Sunteți pe pagina 1din 32

NoutiAchiziiiPublice

Legeanr.98/2016privindachiziiilepubliceelementedenoutate
ModificriprincipaleraportatlaOUGnr.34/2006
1.Domeniuldeaplicarealegii
ncondiiilencaredefiniianoiuniideautoritatecontractantrmnenesennemodificat,omodificarede
abordareestedeterminatdeeliminareaAnexelor2Ai2Bcare,conformOUGnr.34/2006,mpreauserviciilen
doucategoriidistincte.
n cadrul reglementrii anterioare, Anexa 2A cuprindea lista exhaustiv a serviciilor pentru care exista
obligativitateaaplicriituturorregulilorprevzutedelegislaie;pentruserviciilecarenuseregseaunAnexa2A
(indiferentdacerausaunuprevzuteexplicitnAnexa2B),regulileaplicabileeraulimitatedoarlarespectarea
principiilor generale, a prevederilor referitoare la specificaiile tehnice i a obligaiei de a publica un anun de
atribuire.
PrinLegea98/2016seinstituieolistredusdeserviciisocialeialteserviciispecifice(Anexa2aLegii)pentru
caresestabilescregulifoarteflexibiledeatribuire,aplicabiledoardacvaloareacontractelordepetepragulde
3.334.050lei.PentrutoatecelelalteserviciineinclusenrespectivaAnex,prevederilelegiiseaplicntotalitate.
Aceastobligaieapareincazulatribuiriiunorcontracteavndcaobiectserviciicare,pnacum,erausupuse
unorregulifoarteflexibile,cumarfi,spreexemplu,serviciiledetransportnavalsauserviciileageniilordetransport.
PraguriledelacareesteobligatorieaplicareaprocedurilordeatribuirereglementatencadrulDirectiveiUEprezint
particularitateacsuntexprimatenlei(inuneuro,canprecedentalegislaie),ceeaceeliminnecesitateadea
secalculacursuldeschimbdefiecaredatcndseintenioneazatribuireaunuicontractdeachiziiepublic.
n cazul contractelor atribuite de ctre autoritile contractante, valorile pragurilor sunt relativ egale cu cele
precedenteiurmeazasemodificaodatla2ani,conformregulilorspecificestabilitedeComisiaEuropean.
Odiferenimportantesteconstatatncazulbeneficiarilorprivaientitijuridicefrcalitatedeautoritate
contractant,darcarebeneficiazdefinanridinparteauneiautoriticontractante,pentruunanumitcontract,
nproporiedemaimultde50%dinvaloareaacestuia.nconformitatecureglementareaanterioar,obligaiadea
aplicaintergalregulileprivindachiziiilepublicedeveneaactivpentrucontracteledeserviciincepndcuvaloarea
de200.000euro.ConformLegiinr.98/2016,aceastobligaieesteaplicabilpentrucontractedeserviciiavndo
valoare estimat egal sau mai mare de 600.129 lei, ceea ce nseamn doar aproximativ 135.000 euro. Decizia
legiuitoruluiromndeascdeaacestpragestediscutabil,attatimpctconformDirectivei24/2014/UE,acest
pragestestabilitlavaloareade209.000euro.
2.Moduldecalculalvaloriiestimateaachiziiei
Spredeosebiredelegislaiaanterioar,Legeanr.98/2016flexibilizeazreguliledecalculavaloriiestimatencazul
specificncareautoritateacontractantarenstructurasaunitioperaionaleseparateiresponsabilenmod
independent pentru achiziiile lor. ntro astfel de situaie este permis calcularea valorilor estimate la nivelul
unitii n cauz, fr a se cumula aceste valori cu cele ale contractelor similare atribuite de ctre autoritatea
contractantlanivelcentral.
Ounitateoperaionalesteresponsabilnmodindependentpentruachiziiilesalesaupentruanumitecategorii
aleacestoradacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)desfoarnmodindependentproceduriledeatribuire;
b)adoptnmodindependentdeciziileprivindachiziiile;
c)areladispoziienbugetsursedefinanareidentificatenmoddistinctpentruachiziii;
d)ncheienmodindependentcontracteledeachiziiipublice;
e)asigurplatacontractelordeachiziiipublicedinbugetulpecarelareladispoziie.

O precizare suplimentar este adus de noua lege cu privire la noiunea de produse similare. Similaritatea
produselornusemaianalizeazdoardinperspectivadestinaieiacestora;unelementalanalizeilvaconstitui,
alturideutilizareaidentic/similar,iapartenealaopiaanume,respectivproduselesimilaresuntcelecare
fac parte din gama normal de produse care sunt furnizate/comercializate de ctre operatori economici cu
activitateconstantnsectorulrespectiv.
3.Excepii
Excepiiledelaaplicarealegiisuntmaidetaliatprezentatedectnprecedentalegislaiei,nunelesituaii,sepot
constatactevanoutidinacestpunctdevedere.
EstedelasinenelescLegeanr.98/2016excepteazcontracteleatribuitepentrudesfurareaactivitilorn
sectoareledeap,energie,transporturiiserviciipotale,ctvremeregulilepentruatribuireaacestorasuntacum
prevzutentrolegedisctinctLegeanr.99/2016.
Legea nu se aplic achiziiilor efectuate de autoritatea contractant n conformitate cu regulile stabilite de o
organizaieinternaionalorideoinstituiefinanciarinternaional,atuncicndcontractulestefinanatintegral
deorganizaiaoriinstituiarespectiv.
mprumuturileindiferentdacsuntsaununlegturcuemisiunea,vnzarea,cumprareaoritransferulvalorilor
mobiliaresaualaltorinstrumentefinanciaresuntexplicitexceptatedelaaplicarealegii.
Estecompletexceptatdeladomeniuldeaplicarealegiiatribuireacontractelordeserviciijuridice,nmsuran
care acestea se refer cu predilecie la asistena i reprezentarea unui client de ctre un avocat n sensul
prevederilor Legii nr. 51/1995, n faa instanelor de judecat sau n cadrul unei proceduri de arbitraj sau de
mediere.Alteserviciideasisteniconsultanjuridicacordatdeunavocatpotficompletexceptatenumaidac
existindiciiconcreteioprobabilitateridicatcaspea(nlegturcucareesteacordatasistenaiconsultana
juridic)sfacobiectulunorreprezentrinfaainstaneisauaunorproceduridearbitraj/mediere.Pentrucelalte
tipurideserviciijuridice,cumarficeledeconsultan,proceduriledeatribuirereglementatedelegesevoraplica
dacvaloarearespectivelorserviciidepete3.334.050lei.
Esteexceptat,deasemenea,atribuireacontractelordeserviciidecertificareiautentificareadocumentelorcare
sunt prestate de notari publici, a serviciilor juridice furnizate de fiduciari sau administratorisechestru ori a
serviciilorprestatedeexecutoriijudectoreti.
Achiziiiledeserviciideaprarecivil,protecieciviliprevenireapericolelor,suntprevzutepelistaexcepiilor,
nmsurancaresuntprestatedepersoanefrscoppatrimonial.Excepiispecificesuntprevzutepentruachiziia
serviciilordetransportpublicdecltoriferoviarsaucumetroul.
Regula inhouse, definit printro jurispruden constant a Curii de Justiie a Uniunii Europene (CJUE) este
codificatncuprinsulLegiinr.98/2016prindefinireacelordoucriteriidebaz(criteriileTeckal20),referitoarela
excercitareacontroluluiefectiviladesfsurareaactivitiipreponderentpentruautoritateacontractant,precum
i a criteriului suplimentar referitor la participarea capitalului privat n cadrul entitii controlate. ndeplinirea
tuturorcelortreicriteriipermiteatribuireadirectacontractului,frorganizareauneiprocedurideatribuire,unei
entitidistinctedeaceasta.
ncategoriaexcepiilorintr,deasemenea,iaanumitacooperareorizontalneinstituionalizat,acceptatde
ctreCJUEcafiindposibilncircumstanespecifice21.
4.Procedurideatribuire
Tipologia procedurilor de atribuire rmne aproximativ neschimbat, cu excepia faptului c se introduce o
procedurnouParteneriatulpentruinovare,iardenumireanegocieriicupublicareprealabilaunuianunde
participare este modificat, numinduse acum negociere competitiv. Fosta cerere de oferte se va numi
procedursimplificat.
Derularea acestor proceduri se va realiza, de principiu, exclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice. Cu alte
cuvinte,nlimbajulconsacratpecarelutilizmnmomentuldefa,procedurilevorfionline,ceeacenseamn
coferteletrebuiesfietransmisenumainformatelectronic,iarcomunicrilentreautoritateacontractanti
ofertani/candidaiurmeazsserealizeze,deasemenea,numaiprinmijloaceelectronice.Excepiispecificedela

aceast regul urmeaz s fie stabilite prin normele metodologice, ns acestea vor viza doar situaiile n care
eventualaneutilizareamijloacelorelectroniceestedeterminatdelimitridenaturtehnic.
Instrumentele i dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum i caracteristicile
tehnice ale acestora trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie s asigure
interoperabilitateacuproduseledeuzgeneralndomeniultehnologieiinformaieiicomunicaiilorisnulimiteze
accesuloperatoriloreconomicilaproceduradeatribuire.
Licitaiadeschis
Cuprivirelaaceastprocedur,potfievideniateurmtoareleaspectecucaracterdenoutate:
Termenulminimdeprimireaofertelorasczut,acestafiindde30deziledeladatalacaresatrimisanunulde
participare; n cazul unei situaii speciale, cnd nu este posibil depunerea ofertelor prin mijloace electronice,
termenulminimestede35dezile.Publicareaunuianundeinteniepermite,subrezervarespectriianumitor
condiii,reducereaacestuitermenpnla15zile;
Se extinde i la licitaia deschis conceptul de accelerare n situaii de urgen (OUG nr. 34/2006 permitea
aceast abordare numai pentru licitaia restrns i negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de
participare). n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n mod corespunztor de ctre autoritatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadade30/35zile,autoritateacontractantpoatestabiliuntermen
limitmaireduspentrudepunereaofertelor,carensnupoatefimaimicde15zile.
Licitaiarestrns
Principalele modificri se refer doar la termenele limit stabilite pentru depunerea solicitrilor de participare
(mpreun cu documentele de calificare) i ofertelor, care sunt mai reduse dect cele prevzute de OUG nr.
34/2006.Termenelelimitsuntde30dezilepentruprimaetapaproceduriii25dezilepentruceadeadoua(30
deziledacnuesteposibildepunereaofertelorprinmijloaceelectronice).
Publicarea unui anun de intenie permite, sub rezerva respectrii anumitor condiii, reducerea termenului de
depunereaofertelorpnla10zile.Osituaiedeurgen,demonstratnmodcorespunztordectreautoritatea
contractant, permite de asemenea reducerea termenelor pn la 15 zile n cazul depunerii solicitrilor de
participarei10zilencazuldepuneriiofertelor.
Negociereacompetitividialogulcompetitiv
Celedouprocedurisunttratatecafiindnruditedinperspectivacircumstanelorspecificencarepotfiaplicate.
ndeplinireauneiadintrecircumstaneleprevzutedelegeofer,practic,libertateaautoritiicontractantedea
optapentruoricaredintreceledouproceduri.
Autoritatea contractant poate aplica procedura de negociere competitiv sau procedura de dialog competitiv
dac:
nurmauneiproceduridelicitaiedeschissaudelicitaierestrns,aufostdepusenumaioferteneconformesau
inacceptabile;
necesitileautoritiicontractantenupotfiasiguratefradaptareasoluiilordisponibilenmodrapidpepia;
lucrrile,produselesauserviciileincludsoluiideproiectaresausoluiiinovatoare;
contractulnupoatefiatribuitfrnegocieriprealabiledincauzaunorcircumstanespecificelegatedenaturaori
complexitateasasaudestructurajuridicifinanciaroridincauzariscurilorlegatedeacestea;
specificaiile tehnice nu pot fi definite cu suficient precizie prin trimitere la un standard, o evaluare tehnic
european,ospecificaietehniccomunsauoreferintehnic.
Parteneriatulpentruinovare
Procedura poate fi aplicat atunci cnd autoritatea contractant identific necesitatea dezvoltrii i achiziiei
ulterioareaunuiprodus,serviciusauaunorlucrriinovatoare,necesitatecarenupoatefisatisfcutdesoluiile
disponibilepepialaunanumitmoment.

n esen, parteneriatul pentru inovare are o derulare relativ asemntoare cu negocierea competitiv, cu
precizareacaceastprocedurpoatefistructuratnfazesuccesive,urmndsuccesiuneastadiilordinprocesul
decercetareideinovare,carepoateincludefabricareaproduselor,prestareaserviciilorsaufinalizarealucrrilor.
ncadrulparteneriatuluipentruinovaresestabilescobiectiveintermediarecaretrebuierealizatedectreparteneri,
precumiplatapreuluintranecorespunztoare.Spredeosebiredenegociereacompetitiv,pebazaobiectivelor
intermediare,autoritateacontractantpoatedecidedupfiecarefazsncetezeparteneriatulpentruinovaresau,
n cazul unui parteneriat pentru inovare ncheiat cu mai muli parteneri, s reduc numrul de parteneri prin
ncetareaanumitorcontracteindividuale,cucondiiacaaceastposibilitatesfifostmenionatndocumentaia
deatribuire.
Negociereafrpublicareaprealabilaunuianun
EstediscutabilncemsurLegeanr.98/2016,princomparaiecuprevederileOUGnr.34/2006,cretesaunu
graduldepermisivitatenceeacepriveteaplicareaacesteiproceduri.Estecertc,ncontinuare,aplicareaacestor
prevederiestecondiionatdeinterpretareaextremderigidacircumstanelorncareestepermisoastfelde
procedur,autoritiicontractantereveninduitotodatiobligaiadeaprobafrdubiiexistenaunorastfelde
circumstaneexcepionale:
ncadruluneiproceduridelicitaiedeschisorilicitaierestrnsorganizatepentruachiziiaproduselor,serviciilor
sau lucrrilor respective nu a fost depus nicio ofert/solicitare de participare sau au fost depuse numai
oferte/solicitrideparticipareneconforme,cucondiiasnusemodificenmodsubstanialcondiiileiniialeale
achiziiei;
lucrrile,produselesauserviciilepotfifurnizatenumaidectreunanumitoperatoreconomic,dinmotiveprecum:
scopulachiziieivizeazcreareasauachiziionareauneioperedeartsauuneireprezentaiiartisticeunice;
concurenalipsetedinmotivetehnice;
proteciaunordrepturiexclusive,inclusivdrepturideproprietateintelectual.
Absenaconcureneisauproteciadrepturilorexclusivenutrebuiesfierezultatuluneirestrngeriartificialede
ctreautoritateacontractantaparametrilorachiziiei:
ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a procedurilor de licitaie deschis, licitaie
restrns sau negociere competitiv nu pot fi respectate din motive de extrem urgen, determinate de
evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a autoritii
contractante;
produsele care fac obiectul achiziiei sunt fabricate exclusiv n scop de cercetare tiinific, iar contractul nu
prevedeproduciadeserieaprodusuluirespectiv;
este necesar achiziionarea unor cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii
produselor sau instalaiilor existente i numai dac schimbarea contractantului iniial ar pune autoritatea
contractant n situaia de a achiziiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar
conducelaincompatibilitatesauladificultitehnicedisproporionatedeutilizareintreinere;
produselesuntcotateiachiziionatepeopiademrfuri,cumarfiproduseleagricole,materiileprimeibursele
deenergie,ncazulncarestructuradetranzacionarereglementatisupravegheatgaranteaznmodnatural
preurilepieei;
cumprareadeprodusesauserviciisepoaterealizancondiiispecialeavantajoasedelaunoperatoreconomic
carenceteazdefinitivactivitilecomercialesaucareseaflntroprocedurdefaliment,deconcordatpreventiv
sauntroprocedursimilar;
caurmareaunuiconcursdesoluii,contractuldeserviciiurmeazsfieatribuit,conformregulilorstabiliten
cadrulconcursuluidesoluiirespectiv,concurentului/concurenilorctigtor/ctigtoriaiconcursuluirespectiv;
ulterioratribuiriiunuicontractdeachiziiepublicdelucrrisaudeservicii,autoritateacontractantintenioneaz
sachiziionezelucrrisauserviciinoi,darnumaincondiiilencareacesteaconstaunrepetareaunorlucrrisau

