Sunteți pe pagina 1din 41

AP 1: INITIATIVA LOCURI DE MUNCA PENTRU TINERI

PRIORITATI DE INVESTITII: P1. Integrarea durabila pe piata fortei de munca a tinerilor(YEI), in special a celor care nu au un loc de munca,
care nu urmeaza studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunta cu riscul excluziunii sociale si a tinerilor din comunitatile
marginalizate, inclusiv prin implementarea garantiei pentru tineri
OBIECTIVE SPECIFICE
CORESPUNZATOARE PRIORITATII
DE INVESTITII
OS 1.1 Cresterea ocuparii tinerilor NEETs
someri cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani,
inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidenta in regiunile eligibile(Centru, SudEst si Sud Muntenia)

O.S 1.2 Imbunatatirea competentelor,


evaluarea si certificarea competentelor
dobandite in sistem non-formal si informal
al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 1624 ani, inregistrati la SPO, cu rezidenta in
regiunile eligibile(Centru, Sud-Est Si Sud
Muntenia)

TIPURI DE ACTIUNI

GRUP TINTA

1. MASURI ACTIVE DE OCUPARE:


-Masuri active de ocupare(servicii personalizate de
informare, consiliere si orientare, sprijin in gasirea
unui loc de munca/plasare pe piata muncii)

Tineri NEETs someri


cu varsta intre 16-24
ani, inregistrati la SPO
cu rezidenta in
regiunile
eligibile(Centru, SudEst, Sud Muntenia), cu
accent pe tinerii
NEETs din mediul
rural si cei apartinand
minoritatii rrome

BENEFICIARI

Entitati relevante(furnizori de formare,


furnizori de servicii de ocupare/evaluare
si certificare a competentelor, sindicate,
patronate, ONG-uri/organizatii de tineret)
in parteneriat cu angajatori

2. IMBUNATATIREA NIVELULUI DE
EDUCATIE SI COMPETENTE
-Participarea la programe de formare profesionala
adaptate nevoilor specific ale grupului tinta
-Participarea la programe de ucenicie si stagii prin
acordarea de sprijin financiar angajatorilor( inclusiv
pentru formarea coordonatorilor de ucenicie si a
mentorilor) in vederea organizarii unor astfel de
scheme

SPO(inclusiv unitatile cu personalitate


juridica din subordinea sa) in parteneriat
cu entitati relevante(angajatori, furnizori
de formare furnizori de servicii de
ocupare/evaluare si certificare a
competentelor, sindicate, patronate, ONGuri/organizatii de tineret)

3. FACILITAREA PARTICIPARII PE PIATA


MUNCII
-Stimularea angajatorilor(acordarea de stimulente

Entitatile selectate/ desemnate pentru


implementarea schemelor de grant
global in domeniul antreprenoriatului

financiare) pentru a crea locuri de munca pentru


tinerii NEETs someri
-Consiliere si formare pentru tinerii NEETs someri
in domeniul antreprenoriatului in vederea crearii de
intreprinderi, precum si programe de
tutorat/mentorat pentru cresterea si consolidarea
afacerilor
4. INCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI
SI A OCUPARII PE CONT PROPRIU
-Acordarea de sprijin financiar pentru infiintarea de
intreprinderi de catre tinerii NEETs someri
-Consiliere si formare pentru tinerii NEETs someri
in domeniul antreprenoriatului in vederea crearii de
intreprinderi, precum si programe de
tutorat/mentorat pentru cresterea si consolidarea
afacerilor
5. INCURAJAREA MOBILITATII FORTEI DE
MUNCA
Sprijinirea tinerilor care gasesc un loc de munca
intr-o alta zona/regiune sa se adapteze la noul lor
mediu, prin acordarea de sprijin financiar(sub
forma primelor de mobilitate si/sau de instalare)
AP 2: IMBUNATATIREA SITUATIEI TINERILOR DIN CATEGORIA NEETs
PRIORITATI DE INVESTITII: Integrarea durabila pe piata fortei de munca a tinerilor(YEI), in special a celor care nu au un loc de munca, care
nu urmeaza studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunta cu riscul excluziunii sociale si a tinerilor din comunitatile
marginalizate, inclusiv prin implementarea garantiei pentru tineri.
OBIECTIVE SPECIFICE
CORESPUNZATOARE
PRIORITATII DE INVESTITII

TIPURI DE ACTIUNI

GRUP TINTA

BENEFICIARI

OS 1.1 Cresterea ocuparii


tinerilor NEETs someri cu varsta
intre 16-24 ani, inregistrati la
SPO, cu rezidenta in regiunile
eligibile(Bucuresti-Ilfov, NordEst, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia)

1.MASURI ACTIVE DE OCUPARE


-Servicii personalizate de informare, consiliere si
orientare, sprijin in gasirea de loc de
munca/plasarea pe piata muncii in functie de
abilitatile de baza ale persoanelor vizate.
-Imbunatatirea competentelor prin participarea la
programe de ucenicie/ finalizarea studiilor
obligatorii/participarea la programe de formare,
sprijin pentru ocupare si prime de mobilitate

PENTRU OS 1.1 si OS 1.2


-Tineri NEETs someri cu varsta intre 16-24
ani, inregistrati la SPO si cu rezidenta in
regiunile eligibile, cu accent pe cei din
mediul rural si cei apartinand minoritatii
rrome
-Daca nu vor exista alocari suplimentare in
cadrul ILMT(din 2016), grupul tinta pentru
AP2 va fi extins cu cel aferent celor 3
regiuni eligibile de la nivelul AP1(Centru,
Sud Muntenia, Sud Est)

-SPO(inclusiv unitatile cu
personalitate juridica din
subordinea sa) in parteneriat cu
entitati relevante(angajatori,
furnizori de formare, furnizori de
servicii de ocupare/evaluare si
certificare a competentelor,
sindicate, patronate)

O.S 1.2 Imbunatatirea nivelului


de competente, inclusive prin
evaluarea si certificarea
competentelor dobandite in
system non-formal si informal al
tinerilor NEETs someri cu varsta
intre 16-24 ani, inregistrati la
SPO, cu rezidenta in regiunile
eligibile( Bucuresti-Ilfov, NordEst, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia)

2. IMBUNATATIREA NIVELULUI DE
EDUCATIE SI COMPETENTE
-Programe de formare profesionala
-Programe de ucenicie si stagii prin acordarea de
sprijin financiar a angajatorilor(inclusiv pentru
formarea coordonatorilor de ucenicie si a
mentorilor)
3. FACILITAREA PARTICIPARII PE PIATA
MUNCII
-Stimularea angajatorilor(stimulente financiare)
pentru a crea locuri de munca
-Evaluare si certificare pentru recunoasterea
competentelor dobandite
-Sprijin in gasirea unui loc de munca/plasare pe
piata muncii

PENTRU OS 1.3
-tineri NEETs inactivi cu varsta intre 16-24
neinregistrati la SPO, cu accent pe cei cu
nivel scazut de competente si care nu au
difilcutati in a se integra social

-Entitati selectate/desemnate
pentru implementarea schemelor in
domeniul antreprenoriatului

OS 1.3 Cresterea nr tinerilor


NEETs inactivi din SPO

4. INCURAJAREA
ANTREPRENORIATULUI SI A OCUPARII
PE CONT PROPRIU
-Sprijin financiar pentru infiintarea de

PENTRU OS 1.3
-MMFPSPV/ SPO(inclusiv
unitatile cu personalitate juridica

intreprinderi de catre tinerii NEETs someri


-Consiliere si formare in domeniul
antreprenoriatului pentru crearea de intreprinderi,
precum si programe de tutorat/mentorat pentru
cresterea afacerilor

din subordinea sa) in parteneriat cu


entitati cu activitate relevanta

5. INCURAJAREA MOBILITATII FORTEI


DE MUNCA
- Prime de mobilitate si/sau de instalare
AP 3: LOCURI DE MUNCA PENTRU TOTI
I.PRIORITATI DE INVESTITII:
P1.Cresterea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta in cadre formale, nonformale si informale,
actualizarea cunostintelor, a competentelor si a aptitudinilor fortei de munca si promovarea unor parcursuri de invatare flexibile, inclusiv prin
orientarea profesionala si validarea competentelor dobandite.
P2.Acces la locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusive pentru somerii de
lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv pentru initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de
munca.
P3.Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii
inovatoare
P4.Adaptarea la schimbare a lucratorilor, a intreprinderilor si a antreprenorilor
P5.Modernizarea institutiilor pietei fortelor de munca, precum si serviciile publice si private de ocupare a fortei de munca si imbunatatind
satisfacerea nevoilor pietei fortelor de munca, prin masuri de stimulare a mobilitatii transnationale a lucratorilor si prin programe de mobilitate si
printr-o mai buna cooperare intre institutii si partile interesate relevante
OBIECTIVE SPECIFICE
CORESPUNZATOARE
PRIORITATII DE
INVESTITII

TIPURI DE ACTIUNI

GRUP TINTA

BENEFICIARI

PRIORITATEA 1:
O.S 1.1Imbunatatirea nivelului
de
cunostinte/competente/aptitudi
ni
aferente
sectoarelor
economice
identificate
conform SNC si SNCDI ale
angajatilor

PRIORITATEA 2:
OS 2.1 Cresterea ocuparii
somerilor si a persoanelor
inactive, cu accent pe somerii
de lunga durata, lucratorii
varstnici(55-64
ani),
persoanelor cu dizabilitati,
persoanelor cu nivel redus de
educatie
OS 2.2 Cresterea ocuparii
cetatenilor romani apartinand
minoritatii rrome
OS 2.3 Cresterea ocuparii
persoanelor din mediul rural,

PRORITATEA 1
1.1 ACTIUNI CARE VIZEAZA ANGAJATII
-Programe de formare profesionala(cursuri de scurta durata,
de specializare si perfectionare) in concordanta cu cerintele
locurilor de munca din sectoarele economice cu potential
competitiv identificate conform SNC si din domeniile de
specializare inteligenta conform SNCDI.
-Programe de formare profesionala pentru angajatilor
varstnici
-Evaluare/validare si certificare pentru recunoasterea
competentelor aferente cerintelor locurilor de munca din
sectoarele economice cu potential competitive identificate
conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta
conform SNCDI
1.2 ACTIUNI CARE VIZEAZA ANGAJATORII
-Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de
invatare la locul de munca

PRIORITATEA 1
- Persoane angajate care
urmaresc
imbunatatirea
nivelului
de
cunostinte,
competente si aptitudini sau care
urmaresc certificarea/validarea
competentelor cu precadere in
sectoarele
economice
cu
potential competitiv identificate
conform SNC/domeniilor de
specializare inteligenta conform
SNCDI
-Angajatori cu activitate
prezenta/viitoare in
domeniile/sectoarele economice
identificate conform SNC si
SNCDI

PRIORITATEA 1
-Angajatori(cu activitatea
prezenta/viitoare in domeniile/sectoarele
economice identificate conform SNC si
SNCDI)

PRIORITATEA 2
2.1 MASURI ACTIVE DE OCUPARE
Furnizarea de servicii personalizate de informare, consiliere
si orientare, sprijin in gasirea de loc de munca/plasarea pe
piata muncii in functie de abilitatile de baza ale persoanelor
vizate pentru a stimuli ocuparea fortei de munca, in special
pentru a beneficia de oportunitatile de angajare pe termen
lung
2.2 IMBUNATATIREA NIVELULUI DE EDUCATIE SI
COMPETENTE
-Participarea la programe de formare profesionala
personalizate
- Participarea la programe de ucenicie si stagii prin acordarea
de sprijin financiar a angajatorilor(inclusiv pentru formarea

