Sunteți pe pagina 1din 7

REGULAMENT privind desf`[urarea

Programului de Granturi Raiffeisen Comunit`]i, edi]ia 2016


Programul de Granturi Raiffeisen Comunit`]i, aflat la cea de-a asea edi]ie, este primul de acest gen de
pe pia]a bancar` romneasc`. Programul reprezint` un concurs online de proiecte de responsabilitate
social`, de dimensiuni mici sau mijlocii, derulate \n comunit`]ile \n care Raiffeisen Bank S.A. \[i
desf`[oar` activitatea. Scopul principal al programului este de a \ncuraja organiza]iile [i institu]iile din
Romnia s` dezvolte [i s` implementeze programe de responsabilitate social` \n beneficiul comunit`]ii,
care s` duc` la \mbun`t`]irea nivelului de trai din Romnia. De asemenea, Raiffeisen Bank S.A. poate
susine organizaiile ctigtoare prin diseminare de cunotine i/sau aciuni de voluntariat.
Prezentul regulament prezint` informa]ii despre modul de implementare a activit`]ilor ce vor fi \ntreprinse
\n cadrul Programului de Granturi Raiffeisen Comunit`]i pe toat` perioada desf`[ur`rii lui. De asemenea,
regulamentul cuprinde o serie de reguli ce trebuie respectate pentru participarea \n cadrul acestui
program.
Organizator al Programului de Granturi Raiffeisen Comunit`]i, edi]ia 2015 (Programul de granturi sau
Program) este Raiffeisen Bank S.A., persoan` juridic` romn`, societate administrat` \n sistem dualist,
cu sediul \n Bucure[ti, Cl`direa Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, etaj 4, \nregistrat` \n Registrul
Bancar nr. RB-PJR-40-009/1999, num`r de ordine \n Registrul Comertului J 40/44/1991, Cod unic de
\nregistrare 361820, Cod de \nregistrare \n scopuri de TVA RO361820, avnd un capital social \n sum`
de 1.200 milioane lei, integral v`rsat, reprezentat legal prin Corina Vasile n calitate de Director,
Direcia Comunicare i Relaii Publice.
SEC}IUNEA 1. Procesul de \nscriere
|nscrierea se face pe blogul Raiffeisen Comunit`]i (www.raiffeisencomunitati.ro), unde se desf`[oar`
Programul de Granturi, respectnd urm`torii pa[i:
nregistrare cont nou:
1. Accesa]i www.raiffeisencomunitati.ro;
2. Intra]i \n sec]iunea Program de granturi;
3. V` nregistra]i cu un cont nou mergei la meniul Contul meu, apoi click pe nregistrai-v;
4. Dup` completarea tuturor cmpurilor i \nregistrare, ve]i primi mesajul V` mul]umim pentru
\nregistrare! Un mesaj a fost trimis pe adresa dumneavoastr` de e-mail. Pentru activarea contului, v`
rug`m s` accesa]i linkul din acel mesaj. V` mulumim!;
5. Da]i click pe link-ul transmis de Raiffeisen Comunit`]i (raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro) pe adresa
de e-mail cu care v-a]i \nregistrat pentru a v` activa contul nou creat;
6. Vei fi direcionat pe platform`, unde trebuie s` v` autentificai cu userul i parola cu care v-ai
nregistrat.
Autentificare utilizator existent (pentru cei care [i-au creat deja un cont ncepnd cu iulie 2014):
1. Accesa]i www.raiffeisencomunitati.ro;
2. Intra]i \n sec]iunea Program de granturi;
3. Introduce]i e-mail [i parola folosite la nregistrarea contului dvs.
SEC}IUNEA 2: Perioada de desfurare
Programul de Granturi se va desf`[ura \n perioada 1 iulie 16 septembrie 2016, \n trei etape:
Etapa I: 1 iulie1 august 2016 (inclusiv) - depunerea propunerilor de proiect
Aceast` etap` e urmat` de o perioad` de verificare a eligibilit`ii aplicaiilor de c`tre Asociaia pentru
Relaii Comunitare, ce va fi realizat` ntre 2 i 12 august 2016. Lista proiectelor calificate va fi anun]at`
pe data de 15 august 2016.

