Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS

Lista tabelelor...............................................................................................................................
Lista figurilor................................................................................................................................
CAPITOL 1. INTRODUCERE....................................................................................................
1.1 SCOPUL LUCRII...........................................................................................................
CAPITOL 2. PREVEDERI PRIVIND MODELAREA CADRELOR DIN BETON
ARMAT CU PEREI DE UMPLUTUR DIN ZIDRIE NRMAT...................................
2.1 MACRO-MODEL (MODELAREA PANOULUI DIN ZIDRIE CU O
DIAGONAL ECHIVALENT).................................................................................................
2.2 MICRO-MODEL (MODELAREA PANOULUI DIN ZIDRIE CU AJUTORUL
METODEI ELEMENTULUI FINIT) ........................................................................................
2.3 REZISTENA...................................................................................................................
2.4 RIGIDITATEA LATERAL.............................................................................................
2.5 MODURILE DE CEDARE A CADRELOR DIN BETON ARMAT CU ZIDRIE
NRMAT..................................................................................................................................
2.5.1 Strivirea la col a zidriei nrmate............................................................................
2.5.2 Lunecarea din for tietoare n asize.......................................................................
2.5.3 Cedare din compresiune n zona central a panoului de zidrie.............................
2.5.4 Cedare prin fisurarea diagonal a panoului de zidrie............................................
2.5.5 Cedarea cadrului de beton armat naintea cedrii panoului de zidrie...................
CAPITOL 3. STUDIUL PARAMETRIC.....................................................................................
3.1 OBIECTUL STUDIULUI.................................................................................................
3.2 PARAMETRII STUDIULUI.............................................................................................
3.3 CONFIGURAIE SUPRASTRUCTUR........................................................................
3.4 ELEVAIE CADRU TRANSVERSAL.............................................................................
3.5 CONFIGURAIILE PANOURILOR DE ZIDRIE.......................................................
3.6 MATERIALE UTILIZATE...............................................................................................
3.7 EVALUAREA NCRCRILOR......................................................................................
3.7.1 Evaluarea ncrcrilor gravitaionale.......................................................................
3.7.2 Evaluarea aciunii seismice........................................................................................
3.8 COMBINAII DE ACIUNI............................................................................................
3.9 PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE......................................
3.9.1 Placa............................................................................................................................
3.9.2 Grinzi...........................................................................................................................
3.9.3 Stlpi............................................................................................................................
3.10 ARMAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE..........................................................
3.10.1 Armarea grinzilor.....................................................................................................

3.10.2 Armarea stlpilor......................................................................................................


3.11 MODELAREA NUMERIC A MODELELOR DE CALCUL......................................
3.11.1 Modelarea clasic.............................................................................................
3.11.1.1 Modelarea configuraiei 1..............................................................................
3.11.1.2 Modelarea configuraiei 2..............................................................................
3.11.1.3 Modelarea configuraiei 3..............................................................................
3.11.2 Modelarea cu elemente de tip LINK-GAP...........................................................
3.11.2.1 Modelarea configuraiei 1..............................................................................
3.11.2.2 Modelarea configuraiei 2..............................................................................
3.11.2.3 Modelarea configuraiei 3..............................................................................
3.11.3 Modelarea panourilor de zidrie cu diagonale echivalente................................
3.11.3.1 Aspecte privind modelarea cu diagonale echivalente....................................
3.11.3.2 Modelarea configuraiei 1 cu diagonala HOLMES......................................
3.11.3.3 Modelarea configuraiei 1 cu diagonala PAULAY I PRIESTLEY.............
3.11.3.4 Modelarea configuraiei 1 cu diagonala P100-1/2013..................................
3.11.3.5 Modelarea configuraiei 1 cu diagonala MAINSTONE...............................
3.11.3.6 Modelarea configuraiei 2 cu diagonala HOLMES......................................
3.11.3.7 Modelarea configuraiei 2 cu diagonala PAULAY I PRIESTLEY.............
3.11.3.8 Modelarea configuraiei 2 cu diagonala P100-1/2013..................................
3.11.3.9 Modelarea configuraiei 2 cu diagonala MAINSTONE...............................
3.11.3.10 Modelarea configuraiei 3 cu diagonala HOLMES....................................
3.11.3.11 Modelarea configuraiei 3 cu diagonala PAULAY I PRIESTLEY............
3.11.3.12 Modelarea configuraiei 3 cu diagonala P100-1/2013................................
3.11.3.13 Modelarea configuraiei 3 cu diagonala MAINSTONE.............................
3.11.4 Modelarea alternativ cu diagonale SHELL...................................................
3.11.4.1 Modelarea configuraiei 1..............................................................................
3.11.4.2 Modelarea configuraiei 2..............................................................................
3.11.4.3 Modelarea configuraiei 3............................................................................
3.12 CALCUL STATIC LINIAR.............................................................................................
3.12.1 Monitorizarea eforturilor din grinzile B1-B10 pentru configuraia 1...............
3.12.1.1 Grinda B1........................................................................................................
3.12.1.2 Grinda B2........................................................................................................
3.12.1.3 Grinda B3........................................................................................................
3.12.1.4 Grinda B4........................................................................................................
3.12.1.5 Grinda B5........................................................................................................
3.12.1.6 Grinda B6........................................................................................................
3.12.1.7 Grinda B7........................................................................................................
3.12.1.8 Grinda B8........................................................................................................
3.12.1.9 Grinda B9........................................................................................................
3.12.1.10 Grinda B10....................................................................................................

