Sunteți pe pagina 1din 7

REVISTA C.D.I.

Documentare – informare profesională


Revista profesorilor documentarişti

ISSN 2067 – 5976

1
CUPRINS:

Rubrici permanente:

1. Editorial – semnat Laura Păicuţ (pentru următorul număr rubrica va fi


realizată de către Delia Vidican);

2. Resurse utile profesorilor documentarişti;

3. Propuneri şi idei pentru activităţi.

4. Articole ale profesorilor documentarişti;

5. Activităţile lunii martie

2
Editorial:
Luna martie în Centrul de documentare și informare
Cred că în orice şcoală din ţara noatră se sărbătoreşte 1 martie – Ziua Mărţişorului şi 8
martie – Ziua Mamei. Activităţi dedicate acestor sărbători importante nu cred că ar trebui să
lipsească nici din CDI. Aceste activităţi sunt practice şi utile elevilor din clasele I – IV și eventual,
clasele V – VI, poate chiar și a VII. De preșcolari nici nu mai vorbesc, aceste sărbători coincid cu
venirea primăverii și pentru ei e bucurie mare.
Dar în școlile unde sunt și clase de liceu sau numai acest tip de clase? Cum putem face
aceste sărbători tradiționale să fie atractive și pentru adolescenți?
Pentru aceștia, eu voi propune diriginților câte o dezbatere pentru fiecare din aceste două
sărbători. Pentru 1 martie, tema dezbaterii ar putea fi: ,,Când și cui am dat ultima dată un mărțișor?
Ce semnificații are mărțișorul?ʼʼ, iar pentru 8 martie o posibilă temă ar fi: ,,Mama – ce înseamnă
ea pentru mine?ʼʼ
Dar aceste 2 sărbători sunt în primele zece zile ale lunii, iar până la sfârșitul ei mai sunt
vreo 20 de zile, dintre care vreo 12 sunt lucrătoare, deci s-ar putea organiza cel puțin încă 12
activități pedagogice sau culturale. Dar având în vedere că unii dintre noi, profesorii
documentariști, nu avem un bibliotecar angajat în școală care să ne ajute, va trebui să mergem și
pe partea de gestiune a cărților și a celorlalte resurse CDI.
Printre activitățile planificate se numără: prezentări de meserii (de exmplu, nu cu mult
timp în urmă am organizat prezentarea meseriei de psiholog la clasa a VIII – a, unde am avut
invitat un psiholog), dezbateri pe teme de genul: ,,Limbajul cotidian – jargon, expresii pozitive,
expersii negativeʼʼ.

3
CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
Centrul de documentare şi informare este un centru de resurse pluridisciplinare care pune
la dispoziţia utilizatorilor informaţii pe diferite suporturi (cărţi, reviste, casete audio, CD-uri,
DVD-uri, internet etc.), iniţiază şi volorifică în practică proiecte ştiinţifice, culturale şi educative şi
desfăşoară activităţi pedagogice şi de formare.
Rolul Centrului de documentare şi informare este de a:
• asigura egalitatea şanselor de reuşită a elevilor indiferent de mediul din care provin;
• favorizarea accesului utilizatorilor la informaţie şi cultură;
• introducerea noilor tehnologii în practicile pedagogice şi educative curente;
• adaptarea sistemului educativ la standardele europene în domeniul documentar.
Funcţiile Centrului de documentare sunt: funcţia de informare generală, funcţia de primire
(utilizatorii), funcţia pedagogică (iniţierea elevilor în cercetarea documentară, proiecte în
parteneriat), funcţia de orientare şcolară şi profesională, funcţia de formare şi dezvoltare a
gustului pentru lectură, funcţia culturală şi funcţia de comunicare cu parteneri din interiorul sau
exteriorul unităţii şcolare.
Beneficiarii ofertei Centrului de documentare şi informare sunt : elevii, cadrele didactice şi
auxiliare, parinţii şi comunitatea locală.
Responsabilul Centrului de documentare şi informare este profesorul documentarist, care
este subordonat directorului şcolii.
Activităţile desfăşurate în C.D.I. sunt în colaborare cu echipa pedagogică pe baza unui plan
managerial care va urmări să raspundă obiectivelor şi priorităţilor stabilite.
Vă aşteptăm!
Prof. documentarist: Delia Vidican

