Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE


Catedra Economie, Marketing i Turism
Aprobat la Consiliul profesoral al facultii tiine
Economice:
proces-verbal nr. ____ din ___________________
Preedintele Consiliului dr. hab., prof. univ.,
Galina Ulian
________________________________________

Aprobat la edina catedrei Economie, Marketing


i Turism proces-verbal nr. ___ din ___________
ef catedr, dr. hab., prof. univ. Onofrei Alexandr
________________________________________

CURRICULUM
disciplina
Sisteme informaionale n servicii hoteliere i turism
ciclul II - Master
Program de master: Managementul marketingului serviciilor hoteliere i turism

AUTOR:
Boris CORECHI
lector superior universitar,
doctor n tiine economice

Chiinu 2015

I. PRELIMINARII

Sisteme
informaionale n
servicii hoteliere i

Responsabil
de disciplin

Corechi
Boris

inclusiv

21
0

LI

30

30

150

crediteNr. de

F.01.O.03

Denumirea
disciplinei

Total

Codul
disciplinei
din planul
de studii

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Total ore
Semestrul

II.

Evaluarea

Actualmente, turismul i serviciile hoteliere reprezint prin coninutul i rolul su un fenomen


caracteristic civilizaiei actuale, una din componentele majore ale vieii economice i sociale ce
polarizeaz interesul unui numr tot mai mare de ri. Aceasta pia prezint un interes deosebit n
majoritatea rilor, interes datorat ritmului sau de cretere i dimensiunilor actuale, poten ialului sau de
creterea viitoare, contribuiei sale la dezvoltarea economic exprimat n termeni de investi ii, locuri
de munc create i venituri, efectelor sale asupra comunitilor - gazd precum i impactului asupra
mediului nconjurtor.
Avnd n vedere marea diversitate a serviciilor, caracterul sezonier al turismului, diferitele
forme de turism practicate, categoriile de preuri i tarife difereniate pe grade de confort, pe forme de
turism etc., activitatea din aceast ramur nu poate fi caracterizat printr-un singur indicator, ci printrun sistem de indicatori, care are un coninut complex. Acest sistem de indicatori formeaz partea
principal a sistemului informaional statistic n domeniul turismului i reprezint o parte component,
un subsitem al sistemului de indicatori ai economiei naionale.
Dup cum progresul tehnologic permanent influeneaz pozitiv ramurile primare i secundare
ale economiei, este nevoie ca i n sectorul teriar, n special n turism, s fie introduse tehnologii de
vrf care s contribuie la optimizarea i eficientizarea activitilor.
Studiul disciplinei Sisteme informaionale n servicii hoteliere i turism are ca scop s
contribuie la formarea i dezvoltarea capacitii masteranzilor de a dezvolta competenele profesionale
ale specialistului n domeniul serviciilor hoteliere i a turismului prin cunoaterea i comprehensiunea
dimensiunilor a sistemelor informaionale prin gestiunea corect a fondului hotelier, a serviciului de
recepie, serviciul rezervare-cazare, serviciul house keeping, serviciul room service, serviciul loundry,
etc. Prezenta propunere a curriculumului este n acord cu noua opiune didactic ce deriv din idealul
educaional coninut n codul educaional, din schimbrile de tip economic i social care afecteaz
inclusiv nvmntul superior, precum i din necesitatea de a echilibra aceste schimbri prin ac iuni
coerente care s nu perturbe sistemul, ci s-l dirijeze pe o linie ascendent. nvmntul economic
universitar urmrete dezvoltarea competenelor necesare pentru pregtirea personalitii pentru via
i activitate independent.
Prezentul curriculum universitar este un instrument metodic, ce reflect cadrul general al
predrii disciplinei Sisteme informaionale n servicii hoteliere i turism i evalurii cunotinelor
studenilor. El include trei niveluri comportamentale pe care se bazeaz formarea profesional:
cunoatere, aplicare i integrare. De asemenea se indic prin ce con inuturi se preconizeaz realizarea
obiectivelor trasate, toate acestea fiind un ghidaj n activitatea de predare a profesorilor i de studiere a
studenilor n procesul de formare a specialitilor n domeniu, ce nu poate fi conceput fr studierea
sistemelor informaionale n servicii hoteliere i turism, ca disciplina fundamental. Curriculum dat
presupune reliefarea cadrului conceptual, obiectivelor generale i administrarea disciplinei, precum i
descrierea coninutului cursului i a obiectivelor de referin pentru fiecare tem, precum i sugestii
privind orientarea activitii individuale a masteranzilor. Pentru o nsuire mai profund a disciplinei se
recomand pentru studiere lista literaturii de specialitate.

