Sunteți pe pagina 1din 48

2.1.A.

Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Programul Operaional Regional 2014-2020


Axa prioritar 2 - mbuntirea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii
Prioritatea de investiii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, n special prin facilitarea exploatrii
economice a ideilor noi i prin ncurajarea crerii de noi ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

CONTRACT DE FINANARE
Model standard orientativ
NR: __________
BENEFICIAR: __________
TITLUL PROIECTULUI: __________
Cod SMIS 2014+: __________

Cuprins
Prile ......................................................................................................................................... 2
Precizri prealabile ..................................................................................................................... 2
Condiii generale ........................................................................................................................ 3
Anexa 1 Condiii specifice Seciunea I Condiii specifice aplicabile Programului
Operaional Regional 2014-2020 ............................................................................................. 12
Anexa 1 Condiii specifice Seciunea II Condiii specifice aplicabile Prioritii de investiii
2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, n special prin facilitarea exploatrii economice a
ideilor noi i prin ncurajarea crerii de noi ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri, Apelului de proiecte 2.1.A - Microntreprinderi ........................................................ 24
Anexa 2 Cererea de finanare................................................................................................ 26
Anexa 4 Graficul de rambursare/ plat ................................................................................. 26
Anexa 6 Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor ........................................................ 26
Anexa 8 Msuri de informare i publicitate .......................................................................... 31
Anexa 9 Monitorizarea i raportarea .................................................................................... 38
Anexa 14 Formulare i alte documente relevante ................................................................ 39

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Prile
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice n calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operaional Regional 2014-2020, cu sediul n str. Apolodor nr. 17, Latura Nord,
sector 5, Bucureti, Romnia, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185,
reprezentat prin _____ [persoana fizic, nume, prenume, funcia deinut], denumit n cele ce
urmeaz AM
i/sau Organismul Intermediar _____, cu sediul n str. _____, nr. _____, localitatea _____, judeul
_____, Romnia, cod potal _____, telefon: _____, fax: _____, pot electronic: _____, cod fiscal:
_____, reprezentat prin _____ [persoana fizic, nume, prenume, funcia deinut], denumit n cele ce
urmeaz OI
(daca este cazul) reprezentat prin Organismul Intermediar _____, cu sediul n str. _____, nr. _____,
localitatea _____, judeul _____, Romnia, cod potal _____, telefon: _____, fax: _____, pot
electronic: _____, cod fiscal: _____, reprezentat prin _____ [persoana fizic, nume, prenume,
funcia deinut], denumit n cele ce urmeaz OI
i
______ [Denumirea beneficiarului], cod de identificare fiscal _____, nregistrat la _____, sub nr.
_____, cu sediul n localitatea _____, str. _____, nr. _____, sector/judeul _____, Romnia, telefon
_____, fax _____, pot electronic _____, reprezentat legal prin _____ [persoana fizic, nume,
prenume, funcia deinut], identificat prin _____, n calitate de beneficiar al finanrii,
au convenit ncheierea prezentului Contract de Finanare, n urmtoarele condiii:

Precizri prealabile
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

n prezentul Contract de Finanare, cu excepia situaiilor cnd contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare:
(a) cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar cuvintele care indic pluralul includ
i singularul;
(b) cuvintele care indic un gen includ toate genurile;
(c)
termenul zi reprezint zi calendaristic dac nu se specific altfel;
Trimiterile la actele normative includ i modificrile i completrile ulterioare ale acestora,
precum i orice alte acte normative subsecvente.
n cazul n care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanare este sau devine
nul, invalid sau neexecutabil conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de
executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanare vor rmne neafectate, iar
Prile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte i/sau modificri care ar
conduce la acelai rezultat legal i/sau economic care s-a avut n vedere la data ncheierii
Contractului de Finanare.
n nelesul prezentului Contract de Finanare, atunci cnd exist i parteneri, drepturile i
obligaiile beneficiarilor revin i partenerilor;
Finanarea nerambursabil acordat Beneficiarului este stabilit n termenii i condiiile
prezentului Contract.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Condiii generale
Articolul 1
Obiectul Contractului de finanare
(1) Obiectul acestui Contract de Finanare l reprezint acordarea finanrii nerambursabile
de ctre AM, pentru implementarea Proiectului nr. _____ [cod SMIS2014+], intitulat:
________, denumit n continuare Proiect, pe durata stabilit i n conformitate cu
obligaiile asumate prin prezentul Contract de Finanare, inclusiv Anexele care fac parte
integranta din acesta.
(2) Beneficiarul se angajeaz s implementeze Proiectul, n conformitate cu prevederile
cuprinse n prezentul contract i legislaia european i naional aplicabile acestuia.
(3) AM/OI se angajeaz s plteasc finanarea nerambursabil, la termenele i n condiiile
prevzute n prezentul contract i n conformitate cu legislaia european i naional
aplicabile acestuia.
Articolul 2
Durata Contractului i perioada de implementare a proiectului
(1) Contractul de Finanare intr n vigoare i produce efecte de la data semnrii lui de ctre
ultima parte.
(2) Perioada de implementare a Proiectului este de [durata] luni, respectiv ntre data [z/l/a]
i data [z/l/a], aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor
de eligibilitate a cheltuielilor.
(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungit prin acordul prilor, n
conformitate cu prevederile art. 9-Modificri i completri i/sau a Condiiilor specifice.
(4) Contractul de Finanare i nceteaz valabilitatea la data nchiderii Programului
Operaional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine
ultima.
(5) n cazul proiectelor care includ investiii productive sau de infrastructur i care nu sunt
co-finanate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani,
respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru beneficiarii care fac parte din categoria
ntreprinderilor mari i beneficiarilor publici, de la efectuarea plaii finale n cadrul
prezentului contract sau durata prevzut n reglementrile privind ajutorul de stat,
oricare dintre acestea este mai mare.
Articolul 3
Valoarea Contractului
(1) Valoarea total a Contractului de Finanare este de ________ lei (_____[valoarea n
litere]), dup cum urmeaz:
Valoarea
total

Valoarea total
eligibil

Valoarea eligibil
Valoarea eligibil
Valoarea
Valoarea
nerambursabil
nerambursabil cofinanrii eligibile neeligibil
din FEDR
din bugetul naional a Beneficiarului
inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

1=2+9

2 = 3 + 5+7

0.000.000,00

0.000.000,00

(2)
(3)

(4)

0.000.000,00 00,00 0.000.000,00 00,00 0.000.000,00 00,00 0.000.000,00

AM/OI acord o finanare nerambursabil n sum maxim de ______ lei


(_____[valoarea n litere]), echivalent cu ____ % din valoarea total eligibil aprobat.
n cazul n care valoarea total a Proiectului crete fa de valoarea convenit prin
prezentul Contract de Finanare, diferena astfel rezultat va fi suportata n ntregime de
Beneficiar.
Finanarea va fi acordat, n baza cererilor de pre-finanare/rambursare/plat, elaborate
n conformitate cu Anexa 4 (patru) - Graficul de depunere a cererilor de

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(5)

Articolul 4
(1)

(2)

Articolul 5
(1)
Articolul 6
(1)

(2)

(3)

(4)

Articolul 7
(1)

rambursare/plat.
n cazul n care, valoarea total autorizat este mai mic dect valoarea prevzuta n
coloana 2 (doi)/5 (cinci), dup caz, din tabelul de mai sus, finanarea nerambursabil
prevzut la aliniatul (2) se va reduce corespunztor.
Eligibilitatea cheltuielilor
Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt n conformitate cu:
(a)
Legislaia naional i european aplicabil
(b)
Instruciunile AM dup caz /OI, pentru Contractele de Finanare semnate,
dup data publicrii acestora
(c)
Ghidul Solicitantului
(d)
Anexa 6 (ase) - Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor
Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiia ca acestea s fie
cuprinse n Cererea de Finanare i s fie efectuate n termenii i condiiile prezentului
Contract de Finanare.
Acordarea i recuperarea prefinanrii
Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanare n condiiile legislaiei n vigoare,
conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea i recuperarea pre-finanrii (dup caz)
Rambursarea/plata cheltuielilor
Rambursarea sau plata se va realiza de ctre AM dup caz OI n conformitate cu Anexa 6
(ase) - Condiii de rambursarea i plata cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului
naintate la AM/OI.
n termen de maximum 20 (doua zeci) de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre
Beneficiar a cererilor de rambursare/plat nsoite de documentele justificative
prevzute n Anexa 6 (ase) - Condiii de rambursare i plata a cheltuielilor, AM dup caz
OI va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse n cererea de rambursare/plat. n cazul n
care sunt necesare clarificri, termenul de plat se ntrerupe pe perioada clarificrilor,
fr ca durata cumulat de ntrerupere a acestora s poat depi 10 (zece) zile
lucrtoare.
Dup autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata n termen de 3 (trei) zile
lucrtoare de la momentul n care AM/OI dispune de resurse n conturile sale i va
informa Beneficiarul cu privire la plata aferent cheltuielilor autorizate din cererea de
rambursare/plat.
Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plat, n conformitate
cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului 40/2015 privind reglementarea unor
msuri pentru stimularea absorbiei din fonduri externe nerambursabile, sau dup caz,
OUG 49/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene nerambursabile
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit i politicii maritime
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum i a fondurilor alocate de la bugetul de stat
pentru perioada de programare 2014-2020 i pentru modificarea i completarea unor
acte normative din domeniul garantrii.
AM/OI va efectua transferul fondurilor n limita disponibilitilor, iar n cazul insuficienei
fondurilor, procesul de plat se va suspenda pn cnd conturile AM dup caz /OI sunt
alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. n cazul suspendrii procesului de
plat, beneficiarul poate s solicite suspendarea sau prelungirea implementrii
proiectului, pentru aceeai perioad, fr a se depi perioada de finalizare a
programului aferent
Obligaiile prilor
Drepturile i obligaiile beneficiarului
Beneficiarul are obligaia i responsabilitatea s asigure managementul i
implementarea Proiectului n concordan cu prevederile acestui contract, ale legislaiei
europene i naionale, aplicabile.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(2)

Beneficiarul are obligaia de a ncepe executarea contractului n cel mult 6 (ase) luni de
la intrarea n vigoare a acestuia i de a realiza toate activitile prevzute n Anexa 2
(doi) - Cererea de finanare fr a depi perioada de implementare.
(3) Beneficiarul poate solicita n scris punctul de vedere al AM OI, cu privire la aspectele
survenite de natur s afecteze buna implementare a proiectului..
(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect n sistemul Trezoreriei
Statului, n cazul n care fac parte din categoria instituiilor publice, indiferent de
sistemul de finanare i de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot
opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect n sistemul Trezoreriei
Statului sau la o banc comercial n conformitate cu legislaia aplicabil.
(5) Beneficiarul i/sau partenerii au obligaia de a pune la dispoziia AM/OI, sau oricrui alt
organism abilitat de lege documentele i/sau informaiile necesare pentru verificarea
modului de utilizare a finanrii nerambursabile, la cerere i n termen de maximum 5
(cinci) zile lucrtoare, i s asigure condiiile pentru efectuarea verificrilor la faa
locului.
(6) n vederea efecturii verificrilor prevzute la alin. (5), Beneficiarul i membrii
Parteneriatului se angajeaz s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legtur direct
cu proiectul, i s pun la dispoziie documentele solicitate privind gestiunea tehnic i
financiar a Proiectului, att pe suport hrtie, ct i n format electronic. Documentele
trebuie sa fie uor accesibile i arhivate astfel nct, s permit verificarea lor.
Beneficiarul este obligat s informeze organismele i autoritile menionate la alin.(5)
cu privire la locul arhivrii documentelor, n termen de 3 (trei) zile de la transmiterea
solicitrii de ctre AM/OI/organism abilitat i de a asigura accesul nengrdit al acestora
la documentaie n locul respectiv
(7) Beneficiarul se va asigura c n contractele/acordurile ncheiate cu tere pri se prevede
obligaia acestora de a asigura disponibilitatea informaiilor i documentelor referitoare
la proiect cu ocazia misiunilor de control desfurate de AM/OI sau de alte structuri cu
competene n controlul i recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare i/sau
fondurilor publice naionale aferente acestora, dup caz.
(8) Beneficiarul are obligaia ndosarierii i pstrrii tuturor documentelor proiectului n
original precum i copii ale documentelor partenerilor, dac este cazul, inclusiv
documentele contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii
unei piste de audit adecvate, n conformitate cu legislaia comunitar i naional. Toate
documentele vor fi pstrate pn la nchiderea oficial a Programului.
(9) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (5),i (8), Beneficiarul este obligat s restituie
suma aferent documentelor lips, rambursat n cadrul Proiectului, reprezentnd
asistena financiar nerambursabil, iar in cazul nerespectrii prevederilor alin 6
Beneficiarul este obligat s restituie ntreaga sum rambursat aferent proiectului,
inclusiv dobnzile/penalizrile aferente.
(10) Beneficiarul este obligat s plteasc sumele necesare asigurrii cofinanrii eligibile i a
finanrii cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului, ce i revin
conform articolului 3 din Contractul de Finanare.
(11) Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil analitic a proiectului, utiliznd conturi
analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea
Proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale.
(12) n situaia n care implementarea Proiectului presupune achiziionarea de bunuri, servicii
ori lucrri, Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n
vigoare n domeniul achiziiilor publice sau ale dispoziiilor legale privind achiziiile
efectuate de beneficiarii privai, n cazul n care Beneficiarul nu reprezint autoritate

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

contractant, n sensul legislaiei naionale privind atribuirea contractelor de achiziii


publice.
Beneficiarul are obligaia ntocmirii rapoartelor de progres i a cererilor de rambursare
i, dup caz, a cererilor de plat, i de a pune la dispoziia AM/OI documentele
justificative ce nsoesc cererea de rambursare/plat, spre a fi verificate de ctre AM/OI
n vederea efecturii rambursrii/pltii.
Beneficiarul, pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii
proiectului, precum si pentru asigurarea durabilitii, poate constitui garanii, n
favoarea unei instituii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe
care fac obiectul Contractului de Finanare, n condiiile legii. Beneficiarul este obligat s
transmit AM/OI, o copie a Contractului de Credit i Ipotec n termen de maximum 10
(zece) zile lucrtoare de la semnarea acestuia; n cazul imobilelor, aceasta va fi nsoit
de raportul de evaluare a imobilului finanat n cadrul prezentului Contract de Finanare,
realizat de ctre un evaluator bancar sau independent
Beneficiarul este obligat s respecte prevederile cuprinse n Anexa 2 (doi) - Cererea de
Finanare, referitoare la asigurarea conformitii cu politicile Uniunii Europene i
naionale, privind achiziiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de anse, dezvoltarea
durabil, informarea i publicitatea.
Beneficiarul este obligat s includ n bugetul propriu sumele necesare finanrii
Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanrii i a finanrii cheltuielilor neeligibile n
vederea implementrii Proiectului.
Beneficiarul i asum obligaia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene i/sau agenilor
lor autorizai orice document sau informaie solicitat, n termenul indicat, n vederea
realizrii evalurii Programului Operaional Regional i/sau a Proiectului implementat.
Beneficiarul are obligaia s asigure resursele necesare desfurrii activitilor
proiectului, conform Cererii de Finanare, n termenele stabilite prin prezentul Contract
de Finanare.
Beneficiarul este obligat s realizeze msurile de informare i publicitate n conformitate
cu obligaiile asumate prin Anexa 2 (doi) Cererea de Finanare, cu respectarea
prevederilor din Anexa 8 (opt) Msuri de informare i publicitate.
Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaia de a restitui AM/OI, orice
sum ce constituie plat nedatorat/sume necuvenite pltite n cadrul prezentului
contract de finanare, n termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii notificrii.
Beneficiarul este obligat s informeze AM/OI despre orice situaie care poate determina
ncetarea sau ntrzierea executrii Contractului de Finanare, n termen de maximum 5
(cinci) zile lucrtoare de la data lurii la cunotin despre o astfel de situaie, urmnd ca
AM sa decid cu privire la masurile corespunztoare conform Condiiilor Specifice.
Beneficiarul are obligaia de a informa AM/OI n termen de maximum 3 (trei) zile
lucrtoare cu privire la urmtoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobrii AM/OI:
(a)
schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
(b)
schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
(c)
nlocuirea reprezentantului legal;
Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa
sa, pe durata contractului. AM i OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru
prejudiciile cauzate terilor de ctre Beneficiar, ca urmare a executrii prezentului
Contract de Finanare, cu excepia celor care pot fi direct imputabile acestora.
n cazul n care beneficiarul nu finalizeaz proiectul n perioada de implementare, acesta
va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizrii proiectelor dup ncheierea
perioadei de implementare a proiectului.
n cazul n care se realizeaz verificri la fata locului, Beneficiarul este obligat s participe
i s invite persoanele care sunt implicate n implementarea proiectului i care pot

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(26)
(27)

(28)

(29)
(30)

(31)
(32)

(33)
(34)

(35)

(36)
(37)
Articolul 8
(1)

(2)

Articolul 9
(1)

(2)

furniza informaiile i documentele necesare verificrilor, conform solicitrilor AM/OI.