4
În semestrul I din anul şcolar 2009-2010 profesorul documentarist Buha Lavinia împreună
cu echipa pedagogică formată din: educatori, învăţători/institutori şi profesori de la discipline
diferite, au organizat şi desfăşurat o serie de activităţi educative, cultural – artistice, istorice şi
religioase, toate realizate sub formă de proiecte şi parteneriate educaţionale, după cum urmează:

• ,,Cartea pentru copii – izvor de cunoaştere şi frumuseţe,, - proiect început în ianuarie 2009
– ianurie 2010, coordonat de înv. Mihaela Sîrbu, prof. doc. Lavinia Buha şi având ca invitaţi
părinţii elevilor din clasele I – IV. În cadrul proiectului s-au desfăşurat mai multe activităţi:
Cărticica de seară!, Este ziua mamei!, Clubul curioşilor, Călătorind prin Europa pe aripi de
cuvinte!, De 1 iunie să oferim copiilor cărţi!, Descoperim lumea cărţilor prin CDI, Invitaţie la
lectură!, Sărbătorile românilor în poezii!, Să cunoaştem doi mari prieteni!, Mihai Eminescu şi
Ion Creangă- activitatea trezind elevilor dar şi părinţilor gustul pentru lectură, dovadă fiind
numărul mare de cititori înregistraţi la bibloiteca CDI-ului.

• Cu ocazia Zilei Naţionale a României -1 Decembrie, a avut loc o activitate – concurs din
cadrul unui ,,Proiect educaţional,, realizat de prof. Roşu Dorina şi prof. doc. Buha Lavinia. În
prima parte un grup de elevi, îndrumaţi de d-na profesoară Minodora Dume şi de institutor
Andrada Jurj, au prezentat un colaj de versuri şi cântece patriotice. A urmat concursul tematic
între elevii claselor a VII-a din şcolile: Dobreşti, Hidişel, Luncasprie, Topa de Sus, coordonaţi
de profesorii de istorie. Concursul a constat în întrebări adresate celor 4 echipe formate din
câte 3 elevi. Aceştia au fost pregătiţi de către d-nii profesori de istorie: Dorina Roşu, Giani
Bruder, Lenuţa Florea. Concursul a fost jurizat de dir.adj. Popuş Maria şi prof. de istorie Giani
Bruder, Lenuţa Florea, Ioana Ursuţ şi invitatul de onoare primar ing. Neag Nicolae. Premierea
a constat în diplome, cărţi şi dulciuri şi o sponsorizare în bani din partea primăriei.

• ,,Obiceiuri şi tradiţii de Moş Nicolae,, - prezentare Power-Point despre semnificaţia acestei


sărbători care se adresează în mod special copiilor şi povestea Sf. Nicolae, iar copii şi-au
exprimat bucuria prin cadourile-surpiză pe care în urma tragerii la sorţi şi le-au făcut unii
altora.

• ,,Proiect ,,Iarna în sat,, - realizarea unor machete şi aranjamente specifice anotimpului iarna.
Cu o imaginaţie foarte bogată elevii din clasele V – VIII, coordonaţi de profesorii de educaţie
tehnologică: Ioana Ursuţ, Monica Bar şi biologie – Cristina Beldea, prof. doc. Buha Lavinia,
au realizat lucrări deosebite, unele dintre ele fiind trimise la concursul interjudetean de

5
ornamente de Craciun ,,DAR DIN DAR,, de unde urmează să primim premiile. În clasele
primare s-a amenajat expoziţii cu ornamente şi podoabe pentru Crăciun, iar cu cele mai
frumoase exponate s-a realizat panoul ,,Suntem harnici,,.

• ,,Sărbătorile de iarnă,, au fost marcate prin programe variate: Venirea lui Moş Crăciun la
grădiniţă şi la clasele I – VIII ,,ajutat,, de primărie şi părinţi; colinde, poezii, cântece, etc. Un
grup de colindători însoţiţi de prof. Minodora Dume şi înv. Andrada Jurj la diverse festivaluri
unde au obţinut multe premii. Respectând tradiţia pr. paroh Eugen Firezar a organizat un grup
de colindători alcătiut din elevi de la şcoala Hidişel şi în cele 3 seri ale Crăciunului au colindat
fiecare casă de creştini din Hidişel, Crânceşti, Cornişeşti vestind Naşterea Domnului. Cu
fondurile obţinute, în vară se va organiza o excursie în Moldova cum s-a întâmplat şi în anii
trecuţi.