ex

turism

Uniti de coninut i repartizarea orientativ a orelor


Ore
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uniti de coninut
Locul, rolul i importana sistemelor informaionale n servicii
hoteliere i turism
Sisteme informatice n activitile de turism servicii hoteliere
Sisteme informatice privind utilizarea Internetului
Sisteme informatice inteligente utilizate n cutarea
informaiilor i planificarea cltoriilor
Utilizarea sistemelor informaionale n scopul eficientizrii
managementul financiar
Impactul sistemului informaional asupra tehnici internaionale
de stabilire a preurilor n prestarea serviciilor hoteliere
Yiel-dul administrrii n serviciile hoteliere i turism
Utilizarea sistemului informaional n gestiunea resurselor
umane n prestarea serviciilor hoteliere
Organizarea datelor n memoria extern
Comportamentul consumatorului de produse turistice prin
utilizarea sistemelor informaionale
Organizarea i funcionarea unitilor din industria hotelier cu
ajutorul sistemelor informaionale
Administrarea durabil prin sisteme informaionale a afacerilor
n prestarea serviciilor hoteliere: obligaii i constrngeri
Total
III.

Cur
s

Semina
r

Lucrul
individua
l

10

2
2

2
2

10
10

10

15

15

15

15

10

15

15

10

30

30

150

Competene

Generale:
Aplicarea riguroas i responsabil a principiilor, normelor i valorilor eticii profesionale n
cadrul propriei strategii de munc;
ndeplinirea funciilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de
tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei;
Identificarea i valorificarea oportunitilor de formare continu n scopul inseriei i
adaptabilitii la cerinele pieei muncii.
Specifice:
Cunoaterea posibilitilor de operare cu programe specializate n servicii hoteliere;
Utilizarea inteligent a cunotinelor de baz n culegerea i nregistrrii, vehiculrii i
prelucrrii informaiilor, ct i utilizarea metodelor, tehnicilor de analiz a pieei serviciilor
hoteliere;
Aplicarea unor principii, metode i tehnici de baz pentru asigurarea calitii activitii
hoteliere;
Utilizarea adecvat a criteriilor i a indicatorilor de calitate pentru evaluarea lucrrilor,
formularea deciziilor n gestionarea, asigurarea eficient a unitii hoteliere cu resurse
financiare, materiale, umane etc.
Elaborarea unor analize, studii, lucrri privind mediul concurenial al pieei serviciilor
hoteliere, crearea i organizarea evenimentelor n calitate de produs turistic.

IV.
OBIECTIVELE GENERALE / STANDARD ALE DISCIPLINEI
SISTEME INFORMAIONALE N SERVICII HOTELIERE I TURISM
Cunoatere i nelegere:
s cunoasc aspectele generale ale sistemului informaional n servicii hoteliere i turism ,
adic aprofundarea cunotinelor n sistemele informatice tip front-office, sistemele
informatice destinate rezervrilor turistice, sistemele de distribuie global, sisteme
informatice utilizate n turism, ce folosesc internetul, sisteme informaionale geografice.
s cunoasc modul de utilizare a electronicii n activitatea de turism, ceea ce implic realizarea
sistemelor informatice prin: cunoaterea cererii i ofertei turistice; urmrirea serviciilor
turistice pe toate formele de turism; urmrirea serviciilor legate de formele i mijloacele de
transport, agrement; rezervri hoteliere; studiul pieei turistice; un sistem complex i flexibil
de contabilitate i management.
s cunoasc variabilele generale i specifice ale preocuprii de baz a sistemului
informaional, a serviciilor hoteliere i identificarea alternativelor strategice n politica de
produs turistic.
La nivel de aplicare:
s determine aspectele mecanismului comportamentului consumatorului de servicii turistice;
s explice esena principiilor de estimare a valorii informaiilor obinute ntr-o baz de date, ct
i analiza acesteia pentru realizarea obiectivelor i luarea deciziilor favorabile pentru extinderea
pieei n domeniul serviciilor hoteliere.
s determine factorii care influeneaz asupra formrii preurilor i a tarifelor n turism i a
serviciilor hoteliere, s poat efectua planificarea strategica de marketing n turism i a
serviciilor hoteliere.
La nivel de integrare:
s gestioneze corect i eficient fondul hotelier prin aplicarea sistemelor informaionale;
s organizeze un sistem informaional-operaional eficient de recepie, rezervare-cazare, house
keeping, room service, loundry service pe baza verificrii lor cantitative i calitative;
s evalueze mecanismul comportamentului consumatorului de servicii turistice pe piaa
turistic a Republicii Moldova prin aplicarea mijloacelor sistemelor informaionale.