3.12.2 Monitorizarea eforturilor din stlpii S3 i S4 pentru configuraia 1.................


3.12.2.1 Stlp S3...........................................................................................................
3.12.2.2 Stlp S4...........................................................................................................
3.12.3 Monitorizarea eforturilor din grinzile B1-B10 pentru configuraia 2...............
3.12.3.1 Grinda B1........................................................................................................
3.12.3.2 Grinda B2........................................................................................................
3.12.3.3 Grinda B3........................................................................................................
3.12.3.4 Grinda B4........................................................................................................
3.12.3.5 Grinda B5........................................................................................................
3.12.3.6 Grinda B6........................................................................................................
3.12.3.7 Grinda B7........................................................................................................
3.12.3.8 Grinda B8........................................................................................................
3.12.3.9 Grinda B9........................................................................................................
3.12.3.10 Grinda B10....................................................................................................
3.12.4 Monitorizarea eforturilor din stlpii S3 i S4 pentru configuraia 2.................
3.12.4.1 Stlp S3...........................................................................................................
3.12.4.2 Stlp S4...........................................................................................................
3.12.5 Monitorizarea eforturilor din grinzile B1-B10 pentru configuraia 3...............
3.12.5.1 Grinda B1........................................................................................................
3.12.5.2 Grinda B2........................................................................................................
3.12.5.3 Grinda B3........................................................................................................
3.12.5.4 Grinda B4........................................................................................................
3.12.5.5 Grinda B5........................................................................................................
3.12.5.6 Grinda B6........................................................................................................
3.12.5.7 Grinda B7......................................................................................................
3.12.5.8 Grinda B8......................................................................................................
3.12.5.9 Grinda B9......................................................................................................
3.12.5.10 Grinda B10..................................................................................................
3.12.6 Monitorizarea eforturilor din stlpii S3 i S4 pentru configuraia 3...............
3.12.6.1 Stlp S3.........................................................................................................
3.12.6.2 Stlp S4.........................................................................................................
3.12.7 Monitorizarea deplasrilor absolute de nivel....................................................
3.12.7.1 Monitorizarea deplasrilor absolute de nivel pentru configuraia 1
.....................................................................................................................................................
3.12.7.2 Monitorizarea deplasrilor absolute de nivel pentru configuraia 2
.....................................................................................................................................................
3.12.7.3 Monitorizarea deplasrilor absolute de nivel pentru configuraia 3
.....................................................................................................................................................
3.12.8 Comparaie moment de rsturnare la baz.......................................................
3.12.9 Comparaie for tietoare la baz.....................................................................

