~ 3!uSan
a ~ !a~uelde p!l!d
'09
elue!mA .!nua~-nnseqppnla~n
.xew ap r!aw!i@uj~%U!IE ' a p ~ a ~
n3 Jaj!uo> un alsa (sns) ~ q # l
3 ! u b ~'JOI!IOUU~ IsnqJr?(sns)

Alte sugestii de plan tare


Rozmarinul ruginiu infloregte in
rnai-iunie, iar cirnbrigorul de
d m p in mai-octombrie
(dreapra).

Ca o minigridini japonezi
s l riminl decorativi, tr@bule Imgrijita regulat. IndeNrtafi frunzele ingllbenite
#i ofilite, #i tiiati ramurile
uxate. Ciupifi cu mIna sau
cu foarfeca florile vqtejite
ale rododendronului.

1 jneapk (Pinus mugo ,,Mops")


1 rozrnarin ruginiu
(Andromeda polifolia
,Nikko")
1 rogoz pestri~(Carex
morrowii ,,Variegatan)
2 cirnbrisori de &p
(Thymus serrpylllum ,,Minorn;

I BONSAI DECORATIV
Nici una dintre compozi5iile de
plante in vase nu poate concura
cu un arbore pitic, cu formii
frumoasl. Acest ienupiir de
Virginia, inconjurat de rnqchi,
a t e o miniaturs a celui Pndnit
in naturl (schga). Grldinarii
'incepltori pot cultiva cu succes
ienupir, deoarece este rezistent
gi nu necesitl ingrijire special&

I
Acest vas contine plante Pn
diferite nuante de verde.

1 chamecipwis
(Chamae-is
obtuse
,,Nana ~Giilis")
1 euonymus @uanymus
brcunei ,Gracilis")
1 armeria (Armeria
juniperifblia)
I cimbalaria (Cymbalaria
m uralis)
O IMP AMMP SRL

1 ienupk de Virginia
Quaiperus virginiaiaa)

La plantarea mu~hiului
stelat in var, avefi griji
de ridicinile rododendronului, d m r e c e acestea
crex foarte aproape de
suprafati. Verificafi periodic urniditatea solului
muqchiului stelat. PInl la
inridicinarea plantei,
menfineti solul uniform
umed.

b
I

W-02-10-062

ISBN 978-963-86092-8-1

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON 51 TERASA

Plicu te privirii, u tile organismului

n te medicinale in vas ceramic

I
I

GRUPA 3

--.

Plan tele medicinale ujor de Ink r l L

ate fn vase ceramice, sun t nu n umai


afnectuoase,dar i gustoase.

F
k+

Aspect frumos, gust specitic

PLANTARE

Plantefe medicinale cultivate h vas sepot totdeauna culege q o r ~i au spagu


suticient pen tru a crqte abundent.

CONTINUTUL VASULUI
MUSETEL MEDICINAL
. Posmarinus oficinalis)

ACCE30811
O vas de cerarnica (0 50 crn)
O granule de polistiren
Ll folie permeabila
Cl Mm8nt de flori
5 compost
O Tngragirn%ntorganic
complex
O roaba
O x o a @ de copac mirunfit3
PLANTE

O 1 p l a n t i de rnuptel
medicinal
Q 1 planta de rozmarin
5 1 plant2 de mentii verde
CI 1 plant3 de iarba-fetei
';I1 plant2 de roinifa

.
MENTX VERDE

Pentru ca vasul sa nu fie prea


Amestecafi trei pa@ de
greu, depuneti pe fundul lui
parnant de flori cu o park de
boabele de polistirenIhtr-un strat compost, la care adaugafi o m&i
gros de 7,s crn. Plasali peste strat o de Sngra~am8ntde grajd. Umplefi
folie.
vasul.

(Menrha spiam)

'

ROINITA

(Melissa officinalis)
IARBA-PETEI
(Tanacerumparrhenium)

TULPIN;~ERECT^

PLANTE BUIACE

PLANTE INTERCALATE

Rommdnul (sus) fnflorqte


din martie p M Pn iunie. In

Roinip medicinal5 (sus) se


extinde repede si atinge
fndgimea de 1 m. Frunzele sale
au un parfum de 1Pmiiie.

Menta verde (sus)este folositP En Anglia pentru prepararea sosurilor de mend.


Ceaiului Ei confed un gust
proaspst de mend.

timpul iernii fineri ?n


aceasd plant5 vqnic verde.

Mqeplul medicinal
Pnflorqte din mai p2nP Pn
august. Florile sale uscate pot
servi la prepararea de ceaiuri
calmante +ittllm&iuitoare.

Poate fi utilizad pentru prepararea bluturilor reci, a ceaiurilor fierbingi ~i deserturilor,


dar este aspectuoass ~i fn
buchete de flori.

Din florile ~ifiumele verde


g b u i ale ierbii-fetei se poate
prepara ceai cantra migrenei,
cu dect calmanr.

Repartizati plantele uniform in


Plantati romarinul la dreapta,
in
llnga rnuselel. Anterior rasfivas. Plantali mu~ejelul
partea anterioara si in rnijlocul
rali-i radicina. Plantati menta in
vasului.
fata mu~eJelului,
la stinga.

Presa$i bine parn6ntul. Ud&


Plantafi roinip in fala, la
plantele, lasati p&m&nt~l
sa se
dreapta, iar iarba-fetei la o dissedimenteze. &ternefi peste el
tanp mai mare, la stlnga.
scoaaa de copac maruntit&.

Alte sugestii pen tru plan tare


CEA@

MARE DE CEAI

Cqca cu plante medicinale


poate fi un cadou inedit (dreapra). Soiurile de mentl au un
efect rzcoritor, iar frunzele pigmentate ale cimbrigorului au
miros a l h 2 i e .
1 pland de mentl verde

De tndata ce plantele se
inradacineaza in vasele de

recoltarea. Astfel plantele


vor fi mai aspectuoase, mai

(Mentha spicara)
1 plant5 de mend piperad
(Mentha piperita var. piperita)
a 1 plant5 de cimbrigor cu
miros de I k b i e (Thymus x
cirriodorus ,&gentus")

ma de tufa. Culegeti frunzele


~i flprile tn zile uscate, pe cat

posibil, dimineafa.

CEAINIC PARFUMAT
Ceainicul uzat pot semi ca excelent vas de flori (srhp). Florile
gi k l e plantei agastache pot
fi folosite in ceai sau 2n salat5,
conferind acestora un gust discret gi q o r dulceag de anason.
inlocuirea plantelor medici-

1 plant5 de agastache
(Agastachem'sata)

C O M P O Z I ~ EPARFUMAT~
Mugcatele parfumate cu florile
lor aspectuoase gi f u z e l e deosebite p a r h e a d caaiurile ~i
dulciurile, arMnd deosebit de
estetic, plantate in vase identice.
1 plant5 de mu9cad (Pelagonium crispurn) cu frunz.2
crea~iigi rniros de l h % e
1 plant5 de rnqcad (Pelargnium graveolens) cu miros de
trandafiri gi scor~igoar5
1 plant5 de rnqcad

(Pelargonium tomentosum)
cu fiunze piiroase
B IMP AWIMP SRL

RQP-02-10-W5

nale recoltate se poate efectua prin cuttivarea de noi


plante oblinute prin butalire.
Taiati Iistari cu lungimea de
7-12 cm de pe roini$3, rozmarin sau menti. inmuiali-le
intr-un preparat hormonal
stimulator de inradscinare ~i
plantali-le intr-un amestec
din perlit ~i sol fara turba.
Plasati vasul intr-un loc lumi-

D lad%de flori (lungirne: 1 m)


O granule grosiere de argila
O folie permeabill

cu degradare lent5

O 2 plante de ruii
D2 &ante de papuciidoarnnei
fl
4 piante de hibrizi pitici de
sporul-casei
D 1 planta din hibridul
,Lanaiw de sporul-casei
';12 planta de dyssodia
I 1 olanta de sanvitalia

"
C

rnTALIA
(Sanviralia
procum bens)

0-

o u q r e h formit de &t
Planta pqmcii-doamnd
I n f l o q t c fn mai-octombrie gi
are o M
+
z de 40 em.

Trebuie &d de p U @ &t.

Sporul-casei (sus) are flori


de culoare abl?4i

roz ~rogie.
;i

Hibridul ,,L9naimd
sporuluieei t n f l o r v h
eulori aprinae de qu-carmin,
deasupra M o r sale verde-

bchis.

1
I

lncorporafi p&tnhului de fk..


In partea din spate, Tn mijloc,
plantati doi ruji, la dreapta ~i
ingr2~2mintcu degradare lent2.
la sthnga cdte o plant2 de papudC
Umplefi lada lasand un spafiu de 5
cm intre nivelul pirnhtului gi mar- doamnei.
ginea superioari a lizii. Ave$ griji
ca folia GI nu se deplaseze.

Rujiii (m)- plante anuale


hfloresc din iulle phi^ h OCtombrie. Varietatea ,,Marmalade" de culoare galben-ausiu se
W$iphii la 50-60 an,avhd

LA MIJLOC

FUNDALUL

tenuil&
ldener Fleck")

- ,

P e r i i a de plantare lncepend
Pe fundul l2zii depunefi uo
cu mijlocul lunii mai. Curmfi
strat de 5 crn de granule
lada balcon. Daci a mai fost
grosiwe de argil2. Decupati la
folositi, controlati-i orificiile de
mirimea potrivita folia perrneaM21
xurgere.
~i clptqiti cu ea lada.

1 de

Dyssodia (sus) inflorqte


fntre iulie pi octombrie, a v k d
o Inafime de numai 15 cm.
Planta in f o r d de d,
cu
l h t a r i upr atilrnatori,
Inflorqte abundent.

- L
w=
-!
Alituri de sanvitalia plantgi

.
;

( I

CARTEA

Flori galbene in lad;

GRUPA3

44

Alte sugestii pen tru plan tare

COMPOZITIE GALBENA
Sub crGfe s t r a u q t e o mare de
flori galbene (dreapta).

3 crste (Tagetes erecta


,,Doubloon")
1 plants de asterisc
(Asteriscus rnaritirnus)
1 plant2 de lotus (Lotus
maculatus)
2 plante de papucii-doamnei
(Calceolariain tegrifolia)
1 tulpinz de gZlbQoad
(Lysirnachia congestifolia)

Vara nu lasafi plantele din


lada de flori de pe balcon
s i se usuce. Cu cat se dezvolta mai frurnos, cu atat
necesitatea lor de apa
creste. La aproxirnativ gase
siqttarnlni dupa plantare st
irnpune inceperea fertilizirii aptamanale cu solufii
nutritive adaugate in apa
de udat.

CULORI TOMNATICE

mk'#

'

d
GALBEN-AURIU SI ALB
fn aceasd lads cu flori pendente
pi abundente de Sanviralia
pmumbens plantate de jurIrnprejur, gazania alb-galbui din
mijloc produce Pn fap medalionului de baltH (Melampodium
paludosum) un efect cromatic
deosebit de agreabil.
2 plante de Sanvitalia
procurn bens
3 plante de Melampodium
paludosum
3 plante de gazania (Gazania)
O IMP ABIIMP SRL

Crizantema de gadin3 (tuf'anica) cu flori abundente rogii pi


aurii e v o d nuanpele toamnei
( s b g a ) . Pe balcon sau pe
teras1, aceastZ plantZ Pnflorind
Pndelungat, se cultiva de obicei
tnpp.

3 crizanterne de @ding
(Dendranthema
grandiflorum)

plrfile ofilite, stirnulend


astfel infloririle succesive ~i
impiediclnd forrnarea
rnicozelor. Vara scurtafi de
rnai multe ori lastarii florii
Sanvitalia procumbens,
pentru ca frurnoasa planta
pendant2 sa infloreasci
pang toamna.

I
1
I

-RO-P-02-10-048

* a p ~ 3 iaun
m

auropre \-npqp~oqap
..

JO\~JOU ~ ~ J O lmu01~2rdun
J E ~
EW
if

a m qiqou aiasnunuf o ap

Fforipe postament halt

PLANTARE

Po vazefede piatri vofuminoasepi indte, pfantefece se pot d t i v a pe b h n


se dmofta'p i.nfloresc viguros pi din ababuanpi.