V. OBIECTIVE DE REFERIN I CONINUTURI


Obiectivele
Uniti de coninut
Subiectul 1. Locul, rolul i importana sistemelor informaionale n servicii hoteliere i
turism
Industria turistic n concepie sistemic
Coninutul i importana sistemelor
s relateze aspectele concepiei sistemice n
informaionale n servicii hoteliere i
industria turistic.
turism.
s cunoasc coninutul i importana sistemelor

Argumentarea
utilizrii
sistemelor
informaionale n servicii hoteliere i turism.
informaionale n industria turistic ca
s
argumenteze
utilizrii
sistemelor
ramur distinct de activitate.
informaionale n industria turistic ca ramur
distinct de activitate.
Subiectul 2. Sisteme informatice n activitile de turism servicii hoteliere
6

s identifice sistemele informatice Front Office.


s aprecieze sisteme informatice utilizate pentru
rezervri.

Sistemele informatice Front Office.


Sisteme informatice utilizate pentru
rezervri.

Subiectul 3. Sisteme informatice privind utilizarea Internetului


- s cunoasc specificul coninutului sistemului Sisteme informatice privind utilizarea
informaional privind utilizarea Amadeus
Amadeus Global Travel Distribution.
Global Travel Distribution.
- s disting modalitile de abordare a sistemului Sisteme informatice privind utilizarea
WORLDSPAN, GALILEO, START,
informatic privind utilizarea WORLDSPAN,
UTELL, SABRE
GALILEO, START, UTELL, SABRE
Subiectul 4. Sisteme informatice inteligente utilizate n cutarea informaiilor i planificarea
cltoriilor
- s argumenteze particularitile sistemului de Sisteme de prezentare bazate pe realitatea
prezentare bazat pe realitatea virtual.
virtual.
- s explice care este mecanismul corect de
Alegerea sistemului informatic optim.
alegere a sistemului informatic optim.
Subiectul 5. Utilizarea sistemelor informaionale n scopul efientizrii managementul financiar
- s
cunoasc
informaia
contabil
n
managementul
firmei
i
principiile
Informaia contabil n managementul
fundamentale ale sistemului contabil.
firmei i principiile fundamentale ale
- s identifice elementele componente ale
sistemului contabil.
bilanului contabil simplificat.
- s determine indicatori financiari i msurarea Elementele componente ale bilanului
contabil simplificat.
performanei.
- s argumenteze necesitatea i etapele Indicatori
financiari
i
msurarea
planificrii financiare prin aplicarea sistemului
performanei.
informaional.
Planificarea financiar.
- s estimeze i s determine ct mai eficient Preul i tarifele unitilor hoteliere.
modalitatea de formare a preului i a tarifele
unitilor hoteliere.
Subiectul 6. Impactul sistemului informaional asupra tehnici internaionale de stabilire a
preurilor n prestarea serviciilor hoteliere
- s defineasc abordrile
conceptuale ale Abordri conceptuale ale politicii de pre
politicii de pre i modalitile de
i modalitile de implementarea n
implementarea n industria hotelier;
industria hotelier;
- s poat s implementeze metodele de fidelizare Implementarea metodelor de fidelizare a
a clienilor n industria hotelier;
clienilor n industria hotelier;
- s aplice corect tehnicile de stabilire a tarifului Tehnici de stabilire a tarifului de camer i
de camer i a meniurilor oferite de restaurante.
a meniurilor oferite de restaurante.
Subiectul 7. Yiel-dul administrrii n serviciile hoteliere i turism
- s reproduc aplicabilitatea conceptului de Aplicabilitatea conceptului de Yield
Yield Management n sectorul hotelier;
Management n sectorul hotelier.
- s aplice strategiile de optimizare a venitului i Strategii de optimizare a venitului i a
a gradului de ocupare a serviciilor hoteliere;
gradului de ocupare a serviciilor hoteliere.
- s gestioneze corect veniturile n departamentul
Gestiunea veniturilor n departamentul de
de cazare;
cazare.
- s disting aspectele Yield-ului administrativ n
Yield administrativ n restauraie.
restauraie.
Subiectul 8. Utilizarea sistemului informaional n gestiunea resurselor umane n prestarea
serviciilor hoteliere
- s determine caracteristicile activitii i muncii Caracteristicile activitii i muncii
hoteliere;
hoteliere;
- s identifice structura organizatoric a Structura organizatoric a personalului
personalului hotelier;
hotelier;
- s elaboreze o structura organizatoric coerent Structura organizatoric a personalului n
a personalului n alimentaie.
8