3.12.10 Comparaie moduri de vibraie.........................................................................


3.12.10.1 Comparaie moduri de vibraie pentru configuraia 1..............................
3.12.10.2 Comparaie moduri de vibraie pentru configuraia 2..............................
3.12.10.3 Comparaie moduri de vibraie pentru configuraia 3..............................
3.13 CALCUL STATIC NELINIAR......................................................................................
3.13.1 Definirea neliniaritii de material si de element pentru analiz.....................
3.13.1.1 Betonul de clas C25/30...............................................................................
3.13.1.2 Zidria de umplutur....................................................................................
3.13.2 Definirea cazului PUSHOVER..........................................................................
3.13.2.1 Calculul cerinei de deplasare pentru configuraia 1..................................
3.13.2.2 Calculul cerinei de deplasare pentru configuraia 2..................................
3.13.2.3 Calculul cerinei de deplasare pentru configuraia 3..................................
3.13.3 Monitorizarea eforturilor din grinzile i stlpii de la parter la cerin a de
deplasare calculat pentru configuraia 1.................................................................................
3.13.3.1 Grinda B1......................................................................................................
3.13.3.2 Grinda B2......................................................................................................
3.13.3.3 Grinda B3......................................................................................................
3.13.3.4 Stlp S3.........................................................................................................
3.13.3.5 Stlp S4.........................................................................................................
3.13.4 Monitorizarea eforturilor din grinzile i stlpii de la parter la cerin a de
deplasare calculat pentru configuraia 2.................................................................................
3.13.4.1 Grinda B1......................................................................................................
3.13.4.2 Grinda B2......................................................................................................
3.13.4.3 Grinda B3......................................................................................................
3.13.4.4 Stlp S3.........................................................................................................
3.13.4.5 Stlp S4.........................................................................................................
3.13.5 Monitorizarea eforturilor din grinzile i stlpii de la parter la cerin a de
deplasare calculat pentru configuraia 3.................................................................................
3.13.5.1 Grinda B1......................................................................................................
3.13.5.2 Grinda B2......................................................................................................
3.13.5.3 Grinda B3......................................................................................................
3.13.5.4 Stlp S3.........................................................................................................
3.13.5.5 Stlp S4.........................................................................................................
3.13.6 Comparaie ntre curbele PUSHOVER............................................................
CAPITOL 4. CONCLUZII.........................................................................................................
4.1 CONCLUZIILE CALCULULUI STATIC LINIAR.......................................................
4.2 CONCLUZIILE CALCULULUI STATIC NELINIAR...................................................
BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................

LISTA FIGURILOR
Figura 1.1 - Curba histeretic ncrcare-deplasare....................................................................
Figura 1.2 - Curba de capacitate P- a cardului din beton armat simplu si a cadrului
din beton armat cu panoul din zidrie nrmat...........................................................................
Figura 2.1.1 - Cadrul din beton armat cu panouri din zidrie ncrcat cu for lateral
i cadrul echivalent ncrcat cu for lateral.............................................................................
Figura 2.1.2 Formule pentru calculul limii diagonalei........................................................
Figura 2.5.1 - Strivirea la col a zidriei nrmate......................................................................
Figura 2.5.2 Lunecarea zidriei n lungul asizei din cauza mortarului slab..........................
Figura 2.5.3 Cedarea panoului de zidrie n zona central din compresiune........................
Figura 2.5.4 Cedarea panoului de zidrie n lungul diagonalei comprimate.........................
Figura 2.5.5 Cedarea elementelor de beton armat nainte de cedarea panoului de
zidrie............................................................................................................................................
Figura 3.3.1 Configuraie suprastructur................................................................................
Figura 3.4.1 Elevaie cadru transversal...................................................................................
Figura 3.5.1 Configuraia 1 panou de zidrie nrmat n deschiderea central.................
Figura 3.5.2 Configuraia 2 panouri de zidrie nrmate n deschiderile marginale
.......................................................................................................................................................
Figura 3.5.3 Configuraia 3 panouri de zidrie nrmate n toate deschiderile..................
Figura 3.8.1 Valori recomandate pentru factorii de grupare a aciunilor variabile...............
Figura 3.10.2.1 Armare stlpi...................................................................................................
Figura 3.10.2.2 Eforturi de proiectare stlpi............................................................................
Figura 3.10.2.3 Curba de capacitate axial-moment...............................................................
Figura 3.11.1.1.1 Modelarea configuraiei 1 clasic.................................................................
Figura 3.11.1.2.1 Modelarea configuraiei 2 clasic.................................................................
Figura 3.11.1.3.1 Modelarea configuraiei 3 clasic.................................................................
Figura 3.11.2.1 Poziia i dimensiunile GAP-urilor considerate in programul de
calcul.............................................................................................................................................
Figura 3.11.2.2 Proprietile GAP-urilor considerate in programul de calcul......................
Figura 3.11.2.1.1 Modelarea configuraiei 1 cu GAP.............................................................
Figura 3.11.2.2.1 Modelarea configuraiei 2 cu GAP.............................................................

