Sunteți pe pagina 1din 1
Bursa speranței 2016 Formular de participare Numele Prenumele Adresa de domiciliu Telefon de contact

Bursa speranței 2016

Formular de participare

Numele

Prenumele

Adresa de domiciliu

Telefon de contact

E-mail

Instituția de învățământ

Facultatea

Specialitatea

Tipul studiilor (de subliniat): licență / masterat/ doctorat

Grupa

Anul de studii

Nota medie

Motivația de participare la concurs

Descrierea succintă a proiectului de cercetare/ studii/ stagiu

Participare la conferințe științifice/ studențești

Declarație

Prin prezenta doresc să mă înscriu în concursul BURSA SPERANȚEI 2016 organizat de BCR Chișinău S.A. și confirm faptul că am luat cunoștință cu condițiile concursului pe care le-am înțeles. Declar pe propria răspundere că toate informațiile incluse în formular și documentele atașate sunt veridice. Prin semnarea și depunerea acestui formular îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prezentate către Bancă.

Data

Semnătura

Documente anexate la formularul de participare:

1. Copia carnetului de student

2. Copia extrasului din matricolă

3. Descrierea proiectului de cercetare/ studii/ stagiu

4. Scrisoare de recomandare de la facultate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, BCR Chişinău S.A. va păstra confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal recepționate de la solicitanți, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile publice competente. BCR Chișinău S.A. este înregistrată ca operator al datelor cu caracter personal cu numărul de identificare 0000065.