Sunteți pe pagina 1din 1

Sisteme multiagent

Sistemul multi-agent este format dintr-un număr de agenți software inteligenți de același tip sau diferit specializați care acționează separat spre rezolvarea în colectiv a unei probleme, interacționând prin schimb de mesaje Agenții individuali angajați într-un sistem multiagent au diferite țeluri sau motivații. Sistemele multi-agent pot rezolva probleme care pentru un agent software individual sau un sistem software monolitic (care activează la modul "mono-agent") sunt prea dificile (practic nerezolvabile). Pentru succesul interacțiunii, agenții trebuie să aibă capacitatea de cooperare, de coordonare și de negociere cu alți agenți.[1] Domeniul sistemelor multi-agent este puternic interdisciplinar, el se inspiră din diverse ramuri: economie, tehnică, filozofie, logică, ecologie, științe sociale, etc. Din acest motiv nu trebuie să surprindă existența mai multor puncte de vedere asupra a ceea ce reprezintă un proiect de sistem multi-agent. [2] Sistemele multi-agent sunt - prin definiție - o subclasă a sistemelor concurențiale, iar unii membri din comunitatea sistemelor distribuite sau calculului distribuit ar putea să pună întrebarea dacă sistemele multiagent sunt suficient de diferite de standardul sistemelor distribuite sau sistemelor concurente ca să justifice un studiu separat. Răspunsul este afirmativ pentru că agenții sunt presupuși autonomi, iar sincronizarea și coordonarea structurilor într-un sistem multiagent se face la momentul execuției și nu la momentul proiectării. În plus, agenții sunt entități cu interese proprii ("economice"), urmărind îndeplinirea unui scop individual sau colectiv la nivelul sistemului multi-agent. [2]

1. Modele de negociere multiagent în reţelele de distribuţie a energiei electrice

Există o gamă largă de probleme de decizie în domeniul reţelelor de distribuţie a energiei electrice, împărţite de obicei în trei categorii, probleme de decizie în domeniul planificării,

exploatării şi întreţinerii; în cadrul fiecăreia dintre cele trei categorii mai apar o serie de aspecte legate pe de o parte de natura decizie şi de orizontul de timp disponibil pentru elaborarea deciziei şi executarea acţiunii. Există probleme precum conducerea operativă a producţiei de electricitate, programarea aprovozionării cu combustibil, telecomenzi pentru prevenirea şi / sau lichidarea avariilor, (re)porniri ale instalaţiilor, etc., toate acestea avînd în comun următoarele aspecte:

- impactul deciziilor asupra funcţionării reţelei de distribuţie a energiei electrice este enorm, drept care se impune coordonarea informaţiei între diferiţii factori de decizie,

- stabilitatea funcţionării se asigură numai prin alocarea unor mari resurse financiare,

- variabilele ce stau la baza elaborării deciziilor se caracterizează printr-un mare grad de incertitudine,

- gradul de incertitudine se reduce numai prin achiziţia şi prelucrarea informaţiei,

- sursele informaţiei sunt răspîndite pe o mare arie geografică şi sunt necesare aplicaţii complexe ce necesită un volum mare de calcule de înaltă complexitate.

Din toate acestea rezultă necesitatea modelării cu funcţii multi-obiectiv, resurselor semnificative de calcul pentru rezolvarea funcţiilor multi-obiectiv şi abilităţilor de accesare flexibilă a datelor. Programarea matematică este principalul instrument de lucru pentru astfel de