Figura 3.11.2.3.1 Modelarea configuraiei 3 cu GAP.............................................................


Figura 3.11.3.1 Limea efectiv a diagonalei echivalente.....................................................
Figura 3.11.3.2.1 Modelarea configuraiei 1 cu diagonala propus de Holmes...................
Figura 3.11.3.3.1 Modelarea configuraiei 1 cu diagonala propus de Paulay i
Priestley.........................................................................................................................................
Figura 3.11.3.4.1 Modelarea configuraiei 1 cu diagonala propus de P100-1/2013
.......................................................................................................................................................
Figura 3.11.3.5.1 Modelarea configuraiei 1 cu diagonala propus de Mainstone...............
Figura 3.11.3.6.1 Modelarea configuraiei 2 cu diagonala propus de Holmes...................
Figura 3.11.3.7.1 Modelarea configuraiei 2 cu diagonala propus de Paulay i
Priestley.........................................................................................................................................
Figura 3.11.3.8.1 Modelarea configuraiei 2 cu diagonala propus de P100-1/2013
.......................................................................................................................................................
Figura 3.11.3.9.1 Modelarea configuraiei 2 cu diagonala propus de Mainstone...............
Figura 3.11.3.10.1 Modelarea configuraiei 3 cu diagonala propus de Holmes.................
Figura 3.11.3.11.1 Modelarea configuraiei 3 cu diagonala propus de Paulay i
Priestley.........................................................................................................................................
Figura 3.11.3.12.1 Modelarea configuraiei 3 cu diagonala propus de P100-1/2013
.......................................................................................................................................................
Figura 3.11.3.13.1 Modelarea configuraiei 3 cu diagonala propus de Mainstone.............
Figura 3.11.4.1.1 Modelarea configuraiei 1 cu diagonala propus SHELL....................
Figura 3.11.4.2.1 Modelarea configuraiei 2 cu diagonala propus SHELL....................
Figura 3.11.4.3.1 Modelarea configuraiei 3 cu diagonala propus SHELL....................
Figura 3.12.1.1. Notaii grinzi..................................................................................................
Figura 3.13.1.1.1 Articulaie plastic de stlp......................................................................
Figura 3.13.1.1.2 Curba nfurtoare moment-rotire din FEMA 356 pentru stlp
.....................................................................................................................................................
Figura 3.13.1.1.3 Articulaie plastic de grind...................................................................
Figura 3.13.1.2.1 Proprietile zidriei.................................................................................
Figura 3.13.1.2.2 Curba - pentru zidrie..........................................................................
Figura 3.13.1.2.3 Articulaie plastic pentru diagonala de zidrie.....................................
Figura 3.13.3.1 Notaii elemente monitorizate.......................................................................

LISTA TABELELOR
Tabel 3.12.1.1.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B1....................................................
Tabel 3.12.1.1.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B1....................................................
Tabel 3.12.1.2.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B2....................................................
Tabel 3.12.1.2.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B2....................................................
Tabel 3.12.1.3.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B3....................................................
Tabel 3.12.1.3.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B3....................................................
Tabel 3.12.1.4.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B4....................................................
Tabel 3.12.1.4.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B4....................................................
Tabel 3.12.1.5.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B5....................................................
Tabel 3.12.1.5.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B5....................................................
Tabel 3.12.1.6.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B6....................................................
Tabel 3.12.1.6.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B6....................................................
Tabel 3.12.1.7.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B7....................................................
Tabel 3.12.1.7.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B7....................................................
Tabel 3.12.1.8.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B8....................................................
Tabel 3.12.1.8.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B8....................................................
Tabel 3.12.1.9.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B9....................................................
Tabel 3.12.1.9.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B9....................................................
Tabel 3.12.1.10.1 Comparaie MEd configuraia 1 grinda B10................................................
Tabel 3.12.1.10.2 Comparaie VEd configuraia 1 grinda B10................................................
Tabel 3.12.2.1.1 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S3 Parter............................................
Tabel 3.12.2.1.2 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S3 Parter.............................................
Tabel 3.12.2.1.3 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S3 Etaj 1............................................
Tabel 3.12.2.1.4 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S3 Etaj 1.............................................
Tabel 3.12.2.1.5 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S3 Etaj 2............................................
Tabel 3.12.2.1.6 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S3 Etaj 2.............................................