Drepturile i obligaiile AM/OI
AM/OI are obligaia de a informa Beneficiarul, n timp util, cu privire la orice decizie
luat care poate afecta implementarea Proiectului.
AM/OI are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i
recomandrile care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de ctre Comisia
European i orice alt autoritate competent.
AM/OI are obligaia de a rspunde n scris conform competenelor stabilite, n termen
de 15 (cincisprezece) zile lucrtoare, oricrei solicitri a beneficiarului privind
informaiile sau clarificrile pe care acesta le consider necesare pentru implementarea
proiectului.
AM/OI are obligaia de a procesa cererile de pre-finanare, cererile de rambursare i
cererile de plat n conformitate cu Anexele 5 (cinci) si 6 (ase).
AM/OI are obligaia de a efectua transferul pre-finanrii, n condiiile prevzute n
prezentul contract de finanare, n termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data
nregistrrii cererii de pre-finanare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform
legii.
AM/OI are obligaia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea
prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic i financiar
implementarea proiectului n vederea asigurrii ndeplinirii obiectivelor proiectului i
prevenirii neregulilor.
AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea si realitatea tuturor activitilor aferente
implementrii proiectului care face obiectul prezentului contract de finanare.
n situaia n care, n urma constatrii unor indicii de fraud sau tentativ la fraud,
organul de urmrire penal transmite cazul spre soluionare instanelor de judecat
devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
AM/OI are obligaia de a efectua verificarea la faa locului a activitilor aferente
implementrii proiectului, n conformitate cu prevederile contractului, asigurnd cel
puin o vizit de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
AM/OI va informa despre data nchiderii oficiale/pariale a Programului prin intermediul
mijloacelor publice de informare.
AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile n baze de date externe
n scopul identificrii i calculrii indicatorilor de risc.
Cesiunea i contractarea
n cazul externalizrii/contractrii unor activiti din cadrul proiectului, responsabilitatea
pentru implementarea acelor activiti revine Beneficiarului, n conformitate cu
dispoziiile legale.
Prezentul Contract, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau pariale, novaiei,
subrogaiei sau a oricrui alt mecanism de transmisiune i/sau transformare a
obligaiilor i drepturilor din contractul de finanare de ctre Beneficiar.
Modificri i completri
Prile au dreptul, pe durata ndeplinirii prezentului Contract de finanare, de a conveni
modificarea clauzelor i/sau Anexelor acestuia, prin act adiional, ncheiat n aceleai
condiii ca i Contractul de finanare, cu excepiile menionate la alin. 7 al prezentului
articol i, dac este cazul, n Condiiile specifice.
n cazul n care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului,
acesta are obligaia de a o transmite OI/AM cu cel puin 20 (douzeci) de zile lucrtoare
nainte de termenul la care este intenionat a intra n vigoare, cu excepia

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

circumstanelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odat cu


solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
(3) AM, dup caz OI, rspunde solicitrii de modificare a contractului prin act adiional, n
termen de 20 (dou zeci) zile lucrtoare de la nregistrarea solicitrii.
(4) n cazul propunerilor de acte adiionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor
ce urmeaz a fi atins prin proiect, valoarea total eligibil a Proiectului va fi redus
proporional
(5) Actul adiional intr n vigoare la data semnrii de ctre ultima parte, cu excepia
cazurilor n care prin actul adiional se confirm modificri intervenite n legislaia
naional i/sau european relevant, cu impact asupra executrii prezentului Contract,
situaii n care modificarea respectiv intr n vigoare de la data menionat n actul
normativ corespunztor.
(6) Actul adiional nu poate avea caracter retroactiv i nu poate avea scopul sau efectul de a
produce schimbri n contract, care ar putea aduce atingere condiiilor iniiale de
acordare a finanrii sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al
solicitanilor, n cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. 1, Contractul de finanare poate fi modificat prin
notificarea adresata AM/OI n urmtoarele situaii:
(a)
modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, n limita a 10% ntre
capitole bugetare, stabilit de AM/OI prin respectarea tratamentului egal la
nivelul Programului Operaional, avnd n vedere c acele capitole bugetare
implicate n modificare trebuie s respecte limitele mai sus menionate, cu
justificarea motivelor care au condus la aceasta;
(b)
modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, n cadrul aceluiai
capitol bugetar, ntre tipurile de cheltuieli;
(c)
nlocuirea sau introducerea de membri noi n echipa de implementare a
Proiectului, acolo unde este cazul;
(d)
modificarea graficului de activiti fr s depeasc perioada de
implementare a proiectului;
(e)
modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile;
(f)
alte situaii prevzute n Condiiile Specifice din prezentul Contract
(8) Notificarea va intra n vigoare i va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezece) zi de
la data nregistrrii la AM/OI, dac nu se solicit clarificri beneficiarului, sau dac
propunerea de modificare a contractului nu este respins de AM/OI.
(9) Contractul poate fi suspendat de ctre pari, prin comunicarea unei notificri n termen
de 5 zile de la intervenirea situaiei, dup cum urmeaz:
(a)
De ctre AM/OI, la solicitarea beneficiarului, n cazul insuficienei fondurilor
(b)
De ctre AM n cazul incidenei articolului 8 din OUG 66/2011
(c)
De ctre AM/beneficiar n caz de for major
Articolul 10
Conflictul de interese
(1) Prile se oblig s ia toate msurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea
conflictului de interese, conform capitolului 2, seciunea 2, din OUG nr. 66/2011.
(2) Prile din categoria subiecilor de drept public au obligaia de a urmri respectarea
prevederilor Legii nr. 161/2003, n materia conflictului de interese;
(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractant au obligaia de a respecta
aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform OUG nr. 34/2006.
Articolul 11
Nereguli
(1) Prile se oblig s ia toate msurile pentru prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor n conformitate cu OUG 66/2011.
(2) Dac n procesul de verificare a cererilor de rambursare/plat AM/OI identific abateri
de la aplicarea prevederilor legislaiei naionale i comunitare (n domeniul achiziiilor

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

publice aferente contractelor de lucrri/servicii/furnizare), nainte de efectuarea plii,


AM/OI aplic reduceri procentuale din sumele solicitate la plat de ctre beneficiar, n
condiiile legii care reglementeaz sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora.
(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plata i nejustificate prin cereri
de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi
notificai de ctre AM/OI cu privire la obligaia restituirii acestora in termen de 5 zile de
la primirea notificrii. n situaia nerestituirii respectivelor sume n termenul anterior
menionat, recuperarea sumelor se realizeaz n conformitate cu prevederile OUG
66/2011.
Articolul 12
Monitorizarea
(1) Monitorizarea contractului de finanare este realizat de ctre AM/OI n conformitate cu
prevederile Anexei 9 (noua) - Monitorizarea i raportarea
Articolul 13
For major
(1) Prin for major se nelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i
inevitabil, intervenit dup data semnrii Contractului, care mpiedic executarea n tot
sau n parte a Contractului i care exonereaz de rspundere partea care o invoc.
(2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamitile naturale
(cutremure, inundaii, alunecri de teren), rzboi, revoluie, embargo.
(3) Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for
major, n termen de 5 (cinci) zile de la data apariiei i de a dovedi existena situaiei de
for major n baza unui document eliberat sau emis de ctre autoritatea competenta,
n termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicrii acestuia. De
asemenea, are obligaia de a comunica data ncetrii situaiei de for major, n termen
de 5 (cinci) zile.
(4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor aciunii de for major.
(5) Dac partea care invoc fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii
cazului de for major, n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele
provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.
(6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe
perioada de aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor.
(7) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
prezentului Contract pe o perioad mai mare de 3 (trei) luni, prile se vor ntlni ntr-un
termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni
asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanare.
Articolul 14
ncetarea Contractului de finanare
(1) Oricare dintre pri poate decide rezilierea prezentului contract, fr ndeplinirea altor
formaliti, n cazul nendeplinirii culpabile de ctre cealalt parte a obligaiilor
prezentului contract
(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fr ndeplinirea altor formaliti, cu
recuperarea integral a sumelor pltite, n urmtoarele cazuri:
(a)
n situaia n care Beneficiarul nu a nceput executarea Contractului ntr-un
termen de 6 (ase) luni de la data intrrii n vigoare a Contractului de
Finanare n cazul n care AM/OI i-a respectat obligaiile legale/contractuale;
(b)
n situaia n care, ulterior ncheierii prezentului Contract, se constat c
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au ndeplinit condiiile de eligibilitate la
data depunerii cererii de finanare;
(c)
Dac Beneficiarul ncalc prevederile art. 8 alin. (2);
(d)
Dac se constat faptul c Proiectul face obiectul unei alte finanri din

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(3)
Articolul 15
(1)

(2)
Articolul 16
(1)

(2)

(3)
Articolul 17
(1)
(2)
Articolul 18
(1)

(2)
Articolul 19
(1)
(2)

10

fonduri publice naionale sau comunitare sau faptul c a mai beneficiat de


finanare din alte programe naionale sau comunitare, pentru aceleai
activiti in ultimii 3/5 ani dup caz
Prezentul Contract poate nceta prin acordul parilor cu recuperarea proporional a
finanrii acordate, dac este cazul.
Soluionarea litigiilor
Prile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil orice
nenelegere sau disput care poate aprea ntre ele n cadrul sau n legtur cu
ndeplinirea Contractului de Finanare.
n cazul n care nu se soluioneaz amiabil divergenele contractuale, litigiul va fi
soluionat de ctre instanele romneti competente
Corespondena
ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de Finanare se va face n scris,
inclusiv prin mijloace electronice,inclusiv SMIS 2014+, cu menionarea titlului
Proiectului, precum i a codului SMIS2014+ i va purta numr de nregistrare, att de la
Beneficiar, ct i de la AM/OI.
ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de Finanare se va transmite la
urmtoarele adrese:
Pentru Beneficiar: __________
Pentru AM: __________
Pentru OI: __________
AM/OI poate comunica prin Instruciuni, modele i formate de formulare pentru
aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanare.
Legea aplicabil i limba utilizat
Legea care guverneaz acest Contract de Finanare i n conformitate cu care este
interpretat este legea romn.
Limba acestui Contract de Finanare este limba romn.
Anexele Contractului
Urmtoarele documente sunt anexe la prezentul Contract i constituie parte integrant
a prezentului Contract de Finanare, avnd aceeai for juridic:
Anexa 1 Condiii Specifice
Anexa 2 - Cererea de finanare
Anexa 3 - Bugetul proiectului
Anexa 4 - Graficul de rambursare a cheltuielilor
Anexa 5 - Acordarea si recuperarea pre-finanrii
Anexa 6 - Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor
Anexa 7 - Calendarul estimativ al achiziiilor
Anexa 8 - Msuri de informare i publicitate
Anexa 9 - Monitorizarea i raportarea
Anexa 10 - Indicatori
Anexa 11 - Graficul de activiti
Anexa 12 - Echipa de management i experi pe termen lung
Anexa 13 - Acordul ncheiat ntre Beneficiar i Parteneri
n cadrul prezentului Contract, prevaleaz Condiiile Specifice fa de cele Generale,
precum i asupra celorlalte anexe
Dispoziii finale
Prezentul Contract de finanare a fost ncheiat n _____ exemplare originale, din care un
exemplar pentru AM/OI, un exemplar pentru Beneficiar i un exemplar pentru ______
n situaia n care ntre cele _____ exemplare apar diferene, urmeaz a prevala
exemplarul AM/OI.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Pentru Autoritatea de Management


Nume: _______
Funcie: _______
Semntura: _______
Data: _______
Pentru OI
Nume: _______
Funcie: _______
Semntura: _______
Data: _______
Pentru Beneficiar
Nume: _______
Funcie: _______
Semntura: _______
Data: _______

11

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Anexa 1 Condiii specifice


Seciunea I Condiii specifice aplicabile Programului Operaional Regional 2014-2020
Precizrile prealabile
(1) Prezentul contract de finanare stabilete cadrul juridic general n care se va desfaura
relaia contractual dintre AM, OI i Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM, OI i
Beneficiar vor fi guvernate de prezentul Contract de finanare.
Articolul 1
Completarea Condiiilor generale privind eligibilitatea cheltuielilor:
(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt n conformitate cu:
(a) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020
(b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european
de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul
european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului,
(c) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile
specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i
locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
(d) Hotrrea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate n cadruloperaiunilor finanate prin Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european i Fondul de coeziune 2014-2020, precum i cu
(e) Ordinul MDRAP nr. 765/26.05.2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului
Condiii specifice de accesare a fondurilor n cadrul apelului de proiecte nr. POR
2016/2/2.1.A Microntreprinderi, Axa prioritar 2 - mbuntirea competitivitii
ntreprinderilor mici i mijlocii, Prioritatea de investiii 2.1 Promovarea spiritului
antreprenorial, n special prin facilitarea exploatrii economice a ideilor noi i prin
ncurajarea crerii de noi ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
(2) Nedetectarea de ctre OI/AM a neconformitilor cu ocazia ncheierii actelor adiionale
i respectiv notificrilor efectuate de ctre beneficiar nu impieteaz asupra dreptului AM
de a declara ulterior neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor
legale n vigoare i/sau de a aplica corecii financiare/reduceri procentuale ca urmare a
verificrii cererilor de rambursare/plat.
Articolul 2
Completarea i modificarea Condiiilor generale privind acordarea i recuperarea
prefinanrii:
(1) n cadrul proiectelor finanate din POR 2014-2020 nu se acord prefinanare, cu
excepiile prevzute n cadrul seciunii II - Condiiile specifice aplicabile prioritiilor de
investiii din cadrul POR 2014-2020 din cadrul prezentei anexe.
Articolul 3
Completarea Condiiilor generale privind rambursarea/plata cheltuielilor:
(1) Dac Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare final n termen de maxim 60
(aizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevzut la
art. 2 alin. (2) din Condiii Generale, acesta este considerat deczut din dreptul de a
solicita aceast rambursare, de la data expirrii termenului de 60 de zile, fr a fi
necesar nicio notificare sau ndeplinirea oricror altor formaliti de ctre OI/ AM.
(2) n vederea rambursrii/plii sumelor reprezentnd TVA nedeductibil, potrivit legislaiei
n vigoare aferent cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaia depunerii, ca anex a
fiecrei cereri de rambursare/plat, a unei declaraii pe propria rspundere privind