Etapa a II-a: 1531 august 2016 jurizare intern` a proiectelor calificate.


Etapa a III-a: 115 septembrie 2016 (inclusiv, pn` la ora 17.00) cele mai apreciate 20 de
proiecte finaliste vor fi supuse votului public.
Lista celor 10 proiecte c[tig`toare, cu cele mai multe voturi, va fi anun]at` n cel mult 3 zile lucr`toare
de la nchiderea ultimei etape din concurs, dup` verificarea [i validarea de c`tre Raiffeisen Bank S.A. a
voturilor \nregistrate.
SEC}IUNEA 3. Buget de finan]are
3.1 Bugetul total al Programului de Granturi este n limita a 100.000 (unasut`mii) EUR, echivalent \n
RON la data ncheierii perioadei de desf[urare a programului.
3.2 Bugetul solicitat pentru fiecare proiect trebuie s` aib` valoarea de 45.000 (patruzeciicinci) RON
(10.000 de euro echivalent). De asemenea, \n propunerea de proiect, trebuie ata[at bugetul total necesar
pentru proiect (folosi]i modelul de buget din formularul de aplicare), cu sumele alocate din contribu]ie
proprie sau din alte surse de finan]are.
SEC}IUNEA 4. Criterii de participare i formulare de aplicare
4.1 Criterii de participare:
Aplicantul trebuie s` se asigure c` ndepline[te criteriile de eligibilitate (detaliate la Seciunea 6);
Conform politicii de sponsorizare, Raiffeisen Bank S.A. nu sponsorizeaz partide politice, culte
religioase sau instituii care au ca obiectiv promovarea unei orient`ri de cult.
Nu este permis ca un aplicant s fie totodat` partenerul altui proiect depus spre finanare n
acest concurs.
Un proiect nu poate fi depus spre finanare de mai muli aplicani/ mai multe organizaii.
Dac` proiectul depus este acceptat n urma verific`rii eligibilit`ii i evalu`rii interne realizate de
Raiffeisen Bank S.A., acesta va intra pe lista scurt` de proiecte ce va fi supus` votului public.
4.2. Formular de aplicare:
Prima etap presupune completarea unui formular tip, disponibil online la data
deschiderii/inceperii primei etape, \n sec]iunea Program de granturi de pe
www.raiffeisencomunitati.ro;
Formularul con]ine cmpuri de completat n mod obligatoriu, ce permit un num`r limitat de
caractere, care nu poate fi dep`[it;
Odat` trimis, formularul de aplicare nu mai poate fi modificat, ci doar vizualizat;
Formularele trimise dup` expirarea termenului de \nscriere (vezi prima etap`) nu vor fi
\nregistrate, implicit nu vor fi luate \n considerare pentru evaluare i finanare.
ATENIE! nainte de a aplica, consultai manualul de utilizator, ap`snd butonul Ajutor. Pentru
vizualizare, nti trebuie s` v` autentificai pe platforma de granturi (vezi Seciunea 1).
SEC}IUNEA 5. Etapele programului i modul de desfurare
5.1 Etapa I: 1 iulie -1 august 2016 - depunerea propunerii de proiect
Completarea [i transmiterea propunerii de proiect de c`tre aplicant reprezint` acceptul implicit al
acestuia c` informa]iile furnizate pot fi afi[ate pe blogul Raiffeisen Comunit`]i (mai pu]in documentele
organiza]iei/institu]iei [i bugetul anual al acesteia), pentru publicul larg care urmeaz` s` voteze proiectul
preferat.