Tabel 3.12.2.1.7 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S3 Etaj 3............................................


Tabel 3.12.2.1.8 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S3 Etaj 3.............................................
Tabel 3.12.2.1.9 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S3 Etaj 4............................................
Tabel 3.12.2.1.10 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S3 Etaj 4...........................................
Tabel 3.12.2.2.1 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S4 Parter............................................
Tabel 3.12.2.2.2 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S4 Parter.............................................
Tabel 3.12.2.2.3 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S4 Etaj 1............................................
Tabel 3.12.2.2.4 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S4 Etaj 1.............................................
Tabel 3.12.2.2.5 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S4 Etaj 2............................................
Tabel 3.12.2.2.6 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S4 Etaj 2.............................................
Tabel 3.12.2.2.7 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S4 Etaj 3............................................
Tabel 3.12.2.2.8 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S4 Etaj 3.............................................
Tabel 3.12.2.2.9 Comparaie MEd configuraia 1 stlp S4 Etaj 4............................................
Tabel 3.12.2.2.10 Comparaie VEd configuraia 1 stlp S4 Etaj 4...........................................
Tabel 3.12.3.1.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B1....................................................
Tabel 3.12.3.1.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B1....................................................
Tabel 3.12.3.2.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B2....................................................
Tabel 3.12.3.2.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B2....................................................
Tabel 3.12.3.3.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B3....................................................
Tabel 3.12.3.3.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B3....................................................
Tabel 3.12.3.4.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B4....................................................
Tabel 3.12.3.4.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B4....................................................
Tabel 3.12.3.5.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B5....................................................
Tabel 3.12.3.5.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B5....................................................
Tabel 3.12.3.6.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B6....................................................
Tabel 3.12.3.6.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B6....................................................
Tabel 3.12.3.7.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B7....................................................
Tabel 3.12.3.7.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B7....................................................
Tabel 3.12.3.8.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B8....................................................
Tabel 3.12.3.8.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B8....................................................
Tabel 3.12.3.9.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B9....................................................
Tabel 3.12.3.9.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B9....................................................

Tabel 3.12.3.10.1 Comparaie MEd configuraia 2 grinda B10................................................


Tabel 3.12.3.10.2 Comparaie VEd configuraia 2 grinda B10................................................
Tabel 3.12.4.1.1 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S3 Parter............................................
Tabel 3.12.4.1.2 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S3 Parter.............................................
Tabel 3.12.4.1.3 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S3 Etaj 1............................................
Tabel 3.12.4.1.4 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S3 Etaj 1.............................................
Tabel 3.12.4.1.5 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S3 Etaj 2............................................
Tabel 3.12.4.1.6 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S3 Etaj 2.............................................
Tabel 3.12.4.1.7 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S3 Etaj 3............................................
Tabel 3.12.4.1.8 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S3 Etaj 3.............................................
Tabel 3.12.4.1.9 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S3 Etaj 4............................................
Tabel 3.12.4.1.10 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S3 Etaj 4...........................................
Tabel 3.12.4.2.1 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S4 Parter............................................
Tabel 3.12.4.2.2 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S4 Parter.............................................
Tabel 3.12.4.2.3 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S4 Etaj 1............................................
Tabel 3.12.4.2.4 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S4 Etaj 1.............................................
Tabel 3.12.4.2.5 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S4 Etaj 2............................................
Tabel 3.12.4.2.6 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S4 Etaj 2.............................................
Tabel 3.12.4.2.7 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S4 Etaj 3............................................
Tabel 3.12.4.2.8 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S4 Etaj 3.............................................
Tabel 3.12.4.2.9 Comparaie MEd configuraia 2 stlp S4 Etaj 4............................................
Tabel 3.12.4.2.10 Comparaie VEd configuraia 2 stlp S4 Etaj 4...........................................
Tabel 3.12.5.1.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B1....................................................
Tabel 3.12.5.1.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B1....................................................
Tabel 3.12.5.2.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B2....................................................
Tabel 3.12.5.2.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B2....................................................
Tabel 3.12.5.3.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B3....................................................
Tabel 3.12.5.3.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B3....................................................
Tabel 3.12.5.4.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B4....................................................
Tabel 3.12.5.4.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B4....................................................
Tabel 3.12.5.5.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B5....................................................
Tabel 3.12.5.5.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B5....................................................

