Sunteți pe pagina 1din 10

MOD DE LUCRU

(1) Manual,
notite
(2) Rezumat si
cuvinte -cheie

(3) Consultare
bibliografie
suplimentara

1. Parcurgeti, cu atentie, continutul capitolului, al anexelor


si al informatiilor suplimentare primite la curs sau prin
notele de curs.
2. Localizati, in text, conceptele din rezumat si cuvintele
cheie.
3. Parcurgeti bibliografia suplimentara.
4. Raspundeti la intrebarile recapitulative sub forma unor
expuneri verbale, dar si in scris

(4) Intrebari
(5) Teste de
autoevaluare

exercitii
(7) Seminar

Caiet de seminar

5. Realizati testele de autoevaluare, fara a apela la


raspunsuri. Evaluati raspunsurile si reluati documentarea
pe baza manualului si a bibliografiei suplimentare.
6. Rezolvati studiile de caz si exercitiile, consemnandu-le in
caietul de lucrari pentru seminar.
7. Completati caietul de seminar cu exercitiile rezolvate in
cadrul seminarului,
cu referatul intocmit de
dumneavoastra si cu concluziile din dezbateri sau din
referate intocmite de ceilalti colegi de grupa.

Capitolul 8
Particularit

Fig.nr.1

6WUXFWXUD DXWRULW

Q IXQF

$XWRULWDWHD H[HFXWLY

$XVWULD

IXQF

Guvernele regionale ale landurilor


Guvernul landului este format dintr-un grup de persoane, conduse de un Guvernator
(landeshauptmann).
$WkW *XYHUQDWRUXO

FkW L *XYHUQXO ODQGXOXL VXQW DOHL GH F

CAPITOLUL 8: REZUMAT

I. STATUL
Austria este o republica federala, formata din 9 landuri.
- fiecare land are propria sa constitutie, parlament si guvern propriu
- in 1918 Austria a trecut de la monahie constitutionala la republica
- puterea executiva si legislativa sunt impartite intre Federatie(Bund) si landuri
- conducerea Republicii Austria apartine unui Presedinte Federal(bundesprasident), ales in
mod direct de catre cetateni pentru 6 ani
II. STRUCTURA AUTORITATII
1)Autoritatea juridica
- legile penale si civile se bazeaza pe Codurile penal si civil
- in legile civile si penale exista 3 niveluri ale justitiei
- in Austria se disting urmatoarele subdiviziuni:
a) Curtile la nivel de district
b) Curtile la nivel de land
c) Curtile de jurati
- cea mai inalta instanta este Curtea Suprema din Viena
2)Autoritatea legislativa
- Parlamentul Federal este format din 2 camere: a) Nationalrat
b) Bundesrat
- Initiativa legislativa au: -Parlmentul
- Guvernul
- fiecare land are propriul sau parlament ales, care raspunde pentru domeniul legislativ
2)Autoritatea executiva
- puterea executiva si legislativa sunt impartite in mod independent potrivit Constitutiei
intre Federatie si guvernele landurilor
- Corpul Guvernului Federal este format din:
a) cancelarul federal
b) vicecancelarul
c) ministerele federale
-

acest corp federal e condus de un Sef al Cancelariei Federale


cancelarul federal este numit de presedintele federal considerat Primus inter pares.

CUVINTE- CHEIE

Republica federala
Landuri
Curti federale
Parlament federal
Guvern federal
Cancelarie federala
Comisii parlamentare
Comisii permanente
Comisii ad-hoc
Grup de consultanta(Beirate)

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARA

Armenia Androniceanu , Management public international,Ed. Economica,2000


$OH[DQGUX ,

6WUXFWXUL

0HFDQLVPH L ,QVWLWX

INTREBARI RECAPITULATIVE

1) Ce fel de stat este Austria?


2) Din ce este format statul federal Austria?
3) Cui apartine conducerea republicii Austria?
4) Pentru cati ani este ales presedintele Austriei?
5) Din cate Camere este format Parlamentul federal?
6) Pentru ce perioada sunt alesi membrii Nationalrat-ului?