Sunteți pe pagina 1din 19

Elaborarea oţelului T130Mn135

prin metoda topirii cu oxidare parţială

Cap. I

Metoda de topire cu oxidare parţială:

Metoda de topire cu oxidare partiala este metoda cea mai des utilizata adaptandu-se
in limite largi posibilitatilor de aprovizionare cu materii prime si asigurand totodata calitatea
impusa otelurilor.
Incarcatura metalica trebuie sa asigure un continut de carbon cu 0,3-0,4% mai mare
decat continutul de carbon [C]0 la oprirea afinarii pentru otelurile de scule si de contructii si
mai mult, cand sunt impuse conditii strict limitative in ceea ce priveste continutul de incluziuni
nemetalice si gaze al otelurilor, pentru acestea fiind necesara o fierbere intensa si
indelungata. Valoarea [C]0 este admisa cu 0,05-0,1% sub limita inferioara a continutului de C
prescris de marca de otel elaborata, in cazul otelurilor nealiate si mai mica , pentru cele
aliate, pentru care in perioada de dezoxidare-aliere se utilizeaza feroaliaje cu continut de
carbon ridicat.
Incarcatura e compusa principial, din 45% deseuri de otel cu greutate specifica mare,
cate 20% cu greutate specifica mijlocie si mica si 15% fonta, aceasta din urma putand fi
inlocuita total sau partial de deseuri de otel cu greutate specifica mijlocie sau mica. Oxigenul
adus de incarcatura si cel din atmosfera agregatului asigura oxidarea a 70...100% din <Si>,
50% din <Mn>, 60% din <P>. Daca se incarca mai mult minereu <Si> se oxideaza complet,
<Mn>, <Cr>, <W> doua treimi, iar fosforul scade sub 0,02%, chiar la continut ridicat de [C] .
Adaosul total de minereu este cuprins uzual in limitele 1...2%, iar cel de var in limitele
3...4%. Pentru fluidificarea zgurii se adauga in incarcatura circa 0,5% adaosuri acide, apoi
bauxita si fluorina .
Din carbonul indepartat, aproape jumatate este oxidat in timpul topirii ultimului sfert din
incarcatura metalica.

Cap. II

Compoziţia chimică a oţelului T130Mn135 conform STAS xxxx:

Compoziţia chimică [%]


C Mn Si Ni P S
1,25 – 1,4 12,5 – 14,5 max. 1 max. 0,81 max. 0,11 max. 0,05

Compoziţia chimică a deşeurilor metalice utilizate:

Compoziţia chimică [%]


C Mn Si P S Fe
Deşeu I 0,75 1,45 0,32 0,05 0,045 97,385
Deşeu II 1,1 1,75 0,9 0,12 0,06 96,07

1
Compoziţia chimică a reducătorului:

Compoziţia chimică [%]


Reducător
C S Cenuşă Volatile
Cocs 80 2 13 5

Compoziţia chimică a feroaliajelor folosite pentru aliere:

Compoziţia chimică [%]


Aliaj
C Si Mn Cr Al P S Fe
FeSi 75 1 75 0,7 0,4 2,5 0,05 0,04 20,31
FeMn 7 7 1,5 80 - - 0,35 0,03 11,12

Compoziţia chimică a spărturilor de electrod:

Compoziţia chimică [%]


C Cenuşă
Spărturi de electrod 98 2

Compoziţia chimică a cenuşilor:

Compoziţia chimică [%]


Cenuşă
CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 P2O5
Cocs 5 1 48,7 25 20 0,3
Electrod 11,8 - 56,5 31,7 - -

Compoziţia chimică a materialelor auxiliare utilizate la elaborare:

Compoziţia chimică [%]


Material
CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaF2 P2O5 CO2 H2O S
Var 92 3,3 2,5 1 0,6 - 0,1 0,2 0,2 0,1
Minereu
0,1 0,3 6,25 2,5 90 - 0,15 - 0,7 -
de fier
Fluorină 0,4 - 3,1 0,2 0,8 95 - 0,3 - 0,2
Silică 0,6 - 97 0,6 1,3 - 0,5 - - -
Magnezită 3,5 90,25 3,45 0,8 2 - - - - -

2
Cap. III

Considerăm că:
 Calculele se vor efectua pentru 100kg de încărcătură metalică
 Coeficienţii de ardere pentru elemente se dau în tabelul următor:

Element Coeficient de ardere


C 0,2
Fe 0,02
Mn 0,5
P 0,6
S -
Si 1

 Încărcătura metalică este compusă din circa 70% deşeu metalic I şi 30% deşeu
metalic II
 Distribuţia fierului oxidat este dată în tabelul următor:

Compoziţia [%]
FeO Fe2O3 Volatilizat
12 3 85

Cap. IV

1. Calcule tehnologice în perioada de topire

a. Compoziţia chimică a încărcăturii metalice:

Deşeuri metalice Compoziţia chimică [%]


utilizate [%] C Mn Si P S Fe
Deşeu I 70 0,75 1,45 0,32 0,05 0,045 97,385
Deşeu II 30 1,1 1,75 0,9 0,12 0,06 96,07
Total 100 0,855 1,54 0,494 0,071 0,0495 96,9905

b. Compoziţia chimică a băii metalice la topire


Pentru compunerea încărcăturii se folosesc deşeuri metalice şi spărturi de electrozi
(carburant), astfel încât la sfârşitul perioadei de topire carbonul din baie să îndeplinească
condiţia:
[C ]t > (0,3% − −0,5%)[ C ] 0
Carbonul din încărcătură se calculează cu relaţia:
[C ]t
< C >=
1 − aC
termenul aC reprezintă coeficientul de ardere al carbonului (aC = 0,2). De asemenea
[C ]t = [C ] o + [C ] a
unde:
[C]t = carbonul la sfârşitul topirii
[C]o = carbonul la oprirea afinării
[C]a = carbonul ars în timpul afinării