Tabel 3.12.5.6.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B6....................................................


Tabel 3.12.5.6.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B6....................................................
Tabel 3.12.5.7.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B7..................................................
Tabel 3.12.5.7.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B7..................................................
Tabel 3.12.5.8.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B8..................................................
Tabel 3.12.5.8.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B8..................................................
Tabel 3.12.5.9.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B9..................................................
Tabel 3.12.5.9.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B9..................................................
Tabel 3.12.5.10.1 Comparaie MEd configuraia 3 grinda B10..............................................
Tabel 3.12.5.10.2 Comparaie VEd configuraia 3 grinda B10..............................................
Tabel 3.12.6.1.1 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S3 Parter..........................................
Tabel 3.12.6.1.2 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S3 Parter...........................................
Tabel 3.12.6.1.3 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S3 Etaj 1..........................................
Tabel 3.12.6.1.4 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S3 Etaj 1...........................................
Tabel 3.12.6.1.5 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S3 Etaj 2..........................................
Tabel 3.12.6.1.6 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S3 Etaj 2...........................................
Tabel 3.12.6.1.7 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S3 Etaj 3..........................................
Tabel 3.12.6.1.8 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S3 Etaj 3...........................................
Tabel 3.12.6.1.9 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S3 Etaj 4..........................................
Tabel 3.12.6.1.10 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S3 Etaj 4.........................................
Tabel 3.12.6.2.1 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S4 Parter..........................................
Tabel 3.12.6.2.2 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S4 Parter...........................................
Tabel 3.12.6.2.3 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S4 Etaj 1..........................................
Tabel 3.12.6.2.4 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S4 Etaj 1...........................................
Tabel 3.12.6.2.5 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S4 Etaj 2...........................................
Tabel 3.12.6.2.6 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S4 Etaj 2............................................
Tabel 3.12.6.2.7 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S4 Etaj 3..........................................
Tabel 3.12.6.2.8 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S4 Etaj 3...........................................
Tabel 3.12.6.2.9 Comparaie MEd configuraia 3 stlp S4 Etaj 4..........................................
Tabel 3.12.6.2.10 Comparaie VEd configuraia 3 stlp S4 Etaj 4.........................................
Tabel 3.12.7.1.1 Deplasri absolute de nivel configuraia 1 nod 36 Parter..........................
Tabel 3.12.7.1.2 Deplasri absolute de nivel configuraia 1 nod 40 Etaj 1..........................

Tabel 3.12.7.1.3 Deplasri absolute de nivel configuraia 1 nod 44 Etaj 2..........................