PRIORITATEA 2
-Someri si persoane inactive, cu
accent pe somerii de lunga
durata, lucratorii varstnici(55-64
ani), persoanele cu dizabilitati,
persoanele cu nivel redus de
educatie
-Cetateni romani apartinand
minoritatii rrome
-Persoanele din mediul rural in
special cele din agricultura de
subzistenta si semi-subzistenta

PENTRU PRIORITATEA 2
-Entitati relevante (furnizori de
formare, furnizori de servicii de
ocupare/evaluare si certificare a
competentelor, sindicate, patronate,
ONG-uri/organizatii de tineret etc.) in
parteneriat cu angajatori
-MMFPSPV/SPO (inclusiv entitatile cu
personalitate juridical din subordinea sa)
in parteneriat cu entitati relevante
(angajatori, furnizori de formare,
furnizori de servicii de ocupare/evaluare
si certificare a competentelor, sindicate,
patronate, camera de comert etc)

in special cele din agricultura


de subzistenta si semisubzistenta
OS 2.4 Imbunatatirea nivelului
de competente, inclusiv prin
evaluarea si certificarea
competentelor dobandite in
sistem non-formal si informal
al somerilor si persoanelor
inactive, cu accent pe somerii
de lunga durata, lucratorii
varstnici(55-64 ani),
persoanelor cu dizabilitati,
persoanelor cu nivel redus de
educatie
OS 2.5 Imbunatatirea nivelului
de competente, inclusiv prin
evaluarea
si
certificarea
competentelor dobandite in
sistem non-formal si informal
al
cetatenilor
romani
apartinand minoritatii rrome
OS 2.6 Imbunatatirea nivelului
de competente, inclusiv prin
evaluarea
si
certificarea
competentelor dobandite in
sistem non-formal si informal
al persoanelor din mediul
rural, in special cele din
agricultura de subzistenta si
semi-subzistenta

coordonatorilor de ucenicie si a mentorilor) in vederea


organizarii unor astfel de scheme
2.3 FACILITAREA PARTICIPARII PE PIATA MUNCII
-Stimularea angajatorilor(ex:stimulente financiare) pentru a
crea locuri de munca
-Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor
dobandite in context informal si non-formal, ca modalitate de
crestere a sanselor de ocupare
-Sprijin in gasirea unui loc de munca/plasare pe piata muncii
2.4 INCURAJAREA MOBILITATII FORTEI DE
MUNCA
-Sprijinirea persoanelor care gasesc un loc de munca intr-o
alta zona/regiune sa se adapteze la noul lor mediu, inclusiv
prin acordarea de prime de mobilitate

PRIORITATEA 3:
OS 3.1 Cresterea ocuparii prin
sustinerea intreprinderilor cu
profil non-agricol din zona
urbana

PRIORITATEA 3
3.1 SPRIJIN ACORDAT PERSOANELOR FIZICE
PENTRU DESCHIDEREA UNEI AFACERI
-Sprijin financiar persoanelor fizice pentru infiintarea de
afaceri- suma nerambursabila care poate fi completata de
posibilitatea apelarii la produse financiare
-Furnizarea de servicii personalizate de
consiliere/consultant,formare profesionala antreprenoriala si
alte forme de sprijin(ex mentorat), atat in faza de infiintare a
afacerii, cat si post infiintare
3.2 SPRIJIN ACORDAT IMM-URILOR DEJA
INFIINTATE(CU UN ISTORIC DE INFIINTARE PANA
LA 1 AN) PENTRU A CREA NOI LOCURI DE MUNCA
-Acordarea de subventii pentru a crea noi locui de munca in
IMM-urile existente
-Furnizarea de servicii de -Coaching/formare profesionala
pentru managerii si antreprenorii din intreprinderi pentru a-si
imbunatati abilitatile antreprenoriale si manageriale
-Outplacementul lucratorilor care urmeaza sa fie
disponibilizati/concediati, cu sprijinul unor firme de
consultanta care furnizeaza servicii de: orientare in cariera,
evaluarea carierei, intocmirea unui CV si pregatirea pentru
interviu, dezvoltarea de retele, abilitati de cautare de locuri de
munca, inclusive plasare pe locuri de munca in contextual
restructurarii companiilor si sectoarelor economice
-Sprijin pentru imbunatatirea activitatii de management al
resurselor umane in companii
- Modele inovatoare de organizare a muncii, productive si
verzi in intreprinderi, practice care sa asigure sanatatea si
securitatea la locul de munca, tratament egal la locul de
munca,
-Forme flexibile de ocupare(munca la domiciliu, teleworking,

PRIORITATEA 3
-Persoane fizice care
intentioneaza sa infiinteze o
afacere(someri/inactive/persoan
e care au un loc de munca si
infiinteaza o afacere in scopul
crearii de noi locuri de munca)
-IMM-uri non agricole din
urban(cu un istoric de
functionare pana la 1 an)

PENTRU PRIORITATEA 3
-Administratorii schemei/schemelor de
antreprenoriat
-Pentru instrumente financiare,
beneficiarii potentiali ar putea fi
evidentiati prin analiza ex-ante in
conformitate cu art. 37 din
Regulamentul(UE) nr.1303/2013
-Persoane fizice care intentioneaza sa
infiinteze o afacere
-IMM-uri non agricole din urban

program de lucru flexibi)


-Planificare strategica pe termen lung, care anticipeaza
schimbarile
PRIORITATEA 4:
OS 4.1 Cresterea numarului de
angajati care beneficiaza de
instrumente, metode, practici
etc standard de management al
resurselor umane si de conditii
de lucru imbunatatite in
vederea adaptarii activitatii la
dinamica
sectoarelor
economice
cu
potential
competitiv
identificate
conform SNC/domeniilor de
specializare
inteligenta
conform SNCDI
OS 4.2 pt P4 Cresterea
sanselor de reintegrare pe piata
muncii a lucratorilor care
urmeaza
sa
fie
disponibilizati/concediati prin
furnizarea de masuri de
outplacement
PRIORITATEA 5:
OS 5.1 Adaptarea structurilor
SPO de la nivel national si
territorial prin introducerea
unor
noi
instrumente/sisteme/procedure
/servicii/mecanisme

PENTRU PRIORITATEA 5
- Baza de date integrate la nivel national privind tinerii
NEETs, pentru inregistrarea si monitorizarea situatiei
acestora.Baza de date integrate va colecta informatiile
referitoare la tinerii NEETs identificati in urma oferirii
serviciilor prevazute in cadrul AP 2si/sau de la institutiile
relevante(MEN, MDRAP) si va permite o monitorizare

PENTRU PRIORITATEA 4
-Angajati/antreprenori din
intreprinderile care isi
desfasoara activitatea in
sectoarele economice cu
potential competitiv
indentificate conform SNC si
din domeniile de specializare
inteligenta conform SNCDI,
precum si a celor care
intentioneaza sa isi adapteze
activitatea la aceste
sectoare/domenii

PENTRU PRIORITATEA 4
-Angajatori/sindicate /patronate care
isi desfasoara activitatea in sectoarele
economice cu potential
competitiveidentificate conform SNC si
din domeniile de specializare inteligenta
conform SNCDI, precum si a celor care
intentioneaza sa isi adapteze activitatea
la aceste sectoare/domenii

PENTRU PRIORITATEA 5
-personalul propriu/ institutii ale
SPO
-clienti ai SPO(angajatori si
persoane aflate in cautarea unui
loc de munca)

PENTRU PRIORITATEA 5
-MMFPSV/institutii ale SPO in
parteneriat cu parteneri sociali/alte
entitati relevante

privindnevoile
pietei
muncii/corelarea cererii cu
oferta de forta de munca,
moonitorizarea
serviciilor
furnizate de SPO, dezvoltarea
bazei de date privind tinerii
NEETs.
OS 5.2 Cresterea satisfactiei
clientilor SPO, a diversitatii si
gradului de cuprindere a
serviciilor oferite angajatorilor
si persoanelor aflate in
cautarea unui loc de munca.

continua a situatiei tinerilor NEETs inregistrati, precum si a


tipului de sprijin primit de acestia. Un instrument utilizat va
fi cardul profesional.
-Activitati de colectare, analiza si prognoza pentru a asigura
o cunoastere cat mai aprofundata a nevoilor in continua
schimbare ale pietei muncii, inclusiv la nivel judetean, pentru
diferitele categorii de lucratori, precum si pentru alti actori ai
pietei(actiuni de colaborare/dezvoltare de platforme
comune/crearea si consolidarea de parteneriate cu
patronatele, sindicatele, angajatori private, intreprinderi
sociale de insertie pentru cresterea ocuparii fortei de munca,
precum si oportunitatile profesionale si legaturile cu piata
muncii, cu accent pe persoanele cu nivel redus de educatie si
persoanele apartinand grupurilor vulnerabile)
-Modele locale/regionale de ocupare a fortei de munca cu
angajatorii, autoritatile locale si persoane aflate in cautarea
unui loc de munca, alti actori relevant pe piata fortei de
munca (promovarea mobilitatii geografice si profesionale,
servicii flexibile si individualizate)
-Imbunatatirea portalului on-line de locuri de munca a
-Dezvoltarea cardului profesional pentru implementarea unei
clasificari a competentelor
-Catalog integrat de servicii furnizate clientilor pentru
monitorizarea serviciilor finantate atat prin FSE cat si din
bugetul propriu
-Dezvoltarea activitatior SPO dedicate angajatorilor cu
scopul de a creste rata ocuparii posturilor vacante; oferirea de
suport pentru ocuparea posturilor vacante; elaborarea unei
strategii de marketing
-Model de profilare si segmentare al clientilor care sa ghideze
furnizarea serviciilor si a masurilor oferite de SPO
-Actiuni de crestere a capacitatii personalului din institutiile

de ocupare a fortei de munca pentru a asigura furnizarea unor


servicii de calitate atat persoanelor aflate in cautarea unui loc
de munca cat si angajatorilor
- Actiuni de formare in functie de nevoile identificate,
inclusiv prin schimbul de bune practice cu alte state member
-Suportului material si tehnic necesar derularii in conditii
optime a activitatii SPO
-Masuri pentru cresterea calitatii serviciilor furnizate de SPO

AP 4: INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI


PRIORITATI DE INVESTITIE:
P1. Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi rromii

P2. Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusi asistenta medicala si servicii sociale de interes general.

