Sunteți pe pagina 1din 3

SC DIKE PROIECT SRL

Mansardare locuinta Str Graului 14 Beneficiar B-M DOBRICA

MEMORIU TEHIC
Structura

Date generale
Documentatia tehnica este pentru lucrarile de mansardare a unei constructii cu destinatie
de locuinta amplasata in Bucuresti str Graului 14 , proprietatea familiei MihaiBogdan
DOBRICA si Ruxandra CIUCA . Imobilul este o cladire (s)+p+e

amplsat la limita de

proprietate cu terenul de la nr 16 pe aceiasi strada si are terasa necirculabila peste etaj .


Pentru lucrarea de mansardare beneficiarul a solicitat si i s-a eliberat

CU nr. 229/ 4163/

13.03.2014 . Pentru obtinerea autorizatieide construire s-a solicitat intocmirea unei


documentatii care sa include proiectul structurii mansardei si expertiza tehnica privind
influienta executiei acestei mansarde asupra starii structurii existente a constructiei precum
si conditiile care trebuie indeplinite prin proiect si executie pentru a nu fi afectata negativ
actuala situatie a constructiei existente . Acesta expertiza a fost intocmita de expertul tehnic
autorizat MLPAT ing Cristian Silviu ENESCU . , Raportul expertizei tehnice fiind parte
integranta din documentatia de autorizarea constructiei .

Proiectul lucrarii
Constructia existenta a fost executata dupa 1990 de fostul proprietar . Actualul proprietar
nu a primit un proiect dupa care a fost executata constructia . Din ce a fost posibil sa se
observe s-a constatat ca are o structura alcatuita din stalpi , grinzi , centuri si placi din beton
armat . Fundatiile sunt din beton . Peretii exteriori si de compartimentare sunt din caramida
plina presata la parter si din BCA la etaj . Acoperisul este tip terasa necirculabila si
invelitoarea a fost reparata in 2013 . Totusi din cause necunoscute , in perioadele cu
precipitatii , au fost infiltratii in interior semificative cantitativ si uneori , spre

exterior ,

revarsari peste parapetul terasei. Din aceste motive beneficiarul a solicitat executarea unui
acoperis tip sarpanta cu acces exterior ocazional pentru folosirea unei parti din spatiului
rezultat in interiorul sarpantei .
Srapanta care se va executa va fi de tip dulgheresc , adica nu face parte din categoria
constructiilor ingineresti din lemn cum sunt arce , grinzi cu zabrele etc . fiind o sarpanta pe
scaune cu cosoroabe , talpi , popi , pane , arbaletrieri , clesti , contrafise , capriori din lemn
ecarisat de rasinoase. Pasuirile se vor face prin chertarea elementelor de lemn si dornuri din
lemn iar imbinarile cu placi metalice zincate existente in comert , buloane metalice si
suruburi zincate pentru lemn , comform detaliilor uzuale . Toate elementele din lemn ale
sarpantei se vor ignifuga si fungiciza inainte de punerea in lucrare si ulterior cand este

SC DIKE PROIECT SRL

Mansardare locuinta Str Graului 14 Beneficiar B-M DOBRICA

necesar ( conform indicatiilor tehnice ale producatorului ) . Conductori electrici si


intrerupatoarele sau dozele elecrice vor fi securizate vezi

proiecte de arhitectura si

instalatii electrice . Constructia va fi prevazuta cu paratarsnet si impamantarea prizelor din


pod . Orice cos adiacent sarpantei , de la beneficiar sau vecinii adiacenti trebuie sa respecte
distantele si inaltimile prevazute in normele in vigoare , fata de elementele de lemn . pentru
aceste reglementari vezi proiecte de arhitectura si instalatii . Din punct de vedere al
proiectantului de structura problemele rezolvate sunt urmatoarele :
1. Verificarae incarcarilor gravitationale
2. Stabilirea ancorajelor sarpantei de constructia existent
3. Contravantuirea/ancorarea calcanului
1.Masa distribuita actuala pe placa peste etaj este de circa 313 kg/mp alcatuita din straturile
de hidroizolatie si difuzie a vaporilor ( 10kg/mp), straturi de protective a hidroiz , difuziei
vaporilor si termoizolatiei (3x2,5cm sapa circa 150kg) sapa pentru panta invelitorii ( 7cm
medie circa