3
Pentru oţelurile aliate conţinutul de carbon la oprirea afinării se consideră egal cu
limita inferioară a conţinutului de carbon prescris pentru marca de oţel elaborat, din care se
scade cantitatea de carbon adusă de feroaliaje în timpul dezoxidării – alierii (0,05% – 0,1%).
Cantitatea de carbon oxidată în perioada afinării se consideră a fi cuprinsă între 0,2% – 0,6%
pentru cuptoare cu căptuşeală refractară bazică.
[C ] o = 1,3 − 0,1 = 1,2 kg
[C ] a = 0,4 kg
rezultă
[C ]t = 1,2 + 0,4 = 1,6 kg
carbonul total din încărcătură va fi
1,6
< C >= = 2 kg
1 − 0,2
Încărcătura metalica asigură doar 0,855% din carbonul necesar. Diferenţa va proveni
din spărturile de electrozi, circa 1,145kg. Considerăm gradul de asimilare al carbonului din
carburant de circa 60%. Cantitatea de spărturi de electrozi necesară va fi:
1,145
q sp = = 1,9473 kg
0,98 * 0,6
În timpul topirii are loc oxidarea elementelor din încărcătură conform reacţiilor:
 C + O = CO
 Si + 2O = SiO 2
 Mn + O = MnO
 2 P + 5O = P2 O5
 Fe + O = FeO şi 2 Fe + 3O = Fe 2 O3
În urma oxidării vom avea:

Element Oxidat [kg] În baie [kg]


C 0,4 1,6
Fe 1,9398 95,0507
Mn 0,77 0,77
P 0,0426 0,0284
S - 0,0495
Si 0,494 -

Cantitatea de oxigen necesară oxidării elementelor (Oox) se calculează cu relaţia:


M 2M O M 5M O M 3M O
Oox = O * C ox + * Si ox + O * Mn ox + * Pox + ( O * 0,12 + * 0,03) * Fe ox
MC M Si M Mn 2M P M Fe 2M Fe
Înlocuind masele obţinem:
16 2 * 16 16 5 * 16 16 3 * 16
Oox = * 0,4 + * 0,494 + * 0,77 + * 0,0426 + ( * 0,12 + * 0,03) * 1,9398 = 1,3977
12 32 55 2 * 31 56 2 * 56
kg.
Cantitatea de oxigen rămasă în baia metalică la sfârşitul topirii se calculează cu relaţia:
M O 0,0124 + 0,05 * [C ]t
Ob = *
M FeO [C ]t
16 0,0124 + 0,05 * 1,6
şi obţinem Ob = 72 * 1,6
= 0,0128 kg.

Oxigenul util se calculează cu relaţia:


Ou = (Oox + Ob ) − (Org + Oatm )

Unde:

4
 Org = 0,45 kg
t inc
 Oatm = 0,1 * µ * ( + t top ) * ∑ q ds
2
0,08
Ou = 1,3977 + 0,0128 − 0,45 − [0,1 * 0,4 * ( +1,6) * 1] = 0,8949 kg
2
Oxigenul util este adus în baie prin introducerea de minereu de fier. 1kg de minereu de fier
cu 90% Fe2O3 conţine
3* M O
Omin = * 0,9 = 0,27 kg
2 * M Fe + 3 * M O
2 * M Fe
Fe min = * 0,9 = 0,63 kg
2 * M Fe + 3 * M O
Pentru a introduce 0,8817kg de oxigem trebuie introdusă o cantitate de minereu (qmin):
O 0,8827
q min = u = = 3,2693 kg
Omin 0,27
Odată cu introducerea minereului cantitatea de fier din baie se modifică astfel:
[Fe] t = 96,9905 - 1,9398 + 2,0597 = 97 ,1103 kg
La sfârşitul perioadei de topire compoziţia chimică a băii metalice va fi:

Element C Mn P S Si Fe Total
[kg] 0,4675 0,77 0,0284 0,0495 0 97,1103 98,4257
[%] 0,475 0,7823 0,0289 0,0503 0 98,6635 100

c. Compoziţia chimică a zgurii la topire

Din încărcătură trec în zgură o parte din fosfor, fier, mangan şi tot siliciul sub formă de oxizi.
Cantităţile de oxizi rezultate vor fi:
60
(SiO2): 0,494 * = 1,0586 kg
28
71
(MnO): 0,77 * = 0,994 kg
55
142
(P2O5): 0,0426 * = 0,0976 kg
62
72
(FeO): 1,9398 * 0,12 * = 0,2993 kg
56
160
(Fe2O3): 1,9398 * 0,03 * = 0,0831 kg
112
În încărcătură se introduc 3kg de var la 100kg de încărcătură, care vor introduce următoarele
cantităţi de oxizi:
(CaO): 3 * 0,92 = 2,76 kg
(MgO): 3 * 0,033 = 0,099 kg
(SiO2): 3 * 0,025 = 0,075 kg
(Al2O3): 3 * 0,01 = 0,03 kg
(Fe2O3): 3 * 0,006 = 0,018 kg
(P2O5): 3 * 0,001 = 0,003 kg

Pe lângă var se mai introduc în încărcătură şi 3,2693kg minereu de fier, care va aduce
următoarele cantităţi de oxizi:
(CaO): 3,2693 * 0,001 = 0,0033 kg
(MgO): 3,2693 * 0,003 = 0,0098 kg
(SiO2): 3,2693 * 0,0625 = 0,2043 kg
5
(Al2O3): 3,2693 * 0,025 = 0,0817 kg
(Fe2O3): 3,2693 * 0,9 = 2,9424 kg
(P2O5): 3,2693 * 0,0015 = 0,0049 kg
Din zidăria bolţii, făcută din silică, se consideră un consum de 0,2kg de cărămizi la 100kg de
încărcătură. Consumul se repartizează astfel:

Topire Afinare Dezoxidare – aliere


0,1kg 0,07kg 0,03kg

Cantităţile de oxizi rezultate vor fi:


(CaO): 0,1 * 0,006 = 0,0006 kg
(SiO2): 0,1 * 0,97 = 0,097 kg
(Al2O3): 0,1 * 0,006 = 0,0006 kg
(Fe2O3): 0,1 * 0,013 = 0,0013 kg
(P2O5): 0,1 * 0,005 = 0,0005 kg
Din zidăria vatrei şi a pereţilor, făcută din magnezită, se consideră un consum de 1,5kg de
material refractar la 100kg de încărcătură. Consumul se repartizează astfel:

Topire Afinare Dezoxidare – aliere


0,6kg 0,45kg 0,45kg

Cantităţile de de oxizi rezultate vor fi:


(CaO): 0,6 * 0,035 = 0,021 kg
(MgO): 0,6 * 0,9025 = 0,5415 kg
(SiO2): 0,6 * 0,0345 = 0,0207 kg
(Al2O3): 0,6 * 0,008 = 0,0048 kg
(Fe2O3): 0,6 * 0,02 = 0,012 kg

Spărturile de electrozi conţin şi 2% cenuşă. Cantitatea de cenuşă rezultată va fi:


0,02 * 1,841 = 0,0368 kg pentru 100kg de încărcătură.
Această cenuşă va produce următoarele cantităţi de oxizi:
(CaO): 0,0368 * 0,118 = 0,0043 kg
(SiO2): 0,0368 * 0,565 = 0,0208 kg
(Al2O3): 0,0368 * 0,317 = 0,0117 kg

În cadrul întregului proces de elaborare se consumă circa 0,82kg de electrod per 100kg
încărcătură. Consumul este repartizat astfel:

Topire Afinare Dezoxidare – aliere


0,492kg 0,164kg 0,164kg

Cantitatea de cenuşă rezultată din arderea electrozilor va fi:


q c = 0,492 * 0,02 = 0,0098
care la rândul ei va introduce în zgură următoarele cantităţi de oxizi:
(CaO): 0,0098 * 0,118 = 0,0012 kg
(SiO2): 0,0098 * 0,565 = 0,0055 kg
(Al2O3): 0,0098 * 0,317 = 0,0031 kg

Bazicitatea zgurii va fi calculată cu relaţia:


6
%CaO + % MgO
B=
% SiO2 + % Al2 O3
29 ,3399 + 6,8375
B= = 2,13
15 ,5816 +1,3869
Compoziţia finală a zgurii va fi:

Cantitatea de oxizi [kg] Total


Sursa
CaO MgO SiO2 Al2O3 FeO Fe2O3 MnO P2O5 [kg]
Încărcătura - - 1,0586 - 0,2993 0,0831 0,994 0,0976 2,5326

Var 2,76 0,099 0,075 0,03 - 0,018 - 0,003 2,985


Minereu 0,0033 0,0098 0,2043 0,0817 - 2,9424 - 0,0049 3,2464

Boltă 0,0006 - 0,097 0,0006 - 0,0013 - 0,0005 0,1

Zidărie 0,021 0,5415 0,0207 0,0048 - 0,012 - - 0,6

Cenuşă 0,0055 - 0,0263 0,0148 - - - - 0,0466

Kg 2,7904 0,6503 1,4819 0,1319 0,2993 3,0568 0,994 0,106 9,5106


Total
% 29,3399 6,8375 15,5816 1,3869 3,147 32,141 10,451 1,1145 100
5

2. Calcule tehnologice în perioada de afinare

a. Compoziţia chimică a băii metalice la afinare

1. Carbonul

Pentru o cantitate de baie metalică de circa 98,4257kg la 100kg de încărcătură şi


asigurarea unei fierberi adecvate, la sfârşitul afinării aceasta trebuie să conţină 1,2% carbon.
[C ] 0 = 98 ,4257 * 0,012 = 1,1811 kg
din care se vor oxida
1,6 −1,1811 = 0,4189 kg C
2. Manganul
La sfârşitul afinării baia metalică va conţine 0,5% mangan.
[ Mn ]0 = 98 ,4257 * 0,005 = 0,4921 kg
Din care se vor oxida
0,77 − 0,4921 = 0,2779 kg Mn

3. Siliciul
La sfârşitul afinării conţinutul de siliciu al băii metalice va fi
[ Si ]0 = 0 kg
4. Fosforul
La sfârşitul afinării conţinutul de fosfor din baia metalică va fi de circa 0,008% adică
[ P] 0 = 98 ,4257 * 0,00008 = 0,0079 kg
Din care se vor oxida
0,0284 − 0,0079 = 0,0205 kg P
5. Sulful
7
Se consideră că în perioada de afinare se îndepărtează circa 0,01kg S, în baie
rămânând 0,0395kg S.

b. Cantitatea de zgură la afinare

În perioada afinării pentru îndepărtarea fosforului (0,0079kg) este necesar mărirea


bazicităţii zguii la valori de 2,5 – 3. conţinutul mediu de P 2O5 va fi de 0,5%. Cantitatea de
zgură formată va fi:
0,0205 142
* * 100 = 9,39 kg
0,5 62
Considerând că din zgura rezultată în urma topirii se îndepărtează circa 70%, în
cuptor rămân:
q zg = 0,3 * 9,5106 = 2,8532 kg
Cantitatea totală de zgură în perioada afinării va fi:
q zga = 2,8532 + 9,39 =12 ,2432 kg

c. Calculul cantităţii de minereu

În perioada de afinare se oxidează următoarele elemente conform tabelului:


Element Cantitate [kg]
C 0,4189
Mn 0,2779
P 0,0205

Reacţiile de oxidare sunt:


1. FeO + C = Fe + CO (1)
2. 5 FeO + 2 P = 5 Fe + P2 O5 (2)
3. FeO + Mn = Fe + MnO (3)
Necesarul de oxid de fier pentru fiecare reacţie va fi:
72
0,4189 * = 2,5134 kg (1)
12
360
0,0205 * = 0,119 kg (2)
62
72
0,2779 * = 0,3638 kg (3)
55
în total 2,9962kg oxid de fier.
Pentru a se forma 2,9962kg de FeO din Fe2O3, conform reacţiei:
Fe 2 O3 + Fe = 3FeO
sunt necesare:
160
2,9962 * = 2,2194 kg Fe2O3 şi 2,9962 − 2,2194 = 0,7768 kg Fe.
216
3FeO
Formarea FeO are loc conform reacţiei de mai sus, pentru care Fe O = 1,35 . În vederea
2 3

determinării cantităţii de FeO şi Fe2O3 se utilizează raportul Fe din FeO / Fe din Fe2O3 = x/y =
= 2 – 4.
Rezultă sistemul de ecuaţii:

8
 x + 1,3 y = 75  x = 4,8% F → F e() e O
 ⇒
 x = 3y  y = 1,6% F → F 2eO( 3) e
Zgura de la afinare va conţine:
FeO 72
4,8 * = 4,8 * = 6,1714 % FeO
Fe 56
Fe 2 O3 160
1,6 * = 1,6 * = 2,2857 % Fe 2 O3
Fe 112

Pentru o baie metalică cu 1,55% C şi zgură cu bazicitatea B = 3, rezultă un conţinut de


oxigen în baie de 0,015%. Cantitatea de [FeO] echivalentă va fi:
72
[FeO ] = 0,015 * = 0,067 %
16
Activitatea FeO în zgură este dată de relaţia:
%[ O] 0,015
a (FeO ) = = = 0,065
[O]max 0,23
Compoziţia şi cantitatea de oxizi din zgura de afinare pentru un raport de bazicitate
B = 3 şi a(FeO) = 0,065.

Oxizi Procente molare Fracţiuni molare Mm Mo [gr]


FeO 5 0,05 3,6 1,6025
CaO+MgO+MnO 75 0,75 125,25 55,7534
SiO2+2P2O5+ 20 0,2 95,8 42,6441
1 1
Al2O3+ Fe2
2 2
O3
100 1 224,65 100

Zgura de afinare trebuie să conţină 1,6025 * 12 ,2432 / 100 = 0,1962 kg FeO. Din zgura
de topire se pastreaza circa 30%. Aceasta va conţine 0,2993 * 0,3 = 0,0898 kg FeO. Diferenţa
160
de 0,1064 kg va fi furnizată de minereul de fier sub forma 0,1064 * = 0,0788 kg Fe2O3.
216
Pentru formarea Fe2O3 se consumă 0,1064 −0,0788 = 0,0276 kg Fe.
Conform relaţiei Samarin – Chipman, în baia metalică la sfârşitul topirii, pentru
[C]t = 1,55 în soluţie se găsesc:
0,0124 + 0,05 * [C ]t
[ FeO ] = = 0,058 %
[C ]t
Adică
16
[O] = 0,058 * = 0,0129 %
72
În perioada de afinare baia metalică conţine 0,067% FeO deci se vor adăuga
98 160
(0,067 − 0,058 ) * = 0,0088 kg FeO. Vor fi necesare 0,0088 * = 0,0065 kg Fe2O3 si
100 216
0,0088 − 0,0065 = 0,0023 kg Fe. Necesarul total de Fe2O3 este de
2,2194 + 0,0788 + 0,0065 = 2,3047 kg Fe2O3.
9
Consumul total de Fe pentru formarea de FeO este 0,7768 + 0,0276 + 0,0023 = 0,8067
kg Fe.
Considerând că 10% din Fe2O3 trece în zgură şi 90% se reduce la FeO, cantitatea de
minereu necesara va fi
2,3047
q min = = 2,8453 kg minereu
0,9 * 0,9

d. Necesarul de var la afinare

Se cunosc următoarele:
• (CaO+MgO+MnO)=55,7534
• raportul de bazicitate B = 3

MnO este adus de:

• zgura de la topire: 9,5106 * 0,3 * 0,105 = 0,2996 kg


71
• elementele oxidate: 0,2779 * = 0,3587 kg
55
în total 0,2996 + 0,3587 = 0,6583 kg

MgO este adus de:

• zgura de la topire: 9,5106 * 0,3 * 0,0684 = 0,1952 kg


• minereul de fier: 2,8453 * 0,003 = 0,0085 kg
• vatră şi pereţi: 0,45 * 0,9025 = 0,4061 kg
• var: x*0,033 kg
în total (x*0,033+0,6098) kg.

CaO este adus de:

 zgura de la topire: 9,5106 * 0,3 * 0,2934 = 0,8371 kg


 minereul de fier: 2,8453 * 0,001 = 0,0028 kg
 vatra si pereti: 0,45 * 0,035 = 0,0158 kg
 bolta: 0,07 * 0,006 = 0,0004 kg
 var: x * 0,92 kg
in total (x*0,92+0,8561) kg
Deoarece (CaO+MgO+MnO) = 6,826 = 2,1242 + 0,953*x. Cantitatea necesara de var va fi
qvar = 4,9337 kg.

e. Compozitia chimica a baii metalice la sfarsitul afinarii

Cantitatea de fier din baia metalica la sfarsitul topirii este de 97,1103kg. Cantitatea de
fier obtinuta prin reducerea oxizilor elementelor este
56
2,9962 * = 2,3304 kg
72

Pentru oxidarea elementelor se consuma 0,8067 kg Fe sub forma de FeO. Cantitatea totala
de fier din baia metalica la sfarsitul afinarii va fi:
[ Fe ]o = 97 ,1103 + 2,3304 − 0,8067 = 98 ,634 kg
[C]0 = 1,15% si conform relatiei Samarin – Chipman:
10
0,0124 + 0,05 * 1,15
[ FeO ] = = 0,0614 %
1,15
Continutul de FeO din baia metalica este:
[ FeO ] = 0,0614 * 0,98 = 0,0602 %
Compozitia chimica a baii metalice la sfarsitul afinarii va fi:

Element
Masa Total
C FeO Fe Mn P S Si
[kg] 1,1811 0,0602 98,634 0,4921 0,0079 0,0395 0 100,4148
[%] 1,176 0,058 98,2266 0,49 0,0079 0,0393 0 100

f. Compozitia zgurii la afinare

Consumul de electrozi in perioada de afinare este de 0,16kg pentru 100kg. Electrozii


aduc 0,16 * 0,02 = 0,0032
kg cenusa.
Coeficientul de repartitie al sulfului va fi:
(S ) 0,2
ηS = = = 6,6
[ S ] 0,03
Compozitia si cantitatea de zgura din perioada de afinare vor fi:

Surse Total
Oxid Zgura Baia Minereu Var Vatra Bolta Cenusa
[kg] [%]
topire metalica pereti electrozi
CaO 0,8371 - 0,0028 4,539 0,0158 0,0004 0,0004 5,3955 57,8104
MgO 0,1952 - 0,0085 0,1628 0,4061 - - 0,7726 8,278
SiO2 0,4445 - 0,1778 0,1233 0,0155 0,0679 0,0019 0,8309 8,9027
Al2O3 0,0397 - 0,0711 0,0493 0,0036 0,0004 0,0010 0,1651 1,769
FeO 0,0899 - 0,1064 - - - - 0,1963 2,1037
Fe2O3 0,9170 - 0,2561 0,0296 0,0090 0,0009 - 1,2126 12,9925
MnO 0,2982 0,3587 - - - - - 0,6569 7,0384
P2O5 0,0317 0,0470 0,0043 0,0049 - 0,0004 - 0,0883 0,9461
S - 0,01 - 0,0049 - - - 0,0059 0,0632
Total 2,8533 0,4157 0,627 4,9138 0,45 0,07 0,0033 9,3331 100

3. Calculul cantităţii de gaze în perioada topire – afinare

In urma oxidarii carbonului din incarcatura se formeaza:


28
'
qCO = (0,4 + 0,4189 ) * = 1,9108 kg CO
12
Consumul de electrozi este de 0,656 kg in decursul topirii si afinarii. Consumul de
carbon este: 0,656 * 0,98 = 0,6429 kg, din care se ard 0,6429 * 0,4 = 0,2572 kg.
Consideram ca din cantitatea de carbon arsa 30% se oxideaza la CO 2 si 70% la CO.
Cantitatile rezultate sunt::

28
q "
CO = 0,2572* 0,7 * = 0,4200kg CO
12
si
44
'
q CO = 0,2572 * 0,3 * = 0,2829 kg CO2
2
12

11
Cantitatea de oxigen necesara pentru formarea CO si CO2 in timpul topirii si afinarii este
22 ,4
qO2 = 0,24 + 0,2057 = 0,4457 kg O2, care vor avea un volum de VO = 0,4457 * = 0,312 m3.
2
32
79
Masa de N2 corespunzatoare va fi: q N = 0,4457 * = 1,6767 kg, care va avea un volum de
2
21
22 ,4
V N 2 = 1,6767 * = 1,3414 m3. cantitatea si volumul de aer corespunzator vor fi:
28
q aer = q N 2 + qO2 = 0,4457 + 1,6767 = 2,1224 kg; Vaer = V N 2 + VO2 = 0,312 + 0,1,3414 = 1,6534 m3.
La incalzirea varului se degaja:
 Dioxid de carbon: qCO2 = (3 + 4,9337 ) * 0,002 = 0,0159 kg
''

 Apa: q H 2O = (3 + 4,9337 ) * 0,002 = 0,0159 kg


'

La incalzirea minereului se degaja: q H 2O = (3,2693 + 2,8453) * 0,007 = 0,0428 kg


''

Presupunem ca temperatura aerului este de 20°C, presiunea atmosferica 760mm


coloana Hg, umiditatea relativa 70%. In aceste conditii tensiunea vaporilor saturati va fi
17,5mm Hg. Tensiunea vaporilor in aer va fi:
p =17 ,5 * 0,7 =12 ,25 mm Hg
Cantitatea de aer umed va fi:
273 + 20 760
V = 1,6534 * * = 1,8036 m3
273 760 −12 ,25
Punctul de roua pentru p = 12,25mm Hg este t’ = 14°C. Greutatea vaporilor de apa dintr-un
metru cub de aer atmosferic va fi:
12 ,25
W = 0,29 * = 0,0124 kg
273 + 14
Umiditatea adusa de aer va fi:
q H''' 2O = 0,0124 * 1,8036 = 0,0223 kg
Cantitatea totala de vapori de apa va fi q H 2O = 0,0159 + 0,0428 + 0,0223 = 0,071 kg
Vaporii de apa se reduc cu CO conform reactiei:
H 2 O + CO = H 2 + CO 2
formandu-se o cantitate de hidrogen egala cu:
2
q H 2 = 0,071 * = 0,0079 kg
18
Pentru formarea hidrogenului se consuma o cantitate de CO egala cu
28 44
q '''
CO = 0,071 * = 0,1104 kg, rezultand o cantitate de CO2 egal cu q CO
'''
= 0,1104 * = 0,1735
18 2
28
kg.
Cantitatea de gaze din perioadele de topire si afinare:

Gazul CO CO2 H2 N2 Total


[kg] 2,2204 0,4723 0,0079 1,6767 4,3773
[%] 50,7253 10,7898 0,1805 38,3044 100

4. Bilanţul de materiale în perioada topire – afinare

Intrari:

12
Deseu I 70
Deseu II 30
Sparturi de electrozi 1,9473
Minereu de fier 6,1146
Var 7,9337
Magnezita 1,05
Silica 0,17
Electrozi 0,656
Aer 2,1224
Total 119,994

Iesiri:

Baia metalica 100,4148


Zgura 12,2432
Gaze 4,3773
Fier volatilizat 1,6488
Total 118,6841

119 ,994 −118 ,6841


Eroarea de calcul: ε = 119 ,994
* 100 =1,0916 %

5. Calcule tehnologice în perioada de dezoxidare – aliere

a. Calculul cantitatii de zgura

Pentru otelul T130Mn135, dezoxidarea are loc sub zgura alba care trebuie sa asigure
o desulfurare avansata. La sfarsitul afinarii continutul de sulf a fost de 0,0393%,iar la sfarsitul
dezoxidarii se impune un continut de 0,015% deci trebuie indepartate 0,0243%, respectiv
100 ,4148
0,0243 * = 0,0244 kg S.
100
Conform coeficientului de repartitie a sulfului:
(S )
η= = 20
[S ]
zgura va contine ( S ) = η * [ S ] = 20 * 0,0243 = 0,486 % S. Cantitatea de zgura rezultata va fi:
100
0,0244 = 5,0206 kg.
0,486
Zgura din perioada de dezoxidare se va forma din:
 5% din zgura de la afinare: 0,05 * 5.0206 = 0,2510 kg
 Bolta: 0,03kg
 Vatra si pereti: 0,45kg
 Amestecul pentru formarea zgurii si dezoxidarea prin difuzie. Cantitatea de
amestec va fi: 5,0206 − (0,2510 + 0,03 + 0,45 ) = 4,2896 kg, repartizata astfel:
o Var: 1kg/100kg
o Fluorina: 0,2kg/100kg
o Restul (3,0896kg) pentru amestecul de formare a zgurii albe
Conform datelor practice, vor rezulta urmatoarele proportii var : cocs : FeSi : CaF 2 = 5 : 1,5 : 1,5 : 1
Adica 3,0896 / 9 = 0.3433 kg reprezinta echivalentul unei parti. Amestecul va avea urmatoarea
compozitie:

Element Var cocs FeSi CaF2


13
Cantitate 1,7165 0,515 0,515 0,3334

b. Compozitia preliminara a zgurii

Oxizii care intra in compozitia zgurii provin din:

 Zgura de la afinare
5,3955
(CaO): 0,4666 * 9,3331 = 0,2697 kg
0,7726
(MgO): 0,4666 * 9,3331 = 0,0386 kg
0,8309
(SiO2): 0,4666 * 9,3331 = 0,0415 kg
0,1651
(Al2O3): 0,4666 * 9,3331 = 0,0083 kg
0,1963
(FeO): 0,4666 * 9,3331 = 0,0098 kg
1,2126
(Fe2O3): 0,4666 * 9,3331 = 0,0606 kg
0,6569
(MnO): 0,4666 * 9,3331 = 0,0328 kg
0,0883
(P2O5): 0,4666 * 9,3331 = 0,0044 kg
0,0059
(S): 0,4666 * = 0,0003 kg
9,3331
In total 0,4666kg.

 Din bolta
(CaO): 0,03 * 0,006 = 0,0002 kg
(SiO2): 0,03 * 0,97 = 0,0291 kg
(Al2O3): 0,03 * 0,0006 = 0,0002 kg
(Fe2O3): 0,03 * 0,013 = 0,0004 kg
(P2O5): 0,03 * 0,0005 = 0,0001 kg
In total 0,03kg

 Din vatra si pereti


(CaO): 0,45 * 0,035 = 0,0158 kg
(SiO2): 0,45 * 0,0345 = 0,0155 kg
(MgO): 0,45 * 0,9025 = 0,4062 kg
(Al2O3): 0,45 * 0,008 = 0,0036 kg
(Fe2O3): 0,45 * 0,02 = 0,0090
In total 0,45kg
 Din var
Cantitatea de var introdusa este de 2,7165kg. Aceasta cantitate va aduce in zgura:
(CaO): 2,7165 * 0,92 = 2,4992 kg
(SiO2): 2,7165 * 0,025 = 0,066 kg
(MgO): 2,7165 * 0,033 = 0,0896 kg
(Al2O3): 2,7165 * 0,01 = 0,0272 kg
(Fe2O3): 2,7165 * 0,006 = 0,0163 kg
(P2O5): 2,7165 * 0,001 = 0,0027 kg
(S) : 2,7165 * 0,001 = 0,0027 kg
In total 2,7165kg
14
 Din fluorina
Cantitatea de fluorina introdusa in cuptor este de 0,5433kg, rezultand urmatoarele cantitati
de oxizi:
(CaO): 0,5433 * 0,004 = 0,0022 kg
(SiO2): 0,5433 * 0,031 = 0,0168 kg
(Al2O3): 0,5433 * 0,002 = 0,0011 kg
(Fe2O3): 0,5433 * 0,008 = 0,0043 kg
(CaF2): 0,5433 * 0.95 = 0,5161 kg
(S): 0,5433 * 0,002 = 0,0011 kg
In total 0,5433kg

 Din cenusa cocsului si sparturi de electrozi


Cantitatea de cenusa este 0,515 * 0,13 + 0,164 * 0,02 = 0,0702 kg, aducand in zgura
urmatoarele cantitati de oxizi:
(CaO): 0,067 * 0,005 + 0,0032 * 0,118 = 0,0037 kg
(SiO2): 0,067 * 0,487 + 0,0032 * 0,565 = 0,0344 kg
(Al2O3): 0,067 * 0,25 + 0,0032 * 0,317 = 0,0178 kg
(Fe2O3): 0,067 * 0,2 = 0,0134 kg
In total 0,0702kg

 Din FeSi75
Cantitatea de siliciu care se oxideaza din FeSi75 introdus pentru formarea zgurei albe
60
este de 0,515 * 0,75 * 0,3 = 0,1159 kg. In zgura vor trece 0,1159 * = 0,2483 kg SiO2. Restul
28
de oxizi sunt in cantitati neglijabile.
Compozitia preliminara a zgurii in perioada de dezoxidare este:

Oxid Zgura Var CaF2 Bolta Vatra, Cenusi FeSi75 Otel Total
afinare pereti [kg] [%]
CaO 0,2697 2,4992 0,0022 0,0002 0,0158 0,0037 - - 2,7908 58,391
SiO2 0,0415 0,066 0,0168 0,0291 0,0155 0,0344 0,2483 - 0,4516 9,4487
MgO 0,0386 0,0896 - - 0,4062 - - - 0,5344 11,1811
Al2O3 0,0083 0,2771 0,0011 0,0002 0,0036 0,0178 - - 0,3081 6,4463
FeO 0,0098 - - - - - - - 0,0098 0,205
Fe2O3 0,0606 0,0163 0,0043 0,0004 0,0090 0,0134 - - 0,1040 2,176
MnO 0,0328 - - - - - - - 0,0328 0,6862
CaF2 - - 0,5161 - - - - - 0,5161 10,7982
P2O5 0,0044 0,0027 - 0,0001 - - - - 0,0067 0,1402
S 0,0033 0,0027 0,0011 - - - - 0,0244 0,0315 0,6591
Total 0,4666 2,7165 0,5433 0,03 0,45 0,0702 0,2483 0,0244 4,7795 100

c. Dezoxidarea prin difuzie

Cantitatea de oxigen din baia metalica de la oprirea afinarii este mult mai mare decat
cantitatea teoretica de oxigen aflata in echilibru cu carbonul.
[ FeO ]0 = 0,058 %
16
Adica [O]0 = 0,058 * = 0,0129 %
72