P3.Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii profesionale in intreprinderile sociale si solidare pentru a facilita accesul la locuri de munca
OBIECTIVE
SPECIFICE
CORESPUNZATO
ARE PRIORITATII
DE INVESTITII
PRIORITATEA 1

TIPURI DE ACTIUNI

GRUP TINTA

PENTRU PRIORITATEA 1

PENTRU PRIORITATEA 1

BENEFICIARI

PENTRU PRIORITATEA 1

OS 1.1 Reducerea
numarului de
persoane aflate in
risc de saracie si
excluziune sociala
din comunitatile
marginalizate in care
exista populatie
apartinand
minoritatii rrome,
prin implementarea
de masuri integrate
O.S 1.2 Reducerea
numarului de
persoane aflate in
risc de saracie si
excluziune sociala
din comunitatile
marginalizate(nonrrome) prin
implementarea de
masuri integrate
OS 1.3 Imbunatatirea
alfabetizarii digitale
a populatiei din
comunitatile
dezavantajate prin
sustinerea procesului
de formare in cadrul
retelei PAPI (eincluziune)
OS 1.4 Reducerea

-Analize complexe la nivel de comunitate care sa evidentieze


nevoile locale, potentialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de
afaceri local, profile de resurse umane si competente, cererea
locala/a zonelor invecinate de pe piata fortei de munca, identificarea
de solutii viabile care sa urmareasca incluziunea sociala a
comunitatilor vulnerabile, precum si implementarea planurilor de
actiune subsecevente
-Facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de
parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o
abordare participative
-Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia
timpurie/invatamant primar si secundar si reducerea parasirii
timpurii a scolii prin acordarea unor pachete integrate (costuri de
transport si masa, accesul la servicii medicale si sociale)
-Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii, precum si
pentru participarea la programe de ucenicie si stagii a persoanelor
din cadrul comunitatilor marginalizate, inclusive prin masuri de
acompaniere si alte tipuri de interventii identificate ca fiind
necesare
-Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulti/parinti
prin intermediul centrelor multi functionale/punctelor unice de
acces la servicii/one-stop sau/si prin implicarea specialistilor de la
nivelul retelei teritoriaale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor
publice de asistenta sociala
-Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a
ocuparii pe cont propriu, in vederea crearii de noi locuri de munca,
prin acordarea de micro-granturi precum si a serviciilor de
consiliere/consultant formare profesionala antreprenoriala si alte
forme de sprijin atat in faza de infiintare a afacerii cat si post
infiintare. Sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand grupurilor
vulnerabile in cadrul intreprinderilor sociale de insertie
-Servicii sociale/furnizarea de servicii in cadrul centrelor

-Persoanele din comunitatile


marginalizate aflate in risc de
saracie si excluziunie sociala
in care exista populatie
apartinan minoritatii rrome(OS
1.1)
-Persoanele din comunitatile
marginalizate(non-rrome)
aflate in risc de saracie si
excluziune sociala(OS 1.2)
-Personalul din cadrul
serviciilor de la nivelul
comunitatii
-Persoanele din comunitatile
marginalizate in care s-au creat
retele PAPI, formatori(OS 1.3)
-Persoanele fara adapost,
persoanele care sufera de
forme de dependenta( alcool,
substante interzise), victimele
violentei domestic, , ale
traficului de fiinte umane,
persoanele private de libertate
sau aflate in perioada de
probatiune, fostii detinuti,
persoanele varstnice si
persoanele cu dizabilitati aflate
in situatii de dependenta sau in
risc de excluziune sociala,
personal al
autoritatilor/furnizorilor
publici privati de servicii

-Autoritatile publice locale si centrale


cu responsabilitati in domeniu, in
parteneriat cu actori cu expertiza
-ONG-uri in parteneriat cu actori cu
expertiza relevant pentru actiunile
selectate
-Administratorii schemelor de tip grant
global, in situatia in care se opteaza
pentru acest mecanism de implementare
-Autoritatile publice centrale cu
responsabilitati in domeniu/autoritatile
publice centrale cu responsabilitati in
domeniu in parteneriat cu actorii
relevantipentru actiunile selectate
MSI/MMFSPV( 0S 1.3)
- Autoritatile publice locale si centrale
cu responsabilitati in domeniu, in
parteneriat cu actori sociali relevanti(OS
1.4)
-Furnizori de servicii sociale in
conditiile legii/furnizori de ocupare a
fortei de munca(OS 1.4)

numarului de
persoane apartinand
grupurilor
vulnerabile prin
furnizarea unor
servicii
sociale/medicale/soci
o-profesionale/de
formare profesionala
adecvate nevoilor
specifice

PRIORITATEA 2
OS 2.1 Cresterea nr
de persoane care
beneficiaza de
servicii de asistenta
medicala la nivelul
comunitatii
OS 2.2 Cresterea
utilizarii/aplicarii de
solutii TIC(esanatate,
telemedicine etc) in

comunitare integrate medico-sociale


-Campanii de informare si constientizare/actiuni in domeniul
combaterii discriminarii precum si pentru implicarea
activa/voluntariatului membrilor comunitatii in solutionarea
problemelor cu care se confrunta societatea
-Programe de formare profesionala continua a grupurilor
dezavantajate, programe de certificare competente TIC, furnizarea
de programe de formare formatori( OS 1.1)
-Servicii integrate(cazare temporara, servicii de consiliere psihosocio-medicala, consiliere juridical, masuri active de ocupare,
formare, acompaniere socio-profesionala pentru insertia/reinsertia
socio-profesionala, masuri de acompaniament), campanii de
constientizare si sensibilizare a opiniei publice pentru persoanele
fara adapost, persoanele care sufera de forme de dependent(alcool,
substante interzise), victimele violentei domestic, victimele
traficului de fiinte umane, persoanele private de libertate sau aflate
in perioada de probatiune, fostii detinuti, persoanele varstnice si
persoanele cu dizabilitati aflate in situatii de dependenta sau in risc
de excluziune sociala(OS 1.4)
PENTRU PRIORITATEA 2
-Sistemul de asistenta sociala cu scopul facilitarii accesului
persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile la servicii de
calitate(OS 2.5-OS 2.7)
-Mecanism de identificare a nevoilor individuale ale persoanelor
vulnerabile cu nevoie speciale (persoane singure in situatie de
dependenta) si masuri/proceduri de interventie(OS 2.5)
-Mecanism de monitorizare si evaluare a nevoilor de servicii sociale
la nivel local(inclusiv existent unor liste de asteptare in format
electronic)(0S 2.5)
-Instrumentelor standard de interventie integrate, scheme de
parcurs/de interventie pentru beneficiarii de servicii
integrate(sociale, medicale, educatie) la nivel comunitar in vederea

sociale si de ocupare pentru


grupurile vulnerabile;personal
al organizatiilor societatii
civile si ONG-uri(OS1.4)

PENTRU PRIORITATEA 2
-Personalul specializat din
cadrul institutiilor cu
responsabilitati in domeniul
asistentei sociale/furnizorilor
de servicii sociale in conditiile
legii(OS 2.5-2.7)
-Personal din autoritatile
publice, specialist in furnizarea
de servicii medicale, persoane
apartinand grupurilor
vulnerabile care vor beneficia
de programe de sprijin(OS

PENTRU PRIORITATEA 2
-Autoritati publice (centrale si locale) cu
responsabilitati in domeniul asistentei
sociale/furnizori de servicii sociale in
conditiile legii ,institutii de cercetare si
universitati (OS 2.5-2.7)
-Ministerul Sanatatii/autoritatile publice
singure sau in parteneriat cu actori
relevanti(universitati, ONG-uri),
administratorii schemelor de tip grant
global ( (OS 2.2-OS 2.10)
-Autoritati publice centrale si locale cu
responsabilitati in domeniu; furnizori de

furnizarea serviciilor
medicale
OS 2.3 Reducerea
numarului de copii si
tineri plasati in
institutii prin
furnizarea de servicii
la nivelul comunitatii
OS 2.4 Cresterea
numarului tinerilor
care parasesc
sistemul
institutionalizat(cu
varsta de pana la 18
ani) pregatiti pentru a
avea o viata
independenta
OS 2.5 Cresterea nr.
de asistenti maternali
si sociali la nivelul
comunitatii
OS 2.6 Reducerea nr
persoanelor varstnice
si a celor cu
dizabilitati plasate in
institutii rezidentiale,
prin furnizarea de
servicii sociale si

incluziunii sociale, obligatia realizarii echipei interdisciplinare si


interinstitutionale(OS 2.5)
-Consolidarea capacitatilor de colectare a datelor, analiza si
prognoza in domeniul asistentei/incluziunii sociale, inclusive cele
care vizeaza managementul proceselor de dezinstutionalizare(OS
2.5)
-Activitati de formare, calificare si consiliere pentru personalul din
instituiile de asistenta sociala precum si al furnizorilor de servicii
sociale inclusiv activitati de schimb de experienta(OS 2.5)
-Sprijin pentru consolidarea retelei publice de asistenta sociala
comunitara prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor
populatiei prin asigurarea resurselor umane adecavte, prin
furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de
experienta/schimburi de bune practice,in contextul actiunilor de
cooperare transnationala(OS 2.6)
-Sprijin pentru operationalizarea aplicarii de solutii TIC (e-asistenta
sociala, servicii electronice)(OS 2.7)
-Dezvoltarea unei metodologii integrate de management al cazurilor
prin utilizarea TIC(OS 2.7)
-Sprijin pentru cresterea capacitatii tehnice a personalului implicat
in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel
national si local prin furnizarea de programe de formare, participare
la schimburi de experienta/schimburi de bune practicI, inclusiv in
contextul actiunilor de cooperare transnationala(OS 2.8)
-Sprijin pentru cresterea capacitatii tehnice a profesionistilor din
specialitatile de sanatate publica din autoritatile de sanatate publica,
institutele si institutiile medicale, a celor ce contribuie direct sau
indirect la asigurarea calitatii serviciilor esentiale, prin furnizarea de
programe de formare, participare la schimburi de experienta precum
si dezvoltarea si impelementarea de instrumente, solutii sau
mecanisme de evaluare a nevoilor si/sau performanteloi serviciilor
la nivel de furnizor(OS 2.8)

2.2-OS 2.10)
-Persoane
institutionalizate(copiii,
persoane cu dizabilitati sau
afectiuni psihice, persoane
varstnice), asistenti
maternali(OS 2.3-OS 2.6)

servicii sociale in conditiile legii,


administratorii schemelor de tip grant
global(OS 2.3-OS 2.6)

medicale la nivelul
comunitatii, inclusiv
servicii pe termen
lung
OS 2.7 Cresterea
calitatii sistemului de
asistenta sociala prin
introducerea de
instrumente/procedur
i/mecanisme etc. si
prin imbunatatirea
nivelului de
competente al
profesionistilor din
sistem
OS 2.8 Cresterea
numarului de
persoane care
beneficiaza de
servicii de asistenta
sociala la nivelul
comunitatii
OS 2.9 Cresterea
utilizarii/aplicarii de
solutii TIC (easistenta sociala,
serviciile electronice)
in furnizarea
serviciilor sociale

-Sprijin pentru consolidarea retelei de asistenta medicala


comunitara(asistenti medicali comunitari) prin furnizarea de servicii
medicale adaptate nevoilor populatiei, inclusiv prin furnizarea de
programe de formare adaptate nevoilor acestora (OS 2.1)
-Sprijin pentru operationalizarea aplicarii de solutii TIC(e-sanatate,
e-medicina) in sectorul medical(OS 2.2)
-Furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea asigurarii
tranzitiei de la servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la
nivelul comunitatii, inclusiv in complementaritate si
FEDR/FEADR(locuinte sociale/protejate, servicii de ingrijire la
domiciliu); Orice alte masuri care vin in sprijinul
dezinstitutionalizarii si al furnizarii de serviciinla nivelul
comunitatii pentru grupurile tinta(implementarea unui pachet minim
social, asistenta maternala diversificata)
-Sprijin pentru furnizarea programelor de asistenta tinerilor(18-26
ani) din institutiile de tip rezidential pentru pregatirea catre o viata
independent, integrare socio-economica la nivelul comunitatii, case
de tip familial pentru tinerii de peste 18 ani; Furnizarea de servicii
si masuri preventive si de interventie timpurie pentru copii in
vederea separarii copilului de familie si a institutionalizarii(OS 2.4)
-Dezvoltarea retelei de asistenti sociali si a celei de asistenti
maternali la nivelul comunitatii, prin furnizarea de programe de
formare si de schimb de experienta;dezvoltarea cu prioritate a
asistentei maternale pentru copiii cu dizabilitati;sprijin pentru
dezvoltarea serviciilor de plasament familial(OS 2.5)
-Furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea tranzitiei de la
servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul
comunitatii, inclusiv in complementaritate cu FEDR/FEADR(OS
2.6)
-Sprijin pentru furnizarea unor servicii preventive/de diagnosticare
precoce pentru mama si copil, inclusiv prin formarea personalului
implicat in ingrijirea gravidei si copilului, actualizarea cadrului