CONTINUTUL VAZEI DE PI AT^

--

nCCESORIIf D vaza mare de piatri


a b u d t i de cerarnica
D pamant de flori
CIingra$lmlnt
cu degradare
lenta

PLANTE:

BALSAMINA ,,SUPER E

G!1 plantl de balsamid pitici

~ W '

(Impatiens walleriana
(Pelargonium zonale

,,Super Elfin")

,,Kardinal")

CI 1 planta de m u ~ a t obi~nuit5
a
0 2 plante de m w a t 5 pendent&
FWbada de plantare: luna
de difcrite culori
I planti de verbena pendenta
mai. Arnplasati vaza la locul
B 1 planta de cercelq pendent Gu definitiv. Aveti grija ca pe
fundul enesteh 4 existe orificii de

xurgwe a apei.

MU SCAT^ PENDENTA"
,,SUMMER SHOWERS"

1-r-

(Pelargonium pelrarum

Apzafi pe fundul MIU~L


bucstile da cerarnM. Arne
cati plmentul cu ingrlglmint~
artificial. Umple9 mza @ra&
aproape de margini.

,,MEXIKANERIN"
(Pelargonium peltarum

,Summer Showers")

,Mexikanerinm)

\
CERCELUS ,,MARINKA"

VERBENA (SPORIS)
,,KLEOPATRA"

(Fuchsia ,Marinkan)

(Verbena tenera ,,Kleopatran)

PLANTE PENDENTE

Cercelqul pendent (sus)


infloreste din rnai pSn5 in
octornbrie in culorile alb,
roz ~i rogu.
Verbena pendend se
davolt5 extrern de viguros,
avhnd flori abundente h
culorile alb, rogu sau albastru.
Se poate cultiva in c i u b ~ ,
arnpolng sau I&.

MUSCATA PENDENTA

Mqcata pendend (sus)


se remard prin frunze
asem5niitoare frunzigului
iederii. Lungirnea Iktarilor,
rarnifichdu-se puternic,
poate atinge un 1,5 rn. Florile
sale simple sau invoalte, albe,
roz sau ropii, uneori bicolore
apar din rnai pan5 Pn
octornbrie.

CU TULPINA ERECTA

Mqcata obignuid (sus) are


inflorescenje urnbelate cornpuse
din flori simple sau Pnvoalte, de
culoare alb9, roz, rogu de
somon, portocalie sau rogie.
Balsamina piti& inflorqte
neobosid din mai p h 5 in
octornbrie. Florile sale sunt de
diverse culori, fiind simple sau
invoalte.

Pentru locurile din umbrh


alegqi plante iubitoare de
umbra, de exemplu begonia cu
tuberculi (Begonia), care are ~i
varietag pendente aspectuoase, begonia cu fnflorire
continua (Begonia semperflorens), cercelu~pendent
(Fuchsia), floarea de abutilon
(Abutilon megapotamicum),
balsamina pitid sau hibrida
(Impaciens walleriana;
Impatiens Neu-Guinea).
Caracterul ornamental verdealb al frunzelor se poate accentua prin glecoma cu frunae tarcate (Glechoma hederacea
,,VariegataV), iederi obignuit5
(Hedera helix ,,Ingobefin) gi
.
urz1d-moart8
(Lamiom macu,,Beacon Silver").

M a t i plantele pentru ca balotul & radacini s l nu fie uscat.


'Iantafi in mijlocul vazei cele dou.3

Plantafi la stinga, Tn spate,


bakamina, la dreapta de
aceasta mu#catroQI$muitii. Pma$
pamentuli n jurul r8dMnilor.

-6

Plantafi Tn stenga, Tn fala, verbena pendent& iar la dreapta


acesteia cercehrgd pendent, pu$n
indinat spre marginea va2Li.

Tasati bino pamintul Tn jurul


plantelor 9 umplqi adinciturile cu pamint. In final udafi
plantele cu un jet slab de a*.

.gu!pg~6
ul nou u!p al-!ie$uelda~!S
ala~ueld!ie!p$eJeAgu!Jd 'In$
-ugued amsn as !I gs !iesgl
nu !S 'u!ind al-!iepn .3, f; 1-8
ap e~n$eladwax
el 'sou
-!urn1301 el al-!iau!l .a!3ol[!u
a u ! q u ap ala~!q6u?eun
a$!:, eun al-!ie$ueldat]y a z
-unq !S al!Joy al-!ieuedapuj
.seA u!p alajueld !ja$eo3s
'euueol .)eula! el aund

.a!~quro330u~
p q d a!p! u!p 4 & u n p p y a i b r
- O P E !"pOq-p!'PO
'(~VJS)
! n ~ n o q - m p ! ~ ap,
o aputuol
15 p w apoD ~ y a d s 'snp,ja
a~
- o p ap y u g m <aseo$v~%
alaz
-ung pqou !4 a n q d Isenurn un

.eugw n3 !5 ~o2na d n ~
$od as ~ola~e3Snw
alazuny
!f e[!l 7nlaq ne-s a3 J O I ~
-014 alazunq !5 e!!~3!$ewa$s!s
!ieugdapud p e p ~ola$ueld
ea~!~ol4u?
elnw!gs !ia-+nd=an!$
-p$nu !!blos $epn ap ede u l
!ien[!p !ugug$dgsnqed-!a~$
el g$ep 0 'an!$!qnu aiue~s
-qns aynu 'alida3xa g~g4
'R!sa>au a~exuaza~d
alaxueld

(,aqox a ] ~ ~"a ~ 1 o .'RA


u
q m w o d d y ~.jaquma?gq)
e!%~aqura~a!u
ap a ~ u e 9
~d
(BEEmnvg)
e m u e l ap a ~ u e ~ d

Compozitie parfuma t i
I

Vasul plan tat dens cu flori Indnta' privirea pe orice fef de mas&

ACCESORII:
O t a v i de ceramic2 (040 cm)
O suport
O folie permeabili
O pietris
O pimant de flori
O granule de i n g r s e m b t cu
degradare lenti
U muvhi de turba

CONTINUTUL VASULUI

b
HIBRID DE

L-'-

LINARITA

(Linaria biparrira,

PLANTE

GERBERA DE GR~SDINA
AMESTEC ,PANDORA
PASTELL"
(Gerbera jamesomi'
,,Pandora Pastell" arnestec)

LAVENDER PINK"

CI 5 plante de linarits
CI 1 planti de gerbera
CI 2 plante de garoafe
CI 2 plante de pansele

Pu* pe fundul vasului o %lie


perrneabill ~io man&de
pietrip. Arnestecati plm&ntulcu
ingraSirnAnt mjteral ~idepunei-l
Pn vas.
r. 4

,,SORBET
LAVENDER ICE"
(Viola cornura
,,Sorbet Lavender Ice")

(Dianthus caryophyllus
"Lillipot Lavender Pink")

PLANTE CARACTERISTICE PLANTE PARFUMATE

PLANTE DE B O R D U ~

plasarea ~ n usuport
i
dln
material plastic sub var.
ET mlufie optima este Gi
am@mTi o da@ cu vwul
gi un suport care ra se
ma&ze la coloare ri rnate-

Linarip (sus) infloregte in


iulie-septembrie. Florile pastel,
inalte de 20-30 cm, sunt
asemkItoare gurii-leului.
Gerbera este o plant%de
griidin5 gi de apartament cultivat5 in ghiveci, foarte indrQitI.
Florile Pnalte de numai 20-25 cm
ale seriei .Pandoran sunt de
culori diverse.

Perioada de plantare: din


primavari p i n i in toarnni.
AlegeJi un vas potrivit mesei pi
florilor. hgrijiji-vi $ de un suport.

Garoak de gr&diniiscundii
(sus) este o plant5 anual5 de
strat sau de ghiveci foarte
popuad. Soiurile seriei
,,Lillipotn au o indilfimede
numai 20 cm jii o constitujie
deosebit de compacts.
Garoafa poate fi inlocuid
cu trandafirul pitic alb, galben,
roz sau rogu.

Panselele inflorbc 111 maiseptembrie (sus). Mijlocul


alb-galben a1 florilor violete ale
soiului "Lavender Ice" este
ornat de un desen negru.
Panselele pot fi tdocuite
cu nierembergia argentinianz
(Nierembergia hippomanica
var. violacea) de forms gi
culoare asems~toare.

Plantali in faJa doui garoafe;

)Isnga margine, pe ceIe doua

laturi ale gwberei plantaJidrept


tmrdura cae o pansea. .

UdaJi plantele abu~ndent,dar


cu griji, dupi care acopriii
spafiile dintre acestea cu mu*i de
turM.

Vas de flori pe mas;

GRUPA~

46

Alte sugestii de plan tare


PARFUM DULCE

7
-

..

. -:xil:,.

~,

JtlPl.i;,-- .i-.
, ,d,,,
~ertiiizareaplantelor se
poate efectua ln mod simplu
prin utilizarea b a t o a ~ l o r
fettilhanto. Pentru un vas cu
un diarnetru de 30 cm folasiti
doua batoane. Infueti-le
complet ln pi3mAnt IAnga
marginea vasului, dupa care
udati plantele. Repetati
operatia dupi doui luni.

AIbip Pmpreunl cu garoala


form& un buchet de mass cu
un parfum fermestor (dreapta).

2 plante de albigii mirositoare


albg (Lobularia maririma
,,Snow Crystals)
1 plants de albi$%mirositoare
violets (hbuiaria maritima
,,Orientdische Nachte")
2 plante de g a r o h chinezeasd (Dianthus chinensis)

Acest vas original hmnjoarii ca


un inel bara parasolarului (s&P h t e l e iubitoare de
WMpot @i condifii favorabile h &de fierbinfi de d in
hurile ferite de Mtaia soarelui.

.'

,'#I,i.11
,,,I;?

A.

a 4 p h t e de begonia roz vqnic


Pnfloritowe (Begonia semperflorens)
4 plante de IobeIia violetdbsuui p i t i d (Lobeha
erinwJ

Pe masl lung5 sau ow&, l d a


de flori, e c h i l i b h d prin frumusere formele mobiiei, arad
PnchtZtor. Deosebit de elegante sunt fndeosebi l&de din
por5elan sau lut ars, fn care se
potrivesc excelent panselele
(kpm).

a 3 plante de pansele Wola


wiuodriana ,Rally Lilac Cap")

2
htrs~inejicu grija tavile cu
flori, deoarece ele sunt Tn
permanenla In fala ochilor.
indepirtati florile panselelor
$i garoafelor scunde de
indata ce s-au trecut. Astfel
mentineti aspectul estetic a1
florilor $i totodata le stimulati lnfiorirea. Mentineti solul
uniform reavan. Este important controlul de zi cu zi al
plantelor, deoarece soarele
le usud repede solul.

.a~plnwap !a!l04
eie~e~dns
ad !S !$lo)ullod eaj
-sax !5 lol!ua!nJnq alaiu!luas
e!itydlul rjn!qodoap lad
alalelu!ue IS l n l u g ~'aJplnur
ap !a!lo+epnp u~ ~e!43poaun
lede a m 'iPy!ua!mnq pqe~6ap
!etu $5, ai-!ie~niglui'>saJg$ul
as nu al!upppeJ pug:, wed

.$u~uigd!$amd !eu a!o~au


ep re2 ui !b alaiueld !5elo.1$
uo, a!eold gdna .~olalueld
ezeq el a~n3g4alaueol!q
e ~ d ~s o awapunqe
d
al!ald
.a$epn ay gs !nlnlaqn!>
e p~eo!~asad
e w e d u!p
alaueld !t E:, ')uale !1~pn
'~allupgpp~
run! u!p !nl
-nlm eaun!zoJa laWe eyna e
nquael w e ap uu $a! un n3
al-bepn 'ane44 [upgpp~$31.11

(s![BJ~ UI E!JE/'IB~UI~)
E ~ E ~ E ~ U
apI pesp
! ~
I
(EUI!I!RUI
e!.relnqo7)
e,reoSnmp ap pnpesp p
(wnaso~u r n ~ a ~ d r l w
urn~a~dgaq
ap !JnpeqJ p
(e~dea~p)
mn~a~dqaq
!S epelequrp 'e~eoSn3n!~
u!p asnduro3 I!!!J~u! ap n[dur!s
~ol!!l!zoduro3 apeJo3ap puoj
pajo peje lua~edealel!n a p q 7

(s!~eg[nn qnrupd) !nln3n3


-w!loqn!> ap !JnpeqJ 0 I
("ald~nd
~no[ai\"eue.y2or]]!M
E [ o ! ~ ,,ald~ndnol la^"
ainlasued ap !Jnpest?J E
*(&U~IS) ! J O I ~al!Jaj!p
~
ap !n1n3n3-w!ioqn!3 !S p d m d
ainlasmd areoapnlpas wsme ul
p~pllJi$
POUT UE l!SO[Oj Tf
a ~ e o dF J I E ! ~ap So3 1nA!leJo3aa

yxvAWIaa aa So:,

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

G & G E ibulbi

Vraji de primivari

Plan tare sub arbujtii ce infloresc


prima'vara, florifemirun te pestrite ofera'

..

