Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Spiru Haret FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Departamentul de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Specializare: Sociologie-Psihologie Subiecte: Psihologie

EXAMEN DE LICENŢĂ SESIUNEA FEBRUARIE 2016 BAREM DE CORECTARE

1. Memoria- Dinamica memoriei- enumerați și descrieți fazele procesului memoriei și

indicatorii memorării. Limbajul –specific psihologic. Verigile funcționale ale limbajului

verbal. Funcțiile și formele limbajului verbal –enumerați și descrieți

( 4,50 p.)

Enumerarea

și

descrierea

fazelor

și

indicatorilor

procesului

1,50 pct

memorării

Enumerarea și descrierea funcțiilor limbajului verbal

 

1,50 pct

Enumerarea și descrierea formelor limbajului verbal

 

1,50 pct

2. Inteligența: accepțiunile noțiunii de inteligență; teoria inteligențelor multiple (Howard

Gardner)

( 4,50 p.)

Inteligența ca sistem complex de operații

1 pct

Inteligența ca aptitudine generală

1 pct

Teoria inteligențelor multiple (Howard Gardner)

2,50 pct

NOTĂ:

Toate subiectele sunt obligatorii.

Candidatul poate trata subiectele în orice ordine.

Se acordă un punct din oficiu.