12

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

nedeductibilitatea TVA aferent cheltuielilor cuprinse n cererea de rambursare/plat,


certificat de organul fiscal competent din subordinea Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal numai n cazul beneficiarilor nregistrai n scopuri de TVA.
Articolul 4
Completarea Condiiilor generale cu alte drepturi i obligaii ale Beneficiarului:
(1) Beneficiarul se oblig s implementeze Proiectul pe propria rspundere n conformitate
cu prevederile prezentului Contract de finanare (inclusiv anexele acestuia) i ale
legislaiei comunitare i naionale n vigoare. Beneficiarul va fi singurul rspunztor n
faa AM i OI pentru ndeplinirea obligaiilor asumate prin Contractul de finanare,
pentru implementarea Proiectului i pentru realizarea activitilor, indicatorilor i
obiectivelor acestuia, prevzute n Anexa 2 (doi) - Cererea de finanare. n acest sens,
Beneficiarul are obligaia de a respecta calendarul activitilor i achiziiilor publice,
prevzute n cererea de finanare, precum i de a asigura un management eficient al
proiectului prin asigurarea resurselor umane i materiale necesare implementrii
acestuia.
(2) Beneficiarul declar i se angajeaz, irevocabil i necondiionat, s utilizeze finanarea
exclusiv cu respectarea termenilor i conditiilor Contractului de finanare.
(3) Beneficiarul are obligaia de a respecta instruciunile emise de AM.
(4) Beneficiarul se oblig s nu dezmembreze bunurile imobile fr acordul AM solicitat n
scris i cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanare privind modificarea
i completarea.
(5) Beneficiarul se oblig s nu nstrineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile
pn la finalul perioadei de durabilitate prevzut la art. 2, alin. (5) din Condiii generale,
dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanate prin prezentul
Contract de finanare, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, astfel:
(a)
n perioada de implementare a activitilor efectuate dup semnarea
contractului de finanare, exclusiv n scopul realizrii proiectului
(b)
n perioada de durabilitate a proiectului, aa cum aceasta este prevzut la
articolul 2, alin. (5), din Condiiile generale, dup caz, exclusiv pentru
asigurarea sustenabilitii investiiei.
(6) n completarea prevederilor art 7, alin. (14) din Condiii generale, n cazul unui contract
de ipotec, Beneficiarul are obligaia de a transmite la OI/AM o copie legalizat a
extrasului de carte funciar cu meniunea nregistrrii ipotecii, n termen de 30 zile
lucrtoare de la efectuarea nregistrrilor n Registrul de carte funciar.
(7) n cazul n care se aplic prevederile alin. (5) ale prezentului articol, n scopul obinerii
unui credit, Beneficiarul are obligaia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul
ataat al creditului) pentru plata contractelor de servicii, furnizare, execuie de lucrri
necesare pentru implementarea proiectului.
(8) n cazul nerespectrii obligaiilor prevazute la alin. (5), interesele AM se prezum a fi
vtmate din cauza ngreunrii unei eventuale executri silite, Beneficiarul datornd AM
daune interese cu titlu de clauz penal n cuantum egal cu valoarea finanrii
nerambursabile acordate, la care se adaug dobnda legal aferent.
(9)
(Dup caz) n perioada de durabilitate a contractului prevzut la art. 2, alin. (5) din
Condiiile generale, Beneficiarul are obligaia de a nu nceta sau delocaliza activitatea
productiv n afara regiunii de dezvoltare regional n cadrul cruia a fost prevzut
iniial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietii asupra
unui element de infrastructur care d un avantaj nejustificat unui ter, sau de a nu
realiza o modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de
realizare i care ar determina subminarea obiectivelor iniiale ale acestei operaiuni.
(10) n cazul nerespectrii prevederilor alin. 9 al prezentului articol, recuperarea sumelor
pltite n mod necuvenit se va efectua n condiiile art. 71 din cadrul Regulamentului

13

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

14

(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de


stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a
unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
Beneficiarul are obligaia de a nu ntreprinde nici o aciune de natur a afecta condiiile
de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren i/sau cldire) aferente proiectului
pn la finalizarea perioadei de durabilitate prevzut la art. 2, alin. (5) din Condiiile
generale.
(Dup caz) Beneficiarul are obligaia de a menine investiia realizat din contribuia din
fonduri europene structurale i de investiii (FESI) pe o perioad de trei/cinci ani (dup
caz) de la efectuarea plii finale sau n termenul prevzut de normele privind ajutorul
de stat.
Beneficiarul are obligaia de a respecta Anexa 4 (patru) - Graficul de rambursare/ plat a
cheltuielilor privind estimarea depunerii cererilor de rambursare/plat, precum i de
actualizare a acestuia n funcie de sumele decontate.
Beneficiarul are obligaia de a ntocmi i transmite ctre OI, conform graficului de
rambursare/plat, precum i documentele justificative aferente n conformitate cu
Anexa 6 (ase) Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor.
Cererile de rambursare, rapoartele de progres, notificrile, precum i orice alt document
oficial transmis AM /OI pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de ctre
reprezentantul legal al Beneficiarului sau de ctre persoana mputernicit n acest sens,
de ctre acesta, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Beneficiarul are obligaia de a ntocmi i transmite ctre OI, rapoarte de progres,
trimestrial i/sau ori de cte ori AM / OI solicit aceasta.
Beneficiarul trebuie s ia msuri pentru obinerea tuturor avizelor/autorizaiilor/
acreditrilor/ licenelor/etc. necesare pentru realizarea activitilor prevzute n cadrul
prezentului contract de finanare, precum i pentru desfurarea n condiii legale a
activitii sale.
Beneficiarul are obligatia de a asigura arhivarea electronic a documentaiei aferente
proiectului ce face obiectul prezentului contract de finanare i de a o transmite OI la
solicitarea acestuia.
Beneficiarul are obligaia de a asigura disponibilitatea i prezena personalului implicat
n implementarea Proiectului, precum i a managerului Proiectului verificat sau auditat,
pe ntreaga durat a verificrilor.
Beneficiarul are obligaia de a realiza, la termenele specificate, toate msurile incluse n
planurile de aciune pentru implementarea recomandrilor rezultate ca urmare a
misiunilor de audit ale Comisiei Europene i/sau ale Autoritii de Audit de pe lng
Curtea de Conturi a Romniei, astfel cum aceste planuri de aciune sunt agreate cu
OI/AM.
Nerespectarea de ctre Beneficiar a prevederilor legislaiei naionale/comunitare
aplicabile n domeniul achiziiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate
sau aplicarea de corecii financiare/reduceri procentuale conform legislaiei n vigoare.
Beneficiarul i asum obligaia de a furniza OI i AM orice document sau informaie, n
termenul solicitat, n vederea realizrii evalurii Programului Operaional Regional i/sau
a Proiectului implementat. Cu acordul AM, rezultatul evalurii poate fi pus la dispoziia
Beneficiarului.
(dac este cazul) Beneficiarul se oblig ca, n termen de 10 de zile de la intrarea in
vigoare a contractului de finanare s depun la sediul OI, documentaiile de achiziie ale

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Articolul 5
(1)

contractului de lucrri, pentru proiectele a cror lucrri au fost ncepute, dar nu au fost
ncheiate n mod fizic sau implementate integral.
(dac este cazul)n cazul proiectelor generatoare de venituri nete, beneficiarul are
obligaia informrii anuale, pe perioadele menionate la art. 7, asupra veniturilor nete
generate de proiect.
Pentru nendeplinirea angajamentelor privind msurile de mbuntire a calitii
mediului nconjurtor i de cretere a eficienei energetice i/sau de asigurare a egalitii
de anse i tratament, faciliti / adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu
dizabiliti, pentru care proiectul a fost punctat n cadrul procesului de evaluare tehnic
i financiar, AM poate rezilia unilateral contractul i recupera finanarea
nerambursabil acordat n condiiile prezentului contract de finanare.
Dac investiia propus n cererea de finanare prevede angajarea de persoane din
categorii defavorizate, beneficiarul va demonstra angajarea a cel puin unei persoane
din categorii defavorizate sau va justifica obiectiv imposibilitatea realizrii acestei
activiti, pn la finalizarea perioadei de implementare.
Analiznd respectarea prevederilor alin. 26 al prezentului articol, AM poate decide
rezilierea unilateral a contractul i recuperarea finanrii nerambursabile acordate n
condiiile prezentului contract de finanare.
Beneficiarul are obligaia de a notifica OI/AM, in termen de maxim 10 zile lucrtoare de
la finalizarea contractului/contractelor de achiziie, cu privire la suma cu care s-a/s-au
finalizat implementarea respectivului contract/ respectivelor contracte n vederea
dezangajrii fondurilor n conformitate cu prevederile prezentului contract de finanare.
Completarea Condiiilor generale cu privire la drepturile i obligaiile AM/OI:
Drepturile i obligaiile OI
OI are urmtoarele drepturi i obligaii n implementarea prezentului contract de
finanare:
(a)
OI are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luat i
care poate afecta implementarea Proiectului, n termen de 5 (cinci) zile
lucrtoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunotin a
unei decizii a AM.
(b)
OI are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor sau
clarificrilor necesare pentru implementarea Proiectului, inclusiv a
instruciunilor emise de AM.
(c)
OI are obligaia de a rspunde la orice solicitare scris a Beneficiarului,
privind implementarea Proiectului, n termen de maxim 10 (zece) zile
lucrtoare de la primirea acesteia. n cazul n care OI solicit opinia AM
pentru formularea unui rspuns, rspunsul se va da n termen de 5 (cinci) zile
lucrtoare de la primirea rspunsului de la AM.
(d)
OI monitorizeaz din punct de vedere tehnic i financiar implementarea
Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanare, prin
verificarea rapoartelor de progres i a cererilor de rambursare/plat n
conformitate cu prevederile procedurale i a anexelor prezentului contract.
(e)
OI are obligaia de a verifica i aviza toate materialele de informare i
publicitate transmise spre avizare de ctre Beneficiar n vederea
implementrii msurilor de informare i publicitate asumate de Beneficiar
prin Contract de finanare, n termen de maxim 10 (zece) zile lucrtoare de la
primirea acestora.
(f)
OI are obligaia de a verifica realitatea, legalitatea i conformitatea tuturor
documentelor ce nsoesc cererea de rambursare/plat, n vederea
soluionrii acesteia, precum i raportul de progres, transmise de ctre

15

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Beneficiar.
OI are obligaia de a propune AM suspendarea contractului de finanare sau
rezilierea contractului de finanare, ori de cte ori devin incidente clauzele
contractuale corespunztoare.
(h)
OI are obligaia de a procesa cererile de rambursare/plat i de a respecta
termenele de verificare i avizare a cererii de rambursare/plat n
conformitate cu prevederile prezentului contract de finanare.
(i)
OI are obligaia de a respecta termenele de verificare i transmitere a
propunerilor de acte adiionale n conformitate cu prevederile prezentului
contract de finanare.
(j)
OI este rspunztor fa de AM i Beneficiar pentru prejudiciile cauzate
acestora ca urmare a nendeplinirii obligaiilor sale.
(k)
OI are obligaia de a actualiza permanent n SMIS modificrile intervenite
asupra contractului de finanare, inclusiv modificrile acestuia intervenite
prin notificare.
(l)
Dac este cazul, n cazul proiectelor generatoare de venituri nete, OI are
obligaia monitorizrii anuale a veniturilor nete generate de proiect i de a
informa AM cu privire la sumele necesar a fi deduse/recuperate din
finanarea nerambursabil acordat n cadrul prezentului contract, n
condiiile prevzute de acesta.
(m)
OI are obligaia ca n termen de maxim 5 zile lucrtoare s informeze AM
asupra notificrii beneficiarului cu privire la sumele rmase neutilizare n
urma finalizrii implementrii contractului/contractelor de achiziie n
vederea dezangajrii fondurilor respective.
Drepturile i obligaiile AM
AM are urmtoarele drepturi i obligaii n implementarea prezentului contract de
finanare:
(a)
AM informeaz Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i
recomandrile formulate de ctre Comisia European care au impact asupra
Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanare.
(b)
AM are obligaia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea
informaiilor sau clarificrilor pe care acesta le consider necesare pentru
implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul OI.
(c)
n cazul n care OI solicit opinia AM pentru formularea unui rspuns,
acesta se va transmite OI n termen de maxim 10 (zece) zile lucrtoare de la
primirea solicitrii.
(d)
AM va efectua transferul rambursrii i plata cheltuielilor n condiiile i cu
respectarea termenelor menionate n cadrul prezentului contract, dup
verificarea i avizarea documentelor transmise de ctre OI.
(e)
AM are dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, fr ndeplinirea
altor formaliti, n cazul nendeplinirii de Beneficiar a obligaiilor prezentului
contract.
(f)
n completarea art. 7, alin. 21 din Condiiile generale, AM poate decide
rezilierea/suspendarea contractului.
(g)
(dac este cazul)n cazul proiectelor generatoare de venituri nete, AM are
obligaia monitorizrii anuale a veniturilor nete generate de proiect, i de a
deduce/recupera din finanarea nerabursabil acordat, valoarea veniturilor
nete ne-estimate sau cele care depesc estimarea prevzut de Beneficiar
n conformitate cu prevederile din tabelul de la art 3, alin. (1) din Condiii
generale.
(h)
n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la primirea notificrii de la
(g)

(2)

16

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

OI/Beneficiar, AM dezangajeaz, prin notificarea unilateral, fondurile


rmase neutilizate ca urmarea a finalizrii implementrii contractului/
contractelor de achiziie din cadrul prezentului contract..
Articolul 6
Completarea Condiiilor generale cu implementarea n parteneriat a proiectelor
(dac este cazul)
(1) Toi partenerii sunt inui s respecte ntocmai i n integralitate prevederile prezentului
Contract de finanare. <denumirea liderului parteneriatului>, ca lider al parteneriatului,
rspunde n faa AM i OI de ndeplinirea prevederilor prezentului Contract de ctre
partenerii si.
(2) Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului contract de
finanare n conformitate cu prevederile contractuale i cu cele asumate n cadrul Anexei
2 (doi) Cererea de finanare.
(3) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plat/
rapoartelor de progres ctre OI/AM conform prevederilor prezentului contract de
finanare.
(4) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt efectuate de ctre liderul parteneriatului
sau partener/i.
(5) Pentru neregulile identificate n cadrul proiectelor implementate n parteneriat,
notificrile i titlurile de crean se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului
care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform Acordului de parteneriat inclus
n Anexa 2 (doi) Cererea de finanare.
Articolul 7
Completarea Condiiilor Generale privind implementarea proiectelor generatoare
de venituri nete (dac este cazul)
(1) Valoarea veniturilor nete generate de Proiect pn la finalizarea perioadei de 3 ani de la
efectuarea plii finale sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului
prevzut la art. 2 alin. (4) din Condiiile generale, oricare dintre aceste date este mai
apropiat, va fi dedus din valoarea total eligibil a Proiectului/recuperat, dac
veniturile generate nu au putut fi estimate n mod obietiv i/sau nu au putut fi estimate
la data depunerii Cererii de finanare i/sau au fost declarate ulterior de ctre Beneficiar
sau constatate de ctre una dintre instituiile abilitate conform legii.
(2) Prevederile alin (1) nu se aplic proiectelor a cror valoare total eligibil nainte de
estimarea sau identificarea veniturilor nete generate de proiect este de pn la
echivalentul n lei a 1.000.000 euro, valoare calculat la momentul intrrii n vigoare a
contractului de finanare, la cursul Inforeuro din luna respectiv.
(3) Pentru proiectele a cror valoare total eligibil nainte de estimarea sau identificarea
veniturilor nete generate de proiect este cuprins ntre echivalentul n lei a 50.000 euro
i 1.000.000 euro, valori calculate la momentul intrrii n vigoare a contractului de
finanare, la cursul Inforeuro din luna respectiv, care genereaz venituri nete n cursul
implementrii, valoarea finanrii nerambursabile se reduce cu veniturile nete care nu
sunt luate n calcul n momentul ncheierii prezentului contract i care sunt generate n
mod direct numai n cursul implementrii acestuia, cel trziu n momentul prezentrii de
ctre Beneficiar a cererii finale de plat.
Articolul 8
Completarea Condiiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor
i echipamentelor
(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor i/sau orice alte
drepturi de proprietate intelectual i/sau industrial, obinute n executarea sau ca
urmare a executrii acestui Contract de finanare, cu excepia cazurilor n care astfel de
drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea Beneficiarului.
Sau
(pentru proiectele implementate n parteneriat) Orice rezultate sau drepturi legate de