Dup` \ncheierea perioadei de depunere a propunerilor de proiect, va fi verificat` eligibilitatea


aplicaiilor, n perioada 2-12 august, de c`tre Asociaia pentru Relaii Comunitare.
ATEN}IE! Bugetele propuse de aplicant pot fi ajustate de Raiffeisen Bank S.A., \n func]ie de criteriile de
eligibilitate impuse cu privire la cheltuielile acceptate pentru finan]are (vezi 6.3)
5.2 Etapa a II-a: 1531 august 2016 jurizare intern` a proiectelor calificate.
Pe data de 15 august va fi anunat` lista proiectelor eligibile. Doar acestea vor intra n procesul de
evaluare/ jurizare de c`tre Raiffeisen Bank S.A., care va fi realizat pe baza unui formular intern de
jurizare. La finalul perioadei de evaluare, toi participan]ii vor fi \n[tiin]a]i pe e-mail dac` propunerea de
proiect depus` a fost acceptat` sau respins`.
5.3 Etapa a III-a: 1-15 septembrie 2016 (inclusiv, pn` al ora 17.00) cele mai bune 20 de proiecte vor fi
supuse votului publicului larg (orice persoan` care [i-a creat un cont valid pe blogul Raiffeisen
Comunit`]i). Fiecare utilizator \nregistrat pe blogul Raiffeisen Comunit`]i poate vota un singur proiect, o
singur` dat`.
Cum se poate vota un proiect?

Accesai platforma www.raiffeisencomunitati.ro, meniul Program de granturi i apoi


seciunea Votare;

Dac` nu avei cont de utilizator pe platform`, click pe Creeaz`-i un cont pentru a v


nregistra;

Dup` autentificare cu user i parol, se va deschide o pagin` cu proiectele supuse votului;

Putei vedea i harta proiectelor, grupate pe judee (prin click pe un jude, se deschide lista
proiectelor din acel jude);

Pentru a vota, apsai butonul Voteaz din dreptul proiectului preferat;

Pentru a vedea detaliile unui proiect, dai click pe titlul proiectului;

Putei vota un singur proiect, iar votul, odat` nregistrat, nu se poate anula de utilizator.
Rezultatul voturilor se actualizeaz` automat,
raiffeisencomunitati.ro/program-de-granturi/.

timp

real,

poate

fi

urm`rit

pe

Mai multe detalii despre procesul de votare vei gsi n meniul Votare, disponibil doar n ultima
etap a acestui program de granturi.
ATEN}IE!

Este interzis` votarea de pe conturi create cu adrese de e-mail temporare (create de pe


domenii precum cele listate \n aceast` pagin`, dar [i altele). Raiffeisen Bank S.A. \[i rezerv`
dreptul de a anula [i [terge voturile acordate unui proiect [i \nregistrate cu conturi create de
pe adrese de e-mail temporare, f`r` a anun]a \n prealabil deponentul proiectului respectiv.
Este interzis` votarea de mai mult de 10 ori de pe acelai IP. Exceptie fac
companiile/instituiile care, pentru a fi exceptate de la aceast` regul`, trebuie s trimit` o
adeverin semnat i tampilat ctre raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro, care s conin`
numele companiei, num`rul de IP extern, num`rul maxim de persoane care ar putea vota i
argumentarea solicit`rii de exceptare.
Raiffeisen Bank S.A. \[i rezerv` dreptul de a valida sau anula voturile \nregistrate online, \n
urma \ntreprinderii unor verific`ri cu privire la modul \n care au fost votate proiectele.
Raiffeisen Bank S.A. \[i rezerv` dreptul de a penaliza prin anularea voturilor sau chiar
excluderea din competi]ie a oric`rui proiect ale c`rui voturi au fost acordate prin tentativ`
de fraud` de orice tip votarea din conturi create de pe adrese de e-mail temporare (vezi
\n paragraful anterior exemple de domenii), votarea de pe mai multe conturi create de
acela[i utilizator, votarea prin diferite software-uri sau orice alt tip de fraud` depistat de
c`tre Raiffeisen Bank S.A., \n urma \ntreprinderii unei investiga]ii cu privire la voturile unui
proiect aflat \n concurs.

