Sunteți pe pagina 1din 17

Institutiile pietei de capital

Student : Oniu Iraida Catalina


Specializare : Afaceri Internationale III

Cuprins

1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARAASF


2. BURSA DE VALORI BUCURESTI
3. DEPOZITARUL CENTRAL
4. CASA DE COMPENSARE BUCURESTI SA
5. INSTITUTUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA
6. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR
7. BIBLIOGRAFIE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiar (ASF) s-a nfiinat n 2013 ca autoritate administrativ


autonom, de specialitate, cu personalitate juridic, independen, autofinanat i i exercit
atribuiile prin preluarea si reorganizarea tuturor atribuiilor i prerogativelor Comisiei Nationale
a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) i Comisiei
de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).
ASF este autoritatea competent din Romnia n sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1.060/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind
ageniile de rating de credit, cu modificrile i completrile ulterioare, i are atribuiile i
competenele stabilite prin acesta, exercitate n conformitate cu prevederile statutului propriu.
ASF este autoritatea competent din Romnia n sensul art. 11 din Directiva 2003/6/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizrile abuzive ale
informaiilor confideniale i manipulrile pieei, cu modificrile i completrile ulterioare.
ASF este autoritatea competent din Romnia n sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor
financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE i 93/6/CEE ale Consiliului i a Directivei
2000/12/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a Directivei 93/22/CEE a
Consiliului.
ASF este autoritatea competent la nivel naional pentru aplicarea i urmrirea respectrii actelor
normative de direct aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, n domeniile prevzute de
prezentul act normativ, precum i pentru transpunerea i implementarea n legislaia naional a
acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum
i al altor autoriti europene.
ASF este unica autoritate naional competent pentru reprezentarea intereselor Romniei n
cadrul Organizaiei Internaionale a Comisiilor de Valori Mobiliare IOSCO, Autoritii
Europene pentru Valori Mobiliare i Piee ESMA, Autoritii Europene de Supraveghere pentru
Asigurri i Pensii Ocupaionale EIOPA i Asociaiei Internaionale a Supraveghetorilor n
Asigurri IAIS, fiind memb de drept a acestor autoriti internaionale, n baza legislaiei
internaionale aplicabile."

Rolul ASF


Autoritatea de Supraveghere Financiar (ASF) contribuie la consolidarea unui cadru integrat de
funcionare i supraveghere a pieelor financiare non-bancare, a participanilor i operaiunilor pe
aceste piee i are ca obiective:
asigurarea stabilitii, competitivitii i bunei functionri a pieelor de instrumente
financiare, promovarea ncrederii n aceste piee i n investi iile n instrumente financiare,
precum i asigurarea proteciei operatorilor i investitorilor impotriva practicilor neloiale,
abuzive i frauduloase;
promovarea stabilitii activitii de asigurare i aprarea drepturilor asigurailor;
asigurarea unei funcionri eficiente a sistemului de pensii private i protejarea intereselor
participanilor i ale beneficiarilor.
ASF exercit atribuii de autorizare, reglementare, supraveghere i control asupra:
a) intermediarilor de operaiuni cu instrumente financiare; societ ilor de servicii de investi ii
financiare; organismelor de plasament colectiv; societilor de administrare a investi iilor;
consultanilor de investiii financiare, pieelor de instrumente financiare; operatorilor de pia i de
sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapr ilor centrale; opera iunilor
de pia; emitenilor de valori mobiliare; Fondului de compensare a investi iilor; altor persoane fizice
sau juridice ce desfaoar activiti conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind pia a de capital,
cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 32/2012 privind
organismele de plasament colectiv n valori mobiliare i societ ile de administrare a investi iilor,
precum i pentru modificarea i completarea Legii nr. 297/2004 privind pia a de capital, Ordonan ei
de urgen a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Na ionale a Valorilor
Mobiliare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 514/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontrii n sistemele de
pli i n sistemele de decontare a operaiunilor cu instrumente financiare, cu modificrile i
completrile ulterioare, Ordonanei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garan ie
financiar, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 222/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 99/2006 privind institu iile de credit i
adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) societilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare i de reasigurare, a societatilor
mutuale, denumite n continuare asigurtori, respectiv reasigurtori, precum i a intermediarilor n
asigurri, supravegherea asigurtorilor i reasiguratorilor care i desf oar activitatea n sau din
Romnia, supravegherea activitii intermediarilor n asigurri i reasigurri, precum i a altor
activiti n legatur cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurrile i
reasigurarile n Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i completrile ulterioare, Legii
nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinelor mpotriva cutremurelor, alunecrilor de teren
i inundaiilor, republicat, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiar i falimentul societ ilor
de asigurare, cu modificrile ulterioare;
c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate
privat, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
50/2005 privind nfiinarea, organizarea i func ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 313/2005, cu modificrile i
completrile ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificrile i completrile

ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind nfiinarea, organizarea i func ionarea Fondului de garantare a
drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 61/2008 privind
implementarea principiului egalitii de tratament ntre femei i brba i n ceea ce prive te accesul la
bunuri i servicii i furnizarea de bunuri i servicii, aprobat cu modificri prin Legea nr. 62/2009;
d) tuturor entitailor, instituiilor, operatorilor de pia i emitentilor de valori mobiliare, precum i
operatiunilor i instrumentelor financiare reglementate de legisla ia secundar emis interior intrrii
n vigoare a prezentei ordonane de urgen de ctre Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare,
Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private n
sprijinul i pentru implementarea legislaiei primare aferente pieei financiare.

Autoritatea de Supraveghere Financiar este condus de un Consiliu format din 9 membri: 5


membri executivi, respectiv, preedintele, prim-vicepreedintele i 3 vicepreedini, precum
i 4 membri neexecutivi. Acetia au fost numii pentru un mandat de 5 ani, ncepnd cu data de 5
noiembrie
2013.
Componena nominal a Consiliului Autoritii de Supraveghere Financiar
1. Miu Negrioiu - Preedinte - membru executiv
2. Cornel Coca Constantinescu - Prim - Vicepreedinte - membru executiv
3. Marius Vorniceanu - Vicepreedinte - membru executiv - Sectorul Asigurrilor-Reasigurrilor
4. Mircea Ursache - Vicepreedinte - membru executiv - Sectorul Instrumentelor i Investiiilor
financiare
5. Ion Giurescu - Vicepreedinte - membru executiv - Sectorul Sistemului de Pensii Private
6. Gheorghe Marcu - membru neexecutiv
7. Bir Albin - membru neexecutiv
8. Daniel
tefan
Armeanu membru
neexecutiv
9. Gabriela Boca - membru neexecutiv

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) construieste o piata competitiva in Europa Centrala si de Est.
BVB ofera oportunitati de finantare pentru companiile care vor sa atraga investitii de pe piata de
capital din Romania. In ultima perioada, BVB a inregistrat o crestere a fluxurilor de capital din

partea investitorilor institutionali si de retail, atat din Romania, cat si internationali. Piata de
capital din Romania s-a pozitionat pe o traiectorie ambitioasa de dezvoltare, iar perspectivele de
crestere sunt optimiste.

Avantajele listarii la bursa


Finantarea companiei prin intermediul bursei are o serie de avantaje, precum:
acces usor la capitalul necesar pentru dezvoltarea si cresterea afacerii;
vizibilitate in crestere a companiei in randul partenerilor de afaceri si clientilor din tara si
strainatate;
stabilirea corecta a valorii de piata a companiei, in functie de oferta si cerere, in cazul
emisiunii de actiuni;
castigarea increderii clientilor si a partenerilor de afaceri datorita imbunatatirii
transparentei;
cresterea performantei echipei de management
optiune de exit pentru fondatorii companiei;

Misiunea Bursei de Valori Bucuresti

Este sa administreze o piata de capital eficienta si performanta, cu oportunitati de investitie


atractive pentru investitori intr-un mediu dinamic si transparent. In plus, BVB isi propune sa
devina unul dintre cele mai active instrumente de finantare a economiei din Romania.
Bursa de Valori Bucuresti, in calitate de operator de piata si operator de sistem, autorizat de
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), administreaza o Piata Reglementata (PR) si un
Sistem piata AeRO, la standarde europene.
In functie de dimensiunea companiei, de vechimea acesteia si de procentul de actiuni distribuite
public in numarul total de actiuni emise, o companie poate fi admisa la tranzactionare pe PR sau
pe AeRO. Procedurile de admitere la tranzactionare sunt specifice fiecarui tip de piata.

Avantajele oferite de fiecare dintre piete, precum si alte informatii suplimentare importante sunt
disponibile in sectiunile dedicate, de pe site-ul BVB.