OS 2.10
Imbunatatirea
nivelului de
competente al
profesionistilor din
sectorul medical

metodologic, monitorizarea, evaluarea nevoilor, in conditiile unui


profil defavorabil al mortalitatii materno-infantile(OS 2.9)
-Sprijin pentru furnizarea unor programe si servicii de sanatate
esentiale cu o componenta puternic orientate catre prevenire,
depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al patologiilor
prioritare prin formarea profesionistilor implicate si dezvoltarea
cadrului metodologic(OS 2.9)

OS 2.11 Cresterea
numarului de
persoane care
beneficiaza de
programe de sanatate
si servicii orientate
catre preventive,
depistare precoce,
diagnostic si
tratament pentru
principalele patologii
PRIORITATEA 3
OS 3.1 Consolidarea
capacitatii
intreprinderilor de
economie sociala de
a functiona intr-o
maniera autosustenabila

PENTRU P3
-Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi noi sociale si dezvoltarea
celor existente, acordarea de sprijin financiar sub forma microgranturilor
-Crearea si consolidarea parteneriatelor cu actorii relevanti de pe
piata muncii, din sistemul de invatamant/de asistenta medicala/de
asistenta sociala sau din administratia locala/centrala in vederea
cresterii implicarii in furnizarea de servicii pentru grupurile
vulnerabile
-Crearea unor retele de sprijin si cooperare, stabilirea de
parteneriate, pentru diseminarea de bune practici si informatii,
activitati de consolidare a capacitatii si transferul de know-how cu

PENTRU P 3
-Persoane din intreprinderi
sociale nou infiintate sau
intreprinderi social existente

PENTRU P 3
-Entitati de economie sociala
existente/nou infiintate
-Administratorii schemei de grant
global
-In situatia utilizarii instrumentelor
financiare, beneficiarul actiunii poate fi
fondul fondurilor/entitatea implicata in
implementarea mecanismului de
instrumente financiare

alte comunitati si cu actorii relevant la nivel de tara sau din alte SM


-Accesibilizarea locurilor de munca in vederea desfasurarii
activitatii in cadrul intreprinderilor sociale de insertie
-Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai buna cunoastere a
sectorului si imbunatatirea vizibilitatii economiei sociale- inclusiv
intitiative de promovare a marcii sociale si de constientizare a
formelor specifice de actiune a economiei sociale

AP 5:DEZVOLTARE LOCALA SUB RESPONSABILITATEA COMUNITATII


PRIORITATI DE INVESTITII: P1. Strategii de dezvoltare locala la nivelul comunitatii
OBIECTIVE
SPECIFICE
CORESPUNZAT
OARE
PRIORITATII DE
INVESTITII
OS 1.1 Reducerea
numarului de
persoane aflate in
risc de saracie si
excluziune sociala
din comunitatile
marginalizate(rome
si anti-rrome) din
orase cu peste 20

TIPURI DE ACTIUNI

-Sprijin pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala (doar pentru interventiile FSE-FEDR care
vizeaza orase cu peste 20.000 locuitori)
-Activiti de dezvoltare comunitar integrat analize cuprinztoare la nivel de comunitate
care s evidenieze nevoile locale, poten ialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile
de resurse umane i competene, cererea local/ a zonelor nvecinate de pe pia a for ei de munc,
care s urmreasc incluziunea social a persoanelor/ grupurilor/ comunit ilor vulnerabile;
strategii de dezvoltare a comunitii i planuri de ac iune/dezvoltare comunitar pentru rezolvarea

GRUP TINTA

BENEFICIARI

Zona urban - orae


cu
peste
20.000
locuitori:
-Persoanele
din
comunitile
marginalizate aflate
n risc de srcie i
excluziune social n

Zona urban - orae


cu peste 20.000
locuitori:
-Autoritile locale
cu responsabiliti n
domeniu,
n
parteneriat cu actorii
sociali
relevani/
GAL

000 locuitori, cu
accent pe cele cu
populatie
apartinand
minoritatii rrome,
prin implementarea
de
masuri/operatiuni
integrate in
contextual
mecanismului de
DRLC
O.S 1.2 Reducerea
numarului de
persoane aflate in
risc de saracie si
excluziune sociala
din comunitatile
marginalizate din
zona rurala si orase
cu o populatie de
pana la 20 000 de
locuitori prin
implementarea de
masuri/operatiuni
integrate in
contextului
mecanismului de
DLRC

problemelor comunitii printr-o abordare participativ; campanii de contientizare i aciuni


specifice pentru creterea responsabilitii sociale i promovarea incluziunii active (inclusiv prin
valorizarea modelelor de succes din rndul comunit ilor int prin combaterea tuturor formelor de
discriminare i promovarea egalitii de anse); informare, consiliere, formare/ dezvoltare
profesional (inclusiv prin schimbul de bune practici, activiti de consolidare a capacitii i
transfer de know-how cu alte comuniti i cu actori relevani la nivel de ar sau din alte State
Membre)
-Proiecte soft integrate finanate prin PO CU (proiectele de infrastructur vor fi finan ate prin
PNDR pentru zona rural i orae cu o popula ie de pn la 20.000 locuitori, respectiv POR pentru
orae cu peste 20.000 locuitori)
-Sprijin pentru accesul i/sau meninerea pe piaa muncii, precum i pentru participarea la programe de
ucenicie i stagii a persoanelor din cadrul comunitilor marginalizate, inclusiv prin msuri de
acompaniere i alte tipuri de intervenii identificate ca fiind necesare
-Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adul i/ prin i etc (ex. msuri active de ocupare,
formare profesional, de inserie socio-profesional, servicii sociale/ medicale, consiliere psihologic
etc.) prin intermediul centrelor multi-funcionale/ punctelor unice de acces la servicii/one-stop shop
sau/si prin implicarea specialitilor de la nivelul re elei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul
serviciilor publice de asisten social
-Susinerea antreprenoriatului n cadrul comunitii, inclusiv a ocuprii pe cont propriu, n vederea
crerii de noi locuri de munc, prin acordarea de micro-granturi, precum i a serviciilor de consiliere/
consultan formare profesional antreprenorial i alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat) att n
faza de nfiinare a afacerii, ct i post nfiinare. Sprijinirea ocuprii persoanelor apar innd grupurilor
vulnerabile, n cadrul ntreprinderilor sociale de inser ie
-Furnizarea de servicii sociale/ servicii n cadrul centrelor comunitare integrate medicosociale(vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asisten social, promovarea
utilizrii forei de munc de la nivelul comunitii (scheme de ucenicie)
-Experimentarea unor noi relaii de tip contractual ntre autorit ile locale i/ sau furnizorii priva i de
servicii sociale i partenerii comunitari
-Pachet minim social de servicii destinat prevenirii separrii copilului de familia sa

care exist populaie


aparinnd
minoritii roma
-Persoanele
din
comunitile n risc
de
srcie
i
excluziune
social
(comuniti non
rrome)
-Personalul
din
cadrul
serviciilor
create de la nivelul
comunitii
-Persoane aparinnd
minoritii rrome:
Zona rural i orae
cu o populaie de
pn
la
20.000
locuitori
-Persoanele
din
comunitile
marginalizate aflate
n risc de srcie i
excluziune
social
(comuniti non
rrome)
-Personalul din
cadrul serviciilor
create de la nivelul
comunitii

-Furnizori de servicii
sociale n condiiile
legii
-Administratorul/
administratorii
schemei/ schemelor
de tip grant global n
situaia n care se
opteaz pentru acest
mecanism
de
implementare.

Zona rural i orae


cu o populaie de
pn
la
20.000
locuitori:
-Autoritile locale
cu responsabiliti n
domeniu,
n
parteneriat cu actorii
sociali
relevani/Furnizori
de servicii sociale n
condiiile legii
-Administratorul/
administratorii
schemei/ schemelor
de tip grant global n
situaia n care se
opteaz pentru acest
mecanism de

-Campanii de informare i contientizare/ aciuni specifice n domeniul combaterii discriminrii,


precum i pentru implicarea activ/ voluntariatul membrilor comunit ii n solu ionarea problemelor cu
care se confrunt comunitatea

implementare.

AP 6: EDUCATIE SI COMPETENTE
PRIORITATI DE INVESTITII:
P1. Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate,
inclusive la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare
P2. Imbunatatirea calitatii si a eficientei invatamantului tertiar si a celui echivalent si a accesului la acestea, in vederea cresterii participarii si a
nivelului de educatie, in special pentru grupurile devaforizate
P3. Cresterea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta in cadre formale, non formale si informale,
actualizarea cunostintelor, a competententelor si a aptitudinilor fortei de munca si promovarea unor parcursuri de invatare flexibile, inclusiv prin
orientarea profesionala si validarea competentelor dobandite
P4. Imbunatatirea pietei fortei de munca a educatiei si a sistemelor de formare, facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca si
consolidarea formarii si a sistemelor de formare profesionala, precum si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competentelor,
adaptarea programelor de invatamant si instituirea si dezvoltarea unor sisteme de invatare la locul de munca, inclusiv a unor sisteme de invatare
duala si programe de ucenicie
P5. Integrarea durabila pe piata fortei de munca a tinerilor, in special a celor care nu au un loc de munca, care nu urmeaza studii sau cursuri de
formare, inclusiv a tinerilor care se confrunta cu riscul excluziunii sociale si a tinerilor din comunitatile marginalizate, inclusiv prin implementarea
garantiei pentru tineri.
OBIECTIVE
SPECIFICE
CORESPUNZATOARE
PRIORITATII DE
INVESTITII
PRIORITATEA 1

TIPURI DE ACTIUNI

GRUP TINTA

BENEFICIARI

PENTRU 0.S 1.1

PRIORITATEA 1

PRIORITATEA 1

OS
1.1
Cresterea
participarii
la
invatamantul
anteprescolar si prescolar, in
special a grupurilor cu
risc de parasire timpurie a
scolii, cu accent pe copiii
apartinand
minoritatii
rrome si a celor din
mediul rural.
O.S
1.2
Reducerea
parasirii timpurii a scolii
prin masuri integrate de
prevenire si de asigurare a
oportunitatilor
egale
pentru elevii apartinand
grupurilor vulnerabile, cu
accent
pe
elevii
apartinand
minoritatii
rrome si elevii din mediul
rural/comunitatile
dezavantajate
socioeconomice
O.S 1.3 Cresterea nr de
tineri care au abandonat
scoala si de adulti care nu
si-au finalizat educatia
obligatorie
care
se
reintorc in sistemul de
educatie
si
formare,