5.4 Primele 10 proiecte cu cel mai mare num`r de voturi vor fi declarate ctig`toare. Lista proiectelor
c[tig`toare va fi afi[at` \n cel mult 3 zile lucr`toare de la \ncheierea Programului de Granturi, dup`
verificarea [i validarea de c`tre Raiffeisen Bank S.A. a voturilor \nregistrate.
ATEN}IE! n cazul n care exist` proiecte care au obinut acelai num`r de voturi, vor avea prioritate cele
care au fost apreciate cu o not` mai mare din partea juriului intern n a doua etap` a concursului de
proiecte.
SEC}IUNEA 6. Criterii de eligibilitate
6.1 Domenii eligibile:
educa]ie financiar` (pentru copii [i tineri, prin programe educa]ionale);
servicii sociale [i de s`n`tate (pentru mbun`t`]irea nivelului de trai, a st`rii de s`n`tate,
nivelului de independen]` [i [anselor de integrare pe pia]a muncii);
ecologie urban` (proiecte de protejare a mediului nconjur`tor).
6.2 Persoanele juridice eligibile sunt cele mentionate si acceptate ca beneficiari ai sponsorizarii, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. Nu sunt eligibile persoanele fizice.
Programul de Granturi Raiffeisen Comunit`]i \[i propune s` contribuie la dezvoltarea unei re]ele de
asocia]ii comunitare care s` r`spund` nevoilor locale punctuale \ntr-un mod profesionist [i care s`
func]ioneze complementar serviciilor oferite de stat.
6.3. Cheltuieli eligibile:
resurse umane - maximum 70% din valoarea bugetului total;
costuri directe (servicii, materiale de lucru, promovare etc.) - maximum 80% din valoarea
bugetului total;
costuri indirecte (administrative, logistice, comunica]ii, transport etc.) - maximum 50% din
valoarea bugetului total.
ATEN}IE:
a) Nu sunt eligibile investi]iile \n sedii sau construc]ii, nici costurile de chirie pentru sediul organiza]iei sau
institu]iei aplicante.
b) Bugetele propuse n cadrul proiectelor depuse de aplican]i pot fi reevaluate de Raiffeisen Bank S.A.
6.4 Criterii de eligibilitate legate de aplicant:
1. Persoanele juridice eligibile sunt cele menionate i acceptate ca beneficiari ai sponsorizrii n
conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. Nu sunt eligibile persoanele
fizice.
2. Persoana juridic aplicant` are experien]` de minimum 2 ani n deservirea grupurilor ]int`.
3. Persoana juridic` aplicant` este acreditat` n acordarea serviciilor propuse n proiect (acolo unde
acreditarea este necesar`).
4. Persoana juridic` aplicant` a depus bilan]ul financiar pentru ultimul an fiscal.
5. Persoana juridic` are un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparent` a activit`]ii
organiza]iei (site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.)
6. O persoan` juridic poate aplica pentru finan]area unui singur proiect (\n cazul \n care depune mai
multe proiecte, va fi evaluat doar primul depus, restul vor fi respinse f`r` evaluare).
6.5 Criterii de eligibilitate legate de proiect:
1. Proiectul se \ncadreaz` \n domeniile pe care le sus]ine Programul de Granturi.
2. Proiectul se desf`[oar` n una dintre localit`]ile \n care exist` o agen]ie Raiffeisen Bank S.A
(http://www.raiffeisen.ro/retea-unitati).
3. Proiectul va fi demarat de ctre aplicant \n perioada septembrie-decembrie 2016 i se va desfura
pe o perioad` de minimum patru luni consecutive. Bugetul solicitat, n valoare de 45.000
(patruzeciicincimii) RON, este realist, respect criteriile de eligibilitate legate de buget (vezi