DEPOZITARUL CENTRAL

Este institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a


tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum
sunt definite in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, avand calitatea de administrator al
unui sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu
instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 1/2005 privind
sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, modificat si completat prin Regulamentul
BNR nr. 9/2005.

Infiintarea Depozitarului Central a reprezentat o conditie esentiala pentru operarea eficienta si cu


costuri reduse a operatiunilor post-tranzactionare, precum si pentru operatiunile transfrontaliere, in
perspectiva integrarii pietei de capital din Romania in cadrul pietei financiare unice europene. In acest
sens Depozitarul Central s-a infiintat prin externalizarea activitatii si a mecanismelor posttranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti, pe structura Regisco S.A., prin infuzia de capital a
B.V.B. (aport in natura si numerar) si prin transferul personalului specializat.
Depozitarul Central a inceput activitatea la data de 03 ianuarie 2007, in baza deciziei de autorizare a
functionarii emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare la data de 14 decembrie 2006, asigurand
prestarea serviciilor de depozitare si registru cu valori mobiliare, tranzactionate pe pietele
reglementate si in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare, precum si orice operatiuni in
legatura cu acestea.
Ulterior in baza autorizatiei de functionare emisa de BNR la data de 2 martie 2007, Depozitarul Central
si-a extins activitatea prin compensarea-decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare; prima zi de
decontare a fost 10 aprilie 2007, intrand astfel in deplina functionalitate si operationalitate. Conform
practicilor din tarile europene si a standardelor elaborate european, Depozitarul Central este o
institutie abilitata sa asigure evidenta unitara si centralizata a operatiunilor cu valori mobiliare
tranzactionate pe pietele reglementate sau n cadrul sistemelor alternative de tranzactionare.
La data de 12 aprilie 2007 a avut loc lansarea oficiala a Depozitarului Central, la care au fost prezente
personalitati marcante din sectorul financiar si bancar.
In luna mai 2007, Depozitarul Central a definitivat procedura de eliberare a extraselor de cont pe baza
de semnatura electronica, pentru ca participantii la sistemul de compensare-decontare si registru
(societati de servicii de investitii financiare si agenti custode) sa poata emite extrase de cont semnate
electronic. Depozitarul Central estimeaza ca implementarea acestui mecanism va conduce la cresterea

eficientei serviciilor destinate investitorilor si la reducerea timpului de raspuns la solicitarile acestora,


contribuind astfel la dezvoltarea pietei de capital din Romania.
Depozitarul Central este singura institutie din Romnia abilitata sa aloce si sa gestioneze codurile ISIN
(International Securities Identification Number) si codurile CFI (Clasification of Financial Instruments)
stabilite de International Organization of Standardization (ISO), fapt confirmat prin atestatul emis de
CNVM, la data de 25 ianuarie 2007. In acest sens, Depozitarul Central a preluat copia bazei de date de
la Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare pentru Valori Mobiliare S.A. (SNCDD),
baza de date ce cuprinde codurile ISIN si codurile CFI.
In iunie 2007, Depozitarul Central a fost admis ca membru al Asociatiei Agentiilor Nationale de
Numerotare (ANNA) in calitate de Agentie Nationala de Numerotare a instrumentelor financiare.
Din ianuarie 2007, Depozitarul Central este membru cu drepturi depline al Asociatiei Depozitarilor
Centrali din Europa (ECSDA European Central Securities Depositories Association.) ceea ce ii
faciliteaza accesul la informatii si cooperarea cu depozitarii centrali europeni. In calitate de membru
ECSDA si, totodata, detinand un rol important in piata de capital din Romania, Depozitarul Central are
ca obiectiv fundamental construirea unei piete puternice, compatibila cu standardele europene si
deschisa cooperarii cu institutii internationale similare. In acest sens Depozitarul Central isi propune sa
dezvolte noi servicii si reglementari, armonizate cu practicile europene, in beneficiul tuturor
participantilor la piata si sa devina un participant activ la initiativele europene in domeniu.