alimentaie.
Subiectul 9. Organizarea datelor n memoria extern
- s cunoasc obiectivele i evoluia organizrii
datelor.
Obiective i evoluia organizrii datelor
- s determine modul de organizare a datelor n Organizarea datelor n fiiere.
fiiere.
- s determine modele cele mai eficiente de Modele de structurare a datelor n baze de
date.
structurare a datelor n baze de date.
- s analizeze cile optime de protecia a bazelor Protecia bazelor de date.
de date.
Subiectul 10. Comportamentul consumatorului de produse turistice prin utilizarea sistemelor
informaionale
- s cunoasc procesul lurii deciziei de Analiza pieei consumatorilor de produse
cumprare n urma obinerii rezultatelor
turistice i a serviciilor hoteliere;
informaionale;
Analiza factori de influen prin utilizarea
- s analizeze piaa consumatorilor de produse
sistemelor informaionale
turistice i a serviciilor hoteliere;
- s estimeze factori de influen prin utilizarea Procesul lurii deciziei de cumprare n
urma obinerii rezultatelor informaionale
sistemelor informaionale;

Influena sistemului informaional asupra


- s argumenteze necesitatea influenei sistemului
procesului post-cumprare sau evaluarea a
informaional asupra procesului post-cumprare
deciziilor. Fidelizarea.
sau evaluarea a deciziilor.
Subiectul 11. Organizarea i funcionarea unitilor din industria hotelier cu ajutorul
sistemelor informaionale
- s cunoasc procesul de control asupra
Departamentele hotelului.
departamentelor a unui hotel.
- S determine modalitatea de organizare i Organizarea i funcionarea unitilor de
funcionarea a unitilor de alimentaie public.
alimentaie public.
- s
argumenteze
necesitatea
distribuiei Distribuia produselor alimentarea n
produselor alimentarea n asigurarea restauraiei
asigurarea restauraiei n hoteluri.
n hoteluri.
Subiectul 12. Administrarea durabil prin sisteme informaionale a afacerilor n prestarea
serviciilor hoteliere: obligaii i constrngeri
- s determine aspectele dezvoltrii durabile n Aspectele dezvoltrii durabile n industria
industria hotelier;
hotelier.
- s determine particularitile i reglementrile
Particulariti i reglementri privind
privind dezvoltarea durabil a industriei
dezvoltarea durabil a industriei hoteliere.
hoteliere;

Criza economic i implicaiile sale


- s disting aspectele crizei economice i
asupra industriei hoteliere.
implicaiile sale asupra industriei hoteliere