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Seciunea 6.3) i este realizat conform modelului de buget nc`rcat n formularul de aplicare pentru
propunerea de proiect.
Contribu]ia organiza]iei aplicante n proiectul propus este de minimum 20% din valoarea proiectului
(contribu]ie financiar`, n resurse sau timpul angaja]ilor s`i). Aceast` contribu]ie trebuie detaliat` \n
bugetul proiectului.
Rezultatele proiectului trebuie s` fie m`surabile (vezi exemple de indicatori de performan]` pe
domenii de activitate).
Aplicantul are parteneriate publice i/sau private n comunitate pentru proiectul cu care aplic`.
n cadrul acestui proiect nu exist` al]i finan]atori institu]ionali sau companii cu statutul de finan]atori
sau parteneri unici/principali.
Finan]atorii secundari ai proiectului nu sunt institu]ii financiar-bancare.
Rezultatele propuse de proiect se ncadreaz` n cel pu]in una dintre categoriile:
schimb`ri pozitive n modul de via]` al beneficiarilor;
schimb`ri pozitive \n accesibilitatea/calitatea serviciilor medicale dintr-o institu]ie medical`;
schimb`ri pozitive \n calitatea programelor de \nv`]`mnt;
schimb`ri pozitive \n accesul pe pia]a for]ei de munc` pentru beneficiari;
schimb`ri pozitive \n calitatea mediului urban.

SEC}IUNEA 7. Criterii de jurizare pentru propunerea de proiect


respectarea criteriilor de eligibilitate (detaliate \n Sec]iunea 5);
nevoia identificat`/scopul proiectului propus spre finan]are corespunde obiectivelor Programului
de Granturi;
obiectivele proiectului sunt corect definite;
\n ce m`sur` proiectul deserve[te grupul ]int` identificat;
planul de activit`]i este corelat cu obiectivele;
echipa proiectului are abilit`]ile necesare pentru atingerea obiectivelor;
bugetul proiectului este realist;
rezultatele proiectului corespund a[tept`rilor declarate ale proiectului;
viabilitatea proiectului pe termen lung;
sunt descrise modalit`]i concrete de monitorizare [i m`surare a impactului pe care \l are
proiectul.
exist parteneri locali implicai n proiect i sunt descrise concret contribuiile acestora;
exist un numr de voluntari implicai n proiect i sunt descrise concret: rolul acestora, timpul
alocat n proiect i echivalena material a contribuiei lor (se estimeaz ct ar valora munca loc
din punct de vedere material, valoare ce poate fi ncadrat` n buget la contribuie proprie).
documentele organiza]iei/ institu]iei aplicante (solicitate la ultimul punct din formular) trebuie s`
fie complete [i autentice (vezi anexele obligatorii descrise mai jos);
aplicantul are minimum 2 ani de experien]` \n deservirea grupurilor ]int` (la momentul depunerii
propunerii de proiect), conform actului de nfiin]are (al aplicantului).
|n cazul \n care una sau mai multe dintre informa]iile expuse anterior sunt eronate, incomplete sau nu
sunt eligibile, conform regulamentului, aplicantul va fi eliminat din program [i nu va intra pe lista scurt
de proiecte ce vor fi supuse votului public.
Anexe obligatorii (n copie), n funcie de specificul aplicantului, dup` caz:

Hot`rre de nfiin]are emis` de tribunal;


Act de infiintare/Act de functionare;
Aviz conform;
Act constitutiv;
Statut;
Certificat de nregistrare n Registrul Asocia]iilor [i Funda]iilor;
Certificat de nregistrare cod fiscal (CIF);
Document care s ateste reprezentantul legal al persoanei juridice;
Act identitate al reprezentantului legal.