Decizia C.N.V.M. de autorizare a functionarii Depozitarului Central nr.3567 / 14.12.2006


Autorizatia B.N.R. de functionare a Depozitarului Central - 02.03.2007

CASA DE COMPENSARE BUCURESTI SA

Casa de Compensare Bucuresti este institutia care efectueaza operatiuni de inregistrare,


garantare, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate incheiate pe
piata reglementata la termen (Piata Derivatelor) administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti.
Casa de Compensare Bucuresti asigura derularea in mod corespunzator a operatiunilor
mentionate anterior prin indeplinirea functiilor de casa de compensare si contraparte centrala,
precum si aministrand riscurile la care este expusa o casa de compensare prin utilizarea de
mecanisme tehnice si instrumente specifice. Totodata, Casa de Compensare Bucuresti desfasoara
activitati cu privire la admiterea si mentinerea calitatii de membru compensator si agent de
compensare-decontare, precum si supravegherea activitatii acestora

INSTITUTUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA


Promovarea cuantumului international de cunostinte profesionale catre personalul societatilor
detinute public din Romania si perfectionarea acestora din punct de vedere teoretic si practic,
prin cooperare internationala si standardizarea expertizei (Principiile OCDE)
Derularea de programe de instruire in domeniul pietei de capital;
Promovarea cunoasterii realitatii economice si sociale nationale si internationale;
Derularea de proiecte, programe, seminarii si conferinte in scopul cresterii gradului de
cunoastere al participantilor la piata de capital, in general, si la piata bursiera, in special.

FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR

Fondul de Compensare a Investitorilor este persoana juridica, constituita in iunie 2005, sub
forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv aprobat de Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare. Fondul este infiintat conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu
modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile din Legea 297/2004 privind
piata de capital si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si
functionarea Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Obiectul principal de activitate al Fondului este colectarea contributiilor membrilor si
compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui
fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt
detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii
financiare.
Toti intermediarii autorizati sa presteze servicii de investitii financiare si societatile de
administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii, trebuie sa fie
membri ai Fondului.
Compensarea investitorilor se face in limita plafoanelor stabilite in conformitate cu
reglementarile CNVM. Incepand cu 01.01.2012, Fondul compenseaza in mod egal si
nediscriminatoriu, investitorii in limita unui plafon maxim, reprezentand echivalentul in lei a
20.000 euro/investitor

Despre Fond Fondul de Compensare a Investitorilor (Fondul) este persoan juridic,


constituit sub forma unei societi pe aciuni, n baza actului constitutiv, aprobat n
prealabil de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).
Misiune Administrarea unei scheme de compensare solide care s contribuie la
creterea ncrederii i a participrii investitorilor pe piaa de capital din Romnia
Valori Responsabilitatea fa de investitori i protejarea intereselor acestora
Cooperarea strns cu membrii Fondului, autoritatea de reglementare i instituiile
financiare Confidenialitatea informaiilor primite de la membrii Fondului Originea
Fondului n martie 1997 a fost publicat Directiva 97/9/CE privind schemele de
compensare a investitorilor. Aceast directiv face parte integrant din procesul de
creare a unei piee unice pentru serviciile financiare i i are originea n alt
directiv, Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de

investiii n domeniul valorilor mobiliare (Investment Services Directive). Directiva