serviciisimilareprevzutencontractulatribuitiniial,valoareaestimatacontractuluiiniialaluatnconsiderare
aceastopiune,aceastposibilitateaafostanunatncde lanceput,nanunuldeparticiparelaprocedura
aplicatpentruatribuireacontractuluiiniialintrunintervaldemaxim3anidelancheiereacontractuluiiniial.
Concursuldesoluii
Pentruaceastprocedurregulilermn,practic,neschimbate.
Procedurasimplificat
Fostacereredeoferte,astfelcumeraprevzutdeOUGnr.34/2006,devinemultmaiflexibilnceeaceprivete
modalitateaefectivdeaplicare.Procedurasevaputeadesfurantroetap(asemntorlicitaieideschise)sau
nmaimulteetape(asemntorlicitaieirestrnse).Deasemenea,autoritateacontractantaredreptulsprevad
posibilitatea de negociere n cadrul acestei proceduri. Toate aceste posibile abordri trebuie, bineneles, s fie
precizatencadrulanunuluideparticiparesimplificat,careesteobligatoriupentruiniiereaacesteiproceduri.
Termenullimitdedepunereaofertelorestemairedusfadecelprevzutpentrulicitaiadeschis,fiindde15
zilepentrucontracteledelucrriide10zilepentrucontracteledeserviciiiproduse(6zilencazulproduselorde
complexitateredus).ncazdeurgen,reducerilenusuntdeanvergur,legeastabilindpentruastfeldesituaii
reduceripnla6zilepentruserviciiiproduse,respectiv9zilepentrulucrri.
Dac se opteaz pentru o etap iniial de selecie, termenul limit de depunere a solicitrilor de participare
mpreuncudocumenteledecalificareestede10zile.
ncadrulacesteiproceduri,dreptulautoritiicontractantedeasolicitacerinedecalificareestelimitatlamotivele
deexcludereobligatorii,capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionaleiexperinasimilar.
Pedealtparte,dreptuloperatoriloreconomicideaapelalasusinereaunorteriestelimitatlaunpocentde50%
dinnivelulcerineirespective.
5.Instrumenteitehnicispecificedeatribuire
Acordurilecadru
Regulileaferenteutilizriiacestuiinstrumentrmn,nceamaimareparte,neschimbate.
Singurulaspectcarearecaracterdenoutateestefaptulc,ncazulunuiacordcadruncheiatcumaimulioperatori
economici,atribuireacontractelorsubsecventearputeasserealizezeparialprinreluareacompetiieiiparial
frreluareacompetiiei.Regulileicriteriilepecareautoritateacontractantlevaaplicaatuncicndvadecide
reluarea,respectivnereluareacompetiiei,trebuiesfieprevzutencadruldocumentaieideatribuireacordului
cadrurespectiv.
Sistemeledinamicedeachiziii
Modificarea modului de operare a sistemelor dinamice de achiziie este substanial n raport cu prevederile
anterioare ale OUG nr. 34/2006. Pentru efectuarea unei achiziii n cadrul unui sistem dinamic de achiziii,
autoritateacontractantaplicregulilelicitaieirestrnseinualelicitaieideschise,aacumeraprevzutnvechea
reglementare.
Sistemul dinamic de achiziii este organizat i funcioneaz n integralitate ca un proces electronic. Sistemul se
iniiazprinpublicareaunuianundeparticiparespecifici poatermnevalabil4anidelainiiere.naceast
perioad,autoritateacontractantpoatederulaoricndestenecesaroprocedurdeatribuireaunuicontract,prin
transmitereauneiinvitaiidedepunereaofertelorctretoioperatoriieconomiciadmiipnnacelmomentn
cadrulsistemuluidinamicdeachiziie.Perioadaminimpentrudepunereaofertelorestedenumai10ziledeladata
transmiteriiinvitaiei.
nacelaitimp,sistemulrmnepermanentdeschispetimpuldurateisaledevalabilitatepentruoriceoperator
economic care dorete, la un moment dat, s depun o solicitare de participare mpreun cu documentele de
calificare. Toi candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i selecie sunt admii n sistem, autoritatea
contractantneavnddreptuldealimitanumrulacestora.

Licitaiileelectronice
Regulileaferenteutilizriiacestuiinstrumentrmn,practic,neschimbate.
Cataloageleelectronice
Reprezint un mod de prezentare a ofertelor i de organizare a informaiei de ctre operatorii economici, n
conformitate cu specificaiile tehnice i formatul stabilite de autoritatea contractant, care pot fi procesate
electronic.Acestecataloagepotfinsoitedealtedocumentecarelecompleteaz.
Cataloageleelectronicepotfiutilizateincontextulprocesuluideatribuireacontractelorsubsecventeaferente
unuiacordcadrusauncazuldepuneriideofertencontextulutilizriiunuisistemdinamicdeachiziie.
Separatdeacestetehniciiinstrumentedeatribuire,noualegeconineprevedericarepermitachiziiancomun
dectremaimulteautoriticontractante,inclusivdinaltestatemembre,sauutilizareaserviciiloruneiunitide
achiziiicentralizate,inclusivdinaltestatemembre.
6.Publicitateitransparen
Publicareaanunurilordeintenie,departicipareideatribuireitransmitereaacestoractreJurnalulOficialal
Uniunii Europene se va realiza, la fel ca i pn acum, prin intermediul SEAP. Anunul tip erat rmne, de
asemenea,valabil.
Formatul acestor anunuri va fi uor modificat, avnd n vedere c acestea trebuie s respecte ntocmai noile
formatestandardaprobateprinRegulamentuldePunerenAplicarenr.1986/2015alComisieiEuropene.Dinacest
motiv,esteextremdeimportantimplementareaacestorformatennoulSEAP,nlipsaacestoraneputndfiiniiat
nicioprocedurdeatribuire.
Dactermenelelimitpentrupublicareaanunurilordeparticipareaufostdejamenionatencontextulprezentrii
succinteafiecreiprocedurideatribuire,trebuiemenionatcitermenullimitpentrupublicareaanunuluide
atribuireafostdiminuat.Acestanumaiestede48dezile,aacumprevedeaOUGnr.34/2006,ciestestabilitla30
dezileconformLegiinr.98/2016.
Anunurile nu pot fi publicate la nivel naional nainte de data publicrii acestora n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
7.Derulareaprocedurilordeatribuire
Unadintremodificrileimportanteoreprezintstatuareadreptuluiautoritiicontractantedeaorganizaconsultri
alepieeinvedereapregtiriiachiziiei.Esteoreglementarecarearepotenialuldeaducebeneficii,ntructpe
deopartesevarealizaoinformareprelabilaoperatoriloreconomicicuprivirelaplanuriledeachiziieicerinele
avutenvederenlegturcuacesteadar,maiales,pentrucautoritateacontractantvaaveaposibilitateas
colectezeinformaii,sugestii,propuneridinparteapotenialilorofertani.
Un alt element de noutate este cvasiobligaia autoritilor contractante de a recurge la mprirea pe loturi n
cadrulfiecreiprocedurideatribuire,cuscopuldeclaratdeafacilitaaccesulIMMurilorlacontracteledeachziie
public.Deilegeamenioneazcmprireapeloturiesteundrept,autoritilecontractantesuntobligates
produc note justificative pentru a explica de ce nu au optat pentru aceast abordare. n practic, este foarte
probabil ca majoritatea autoritilor contractante s prefere evitarea justificrilor suplimentare i s gseasc
diversevariantededefinirealoturilor.Autoritateacontractanttrebuiesprecizezenanunuldeparticiparedac
ofertelepotfidepusepentruunul,pentrumaimultesaupentrutoateloturile.Maimult,chiarincazulncarepot
fidepuseofertepentrumaimultesaupentrutoateloturile,autoritateacontractantaredreptuldealimitanumrul
deloturicarepotfiatribuiteaceluiaiofertant,precizndaceastinformaieinumrulmaximdeloturinanunul
departicipare.
Specificaiitehnice
ncadruldocumentaeideatribuire,specificaiiletehnicetehnicereprezintunaspectesenialpentrudefinirea
obiectuluicontractului.Acesteaartrebuispermitnunumaideschidereaconcureneidarindeplinireaunor

obiectivedesustenabilitate.Dinacestmotiv,Legea98/2016puneaccentpeelaborareaspecificaiilortehnicen
termenidecerinedeperformanifuncionale.
n plus, n cazul n care autoritatea contractant intenioneaz s achiziioneze lucrri, produse sau servicii cu
anumitecaracteristicidemediu,socialesaudealtnatur,deinereauneietichetei(sauauneieticheteechivalente)
poatedeveniocerinobligatoriencaietuldesarcini.ncazulncareunofertantpoatedemonstracnuarenicio
posibilitate de a obine eticheta specific indicat de autoritatea contractant sau o etichet echivalent n
termenelestabilite,dinmotivecarenuisuntimputabile,autoritateacontractantacceptialtemijloacedeprob
adecvatecumarfidosarultehnicalfabricantuluicucondiiacaofertantulncauzsdemonstrezeclucrrile,
produselesauserviciilepecareurmeazslefurnizezendeplinesccerineleeticheteispecifice.
Criteriidecalificareiselecie
nceeaceprivetecriteriiledecalificareiselecie,acesteaaufostgrupatendoucategorii:(i)motivedeexcludere
i(ii)criteriireferitoarelacapacitate.
Motiveledeexcluderesuntobligatoriinurmtoarelesituaii:
participarealaoorganizaiecriminal,corupie,fraud,infraciunimpotrivaintereselor financiarealeUniunii
Europene,infraciuniteroriste,splaredebani,exploatareaprinmuncaacopiilor,traficdepersoane.Excluderea
din procedura de atribuire se aplic i n cazul n care au fost condamnai prin hotrre definitiv directori ai
societii sau alte persoane cu putere de reprezentare, de decizie sau de control n raport cu candidatul sau
ofertantul;
existenauneihotrrijudectoretisauauneideciziiadministrativeconformcreiaoperatoruleconomicnuia
ndeplinit obligaiile privind plata impozitelor sau a contribuiilor la asigurrile sociale. Excluderea nu se aplic,
totui,pentrudatoriiminore(sumadatoratestemaimicde4000leisaureprezintmaipuinde5%dintotalul
impozitelor,taxeloricontribuiilordatoratedeoperatoruleconomiclaceamairecentdatscadentaacestora)
sauatuncicnd,anteriordecizieideexcludere,operatoruleconomicindeplineteobligaiileprinplatasumelor
datorate;
nclcareaobligaiilorprevzutedelegislaiaUEsaudedispoziiiinternaionalendomeniulsocial,almunciisau
almediului,iarautoritateacontractantpoatedemonstraacestlucruprinoricemijlocdeprobadecvat;
operatoruleconomicseaflnprocedurainsolveneisaunlichidare,nsupravegherejudiciara saunncetarea
activitii.Autoritateacontractantnuexcludedinproceduradeatribuireunoperatoreconomicmpotrivacruia
sadeschisprocedurageneraldeinsolvenatuncicnd,pebazainformaiilori/saudocumentelorprezentatede
operatorul economic n cauz, stabilete c acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziie
public/acordulcadru.
autoritateacontractantpoatedemonstraprinmijloacedeprob(cumarfiodecizieauneiinstanejudectoreti
sauauneiautoritiadministrative)coperatoruleconomicsefacevinovatdealteabateriprofesionalegrave,care
punsubsemnulntrebriiintegritateasa;
autoritatea contractant are informaii plauzibile/indicii rezonabile despre faptul c operatorul economic a
ncheiat cu ali operatori economici acorduri care vizeaz denaturarea concurenei n cadrul sau n legtur cu
procedurancauz;
autoritateacontractantareinformatiiplauzibile/indiciirezonabiledespreexistenaunuiconflictdeinteresecare
nupoatefiremediatdecatprinaceastamasur;
participareaanterioaraoperatoruluieconomiclapregtireaproceduriideatribuireaconduslaodistorsionare
aconcurenei,iaraceastsituaienupoatefiremediatprinaltemsurimaipuinsevere;
operatoruleconomicadatdovaddedeficienegravesaupersistente(inmodrepetat)landeplinireauneicerine
de fond prevzute de un contract anterior, care au dus la ncetarea anticipat a respectivului contract, daune
interesesaualtesanciunicomparabile;

operatorul economic sa fcut vinovat de declaraii false n coninutul informaiilor transmise la solicitarea
autoritiicontractantenscopulverificriiabseneimotivelordeexcluderesaualndepliniriicriteriilordecalificare
iselecie,nuaprezentatacesteinformaiisaunuestenmsursprezintedocumentelejustificativesolicitate;
operatoruleconomicancercatsinfluenezenmodnelegalprocesuldecizionalalautoritiicontractantesaus
obininformaiiconfidenialecareiarputeacreaunavantaj.
Verificareamotivelorobligatoriideexcludereserealizeazipentrusubcontractaniipropui.ncazulncareeste
identificatosituaiedeexcluderenlegturcuacetia,sevasolicitaofertantului/candidatului(osingurdat)s
nlocuiascsubcontractantulrespectiv.
Pentruaevitaexcluderea,operatoriieconomiciaflainoricaredintresituaiilecareatragexcludereadinprocedura
deatribuirepotfurnizadoveziprincaresaratecauadoptatmsuridecorectarearespectiveisituaiiicacestea
suntsuficientepentruaidemonstranconcretcredibilitatea.
Criteriileprivindcapacitateavizeaz:
capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale;
situaiaeconomicifinanciar;
capacitateatehniciprofesional.
nceeaceprivetesituaiaeconomicifinanciar,Legeanr.98/2016permite,spredeosebiredeOUGnr.34/2006,
ca n afar de cifra de afaceri s poat fi solicitate anumite niveluri ale altor indicatori economicofinanciari
relevani,precumlichiditateaanual.
Posibilitatea de a invoca susinerea unui ter/unor teri este, ntro anumit msur, mai detaliat n cuprinsul
dispoziiilorLegiinr.98/2016.
Astfel,seprecizeazcinvocareasusineriiunui/unorter/terinceeaceprivetendeplinireacriteriilorreferitoare
la calificrile educaionale i profesionale este posibil doar dac susintorii vor desfura efectiv lucrrile sau
serviciilenlegturcucaresuntnecesarerespectivelecalificri.
n cazul n care un operator economic demonstreaz ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i
financiar invocnd susinerea unui/unor ter/teri, acetia din urm trebuie s rspund n mod solidar cu
ofertantul/candidatulpentruexecutareacontractuluideachiziiepublic.
Autoritateacontractanttrebuiesverificedacterul/teriicareasigursusinereanceeaceprivetendeplinirea
criteriilor referitoare la situaia economic i financiar ori privind capacitatea tehnic i/sau profesional
ndeplinete/ndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, sau nu se ncadreaz n motivele de excludere
prevzute de lege. Dac terul/terii nu ndeplinete/ndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se
ncadreaz n unul dintre motivele obligatorii de excludere, autoritatea contractant solicit (o singur dat) ca
operatoruleconomicsnlocuiascterul/teriisusintor/susintori.
DocumentulUnicdeAchiziieEuropean(DUAE)
UnelementdenoutatelreprezintobligaiautilizriiDUAEcamijlociniialdeconfirmareanencadrriinmotivele
obligatorii de excludere i de ndeplinire a criteriilor de calificare i selecie. DUAE se elaboreaz pe baza unui
formularstandardaprobatdeComisiaEuropean(asevedeaRegulamentuldePunerenAplicarenr.7/2016al
ComisieiEuropene)isefurnizeazexclusivnformatelectronic.
DUAEreprezintodeclaraiepeproprierspundereaoperatoriloreconomici,nglobnd/nlocuind,totodat,io
marepartedinsuitadeformulareutilizatepnacumdeautoritilecontractante.
n cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat va prezenta propriul su DUAE. De asemenea, terii
susintorisausubcontractaniipeacrorcapacitisebazeazofertantul/candidatulvorfi,larndullorobligai
sprezinteDUAE.