150kg/mp)si termoiz polistiren extrudat ( 10cm circa 3kg/mp). Masa distribita

uniform pe placa din sarpanta si invelitoarea metalica propusa de architect , este de circa
85kg/mp . Descarcarea sarpantei pe planseul peste etaj se va face , pe grinzile transversale
si longitudinal ale constructiei existente . Pe placa existenta se aplica un start hidroizolant de
1-2 mm dupa executarea reparatiilor mai ales in jurul strapungerilor placii . Pe placa de
beton , pe grinzile si centurile din beton se vor monta dulapi din esenta tare care se vor
ancora . Pe acesti dulapi se vor monta cosoroabele si talpile ancorate la randul lor de
elementele din beton . Acestea vor asigura si descarcarea popilor pe centuri si grinzi .
2. Ancorarea sarpantei pentru a prelua solicitarile din vant si seism si a le transmite placii
din beton se va face cu prezoane pentru rezistenta ( cu rezistente garantate ) , care functie
de producator trebuie sa indeplineasca conditii de ancorare specificate , adancimea de
ancorare a prezonului fiind una din conditiile principale . Din acest motiv s-a ales ancorarea
preponderent in grinzi si centuri , in care pot fi montate ancoraje D=8-10mm/50-75cm .
Pentru o distributie uniforma a ancorajelor s-a prevazut si ancorarae in placa dar cu
prezoane cu D=4-5-6 mm/50-60cm , functie de grosimea si rezistenta locala a betonului
.amcorarae se poate face si cu tije filetate in aceleasi conditii tehnice ca mai sus.
3 Asigurarea calcanulul fata de solicitarile di presiunea vantului sau seism se va face prin
contravantuirea lui . pentru aceasta s-a prevazut ca peretele calcan sa fie executat din
structura de lemn contravantuita si solidarizata cu placi continui din OSB22mm pe ambele
fete ( sandwich) . Perpendicular pe calcan se vor face structuri de contravantuirea
calcanului din stalpi si contrafise solidarizate pe ambele fete cu OSB22mm . Aceste
contravantuiri

( contraforti ) se vor ancora la partea inferioara in centurile din beton armat

iar la partea superioara vor ingloba arbaletrierii . Fixarea placilor din OSB se va face cu
suruburi zincate pentru lemn , din 20cm in 20cm , de popi , talpi , pane , arbaletrieri si

SC DIKE PROIECT SRL

Mansardare locuinta Str Graului 14 Beneficiar B-M DOBRICA

contrafise .Legatura intre placile montate perpendicular se va face cu coltare metalice


zincate .

Cerinte pentru realizarea in conditii optime a lucrarilor


Lucrarile vor fi executate de societati specializate in constructii . Beneficiarul va fi
reprezentat de diriginte de santier atestat. Constructorul va avea RTE si CQ atestati . Se vor
intocmi PV pentru executarea lucrarilor . Se va intocmi documentatia pentru Cartea
Constructiei .

Conditii de exploatarea constructiei


Spatiul rezultatat in interiorl sarpantei poate fi utilizat pentru depozi-tarea unor materiale cu
exceptia celor inflamabile , celor cu densitate mare ( carti , metal , piatra etc. ).
Deasemenea se interzice montarea in spatiul sarpantei a parti din reteaua de gaz sau de
aparatura electrica in functiune. Daca se schimba destinatia spatiului din sarpanta ,
prevazut acum ca pod , se va solicita un proiect de asigurarea protectiei sarpantei si a
intregii constructii la incendiu si o noua expertiza tehnica . Invelitoarea va fi mentinuta
permanent in stare buna.

Intocmit
Ing Mihai VANGHELE
05052015