VI. LUCRUL INDIVIDUAL


Produsul preconizat: REFERAT
Structura Produsului
Strategii de realizare
1. Foaie de titlu (Anexa 1)
1. Alegerea temei
2. Cuprins (Anexa2)
2. Studiul Bibliografic
3. Introducere (expus pe 0,5-1 pagini), care 3. Delimitarea ariei de
se va referi la:
studiu:
3.1.Actualitatea i importana temei 3.1. dimensiunea
(expuse succint ntr-un aliniat);
temporal (perioada
3.2.Scopul
(oglindete
finalitatea
supus analizei);
investigaiei efectuate, sensul studiului, elul 3.2. dimensiunea
spaial (o entitate
urmrit)i obiectivele concrete ale studiului
economic, un
(care desemneaz rezultatele scontate n
domeniu de activitate,
urma analizelor, calculelor, soluionrii
bugetul local al unui
problemelor teoretice, metodologice);
raion, UE, spaiul CSI,
3.3.Obiectul studiului red domeniul, sfera,
etc.);
sectorul, ramura, entitatea economic,
4.
Formularea
subdiviziunea etc. la care se refer
obiectivelor.
3.4.Metodologia de cercetare aplicat, care
5. Selectarea
cuprinde:
metodologiei necesare
a) baza informaional (cadrul legislativ i
pentru studiu
normativ, surse metodologice, monografice,
(lecturarea, observarea,
lucrri tiinifice, baze de date statistice, etc.)
analiza de document,
b) metodele de cercetare utilizate (cantitative
chestionare, etc.);
i calitative);
6. Analiza i procesarea
3.5. Cuvinte-cheie.
informaiei;
4. Expunerea coninutului n 2 subiecte
7. Redactarea
(cte 4-6 pagini pentru fiecare subiect);
coninutului conform
Subiectul 1. (cu referire la abordarea
Normelor de redactare
teoretic a problemei studiate va conine):
(Anexa 4) i
- Investigarea teoretic a obiectului
perfectarea propriucercetat cu trecerea n revist a celor
zis a referatului;
mai relevante opinii ale specialitilor 8. Prezentarea produsului
remarcai n domeniu potrivit
i susinerea lui n
materialului bibliografic;
termenele stabilite;
- polemizarea asupra conceptelor de
Pentru prezentarea
baz i formularea propriei opinii
referatului studentul va
privind esena acestuia;
pregti o comunicare
- fundamentarea
metodelor
i
verbal de 5 - 7 minute
procedeelor de analiz, descrierea
n care va relata
indicatorilor, metodelor, procedeelor;
succint principalele
Subiectul 2. are un caracter pronunat
rezultate ale cercetrii
analitic:
efectuate:
Va argumenta
a) red baza informaional referitor la
obiectul cercetat;
actualitatea temei;
b) conine analize cantitative i calitative
va scoate n
aprofundate ale situaiei reale, potrivit
10

Termen de prezentare
Conform graficului

metodologiei fundamentate n primul


subiect al referatului, n baza
materialului factologic ce caracterizeaz
obiectul studiat
c) aprecierea critic a strii actuale a
obiectului i subiectului cercetrii
d) formularea concluziilor intermediare i
evidenierea problemele existente etc.
5. Concluziile, opiniile personale (1-1,5
pagini). n acest compartiment se sugereaz
soluii referitor la problemele evideniate i
direciile ulterioare posibile de studiu.
6. Referine la sursele bibliografice, citate
n textul de baz al referatului, perfectate n
modul corespunztor (Anexa 3), nu mai
puin de 5 surse.

eviden scopul,
obiectivele i
obiectul cercetrii,
va relata despre
baza
informaional i
metodele de
investigare,
va accentua prile

Evaluare referatului:
Criterii de evaluare
Foaie de titlu
Cuprins
Introducere
-actualitatea temei
-scop
-obiective
-obiect
-metodologia cercetrii
-cuvinte-cheie
Expunerea coninutului
-teoretic
-analitic
Concluzii i opinii
Bibliografie
PPT
Redactare tehnic impecabil
TOTAL

Punctaj acordat
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
4
3
1
0,5
0,5
15 puncte

11

Punctaj
acumulat

Nota acordat

15

10

13-14

11-12

9-10

7-8

5-6

Criterii de evaluare
1. Structura
referatului

2. Corespunderea
temei referatului cu
esena materialului
analizat i prezentat
n produsul final
3. Relevana
metodologiei aplicate
n cercetare

4. Procesarea i
analiza teoretic,
implicarea critic,
interpretativ a
autorului

5. Completitudinea
i corectitudinea
scrierii surselor
bibliografice, citarea
6. Respectarea
cerinelor tehnice
fa de redactarea
referatului
7.Prezentarea
produsului i
susinerea lui n
termenele stabilite

Descriptori de performan
9-10
Respect prile
componente ale referatului

Corespunde integral

Este relevant

Este bun
(se d o apreciere critic
strii actuale a obiectului
cercetat, cu constatarea
concret oportunitilor,
deficienelor, neajunsurilor,
avantajelor, dezavantajelor,
situaiilor dificile,
impedimentelor, n
dezvoltarea i funcionarea
subiectului cercetat)
Este destul de consistent,
mai mult de 10 surse;
citarea este corect
Sunt respectate integral