Mir ornamental cu flori

ACCESORII:
O ciubilr (040-50cm)
O cioburi de ceramid
'3 sol de flori universal
3 T n g r W M n t cu
descompunere lenta
CL plantator

Vara, dupi Morirea din primivam",plan tafi h~j d rnkzlui ornamental flori
anuale vesele.
CONTINUTUL CIUBXRULUI

,,GOLDEN HORNET"
(Malw

CI 1 mar ornamental

,Golden Hornetn)

O 2 ghivece de lalele

PLANTE:

,DON QUICH

O 2 plante de nu-ma-uita

Quichote")

7 3 parSlufe
3 1 plant5 de ochii-pricelului

PLANTE ~NALTE

M
'

a ornamental (sus)

Laleaua ,Don Quichote"


40-50 cm gi deseori se v h d
preforfate. La plantare pot fi
folosite ~i alte soiuri rogii de
lalele forpte cu inflorire drzie.

Floarea de nu-m6-uita
inaltH de 15-40 cm are flori
albastru-azuriu.

PZrduple (sus) au indgimea


de doar 20 cm, florile sferice
infloresc din martie p h s in
mai.
Ochii-~oricelului
are flori
albe ca dpada, ce infloresc din
mai phi5 in iunie gi prefers
locurile dcoroase,
semiumbroase. Dups inflorire
se planteazi in grsdins.

umezig ciubarul. Acoper@iorifiul

de xuqm a apei cu un ciob.

PLANTE SEMI~NALTE- PLANTE SCUNDE

(sus) atinge indfimea de

atinge indfimea de 3 m, iar in


grsdins chiar gi 5 m. h t a r i i
soiului ,,Golden Hornet" se
r&firs vertical. Din florile albe
se dezvolts grupuri de d t e
patru fructe rotunde, cu
diametrul de 3 crn.

Qs plMltim: apiifii.

prefoflate

(Tulips ,Don

1 Noaptea acoperifi plantele


impotriva Vnghejului cu
material fesut des, dar nu
greu. Rezistenp fafa de ger
a plantelor forpte fn sere
este mai mica decdt cea a
plantelor crescute In gradins. Pe vrerne calda, d a d
bate soarele Tndepartafi
materialul de acoperire,
deoarece sub acesta temperatura crest@foarte

I 1

In spate phntati RPinrO armmental, la dreapta un fir de


nu-M-uita, iar in fa@ o p&r1Iu$3.
Scoatqi laleaua din ghiveci.

Af&na$id
trl gi m&ecejl.l
un pwnn de Ingr&&n&ntcu
deSC6mp~1~5e~e
knti. Punefi
amestctul in dub&.

PuneJi lahaua in fata mgrului.


in stanga plantaJi d t e o numi-uita $ o p&&Jufa,Fn fata c6ta-o
pir&l@ ~id i o r ~ e k r k t i .

b
1
Tasati fin sdul la radacini ~i
urnpieti ciubirul cu pamlnt
pAna la 2 cm de borduri.

Udali cu grija dar abundent

se
G plantele, ca solulse lipeasci
sedimenteze
sB

~isa

de radacini.

.eaueld
!&pn gs ! $ q n nN -rgsm
u l nes Ie~e6u l aeuJa! el
snp a!nqaJa ze3 s a x u l gsul
'la6 el auayzaJ sen u l !Z aea
- U ~ ~ ~ Sy
U qeod
~ J J '1n6unl
e-ap lue JeJnqlnaau eqon
-zap aaeod as apun XI un
-~au!'gu!py6 ul 1-!$eaueld
!J Jpqnp u!p leauaweulo
I n J w !lazeox euueol

-!$eaueldal!J
aod !!qlnq euweol -6waa~
as alazunJ4 a:, gued !JnaeJas
ul a(a(a(e1!$mg(! i '!!u!p~J6
le soJqurn!uras 301 un-qul
!nlnla~!~oi-!!qm
!le~ueld
'eyn-gur-nu ap eaJeol4
!t alafnlg~gd!ieasoduro~
-alenueaaueld J O ~
1nx1 U? !ieaueld !f asen u!p
glenguryd ap alaaueld @ ! ~ 6
n:, !iaieo:,s ar!lol)ul g d q

.pnr,sa~r,a~d
saqeo~uL
yrog nr, !!.rap-adam
muode! pb~p
qns !ie~ue~d
apJ
-ODaluapunqa Faun lea~au!iqo
nnuad - ( E J ~ B J ~a~a~gurpd
)
guna~durjg u ! d q u j asseqp
!S aqp pov qqnp 1sa3e u~

-i.znpiz
. .if .i d p s ( 2 ~ ~ 0 1tun
0 3 me3
V

Piramidi florala' m ulticolori

PLANTARE

Cultivafi pe cofoanefe balconulu' fi terasei plante c


a
m
' t
o
a
r
eanuale fiilori
vktice jn cculoi vesele.
A

CONTINUTUL CIUBXRULUI

ACCESORII:
O ciublr mare din lernn
O cirimizi
R borrna~inl
Cl plmdnt de flori
D granule de Tngrigimdnt cu
degradare lenta
Ci scoaai rnirunfita de arbore

PLANTE:
Ci 1 plante de tunbergia
Cl 2 plante de coada~oricelului
Ci 1 planGi de lipxanoaie
Cl4 plante de craije
C l 2 plante de nierembergia

phunbergia data)

Y
Alegeti un ciubar cu pereii
solizi. Risturnafi-l zi perforafi
pe fundul vasului doua orificii de
scurgere a apei.

Agezafi algturi de o coloanl


dteva ciramizi. Plasafi pe
acestea ciubirul, aproape de
coloanl. Astfel apa se poate scurge
mai uyor.

LIPSCANOAIE
,,FARLY SUNRISE"
(Coreopsis gma!hlora

,,EarlySunrise")
C m ' J ESCUNDE
(Tageres parula x)

'

NIEREMBERGIA
(Nierembergia hippomanica var.
violacea)

PLANTE CXTARATOARE

I n f l o m j e l e plate, rotunde,
in culori pastelate ale dp~celului(sus) se f o r m e d
intre iunie gi august. Frunze
verde-cenqiu.
Inflorescenple galbene in
formii de cuib ale lips&oaiei
apar fn intervalul dintre iunie
gi septhbrie. ,Early Sunrise"
atinge indjimea de 40 a.

* Tunbergia (sus) este o


plant3 c5pr5toare cu crqtere
rapids, ale drei flori portocalii
apar din abundenjii din iunie
phii In octombrie. Florile se
evidened pregnant pe
fundalul format de fiunzele
cordiforme verde-lnchis ale
plantei.

Arnestecafi pamdntul de flori


PlantaJi in partea posterioara a
cu fngragmdnt ~iumplefi
ciublrului cele doul plante de
dubarul cu amestecul obinut pdni coadaqoricelulu~i.Plantafi tipa+
la rnargini. Plantafi tunkrgia Tn
noaiele in mijloc, in fafa plantei
fafa coloanei.
c3llritoare.

PLANTE INTERMEDIARE

Dinue fiunz.de duunte,


verde-hchis ale n i e r e m b w
(SUS) apar la lumina zilei h u e
iunie gi septembrie flori violetaprins, h form3 de q d .
Cdple, fnflorind din mai
Pn octombrie, se @esc In
comerj In multe soiuri de
diferite culori: galben,
portocaliu, brun-rogcat.

v e r d e q i o coEoMl v o l u m r
noasii sau un stalp de
beton, TnfS~urafipe acestea
a p l a d de s%rmisau
Ontindefi la 10-20cm cdte
un cablu. Fixqi suporturile
la 5 cm de vas, ca plantele
fi se p o a t i a g i g cu
y u r i n f i . In ciubiirul solitar,
r a supor? se pot utiliza k J e
de barnbus qezate Tn f o r m i
de cort sau un spalier din
gipci subjiri, fixat Tn vas,
respeaiv ldngi acesta.

. - .
stsnga cozilor~oricelului.Plantafi
niemnbergiain mijlocul p5qii

menfinerea umiditlfi agernqi pe


plmsnt un strat de xoarfa de

.(mdvarp)ra~ueldeu!dp
pruua331! i!nsad-qp pnp
-npses !!to$& ! ! r n S g -ma1
ap paapds ad pap! p o r u
- d s e ~qeopodo asa ~ o ~ ! d p s
-pmyo~d-ap~an
a~azung!d 203
'!nm a@saIjop nr, q p p u e ~ ~

.Cmdv)

~ s a ~ ! n oasd!I a3 a~uadox
ap a~ueldp p o s e as g pg,
sap
' w n p ui ~eunqtu

Paravan de flori

GRUPA 3

51

pen trupla
.

&

La finele lunii mai, plantafi


fasolea decorativa intr-un \
volurninos. Plasafi in vas ur
suport de cel pufin 2,5 m. Planta
anuala cu o constitufie viguroasa, crescdnd vertiginos Tn
inalfirne, este ornats de flori
rogii. Asigura o recolts suficienta
pentru doui rnese (dreapta).

,-.

!,

,.
L.

5-7 serninfe de fasole


(Phaseolus coccineus'

POTOP DE FLOWI
Floarea-pasiunii, de culoare
albastra, dezvolti f runze de o
forma rninunata intre iunie $i
septernbrie (st8nga). i n
odornbrie, adapostifi-o tn - 5 4
deoarece este o planti sensibilil
la tnghef. Punefia la iernat la o
temperaturs de 10 "C, udaf i-o
cu m8suri.
3 plante de floarea-pz

'

lii

Ingra$lmSntulcu degradare
lentl administrat la plantare
i$i produce efectul timp de
Zase sSpt3rnbni. Dups
aceasta, adrninistrafi plantelor sipt5mdnal solutii nutritive i u arnestecafi parndnt
granule de ingrlgsrnantcu
degradare lent;. Astfel, pe
o durati de Inca gase Giptsrnbni plantele nu mai trebuie fertilizate.

in

Hameiul ornamental (dftmpfa)


este o plana anuala. Fwfilfi-o
Tn locuin$&din luna martie,
Tncepand din rnai, p4antafi-o
afarl. aici, fn xurtg vreme, $i
forrneaiG un ffunziq dens $ise
dezvolta pSni la o tniI$ime de
cel mutt 3 rn. Florile-i wrzi apar
din iulie pbna i n august.
3 plante de harnei ornamental
(Humulus scandens)

Q IMP ABllMP SRL

PLANTE CE SE POT CULTlVA


PE BALCON $1 TERASA

-TI

'

?I

7
GRUPA :

Ansam blu vesel de CL

Plante anuale in vas ceramlc

toati vara infrumuse~eazaw


ca prin b m e c
terasa, umplhd-o de via$ i culoare.

Compozitii florale vesele


f

Plate &tie cu idorire 2adelung;ztipot


piha' toamna prin abundenp lor de Aori.

fi cultivate pi h vase, dd&d-ra'

rnic dreptunghiular,

CONTINUTUL VASELOR :

dreptunghiulare, cu
lungimea de 30 crn
CZ b u c w de scoaq3 de arbore
sau de ceramic3

2 granule de fngrcigrnint cu
degradare lena
PLANTE:

CZ 2 plante de j a l q
Q

de c~rciurnarese

CI 3 plante de flutura~l
C13 plante de garoafe

slantare: b luna rnai. ?nmuiati


Amestecati in mabi pamant
in api vasele ceramice.
de flori cu granule de
Arnenajati pe fundul lor un strat
TngrB$%rnant.Umpleli vasele cu
de drenaj din bwZ$ide scoaqi de acest amestec, pin3 la cafiva cencopac sau de ceramic&
tirnetri sub margine.

in vasul din stanga, plant*


jalegii (20 cm). in fa*, la o distang de plantare identi& plantali.