17

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

acestea, inclusiv drepturi de autor i/sau orice alte drepturi de proprietate intelectual
i/sau industrial, obinute n executarea sau ca urmare a executrii acestui Contract, cu
excepia cazurilor n care astfel de drepturi sunt preexistente Contractului, vor fi
proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/ partenerilor acestuia, conform celor
prevzute n Acordului de parteneriat inclus n Anexa 2 (doi) Cererea de finanare.
Articolul 9
Completarea Condiiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanare
(1) Orice modificare a Contractului de finanare sau a Proiectului nu poate n nici un caz
conduce la creterea valorii finanrii nerambursabile i/sau a procentului pe care
aceasta l reprezint din valoarea total eligibil a Proiectului specificat la art. 3, alin. (2)
din cadrul Condiiilor generale.
(2) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza n nici un caz
dup expirarea acesteia.
(3) n cazul n care, pe perioada de implementare a Proiectului, se nregistreaz economii
constnd n diferene ntre valoarea estimat a procedurilor de achiziie i valoarea
atribuit, acestea se pot utiliza n scopul implementrii Proiectului, cu acordul prealabil
al AM, i fr a afecta obiectivul Proiectului, prin act adiional cu respectarea Condiiilor
generale i specifice.
(4) Schimbarea componenei parteneriatului este permis numai doar dac sunt ndeplinite
urmtoarele condiii cumulative:
(a)
este confirmat printr-un act adiional, ncheiat n condiiile prezentului
contract de finananare,
(b)
schimbarea respectiv este determinat de retragerea unuia sau a mai
multor parteneri, i
(c)
partenerii se angajeaz s preia toate drepturile i obligaiile ce reveneau,
prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaia de a
asigura, din resurse proprii, ntregul cuantum al cofinanrii eligibile i
neeligibile pentru Proiect.
n acest caz, Beneficiarul este obligat s transmit, mpreun cu cererea de modificare a
contractului de finanare, i documentele din care s reias acest angajament, precum i
asigurarea fondurilor necesare.
(5) n completarea art. 9, alin. (2) din Condiiile generale, OI va transmite ctre AM
propunerea Beneficiarului de modificare a contractului de finanare cu cel puin 10
(zece) de zile lucrtoare nainte de termenul la care este intenionat a intra n vigoare,
cu excepia circumstanelor acceptate de AM.
(6) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuia
proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat s
transmit, mpreun cu cererea de modificare a Contractului, i documente din care s
reias angajamentul acestuia c va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare
necesare, precum i disponibilitatea acestor fonduri.
(7) Prin excepie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condiiile generale, AM are
dreptul de a modifica unilateral prin notificare urmtoarele anexe: 6 (ase) Condiii de
rambursare i plat a cheltuielilor, 8 (opt) - Msuri de informare i publicitate, 9 (nou)
Monitorizarea i raportarea, 14 (paisprezece) - Formulare i alate documente relevante.
(8) Prin excepie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condiiile generale,
beneficiarul poate efectua inclusiv modificri asupra liniilor bugetare care au limite
maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naionale sau de regulile
de eligibilitate stabilite de AM, cu condiia de a nu depi aceste limite maxime impuse.
(9) Prin excepie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condiiile generale,
beneficiarul poate efectua modificri prin notificare asupra Proiectului, cu condiia s nu
afecteze scopul principal al acestuia, doar n condiiile prevzute de prezentul contract..
(10) n cazul n care Beneficiarul realizeaz modificri asupra bugetului Proiectului prin

18

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

notificare, prin aplicarea prevederilor art 9 alin. (7) din Condiiile generale, acesta este
obligat s transmit la OI, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puin 10 (zece)
zile lucrtoare nainte de data la care modificarea respectiv este intenionat a intra n
vigoare. Modificrile de buget devin aplicabile numai dup avizarea acestora de ctre OI.
OI are obligaia de a informa AM despre aceste modificri n termen de maxim 5 (cinci)
zile lucrtoare de la avizare, sub sanciunea inopozabilitii fa de AM a acestor
modificri.
Prin excepie de la prevederile prevederilor art 9 alin. (1) din Condiiile generale din
Contractul de finanare, Beneficiarul poate actualiza, prin notificare, anexa 4 (patru)
Graficul de rambursare/plat a cheltuielilor n funcie de cererile de plat/rambursare
decontate de AM n termen de maxim de 10 (zece) zile lucrtoare de la efectuarea plii
de AM.
Prin excepie de la prevederile prevederilor art 9 alin. (1) din Condiiile generale,
Beneficiarul poate efectua, prin notificare, modificri asupra Anexei 2 (doi) - Cererea de
finanare, punctele referitoare la Activitile proiectului i Calendarul activitilor, atunci
cnd aceste modificri vizeaz exclusiv planificarea n timp a acestora precum i punctul
referitor la Achiziiile derulate n cadrul proiectului, atunci cnd vizeaz exclusiv
planificarea n timp a achiziiilor, schimbarea tipului de procedur, cumularea mai
multor achiziii ntr-o singur procedur, separarea unei achiziii n mai multe proceduri
(cu respectarea prevederilor legislaiei n vigoare), cu condiia ca aceste modificri s nu
afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare i s respecte prevederile
contractuale legale n vigoare. Modificrile prevzute n prezentul alineat vor fi aduse la
cunotina OI i AM, n termen de maxim 5 (cinci) zile lucrtoare de la intrarea n
vigoarea a modificrilor, sub sanciunea inopozabilitii acestora fa de AM.
Prin excepie de la prevederile prevederilor art 9 alin. (1) din Condiiile generale,
Beneficiarul poate efectua, prin notificare, modificri asupra Anexei 2 (doi) - Cererea de
finanare, n scopul actualizrii caracteristicilor tehnice pentru echipamentele i dotrile
ce urmeaz a fi achiziionate, avnd n vedere progresul tehnologic nregistrat de la
momentul scrierii cererii de finanare i pn n momentul lansrii procedurii de
achiziie, cu condiia ca aceste modificri s nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii,
valoarea achiziiei, perioada de implementare i s respecte prevederile contractuale
legale n vigoare.
Prin excepie de la prevederile prevederilor art 9 alin. (1) din Condiiile generale,
Beneficiarul este obligat s notifice AM /OI n scris i fr ntrziere, orice modificare
aprut n legtur cu datele sale de identificare sau ale Reprezentanilor si, precum i
orice informaie ce poate fi relevant n relaia sa cu AM, orice astfel de
modificare/informaie fiind opozabil AM doar de la data primirii notificrii de ctre AM.
Aceste informaii se pot referi, dar fr a se limita la, orice imprejurare de natur
economic sau juridic, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt
existena la momentul ncheierii Contractului de finanare, (dup caz) orice propunere
de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau alt procedur de
restructurare organizatoric, iniierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau
lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societi comerciale; orice
modificare a obiectului sau naturii activitilor comerciale desfurate; orice proceduri
administrative, judiciare sau arbitrale iniiate mpotriva sa, sau iminente; iminena
oricrui caz de nendeplinire sau culp, etc.
Nedectarea de ctre OI/AM a erorilor privind procesul de atribuire a contractelor de
achiziii necesare pentru implementarea proiectului, cu ocazia primirii notificrilor
prevzute alin. (12) al prezentului articol, nu afecteaz dreptul OI/AM de a declara
neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea legislaiei n vigoare, sau de a aplica

19

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

corecii financiare ca urmare a verificrii cererilor de rambursare/plat.


(16) Prin excepie de la prevederile prevederilor art 9 alin. (1) din Condiiile generale, n
termen de maxim 10 zile lucrtoare de la primirea notificrii de la OI/Beneficiar, AM
dezangajeaz, prin notificarea unilateral, fondurile rmase neutilizate ca urmare a
finalizrii contractului/contractelor de achiziie din cadrul prezentului contract.
(17) n completarea art. 9 alin. (9) din Condiiile generale, AM comunic Beneficiarului n
termen de maxim 5 zile lucrtoare de la luarea deciziei asupra suspendrii prezentului
contract n conformitate cu prevederile art. 5, art. 11 i art. 13 din Condiiile Specifice
POR 2014-2020.
Articolul 10
Completarea Condiiilor generale privind conflictul de interese
(1) Prile se oblig s ntreprind toate diligenele necesare pentru a evita orice conflict de
interese i s se informeze reciproc, n termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la
luarea la cunotin, n legtur cu orice situaie care d natere sau este posibil s dea
natere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare n decursul
executrii Contractului trebuie notificat fr ntrziere ctre AM. AM i rezerv dreptul
de a verifica aceste situaii i de a lua msurile necesare, dac este cazul.
(2) La solicitarea, pentru prima dat, ntr-o cerere de rambursare/plat, a cheltuielilor
aferente unui contract de achiziie, Beneficiarul va depune o declaraie pe proprie
rspundere a reprezentantului legal al beneficiarului din care s rezulte c nu se afl
ntr-o situaie de conflict de interese.
Articolul 11
Completarea Condiiilor generale privind neregulile i recuperarea finanrii:
(1) Termenii neregul i fraud au nelesul dat n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor
dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor
dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
(2) n cazul sesizrii unei suspiciuni de neregul/fraud n perioada de valabilitate a
contractului OI/AM va emite, n scris, formularul de alert de nereguli/fraud.
(3) Pe perioada efecturii verificrilor de ctre structura de control din cadrul AM, n cazul
n care nu pot fi aplicate msuri tranzitorii n conformitate cu prevederile legale n
vigoare, AM/OI suspend procesarea cererilor de rambursare i returneaz cererile de
plata pn la finalizarea verificrilor n cauz.
(4) OI/AM va procesa cererile de rambursare/plat cu respectarea prevederilor legale n
vigoare sau a oricror acte normative de modificare, completare sau nlocuire a acesteia.
(5) n cazul suspendrii, AM notific Beneficiarul cu privire la decizia luat, la perioada i
motivele suspendrii.
(6) AMPOR are dreptul de a exclude de la rambursare/plat orice cheltuial neeligibil.
(7) n situaia n care, la plata cererii finale de rambursare, debitul nu a fost stins, AM va
notifica Beneficiarul cu privire la suma datorat rmas de restituit de ctre beneficiar.
(8) n termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de ctre Beneficiar, a notificrii menionate
alin. (7) al prezentului articol, acesta este obligat s restituie suma datorat, precum i,
dac este cazul, comisioanele de transfer bancar, pltite de AM, aferente sumelor
respective, n contul indicat n notificare.
(9) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM cad n sarcina
exclusiv a Beneficiarului.
Articolul 12
Cazul fortuit:
(1) Cazul fortuit nu este exonerator de rspundere contractual.
Articolul 13
Completarea i modificarea Conditiilor generale cu privire la ncetarea contractului:

20

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Articolul 14 ncetarea contractului, alin. (1), din Condiiile generale, se modific astfel:
n cazul nerespectrii de ctre Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de
finanare, AM poate decide rezilierea unilateral a Contractului de finanare, decizia AM
comunicndu-se Beneficiarului printr-o notificare scris. n aceast situaie, Beneficiarul
are obligaia restituirii n ntregime a sumelor deja primite n cadrul Proiectului, n
condiiile prevzute prin prezentul Contract de finanare.
n completarea prevederilor art. 7 alin. (2) i n completarea art 14. alin. (2) din Condiiile
generale, Beneficiarul are obligaia lansrii achiziiei privind realizarea proiectului tehnic
sau a achiziiei principale de lucrari/echipamente n cadrul proiectului n termen de
maximum 6 luni de la intrarea n vigoare a a prezentului contract. OI va transmite o
informare la AM privind nendeplinirea obligaiilor prevzute de prezentul alineat i de
art. 7 alin. (2) din Condiiile generale, n termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la
expirarea termenului de 6 (ase) luni. AM va dispune rezilierea i recuperarea sumelor
pltite, n termen de 15 zile lucrtoare de la data primirii informrii de la OI.
n situaia n care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare n termen
de maxim 12 luni de la data intrrii n vigoare prezentului Contract de finanare, OI
poate propune AM rezilierea acestuia. Rezilierea poate fi propusa i n cazul
nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, a doua cereri
consecutive, fr a se depune n acest timp vreo notificare de revizuire a graficului.
Anterior rezilierii Contractului de finanare, AM poate suspenda plile ca o msur de
precauie, dup notificarea prealabil a Beneficiarului cu privire la nendeplinirea
obligaiilor sale contractuale. n aceast situaie, Beneficiarului i se vor percepe
majorri/penaliti de ntrziere n valoare de 0,01% dup caz pe zi de ntrziere din
suma la care este ndreptit, pn la data ndeplinirii efective a obligaiei.
AM va rezilia Contractul de finanare dac se constat neconcordana ntre starea de
fapt dovedit i cele declarate de ctre Beneficiar n cererea de finanare, referitor la
faptul c Proiectul nu face obiectul unei finanri din fonduri publice naionale sau
comunitare sau c nu a mai beneficiat de finanare din alte programe naionale sau
comunitare. n acest caz, Beneficiarul este obligat s restituie integral sumele primite.
AM va rezilia Contractul de finanare, fr punerea n ntrziere i fr nici o alt
formalitate, dac se constat c, pn la finalizarea perioadei de durabilitate prevzut
la art 2 alin. (5), din Condiiile generale, dup caz, Beneficiarul constituie ipotec asupra
obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanate n cadrul prezentului Proiect,
fr respectarea prevederilor prezentului Contract de finanare. Sumele rambursate
aferente obiectelor / bunurilor n cauz se vor recupera cu respectarea prevederilor
Contractului de finanare.
AM poate rezilia Contractul de finanare, decizia AM comunicndu-se Beneficiarului
printr-o notificare scris, dac se constat nclcarea prevederilor art. 7 alin (5)-(6), (8) i
(10) din Condiiile generale, precum i art. 4, alin. (5), (11), (12) i (23) ale prezentei
seciuni. n aceast situaie, Beneficiarul are obligaia restituirii n ntregime a sumelor
deja primite n cadrul Proiectului, n condiiile prevzute prin prezentul Contract de
finanare.
(dac este cazul) Pentru proiectele pentru care contractul de lucrri au fost ncheiate
nainte de intrarea n vigoare a prezentului contract, dac n
urma verificrii de
ctre OI/AM a documentaiei de atribuire a respectivului contract se constat
necesitatea aplicrii de corecii financiare n procent de 100% din valoarea contractului,
n conformitate cu prevederile legale n vigoare, AM va rezilia Contractul de finanare,
decizia AM comunicndu-se Beneficiarului printr-o notificare scris. n aceast situaie,
Beneficiarul are obligaia restituirii n ntregime a sumelor deja primite n cadrul
Proiectului, n condiiile prevzute prin prezentul Contract de finanare.