-Sprijinirea participarii la invatamantul anteprescolar si prescolar in special a grupurilor cu risc


de PTS, cu accent pe copiii apartinand minoritatii
rrome si celor din mediul rural
PENTRU 0.S 1.2
-Activiti pt reducerea riscul de PTS pentru elevii
aparinnd grupurilor vulnerabile, cu accent pe
elevii aparinnd minoritii rrome i elevi din
mediul rural/comunitile dezavantajate socioeconomic
-Activiti pt creterea calitii educaiei obligatorii:
Studii/ analize cu valoare de diagnoz i prognoz
pe termen mediu, cu accent pe evidenierea
cauzelor performanelor sczute la testele naionale
i internaionale (tip PISA, TIMSS, PIRLS, PIAAC,
ECES ,ICCS, ICILS etc.)
PENTRU O.S 1.3
-Activiti menite s readuc n sistemul de
educaie i formare tineri i aduli care nu iau finalizat educaia obligatorie
-Programe integrate destinate tinerilor care au
abandonat coala i adulilor care nu i-au finalizat
educaia obligatorie, programe care vizeaz cu
precdere persoanele aparinnd grupurilor
vulnerabile, n special cele aparinnd minoritii
rrome, a celor din zonele rurale/comunitile
dezavantajate, cum ar fi:
-Furnizarea de programe de tip A doua ans cu
accent pe zonele rurale i comunitile
dezavantajate din punct de vedere socio-economic
-Sprijin pentru dezvoltarea programelor de tip A
doua ans inclusiv a programelor de formare

PENTRU O.S 1
Anteprecolari/precolari
Prini/tutori
Personalul didactic din ECP
PENTRU O.S 2
-Elevi (din nvmntul preuniversitar,
ISCED 0-4), inclusiv absolveni de liceu
necertificai la examenul de bacalaureat,
n special elevi din grupurile vulnerabile,
cu accent pe elevii aparinnd minoritii
Roma, elevi din mediul rural, elevi cu
dezabiliti, elevi din comunitile
dezavantajate socio-economic
-Prini/tutori ai elevilor n risc de PTS
-Cadre didactice care lucreaz cu copii n
risc de abandon, personal de sprijin de la
nivelul colii (de exemplu, mediatori
colari)
-Echipele manageriale de la nivelul
colilor
PENTRU O.S 3
-Tineri care au prsit timpuriu coala, cu
vrsta cuprins ntre 6-16 ani care nu au
depit cu cel puin 4 ani vrsta
corespunztoare clasei neabsolvite
-Tineri care au prsit timpuriu coala, cu
vrsta cuprins ntre 12-16 ani care au
depit cu cel puin 4 ani vrsta

PENTRU O.S 1.1


-MEN i agenii, structuri/alte organisme
aflate n subordinea/coordonarea MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
educaiei i formrii profesionale, inclusiv
asigurarea
calitii
n
nvmntul
preuniversitar
-Instituii de nvmnt acreditate, publice
i private, din reeaua colar naional
-Furnizori de servicii de orientare,
consiliere, mediere colar i servicii
alternative, publici i privai
-Parteneri sociali din nvmntul
preuniversitar (ex. organizaii sindicale)
-Instituii de cult i asociaii religioase
-Instituii/agenii
guvernamentale
cu
atribuii n domeniul incluziunii sociale
-Autoritile publice locale cu atribuii n
domeniul educaiei de nivel preuniversitar
ONG-uri
PENTRU O.S 1.2
-MEN i agenii, structuri/ alte organisme
aflate n subordinea/coordonarea MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
educaiei i formrii profesionale, inclusiv
asigurarea
calitii
n
nvmntul
preuniversitar
Instituii de nvmnt (ISCED 1-3)
acreditate, publice i private, din reeaua
colar naional
-Furnizori de servicii de orientare, consiliere,
mediere colar i servicii alternative, publici

inclusiv prin programe de


tip a doua sansa si
programe de formare
profesionala
O.S 1.4 Cresterea nr de
oferte
educationale
orientate pe formarea de
competente
si
pe utilizarea de solutii
digitale/de tip TIC in
procesul de predare
O.S 1.5 Imbunatatirea
competentelor
personalului didactic din
invatamantul
preuniversitar in vederea
promovarii unor servicii
educationale de calitate
orientate
pe
nevoile
elevilor si a unei scoli
incluzive

profesional prin susinerea elaborrii de materiale


noi de nvare, nvmnt alternativ orientat ctre
obinerea de competene cheie
-Asigurarea programelor de formare profesional n
cadrul programului A doua ans, n special n
vederea creterii anselor de integrare pe pia a
muncii absolvenilor de nvmnt secundar
inferior
-Consiliere i programe de educaie parental
pentru membrii familiilor copiilor i adulilor care
se afl n afara sistemului educaional
-Studii, analize care s vizeze participarea la
educaie, n special a copiilor i tinerilor aparinnd
minoritii rrome, a celor care provin din medii
dezavantajate socio-economic, din mediul rural,
precum i a copiilor/tinerilor cu dizabiliti
-Dezvoltare profesional a personalului de sprijin
cu un rol important pentru elevii care au abandonat
coala (ex. mediatori colari, consilieri, cadre
didactice de sprijin)
-Aciuni i campanii de contientizare destinate
creterii ratelor de meninere n sistemul iniial de
nvmnt i pentru a asigura nelegerea
beneficiilor pe care o ofer educaia n rela ie cu
oportunitile de angajare
-Alte msuri n sprijinul atingerii obiectivelor
specifice stabilite n cadrul acestei PI (ex: crearea
de reele pentru incluziune socio-educaional, care
pun accent pe nevoile grupurilor int (copii/tineri
hard to reach/hard to motivate), n special n
etape de tranziie ntre nivele de colarizare,
susinerea motivaiei individuale pentru participare

corespunztoare clasei neabsolvite


-Tineri care au un loc de munc 16-24 ani
care nu au absolvit nvmntul
obligatoriu
-Aduli 25-64 care nu au absolvit
nvmntul obligatoriu
-Prini/tutori ai copiilor i tinerilor din
grupurile indicate mai sus
-Cadre didactice, personal de sprijin de la
nivelul colii (de exemplu, mediatori
colari)
-Echipele manageriale de la nivelul
colilor
PENTRU O.S 4
-Experi n dezvoltarea curricular, autori
de manuale colare sau alte materiale
didactice (inclusiv n format digital)
relevante pentru implementarea
curriculumului revizuit
-Personalul partenerilor sociali n
educaie, inclusiv din ONG-uri
PENTRU O.S 5
-Personal didactic din nvmntul
preuniversitar
-Personal de sprijin din coli
-Manageri colari
-Experi in dezvoltarea curriculara, autori
de manuale colare sau alte auxiliare
didactice (inclusiv n format digital)
-Personalul partenerilor sociali n
educaie, inclusiv din ONG-uri
PRIORITATEA 2

i privai
-Parteneri
sociali
din
nvmntul
preuniversitar (ex organizaii sindicale)
-Instituii de cult i asociaii religioase
ANP i instituii subordonate
-Instituii/agenii guvernamentale cu atribuii
n domeniul incluziunii sociale
-Autoritile publice locale cu atribuii n
domeniul educaiei de nivel preuniversitar
ONGuri
PENTRU O.S 1.3
-MEN i agenii, structuri/alte organisme
aflate n subordinea/coordonarea MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
educaiei i formrii profesionale, inclusiv
asigurarea
calitii
n
nvmntul
preuniversitar
-Instituii de nvmnt (ISCED 1-3)
acreditate, publice i private, din reeaua
colar naional
-Furnizori de servicii de orientare, consiliere,
mediere colar i servicii alternative, publici
i privai
-Parteneri
sociali
din
nvmntul
preuniversitar (ex. organizaii sindicale)
-Instituii de cult i asociaii religioase
ANP i instituii subordonate
-Instituii/agenii guvernamentale cu atribuii
n domeniul incluziunii sociale
-Autoritile publice locale cu atribuii n
domeniul educaiei de nivel preuniversitar

colar etc.)

O.S 2.2
-Elevi/ cursani (ISCED 3-4), studeni
(ISCED 5-7), n special pentru cei care
provin din grupuri vulnerabile, cu
accent pe populaia rroma, cei din
mediul rural i cursanii/ studenii
netradiionali
O.S 2.3
-Studeni (ISCED 4-8), inclusiv studeni
non-tradiionali i/sau cu oportuniti
reduse (din mediul rural, persoane cu
CES, persoane de etnie rrom, persoane
provenite din medii socio-economice
defavorizate etc.)
-Personal implicat n dezvoltarea i
managementul calificrilor la nivel de
universitate/facultate
-Personal implicat n dezvoltarea
programelor de studii universitare
-Membrii ai partenerilor sociali n
educaie
-Personal i membrii ai comitetelor
sectoriale
-Experi n evaluare i acreditare din
comisiile de asigurare a calitii n
nvmntul superior, la nivel naional
Personal implicat n dezvoltarea i
managementul calificrilor i Cadrului
Naional al Calificrilor n nvmntul
Superior, la nivel de sistem
-Membri ai comisiilor/structurilor de
conducere din universiti i faculti

ONG-uri
PENTRU O.S 1.4
-MEN i agenii, structuri/alte organisme
aflate n subordinea/coordonarea -MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
educaiei i formrii profesionale
-Administratorul schemei de grant global (n
eventualitatea n care se opteaz pentru acest
mecanism de implementare)
-Parteneri
sociali
din
nvmntul
preuniversitar (ex. organizaii sindicale)
PENTRU O.S 1.5
-MEN i agenii, structuri/alte organisme
aflate n subordinea/coordonarea -MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
educaiei i formrii profesionale, inclusiv
asigurarea
calitii
n
nvmntul
preuniversitar
-Instituii de nvmnt (ISCED 1-3)
acreditate, publice i private, din reeaua
colar naional
-Furnizori de servicii de orientare, consiliere,
mediere colar i servicii alternative, publici
i privai
-Parteneri
sociali
din
nvmntul
preuniversitar (ex organizaii sindicale)
-ANP i instituii subordonate
-Autoritile publice locale cu atribuii n
domeniul educaiei de nivel preuniversitar
ONGuri
PRIORITATEA 2

PENTRU O.S 1.4


-Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului
naional colar obligatoriu (inclusiv pentru
nvmntul special i nvmntul de tip a doua
ans) n vederea orientrii pe formarea de
competene cheie i pe nevoile de dezvoltare ale
elevilor pentru nvmntul primar i secundar,
inclusiv prin utilizarea de soluii digitale/de tip TIC;
-Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la
decizia colii (CDS) care sprijin achizi ia
competenelor cheie ale elevilor din nvmntul
obligatoriu
-Materiale didactice care sprijin implementarea
curriculumului revizuit (ghiduri, resurse
educaionale pentru elevi i cadre didactice), n
special cele de tipul resurselor educaionale
deschise.
-Studii tematice privind aplicarea curriculumului
revizuit i achiziiile competenelor cheie cu
focalizare pe copiii i tinerii din minoritatea rroma,
copii din medii dezavantajate socio-economic, din
mediul rural i copii/tineri cu dizabiliti
PENTRU O.S1. 5
-Perfecionarea profesional specializat pentru
personalul didactic din nvmntul preuniversitar
n vederea extinderii unor practici manageriale noi,
a utilizrii TIC n procesul de predare, a promovrii
unor servicii educaionale de calitate orientate pe
nevoile elevilor, a furnizrii unor programe de
calitate pentru educaia timpurie, pentru prevenirea
i reducerea timpurie a prsirii colii, a utilizrii
metodelor activ-participative de educaie bazate pe