4h

chinezegti

Cl 1 plant3 de rnqcata-d~acului

cARcIUM~~RESE

1 1 planta de ruji galbeni

,,OLD MEXICO"
(Zinnia
angustifblia
C
,,Old Mexico")

MUSCATA[ ' DRACULUI


r

(Scabiosa
arropurpurea)

m
I

GAROAFX C H I N E Z E A S ,TELSTAR-MIXyy
~
(Dianthus chinensis "Telstar-Mixn)

PLANTE I NALTE

PLANTE SEMI-INALTE

PLANTE SCUNDE

Jalegul (sus) Pnflorqte din


rnai p2na in septernbrie. Florile
soiului ,,Victorian au o culoare
albastru-profund.
Fluturagii ,SensationPrachtmischungn abundii in
flori albe, roz-palid ~i rozinchis din iulie p%nain
octornbrie. fndilfirneaplantei
poate atinge 80 crn.

Rujii galbeni anuali (sus)


infloresc din iulie p h i i in
octornbrie. Soiul ,,Marmaladew
a t e stufos, cu flori galbene
aurii si o inidtime de 60 crn.
Mupta-dracului se @qte
in corneq in amestecuri de culori alb, roz, rap gi violet. fnflorqte in iunie- octornbrie. fnd5imea plantei este de 40-60 crn.

Garoafa c h i n d (sus)
inflorqte din rnai p8nZ in septernbrie. Amestecul ,TelstarMix" contine flori de culoare
rogie, roz, albz, precurn ~iflori
cu margini albe. Are indilfirnea
de 20-30 cm.
f&ci-le
,Old Mexico"
dispun de flori portocalii, cu v&f
galben, avhd indFirnea de 40 crn.

,sub ap%&-fax

Plantali Tn vasul mare in diagonali trei exemplare de fluturqi. fafa lor, tot in diagonal5
plantati garoaf& chinezqti.

1L1S dYYW dWI O

t
(=!fEur U ~ ~ V J J ? ~ )

! n p a j - d ap a~rreld
(x W=qJ=3)

wgrai3 ap a u y d
'pew ~d a ~ n d q o
a u q d ! i q d u m 3 -arolm!q !.IOU
aP IzYJqYY mIIv3
' u o p a l p w pu~
ul tramm y
3
4 as aeunu!nr p o asmy
~
.(wdmp] durp ~ p som
w
asta q
-ny aq-J 14 a3~~1~la
aurq px.~1;83 pw ppal-.ern% !S
e~aqrasrr~p~ e w r opj ~ q u r e s q

F""""Z

(,MIPA

nha-ana ona
u a ~ ~m
0 s3rau

=&LC)

~ p 3 d

..

a p m d p 9.
(X e r e m amvEYt)
e m u q ap a ~ d
(*.~073t;lf~TP*@3)
ala~q*
(9-?nw)
m@saw
1
(&ups) earpyrd
m u p q XI
15 r o ~ p n p ~ s
n~amtte
un p x a u r ~ oanuap!
j
~nqm
ap uou ap earapoqr

nmnv LW~I

q~ 3nyd rnmap ~ y I d
zor 3n!d rrjepuen ap a~ueldz

u.91.S

3p!d n ~ e p u m
ap aueld z
n h r 3n!d ryepuen ap ~1m1dI
'le3Sn
@my
n3 a1-fipdme !5 apu!dpu
al-fi!o~nint\~
. u o ap
~ Inlens
y !-fimw~d'eureI .(mdw.rp)
euumol g ~ Juapunqe
d
ssar
-OUUJ
a m y !ieauyd . a s e ~
UE apnlpu nnuad sa~dxa
pow

rq $mn lsoj ne pn!d n r y e p m ~

m-vamJ aa nmnnion

..

art^ myd ~ J uad


J msa2ns

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

in ciublir si in ghiveci

Culuva$ plant& de mlqtini ln vas,


ask1 acestea pot fi ampfasate3i pe

-.,>

- ?

.
t.,
.~ola$ueldeau~!ilgu~
ap a!Lutq ug alase~!ie!ue~v
lnpan!q6 u~ '!JOG

.J!W

W W W ~UJ %~4w(!l
!i~ueld

aura= ap p!mau s v s o p a
murnq n:,
u e ~ e ap ~~ o ps ~ a j a ~' lda q u ~el
S!DJ 'n!~nd~nd-lalo!a!log n
:,
d n u q d .a!.rqura~dasul e q d
!p a ~ b ~ o u(sns)
uj

8 ap m ~ f i ~Elu l
.~snfane-a!un! ug a ~ h o ~ u ~
'u 5'1 ap eaurflpu~a % ~ e
u a q p !IOU n~ e ~ u t q j
aleod m p d m m - F J O ~ ! ~
I ~ J O U U Ja p a p u o d
.paurn !d sou!un~:,o~
.~s&ne!S a!ln! ~ J I U Jlede
un-JIUJ'3,91 u!lnd la3 ap pn1
o el o-!lau!l !l t$u!n:,ol
U e q r!nln!os a@a q p al!lol+~ -e~adrua~
-pure! ap a!ba~o~d
p!sa~au uj o-flmnp < e u u r e o-a~n!p!um
~
JV ' E U P ~ I U I ap [njos lnue
!S xu!urnl plnur p!sa3a~
gl~odns(sns) t p a n a ! ~ ~-pde ug mls es p ~ a f a ~!S dUI 1lnu
e!~\ru p p l a n a f u p s
el e q d a ~ b ~(sns)
: , mad!=)
IOI

e glelalaxe ea~!l[nwu?
gzeazne:, a3 eaa:, 'abazle>u?
as ede 'lln~u!ew gzealnp
ajeos el ealaundxa p e a
.!z ad JJO !all ynur la3 aleos
el sndxa a!4 gs l p u l lapse
leJnae!u!u Inxl !ieleuaury
.yde n> l-!$aldun

!i!pua!ugs aaur!3ugpe
w3 5 el 303 ul !imueld

-yl6 n3 $03 un ylqd n3 !i!lanu!


.3!u Inlgqn!) a!p, n) !#n$dy~

e!lapa$uod ap elueld
.!n~nfom3-ynlop@
au!6~ewel cued InJgqn!, !ialdurn
ap sueid o alp3 a~e3q4u! !Sm
'~gqnpu?al!~do:,$eseldury -ueld '$u@wgdn3 al-ijaldwn 'pnlo~
~ n o pg~sgdn3 !i!~anub.a!loj
InJgqn!:, !i!h$d~3

-mad!:, ap giueld o !$q


-uqdl e g ~ ru
6 $03 eal!a~~
le u~

(t!.uw!@s m~@7)

n3 alew

Mnun

pmat
-.'p,lzun

ap p p d

iq 3 v q U . W

~st.3~
p3

IS

u o v q ad ,mpxaa a a m
ap alatwlJ

3~.TZl37?[?&
?U#??~~II

MLASTINA MICA
Pe Rrilajul
balconului se poate
,
agzga un lac rniniatural @reapta). Cultivasi plantele in sol de
mlqtinii.

1 plant2 de IirnbarigP
(Alisma plan tagoaquatica)
1 plants de mirnulus
(Mirn d u s ringens)
1 plants de piciorul-cocogului
fRnnnnculuq
.
..
0--,
,- -- - - -..- -.-- .linpua)
1 plant2 de hutuinia
(Houttuynia cordat:)

Alegsti plante c o r q u n d toare gradului de umiditat~.


Plantele specifice malului
apelor prefera solul rewan,
dar nu tolereaza apa stagnant3 la radacini. Plantele
de mlqtird suporta urniditatea durabila, dar numai
apa cu o adOncime de cel
mutt 10 cm.

ASOCIERE FRUMOASA
AlZturi de pantele de rnlqting
din vas, cultivapi plante originare pe rnalul apelor (sthga).

6 plante de sdnjenel
(Iris ~seudacorus)

3 plante de rnirnulus
(Mirn d u s lureus)
2 plante de op2gel
(Lychnis flos-cuculi)
4 elante de nu-rn2-uita
(M~OSO cis palustris)

LAC MINIATURAL
Un lac miniatural intr-un vas cu
diametrul de un metru (dreapra).

I plants de ciperus
(Cyperus longus)
2 plante de papurz
(Typha minima)
1 plant2 de stinjenel
(Iris laevigara ,,Albax)
3 plante de pontederia
Pon tederia cordata)
1 plants de nufir (Nymphaea
x ,,Indianan)
O IMP ABIIMP SRl

,A

, CurnpiWnd nufed. nu
alegefi d d t soiuri pitice,
care suporti4 ap& nu prea
adand (20-40 crnj. 0 varietate corapunz&toare este
nufarul pRic (Nymphaea
tcrtragona), wiurile
.Madame Laydeker" cu
flori rqii, ,IndianaN variind
de la portocaliu la rqu,
,Graziellan portocaliu $i
Laydekeri Lilacea" roz.

P L A N T A R E 51 ~NGRIJIRE

se datoreaza"plantelor de balcon ti plan tefor

I
a

pcteaie b I t i $ n d n - s e h hmimWhd

a 1 planti
BALSAMINA
INVOALTA sau
SALCIOARA
(Impariens walleriana)

I
W a n e t i un strat de pietri),
dupi4 care umpleti lada cu
@mint de f h i . Administrati, dac
este necesar, tngr&#dnt mineral.

cerceii-doamnei

potrivttB locului de amplaare.


Efectuqi pe fwdul k i i orificii de
%urgere.

D 3 plante de dW2ruge
P 1 plans de wrcelu$
O 2 plante de dragaicil.
D 2 plante de balsamini4

D ~ G Asau
I ~
SANZIENE
(Galiurn odoraturn)

CERCELUSI PENDENTI
(Fuchsia)

ACCESORII:
lad& de flori (lungirne:
1,2 m, latime: 30 on)
C3 bormqinB
D pietr$
O p%m8nt de flori
C;l 'lngragrnint granular cu
degradare lenta
D plantator
O minugi
D xoa@ de copac rnirun$iti

TARATOARE

Plantati ldnga marginea poste


rioara a larii cerceii-doamnd.
La stdnqa
- ei .plantati o dldBru~Z,
iar pe celdalte doua la dreapta
acesteia.

PLANTE INTERCALATE

Plantafi aproape de marginea


anterioarg a llzii cercelu~ul,
pentru ca planta sa poata atdrna
mai tdrziu peste bordura vasului.

p.7

I lorile wrdiforme roz-alb


ale cerceilor-doamnei apar in
piraguri lungi P
n rnai gi iunie,
frunz$ului gra~ios

Pentru a evita p u t r e z ~ w'


lazii de flori, nu o amplasafi
direct pe podea sau pavaj.
Punefi-o pe o banca Tnalti,
sau montafi pe fundul ei i'n
crucig 2-4 sipci. Daca taiafi
gipcile oblic, din fa$B nu vor
f i vizibile. Un alt avantaj al

Cedugii (sus) hfloresc


f?idpreger, la umbd, din rnai
p h i 5 In octombrie. Florile, de
cele rnai multe ori bicolore, au
o palet5 lar@ de nuanp de
culori: alb, roz, ropu, purpuriu
g i violet. Hibrizii s i i penduli
sunt ideali in ampolne, vase
h d t e sau Pn dubere Inalte.

miniaturali p i inflorqte din


mai p W i & octombrie.
Dr3gaica inflorefte in
aprilie-mai. Deasupra salbelor
sale de frunze verde-deschis
sunt dispuse inflorescenje
formate din flori m h n t e ,
albe, umbeliforme.

Ib
Plantei dr&able Tn cele
do& colturi din fat2 ale Iazii,
iar balsminele la marginea ante
rioars, intre celelalte plante.

Udati abundent solul, apoi


acoperisi-l cu xoam de c o w
maruntits (folosifi manuti).

.alnzp alelaban al!Dgd


ej!~6n3 !jeuedapuj .azuny
!S
eunpe $od as lugn
n3 awaJh ad ' ! J O ~ Jqns
B a$e
-nys al!zel uj '!z ad !JOenop
ap ala~ueld!iepn '!&!q~a!j
alal!z uj q e u ?! ~ n $ e ~ a d
- u a l Joun 1nze3u~sale !ew

'!PY lnpr utpeaJ !$au!iuaw

t T 4W P H )

&usad papa! ap a ~ u e ~z d
Pu!~aJ-x!ly
urn!Ji%Jbr)
ap alueld
t~.P~01@= s?!llxyd)
s?!m ap P ~ l 1d

(anu303 t?10!h,

a~asuedap a 1 7 d p e

PLANTE CE SE POT CULTNA


PE BALCON $1 TERAS~

GRUPA :

Am biant i vie
I

Ansam blu de flori rojii

Florile in n uanje pregnan te de roju


produc o privelijte fermeca'toare in balcon
i pe t e r d

in

Compozitie de vari scin teietoareF-

PLANTARE

i
1

ACCESORII:
O vas de plantare din ciment
sau piatra
(aprox.: 60 x 35 x 25 cm)
O b u d $ de ceramic3
CI p&m&ntde flori
El Tngr&amPnt ur degradare
lenti
0 compost

d flori de varaYh nuanp dk m p cu plate cu f k m


ansambfu fforsrl rx ~ t i p n ' v ~

pl'.