21

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

Articolul 14
(1)

22

(dac este cazul) Orice modificare a componenei parteneriatului cu nclcarea


prevederilor art. 9, alin. (4) al prezentei seciuni va atrage rezilierea contractului de
finanare de ctre AM, fr punere n ntrziere sau vreo alt formalitate n acest sens,
cu obligaia Beneficiarului de a returna ntregul cuantum al fondurilor primite, n
condiiile prezentul contract.
Beneficiarul trebuie s cunoasc faptul c, dac pn la finalizarea perioadei de
durabilitate, definit conform art. 2, alin. (5) din Condiii generale, intervin modificri de
natur s afecteze obiectivul proiectului sau modificri care afecteaz condiiile de
eligibilitate prevzute pentru obinerea finanrii, proiectul poate fi declarat neeligibil,
caz n care finanarea nerambursabil se va sista, iar sumele acordate pn n acel
moment se vor recupera n conformitate cu legislaia naional i prevederile
contractuale.
Beneficiarul are obligaia de a informa OI/AM n termen de 15 (cincisprezece) zile
calendaristice de la data apariiei oricrei situaii care determin sau poate determina
neeligibilitatea Proiectului, AM putnd s decid asupra suspendrii sau rezilierii
contractului de finanare.
n situaia n care Proiectul a fost declarat neeligibil n conformitate cu alin. (10) al
prezentului articol, AM va dispune rezilierea Contractului de finanare i recuperarea
sumelor acordate pn la acel moment, n conformitate cu prevederile prezentului
Contract.
n situaia prevzut la alin. (12) ale prezentului articol, ncepnd cu ziua imediat
urmtoare expirrii termenului n care Beneficiarul trebuia s returneze finanarea
nerambursabil acordat, se vor calcula dobnzi de ntrziere n valoare de 0,02% pe zi
de ntrziere din suma datorat pn la data plii efective, iar n cazul proiectelor
finanate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobnzi de ntrziere n
condiiile legii.
n cazul n care neeligibilitatea Proiectului este determinat de o aciune sau omisiune a
Beneficiarului, acesta va fi obligat s returneze integral sumele primite n baza
prezentului Contract de finanare.
Contractul de finanare va fi reziliat i finanarea nerambursabil acordat va fi
recuperat i n cazul n care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanate n
cadrul prezentului Contract nu sunt folosite conform scopului destinat, sau n cazul n
care acestea sunt vndute sau nstrinate, sub orice form, oricnd pn la finalizarea
perioadei de durabilitate stabilit la art. 2, alin. (5), din Condiiile generale.
Beneficiarul este de drept n ntrziere prin simplul fapt al nclcrii prevederilor
prezentului Contract.
n cazul rezilierii i recuperrii finanrii nerambursabile acordate se vor calcula dobnzi
de ntrziere n conformitate cu prevederile prezentului contract.
Din ziua urmtoare expirrii termenului prevzut la art. 7 alin. (20) din cadrul Condiiilor
generele se vor calcula dobnzi de ntrziere n valoare de 0,02% pe zi de ntrziere din
suma datorat, pn la data plii efective.
n cazul proiectelor finanate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula
dobnzi de ntrziere n condiiile prevederilor legale privind ajutoarele de stat/minimis.
(dac este cazul) n situaia n care, dup intrarea n vigoare a prezentului contract,
AM/OI identific situaii n care proiectul tehnic a fost recepionat nainte de depunerea
cererii de finanare, AM decide fie rezilierea contractului de finanare (pentru apelurile
competitive), fie considerarea ca ne-eligibile a cheltuielilor aferente proiectului tehnic
(pentru apelurile necompetitive).
Dezangajarea fondurilor n cadrul prezentului contract
n scopul utilizrii eficiente a fondurilor publice, AM dezangajeaz fondurile rmase
neutilizate n urma finalizrii implementrii contractelor de achiziie public aferente

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

prezentului contract.
Articolul 15
Publicarea datelor
(1) Beneficiarul este de acord ca urmtoarele date s fie publicate de ctre AM /OI:
denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea total a finanrii
nerambursabile acordate, datele de ncepere i de finalizare ale Proiectului, locul de
implementare a acestuia, precum i orice alte documente cu condiia de a nu se aduce
atingere prevederilor legale.
Articolul 16
Completarea i modificarea Condiiilor generale privind anexele contractului
(1) Din art. 18, alin. (1) din cadrul Condiiilor generale n cadrul prezentului contract nu sunt
aplicabile urmtoarele anexe:
Anexa 3 (trei) - Bugetul proiectului
Anexa 5 (cinci) - Acordarea si recuperarea prefinanarii
Anexa 7 (apte) - Calendarul estimativ al achiziiilor
Anexa 10 (zece) - Indicatori
Anexa 11 (unsprezece) - Graficul de activiti
Anexa 12 (doisprezece) - Echipa de management i experi pe termen lung
Anexa 13 (treisprezece) - Acordul ncheiat ntre Beneficiar i Parteneri
(2) Restul anexelor prevzute art 18, alin. (1) din cadrul Condiiilor generale rmn
aplicabile n cadrul prezentului contract i i pstreaz numerotarea.
(3) n completarea art. 18, alin. (1) din cadrul Condiiilor generale se include Anexa 14
(paistrezece)- Formulare i alte documente relevante.
Articolul 17
Completarea i modificarea Condiiilor generale privind condiiile specifice fiecrei
prioriti de investiii
(1) n cadrul prezentului Contract, prevaleaz Condiiile Specifice Prioritii de Investiie fa
de cele Generale, precum i fa de cele specifice Programului Operaional Regional
2014-2020.
(2) n cadrul prezentului Contract, Condiiile Specifice Prioritii de Investiie se
completeaz, acolo unde este cazul, cu condiiile specifice Programului Operaional
Regional 2014-2020 i respectiv cu Condiiile Generale, din prezentul contract.

23

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Anexa 1 Condiii specifice


Seciunea II Condiii specifice aplicabile Prioritii de investiii 2.1. Promovarea spiritului
antreprenorial, n special prin facilitarea exploatrii economice a ideilor noi i prin
ncurajarea crerii de noi ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelului de
proiecte 2.1.A - Microntreprinderi
Articolul 1
Acordarea finanrii n condiiile ajutorului de minimis
(1) n cadrul prezentului contract, finanarea nerambursabil se acord sub form de ajutor
de minimis, n baza Regulamentului Comisiei Nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor
107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013, precum i a Ordinului
ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice nr. 760/25.05.2016 privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltrii
microntreprinderilor n cadrul Programului Operaional Regional 2014-2020
(2) Data acordrii ajutorului de minimis este data la care intr n vigoare contractul de
finanare, indiferent de momentul efecturii plilor/ rambursrilor efective n cadrul
proiectului.
Articolul 2
Alte obligaii specifice beneficiarului
(1) Beneficiarul se oblig ca, n cazul n care desfoar sau va desfura activiti n mai
multe domenii de activitate, ajutorul de minimis obinut n cadrul prezentului Contract
s fie utilizat exclusiv n domeniul de activitate (i.e. clas CAEN) specificat n Anexa
2(doi) -Cererea de finanare.
(2) Beneficiarul se oblig s notifice AM/OI pe perioada de implementare a activitilor
proiectului de dup semnarea contractului, n termen de 5 zile lucrtoare de la emiterea
certificatului de nregistrare n scopuri de TVA, dac este cazul.
(3) Beneficiarul poate solicita finanarea nerambursabil prin maximum 4 cereri de
rambursare, cu condiia ca trana final s nu fie mai mic de 20% din valoarea total
eligibil contractat.
(4) Perioada de implementare a activitilor de dup semnarea contractului poate fi extins
n conformitate cu Condiiile generale i specifice pn la cel mult dublul perioadei
iniiale, dar nu mai trziu de 31 decembrie 2023.
(5) Modificarea locului de implementare, n perioada de durabilitate prevzut la art. 2, alin
(5) din Condiiile generale, este permis doar pentru proiectele care nu implic lucrri de
construcii (indiferent dac acestea se supun sau nu autorizrii) i cu respectarea
urmtoarelor condiii:
(a)
schimbarea spaiului nu este de natur s afecteze ndeplinirea indicatorilor
stabilii prin cererea de finanare pentru msurarea atingerii rezultatelor i
obiectivelor proiectului.
(b)
noul spaiu se afl n mediul urban, n regiunea de dezvoltare n care a fost
depus cererea de finanare.
(c)
Actul prin care se dovedete dreptul de folosin asupra noului spaiu
destinat implementrii este valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la
data estimat pentru efectuarea plii finale n cadrul proiectului, sau
fraciunea rmas din aceast perioad, n funcie de momentul la care
intervine schimbarea locului de implementare.
(6) Dac, oricnd n perioada de durabilitate a contractului prevzut la art 2, alin. (5) din
Condiii Generale, se constat c ncadrarea valorii finanrii nerambursabile solicitate n
plafonul de minimis aplicabil s-a realizat, la momentul solicitrii i/sau acordrii, n baza
unor informaii incomplete i/sau incorecte, beneficiarul fiind ndreptit la o valoare
mai mic a ajutorului de minimis, AM va rezilia contractul de finanare i finanarea

24

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

acordat va fi recuperat n condiiile prezentului contract.


Pentru cererile de finanare care presupun nfiinarea unui sediu secundar (punct de
lucru) ori activarea ntr-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizrii
investiiei, Beneficiarul are obligaia obinerii autorizrii clasei CAEN vizate de proiect, la
locul de implementare, pn la finalizarea implementrii proiectului.
(8) n completarea art. 13, alin. (15) din Condiii Specifice POR 2014-2020, contractul de
finanare va fi reziliat i finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n
care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanate n cadrul prezentului
Contract sunt nchiriate, cu excepia situaiei n care finanarea nerambursabil a fost
acordat pentru un domeniu de activitate (clasa CAEN) care const n nchirierea de
obiecte/bunuri.
(9) n completarea obligaiilor Beneficiarului menionate la art. 7 alin. (5)-(8) din Condiiile
Generale, n vederea asigurrii monitorizrii ajutoarelor de minimis, Beneficiarul are
obligaia s pstreze evidena detaliat a finanrii nerambursabile acordate n cadrul
prezentului contract pe o perioad de minimum 10 ani fiscali de la data intrrii n vigoare
a prezentului contract sau pn la nchiderea oficial a programului, oricare intervine
ultima. Aceast eviden trebuie s conin toate informaiile necesare pentru a
demonstra respectarea condiiilor impuse de legislaia comunitar n domeniul
ajutorului de stat i de minimis, sub sanciunea recuperrii ajutorului de stat acordat n
conformitate cu prevederile prezentului contract de finanare.
Articolul 3
Alte obligaii specifice ale beneficiarului privind meninerea criteriilor de evaluare
tehnic i financiar i eligibilitate pe perioada de durabilitate a investiiei.
(1) Beneficiarul va respecta, pn la expirarea perioadei de durabilitate a contractului aa
cum este stabilit la art 2, alin. (5) din Condiii Generale, urmtoarele condiii de
acordare a finanrii, sub sanciunea rezilierii contractului i a recuperrii integrale a
finanrii acordate, nclusiv a dobnzilor aferente calculate n condiiile legii aplicabile:
(a)
Meninerea tipului de entitate juridic, respectiv de societate, definit n
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificrile i completrile
ulterioare sau de societate cooperativ, definit n conformitate cu
prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificrile i completrile ulterioare;
(b)
Meninerea clasei CAEN specificat ca atare n cadrul cererii de finanare
pentru care se acord finanarea n cadrul prezentului contract;
(c)
n niciunul din exerciiile financiare aferente perioadei de realizare a
activitilor de dup semnarea contractului de finanare n conformitate cu
prevederile Anexei 2 (doi) Cererea de finanare, precum i aferente
perioadei de durabilitate a contractului, beneficiarul nu reduce numrul
mediu de salariai sub nivelul nregistrat n exerciiul financiar anterior
depunerii cererii de finanare.Aceasta obligaie se menine pentru ntreg
exerciiu financiar din anul n care se finalizeaz perioada de durabilitate
prevzut la art. 2, alin. (5) din Condiii Generale.
(d)
(dac este cazul) Atingerea nivelului asumat al numrului mediu de salariai
n exerciiul financiar n care se finalizeaz implementarea proiectului i
meninerea a cel puin a acestui nivel n exerciiile financiare ulterioare din
perioada de durabilitate a investiiei aa cum este prevzut la art. 2 alin. 5
din Condiii Generale, inclusiv n anul n care se finalizeaz aceasta.
(2) n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la depunerea situaiilor financiare,
Beneficiarul are obligaia de a transmite anual la OI/AM, copii conforme cu originalul de
pe acestea n vederea verificrii ndeplinirii obligaiilor prevzute la art 3, alin (1), lit. c) i
d) din prezenta seciune.
Articolul 4
Alte obligaii specifice OI.
(7)

25

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(1)

OI are obligaia de a monitoriza ndeplinirea obligaiilor Beneficiarului menionate la art.


3, alin. (1) din prezenta seciune i s informeze AM cu privire la aceste aspecte.

Anexa 2 Cererea de finanare


Anexa 4 Graficul de rambursare/ plat
Nr. cererii de
rambursare/ de plata

Valoarea estimat a cheltuielilor eligibile


ce vor fi solicitate n cererea de
rambursare/ de plata
(lei)*

Luna depunerii cererii de


rambursare/de plata la OI**

Total buget*

*) Totalul pe a doua coloan va fi egal cu valoarea eligibil a contractului de finanare.


***) Luna n de la semnarea contractului de finanare

Anexa 6 Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor


SECIUNEA I - Mecanismul cererilor de plat - reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 i a
normelor de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin HG nr. 93/2016
(1)
(2)

(3)
(4)

26

Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic tuturor categoriilor de beneficiari.


n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la primirea facturilor pentru livrarea
bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor recepionate, acceptate la plat, a
facturilor de avans n conformitate cu clauzele prevzute n contractele economice
aferente proiectelor implementate, acceptate la plat, beneficiarul depune la
Organismul Intermediar Cererea de plat, mpreun cu documentele justificative
aferente.
Cererile de plat conin doar facturi nepltite de beneficiar.
Cererea de plat a Beneficiarului trebuie s fie nsoit de copii dup urmtoarele
documente justificative:
(a)
Pentru contractele de lucrri:
Contractele ncheiate de beneficiar;
Facturile;
Situaiile de plat pentru lucrrile executate aferente fiecrei facturi;
Autorizaia de construire;
Acordul/ avizul ISC;
Autorizaia dirigintelui de antier;
Garania de bun execuie pentru lucrri;
Procesul verbal de predare primire a amplasamentului i a bornelor de
repere;
Ordinul de ncepere a lucrrilor
Programul de urmrire i control al calitii lucrrilor;
Procesele verbale pe faze determinate;
Procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor, insotite de
certificatul de audit energetic aferent, dupa caz;

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(b)

Pentru contractele de furnizare echipamente:


Contractele ncheiate de beneficiar;
Facturile;
Declaraiile vamale (pentru bunuri de import), din alte ri dect cele
membre UE;
Procesele verbale de recepie a bunurilor achiziionate;
Procesele verbale de punere n funciunea a bunurilor achiziionate (se
ataeaz la cererea de plat final);
(c)
Pentru contractele de servicii:
Contractele ncheiate de beneficiar i devizele financiare pentru servicii
(dac este cazul);
Facturile;
Garania de bun execuie pentru servicii;
Procesele verbale de predare a serviciilor;
Rapoartele de activitate/ audit.
(5) De asemenea pentru Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alii dect cei
prevzui la art. 6 i 7 din OUG nr, 40/2015, la cererile de plat se vor anexa ordinele de
plat pentru plata contribuiei proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse n
documentele anexate la respectiva cerere, precum i extrasele de cont aferente.
(6) Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea beneficiarului
cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor avea menionat codul SMIS al proiectului
i meniunea Proiect finanat din POR, n plus, pe originalul facturilor incluse n
Cererea de plat se va meniona Factura a fost inclus n cererea de plat nr.
..../............... Beneficiarul va aplica meniunea Conform cu originalul pe copiile
documentelor suport/ justificative ce nsoesc Cererea de plat.
(7) In termen de maximum 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar a
cererii de plat AM/OI efectueaz verificarea asupra documentelor depuse. OI verific
cererile de plat i transmite avizul asupra acestuia la AM, n conformitate cu
procedurile n vigoare. Termenul de 20 de zile este condiionat de depunerea dosarului
de achizitii n conformitate cu alin. (9), al prezentei seciuni.
(8) Termenul de 20 de zile lucrtoare menionat la alin. (7) al prezentului articol poate fi
ntrerupt fr ca perioadele de ntrerupere cumulate s depseasc 10 zile lucrtoare
pentru depunerea de ctre Beneficiar a unor documente adiionale sau clarificri
solicitate de AM/OI.
(9) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziie, n vederea efecturii verificrii procedurii
de achiziie, ctre Organismul Intermediar, dup cum urmeaz:
(a)
n conformitate cu art. 4, alin (23) din Condiii Specifice POR 2014-2020, dar
cu cel puin 10 zile lucrtoare anteriore datei depunerii unei cereri de plat.
(b)
n termen de maximum 10 zile lucrtoarea pentru contractele de achiziie
ncheiate dup intrarea n vigoare a contractului de finanare, dar cu cel
puin 10 zile lucrtoare anteriore datei depunerii unei cereri de plat.
(10) Dup efectuarea verificrilor conform procedurilor de lucru, AM vireaz beneficiarului
valoarea cheltuielilor eligibile ntr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele
beneficiarului, la unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului, n termen de 3 zile
lucrtoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse n conturile sale. Data
plii se consider data debitrii contului AM. n vederea asigurrii unui management
financiar riguros, n situaia n care nu exist posibilitatea recuperrii sumelor provenite
din debite/corecii din cereri de rambursare, AM diminueaz valoarea cheltuielilor
rambursabile din cererile de plat, n aceste situaii, beneficiarul suportnd din surse
proprii valoarea acestor sume.