O.S 2.4
-Personalul didactic din nvmntul
superior i teriar non-universitar
O.S 2.1
-Personalul implicat n dezvoltarea de
programe de studii din nvmntul
teriar universitar i non-universitar
tehnic organizat n cadrul instituiilor de
nvmnt superior acreditate
-Cursani,studeni
PRIORITATEA 3
O.S 3.1
-Elevi
-Ucenici
-Prini
-Angajatori
O.S 3.2
-Angajai (inclusiv PFA i ntreprinderi
individuale), n special cu nivel sczut de
calificare sau nu, persoane cu vrsta de
peste 40 de ani, persoane din mediul rural
defavorizat
PRIORITATEA 4
O.S 4.1
-Studeni (ISCED 5-7)
-Doctoranzi n ciclul de studii
universitare de doctorat

O.S 2.2
-Ministerul Educaiei Naionale
-Agenii, structuri aflate n
coordonarea/subordonarea MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
nvmntului superior
-Instituii de nvmnt superior acreditate,
publice i private;
-Parteneri sociali din nvmntul superior
ONG-uri, inclusiv asociaiile studeneti
O.S 2.3
-Ministerul Educaiei Naionale i autoritile
din subordinea sa
-Agenii, structuri aflate n
coordonarea/subordonarea MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
nvmntului superior, inclusiv n asigurarea
i managementul calitii i a Cadrului
Naional al -Calificrilor n nvmntul
Superior
-Instituii de nvmnt superior acreditate,
publice i private
-Parteneri sociali din nvmntul superior
(ex. organizaii sindicale)/ -Parteneri sociali/
sindicate/ comitete sectoriale/ instituii i
organizaii membre ale Pactelor Regionale i
Parteneriatelor Locale pentru Ocupare i
Incluziune Social
ONG-uri, inclusiv asociaiile studeneti
O.S 2.4
-Ministerul Educaiei Naionale i autoritile

noul curriculum centrat pe competene cheie i pe


nevoile elevilor, n special n cazul personalului
care lucreaz cu copiii aparinnd grupurilor
vulnerabile, inclusiv copii aparinnd minoritii
rrome, copii cu nevoi speciale, copii din
comunitile dezavantajate socio- economic
-Evaluarea i validarea competenelor obinute de
cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute
alternative de formare
-Promovarea unor msuri integrate de mobilitate
pentru personalul didactic (de exemplu, cu
programul Erasmus +). Sunt avute n vedere
intervenii care valorific rezultatele mobilitilor
anterioare ale personalului didactic (susinute din
ERASMUS+) pentru completarea perfecionrii
continue a acestuia n relaie cu domeniile de
formare stabilite n cadrul AP6, n cadrul PI
- Activiti de formare care promoveaz
incluziunea, activiti de formare n aria elaborrii
de resurse educaionale deschise pentru facilitarea
implementrii curriculumului revizuit, activiti de
formare pentru echipele manageriale n aria
monitorizrii impactului msurilor privind creterea
accesului la educaie etc)

-Cercettori post-doctorat
-Cursani (ISCED 4, nivel de calificare 5,
nmatriculai n colegiile organizate la
nivelul instituiilor de nvmnt
superior)
-Angajatori
O.S 4.2
-Elevi (ISCED 2 3, nivel de calificare 3
- 4)
-Elevi (ISCED 4, nivel de calificare 5,
nmatriculai n colile post-liceale/ de
maitri organizate la nivelul unitilor de
nvmnt)
-Ucenici
O.S 4.3
-Personalul didactic din nvmntul
teriar (universitar, non universitar) i
secundar
-Formatori
-Personalul din ntreprinderi cu atribuii
in nvarea la locul de munc
-Evaluatori de competene profesionale
O.S 4.4
-Personalul din comisiile de specialitate
ale MEN/ agenii, structuri subordonate
sau aflate n coordonarea
MEN/MMFPSPV i alte organisme
publice cu atribuii n domeniul formrii
profesionale
-Specialiti/experi implicai n evaluarea
i asigurarea calitii i autorizarea
programelor de formare profesional

din subordinea sa
-Instituii de nvmnt superior acreditate,
publice i private
-Agenii, structuri aflate n
coordonarea/subordonarea MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
nvmntului superior, inclusiv n asigurarea
i managementul calitii i a Cadrului
Naional al Calificrilor n invmntul
Superior
-Parteneri sociali din nvmntul superior
(ex. organizaii sindicale)
O.S 2.1
-Instituii de nvmnt superior acreditate,
publice i private
-Parteneri pentru nvmntul superior din
medii publice i private i nonguvernamentale
PRIORITATEA 3
O.S 3.1
-Ministerul Educaiei Naionale (MEN)
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale i Persoanelor Vrstnice (MMFPSPV)
Agenii, structuri subordonate sau aflate n
coordonarea -MEN/MMFPSPV i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
formrii profesionale
Centrul Naional de Dezvoltare a
nvmntului Profesional i Tehnic
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc i structurile teritoriale ale acesteia cu
personalitate juridic

-Personal i membri al/ai organizaiilor


sindicale, organizaiilor patronale i
asociaiilor profesionale
Personal al Comitetelor Sectoriale i al
membrilor acestora
O.S 4.5
-Personalul furnizorilor autorizai de FP
publici i privai
-Personalul din comisiile de specialitate
i grupurile de lucru ale Autoritii
Naionale pentru Calificri
-Specialiti/experi implicai n evaluarea
i asigurarea calitii i autorizarea
programelor de formare profesional
continu
-Personal i membri al/ai organizaiilor
sindicale, organizaiilor patronale i
asociaiilor profesionale;
-Personal al Comitetelor Sectoriale i al
membrilor acestora
-Personal al/ai centrelor de
certificare/validare a nvrii anterioare
PRIORITATEA P5
O.S 5.1
-Tineri NEETs omeri cu vrsta ntre 16 24 ani, nregistrai la SPO care au prsit
prematur sistemul de educaie

Uniti de nvmnt
Instituii de nvmnt superior;
-Membri ai Comitetelor Sectoriale i
Comitete Sectoriale cu personalitate juridic
-Organizaii sindicale
-Patronate
-Asociaii profesionale
Furnizori de servicii de consiliere i orientare
profesional/ pentru carier
-Furnizori de servicii de ocupare
-Camere de comer, industrie i agricultur
ONG-uri
O.S 3.2
-Ministerul Educaiei Naionale (MEN)
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale i Persoanelor Vrstnice (MMFPSPV)
-Agenii, structuri subordonate sau aflate n
coordonarea MEN/MMFPSPV i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
formrii profesionale
-Autoritatea Naional pentru Calificri
-Centrul
Naional
de
Dezvoltare
a
nvmntului Profesional i Tehnic
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc i structurile teritoriale ale acesteia cu
personalitate juridic
-Membri ai Comitetelor Sectoriale i
Comitete Sectoriale cu personalitate juridic
-Organizaii sindicale
-Patronate
-Asociaii profesionale
-Centre
publice
sau
private
de

validare/certificare a nvrii anterioare


-Furnizori de FPC autorizai, publici i privai
-Furnizori de servicii de consiliere i orientare
profesional/ pentru carier
-Camere de comer, industrie i agricultur
ONG-uri
PRIORITATEA P4
O.S 4.1
MEN i structuri/agenii/organisme relevante,
subordonate/coordonate de ctre acesta
-Agenii, structuri, organisme aflate n
subordinea/coordonarea MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
nvmntului superior i cercetrii tiinifice
-Instituii de nvmnt superior publice i
private, acreditate
-coli doctorale i graduale cu personalitate
juridic, inclusiv parteneriate intre acestea i
sectorul privat/ centre de CDI
-Institute/centre de cercetare acreditate,
inclusiv institute de cercetare ale Academiei
Romne
Academia Romn
-Angajatori
-Asociaii profesionale
-Camere de comer i industrie
-Instituii i organizaii membre ale Pactelor
Regionale i -Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare i Incluziune Social
O.S 4.2
-MEN i structuri/agenii/organisme
relevante, subordonate/coordonate de ctre

acesta
-Agenii, structuri, organisme aflate n
subordinea/coordonarea MEN i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
nvmntului superior i cercetrii tiinifice
-Furnizori autorizai, publici i privai, care
asigur formarea teoretic n cadrul
programului de formare prin ucenicie la locul
de munc
-Angajatori
-Asociaii profesionale
-Camere de comer i industrie
-Organizaii sindicale i organizaii patronale
ONG-uri
-Instituii i organizaii membre ale Pactelor
Regionale i Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare i Incluziune Social
-Instituii i organizaii membre ale
consoriilor i parteneriatelor regionale i
locale n domeniile ocuprii, educaiei i
formrii profesionale
-Furnizori publici i privai de orientare i
consiliere profesional
O.S 4.4
-MEN
-Agenii, structuri subordonate sau aflate n
coordonarea MEN/MMFPSPV i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
formrii profesionale
-CNDIP
-ANOFM i structurile teritoriale ale acesteia
cu personalitate juridic

Membri ai Comitetelor Sectoriale i Comitete


Sectoriale cu personalitate juridic
-Organizaii sindicale
-Patronate
-Asociaii profesionale
Centre
publice
sau
private
de
validare/certificare a nvrii anterioare
-Furnizori de FPC autorizai, publici i privai
Unitile de nvmnt acreditate/autorizate
Camere de comer, industrie i agricultur
O.S 4.4
-MEN
-MMFPSPV
-Agenii, structuri subordonate sau aflate n
coordonarea MEN/MMFPSPV i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
formrii profesionale
-Autoritatea Naional pentru Calificri
CNDIPT
-Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc i structurile teritoriale ale acesteia cu
personalitate juridic
-Membri ai Comitetelor Sectoriale i
Comitete Sectoriale cu personalitate juridic
Organizaii sindicale
Patronate
-Asociaii profesionale
Centre
publice
sau
private
de
validare/certificare a nvrii anterioare
Furnizori de FPI si FPC autorizai, publici i
privai
-Furnizori de servicii de consiliere i orientare

profesional/ pentru carier


-Camere de comer, industrie i agricultur
Instituii i organizaii membre ale Pactelor
Regionale i Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare i Incluziune Social
-Instituii i organizaii membre ale
consoriilor i parteneriatelor regionale i
locale n domeniile ocuprii, educaiei i
formrii profesionale
O.S 4.5
-Furnizori de FPI si FPC
-MEN
-MMFPSPV
-Agenii, structuri subordonate sau aflate n
coordonarea MEN/MMFPSPV i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul
formrii profesionale
Membri ai Comitetelor Sectoriale i Comitete
Sectoriale cu personalitate juridic
-Organizaii sindicale
-Patronate
-Asociaii profesionale
-Centre
publice
sau
private
de
validare/certificare a nvrii anterioare
-Camere de comer, industrie i agricultur.
PRIORITATEA P5
-Ministerul Educaiei Naionale (MEN)
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale i Persoanelor Vrstnice (MMFPSPV)
-Agenii, structuri subordonate sau aflate n
coordonarea MEN/MMFPSPV i alte
organisme publice cu atribuii n domeniul

formrii profesionale
Centrul Naional de Dezvoltare a
nvmntului Profesional i Tehnic
-Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de
Munc i structurile teritoriale ale acesteia cu
personalitate juridic
-Membri ai Comitetelor Sectoriale i
Comitete Sectoriale cu personalitate juridic
-Organizaii sindicale
Patronate
Asociaii profesionale
-Furnizori de servicii de consiliere i orientare
profesional/ pentru carier
-Furnizori de servicii de ocupare
-Camere de comer, industrie i agricultur
ONG-uri
PRIORITATEA 2
O.S 2.1 Diversificarea
ofertelor educationale in
invatamantul tertiar
universitar si nonuniversitar tehnic
organizat in cadrul
institutiilor de invatamant
superior acreditate
corelate cu nevoile pietei
muncii din sectoarele
economice/domeniile
indentificate prin SNC si
SNCDI