*$.;

zonale

PLANTEd
O 1 plant3 de pelin alb
O 2 rnlqcateobi~uite
O 2 pietunii
a 2 p8r&lufe
0 1 mugata pendent3

,,Americana
Cherry Redn)

.-

Alege# un vas in armonie cu


florile rogii. Cele mai potrivite
sunt vasele in nuanpalbe sau
cenqii.

Qrl&ilkde seurgece rn

2 importante. %put$

h uas

bucgfi de ceramic&, apoi


cu Nmdnt. Amesteeafi
?ngr&@m&nt
fn ppam&vt>

"

FLORI MAEU
,,ROTER
TRAUM"
(Petunia

pmfiflora
i ~ o c eTramn)
r

MUSCATA /

PENDENTA ,,BAROCK"

(Pelargonium pelraturn "Barock")

TULPINA ERECTA

PLANTE PENDENTE

a M w t a obqnuid (sus)

a Mqcata pendend (sus)

fnflorqte toat5 vara cu mare


abundenp. Florile cu o tenti
sclipitoare se Pnaljg dintre
Fiunze catifelate, pe tije drepte.
Frunzele cenqiu-argintiu ale
pelinului alb produc un
fundal dcoros. f nZ15imea
miului ,Lambrook Silver" a t e
de doar 50 an.

se remarc5 prin lkmi ce


a&n% cu grayie peste marginea
vasului. fncephd din mai,
d a d piiqile ofilite sunt
continuu h d e p k a t e gi
este fertilizad sistematic,
inflorqte neobosit pang la
venirea primelor geruri.

27

enfie la culori! Culoare


r o ~ i eare diferite nuante,
unele calde, altele reci
(cu iriz3ri albastrii).
Pentru a combina armonios
diferite flori ro~ii,comparaji
plantele inainte de a le

INTERMEDIARE

Lang3 peretele posterior al


/ in colfurile posterioare plantafi
vlwlui, ?nm i j pantai peliCD
o rnqcatr obinuitti, iar in
nu1alb, la addncrmea la care fusese cele din faja petuniile. lnainte de
in ghiveci. Presaji piimantul in
plantare afana$i cu grij8 ri3dScinile.
jurul radlcinii.

Lf

Muple (sus) Pnfloresc


p h d din mai, mai tPrziu
fiind mascate de petunii.
Petunia este acoperitg din
mai p h g in octombrie de
nenumiirate flori. Hibrizii de
,,Grandifloran au o Pndyime de
doar 30 cm.Florile sale mari
au form5 de pdnie.
~

--

Pe c&t posibil, udati


plantele dimineap, pentru
ca solul s3 r3mana reav3n si
in perioada cea mai
fierbinte a zilei, iar frunzele
s3 se poat3 usca pan3 la

Alaturi de petunii, langa marginea din fq3, plantafi cdte o


p&alup. in fala, plantai In mijloc

Udaji bine. A~ternefipe sol un


strat de compost, care dozeaza
lent plantelor wbstanfele nutriI

yqejs gugwg~gs Inser\


e> gr!~6!tar\v .!$!la~dop g j
a6~n>s
a$eodas ede l a j l w
.uwal ap pd!t nes a~la!d
eva>e qns !$eseldwe'mueu

n> alalueld !tepn '$!21?4s


e l .gde ul aldeou o ap swam
o-!$e!nwul!5 aqxn gzugd
o nes q e q un-JZU!g>!ue6~o
eyaiew !i!lar\ul .$sodwo>
ap ! pie16 ap l u g ~ g b g ~ 6 u l
ap p p e J v aqauaq as3
'!ugwg~dgsamz n!lew!xo~de
ednp $vap lez!l!vy a!nq
- a ~nu
$ ~nlos' ~ u arepe~bap
q
na ~ugu1&~6ule!ap $el$
-s!u!wpe !ie a~eweldel p e a

!nw

!JOB n3 geSgur
1-

.(mdmrp)

( X i3@UOZ

<b;fr..

:.-A,,

!$3unj aps nou

~m!~~&lad)

almueqo a1e3h-i~

( T ! J @ Y J ~X ~
~9%)
~J
p r a q m nr, !Sol !!uoSaq

GOI-!~"
ETIY~Q)
mn!d WP z
.!awal e nes mpumpq
e nlqUTeSm ap p $ 3 ~ w !e ep!de~
e a n w ~ o ~ s u el!q!sod
zn
my

'(adzup) !!JOB ap 301a3ah!+


eanqur!rps !S e

' .

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON 51 TERASA

GRUPA 3

Lulofl reci in phlvece susDendate

In acest ghiveci suspendat florile roz


frunzele cenujii c r e e d o fiumoasa'
imaein
eade
- ansamblu.
"f -:
3.

Flori ji fiunze in cufor~estompate

) PLANTARE

Acest ghiveci suspendat cu flori de nuan,te roz se potrivqte bine


c f ~ i f omoderne
r
fi zidwilor dbe.

CONTINUTUL AMPOLNEI

JW3 U R -

PURASCENS"
(Wvia otscinalis
,,Purpurascensn)

I
I1

.
--

.
- -- -.
-.
.- . -

-~

- -

-~

.
.-

- -

..-- ,
- 8

.
- .
=I
~

- - -

- -

- -

ACCESORII:
CI ghiveci suspendat (040 cm)
P pimifnt de flori
CI ?ngri4$imdnt complex i n
granule
0 grubber de man3
O borma5in&, ciocan
CI cifrlig de plafon cu diblu
special

BACSAMINAPITICS
,,BELIZZY V I O L E T

(Impatiens wallerianr
,Belizzy Violettn)

PLANTE:

R 1 planti4 de j a l e ~

CI 1 planti de balsamini

R 1 planti de verbena
penduli

CI 1 planta de floare de pai

Plantare: mijlocul lui mai.


Amesteofi in pbrnsnt W ihAfSnati pimantul de floai gi
guri de fngrsrsymdnt complex
umpleti cu el vasul curtitat, pan%la granulat. Plantelevor necesita o
2 cm de gura acestuia.
noua fertilizare doar dupi doua
dptamdni.

VERBENA

FLORI-DEPAI
,,SILBERWOLKE"

(Verbena x)

Yelichlysum periolare
,,Silbennrolke")

PENDULA

PLANTE CU FLORI

FRUNZE CENUSII

FRUNZE ROSIATICE

Verbtma pendul; (sus) este


un hibrid de Verbena renera.
fnfloqte in perioada cuprinsa
intre iunie ~i octombrie.
Balsamina pitid Pnflorqte
din mai p h %in octombrie.
biltimea seriei , , ~ e ~ i z rcuy ~
crqtere tufoas2 nu depqepte

Helidupurn petiolare
,,SilberwoIke" (sus) este ruda

Jalegul (sus) are mai multe


soiuri de diferite culori.
,Purpurescensn are frunze de o
nuan52 purpuriu-pal, ,,Ictarine
se distinge prin frunze verde@beniu, iar ,Tricolor" prin
frunze db-pestrij.
Iresine (Iresine herbsrii) are
de asemenea frunze q i i , pi o
indrime de 20-40 cm.

20an.

florilor de pai, dar florile sale


marunte, g b u i sunt
neinsemnate. Frunzele arginrii
situate pe 15stari larg extingi
sunt foarte aspectuoase.
0 altii posibilitate: senecio,
cu frunze de asemenea cenupii
pi tulpini erecte.

in fa@, la stdnga, plantali


In partea dreaptl, in fundal,
plantafi balsamina, avdnd grip
verbena, astfel ca llstarii sa-i
atdrne peste marginea vasului.
de lastarii sli carno~i.Alaturi, la
La dreapta verbinei plantafi florile
stdnga, plantafi jale~ul.
de pai.

3-

i n magarinele de specialitate se gssesc vase suspendate cu rezervor de api4.


I n acestea este montat, ca
strat intermediar, un fund
dublu pe care se a f l l un tub
de umplere ~irnai multe ori- I
ficii. I n aceste gauri trebuie
introduse fitiluri, care
absorb continuu apa din
rezervor ~io transport5 spre I
pimantul uscat. Ghivecele
suspendate sau IHzile cu
rezewor nu necesita o
udare zilnid. Este suficient
Presafi bine p&mi%tul fn jurul
a urnple rezeworul prin
fiecarei radi3rini.Uda~iabuntubul de urnplere i n fiecare
doua sau a treia zi.
dent plantele. La nevoie, campleI

I!

Faceti o gaura h h u t potrivit.


Bateti in perete diblul nr clocanul 81 in~urubaficlrligul. Aga)a$i

'aslo!A !me"
-mu ap neulo luns [<u!a~
yu!du
!"I"P!J9"1 aIe JalQP-=OJ-q@
aEJold ' ( a b ~ p~w?do
)
a-1aj o-nuud 16 fiuapuad !nlq
w ~ ud r nop
~
aufiqo m o d
as !'OH ap eaprad eauauiam 0
n3 a

I1

I'

CARTEA

Flori p a h m a t e In vas

GRUPA3

59

Alte sugestii de plan tare

IN COS
Acest cof de &mg este ciiptqit
cu mugchi, In mijlocul lui fiind
plantate micsandre, lncadrate
pe margini cu &gufe ciucqoare miirunte (dreapta).

Florile plantate in vase,


ingrijite corespunzlltor
tnfloresc toata vara. In caz
ca una dintre flori
in~ocuiti-o
inceteaza
s~
cuinf
atti
loreasca,
plant3

5 fire de micsandra
(varietatea Marrhiola incana
,,Zwerg-Pyramiden")
5 fire de ciucu~oar~

(Lobularia maritima)

galben-vioi (srhga).

3 fire de mqefel
(Chamomilla recutita)

I
TRIO PMUMAT
Compozi* din imagine este
amenajatii din micsandre,
garoafe gi ducugoare, trei feluri
de plante ce se potrivesc la
culoare gi hiiljirne (dreapta).

3 garoafe ,Liliputn (Dianthus

caryophyllus)
3 micsandre (Matrhiola
incana)
3 ciuqoare (Lobularia
maritima)

Numeroase plante se pretea23 pentru flori aiate, dc


exemplu fluturqii, micsandra sau garoafele, ~i-2i
revarsa parfumul placut ~i
'In cas3. Taiati florile dimineata devreme, alegand
fire cu boboci. Schimbati
zilnic apa florilor sau adiugafi in ap2 o substant2 con
servant&

-.I

-a/i~i~i.~d
. . . euneapJOJ UJ ~ ~ Ea JEAJ y'm~n3is
n~ a ,~ i, ~ .i~ojn3
y p ap p o uip
~ esndruol
nes pilosu~pru~ofap aifizoduro~
..
0
n

PIan tare divers;


ACCESORII:

N~anpricoroasi a fkrmeca'toruluiansamblu de flori de v d este


temperata'de culoarea albi a jalqului.

CONTINUTUL L b 1 1 DE FLORI
BRUMARELE
ANUALE
STERNENZAUBER"
(Phlox drummondii

O lad3 de flori cu o lungime


de 80 un
O perie, M i p a r e
O granule grosiere de argili
O folie permeabili
O pamint de flori
C1 granule de hgrigmdnt
artificial

6 C2$tu~ili fundul liidcu s

,,Sternenzaubern)

LI 3 b~antede brumireke

'

.Blue Beauty"

O 1 planti de brumirele

lincepand cu mijlocul lui mai.


CurSvji lada de flori, degajafi
orificiile de scurgere.

4folie permeahill gl a~terneg I


peste ea un strat de 5 cm de
granule grosiere de argill.