93/22/CEE privind serviciile de investiii, nlocuit la 1 noiembrie 2007 prin Directiva
2004/39/CE privind pieele de instrumente financiare (MiFID), stabilea anumite
reglementri prudeniale care guvernau firmele de investiii din Uniunea European.
Aceste reglementri aveau ca scop protejarea fondurilor bneti i a valorilor
mobiliare ale investitorilor. n acest caz, prin investitor se nelege orice persoan
(fizic sau juridic) care a ncredinat fonduri bneti sau instrumente financiare
unei firme de investiii, n scopul prestrii de servicii de investiii financiare. Totui,
directiva nu coninea prevederi care s protejeze investitorii n cazul falimentului
unei firme care ducea la incapacitatea acesteia de a returna investitorilor valorile
mobiliare sau fondurile bneti. Tocmai pentru a acoperi acest neajuns, scopul
Directivei 97/9/CE a fost s furnizeze investitorilor un nivel minim de protecie.
Directiva stabilete un plafon de compensare de 20.000 EUR/investitor. n acest
sens, Romnia a negociat cu Uniunea European perioade de tranziie, astfel nct
acest plafon va fi atins n 2012. 2 n ceea ce privete modul de organizare i
finanare a schemelor de compensare a investitorilor, Directiva 97/9/CE las
libertate statelor membre ale Uniunii Europene. De aici a rezultat i diversitatea
modalitilor de funcionare, a finanrii compensaiilor i a stabilirii contribuiilor
membrilor. nfiinarea schemelor de compensare a investitorilor este considerat o
msur pentru creterea ncrederii i a participrii investitorilor la sistemul financiar.
Scopul Fondului n Romnia, Fondul a fost nfiinat n iunie 2005, avnd ca scop
compensarea investitorilor, n situaia incapacitii membrilor Fondului de a returna
fondurile bneti i/sau instrumentele financiare datorate sau aparinnd
investitorilor, care au fost deinute n numele acestora, cu ocazia prestrii de servicii
de investiii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiii. De
la nfiinare i pn n prezent Fondul nu a nregistrat nici un eveniment de natur
s genereze plata de compensaii.
Obiectul de activitate al Fondului Obiectul principal de activitate al Fondului este
colectarea contribuiilor membrilor i compensarea creanelor investitorilor
provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile bneti i/sau
instrumentele financiare datorate sau aparinnd investitorilor, care sunt deinute
i/sau administrate n numele acestora n cadrul prestrii de servicii de investiii
financiare. Compensarea investitorilor se face n limita plafoanelor stabilite n
conformitate cu reglementrile C.N.V.M.
Acionarii Fondului La nfiinare, Fondul a avut un numr de 73 de acionari fondatori
dintre care: 60 de societi de servicii de investiii financiare, 10 societi de
administrare a investiiilor, un intermediar instituie de credit, precum i Bursa de
Valori Bucureti i Bursa Electronic RASDAQ. Capitalul social iniial al societii a
fost n valoare de 109.500 lei. n prezent, capitalul social subscris i integral vrsat
al Fondului este de 344.350 lei (aproximativ 81.600 EUR) corespunztor unui numr
de 34.435 aciuni nominative, cu o valoare nominal de 10 lei, iar numrul

acionarilor este de 73. Conform reglementrilor legale n vigoare, acionarii


Fondului sunt intermediarii i societile de administrare a investiiilor care au n
obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiii. Pot fi
acionari ai Fondului i operatorii de pia, depozitarul central, precum i alte
entiti reglementate i supravegheate de C.N.V.M. Cadrul legal Fondul i
desfoar activitatea n conformitate cu prevederile din: Actul Constitutiv al
Fondului aprobat de C.N.V.M.; Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Legea nr. 297/2004 privind
piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare; Regulamentul C.N.V.M.
nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea i funcionarea Fondului de compensare a
investitorilor, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.10/2006, prin Regulamentul
C.N.V.M. nr.31/2006 i prin Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2008; Procedurile Fondului;
Legea contabilitii nr.82/1991 republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare; 3 Ordinul Ministerul Economiei i Finanelor nr.1752/2005 privind
aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificrile i completrile ulterioare; legislaia romn n vigoare. La nivelul
Uniunii Europene, domeniul este reglementat de Directiva 97/9/CE privind schemele
de compensare a investitorilor publicat n martie 1997.
Conducerea Fondului Administrarea Fondului este ncredinat unui Consiliu de
administraie, ales de Adunarea General a Acionarilor, pentru un mandat de 4 ani.
Consiliul de administraie este format din 5 membri, persoane juridice autorizate i
supravegheate de C.N.V.M., acionari ai Fondului, n baza unui contract de
administrare. Preedintele Consiliului de administraie este ales de Adunarea
General Ordinar a Acionarilor. Membrii Consiliului de administraie numesc
directorul executiv care conduce operativ activitatea curent a Fondului. Membrii
Fondului Toi intermediarii autorizai s presteze servicii de investiii financiare i
societile de administrare a investiiilor care administreaz portofolii individuale de
investiii trebuie s fie membri ai Fondului. Intermediarii i societile de
administrare a investiiilor din alte state membre ale Uniunii Europene, precum i
sucursalele acestora care presteaz, dup caz, servicii de investiii financiare sau
servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiii n Romnia, n baza
liberei circulaii a serviciilor pot deveni membri ai Fondului, dac nivelul plafonului i
ntinderea oferit de Fond depete nivelul i acoperirea oferit de schema de
compensare a investitorilor din statul membru de origine, n scopul suplimentrii
acoperirii de care investitorii si beneficiaz deja n virtutea apartenenei lor la
schema de compensare din statul membru de origine. n prezent, Fondul are 88 de
membri: 59 de societi de servicii de investiii financiare, 15 societi de
administrare a investiiilor i 14 intermediari instituii de credit. Resursele financiare
Pentru a asigura resursele financiare necesare pentru plata compensaiilor i pentru
funcionarea Fondului, membrii acestuia sunt obligai s plteasc Fondului
contribuia iniial i contribuia anual. Aceasta nseamn c investitorii nu
contribuie n nici un fel la constituirea resurselor Fondului. Pentru a dobndi

