Sunteți pe pagina 1din 3

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI

I. Atribuţii pe care le exercita singur


II. convoca Parlamentul în sesiune extraordinară (art. 66 alin. 2)
1. promulgarea legilor – art. 77 alin. 1 din Constituţie
2. dreptul de a cere o singură dată reexaminarea legii înainte de promulgare – art. 77 alin.
2
3. dreptul de a sesiza Curtea Constituţională în vederea exercitării controlului de
constituţionalitate anterior, asupra legilor – art. 146 lit. a
4. dreptul de a sesiza Curtea Constituţională în vederea soluţionării unui conflict juridic
de natură constituţională între autorităţi publice – art. 146 lit. e
5. dreptul de iniţiativă privind revizuirea Constituţiei – art. 150 alin. 1

III. Atribuţii privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice


1. funcţia de mediator între puterile statului, precum şi între stat şi societate – art. 80 alin.
1
2. prezentarea de mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme politice ale
naţiunii – art. 88
3. consultarea Guvernului cu privire la problemele urgente şi de importanţă deosebită –
art. 86
4. participă la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind
politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice, şedinţe pe care le
prezidează
– art. 87. În probleme enumerate, poate participa din proprie iniţiativă, iar în alte
situaţii numai la cererea primului-ministru.
5. poate cere organizarea unui referendum, numai după consultarea Parlamentului, pentru
ca populaţia să-şi exprime voinţa cu privire la probleme de interes naţional – art. 90

IV. Atribuţii exercitate impreuna cu parlamentul


1. dizolvarea Parlamentului – art. 89. Preşedintele Republicii poate dizolva Parlamentul
după consultarea cu preşedinţii celor două Camere şi a liderilor grupurilor
parlamentare şi numai în situaţia neacordării votului de încredere Guvernului în
termen de 60 de zile de la prima solicitare în acest sens şi doar după respingerea a cel
puţin două asemenea solicitări. În decursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o
singură dată. Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului
prezidenţial, în timpul stării de mobilizare, de război, a stării de asediu sau a stării de
urgenţă.
2. desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru – art. 85 alin. 1, după
consultarea partidului politic care are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu
există o asemenea majoritate, după consultarea cu partidele reprezentante în
Parlament (condiţia consultării este prevăzută în art. 103 alin. 1)
3. numeşte în funcţie Guvernul, după obţinerea votului de încredere din partea
Parlamentului – art. art. 85
4. doar impreuna cu guvernul numeşte şi revocă din funcţie, la propunerea primului-
ministru, unii miniştri, în caz de remaniere guvernamentală – art. 85 alin. 2. Dacă, prin
remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Parlamentului este necesară
şi aprobarea Parlamentului (art. 85 alin. 3)
5. doar impreuna cu guvernul desemnează un alt membru al Guvernului ca prim-
ministru interimar, în situaţia în care primul-ministru de drept este în imposibilitatea
de a-şi exercita atribuţiile – art. 107 alin. 2
Atributii exercitare in colaborare cu alte autoritatisau alte structuri politice
numeşte 3, din cei 9, judecători ai Curţii Constituţionale – art. 142 alin. 3
6. numeşte şi destituie din funcţie magistraţii, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii – art. 125 alin. 1
7. numeşte în funcţii publice, în condiţiile legii – art. 94 lit. c (de exemplu, recunoaşterea
numirii în funcţia de preşedinte al unui cult religios)
8. acordă gradele de mareşal, general şi amiral – art. 94 lit. b

V. Atribuţii relizare in colaborare cu parlamentul si guvernul


1. este comandantul forţelor armate şi preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării – art. 92 alin. 1
2. declară mobilizarea generală sau parţială a armatei, cu aprobarea prealabilă a
Parlamentului - art. 92 alin. 2
3. dispune luarea unor măsuri urgente în vederea respingerii unor agresiuni armate
împotriva ţării, pe care le aduce neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului, printr-un
mesaj – art. 92 alin. 3
4. dispune instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, după care solicită
Parlamentului încuviinţarea măsurii dispuse - art. 93 alin. 1
VI. Atribuţii exercitate in colaborare cu parlamentul si guvernul
1. încheie tratatele internaţionale în numele României, negociate de Guvern şi pe
care le supuse ratificării Parlamentului - art. 91 alin. 1
2. acreditează şi recheamă, la propunerea Guvernului, reprezentanţii diplomatici
ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului
misiunilor diplomatice – art. 91 alin. 2
3. acreditează, în România, reprezentanţii diplomatici ai altor state – art. 91 alin.
3

VII. Alte atribuţii


1. conferiră decoraţii şi titluri de onoare - art. 94 lit. a
2. acordară graţieri individuale – art. 94 lit. d.