27

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(11) n ziua urmtoare efecturii virrii, AM va transmite Beneficiarului/ liderului de


parteneriat/ partenerilor o notificare scanat la adresa de e-mail menionat n cerera
de plat a Beneficiarului.
(12) n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la ncasarea sumelor de la AM, Beneficiarul
efectueaz plata numai pentru facturile nscrise n notificarea menionat la alin. 11 al
prezentei seciuni. Sumele ncasate pe baza cererilor de plat nu pot fi utilizate pentru o
alt destinaie dect cea pentru care au fost acordate.
(13) Ordinele de plat menionate la alin. (12) al prezentului articol se ntocmesc n
conformitate cu notificarea transmise de AM i cu prevederile OUG 40/2015, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(14) Nerespectarea prevederilor de la alin. (12) i (13) ale prezentei seciuni constituie
infraciune i se pedepsete n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(15) Beneficiarii au obligaia, potrivit legislaiei naionale n vigoare, de a-i transfera
contribuia proprie n contul deschis conform precizrilor de la punctul (10) al prezentei
seciuni. Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alii dect cei prevzui la art. 6 i 7
din OUG 40/2015, au obligaia de a achita integral contribuia proprie aferent
cheltuielilor eligibile incluse n documentele anexate cererii de plat.
(16) Mecanismul cererilor de plat se aplic inclusiv proiectelor implementate n parteneriat
finanate n cadrul Programului Operaional Regional 2014-2020.
(17) Liderii de parteneriat pot solicita prin cereri de plat i documentele justificative
aferente acestora sumele cuvenite acestora n calitate de beneficiar, conform
prevederilor legale n vigoare, dar i sumele cuvenite partenerilor lor. n cazul
proiectelor implementate n parteneriat, dup efectuarea verificrilor cererii de plat,
AM vireaz liderului de parteneriat i/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor
rambursabile (pe care fiecare le-a angajat) n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul
la care aceasta dispune de resurse n conturile sale, ntr-un cont distinct de disponibil
deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurttor de dobnd. n vederea
asigurrii unui management financiar riguros, in situaia in care nu exista posibilitatea
recuperrii sumelor provenite din debite/corecii din cereri de rambursare, AM
diminueaz valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plat, n aceste situaii,
beneficiarul suportnd din surse proprii valoarea acestor sume.
SECIUNEA II Cererile de rambursare aferente cererilor de plat (CRP)
(1) Cererile de rambursare aferente cererilor de plat conin doar facturi pltite de
Beneficiar. nainte de solicitarea rambursrii, cheltuielile respective trebuie s fie deja
efectuate i pltite. Data plii se consider data debitrii contului bancar al
Beneficiarului.
(2) n maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre AM, n
conformitate cu alin. (1) al seciunii I din prezenta anex, Beneficiarul are obligaia de a
depune la OI o cerere de rambursare aferenta cererii de plat n care sunt incluse numai
facturile decontate prin cererea de plat. n cazul proiectelor implementate n
parteneriat, cererea de rambursare centralizat la nivel de proiect va fi depus n
termenul anterior menionat de ctre liderul de parteneriat.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) al prezentei seciuni de ctre beneficiar/lider de
parteneriat constituie nclcarea contractului, AM putnd decide rezilierea acestuia.
(4) Cererea de rambursare aferent cererii de plat depus de Beneficiar trebuie s fie
nsoit de urmtoarele documente justificative:
(a)
Cererea de plat n baza creia AM a virat fondurile ctre Beneficiar (fr
documentele justificative/ suport);
(b)
Notificarea transmis de AM ;
(c)
Ordinele de plat pentru plata integral a facturilor din notificare i extrasele

28

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

de cont aferente;
Documente care atest nregistrarea n contabilitate a operaiunilor cuprinse
n cererea de rambursare.
Beneficiarul are obligaia ca n cadrul fiecrei cereri de rambursare aferente cererii de
plat transmise s reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, chetuielile efectuate
n cadrul proiectului.
OI verific cererile de rambursare i concordana dintre cererile de plat i cererea de
rambursare aferent i transmite la AM avizul asupra acestor documente n
conformitate cu procedurile specifice n vigoare.
n procesul de verificare a cererii rambursare aferente cererii de plat beneficiarul este
obligat ca n termen de 5 zile de la notificare s rspund oricrei clarificri solicitate de
OI/AM. Pn la primirea rspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a
cererii de rambursare aferente cererii de plat se ntrerupe. Nedepunerea de ctre
beneficiar a documentelor sau clarificrilor solicitate, n termenul prevzut la acest
alineat, atrage respingerea parial sau total, dup caz, a cererii de rambursare
aferent cererii de plat.
Dup verificarea cererii de rambursare aferent cererii de plat conform procedurilor
de lucru, din valoarea acesteia AM deduce sumele virate pe baza cererii de plat.
Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaiilor precum i de
restituirea fondurilor virate n cazul n care nu justific utilizarea lor, cu aplicarea
prevederilor contractuale privind aplicarea de dobnzi de ntrziere n restituirea
respectivelor sume.
Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaia restituirii integrale sau pariale
a fondurilor virate n cadrul proiectelor pentru care acetia nu justific, prin cheltuieli
eligibile cuprinse n cereri de rambursare, utilizarea acestora.
Pentru sumele virate i nejustificate prin cereri de rambursare, autoritile de
management notific beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor n termen de 5
zile lucrtoare obligaia restituirii acestora.
n cazul n care, n urma autorizrii cererii de rambursare aferente cererii de plat, AM
constat c valoarea cheltuielilor eligibile este mai mic dect valoarea cheltuielilor
autorizate prin cererea de plat, AM transmite beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie
restituit de acetia.
Termenul de restituire a sumelor prevzute la alin. (11) i la alin. (12) nu poate depi 5
zile de la data primirii notificrilor prevzute la alin. (11) i (12).
(d)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

SECIUNEA III Cererile de rambursare


(1) Beneficiarii au obligaia de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate
care nu se ncadreaz n prevederile alin. (2) al Seciuni II din prezenta anexa, n termen
de maximum 3 luni de la efectuarea acestora.
(2) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie s fie nsoit de copii dup urmtoarele
documente justificative:
(a)
Pentru contractele de lucrri:
Contractele ncheiate de beneficiar;
Facturile;
Situaiile de plat pentru lucrrile executate aferente fiecrei facturi;
Autorizaia de construire;
Acordul/ avizul ISC;
Autorizaia dirigintelui de antier;
Garania de bun execuie pentru lucrri;

29

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

30

Procesul verbal de predare primire a amplasamentului i a bornelor de


repere;
Ordinul de ncepere a lucrrilor
Programul de urmrire i control al calitii lucrrilor;
Procesele verbale pe faze determinate;
Procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor, insotite de
certificatul de audit energetic aferent, dupa caz;
(b)
Pentru contractele de furnizare echipamente:
Contractele ncheiate de beneficiar;
Facturile;
Declaraiile vamale (pentru bunuri de import), din alte ri dect cele
membre UE;
Procesele verbale de recepie a bunurilor achiziionate;
Procesele verbale de punere n funciunea a bunurilor achiziionate (se
ataeaz la cererea de plat final);
(c)
Pentru contractele de servicii:
Contractele ncheiate de beneficiar i devizele financiare pentru servicii
(dac este cazul);
Facturile;
Garania de bun execuie pentru servicii;
Procesele verbale de predare a serviciilor;
Rapoartele de activitate/ audit.
Ordinele de plat pentru plata integral a facturilor incluse n cererea de
rambursare i extrasele de cont aferente;
Documente care atest nregistrarea n contabilitate a operaiunilor
cuprinse n cererea de rambursare.
Beneficiarul are obligaia ca n cadrul fiecrei cereri de rambursare transmise s reflecte
separat, pentru fiecare an calendaristic, chetuielile efectuate n cadrul proiectului.
n procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca n termen de 5
zile de la notificare s rspund oricrei clarificri solicitate de OI/AM. Pn la primirea
rspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se
ntrerupe.
In termen de maximum 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar a
cererii de rambursare AM/OI autorizeaz cheltuielile eligibile cuprinse n cererea de
rambursare. Termenul de 20 de zile este condiionat de depunerea dosarului de achizitii
n conformitate cu alin. (7), al prezentei seciuni.
Termenul de 20 de zile lucrtoare menionat la alin. (5) al prezentului articol poate fi
ntrerupt fr ca perioadele de ntrerupere cumulate s depseasc 10 (zece) zile
lucrtoare pentru depunerea de ctre Beneficiar a unor documente adiionale sau
clarificri solicitate de AM/OI.
Beneficiarul va transmite dosarul de achiziie, n vederea efecturii verificrii procedurii
de achiziie, ctre Organismul Intermediar, dup cum urmeaz:
(a)
n conformitate cu art. 4, alin (23) din Condiii Specifice POR 2014-2020, dar
cu cel puin 10 zile lucrtoare anteriore datei depunerii unei cereri de
rambursare.
(b)
In termen de maximum 10 zile lucrtoarea pentru contractele de achiziie
ncheiate dup intrarea n vigoare a contractului de finanare, dar cu cel
puin 10 zile lucrtoare anteriore datei depunerii unei cereri de rambursare.
Dup efectuarea verificrilor i autorizarea cheltuielilor eligibile, conform procedurilor
de lucru, AM efectueaz plata sumelor autorizate n contul Beneficiarului/liderului de
parteneriat/partenerilor indicat n cererea de rambursare, conform prevederilor legale,

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)

n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul de la care AM dispune de resurse n


conturile sale. Data plii se consider data debitrii contului AM. n ziua urmtoare
efecturii virrii, AM va transmite Beneficiarului/ liderului de parteneriat o notificare
scanat la adresa de e-mail menionat n cerera de plat a Beneficiarului.
n cazul cererii de rambursare finale, termenul prevzut la alin. (5) al prezentei seciuni
poate fi prelungit cu durata necesar efecturii tuturor verificrilor procedurale specifice
autorizrii plii finale, fr a depi 90 de zile.
Nedepunerea de ctre beneficiar a documentelor sau clarificrilor solicitate n termen
de maximum 5 zile lucrtoare atrage respingerea parial/total, dup caz, a cererii de
rambursare.
Pentru cererea de rambursare final se consider eligibile cheltuielile efectuate i platite
n perioada de implementare a proiectului far a depi data de 31 decembrie 2023.
n cazul n care nu transmite cererea de rambursare, se menine obligaia Beneficiarului
de a transmite raportul de progres trimestrial sau ori de cte ori AM /OI va solicita acest
lucru n mod expres.
OI va transmite beneficiarului n termen de 10 zile de la semnarea contractului, modelul
cererii de rambursare.
Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi
considerate eligibile cheltuielile ce se vor plti n numerar sau prin alt modalitate de
plat dect prin transfer bancar. Pentru plile n alte valute aferente cheltuielilor
eligibile efectuate de Beneficiar n cadrul proiectului, acesta solicit la rambursare
contravaloarea n lei a acestora la cursul BNR din data ntocmirii documentelor de plat
n valut. Cheltuielile efectuate i pltite de beneficiari cu numerar nainte de semnarea
contractului de finantare sunt considerate eligibile numai dac plile au fost efectuate
cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea beneficiarului
cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor avea menionat codul SMIS al proiectului
i meniunea Proiect finanat din POR . Beneficiarul va aplica meniunea Conform
cu originalul pe copiile documentelor suport/justificative ce nsoesc cererea de
rambursare.

Anexa 8 Msuri de informare i publicitate


Se vor realiza n conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziii
comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit
i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum i cu
prevederile
REGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 17
decembrie 2013, privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile
obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
REGULAMENTULUI (UE) NR.821/2014 AL COMISIEI din 28 iulie 2014, de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce
privete modalitile detaliate de transfer i de gestionare a contribuiilor programelor, raportarea cu
privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale msurilor de informare i de
comunicare pentru operaiuni, precum i sistemul pentru nregistrarea i stocarea datelor.

31

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor n


conformitate cu prevederile art. 115 din Regulamentul 1303/2013.
SECTIUNEA I - Reguli generale cerine pentru toate proiectele
(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i
comunicare n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul
Operaional Regional 2014-2020, n conformitate cu cele declarate n cererea de
finanare.
(2) Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin pierderea fondurilor alocate pentru
informare i comunicare, precum i aplicarea unor sanciuni.
(3) Beneficiarul este de acord ca, odat cu acceptarea finanrii, urmtoarele date s fie
publicate, electronic sau n orice alt mod: denumirea beneficiarului, titlul proiectului,
rezumatul proiectului, datele de ncepere i de finalizare ale proiectului, cheltuielile
eligibile totale alocate proiectului, codul potal al locului unde se implementeaz
proiectul sau o alt informaie corespunztoare care s indice localizarea.
(4) Beneficiarii sunt obligai s utilizeze, pentru toate materialele de informare i publicitate
realizate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Regional 2014-2020,
indicaiile tehnice din Manualul de Identitate Vizual al POR 2014-2020.
(5) Beneficiarii au obligaia s transmit ctre OI pentru avizare toate materialele de
informare i publicitate elaborate n vederea implementrii msurilor de informare i
publicitate asumate prin contractul de finanare, cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte
de lansarea i utilizarea acestora.
(6) Beneficiarii proiectelor finanate n cadrul prioritii de investiie 5.1 - Conservarea,
protejarea, promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural i cultural, vor elabora un
plan de comunicare integrat, care va conine toate activitile de promovare a
proiectelor. Acest plan va fi avizat de OI POR relevant.
(7) Beneficiarii au obligaia s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor
fi nregistrate toate documentele i materialele de informare i comunicare elaborate.
(8) Beneficiarii au obligaia s pun la dispoziia AM/ OI POR, la solicitarea acestora, date i
informaii despre proiecte i stadiul lor de implementare, n vederea promovrii
acestora.
(9) Beneficiarii se vor asigura c cei care particip la un proiect au fost informai cu privire la
finanarea UE a acestuia. Astfel, orice list de prezen sau orice tip de certificat va
include o declaraie cu privire la faptul c proiectul respectiv a fost cofinanat de fondul
n cauz.
(10) Pe toate materialele de informare i comunicare, sigla Uniunii Europene va avea cel
puin aceeai dimensiune, msurat n nlime sau lime, ca cea mai mare dintre
celelalte sigle.
(11) Pe coperta 1 a publicaiilor trebuie s apar: sigla Uniunii Europene, inclusiv textul
Fondul European de Dezvoltare Regional, a Guvernului Romniei, a Programului
Operaional Regional 2014-2020 i a Instrumentelor Structurale. Coperta 4 va include
obligatoriu o caset tehnic ce va conine urmtoarele informaii: textul Investim n
viitorul tu! Proiect cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin
Programul Operaional Regional 2014-2020, titlul proiectului, editorul materialului,
data publicrii i diclaimer-ul: Coninutul acestui material nu reprezint n mod
obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei, datele de
contact ale beneficiarului care emite publicaia, precum i adresa web www.inforegio.ro,
astfel nct cei interesai, s poat obine mai multe informaii, la cerere. Opional,
publicaiile vor include datele de contact ale AM i ale OI relevant. n cazul
pliantelor/fluturai, informaiile de pe coperta 1 a unei brourii vor fi inserate pe fa, n