15
Din practica tehnologica,la oprirea afinarii cantitatea de oxigen din baie este cuprinsa
intre 0,08% – 0,20%. Pentru realizarea dezoxidarii prin difuzie si prin precipitare cu Mn, Si si
72
Al, se adopta valoarea [O]0 = 0,08%, rezultand [ FeO ] = 0,08 * = 0,36%
16
In urma procesului de dezoxidare prin difuzie (extractie) sub zgura alba se considera
ca se indeparteaza circa 30% din [O], adica 0,08 * 0,3 = 0,024 % . De asemenea consideram ca
40% din oxigenul dizolvat in zgura se indeparteaza cu carbonul din cocs, iar 60% cu siliciul
din FeSi75.
Considerand temperatura baii metalice la sfarsitul afinarii de 1600°C si procentul de
(FeO) = 2,1037 atunci:
[ FeO ]
LFeO = = 0,0155
( FeO )
Deci,
[ FeO ] = 0,0155 * 2,1037 = 0,0326 %
Concomitent cu dezoxidarea are loc si procesul de desulfurare conform reactiei:
(CaO ) +[ FeS ] = (CaS ) +[ FeO ]
In urma reactiei se formeaza:
56 + 16
0,0244 * = 0,0549 kg FeO
32
Consumandu-se circa
40 + 16
0,0244 * = 0,0427 kg CaO
32
Se admite ca din zgura se indeparteaza circa 90% oxigen, se reduc complet MnO,
Fe2O3, P2O5 si 80% din FeO. Vor fi reduse urmatoarele cantitati de oxizi din zgura
preliminara:
 (0,0549 + 0,0098 ) * 0,8 = 0,0518 kg FeO
 0,1040 * 1 = 0,1040 kg Fe2O3
 0,0328 * 1 = 0,0358 kg MnO
 0,0067 * 1 = 0,0067 kg P2O5
In urma reducerii cu carbon a zgurii in baia metalica vor intra:

Oxid Masa [kg] Reactia Consum C [kg] In baie [kg]


FeO 0,0207 FeO + C = Fe + CO 0,0035 0,0161
MnO 0,0143 MnO + C = Mn + CO 0,0024 0,0111
P2O5 0,0027 P2 O5 + 5C = 2 P + 5CO 0,0011 0,0012
Fe2O3 0,0416 Fe 2 O3 + 3C = 2 Fe + 3CO 0,0094 0,0291

Consumul de carbon va fi de 0,0164kg

In urma reducerii cu siliciu a zgurii in baia metalica vor intra

Oxid Masa [kg] Reactia Consum [Si] In baie [kg]


FeO 0,0311 2 FeO + Si = 2 Fe + SiO 2 0,0060 0,0242
MnO 0,0215 2 MnO + Si = 2 Mn + SiO 2 0,0042 0,0166
P2O5 0,0040 2 P2 O5 + 5Si = 4 P + 5SiO 2 0,0020 0,0017
Fe2O3 0,0624 2 Fe 2 O3 + 3Si = 4 Fe + 3SiO 2 0,0164 0,0437

28 + 32
Consumul de siliciu va fi de 0,0286kg si se vor forma 0,0286 * = 0,0613 kg SiO2
28

d. Dezoxidarea prin precipitare


16
Dezoxidarea prin precipitare se face cu ajutorul manganului, siliciului si aluminiului.
Dupa dezoxidarea prin difuzie continutul de oxigen din baia metalica va fi [O]b = 0,08 – 0,024
= 0,056%.

 Dezoxidarea cu mangan

Necesarul de mangan este:


[ Mn ] nec = [ Mn ] dez + [ Mn ] al
Pentru calculul necesarului de mangan se pleaca de la reactia:
[ Mn ] +[ FeO ] = [ Fe ] + ( MnO )
Prin dezoxidarea prin precipitare, manganul va indeparta urmatoarea cantitate de
oxigen: ∆OMn = [O ] B − [O]C = 0,056 − 0,013 = 0,043 %
Pentru dezoxidare si aliere necesarul de mangan va fi:
M
[ Mn ] nec = ∆OMn * Mn + ([ Mn ] f − [ Mn ]O )
MO
55
Adica 0,043 * + (14 ,5 − 0,4921 ) = 14 ,1557 kg
16
[ Mn ] D 0,1478
Oxidarea manganului va fi: a Mn = *100 = *100 = 1,0441 %
[ Mn ] Nec 14,1557
Pentru aliere se vor utiliza 75% mangan metalic si 25% FeMn 7. Cantitatile necesare vor fi:
100
M FeMn 7 = 14 ,1557 * * 0,9894 * 0,25 = 4,3768 kg
80
100
M Mn = 14 ,1557 * * 0,9894 * 0,75 = 10 ,5126 kg
99 ,92

 Dezoxidarea cu siliciu

Pentru dezoxidare se foloseste FeSi 75. [Si]f = 0,6% este in echilibru, la 1600°C, cu
[O]Si = 0,008%. Reactia de dezoxidare cu siliciu este
[ Si ] + 2[ FeO ] = 2[ Fe ] + ( SiO 2 )
Prin dezoxidare siliciul va indeparta urmatoarea cantitate de oxigen:
∆OSi = [O]C − [O] Si = 0,013 − 0,008 = 0,005 %
Cantitatea de siliciu necesara pentru dezoxidare si stabilirea continutului final va fi:
M Si
[ Si ] N = ∆OSi * + [ Si ] F − [ Si ]0 − [ Si ] FeMn 7 − [ Si ] Z
2*MO
Adica:
28
0,005 * + 0,6 − 0 − 0,0657 − 0,1159 = 0,4228 kg
32
[ Si ] D 0,0044
Oxidarea siliciului va fi: a Si = *100 = * 100 = 1,0348 %
[ Si ] N 0,4228
Cantitatea necesara de FeSi 75:
100 100
M FeSi 75 = 0,4228 * * 0,9894 * = 0,7968 kg
75 70