.Sternenzaubern
O 1 planta de garoafi chinezeaxi

GAROMA

>a

- . -

CHINEZEA~CA

,,PINK CHARM"
(Dianthus chinensis
,,Pink Charm")

BRIM~ELE
WALE
,,BLUE BEAUTY"
(Phlox drummondii ,,Blue Beauty")

CULOARE ARGINTIE

NUANTE DE ROSU

Jdqul (sus) fnflorqte din


mai p h s h octombrie. Inflorescenfele albe ale soiului ,Porcelain" hfloresc pe tije ce pot
atinge ~i
Inafimea de 40 cm.
fn acest ansamblu jalqul se
e v i d e n t i d prin culoarea
florii deosebitii de celelalte
flori pi prin forma sa rigid
vercidP.

fnflorqte din mai p h H in


octombrie. ,,Accent Violet"
face pane din seria ,,Accentn.
Seria are flori mari, in d o u k c i
~i
una de nuanfe, cu PnHljimi
de 15-20 cm.
Garoafkle chinezgti ,,Pink
Charm" au flori rozdeschis
din rnai p h i Pn septembrie.

Sporul-asei pitic (sus)

SPORUGCASEI PITIC
,,ACCENT VIOLETn
(Impatiens walleriana
,,Accent Violetn)

FLORI VIOLET

BmPrele anuale ,Blue


Beauty" (sus) au o fnid5ime de
15-20 cm pi flori violet-albiistrui
din iulie plna i n septernbrie.
Seria ,,Beautyn se gike~tein gase
nuanpe.
BrumWe anuale
,,SternenzauberV au petdele
aspectuoase dispuse f n forms
de stea.

La amenajarea lazii de flori


aveti i n vedere urmitoarele:
accentele dominante ale
compozijiei florale pot f i
date de plantele mai inalte,
de exemplu, de plantele cu
tulpini erecti, de plantele
citiritoare dirijate vertical,
respectiv de plantele pendente. Efectul accentelor
poate f i sporit prin alegerea
unor culori inedite. Puteti
plasa planta cea mai aspectuoasi fie la mijloc, fie i n
mod asirnetric la extremitatea lizii. Produce o privel i ~ t edeosebit de frumoasa
arnplasarea unui rdnd de
mai rnulte lizi cu aceleia~i
flori, dar cu aranjamente

Amestecaji p i m l n t u l de
flori cu ingri@mlnt artificia1 cu degradare lenti.
Umpleti lada M n i la 5 cm
de borduri.

ale~uli n fundal,
4-Pn mijloc. La stinga plantali
o sclnteiuji, garoafa chinezeascS, iar la rnargine o planti
de sporul-casei pitic.

L a dreapta jaleylui plantali


k e ~ deo u i varietati de
brumirele, i n faja lor o planti
de sporul-casei pitic ~ii n c i o
brumirea.

Bitgtorifi usor p i m l n t u l
din ladi. Plasaji lada de
flori la locul definitiv, udati cu
griji, dar temeinic.

CARTEA

Flori violet In lad;

GRUPA~

60

Alte sugestii de plan tare


FORME DIVERSE
Bacopa gra~ioasii,cu flori albe
pendente delimited evident
florile de pai ce se inal~spe verticals (dreapta).

DupB plantare, timp de


cdteva zile protejafi r3sadurile de razele soarelui.
In perioadele de soare
intens acoperiti lejer plantele cu hlrtie de ziar fixata
de marginea lazii cu clrlige
de rufe. Prin aceasti metod i putefi proteja plantele ~i
contra temperaturilor joase
din timpul nopfii.

4 plante de floare de pai


galbene (Helichrysum
bracteatum ,,Golden Beauty")
1 plants de bacopa splendi&
(Bacopa speciosa
,,Snowflake")

Yolbura abasu?inord-afiicanz
a t I Pn&tiXor In fap tutunului
o m m e n d m4u ,Sander3' (shga}.
, e 4 plante de tutun ornamental
rogu ,Sanderm (Nicouana x
smderae ,,Domino Red")
e 2 plante de verbena penddH
(Verbena tenera ,,OpheliaW)
2 plante de lobelia pitid dbP
(Lobeha erinus ,,SchneeballW)
1 plant5 de v o l b d albasuti
nord-&icanZ (Convoh.ulu?i
sabacius)

Tunbergia aripat2 atrage


privirea prin Istarii s f aplecati
gi M m r i (dreapm).
2 plante de floare de pai cu
fmnze verde-galkn, rotunde
(Helichrysum petioIare

2 altoi de"~andafiiide parc


(Lantana camam x)
&e 1 pland de c&5e mari,
respectiv de cGipe scunde
(Tagetes erecta; T.patula)

Plantafiile dense necesiti


multa api. Cu cat plantele
sunt mai expansive, cu atdt
au nevoie de mai rnulti
api. h zilele fierbinti udati
~i dimineafa $i seara. 0
data pe dptirn8n3 adaugati apei de udat solufii
nutritive de stimulare a
infloririi.

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON 51 TERASA

Flori pestrite, fiunze fiumoase

Compozitie cu arbust in vas


I

T o m a , frunzele colorate ji boabele


coapte b c ji mai decorativ vasul cu flori.
4

*
1

:, -

"

CARTEA

61

Podoabi durabila'

'I PLANTARE

Vasd aspectuos cu arbqti pi plmte perene ofera' o privelipte


fi-umoasa'timp hdelungat.
..-/
CONTINUTUL VASULUI

-ac

nCCESORII.
O var din piatrti sau cirnent
(01 m)
CI p i e t r i ~de marime mijlocie
f.ip i e t r i ~rnarunt
CI parnant de flori
Q compost
Q scoarfa marunjitli de copac

[?

PiANTE:

0 1 plant3 de Cotoneaster

Al-i
un var de Rori cu orificii de scurgere sau perforafi
vasul. Agternei in vas un strat de
5 de pietri~
de drenaj.

divaricatus

(Pica glaua ,,Laurinm)

5 1 planta de rnolid alb


Q 3 plante de crizantema de
gr2idina

Amestecati pamdm,. ,e fir


cu compost maturizat granular. Umplei vasul cu pimant de
plantare @nti la margini.

CI 1 plant5 de Aster dumosus x


5 1 planta & Aster ericoides
CI 1 plant5 de coljuna$i mari
CI 3 plante de Cotoneaster
dammeri

-3

(Aster ericoides)

ik(Tropaeolum majus) '

Hami
4
de

tdh$ mginea din


fati a vsrsultli a l e re1 plant1

M u l ~arbugti
l
cu frunzi~ctizitor ~imulte specii de conifere
au gi variante pitice. Acestea
cresc lent ~inu prea Tnalt,
fiind excelante 5i pentru cultivarea in ghiveci sau ladti.
Sunt foarte aspertuqi
arbustii cu frunzig autumnal

marginile.

I
B k m d e (Coroneasm

0 B%made(Comneasm

diwYanam]
din imagine (sus)
sunr p h t e la c;~l.eprin

dammeri) sunt plante acoperitoare de sol fbarte apreciate


ameliorare s-a objinut o t u l p i ~ (sus). Idloresc din rnai p& Z
n

haltit, Asdd sevalorkad S i


rnai bine IiXmrii En f o r d de
evantai 6 6uaele rag, lucioase.

Molidnl alb de form&conid


asociat cu ala plante este foarre

v.

iunie, florile lor sunt de culoare


albii, iar iiuctele rqii ~i
lucitoare.
Co4uuqii d iidloresr: de
vara p8.d manma. Florile au
culori intense &&ire.

a mde
august p&ng

h noiembrie.

Steluple. Asrer dummus x


^ d o q t e abundent din
septembrie p& In octornbrie,
&nd o plant?i peren5
Ascer ericoides este la
grafiod ca ~i
floarea-miresei.

empervirens)~i
coniferele cu
orme variate. Cweji ajutarul

rasadul de coltunagi. Udati gi mulciti plantele cu scoargi de copac


rnarunfita.

~ J Eu
J

amnw ap u!d ap g ~ w l d1
(wdta.rp) !auwleol al!rouro=)

v ~ J uad
J .ri~s93z
.

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON 51 TERASA

GRUPA 3

myW@

Balcon de toamna cu dalii

VZ pu teji delecta de primivaa p h i


toamna cu minunata priveli~tea florilor

Toamna'gdben-auriu

I
.
---- 8

PLANTARE

. - - -~

- --

-.
..-

---:- -

- .

Plantefeprezentate mai jos creeazi o ,,cortinin eleganta'pi colorata' pi


lmpodobesc balconul de la mijlocul verii p h i toamna.

ACCESORII:
O 5 ciublre volurninoase
CI plrnAnt de flori
Ci solufie nutritivl

PLANTE PE BALCON

PLANTE:

RUDBECHlA
(Rudbeckia rriloba)

I2 1 p l a n t l de dalie-cactus
O 1 plant3 de dalie-pompon
C3 1 p l a n t l de rudbechia
O 1 plant3 de rniscantus
CI 1 p l a n t l de iarba-albl

ylLIErPOMPON

pompon)

I
Fomre: din martie plantag tn
fiecare ciubAr cate un tubercul
de dalie. indepartafi parfile uscate
sau mucegiite ale radacinii tuberizate.

? n f i mTn ciubere d t e un
tutore. Acoperiji tuberculii cu
un stat de pamBnt de 5 cm.
Amplasafi vasele intr-un loc luminos.

DALII

PERENE f NALTE

IERBURI ORNAMENTALE

Daliilecact~~
(sus) au flori
mari, puternic Invoalte, cu
etale cu v2rful &wit.
n d f i e a lor variaz5 Pntre
80-120 cm. fnfloresc din iulie
p W i in octombrie.

Rudbechia (sus) Pnflorqte


in iulie-septembrie. Sprijinipi
din timp tulpinile sale inalte
de 1-1,4 m.

Mi~cantus(sus)este o iarbg
ornamental5 cu h d ~ i m e ade
1-2,7 m, are flori in forma de
evantai, toamna frunzele i se
coloreaG in galben.
Iarba-dbii atinge 0,5-1 m pi
are frunze in form5 de trestie,
dungate in alb. Inflorepte in
iunie-iulie. Florile se Pnalj5 cu
1-2 m deasupra frunzelor.

Daliile-pompon au petale
foarte fin e u c i t e 8i se inclin9
In dikrire direcfii.

Poate fi Pnlocuitii cu
floarea-soarelui perens (specii
de Helian thus), stelu~e(Aster
novae-angliae) sau brumkele
(Phlox paniculara).

In aprilie, cumparati rudbechia


Tot in aprilie plantali intr-un
alt ciubar un miscantus s,i o
la ghiveci ~iplantati-oPntr-un
ciubir rezistent la ger. Nu plantali planti de iarM-albl. Dupa udare,
amplasati vasul pe balcon.
alituri alte plante. Amplasati
ciubirul pe balcon.

3'

Dupa mijlocul lui ma1 plantag


daliils forfate alsturi de rudk h i a . La inceput protejaji-le de
razele solare directe.

Vara Udgji $ifertilizali plant!


o data la doua dptam8ni.
Toamna scoateli din sol tuberculii
de dalie ~ dupa
i , uscare, pastrati-i

Balcon de toamna'cu dnEi

&

N t e sugestii pen tru pl,an tare


CULORI AUTUMNACE
Multe crizanteme de g&Z
au
Bori de c u l w e ragu de bmcat 6
4bz.n-auriu (dteapta).
o 2 crknteme wmhalte gi
2 crizanteme xmde

(hhh
pa04
2 plate de i d & (liedem
helix)
1 plan6 de pemetia
(Pernetqamuuonat;l)
1 plan6 de iarM-neagri?
(Calluna d g z r i )

ARBUSTI PESTRITI

I
1

1.-..WcaN cu ma
,

d dqpt de man.&
tkrk
Ptnpmhbit de mica
rn p u e p k g i J'bii tdmpd.
a 8 plaate ale eria subGre, dbe,
rax 9i pqurii &kiw +I
h

o 2 plante de crizanteme
m d e (Dendranthema
~diA0nttn)

1 plana de ieded (Hedm


helhr)
1planti de pemetia

( P w n m muautnad
I

B
'

i
t

@lhlPAB~lMpSRL

Arbu~tiicu frunze Pn culori


titrate sau cu bace rosii Pnfrurnusepxzi balconul (stings).
1 pland hibridz de blrcoace
cu fructe ro~ii(Cotoneasterx
watereri)
1 pland de kiwi cu frunze
galbene (Actinidia chinensis
,Weikim)
1 plants de stelugs (Aster
ericoides)
1 pland de iarbz-grasg
(Sedum spectabife ,,RosenteUern)

PLANTE CE SE BOT CULTIVA


PE BALfQN $1 TRAS&

GRUPA 3

Culori sclipitoare

Ladi rojie de vari

Culoarea ro$e pura' a trage


aten~iafiiconkri o noti
de veselie Ikii de flori.