PRIORITATEA P2
PENTRU O.S 2.2
-Aciuni pentru creterea participrii la
nvmntul teriar universitar i non-universitar
organizat n cadrul instituiilor de nvmnt
superior acreditate, n special pentru cei care provin
din grupuri vulnerabile, cu accent pe populaia
rroma, cei din mediul rural i cursanii/ studenii
netradiionali
-Instituirea i utilizarea unor pachete integrate de
msuri de asisten educaional i sprijin financiar
care s includ, de exemplu: burse de studii,
mobiliti, constituirea de reele i comuniti
virtuale de studii la distan etc., a cror acordare va
fi condiionat de absolvirea studiilor teriare/
continuarea studiilor, n vederea creterii numrului

O.S 2.2 Cresterea


participarii la
invatamantul tertiar
universitar si nonuniversitar organizat in
cadrul institutiilor de
invatamant superior
acreditate in special
pentru cei care provin din
grupuri vulnerabile
O.S 2.3 Implementarea de
masuri sistemice in
invatamantul tertiar
universitar si nonuniversitar organizat in
cadrul institutiilor de
invatamant superior
acreditate pentru a facilita
adaptarea la cerintele
pietei muncii.
O.S 2.4 Imbunatatirea
nivelului de competente al
personalului didactic di
invatamantul tertiar
universitar si nonuniversitar organizat in
cadrul institutiilor de
invatamant superior
acreditate in ceea ce
priveste continutul

de cursani i de absolveni din nvmntul teriar


-Sprijinirea accesului la nvmntul teriar prin
activiti comune derulate cu elevi, studeni i
personal didactic (ex. activiti de consiliere,
activiti de informare, organizarea unor vizite la
universiti etc.), precum i campanii de
contientizare n vederea creterii ratei de
participare la nvmntul teriar i pentru
asigurarea nelegerii beneficiilor pe care le ofer
educaia de nivel superior cu privire la ansele de
ocupare a unui loc de munc
-Alte aciuni inovative care sprijin participarea la
nvmntul teriar, inclusiv activiti de cooperare
transnaional
PENTRU O.S 2.3
-Aciuni pentru creterea calitii nvmntului
teriar universitar i non-universitar organizat n
cadrul instituiilor de nvmnt superior acreditate
-Actualizarea sistemului naional de
asigurare/evaluare extern a calitii inclusiv prin
implicarea partenerilor sociali. Analizarea i
valorificarea rezultatelor studiilor/ analizelor
anterioare privind inseria-socio-profesional a
absolvenilor
-Dezvoltarea i implementarea unui sistem de
calificare pe mai multe niveluri bazat pe
promovarea rutelor flexibile de progres n cariera
profesional, cu un accent pe dobndirea de abiliti
i competene relevante pentru piaa muncii
-Alte aciuni inovative care sprijin accesul la
nvmntul teriar, inclusiv activitile de
cooperare transnaionala

educational inovator si
resursele de invatare
modern si flexibile

PRIORITATEA 3
O.S 3.1 Cresterea
participarii la programele
de formare profesionala
initiala, in special pentru
elevii/ucenicii care provin
din comunitati
deavantajate, cu accent pe
mediul rural si cei
apartinand minoritatii
rrome
O.S 3.2 Cresterea
participarii la programele
de formare profesionala
continua, cu accent pe cei
adulti, cu un nivel scazut
de calificare si persoanele
cu varsta de peste 40 de
ani, din zone rurale
devaforizate, inclusiv prin
recunoasterea si
certificarea rezultatelor
invatarii dobandite in
context non-formale si
informale

PRIORITATEA 3
O.S 3.1

-Sprijin pentru participarea la programele de FPI, n


special pentru copiii i tinerii care provin din
comuniti dezavantajate, cu accent pe mediul rural
i cei aparinnd minoritii roma, precum: burse de
studii, mobiliti, constituirea de reele i comuniti
virtuale de studii de la distan etc., a cror acordare
va fi condiionat de absolvirea studiilor i
ocuparea unui loc de munc/ continuarea studiilor
n termen de 6 luni de la absolvire;
-Suport pentru participarea la programe de ucenicie
pentru persoanele care opteaz pentru acest tip de
formare profesional la finalizarea
nvmntului obligatoriu;
- Furnizarea de servicii de consiliere i tutorat
pentru elevi pentru stimularea participrii la
programele FPI adecvate opiunilor lor profesionale
i corelate cu tendinele de evoluie ale pieei
muncii;
-Aciuni de informare, ndrumare i orientare
(evenimente de informare/vizite la coli FPI /vizite
la ageni economici/grupuri de discuii etc.)
adresate elevilor i prinilor, cu scopul de a cre te
nivelul de contientizare a avantajelor participrii la

formare profesional i, implicit, de a crete


participarea la FPI
-Alte aciuni inovative pentru creterea participrii
la FPI (ex. sprijin educaional individualizat etc.),
inclusiv prin activiti de cooperare transnaional
i transfer de bune practici
O.S 3.2
-Aciuni de consiliere profesional i tutorat pentru
grupul int vizat pentru ncurajarea participrii la
programele de FPC, inclusiv n legtur direct cu
susinerea proceselor de validare a rezultatelor
nvrii dobndite n contexte non-formale i
informale, dezvoltarea carierei i cutarea de noi
oportuniti pentru locuri de munc
-Aciuni de evaluare, recunoatere i validare a
rezultatelor nvrii dobndite n contexte nonformale i informale
-Organizarea de campanii/aciuni de informare i
contientizare pentru promovarea importanei
formrii profesionale i participrii la programele
de FPC
-Alte aciuni inovative pentru creterea participrii
la FPC i oferirea unui sprijin educaional
individualizat, inclusiv prin activiti de cooperare
transnaional i transfer de bune practici
PRIORITATEA 4
O.S 4.1 Cresterea nr
absolventilor de
invatamant tertiar
universitar si non
universitar care isi gasesc

PRIORITATEA P 4
O.S 4.1
Aciuni de mbuntire a tranziiei de la educaie la
viaa activ a participanilor din nvmntul ter iar
universitar i non universitar (organizat n cadrul
instituiilor de nvmnt superior), inclusiv a

un loc de munca urmare a


accesului la activitati de
invatare la un potential
loc de
munca/cercetare/inovare,
cu accent pe sectoarele
economice cu potential
competitiv identificate
conform SNC si
domeniile de specializare
inteligenta conform
SNCDI
O.S 4.2 Cresterea
participarii la programe
de invatare la locul de
munca a elevilor si
ucenicilor din
invatamantul secundar si
tertiar non-universitar, cu
accent pe sectoarele
economice cu potential
competitive de
identificare conform SNC
si din domeniile de
specializare inteligenta
conform SNCDI
O.S 4.3 Imbunatatirea
nivelului de competente al
personalului didactic, a
formatorilor, a

cercettorilor post-doctorat:
-Sprijinirea ncheierii unor parteneriate sustenabile
cu sectorul privat pentru facilitarea tranziiei de la
educaie la un loc de munc prin instituirea unui
sistem funcional de stagii de practic la un
potenial angajator, programe de
internship/programe de nvare la locul de munc
etc., adresate studenilor i cursanilor colegiilor
organizate la nivelul instituiilor de nvmnt
superior, inclusiv prin ncurajarea implicrii
angajatorilor n programe de nvare la locul de
munc
-Programe de nvare prin experien practic,
furnizarea de servicii de consiliere i orientare
profesional axate pe dobndirea de competene
transversale corelate cu necesitile pieei muncii,
formarea de competente antreprenoriale prin
ntreprinderea simulat, n special n sectoarele
economice cu potenial competitiv identificate
conform SNC i din domeniile de specializare
inteligent conform SNCDI adresate studenilor
(ISCED 4-8)
-Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre
universiti i actorii din domeniul cercetrii i
inovrii pentru stimularea dezvoltrii de noi
programe de studii doctorale i postdoctorale cu
aplicaii directe n economie, cu atenie deosebit
acordat sectoarelor economice cu potenial
competitiv identificate conform SNC i din
domeniile de specializare inteligent conform
SNCDI, inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar
pentru doctoranzi i sprijinirea cercettrilor pentru

evaluatorilor de
competente profesionale
si personalului din
intreprinderi cu atributii
in invatarea la locul de
munca
O.S 4.4 Cresterea
numarului de oferte
furnizate de sistemul de
educatie si formare
profesionala adaptate la
nevoile si tendintele de
dezvoltare ale pietei
muncii
O.S 4.5 Cresterea nr de
programe de formare
profesionala pentru
sectoarele economice cu
potential competitiv
indentificate conform
SNC si din domeniile de
specializare inteligenta
conform SNCDI bazate
pe un sistem de anticipare
a nevoilor si tendintelor
de dezvoltare ale pietei
muncii prin investitii in
capacitatea furnizorilor de
formare si prin stimularea
parteneriatelor cu mediul

a se implica n cercetarea post-doctoral, inclusiv


prin acordarea de burse i sprijinirea mobilit ii
interne i transnaionale
-Activiti de cercetare i de colaborare n reea
pentru tinerii cercettori n scopul crerii de sinergii
ntre cercetare i inovare, n special n ceea ce
privete complementaritatea cu sectoarele
economice cu potenial competitiv identificate
conform SNC i din domeniile de specializare
inteligent conform SNCDI, n sprijinul
internaionalizrii nvmntului teriar;
-Crearea unui sistem de informare coordonat, n
ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat ctre
instituiile de nvmnt superior privind nevoile
lor de instruire, precum i de la instituiile de
nvmnt ctre ntreprinderi, pentru a rspunde
nevoilor sectorului privat la nivel regional/local.
O.S 4.2
-Aciuni de mbuntire a tranziiei de la educa ie
la viaa activ a participanilor din nvmntul
secundar i teriar non-universitar, n special n
sectoarele economice cu potenial competitiv
identificate conform SNC i din domeniile de
specializare inteligent conform SNCDI prin:
-Sprijinirea ncheierii unor parteneriate sustenabile
cu sectorul privat, n special cu entiti din
sectoarele economice cu potenial competitiv
identificate conform SNC i din domeniile de
specializare inteligent conform SNCDI, pentru
facilitarea tranziiei de la educaie la un loc de
munc prin instituirea unui sistem de stagii de
practic la un potenial angajator, prin organizarea

de afaceri

de programe de internship/traineeship etc., inclusiv


prin ncurajarea implicrii angajatorilor n
programe de nvare la locul de munc
-Organizarea i derularea programe de nvare la
locul de munc (internship/ traineeship, stagii de
practic, stagii de ucenicie etc.), inclusiv prin
nvmnt dual, formare de competene
antreprenoriale prin firma de exerciiu, furnizarea
de servicii de consiliere i orientare profesional
axate pe dobndirea de competene corelate cu
necesitile pieei muncii. Crearea unui sistem de
informare coordonat, n ambele sensuri: de la
companii / sectorul privat ctre reeaua unitilor de
nvmnt privind nevoile lor de instruire, precum
i de la unitile de nvmnt ctre ntreprinderi,
pentru a rspunde nevoilor actuale i viitoare ale
pieei muncii la nivel regional /local.
O.S 4.3
-Programe de dezvoltare profesional a
personalului didactic (inclusiv prin stagii de
pregtire la ageni economici), a formatorilor din
FPI i FPC, a tutorilor din ntreprinderi, maitrilor
de ucenicie, a evaluatorilor de competene
profesionale, n special pentru dezvoltarea i
implementarea de programe de nvare pe tot
parcursul vieii, inclusiv prin stagii la agenii
economici (la nivel sectorial, regional etc.)
-Susinerea participrii la competiii profesionale
regionale, naionale i internaionale, cu scopul
asigurrii schimbului de know-how i experiene
didactice relevante.
O.S 4.4