Autoritateacontractantpoatesolicitacandidailor/ofertanilorsdepuntoatesauopartedintredocumentele
justificativecadovadainformaiilorcuprinsenDUAE,noricemomentpeduratadesfurriiuneiproceduride
atribuire,dacacestlucruestenecesarpentruaasiguradesfurareacorespunztoareaprocedurii.
nlicitaiadeschis,autoritilecontractantepotdecidesexaminezeofertelenaintedeaverificandeplinirea
criteriilordecalificare/selecie.naintedeatribuireacontractuluideachiziiepublic,autoritateacontractantva
solicitaofertantuluiclasatpeprimullocdupaplicareacriteriuluideatribuiresprezintedocumentejustificative
actualizate prin care s demonstreze ndeplinirea tuturor criteriilor de calificare i selecie, n conformitate cu
informaiilecuprinsenDUAE.
Candidailoriofertanilornulisepoatesolicitasprezintedinnouuncertificatsaualtedocumentejustificative
careaufostdejaprezentateaceleiaiautoriticontractantencadruluneiprocedurianterioareicaresuntnc
valabile.
Criteriideatribuire
Aparent,numaiexistdectununiccriteriudeatribuire,respectivofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedere
economic.nrealitate,estevorbadoardeschimbareaacestuiconcept,nconformitatecuprevederileDirectivei
24/2014/UE.Ofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedereeconomicdevineunfeldeumbrelpentruorice
combinaie de criterii de atribuire i factori de evaluare, pe care autoritatea contractant i consider necesari
pentrustabilireactigtoruluiuneiprocedurideatribuire.
ConformprevederilorLegiinr.98/2016,pentrudeterminareaoferteiceleimaiavantajoasedinpunctdevedere
economic,autoritateacontractantaredreptuldeaaplicaunuldintreurmtoarelecriteriideatribuire:
a)preulcelmaisczut;
b)costulcelmaisczut;
c)celmaibunraportcalitatepre;
d)celmaibunraportcalitatecost.
ncontextuldat,vechiulcriteriuprevzutdeOUGnr.34/2006privindofertaceamaiavantajoasdinpunctde
vedereeconomictrebuieasimilatcunoulcriteriucelmaibunraportcalitatepredinLegeanr.98/2016.Spre
deosebiredevecheareglementare(naintedeHGnr.66/2016),noileprevederimenioneazexplicitc,ncazuln
carecalitateapersonaluluidesemnatpoatesaibunimpactsemnificativasupraniveluluicalitativdeexecutarea
contractului,organizarea,calificareaiexperienapersonaluluipotreprezentafactordeevaluareaofertelor.
Principalanoutateprivindcriteriiledeatribuirerezidnspecialdinaccentulpusdenoilereglementrinceeace
priveteoportunitateautilizriiuneianalizeacosturilorpentreagaduratdeviaaprodusului/serviciului/lucrrii
care,nanumitesituaii,poatedemonstrafaptulcunproduscupreuldeachiziiecelmaimicnuestentotdeauna
icelmaiieftin.Costuriprecumceledeutilizare,dentreineresaudereciclarepotaveaunimpactsemnificativ
asupracheltuielilorviitoarealeautoritiicontractanteiarfiutilluarealornconsiderarentimpulcomparrii
ofertelor.
nanumitesituaii,nusuntdelocneglijbilecosturiledeterminatedeefecteexterneasupramediuluinlegturcu
produsele,serviciilesaulucrrileachiziionate,peparcursulcicluluilordevia(cumarficostulemisiilordegaze
cuefectdeserialaltoremisiipoluante,altecosturideatenuareaefectelorschimbrilorclimatice),costuricare
vorfiulteriorsuportatetotdinbanipublici.Legeanr.98/2016permiteluareaacestorcosturinconsiderare,cu
condiiacavaloareapecuniaraacestoraspoatfideterminativerificat.
Legeanr.98/2016stabiletefaptulcautoritateacontractantnuvamaiaveadreptuldeautilizacostulcelmai
sczut/preulcelmaisczutdreptcriteriudeatribuirenurmtoarelecazuri:
pentruatribuireacontractelordedelucrrisaudeservicii,careaucaobiectserviciiintelectualeicarepresupun
activiticuniveldecomplexitateridicat;
pentru atribuirea contractelor de lucrri sau de servicii, care sunt aferente proiectelor de infrastructur de
transporttranseuropeneidrumurijudeene.

Ofertecupre/costanormaldesczut
Dinacestpunctdevedere,principalanoutateconstnfaptulcLegeanr.98/2016numaiindicunreperfixdela
careautoritateacontractantesteobligatsefectuezeastfeldeverificri.npractic,aceastmodificarevaavea
caefectposibilitateaautoritiicontractantedeasolicitaclarificrioridecteorivaexistasuspiciuneacoferta
sauelementealeacesteiasuntsubevaluate.
Autoritateacontractanttrebuiesevalueazeinformaiileidocumenteleprezentatedeofertantulacruiofert
areunpreaparentneobinuitdesczutivarespingerespectivaofertnumaidacdovezilefurnizatenujustific
nmodcorespunztornivelulsczutalpreuluisaualcosturilorpropuse.
Informareacandidailor/ofertanilor
Obligaiile consacrate prin OUG 34/2006 rmn, n principiu, aceleai. n plus, Legea 98/2016 prevede dreptul
autoritiicontractantedeatransmitecandidailor/ofertanilorrezultatepariale,aferenteetapelorintermediare
aleprocesuluideevaluare.
Dupcomunicarearezultatuluiproceduriideatribuire,autoritateacontractantesteobligatspermit,lacerere,
ntrun termen care nu poate depi o zi lucrtoare de la data primirii cererii, accesul nengrdit al oricrui
ofertant/candidatlaraportulproceduriideatribuire,precumilainformaiiledincadruldocumentelordecalificare,
propunerilortehnicei/saufinanciarecarenuaufostdeclaratedectreofertanicafiindconfideniale,clasificate
sauprotejatedeundreptdeproprietateintelectual.
8.Executareacontractului
OUGnr.34/2006nuainclusncadrulreglementrilorsaleprevederispecificereferitoarelaetapadeexecutarea
contractului. Legea nr. 98/2016 conine o serie de reguli n acest sens, pe care le putem structura dup cum
urmeaz:
Subcontractani
Unprimelementdenoutatesereferlaposibilitateaplilorpecareautoritateacontractantlepoateefectua
directsubcontractanilor,pentruprestaiilepecareacetialerealizeazpeparcursulexecuieicontractului.
Subcontractaniiipotexprimaaceastopiunelamomentulncheieriicontractuluideachiziiepublicsau,dup
caz,la momentulintroduceriiacestora nrespectivulcontract de achiziie public,ceeace presupuneinserarea
unorclauzecontractualecarespermitimplementareaacesteiopiuni.
ngeneral,plilevorputeafiefectuatenumaiatuncicndprestaiaesteconfirmatprindocumenteagreatede
toatecele3pri,deciinclusivdectrecontractantulprincipal.Excepiedelaaceastregulfacesituaiancare,
n mod nejustificat, contractantul principal blocheaz confirmarea executrii obligaiilor asumate de
subcontractant.
Legeanr.98/2016clarific,nbunmsur,aspectelereferitoarelaposibilitateadenlocuireasubcontractanilor
saudeaintroducencontractsubcontractaninoi.nsumar,noilereglementristabilescurmtoarele:
Autoritateacontractantsolicitcontractantului,celmaitrziulamomentulnceperiiexecutriicontractului,si
indicenumele,dateledecontactireprezentaniilegaliaisubcontractanilorsiimplicainexecutareacontractului
deachiziiepublic,nmsurancareacesteinformaiisuntcunoscutelamomentulrespectiv;
Contractantularedreptuldeaimplicanoisubcontractani,pedurataexecutriicontractuluideachiziiepublic,
cucondiiacanominalizareaacestorasnureprezinteomodificaresubstanialacontractului;
Contractantultrebuiesinformezeautoritateacontractantisobinacordulacesteiaprivindeventualiinoi
subcontractaniimplicaiulteriornexecutareacontractului;
Atunci cnd nlocuirea sau introducerea unor noi subcontractani are loc dup atribuirea contractului, acetia
transmit certificatele/documentele necesare pentru verificarea inexistenei unor motive de excludere i
confirmarea resurselor/capabilitilor corespunztoare prii lor de implicare n contractul care urmeaz s fie
ndeplinit.

Modificareacontractuluipeparcursulexecuiei
UnadintrenoutileLegiinr.98/2016cuimpactmajornpracticvizeazabordareamultmaiclarimaiflexibil
nceeacepriveteposibilitateademodificareacontractuluipeparcursulexecuieiacestuia.
Reguladebaznuseschimb,respectivaceeacmodificareasubstanialaunuicontractncursulperioadeisale
devalabilitateesteconsideratcafiindonouatribuireinecesitderulareauneinoiprocedurideachiziie.
Legeanr.98/2016stabileteexcepiiledelaregulageneral,pecareleamputeagrupandoucategorii:
Excepii determinate de ndeplinirea anumitor circumstane specifice n contextul crora care se produc
modificrile;i
Excepiideterminatedecaracterulminoralmodificrii,pentrucaresestabilescdoarpragurivaloricespecifice.
n aceast logic, identificm prima categorie de modificri care nu genereaz obligaia organizrii unei noi
procedurideatribuire:
1.Modificricare,indiferentdevaloare,aufostprevzutendocumenteleachiziieisubformaunorclauzesau
opiuniderevizuireclare,preciseifrechivoc;totui,astfeldemodificrinutrebuiesalterezecaracterulgeneral
alcontractului;
2.Modificrideterminatedenecesitateaachiziionriidelacontractantuliniialaunorproduse,serviciisaulucrri
suplimentarecarenuaufostinclusencontractuliniial,darcareaudevenitstrictnecesarenvedereandeplinirii
acestuia i numai dac schimbarea contractantului iniial este imposibil din motive de natur tehnic
(interschimbabilitateasauinteroperabilitateacuechipamentele,serviciilesauinstalaiileexistenteachiziionate)i
argeneraautoritiicontractanteinconvenientemajoresaucretereasemnificativaunorcosturi.Limitavaloric
maximncareestepermisoastfeldesuplimentareestede50%dinvaloareacontractuluiinial;
3.Modificrideterminatedecircumstanepecareoautoritatecontractantcareacioneazcontiincios/diligent
nuarfipututsleprevad.Limitavaloricmaximncareestepermisoastfeldesuplimentareestede50%din
valoareacontractuluiinial,subrezervacmodificareanuschimbcaracterulgeneralalcontractului.
Autoritile contractante care modific un contract de achiziie public/acordcadru n cazurile prevzute la
punctele2i3auobligaiadeapublicaunanunnacestsensnJurnalulOficialalUniuniiEuropeneilanivel
naional(curespectareaformularuluistandardAnundemodificareAnexa XVIIdinstabilitprin Regulamentul
1986/2015CE)
4. Aceast excepie face referire la cazurile n care contractantul iniial ar urma s fie nlocuit cu un altul.
Posibilitateadeanuorganizaonouprocedurdeatribuireestelimitatlaurmtoarelesituaii:
caurmareauneiclauze/opiunicontractualeiniiale,careaprevzutexplicitaceastposibilitate;sau
drepturileiobligaiilecontractantuluiiniialsuntpreluate,caurmareauneisuccesiuniuniversalesaucutitlu
universalncadrulunuiprocesdereorganizare,inclusivprinfuziunesaudivizare,dectreunaltoperatoreconomic
care ndeplinete criteriile de calificare i selecie stabilite iniial. Aceast modificare nu trebuie s implice alte
modificrisubstanialealecontractului;
contractantulprincipalcesioneazautoritiicontractantecontractelencheiatecusubcontractaniiacestuia,ca
urmareauneiclauzederevizuiresauauneiopiunistabilitedeautoritateacontractantndocumenteleachiziiei
iniiale(finalizareacontractuluiprinintermediulsubcontractorilor)
5. Modificri care, indiferent de valoarea lor, nu sunt considerate substaniale. O modificare este considerat
substanialatuncicnd:
introducecondiiicare,dacarfifostinclusenprocedurainiialdeachiziie,arfipermisseleciaaltorcandidai
dectceiselectaiiniialsauacceptareauneialteofertedectceaacceptatiniialsauarfiatrasialiparticipani
laproceduradeatribuire;sau
schimb balana economic a contractului n favoarea contractantului ntrun mod care nu a fost prevzut n
contractuliniial;sau

extindeobiectulcontractuluinmodconsiderabil;sau
unnoucontractantnlocuietecontractantuliniial,naltecazuridectcelepermisedelege.
Fraseimpuneverificareandepliniriiunorcircumstanespecifice,contractelepotfimodificatefrafinecesar
onouprocedurdeatribuireatuncicndvaloareamodificriireprezintmaipuinde:
10%dinpreulcontractuluideserviciisaudeproduse
15%dinpreulcontractuluidelucrri
ieste,nacelaitimp,maimicdectpraguriledeaplicareaprocedurilordeatribuireprevzutenDirectivaUE,
respectiv:
600.129lei,ncazulcontractelordeserviciisaudeproduse
23.227.215lei,ncazulcontractelordelucrri
ncetareacontractuluinaintedetermen
Autoritatea contractant are dreptul de a denuna unilateral un contract de achiziie public n perioada de
valabilitateaacestuianurmtoarelesituaii:
contractantulseafla,lamomentulatribuiriicontractului,ntrunadintresituaiilecarearfideterminatexcluderea
saobligatoriedinproceduradeatribuire;
contractulnuarfitrebuitsfieatribuitcontractantuluirespectiv,avndnvedereonclcaregravaobligaiilor
carerezultdinlegislaiaeuropeanrelevanticareafostconstatatprintrodecizieaCuriideJustiieaUniunii
Europene.