I
1

Plarile ro$Iproduc o impresie de vitalitate, indiferent cu ce alte


culari s m t d a t e .

CONTINUTUL L ~ I I

PLANTARE
,CCEX)RII:

CI l a d i de flori (jardiniere) cu
lungimea de 100 cm

Cl perie, beji~oare
CI buciiji de ceramici
Cl p h a n t de flori
D granule de ingr2)imiint cu
degradare l e n t i

Cl plantator
D suporturi solide de jardiniere
PLANTE:

Plantare: mijlocul lui mai.


Curif@i jardinierde. Degajag
orifidile de scurgere a apei. Faceti
o proM privind amplasarea florilor.

Q 2 plante de begonia
C;I 2 plante de bahamina pitici

C13 plante de scevola


curgatoare

4 2 plante de lobularia

SCEVOLA DE NOUA
CALEDONIE
(ScaevoIa saligna)

ROSU-PORTOCALIU

Ihlmakw pitid (sus) * d o rqte


d p M Pn ortornbrie. Florile seriei de plante cu
calie scundg ,,Accentn au o
In5ifime de doar 15-20 cm.
Cumph.Fi r k a d u r i de
begod
?R m d e producqi rk&& persllurel. Saiusile
cu
C niifdme mijlacie

LOBULARIA s_au
CIUCU$OARA
(Lobularia maritima)

MOLET-ALB~TRIU

Scevola cu@toare (sus) are


15stari ce cresc p h i la
lungimea de I m, pe a r e
florile apar Pntre mai ~i
octombrie.
Scevola poate fi M o c u i ~
cu floarea de brahicome
(Brachycorne iberiditblla), de
asemenea pendent& dar c u o
p a ? L d d % % m .constitugie mai Fragilg.

an

'L
L

&CCENT BURGUNDY
(Impatiens wtdadm &.x=

un covor
Florile sale form&
floral robust ~i parfurnat.
Plantafi lobularia tn fafii.
In loc de lobularia, put*
alege lobelia pitid (Lobelia
erinus ,,Schneeballn), p l a n e de
asemenea cu flori m k m t e , dar
mai lung5 g i mai lax%

Acoperifi orifidile de scurgere


cu budti de ceramic& Umpleti
lada cu pamint Amestecati in
pamAnt o ndna de ingri$idnt
cbimic.

ALB

Lobahria (sus)
. . Pnfloreste
din iunie p i n g in octombrie.

Cu o o r i -minte de plan-,
extragefi plantele din g h f ~ .
hmuiati timp de cinci minute bale
tul radkinii intr-o galeat3 cu apl.

Scevda curgitoare este o


plantA foarte rezistenti, cu
o constitufie viguroasi, cu
listari pendenfi predispu~i
si4 se extinda intr-o f o r m i
de evantai. Controlaji
plantele regulat ca scevola
s i nu domine lobularia, mai
firava. Tiiaji imediat cu
foarfecele listarii care acapareazi spajiul lobulariei.
Puneji i n vazi listarii cu
floare tiiaf i.

in fafa, la distante egale, plantati cate o floare de scevola,


iar intre acestea doua plante de

Plantafi ?nfundal, in stanga )i


In dreapta cAte o m i e , iar
la mijloc balmineke pitiice. Avefi
grija de IHstarii subjiri.

Instalafi suporturile ~ifixati pe


acestea jardinierele. Udafi
plantele cu un jet usor de api. La
inceput, protejati-lede radiatiile

-7

- n

l a r d s a@ uuapuad auaq

-$alapmm !S n![mns-n40~
mpbp! a p alsaJa a p d s <EJEA

' ~ 0 4 ~ 0ap
4 $nu!iuo>
n> ar\!j!qnu !!inlos leupug$
-dgs $epn ap !ade !ie6nepe
'elseale edna .!ugwg$
-dgs asef-nqed ap awaJr\
~olalueldal!igl!sa~au
a>eis!les g$uala~epe~6ap
n3 p l ~ g ~ ~ f.aA!yJ$nu
g ~ 6 ~ l
aiuepqns ap y.uJoJ!un
!5 gluapunqe aJeA$s!u!wpe
o gj!sa>au !zgl u l a$er\!l
-in> asap al!JoId -aJez!l!uaj

I
I

Compozitie fiumoasa' fn doua' culori

PLANTARE

iCCESORII:
1 c o de
~ sdrml (045 cm)
d cdrlig
galeati
I muphi de turbi
U pimdnt de flori
O 'ingrl$3mbnt cu degradare
lentl

nenumhtele flori m h t e fi hnziful plantelor componente.

CONTINUTUL COSULUI SUSPENDAT


MUSCATX PENDENTA

C- -

,,MRS. BANKS"

(Pelargonium pelrarum
,Mrs. Banks")

PLANTE:

O 3 plante de lobelia pitici

DALIE PI

TI^

a&

(Dahlia)

Perioada de plantare: mai.

Q 3 plante de mu~catl
pendent3
O 3 plante de lobularia
O 1 plants de brahicome
O 5 plante de pansele
7 1 planti de dalie pitici

C&pt@filaturile $i
fundul
1Cumplrati un cos de sdrma ~io 2
cogului mugchi, astfel ca
primle verzi si fie h exterior.
cu

pungai mare cu mushi de turbai.


Punefi mugchiul Tntr-o g8leaC.3cu
a@.

Umpleti co~ulcu un amestec de


@mint ingrwmfint de grajd.

LOBuLARM
,SNOW CXYSTALS"
(Lobularia maririma

PALAST"

,Snow crystals")

(Lobelia erinus
,Kristallpalastn)

TULPINAEWCTX

m PEMDANTE

Tn jumitatea portaImrit s
coguluj plonta$ fmi
pith. Intmd-i
~ ~ Y
bf TnR
co$din dad,qmi Wmjum$i-lan!
mlychi.

BLdWTE INTERMEDUU

I
Penhu dpryirea cqului
suspendat se pot folosi in
lot:de mug@ de turbi foi
de f ibri de cocos sau alte

,
I'

fibroasi, disponibile On

tusire On locurile necesare

Deep MwScu p mmauce


de ad- hdk+ii
bke

ornate de nerqiuni vio

Plantati brahicomele Tn spate,


pra, lar pmselele printle wrc4toare. Presafi

expansiv5 se reprin
infloresxnte tip capid
dbastre sau violete, ~i prin
rsmuri pdmrr.
. - ,d
'i

&

L----.

-.

Plantati dalia pitid ldngi marginea din stanga, diametral


opuG brahicomei. Pulverizati
atent plantele cu spa.

CARTEA

iRUPA3

64

Alte sugestii pen tru plan tare


ORNAMENT AGREABIL
Toarnna, ducepi in locuinfi iedera
cu frunze pestrite (dreapta).
2 plante de iederii cu frunze
pestrite (Hedera helix
,,Goldchildn)
1 plant5 de nemtigor cu flori
rnari (Delphinium
gran diflorum)
2 plante de ochiul-boului
(Callisreph us chinensis)
2 plante pendente de lobelia
pitid (Lobelia erinus
,Richardiin)

Vara, udafi abundent


pirnlntul din coy, deoarece
se usuc3 repede. Stropiti cu
un jet u p r de apZi Tntregul
vas, astfel ca plantele nu
curnva s3 nu se rupi.
Arnplasafi sub coy un vas
say un suport, care s i
retin6 apa de prisos.

IUBITOARE DE SOARE
Cogul de flori destinat locuriior
insorite este ornat de jalqi cu
flori albastre, lantana cu flori
albe si lobelia cu flori albastrualb (irlinga).
2 plante de jalq
(Salvia binacea)
2 plante de lantana (Lantana
camara ,,Schneewittchenn)
1 plant5 de lobelia pitid
(Lobelia erinus ,Riviera Blue
Splash")

DUO BICOLOR
Dou5 plante identice in ciubere
arat5 frurnos pe cele dou5 laturi
ale unei q i . Margaretele se
a r m o n d excelent cu k c i u miiresele cu flori albe, r n h n t e 8i
frunze inguste, ca si cu lobelia cu
flori albastre (dreapra).
2 plante de margarete-arbustiforme (Argyran rhemum
hurescens)
4 plante de &ciurnkese
(Zinnia angusrif-olia
,Star White")
2 plante de lobelia pitid
(Lobelia erinus ,,Kriitallpalast")
0 IMP AMMP SRL

lneori plantele trebuie


completate pe rnarginile
coyului, pentru ca florile
s i - i orneze uniform toate
piflile. fndoi~islrrna
coyului, plantali floarea in
interior $ipresati pirnbntul.
indrepta~ifirele de slrrni
yi udafi noile plante.

*EJ~\OSU~aui%mi o
EJ~.JO ,mim~a3ap p
s UJ~sap ~
a m u ~ /ad ~ ~ s rS~auaqps
q p
ali~o\d
n

'LANTARE
-.

Spaii

rCCESORII:
I plantator
I granule de argila
d pamant pentru flori
Cl nisip
Cl ingrasarnant cu
descompunere lenta

l L * *

soiwi deoseb~tedecoreaza lo modcurhs acest v .

BULBI:
Cl 3 bulbi de lalele Kaufmann
C l 5 bulbi de narcise
C13 bulbi de zambile
Cl 6 bulbi de narcise pitice
Cl 6 bulbi de muscari
Cl 5 bulbi de branduse de
primavara

ana x)

Pumefi in was un strat de 3 crn


de granule de argila, apoi
amestecul de sol dc flori ~i nisip.

Adriugafi ingra~amantcu
2
descompunere lenta amestecati bine solul.
~i

(Narcissusx)

I- I
Faceti economii

(Crocus vernus ssp.


vern us)

PLANTE f NUT,

Narcisa (sus) inflorepe In


h n q i e de specie In mmtiernai, are flori neobipnuite,
deseori bicolore, parhrnate.

k.

Meaua Kaufinann este o


specie sdbatid, tirnpurie, cu
frunze cu dungi ro~u-rnaroniu
~i flori albe stelate.

(i

PLANTE SCUND,

(/Sus)are flori in
diferite culori stducitoare, ce
Infloresc In aprilie-mai.
Inflorescen5ele wmpacte
emani un parfurnat dulceag.

Brhdupa de primiivarii are


flori phtecoase albe sau rnov,
i d o r q t e In martie-aprilie.

DE TALIE MIJLOCIE

Dupa ce toate plantele au


Snflorit, scoateti bulbii din
vas $itransplantati-i i n g r i dins, la penumbra, ca frunzele sB se poati retrage, $i
plantele sa tnfloreasci $i
anul urmitor.

I, I

Narcisa pitid (sus) are rnai


rndte flori rnici pe o singud
tulpins. Multe soiuri inflores
deja in februarie-martie.
, ,
Muscari are inflorescengele
rotunde, forrnate din flori
albastre cu rnarginea a l b l
d i n p d , care apar intre douE
patru frunze de erbiforrne

'I
I

Primavara puneti vasul Tn


r5sadniI3 sau sera, ca
plantele s l infloreasci
devreme. Udati florile
regulat, pe vreme calda cu
soare scoatefi-le tn aer liber,
frigului.

Zambilafe agezafi-le la mijloc,


strdns una IBnga cealalti ~i
apasqi-le in sol cu vsrful Tn sus.

Plantafi in grupuri, in fundal,


bulbii lalelelor Kaufmann $iai
nalrdselor.

In prim planul vasului plantati


narcise pitice, muscari ~i
br&nApzafi bulbii la a&ncimea
de aprox. 5 crn.

~mplefivasul cu pamant de
flori ~i
udafi-I abundent. larna
puneti vasul la loc rece, ferit de
ger.

CAUTEA

GRUPA 3

65

Puneti vasul la iernat In


garaj, protejat de ger, i n
casi la loc Intunecos ~irece
sau acoperit cu ramuri de
brad in risadniti. Udafi
uneori solul, pentru a nu
se usca.

ATRACTIE ROSIE

Primavara inliturafi stratul


de proteqie. UdaP regulat
, acestea au
plantele ~ idaca
listirit, fertilizali solul.
Udati florile ~iPn continuare, iar lunar administrafile solufie nutritivi. Dupi
inflorire lisafi frunzele s i
se usuce, ca bulbii s i infloreasca ~i
anul urmitor.
Putefi eventual planta florile in gridini.