A relatat succint despre


toate rezultatele cercetrii
efectuate, menionnd
contribuia proprie la
elaborarea constatrilor i
recomandrilor.
A prezentat n termenele
stabilite referatul

12

7-8
Respect toate prile
componente, dar una
din ele nu este
realizat conform
strategiilor de
realizare
corespunde n mare
parte

5-6
Una din prile
componente lipsete

este adecvat
scopului, dar nu a
condus la analize
cantitative i
calitative aprofundate
ale obiectului studiat
Suficient de bun
(se d o apreciere
critic strii actuale a
obiectului cercetat,
dar cu constatri
generale privind
dezvoltarea i
funcionarea
subiectului cercetat)

Fr aspecte concrete

Este suficient,
conine ntre 6 - 9
surse;
citarea este parial
corect
Sunt respectate
parial

Este parial, pn la
5 surse;
lipsete citarea

corespunde esenei
parial

Este general fr a
implicarea critic,
interpretativ a
autorului

Cu derogri
nsemnate de la
cerinele de redactare
(Anexa4)
A relatat succint
A relatat evaziv
despre toate
despre rezultatele
rezultatele cercetrii
cercetrii efectuate,
efectuate, menionnd
ne fiind clar
contribuia proprie la
contribuia proprie la
elaborarea
elaborarea
constatrilor i
constatrilor i
recomandrilor.
recomandrilor.
A prezentat referatul A prezentat referatul
cu ntrziere
cu ntrziere

Anexa 1. Foaia de titlu

Ministerul Educaiei al Republici Moldova


Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea tiine Economice
Catedra Economie, Marketing i Turism

Referat
Tema: Sisteme informatice ce deservesc serviciile turistice

A efectuat:
Masteranda anului 1,
Programul de master
Managementul marketingului
serviciilor hoteliere i turism,
Gr. SMK1501
Munteanu Cristina

A verificat:
dr., lector superior universitar
Corechi Boris,

Chiinu 2015
13

Anexa 2. Cuprins
CUPRINS
Introducere .............................................................................................................................................3
Subiectul I: Studiul teoretic ...................................................................................................................5
Subiectul II: Studiul analitic ..................................................................................................................7
Concluzii i propuneri ..........................................................................................................................11
Bibliografie ...........................................................................................................................................12
Anexe ....18

Evaluarea referatului:
Criterii de evaluare

Punctaj acordat

Foaie de titlu
Cuprins
Introducere
-actualitatea temei
-scop
-obiective
-obiect
-metodologia cercetrii
-cuvinte-cheie
Expunerea coninutului
-teoretic
-analitic
Concluzii i opinii
Bibliografie
PPT
Redactare tehnic impecabil
TOTAL
Data susinerii:
Semntura

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
4
3
1
0,5
0,5

14

Punctaj
acumulat
15

Nota acordat
10

13-14

11-12

9-10

7-8

5-6

Anexa 3. Redactarea bibliografiei


n bibliografie se includ lucrrile utilizate n tez cu referinele respective n text.
Exemple de publicaii editate:
Carte cu un autor
1. Soulet J.F. Istoria comparat a statelor comuniste, Bucureti: Polirom, 1998.
2. .. (1945 - 80- ).
: . . 1998.
3. Permin A., Hansen I. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Rome: FAO, 1998.
Carte cu mai mult de trei autori
1. Stan N. . a. Tratat de legumicultur. Bucureti: Timpul, 2004.
Articole, studii
1. Chistruga M. Accesul la finane constrngere la creterea economic din Republica Moldova , n:
Revista teoretico-tiinific Economie i Sociologie, Chiinu: Institutul de Economie, Finane i
Statistic, 2012, nr. 2, p. 90-98.
2. , ., .. . n:
, 1992, 5, pp. 44-62.
3. Rurac M. Influena prelucrrii de baz a solului asupra unor nsuiri fizice. n: Culegere de lucrri
tiinifice a Universitii Agrare de Stat din Moldova, 2001, vol. 9, p. 95-99.
Alte surse
1. Codul cu privire la tiin i inovare al Republicii Moldova. nr. 259-xv din 15 iulie 2004. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).
2. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chiinu, 2005.
3. Chairman Mao Talks to the People: Talks and Letters. 1956-1971. New York: Pantheon Books,
1974.
Surse internet
1. Zubok Vladislav M. The Khrushchev - Mao Conversations, 31 July - 3 August 1958 and 2 October
1959.

