Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lectie

Invatator ...........
Scoala...............
Data:...............
Clasa : a III.a
Aria curriculara : Limba si comunicare
Disciplina : Comunicare in limba romana
Tipul lectiei : de fixare si consolidare a cunostintelor
Unitatea de invatare : Unitatea 8
Continutul : Subiectul exprimat prin substantiv si pronume personal
Obiectiv cadru : Intelegerea continutului mesajului
Obiective de referinta :
2.5 sa utilizeze corect in exprimarea orala proprie elemente de constructie a
comunicarii studiate
3.6 sa recunoasca in texte diferite elemente de constructie a comunicarii
studiate
4.4 sa realizeze acordurile gramaticale in enunturile redactate
Obiectiv cadru : aplicarea cunostintelor dobandite despre subiect
Obiective operationale :
a) cognitive : O1- sa recunoasca si sa denumeasca partile de vorbire si de
propozitie studiate
O2- sa defineasca subiectul
O3- sa stie prin ce parti de vorbire se exprima subiectul
O4- sa foloseasca intrebarile corespunzatoare pentru aflarea
subiectului

O5- sa poata alcatui propozitii dupa cerinte


O6- sa identifice subiectele in enunturi
O7- sa alcatuiasca propozitii dupa scheme date
b) afective
O8 sa participe activ la ora
O9- sa se implice in activitatile de grup
O10- vor accepta solocitarile cadrului didactic si se vor mobiliza in vederea realizarii acestora

c) motrice
O11- sa-si dirijeze efortul pentru a scrie frumos
O11- sa utilizeze in conditii optime materialele necesare
O12- sa reprime tendinta de a manifesta miscari inutile
Resurse: A-Bibliografice
a) oficiale :programa scolara pentru disciplina Limba si Literatura Romana
Clasele a III a si a IV a ,Bucuresti 2014
Limba si Literatura Romana ,manual pentru clasa a III,Editura Ana
2005
b) pedagogice : Exercitii gramaticale clasele II-IV,Editura Patru Anotimpuri,2011
- aici nu stiu daca e corect e pusa cartea de gramatica din care am facut fisele de lucru
B- Metodologice
a) strategia didactica : mixta
b) metode si procedee : conversatia ,explicatia,exercitiul,problematizarea,metoda Cubul
c) mijloace didactice: fise de lucru,manual,cub,
d) forma de organizare : frontala,pe grupe,individuala
e) temporale : 50 minute
Desfasurarea lectiei
Secventele
lectiei

Momentul
organizator
ic

Ob.O
p.

Mentionar
ea
sarcinilor

Rezolvarea
sarcinilor

pregtirea
materialel
or pentru
buna
desfurar
e a orei;

*Cte
un
elev
va
rspunde
unei
solicitri;
restul vor
fi ateni i

Met
ode
si
proc
ede
e

Mijloac
e
didacti
ce

Forme
de
organiz
are

Modalit
ati de
evaluar
e

asigurarea
unui
climat
educativ
propice

Reactualizar
ea
cunostintelor

O1
O2
O3

vor aduce
completri
*Prezint
caietele de
teme i
civa
citesc
soluiile
gsite.