Penuu ac~asdcornpodfie plaa-

mfi bulbii toamna, admirhd


apoi florile prirn1(heapra].
Iernati plantele hgaraj sau fn
cass la loc htunecos pi rece,

asigurhdu-le umidimte
uniformit

15 bulbi de ldele (Tulipa


greigi' ,Ro&ippchenn)
15 rnuscari (Muscari
armeniacum)

O IMP AMMP SRL

ISBN 978-963-86092-8-1

.-c.

3 ig
E

Lh.L

0,

gXF'g

1.5%
-

.-"iiiw

.4=.

3
.s
:j!?

0
-

$
m

.-

,,,z

pg

J ; ~ B $

Alte sugestii de plan tare


CIUBAR PESTRIT
-

Un hird&i de spdat vechi


poate fi vasul ideal al unor frurnoase flori pestrije de varl
(dreapra). Plantaji petunia la
marginea vasului, sZ se poate
extinde linigtit.

Toate tipurik- de dovleac


necesita multe substanfe
nutritive, astfel plantate ?r
vas necesita fertilizare regulat. Pentru dezvoltarea
ideala a plantelor, este
optima fertilizarea a p t3mlnali cu fngr@&nAnt
lichid ~iudarea abundenta
La gatirea bucatelor pot f i
folosite nu doar fructele ci
~iflorile dovlecilor.

4 crsje galbene sau portocalii


( T w t e s patula)

4 &cium3rese
(Zinnia elegans)

4 petunii (Petunia)

2
LEGUME $1 FLORI
Lada de lernn in care se cultivZ
dalie pitid in culori puternice
~ipetunii, precurn gi gustoase
tomate coctail pentru amatorii
de legume evod aunosfera grldinilor rustice (shga).
2 dalii pitice (Dahlia)
2 petunii
,I
(Petunia grandiffom) -2 fire tomate coctail
I

GAROAFE f~ VAS DE PLATR~~


fn vasul rustic de piatd se
potrivesc florile scunde de varri.
Pe 18n@ cuigoare inflorqte
mu9chiul (dreapta). Ocrotiji
plantele de soarele puternic de
la miaul zilei.

4 fire de rnugchi
(spedi SelagineUa)
d t e 3 fire de garofite ro~ii
9i roz (Dianthus chinensis)

Q IMP AWIMP SRL

'

Fixafi de suport exemplarele Tnalte de floareasoarelui, tn special pe balcoanele cu curent. Legafi


planta de gril5 sau de arac
lung, invelit cu material
plastic. Nu tiiafi florile
dupe Tnflorire, deoarece
seminfele reprezinti hran,
pentru pasari.

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON $1 TERASA

GRUPA 3

Plan te pen tru griidina dpini

Jgiieab de pia tri cu flori

CARTEA

6 7 4

m ~ 1 0 rdi e p r i m k r i
A.

-&--

- .

.-

I s

FFW---

.--

11

r y

.. -

PLANTARE
O jgheab de piatra sau din

D compost sau sol calcaros

Of

planffi de lithadora
1 plant& de ochii-~ficeldui

culara pi %erne$ pe fundului aces- de flori $ cmporml pi d e p u ~ i - l


uiaun
&mi$
& drwaj,
fn jgheab.

,,HEAVENLY BLUE"
(Lithodom &&sa
,Heavenly Blue")

(Saxifiaga arendsii x)

CIUBO'J'ICA-CUCULUI
(Primula vulgaris)
Plantatig&&i$a awcazbl la
mijloc. Daca este necesar, rbfiiar in fap ei lithdora. PresaJi
pamintul in jurul tulpinii.

Erica de culoarea &nii (sus)


are o in5l5ime de 20-50 cm.
Este foarte aspectuoasa prin
frunzele sale aciculare, vegnic
verzi, gi inflorescenrele compuse
din flori albe, roz sau rogii. Soiul
,,Springwood White" inflore~ce
abundent de la mijlocul lui
februarie p2n6 la mijlocul lui
mai, aviind flori albe gi marunre.

Gb&ip caucazianii este o


plant5 peren%(sus) consacrat5
gradinilor alpine. Soiul ,,Cornpinkie" are flori roz din aprilie
plna fn mai, acoperind frunzele
verde-cenugiu ale plantei.
Lithodora este un arbust
pitic. Soiul ,,Heavenly Blue"
dispune de flori marunre de
culoare albastru-intens.

Ochii-goricelului ,&endsn
(sus) cregte in strat compacr gi
inflorqte din aprilie p h i i in
mai. Florile sale d r u n t e sunt
de culoare albs, roz gi rogie.
CiuboGca-cuculuiinflorqte
in culori multiple. Florile de
tonalit5gi sclipitoare produc un
efect viu al5turi de frunzele
verde-inchis.

Udqi Wns plantde. AcowQf


suprafa$a piimSmului cu

Alte sugestii pen tru plan tare


PLANTARE CIRCULAR.^
fn jgheaburiIe masive de piatri
arati minunat florile gratioase.
Pietrugul cu flori albe infloreste
din mai p k 9 In iulie gi se asort e d bine cu garofijele parhmate, cu frunze cenugii gi flori
roz, cu Pnflorire Indelungat~

Plantele pentru griidina


alpins sunt sensibile la
umezeali excesivi. Tnainte
d t fiecare udare controlaji
ptimantul ~i nu udati d e d t
daci este m a t . UdaJi
dimineata astfel ca apa a
nu atinga frunzele.

(dreapta).

1 planti de pietrug (Arenaria


rnontana)
2 plante de garofip chin-ti
(Dianthuschinensis x)

I
I

""""
La idlorirea h d e l u n p d a lim-

b&
veynic verzi p a
araperki se pot adguga flori de

De$ plantele gridinii


alpine necesiti mai putini
ingrijire d e d t plantele de
balcon, lndepirtaji sistematic florile uscate ~i stirnulati
cre$terea compacti
a plantelor prin tiieri
moderate. Prin fertilizare
cu ?ngri$im$nt cu azot
asigurati o inflorire abundenti, plantele pistrandu$i talia mici, f i r i o dezvoltare buiacs a frunzelor.

e 1 p l m a de limbuparl V@C
m d e (Iberis ~ ~ e m p e h s )

colplrile umbroase (Qeapa&


1 plantii de cerceluf (M)
cu tulpini h a l d (FuchshIt)
Q IMP ABllMP SRL

*
RO-P-02-10-061

lSB)u

, -

PLANTE CE SE POT CULTIVA


PE BALCON 51 TERASA

--

'",

GRUPA
- ---3

Flori cu inflorire tirzie

Vas cu atmosferi de toamni

compozijii din plan te perene,


a.Amenajaji
cu fnflorire tinie, ce evoca' o minunata'

- ,, ir;

,I

I "

CARTEA

Vas cu atmosferz de toamnii

GRUPA~

68

A t e sugestii de plan tare


R o p d japonez galben-verde
reprezind o culoare interesand
2n csmpozi6a de altfel roa

Cultivate ?nvas, de rnulte


ori nici ~lantelcde altfel

(*
').

1 &ad de crizanteme de
grkkrd @ a h t h e m a
&ram&onun)

1'

se wuci, deoarece din solul


inghetat nu-$ vor putea
suplirnenta urniditatea
necesarl. Udafi plantele in
zilele cu temperaturi rnai
ridicate, ca solul s i devini
usor urned.

1r b d d e c i a a m e n

(Cyckmen persjcm)
de iarbzi-n+

2 &uri

d")

ALB SI ARGINTIU

Culori de toamnl ce se
a s o r t d in vas decorativ
de lut (s&ga).
3 &aduri de crizanteme de
g&%ni (Dendranrhema

grandiflorum)
1 &ad de spdIcioas3
bicolo6 (Senecio bicolor)
1 &ad de iarbs-neagrii

(Callma vulgaris)
1 r&ad de i e d d

(Hedera hefix)

0IMP r n M P SRL

rate prirnlvara -3i plantate


Ir?nglplantele care au iernat - au fost crescute in
sere, si, din acest rnotiv,
acestea nu sunt rezistente
la inghef. Protejati aceste
plante fn caz de ger:
noaptea acoperifi-le cu
folie de plastic sau ziare.

Legume cul tfvate pe suport

Ornamentele compow'fiei de mai jos sunt Iegumele gustoase, fiunzele aromate


si florile comestibile.

PLANTARE

lungime

CONTINUTUL L ~ I I

Q suport

CASTRAVETE

masin2 de g2urit ~i
burghiu
rnic
D 4 zuruburi de lernn
Q pZimAnt de flori universal
compost

(Cucumis sarivus)

BUSUIOC
,,DARK OPAL"
(Ocim um basilicum
/ ,,Dark Opal")

C
~ PITICE
E
,,LEMON GEM"
(Tageres ten uifolia
,,Lemon Gem")

PLANTE:

O 2 plante de castraveti
O 1 plan-ta de busuioc
O 2 plante de cimbri~or
O 3 plante de condurqi
Cl2 plante de craite pitice

------!

- CONDURA$I
(Tropaeolum

CIMBRISOR
/ ,
(Thymus x citriodorus)

PLANTE CU TULPINA DREAPTX

majus)

PLANTX AGXTXTOARE

PLANTE INTERMEDIARE

Afanafi ridacinile castravefilor


htre catrawti, Tn centrul Igzii,
~iplantafi-i fnclinat lnspre
punqi busuior Plantati cirngratii, la distanJa de
briprul langi rnarginea din fa@ a
50 cm, tn partea din spate a lazii.
l5zii.

1I
$Qufn;prm#lei4wit

z-tihCk~u
pt 3iklma
f hd%~ffie~.df&&Im
,
Ltaw@e,R II$r@ g u & ~arn~
l
j Lm
&cle*.mMice B e @

Frunzele rogcat-maronii ale

busuiocului ,,Dark Opal" (sus)


au gust aromat 8i sunt folosite
la condimentarea a numeroase
bucate.
CrGfek pitice sunt plante
anuale, frunzele fin penate gi
floriie de culori vii sunt
comestibile. Se folosesc la
diferite salate.

Castravetele (sus) este


plant5 ag555toare viguroas5.
Roadele lunguie>e,verdeinchis ce se dezvold din floriie
galbene se r n a t u r e in
~ cca.
60 de zile. Recoltari castraveyii
inainte s l se ingdbeneasd. Pot
fi consmagi cruzi sau In form5
de salad.

Cburipml (sus) este


P n d w t datorid frunzelor
aromate. Este folosit la
decorarea pi condimentarea
ddciurilor.
Frunzele rotunde ~i florile

condmapdui sunt comestibile


gi au gust puternic
condimentar.

'

P1aMaf.id u m # i In colt ~iTn


rnijlocul Hqiidin fat&.in
spateb fiecarui fir & cirnbri~or
plantar1cdte wh fir de crgije.

d u l fn juul r%dkcinilat
lJda$iplsntele cu un jet fin cia
ap5. La nevaie, adaugaji padint.

6T@

.Ioze ap $nze>s~nu!iuo>
n> I U ~ U J ~ ~ ~n>
J ~
!uewgI
U ?
-des 2-1 el alez!l!ua4 !Z >!u
-I!Z alepn a!nqaJ$ uozas u!ld
u~'ala)aAeJIse:, nlduraxa ap
e:, 'aA!qJ$nu aiue~sqnsa q n u
gsa:,au a:, alaIueld 'aae>sn
al!~ol41eln6a~! i a 6 a l n ~
.!ie$!sa>auednp aJejuaw
-!puo:, ala~ueld! i e ! e ~
Jeu!ln>
zn n ~ ~ u .nnu!~uo>
ad
asap:,
a!nqaJI a$e$uaza~d
~ola$ueld
alapeol !f alazuny 'al!Jolj

@d?n urn u!pso~~ad)


lam
p!unJ3@puyd T !b w w
ap la(uruqd ap pw~d1 a
(pl.P4~d
x ~ p q y )puaur ap pmld 1
(Z?lnu3m

Y-5)

&EUJ

ap =ah!+

B!J33!P
fidaw

a$nlos m p q w p d ~ plos
s
al-!~=!Paj IS a p l m ~ 3
dI
UP
flqq ~ a p !.IOU
m nue~d

'1e6al
ap gwJgs nes y e o p 'a!+eJ
n3 vodns ap ~a!al!-!ie6al
'a~eie3as gs d a q !nla$aAeq
-se> !!Je$sgl pug3 .!a$ueld
lnlos yul!z !1e3!g!~a~
'pde

@.and m y alnxam al!!&o~


@w'(rndw? 3P"S PP
mun dy ug ' p p 301 U~-JJUI
pm rizast: ~ u r u ~ m d d l
uo3!~1admX7
aleurol $amid