Anexe op]ionale:
Copie a unui raport anual sau de audit financiar extern (dac` exist`);
Note de buget sau explica]ii suplimentare, dac` le considera]i necesare;
Alte documente care v` pot ajuta n sus]inerea cererii de finan]are.
SEC}IUNEA 8. Condi]ii de acordare a finan]`rii
Pentru finan]area proiectelor c[tig`toare din aceast` edi]ie a Programului de Granturi, beneficiarii
finan]`rilor vor semna un contract de sponsorizare cu Raiffeisen Bank S.A., \n termen de 30 de zile
calculate de la data anun]`rii rezultatelor.
Obiectul fiec`rui contract de sponsorizare \l va constitui sponsorizarea proiectului anun]at c[tig`tor.
Propunerea de proiect va constitui anex` la contractul de sposorizare.
To]i beneficiarii finan]`rilor din aceast` edi]ie a Programului de Granturi au obliga]ia s` raporteze c`tre
Raiffeisen Bank S.A., pn` la data de 31 ianuarie 2016 (printr-un formular online transmis spre
completare ulterior \ncheierii contractului de sponsorizare un model orientativ este \nc`rcat pe blog, la
sec]iunea Program de Granturi), asupra rezultatelor ob]inute pn` la finalul anului 2015 pentru
proiectului finan]at, conform standardelor London Benchmarking Group (http://lbg-romania.ro/),
standard oferit \n Romnia prin facilitatorul de ]ar` Asocia]ia pentru Rela]ii Comunitare (A.R.C.).
Raiffeisen Bank S.A. [i A.R.C. vor oferi consultan]` pentru utilizarea standardului de raportare.
SEC}IUNEA 9. Alte drepturi [i obliga]ii
9.1 Informa]ii suplimentare cu privire la organizarea [i desf`[urarea Programului de Granturi pot fi
solicitate de c`tre orice persoan` interesat`, la adresa de e-mail raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro
9.2 Raiffeisen Bank S.A. poate decide oricnd modificarea perioadelor celor dou etape de concurs,
precum [i \ncetarea sau suspendarea acestora, prin \n[tiin]are scris`, comunicat` \n prealabil, pe blogul
Raiffeisen Comunit`]i (www.raiffeisencomunitati.ro).
9.3 Raiffeisen Bank S.A. \[i rezerv` dreptul de a anula oricnd decizia prin care un proiect a fost
desemnat c[tig`tor, dar nu mai trziu de data \nceperii implement`rii acestuia, dac` se dovede[te c`
participantul nu respect` oricare dintre prevederile acestui regulament.
9.4 Raiffeisen Bank S.A. are dreptul de a aduce \mbun`t`]iri sau modific`ri de orice natur` asupra unui
proiect declarat c[tig`tor [i care urmeaz` a primi finan]are prin Programul de Granturi Raiffeisen
Comunit`]i.
9.5 Organiza]ia sau institu]ia care c[tig` o finan]are prin intermediul unui proiect \n cadrul Programului
de Granturi (Beneficiarul) are obliga]ia s` foloseasc` aceast` finan]are exclusiv \n scopul implement`rii
acelui proiect. |n caz contrar, Beneficiarul are obliga]ia s` restituie organizatorului Raiffeisen Bank S.A.
ntreaga suma acordat` pentru proiectul finan]at de acesta.
9.6 Beneficiarul finan]`rii are obliga]ia s` respecte \ntocmai planul proiectului propus [i aprobat de
Raiffeisen Bank S.A. sau, dac` apar modific`ri, s` le supun` aprob`rii prealabile a Organizatorului prin
transmiterea unui mesaj la adresa raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro.
9.7 Raiffeisen Bank S.A. \[i rezerv` dreptul de a realiza oricnd, pe perioada desf`[ur`rii proiectului,
verific`ri cu privire la modalitatea de implementare a proiectelor c[tig`toare.
9.8 Beneficiarul are obliga]ia de a transmite sau prezenta, la cererea Raiffeisen Bank S.A., rapoarte
scrise de evaluare sau documente de orice natur`, relevante pentru implementarea proiectelor
c[tig`toare.

Prezentul Regulament a fost autentificat ast`zi, 14 iunie 2016, la ,,Biroul Notarial _________________ ,
din Bucureti, ntr-un singur exemplar original i n dou` exemplare duplicat.
Organizator,
Raiffeisen Bank S.A.
Prin Corina Vasile, Director, Direc]ia Comunicare i Rela]ii Publice