Legeanr.99/2016privindachiziiilesectorialeelementedenoutate
ModificriprincipaleraportatlaOUGnr.34/2006
1.Domeniuldeaplicare
Delanceputestenecesarsprecizmcmoduldelegiferareactualestediferitfadeabordareaanterioar:dac
OUG nr. 34/2006 coninea doar Capitolul 8, n cadrul cruia se reglementau cu precdere regulile specifice de
atribuire a contractelor sectoriale, noul pachet legislativ conine o lege specific pentru atribuirea acestor
contracte.nacestcontext,apareinoiuneadeachiziiesectorialcaredefinete,defapt,aciunea(lamodul
general)deatribuireaunuicontractsectorial.
Princontractsectorialtrebuienelesacelcontractcarearecaobiectexecuiadelucrri,furnizareadeprodusesau
prestareadeserviciinscopulrealizriiactivitiilorprincipalentrunuldintredomeniiledefinitedeprezentalege
cafiindrelevante.
Legeanr.99/2016urmeazafiaplicatdeaceleaicategoriideentiticareerauprevzuteinOUGnr.34/2006,
n spe autoriti contractante, ntreprinderi publice i ntreprinderi private, acestea din urm, ns, numai n
msurancarebeneficiazdeundreptspecialsauexclusivpentruadesfuraactivitilerelevanterespective.
Pentruclarificare,precizmcautoritilecontractanteurmeazsapliceregulileprevzuten:
Legeanr.98/2016,atuncicndatribuiecontractedeachiziiepublic;
Legeanr.99/2016,atuncicndatribuiecontractesectoriale.
O problem n practic poate fi cea de realizare a unei distincii clare ntre organismele de drept public i
ntreprinderilepublice.Celedounoiuninusuntsimilare,iardiferenaprincipalntreeleconstnfaptulc:
Organismelededreptpublicsunt persoanejuridicenfiinate pentruasatisfacenevoideinteres general,fr
caractercomercialsauindustrial;ntimpce
ntreprinderilepublicesuntpersoanejuridicecedesfoaractivitieconomice.
JurisprudenaCuriideJustiieaUniuniiEuropeneoferexplicaiiutilecuprivirelamoduldedefinireacaracterului
comercialsauindustrial22.nacestscop,artrebuisseclarificecoentitatecare:
funcioneazncondiiinormaledepia;
careurmreteobinereaunuiprofit;i
caresuportpierderilecarerezultdinexercitareaactivitiisale
nuartrebuisfieconsideratcafiindunorganismdedreptpublic,deoarecenecesitiledeinteresgeneral,pentru
ndeplinireacroraafostcreatsaupentrucareisancredinatsarcinadealendeplini,potficonsiderateaavea
caracterindustrialsaucomercial23.
n condiiile n care definiia noiunii de entitate contractant rmne n esen nemodificat, o abordare uor
diferitestedeterminatdeeliminareaAnexelor2Ai2Bcare,conformOUG34/2006,mpreauserviciilendou
categoriidistincte.
n cadrul reglementrii anterioare, Anexa 2A cuprindea lista exhaustiv a serviciilor pentru care obligativitatea
aplicriituturorregulilorprevzutedelegislaie;pentruserviciilecarenuseregseaunAnexa2A(indiferentdac
erausaunuprevzuteexplicitnAnexa2B),regulileaplicabileeraulimitatedoarlarespectareaprincipiilorgenerale,
prevederilereferitoarelaspecificaiiletehniceiobligaiadeapublicaunanundeatribuire.
PrinLegeanr.99/2016seinstituieolistredusdeserviciisocialeialteserviciispecifice(Anexa2aLegii)pentru
caresestabilescregulifoarteflexibiledeatribuire,aplicabiledoardacvaloareacontractelordepetepragulde
4.445.400lei.PentrutoatecelelalteserviciineinclusenrespectivaAnex,prevederilelegiiseaplicntotalitate.
Aceastobligaieapareincazulatribuiriiunorcontracteavndcaobiectserviciicare,pnacum,erausupuse
unorregulifoarteflexibile,cumarfi,spreexemplu,serviciiledetransportnavalsauserviciileageniilordetransport.

PraguriledelacareesteobligatorieaplicareaprocedurilordeatribuirereglementatencadrulDirectiveiUEprezint
particularitateacsuntexprimatenlei(inuneuro,canprecedentalegislaie),ceeaceeliminnecesitateadea
secalculacursuldeschimbdefiecaredatcndseintenioneazatribuireaunuicontractsectorial.
n cazul contractelor atribuite de ctre entitile contractante, valorile pregurilor sunt relativ egale cu cele
precedenteiurmeazasemodificaodatla2ani,conformregulilorspecificestabilitedeComisiaEuropean.
2.Moduldecalculalvaloriiestimateaachiziiei
Spredeosebiredelegislaiaanterioar,Legeanr.99/2016flexibilizeazreguliledecalculavaloriiestimatencazul
specific n care entitatea contractant are n structura sa uniti operaionale separate i responsabile n mod
independent pentru achiziiile lor. ntro astfel de situaie, este permis calcularea valorilor estimate la nivelul
unitii n cauz, fr a se cumula aceste valori cu cele ale contractelor similare atribuite de ctre entitatea
contractantlanivelcentral.
Ounitateoperaionalesteresponsabilnmodindependentpentruachiziiilesalesaupentruanumitecategorii
aleacestoradacsuntndeplinitenmodcumulativurmtoarelecondiii:
a)desfoarnmodindependentproceduriledeatribuire;
b)adoptnmodindependentdeciziileprivindachiziiile;
c)areladispoziienbugetsursedefinanareidentificatenmoddistinctpentruachiziii;
d)ncheienmodindependentcontracteledeachiziiisectoriale;
e)asigurplatacontractelordinbugetulpecarelareladispoziie.
O precizare suplimentar este adus de noua lege cu privire la noiunea de produse similare. Similaritatea
produselornusemaianalizeazdoardinperspectivadestinaieiacestora;unelementalanalizeilvaconstitui,
alturideutilizareaidentic/similar,iapartenealaopiaanume,respectivproduselesimilaresuntcelecare
fac parte din gama normal de produse care sunt furnizate/comercializate de ctre operatori economici cu
activitateconstantnsectorulrespectiv.
3.Excepii
Excepiiledelaaplicarealegiisuntmaidetaliatprezentatedectnprecedentalegislaiei,nunelesituaii,sepot
constatactevanoutidinacestpunctdevedere.
Regsim, fr schimbri substaniale, regulile de exceptare aplicabile contractelor sectoriale atribuite n scopul
revnzriisaunchirieriictreteri,celorpentrudesfurareaaltoractivitidectpentrudesfurareaactivitilor
relevante sau celor atribuite cu scopul de a se achiziiona produse, servicii sau lucrri destinate efecturii unor
activiti relevante ntrun stat ter Uniunii Europene. Legea nu se aplic achiziiilor efectuate de entitatea
contractant n conformitate cu regulile stabilite de o organizaie internaional ori de o instituie financiar
internaional,atuncicndcontractulestefinanatintegraldeorganizaiaoriinstituiarespectiv.
mprumuturileindiferentdacsuntsaununlegturcuemisiunea,vnzarea,cumprareaoritransferulvalorilor
mobiliaresaualaltorinstrumentefinanciaresuntexplicitexceptatedelaaplicarealegii.
Estecompletexceptatdeladomeniuldeaplicarealegiiatribuireacontractelordeserviciijuridice,nmsuran
care acestea se refer cu predilecie la asistena i reprezentarea unui client de ctre un avocat n sensul
prevederilor Legii nr. 51/1995, n faa instanelor de judecat sau n cadrul unei proceduri de arbitraj sau de
mediere.Alteserviciideasisteniconsultanjuridicacordatdeunavocatpotficompletexceptatenumaidac
existindiciiconcreteioprobabilitateridicatcaspea(nlegturcucareesteacordatasistenaiconsultana
juridic) s fac obiectul unor reprezentri n faa instanei sau a unor proceduri de arbitraj/mediere. Pentru
celelaltetipurideserviciijuridice,cumarficeledeconsultan,proceduriledeatribuirereglementatedelegese
voraplicadacvaloarearespectivelorserviciidepete4.445.400lei.
Esteexceptat,deasemenea,atribuireacontractelordeserviciidecertificareiautentificareadocumentelorcare
sunt prestate de notari publici, a serviciilor juridice furnizate de fiduciari sau administratorisechestru ori a
serviciilorprestatedeexecutoriijudectoreti.

Achiziiiledeserviciideaprarecivil,protecieciviliprevenireapericolelor,suntprevzutepelistaexcepiilor,
nmsurancaresuntprestatedepersoanefrscoppatrimonial.Excepiispecificesuntprevzutepentruachiziia
serviciilordetransportpublicdecltoriferoviarsaucumetroul.
Cumprareadeaprmneexceptatncontinuarepentruentitilecaredesfoaractivitirelevantenacest
sectoriarexcepiareferitoarelafurnizareadeenergiesaufurnizareadecombustibilipentruproducereaenergiei
rmnenemodificat.
Noualegestabileteoexcepiespecificpentrucontracteleatribuitedeentitilecontractanteavndcaobiect
activitiefectuatenscopulexplorrii/prospectriidepetroligazenaturale.
Regula inhouse, definit printro jurispruden constant a Curii de Justiie a Uniunii Europene (CJUE) este
codificatn cuprinsulLegii 99/2016prindefinirea celordoucriteriidebaz (criteriile Teckal24),referitoarela
excercitareacontroluluiefectiviladesfsurareaactivitiipreponderentpentruentitateacontractant,precumi
acriteriuluisuplimentarreferitorlaparticipareacapitaluluiprivatncadrulentitiicontrolate.ndeplinireatuturor
celortreicriteriipermitatribuireadirectacontractului,frorganizareauneiprocedurideatribuire,uneientiti
distinctedeaceasta.nacelaitimp,rmnaplicabileiexcepiilecarevizeazatribuireacontractelorsectoriale
ctreontreprindereafiliat.
ncategoriaexcepiilorintr,deasemenea,iaanumitacooperareorizontalneinstituionalizat,acceptatde
ctreCJUEcafiindposibilncircumstanespecifice25.
4.Publicitateitransparen
OanumitflexibilizareamoduluideiniiereaprocedurilordeatribuirepareafipromovatdeLegeanr.99/2016.
nprimulrnd,trebuieprecizatclegeastabileteciniiereaprocedurilordeatribuireserealizeaz,deregul,
prin publicarea unei invitaie la procedura concurenial de ofertare. Aceast invitaie se poate face prin
publicarea:
unuianundeparticipare,indiferentdeproceduraaplicat;sau
unuianunorientativperiodic,aceastopiunefiindposibilnumaincazulncarecontractulsectorialesteatribuit
prinlicitaierestrnssaunegocierecompetitiv;
unuianunprivindexistenaunuisistemdecalificare,ncazulncarecontractulsectorialesteatribuitprinlicitaie
restrns,negocierecompetitiv,dialogcompetitivsauparteneriatpentruinovare.
Publicarea invitaiei la procedura concurenial de ofertare i, ulterior, a anunului atribuire i transmiterea
acestora ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se va realiza, la fel ca i pn acum, prin intermediul SEAP.
Anunultiperatrmne,deasemenea,valabil.
FormatulacestoranunurivarespectanoileformatestandardaprobateprinRegulamentuldePunerenAplicare
nr. 1986/2015 al Comisiei Europene. Din acest motiv, este extrem de important implementarea formatelor
respectivennoulSEAP,nlipsaacestoraneputndfiiniiatnicioprocedurdeatribuire.
Termenele limit cuprinse ntre publicarea invitaie la procedura concurenial de ofertare i depunerea
ofertelor/solicitrilor de participare vor fi menionate n contextul prezentrii succinte a fiecrei proceduri de
atribuire.Deocamdatmenionmdoarctermenullimitpentrupublicareaanunuluideatribuireafostdiminuat.
Acestanumaiestede48dezile,aacumprevedeanr.OUG34/2006,ciestestabilitla30dezileconformLegiinr.
99/2016.
Anunurile nu pot fi publicate la nivel naional nainte de data publicrii acestora n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
5.Procedurideatribuire
Tipologia procedurilor de atribuire rmne aproximativ neschimbat, cu excepia faptului c se introduce o
procedur nou Parteneriatul pentru inovare, iar procedura de Dialog competitiv devine aplicabil i pentru
achiziiilesectoriale.

Denumirea procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare este modificat,
numinduseacumnegocierecompetitiv.
Denumirea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare este i aceasta
modificat,numindusenegocierefrinvitaieprealabillaoprocedurconcurenialdeofertare.
Fostacereredeofertesevanumiprocedursimplificat.
Licitaiadeschis,licitaiarestrns,negociereacompetitividialogulcompetitivsuntprocedurideatribuirecare
potfiaplicatedectreentitilecontractantefrniciorestricie.
Caelementderealnoutate,entitilecontractantecarenusuntautoriticontractantesauntreprinderipublice
nuvorfiobligatesapliceprocedurasimplificatsubpragurilede1.858.177lei,pentrucontractelesectorialede
produseideserviciiide23.227.215lei,pentrucontractelesectorialedelucrri.Acesteaauposibilitateasi
stabileascprocedurideatribuireproprii,curespectareaprincipiilorgeneralealeachiziiilorpublice.
Derulareaprocedurilordeatribuiresevarealiza,deprincipiu,exclusivprinutilizareamijloacelorelectronice.Cu
alte cuvinte, n limbajul consacrat pe care l utilizm n momentul de fa, procedurile vor fi online, ceea ce
nseamn c ofertele trebuie s fie transmise numai n format electronic, iar comunicrile ntre entitatea
contractantiofertani/candidaiurmeazsserealizeze,deasemenea,numaiprinmijloaceelectronice.Excepii
specificedelaaceastregulurmeazsfiestabiliteprinnormelemetodologice,nsacesteavorvizadoarsituaiile
ncareeventualaneutilizareamijloacelorelectroniceestedeterminatdelimitridenaturtehnic.
Instrumentele i dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum i caracteristicile
tehnice ale acestora trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie s asigure
interoperabilitateacuproduseledeuzgeneralndomeniultehnologieiinformaieiicomunicaiilorisnulimiteze
accesuloperatoriloreconomicilaproceduradeatribuire.
Licitaiadeschis
ncontextulaplicriilicitaieideschise,termenulgenericdeinvitaielaproceduraconcurenialdeofertarenu
includealtopiunedectpublicareaunuianundeparticipare.
Cuprivirelaaceastprocedur,potfievideniateurmtoareleaspectecucaracterdenoutate:
Termenulminimdeprimireaofertelorasczut,acestafiindde30deziledeladatalacaresatrimisanunulde
participare; n cazul unei situaii speciale, cnd nu este posibil depunerea ofertelor prin mijloace electronice,
termenulminimestede35dezile.Publicareaunuianunorientativperiodic(nouadenumirepentruanunulde
intenieprevzutdeOUGnr.34/2006)permite,subrezervarespectriianumitorcondiii,reducereaacestuitermen
pnla15zile;
Se extinde i la licitaia deschis conceptul de accelerare n situaii de urgen (OUG nr. 34/2006 permitea
aceast abordare numai pentru licitaia restrns i negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de
participare). n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n mod corespunztor de ctre entitatea
contractant,faceimposibilderespectatperioadade30/35zile,entitateacontractantpoatestabiliuntermen
limitmaireduspentrudepunereaofertelor,carensnupoatefimaimicde15zile.
Licitaiarestrns,negociereacompetitividialogulcompetitiv
n contextul aplicrii acestor proceduri, termenul generic de invitaie la procedura concurenial de ofertare
includetoateopiunile,respectivpublicareaunuianundeparticipare,aunuianunorientativperiodiccareelnsui
reprezintinvitaiedeparticiparesauaunuianunprivindexistenaunuisistemdecalificare.
Opiunea1:publicareaunuianundeparticipare
Principalele modificri se refer doar la termenele limit stabilite pentru depunerea solicitrilor de participare
(mpreun cu documentele de calificare) i ofertelor, care sunt mai reduse dect cele prevzute de OUG nr.
34/2006.