 Dezoxidarea cu aluminiu

Pentru dezoxidare se foloseste aluminiu in calupuri. Dupa dezoxidarea cu aluminiu


cantitatea de oxigen ramasa dizolvata in otel este [O] Al = 0,005%, adica [FeO] = 0,0225%.
Reactia de dezoxidare este 2[ Al ] + 3[ FeO ] = 3[ Fe ] + ( Al 2 O3 ) .
17
Cantitatea de oxigen indepartata din baie va fi:
∆O Al = [O ] Si − [O ] Al = 0,008 − 0,005 = 0,003 %
Necesarul de aluminiu pentru dezoxidare:
2 * M Al 54
M Al = ∆O Al * = 0,003 * = 0,0034 kg
3* M O 48

e. Compozitia chimica si cantitatea finala de zgura din perioada de


dezoxidare

Fluorina reactioneaza cu oxidul de siliciu conform reactiei:


2CaF 2 + SiO 2 = 2CaO + SiF 4 ↑
Pentru formarea SiF4 se consuma
28 + 2 * 16
0,5161 * 0,5 * = 0,0993 kg SiO2
2 * (40 + 2 * 19 )
formandu-se
28 + 4 * 19
0,5161 * 0,5 * = 0,1720 kg SiF4
2 * (40 + 2 * 19 )
si
2 * (40 + 16 )
0,5161 * 0,5 * = 0,1853 kg CaO
2 * 78
In urma reactiei de desulfurare (CaO ) +[ FeS ] = (CaS ) +[ FeO ] se vor consuma:
56
CaO: 0,0315 * = 0,0551 kg
32
Si vor rezulta:
72
FeO: 0,0315 * = 0,0709 kg
32
72
CaS: 0,0315 * = 0,0709 kg
32
Pentru reactia CaO + S + C = CaS + CO sunt necesare
56
CaO: 0,0315 * = 0,05513 kg
32
12
C: 0,0244 * = 0,0091 kg
32
si vor rezulta:
72
0,0315 * = 0,0709 kg CaS
32
28
0,024 * = 0,012 kg CO
56
Din FeSi 75 introdus pentru dezoxidarea prin precipitare, cantitatea de Si care se va
oxida va fi: Si OX = 0,0044 + 0,7968 * 0,75 * 0,3 = 0,1837 kg. In zgura vor trece
60
0,1837 * = 0,3936 kg SiO2.
28
102
De asemenea vor mai trece in zgura si (0,0044 + 0,7968 ) * 0,025 * = 0,0363 kg Al2O3.
54
Din FeMn 7 vor trece in zgura:
71
0,1478 * = 0,1908 kg MnO
55
60
4,3768 * 0,015 * = 0,1407 kg SiO2.
28
102
Cantitatea de Al2O3 rezultata in urma oxidarii aluminiului este 0,0034 * = 0,0064 kg
54
18
Compozitia si greutatea zgurii:

Oxidul Zgura Var CaF2 bolta Vatra cenusi FeSi FeMn Al Otel
Des
pereti fura
CaO 0,2697 2,4992 0,0022 0,0002 0,0158 0,0037 - - - - 0,11
SiO2 0,0415 0,066 0,0168 0,0291 0,0155 0,0344 0,3936 0,1407 - - -
MgO 0,0386 0,0896 - - 0,4062 - - - - - -
Al2O3 0,0083 0,2771 0,0011 0,0002 0,0036 0,0178 0,0363 - 0,0064 - -
MnO 0,0328 - - - - - - 0,1908 - - -
FeO 0,0098 - - - - - - - - - 0,07
Fe2O3 0,0606 0,0163 0,0043 0,0004 0,0090 0,0134 - - - - -
P2O5 0,0044 0,0027 - 0,0001 - - - - - - -
CaF2 - - 0,5161 - - - - - - - -
CaS - - - - - - - - - - 0,14
S 0,0033 0,0027 0,0011 - - - - - - 0,0244 -
SiF4 - - - - - - - - - - -
Total 0,4666 2,7165 0,5433 0,03 0,45 0,0702 0,4299 0,3135 0,0064 0,0244

f. Alierea otelului

Otelul trebuie sa contina si maxim 0,8% nichel. Cantitatea de Ni introdus pentru o


0,5
compozitie cu 0,5% va fi M Ni = 0,9894 * 0,99 * 0,9 = 0,5552 kg /100kg

Compozitia chimica a otelului este data in tabel:

Element Comp. Introdus cu Dezo- Con- Total


afinare FeMn7 Mn FeSi75 Ni xidare sum [kg] [%]
C 1,1811 0,3064 0,001 0,008 - 0,02 0,015 1,5015 1,29
Mn 0,4921 3,5015 10,504 0,0056 - 0,0114 0,1478 14,367 12,35
2
Si - 0,0657 0,001 0,5976 - - 0,1837 0,4806 0,004
Ni - - - - 0,5552 - - 0,5552 0,005
Al - - - 0,0199 - - 0,0034 0,0165 0,0001
P 0,0079 0,0153 0,001 0,0004 - 0,0017 - 0,0111 0,0001
S 0,0395 0,0013 0,004 0,0003 - - 0,0138 0,0589 0,0005
Fe 98,634 0,4867 0,001 0,1618 - 0,063 - 99,3465 85,40
Total 100,3546 4,3768 10,5126 0,7968 0,5552 0,0961 0,3637 116,332 100

6. Calculul cantităţii de gaze în perioada de dezoxidare – aliere

In perioada de dezoxidare – aliere se consuma 0,164kg de electrozi adica


0,164 * 0,98 = 0,1607
kg C

7. Bilanţul de materiale al şarjei

19