In:

CWIHP

Bulletin

12/13,

Fall/Winter

2001,

p.

http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/New_Ev_CWAsia.pdf (accesat 15.03.2008)

15

244-272.

Anexa 4. Cerine de tehnoredactare


Redactarea lucrrii trebuie s corespund urmtoarelor cerine:
Lucrarea se editeaz computerizat pe hrtie alb, format A4, pe o singur parte a foii.
Lucrarea se perfecteaz folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12 pt.
Spaiul ntre rnduri este de 1,5 intervale. Textul se niveleaz dup ambele cmpuri laterale.
Paginile lucrrii au urmtorul cmp: n stnga - 30 mm, sus - 25 mm, n dreapta 15 mm, jos 25 mm.
Titlul subiectelor sunt scrise cu litere majuscule (font 12 pt., bold, centrat), a paragrafelor cu
litere mici, n afar de prima liter (font 14 pt., bold, centrat). Dup denumirea subiectului nu se pune
punct. Capitolele se numeroteaz prin cifre romane, iar paragrafele cu cele arabe.
Fiecare capitol ncepe din pagin nou, paragrafele urmeaz succesiv. Sublinierea titlurilor nu
se admite.
Toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numeroteaz, indicndu-se
numrul de ordine a acestuia. Denumirea tabelului se amplaseaz de asupra tabelului, iar a figurii - sub
figur.
Toate paginile lucrrii se numeroteaz, ncepnd cu pagina de titlu i terminnd cu ultima
pagina, fr a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de titlu nu se pune numrul paginii.
Numrul paginii se indic pe cmpul din dreapta paginii jos.
n mod obligatoriu, se utilizeaz literele cu diacritice specifice limbii romane (, , , , i
majusculele lor).
Semnele de punctuaie (".", "?", "!") sunt urmate n mod obligatoriu de un spaiu.
Nu sunt acceptate prescurtri ale cuvintelor.
n lucrare nu se admit nsemnri, corecii, conturri de litere, tersturi, pete, adugri la pagin
etc.
Se pot utiliza note de subsol pentru a oferi explica ii pentru diferi i termeni, figuri, clasificri,
anexe care nu apar n textul lucrrii.
Caracterul literelor: cursivul/italic se folosete pentru cuvintele de origine strin, titluri de
cri sau periodice, un cuvnt sau un pasaj care merit a fi pus n eviden , aldinul/bold se folosete
pentru titlurile capitolelor i subcapitolelor, evidenierea propoziiilor sau frazelor ce trebuie memorate.
Imprimarea lucrrii pe hrtie trebuie s fie calitativ. Literele, semnele, formulele, figurile
trebuie s aib aceeai intensitate pe parcursul rndului, paginii, lucrrii n ansamblu, iar indicii
formulelor trebuie s fie lizibili.

16

VII. BIBLIOGRAFIE SELECTIV


Obligatorie:
1

Ghibuiu A., Serviciile i dezvoltarea: De la prejudeci la noi orizonturi, Expert, Bucure ti, 2000,
366 p.

Lupu N. Hotelul: economie i management. Bucureti: C:H: Beck, 2010

Stnulescu G., Micu C. Managementul operaiunilor n hotelrie i restauraie. Bucureti: C:H:


Beck, 2012

uleanschi S. Veveria V. Primii pai n afaceri. Chiinu: Organizaia internaional a muncii,


2009, 143p.

Voicu O. Etichetarea elementelor n spaiul european. Bucureti: Editura Bren, 2003, 263p.

Suplimentar:
4

Olaru M., Isaic-Maniu Al., Pop N., Lefter V., (coord.), Tehnici si instrumente utilizate in
managementul calitii, Editura Economica, Bucureti, 2000

5 Porter, M. Avantajul concurenial. Bucureti: Editura Teora, 2001, 496p.


Link-uri utile:
6

Asociaia comunitar Global Hotelliers http://ehotelier.com/directory/?associations

Asociaia internaional a hotelurilor si a restaurantelor http://www.ih-ra.com/

3
4
5

Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova. www.statistica.md


Organizaia internaional a turismului http://www2.unwto.org/
The American Marketing Association Board of Directors.

6
7

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx
www.amadeus.com
www.worldspan.com

17