• 6 Ianuarie – Botezul Domnului- Boboteaza- ascultarea Sf. Evanghelii în Biserica din


localitatea Hidişel, pr. paroh Eugen Firezar, participanţi fiind elevii ortodocşi ai şcolii din
localitate însoţiţi de cadrele didactice. Activitatea a continuat în CDI cu prezentarea în Power –
Point a semnificaţiei acestei sărbători religioase, importanţa deosebită pe care o are în viaţa
oamenilor, obiceiuri şi tradiţii dedicat acestei zile în ţară şi străinătate, interpretarea Troparului
Bobotezei şi realizarea unui panou cu imagini de la Botezul Domnului, de la ,,Agheasma
mare,, şi obiceiurile Bobotezei, realizatori fiind prof. doc. Buha Lavinia şi prof. de religie
Stanciu Ionuţ.

• 7 Ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului


prezentarea Power – Point despre viaţa Sf. Ioan Botezătorul.

• ,,Dor de Eminescu,, - 160 de ani de la naşterea marelui nostru poet – Mihai Eminescu -
activitate desfăşurată de membrii Cenaclului literar ,,Visători,, coordonat de prof. Minodora
Dume şi înv. Andrada Jurj, înv. Coinca Alina, în colaborare cu prof. doc. Lavinia Buha.
Activitatea a avut mai multe puncte: viaţa şi activitatea poetului, citat din creaţia poetului
redate prin picturi – prezentare Power – Point, activitatea poetului la revista ,,Familiaʼʼ,
şezătoare literară – cântece şi versuri din opera lui Mihai Eminescu.

• Activitatea – concurs la nivel local numit ,,VULCANII,, realizat între elevii claselor a V –
a ,,A,, Dobreşti şi a V – a Hidişel, coordonat de profesorii de geografie: MILIAN IONUŢ şi
URSUŢ IOANA, fiind primul concurs de acest gen realizat în şcoală. Activitatea a început
printr-o prezentare Power – Point care a conţinut: etimologia cuvântului vulcan, modul de
formare a acestuia, clasificarea lor, imagini cu principalii vulcani de pe Glob, consecinţele
erupţiilor acestora precum şi curiozităţi. S-a continuat cu expunerea fiecărui vulcan realizat de
către elevii participanţi care au fost apreciaţi de către membrii juriului format din: prof. dir.
adj. Popuş Maria, prof. Dume Minodora şi prof. Roşu Dorina. Juriul a trebuit să aprecieze la
fiecare vulcan realizat: modul de prezentare, originalitatea, materialele din care aceştia au fost
construiţi (argilă, gips, spumă poliuretanică, vopsea, ciment, făină, apă, polistiren, peturi,
acuarele), modul prin care au erupt unii vulcani (bicarbonat de sodiu, praf de copt, boia, oţet,
bulion). Concursul s-a finalizat prin acordarea de premii constând în diplome.
• 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române Mica Unire – prezentare Power – Point cu
semnificaţia evenimentului, sceneta Moş Ion Roată şi Unirea şi poezii. Activitatea s-a încheiat
prin formarea unei hore în curtea şcolii în amintirea ,,Horei Uniriʼʼ.

6
Prof. doc. LAVINIA GABRIELA BUHA
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII DOBREŞTI

Link-uri utile profesorilor documentariști


http://www.thinkquest.org/en/ - thinkquest este un site util pentru că pune la dispoziția
profesorilor documentariști să încarce materialele folosite în activități și să le prezinte de acolo
elevilor și să interacționeze cu elevii; pe site se poate face un cont al școlii, cont în care profesorii
și elevii introduși în baza de date primesc un username și o parolă cu care pot intra pe site și să
încarce materiale utile, să propună proiecte. Site-ul cuprinde școli, profesori și elevi din toată
lumea.
http://www.didactic.ro/ - site-ul este binecunoscut printre profesori.
http://apanait.wordpress.com/ - doamna Antonina Panait este formator național pe CDI-
uri, iar blogul dânsei cuprinde informații utile profesorilor documentariști.