32

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

partea de sus, iar informaiile de pe coperta 4 a unei brouri vor fi inserate pe verso, n
partea de jos. Toate materialele tiprite produse vor conine obligatoriu i textul
MATERIAL DISTRIBUIT GRATUIT.
Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional
Regional vor conine, obligatoriu, pe pagina principal (i.e. homepage) sigla Uniunii
Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regional, a Guvernului
Romniei, a Programului Operaional Regional 2014-2020 i a Instrumentelor
Structurale. De asemenea, website-urile vor conine o scurt descriere a proiectului
(care va conine: titlul proiectului, denumirea beneficiarului i a partenerilor (dac
exist), scopul proiectului, obiectivele specifice, rezultatele, data de ncepere, perioada
de implementare, valoarea total defalcat n contribuia UE i contribuia naional),
precum i un link ctre site-ul web al Instrumentelor Structurale n Romnia,
www.fonduri-ue.ro, nsoit de textul: Pentru informaii detaliate despre celelalte
programe cofinanate de Uniunea European, v invitm s vizitai www.fonduri-ue.ro.
(textul reprezentnd un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum i
ctre site-ul web al Programului Operaional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro.
Siglele obligatorii trebuie afiate n varianta policrom pe site-urile web. Sigla UE i
trimiterea la Uniune trebuie s fie vizibile n partea de sus a unui dispozitiv digital
(monitor PC, laptop, tablet etc.), fr s fie nevoie de derularea paginii. Pe pagina
principal a site-ului web creat va fi inserat urmtorul text: Coninutul acestui material
nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romniei.
Materialele promoionale produse n cadrul proiectelor se vor personaliza obligatoriu,
siglele care trebuie s apar pe acestea fiind: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele
fondului european din care se finaneaz proiectul Fondul European de Dezvoltare
Regional (fr abreviere), sigla Guvernului Romniei, sigla Programului Operaional
Regional 2014-2020 i sigla Instrumentelor Structurale. Excepie de la aceste reguli fac
articolele promoionale mici, respectiv cele a cror suprafa de imprimare este mai
mic de 5 cm. n acest caz, siglele obligatorii sunt: sigla Uniunii Europene i sigla
Programului Operaional Regional 2014-2020.
Bannerele expuse n aciunile proiectelor finanate prin Programul Operaional Regional
2014-2020 vor avea inscripionate sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului
european din care se finaneaz proiectul, sigla Guvernului Romniei, sigla Programului
Operaional Regional 2014-2020 i sigla Instrumentelor Structurale n Romnia.
n cazul realizrii unor materiale video pregtite pentru difuzare public, la sfrit va fi
afiat un carton final pe tot ecranul, ca fundal alb, care va avea n partea de sus inserate,
n ordine, de la stnga la dreapta: sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul
European de Dezvoltare Regional, sigla Guvernului Romniei, sigla Programului
Operaional Regional 2014-2020 i sloganul Iniiativ local. Dezvoltare regional, sigla
Instrumentelor Structurale n Romnia, iar n partea de jos: pagina de internet a
programului - www.inforegio.ro i textul Investim n viitorul tu! Proiect cofinanat din
Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operaional Regional 20142020. Acest carton trebuie plasat la finalul produciei video (spot TV, reportaj, emisiune
etc.) i va rmne pe ecran un timp suficient de lung pentru ca informaiile s poat fi
citite. n timpul afirii cartonului final, textul: Proiect cofinanat din Fondul European
de Dezvoltare Regional prin Programul Operaional Regional 2014-2020 va fi dublat
sonor de ctre un narator.
n cazul realizrii unui spot audio de promovare, voiceover-ul va meniona la finalul
textului selectat pentru promovarea programului/proiectului, urmtorul text: Investim
n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional 2014-2020 i

33

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

cofinanat de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare Regional.


Beneficiarul este obligat s asigure o informare transparent i corect a mass-media
asupra proiectului finanat prin Programul Operaional Regional 2014-2020. Astfel, la
nceputul i la finalizarea proiectului, va trebui s publice un comunicat/anun de pres
n ziarul local/regional cu cel mai mare tiraj i n varianta online a ziarului respectiv.
Informaiile i elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/anunul de pres sunt:
sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regional, sigla
Guvernului Romniei, sigla Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul
Iniiativ local. Dezvoltare regional, sigla Instrumentelor Structurale n Romnia, iar n
partea de jos: pagina de internet a programului - www.inforegio.ro i textul Investim n
viitorul tu! Proiect cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin
Programul Operaional Regional 2014-2020. n plus, n partea de sus, se vor trece data
i titlul comunicatului/anunului de pres, iar n partea de jos, datele de contact.
Comunicatul/ anunul de pres dat publicitii la finalizarea proiectului va conine
obligatoriu cel puin urmtoarele informaii: numele proiectului/investiiei, beneficiarul,
obiectivele i rezultatele proiectului, valoarea proiectului, cu evidenierea contribuiei
din FEDR. De asemenea, acest material distribuit n mass media va conine i informaii
despre impactul investiiei la nivelul localitii/regiunii (ex. crearea de locuri de munc,
protecia consumatorului, creterea calitii serviciilor publice etc).
(18) Beneficiarii vor face dovada apariiei anunurilor livrate ctre mass media (comunicatele
preluate ca atare, tirile rezultate din informaia furnizat, anunul publicitar pltit etc.)
prin arhivarea unei copii a ziarului/ziarelor n care s-a publicat sau prin fotocopierea
acestuia/acestora i prin printscreen la pagina web a ziarului de unde rezult publicarea
materialului n varianta online, astfel nct s fie vizibil textul tirii/anunului, numele
ziarului/ziarelor i data apariiei.
(17)

SECTIUNEA II. Reguli specifice pentru proiecte de lucrri i achiziii de bunuri


2.1 REGULI APLICABILE N PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
(1) Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (ex. Infrastrutur de transport,
lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea
contribuiei publice depete 500.000 de euro sunt obligai s monteze panouri care s
fie expuse pe toat durata de implementare a proiectului, ntr-un loc vizibil publicului, la
locaia proiectului, dac acest lucru este posibil. Dac proiectul se implementeaz n mai
multe locaii, se va instala cel puin un panou la cel puin una dintre locaii. Se va
identifica cel mai potrivit amplasament, n ceea ce privete vizibilitatea i n
conformitate cu reglementrile din Romnia.
(2) Pentru proiectele de achiziie de bunuri a cror finanare public depete 500.000
euro, va fi instalat un panou temporar cu dimensiunile: l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou
va fi instalat la sediul beneficiarului care a achiziionat bunurile, de preferat la intrarea
principal n cldire, n maximum 30 zile lucrtoare de la semnarea contractului de
achiziie de bunuri.
(3) Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dac panourile
se deterioreaz din cauza unor factori externi (ex. condiii meteo, vandalism),
beneficiarul va trebui s le refac n maximum 15 zile lucrtoare.
(4) Panourile vor fi expuse pe toat perioada implementrii proiectului de lucrri i nc cel
mult 3 luni dup ncheierea acestuia.
(5) Numrul panourilor instalate, difer n funcie de tipul de lucrri, dup cum urmeaz:
(a)
pentru lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala
un singur panou/locaie;
(b)
pentru infrastructur de transport, se vor instala cte un panou la fiecare
nceput i capt de drum, pe fiecare sens de mers . Dac pe lungimea

34

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

sectorului de drum exist poduri, se va inslata cte un panou la fiecare pod,


decorat fa/verso. n cazul n care pe traseul proiectului exist mai multe
poduri, panourile respective se vor instala la minimum 3 poduri.
(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investiii n infrastrutur, panourile vor fi
expuse n maximum 4 luni de la emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor.
Dimensiunile pentru panourile temporare sunt: l 3m x h 2m.
(7) Panoul trebuie s includ obligatoriu urmtoarele informaii:
(a)
logo-ul Uniunii Europene i cuvintele: Uniunea European, fr abrevieri,
nsoit de numele Fondului European de Dezvoltare Regional ;
(b)
logo-ul Guvernului Romniei;
(c)
logo-ul Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul: Iniiativ
local. Dezvoltare regional.;
(d)
logo-ul Instrumentelor Structurale;
(e)
numele proiectului;
(f)
numele beneficiarului;
(g)
obiectivul proiectului;
(h)
valoarea total a proiectului;
(i)
valoarea contribuiei comunitare a proiectului;
(j)
termenul de finalizare, conform contractului de finanare;
(k)
textul: Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului
Operaional Regional 2014-2020 i cofinanat de Uniunea European prin
Fondul European de Dezvoltare Regional.
(8) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE mpreun cu numele
Fondului European de Dezvoltare Regional trebuie s ocupe cel puin 25% din panoul
respectiv.
(9) Panourile vor fi nlocuite cel trziu dup 3 luni de la terminarea proiectului cu plci
permanente.
(10) Pentru proiectele a cror contribuie public total (i.e. FEDR + buget de stat) nu
depete 500.000 euro, se va aplica la sediul de implementare al proiectului un
afi/panou de dimensiunea A2 care va fi confecionat dintr-un material rezistent (ex.
carton plastifiat sau aluminiu). Dac se deterioreaz din cauza condiiilor meteo sau este
vandalizat, acesta se va nlocui n maximum 15 zile lucrtoare. Acest afi se va instala
ntr-un loc uor vizibil publicului, respectiv la intrarea principal n cldire. Pe afiul
respectiv vor fi incluse urmtoarele sigle n partea de sus, de la stnga la dreapta:
(a)
logo-ul Uniunii Europene i cuvintele: Uniunea European, fr abrevieri,
nsoit de numele Fondului European de Dezvoltare Regional;
(b)
logo-ul Guvernului Romniei;
(c)
logo-ul Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul: Iniiativ
local. Dezvoltare regional.;
(d)
logo-ul Instrumentelor Structurale;
Vor urma:
(e)
numele proiectului;
(f)
numele beneficiarului;
(g)
valoarea contribuiei europene;
(h)
textul: Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului
Operaional Regional 2014-2020 i cofinanat de Uniunea European prin
Fondul European de Dezvoltare Regional.
2.2 REGULI APLICABILE DUP NCHEIEREA PROIECTULUI
(1) Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (de exemplu: infrastructur de

35

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

transport, lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziii de


bunuri, indiferent de valoarea contribuiei publice a acestora, sunt obligai ca, nu mai
trziu de 3 luni de la ncheierea proiectului, s monteze plci permanente prin care se
vor face cunoscute aciunile Uniunii Europene. Momentul finalizrii proiectului este
asimilat, pentru proiectele de lucrri, cu emiterea certificatului de recepie la terminarea
lucrrilor.
Informaiile care trebuie incluse obligatoriu pe o plac permanent sunt:
(a)
logo-ul Uniunii Europene i cuvintele: Uniunea European, fr abrevieri,
nsoit de numele Fondului European de Dezvoltare Regional;
(b)
logo-ul Guvernului Romniei;
(c)
logo-ul Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul: Iniiativ
local. Dezvoltare regional.;
(d)
logo-ul Instrumentelor Structurale;
(e)
numele proiectului;
(f)
numele beneficiarului;
(g)
textul Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programul
Operaional Regional i co-finanat de Uniunea European prin Fondul
European de Dezvoltare Regional.
Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE mpreun cu numele
Fondului European de Dezvoltare Regional trebuie s ocupe cel puin 25% din panoul
respectiv.
Plcile permanente vor fi instalate ntr-un loc vizibil, la locaia proiectului sau n
apropierea acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, n ceea ce privete
vizibilitatea i n conformitate cu reglementrile din Romnia.
Numrul de plci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.
n cazul n care proiectul este implementat n mai multe locaii, se va amplasa cel puin o
plac la cel puin una dintre locaii.
Placa permanent va avea o dimensiuni minime de 80 cm x 50 cm i va fi instalat la
locaia proiectului sau la sediul beneficiarului care a achiziionat bunurile, ntr-un loc
vizibil, respectiv intrarea principal n cldire. Placa permanent care se va instala pe
drumuri reabilitate prin proiecte finanate din Programul Operaional Regional 20142020, va avea dimesiunea minim de 1,5m x 2m.
Plcile permanente vor rmne instalate la locul implementrii proiectului pe o perioad
de 5 ani de la data nchiderii oficiale a Programului Operaional Regional 2014 - 2020.

2.3 AUTOCOLANTE I PLCUE


(1) Pentru informarea publicului cu privire la faptul c mjloacele fixe au fost achiziionate n
cadrul unui proiect cofinanat de Uniunea European, vor fi folosite autocolante sau
plcue. Prin mijloace fixe crora li se vor aplica autocolante sau plcue se neleg acele
obiecte care, conform legislaiei contabile naionale, depesc valoarea de 25.000 lei i
au o durat de via mai mare de 1 an.
(2) Autocolantele i plcuele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibil, pentru public, a
mijloacelor fixe, fr a intra n concuren cu nsemenele de identificare n cazul
vehiculelor utilizate pentru situaii de urgen (pompieri, salvare etc.).
(3) Autocolantele vor avea dou dimensiuni minim acceptate, respectiv:
(a)
300 x 300 mm, pentru autovehicule i echipamente (ex. autoturisme,
autovehicule speciale pentru intervenii de urgen, autovehicule de
transport, utilaje de mari dimensiuni, linii tehnologice, diferite tipuri de
maini i echipamente pentru producie etc.). Elementele obligatorii pentru
aceste autocolante sunt: sigla Uniunii Europene mpreun cu numele Fondul
European de Dezvoltare Regional, sigla Guvernului Romniei, sigla

36

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

(4)
(5)

Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul Iniiativ local.


Dezvoltare regional i sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020, un titlu
scurt al proiectului n cadrul cruia a fost achiziionat echipamentul respectiv
i textul Proiect selectat n cadrul Programul Operaional Regional i cofinanat de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare
Regional.
(b)
100 x 100 mm, pe restul echipamentelor a cror valoare depete 25.000 lei
i au durata de via mai mare de 1 an. Elemente obligatorii pentru aceste
autocolante sunt: sigla Uniunii Europene mpreun cu numele Fondul
European de Dezvoltare Regional, sigla Guvernului Romniei, sigla
Programului Operaional Regional 2014-2020 i sigla Instrumentelor
Structurale 2014-2020.
Autocolantele vor fi confecionate dintr-un material rezistent, plastifiat.
Pentru utilaje/linii tehnologice acestea se pot nlocui cu plcue metalice, care vor
conine aceleai informaii i vor avea aceleai dimensiuni minime (300 x 300 mm).

Pentru orice situaie care nu a fost prevzut n aceast anex sau n Manualul de Identitate Vizual
al Regio 2014-2020, se va solicita aprobarea Organismului Intermediar relevant.