Astfel,perioadacuprinsntredatatransmiteriianunuluideparticiparesprepublicarenJurnalulOficialalUniunii
Europeneidatalimitdedepunereasolicitrilordeparticiparetrebuiesfiedecelpuin30dezileinniciun
caznupoatefimaimicde15zile.
Termenullimitpentruprimireaofertelorpoatefistabilitdecomunacordntreentitateacontractanticandidaii
selectai, asigurnduse ca toi candidaii selectai s aib la dispoziie acelai termen pentru pregtirea i
transmitereaofertalor.Dacnuseajungelaunacordnaceastprivin,termenullimittrebuiesfiedecelpuin
10ziledeladatalacareafosttrimisinvitaiadeparticiparelaetapaadouaarespectiveiprocedurideatribuire.
Opiunea 2: publicarea unui anun orientativ periodic (opiune neaplicabil n cazul procedurii de dialog
competitiv)
ncazulncareanunorientativperiodicesteutilizatcainvitaiedeparticiparelaproceduradelicitaierestrns
saunegociereacompetitiv,entitilecontractantevortrebuisbifezencadrulformatuluistandard,meniunea
predefinitreferitoarelafaptulcrespectivulanunreprezintinvitaielaproceduraconcurenialdeofertare.
Anunultrebuiessereferenmodspecificlaprodusele,lucrrilesauserviciilecarevorfaceobiectulcontractului
ceurmeazsfieatribuit.Perioadaacoperitdeanunulorientativperiodicestedemaximum12lunideladatala
careacestaestetransmissprepublicare(cuexcepiacontractelorsectorialecareaucaobiectserviciisocialeialte
serviciispecificeAnexa2).
Ulteriorpublicriiacestuianun,operatoriieconomiciinteresaitrebuiesiexprimeinteresuldeaparticipala
competiie. Toi operatorii economici care iau manifestat interesul primesc invitaie pentru confirmarea
interesului,carereprezint,defapt,invitaiadeadepunesolicitriledeparticipare.Aceastinvitaienupoatefi,
totui,transmis,maidevremede35deziledelatrimitereasprepublicareaanunuluiorientativperiodic.
nacestcaz,perioadaminimcaretrebuieasiguratpentrudepunereasolicitrilordeparticipare(1530zile)se
raporteazlamomentultransmiteriiinvitaieipentruconfirmareainteresului.
Opiunea3:publicareaunuianunprivindexistenaunuisistemdecalificare
Instituireaunuiastfeldesistemfaceobiectulunuianunspecificcareindicscopulsistemuluidecalificare,perioada
sadevalabilitateicaresuntregulile privindmodulsudeoperare(cumarfinscriereansistem,actualizarea
periodicacalificriloretc).Operatoriieconomicipotsolicitacalificareanoricemoment.Ofertaniisuntselectai
dintrecandidaiidejacalificainconformitatecuunastfeldesistem,acetiaprimindinvitaiedeparticiparela
proceduradeofertareoridecteorientitateacontractantintenioneazsatribuieunanumitcontract.
Parteneriatulpentruinovare
Procedura poate fi aplicat atunci cnd entitatea contractant identific necesitatea dezvoltrii i achiziiei
ulterioareaunuiprodus,serviciusauaunorlucrriinovatoare,necesitatecarenupoatefisatisfcutdesoluiile
disponibilepepialaunanumitmoment.
n esen, parteneriatul pentru inovare are o derulare relativ asemntoare cu negocierea competitiv, cu
precizareacaceastprocedurpoatefistructuratnfazesuccesive,urmndsuccesiuneastadiilordinprocesul
decercetareideinovare,carepoateincludefabricareaproduselor,prestareaserviciilorsaufinalizarealucrrilor.
ncadrulparteneriatuluipentruinovaresestabilescobiectiveintermediarecaretrebuierealizatedectreparteneri,
precumiplatapreuluintranecorespunztoare.Spredeosebiredenegociereacompetitiv,pebazaobiectivelor
intermediare,entitateacontractantpoatedecidedupfiecarefazsncetezeparteneriatulpentruinovaresau,
n cazul unui parteneriat pentru inovare ncheiat cu mai muli parteneri, s reduc numrul de parteneri prin
ncetareaanumitorcontracteindividuale,cucondiiacaaceastposibilitatesfifostmenionatndocumentaia
deatribuire.
Negociereafrpublicareaprealabilaunuianun
EstediscutabilncemsurLegeanr.99/2016,princomparaiecuprevederileOUGnr.34/2006,cretesaunu
graduldepermisivitatenceeacepriveteaplicareaacesteiproceduri.Estecertc,ncontinuare,aplicareaacestor
prevederiestecondiionatdeinterpretareaextremderigidacircumstanelorncareestepermisoastfelde
procedur,entitiicontractantereveninduitotodatiobligaiadeaprobafrdubiiexistenaunorastfelde
circumstaneexcepionale:

ncadruluneiuneiproceduricuinvitaieprealabillaoprocedurconcurenialdeofertare,organizatepentru
achiziiaproduselor,serviciilorsaulucrrilorrespectivenuafostdepusnicioofert/solicitaredeparticiparesau
aufostdepusenumaioferte/solicitrideparticipareneconforme,cucondiiasnusemodificenmodsubstanial
condiiileiniialealeachiziiei;
lucrrile,produselesauserviciilepotfifurnizatenumaidectreunanumitoperatoreconomic,dinmotiveprecum:
scopulachiziieivizeazcreareasauachiziionareauneioperedeartsauuneireprezentaiiartisticeunice;
concurenalipsetedinmotivetehnice;
proteciaunordrepturiexclusive,inclusivdrepturideproprietateintelectual.
Absentaconcureneisauproteciadrepturilorexclusivenutrebuiesfierezultatuluneirestrngeriartificialede
ctreentitateacontractantaparametrilorachiziiei
ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a procedurilor de licitaie deschis, licitaie
restrns sau negociere competitiv nu pot fi respectate din motive de extrem urgen, determinate de
evenimenteimprevizibileicarenusedatoreazsubnicioformuneiaciunisauinaciuniaentitiicontractante;
contractulesteatribuitexclusivnscopdecercetaretiinific,experimental,destudiusaudedezvoltare,inun
scopulasigurriiunuiprofitsaualrecuperriicosturilorcucercetareaidezvoltareainmsurancareatribuirea
unuiastfeldecontractnuaduceatingereatribuiriicompetitiveacontractelorulterioarecareurmresc,nspecial,
acesteobiective;
este necesar achiziionarea unor cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii
produselor sau instalaiilor existente i numai dac schimbarea contractantului iniial ar pune entitatea
contractant n situaia de a achiziiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar
conducelaincompatibilitatesauladificultitehnicedisproporionatedeutilizareintreinere;
produselesuntcotateiachiziionatepeopiademrfuri,cumarfiproduseleagricole,materiileprimeibursele
deenergie,ncazulncarestructuradetranzacionarereglementatisupravegheatgaranteaznmodnatural
preurilepieei;
cumprareadeprodusesauserviciisepoaterealizancondiiispecialeavantajoasedelaunoperatoreconomic
carenceteazdefinitivactivitilecomercialesaucareseaflntroprocedurdefaliment,deconcordatpreventiv
sauntroprocedursimilar;
cndesteposibilachiziionareadeproduselaunpreconsiderabilmaisczutdectpreurilepracticatenmod
normalpepia,caurmareaapariieiuneiocaziideosebitdeavantajoase,disponibiledoarpentruoperioadfoarte
scurtdetimp;
caurmareaunuiconcursdesoluii,contractuldeserviciiurmeazsfieatribuit,conformregulilorstabiliten
cadrulconcursuluidesoluiirespectiv,concurentului/concurenilorctigtor/ctigtoriaiconcursuluirespectiv;
ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau de servicii, entitatea contractant intenioneaz s achiziioneze
lucrrisauserviciinoi,darnumaincondiiilencareacesteaconstaunrepetareaunorlucrrisauserviciisimilare
prevzutencontractulatribuitiniial,valoareaestimatacontractuluiiniialaluatnconsiderareaceastopiune,
iaraceastposibilitateaafostanunatncdelanceputnanunuldeparticiparelaproceduraaplicatpentru
atribuireacontractuluiiniial.
Concursuldesoluii
Pentruaceastprocedurregulilermn,practic,neschimbate.
Procedurasimplificat
Fostacereredeoferte,astfelcumeraprevzutdeOUGnr.34/2006,devinemultmaiflexibilnceeaceprivete
modalitateaefectivdeaplicare.Procedurasevaputeadesfurantroetap(asemntorlicitaieideschise)sau
nmaimulteetape(asemntorlicitaieirestrnse).Deasemenea,entitateacontractantaredreptulsprevad

posibilitatea de negociere n cadrul acestei proceduri. Toate aceste posibile abordri trebuie, bineneles, s fie
precizatencadrulanunuluideparticiparesimplificat,careesteobligatoriupentruiniiereaacesteiproceduri.
Termenullimitdedepunereaofertelorestemairedusfadecelprevzutpentrulicitaiadeschis,fiindde15
zilepentrucontracteledelucrriide10zilepentrucontracteledeserviciiiproduse(6zilencazulproduselorde
complexitateredus).ncazdeurgen,reducerilenusuntdeanvergur,legeastabilindpentruastfeldesituaii
reduceripnla6zilepentruserviciiiproduse,respectiv9zilepentrulucrri.
Dac se opteaz pentru o etap iniial de selecie, termenul limit de depunere a solicitrilor de participare
mpreuncudocumenteledecalificareestede10zile.
ncadrulacesteiproceduri,dreptulentitiicontractantedeasolicitacerinedecalificareestelimitatlamotivele
deexcludereobligatorii,capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionaleiexperinasimilar.
Pedealtparte,dreptuloperatoriloreconomicideaapelalasusinereaunorteriestelimitatlaunpocentde50%
dinnivelulcerineirespective.
6.Instrumenteitehnicispecificedeatribuire
Acordurilecadru
Regulileaferenteutilizriiacestuiinstrumentrmn,nceamaimareparte,neschimbate,deisepoateobservac,
spredeosebiredeOUGnr.34/2006,acesteasuntformulatentromaniermultmaipuindetaliat.
Unelementcucaracterdenoutatelreprezintfaptulcduratamaximaunuiacordcadruestede8ani.
Sistemeledinamicedeachiziii
Modificarea modului de operare a sistemelor dinamice de achiziie este substanial n raport cu prevederile
anterioarealeOUGnr.34/2006.Pentruefectuareauneiachiziiincadrulunuisistemdinamicdeachiziii,entitatea
contractant aplic regulile licitaiei restrnse i nu ale licitaiei deschise, aa cum era prevzut n vechea
reglementare.
Sistemul dinamic de achiziii este organizat i funcioneaz n integralitate ca un proces electronic. Sistemul se
iniiazprinpublicareaunuianundeparticiparespecific,iarnperioadasadevalabilitate,entitateacontractant
poate derula oricnd este necesar o procedur de atribuire a unui contract, prin transmiterea unei invitaii de
depunereaofertelorctretoioperatoriieconomiciadmiipnnacelmomentncadrulsistemuluidinamicde
achiziie.Perioadaminimpentrudepunereaofertelorestedenumai10ziledeladatatransmiteriiinvitaiei.
nacelaitimp,sistemulrmnepermanentdeschispetimpuldurateisaledevalabilitatepentruoriceoperator
economic care dorete, la un moment dat, s depun o solicitare de participare mpreun cu documentele de
calificare. Toi candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i selecie sunt admii n sistem, entitatea
contractantneavnddreptuldealimitanumrulacestora.
Licitaiileelectronice
Regulileaferenteutilizriiacestuiinstrumentrmn,practic,neschimbate.
Cataloageleelectronice
Reprezint un mod de prezentare a ofertelor i de organizare a informaiei de ctre operatorii economici, n
conformitatecuspecificaiiletehniceiformatulstabilitedeentitateacontractant,carepotfiprocesateelectronic.
Acestecataloagepotfinsoitedealtedocumentecarelecompleteaz.
Cataloageleelectronicepotfiutilizateincontextulprocesuluideatribuireacontractelorsubsecventeaferente
unuiacordcadrusauncazuldepuneriideofertencontextulutilizriiunuisistemdinamicdeachiziie.
Separatdeacestetehniciiinstrumentedeatribuire,noualegeconineprevedericarepermitachiziiancomun
dectremaimulteentiticontractante,inclusivdinaltestatemembresauutilizareaserviciiloruneiunitide
achiziiicentralizate,inclusivdinaltestatemembre.
7.Derulareaprocedurilordeatribuire