Tabel 3.12.7.1.4 Deplasri absolute de nivel configuraia 1 nod 48 Etaj 3..........................
Tabel 3.12.7.1.4 Deplasri absolute de nivel configuraia 1 nod 32 Etaj 4..........................
Tabel 3.12.7.2.1 Deplasri absolute de nivel configuraia 2 nod 36 Parter..........................
Tabel 3.12.7.2.2 Deplasri absolute de nivel configuraia 2 nod 40 Etaj 1..........................
Tabel 3.12.7.2.3 Deplasri absolute de nivel configuraia 2 nod 44 Etaj 2..........................
Tabel 3.12.7.2.4 Deplasri absolute de nivel configuraia 2 nod 48 Etaj 3..........................
Tabel 3.12.7.2.5 Deplasri absolute de nivel configuraia 2 nod 32 Etaj 4..........................
Tabel 3.12.7.3.1 Deplasri absolute de nivel configuraia 3 nod 36 Parter..........................
Tabel 3.12.7.3.2 Deplasri absolute de nivel configuraia 3 nod 40 Etaj 1..........................
Tabel 3.12.7.3.3 Deplasri absolute de nivel configuraia 3 nod 44 Etaj 2..........................
Tabel 3.12.7.3.4 Deplasri absolute de nivel configuraia 3 nod 48 Etaj 3..........................
Tabel 3.12.7.3.5 Deplasri absolute de nivel configuraia 3 nod 32 Etaj 4..........................
Tabel 3.12.8.1 Moment de rsturnare la baz configuraia 1...............................................
Tabel 3.12.8.2 Moment de rsturnare la baz configuraia 2...............................................
Tabel 3.12.8.3 Moment de rsturnare la baz configuraia 3...............................................
Tabel 3.12.9.1 For tieotare la baz configuraia 1..........................................................
Tabel 3.12.9.2 For tieotare la baz configuraia 2..........................................................
Tabel 3.12.9.3 For tieotare la baz configuraia 3..........................................................
Tabel 3.12.10.1.1 Comparaie perioad fundamental de vibraie configuraia 1..............
Tabel 3.12.10.1.2 Comparaie mod 2 de vibraie configuraia 1.........................................
Tabel 3.12.10.1.3 Comparaie mod 3 de vibraie configuraia 1.........................................
Tabel 3.12.10.2.1 Comparaie perioad fundamental de vibraie configuraia 2..............
Tabel 3.12.10.2.2 Comparaie mod 2 de vibraie configuraia 2.........................................
Tabel 3.12.10.2.3 Comparaie mod 3 de vibraie configuraia 2.........................................
Tabel 3.12.10.3.1 Comparaie perioad fundamental de vibraie configuraia 3..............
Tabel 3.12.10.3.2 Comparaie mod 2 de vibraie configuraia 3.........................................
Tabel 3.12.10.3.3 Comparaie mod 3 de vibraie configuraia 3.........................................
Tabel 3.13.3.1.1 Comparaie momente la cerina de deplasare grinda B1............................
Tabel 3.13.3.1.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare grinda B1....................
Tabel 3.13.3.2.1 Comparaie momente la cerina de deplasare grinda B2............................
Tabel 3.13.3.2.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare grinda B2....................

Tabel 3.13.3.3.1 Comparaie momente la cerina de deplasare grinda B3............................


Tabel 3.13.3.3.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare grinda B3....................
Tabel 3.13.3.4.1 Comparaie moment la cerina de deplasare stlp S3 Parter......................
Tabel 3.13.3.4.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare stlp S3 Parter............
Tabel 3.13.3.5.1 Comparaie moment la cerina de deplasare stlp S4 Parter......................
Tabel 3.13.3.5.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare stlp S4 Parter............
Tabel 3.13.4.1.1 Comparaie moment la cerina de deplasare grinda B1..............................
Tabel 3.13.4.1.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare grinda B1....................
Tabel 3.13.4.2.1 Comparaie moment la cerina de deplasare grinda B2..............................
Tabel 3.13.4.2.2 Comparaie moment la cerina de deplasare grinda B2..............................
Tabel 3.13.4.3.1 Comparaie moment la cerina de deplasare grinda B3..............................
Tabel 3.13.4.3.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare grinda B3....................
Tabel 3.13.4.4.1 Comparaie moment la cerina de deplasare stlp S3 Parter......................
Tabel 3.13.4.4.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare stlp S3 Parter............
Tabel 3.13.4.5.1 Comparaie moment la cerina de deplasare stlp S4 Parter......................
Tabel 3.13.4.5.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare stlp S4 Parter............
Tabel 3.13.5.1.1 Comparaie moment la cerina de deplasare grinda B1..............................
Tabel 3.13.5.1.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare grinda B1....................
Tabel 3.13.5.2.1 Comparaie moment la cerina de deplasare grinda B2..............................
Tabel 3.13.5.2.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare grinda B2....................
Tabel 3.13.5.3.1 Comparaie moment la cerina de deplasare grinda B3..............................
Tabel 3.13.5.3.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare grinda B3....................
Tabel 3.13.5.4.1 Comparaie moment la cerina de deplasare stlp S3 Parter......................
Tabel 3.13.5.4.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare stlp S3 Parter............
Tabel 3.13.5.5.1 Comparaie moment la cerina de deplasare stlp S4 Parter......................
Tabel 3.13.5.5.2 Comparaie for tietoare la cerina de deplasare stlp S4 Parter............
Tabel 3.13.6.1 Comparaie curba PUSHOVER la cerina de deplasare configuraia 1
.....................................................................................................................................................
Tabel 3.13.6.2 Comparaie curba PUSHOVER la cerina de deplasare configuraia 2
.....................................................................................................................................................
Tabel 3.13.6.3 Comparaie curba PUSHOVER la cerina de deplasare configuraia 3
.....................................................................................................................................................