calitatea de membru al Fondului, un intermediar autorizat s presteze servicii de


investiii financiare sau o societate de administrare a investiiilor care are n obiectul
de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiii trebuie s plteasc
Fondului contribuia iniial. Contribuia iniial reprezint 1% din valoarea
capitalului iniial minim prevzut de legislaia privind piaa de capital, corespunztor
obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puin de echivalentul n lei a 1.000
EUR. Contribuiile anuale pltite de ctre membrii Fondului se calculeaz prin
aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul. Cota procentual este
stabilit de ctre consiliul de administraie al Fondului, pn la data de 1 martie a
fiecrui an calendaristic. 4 Referitor la baza de calcul, aceasta se calculeaz astfel:
a) pentru membrii - intermediari, este reprezentat de veniturile obinute din
comisioanele/tarifele aferente tranzaciilor cu instrumente financiare i din
activitile de custodie i administrare de instrumente financiare; b) pentru membrii
- societi de administrare a investiiilor, este reprezentat de veniturile obinute din
administrarea portofoliilor individuale de investiii, exclusiv veniturile obinute din
administrarea fondurilor de pensii; c) pentru membrii sucursale ale intermediarilor i
societilor de administrare a investiiilor din statele nemembre i pentru membrii intermediari i societi de administrare a investiiilor din statele membre sau
sucursalele acestora este reprezentat de veniturile realizate n Romnia din
tranzaciilor cu instrumente financiare, din activitile de custodie i administrare de
instrumente financiare i din administrarea portofoliilor individuale de investiii.
Contribuia anual se achit pn la data de 1 iunie a fiecrui an, conform
evidenelor contabile ntocmite la data de 31 decembrie a anului anterior. Valoarea
contribuiei anuale nu poate fi mai mic de 1.000 EUR.
n cazul n care resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligaiilor de
plat a compensaiilor, fiecare membru va plti o contribuie special egal cu cel
mult dublul contribuiei anuale aferente exerciiului financiar respectiv. Dac nici n
acest caz disponibilitile Fondului nu sunt suficiente pentru a acoperi n ntregime
obligaiile sale efective, Fondul poate contracta mprumuturi pe termen scurt care
s acopere n exclusivitate obligaiile generate de plata compensaiilor. Fondul nu
distribuie dividende i nu poate acorda mprumuturi. n cazul n care obine profit,
acesta nu este impozabil i este utilizat pentru sporirea resurselor Fondului, precum
i n scopul administrrii i funcionrii acestuia. Auditorul financiar al Fondului este
societatea Ernst & Young. Autoritatea de reglementare Autoritatea de reglementare
a Fondului este Comisia Naional a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.). Printre atribuiile
de supraveghere i control ale C.N.V.M. se numr: validarea reprezentanilor
persoanelor juridice alese n Consiliul de administraie i a directorului executiv al
Fondului; adoptarea i modificarea procedurilor Fondului; aprobarea majorrii,
diminurii, suspendrii sau relurii plii contribuiilor membrilor Fondului;
sancionarea membrului care nu i-a executat sau a executat necorespunztor
obligaia de plat a contribuiilor sau cea de transmitere a documentelor i
informaiilor solicitate, la cererea Fondului; stabilirea plafonului de compensare a

investitorilor; autorizarea actului constitutiv i a regulamentului de organizare i