Unadintremodificrileimportanteoreprezintstatuareadreptuluientitiicontractantedeaorganizaconsultri
alepieeinvedereapregtiriiachiziiei.Esteoreglementarecarearepotenialuldeaducebeneficii,ntructpe
deopartesevarealizaoinformareprelabilaoperatoriloreconomicicuprivirelaplanuriledeachiziieicerinele
avute n vedere n legtur cu acestea dar, mai ales, pentru c entitatea contractant va avea posibilitatea s
colectezedinpiainformaii,sugestii,propuneridinparteapotenialilorofertani.
Specificaiitehnice
ncadruldocumentaeideatribuire,specificaiiletehnicetehnicereprezintunaspectesenialpentrudefinirea
obiectuluicontractului.Acesteaartrebuispermitnunumaideschidereaconcureneidarindeplinireaunor
obiectivedesustenabilitate.Dinacestmotiv,Legeanr.99/2016puneaccentpeelaborareaspecificaiilortehnice
ntermenidecerinedeperformanifuncionale.
nplus,ncazulncareentitateacontractantintenioneazsachiziionezelucrri,produsesauserviciicuanumite
caracteristicidemediu,socialesaudealtnatur,deinereauneietichetei(sauauneieticheteechivalente)poate
deveni o cerin obligatorie n caietul de sarcini. n cazul n care un ofertant poate demonstra c nu are nicio
posibilitatedeaobineetichetaspecificindicatdeentitateacontractantsauoetichetechivalentntermenele
stabilite,dinmotivecarenuisuntimputabile,entitateacontractantacceptialtemijloacedeprobadecvate
cumarfidosarultehnicalfabricantuluicucondiiacaofertantulncauzsdemonstrezeclucrrile,produsele
sauserviciilepecareurmeazslefurnizezendeplinesccerineleeticheteispecifice.
Criteriidecalificareiselecie
nceeaceprivetecriteriiledecalificareiselecie,acesteaaufostgrupatendoucategorii:(i)motivedeexcludere
i(ii)criteriireferitoarelacapacitate.
Motiveledeexcluderesuntobligatoriinurmtoarelesituaii:
participarealaoorganizaiecriminal,corupie,fraud,infraciunimpotrivaintereselor financiarealeUniunii
Europene,infraciuniteroriste,splaredebani,exploatareaprinmuncaacopiilor,traficdepersoane.
Excluderea din procedura de atribuire se aplic i n cazul n care au fost condamnai prin hotrre definitiv
directoriaisocietiisaualtepersoanecuputeredereprezentare,dedeciziesaudecontrolnraportcucandidatul
sauofertantul;
existenauneihotrrijudectoretisauauneideciziiadministrativeconformcreiaoperatoruleconomicnuia
ndeplinit obligaiile privind plata impozitelor sau a contribuiilor la asigurrile sociale. Excluderea nu se aplic,
totui,pentrudatoriiminore(sumadatoratestemaimicde4.000leisaureprezintmaipuinde5%dintotalul
impozitelor,taxeloricontribuiilordatoratedeoperatoruleconomiclaceamairecentdatscadentaacestora)
sauatuncicnd,anteriordecizieideexcludere,operatoruleconomicindeplineteobligaiileprinplatasumelor
datorate;
nclcareaobligaiilorprevzutedelegislaiaUEndomeniulsocial,almunciisaualmediuluisaudedispoziiile
internaionalendomeniulsocialialmediului,iarentitateacontractantpoatedemonstraacestlucruprinorice
mijlocdeprobadecvat;
operatoruleconomicseaflnprocedurainsolveneisaunlichidare,nsupravegherejudiciarsaunncetarea
activitii.Entitateacontractantnuexcludedinproceduradeatribuireunoperatoreconomicmpotrivacruiasa
deschisprocedurageneraldeinsolvenatuncicnd,pebazainformaiilori/saudocumentelorprezentatede
operatoruleconomicncauz,stabiletecacestaarecapacitateadeaexecutacontractul/acordulcadru.
entitateacontractantpoatedemonstraprinmijloacedeprob(cumarfiodecizieauneiinstanejudectoreti
sauauneiautoritiadministrative)coperatoruleconomicsefacevinovatdealteabateriprofesionalegrave,care
punsubsemnulntrebriiintegritateasa;
entitateacontractantareinformaiiplauzibile/indiciirezonabiledesprefaptulcoperatoruleconomicancheiat
cualioperatorieconomiciacorduricarevizeazdenaturareaconcureneincadrulsaunlegturcuproceduran
cauz;

entitateacontractantareinformatiiplauzibile/indiciirezonabiledespreexistenaunuiconflictdeinteresecare
nupoatefiremediatdecatprinaceastamasur;
participareaanterioaraoperatoruluieconomiclapregtireaproceduriideatribuireaconduslaodistorsionare
aconcurenei,iaraceastsituaienupoatefiremediatprinaltemsurimaipuinsevere;
operatoruleconomicadatdovaddedeficienegravesaupersistente(inmodrepetat)landeplinireauneicerine
de fond prevzute de un contract anterior, care au dus la ncetarea anticipat a respectivului contract, daune
interesesaualtesanciunicomparabile;
operatoruleconomicsafcutvinovatdedeclaraiifalsenconinutulinformaiilortransmiselasolicitareaentitii
contractantenscopulverificriiabseneimotivelordeexcluderesaualndepliniriicriteriilordecalificareiselecie,
nuaprezentatacesteinformaiisaunuestenmsursprezintedocumentelejustificativesolicitate;
operatoruleconomicancercatsinfluenezenmodnelegalprocesuldecizionalalentitiicontractantesaus
obininformaiiconfidenialecareiarputeacreaunavantaj.
Verificareamotivelorobligatoriideexcludereserealizeazipentrusubcontractaniipropui.ncazulncareeste
identificatosituaiedeexcluderenlegturcuacetia,sevasolicitaofertantului/candidatului(osingurdat)s
nlocuiascsubcontractantulrespectiv.
Pentruaevitaexcluderea,operatoriieconomiciaflainoricaredintresituaiilecareatragexcludereadinprocedura
deatribuirepotfurnizadoveziprincaresaratecauadoptatmsuridecorectarearespectiveisituaiiicacestea
suntsuficientepentruaidemonstranconcretcredibilitatea.
Criteriileprivindcapacitateavizeaz:
capacitateadeexercitareaactivitiiprofesionale;
situaiaeconomicifinanciar;
capacitateatehniciprofesional.
nceeaceprivetesituaiaeconomicifinanciar,Legeanr.99/2016permite,spredeosebiredeOUGnr.34/2006,
ca n afar de cifra de afaceri s poat fi solicitate anumite niveluri ale altor indicatori economicofinanciari
relevani,precumlichiditateaanual.
Posibilitatea de a invoca susinerea unui ter/unor teri este, ntro anumit msur, mai detaliat n cuprinsul
dispoziiilorLegiinr.99/2016.
Astfel,seprecizeazcinvocareasusineriiunui/unorter/terinceeaceprivetendeplinireacriteriilorreferitoare
la calificrile educaionale i profesionale este posibil doar dac susintorii vor desfura efectiv lucrrile sau
serviciilenlegturcucaresuntnecesarerespectivelecalificri.
n cazul n care un operator economic demonstreaz ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i
financiar invocnd susinerea unui/unor ter/teri, acetia din urm trebuie s rspund n mod solidar cu
ofertantul/candidatulpentruexecutareacontractuluisectorial.
Entitateacontractanttrebuiesverificedacterul/teriicareasigursusinereanceeaceprivetendeplinirea
criteriilor referitoare la situaia economic i financiar ori privind capacitatea tehnic i/sau profesional
ndeplinete/ndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, sau nu se ncadreaz n motivele de excludere
prevzute de lege. Dac terul/terii nu ndeplinete/ndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se
ncadreaz n unul dintre motivele obligatorii de excludere, entitatea contractant solicit (o singur dat) ca
operatoruleconomicsnlocuiascterul/teriisusintor/susintori.
DocumentulUnicdeAchiziieEuropean(DUAE)
UnelementdenoutatelreprezintobligaiautilizriiDUAEcamijlociniialdeconfirmareanencadrriinmotivele
obligatorii de excludere i de ndeplinire a criteriilor de calificare i selecie. DUAE se elaboreaz pe baza unui
formularstandardaprobatdeComisiaEuropean(asevedeaRegulamentuldePunerenAplicarenr.7/2016al
ComisieiEuropene)isefurnizeazexclusivnformatelectronic.

DUAEreprezintodeclaraiepeproprierspundereaoperatoriloreconomici,nglobnd/nlocuind,totodat,io
marepartedinsuitadeformulareutilizatepnacumdeentitilecontractante.
n cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat va prezenta propriul su DUAE. De asemenea, terii
susintorisausubcontractaniipeacrorcapacitisebazeazofertantul/candidatulvorfi,larndullorobligai
sprezinteDUAE.
Entitatea contractant poate solicita candidailor/ofertanilor s depun toate sau o parte dintre documentele
justificativecadovadainformaiilorcuprinsenDUAE,noricemomentpeduratadesfurriiuneiproceduride
atribuire,dacacestlucruestenecesarpentruaasiguradesfurareacorespunztoareaprocedurii.
n licitaia deschis, entitile contractante pot decide s examineze ofertele nainte de a verifica ndeplinirea
criteriilor de calificare/selecie. nainte de atribuirea contractului, entitatea contractant va solicita ofertantului
clasatpeprimullocdupaplicareacriteriuluideatribuiresprezintedocumentejustificativeactualizateprincare
sdemonstrezendeplinireatuturorcriteriilordecalificareiselecie,nconformitatecuinformaiilecuprinsen
DUAE.
Candidailoriofertanilornulisepoatesolicitasprezintedinnouuncertificatsaualtedocumentejustificative
careaufostdejaprezentateaceleiaientiticontractantencadruluneiprocedurianterioare,icaresuntnc
valabile.
Criteriideatribuire
Aparent,numaiexistdectununiccriteriudeatribuire,respectivofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedere
economic.nrealitate,estevorbadoardeschimbareaacestuiconcept,nconformitatecuprevederileDirectivei
25/2014/UE.Ofertaceamaiavantajoasdinpunctdevedereeconomicdevineunfeldeumbrelpentruorice
combinaiedecriteriideatribuireifactorideevaluare,pecareentitateacontractanticonsidernecesaripentru
stabilireactigtoruluiuneiprocedurideatribuire.
Conform prevederilor Legii 99/2016, pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic,entitateacontractantaredreptuldeaaplicaunuldintreurmtoarelecriteriideatribuire:
a)preulcelmaisczut;
b)costulcelmaisczut;
c)celmaibunraportcalitatepre;
d)celmaibunraportcalitatecost.
ncontextuldat,vechiulcriteriuprevzutdeOUGnr.34/2006privindofertaceamaiavantajoasdinpunctde
vedereeconomictrebuieasimilatcunoulcriteriucelmaibunraportcalitatepredinLegeanr.99/2016.Spre
deosebiredevecheareglementare,noileprevederimenioneazexplicitc,ncazulncarecalitateapersonalului
desemnatpoatesaibunimpactsemnificativasupraniveluluicalitativdeexecutareacontractului,organizarea,
calificareaiexperienapersonaluluipotreprezentafactordeevaluareaofertelor.
Principalanoutateprivindcriteriiledeatribuirerezidnspecialdinaccentulpusdenoilereglementrinceeace
priveteoportunitateautilizriiuneianalizeacosturilorpentreagaduratdeviaaprodusului/serviciului/lucrrii
care,nanumitesituaii,poatedemonstrafaptulcunproduscupreuldeachiziiecelmaimicnuestentotdeauna
icelmaiieftin.Costuriprecumceledeutilizare,dentreineresaudereciclarepotaveaunimpactsemnificativ
asupra cheltuielilor viitoare ale entitii contractante i ar fi util luarea lor n considerare n timpul comparrii
ofertelor.
nanumitesituaii,nusuntdelocneglijbilecosturiledeterminatedeefecteexterneasupramediuluinlegturcu
produsele,serviciilesaulucrrileachiziionate,peparcursulcicluluilordevia,(cumarficostulemisiilordegaze
cuefectdeserialaltoremisiipoluante,altecosturideatenuareaefectelorschimbrilorclimatice),costuricare
vorfiulteriorsuportatetotdinbanipublici.Legeanr.99/2016permiteluareaacestorcosturinconsiderare,cu
condiiacavaloareapecuniaraacestoraspoatfideterminativerificat.

Legea nr. 99/2016 stabilete faptul c entitatea contractant nu va mai avea dreptul de a utiliza costul cel mai
sczut/preulcelmaisczutdreptcriteriudeatribuirepentruatribuireacontractelordedelucrrisaudeservicii,
careaucaobiectserviciiintelectualeicarepresupunactiviticuniveldecomplexitateridicat.
Ofertecupre/costanormaldesczut
Dinacestpunctdevedere,principalanoutateconstnfaptulcLegeanr.99/2016numaiindicunreperfixdela
careentitateacontractantesteobligatsefectuezeastfeldeverificri.npractic,aceastmodificarevaaveaca
efectposibilitateaentitiicontractantedeasolicitaclarificrioridecteorivaexistasuspiciuneacofertasau
elementealeacesteiasuntsubevaluate.
Entitateacontractanttrebuiesevalueazeinformaiileidocumenteleprezentatedeofertantulacruiofertare
unpreaparentneobinuitdesczutivarespingerespectivaofertnumaidacdovezilefurnizatenujustificn
modcorespunztornivelulsczutalpreuluisaualcosturilorpropuse.
Informareacandidailor/ofertanilor
ObligaiileconsacrateprinOUGnr.34/2006rmn,nprincipiu,aceleai.nplus,Legeanr.99/2016prevededreptul
entitiicontractantedeatransmitecandidailor/ofertanilorrezultatepariale,aferenteetapelorintermediareale
procesuluideevaluare.
Dupcomunicarearezultatuluiproceduriideatribuire,entitateacontractantesteobligatspermit,lacerere,
ntrun termen care nu poate depi o zi lucrtoare de la data primirii cererii, accesul nengrdit al oricrui
ofertant/candidatlaraportulproceduriideatribuire,precumilainformaiiledincadruldocumentelordecalificare,
propunerilortehnicei/saufinanciarecarenuaufostdeclaratedectreofertanicafiindconfideniale,clasificate
sauprotejatedeundreptdeproprietateintelectual.
8.Executareacontractului
OUGnr.34/2006nuainclusncadrulreglementrilorsaleprevederispecificereferitoarelaetapadeexecutarea
contractului. Legea nr. 99/2016 conine o serie de reguli n acest sens, pe care le putem structura dup cum
urmeaz:
Subcontractani
Unprimelementdenoutatesereferlaposibilitateaplilorpecareentitateacontractantlepoateefectuadirect
subcontractanilor,pentruprestaiilepecareacetialerealizeazpeparcursulexecuieicontractului.
Subcontractaniiipotexprimaaceastopiunelamomentulncheieriicontractuluisau,dupcaz,lamomentul
introduceriiacestoranrespectivulcontractsectorial,ceeacepresupuneinserareaunorclauzecontractualecare
spermitimplementareaacesteiopiuni.
ngeneral,plilevorputeafiefectuatenumaiatuncicndprestaiaesteconfirmatprindocumenteagreatede
toatecele3pri,deciinclusivdectrecontractantulprincipal.Excepiedelaaceastregulfacesituaiancare,
n mod nejustificat, contractantul principal blocheaz confirmarea executrii obligaiilor asumate de
subcontractant.
Legeanr.99/2016clarific,nbunmsur,aspectelereferitoarelaposibilitateadenlocuireasubcontractanilor
saudeaintroducencontractsubcontractaninoi.nsumar,noilereglementristabilescurmtoarele:
Entitateacontractantsolicitcontractantului,celmaitrziulamomentulnceperiiexecutriicontractului,si
indice numele, datele de contact i reprezentanii legali ai subcontractanilor si implicai n executarea
contractului,nmsurancareacesteinformaiisuntcunoscutelamomentulrespectiv;
Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractani, pe durata executrii contractului, cu condiia ca
nominalizareaacestorasnureprezinteomodificaresubstanialacontractului;
Contractantul trebuie s informeze entitatea contractant i s obin acordul acesteia privind eventualii noi
subcontractaniimplicaiulteriornexecutareacontractului;

