Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL CALITATII in constructii

Bucuresti, 01 Octombrie 2009


Intocmim PLANUL CALITATII pentru societatile de constructii. Planul Calitatii se
intocmeste si se redacteaza conform HGR 766. Capitole, continut, informatii si anexe
( formulare aplicabile : procese verbale, PCCVI, etc. )
PLANUL CALITATII poate fi intocmit in doua variante :
- general ( adaptabil pentru fiecare obiectiv )
- pentru un obiectiv / o lucrare anume ( inclusiv Poceduri Tehnice de Executie ).
CUPRINS PLANUL CALITATII
CAP. 0. Introducere
- Obiectul, scopul si domeniul de aplicare al Planului Calitatii
- Documente de referinta
- Definitii si abrevieri
- Elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii
CAP. 1. Responsabilitatile managementului.
Politica si obiectivele societatii privind calitatea
- Declaratia conducerii societatii
- Obiectivele privind calitatea
- Organizare
- Responsabilitati si competente generale privind calitatea.
- Responsabilitati specifice atributiilor
- ef punct lucru / Sef santier
- Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE )
- Responsabil Controlul Calitatii ( CQ )
- Responsabilii de activitati
- Planificarea, implementarea si controlul activitatilor
- Colaboratori. Subcontractanti
CAP. 2. Sistemul calitatii
CAP. 3. Analiza contractului
CAP. 4. Controlul proiectarii
CAP. 5. Controlul documentelor si datelor
CAP. 6. Aprovizionarea
- Procesul de aprovizionare
- Masuri de asigurare a calitatii
- Selectarea furnizorilor.
- Comanda / contractul de aprovizionare
- Transpotul produsului aprovizionat
- Receptia / Verificarea produsului aprovizionat
- Testarea produsului aprovizionat / pus in opera
- Depozitarea produsului aprovizionat
CAP. 7. Controlul produsului furnizat de client

CAP. 8. Identificarea si identificarea produsului / lucrarii


CAP. 9. Controlul proceselor
CAP.10. Inspectii si incercari
CAP.11. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare
CAP.12. Stadiul inspectiilor si incercarilor
CAP.13. Controlul produsului neconform
CAP.14. Actiuni preventive si corective
CAP.15. Transportul, livrarea, manipularea, depozitarea si conservarea produselor
CAP.16. Controlul inregistrarilor referitoare la calitate
CAP.17. Audituri interne ale calitatii
CAP.18. Instruire
CAP.19. Service
CAP.20. Tehnici statistice
ANEXE
- Formulare aplicabile ( in format printabil )
( 31 formulare: Fisa Obiectiv, P-Verbale, RNC, etc. )
- PCCVI
- etc.