37

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Anexa 9 Monitorizarea i raportarea


SECIUNEA I - Monitorizarea implementrii contractului de finanare
(1) AM/ OI monitorizeaz ndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor i a obiectivelor
asumate de ctre Beneficiar n Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanare, precum i modul n
care beneficiarul respect prevederile contractuale;
(2) AM/ OI monitorizeaz progresul implementrii proiectului i respectiv durabilitatea, fr
a se limita la acestea, prin:
(a)
Verificarea documentelor: Rapoarte de progres trimestriale ale
Beneficiarilor, Rapoarte de vizit ale Organismelor Intermediare i prin
verificarea n SMIS/Gestiunea documentelor, colectarea sistematic de
informaii privind modul de desfurare i rezultatele anumitor activiti,
analiza i utilizarea acestor informaii n scopul urmririi stadiului ndeplinirii
indicatorilor proiectelor, precum i atingerii rezultatelor i obiectivelor,
potrivit contractelor de finanare,
(b)
Vizite la faa locului: vizite pe teren la entitile implicate n implementarea
proiectelor, att n perioada de implementare a proiectului, ct i postimplementare, pe durata de valabilitate a contractului de finanare, conform
procedurii de monitorizare n vigoare;
(c)
Analizarea stadiului implementarii proiectelor n vederea modificrii /
suspendrii / reziliere contractelor de finantare, conform prevederilor
contractuale;
(d)
Verificarea transmiterii notificrilor de ctre beneficiar cu privire la sumele
rmase neutilizare n urma finalizrii contractelor de achiziie n vederea
dezangajrii fondurilor respective.
SECIUNEA II - Raportarea n cadrul contractului de finanare
(1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului ataat n Anexa 14
(paisprezece) Formulare i alte documente relevante, trimestrial i ori de cte ori se
vor solicita n scris de AM/OI. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta n
mod regulat informaii tehnice i financiare referitoare la stadiul derulrii proiectului i
probleme ntmpinate pe parcursul derulrii;
(2) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la OI, att n format de
hrtie ct i electronic (pe CD sau via e-mail) sau prin MYSMIS, n 5 zile lucrtoare de la
ncheierea trimestrului calendaristic; primul raport de progres se va depune n trimestrul
calendaristic urmtor semnrii contractului de finanare;
(3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, ntocmite conform modelului ataat
n Anexa 14 (paisprezece) Formulare i alte documente relevante, anual pe perioada
post-implementare a proiectului, n termen de 10 zile lucrtoare de la ncheierea anului
post-implementare; Raportul de durabilitate va prezenta situaia investiei i atingerea
indicatorilor de rezultat, precum i sustenabilitatea proiectului;
(4) Dup verificarea i avizarea Rapoartelor de Progres i Durabilitate OI le va transmite AM,
n format electronic, n termen de 10 zile lucrtoare de la finalizarea lunii de depunere;

38

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Anexa 14 Formulare i alte documente relevante


A. RAPORT DE PROGRES AL BENEFICIARULUI
Nr. raport / data de nregistrare

Raport Trimestrial
Raport Final

I.

Prezentare general

Axa prioritar
Domeniu major de intervenie
Titlu proiect
Beneficiar
Numr de referin / cod SMIS
Perioada de raportare
OI / Regiunea de Dezvoltare

II.

Detalii raportare

Data semnrii contractului __________


Data de ncepere
a
perioadei
_________________________________
Data de finalizare a perioadei
________________________________

de

implementare

contractului

de

finanare

de

implementare

contractului

de

finanare

Data de finalizare conform ultimului act adiional_______________________


III.

Detalii despre beneficiar

Beneficiar ________________________________________
Adresa / sediu (strada, numr, cod potal, localitate, municipiu, jude)____________ _________
_____________________________________________________________
Tel. _____________
Fax _______________
E-mail _________________________
Manager Proiect (nume)______________________________________
Reprezentant legal (nume) (altul dect Administratorul Proiectului, daca este cazul)
________________________
IV.

Obiectivele generale / specifice ale proiectului

Se vor descrie att rezultatele propuse prin proiect (att cele descrise in cererea de finanare cat si
cele trecute in studiul de fezabilitate/plan de afaceri)

Conform Anexei ...: Cererea de finanare la contractul de finanare, seciunea 3.2.1Obiectivele proiectului
1

39

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Obiect:
Este proiect care se supune
ajutorului de stat?
Este proiect care se supune regulii
de minimis?
Este proiect generator de venituri?

DA

NU

Observaii

Rezumat al progresului nregistrat n derularea proiectului n perioada raportrii 2

V.

Descriei rezultatele/realizrile obinute in proiect n perioada de raportare

VI.

Stadiul activitilor prevzute n contract (%)

Lucrari

70%

Stadiul
agregat al
implement
rii
(Procent
din total
contract
executat)**
10%

Echipamente

20%

10%

2,00%

Dirigentie de
santier

3%

10%

0,30%

Consultanta

3%

5%

0,15%

Promovare

3%

1%

0,03%

Audit

1%

30%

0,30%

Nr.crt

Denumire
contract

Pondere
din total
proiect
(%)*

Stadiul activitilor
desfasurate n perioada
raportare pentru
fiecare contract
(Procent din total
contract executat)

Progresul fizic al proiectului (%):

Procent
total
executie
contract
(pondere
X procent
executie)
7,00%

Explicaii i
soluiipropuse n
vederea
reducerii
ntrzierilor
(dac este
necesar)

9,78%

*- Pronderea fiecarui contract este data de valoarea totala estimata a fiecrui contract mpartita la
valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor atribuite nainte de semnarea
contractului
** - Pentru lucrari se consiera stadiul lucrarilor executate si acceptate de dirigintele de santier.
Pentru bunuri se considera valoarea bunurilor livrate si receptionate. Pentru servicii, valoarea
estimata conform graficului din contract.
Daca nu exista contract semnat stadiul implementarii va fi 0%
Implementarea proiectului progreseaz conform prevederilor contractului aprobat?
DA
NU
Dac NU, v rugm prezentai stadiul implementrii proiectului:
Conform Anexei VI: Cererea de finanare la contractul de finanare, seciunea - Rezultate
anticipate
2

40

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Obiect
Da
Nu
Observaii
Exista
posibilitatea
nefinalizrii
proiectului
in
graficul
de
implementare si este necesara
solicitarea unui act adiional de
prelungire a perioadei?*
Au existat riscuri, probleme n
implementarea
proiectului,
dar
situaia a fost remediata?
Exista
riscuri,
probleme
n
implementarea proiectului care nc
persista?
Dac a fost inaintat un act aditional ctre OI, se va preciza data transmiterii ctre OI i
obiectul modificrilor propuse
VII.

Rezultatele proiectului/ Indicatori


Output
Valori aprobate/
(rezultate directe)
revizuite
Denumire

Valoare raportat
anterior

Valoare n perioada
curent (agregat)

UM

Rezultat
(rezultate indirecte)
Denumire

Obiective aprobate/revizuite
UM

VIII.
Variaii intervenite n execuia efectiv, fa de execuia
finanare
Aprobate
Act adiional

Nr. i data ADD

Obiect act adiional

Notificare

Nr. i data notificare

Obiect notificare

anticipat n cererea de

41

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

IX.

Stadiul derulrii procedurilor de achiziii 3

Tipul
achizii
ei

Procedu
ra
aplicata

Valoar
ea
estima
t
Confor
m sect.
3..2.9
din CF

Valoarea
contracta
t

Data
publicrii
in
SEAP(inclu
siv nr.
SEAP)/Dat
a publicrii
anun n
ziar/Data
transmiteri
i cererii de
oferta

Data
estimat
de
finalizar
ea
procedu
rii

Data
semnrii
contractul
ui
(Inclusiv
nr.SEAP
atribuire)

Stadiul aplicrii
procedurii
1.Finalizata
(Nr. contract+
Durata
Sc ctigtoare)
contractul
2. n grafic
ui
3.Intarziata(bife
az motive din
tabel)
4. Anulat*

* n cazul n care procedura este ntrziat/anulat se vor prezenta detalii n tabelul urmtor
Motive care au determinat ntrzieri n realizarea achiziiei sau anularea acesteia
Motive
Nu s-au primit oferte

Explicaii

Beneficiarul de finanare nerambursabila nu


are disponibile fonduri necesare cofinanrii
Beneficiarul de finanare nerambursabila nu a
avut timp sa prepare dosarul de licitaie
Beneficiarul de finanare nerambursabila nu a
reuit sa identifice furnizori adecvai
Furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii
nectigtori au contestat rezultatele procedurii
de atribuire
Altele
X Stadiul respectrii graficelor cererilor de rambursare / contractelor de lucrri/bunuri

X.1. Cereri de rambursare/plata


X.1.1. Cereri de plata
Se va prezenta situatia cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere
plata

Valoare estimat a
cheltuielilor eligibile
ce vor fi solicitate n
cererea de
rambursare (LEI)

Data depunerii cererii


de plata la OI

Data efectuarii
platii de catre
AMPOR

Conform Anexei ..: Cererea de finanare la contractul de finanare, seciunea 3.2.9 Achiziii
derulate n cadrul proiectului
3

42

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

X.1.2 Cereri de rambursare


(Se prezint ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la AM, se indic data
la care s-a depus ultima cerere de rambursare la OI, suma solicitat i situaia
rambursrilor pn la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului)

Nr.cerere de
rambursare

Valoare estimat a
cheltuielilor
eligibile ce vor fi
solicitate n
cererea de
rambursare (LEI)

Valoarea
rambursat i data
rambursrii
AMPOR

Data depunerii
cererii de
rambursare la OI

Obiect
Da
Nu
A fost depusa o Cerere de rambursare/plata in ultima
perioada raportata?
Care este valoarea solicitata la ultima cerere de rambursare?
Urmtoarea Cerere de rambursare, conform Graficului de depunere a
cererii de rambursare, este planificata pentru luna:
X.2 Contracte de lucrri/echipamente
Stadiul contractului de lucrri
Obiect
Proiectul prevede achiziia de lucrri
........

Luna
......
Valoare CR
......

DA / NU

Observaii:

........

..........

Progresul financiar al lucrrilor


[(valoare plai efectuate / valoare contract de lucrri) X 100]
Valoare contract de lucrri
Valoare plti efectuate %
Valoare lucrri executate i
la data curent
nedecontate la data curent

Stadiul fizic al execuiei lucrrilor


Categorii de lucrri conform graficului
de execuie

Stadiul
executiei
pn la data de
raportare (%)

Motivele ntrzierii

Progres executie total (%)


Stadiul contractelor de furnizare de echipamente
Obiect
Proiectul prevede achiziia de echipamente?
........
........
Echipamente achiziionate
raportare curent:

perioada

de

DA / NU

Observatii:

........
........

..........
..........

Nr. Buci

Serie / Nr. inventar

43

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

........
........
........

........
........
........

..........
..........
..........

Echipamentele achiziionate prin proiect au lipite


autocolante cu informarea i publicitatea, conform
prevederilor Manualului de identitate vizual?

........

..........

Stadiul Garaniilor de Bun Execuie aferente contractelor de achiziii

Nr.
crt.

XI.

Contract
(lucrri,
livrare,
servicii)

Garania constituit
Numr/
Serie/
Data
emiterii

Emitent

Valoare

Data
expirare

Perioad,
valoare,
emitent
modificate

Cerine cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmtoarele msuri au fost ntreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare i publicitate, utilizate conform Cererii de finanare)
Indicatoare vizibile
Plci permanente pe cldiri
Difuzri media i n pres
Confirmri n toate difuzrile media
Prezentri n toat documentaia proiectului
Altele (v rugm specificai)

b. Publicitatea a fost fcut in conformitate cu Manualul Identitii Vizuale?

Da

Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de aciunile de informare i publicitate?

XII
Probleme ntmpinate de beneficiarul de finanare nerambursabil n timpul
implementrii proiectului
Rezumat narativ
n cazul apariiei unor probleme n implementarea proiectului, beneficiarul va descrie pe larg
situaiile n aceast seciune.
XIII. Declaraii privind veniturile pentru proiectele generatoare de venit
XIV.Ajutor de stat/regula de minimis
Descriei dac proiectul finanat n cadrul domeniului de intervenie se supune regulilor ajutorului
de minimis sau dac proiectul cade sub incidena prevederilor privind ajutorul de stat.
XV Egalitatea de anse (conform informaiilor din Cererea de finanare):

44

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

XVI Alte informaii:


Obiect
Materialele publicitare realizate n cadrul
proiectului au fost avizate de ctre Direcia de
Comunicare OI POR?
Altele

DA

NU

Observaii:

Semntura Reprezentantului Legal: _____________________________


Numele in clar: ____________________________________________
Data: ______________________

45

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

B.

Raport privind durabilitatea investiiei

Prioritate de intervenie
1. Raport
investiiei

nr.

.privind

durabilitatea

2. Perioada de referin
3. Informaii despre beneficiar
Denumire
Adres, telefon, fax
Reprezentant legal/ persoana de contact
4. Detalii despre proiect
Cod SMIS
Denumirea proiectului

Numrul contractului de finanare


Localizarea geografic a proiectului: (regiune,
jude, localitate, adresa)

Proiectul menionat mai sus a suferit/ nu a suferit o modificare substanial, conform art. 71 din
Regulament (UE) nr. 1303/2013 privind durabilitatea operaiunilor astfel:
(a) n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie:
Prin ncetarea sau delocatizarea unei activiti productive n afara zonei vizate de
program, o modificare a proprietii asupra unui element de infrastructur care d un
avantaj nejustificat unei ntreprinderi sau un organism public sau o modificare substanial
care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de realizare care ar determina
subminarea obiectivelor iniiale ale acesteia
Detalii privind modificarea (daca este cazul)
(b) In cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie n cazul n care
beneficiarul este un IMM, activitatea desfurat este delocalizat n afara Unuinii
Europene
Detalii privind modificarea (daca este cazul)
(c) n cazul operaiunilor care nu constau n investiii n infrastructur sau producie nu s-a
realizat obligaia de meninerea investiiei n temeiul normelor aplicabile privind ajutorul
de stat sau a avut loc o ncetare sau delocatizare a activitii de producie n temeiul
prevzut de respectivele norme
Detalii privind modificarea (daca este cazul)
Cldirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziionate n cadrul proiectului cu
finanare POR au fcut/fac obiectul unei ipoteci bancare?

46

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

* n caz afirmativ se va meniona nr contractului, perioada de valabilitate, obiectul contractului,


etc.

I.STADIU POST-IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI


Se ataeaz documente doveditoare cu privire la gradul de ndeplinire a indicatorilor
I.1.a. REALIZARE INDICATORI DE PROGRAM POSTIMPLEMENTARE
DENUMIRE INDICATOR

Realizat
la
implementrii
proiectului

finalul

Realizat n prezent

COMENTARII

Indicator 1
Indicator 2
Indicator n-1
Indicator n
I.1.b. REALIZARE INDICATORI DE PROIECT POSTIMPLEMENTARE
DENUMIRE INDICATOR

Realizat la finalul
implementrii
proiectului

Realizat n prezent

COMENTARII

Indicator 1
Indicator 2

I.2. STADIU SUBPROIECTE


Contracte de achiziie

Contract de
achiziie
finalizat cu
lucrri/ bunuri
n afara
perioadei de
garanie

Contract de
achiziie
finalizat cu
lucrri/bunuri
n perioada de
garanie

Echipamente/
Imobile n stare
de funcionare

1
2
3
I.3 STADIU VALABILITATE GARANII DE BUN EXECUIE
Nr.
crt

Contracte de achiziie
(se vor preciza tipul, nr.
i data contractului)
(lucrri,
furnizare
bunuri)

Nr.
Garanie,
Data
Emiterii,
Emitent,
Valoare

Data
de
expirare
a
Garaniei de
Bun
Execuie

Observaii
(Modificri
aduse
valorii,
valabilitii
garaniilor, executarea
acestora, etc)

I.EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI

47

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 5 Model standard al contractului de finanare (orientativ)

Din punct de vedere social (pentru comunitatea local):


Din punct de vedere economic:
Din punct de vedere al mediului nconjurtor:
II.SUSTENABILITATEA PROIECTULUI4
III.1 MSURI NTREPRINSE*
Sustenabilitate financiar
Se vor meniona alocrile financiare destinate funcionrii investiiei.
Sustenabilitate tehnic
Se vor meniona aciunile beneficiarului cu privire la meninerea n stare de operare a investiiei
realizate cu finanare POR
Diseminare i multiplicare rezultate
Se vor meniona toate activitile ntreprinse pentru diseminarea rezultatelor (pres, evenimente,
seminarii, conferine, parteneriate etc) i respectiv multiplicarea rezultatelor obinute prin
investiia cu finanare POR
* Conform celor asumate n Anexa VI- Cererea de finanare a Contractului de Finanare
III.2 PROBLEME CARE AFECTEAZ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...................................................................................................
Data:
-

Beneficiar:

ntocmit
Nume/prenume
Funcia
Data
Beneficiar

Continuarea proiectului, valorificarea i abordarea integrat a rezultatelor i dup ncetarea finalizrii


nerambursabile

48