Sunteți pe pagina 1din 10

MOD DE LUCRU

notite
(2) Rezumat si
cuvinte -cheie

(3) Consultare
bibliografie
suplimentara

1. Parcurgeti, cu atentie, continutul capitolului, al anexelor


si al informatiilor suplimentare primite la curs sau prin
notele de curs.
2. Localizati, in text, conceptele din rezumat si cuvintele
cheie.
3. Parcurgeti bibliografia suplimentara.
4. Raspundeti la intrebarile recapitulative sub forma unor
expuneri verbale, dar si in scris

(4) Intrebari
(5) Teste de
autoevaluare
(6) Studii de caz ,
exercitii
(7) Seminar

Caiet de seminar

5. Realizati testele de autoevaluare, fara a apela la


raspunsuri. Evaluati raspunsurile si reluati documentarea
pe baza manualului si a bibliografiei suplimentare.
6. Rezolvati studiile de caz si exercitiile, consemnandu-le in
caietul de lucrari pentru seminar.
7. Completati caietul de seminar cu exercitiile rezolvate in
cadrul seminarului,
cu referatul intocmit de
dumneavoastra si cu concluziile din dezbateri sau din
referate intocmite de ceilalti colegi de grupa.

Capitolul 10
Particularit

$XWRULWDWHD OHJLVODWLY

Grupurile legislative
Parlamentul Federal este format din GRX
Bundesrat. Bundestag-XO IRUPDW GLQ

: Bundestag

&DPHUH

GH PHPEUL FDUH DSDU

DOW

Ministerele - Departamentele
Ministerele au

DXWRULWDWH

IHGHUDO

/DQGXULOH IXQGDPHQWHD]

CAPITOLUL 10

REZUMAT

I. Statul
- Germania este o republica federala cu o structura administrativa policentrica, formata
din 16 state sau landuri
- fiecare land are: Constitutie, parlament, si guvern propriu
- seful statului german este Presedintele Federal, ales de Conventia federala
- in general, functiile Presedintelui sunt doar de reprezentare
II. Structura autoritatii
1) Autoritatea juridica
-

legile Germaniei sunt in mare parte legi scrise


Aparatul administrativ este sustinut de un sistem de legi, ordonante si regulamente
administrative
Autoritatea juridica in Germania este autonoma
2) Autoritatea legislativa

- Parlamentul federal este format din doua camere: a) Bundestag


b) Bundesrat
- fiecare land are cel putin trei reprezentanti , cele mai cunoscute landuri avand dreptul
chiar la 6 persoane
- fiecare land are propriul sau Parlament ales si un Guvern local
-

3) Autoritatea executiva
Germania este un stat federal cu 3 niveluri ale administratiei: a) federal
b) land
c) local
sistemul de guvernare din Germania este adesea cunoscut ca o democratie a
cancelarului, care reflecta puternica pozitie a cancelarului federal
cancelarul federal nominalizeaza membrii Guvernului
sistemul politic german se caracterizeaza printr-o absenta relativa a
constitutionalitatii autoritatii ierarhice a Sefului Guvernului asupra ministerelor.

CUVINTE CHEIE

Structura administrativa policentrica


Republica federala
Conventie federala
Bundestag
Bundesrat
Comisie de mediere
Comisii ad hoc mixte
Consilii de nivel inalt
Birouri permanente
Comisar de district
Landuri
Districte(comitate)

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARA

Armenia Androniceanu, Management public international, Ed. Economica,


Breton R., Multiculturalism and Canadian Nation-Building in Politics of

2000
Gender,

Ethnicity and Language in Canada, sous la dir de Alan Cairns et Cynthia Williams, Toronto
University Press, nr. 34, 1996.
Brock J., Managing People in Public Agencies, Brown Press, Boston, 1984.
Gilles P., New Patterns of Governance, Kenneth Press, Ottawa, 1994.
Goodnow F., The Principles of the Administrative Law of the United States, New York, G.
P. Putnams Sons, 1905.
Jay M. Shafritz, The Dorsey Dictionary of American Government and Politics, The Dorssey
Press, 1988.
Johnonson A., What is Public Management? An Autobiographical Viw, Broadview Press,
Toronto, 1993.
Knowles R., Effective Management in Local Government, ICSA, Publishing
1988.

Cambridge,

INTREBARI RECAPITULATIVE

1) Ce fel de structura administrativa are Germania?


2) Cate niveluri are aparatul administrativ german?
3) Care este deosebirea intre cele doua camere ale Parlamentului federal?
4) Care este principala functie a Guvernului federal?
5) Cui i revine sarcina de a studia in detaliu propunerile supuse aprobarii Parlamentului?
6) La ce nivel are loc fundamentarea politicii germane?