Atunci cnd nlocuirea sau introducerea unor noi subcontractani are loc dup atribuirea contractului, acetia
transmit certificatele/documentele necesare pentru verificarea inexistenei unor motive de excludere i
confirmarea resurselor/capabilitilor corespunztoare prii lor de implicare n contractul care urmeaz s fie
ndeplinit.
Modificareacontractuluipeparcursulexecuiei
UnadintrenoutileLegiinr.99/2016cuimpactmajornpracticvizeazabordareamultmaiclarimaiflexibil
nceeacepriveteposibilitateademodificareacontractuluipeparcursulexecuieiacestuia.
Reguladebaznuseschimb,respectivaceeacmodificareasubstanialaunuicontractncursulperioadeisale
devalabilitateesteconsideratcafiindonouatribuireinecesitderulareauneinoiprocedurideachiziie.
Legeanr.99/2016stabileteexcepiiledelaregulageneral,pecareleamputeagrupandoucategorii:
Excepii determinate de ndeplinirea anumitor circumstane specifice n contextul crora care se produc
modificrile;i
Excepiideterminatedecaracterulminoralmodificrii,pentrucarestabilescdoarpragurivaloricespecifice.
n aceast logic, identificm prima categorie de modificri care nu genereaz obligaia organizrii unei noi
procedurideatribuire:
1.Modificricare,indiferentdevaloare,aufostprevzutendocumenteleachiziieisubformaunorclauzesau
opiuniderevizuireclare,preciseifrechivoc;totui,astfeldemodificrinutrebuiesalterezecaracterulgeneral
alcontractului.
2. Modificri determinate de necesitatea achiziionarrii de la contractantul iniial a unor produse, servicii sau
lucrri suplimentare care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care au devenit strict necesare n vederea
ndepliniriiacestuiainumaidacschimbareacontractantuluiiniialesteimposibildinmotivedenaturtehnic
(interschimbabilitateasauinteroperabilitateacuechipamentele,serviciilesauinstalaiileexistenteachiziionate)i
argeneraentitiicontractanteinconvenientemajoresaucretereasemnificativaunorcosturi.
3.Modificrideterminatedecircumstanepecareoentitatecontractantcareacioneazcontiincios/diligentnu
arfipututsleprevad,iarmodificareaefectuatnuschimbcaracterulgeneralalcontractului.
Entitilecontractantecaremodificuncontract/acordcadruncazurileprevzutelapunctele2i3auobligaia
de a publica un anun n acest sens n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i la nivel naional (cu respectarea
formularuluistandardAnundemodificareAnexaXVIIdinstabilitprinRegulamentul1986/2015/CE)
4. Aceast excepie face referire la cazurile n care contractantul iniial ar urma s fie nlocuit cu un altul.
Posibilitateadeanuorganizaonouprocedurdeatribuireestelimitatlaurmtoarelesituaii:
caurmareauneiclauze/opiunicontractualeiniiale,careaprevzutexplicitaceastposibilitate;sau
drepturileiobligaiilecontractantuluiiniialsuntpreluate,caurmareauneisuccesiuniuniversalesaucutitlu
universalncadrulunuiprocesdereorganizare,inclusivprinfuziunesaudivizare,dectreunaltoperatoreconomic
care ndeplinete criteriile de calificare i selecie stabilite iniial. Aceast modificare nu trebuie s implice alte
modificrisubstanialealecontractului;
contractantul principal cesioneaz entitii contractante contractele ncheiate cu subcontractanii acestuia, ca
urmareauneiclauzederevizuiresauauneiopiunistabilitedeentitateacontractantndocumenteleachiziiei
iniiale(finalizareacontractuluiprinintermediulsubcontractorilor)
5. Modificri care, indiferent de valoarea lor, nu sunt considerate substaniale. O modificare este considerat
substanialatuncicnd:
introducecondiiicare,dacarfifostinclusenprocedurainiialdeachiziie,arfipermisseleciaaltorcandidai
dectceiselectaiiniialsauacceptareauneialteofertedectceaacceptatiniialsauarfiatrasialiparticipani
laproceduradeatribuire;sau

schimb balana economic a contractului n favoarea contractantului ntrun mod care nu a fost prevzut n
contractuliniial;sau
extindeobiectulcontractuluinmodconsiderabil;sau
unnoucontractantnlocuietecontractantuliniial,naltecazuridectcelepermisedelege.
Fraseimpuneverificareandepliniriiunorcircumstanespecifice,contractelepotfimodificatefrafinecesar
onouprocedurdeatribuireatuncicndvaloareamodificriireprezintmaipuinde:
10%dinpreulcontractuluideserviciisaudeproduse
15%dinpreulcontractuluidelucrri
ieste,nacelaitimp,maimicdectpraguriledeaplicareaprocedurilordeatribuireprevzutenDirectivaUE,
respectiv:
1.858.177lei,ncazulcontractelordeserviciisaudeproduse;
23.227.215lei,ncazulcontractelordelucrri
Terminareacontractuluinaintedetermen
Entitateacontractantaredreptuldeadenunaunilateraluncontractsectorialnperioadadevalabilitateaacestuia
nurmtoarelesituaii:
contractantulseafla,lamomentulatribuiriicontractului,ntrunadintresituaiilecarearfideterminatexcluderea
saobligatoriedinproceduradeatribuire;
contractulnuarfitrebuitsfieatribuitcontractantuluirespectiv,avndnvedereonclcaregravaobligaiilor
carerezultdinlegislaiaeuropeanrelevanticareafostconstatatprintrodecizieaCuriideJustiieaUniunii
Europene.


Legeanr.101/2016privindremediileiciledeatacnmateriedeatribuireacontractelordeachiziiepublici
acontractelordeconcesiuneipentruorganizareaifuncionareaConsiliuluiNaionaldeSoluionarea
Contestaiilorelementedenoutate
ModificriprincipaleraportatlaOUGnr.34/2006
1.Notificareaprealabilobligatorie
Scop declarat: ncercare de soluionare amiabil a diferendelor prin care se solicit autoritii contractante
reexaminareaunuiactalautoritiicontractante,nsensulrevocriisaumodificriiacestuia;
Efectnegativprevizibil:prelungireadurateidesoluionarealitigiiloraferenteatribuiriicontractelor;
Sanciunelipsnotificare:inadmisibilitateacontestaiei;
Notificarea mpiedic semnarea contractului precizarea respect directiva de remedii 2006/66/CE care a
introdusaceastregulcenuerarespectatnsituaiancareseformulaprocedurprealbiliapoicontestaiela
instannbazaLegiinr.554/2004;
Procedurefectiv:notificareaprincaresesesizeazeventualeleneregulinderulareaproceduriideatribuirese
transmitentermende10sau5ziledeladatalacarepersoanainteresataluatlacunotindenereguli,termen
careseraporteazlavaloareaestimataproceduriideachiziiepublic;n3zileautoritateacontractantanun
dacintenioneazsadoptemsurideremediereiareladispoziie7zilesleimplementezeisleaducla
cunotinaoperatoriloreconomici;
Contestaiasedepunen10sau5zile,attlaautoritateacontractant,ctiConsiliu/instan,sub saciunea
respingeriiacesteiacatardiv,ncepndcuziuaurmtoaredateilacare:
Autoritateacontractantaprecizatcnunelegesadoptemsurideremediere;
Aexpirattermenulde3zilefrcaautoritateacontractantsiexprimepoziia;
Aexpirattermenulde7zilencareautoritateatrebuiasadoptemsurilederemediere
Msurilederemediereadoptatepotficontestatedirectdeoricepersoaninteresat,fraseparcurgenco
datproceduraprealabilprecizareutilpentruevitareanotificrilorrepetate.
2.SoluionareacontestaiilorpecaleadministrativjurisdicionaldectreConsiliulNaionaldeSoluionarea
Contestaiilor(CNSC)
Autoritateacontractanttransmitedinoficiupunctuldevedereasupracontestaiei,precumidosarulachiziiei
n 5 zile lucrtoare de la primirea contestaiei nu este necesar o solicitare expres a CNSC n acest sens, cu
excepiacazuluincarecontestatoruliretragecontestaia,cndnumaiareobligaiadeacomunicapunctulsu
devedereasupracontestaieiicelelaltedocumentenecesaresoluionriicontestaiei;
Nedepunerea punctului de vedere n termen atrage decderea autoritii din dreptul de a mai propune
probe/invocaexcepii,cuexcepiacelordeordinepublicdispoziiesimilarcuart.208dinCoduldeprocedur
civil;
Cereriledeintervenielacontestaiesedepunntermede10ziledeladatalacareautoritateacontractanta
ntiinat operatorii economici cu privire la depunerea contestaiei msura este util pentru soluionarea cu
celeritateacontestaiilor;
Repartizareaiconexareacontestaiilor:uncompletsoluioneazcontestaiiledepusenaintededeschiderea
ofertelor,unaltcompletcontestaiileaferenteevaluriiofertelorpentruanuexistarisculuneiantepronunri
asuprauneicontestaii,considermcarfifostutilschimbareacompletuluipentruoricenoucontestaieprivind
oprocedurdeatribuire;

ContestaiiledepuselaCNSCseconexeazlacontestaiiledepuselainstan.ncazulncareacelaicontestator
depunecontestaieattlaConsiliu,ctilainstanadejudecat,seprezumcrenunlacaleaadministrativ
jurisdicionalprezumiaestediscutabil,artrebuisdecidcontestatorulcecalenelegesexercite;
Caracterul confidenial al documentelor decalarate ca atare de ctre ofertani trebuie demonstrat prin orice
mijloacedeprobprecizareutilncondiiilencaresimpladeclaraiedeconfidenialitateerasuficientpentru
a bloca accesul la respectivele documente; toui, dovedirea caracterului confidenial al documentelor n faa
Consiliului ar implica solicitarea de ctre acesta a poziiei fiecrui ofertant ale crui documente fac obiectul
contestaiei,indiferentdacrespectivulofertantestesaunupartencadrullitigiului,demerscarevaconduce,cel
maiprobabil,laprelungireatermenuluidesoluionareacontestaiei;
Autoritateacontractantesteobligatspermit,lacerere,ntruntermencarenupoatedepiozilucrtoare
deladataprimiriicererii,accesulnengrditaloricruiofertant/candidatlaraportulproceduriideatribuire,precum
i la informaiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice i/sau financiare care nu au fost
declaratedectreofertanicafiindconfideniale,clasificatesauprotejatedeundreptdeproprietateintelectual
art.217alin.(6)dinLegeanr.98/2016privindachiziiilepubliceaceastprevedereesteextremdeutilpentru
operatorii economici nemulumii de rezultatul procedurii care vor avea astfel posibilitatea s studieze dosarul
achiziiei nainte de a adopta decizia formulrii unei eventuale contestaii iar dac vor decide s conteste s i
ntemeizecontestaiapedoveziconcreteiarnupesimplesuspiciuni;
Pentru motive bine ntemeiate i pentru prevenirea unei pagube iminente Consiliul poate dispune msura
suspendrii procedurii de atribuire sau aplicrii oricrei decizii luate de autoritatea contractant, pn la
soluionarea contestaiei reglementare cel puin inutil pentru etapa ulterioar comunicrii rezultatului
procedurii,ncondiiilencareesteinterzisncheiereacontractuluianteriordecizieiConsiliului;
ncazulncareConsiliuldispunemodificarea/eliminareaunorspecificaiitehnicedincaietuldesarcinioridinalte
documenteemisenlegturcuproceduradeatribuire,autoritateacontractantareobligaiadeaanulaprocedura
deatribuiredoarncondiiilencarenupoateluanicioaltmsurderemedieresaumsuraarafectaprincipiile
prevzutedelegislaianmateriaachiziiilorpublice,achiziiilorsectorialesauconcesiunilor;nOUGnr.34/2006se
menionadoardreptuldeanularefrcaautoritateasfienimposibilitateaadoptriidemsurideremediere;
Consiliulpoatedispuneanulareaproceduriideatribuirencazuladmiteriicontestaiei,dacseconstatcnupot
fidispusemsurideremedierecarespermitcontinuarealegalaproceduriideatribuireprecizaremaiclar
dectceadelaart.278dinOUGnr.34/2006;
CutoatecdeciziaConsiliuluiesteobligatorie,autoritateacontractantaredreptuldeasuspendaducereaeila
ndeplinirei/sauproceduradeatribuirepnlacomunicareadectreinstanahotrriidesoluionareaplngerii
solutiecare,celpuinlaoprimvedere,lipsetedeutilitateprevederileart.28alin.(1)dinlegecareinstituie
caracterulobligatoriualdeciziei;precizareestensutiln contextuln care OUGnr.34/2006nuprevedeaun
temeiexprescarespermitsuspendareavoluntar.
3.Soluionareacontestaiilorpecalejudiciar
Suntaplicabileaceleaidispoziiiprivinddepunereaobligatorieanotificrii;
Competenadesoluionareacontestaieiaparinetribunaluluinacruiariedecompetenteritorialseafl
sediulautoritiicontractante,seciadecontenciosadministrativifiscal;
Instana,pnlasoluionareafonduluicauzei,poatedispunelacerereapriiinteresate,prinncheieremotivat,
cucitareaprilor,suspendareaproceduriideatribuirecerereadesuspendareestecondiionatdedepunerea
uneicauiuni;
ncheiereacontractuluisepoatefacenumaidupcomunicareahotrriiinstaneiprivindsoluionareacontestaiei
i,noricecaz,numaidupexpirareatermenuluilegaldeateptare,ncazcontrarestelovitdenulitateabsolut;
ntmpinarea este obligatorie i se depune n termen de 3 zile lucrtoare de la comunicarea contestaiei, sub
sanciuneadecderiidindreptuldeamaipropuneprobeiinvocaexcepii;
Nuseaplicproceduraderegularizareprevzutdedreptulcomunmsurutilpentrusoluinarearapid;