-Dezvoltarea i implementarea unui sistem de


anticipare a nevoilor de formare profesional pe
termen scurt, mediu i lung, precum i de
monitorizare a tranziiei de la educaie i formare
profesional la piaa muncii
Revizuirea calificrilor i a curriculei, precum i
elaborarea de calificri noi (cu accent pe
competenele antreprenoriale i sectoarele
economice prioritare identificate prin SNC)
-Extinderea mecanismelor de recunoatere i
validare/certificare a competenelor i calificrilor
dobndite n context non-formal i informal, pentru
sistemul de formare profesional (FPI i FPC)
-Elaborarea/validarea/ implementarea unui sistem
de asigurare a calitii la nivel de sistem i furnizori
de FPC i nvare la locul de munc
-Dezvoltarea unui cadru instituional coerent pentru
PV, inclusiv prin pilotarea de noi centre
comunitare de nvare permanent, la nivel
regional i comuniti zonale din medii rurale
defavorizate (ex. cadrul de management
instituional, asigurarea calitii la nivel de sistem i
furnizori de servicii, promovare de bune practici
educaionale etc.)
-Actiuni inovative pentru creterea participrii la
FP, inclusiv activiti de cooperare transnaional
O.S 4.5
-Activiti pentru consolidarea capacitii
furnizorilor de educaie i formare profesional
pentru a dezvolta i implementa programe de
calitate, relevante pentru piaa muncii pentru
sectoarele economice cu potenial competitiv

identificate conform SNC i din domeniile de


specializare inteligent conform SNCDI
-Dezvoltarea i implementarea de programe de
formare profesional care vizeaz mbuntirea
abilitilor de baz i transversale att profesionale,
ct i non profesionale, calificarea, specializarea,
perfecionarea profesional, formarea de
competene n domeniul antreprenorialului ca
alternativ de carier i oportunitate de integrare/
meninere pe piaa muncii
-Dezvoltarea i implementarea de programe de
recunoatere i validare/ certificare a competen elor
i calificrilor dobndite n context non-formal i
informal
-Sprijin pentru dezvoltarea i implementarea de
programe n sistem partenerial ntre furnizorii de
formare i angajatori (planuri comune de ac iune,
dezvoltare materiale de nvare, dezvoltare
curriculum local, etc.)
-Aciuni inovative pentru creterea participrii la
formarea profesional, inclusiv n contextul
cooperrii transnaionale
PRIORITATEA 5

PRIORITATEA P5

O.S 5.1 Cresterea nr de


tineri NEETs someri cu
varsta intre 16-24 ani,
inregistrati la SPO care se
reintorc in educatie in
programe de tip adoua
sana, inclusiv in programe

-Imbuntirea nivelului de educaie i competene


-Reintegrarea n cadrul sistemului de nvmnt n
vederea completrii/finalizrii studiilor prin msuri
de tip a doua ans, prin participarea la programe de
formare profesional iniial.
-Msuri care vin n sprijinul ndeplinirii
obiectivului specific stabilit n cadrul acestei PI (ex.

de formare profesionala
initiala

consiliere i orientare adresate tinerilor NEETs


omeri i prinilor cu scopul de a crete nivelul de
contientizare a avantajelor participrii la programe
de tip a doua ans, msuri care promoveaz
educaia intercultural, stima de sine, abordri
didactice adaptate categoriilor dezavantajate,
implicarea mediatorului colar, sprijin
individualizat pentru prevenirea absenteismului i
abandonului, inclusiv prin activiti de cooperare
transnaional i transfer de bune practici, msuri de
acompaniament etc.)

AP 7: ASISTENTA TEHNICA
OBIECTIVE SPECIFICE
CORESPUNZATOARE
PRIORITATII DE INVESTITII
OS 1 Imbunatatirea capacitatii AM si OI
ale POCU de a gestiona si implementa

TIPURI DE ACTIUNI

Aciuni pentru mbuntirea capacitii AM / OI/ alte


structuri ale POCU de a gestiona i implementa n mod

GRUP
TINTA

BENEFICIARI

in mod eficient si eficace programul


operational

eficient i eficace programul operaional


-Sprijinirea Autoritii de Management i a Organismelor
Intermediare ale POCU (ex. costuri de personal, sprijin logistic
i organizatoric etc.) pentru implementarea diferitelor etape ale
POCU, inclusiv identificarea i elaborarea de proiecte, selecia,
monitorizarea, evaluarea, controlul i audit
-Sprijin logistic pentru funcionarea AM/OI-urilor PO CU i a
altor organisme cu atribuii delegate n implementarea acestui
PO, inclusiv cheltuieli de funcionare, costurile legate de
organizarea de reuniuni, ntlniri i evenimente, asigurarea
materialelor consumabile i de birou, mobilier, arhivare, a
echipamentelor TIC i soft-uri specializate necesare desf urrii
eficiente a implementrii POCU (precum soft-uri contabile,
legislative etc.), dezvoltarea i ntreinerea sistemelor i
infrastructurii TIC (cu excepia activitilor indicate la obiectivul
specific 2.2 din PO AT), participarea personalului la reuniuni/
evenimente/ ntlniri/ conferine/ grupuri de lucru/ re ele/
comitete etc. legate de problematic sau cu impact asupra PO
CU etc.
-Sprijin specific PO CU care trebuie acordat pentru
implementarea diverselor aspecte ex. opiuni simplificate
privind costurile, elaborarea/actualizarea unor scheme de ajutor
de stat sau documente de notificare pentru operaiunile
finanabile din POCU; sprijin pentru AM/OI n implementarea
operaiunilor aferente instrumentelor financiare prevzute n
POCU, precum i analiza ex-ante pentru dezvoltarea de
instrumente financiare post 2020.
-Sprijin pentru activarea i ntrirea capacit ii i a schimbului
de bune practici pentru membrii Comitetului de Monitorizare, n
vederea eficientizrii activitii i ntririi capacit ii partenerilor
socio-economici de a contribui semnificativ la procesul de
monitorizare al POCU, inclusiv sprijinul specific pentru

-Publicul
larg
Personalu
l din AM/
OI al PO
CU/ POS
DRU
20072013
-Membrii
CM al
AM
POCU

Structurile din cadrul MFE/ OI-uri


ale AM PO CU
-Administratorii schemelor de
grant global din POCU, ai
schemelor de instrumente
financiare etc
-Alte structuri relevante ex
Punctul Naional de Contact
pentru Romi etc

ntrirea capacitii, organizarea i funcionarea CM pentru


POCU (sub forma de programe de formare care s acopere
temele de interes pentru eficientizarea activit ii CM, sesiuni de
instruire dedicate, participarea la alte activit i de
instruire/diseminare cu privire la POCU, noile regulamente, etc.)
-Realizarea de evaluri, studii i analize specifice necesare
pentru a permite implementarea eficient i eficace a ac iunilor
finanate prin POCU. Astfel, vor fi sprijinite activitile precum:
realizarea evalurilor prevzute n planul de evaluare al POCU,
inclusiv actualizarea acestui plan, formarea profesional a
actorilor relevani implicai n evaluarea PO CU
-Asigurarea mecanismelor n vederea gestionrii schemelor de
grant global, implementrii CLLD, instrumentelor financiare i
ale altor mecanisme necesare pentru implementarea
interveniilor planificate ale POCU
-Sprijinirea activitilor Autoritii de Management i a
Organismelor Intermediare (inclusiv costuri de personal)
necesare pentru nchiderea Programului Operaional Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
-Sprijin comprehensiv n procesul de pregtire pentru
interveniile aferente finanate din perioada de programare post2020
OS 2 Imbunatatirea capacitatii
beneficiarilor POCU de a implementa in
mod eficient si eficace proiecte de tip
FSE

Sprijinirea funcionarii Punctului Naional de Contact


pentru Romi n vederea coordonrii politicilor de incluziune
sociala pentru romi prin susinerea urmtoarelor aciuni:
-Campanii de contientizare/ de informare si raportare
-Dezvoltarea de ghiduri/ studii/ analize/ baze de date n folosul
comunitilor de romi, ONG-urilor, autoritilor locale
-Schimburi de bune practici
-Facilitarea de parteneriate ntre autoritile publice i societatea
civil

OS 3 Cresterea gradului de informare a


beneficiarilor si potentialilor beneficiari
POCU privind activitatile care pot face
obiectul FSE, valorizarea si
implementarea de bune practici si
intiative in domeniul FSE.

-ncurajarea dezvoltrii active a formelor transnaionale de


cooperare prin iniierea de politici, proiecte bilaterale sau
multilaterale
-Reprezentarea instituional la nivel naional i internaional n
cadrul dialogului regulat dintre punctele naionale de contact din
celelalte state membre UE, n cadrul cooperrii dintre diverse
organizaii internaionale i n cadrul parteneriatelor, cu referire
la politica de incluziune (entiti i parteneriate, cum ar fi
Consiliul Europei, OSCE, Strategia Dunrii, FRA, UNA)
Consolidarea si medierea diverselor parteneriate pentru
rezolvarea problemelor comunitii
-Crearea de mecanisme pentru monitorizarea raporturilor dintre
comunitile de rromi, prevenirea tensiunilor, discriminrii
Activiti pentru mbuntirea capacitii beneficiarilor / a
potenialilor beneficiari de a implementa cu succes proiecte
de tip FSE
Sprijinirea beneficiarilor POCU pentru pregtirea i
implementarea proiectelor finanate prin POCU (Not:
activitile de instruire orizontal pentru beneficiarii/ poten ialii
beneficiari ai PO CU n domeniul temelor orizontale ex precum:
management de proiect, achiziii publice, derularea contractelor
de finanare, ajutorul de stat, evaluarea impactului proiectelor
asupra mediului, prevenirea neregulilor i fraudei, conflictul de
interese, egalitatea de anse ntre femei i brbai i egalitatea de
anse pentru persoanele cu dizabiliti, dezvoltarea
parteneriatelor i integrrii sectoriale i teritoriale etc. vor fi
vizate prin POAT)
Instruire pentru potenialii beneficiari i beneficiarii POCU
pentru elaborarea i implementarea de proiecte finan ate din PO
CU