funcionare a Fondului, precum i a modificrilor i completrilor acestora etc. De
asemenea, Fondul este obligat s prezinte C.N.V.M. un raport anual de activitate.
Plafonul de compensare Fondul compenseaz n mod egal i nediscriminatoriu
investitorii n limita unui plafon maxim reprezentnd echivalentul n lei a 20.000
EUR/investitor, plafonul prevzut de Directiva 97/9/CE privind schemele de
compensare a investitorilor. Deoarece pentru atingerea acestui 5 nivel Romnia a
negociat perioade de tranziie n procesul de aderare la Uniunea European,
plafonul maxim va fi atins n 2012, dup cum urmeaz: a) la data autorizrii
Fondului: echivalentul n lei a 1.000 EUR/investitor individual; b) ncepnd cu
01.01.2006: echivalentul n lei a 2.000 EUR/investitor individual; c) ncepnd cu
01.01.2007: echivalentul n lei a 4.500 EUR/investitor individual; d) ncepnd cu
01.01.2008: echivalentul n lei a 7.000 EUR/investitor individual; e) ncepnd cu
01.01.2009: echivalentul n lei a 9.000 EUR/investitor individual; f) ncepnd cu
01.01.2010: echivalentul n lei a 11.000 EUR/investitor individual; g) ncepnd cu
01.01.2011: echivalentul n lei a 15.000 EUR/investitor individual; h) ncepnd cu
01.01.2012: echivalentul n lei a 20.000 EUR/investitor individual. Compensarea
investitorilor Fondul compenseaz investitorii, n oricare din urmtoarele situaii: a)
C.N.V.M. a constatat c, pentru moment, din punctul ei de vedere, un membru al
Fondului, din motive ce sunt legate direct de situaia financiar a acestuia, nu este
n msur s-i ndeplineasc obligaiile rezultate din creanele investitorilor i nici
nu exist perspectiva de a-i onora aceste obligaii n cel mai scurt timp; b)
autoritatea judiciar competent, pentru motive legate direct sau indirect de
situaia financiar a unui membru al Fondului, a emis o hotrre definitiv, avnd ca
efect suspendarea posibilitii investitorilor de a-i exercita drepturile cu privire la
valorificarea creanelor asupra respectivei societi. Pentru recuperarea plilor
efectuate pentru compensarea fondurilor bneti i/sau a instrumentelor financiare,
Fondul se subrog de drept n drepturile investitorilor. Astfel, n cazul lichidrii
judiciare a membrilor si, Fondul se nscrie n tabloul creditorilor pentru o sum
egal cu plile efectuate pentru compensarea investitorilor. Investitori exceptai de
la compensare Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor
permite excluderea de la compensare a anumitor categorii de investitori. n
Romnia se aplic toate excluderile prevzute n directiv. Astfel, urmtoarele
categorii de investitori sunt exceptate de la compensare: a) investitori profesionali
i instituionali, inclusiv: firmele de investiii, n sensul legislaiei privind instituiile
de credit i adecvarea capitalului; instituii de credit, n sensul legislaiei privind
instituiile de credit i adecvarea capitalului; instituii financiare, n sensul
legislaiei privind instituiile de credit i adecvarea capitalului; societi de
asigurri; organisme de plasament colectiv; fonduri de pensii. Ali investitori
profesionali i instituionali stabilii prin reglementrile C.N.V.M.; b) organizaii
internaionale, guverne i alte autoriti ale administraiei publice centrale; c)
autoriti ale administraiei publice regionale i locale; d) administratori, inclusiv
conductori, directori sau alte persoane responsabile, persoane a cror

responsabilitate este ntocmirea auditului membrilor Fondului, acionarii acestora


avnd deineri mai mari de 5% din capitalul social, precum i investitori cu statut
similar n cadrul altor societi din acelai grup cu membrii Fondului; e) soi, rude i
afini pn la gradul I, precum i persoane care acioneaz n numele 6 organizaiilor
internaionale, al guvernelor i al altor autoriti ale administraiei publice centrale;
f) persoane juridice din cadrul aceluiai grup cu membrii Fondului; g) investitori care
s-au fcut rspunztori pentru sau au profitat de pe urma anumitor situaii n
legtur cu un membru al Fondului care au condus la dificultile financiare ale
membrului sau au fost de natur s conduc la deteriorarea situaiei financiare a
acestuia; h) societi crora, din cauza mrimii lor, nu li se permite ntocmirea unui
bilan prescurtat conform reglementrilor contabile aplicabile. Bucureti, septembrie
2010

BIBLIOGRAFIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://bvb.ro/Regulations/Tools/CapitalMarketInstitutions
http://www.fond-fci.ro/
http://www.guvernantacorporativa.ro/
http://www.casadecompensare.ro/
http://www.casadecompensare.ro/pages/prezentare.php
http://www.depozitarulcentral.ro/home/index.aspx
http://www.bvb.ro/
http://asfromania.ro/