Termendesoluionare45ziledificilderespectatnpracticnspecialdacinstanaardispuneefectuareaunei
expertize;
Hotrreatribunaluluiseataccurecursntermende10ziledelacomunicareisesoluioneazdecurteade
apel.
4.Taxejudiciare/cauiuni
ProceduralaCNSCestegratuiteliminareacontroversateigaraniidebunconduit;
Contestaiilepecalejudiciarsetaxeaznfunciedevaloareacontractuluisistemdetaxarepepaliere,compus
dinosumfixiosumvariabil,inversproporionalcuvaloareacontractului;
PlngerilempotrivadeciziilorCNSCsetaxeazcu225lei(50%dintaxastabilitpentrulitigiileneevaluabilen
bani) n acest sens trebuie avut n vedere Decizia nr. 2/2015 privind examinarea recursului n interesul legii
formulatdeColegiuldeconducerealCuriideApelClujprivindstabilireataxeijudiciaredetimbruncazulplngerii
mpotrivahotrrilorConsiliuluiNaionaldeSoluionareaContestaiilor;
Autoritateacontractantnuesteobligatsachitetaxajudiciardetimbruprecizareutilastfelnctsnumai
fienecesarinvocareaiinterpretareanr/80/2013privindtaxelejudicairedetimbru;
Suspendarea procedurii de atribuire de ctre instan este supus plii unei cauiuni de aproximativ 2% din
valoareaestimat;
5.PlngereampotrivadeciziilorCNSC
Sesoluioneazdecompletdejudecatspecializatnachiziiipublicecreareadecompleteefectivspecializate
latoatecuriledeapelesteextremdeimportantpentruopracticjudiciarunitar/soluiimaibune;
Plngereapoatefiformulatntermende10ziledelacomunicareadecizieiConsiliuluideoricaredintreprile
cauzei,respec vdecelecareaupar cipatlasoluionareacontestaieiseexcludeexplicitposibilitateaatacrii
decizieidectreofertantulctigtorcarenuaformulatcereredeintervenielaCNSCncaleadeatacaplngerii
nusepoateschimbacadrulprocesualstabilitnfaaConsiliului.Deasemenea,nusepotschimbacalitateaprilor,
cauzasauobiectulcontestaieiinicinusepotformulapreteniinoiconsidermpreferabilreglementareadin
OUGnr.34/2006carepermitaeoricruioperatoreconomicvtmatsformulezeplngerepentruaevitasituaii
degenulceleincareautoritateacontractantomitesntiinezeoperatoriieconomiciimplicainprocedurde
depunereacontestaieiiaracetiasuntlipsiideposibilitateadeaintervenilaCNSC;
Nusepotdepuneprobenoi,cuexcepianscrisurilornoi,carepotfidepuse,subsanciuneadecderii,odatcu
plngerea,respectivodatcuntmpinareaavndnvederecplngereanureprezintunrecursciocaledeatac
sui generis care are un caracter devolutiv, nu ar fi trebuit limitat probatoriul n msura n care se dovedete
pertinenaiutilitateaacestuia,inclusivadministrareaprobeicuexpertiz,dacestecazul;
Termenullimitdesoluionareaplngerii45zilerealizabilnpractic;
Curteadeapelpoatedispunesuspendareaproceduriideatribuiresubcondiiaachitriiuneicauiunimodificarea
esteutilncondiiilencaresepoateevitancheiereacontractuluianterioruneieventualesoluiideadmiterea
plngerii;
nsituaiaadmiteriiplngeriidupncheiereacontractului,esteposibilformulareauneiaciunidistincteavnd
ca obiect anularea contractului ar fi trebuit precizat expres ce msur va dispune instana dac sa semnat
contractuldeachiziiepublicnaintedesoluionareaplngerii.nmodnormal,attncazulsoluionriicontestaiei
ctialplngerii,semnareacontractuluideachiziieipublicartrebuisatragdezinvestireaCNSC/instaneide
judecat.
PlngereasedepuneilaCNSCcaretransmitedosarullainstanncelmult3zileutilpentrusoluionareacu
celeritateaplngerii.
6.Nulitateacontractelor

Semenioneazinclusivposibilitateaanulriiacteloradiionalelacontractprecizareutilncondiiilencare,de
multeori,acteleadionaleseasimileazunorcontracte distincte(cndsesuplimenteaz obliectul contractului,
spreexemplu);
Seprevederepunereaprilornsituaiaanterioarncondiiileart.1254alin.(3)dinCodulcivilncazulncare
seconstatnulitateaunuicontractimposibilnunelesituaii(execuiadelucrri,deexemplu);
Seextindcazuriledeconstatareanulitiiabsolutecuurmtoarelesituaii(suplimentarefadeceleprevzute
dedirectivelederemediidarpertinente):
ncheiereaunuialttipdecontractdectunuldeachiziiipublice/sectoriale/concesiuniatuncicnderaobligatorie
respectarealegislaieispecificeprivindatribuireacontractului;
Contractul/actul adiional la acesta a fost ncheiat n condiii mai puin favorabile dect cele prevzute n
propuneriletehnicei/saufinanciarecareauconstituitofertadeclaratctigtoare;
Nerespectarea criteriilor de calificare i selecie i/sau a factorilor de evaluare prevzute/prevzui n cadrul
anunului de participare care au stat la baza declarrii ofertei ctigtoare, aceasta conducnd la alterarea
rezultatuluiprocedurii,prinanulareasaudiminuareaavantajelorcompetitive;
ContractulafostncheiatnaintedeprimireadecizieidesoluionareacontestaieidectreConsiliusaudectre
instansaucunerespectareadecizieidesoluionareacontestaieiarfitrebuitprecizatcestevorbadeodecizie
definitivdesoluionareacontestaiei.
Sentinatribunaluluiprincaresasoluionatfondulpoatefiatacatnumaicurecurs,ntermende30deziledela
data comunicrii, secia contencios administrativ i fiscal a curii de apel, care judec n complet specializat n
achiziiipublice.Recursulestesoluionatdeurgenicuprecdere,ntruntermencarenuvadepi30dezilede
ladatasesizriilegaleainstaneiesteutilmodificareaciideatacdinapelnrecursnconcordancuDecizia
nalteiCurideCasaieiJustiienr.20/2015;teremenuldeformularearecursuluiesteprealung(10sau15zilear
fifostsuficient)iarceldesoluionareaacestuiapreascurt;
Hotrreajudectoreascprincareafostadmisaciuneanconstatareanulitiiabsoluteisadispusrepunerea
prilornsituaiaanterioarconstituietitluexecutoriunuseprecizeazdacestevorbadesentinadefondsau
dedeciziadefinitiv,celmaiprobabilsereferlahotrreadefinitivncondiiilencarerecursuleste,nprincipiu,
suspensivdeexecutare.
7.Msuridestinateunificriipracticiiadministrativjurisdicionale/judiciare
ntlniriinternentreconsilieriiCNSCidiscuiintreacetiaimagistrai,specialitidincadrulANAP/altecategorii
deexperi;
InformrireciprocentreANAP,CNSCiinstaneledejudecatcuprivireladeficienealelegislaiei/interpretri
divergente/soluiineunitare;
Suplimentareposturidejudectoriigrefieripentrucreareadecompletespecializatenachiziiipublicemsur
indispensabilpentruasemunticalitateahotrrilorjudectoreti.
8.Precizribinevenite
Soluionarea litigiilor privind atribuirea contractelor se poate realiza pe cale administrativjurisdicional sau
judiciaraplicareaDecizieiCuriiConstituionalenr.284din27martie2012princaresaclarificatfaptulcCNSC
nuarecompetenexclusiv;
Oricare dintre membrii unei asocieri poate formula orice cale de atac nc existau ezitri n practic privind
calitateaprocesualaunuimembrualasocierii.
Se precizeaz expres c dispoziiile legii privind remediile i cile de atac se completeaz cu cele ale Legii nr.
554/2004privindcontenciosuladministrativ(deiestediscutabilcompletareauneilegiproceduralespecialecu
dispoziiileproceduralealeuneialtelegispeciale)iCoduldeprocedurcivil.

ncazulincarecontractulafostncheiatnaintedecomunicareadecizieiConsiliului,iarinstanaadmiteplngerea
imodificdeciziaConsiliului,instana,lasolicitareapriiinteresate,poatedispuneanulareaContractului.
9.Prevederiinutile
Consiliulnupoatedecideatribuireacontractuluictreunanumitoperatoreconomicchestiunetranatdefinitiv
depracticajudiciar;
Consiliul are obligaia de a motiva n mod clar, fr echivoc, deciziile/ncheierile adoptate este o condiie
subneleasaoricruiactadministrativ/administrativjurisdicional/hotrrejudectoreasc;
Esteinadmisibilprezentareaunornoimotivedecontestarei/capetedecererepecaleaconcluziilorscrisesau
oraleoriaprecizrilorlacontestaiepracticaCNSC/ainstaneloreradejaconstantnacestsens;
AccesulladocumenteledosaruluiconstituitlaConsiliunuestecondiionatdeaccesulladocumenteleaflatela
autoritatea contractant nu exista niciu dubiu, CNSC nu a restricionat niciodat accesul la dosar din acest
considerent;
Prileauobligaiadeaexpunesituaiadefaptlacaresereferpreteniileiaprrilelornmodcorecticomplet,
fradenaturasauomiteinformaiilecarelesuntcunoscuteesteoregullogic,subneleas,carenutrebuie
reglementatcaatareicare,oricum,nuestesancionat.
10Criticisuplimentare
Nusarealizatotranspunereprecisicompletaanumitorprevederiloraledirectivelorderemedii,astfel:
Conceptuldeofertant/candidatimplicat(interesat)lipsetecudesvrireart.2adinDirectiva66/2007/CE27
careeratraspusprinart.206indice1alin.(1)dinOUGnr.34/2006;
Prevederilecaresereferlanulitateacontractelor,astfelcumsuntacesteareglementatencuprinsulArt.2ddin
Directiva66/2007/CE,sunttranspuseparialsautrunchiat,cureferirenspeciallaalin.(1)litb)ic),alin.(4)alaArt.
2d din directiva n cauz referitor la publicarea unui anun de transparen voluntar (se coroboreaz cu
netranspunereaart.3adinDirectiv),alin.(5).


Normelemetodologicedeaplicareaprevederilorreferitoarelaatribuireacontractuluideachiziie
public/acorduluicadrudinLegeanr.98/2016
Ladatade6iunie2016,nMonitorulOficialalRomnieinr.423,afostpublicatHotrreaGuvernuluinr.395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziiepublic/acorduluicadrudinLegeanr.98/2016privindachiziiilepublice.
Potrivit Notei de fundamentare la H.G. 395/2016, actul normativ susmenionat implic o modificare major a
cadruluilegalndomeniulachiziiilorpublice,ntructreprezintnormeledeaplicareaprevederilornoiiLegiprivind
achiziiile publice parte a unui pachet legislativ care a abrogat i a nlocuit vechiul cadru de reglementare n
materie.Astfel,principaleleschimbripreconizatesereferla:
1.Detaliereaatribuiilorcompartimentuluiinternspecializatndomeniulachiziiilorpublice,precumiamodului
concret n care celelalte compartimente ale autoritii contractante au obligaia de a sprijini activitatea
compartimentuluideachiziiipublice;
2.Referatuldenecesitate,carereprezintundocumentinternemisdefiecarecompartimentdincadrulautoritii
contractante,nsprijinulactivitiicompartimentuluideachiziiipublice;
3.Strategiadecontractare,careesteundocumentalfiecreiachiziiicuovaloareestimatpestepragulvaloric
stabilit la art. 7 alin. (5) din lege i poate face (parte din aceasta) obiectul evalurii A.N.A.P., mpreun cu
documentaiadeatribuire,anterioriniieriiproceduriideatribuire;
4.PublicareanSEAPaunorextrasedinProgramulanualalachiziiilorpublice(PAAP),caresereferlacontractele/
acordurilecadrudeprodusei/sauserviciiacrorvaloareestimatestemaimaresauegalcupragurileprevzute
laart.7alin.(1)dinlegei,respectiv,contractele/acordurilecadrudelucrri;
5. Elaborarea unui PAAP distinct pentru fiecare proiect finanat din fonduri nerambursabile i/sau proiect de
cercetare;
6.Reguliledecalculavaloriiestimateaachiziieimodalitateadeachiziiefiindaleasnfunciedeurmtoarele
aspecte:
Valoareaestimatatuturorachiziiilorcuacelaiobiectsaudestinateutilizriiidenticeorisimilare,oricarese
adreseaz operatorilor economici ce desfoar constant activiti ntro pia de profil relevant, pe care
autoritateacontractantintenioneazsleatribuiencursulunuianbugetar;
Complexitateacontractului/acorduluicadruceumeazafiatribuit;
ndeplinireacondiiilorspecificedeaplicareaanumitormodalitideatribuire;
7.Consultareapieeiparteaprocesuluideachiziiepublic,careseiniiazprinpublicareanSEAPaunuianun
privind consultarea, n cazul n care se dorete achiziionarea unor produse/servicii/lucrri cu grad ridicat de
complexitatetehnic,financiarsaucontractual,oridindomeniicuunrapidprogrestehnologic;
8.Detaliereaunoraspectelegatededocumentaiadeatribuirerespectivfiadedateidocumentelesuportcare
includijustificareaprivind:determinareavaloriiestimateacontractului/acorduluicadru,alegereaproceduriide
atribuirensituaiileprevzutelaart.69alin.(2)(5)dinlegei,dupcaz,deciziadeaacceleraprocedurade
atribuire,deciziadeanuutilizamprireapeloturi,cerineledecalificarei,dupcaz,criteriiledeselecie,factorii
deevaluare;
9.Regulinoiprivindevaluareaexanteadocumentaieideatribuire:
A.N.A.P.evalueaz,naintedetransmitereasprepublicareainvitaieideparticipare/anunuluideparticipare,
conformitatea cu legislaia aplicabil n domeniul achiziiilor publice a documentaiilor de atribuire aferente
contractelordeachiziiepublic/acordurilorcadru:
ofinanatedinfondurieuropene(indiferentdevaloare);
ocaredepescanumitepragurivalorice(225.000leipentrufurnizareiservicii;2.250.000leipentrulucrri)

ocareaufostselectatenbazauneianalizederisci/saualeatoriu,dintrecelecareintrsubincidenaprevederilor
legiiprivindachiziiilepublice.
10.Explicitareacriteriilordeatribuirecalitatepreicostulcelmaisczutcareaufostintrodusecaelemente
denoutateprinlegeaachiziiilorpublice;
11.Proceduriledesfurateintegralprinmijloaceelectronicedevinregul(pentrutoatetipuriledeproceduri);
12.Detaliereaproceduriisimplificate,careseaplicncondiiileprevzutelaart.7alin.(2)dinlege.
Aa cum se arat n Nota de fundamentare, n vederea implementrii noilor dispoziii, urmeaz a fi elaborate
urmtoareleactenormativeteriare:
Ordin al preedintelui ANAP privind stabilirea unui set de instrumente ce se utilizeaz pentru planificarea
portofoliului de achiziii la nivelul entitii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de
achiziieimonitorizareaimplementriicontractului,precumipentruprevenirea/diminuareariscurilornachiziii
publice;
OrdinalpreedinteluiANAPprivindaprobareaformularuluideprogramanualalachiziiilorpublice;
OrdinalpreedinteluiANAPprivindaprobareametodologieideselecieadocumentaiilordeatribuirecesunt
incluseneantionulsupusverificrii,precumiamoduluideinteraciunecuautoritilecontractanteverificate;
Ordin al preedintelui ANAP privind aprobarea metodologiei de control expost privind modul de atribuire a
contractelordeachiziiepublic/acordurilorcadru;
OrdinalpreedinteluiANAPprivindstabilireacategoriilordeserviciiintelectuale;
Deasemenea,avndnvederefaptulcNormelemetodologiceaprobateprinH.G.nr.395/2016reglementeaz
doarmoduldeaplicareaprevederilorreferitoarelaatribuireacontractuluideachiziiepublic/acorduluicadrudin
Legeanr.98/2016privindachiziiilepublice,celelalteaspectedinlegepentrucareseprecizeazcvorfiinclusen
normele de aplicare, urmeaz s fac obiectul altor hotrri de Guvern, deoarece implic aspecte legate de
nfiinareadenoiinstituiisaufunciinrelaiainterinstituionaldinadministraiapublic.